život a dílo pražského spisovatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "život a dílo pražského spisovatele"

Transkript

1 život a dílo pražského spisovatele

2

3 Copyright Marína Votrubová Illustrations Jiří Votruba ISBN

4 Franz Kafka Franz Kafka zaujímá významné místo mezi českými i světovými spisovateli 1. poloviny 20. století. Pocházel z německé židovské rodiny, psal německy, ale také velmi dobře mluvil i psal česky. Jeho celý život je spojen se Starým Městem pražským, i když se občas na krátkou dobu stěhoval za jeho hranice. Prahu Kafka miloval, ale toužil se od ní odpoutat, což dokázal na krátkou dobu až se svou poslední přítelkyní Dorou Dymantovou, když se za ní odstěhoval do Berlína. Franz Kafka se narodil 3. července 1883 rodičům Julii (Löwy) Kafkové a Hermannovi Kafkovi, obchodníkovi s galanterním zbožím. Kafkovi měli šest dětí, dospělosti se dožily jen tři mladší sestry, dva bratři umřeli v raném věku. Franz Kafka svou rodinu miloval, ale neměl k ní nijak blízko. Někdy se mu stávalo, že s rodiči za den promluvil jen pár slov, jen proto, že nebylo o čem mluvit. Dlouho se svojí citovou závislostí na rodině bojoval, ale i přes všechna nedorozumění bylo pro něj skoro nemožné se od ní oddělit. Pokusil se od ní několikrát odejít, nakonec se ke svým blízkým těžce nemocný na konci života vrátil. Skutečně blízký vztah měl Kafka jen k několika lidem ze svého okolí. K sestře Ottle, Mileně Jesenské, snad i k poslední lásce Doře Dymantové, a také k Maxi Brodovi. Kafka vychodil základní školu na Masném trhu, po maturitě na německém gymnáziu na Starém Městě studoval práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Po jejich absolvování nastoupil roku 1907 do italské pojišťovny Assicurazioni Generali a po roce do Dělnické úrazové pojišťovny, kde zůstal zaměstnán až do svého penzionování v roce Několikrát v životě se chtěl Franz Kafka oženit, ale zároveň se bál intimity vztahu, a co by pro něj znamenala v souvislosti s jeho psaním. Manželství by mu určitě neumožnilo věnovat se volně literatuře, stejně jako mu bránilo jeho zaměstnání. Přitom všem ale toužil někoho milovat a k někomu patřit. Nechtěl být sám, ale zároveň toužil po samotě. Podobně ambivalentní vztah měl i ke svému dílu, psaní bylo jeho život, ale jen velmi nerad ho někomu ukazoval, váhal s jeho publikováním. Ke svému dílu byl velmi kritický. Nesmrtelná je historka o Kafkově nevyplněném přání, aby přítel Max Brod po jeho smrti zničil jeho dílo. Toto přání nám jen potvrzuje naši představu o rozporuplném Kafkovi, který své dílo a jeho zrod miloval, ale přesto je toužil zničit. Pod povrchem těchto informací vnímáme Franze Kafku jako velmi citlivého člověka, který touží po uznání milovaných lidí, z toho nevyjímaje ani nejkritičtější články celého řetězce, svého otce a sebe sama. Kvalitu osobnosti i díla pražského spisovatele zprvu objevil, ještě za života Kafky, právě jeho přítel Max Brod. Seznámili se spolu za studií v roce 1902 a Brod Kafku uvedl do pražského německého literárního prostředí. F.K. je dnes pokládán za jednoho z největších světových spisovatelů

5 I když byl Kafka zcela odlišnou osobností než Brod, velmi si rozuměli jak literárně, tak i lidsky. Brod byl aktivní a společensky úspěšný, Kafka se společnosti spíše vyhýbal. Brod byl také nadšený sionista, Kafka však svou víru přes politiku nevnímal. Začal se učit hebrejsky, velmi ho zajímalo jidiš divadlo, které sám podporoval. Zaujala ho jeho syrová atmosféra a síla projevu, se kterou se setkal v takové podobě poprvé. Osobnost a dílo Franze Kafky byly později záměrně opomíjeny, a to jak v době nacismu, tak i později za komunistického režimu. Jako znovuobjevitel Kafkova díla bývá někdy označován André Breton a surrealisté kolem revue Minotaur. Dalším podstatným bodem, radikálně měnícím průběh Kafkova života, byla jeho neléčitelná nemoc. V noci z 12. na 13. srpna roku 1917 dostal Kafka první záchvat chrlení krve. V září lékař konstatoval podezření na plicní tuberkulózu. Kafka odmítl léčení v sanatoriu, kam ho posílala jeho rodina a přátelé. Raději odjel ke své nejmilejší sestře Ottle na statek do Siřemi. V životě Franze Kafky i u něj samotného cítíme v mnoha ohledech jakousi labilitu, ve stejný moment i touhu po rovnováze, zároveň neschopnost ji najít a udržet ji. Je tu jakási citová a názorová polarita, kterou vnímáme z jeho vztahu k rodině, k instituci manželství a rodinnému životu, k zaměstnání, ve vztahu k rodné Praze a ke svému dílu. Je tu touha po realizaci svých představ ve chvíli, kdy je celá věc svou podstatou předem odsouzena k zániku. Kafkovo dílo tvoří povídková próza, tři nedokončené romány, deníky, cestovní deníky a korespondence. Za svého života dal Franz Kafka souhlas k publikování jen několika svých prací. Po smrti jeho dílo uspořádal a začal vydávat Max Brod v nakladatelství Mercy v Praze a nakladatelství Schocken v Berlíně. Většina prací se u Broda shromáždila od Kafkovy rodiny a Mileny Jesenské, sám Brod již za života pár prací vlastnil. Chyběly mu jen dopisy Felice Bauerové a dopisy rodině, které si Kafkova rodina ponechala stejně jako Dopis otci a Proměnu. Také rukopisy z mladších let, které Kafka věnoval Doře Dymantové, neměl k dispozici. V roce 1933 se ztratily při prohlídce jejího bytu gestapem. Dopisy Mileně Jesenské byly uschovány u jejích příbuzných. Brod převezl většinu rukopisů do Palestiny, kam emigroval, v roce 1961 je předal neteři Franze Kafky. Prof. Eduard Goldstücker, který se v šedesátých letech snažil o společenskou a literární rehabilitaci Kafky a jeho díla, jej považoval za stále znovu objevované každou další mladou generací, jeho vliv ani dnes neslábne. Je nadčasové a ukazuje svět, ve kterém už staré jistoty neplatí, víra v totální pokrok člověka pokulhává, jedinec se uchyluje do samoty, je tu pocit provinění a touha znovu se zařadit do nového světa, najít zde klid a řád. Max Brod, přítel a propagátor F. K.

6 1883 Franz Kafka se narodil 3. července v Praze jako prvorozený syn Julii rozené Löwyové ( ) a Hermannu Kafkovi ( ) v domě U Věže na rohu Kaprovy a Maiselovy ulice (dnes náměstí Franze Kafky) V těchto letech bydleli Kafkovi na různých místech v Praze: na Václavském náměstí 56, v Dušní ulici 5 a v Mikulášské 6 (zbouráno) Kafkovým se narodil druhý syn Georg, umřel na spalničky v roce Narodil se třetí syn Heinrich, který však umřel již po půl roce na zánět středního ucha Kafkovi bydleli v Celetné ulici Rodina bydlela v domě U Minuty na Staroměstském náměstí 2/3. Zde se narodily všechny tři sestry Franze Kafky Kafka navštěvoval základní školu na Masném trhu (dnešní Masná ulice) Narození sestry Elli (Gabriele) Narození sestry Valli (Valerie) Narození sestry Ottly (Ottylie) Kafkovi žili v Celetné 3 v domě U Tří králů Kafka navštěvoval německé gymnázium na Staroměstském náměstí v Kinského paláci. Franz Kafka se spřátelil s Oskarem Pollakem Bar micva v Cikánské synagoze (později zbourána) Vznikají první literární pokusy (zničeny). Četl Nietzscheho a Spinozu. Rodiče a rodný dům na Starém Městě v Praze

7 Kafka začal studoval chemii (pouhé dva týdny) a německou literaturu, ale přešel ke studiu práv na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Prázdniny trávil se strýcem Sigfriedem Löwym, lékařem v Třešti na Moravě Poznal Maxe Broda, o rok mladšího spolužáka, spisovatele, kritika a editora Prager Tagblatt a také slepého spisovatele Oskara Bauma Napsal novelu Dítě a město (ztraceno) Vznikl Popis jednoho zápasu. Četl mj. dopisy Goethovy, Dubarryové, životopisy Schopenhaura a Dostojevského Léto strávil v sanatoriu v Zuckmantelu ve Slezsku, kde prožil milostné vzplanutí k neznámé starší ženě Byl zaměstnán v advokátní kanceláři dr. Richarda Löwyho v Praze. V červnu obdržel titul doktora práv. Od října byl na stáži u soudu. Vznikly povídky Stromy, Výlet do hor, Okno do ulice, Děti na silnici, Odmítnutí (později zařazeny ve sbírce Rozjímání) Rodina se odstěhovala do Mikulášské ulice 36/883 (dnešní Pařížská třída), do domu U Lodi, který byl později zbourán (na jeho místě dnes stojí hotel Intercontinental) Napsal Svatební přípravy na venkově (fragmenty) Zaměstnán v pražské pobočce italské pojišťovny Assicurazioni Generali Začal pracovat pro Dělnickou úrazovou pojišťovnu. Setrval zde do roku 1920, kdy byl z důvodu nemoci nucen opustit zaměstnání. Přátelství s Maxem Brodem se prohlubuje, cestují spolu do Rivy a Brescie. Publikoval osm částí pozdějšího svazku Rozjímání v mnichovském literárním časopise Hyperion V pražských německých novinách Bohemia Kafkovi otiskli Aeroplány v Brescii. Stal se členem intelektuálského kroužku, který se scházel u Berty Fantové v domě U Jednorožce na Staroměstském náměstí 17. Salon navštěvovaly mnohé známé osobnosti, za svého pražského pobytu i Albert Einstein. Kuchařka vodila malého Franze do školy přes Staroměstské náměstí

8 V létě odjel s Maxem Brodem do Paříže. Plánovali spolu napsat román Richard a Samuel. Začal psát cestovní deníky V květnu si začal psát deník, do kterého si naposledy zapsal 12. června V říjnu odjel s Maxem a Otto Brodem do Paříže, vrátil se sám, protože byl nemocen. V prosinci cestoval do Berlína Prázdniny strávil s Maxem Brodem na severu Itálie. Na cestě projeli Mnichovem, Curychem, Lucernem, Luganem, Milanem až k Lago Maggiore. Odtud pokračovali do Paříže a poté zpět do Milána. Kafka poprvé navštívil představení jidiš divadla v kavárně Savoy a začal se jím zabývat hlouběji. Spřátelil se s hlavním hercem souboru Jicchakem Löwym a dalšími chasidskými herci z Haliče. Otec přemluvil Kafku, aby založil továrnu na azbest. Tento projekt, na kterém spolupracoval se švagrem Karlem Hermannem, trval do roku 1917 bez většího úspěchu. V tomto roce začal Kafka psát román Nezvěstný Začal studovat judaismus. V únoru přednáší o jazyce jidiš na Židovské radnici v Maiselově ulici, kde také připravil benefiční vystoupení souboru Jicchaka Löwyho. V červenci odjel do Výmaru s Maxem Brodem a potom sám zůstává v sanatoriu v Harzu. Seznámil se s nakladateli Ernstem Rowohltem a Kurtem Wolffem. 13. srpna poznal Kafka v domě otce Maxe Broda v ulici Skořepka Felice Bauerovou, asistentku berlínské obchodní firmy. V říjnu si s ní začal dopisovat pod záminkou smluvení společné cesty do Palestiny. V noci z 22. na 23. září mezi 22. a 6. hodinou napsal Ortel. Věnoval ho Felice. V září a říjnu napsal kapitolu Topič, která se později stala součástí nedokončeného románu Nezvěstný neboli Amerika, jak ho později pojmenoval Max Brod. Od října 1912 až do února 1913 chybí záznamy v deníku. Korespondence s Felice se naopak rozvíjela. Píše jí až čtyři dopisy denně. V listopadu a prosinci napsal Proměnu Rowohlt vydal v Lipsku Rozjímání. Na jaře vyšel Ortel a Topič. Dvakrát navštívil rodinu Felice Bauerové v Berlíně. Cestoval do Vídně, Benátek a Rivy na břehu Lago di Garda, kde zažil milostnou romanci se švýcarskou dívkou trvající deset dní jeho pobytu. F.K. psával většinou v noci

9 S rodiči žil v Oppeltově domě na rohu Staroměstského náměstí a Pařížské ulice Na jaře se Kafka zasnoubil s Felice Bauerovou, v červenci však zasnoubení zrušil. Začal si korespondovat s blízkou přítelkyní Felice Bauerové Grete Bloch, která byla v době rozchodu jejich prostředníkem. V únoru se Kafka odstěhoval od rodičů do pronájmu v Bílkově ulici 10, poté do Dlouhé 16 do domu U Zlaté štiky a do Polské ulice 48 na Vinohradech, aby uvolnil místo sestrám, které za války na čas bydlely s dětmi u rodičů. Jejich manželé byli na frontě. Kafka byl vojenské služby zproštěn. Cestuje k Baltu s přítelem Ernstem Weissem. Na podzim začíná psát Proces Na začátku roku obnovil svůj vztah k Felice. Pokračoval v práci na Procesu. V listopadu Rohwohlt vydal v Lipsku Proměnu. Obdržel peněžní odměnu za Fontaneho literární cenu za Proměnu, Rozjímání a Topiče. V prosinci 1915 a v lednu 1916 píše Venkovského učitele (Obří krtek) a Blumenfelda, staršího mládence, dále V kárném táboře, Před zákonem a Sen. Se sestrou Elli cestoval do Maďarska V červenci se Kafka setkal s Felice Bauerovou v Mariánských Lázních. V srpnu vypracoval seznam důvodů pro manželství a proti němu. Pracoval na povídkách, které byly později shrnuty ve Venkovském lékaři. V tomto období občas pobýval ve Zlaté uličce 22, kam chodil spát k sestře Ottle. Vznikla zde próza Lovec Gracchus, Jezdec na uhláku, Při stavbě Čínské zdi, Soused a Kříženec a Most. V Goltzově knihkupectví v Mnichově předčítal z prózy V kárném táboře Odstěhoval se do Schönbornského paláce v ulici Tržiště (dnes sídlo velvyslanectví Spojených států amerických). Začal se učit hebrejsky. V červenci se v Praze podruhé zasnoubil s Felice Bauerovou. V srpnu se objevily první příznaky onemocnění, plival krev a v září u něj byla potvrzena tuberkulóza. Odjel k Ottle na statek do Siřemi, v prosinci přestal chodit do zaměstnání a psát do deníku. Zrušil zasnoubení s Felice. Vznikl soubor aforistických textů, povídek a fragmentů tzv. Siřemské zápisky. F. K. byl zaměstnán jako právník v Dělnické úrazové pojišťovně v Praze

10 Opět přerušovaně pobýval u rodičů v Oppeltově domě Od začátku roku až do dubna zůstal Kafka v Siřemi. Vznikla zde próza Všední zmatek, Pravda o Sanchu Panzovi, Mlčení Sirén, Prométheus. Pokračoval v psaní aforismů, které Max Brod později nazval Úvahy o hříchu, utrpení, naději a pravé cestě. Od května opět krátce pracoval v Dělnické úrazové pojišťovně. V říjnu prodělal španělskou chřipku. Na konci roku odjel do Želíz u Liběchova nad Labem (Schelesen), kde bydlel v Studlově penzionu pro rekonvalescenty. Tam poznal Julii Wohryzkovou, dceru správce vinohradské synagogy, která zde rovněž prodělávala ozdravný pobyt Na jaře pobýval v Praze. V té době se Felice Bauerová vdala, Franz Kafka se zasnoubil s Julií Wohryzkovou. V listopadu svoji nabídku k sňatku vzal zpět. Zimu prožil Kafka s Maxem Brodem v Želízi. Byl publikován Venkovský lékař a V kárném táboře. V listopadu napsal Dopis otci Od ledna 1920 do října 1921 si do deníku nezapisoval. Těžce nemocný ukončil svoji práci v Dělnické úrazové pojišťovně. Od dubna do června pobýval v Meranu, v druhé polovině roku v Praze. Vznikly povídky On, V noci, Městský znak, Společenství, Zamítnutí, K otázce zákonů, Zkouška, Malá Bajka, Káča a Sup. V letech napsal povídky, později seřazené ve skupině Umělec v hladovění. Poznal spisovatelku Milenu Jesenskou, která v té době žila ve Vídni se svým manželem Oskarem Pollakem. Začala jejich korespondence. V prosinci odjel do sanatoria v Matliarech v Tatrách. Spřátelil se s Robertem Klopstockem, studentem medicíny, který se zde, podobně jako Kafka, léčil. V denících se objevují pochyby o schopnosti najít smysl života. Kafka daroval své deníky Mileně Jesenské. Dále pobýval v sanatoriu v Tatrách, poté se v září vrátil do Prahy Kafka začal psát Zámek, později se však rozhodl, že jej nedokončí. Dále vznikly Výzkumy jednoho psa. Naposledy se setkal s Milenou Jesenskou. V lednu a únoru pobýval ve Špindlerově Mlýně, poté se vrátil do Prahy. Přes léto zůstal s Ottlou v Plané nad Lužnicí na letním bytě. Nová díla se často rodila za dlouhých nočních procházek Prahou

11 1923 Červenec strávil Kafka se sestrou s Elli v prázdninovém táboře Židovského domova v Müritzu na Baltu, kde potkal mladou sionistku Doru Dymantovou, pocházející z polské ortodoxní židovské rodiny. Na konci září odešel s Dorou do Berlína, kde žili v Miquelstrasse a později v Grünewaldstrasse. Docházel na přednášky židovských studií na berlínské akademii. Píše Doupě. Posílá Umělce v hladovění nakladateli Vzniká Zpěvačka Josefína aneb Myší národ. Těžce nemocný byl převezen Maxem Brodem z Berlína do Prahy, kde bydlel asi čtrnáct dní s rodiči v Oppeltově domě. V dubnu odjel do sanatoria Weiner Wald, poté do sanatoria v Kierlingu u Vídně, kam ho doprovodila Dora Dymantová a Robert Klopstock. Franz Kafka zde zemřel 3. června. Pohřeb se konal 11. června na Novém židovském hřbitově ve Strašnicích. V létě byl vydán Umělec v hladovění. Dora Dymantová, sanatorium v Kierlingu, a náhrobní kámen F.K. v Praze

12 Hermann a Julie Kafkovi, rodiče Franze Kafky. Otec Franze Kafky pocházel z vesnice Osek v jižních Čechách. Byl synem Jakoba Kafky, šocheta (rituálního řezníka) a Franzsisky Platowské. Narodil se do skromných poměrů, vypracoval se však na úspěšného obchodníka galanterním zbožím v Praze. Jeho obchod sídlil na Staroměstském náměstí v Kinského paláci. Kafkova matka Julie Kafková se narodila v Poděbradech roku Pocházela z bohaté a vzdělané rodiny rabínů, učenců a mystiků, kde se většinou hledají kořeny Kafkova talentu. Naopak ze strany otce Hermanna pocházelo příbuzenstvo přistupující k víře spíše vlažně. Z matčiny strany také pocházel Kafkův oblíbený strýc Siegfried Löwy, zábavný starý mládenec, který byl lékařem v Třešti, kde Franz Kafka trávil za studií prázdniny. Julie Kafková svého prvorozeného syna Franze pojmenovala také hebrejsky Amschel po svém dědečkovi, na kterého vzpomínala jako na váženého muže oddávajícího se pouze studiu talmudu a zanedbávajícího svůj obchod. Vztah Hermanna k jeho synovi je jedním ze stěžejních momentů života Franze Kafky, které formovaly jeho osobnost i dílo. Mezi pragmaticky smýšlejícím otcem obchodníkem a synem intelektuálem existoval poměrně komplikovaný vztah se vzájemnými nedorozuměními a rozpornými náhledy na existenci. Otec často připomínal své dětství i mládí plné odříkání a tvrdé práce, čímž permanentně na Franze vyvíjel tlak. K dosažení úspěchů v životě mělo přispět vhodně zvolené studium a manželský svazek či dobré zaměstnání. Odlišně smýšlející Kafka byl často s touto předlohou svého otce konfrontován. Sám se totiž toužil věnovat výlučně psaní, které by pro něj bylo dokonalým životním naplněním. Z toho vyplývá, že už z principu nemohl Hermann Kafka literární činnost svého syna nikdy plně ocenit a lidsky se mu přiblížit. Vnímání priorit bylo příliš odlišné. Nevyrovnaným vztahem otce a syna byl inspirován bolestný autobiografický dokument Dopis otci, který bývá považován i vzhledem k okolnostem a době vzniku za přecitlivělý a částečně skutečný vztah zkreslující. Kafka promlouvá s otcem o jeho očekáváních a názorech, lituje, že jím nebyl pevněji veden k víře, podává výčet zklamání, kterými asi pro otce musel být. Je to poprvé, kdy otevřeně, i když literární formou, dokázal zformulovat svůj nesouhlas. Dopis nebyl nikdy doručen. Matka Julie ho odmítla otci předat. Zbývá jen otázka, zdali by tento dopis něco změnil, přispěl by ke smíření či hlubšímu odcizení? Ottla Kafková, nejmladší sestra Franze Kafky. Ottla byla Franzovým nejmilejším členem rodiny a vedle přítele Maxe Broda i nejbližším důvěrníkem. Chápala bratrův vztah k otci, vždyť i ona sama často tvrdě pociťovala rozdílnost svých a otcových názorů. Že měl Kafka k Ottle blízko, potvrzuje i fakt, že v roce 1917 po potvrzení diagnózy a zrušení zasnoubení s Felice za ní odjel do Siřemi, kde hospodařila na statku svého švagra Karla Hermanna, manžela sestry Elli. Pětadvacetiletá a dosud svobodná Ottla přijala Hermannovu nabídku, opustila obchod svého otce a odešla hospodařit na siřemský statek. Zemědělství ji zajímalo a navíc Hermannovi patřili v Siřemi k nejbohatším rodinám, vlastnili zde rozsáhlé pozemky, a tak měla Ottla nejlepší podmínky k práci a seberealizaci. Rodinný kruh

13 Izolovaný pobyt v Siřemi byl pro Kafku zápasem o samostatnost, bilancování nad vlastní životní situací, zkouškou schopnosti žít mimo vliv rodiny, žít jinak než doposud. V těchto chvílích je Ottla stále při něm. Kafka o své sestře mluvil v superlativech, oceňoval její schopnost naslouchat, její laskavost a samostatnost, kterou nejednou prokázala např. i vlastním výběrem manžela. Její sestry Valli a Elli se vdaly tak, jak si přál jejich otec. Život milované sestry Ottly tragicky skončil v roce 1942 v Osvětimi, kam dobrovolně doprovodila transport židovských dětí z Terezína. Podobný osud čekal i na Elli a Valli s rodinami, které zmizely zřejmě v koncentračních táborech nebo v lodžském ghettu. Felice Bauerová, přítelkyně Franze Kafky. S Felice Bauerovou z Berlina se Franz setkal u svého přítele Maxe Broda v roce Jak sám poznamenal ve svých denících, Felice ho na první pohled velmi zaujala. Krátce na to se mezi nimi rozproudila čilá korespondence. Franz navštívil Felice v Berlíně, později se seznámil s její rodinou. Felice byla na svou dobu velmi průbojná a samostatná žena a z asistentky se vypracovala na prokuristku firmy. V období finanční tísně sama podporovala svoji rodinu. V době, kdy Kafka přemýšlel o zásnubách a čekal na povolení sňatku od Feliceina otce, se v jeho denících objevily typické a opakované pochybnosti o manželském životě a sobě samém jako jeho součásti. Říká, že není schopný setrvat v manželství, rodina i zaměstnání ho nudí, jediným naplněním je literatura a nic na tom nezmění ani manželství. Zdá se, že pozitivní věci svého života zcela opominul. Praktická Felice se v názorech na život spíše přikláněla na stranu Franzových rodičů, toužila po klidném zabezpečeném životě, což Kafka musel vycítit. Důkazem jeho nevyrovnaného vztahu k instituci manželství a jeho závazkům je dvakrát zrušené zasnoubení s Felice v poměrně krátké době. Jako důvod druhého rozchodu označil svoji diagnózu, tím se vyvázal ze slibu, o kterém tolik pochyboval, a kterému nebyl vlastně schopen dostát. Julie Wohryzková, druhá snoubenka Franze Kafky. S Julií Wohryzkovou, dcerou ševce a sluhy Vinohradské synagogy, se Kafka seznámil v roce 1918 v Želízech, kde byli oba na ozdravném pobytu. Jejich zasnoubení v roce 1919 trvalo krátce, pro Kafku to byl další beznadějný pokus o spořádaný rodinný život, a tím dostání nárokům, které na něj byly přirozeně kladeny. I když měl k Julii hezký vztah, šlo ve své podstatě o sňatek z rozumu. Brzy zvítězily pochyby o sobě samém. Uvědomil si bezvýchodnost situace, nemožnost společného života mladé zdravé dívky s těžce nemocným a neukotveným člověkem. Otec Hermann s výběrem svého syna nemohl z důvodu společenské nevhodnosti sňatku souhlasit, a tak se na pozadí hádky mezi nimi o Julii Wohryzkovou vystupňovalo celoživotní napětí v napsání Dopisu otci. Milena Jesenská, přítelkyně a první překladatelka Kafkova díla do češtiny. Narodila se v roce 1896 v Praze do rodiny profesora medicíny na Karlově univerzitě. Bylo to v roce bar micvy Franze Kafky, který říkal, že byla dárkem k jeho dospělosti. Překážkou ve vztahu k ženám byla Kafkovi literatura

14 Milenina matka, se kterou měla blízký vztah, umřela v jejích šestnácti letech. S přísným otcem si celý život nerozuměla. Studovala na dívčí akademii Minerva, kde se utvářely pokrokové feministické názory. Ve dvaceti letech se seznámila s Ernstem Pollakem, o deset let starším bankovním úředníkem, který se spíše věnoval diskusím o literatuře, umění a politice v pražských kavárnách. Zde se scházeli i Franz Kafka, Max Brod, Franz Werfel a další. Už tehdy se Franz a Milena museli setkat, avšak Kafka si ji z té doby nepamatoval. Po vleklém a tragicky dovršeném sporu s antisemitsky smýšlejícím otcem, se Milena za Pollaka vdala a odešla s ním do Vídně. Postupně zlepšovala svoji němčinu a začala se věnovat literární činnosti. V roce 1919 zaznamenala zajímavou povídku Topič od ne příliš známého pražského spisovatele Franze Kafky. Napsala mu, že by ji ráda přeložila do češtiny. To byl počátek jejich korespondence, která trvala do roku V letech přeložila Topiče, šest próz ze svazku Rozjímání, Zprávu pro akademii z cyklu Venkovský lékař a Ortel. Vztah Mileny a Franze se odehrával hlavně v dopisech, osobně se setkali jen párkrát. Toto partnerství nemělo budoucnost. Milena zatím nebyla schopna opustit Pollaka a Franz v této nelehké době zrušil své zasnoubení s Felice. Navíc měl obavy z intimního vztahu, byl extrémně senzitivní a též vážně nemocný se stále se zmenšující nadějí na uzdravení. Svůj hluboký vztah k Mileně stvrdil Kafka v roce 1922, když jí věnoval své deníky. I po jejich rozchodu pečlivě sledoval její články a kupoval noviny, kde vycházely. Po smrti Kafky se Milena odhodlala svého manžela opustit a odešla do Prahy, kde pracovala jako novinářka a spisovatelka. Po příchodu Němců v roce 1939 do Čech se aktivně podílela na ilegálním hnutí snažícím se pomoci k útěku prominentním Čechům i Židům ze země. Byla však příliš přátelská a naivní, a tak byla brzy zatčena. V roce 1940 byla poslána do koncentračního tábora Ravensbrück v Německu. Ostatní vězni si jí velmi vážili za její pevné postoje. V roce 1944 podlehla vážné nemoci, bylo jí 47 let. V roce 1995 byla za své snahy o záchranu českých Židů za války vyznamenána v památníku Yad Vashem titulem Spravedlivý mezi národy,. Dora Dymantová, poslední přítelkyně Franze Kafky. Dora Diamantová, později si změnila jméno na Dymantová, se narodila v Polsku v židovské ortodoxní rodině. Lákal ji však západní svět a jeho kultura, a tak odešla do Německa. Po neúspěšném pokusu otce přivést ji zpět domů nakonec v Berlíně zůstala. Její otec ji proto nikdy nezavrhl, sama se domů vracela a tradice rodného domu uznávala. Dora se s Franzem Kafkou poznala v Müritzu na Baltu, v prázdninové kolonii Židovského lidového domova, kam Franz přijel navštívit svou sestru Elli. Později v roce 1923 odjel Kafka za Dorou do Berlína, kde si společně pronajali byt. Z počátku se cítili velmi šťastni. Franz konečně dokázal odejít z domova, z milované a zároveň nenáviděné Prahy, žil vlastním životem ve městě, které měl rád. Zdá se, že měl klid i na práci, avšak později nechal před sebou Doru zničit několik zde vzniklých povídek. Ve skromných podmínkách berlínského života se zdravotní stav Franze Kafky rychle zhoršoval. V roce 1924 nebyl již schopný se hýbat ani mluvit a Max Brod jej převezl do Prahy. Dora ho později doprovodila do sanatoria Kierling, kde po krátké době umřel. F. K. se po Praze rád pohyboval na kole

15 Jejich krátký vztah byl zřejmě velmi intenzivní, umocněný i složitými okolnostmi, za jakých ho oba prožívali. Oba se cítili opuštěni, avšak navzájem si byli velmi blízcí. Upnuli se na společný odchod do Palestiny. Když Kafka pracoval, měl Doru rád u sebe a večer jí předčítal to, co za den napsal. Byli velmi chudí, těžce nemocnému Kafkovi navíc zbývalo jen pár měsíců života. Cítil se ale svobodně a šťastně, protože dokázal to, o co se celý život marně pokoušel. Osamostatnit se od rodiny. Také odmítal návštěvy rodičů, vítal však sestru a přátele. Když se však jeho stav zhoršil, vrátil se do Prahy. Lékař ho okamžitě poslal na léčení do sanatoria, kam za ním Dora odjela a kde se setkala i s Kafkovým přítelem Dr. Klopstockem. Dle přání Kafky měl v momentě smrti Klopstock Doru odvézt, aby ho neviděla umírat. V osudném okamžiku však Kafka sám Doru zavolal zpět. Ta se vrátila s kyticí, kterou mu natrhala, aby u něj právě v této chvíli zůstala. Hned po smrti přítele napsal dr. Klopstock dopis Kafkovým. Stála v něm i věta: Jen ten, kdo zná Doru, ví, co je láska. Dora se poprvé s rodiči Franze setkala na pohřbu v Praze. Jejich setkání však nebylo vůbec vřelé. Dora později vystudovala herectví, ve kterém ji podporoval i Franz Kafka. Vdala se a svoji dceru pojmenovala Franziska. Stala se úspěšnou herečkou jidiš divadla a také psala pro jidiš noviny. Splnila si i sen, který snili společně s Kafkou za jejich berlínského pobytu. Navštívila Izrael, kde se setkala s bratrem a sestrou, jedinými příbuznými, kteří přežili holocaust. Max Brod Se svým největším přítelem se Franz Kafka setkal poprvé v roce 1902 ve spolku pražských německých vysokoškoláků. Max Brod se narodil v roce 1884 v Praze v židovské rodině. Stejně jako Kafka měl českou národnost, psal německy, byl spisovatel a novinář. Byl nejen nejbližším přítelem Kafky, ale i editorem jeho díla, které bylo z části díky němu zachováno a vydáno po Kafkově smrti. Brod studoval jako Kafka práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Od roku 1912 byl aktivním sionistou a tyto myšlenky zprostředkoval i Kafkovi. Ovšem Kafka nebyl nikdy příliš politicky aktivní, a i když se o politiku živě zajímal, nechtěl být v této věci organizovaný. Max Brod v roce 1939 emigroval do Palestiny před nacistickým režimem. V Izraeli se věnoval spisovatelské činnosti a pracoval pro divadlo. S Kafkou byli velmi blízcí přátelé i kolegové, dělili se o napsané dílo, předčítali si ho navzájem. Kafka byl totiž velmi plachý a svou práci nerad ukazoval jiným lidem. A tak byl Brod jedním z mála přátel, kterým Kafka své dílo svěřoval. To potvrzuje i Kafkova žádost o posmrtné zničení jeho díla, které Brod nakonec nevyhověl, a zachránil tak dosud nepublikované práce, které pak sám připravil k vydání v roce Velkého zájmu dosáhla Brodova biografie Franze Kafky, která zprostředkovala velmi osobní poznání jeho nejbližšího přítele a vztahu mezi oběma spisovateli. Brod také editoval Kafkovy deníky a korespondenci. Ve své knize Český kruh o české literatuře 1. poloviny 20. století Brod charakterizuje a řadí literáty doby spojené s pražským prostředím do několika skupin. Skupinu jemu nejbližší nazývá právě Český kruh. Klade sem své přátele, např. Franze Kafku, Oskara Bauma nebo Felixe Weltsche. Společnost: Werfel, Rilke, Kisch, Kafka, Meyrink, Brod, Hašek, Einstein

16 Bydliště: 1 Náměstí Franze Kafky 5 2 Malé náměstí 2 3 Celetná 2 4 Celetná 3 5 Mikulášská 36 (dnes Pařížská) 6 Staroměstské náměstí 5 7 Bílkova 10 8 Dlouhá 16 9 Zlatá ulička 22 Školy: 10 Masná 16 (Německá obecná škola) 11 Staroměstské nám. 12 (Německé státní gymnázium) 12 Železná 9 (Karlova univerzita) Zaměstnání: 13 Václavské nám. 19 (Pojišťovna Generali) 14 Na Poříčí 7 (Dělnická úrazová pojišťovna) Život v kruhu

17 Popis jednoho zápasu (fragment rukopisu, 1904) Svatební přípravy na venkově (fragment rukopisu, 1907) Rozjímání ( , knižní vydání 1913, 1915) Topič (1912, knižní vydání 1913, 1916, 1918) Proměna (1912, čas. vydání 1915, knižní vydání 1916, 1918) Nezvěstný / Amerika ( , knižní vydání 1927, krit. vydání ve 2 sv. 1990) Proces ( , knižní vydání 1925, krit. vydání ve 2 sv.1983) V kárném táboře (1914, knižní vydání 1919) Venkovský lékař ( , knižní vydání 1919) Dopis otci (rukopis 1919, vydání 1952) Zámek (1922, knižní vydání 1926, krit. vydání ve 2 sv. 1982) Umělec v hladovění ( , knižní vydání 1924) Povídky ( , knižní vydání 1935) Popis jednoho zápasu ( , knižní vydání 1936, 1954) Svatební přípravy na venkově a jiná próza z pozůstalosti ( , knižní vydání 1953) Spisy a fragmenty z pozůstalosti I (krit. vydání ve 2 sv. 1992) Spisy a fragmenty z pozůstalosti II (krit. vydání ve 2 sv. 1993) Díla vydaná za života tiskem (krit. vydání ve 2 sv. 1996) Deníky (knižní vydání 1937 výbor) Deníky ( , knižní vydání 1951, krit. vydání ve 3 sv. 1990) Dopisy Mileně ( , knižní vydání 1952, rozšířené 1983) Dopisy (1958) Dopisy Felice a jiná korespondence z doby zásnub (1967) Dopisy Ottle a rodině (1974) Dopisy rodičům z let 1922/1924 (1990) Česky knižně: Starý list (1928) Sen (1929) Zpráva pro akademii (1929) Proměna (1929, 1963, 1990) Venkovský lékař (1931) Zámek (1935, nový překlad 1969, 1989, 1997) Pozorování (výbor, 1946) Proces (1958, 1965, 1992, 1995, nový překlad 1997) Amerika (1962, nový překlad pod názvem Nezvěstný 1990) Povídky (1964, 1983, 1990) Popis jednoho zápasu (1968, 1991, 1996) Dopisy Mileně (1968, rozšířené vydání 1993) Aforismy (1968, 1991) Dopisy Felice (výbor, 1991) Obří krtek (1991) Dopisy Ottle a rodině (1996) Dopisy otci a jiné nepublikované prózy (1996) Deníky I ( ) (1997) Deníky II ( ) (1998) Franz Kafka Max Brod, Přátelství (Korespondence) (1998) Proměna

18 foto Jméno: Franz Kafka Datum narození: 3. července 1883 Místo narození: Praha, Čechy Rodiče: Julie Lowy Kafková ( ), Hermann Kafka ( ) Sourozenci: Georg ( ), Heinrich ( ), Gabriele Elli ( ?), Valerie Valli ( ?) Ottilie Ottla ( ) Státní příslušnost: Náboženství: Vzdělání: Zaměstnání: Výška: Váha: Barva očí: Barva vlasů: Úmrtí: Příčina smrti: Věk: Rakousko-Uhersko, od 1918 Československá republika hebrejské doktor práv, Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze, dok pracovník pojišťovny 1,82 m mezi kg (pohyb váhy kvůli nemoci) šedomodrá černá 3. června 1924, Sanatorium v Kierlingu u Vídně, Rakousko tuberkulóza 40 let a 11 měsíců

19 Vybraná literatura: Bergerová Natalie, Na křižovatce kultur/historie Československých Židů. Praha 1992 Brod Max, Franz Kafka. Praha 2000 Canetti Elias, Der andere Prozeß: Kafkas Briefe an Felice. München 1969 Čermák Karel, Fleming Juan, Pražské vademecum Franze Kafky. Praha 2004 Franz Kafka:Vzpomínky současníků. Praha 2004 Glatzer Nahum Norbert, The Loves of Franz Kafka. New York 1986 Heller Erich, The Basic Kafka. New York, 1976 Mailloux Peter, A Hesitation before Birth: the Life of Franz Kafka. Newark 1989 Northey Anthony, Kafka s Relatives: Their Lives and his Writing. New Haven 1991 The City of Kafka (Franz Kafka and Prague), katalog k výstavě v Centre de Cultura Contemporania de Barcelona. Barcelona 2002 Wagenbach Klaus: Franz Kafka. Praha 1967 (2. vyd.1993) Franz Kafka život a dílo pražského spisovatele Sestavila Marina Votrubová Ilustrace a grafická úprava Jiří Votruba Typografie, DTP a tisk TRIA, v.o.s. Vydal Fun Explosive Praha 2005, 1. vydání 2005 Hošťálkova 2, Praha 6 Za spolupráci děkujeme Společnosti Franze Kafky v Praze

20

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2 Přehled činnosti Společnosti Franze Kafky v oblasti kultury a umění v roce 2005 Kulturní pořady: 19. ledna 2005 Literární pořad nad novou

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Škola: náboženská, nebo světská?

Škola: náboženská, nebo světská? Škola: náboženská, nebo světská? Židovské identity 77 92 Židovská škola v Lužích, do roku 1905 Židovské muzeum v Praze Škola, schopnost číst a psát, a proto i porozumět náboženským textům, patřila k významným

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 2 Přehled činnosti Společnosti Franze Kafky v oblasti kultury a umění v roce 2004 Galerijní činnost: Galerie Franze Kafky je z důvodu nedostatku

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Stolpersteine v Lomnici

Stolpersteine v Lomnici Stolpersteine v Lomnici...naši blízcí budou mít památku, jež je pomyslně spojí mezi sebou, s námi i s těmi, kteří se zde zastaví a skloní hlavu Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí se účastní mezinárodního

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

JOSEF PALIVEC (1886 1975)

JOSEF PALIVEC (1886 1975) JOSEF PALIVEC (1886 1975) Pracovní list úroveň A I Palivec vlastenec a frankofil Vysvětlivka: Frankofil = člověk, který má rád Francii Josef Palivec byl velmi vzdělaný člověk. Ovládal několik jazyků a

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD. Druhé české vydání

Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD. Druhé české vydání Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD Druhé české vydání Příklad stránky wrukopisu Camilla Sitteho Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD Druhé české vydání Příklad stránky wrukopisu

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Státní příslušnost: Stav: rodné příjmení: národnost: náboženské vyznání: PSČ: Jedná se o vaše trvalé bydliště? Telefon:

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Česká literatura od poloviny 19. století

Česká literatura od poloviny 19. století Česká literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ARNOŠT LUSTIG Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou VY_32_INOVACE_06_2_09_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč

Více