Všeobecná teologická etika 1. Výběr studijních textů (pracovní, nekorigovaný text)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecná teologická etika 1. Výběr studijních textů (pracovní, nekorigovaný text)"

Transkript

1 Všeobecná teologická etika 1 Výběr studijních textů (pracovní, nekorigovaný text) 1

2 Rozpis zpracovaných témat Úvod aktuální otázky (s.3) 1. Uvedení do problematiky (s.15) 2. Základní otázky: Antropologie a etika (s. 26) 3. Biblická orientace pro lidsky důstojný život spojený s Bohem I. (s.38) 4. Biblická orientace pro lidsky důstojný život spojený s Bohem II. (s. 43) 5. Étos a etika Starého zákona (s. 47) 6. Novozákonní orientace jednání (s. 58) 7. Hodnoty dobro normy svědomí (s. 71) 8. Svědomí (s. 87) 9. Vina a hřích (s. 96) 10. Postoje a ctnosti (s. 102) 11. 2

3 Úvodní hodina aktuální otázka Charakteristiky naší doby 1. Úzkost 2. Ztráta smyslu 3. Individualizace životních stylů ztráta orientace a solidarity 4. Televizní a supermarketová společnost Ad. 1. (K. Koch, Konfrontace nebo dialog?, Vyšehrad 2000, s ) Úzkost budoucnost svoboda nespočet podob úzkostí rozmnožení mezilidských kontaktů s klesající intenzitou úzkost ve společenské oblasti Dnešní doba se označuje jako věk úzkosti. Podle Friedricha Dürrenmatta ztrácí dnešní člověk půdu pod nohama. Člověk prožívá svou přítomnost s pohledem do budoucnosti. Ta v něm vyvolává úzkost. Pohled do budoucnosti ho konfrontuje se svobodou. Považuje-li člověk svobodu za významnou hodnotu, nabývá jeho úzkost enormních rozměrů. Úzkost je dcerou lidské svobody. Sekularismus Sekulární člověk se nezajímá o spekulativní pravdy a konečný osud. Má snahu být pragmatický zabývat se úkoly, které jsou řešitelné teď. Filosofové a sociologové rozdělují fenomén naší doby do tří částí. 1. Člověk si podstatně rychleji osvojuje znalosti a dovednosti. Schopnost člověka získat víc znalostí a dovedností v jednom roce, než byl schopen získat za předchozích deset let. Alvin Toffler hovoří o šoku z budoucnosti. Budoucnost přichází rychleji než se stačíme aklimatizovat. 2. Druhým krokem sekularizace je specializace. S růstem lidských znalostí, úměrně klesá počet oblastí, které může jednotlivý odborník ovládat. V důsledku toho se jednotlivci musí specializovat. (Lékař neobsáhne celou oblast medicíny..., právník...). Kolem těchto specializovaných oblastí vyrůstá nutná obslužná komunita. 3. Třetím krokem je socializace. Jedná se o vztahy mezi jednotlivými obslužnými komunitami. Tyto komunity se obvykle doplňují, navzájem na sobě závisí a spolupracují. Tato závislost a spolupráce tvoří princip socializace. (např. chemie dá 3

4 lékaři nové, efektivnější léky. Fyzika ho vybaví silnějšími mikroskopy, lepšími diagnostickými a vyšetřovacími přístroji... Filosofie a teologie nabídnou lékaři morální řešení problému transplantací, prodloužení života a euthanásie. Uvědomuje si křehkou rovnováhu, když něco přestane fungovat (stávka pilotů, popelářů, telefonistů). Výpadek každé z obslužných komunit může uvrhnout celou strukturu společnosti do okamžitého chaosu. Dnešní člověk: hledání identity: Výsledky sekularizačního procesu jsou v zásadě dobré, ale přivedly člověka ke krizovému bodu. Je nutno ptát se po příčinách. Dnešní člověk prožívá rozpor citů. Kolísá mezi vzdálenou nadějí (vyřešení dnešních problémů) a zoufalstvím (že s nimi musí žít). Lidská přirozenost se bojí prázdnoty. V současnosti přibývá stále více duševně nemocných lidí. Stále více lidí potřebuje psychoterapeutickou péči. Bída moderního člověka má mnoho jmen, jeho choroba má mnoho aspektů. Tři bolesti dnešního člověka: Odcizení, ztráta identity, ztráta osobnosti. Odcizení Nejtragičtější paradox je, že čl., který toho tolik objevil o dnešním světě, s ním ztratil smysluplný kontakt. Při ovládání světa postavil člověk téměř úplnou technologickou bariéru mezi sebe a svůj svět. Stroje jej oddělily od života (ml. čl. s walkmanem soukromý svět, poslech rádia, televize ignorance lidí okolo...). Moderní čl. slyší dobře elektronicky, ale je hluchý k potřebám a utrpení druhých. Je hluchý vůči Bohu. Odcizení od světa se v konečné fázi stává sebeodcizením. Sebeodcizení je nejhlubším poškozením současného člověka. Čl. přestal vnímat rytmus ročních období, přírodního světa, setí a sklízení, ukládání zásob pro dlouhou zimu. Moderní čl. přesto cítí potřebu přiblížit se k přírodě, kt. se úplně odcizil. Používá k tomu však často docela převrácené prostředky (lovení, opalování) Všechny sporty, turistika, horolezectví jsou, dle Ct. Bezděka, náhrážkami skutečného života v přírodě. K němu je potřeba nejen harmonie, ale i tvořivosti. Prostý nenáročný život bez požadavků povede k harmonii jak s přírodou tak s lidmi. K životu a ke zdraví vedou nikoli egoistické touhy (příčinou velké části neuróz, neurastenií a psychóz jsou všelijak maskované projevy sobectví) a vynášení svého Já, individuálního 4

5 nebo kolektivního, ale jen umírněnost a ukázněnost. (Ct. Bezděk, Etikoterapie, Olomouc 1995) Svět se stává záležitostí vnějších okras, statutárních symbolů a her. Čl. ztrácí důvod, proč žít a umírat ztrácí většinou sebeúctu a smysl vlastní existence. Sebeodcizený člověk není cizincem jenom sobě, ale i svému světu, a to je živnou půdou nenávisti k sobě. Člověk si zvykne pohrdat sám sebou. Od nenávisti k sobě je jen další, téměř automatický krok k nenávisti vůči druhým, zvláště k institucím a establishmentu, který učinil člověka tak malým. Podle sociologa Melvina Seemana je odcizení charakterizováno jedním nebo více následujícími postoji: 1. Bezmocnost jednotlivce: nemám žádný vliv na svůj život. 2. Ztráta smyslu: můj život je absurdní, nelze ho pochopit. 3. Ztráta norem (cynismus): normální metody nevedou k cíli. Chceš-li něčeho v životě dosáhnout, nesmíš být poctivý. 4. Kulturní odcizenost: odcizení umělce nebo revolucionáře, který odmítá cíle a hodnoty svého společenství. 5. Sebeodcizení: nedokázal jsem žít svým vlastním životem. 6. Sociální izolace: cítím se osamělý, vyloučený ze společnosti Ztráta identity Hledání identity je celoživotní proces, ale nejbolestnější je pro dospívající. Hledání identity je pro mladé lidi dále komplikováno tím, že si často přejí, aby byli druhými pokládáni za něco, co vůbec neodpovídá jejich vnitřnímu sebepoznání. Existuje nebezpečí, že přijmou vnější obraz atleta či krásky a oba se postupem času dostanou do problémů. Pečují o svůj zevnějšek tak moc, že zapomenout pečovat o své nitro. A pak se jim zdá, že v 35 letech jejich život skončil. Technokratická společnost má tendenci zpochybňovat všechny předpoklady a vytvářet pluralistický svět názorů. Systém hodnot musí být založen na nějakých přijatých jistotách a radikální skepticismus podkopává všechny soustavy hodnot. Viktor Frankl říká, že nejzoufalejší potřebou člověka je nalézt smysl života a smysl může být budován pouze na jistotách a přesvědčeních. Pro každého člověka je stále obtížnější dobrat se syntézy nebo přehledu života a v důsledku toho i jakékoli integrace vlastní osoby. V přívalu nových znalostí se stává svět a život příliš složitým, než aby se v něm člověk vyznal. 5

6 Mnozí lidé se utíkají do virtuálního bezproblémového světa (drogy, alkohol, sex, počitač). Prosazuje se subjektivismus, romantismus a kult zkušenosti. Pocit méněcennosti mívá za následek velice mnoho poruch vnitřního života, vede k depresivním náladám, bývá příčinou nedostatku odvahy a pesimismu. Ne druhé straně jeho překompenzování vede k domýšlivosti, chvástavosti, k vypínání atd. Pramen všech těchto pocitů je třeba hledat už v raném dětství. (Ct. Bezděk) Subjektivismus Subjektivismus dnešní moderní odrůdy lze shrnout do hesla: Dělej si, co chceš! Je zde nebezpečí soustředění na sebe, které má tendenci činit z každého člověka vlastního zákonodárce, obchází respekt k požadavkům druhých lidí, k Bohu. Romantismus Dalším znakem je romantismus, kdy se člověk chce vyhnout nepříjemným věcem a tak si je romantizuje. Romantizuje přátelství, sexualitu, manželství, milování. Kult zkušenosti Heslem tohoto kultu je, že člověk by měl vyzkoušet všechno, co je možné. Čím víc zkušeností kdo nashromáždí, tím plnější bude jeho život a tím rozvinutější osobou se stane. Platí zde, že je třeba, aby veškerá lidská zkušenost byla nějak uspořádána, nebo bude člověka jen rozštěpovat. Jinak řečeno: člověk musí mít v životě cíl a musí hodnotit zkušenosti podle cíle, který pro sebe stanovil. Stát se osobností znamená, obětování některých zkušeností, aby bylo možno hlouběji zakusit jiné hodnoty, jež jsou spojeny s rozvojem osobnosti a podporují ho. Úzkost má nesčetně podob: - z náhlé ztráty smyslu života - z rozpadu manželství, zhroucení přátelství, ztráty zaměstnání - před novými nevypočitatelnými věcmi ve vlastním životě, ve společnosti, v církvi - přijmout sám sebe takového, jaký jsem, nebo se zcela svěřit jinému člověku Úzkost vyvolává především moderní životní situace dnešního člověka - dnešní člověk je plně odkazován sám na sebe - mezilidské kontakty se mnohonásobně rozmnožují, ale jejich intenzita klesá - každý spojuje s mezilidskými vztahy naději na spolehlivost a nezlomnou věrnost - Úzkost je patrná i ve společenské oblasti: 6

7 - před nekotrolovaným pokrokem ve vědě a v technice (genetický výzkum, jaderné technologie ) - je zde hrozba s rostoucí vlastní moci člověka - vlivem stěhování národů vzniká multikulturní společnost strach před ztrátou vlastní národní identity nárůst agresivity, fundamentalismu. - chybí solidarita Stísněnost a vytěsňování úzkosti - žije ve strachu z úzkosti, v úzkosti před úzkostí - ochromuje to jeho vůli k životu, podkopává jeho životní sílu, opotřebovává jeho odvahu žít - čl. utíká před úzkostí, snaží se ji vytěsnit: - útěkem do rozptýlení v zábavě - únikem do povrchnosti každodenního provozu - spolehnutím na zdánlivé jistoty (bohatství, alkohol, drogy, smrt ) - utíká se k fundamentalismu a netoleranci Fundamentalismus - typický syndrom moderní úzkosti (inkarnace úzkosti) - živelný pokus o zbavení úzkosti únikem z nedostatečné životní jistoty do bezpečí vlastní víry - dává přednost bezpečí před jistotou, zabezpečenosti před svobodou jasné definici před namáhavým hledáním smyslu pravá existenciální úzkost - sílí volání po autoritativním vedení (státu, církve ) Úzkost nejvitálnější předpoklad naděje - kdo vytěsňuje úzkost není s to zachovat si naději - úzkost je nejvitálnější předpoklad naděje - úzkost jako i naděje čerpá z budoucnosti - lidstvo bez úzkosti by bylo lidstvo bez naděje - úzkost je nutno přijmout a připustit kvůli budoucnosti člověka - vytěsněná úzkost čl. ještě víc tísní - vytěsněním úzkosti se lidé stávají především panovačnými a agresivními 7

8 Odvaha k úzkosti a vykoupení z úzkosti Naléhavost úzkosti patří k lidství osvobodivá útěcha křesťanské víry vyslovení úzkosti před Bohem Bůh je na naši straně Zaměření církve na úzkost a svobodu dnešního člověka formulace osvobodivé odpovědí. Úzkost patří k lidství - úz. se nedá zabránit, ani ji nelze zakázat - podle T. Akvinského: čl., který nepociťuje úzkost tam, kde je k tomu naléhavý důvod, není statečný, nýbrž nelidsky necitlivý. Stává se snadno cynickým - úz patří k lidství, její likvidací likvidujeme lidství - křesťanská víra úz. nezkrášluje ani nebagatelizuje, nevytěsňuje ani nezaplašuje. Naopak ji připouští - Ježíš: Na světě budete mít soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. (Jn 16, 33). - realistické konstatování lidské úzkosti na světě a příslib jejího překonání v důvěře patří neoddělitelně k sobě. - útěcha křesť. víry neznamená úzkost potlačovat, nýbrž právo jí vyslovovat před Bohem jazykem modlitby. - Bůh nevykupuje čl. od úzkosti, ale daruje hodnověrné ujištění, že uprostřed úzkosti stojí na jeho straně. - Úzkost vyzývá k pradůvěře, která v člověku dříme Úzkost úzkost před smrtí - za každou úzkostí z budoucnosti nakonec číhá úzkost před smrtí - Ježíš se solidarizuje s člověk v jeho nejhlubší úzkosti. Prochází branou smrti. Svým vzkříšením smrt překonává. Ad F. M. Dostojevskij: existence člověka bez víry ve vlastní duši a její nesmrtelnost je nepřirozená, nemyslitelná a nesnesitelná - Pascual Chávez: největším a nejrozšířenějším problémem mladých nejsou drogy a alkohol, či zmatek v oblasti sexuality, nýbrž chybějící směr, obzor, smysl, projekt života. To vede k povrchnímu životu, ke konzumací věcí a zkušeností, aniž by něco jejich život sjednocovalo a dávalo mu dynamiku 8

9 - Wolfgang Huber: Nic dnes neukazuje hledání zdůvodněné etické orientace naléhavěji než exploze násilí v jeho nejrůznějších podobách. - Dnešní krizi smyslu je třeba nahlížet s pohledem na vývoj v nedávné minulosti. Ad osmdesátá léta 20. stol na západě rapidně klesá závaznost životních forem a institucí. - rozšiřuje se prostor svobody, individuální volby. Dnešní člověk se chce rozhodovat sám o svém vlastním životě a jeho smyslu. - nárůst individuální svobody je neobyčejně cenný. Na druhé straně je problematický vytrácí se smysl pro solidaritu a spravedlnost. - hrozí nebezpečí rostoucí životní dezorientace v souvislosti s růstem individualizovaných živ. možností. Lidé se stávají sirotky ve věci orientace. - klesá respekt k autoritám a prohlubuje se distanc od představených. - ochabování solidarity se sebou nese katastrofální nedostatek spolehlivého přátelství. - podle psychologa Jürga Williho jde o seberealizaci bez vztahů. - dominantní je životní pocit Ať žije mé vlastní Já! - málokdo přijímá závazný životní smysl, jeho místo zaujímá jakýsi nezávazný koktejl, který si jednotlivci sami namíchávají z nejrůznějších myšlenkových soustav, jež si v dnešní společnosti navzájem konkurují. Ad dnes lidé vyrůstají od dětství s televizí. Dnešní 18letý čl. stráví více času u TV než ve škole. V ČR stráví denně u TV (až 3,5 hodiny). Začíná se už ve druhém nebo třetím roce života. K tomu se ještě používá video, rádio, internet,. - média zasahují všechny vrstvy obyvatelstva. Mají dosah až k poslední selské usedlosti v horách. Přináší směsici názorů, postojů aj. Nabídka je pestrá, je možné si vybrat nejrůznější programy. - změna programů na stisk tlačítka je znakem dnešní doby. Je to metafora mnozí lidé mají pocit, že když se jim jeden program nelíbí, stisknou tlačítko a začne jiný. Toto se netýká jen TV, ale i obyčejného života. - američan Alan Ehrenhalt, říká že jsme jako člověk, který sedí před televizí a cvaká dálkovým ovládáním touto vrcholnou zbraní osobní volby, a během hodiny si vybere a odmítne deset zábavných pořadů. Požitek z nich nám kalí podezření, že o pár kanálů dál může být něco zajímavějšího.* (245) - dále říká: Příliš mnoho velkých i malých činností v našem životě se začalo podobat surfování po televizních kanálech. Vyznačující se otupujícím a zdánlivě nekonečným postupováním od jedné možnosti k druhé bez jakékoli technické nebo morální mapy. 9

10 Možností prostě existuje příliš mnoho a nikdo nám je nepomůže utřídit. Nic nás neochrání před stálým pokušením nežít s tím, co je na obrazovce, ale raději zkusit ještě něco jiného. * (246) - programy přinášejí informace, obrazy, životní vzory, názory, výklady, postoje, náboženské představy z celého světa. Důsledky toho se označují jako posbíraná slátanina a kolážová identita. - Dnešní dospívající mládež má jiné obsahy a struktury vědomí, jinak vnímá, jinak zachází s vnějšími i vnitřními zkušenostmi, má jiný světový názor než měly lidé ještě před 40 nebo i 20 lety. * David Brooks, Bobos (Nová americká elita a její styl), Dokořán Praha 2001; s Rizika - Riziko lhostejnosti, zploštění, prázdnoty. ( Duševně vyprahlý člověk Benedikt XVI.) - Postmoderní lhostejnost vše je jedno. Ztráta motivace - dochází ke ztrátě motivace. - co čl. prožívá, nemá žádnou cenu. Vyměnitelnost lidí - Lidé se stávají vyměnitelnými objekty. Může se s nimi lhostejně nakládat. Mají hodnotu podle toho, jaká je jejich momentální potřeba. - Je to velké snížení důstojnosti člověka. - Vyměnitelnost v mezilidských vztazích. Dokud vztah funguje dobře, je to v pořádku. Když přestane fungovat, přerušíme ho a navážeme kontakt s někým jiným. - V lit. s psych. poradenstvím: termín partnerství na určitý úsek života. Ztráta hodnot - Třeba trénovat rozlišování v tom, co má větší hodnotu a co menší. Na konci jde i o hodnocení našeho života. Nelze říci na konci našeho života, že je to jedno, zda život má nějakou hodnotu nebo ne. - Právě v období velkých změn je důležité, co má v našem životě velkou hodnotu a co je bez hodnoty. 10

11 Svoboda se zodpovědnost - Svoboda je něco velmi náročného. Má souvislost se zodpovědností. - Svobodný čl. je ten, který se snaží o dobrý vhled a stojí si za svým jednáním. - Jednám na základě svého vhledu a své schopnosti rozhodovat se. - Jsem zodpovědný za své jednání a za důsledky svého jednání. Dějinnost hlásání církve Historie církve - Církev toho hodně dělala pro zraněné a postižené lidí velkolepý prvek naší tradice. - Tito postižení lidí potřebují pomoc, i ochranu církve. - Je zde ovšem ukryto nebezpečí ochranitelství. Nebezpečí ochranitelství a poručnictví - Rodiče často říkají: Děti se mají mít lépe, než my. Toto přání je pochopitelné. - Jsou rodiče, kteří tuto zásadu zastávají velmi razantně. - Snaží se o to, aby se jejich děti měly lépe než oni. Snaží se za ně všechno rozhodovat. - Matky někdy chtějí dělat za své děti všechno namáhavé a obtížné, aby nebyly přetěžovány. - Děti, které vyrůstají v prostředí poručnictví a ochranitelství, nejsou dobře vybaveny pro život. - Jsou příliš ochraňováni, nejsou dobře připraveni na nebezpečí života a světa. - Někdy se z nich stávají, tzv. skleníkové květiny velmi hodní, ale velmi málo vitální, bledí, nevýrazní. - Rodiče, kteří příliš hýčkají své děti, něčemu brání. Církev pro děti, ne pro dospělé - Církev chrání slabé a zraněné, ale má tendenci je příliš ochraňovat. - Církev je dobrá pro děti a soc. angažovanost. Nemá však co říct, nebo jen málo, pro dospělé, pro oblast hospodářství, vědu a techniku. Tam je velmi málo přítomná.. Co se od nás očekává? (Způsoby vyjádření paradigmatu) Různé možnosti každodenní vyjádření žité víry vyznání forma teologie aeropag dialogická víra 11

12 Forma teologie - Je to metodicko-argumentační postup, argumentačně meditativní forma, jak vyjádřit praxi víry. - Teologie neznamená narativní vyprávění. Teologie je systematické metodická úvaha. - Člověk musí být schopen argumentačně zdůvodnit svá rozhodnutí. Nestačí jen říct: Já věřím v toto Musíme velmi přemýšlet, jaké dobré důvody nás vedou k tomu, že věříme tomu nebo onomu. Je to něco jiného než vyznání víry. Nutno trénovat, abychom si to sami ujasnili a abychom zráli. - Je nutné přemýšlet, jestli jsou orientace našeho života dobré. - Hodnotné věci překonají i velkou kritiku. - Ve svobodné společnosti se nelze prosazovat autoritou a tlakem. - TOMÁŠ AKVINSKÝ: Není nezbožné být zvědavý. Nezbožnost je, když se čl. velmi brzy přestane ptát. Dialogická víra na aeropagu dnešního světa (K. Koch, Konfrontace nebo dialog?, Vyšehrad 2000, s ) - Skt 17,16-34: Pavel diskutuje s epikurejskými a stoickými filosofy. Je to scéna mající základní význam i pro dnešního křesťana. - Křesťan je konfrontován s nejrůznějšími proudy a také náboženskými vyznáními. Vůči ním je třeba dle vzoru Pavlova prokázat velkorysou otevřenost. - Papež Pavel VI. v encyklice Ecclesiam suam ze srpna 1964 říká: Církev musí přistoupit k dialogu se světem, v němž žije. Církev činí sebe slovem, poselstvím, dialogem. - Josef Ratzinger poukazuje na vlastní jádro křesťanské misie: Evangelium může a dokonce musí být zvěstováno pohanům, protože oni sami na ně v skrytu čekají (srov. Iz 42, 4). Misie se ukazuje jako oprávněná tehdy, když se její adresát při setkání se slovem evangelia rozpomene: Ano, to je to, na co jsem čekal. - Dnešní společnost se stává multikulturní a multireligiózní. - Křesťan si musí osvojit biblický náhled, že stojí na jevišti světa, že je podívanou světu, andělům i lidem (1 Kor 4, 9), že je vystaven křížové palbě kritické veřejnosti, a že se tomu nemůže ani nesmí vyhýbat. - Výbava křesťana: Ochota k dialogu a tolerance. Předpokladem k tomu je prvně orientace křesťanské misie na křesťanské společenství víry. Pavel VI.: církev se ustavičně sama potřebuje vystavovat evangeliu, má-li si zachovat svou životnost, svůj elán a svou sílu 12

13 Použité zdroje: - Bezděk, Ctibor, Etikoterapie, - Brooks, David, Bobos (Nová americká elita a její styl), Praha: Dokořán Koch, Kurt, Konfrontace nebo dialog?, Praha: Vyšehrad Powell, John, Proč žít, proč umírat?, 13

14 prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. (přednáška Petra Piťhy dne ) 1. Morální problém současné doby Charakteristika morálního problému současnosti: - V současné době nelze mluvit o nějakém jednom morálním problému, o nějaké určité neřesti, která by jako typický nešvar působila problém. - Jsme svědky rozpadu morálky jako celku. - Protože společnost vždycky má nějaký morální řád, musíme mluvit o tom, že dnes vládne nulový morální řád morální chaos. - Lidé se, většinou bez vážného postihu, dopouštějí kdykoli čehokoli. - Morální chaos se začíná strukturovat a vzniká nová morální představa. - Jsou pojmenovány některé principy chování, vyzdvihují se jiné hodnoty. Formuje se nové učení. - Jednou z jeho charakteristik je příklon k biologickému pojetí lidského chování. - Mnohé, co je spíše zvířecí než lidské, je přijímáno s označením, že je to normální. - Z hlediska nového učení je normální vše, co je pudové, hormonální, přizpůsobivé prostředí. - Takové již dnes běžné chování, je nicméně nenormální pro člověka, který trvá na tom, že je homo sapiens, a proto i homo asketicus. - Komenský mluvil o výchově jako o cestě od zvířeckosti k člověčenství. Starý a nový morální pořádek: - Starý morální řád je spjat s náboženstvím. Pro Evropu je to náboženský proud židovsko-křesťanské tradice. Jinde jsou to náboženství jiná. - Současná evropská společnost má ke starému morálnímu řádu nechuť právě proto, že odmítá náboženství. - Vidí v náboženství nebezpečí, protože je spojuje s fanatismem, s teroristickými útoky, sexuálními skandály aj.. - Považuje náboženství za nebezpečně konzervativní až rigidní, odmítá tabu a tvrdí, že náboženství člověka omezuje a pokořuje. 14

15 - Důležitost náboženství pro společnost takřka prorocky pojmenoval ve dvacátých letech 20. stol. lord Simon, velký britský demokrat, který ostře vystoupil proti nebezpečí fašismu a žádal zavedení výchovy k demokracii jako povinný předmět. - V širší diskusi tohoto problému prohlásil, že společnost, která se zbaví náboženství, nepřežije více než dvě další generace, protože ztratí svou podstatnou vnitřní vazebnost. - Dokládal to tím, že společnost potřebuje, aby existovalo něco, co stojí mimo lidský vliv a bylo přijímáno jako nedotknutelné. - Nový mravní pořádek vychází z představy, že plně svobodní lidé se svobodně dohodnou na zákonech, které budou všeobecně platné pro všechny. - Radikálním problémem pozitivního práva ovšem je, že vyžaduje základní nijak nedefinovanou slušnost (předporozumění) - Zásada co není zakázáno, je dovoleno se bez zmíněného předpokladu slušnosti neobejde. - Jak se rozpadá slušnost, je nutno myslet na všechno možné, co by slušného člověka ve snu nenapadlo, aby to bylo zákonem zakázáno a nevznikaly tzv. mezery v zákonech. Nedostatky nového morálního řádu: - Přibývá zákonů. Jsou nezvládnutelně nepřehledné a překáží. Vede to k neúctě k zákonu a podrytí smyslu zákonnosti. - Stále obtížněji se je možné na zákonech dohodnout. Kdykoli je zapotřebí, je možné je změnit. Děje se to často a opět upadá úcta k zákonům. Věci nestálé jsou zbytečné. - Nový morální řád se dostává do paradoxní situace. Jedním z jeho principů je naprostá svoboda jedince. Společnost se rozpadá, protože všichni se považují za zákonodárce a určovatele správnosti. Vnucují svému okolí svou představu o světě. Podle síly, kterou mají, toho dosahují. Výsledkem je roztroušená diktatura (diktatura jednotlivce), která se může změnit v diktaturu celkovou. - Nová doktrína, přesto, že jejím prvým pravidlem je, že neuznává žádné náboženství, nese stále více rysů velmi netolerantního náboženství. Náhražka náboženství - média - Televize (internet) nejen udává vkus, ale rozhoduje o správnosti jednání. 15

16 - Vyzvedá vzory jednání a stále více rozhoduje o bytí a nebytí, protože úspěšně vyvolává představu, že co nebylo v televizi, není.věci jsou teprve tehdy, když jsou medializovány. Příčiny nastalého stavu: Máme-li s danou situací něco dělat, musíme pochopit její příčiny. Podstatnou otázkou je, kde došlo ke zlomu, po němž nastal neblahý rozpad morálního řádu. Tam také bude ležet hlavní příčina. Půjdeme-li při tom zpět po časové ose dějin, zjistíme několik významných událostí. Prvou je bezesporu druhá světová válka se svým barbarstvím založeným na bezduché poslušnosti zvrhlým příkazům. Šlo o úplné předání vlastního svědomí a lidské důstojnosti do cizích rukou. Vyvražďování ovšem mělo své příčiny v první světové válce, při níž byla znevážena hodnota lidského života milionovými ztrátami. Ani tento krok nebyl počátkem. Velkým zlomem byla Velká francouzská revoluce, která pod lákavými hesly volnosti, rovnosti a bratrství porazila nejen náboženské zakotvení, ale zničila spolu s ním i pojem autority a morálních imperativů ve formě tabu. Tato revoluce byla však připravována rozvojem racionalismu, který navozoval moc vědy a přinesl i myšlenku vědeckého řízení společnosti se vším, co pak způsobily byrokratické systémy a státní mašinérie. Víra ve vědu rovněž nespadla náhle z nebe. Vyrostla z pozdní renesance, kdy si lidé začali klást nový typ otázek. V oblasti přírodních věd se přestali zajímat o to, co je Božím sdělením v knize jeho stvoření, ale začali hledat účelné využití přírodních zákonů a přírodního bohatství. Jinými slovy, začali se zmocňovat všeho a stali se suverény nad zemí. Mohli bychom jít po krocích dál a dál až nakonec dojít k prvým velkým vynálezům primitivního lidstva jako je třeba luk nebo oheň. Dál pak už máme jen mytické zprávy, které se točí kolem tématu rozumu. Problém, který nás zajímá, má počátek tam, kde rozum odvádí člověka z říše zvířat a staví ho do nové pozice. Role rozumu Rozum vede člověka k výkonům, na něž musíme být a jsme právem hrdí. Tentýž rozum však vede člověka k výkonům, za něž se musíme bezedně stydět. 16

17 Je to nepříjemné zjištění, ale lékařské ordinace utišující bolest a navracející zdraví a život jsou takřka dvojčetem mučíren a výslechových brlohů, kde se s rafinovanou bestialitou, jaká v oblasti dravců nemá obdoby, ničí svoboda, rozvrací integrita, ruší důstojnost, mrzačí a zabíjí. Je zřejmé, že rozum je třeba hlídat. Nejde jen o otázku zneužití pozitivních plodů rozumu v podobě vyloučení oné temné cesty, která kopíruje cestu vznešenou. Jde o to, domýšlet i důsledky dané dobrými plody rozumu. Rozum nás dovedl k neuvěřitelné snadnosti žití. Ta působí mnoho nesnází. Uveďme namátkou několik příkladů. Silný nárůst vandalismu patrně souvisí se zmenšením namáhavé tělesné práce. Východiskem tu může být kultivované vydání fyzické síly ve sportu. Žijeme v nadbytku nadvýroby a v evropských zemích jsou nejzákladnější životní potřeby zajištěny pro mnoho lidí bezpracně. Působí to neúctu k jídlu, výrobkům všeho druhu, k lidské práci vůbec. Vede to k plýtvání, lenosti, ke znuděnosti. Narůstá množství volného času, s nímž si mnoho lidí nedovede poradit. Všemu tomu lze čelit povzbuzením kreativity a výchovou ke kultivovanému využití volného času a přebytečných kapacit. Oslabená funkce rodiny Jistě potřebné a rozumně založené specializované instituce jako školy, nemocnice, starobince, sirotčince, penzijní pojištění postupně rozkládají rodinu. Jestliže dříve to byla jednotka silně vázaná nutností vzájemné pomoci, stává se dnes víc a víc zájmovou jednotkou, kterou je snadné opustit zdánlivě bez následků. Ve všem postřehneme, že absence nezbytné potřeby druhých lidí (je dnes skryta příliš složitou dělbou práce) přináší jedinci pocit nezávislosti, který je chybně spojován s pojmem svoboda. Výchova k vzájemnosti a obrana trvalých mezilidských vztahů je nutná na tomto poli. Funkce školy Funkce školy se mění podle změn ve funkci rodiny. Současná škola chtě nechtě musí přebírat mnohé, co je v rodině zanedbáno. Obraz, který se nám jeví i jen při pozorování bez statistik a rozborů, je hrozný. 17

18 Na prvním stupni škol musí učitelé suplovat nedostatek citu (nedomilované děti), učit základní, i hygienické, návyky. Výchova z rodiny, kromě jediného pravidla neotravuj, přechází na školu. Školy, zvláště kvalitní, starají se o stále větší část volného času dětí. Nechybí případy, kdy jsou oblíbené akce typu noc ve škole, protože mladí lidé jsou raději v harmonickém prostředí své třídy, než doma. Není divu, že se objevil předmět, či spíše hnutí etické výchovy. Toto hnutí má, po mém soudu, ne právě šťastný název, protože se nezabývá teorií morálky, ale navozením pozitivních prosociálních vlastností. Povýtce u ní jde o to, co dříve děti běžně nasály ve svých rodinách. Je to dobrá snaha o výchovu člověka pro soudržnější společnost. Jistým úskalím může být, že přichází ve vývoji dítěte přece jen pozdě a má tedy charakter rehabilitace. Spolu s tím pak vzniká i nebezpečí, že vznikne chování toliko nacvičené, ne dostatečně prožité a zažité, že se děti naučí techné, neproniknou však k epistémé mravnosti tak, jako je tomu při autogenezi osobnosti v nejranějším dětství v harmonické rodině. Učitelé, kteří se etickou výchovou zabývají, jsou si převážně těchto nebezpečí vědomi. Výchova péče o rozum Nebylo by dobré spokojit se s tím, že nějaká škola bude ve svém programu mít zabudovánu etickou výchovu. Výchovu nelze oddělit od ostatního dění ve škole. Protože jsem mluvil o rozumu jako o bodě centrálního významu, musím apelovat na učitele všech předmětů, aby si uvědomili výchovný moment péče o zdravý rozum. Je dnes totiž v sázce, a to několikerým způsobem. Nedostatek objektivity, použití logiky na nevěrohodné údaje, svévole v interpretacích, libovůle v zacházení se slovy a potažmo pojmy jsou vážná nebezpečí pro morálku. Naučit děti, že každé jednání, každý čin a životní krok má své důsledky, a to v delším časovém úseku, než je právě daný okamžik, je sice práce dosti nauková (cvičí se to v logice, matematice, přírodních vědách, gramatice), ale zároveň nanejvýš výchovná. Jsem přesvědčen, že vývoj člověka jako živočišného druhu, je už dlouho dán rozvojem rozumu. Jestliže nás zneužití a selhávání rozumu dovedlo do vážné krize, bude to opět poznání, a tedy rozum, který nás může z krize vyvést. 18

19 Záchranu vidím v tom, že lidé začnou bolestně pociťovat své sebezáhubné konání a začnou se vracet k morálním principům, které nepřijali přirozeně od autorit rodičů a učitelů, ale proto, že to dá zdravý rozum. Pokud pak jde o vývoj člověka, myslím, že homo sapiens, poté, co projde nebezpečným obdobím hominis ekonomici, dojde k tvaru homo ludens. Tomu bude stačit méně, dá přednost vnitřní spokojenosti, udělá snadno a kvalitně svoji práci a bude se dobře kreativně bavit, bude si hrát na okrsku zemském, jak to krásně vyjádřila Bible. 19

20 2. Zač křesťané vděčí ateistům Tomáš Halík 25. září 2010 LN (Horizont-esej) (krácená přednáška filozofa, teologa a sociologa náboženství T. Halíka z v Mnichově při předávání Guardiniho ceny za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby) Naším úkolem je žít, jako by Bůh byl. I pro nás věřící dnešní doby je Bůh především možnost Jak máme žít? - dlouhou dobu byla odpověď na tuto otázku v evropském prostoru formována křesťanstvím - jaké to má důsledky v dnešní době? V čem byla podstata křesťanské zvěsti? Současné proměny - Co se to stalo v průběhu dějin s křesťanstvím, že Ludwig Feuerbach (, zakladatel humanistického ateismu, vidí křesťanského Boha jako Velkého bratra z Orwellova románu, jako konkurenta svobody, pravdy a skutečnosti člověka? - Novověký člověk natolik zapomněl na křesťanského Boha, který je ve světě reprezentován ukřižovaným člověkem Ježíšem, že dal přednost bohu, kterého si sám stvořil, mocnému bohu, do něhož si promítal svá přání, své mocenské aspirace a své strachy. - Německá teoložka Dorothea Sölleová správně poukazuje na to, že za častými otázkami Kde byl Bůh v Osvětimi či Proč Bůh nezabrání válkám, je právě tento falešný, hluboce nekřesťanský pojem mocného boha, zbavujícího nás naší vlastní zodpovědnosti. - V tomto smyslu můžeme my křesťané být hluboce vděčni ateistům typu Feuerbacha, Nietzcheho, Freuda či Marxe, že za nás odmítli a rozbili tohoto bůžka, tuto karikaturu křesťanského Boha, stvořenou projekcí lidských přání a strachů. - Oni za nás učinili důležitý krok, který by měl být prvním krokem víry, vyčištěním prostoru pro Boha od model. My bychom jim měli posloužit podobnou osvobozující kritikou humanismu, který v zápase s tímto fiktivním bohem nepostřehl, jak sám se jím nakazil. Inflace lidského ega - Připusťme, že Feuerbachova diagnóza rozšířené moderní představy Boha byla správná, že to byl opravdu nic než plod lidské projekce. Avšak Feuerbachem navržená terapie vtáhnout božské zpět z nebe do člověka, měla osudové následky: inflaci lidského ega. 20

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích Studijní opora předmětu ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI oboru Sociální

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: ROČNÍK: 8 VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY Žák je s vědomím Ježíše Krista jako vzoru 8.1 V zrcadle/pohledy vzhůru/nový Totalitní systémy,

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU. Lubomír Kroupa

ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU. Lubomír Kroupa ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU Lubomír Kroupa 15.5.2014 Manažerská etika,,rozmach manažerské etiky nelze považovat ani za projev naivního idealismu, ani altruismu. Jeho nejhlubší oporou je víra, že etika se

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Základní vodítko: Milan Sláma, Příběhy spravedlnosti (Eurolex, Praha 2004). Obsahuje i základní a doporučenou literaturu k jednotlivým tématům.

Základní vodítko: Milan Sláma, Příběhy spravedlnosti (Eurolex, Praha 2004). Obsahuje i základní a doporučenou literaturu k jednotlivým tématům. Metodické listy pro kombinované studium předmětu: Tvorba a interpretace práva Lektor: docdrmilan Sláma Kontakt: slama@prfcunicz Úvodní sdělení: Předkládaná témata se pohybují v ohledávání předpokladů tvorby

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA OBSAH

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA OBSAH OBSAH Myšlenková mapa 10 Management summary 11 Ediční poznámka 14 Dialog o dialogu 15 Slovo úvodem 17 1. PROČ V DNEŠNÍ DOBĚ PSÁT A ČÍST O HODNOTÁCH 25 1.1 Jsme dětmi své doby, ať chceme nebo nechceme 25

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2010. 3

Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2010. 3 Křesťanská sociální etika Jabok 200 . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se souběžně učí na

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více