ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE"

Transkript

1 ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov.

2 Anotace Tematický celek zaměřený na období romantismu je zpracován do prezentace, která je určena pro více vyučovacích hodin k výkladu dané problematiky. Prezentace seznámí žáky s jednotlivými autory a pojmy daného období. Tematické celky je vhodné doplnit kontrolními otázkami, popř. využít materiály DUM k tomu určené a zaměřené. Autor Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Říjen 2012 Obory Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník Tematická oblast Literární výchova Romantismus Klíčové pojmy romantismus a jeho druhy, společensko-historické pozadí, romantismus ve světe, český romantismus K. H. Mácha Druh učebního materiálu Cílová skupina Věková skupina Výklad Žák let

3 Romantismus = myšlenkové a umělecké hnutí, které vzniklo v Evropě na přelomu 18. a 19. stol, jako reakce na zradu myšlenek franc. revoluce časové vymezení: ve světě: 1. pol. 19. sto. - průběh 19. stol. (koncem 19. stol. je postupně vystřídán realismem) u nás: od 20. a zejm. 30. let 19. stol, (jeho první projevy najdeme u nás ve 20. letech- viz. preromantismus u nás, ale plně se projevoval až ve 30. letech zejména v díle K. H. Máchy

4 druhy: v dějinách literatury rozlišujeme 2 hlavní proudy romantismu: romantismus revoluční - pokrokový, je bojovný, aktivní, spisovatelé vítali revoluční hnutí a někteří i se zbrani v ruce bojovali za lepší život - hrdinové jejich děl touží po hrdinských činech, po boji za lepší svět romantismus reakční - zpátečnický, v době sociálních revolucí se vyhýbal otázkám současnosti, utíkal do minulostí, k náboženství, mystice... znaky: tvůrčí svoboda umělce - do popředí: cit, vášně, fantazie, vůle romantismus si neklade za cíl zobrazit celou skutečnost, ale vybírá si pouze určité jevy, které autor může zvládnout z vlastní bezprostřední zkušenosti = autorův subjektivní přístup ke skutečnosti

5 autor ve společnosti nevidí vzor (útisky, nesvoboda...) = je znechucen - rozchod se společností - do děl vkládá svůj názor - autoři vyzvedávají sílu přírody, obdivují minulost, mystiku - hrdina je obyčejný, ale výjimečný (tuláci, loupežníci, cikáni...) = z okraje společnosti - zájem o konkrétního jedince a jeho psychiku - hrdinové se většinou dostanou do neřešitelného konfliktu s okolním světem - cítí pocity nesvobody a neštěstí - východisko vidí v úniku k přírodě, fantazii, minulosti ( = romantismus reakční - většina) nebo v boji za lepší svět ( = romantismus revoluční) - myšlenka, že svět nelze změnit = romantický pesimismus a zklamání jazyk obohacen lidovou mluvou i archaismy - volnost verše i rýmu - lyrizovaná próza i drama (viz. svoboda tvorby) romantismus ve stavitelství - romantické zahrady ( = umělé zříceniny...) romantismus v malířství- inspirace přírodou, hudbou, bratři Mánesové romantismus v sochařství- stejná inspirace jako v malířství, rozvíjí se pomníková tvorba romantismus v hudbě - uvolnění klasické formy, obohacena rytmika a instrumentace, mohutné symfonie - Schubert, Chopin, Liszt

6 Janův hrad v areálu zámku Lednice

7 Světový romantismus

8 ANGLIE GEORGE GORDON BYRON [bajrn] moderní epos Childe Haroldova pouť" [čaild] - autobiografické prvky - Harold je moderní intelektuál, melancholik, nedokáže se smířit se svým tragickým osudem, truchlí nad ztraceným životem", nedokáže se smířit se svým tragickým osudem ale přitom pozvedá svůj hlas na obranu všech porobených národů a proti bezpráví (= romantismus revoluční) PERCY BYSSHE SHELLEY [persi bis šeli] dílo Odpoutaný Prométheus" - lyrické básnické drama - obměnil starou antickou báj o hrdinovi, který se vzepřel bohům a přinesl lidem oheň - zatímco v řeckém mýtu se Prométheus podrobí vůli Diově, u Shelleyho vzdoruje a trpí tak dlouho, dokud není tyran poražen - básník věří v konečné vítězství dobra nad zlem.

9 FRANCIE VICTOR HUGO [igo] světově proslulé dílo Chrám Matky boží v Paříži" - Paříž 15. stol. za Ludvíka XI. - děj dramatického románu je vystavěn na kontrastech - fyzicky ošklivý, ale duševně ušlechtilý zvoník chrámu, Quasimodo, tajně miluje cikánku Esmeraldu, jejíž krása a upřímnost kontrastují s prostředím bídy chudých a lakotou a pokrytectvím vyšších vrstev. Když na sebe Esmeralda vezme zločin, který nespáchala a je za něj odsouzena k smrti, zachrání ji kněz chrámu Frollo (fyzicky krásný, ale zlý), který ji také miluje. Ona jej ale odmítá a kněz ji vydává bez milosti na smrt. Quasimodo svrhne Frolla z chrámové věže a sám umírá objímaje už mrtvou Esmeraldu. Postavy jsou pojaty jako symboly. Bídníci" (Les Misérables") - rozsáhlá románová skladba - v základní myšlence jde o zápas s nespravedlností společenských zákonů - líčí životní osudy uprchlého trestance Jeana Valjeana [žána valžána], který byl poslán na galeje pro krádež bochníku chleba - trest je zvyšován tresty za marné pokusy o útěk (až na 19 let) - po návratu se ho ujme biskup - jemu ale ukradne stříbrné příbory -biskup ho neprozradí a řekne, že mu je daroval = obrat - změní se v čestného člověka - usadí se, zbohatne, pod cizím jménem se stane starostou - po čase, kdy je odsouzen nevinný člověk. Který je označen jako Valjean, nevydrží předstírat před soudem odhalí svou minulost.

10 STENDHAL [stendal] = pseudonym - hrdinové jeho románů prožívají vášnivé lásky a jsou ve sporu s dobou, jíž se navenek přizpůsobují - vzbouří-li se proti společnosti = hynou. Román Červený a černý" - je to životní příběh nadaného mladíka z řemeslnické rodiny, který chce vyniknout za každou cenu - volí i cestu přetvářky - osobní hrdost mu ale nedovolí hrát tuto přetvářku do všech důsledků - prozradí se - dostává se před soud kvůli podezření z vraždy - nemůže a nechce přijmout milost od společnosti, kterou opovrhuje, uvědomuje si i své morální prohřešky - umírá na popravišti = je to psychologicky laděný román -využívá vnitřního monologu, jímž postavy analyzují samy sebe červená = symbol revoluce, vojenská uniforma, touha po plném vášnivém životě X černá = symbol despotismu, měšťáctví, kněžská kariéra.

11 RUSKO = prolínání romantismu a realismu ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN - pocházel ze staré šlechtické rodiny - velmi silně prožíval události v Evropě - byl v úzkých vztazích s účastníky šlechtické proticarské vzpoury děkabristů - 2x byl poslán do vyhnanství a teprve r se směl vrátit do Petrohradu, kde žil pod policejním dohledem - dvorské intriky ho vehnaly do souboje, v němž byl zabit (v 38 letech). Nejslavnější Puškinovo dílo je Evžen Oněgin " = filozoficko-společenský a zároveň milostný román ve verších - zobrazuje tehdejší ruskou společnost - název podle hl. hrdiny - Evžen Oněgin byl šlechtic - typ, tzv. zbytečného člověka" = člověka plného předsevzetí, úmyslů a ideálů, ale neschopného je uskutečnit! (Evžen Oněgin, mladý muž navyklý městskému společenskému životu, se usadí na vesnici. Seznamuje se s básníkem Lenským, který jej přivádí do místní rodiny Larinových. Do Oněgina se zamiluje mladá Taťána Larinová a píše mu dopis, v němž se upřímně vyznává ze své lásky: [Já píši vám, co mohu více? Co ještě mohu dodati?...]. Oněgin je sice dojat jejím bezelstným citem, ale není schopen ho opětovat, proto Taťánu odmítne. Flirtuje s její sestrou Olgou, snoubenkou Lenského, který pak vyzývá Oněgina na souboj. Oněgin sice lituje svého neuváženého jednání, ale výzvu z hrdosti přijme. Lenský V souboji umírá. Oněgin se snaží zapomenout a odjíždí do ciziny. Po dlouhém čase se vrací a na plese se setkává s Taťánou, která se mezitím provdala. Nachází krásnou, zralou a silnou ženu, do níž se zamiluje. Tentokrát však Taťána, přestože Oněgina stále miluje, svému citu nepodlehne a dává přednost věrnosti svému muži.)

12 Mezi další známá Puškinova díla patří Kapitánská dcerka", Piková dáma", Cikáni", Bachčisarajská fontána" MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV - mladší Puškinův současník - stejně jako Puškin byl nucen 2x z carova rozkazu odejít do vyhnanství - stejně jako Puškin zahynul předčasně v souboji (v 27 letech). Román "HRDINA NAŠÍ DOBY " - hl. hrdinou je Pečorin, typ zbytečného člověka" - je to mladý aristokrat, společenský vyděděnec z vlastní vůle, který nemůže najít smysl svého života - román -tvoří 5 samostatných novel, jejichž hlavním spojovacím článkem je postava Pečorina = náhled do jeho duševního života - román je považován za počátek ruské psychologické literatury

13 USA EDGAR ALLAN POE - zakladatel detektivní novely - ve svých dílech dokázal skvěle navodit atmosféru hrůzy a tajemná - je považován za předchůdce moderních hororů např. soubor povídek JÁMA A KYVADLO". Velkým přínosem, nejen pro americkou literaturu, je jeho symbolická báseň..havran" - vyjadřuje úzkost a hrůzu ze života i smrti jedné zimní noci seděl básník nad knihami a hledal v nich zapomnění na zemřelou láskou Lenoru - znenadání se ozvalo zaťukání -básník otevřel okno a do pokoje vletěl velký černý havran - v něm viděl jakéhosi proroka a ptal se ho, zda nalezne po smrti vytoužený klid a zda ještě někdy spatří Lenoru - havran mu však na všechny otázky odpovídá Nevermore" (víckrát ne) - autor zde mistrně pracuje s kontrastem (život - smrt, černý havran - sedí na bílé bustě...) - celou básní se nese pocit strachu a beznaděje - vše ještě umocňuje poznání, že každý život končí smrtí a ani láska na tomto faktu nic nezmění...

14 SLOVENSKO = tzv. Štúrova škola = štúrovci Slovenský romantismus je spojen se snahou o národní kulturní osamostatnění, s níž souviselo i úsilí o vybudování spisovného jazyka - až ve 40. letech 19. století všechny snahy úspěšně vyústily ve vznik celoslovenského spisovného jazyka na základě středoslovenského nářečí = zásluha E. Štúra, J, M. Hurbana a M. M. Hodži. LUDOVÍT ŠTÚR- položil základy spisovné slovenštině a volal po vlastní slovenské kultuře NÁREČJA SLOVENSKUO ALEBO POTREBA PÍSAŇJA V TOMTO NÁREČÍ", DÁLE NAUKA REČI SLOVENSKEJ" =1. novodobá gramatika slovenštiny SAMO CHALUPKA - MOR HO! " - hrdinský zpěv, CÍL posílit národní sebevědomí ANDREJ SLÁDKOVIČ - lyr.-epické skladby MARINA" - v ní vykreslil ideál slovenské dívky, DETVAN " - námět z 15. stol. JANKO KRÁL - ZAKLIATA PANNA VO VÁHU A DIVNÝ JANKO"-BALADA JÁN BOTTO - SMRŤ JÁNOŠÍKOVA" - rozsáhlá epická skladba, v níž je Jánošík vykreslen jako hrdina slovenského lidu

15 Český romantismus

16 Český romantismus se plně rozvinul v díle K. H. Máchy. KAREL HYNEK MÁCHA = jediný pravý český romantik - rád cestoval (pěšky) - inspirovaly ho zříceniny a romantická krajina -chodil k Jungmannovi na soukromé hodiny ČJ- zajímala ho literatura a divadlo - zde se seznámil se svou celoživotní láskou Lori -v den své plánované svatby zemřel nachladil se při hašení velkého požáru. Z jeho cest po Krkonoších vznikla POUŤ KRKONOŠSKÁ" a OBRAZY ZE ŽIVOTA MÉHO". Jediným dokončeným románem jsou CIKÁNI" -hrdiny jsou lidé z okraje společnosti, které má Mácha raději, než ty, které má kolem sebe. (Historický román Kat zamýšlel jako 4dílný, dokončil pouze 1. díl - smrt autora.) V roce, kdy zemřel (1836), dokončil Mácha MÁJ" = lyricko-epická báseň o 4 zpěvech a 2 intermezzech - vlastní děj je velice stručný: milenci Jarmila a Vilém hynou cizí vinou - on na popravišti jako otcovrah (zabil Jarmilina svůdce - netušil, že je to jeho otec) - ona sebevraždou (utopí se ze zoufalství nad Vilémovým osudem) hlavní není děj, ale vylíčení duševních stavů vězně, který očekává smrt, uvažuje o smyslu života a bytí vůbec - celý příběh se odehrává v překrásné přírodě severních Čech - Vilém nesouhlasí se svým trestem, není si vědom viny (ztotožnění autora s hlavní postavou) - nejdůležitější je lyrická část - příroda je zachycena v barvách, básnických přívlastcích, častá je např. zvukomalba, personifikace, metafora...

17 Máj (úryvek) Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol, břeh je objímal kol a kol; a slunce jasná světů jiných bloudila blankytnými pásky, planoucí tam co slzy lásky.

18 1. zpěv - obraz májové přírody, motiv lásky a nevěry 2. zpěv - znázornění času: věčnost přírody X doba do popravy Vilémovy (noc) - vězeň Vilém uvažuje o vině a nevině, o smyslu života a smrti - marná vzpoura X osudu - pocit křivdy a vzdoru 3. zpěv - vrchol (poprava Vilémova) - krása přírody X lidský osud - Vilémovo (=autorovo) vyznání lásky k přírodě, rodné zemi, obžaloba společnosti 4. zpěv - (závěr) - básníkovo ztotožnění s ústřední postavou i poutníkem- Hynku! Viléme! Jarmilo! - autor - poutník se po letech vrací na místo Vilémovy popravy = zamyšlení nad tragikou lidského osudu 1. intermezzo - duchové na popravišti (po 2. zpěvu) - čekají na návrat nešťastníka do země 2. intermezzo - obraz klidné horské krajiny (po 3. zpěvu) - nářek Vilémových druhů Doznívání romantismu u nás: Během let doznívá v české literatuře vlna romantismu a postupně ustupuje realistickým tendencím. Klíčovými postavami 40. a 50. let byli K.J.ERBEN, J.K.TYL = spíše romantismus a B. NĚMCOVÁ, K.H.BOROVSKÝ = spíše realismus.

19 Úkol: Uvedený úryvek Máje se doma naučte a příští hodinu ho odrecitujete před třídou.

20 Zdroje: SOCHROVÁ M.: Literatura v kostce. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, ISBN X HÁNOVÁ, E., JEŘÁBKOVÁ, E.: Odmaturuj z literatury. Brno : DIDAKTIS, ISBN

8. Romantismus. Anglie

8. Romantismus. Anglie 8. Romantismus Dobové pozadí Romantismus se rozvinul v období mezi dvěma revolučními roky (1789 1848). Jeho kolébkou je Anglie, odtud se v průběhu 19. století rozšířil do celé Evropy. Romantismus navázal

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

Anglický romantismus

Anglický romantismus Anglický romantismus John Keats Žil v letech 1795-1821 Především básník Motivy přírody, smyslového opojení, rozporu ideálů a skutečnosti Nebyl tak rebelský, jako jiní romantikové, spíše mu šlo prostě o

Více

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím Evropský romantismus Evropa, 1. třetina 19. století Umělecký směr, reakce na porážku myšlenek Velké francouzské revoluce lítost, smutek Heslo revoluce rovnost, svornost, bratrství Po revoluci naopak došlo

Více

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován)

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Máj (1836) Karel Hynek Mácha (1810-1836) Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Literární žánr: lyrickoepická báseň Literární směr: český romantismus (30.-50.let.19.st.) Celková

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o.,

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 10. Realismus Světový realismus 1. Charakteristika období 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 3. Francouzský realismus Honore de Balzac Gustave Flaubert

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) 1 5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich

Více

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.]

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] [Zadejte text.] GeNeZe 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] GENEZE 2 SLOVO ÚVODEM S nástupem nového roku přichází nový čas. Čas geneze. Rozkvětu. Pohleďme vzhůru do výšin umění. Začněme tedy od začátku,

Více

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vypracovala: Petra Karlová Vietnamistika, 4. ročník Praha, květen 2002 Obsah ÚVOD... 3 1. UTVÁŘENÍ LITERÁRNÍCH PROUDŮ... 4 2. LITERÁRNÍ PROUDY VE VIETNAMSKÉ

Více

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Máchovský rodokmen české poezie

Máchovský rodokmen české poezie Máchovský rodokmen české poezie (studijní materiály k předmětu) Božena Plánská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Obsah Sylabus

Více

Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha

Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha P R E Z E N T A C E F I L M O V É H O P R O J E K T U R E Ž I S É R A F.

Více

TVOŘIVÁ 3 DR AMATIK A Č A SOPIS O DR A M ATICK É V ÝCHOVĚ, LITER ATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 70 ISSN 1211 8001

TVOŘIVÁ 3 DR AMATIK A Č A SOPIS O DR A M ATICK É V ÝCHOVĚ, LITER ATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 70 ISSN 1211 8001 TVOŘIVÁ 3 DR AMATIK A Č A SOPIS O DR A M ATICK É V ÝCHOVĚ, LITER ATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 70 ISSN 1211 8001 EVA MACHKOVÁ: LÁTKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY ZDROJE GABRIELA SITTOVÁ-VERONIKA

Více

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.01 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD Mgr. Ivana Tichá TEXT: LEONARDO DA VINCI (1452 1519) Mládí strávil Leonardo ve Florencii, roky dospělosti v Miláně a poslední tři roky ve Francii. Leonardovým

Více

HISTORICKÉ ROMÁNY. Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle

HISTORICKÉ ROMÁNY. Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle HISTORICKÉ ROMÁNY HISTORICKÉ ROMÁNY Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle Beletrie zpracovávající známé historické události byla vždycky

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více