KDYŽ KÁMEN MLUVÍ OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI. ZÁŘÍ 2002 číslo: 24 ročník: V. - ZDARMA - Vážení a milí čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDYŽ KÁMEN MLUVÍ OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI. ZÁŘÍ 2002 číslo: 24 ročník: V. - ZDARMA - Vážení a milí čtenáři,"

Transkript

1 OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI ZÁŘÍ 2002 číslo: 24 ročník: V. - ZDARMA - Vážení a milí čtenáři, trvalo dosti dlouhou dobu než, bylo možné opět vydat nové číslo Svítání. V každém případě je opět na světě, což nás těší a doufáme, že potěšení je i na Vaší straně. Mimo nejrůznějších výletů a rekreací v průběhu prázdnin, které byly odpočinkem pro tělo a duši, se odehrálo něco o čem je myslím zbytečné rozsáhleji psát opět část naší republiky po pěti letech navštívila velká voda, a navíc opakovaně. V dobách nouze se lidé jaksi více sbližují, jsou schopni se vzájemně podpořit a táhnou za jeden provaz. Poznávají svou zranitelnost a křehkost, ale zároveň hrdinství, obětavost a velkou míru solidarity a lidskosti. Myslím, že veliký dík patří všem, kteří dokázali přispět postiženým záplavami a to nejenom finančně či materiálně, ale i vlastní prací. Velký dík patří těm, kteří se i z naší farnosti vypravili přiložit ruku k dílu. Pomáhají peníze, slova i činy. Když už jsme u toho chválení, tak ocenění zasluhuje i parta hochů, která pracovala na Rodinném dětském domově v Žichlínku. Současný stav RDD dokumentují fotografie na str.11. Byl odveden pořádný kus práce a přestože podle projektové dokumentace bude potřeba financí i práce ještě dost a dost, tak věci jsou v pohybu a to je jenom dobře. Tematickým obsahem tohoto čísla bude autentický rozhovor s Petrem Markem, účastníkem Světových dnů mládeže v kanadském Torontu, zamyšlení nad chátrajícími pomníčky naší víry a minulosti, úvaha nad modlitbou od T.Špidlíka, úryvek z knihy O.I.Štampacha o prožívané víře, zamyšlení nad pastorací mládeže v tomto sekularizovaném neboli zesvětštělém světě. Přejeme Vám příjemné počtení a Boží přízeň do každého dne. Všem školákům pochopitelně přejeme, aby začali nový školní rok úspěšně, objevili nová kamarádství a domů nosili takové známky, které potěší. KDYŽ KÁMEN MLUVÍ Přetrvávají staletí, zhotoveny z kamene, jejich motivy pobízejí člověka více přemýšlet o běhu tohoto světa a smyslu bytí. Jsou ukazatelem k nekonečnu, k něčemu co nás přesahuje, co nás vybízí, abychom se měnili ve struktuře své duše, ve struktuře svého myšlení a jednání. Často lze z vlaku nebo auta vidět, jak jediným pozůstatkem zaniklé cesty uprostřed pole je malá kaplička nebo Boží muka se stromem, který vše ochraňuje ve svém stínu. Můžeme uvažovat nad historií daného kříže nebo sousoší, můžeme přemýšlet o tom, kdo a za jakých okolností tuto památku vystavěl, a nebo i poničil. Dřívější zbožnost lidí byla více zjevná a tyto symboly jsou toho zřetelným dokladem. Lidé více cestovali pěšky a měli tedy možnost intenzivněji a pozorněji vnímat krajinu, ve které žili. Do svého prostředí byli více vrostlí a s přírodou spjatí, a proto se obklopovali věcmi, které jim jejich víru mohly na cestách připomínat. Stopy této víry byly vryté do kamene pod širým nebem. Náboženské symboly vytvářejí v přírodě podivuhodné spojení duše člověka s přírodou samotnou. Náboženská symbolika není izolována v jakémsi potemnělém zákoutí mimo svět, ale promítá se přímo do světa, tvoří jeho součást a odráží se v něm. Na kamenný kříž se snáší ranní rosa a Ježíš přikovaný ke kameni shlíží na náhodné kolemjdoucí po celé generace. Shlíží staletí z kamene, jakoby doufal, že lidé budou mít místo kamenného srdce zase srdce živé, z masa a kostí, jak doslova praví Písmo. Střídají se roční období a jedinými návštěvníky kamenného Ježíše bývají spadané listy, kapky deště, vločky sněhu, unavený sportovec odpočívající u kamenného podstavce, stařenka nesoucí květy, aby je umístila do zrezavělého úchytu na pilíři, parta lehce opilých mladíků zanechávajících po sobě střepy skla a Ježíš mlčí a na vše se snáší podzimní déšť. Kámen se neubrání ani ostrým vrypům nože, když někdo chce zanechat své nesmazatelné poselství o tom, že zde byl v daný čas a nebo, že momentálně miluje jakousi X.Y

2 Naše území je doslova poseto mariánskými, trojičními a světeckými sloupy. Dále jsou to různé pilíře a kříže, monumentální sousoší a nebo obyčejné křížky u cest. Svou víru a svůj vztah k Bohu se lidé snažili vtisknout do kamene. Je pozoruhodné, že taková nejstarší kamenná památka v našem okrese se nachází v Sázavě. Jedná se o pilíř s Pietou, který je datován do roku Nejmladší pilíř s Pannou Marií je zase v Horních Heřmanicích, postavený na cestě ke hřbitovu v roce Všechna tato kamenná zobrazení se snažila realisticky zachycovat a ztvárňovat víru bez nějaké stylizace nebo křečovitosti. Věřit bylo přirozené. Jak odlišné jsou ale některé současné náboženské útvary a zpodobení, kdy člověk vystaven konfrontaci s ateismem hledá postmoderní paralelu pro vyjádření své víry. Ne každý pokus je citlivý a úspěšný a často i samotné moderní zpodobení kříže a symbolů kolem něj nese nános prazvláštního relativistického patosu. Čím více křížů chátrá na pokrajích cest, tím více velkých křížů se objevuje na hrudích různých celebrit a nebo mladých, kteří obecné křesťanství nereprezentují a často se k víře v Krista vůbec nijak nehlásí. Kříž v tomto případě už neslouží jako znamení příslušnosti, ale často spíše jako komerční lákadlo, módní doplněk, přívěšek na okrasu V Mladé frontě z 24.srpna jsem se dozvěděl z článku Dary Rolins, že velice dobrým módním doplňkem pro muže je růženec, který prý supluje roli jakéhosi náhrdelníku. Nyní si tedy už jen musím dát pozor, aby mě zástup orůžencovaných mužů neušlapal. Ne, nebudou to dominikáni či františkáni, ale nositelé módního doplňku suplujícího náhrdelník. V této souvislosti jsem si vzpomněl na mou jakousi prostoduchou pomýlenost. Párkrát jsem viděl na vnitřním zpětném zrcátku u řidičů růženec. Domníval jsem se, že se pravděpodobně vždy jedná o nábožensky založeného člověka. Nedávno jsem se ale vyléčil. Na náměstí zastavil jakýsi mladík v luxusní oktávii a po jeho odchodu z vozu mě upoutal houpající se růženec na zpětném zrcátku, který svými korálky listoval mezi visícími obrázky velmi spoře odděných dam. Toto prazvláštní spojení víry a sexu, které se pohupovalo na vnitřním zpětném zrcátku řidiče mi dalo odpověď na jednu otázku. Ano, je to obraz současnosti napadlo mě v tom okamžiku. Člověk chce vlastnit od něčeho vždy kousek, chce být poblíž, ale nikdy ne příliš blízko, chce mít všechno, ale vytrácí se mu směr a cíl. Nechce o nic přijít, nechce nic ztratit, chce vše poznat, ale zároveň nepoznává občas své vlastní kroky. Hledání, identifikování se s něčím, nenáročnost, hluboká synkreze všeho co nás potkává. Otázka ale je, co vznikne za produkt, na čem bude život moderního člověka postaven a k čemu bude jeho pachtění směřovat. Obklopujeme se luxusem, stavíme na laciné symbolice a pseudopsychologických postojích, které tak lehce zdevalvuje čas a naše činy. Zvykáme si na široký prostor světa, globální pojetí společnosti, jistou bohorovnost a přesto jsme i s internetem v ruce vystaveni naprosto stejným dilematům jako lidé před sto a více lety. Co je ale potěšitelné je to, že Boží evangelium zní stále zřetelně do každé části tohoto světa. Zaznívá na stránkách svatého Písma a směruje nás pro život vezdejší a pro život věčný. Bůh miluje tento svět a nabízí mu východisko již dva tisíce let. A člověk se v každé době svým způsobem brání přijmout z různých důvodů toto volání. Připadá mu nemoderní, nepřesvědčivé, dětinské a nebo nesmyslné. A tváří v tvář tomuto světu, kdy navzdory pomyslnému ráji na zemi je plno utrpení, nemocí a bezpráví zní hlas Pána stále zřetelněji, protože hlas víry nelze v srdci nikdy zcela umlčet. A Duch i nevěsta praví: Přijď! A kdokoli to slyší, ať řekne: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (Zjevení 22.17) Ale vraťme se opět k hrubému kameni do něhož je vtesána náboženskost člověka minulých staletí. Je zajímavé, že mariánské sloupy převažovaly v 17. a 18. století. Ve století následujícím jich bylo dvakrát méně, ale místo nich byly velmi četná sousoší Nejsvětější Trojice. Objekty bývají často v menších obcích nebo spojovacích cestách mezi městy neudržované a kámen je pokrytý vrstvou depozit a vykazuje různý stupeň zvětrání. Sloupy a pilíře v našem okrese jsou vytesány převážně z jemnozrnného až střednězrnného pískovce, který často obsahuje okrové až rezavohnědé žíly. Materiál pro náročnější architektonické články byl získáván zřejmě z mladějovských a maletínských dolů. Některé kamenné památky jsou v rukou památkářů, kteří je renovují, jiné chátrají a mizí. Někdy i krásně obnovený sloup působí sice hezky, ale poněkud sterilně, pokud k němu lidé nemají vztah, a nebo pro oči nevidí. Někdy by i květinová výzdoba z trvalek u paty sloupu mohla toto místo více okrášlit a zvelebit. A co se týče zdevastovaných věcí, tak v rámci katastru našeho města či mimo něj je jistě mnohé k vidění. Tak například doporučuji ke shlédnutí sloup Ecce Homo na polovině cesty mezi Lanškrounem a Lukovou po pravé straně. V roce 1998 byl ještě zcela nepoškozen. Těsně před vjezdem do Sázavy je zase po levé straně silnice opuštěná svatyňka, kterou momentálně nikdo neobývá. U mrazíren stojí mezi stromy také pomník, který vykazuje značné opotřebení časem. U autosalónu směrem na Ústí přišel Ježíš už dávno o své zpodobení a jenom samotný kříž s fragmentem těla zachraňuje situaci. Na půli cesty mezi Lanškrounem a Nepomuky je pod lipami sloup s bezhlavým svatým obrácený do pole celá desetiletí. V Třešňovci u zemědělské školy je vysoký podstavec bývalého kříže nebo sousoší maskován směrem k silnici vzrostlými cypřiši. Místo obnovy se zřejmě jevilo výhodnější ukrýt tento fragment v zeleni a čelo podstavce je od silnice takřka neviditelné. Závěrem bych zmínil sloup s křížem, který býval směrem na Nepomuky asi 200m za městem po pravé straně. Po roce 1989 býval ještě v dobrém stavu. Zanedlouho někdo svalil kříž, který se rozpadl na několik částí. Nějaký čas byl kříž složen u paty sloupu a po několika letech zmizel neznámo kam. Za čas se započalo se stavbou na poli v blízkosti sloupu a netrvalo dlouho a kdosi povalil masivní podstavec, který zmizel zanedlouho také. A tak namísto pomníčku se objevila poblíž stará dřevěná židle, stavební buňka, pohozené pracovní rukavice a zátky od piva. Jediné co zůstalo je několikacentimetrový kamenný základ, na kterém mnoho let spočívalo kus živého pomníčku víry, který přežil staletí různých režimů, ale bohužel už ne několik let svobody

3 A proč toto vše píši? Protože je mi líto věcí, které se ztrácejí a jsou bezúčelně ničeny; věcí, které nám z dědictví předků vyrval obyčejný vandalismus a nevšímavost lidí. Kámen není mrtvý, ale žije, neboť je součástí tohoto světa, který do něj vpisuje svou historii. Člověk si na každém místě, kde kámen mluví může uvědomit svou vděčnost a závislost na Bohu. Je škoda přijít, byť o jediný sloup nebo křížek, který nám minulá staletí zanechala. A kritériem ochrany není jen evidence památkového úřadu, ale především náš vztah k těmto věcem, který nejlépe demonstruje skutečnou hodnotu a význam díla. - mk TORONTO 2002 Světové dny mládeže patří již do novodobé historie církve. Mladí lidé se potkávají a spoluprožívají, že jsou milováni církví a že církev vytvářejí a jsou její dynamickou součástí. Mladí se setkávají s papežem, prožívají dary Ducha svatého a vytvářejí společenství,nová přátelství a kamarádství napříč národnostmi. Mládež má v sobě ohromný potenciál dobra a tvořivých schopností. Jan Pavel II. má rád mladé lidi a kamkoli se vydá, hledá mladé lidi a oni hledají jeho. Všichni společně ale hledají Krista, který ví, co je v člověku (Jan2.25). V knize Překročit práh naděje papež říká: Lidskou lásku jsem se naučil mít rád ještě jako mladý kněz Láska je totiž krásná.. Jan Pavel II. poprvé pozval mladé lidi na společné setkání roku 1984 do Říma. Náměstí svatého Petra zaplnilo více než mladých na zahájení Jubilea mladých. Od té doby se mládež setkává a světové dny se staly velkým a úžasným svědectvím a evangelizací zároveň. Letošní 17.světový den mládeže začal ve čtvrtek 18.července. Poutníci se nejdříve setkávali v jednotlivých diecézích a během 22.července se sešli ke společnému programu, který začal o den později v Torontu. Svatý otec vyzývá: Evangelium neumrtvuje nic lidské. Každá ryzí hodnota, ať se projeví v kterékoli kultuře, je Kristem přijata a zušlechtěna Nečekejte až budete mít více let, abyste vyrazili na cestu ke svatosti. Následující rozhovor byl uskutečněn s Petrem Markem z Lanškrouna, který se Světových dnů mládeže v Torontu přímo účastnil a byl jedním z přibližně 120 Čechů, kteří do dění SDM směřovali. Tímto mu chceme poděkovat za trpělivost a vstřícnost, kterou projevil a ochotu odpovídat na naše otázky. 1) Kolik lidí z Čech se setkání účastnilo a jakým způsobem jste se do Kanady dostali? Z Čech nás jela poměrně pěkná skupinka, pokud připočítám ještě moravské a slezské Toronťáky, bylo nás něco přes 115. Spolu s hrstkou kněží s námi cestoval i biskup Paďour. Mluvím však jen za naši skupinu organizovanou ČBK, neboť v Torontě a okolí žije spousta Čechů, kteří do Kanady emigrovali, nebo zde pracují a setkání se též aktivně účastnili, např. jako volontéři (dobrovolníci). Místní Češi a Slováci se v ulicích Toronta nořili téměř na každém kroku, lákadlem pro ně byla naše státní československá vlajka. Jakým způsobem jsme se do Kanady dostali? Letadlem! Otázka byla ale asi mířena jinak: Přibližně od začátku minulého školního roku visela na internetu nabídka zúčastnit se poutě. Míst bylo přibližně 100, ale cena odradila téměř každého i mě. Naštěstí se cesta našla! Spolu s Jirkou Vitouchem jsme byli vysláni jako zástupci Schönstattského hnutí, které nám přispělo polovinou ceny. Vybíráni byli mimo jiné také aktivní zástupci z každé diecéze

4 2) Měli jste se možnost seznámit ještě před odletem do Toronta? Tuto vynikající možnost jsme měli. Na jaře jsme se po dvakrát sjeli z celé republiky do pražského arcidiecézního centra mládeže, do domu Nazaret. Kde jsme spolu trávili celý víkend. Mohli jsme se na vzájem nejen poznat a pořádně si zablbnout, ale také duchovně připravit na naši velkou pouť, setkání se svatým Otcem. Myslím si, že se nám podařilo vytvořit opravdu skvělou partu. A těsně před odletem z Čech? Doslova jsme se na sebe těšili. Byl to opravdu dobrý nápad. 3) Kde a jak jste byli ubytováni, jak dlouho? Prvních šest dnů jsme strávili na předprogramu v Kanadské diecézi St. Catherine s, ležící ve státě Ontario, asi 120 km jihovýchodně od Toronta. Hostila nás farnost St. Georgre s v sympatickém městečku Crystal Beach, ležícím na břehu Erijského jezera, asi 25 minut autobusem od Niagarských vodopádů Ubytováni jsme byli po dvojicích, trojicích,... v rodinách místních farníků. Spolu s kamarádem jsme měli k dispozici celé patro jednoho z místních luxusně vybavených domků: vlastní koupelna, obyvák, elektrotechnika, bar Bezbřehá pohostinnost a péče našich rodičů mě naprosto nadchla. Další celý týden jsme trávili již v Torontě, ubytováni poněkud více poutnickým způsobem: V základní škole sv. Antonína, na podlahách místních tříd. Kromě jediných dvou kloudných umyvadel, nám pohodlí zajišťovaly skvělé sprchy umístěné na školním dvoře, kde tekla večer jen nádherně studená voda a po ránu dokonce naprosto ledová. Ve škole spolu s námi byla ubytována též početná skupina z Německa, takže ke slovu přišel i mezinárodní volejbalový turnaj v místní tělocvičně. 4) Jak se liší jejich jídelníček od našeho, co Ti nejvíce chutnalo? Jídelníček se na první pohled výrazně neliší, v něčem však určitě, neboť když vedle sebe postavíte průměrnou Češku a průměrnou Kanaďanku, podle šířky je bezpečně rozeznáte. Když nás ještě hostili místní rodiny, na snídani jsme si s kamarádem nechávali pravidelně 45 minut, ale bylo to vždy málo. Každé ráno jsme mohli ochutnat nějakou místní lahůdku. Typická je výborná opékaná kanadská slanina (něco na způsob naší anglické slaniny), k tomu tousty, vaječné omelety, a velká spousta zeleniny od papriky, okurek až k naťovému celeru, vodním melounům, Kamarád prý za celý život nesnědl tolik zeleniny, co za těch pár dnů. Dalším typické jídlo představují pankejky s javorovým sirupem.(něco na způsob lívanečků se zvláště sladkou jedinečnou tekutou marmeládou). 5) Co všechno jsi v Kanadě navštívil Během předprogramu v naší farnosti jsme si mohli přivonět téměř ke všem radovánkám kanadského Ontaria: Koupání v Erijském moři, návštěva pravých indiánů s přehlídkou jejich tanců Největším zážitkem ovšem byla návštěva noční nádherně nasvícené Niagáry. U tohoto divu přírody jsme pak strávili i celý následující den, protože diecéze St. Catherine s zde pořádala velkou slavnost. Spousta místních atrakcí byla zdarma, a my se podívali na parníčku přímo do chřtánu vodopádu. V Torontě se nám zase podařilo prodrat se davy, vystát nekonečnou frontu a nakonec spočinout na vrcholu věže CN-Tower, vysoké 553 m a z výšky 147 pater pozorovat celé město a okolí (dokonce i prosklenou podlahou ). Zajímavá byla také torontská Čínská čtvrť. Pestrý však byl kulturní program: téměř na každém kroku koncerty různých žánrů, muzea mrakodrapy 6) Kolik lidí přijelo na setkání mládeže, jak probíhala organizace jídlo, ubytování, WC, Na setkání přijely desetitisíce mladých, jejich počet se během týdne postupně zvyšoval, až dosáhl počtu osmi set tisíc. Musíte uznat, že zajistit pro tento zástup katolíků jídlo, záchody, dopravu a zázemí nebylo hračkou, Kanaďané to však zvládli báječně! Jídlo (tedy obědy a večeře) se vydávalo na stravenky, vždy po šesti. To pro nás znamenalo mnohdy dobrodružství: Před branami výdejny jídla se tísnily davy. My jsme byli pohromadě občas jenom dva, nebo tři Češi. Museli jsme si tedy nejprve najít nějaké jiné hladové poutníky, aby nás bylo šest. S nimi se pak nějakou řečí domluvit, kde se venku (z tlačenice) sejdeme a kdo z nás pro jídlo dojde. Byla to pěkná příležitost poznat nové tváře. Jenom já osobně jsem během setkání stoloval lidmi z Mexika, USA, Kanady, Francie a Německa, z Čech také. No a WC? O pocit jistoty se nám postaralo 4500 kadibudek

5 7) Co Tě nejvíce oslovilo při Tvém pobytu v Kanadě? To se dá těžko říci. Zážitků bylo spousta a na různých úrovních, myslím teď fyzickou a duchovní. Určitě to však byla fantastická vřelá pohostinnost, s kterou nás přijali do rodin v naší farnosti při prvním týdnu pobytu, na předprogramu, kdy jsme byli všichni z nás obklopeni spoustami dobrého jídla, viděli Niagáru a opravdu báječně si to celé užili. Vůbec jsme se tam necítili jako někde na pouti, ale téměř jako v Nebi. Velkým zážitkem byla také vigilie s Janem Pavlem II, opravdu nezapomenutelná, protože jsem se dostal prakticky před tribunu a mohl vidět Svatého Otce zblízka. Oslovila mě také ta spousta mladých z celého světa, z různých, mnohdy znepřátelených národů, že se můžou sejít, spolu se bavit a naslouchat jeden druhému. Například, když při slavnostním uvítání Svatého Otce, na tribuně, postupně zdravili papeže zástupci z jednotlivých zemí. Tak zástupce USA spontánně požádal poutníka z Iráku, aby spolu poklekli před Janem Pavlem a on jim dal své požehnání. 8) Splnila Tvá cesta do Kanady Tvá očekávání? Jelikož to byl pro mně naprosto úžasný a nezapomenutelný zážitek, dá se říci že to moje očekávání nejen splnilo, ale naprosto překonalo! Škoda jen, že všechno jednou skončí, jako i tato úžasná pouť. Děkujeme za rozhovor. použité foto: (z dílny Toronťáka Péti) připravili: jk & mk POZNÁNÍ A HODNOTA MODLITBY - T. ŠPIDLÍK Měl jsem přednášku o modlitbě. Po ní za mnou přišla italská učitelka s pochvalou, která zněla více méně takto: Přiznala se, že má stále k modlitbám odpor. Udala psychologický důvod. Když měla přistoupit k prvnímu přijímání ve věku osmi let, musela se účastnit přípravy, kterou vedla stará nevrlá sestra. Tam se učily děti zpaměti modlitby, kterým nevalně rozuměly a sestra je stále okřikovala, když pomýlily některá slova. Nynější učitelka si tenkrát stěžovala matce doma, že už na tu přípravu nebude chodit, ale odpověď byla vždycky stejná: Musíš! Pochopitelně se v takové situaci nenaučila modlit, ale naopak mít k modlitbám odpor. Po tomto osobním vyznání mne učitelka pochválila, že jsem mluvil o modlitbě srozumitelně a ukázal, že je to důležitý životní úkon. Samozřejmě jsem za tu pochvalu poděkoval, ale nechtěl jsem k tomu přidat pochybnost svou: Stačí k tomu, aby se člověk doopravdy modlil jenom pouhé přesvědčení, že je to rozumné? Setkáváme se tu s dvojím postojem ke konání dobra. Na jedné straně je tuhý moralismus, který zná jenom jeden argument: To se musí! A když to někdo nedělá, stihnou ho tresty nejenom po smrti, ale už zde na zemi, protože tu jsou na místě Božím rodiče, vychovatelé, státní pravomoc, aby se trestalo zlo a odměňovalo dobro. Jeden z přísných zastánců tohoto postoje mně často opakoval svou zásadu: Na světě jsou vždycky dva hříchy pospolu, jeden od toho, kdo zlo dělá, a druhý od toho, kdo je trpí. Nebudeme teď diskutovat o tom, jaké úspěchy mají tito zastánci přísných mravů. Příklad učitelky, která se nenaučila modlit, není povzbudivý. Říká se, že středověká společnost byla tohoto moralistického rázu. Jako reakce proti tomuto násilnému pořádku se objevil směr, kterému říkáme osvícenství. Jeho princip se dá vyjádřit krátce: Vnějším nátlakem se dobro neuskuteční. Je potřeba osvítit mysl, aby člověk viděl, že je dobro skutečně dobré, aby se o tom přesvědčil. Pak bude dělat dobro vědomě a svobodně. Myslím, že byla toho druhu i moje přednáška o modlitbě, kterou učitelka pochválila. Ale neptal jsem se jí, bude-li se ode dneška opravdu modlit. Stačí k dobrému jednání pouhé přesvědčení, že je to rozumné? Už starý římský básník Ovidius se přiznal: Vidím, co je dobré a schvaluji to, bohužel dělám zlé

6 Naše školní výchovy jsou ovšem převážně vedeny tímto osvícenským duchem. Je jejich úspěch neomylný? Po první světové válce se konal v Mnichově velký kongres pedagogů. Jeho hlavním námětem byl tento problém. Mládež se v našich školách naučí mnoho úžasných věcí. Nikdy nebylo všeobecné vzdělání tak široké. Dnešní středoškolák má víc pozitivních znalostí než dřívější univerzitní profesor. Má to ovšem velkou nevýhodu. Student neví, co s těmi znalostmi dělat, nemají pro něho hodnotu. Brzo je zapomene. Nemíní v nich pokračovat. Mladík, který se učil osm let latinu, už nikdy nečte Cicera a po maturitní zkoušce z vlastivědy už nikdy neotevře historickou studii o minulosti svého národa. A jak je tomu s výchovou náboženskou? Tam jsou zkušenosti ještě smutnější. Pedagogové si tedy položili základní otázku: Jak dosáhnout toho, aby se z pouhého vědění stala hodnota, aby se stalo něčím, co má pro mne cenu? Na tehdejším kongresu se propagovala tzv. aktivní výchova, pracovní škola. Není správné, říkali, aby školák pravdu slyšel nebo četl. Je daleko lepší, když ji sám objeví. Neučme studenta, kdo byl Kant a co napsal! Zaveďme ho do knihovny a řekněme mu: Hledej, kde se to dozvíš! Tak se seznámí s naučnými slovníky. V chemii mu dejme do ruky zkumavku, ať sám pozná, které prvky se slučují a které ne. Sledoval vývoj toho kongresu i známý jezuita P. Sierp, který se zabýval otázkou exercicií, duchovních cvičení ignaciánských. Prohlásil, že tu jde o stejný problém. V katechetické výchově se učí náboženské pravdy. Když se dobře a zajímavě vyloží, posluchači je znají. Ale z toho ještě neplyne, že jsou pro ně hodnotou, že si jich cení, že jsou ochotni velkých obětí. V exerciciích se musí proto postupovat jinak. Nemají to být pouhé přednášky, ale osobní meditace, rozjímání. Proto se v knížce Ignácově hned na počátku upozorňuje, že ten, kdo duchovní cvičení vede, má mluvit jenom stručné. Ti pak, kdo v rozjímání sami najdou, co z jednotlivých pravd plyne pro ně samé, mají z toho rozjímání daleko větší užitek než z jakýchkoli dlouhých výkladů. Jde tu o dobrý psychologický postřeh. Ale je samozřejmé, že není úplný. Dá se doplnit i jinou zkušeností. Zase nám mohou být na pomoc psychologové, kteří se zabývají otázkou hodnot i dnes. I oni rozlišují abstraktní poznání neosobní a vědomí hodnoty. Poučením od jiného se dozvíme, že něco je pravdivé. Těší nás to víc, když to sami objevíme. Ale hodnotou se to stane teprve ve styku s jinými. Ilustrujme to banálním příkladem. Děvče se naučilo v botanice, jaké jsou květiny. To je první stupeň. Chodí pak na procházku do botanické zahrady a tam samo objeví, že jsou jisté květy opravdu pěkné. To je tedy druhý, vyšší stupeň. Ale může se k ní připojit i třetí: zamilovaný chlapec ji daroval kytičku květin. Teprve teď mají ty květy opravdovou hodnotu. Dokonce si je vylisuje a vloží do památníku, protože se k nim vážou nezapomenutelné city. Aplikujme to analogicky na zkušenosti duchovní. V katechismu jsme se naučili, že je Bůh náš Otec na nebesích. To je první stupeň. Druhý se dostaví v duchovních cvičeních při rozjímání, ve kterém pochopíme, že by byl bez té pravdy svět neživým strojem, kde by nebylo ani lásky ani svobody. Ale přijde nakonec i třetí stupeň v modlitbě. Uděláme zkušenost, že nás Bůh opravdu slyší, když se modlíme Otčenáš, že nás často vyslyší, když se k němu obracíme a s ním mluvíme. Pravda o Božím otcovství se stala předmětem dialogu, vztahu mezi osobami, a proto je opravdovou hodnotou. Tím docházíme k závěru, který čteme už u Otců církve, že je totiž opravdovým studiem teologie jenom modlitba. Ti, kdo touto duchovní školou prošli, touží po tom, aby se mohli bez přestání modlit. Znamená to, že musejí odejít do pouště nebo se uzavřít do klášterní klauzury? Ta je jenom pro některé. Kdo se naučil opravdu hovořit s Bohem jako s Otcem, mluví s ním i při tom, co dělá a co vidí okolo sebe. Když objeví, že jsou to všechno dary Otce, kytičky květů od milého, začíná pro ně mít hodnotu i svět a všechno, co o něm víme z vlastní zkušenosti i ze studia. Pochopili to, co píše sv. Pavel: Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. (Řím 8,28) Snění v plné bdělosti: Jiří Hanuš 1997 Rozhovory s O.Ivanem Štampachem Strana Vraťme se ještě na chvíli k víře, respektive k tomu, jak ji dnes prožíváš. Je to pro tebe něco, co se v tobě nemůže otřást nebo také máš období pochybností a otřesů? Pokud pochybuješ, tak o čem? Je pro tebe víra jistotou či zápasem o víru? Co v současnosti představuje nebezpečí pro tvou víru a co ji naopak prohlubuje? - 6 -

7 Nevím, mám-li závidět lidem, kteří o sobě říkají, že nemají a nikdy neměli s vírou potíže. Ale obávám se, že si něco namlouvají. Důležitý rozdíl bude asi v tom, jak totiž člověk k víře přišel. Pokud je víra završením poctivého hledání pravdy a smyslu, řešil si zřejmě člověk některé z problémů kolem víry už předem. Kdo ale pouze vplynul do jakéhosi proudu, si možná zatím neměl příležitost položit nad svou vírou zásadní otázky. Bojím se o to, aby se těm sebejistým nezbořila stavba jejich víry jako domeček z karet. Už jsem pár takových případů zažil. Když zde mluvím o víře, mělo by být jasné, že nemíním jakýsi neurčitý souhlas s hypotézou, že existuje Bůh. To by byl spíše příslovečný český něcismus, ono něco je, postoj, který ničím člověka neobohacuje a nic po něm nežádá. Víra by měla hory přenášet. Je to důvěra, spolehnutí, očekávání a odevzdanost. Pravá víra otevírá nitro skutečnosti, která nás totálně převyšuje. Není-li člověk, jak říká tradiční výrok, celý bez Boha, korunuje víra samotné lidství. V ní člověk nachází Boha, ale zároveň se plně vrací z odcizení sám k sobě. Taková víra je úkonem intelektu i svobodné vůle a zároveň je nám darována, protože sami bychom jí nebyli schopni. Uvěřit v tomto smyslu znamená obrátit se k Bohu. Je-li víra právě něčím takovým, jsou potíže a problémy pochopitelné. Je to postoj, který od člověka mnoho vyžaduje. Neobejde se bez trochy odvahy a pokory. Věřící člověk může mít potíže s tím, čemu věří. Jeho důvěra a odevzdanost totiž nesměřuje do prázdna. Odpovídá na to, co Bůh o sobě sdělil prostřednictvím svědků. Smysl událostí o spáse bylo potřeba systematicky vyložit. Proto se církev musela ujmout také učení. Příslušné instance formulují věroučná tvrzení, jímž se dostalo nepopulárního názvu dogmata. Jejich pravdivost lze hájit s odkazem na prameny a na kompetenci těch, kdo jménem církve oficiálně vyznávají její víru. Otázkou je, zda to stačí. S dogmaty se dá zacházet různě. Biblickou látku a to, co je dosvědčeno tradicí, je možno chápat jako semínko a dogmata jako rozkošacený strom. Když máme katechismy, nepotřebujeme bibli, mohlo by se zdát. Toto pojetí mi je cizí. Spíše se s Rahnerem a Vorgrimlerem domnívám, že v dogmatu jsou s vlastním Božím poselstvím spojeny konkrétní modely představ, perspektivy, dobové názory a že dogmata jsou podmíněna i společenskými, psychologickými a jinými zájmy. Dokonce se podle jejich (církevně schváleného) Teologického slovníku při zásadních dějinných změnách struktur myšlení a způsobu chápání může stát, že určité dogma dnes již není samozřejmé nebo již není bez dalšího asimilovatelné, takže je dokonce ani nelze v každém dějinném okamžiku nově a aktualizovaně interpretovat (s.66-68). Vypůjčil jsem si tyto formulace, protože vyjadřují mé stanovisko lépe, než bych to udělal sám. Dodal bych, že věrouka vyžaduje hermeneutiku (nauka o pravidlech a prostředcích, jak vykládat Bibli, historické prameny a slovesná díla; pozn.red.) stejně jako bible. Mám s některými tématy (vztah Boží všemoci a lidské svobody, některá témata z eschatologie (část věrouky pojednávající o posledních věcech člověka a světa), věčné zavržení pro hřích prvních lidí) potíže a snažím se řešit si je studiem, rozjímáním a rozhovory. Ale souhrně bych řekl, že by mne dogmata nemusela nějak zvlášť trápit, pokud smím shora uvedené ještě doplnit větami od teologa a posléze biskupa Waltera Kaspera: Církevní učitelská rozhodnutí vyplývají ze zcela určité dějinné situace, v níž se vyznání víry děje. A jsou, jako vše, co je dějinné, podmíněna a relativní. To není nedostatek, nýbrž naopak klad, odpovídající tomu, že církev je povinna dbát na přiměřenost situace a dobovou vhodnost při šíření poselství evangelia. Určité církevní dogma není proto nikdy úplnou, vyčerpávající odpovědí o příslušném předmětu. Není proto nikdy pouze ukončením diskuse, nýbrž vždy také novým počátkem (Dogma pod Božím slovem, s.31-32). Problémy s obsahem víry nejsou nejtěžší. Daleko horší je, když vírou otřásají existencionální zklamání. Nedožaduji se toho, aby mi někdo pofoukal rány na duši, a proto se nehodlám dopodrobna rozepisovat o propastech beznaděje, cynismu a krutosti u některých z těch, nad jejichž hlavami naivní křesťané vidí téměř svatozář. Chci věřit, že Boží odpuštění to vše nějak pokrývá, a osobně za sebe, že má víra odolá tomuto náporu do konce. Pastorace mládeže v sekularizovaném světě Pastorace mládeže není jen naše domácí záležitost, snaží se o ni křesťané v celém světě. A zatímco my získáváme zkušenosti v nové situaci teprve deset let, v západní Evropě už po této cestě hledání jdou podstatně déle. Proto se nyní chceme vypravit k nim, abychom poznali něco z jejich zkušeností. Následující teze jsou pokusem o formulaci zkušeností církve v Nizozemí, Belgii, Francii, Německu a Rakousku. Otázky mládeže Nechceme mladým lidem nabízet hotové odpovědi na otázky, které nekladou. Chceme však spolu s nimi hledat odpovědi na jejich problémy a otázky. Po několik staletí bylo formováno křesťanské vědomí principem objektivní pravdy, která je dána shora a o níž církev ví, že ji člověk ke své spáse potřebuje. Proto byla člověku nabídnuta formou kázání, katecheze nebo poučení a bylo ponecháno na něm, zda ji přijme nebo ne. Když ne, má smůlu. V posledních letech jsme došli k poznání, že tento model už není účinný. Že totiž pravda objektivně hlásaná bez přímého vztahu k otázkám a potřebám konkrétního člověka není slyšena. A že můžeme kázat, katechizovat nebo poučovat kohokoli o čemkoli, ale on to prostě neslyší, protože to nesouvisí s tím, co ve své osobní zkušenosti právě prožívá

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží!

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží! Obsah 2 Ježíš ustanovil eucharistii 4 Papež neustálých překvapení 6 P. F. Kohn: Pastorace mládeže dnes 11 Svědectví na CSA v Třešti 15 Toronto reunion in Krakov 16 Noční bdění 18 Informace BUDOUCNOST CÍRKVE,

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

3/2007 ROČNÍK 16 (10)

3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ JAK SE NEZMÝLIT? Měla jsem dva roky známost s chlapcem, kterému jsem zcela důvěřovala. Říkal, že mě má velmi rád, že beze mne nic nedokáže

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

6/2009 ROČNÍK 18 (12)

6/2009 ROČNÍK 18 (12) 6/2009 ROČNÍK 18 (12) ČLOVĚK CO V DNEŠNÍ VÁS ZAJÍMÁ DOBĚ... Foto: S.Izquierdo/AP Zachraň se, kdo můžeš! Ještě před nedávnem patřilo mezi běžné výroky: Osvoboďme trh, užívejme si hojnosti, globalizujme

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 3 10. 2. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Trpělivě nést Kristův kříž. Svatý Peregrin Laziosi 07 Cesta

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

MONITOR. Res Claritatis. V jednotě víry a lásky TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Už nejste služebníci, ale přátelé. Homilie Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. V jednotě víry a lásky TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Už nejste služebníci, ale přátelé. Homilie Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 14 10. 7. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Už nejste služebníci, ale přátelé. Homilie Benedikta XVI. 04 Primát v praxi. Budoucnost Církve

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více