KDYŽ KÁMEN MLUVÍ OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI. ZÁŘÍ 2002 číslo: 24 ročník: V. - ZDARMA - Vážení a milí čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDYŽ KÁMEN MLUVÍ OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI. ZÁŘÍ 2002 číslo: 24 ročník: V. - ZDARMA - Vážení a milí čtenáři,"

Transkript

1 OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI ZÁŘÍ 2002 číslo: 24 ročník: V. - ZDARMA - Vážení a milí čtenáři, trvalo dosti dlouhou dobu než, bylo možné opět vydat nové číslo Svítání. V každém případě je opět na světě, což nás těší a doufáme, že potěšení je i na Vaší straně. Mimo nejrůznějších výletů a rekreací v průběhu prázdnin, které byly odpočinkem pro tělo a duši, se odehrálo něco o čem je myslím zbytečné rozsáhleji psát opět část naší republiky po pěti letech navštívila velká voda, a navíc opakovaně. V dobách nouze se lidé jaksi více sbližují, jsou schopni se vzájemně podpořit a táhnou za jeden provaz. Poznávají svou zranitelnost a křehkost, ale zároveň hrdinství, obětavost a velkou míru solidarity a lidskosti. Myslím, že veliký dík patří všem, kteří dokázali přispět postiženým záplavami a to nejenom finančně či materiálně, ale i vlastní prací. Velký dík patří těm, kteří se i z naší farnosti vypravili přiložit ruku k dílu. Pomáhají peníze, slova i činy. Když už jsme u toho chválení, tak ocenění zasluhuje i parta hochů, která pracovala na Rodinném dětském domově v Žichlínku. Současný stav RDD dokumentují fotografie na str.11. Byl odveden pořádný kus práce a přestože podle projektové dokumentace bude potřeba financí i práce ještě dost a dost, tak věci jsou v pohybu a to je jenom dobře. Tematickým obsahem tohoto čísla bude autentický rozhovor s Petrem Markem, účastníkem Světových dnů mládeže v kanadském Torontu, zamyšlení nad chátrajícími pomníčky naší víry a minulosti, úvaha nad modlitbou od T.Špidlíka, úryvek z knihy O.I.Štampacha o prožívané víře, zamyšlení nad pastorací mládeže v tomto sekularizovaném neboli zesvětštělém světě. Přejeme Vám příjemné počtení a Boží přízeň do každého dne. Všem školákům pochopitelně přejeme, aby začali nový školní rok úspěšně, objevili nová kamarádství a domů nosili takové známky, které potěší. KDYŽ KÁMEN MLUVÍ Přetrvávají staletí, zhotoveny z kamene, jejich motivy pobízejí člověka více přemýšlet o běhu tohoto světa a smyslu bytí. Jsou ukazatelem k nekonečnu, k něčemu co nás přesahuje, co nás vybízí, abychom se měnili ve struktuře své duše, ve struktuře svého myšlení a jednání. Často lze z vlaku nebo auta vidět, jak jediným pozůstatkem zaniklé cesty uprostřed pole je malá kaplička nebo Boží muka se stromem, který vše ochraňuje ve svém stínu. Můžeme uvažovat nad historií daného kříže nebo sousoší, můžeme přemýšlet o tom, kdo a za jakých okolností tuto památku vystavěl, a nebo i poničil. Dřívější zbožnost lidí byla více zjevná a tyto symboly jsou toho zřetelným dokladem. Lidé více cestovali pěšky a měli tedy možnost intenzivněji a pozorněji vnímat krajinu, ve které žili. Do svého prostředí byli více vrostlí a s přírodou spjatí, a proto se obklopovali věcmi, které jim jejich víru mohly na cestách připomínat. Stopy této víry byly vryté do kamene pod širým nebem. Náboženské symboly vytvářejí v přírodě podivuhodné spojení duše člověka s přírodou samotnou. Náboženská symbolika není izolována v jakémsi potemnělém zákoutí mimo svět, ale promítá se přímo do světa, tvoří jeho součást a odráží se v něm. Na kamenný kříž se snáší ranní rosa a Ježíš přikovaný ke kameni shlíží na náhodné kolemjdoucí po celé generace. Shlíží staletí z kamene, jakoby doufal, že lidé budou mít místo kamenného srdce zase srdce živé, z masa a kostí, jak doslova praví Písmo. Střídají se roční období a jedinými návštěvníky kamenného Ježíše bývají spadané listy, kapky deště, vločky sněhu, unavený sportovec odpočívající u kamenného podstavce, stařenka nesoucí květy, aby je umístila do zrezavělého úchytu na pilíři, parta lehce opilých mladíků zanechávajících po sobě střepy skla a Ježíš mlčí a na vše se snáší podzimní déšť. Kámen se neubrání ani ostrým vrypům nože, když někdo chce zanechat své nesmazatelné poselství o tom, že zde byl v daný čas a nebo, že momentálně miluje jakousi X.Y

2 Naše území je doslova poseto mariánskými, trojičními a světeckými sloupy. Dále jsou to různé pilíře a kříže, monumentální sousoší a nebo obyčejné křížky u cest. Svou víru a svůj vztah k Bohu se lidé snažili vtisknout do kamene. Je pozoruhodné, že taková nejstarší kamenná památka v našem okrese se nachází v Sázavě. Jedná se o pilíř s Pietou, který je datován do roku Nejmladší pilíř s Pannou Marií je zase v Horních Heřmanicích, postavený na cestě ke hřbitovu v roce Všechna tato kamenná zobrazení se snažila realisticky zachycovat a ztvárňovat víru bez nějaké stylizace nebo křečovitosti. Věřit bylo přirozené. Jak odlišné jsou ale některé současné náboženské útvary a zpodobení, kdy člověk vystaven konfrontaci s ateismem hledá postmoderní paralelu pro vyjádření své víry. Ne každý pokus je citlivý a úspěšný a často i samotné moderní zpodobení kříže a symbolů kolem něj nese nános prazvláštního relativistického patosu. Čím více křížů chátrá na pokrajích cest, tím více velkých křížů se objevuje na hrudích různých celebrit a nebo mladých, kteří obecné křesťanství nereprezentují a často se k víře v Krista vůbec nijak nehlásí. Kříž v tomto případě už neslouží jako znamení příslušnosti, ale často spíše jako komerční lákadlo, módní doplněk, přívěšek na okrasu V Mladé frontě z 24.srpna jsem se dozvěděl z článku Dary Rolins, že velice dobrým módním doplňkem pro muže je růženec, který prý supluje roli jakéhosi náhrdelníku. Nyní si tedy už jen musím dát pozor, aby mě zástup orůžencovaných mužů neušlapal. Ne, nebudou to dominikáni či františkáni, ale nositelé módního doplňku suplujícího náhrdelník. V této souvislosti jsem si vzpomněl na mou jakousi prostoduchou pomýlenost. Párkrát jsem viděl na vnitřním zpětném zrcátku u řidičů růženec. Domníval jsem se, že se pravděpodobně vždy jedná o nábožensky založeného člověka. Nedávno jsem se ale vyléčil. Na náměstí zastavil jakýsi mladík v luxusní oktávii a po jeho odchodu z vozu mě upoutal houpající se růženec na zpětném zrcátku, který svými korálky listoval mezi visícími obrázky velmi spoře odděných dam. Toto prazvláštní spojení víry a sexu, které se pohupovalo na vnitřním zpětném zrcátku řidiče mi dalo odpověď na jednu otázku. Ano, je to obraz současnosti napadlo mě v tom okamžiku. Člověk chce vlastnit od něčeho vždy kousek, chce být poblíž, ale nikdy ne příliš blízko, chce mít všechno, ale vytrácí se mu směr a cíl. Nechce o nic přijít, nechce nic ztratit, chce vše poznat, ale zároveň nepoznává občas své vlastní kroky. Hledání, identifikování se s něčím, nenáročnost, hluboká synkreze všeho co nás potkává. Otázka ale je, co vznikne za produkt, na čem bude život moderního člověka postaven a k čemu bude jeho pachtění směřovat. Obklopujeme se luxusem, stavíme na laciné symbolice a pseudopsychologických postojích, které tak lehce zdevalvuje čas a naše činy. Zvykáme si na široký prostor světa, globální pojetí společnosti, jistou bohorovnost a přesto jsme i s internetem v ruce vystaveni naprosto stejným dilematům jako lidé před sto a více lety. Co je ale potěšitelné je to, že Boží evangelium zní stále zřetelně do každé části tohoto světa. Zaznívá na stránkách svatého Písma a směruje nás pro život vezdejší a pro život věčný. Bůh miluje tento svět a nabízí mu východisko již dva tisíce let. A člověk se v každé době svým způsobem brání přijmout z různých důvodů toto volání. Připadá mu nemoderní, nepřesvědčivé, dětinské a nebo nesmyslné. A tváří v tvář tomuto světu, kdy navzdory pomyslnému ráji na zemi je plno utrpení, nemocí a bezpráví zní hlas Pána stále zřetelněji, protože hlas víry nelze v srdci nikdy zcela umlčet. A Duch i nevěsta praví: Přijď! A kdokoli to slyší, ať řekne: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (Zjevení 22.17) Ale vraťme se opět k hrubému kameni do něhož je vtesána náboženskost člověka minulých staletí. Je zajímavé, že mariánské sloupy převažovaly v 17. a 18. století. Ve století následujícím jich bylo dvakrát méně, ale místo nich byly velmi četná sousoší Nejsvětější Trojice. Objekty bývají často v menších obcích nebo spojovacích cestách mezi městy neudržované a kámen je pokrytý vrstvou depozit a vykazuje různý stupeň zvětrání. Sloupy a pilíře v našem okrese jsou vytesány převážně z jemnozrnného až střednězrnného pískovce, který často obsahuje okrové až rezavohnědé žíly. Materiál pro náročnější architektonické články byl získáván zřejmě z mladějovských a maletínských dolů. Některé kamenné památky jsou v rukou památkářů, kteří je renovují, jiné chátrají a mizí. Někdy i krásně obnovený sloup působí sice hezky, ale poněkud sterilně, pokud k němu lidé nemají vztah, a nebo pro oči nevidí. Někdy by i květinová výzdoba z trvalek u paty sloupu mohla toto místo více okrášlit a zvelebit. A co se týče zdevastovaných věcí, tak v rámci katastru našeho města či mimo něj je jistě mnohé k vidění. Tak například doporučuji ke shlédnutí sloup Ecce Homo na polovině cesty mezi Lanškrounem a Lukovou po pravé straně. V roce 1998 byl ještě zcela nepoškozen. Těsně před vjezdem do Sázavy je zase po levé straně silnice opuštěná svatyňka, kterou momentálně nikdo neobývá. U mrazíren stojí mezi stromy také pomník, který vykazuje značné opotřebení časem. U autosalónu směrem na Ústí přišel Ježíš už dávno o své zpodobení a jenom samotný kříž s fragmentem těla zachraňuje situaci. Na půli cesty mezi Lanškrounem a Nepomuky je pod lipami sloup s bezhlavým svatým obrácený do pole celá desetiletí. V Třešňovci u zemědělské školy je vysoký podstavec bývalého kříže nebo sousoší maskován směrem k silnici vzrostlými cypřiši. Místo obnovy se zřejmě jevilo výhodnější ukrýt tento fragment v zeleni a čelo podstavce je od silnice takřka neviditelné. Závěrem bych zmínil sloup s křížem, který býval směrem na Nepomuky asi 200m za městem po pravé straně. Po roce 1989 býval ještě v dobrém stavu. Zanedlouho někdo svalil kříž, který se rozpadl na několik částí. Nějaký čas byl kříž složen u paty sloupu a po několika letech zmizel neznámo kam. Za čas se započalo se stavbou na poli v blízkosti sloupu a netrvalo dlouho a kdosi povalil masivní podstavec, který zmizel zanedlouho také. A tak namísto pomníčku se objevila poblíž stará dřevěná židle, stavební buňka, pohozené pracovní rukavice a zátky od piva. Jediné co zůstalo je několikacentimetrový kamenný základ, na kterém mnoho let spočívalo kus živého pomníčku víry, který přežil staletí různých režimů, ale bohužel už ne několik let svobody

3 A proč toto vše píši? Protože je mi líto věcí, které se ztrácejí a jsou bezúčelně ničeny; věcí, které nám z dědictví předků vyrval obyčejný vandalismus a nevšímavost lidí. Kámen není mrtvý, ale žije, neboť je součástí tohoto světa, který do něj vpisuje svou historii. Člověk si na každém místě, kde kámen mluví může uvědomit svou vděčnost a závislost na Bohu. Je škoda přijít, byť o jediný sloup nebo křížek, který nám minulá staletí zanechala. A kritériem ochrany není jen evidence památkového úřadu, ale především náš vztah k těmto věcem, který nejlépe demonstruje skutečnou hodnotu a význam díla. - mk TORONTO 2002 Světové dny mládeže patří již do novodobé historie církve. Mladí lidé se potkávají a spoluprožívají, že jsou milováni církví a že církev vytvářejí a jsou její dynamickou součástí. Mladí se setkávají s papežem, prožívají dary Ducha svatého a vytvářejí společenství,nová přátelství a kamarádství napříč národnostmi. Mládež má v sobě ohromný potenciál dobra a tvořivých schopností. Jan Pavel II. má rád mladé lidi a kamkoli se vydá, hledá mladé lidi a oni hledají jeho. Všichni společně ale hledají Krista, který ví, co je v člověku (Jan2.25). V knize Překročit práh naděje papež říká: Lidskou lásku jsem se naučil mít rád ještě jako mladý kněz Láska je totiž krásná.. Jan Pavel II. poprvé pozval mladé lidi na společné setkání roku 1984 do Říma. Náměstí svatého Petra zaplnilo více než mladých na zahájení Jubilea mladých. Od té doby se mládež setkává a světové dny se staly velkým a úžasným svědectvím a evangelizací zároveň. Letošní 17.světový den mládeže začal ve čtvrtek 18.července. Poutníci se nejdříve setkávali v jednotlivých diecézích a během 22.července se sešli ke společnému programu, který začal o den později v Torontu. Svatý otec vyzývá: Evangelium neumrtvuje nic lidské. Každá ryzí hodnota, ať se projeví v kterékoli kultuře, je Kristem přijata a zušlechtěna Nečekejte až budete mít více let, abyste vyrazili na cestu ke svatosti. Následující rozhovor byl uskutečněn s Petrem Markem z Lanškrouna, který se Světových dnů mládeže v Torontu přímo účastnil a byl jedním z přibližně 120 Čechů, kteří do dění SDM směřovali. Tímto mu chceme poděkovat za trpělivost a vstřícnost, kterou projevil a ochotu odpovídat na naše otázky. 1) Kolik lidí z Čech se setkání účastnilo a jakým způsobem jste se do Kanady dostali? Z Čech nás jela poměrně pěkná skupinka, pokud připočítám ještě moravské a slezské Toronťáky, bylo nás něco přes 115. Spolu s hrstkou kněží s námi cestoval i biskup Paďour. Mluvím však jen za naši skupinu organizovanou ČBK, neboť v Torontě a okolí žije spousta Čechů, kteří do Kanady emigrovali, nebo zde pracují a setkání se též aktivně účastnili, např. jako volontéři (dobrovolníci). Místní Češi a Slováci se v ulicích Toronta nořili téměř na každém kroku, lákadlem pro ně byla naše státní československá vlajka. Jakým způsobem jsme se do Kanady dostali? Letadlem! Otázka byla ale asi mířena jinak: Přibližně od začátku minulého školního roku visela na internetu nabídka zúčastnit se poutě. Míst bylo přibližně 100, ale cena odradila téměř každého i mě. Naštěstí se cesta našla! Spolu s Jirkou Vitouchem jsme byli vysláni jako zástupci Schönstattského hnutí, které nám přispělo polovinou ceny. Vybíráni byli mimo jiné také aktivní zástupci z každé diecéze

4 2) Měli jste se možnost seznámit ještě před odletem do Toronta? Tuto vynikající možnost jsme měli. Na jaře jsme se po dvakrát sjeli z celé republiky do pražského arcidiecézního centra mládeže, do domu Nazaret. Kde jsme spolu trávili celý víkend. Mohli jsme se na vzájem nejen poznat a pořádně si zablbnout, ale také duchovně připravit na naši velkou pouť, setkání se svatým Otcem. Myslím si, že se nám podařilo vytvořit opravdu skvělou partu. A těsně před odletem z Čech? Doslova jsme se na sebe těšili. Byl to opravdu dobrý nápad. 3) Kde a jak jste byli ubytováni, jak dlouho? Prvních šest dnů jsme strávili na předprogramu v Kanadské diecézi St. Catherine s, ležící ve státě Ontario, asi 120 km jihovýchodně od Toronta. Hostila nás farnost St. Georgre s v sympatickém městečku Crystal Beach, ležícím na břehu Erijského jezera, asi 25 minut autobusem od Niagarských vodopádů Ubytováni jsme byli po dvojicích, trojicích,... v rodinách místních farníků. Spolu s kamarádem jsme měli k dispozici celé patro jednoho z místních luxusně vybavených domků: vlastní koupelna, obyvák, elektrotechnika, bar Bezbřehá pohostinnost a péče našich rodičů mě naprosto nadchla. Další celý týden jsme trávili již v Torontě, ubytováni poněkud více poutnickým způsobem: V základní škole sv. Antonína, na podlahách místních tříd. Kromě jediných dvou kloudných umyvadel, nám pohodlí zajišťovaly skvělé sprchy umístěné na školním dvoře, kde tekla večer jen nádherně studená voda a po ránu dokonce naprosto ledová. Ve škole spolu s námi byla ubytována též početná skupina z Německa, takže ke slovu přišel i mezinárodní volejbalový turnaj v místní tělocvičně. 4) Jak se liší jejich jídelníček od našeho, co Ti nejvíce chutnalo? Jídelníček se na první pohled výrazně neliší, v něčem však určitě, neboť když vedle sebe postavíte průměrnou Češku a průměrnou Kanaďanku, podle šířky je bezpečně rozeznáte. Když nás ještě hostili místní rodiny, na snídani jsme si s kamarádem nechávali pravidelně 45 minut, ale bylo to vždy málo. Každé ráno jsme mohli ochutnat nějakou místní lahůdku. Typická je výborná opékaná kanadská slanina (něco na způsob naší anglické slaniny), k tomu tousty, vaječné omelety, a velká spousta zeleniny od papriky, okurek až k naťovému celeru, vodním melounům, Kamarád prý za celý život nesnědl tolik zeleniny, co za těch pár dnů. Dalším typické jídlo představují pankejky s javorovým sirupem.(něco na způsob lívanečků se zvláště sladkou jedinečnou tekutou marmeládou). 5) Co všechno jsi v Kanadě navštívil Během předprogramu v naší farnosti jsme si mohli přivonět téměř ke všem radovánkám kanadského Ontaria: Koupání v Erijském moři, návštěva pravých indiánů s přehlídkou jejich tanců Největším zážitkem ovšem byla návštěva noční nádherně nasvícené Niagáry. U tohoto divu přírody jsme pak strávili i celý následující den, protože diecéze St. Catherine s zde pořádala velkou slavnost. Spousta místních atrakcí byla zdarma, a my se podívali na parníčku přímo do chřtánu vodopádu. V Torontě se nám zase podařilo prodrat se davy, vystát nekonečnou frontu a nakonec spočinout na vrcholu věže CN-Tower, vysoké 553 m a z výšky 147 pater pozorovat celé město a okolí (dokonce i prosklenou podlahou ). Zajímavá byla také torontská Čínská čtvrť. Pestrý však byl kulturní program: téměř na každém kroku koncerty různých žánrů, muzea mrakodrapy 6) Kolik lidí přijelo na setkání mládeže, jak probíhala organizace jídlo, ubytování, WC, Na setkání přijely desetitisíce mladých, jejich počet se během týdne postupně zvyšoval, až dosáhl počtu osmi set tisíc. Musíte uznat, že zajistit pro tento zástup katolíků jídlo, záchody, dopravu a zázemí nebylo hračkou, Kanaďané to však zvládli báječně! Jídlo (tedy obědy a večeře) se vydávalo na stravenky, vždy po šesti. To pro nás znamenalo mnohdy dobrodružství: Před branami výdejny jídla se tísnily davy. My jsme byli pohromadě občas jenom dva, nebo tři Češi. Museli jsme si tedy nejprve najít nějaké jiné hladové poutníky, aby nás bylo šest. S nimi se pak nějakou řečí domluvit, kde se venku (z tlačenice) sejdeme a kdo z nás pro jídlo dojde. Byla to pěkná příležitost poznat nové tváře. Jenom já osobně jsem během setkání stoloval lidmi z Mexika, USA, Kanady, Francie a Německa, z Čech také. No a WC? O pocit jistoty se nám postaralo 4500 kadibudek

5 7) Co Tě nejvíce oslovilo při Tvém pobytu v Kanadě? To se dá těžko říci. Zážitků bylo spousta a na různých úrovních, myslím teď fyzickou a duchovní. Určitě to však byla fantastická vřelá pohostinnost, s kterou nás přijali do rodin v naší farnosti při prvním týdnu pobytu, na předprogramu, kdy jsme byli všichni z nás obklopeni spoustami dobrého jídla, viděli Niagáru a opravdu báječně si to celé užili. Vůbec jsme se tam necítili jako někde na pouti, ale téměř jako v Nebi. Velkým zážitkem byla také vigilie s Janem Pavlem II, opravdu nezapomenutelná, protože jsem se dostal prakticky před tribunu a mohl vidět Svatého Otce zblízka. Oslovila mě také ta spousta mladých z celého světa, z různých, mnohdy znepřátelených národů, že se můžou sejít, spolu se bavit a naslouchat jeden druhému. Například, když při slavnostním uvítání Svatého Otce, na tribuně, postupně zdravili papeže zástupci z jednotlivých zemí. Tak zástupce USA spontánně požádal poutníka z Iráku, aby spolu poklekli před Janem Pavlem a on jim dal své požehnání. 8) Splnila Tvá cesta do Kanady Tvá očekávání? Jelikož to byl pro mně naprosto úžasný a nezapomenutelný zážitek, dá se říci že to moje očekávání nejen splnilo, ale naprosto překonalo! Škoda jen, že všechno jednou skončí, jako i tato úžasná pouť. Děkujeme za rozhovor. použité foto: (z dílny Toronťáka Péti) připravili: jk & mk POZNÁNÍ A HODNOTA MODLITBY - T. ŠPIDLÍK Měl jsem přednášku o modlitbě. Po ní za mnou přišla italská učitelka s pochvalou, která zněla více méně takto: Přiznala se, že má stále k modlitbám odpor. Udala psychologický důvod. Když měla přistoupit k prvnímu přijímání ve věku osmi let, musela se účastnit přípravy, kterou vedla stará nevrlá sestra. Tam se učily děti zpaměti modlitby, kterým nevalně rozuměly a sestra je stále okřikovala, když pomýlily některá slova. Nynější učitelka si tenkrát stěžovala matce doma, že už na tu přípravu nebude chodit, ale odpověď byla vždycky stejná: Musíš! Pochopitelně se v takové situaci nenaučila modlit, ale naopak mít k modlitbám odpor. Po tomto osobním vyznání mne učitelka pochválila, že jsem mluvil o modlitbě srozumitelně a ukázal, že je to důležitý životní úkon. Samozřejmě jsem za tu pochvalu poděkoval, ale nechtěl jsem k tomu přidat pochybnost svou: Stačí k tomu, aby se člověk doopravdy modlil jenom pouhé přesvědčení, že je to rozumné? Setkáváme se tu s dvojím postojem ke konání dobra. Na jedné straně je tuhý moralismus, který zná jenom jeden argument: To se musí! A když to někdo nedělá, stihnou ho tresty nejenom po smrti, ale už zde na zemi, protože tu jsou na místě Božím rodiče, vychovatelé, státní pravomoc, aby se trestalo zlo a odměňovalo dobro. Jeden z přísných zastánců tohoto postoje mně často opakoval svou zásadu: Na světě jsou vždycky dva hříchy pospolu, jeden od toho, kdo zlo dělá, a druhý od toho, kdo je trpí. Nebudeme teď diskutovat o tom, jaké úspěchy mají tito zastánci přísných mravů. Příklad učitelky, která se nenaučila modlit, není povzbudivý. Říká se, že středověká společnost byla tohoto moralistického rázu. Jako reakce proti tomuto násilnému pořádku se objevil směr, kterému říkáme osvícenství. Jeho princip se dá vyjádřit krátce: Vnějším nátlakem se dobro neuskuteční. Je potřeba osvítit mysl, aby člověk viděl, že je dobro skutečně dobré, aby se o tom přesvědčil. Pak bude dělat dobro vědomě a svobodně. Myslím, že byla toho druhu i moje přednáška o modlitbě, kterou učitelka pochválila. Ale neptal jsem se jí, bude-li se ode dneška opravdu modlit. Stačí k dobrému jednání pouhé přesvědčení, že je to rozumné? Už starý římský básník Ovidius se přiznal: Vidím, co je dobré a schvaluji to, bohužel dělám zlé

6 Naše školní výchovy jsou ovšem převážně vedeny tímto osvícenským duchem. Je jejich úspěch neomylný? Po první světové válce se konal v Mnichově velký kongres pedagogů. Jeho hlavním námětem byl tento problém. Mládež se v našich školách naučí mnoho úžasných věcí. Nikdy nebylo všeobecné vzdělání tak široké. Dnešní středoškolák má víc pozitivních znalostí než dřívější univerzitní profesor. Má to ovšem velkou nevýhodu. Student neví, co s těmi znalostmi dělat, nemají pro něho hodnotu. Brzo je zapomene. Nemíní v nich pokračovat. Mladík, který se učil osm let latinu, už nikdy nečte Cicera a po maturitní zkoušce z vlastivědy už nikdy neotevře historickou studii o minulosti svého národa. A jak je tomu s výchovou náboženskou? Tam jsou zkušenosti ještě smutnější. Pedagogové si tedy položili základní otázku: Jak dosáhnout toho, aby se z pouhého vědění stala hodnota, aby se stalo něčím, co má pro mne cenu? Na tehdejším kongresu se propagovala tzv. aktivní výchova, pracovní škola. Není správné, říkali, aby školák pravdu slyšel nebo četl. Je daleko lepší, když ji sám objeví. Neučme studenta, kdo byl Kant a co napsal! Zaveďme ho do knihovny a řekněme mu: Hledej, kde se to dozvíš! Tak se seznámí s naučnými slovníky. V chemii mu dejme do ruky zkumavku, ať sám pozná, které prvky se slučují a které ne. Sledoval vývoj toho kongresu i známý jezuita P. Sierp, který se zabýval otázkou exercicií, duchovních cvičení ignaciánských. Prohlásil, že tu jde o stejný problém. V katechetické výchově se učí náboženské pravdy. Když se dobře a zajímavě vyloží, posluchači je znají. Ale z toho ještě neplyne, že jsou pro ně hodnotou, že si jich cení, že jsou ochotni velkých obětí. V exerciciích se musí proto postupovat jinak. Nemají to být pouhé přednášky, ale osobní meditace, rozjímání. Proto se v knížce Ignácově hned na počátku upozorňuje, že ten, kdo duchovní cvičení vede, má mluvit jenom stručné. Ti pak, kdo v rozjímání sami najdou, co z jednotlivých pravd plyne pro ně samé, mají z toho rozjímání daleko větší užitek než z jakýchkoli dlouhých výkladů. Jde tu o dobrý psychologický postřeh. Ale je samozřejmé, že není úplný. Dá se doplnit i jinou zkušeností. Zase nám mohou být na pomoc psychologové, kteří se zabývají otázkou hodnot i dnes. I oni rozlišují abstraktní poznání neosobní a vědomí hodnoty. Poučením od jiného se dozvíme, že něco je pravdivé. Těší nás to víc, když to sami objevíme. Ale hodnotou se to stane teprve ve styku s jinými. Ilustrujme to banálním příkladem. Děvče se naučilo v botanice, jaké jsou květiny. To je první stupeň. Chodí pak na procházku do botanické zahrady a tam samo objeví, že jsou jisté květy opravdu pěkné. To je tedy druhý, vyšší stupeň. Ale může se k ní připojit i třetí: zamilovaný chlapec ji daroval kytičku květin. Teprve teď mají ty květy opravdovou hodnotu. Dokonce si je vylisuje a vloží do památníku, protože se k nim vážou nezapomenutelné city. Aplikujme to analogicky na zkušenosti duchovní. V katechismu jsme se naučili, že je Bůh náš Otec na nebesích. To je první stupeň. Druhý se dostaví v duchovních cvičeních při rozjímání, ve kterém pochopíme, že by byl bez té pravdy svět neživým strojem, kde by nebylo ani lásky ani svobody. Ale přijde nakonec i třetí stupeň v modlitbě. Uděláme zkušenost, že nás Bůh opravdu slyší, když se modlíme Otčenáš, že nás často vyslyší, když se k němu obracíme a s ním mluvíme. Pravda o Božím otcovství se stala předmětem dialogu, vztahu mezi osobami, a proto je opravdovou hodnotou. Tím docházíme k závěru, který čteme už u Otců církve, že je totiž opravdovým studiem teologie jenom modlitba. Ti, kdo touto duchovní školou prošli, touží po tom, aby se mohli bez přestání modlit. Znamená to, že musejí odejít do pouště nebo se uzavřít do klášterní klauzury? Ta je jenom pro některé. Kdo se naučil opravdu hovořit s Bohem jako s Otcem, mluví s ním i při tom, co dělá a co vidí okolo sebe. Když objeví, že jsou to všechno dary Otce, kytičky květů od milého, začíná pro ně mít hodnotu i svět a všechno, co o něm víme z vlastní zkušenosti i ze studia. Pochopili to, co píše sv. Pavel: Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. (Řím 8,28) Snění v plné bdělosti: Jiří Hanuš 1997 Rozhovory s O.Ivanem Štampachem Strana Vraťme se ještě na chvíli k víře, respektive k tomu, jak ji dnes prožíváš. Je to pro tebe něco, co se v tobě nemůže otřást nebo také máš období pochybností a otřesů? Pokud pochybuješ, tak o čem? Je pro tebe víra jistotou či zápasem o víru? Co v současnosti představuje nebezpečí pro tvou víru a co ji naopak prohlubuje? - 6 -

7 Nevím, mám-li závidět lidem, kteří o sobě říkají, že nemají a nikdy neměli s vírou potíže. Ale obávám se, že si něco namlouvají. Důležitý rozdíl bude asi v tom, jak totiž člověk k víře přišel. Pokud je víra završením poctivého hledání pravdy a smyslu, řešil si zřejmě člověk některé z problémů kolem víry už předem. Kdo ale pouze vplynul do jakéhosi proudu, si možná zatím neměl příležitost položit nad svou vírou zásadní otázky. Bojím se o to, aby se těm sebejistým nezbořila stavba jejich víry jako domeček z karet. Už jsem pár takových případů zažil. Když zde mluvím o víře, mělo by být jasné, že nemíním jakýsi neurčitý souhlas s hypotézou, že existuje Bůh. To by byl spíše příslovečný český něcismus, ono něco je, postoj, který ničím člověka neobohacuje a nic po něm nežádá. Víra by měla hory přenášet. Je to důvěra, spolehnutí, očekávání a odevzdanost. Pravá víra otevírá nitro skutečnosti, která nás totálně převyšuje. Není-li člověk, jak říká tradiční výrok, celý bez Boha, korunuje víra samotné lidství. V ní člověk nachází Boha, ale zároveň se plně vrací z odcizení sám k sobě. Taková víra je úkonem intelektu i svobodné vůle a zároveň je nám darována, protože sami bychom jí nebyli schopni. Uvěřit v tomto smyslu znamená obrátit se k Bohu. Je-li víra právě něčím takovým, jsou potíže a problémy pochopitelné. Je to postoj, který od člověka mnoho vyžaduje. Neobejde se bez trochy odvahy a pokory. Věřící člověk může mít potíže s tím, čemu věří. Jeho důvěra a odevzdanost totiž nesměřuje do prázdna. Odpovídá na to, co Bůh o sobě sdělil prostřednictvím svědků. Smysl událostí o spáse bylo potřeba systematicky vyložit. Proto se církev musela ujmout také učení. Příslušné instance formulují věroučná tvrzení, jímž se dostalo nepopulárního názvu dogmata. Jejich pravdivost lze hájit s odkazem na prameny a na kompetenci těch, kdo jménem církve oficiálně vyznávají její víru. Otázkou je, zda to stačí. S dogmaty se dá zacházet různě. Biblickou látku a to, co je dosvědčeno tradicí, je možno chápat jako semínko a dogmata jako rozkošacený strom. Když máme katechismy, nepotřebujeme bibli, mohlo by se zdát. Toto pojetí mi je cizí. Spíše se s Rahnerem a Vorgrimlerem domnívám, že v dogmatu jsou s vlastním Božím poselstvím spojeny konkrétní modely představ, perspektivy, dobové názory a že dogmata jsou podmíněna i společenskými, psychologickými a jinými zájmy. Dokonce se podle jejich (církevně schváleného) Teologického slovníku při zásadních dějinných změnách struktur myšlení a způsobu chápání může stát, že určité dogma dnes již není samozřejmé nebo již není bez dalšího asimilovatelné, takže je dokonce ani nelze v každém dějinném okamžiku nově a aktualizovaně interpretovat (s.66-68). Vypůjčil jsem si tyto formulace, protože vyjadřují mé stanovisko lépe, než bych to udělal sám. Dodal bych, že věrouka vyžaduje hermeneutiku (nauka o pravidlech a prostředcích, jak vykládat Bibli, historické prameny a slovesná díla; pozn.red.) stejně jako bible. Mám s některými tématy (vztah Boží všemoci a lidské svobody, některá témata z eschatologie (část věrouky pojednávající o posledních věcech člověka a světa), věčné zavržení pro hřích prvních lidí) potíže a snažím se řešit si je studiem, rozjímáním a rozhovory. Ale souhrně bych řekl, že by mne dogmata nemusela nějak zvlášť trápit, pokud smím shora uvedené ještě doplnit větami od teologa a posléze biskupa Waltera Kaspera: Církevní učitelská rozhodnutí vyplývají ze zcela určité dějinné situace, v níž se vyznání víry děje. A jsou, jako vše, co je dějinné, podmíněna a relativní. To není nedostatek, nýbrž naopak klad, odpovídající tomu, že církev je povinna dbát na přiměřenost situace a dobovou vhodnost při šíření poselství evangelia. Určité církevní dogma není proto nikdy úplnou, vyčerpávající odpovědí o příslušném předmětu. Není proto nikdy pouze ukončením diskuse, nýbrž vždy také novým počátkem (Dogma pod Božím slovem, s.31-32). Problémy s obsahem víry nejsou nejtěžší. Daleko horší je, když vírou otřásají existencionální zklamání. Nedožaduji se toho, aby mi někdo pofoukal rány na duši, a proto se nehodlám dopodrobna rozepisovat o propastech beznaděje, cynismu a krutosti u některých z těch, nad jejichž hlavami naivní křesťané vidí téměř svatozář. Chci věřit, že Boží odpuštění to vše nějak pokrývá, a osobně za sebe, že má víra odolá tomuto náporu do konce. Pastorace mládeže v sekularizovaném světě Pastorace mládeže není jen naše domácí záležitost, snaží se o ni křesťané v celém světě. A zatímco my získáváme zkušenosti v nové situaci teprve deset let, v západní Evropě už po této cestě hledání jdou podstatně déle. Proto se nyní chceme vypravit k nim, abychom poznali něco z jejich zkušeností. Následující teze jsou pokusem o formulaci zkušeností církve v Nizozemí, Belgii, Francii, Německu a Rakousku. Otázky mládeže Nechceme mladým lidem nabízet hotové odpovědi na otázky, které nekladou. Chceme však spolu s nimi hledat odpovědi na jejich problémy a otázky. Po několik staletí bylo formováno křesťanské vědomí principem objektivní pravdy, která je dána shora a o níž církev ví, že ji člověk ke své spáse potřebuje. Proto byla člověku nabídnuta formou kázání, katecheze nebo poučení a bylo ponecháno na něm, zda ji přijme nebo ne. Když ne, má smůlu. V posledních letech jsme došli k poznání, že tento model už není účinný. Že totiž pravda objektivně hlásaná bez přímého vztahu k otázkám a potřebám konkrétního člověka není slyšena. A že můžeme kázat, katechizovat nebo poučovat kohokoli o čemkoli, ale on to prostě neslyší, protože to nesouvisí s tím, co ve své osobní zkušenosti právě prožívá

8 V holandském Asselu založili proto před patnácti lety dům, jehož cílem bylo znovu navázat přerušený kontakt mezi mládeží a církví. Sjíždí se v něm na víkendy různé skupiny mládeže a tým pracovníků každou skupinu několik týdnů před setkáním navštíví a ptá se jí, na jaké téma by chtěla celý víkend zaměřit. Statistika je zajímavá: Téměř nikdy se mladí lidé neptají na víru a náboženská témata. Nejčastěji požadovanými tématy jsou jednak osobní problémy (nespokojenost se sebou, komplexy...), jednak problémy vztahů (rodina, přátelství, parta, partnerství, sex...). Nezanedbatelnou část témat tvoří i otázky globálního charakteru (ekologie, politika, bída ve světě...). Téměř při každém setkání však dojde řeč i na náboženské otázky, protože všechna navrhovaná témata se nakonec k duchovnímu rozměru života nějak vztahují. Dobro v nitru člověka Nechceme vychovávat mladé lidi k tomu, co my považujeme za správné. Chceme jim však umožnit, aby objevili, co je v nich dobrého a krásného, a realizovali to tak, jak oni sami chtějí a umějí Nedávná teologie zdůrazňovala, že člověk je nakloněn ke zlému a že nutně potřebuje informaci a pomoc z vnějšku (od Boha i od lidí) k tomu, aby poznal, co je dobré, a uskutečnil to. Moderní psychologie dává za pravdu Janu Boskovi, který tvrdil, že v každém člověku je něco krásného a že je třeba to objevit a přivést k naplnění. Tedy stavět na tom, že Bůh je nejen v celém vesmíru, vně každého člověka a člověkem nepochopitelný (transcendentní), ale že je zároveň také uvnitř, v srdci každého člověka jako princip, který v nás probouzí touhu po dobru a kráse (imanentní). Věříme-li, že Duch svatý je v nás a že svědomí člověka je hlasem Božím v něm, pak to znamená, že tato cesta (hledání pravdy a dobra skrze touhy vlastního nitra) je pouze jinou cestou k témuž cíli, ke kterému se dříve docházelo cestou katecheze a poučování. Sociální práce jako předpoklad práce výchovné Předpokladem výchovné práce je práce sociální. Mladým lidem na ulicích chceme nabídnout především osobní vztah a potom práci, chléb a střechu nad hlavou. Teprve pak je můžeme vychovávat. Dnešní evropská kultura je založena na principu schopností každého jedince a jeho úspěšnosti ve společnosti. Čím víc kdo umí, tím víc si vydělá peněz, tím lepší má společenské postavení, tím víc může ovlivnit běh světa. Kladným důsledkem tohoto principu je trvalá motivace k tomu, aby se každý mladý člověk snažil co nejlépe připravit na život. Záporným důsledkem je skutečnost, že mnozí lidé nejsou schopni se do tohoto soutěživého světa zapojit, protože na to z různých důvodů nemají. Posláním církve je jít proti proudu a všímat si těchto lidí. I ti křesťané, kteří mají možnost být úspěšní, by neměli ztratit ze zřetele svůj úkol služby ostatním. Západoevropská střediska mládeže prošla dlouhým vývojem a dnes se snaží pozměnit svůj směr: k nabídce volnočasových aktivit pro mládež přidat ještě komplexní péči o rodinu a domácí prostředí jednotlivých mladých lidí, o jejich finanční situaci a pracovní zařazení. Církev ve službě životu Chceme mladým lidem ukázat, že církev slouží životu, zvláště těm, kdo nejvíce trpí (sociálně slabé vrstvy u nás, bída ve třetím světě...), nikoli že jejím primárním zájmem je zachovat, rozšířit a zkvalitnit sebe samu. V době komunizmu jsme byli donuceni k tomu, abychom věnovali veškerou energii práci na zachování, zkvalitnění a rozšíření církve. Ve svobodných státech však církev v téže době prošla vývojem, jehož výsledkem je pochopení, že primárním posláním církve není péče o sebe samu, ale služba světu, služba lidem, služba životu. Církev, která se snaží především pečovat o své věřící a o svůj majetek, ztrácí před současným mladým člověkem věrohodnost. Tam, kde mladí lidé mají možnost skrze církev se zapojit do služby třetímu světu, do ekologických aktivit, do pomoci chudým a trpícím v ulicích velkoměst, začínají postupně chápat i potřeby a požadavky církve samotné. Konkrétní uskutečnění této zásady tedy znamená, že napřed nabídneme mladým lidem možnost angažovat se hlouběji v uvedených oblastech a teprve potom jim podáme svědectví o své křesťanské motivaci a ukážeme podstatu církve jako společenství, které je nositelem tohoto poslání. Ne slepá poslušnost, ale odpovědnost Nechceme po mladých lidech autoritativně požadovat slepou poslušnost. Chceme jim však dát možnost podílet se demokraticky na hledání, práci i rozhodování ve společenství církve

9 Západní člověk je přirozeně demokratický. V demokracii se narodil a vyrostl, nedovede si jiný princip vedení společnosti představit a ani po něm netouží, protože demokracii považuje za správnou. K ní patří jednak úcta a respekt k jiným postojům a názorům, jednak možnost svobodně se vyjádřit k jakékoli otázce. Protože tento princip se považuje za samozřejmý pro všechny spolky, strany, občanská sdružení atd., očekává se, že ho bude respektovat i církev. Druhý vatikánský koncil změnil hierarchický model církve, který platil od středověku, na model církve jako společenství, v němž se každý podílí na jejím životě a vedení podle daru, který k tomu dostal. Nejde sice o úplnou demokracii, ale jde o dialogické uplatňování autority, které vychází z přesvědčení, že Duch svatý se projevuje nejen v rozhodnutích autority, ale také v každém jednotlivém člověku i v Božím lidu jako celku. Demokratickému principu tedy není církev uzavřená. Přednost člověka před činností Chceme mladým lidem ukázat, že nám záleží na člověku, nikoli na množství vykonané práce. V salesiánském ústavu pro mladistvé, kteří se dopustili trestných činů, v německém Helenenbergu, je 150 žáků a učňů a 170 zaměstnanců. V Holandsku se zakládají ve velkých městech azylové domy pro mládež, ve kterých zároveň bydlí 2-5 mladých lidí a pečují o ně tři vychovatelé. V Praze v krizovém centru Most je deset zaměstnanců, z nichž každý pečuje o 2-3 mladé lidi. To všechno jsou příklady na to, že péče o mladé lidi v dnešní době je především otázkou kvality, ne kvantity. I když mladých lidí, kteří potřebují pomoc, je obrovské množství, nevyřeší se to zvyšováním pracovního nasazení. Hlavním "pracovním prostředkem" v této oblasti je totiž osobní vztah a vztahová kapacita každého člověka má své hranice. Jediná možnost globálního řešení je tedy v tom, aby stále rostl počet skutečně zralých lidí, kteří se budou věnovat osobní službě těm, kdo to potřebují. Jedna z kritických připomínek, které se stále znova vracejí na hlavy kněží a řeholníků, spočívá v tom, že nemají čas. Nemají čas vyslechnout člověka, nemají čas být s člověkem, nemají čas prožít něco s člověkem. Mladí lidé cítí tento nedostatek ještě bolestněji. Bohužel, v našem povědomí stále ještě panuje pocit, že čím víc mám práce, čím vypadám zaměstnaněji, tím lepší jsem kněz, řeholník či pracovník s mládeží. Opak je však pravdou. Kdosi řekl, že v práci s mládeží nedostatek času není ctnost, ale hřích. Bezpodmínečné přijetí Chceme předcházet zneužívání sexu, alkoholu a drog tím, že mladým lidem dáme svým osobním vztahem jistotu, že jsou přijímáni a milováni - nikoli tím, že jim budeme vysvětlovat jejich škodlivost. Důvodem tak rozšířených závislostí dnešních mladých lidí na alkoholu, drogách nebo sexu není jen jejich morální zvrhlost nebo snadná dostupnost těchto prostředků. Jedním z hlavních důvodů je jejich nenaplněná touha po lásce. Potřebují poznat a zakusit, že je někdo potřebuje, že jsou pro někoho důležití, že je někdo miluje. Zde je tedy možnost té nejzákladnější prevence moderních závislostí - dát mladým lidem viditelně a slyšitelně najevo jejich hodnotu. Hledat smysl vlastního života Nechceme nabízet mladým lidem obecný smysl života, který nechápou. Chceme jim však pomáhat k tomu, aby našli konkrétní smysl svého vlastního života. V. E. Frankl ve své logoterapii (léčení smyslem) zdůrazňuje, že neexistuje jeden obecný smysl života pro všechny, ale že každý musí hledat svůj vlastní smysl života. Z metodického hlediska zde jde o změnu východiska oproti starým výchovným a katechetickým metodám. Dříve jsme vysvětlili lidem obecný smysl života (být spasen, žít s Bohem...) a pak jsme je vedli k tomu, aby od něj odvodili konkrétní aplikaci pro sebe. Dnes mladým lidem tyto obecné pojmy nic neříkají. Navíc mají dojem, že život je tak rozmanitý a každý člověk je tak jiný, že skutečně nelze najít nějaký obecný smysl života. Proto je třeba pomoci jim k tomu, aby hledali svůj konkrétní smysl, a teprve později, na základě dlouhé životní zkušenosti, možná dojdou k obecnějšímu pochopení. Neodklízet kameny z cesty Chceme pomáhat mladým lidem na cestě ke zralosti ne tím, že je předem uchráníme jakéhokoli mravního nebezpečí, ale tím, že v nich budeme podporovat odpovědný přístup v každé situaci

10 Dříve bylo možné zajistit, aby děti z dobrých rodin procházely církevními školami a institucemi až do doby, kdy založily vlastní rodinu. Dnes to není možné, v současné kulturní, názorové i morální pluralitě už nelze uchránit mladého člověka všech vlivů, které by narušovaly jednotnost naší výchovy. Tím důležitější je být s mladými lidmi ve všech prostředích a situacích, kde žijí, a spolu s nimi se učit rozlišovat, které konkrétní postoje a projevy slouží životu a lásce, a které naopak vedou ke zlu a k sobectví. Někdy s tím možná bude spojena i nutnost přehodnotit hierarchii našich morálních zásad. Ale především to znamená, abychom my sami byli zralými lidmi, schopnými odpovědně reagovat na každou situaci, a v neposlední řadě také otevřeně přiznat svou slabost a vinu, když se nám to někdy nepodaří. Setkávat se s mladými v jejich světě Chceme přijmout sekularizaci současného světa a člověka jako skutečnost, která nemusí být nutně negativní. Chceme se setkávat s mladými lidmi v jejich světě, nikoli je převádět do světa našeho. Sekularizovaný svět ještě nemusí být zlý svět. Je pravda, že lidé stále méně potřebují ke svému životu výslovně Boha a církev. Stejně tak je však pravda, že přibývá lidí, kteří si uvědomují mnohá tajemství našeho života a světa, ale nechtějí v souvislosti s nimi vyslovovat jméno Bůh. Připadá jim totiž příliš konkrétní na to, aby mohlo vyjádřit nevyjádřitelné. Zdá se, že přibývá i těch lidí, kteří vidí problémy lidského mikrosvěta (hlubina člověka) i makrosvěta (záchrana života na Zemi) a intenzivně hledají cesty k jejich řešení. Není i toto jakási forma realizace náboženské touhy člověka, i když se opět obejde beze slova Bůh? Snad přibývá i takových lidí, kteří znova začínají chápat hodnotu hlubokého vztahu, nejen partnerského a sexuálního, ale i přátelského, rodičovského nebo synovského, lidí, kteří mají skutečnou úctu ke druhým a dovedou je tím motivovat k ještě větší snaze o kvalitu života. Nemůžeme snad i toto chápat jako anonymní uskutečnění evangelních slov: Bůh je láska, kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm? Abychom byli schopni oslovit mladé lidi dneška, musíme je poznat v jejich prostředí a v jejich práci a starostech. Ve Francii se dnes znovu oživuje instituce dělnických kněží, duchovní správci farností bydlí v panelákových bytech a farní úřad mají v ulici v řadě jiných kanceláří. Kostely se staví tak, aby v nich mohli mít bohoslužby i protestanté a muslimové, a tam, kde není jiná větší místnost, se koná v kostele každou sobotu taneční zábava. V Mexiku vznikají komunity, v nichž žijí tři řeholníci společně s pětadvaceti mladými lidmi, kteří se po roce nebo po dvou střídají. To všechno jsou jen střípky bolestného procesu, který dnes probíhá v celé církvi. Jeho cílem je pochopit mentalitu současného světa a člověka tak, abychom byli schopni přinést mu radostné poselství o Ježíši Kristu, a přitom ho nemuseli zatěžovat formulacemi, schématy a tradicemi, které by mu v opravdovém přijetí Krista jen bránily. Nejsme dnes v podobné pozici jako byli v apoštolské církvi židokřesťané vůči pohanokřesťanům? A není pro náš vztah k současnému sekularizovanému světu Pavlovo osvobozující poselství velkou výzvou? ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Čakry. Občas tento výraz zaslechneme v různých pořadech zabývajících se orientálními naukami, léčitelstvím nebo léčebnými metodami spojenými s jistou tělesnou stimulací. Nebudeme zde řešit otázku zda jsou nebo nejsou a nebo zda se v to má věřit či nikoli. Důležité je spíše objasnit co to vlastně je a o co se jedná, když se o tom hovoří. V hinduistickém a budhistickém tantrismu a józe jsou to centra tzv.jemnohmotného těla, jež v sobě spojuje psychické a somatické aspekty lidského organismu. Toto tělo je složeno z velkého množství kanálků, na jejichž uzlových bodech podél páteře se nacházejí čakry: nejnižší v bodu mezi genitáliemi a konečníkem, druhá v oblasti podbřišku, třetí v místě solárního plexu, čtvrtá v oblasti srdce, pátá v hrdle, šestá mezi obočím a sedmá na temeni hlavy. Během mentálních a fyzických cvičení je probuzena kundalíní (tzv.hadí síla), ženský kosmický princip a božská energie spící v nejnižší čakře. Tato síla vystupuje ústředním kanálem, probíhajícím podél páteře, a postupně probouzí další čakry. V nejvyšší čakře dojde ke spojení aktivního ženského kosmickéhoo principu s pasivním kosmickým principem mužským, což vede k překonání lidské konečnosti a podmíněnosti. Vedle dosažení nadpřirozených schopností je tak dosaženo konečného cíle tantrické jógy úniku z věčného koloběhu nových zrození (ze sansáry). Jak vypadá budoucí Rodinný dětský domov v Žichlínku? Srpen

11 Hnutí Pax Christi varuje před další válkou Řím. Tisková agentura Italské biskupské konference SIR informovala o tom, že mezinárodní katolické hnutí Pax Christi vydalo dnes dopoledne prohlášení, ve kterém varuje před možným ozbrojeným konfliktem na území Iráku. Hnutí Pax Christi ve svém prohlášení poukazuje na to, že důvody, které Spojené státy americké vedou k rozhodnutí o útoku na Irák označují mnozí pozorní analysté a experti za pouhé "vyhledávání záminek". V dnes zveřejněném prohlášení se dále zdůrazňuje, že vyhlášení války odporuje nejtradičnějším myšlenkám morálního učení církve. Problémem je zde - podle členů Pax Christi - především válka jako taková, která i ve století, kdy se zdá, že bylo dosaženo důležitých cílů civilizace, bývá i nadále považována za nezbytný nástroj nastolení míru. "V té samé době, ve které Jan Pavel II. v kanadském Torontu vyzývá mládež celého světa k tomu, aby se chopila úkolu spolupráce na výstavbě civilizace lásky", uvádí prohlášení Pax Christi, "jsme svědky smutného návratu logiky války". Členové katolického mírového hnutí dále zdůrazňují, že v rámci blížících se oslav 40. výročí vydání encykliky "Pacem in Terris" se chtějí ještě více zasadit o naplnění nadějí jejího autora, papeže Jana XXIII. Dnešní prohlášení katolického hnutí Pax Christi se obrací také na italského předsedu vlády a na další vysoké politické představitele Italské republiky a žádá je o to, aby se všemi možnými způsoby na mezinárodní úrovni a ve všech členských aliancích snažili prosazovat ducha italské ústavy, jejíž jedenáctý článek slavnostně prohlašuje, že "Itálie neuznává válku jako prostředek k řešení mezinárodních sporů". Kdo z nás není přetížen? Zpracováno podle knihy Anselma Grüna: Modli se a pracuj Aneb: Práce a všednost není místem od Boha vzdáleným. Protože se ve své práci mnohdy snažíme přehnaně seberealizovat, protože stále pádíme za svou identitou a sebepotvrzením, jsme přetíženi. Kdybychom jednoduše konali práci jako svůj úkol, kvůli službě - ne kvůli uznání, pak bychom byli méně křečovití a urputní a přitom mohli pracovat neméně nebo dokonce více a efektivněji. Chceme prací dosáhnout příliš mnoho věcí, které nejsou vůbec jejím smyslem: toužíme po uznání druhých, chceme být chváleni a ctěni, chceme sami sobě dokázat, že něco dovedeme, že naše práce za něco stojí. Henry Nouwen to nazývá postranními úmysly. Měli bychom se samozřejmě své práci plně věnovat. Když mám přednášku, musím se opravdu zaměřit na lidi, ale musím se vzdát úsilí chtít jim dokázat, že jsem hoden toho, aby mi naslouchali. Nesmím usilovat o úspěch za každou cenu. Musím říci to, co je třeba říci. Reakce posluchačů je jejich věcí. Nesmím chtít bezpodmínečně vynutit pozitivní reakci a manipulovat téma tak, aby posloužilo mému hledání úspěchu. Ora et labora (modli se a pracuj), to není jen kvantitativní označení benediktinského života, jenž právě vedle modlitby zahrnuje i nejrůznější práci. Je to spíše duchovní program, cesta, jak se setkat s Bohem uprostřed vlastního života a dovolit mu vejít do své každodennosti. Životní pravidlo "modli se a pracuj" je pomocí k duchovnímu zvládnutí všednosti a k rozpoznání, že právě ona je místem, kde ode mne Bůh nejvíce očekává a kde se rozhoduje, zda chci sebe a svůj život zachránit nebo mu jej odevzdat a darovat zpět. Práce a všednost není místem od Boha vzdáleným, ale duchovním, kde se můžeme zacvičovat do lásky, trpělivosti, do nesobeckosti, úcty, poslušnosti, a otevřenosti vůči Bohu a lidem. Zkušenost s Bohem není vyhrazena těm, kdo se zcela stáhli ze světa, ale je možná každému, i uprostřed vřavy všedního dne. Ora et labora je křesťanská životní řehole, protože bere vážně Boží vtělení. Bůh se zjevil v těle a tak se nám zjevuje i dnes, v našem vlastním těle, v těle našeho prostředí, naší práce, naší každodennosti. Zdá se, že tělo nám Boha spíše zakrývá. Pravidlo "modli se a pracuj" nás chce naučit vidět jasně, abychom poznali Boha v těle naší všednosti a dotkli se ho tam, kde nám den za dnem vychází vstříc. (Podle: Fidelis Ruppert, Anselm Grün: Modli se a pracuj, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1994, 55) Nemám rád komunisty... Ježíš nikdy neřekl: miluj bližního svého kromě komunistů. (Kateřina Lachmanová) z knihy "O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou "

12 Našinec prohlásí:»nemám rád Američany s tou jejich pakulturou McDonaldů,«zdánlivě ve jménu kultury, ale třeba jenom kvůli svému pocitu méněcennosti. Dost možná žádného Američana nikdy blíže nepoznal.»nesnáším Rusy a Němce,«tvrdíme mnozí, a vzhledem k nedávným dějinám se cítíme silně v právu.»nemám rád komunisty,«řekne křesťan a myslí si, že tím zároveň vyznává svou víru.»nemám rád Pražáky, protože jsou nafoukaní,«tvrdí rozhodně mnozí mimopražští, chtějíce nenápadně naznačit, že oni nafoukaní nejsou.»nemám rád fokolaríny,«dá se slyšet jiný, aby manifestoval svou šíři ducha a nezávislost.»evangelíky nemám rád, protože nectí Panenku Marii,«prohlašuje nejeden katolík nic netuše, že Matka Ježíšova je má velmi ráda a nectí je o nic méně než katolíky.»nemám rád malé děti.nesnáším šéfa.nemám rád psy.nemám rád...«jistěže mohu mít pádné důvody nesouhlasit s komunistickou ideologií nebo s některými způsoby té či oné skupiny lidí. Mám právo být proti tomu, co člověk dělá, ale nikdy ne proti člověku samému. Každé takové nemám rád... zaměřené vůči člověku a vůči Božímu stvoření vůbec představuje v našem srdci zledovatělou oblast. A každé nové pomyšlené či vyslovené nemám rád tuto říši ledu rozšiřuje, takže někdo má nakonec místo srdce ledovou kru. Lépe řečeno, něco na způsob Antarktidy; u ní je totiž zřejmé, že pod letitými nánosy sněhu a ledu pořád zůstává úrodná půda. Stačilo by nechat na ni dopadat slunce, a mohla by se zazelenat... Skutečně nelze být milosrdný výběrově. Skutečné milosrdenství je jako slunce, které svítí na dobré i zlé. Milosrdné srdce zahrnuje všechny lidi i celé Boží stvoření. Tak jako rozpjatá Kristova náruč na kříži, tak jako srdce Kristovo.»Milosrdenství... znamená něco zřejmého a úplně konkrétního jako slunce, které buď je vidět, nebo vidět není,«napsal Chesterton. ************************************************************************************************************************ INFORMACE: kněžské svěcení J.Jiráska Hradec Králové (budou vypraveny autobusy) primice J.Jiráska duchovní obnova v Králikách (manželské páry) hod. mše sv. (odhalení desky P.Kacálkovi, Mons.D.Duka) od hod. děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie Ústí nad Orlicí - Festival duchovní hudby svaté Cecílie Koclířov ČM Fatima : odjezd do Medjugorje (info:0461/ ) denní poutní cesta po stopách Cyrila a Metoděje v Řecku Redakce: Jana a Mirek Kuťákovi, Lidická 823, LA Tel. Textové korektury: Olga Skalická Děkujeme za jakýkoli psaný příspěvek, který může obohatit stránky časopisu a informovat o životě ve farnosti

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ Pracovní list si pak žáci odnáší domů. Animátor nabídne rodičům žáků Loudalčin misálek, který byl zpracován pod záštitou řádu dominikánů v Olomouci. Ten si žák doma vymaluje a může si jej nosit s sebou

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více