HAN S KÜ NG V co věřím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HAN S KÜ NG V co věřím"

Transkript

1

2 HAN S KÜ NG V co věřím

3 Hans Küng V co věřím VY Š E H R A D

4 Hans Küng, 2009 Translation Dr. Karla Korteová, 2012 Cover Photography Peter Rigaud, 2012 ISBN

5 Obsah Celistvý pohled na svět Život a důvěra Úhelný kámen zdravé osobnosti Důvěra vystavená zkouškám Zdánlivě spolehlivý filozofický základ O čem pochybuji Životní krize Odkládané životní rozhodnutí Teologie, která mi byla málo platná Úděl nevěřících Duchovní prožitek Nebát se hlubokých vod Důvěra v život a náboženská víra Důvěra jako základ vědy, politiky a ekonomiky Život a radost Radostná věda Hlavně abych byl šťastný?! Utěšené soužití Nelze věřit každému Radost z přírody A jak je tomu se zvířaty? Sepětí s přírodou versus přírodní mystika Vesmírná zbožnost Neproniknutelné tajemství Radost až do konce

6 3. Životní cesta Životní cesta lidstva Jak se lidstvo učilo lidskému chování Étos jako základní předpoklad lidského soužití Směrovky, které neplní svou úlohu? Jak najít správný směr v době, která je na směrovky tak chudá? Pozitivní étos pro všechny Lidskost jako základní měřítko Humanistický étos a světová náboženství Více lidskosti Jít svou cestou Život a jeho smysl Proč jsme na světě Otázka smyslu ve vědě a v ekonomice Smysl našich individuálních životů Když se smysl vytrácí Práce ve službách života Žijeme proto, abychom pracovali? Zážitky Naplněný život Seberealizace Nejsme příliš soustředěni sami na sebe? Smysl malý A smysl velký Život a jeho základ Budoucnost náboženské víry? Víra, věda a demokracie Je Bůh pouhá naše projekce? Je náboženství v koncích? Co mluví proti náboženství A co mluví pro náboženství

7 Duchovnost a racionalita Základ všech věcí Vývoj člověka Je nekonečno skutečná dimenze? Dát se vést hudbou Stopy transcendence Životodárná síla Nový pohled na náboženství Mystická duchovnost? Je Bůh osoba? Modlitba a meditace Vyšší forma modlitby? Bůh a bohové Síla životodárná a síly ničivé Pád bohů starých i nových Duch svatý Stvoření světa a různé fyzikální modely Lze ještě dnes věřit v zázraky? Skonání světa: naše poslední hodina? Životní model Náboženské zápolení Model hinduistický Model buddhistický Model konfuciovský Model židovský Zkomolená křesťanská duchovnost Model křesťanský Jedinečný život Jedinečná smrt Zosobněný model křesťanského života Model muslimský Pevné přesvědčení a ochota k dialogu

8 8. Život a utrpení Odvěká otázka: Proč trpím? Co Boha omlouvá? Spočívá dialektika utrpení v Bohu samém? Boží bezmocnost tváří v tvář holokaustu Byl Bůh ukřižován? Osvícený Buddha a ukřižovaný Ježíš Neřešitelná záhada existence zla Špatně pochopený kříž Kříž našich životů Test pro všechny humanisty Jak tu tíhu snést? Velká svoboda Umění žít Erós a agapé Síla lásky Láska jako naplnění světového étosu Mír a právo Mocenský vliv a naši bližní Konzumovat s mírou Výchova jako proces založený na vzájemné úctě Sport podle pravidel psaných i nepsaných Žít zdravě, ale nebýt zdravím posedlý Ars vivendi Ars moriendi Životní vize Konec velkých pseudonáboženských ideologií Realistický optimismus Mosty do budoucnosti Mírumilovnější světová politika Spravedlivější světová ekonomika

9 Naděje na jednotu církví Naděje na mír mezi náboženstvími Naděje na společenství národů Dějiny nejsou vypočitatelné Moje poslední vize Z díla Hanse Künga Poděkování

10 4. ŽIVOT A JEHO SMYSL Tak můžeme, pokud své věci rozumíme (což je zde nutno předpokládat), jednotlivce pobídnout, anebo mu při tom být přinejmenším nápomocni, aby sám pocítil odpovědnost za poslední smysl svého vlastního konání. Zdá se mi, že to není tak příliš málo, i pokud jde o čistě osobní život. Sociolog a ekonom m a x w e b e r, Wissenschaft als Beruf (Věda jako povolání). Přednáška před studenty mnichovské univerzity v zimě 1918/19 (Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, str. 608) S důvěrou a radostí jsme se vydali na svou životní cestu ale jaký má život smysl? Jít svou vlastní cestou, to není ani pro teologa vždy jednoduché. Nikdy nezapomenu, jak jsem se ve svém volkswagenu 3. května 1962 vracel z Mnichova do Tübingen, osamělý a sklíčený: Nejlepší by bylo najet tady někde do stromu. Protože co chceš ještě v teologii dokázat, když ti mezi tvými kolegy nerozumí ani ten, který by tě měl chápat lépe než kdo jiný? Bylo mi čtyřiatřicet a už dva roky jsem byl v rozporu se svými původními životními plány profesorem fundamentální teologie na univerzitě v Tübingen. Svoji nástupní přednášku o teologii koncilu, který měl začít v říjnu 1962, jsem rozpracoval do knihy o církevních strukturách (Strukturen der Kirche). Tato moje kniha se ovšem zásadně lišila od tradičního katolického učení, protože se od začátku do konce opírala o bibli a protože o dějinách církve, koncilů a papežů pojednávala přísně historicky. Kvůli její rukopisné verzi jsem se onoho dne v Mnichově ostře pohádal o papežský primát a papežskou neomylnost, jak je definoval první vatikánský koncil (1870), s jezuitou Karlem Rahnerem, čelným německým katolickým dogmatikem, k němuž jsem choval úctu. Na jeho kladný posudek jsem byl odkázán nejen ohledně 76

11 výsledného vytištění, jehož se mělo ujmout katolické nakladatelství Herder-Verlag, ale i ohledně samotného církevního souhlasu (tzv. imprimatur), potřebného k tomu, aby kniha mohla být vydána. Svoje emoce jsem tenkrát nakonec dokázal racionálně potlačit. Jaký měl tento spor průběh a jak se posléze urovnal, takže moje kniha mohla včas vyjít ještě před zahájením koncilu, to jsem všechno přesně vylíčil ve svých pamětech. S předstihem jsem temně tušil, že se po koncilu pro mne a zřejmě i pro Rahnera situace ještě zhorší. Otázka smyslu mé teologické cesty a celého mého života přede mnou tehdy vyvstala ještě mnohem naléhavěji než v dobách studentských. Proč jsme na světě Otázka smyslu života před námi může vyvstat kdykoli. Není tedy lepší uvědoměle se k ní postavit čelem dříve, než se ocitneme v hluboké krizi? Rozhodně je to lepší než se mořit ryze teoreticky s více či méně duchaplnými a často i nudnými hovory, které o životě a jeho smyslu vedou filozofové a literáti. Samozřejmě že mi nepřipadá zcela zbytečné diskutovat o otázce, která vyvolává spory už od pozdního středověku, totiž zda jsou naše pojmy pouhými názvy (nomina) jednotlivých jevů (což tvrdili tzv. nominalisté), anebo zda mají svůj základ přímo v reálném světě (což tvrdili tzv. realisté). Dnešními slovy by tato otázka zněla: Nalézá se smysl věcí jenom v naší hlavě, tedy v našem myšlení? Mají věci svůj inherentní smysl, který tkví přímo v nich, anebo jejich smysl konstruujeme my, kteří jim jej připisujeme vymyšlenými jmény? Je možno obšírně teoreticky uvažovat a hloubat o tom, jestli je smyslů více, nebo je smysl pouze jeden, resp. jestli je jeden smysl společný určitým oblastem reality nebo určitým životním etapám, anebo má jeden jediný smysl lidská existence a všechna skutečnost jako celek. K některým z těchto otázek se ještě vrátím. Ale důležitější nežli teoretické úvahy o smyslu tohoto problému mi připadá, že bychom si měli ujasnit hlavně jedno: otázku smyslu života si lidé po dlouhá staletí takto vůbec nekladli. Pro lid hebrejské bible, pro lid Nového zákona i pro lid středověký to byla otázka nesmyslná. Proč? Protože tehdejší člověk vycházel z toho, že je už dávno 77

12 zodpovězená. Smyslem života byl Bůh a dodržování jeho příkazů. A nositelem této víry byl nejen každý jedinec, ale i celé společenství věřících. Nač se tedy ještě zneklidňovat otázkou smyslu života toho či onoho jednotlivce? Otázka smyslu individuálního života je problém typicky novověký. Jako první bod svého katechismu ji kdysi formuloval právník a teolog, který svou zbožností, srozumitelnou teologickou syntézou a svým vyvinutým smyslem pro řád a pro budování mezinárodních vztahů dodal světový význam protestantské víře: francouzsko-švýcarský reformátor Jean Calvin, v Německu většinou vnímaný jednostranně záporně. Zatímco Martin Luther se zaměřil na problematiku zákona a evangelia, Calvin vznesl roku 1542 v úvodu svého katechismu základní otázku: Co je hlavním cílem lidského života la principale fin de la vie humaine? A stručně si na ni odpověděl: C est de connaître Dieu poznat Boha. Další otázka zní: Proč? Protože nás stvořil a umístil nás do světa, aby v nás byl oslaven. Smyslem a cílem lidského života je tedy sláva Boží, gloria Dei. Katolické katechismy se této otázky ujaly až v sedmnáctém století. A ustálenou odpovědí se stala slova, která si pamatuji odmala: Proč jsme na světě? Abychom poznali Boha, abychom ho milovali, abychom mu sloužili a abychom jednou přišli do nebe (resp. dosáhli věčného života). Teprve Holandský katechismus z roku 1948 uvádí i pojem pozemského štěstí: jsme tu taky proto, abychom byli šťastni. A až po druhém vatikánském koncilu se tzv. nový katechismus (vydaný v Nizozemsku roku 1966; české vydání Praha: nakladatelství Síť 1996), který se rychle rozšířil po celém světě a který se římská inkvizice ihned jala pronásledovat, otázkou smyslu života zabývá v celém jejím rozpětí: píše se v něm o tom, že toužíme po štěstí v záležitostech malých i velkých a že si přejeme být dobrými lidmi, ale i o tom, že nás zraňují nemoci, zklamání, vina a bída. Nicméně místo abych zde otázku smyslu života stručně odbyl coby prostě a jednoduše otázku Boha, rád bych se jí, jak jsem už řekl, v dnešním, světském kontextu postavil tváří v tvář. 78

13 Otázka smyslu ve vědě a v ekonomice Po reformaci a po skončení náboženských válek se začalo prosazovat osvícenství; později se k němu ještě vrátím. V tuto chvíli si jen heslovitě připomeňme, že osvícenství začalo v sedmnáctém století v Anglii takzvanými freethinkers, odmítajícími náboženská dogmata, a prostřednictvím francouzských libres penseurs a encyklopedistů přešlo ve století osmnáctém v ateismus. Ve století devatenáctém potom výrazně stoupl počet tzv. Freigeister či Freidenker i v Německu: na jedné straně mezi liberálními měšťany, ovlivněnými materialistickou přírodovědou, a na straně druhé mezi dělníky, ovlivněnými Karlem Marxem a dialektickým materialismem. V působivé přednášce o vědě jakožto povolání, se kterou sociolog Max Weber, jeden z velkých myslitelů počátku dvacátého století, vystoupil před mnichovskými studenty ve svízelném zimním semestru školního roku 1918/19, se píše: Údělem naší doby, vyznačující se racionalizací a intelektualizací, je především rozčarování z toho, že právě ty nejvznešenější hodnoty ustoupily z veřejného prostoru buďto kamsi do říše mystického života, anebo do bratrství bezprostředních mezilidských vztahů (Wissenschaftslehre, , str. 612). Ne náhodou si tedy v našem rozčarovaném světě umíme se všemi těmi filozofiemi a teologiemi, světonázory a náboženstvími, která se nám coby dodavatelé smyslu nabízejí, poradit jen obtížně. Mnozí lidé ztrácejí jistotu, protože mají dojem, že v této nové situaci se jejich náboženské (nebo nenáboženské) stanovisko radikálně relativizuje. V takové situaci domnívá se Max Weber ze sebe profesor nemá dělat proroka, vůdce lidu nebo spasitele a svým posluchačům to či ono stanovisko vnucovat. Má se jim s intelektuální poctivostí snažit pomoci k tomu, aby si ve věcech sami udělali jasno. Má člověka povzbudit nebo mu alespoň pomoci k tomu, aby patřičně reflektoval nejzazší smysl svého konání a sám si dokázal vybrat mezi nejrůznějšími postoji, které lze k životu zaujmout (str. 607n). Jak jsme si řekli v první kapitole, základní postoj k životu si člověk volí už základní důvěrou či nedůvěrou, tedy tím, že smyslu a hodnotě životní reality přitaká, nebo se k nim naopak postaví záporně. 79

14 Ale navzdory tehdejšímu názoru Maxe Webera není možné ani ve vědě, aby vysokoškolský učitel vždy a všude zachovával objektivitu prostou jakéhokoli hodnocení. I ve vědách přírodních a v ekonomice hrají velkou úlohu zájmy, takže i tam si otázku smyslu musíme klást dnes a denně. Jak nebezpečná je ekonomika a technologie zbavená smyslu, to nám ukazuje světová hospodářská krize. Ekonomové, bankovní ředitelé a analytici, novináři i politici, ti všichni mezi námi šířili víru v to, že ekonomické děje lze přesně vědecky předpovídat a řídit, víru, která naprosto nedbala na působení iracionálních faktorů, všudypřítomných rizik a vedlejších účinků. Teď je už prokázáno, že ani sebelepší matematické extrapolace a ekonomicko-sociologické modely neumějí ekonomický vývoj předpovídat s úplnou jistotou a že se všechny výpočty zakládaly na domněnkách, které byly většinou přehnaně optimistické. Hlasů, které se k takovéto vědě stavějí kriticky, přibývá i ve Spojených státech. Ponurou vědou, the dismal science, nazval ekonomiku už viktoriánský historik Thomas Carlyle a roku 2008 na něho v knize s podtitulem How Thinking like Economist undermines Community, Jak myšlení ekonomů podrývá lidskou obec, navázal harvardský ekonom Stephen Marglin. Má-li tím být míněno veškeré ekonomické myšlení, je to možná poněkud přehnané. Právě díky světové hospodářské krizi se totiž v Evropě dostávají ke slovu ekonomové, kteří s Američany víru v matematiku nesdílejí a spíše než o číslech a statistikách přemýšlejí o řádu, hodnotách a celkových společenských souvislostech. Smyslem tržního hospodářství je jim rovnováha mezi individuální tržní svobodou a sociální spravedlností, řád opřený o spravedlnost a svobodu, ekologicko-sociální ekonomika budovaná na etických základech. Otázku smyslu individuálního lidského života musíme tedy nahlížet v souvislosti se smyslem společnosti, přírody a celého lidstva. Ale teď, po krátké úvaze věnované vědě a ekonomice, bych se přece jen rád zaměřil na smysl života jednotlivého člověka. Naše horská túra tím přechází z předhůří do velehor. 80

15 Smysl našich individuálních životů Ani můj život neprobíhal vždy harmonicky a neobešel se bez hádek a střetů. Každá životní cesta musí počítat s krizemi. Slovo krize pochází z řeckého krinein ( tříbit, oddělovat, rozlišovat ) a znamená vyhrocení nepříznivého vývoje. V teologických slovnících a příručkách byl pojem krize podobně jako jiná pro mne důležitá hesla (např. důvěra nebo občanská odvaha) kupodivu dlouhou dobu opomíjen. A přitom má právě pro naši situaci kdy je možno mluvit o tom, že se krize kumulují, nebo že dokonce procházíme krizí zásadní velký význam. Každý člověk může třeba v souvislosti s nemocí na své životní cestě upadnout do osobní krize: do krize víry, do krize životní. A mnohdy ji musí zvládnout sám, bez jakéhokoli krizového štábu. Každé životní rozhodnutí je zatíženo určitým rizikem. Vývoj lidského života nelze předem propočítat a seřídit o nic lépe než vývoj ekonomiky. Do svých plánů bychom rozhodně vždy měli větší či menší míru rizika zahrnout a vedle best case bychom měli brát v úvahu i worst case. Někdy se dá životní rozhodnutí změnit. Místo teologie může jít člověk studovat třeba ekonomii, anebo naopak. Nebo si může hledat uplatnění zcela nové. Většina životních rozhodnutí je však zřejmě nevratná: jak si kdo ustele, tak si i lehne. Když už jsme se jednou vyškolili pro určité povolání, nemá valný smysl trápit se celý život tím, že jsme si vybrali nesprávně (existují například úspěšní malíři pokojů, kteří se cítí povoláni k malířství akademickému, nebo právníci, kteří se cítí povoláni ke kněžství). Pokud své rozhodnutí změnit nemůžeme nebo nechceme, měli bychom se ho raději držet a vést si co možná nejlépe. I z hlediska náboženského stojí před každým člověkem stále nová rozhodnutí: znám lidi, kterým se náboženské výchovy nedostalo a kteří zůstali bez vyznání, a znám i takové, kteří se právě proto jali víru hledat. Znám lidi, kteří byli vychováváni v duchu té či oné konfese a v dospělosti zůstali při tom, čemu věřili v dětství, a znám i takové, kteří se snažili, aby jejich víra byla poučená. Vím o mnoha katolících, kteří se se svou církví rozešli, ale i o řadě takových, kteří 81

16 se angažují v některé z farností, přestože s církevními hodnostáři nejsou spokojeni, a vím i o lidech (katolících, evangelících nebo stoupencích pravoslaví), kteří ze svého původního společenství přešli do společenství jiného. Je dobře, že v našich zeměpisných šířkách nás může církevní moc v dnešní světské společnosti už jen stěží k víře přinutit. Každý si může svobodně vybrat, a ocitne-li se naše víra v krizi, můžeme si vybrat nanovo nebo si nemusíme vybrat náboženství žádné. A musíme trvat na tom, že nosný životní étos lze mít i bez vyznání. Ale ať už bude mít váš étos základ náboženský, anebo čistě humánní, v každém případě mohu s ohledem na svůj vlastní život potvrdit sociologické výzkumy, které tvrdí, že eticky zaměření lidé nakonec ke šťastné životní bilanci dospějí spíše než požitkáři. Přinejmenším platí, že požitkářství a pravý smysl života jsou dvě rozdílné věci. Když se smysl vytrácí Mám pochopení pro to, že lidé v určitých nouzových situacích začnou pochybovat úplně o všem: Co vůbec ještě dává mému životu směr a smysl? V běžném denním shonu máme co dělat, abychom jakžtakž obstáli, a takovéto otázky většinou odsouváme stranou. K tomu, abychom si otázku smyslu života kladli, nás dost dobře nemůže nikdo a nic přinutit. Klást si ji zkrátka vůbec nemusíme. Profesor pedagogiky Hartmut von Hentig (nar. 1925), kterého si velmi vážím, například říká, že smysl svého života nezná a vůbec jej znát nepotřebuje: Cílem je mi život sám o sobě, vyjádřil se jednou (Christ in der Gegenwart, 36, 1999). Ale není tato odpověď při vší úctě přece jen příliš povrchní? Mám všem těm nesčetným lidem, kteří se ocitli v téměř nepřekonatelné krizi a jsou zoufalí, prostě a jednoduše odpovědět, že by měli životní smysl spatřovat v životě samotném? Takové věci se samozřejmě snáze říkají tehdy, může-li se daný profesor při pohledu na svoji dlouhou životní pouť domnívat, že má za sebou při všech zdarech i nezdarech život dobrý, což je snad i případ můj. Smysl života nám pochopitelně nemůže žádná moc na světě předepsat. Jenže jak je tomu s tísní těch, kdo dobrý život nemají, anebo s těmi, kdo 82

17 přemítají třeba o dobré smrti? Neměli bychom se nad těmito věcmi zamyslet hlouběji, a to právě tehdy, vidíme-li spolu s profesorem Hentigem v nejrůznějších svých životních úkolech ani ne tak cíl, jako spíše prostředek? Jak ovšem hledat hlubší smysl, smysl života, v dnešní době, kdy celý svět pociťuje krizi smyslu? Sám jsem byl bohužel často svědkem toho, že se ve společnosti, na večírcích a v obrázkových časopisech o takovýchto otázkách raději vtipkuje, s nadhledem a ironicky. Ale taky jsem zažil, že položí-li se lidem tato otázka s patřičným důrazem nebo nastane-li nějaká mezní situace, reagují někteří velmi emotivně: Co tohle všechno vlastně znamená? K čemu je to dobré? Nevím Samozřejmě existují i cynikové, dnes i v řadách mládeže, kteří rázem vyrukují s tím, že v politice, ekonomice a v celé společnosti je beztak všechno zkorumpované, ztracené a že nic nemá smysl. Na to bych často rád opáčil: Skutečně? Opravdu to platí bez výjimky? Anebo na tebe realita působí tímto dojmem proto, že se na ni takhle sám díváš? Cožpak na milostné nebo obchodní vztahy, probíhají-li dobře, nepohlížím jinak, než když spějí ke krizi? A neprožívají lidé firemní bankrot nebo manželskou nevěru docela jinak, jestliže jsou jimi náhle sami postiženi, místo aby o nich jen pobaveně četli v bulvárním tisku? V každém případě je podle mne radno položit si otázku smyslu definovanou obecně, tj. jako otázku duchovních souvislostí našeho života v plné jeho celistvosti dříve, než utrpíme existenciální otřes, protože ran osudu může zůstat lidský život natrvalo sotva ušetřen. Měli bychom si ji položit dříve, než utrpíme ztrátu smyslu, která pak může snadno vést ke sklíčenosti, k agresi nebo k různým chorobám. Vybavuje se mi spousta lidí, kterým se z nějakého důvodu zhroutil celý osobní náboženský či politický systém, celý jejich světonázor. Znám lidi, kteří byli dlouhá léta zaměstnáni v tom či onom podniku, nečekaně o svou práci přišli a náhle si připadají zcela zbyteční. Znám vážené podnikatele, kteří se v důsledku světové hospodářské krize museli vzdát firmy budované celá desetiletí, a lidi, kteří se museli vzdát svého domu. Znám lidi středního věku, kteří ztratili 83

18 smysl života proto, že sice dosáhli všeho, čeho dosáhnout mohli, ale mnohé věci, kterých dosáhnout nestihli (vysněná práce, vysněný plat, vysněná láska), jsou pro ně už nedostižné. Myslím na lidi, kteří ztratili nenahraditelného životního partnera nebo vroucně milované dítě. Na lidi, které ochromila dopravní nehoda nebo které znenadání postihla rakovina. Myslím na nesčetné množství starších lidí, jejichž smysly a tělesné orgány citelně slábnou a kteří se bojí stařecké demence. A myslím na lidi mladší, kteří by rádi věděli, jaký cíl má jejich život v dnešních krizových časech, a kteří si hledí ujasnit, jaký má náš svět smysl. Ale nerad bych dál hovořil o skličujících, tíživých, negativních případech. Raději bych se v klidu, bez umělého dramatizování, zamyslel nad základními možnostmi, které má dnes člověk k dispozici, chce-li dát svému životu smysl nebo chce-li mu jej vrátit. Třeba se nám tu podaří najít hlubší souvislosti, které jsou možná překryty řadou našich činů a vášní, úkonů a příběhů. Práce ve službách života Co je tedy smyslem života? Ten, kdo se jako já narodil roku 1928, těsně před prvním velkým krachem na burzách, a vyrůstal v období nacismu, fašismu, komunismu a druhé světové války, ví, že mnoha příslušníkům starší generace nepůsobila odpověď na tuto otázku po dlouhou dobu nijak velké potíže. Protože kdo se musí v potu tváře lopotit (a takoví lidé tvoří v mnoha zemích Asie či Afriky dodnes většinu), tomu jsou bezprostředním smyslem života krátkodobé cíle, jako je obstarávání potravy, oblečení a bydlení. Ztrátou smyslu života takový člověk zpravidla netrpí. V době po druhé světové válce byla v Evropě těžištěm lidského života pochopitelně práce: nejprve proto, aby člověk vůbec přežil, a potom čím dál více proto, aby se mu žilo lépe. Volný čas byl druhořadou záležitostí. Práce nejenže s sebou nesla životní zajištění a stoupající životní úroveň, ale zároveň byla i základem nového étosu, étosu výkonu a úspěchu, a zárukou nového smyslu života: V zájmu svém a v zájmu své rodiny to chci někam dotáhnout. Lidé chtěli dosáhnout společenského vzestupu a blahobytu. 84

19 Pro mne osobně se toho v tomto směru dodnes změnilo jen málo. Anebo snad může mít život smysl bez práce? Může dát životu smysl zahálka? Může mu dát plný smysl volný čas a zábava? Může mu dát smysl nečinnost, odevzdanost, fatalismus nebo odchod do ústraní a askeze? Přetíženým manažerům a politikům nebo i vědcům může odchod do ústraní mnohdy připadat lákavý. Jenže tímto způsobem cestu k sobě nenajdu možná najdu své hlubiny, ale rozhodně nenajdu smysl svého života. Že by tedy smysl spočíval přece jen v práci? Jsem pokládán za pracovitého, ba neúnavného člověka. A opravdu patřím k těm šťastlivcům, kteří mohou říci, že je jim práce zálibou. Vlastně mi však není zálibou, nýbrž posláním. Dal jsem svůj život vědomě do služeb velkých úkolů, které vyžadují všechnu moji sílu. Pracuji (tj. čtu, bádám a píšu) i o prázdninách a cítím se při tom spokojeně zvláště když mohu práci spojit i s trochou plavání, s poslechem klasické hudby, s pohledem na krásnou švýcarskou krajinu a s pobytem na čerstvém vzduchu. Přesto nejsem workoholik, nevnímající nic než jen práci. Rád si povídám s lidmi. Nejsem dříč, konající svou práci mechanicky, samočinně a slepě, nebo dokonce z lásky k penězům. Pracuji rád, ale stále při tom zůstávám sám sebou. Pracuji vášnivě, ale ne zarputile. Cítím sounáležitost se všemi okolo, kteří mnohdy pracují právě tak usilovně jako já. A s přibývajícím věkem vyvstává samozřejmě i přede mnou čím dál naléhavěji otázka: Žijeme proto, abychom pracovali? Stárnu, jako stárne každý. Smysl života se může časem měnit ne podle období ročních, ale podle období životních. Druhého vatikánského koncilu ( ) jsem se zúčastnil spolu s Karlem Rahnerem a Josephem Ratzingerem. Při vší osobní úctě se od Ratzingera dodnes zásadně liším v názoru na kulturní revoluci, kterou přinesl rok 1968, a na její požadavky, týkající se emancipace, osvěty, společenských reforem, transparentnosti a tolerance. Poválečnou společností, založenou na pracovním výkonu, a celým bezúhonným světem běžného občana (ať už zaměřeného nábožensky anebo světsky) 85

20 otřásla tehdejší studentská revolta jednou provždy od Michiganu a Kalifornie přes Paříž a Frankfurt až po Berlín a Tübingen. Středem zájmu rozhněvané mladé generace studentů a jejich příznivců v médiích a politických stranách nebyla totiž tenkrát už práce, výkon, finanční příjem, kariéra a vliv, nýbrž utopické vize, kritika společnosti, nepřátelský postoj ke konvencím, volnost, autonomie a možnost svobodné seberealizace. Tak zněla nová hesla, ve kterých jsem při vší kritičnosti na rozdíl od Josepha Ratzingera nalézal mnoho pravdivých a dobrých stránek. Zjevně se tu ohlašovalo nové stanovisko k životu: teď už nešlo o pouhé přežití ani o měšťáckou touhu po lepší životní úrovni, nýbrž čím dál zřetelněji o nový způsob prožívání. Přinejmenším otázka, zda je pravým smyslem života práce, mi připadala oprávněná. Práce přece jediným smyslem života rozhodně není. Lidský život toho zahrnuje víc. Práce není jeho základem, nýbrž jen jeho významnou součástí. Obsahem lidského konání je přece kromě práce i všechen život osobní a rodinný, všechna činnost společenská, politická a kulturní lidské konání, to je nejen negotium, tj. oblast úzce pracovní, ale i otium, tj. oblast toho, čím se zabýváme ve chvílích volna. Otium se ovšem nerovná zahálce a lenosti, nýbrž zahrnuje i relaxaci, hru, sport, aktivity múzické a odpočinek. To všechno jsem musel svého času ozřejmit i sám sobě: názorové střety týkající se věcí teologických, církevních i obecně společenských střety, ve kterých bohužel často vystupuji jako osamělý bojovník ode mne mnohdy vyžadují extrémní nasazení. A kdybych si při vší své práci nedopřával odpočinku, kdyby se mi práce (především výdělečná činnost) stala účelem sama o sobě, kdybych chronicky přepínal své síly, kdybych se honil od jedné lhůty ke druhé a přitom vlastně přešlapoval na místě, kdyby moje hyperaktivita vedla k pocitu znechucení, sklíčenosti, vyčerpání nebo ke stavu vyhoření, zakoušel bych v novodobé podobě to, čemu svatý Pavel a Luther říkali prokletí zákona. Pod tíhou zákona práce sténá nesčetné množství lidí: trpí tím, že musejí v práci vytrvale podávat patřičný výkon a dosahovat úspěchů. Pochopitelně se pak nabízí otázka, jestli se lze od tohoto tlaku nějak osvobodit. 86

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Ekonomie dobra a zla

Ekonomie dobra a zla Ekonomie dobra a zla Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi Děkuji mým drahým profesorům a studentům, kteří mne nutili zamýšlet se nad věcmi neortodoxně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey)

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) 7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) Kam míříme? Věk industriální» informace» integrace Pasti: strach a nejistota chci to hned obviňování beznaděj nedostatek rovnováhy

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více