Kde najít opravdovou krásu Vánoc?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kde najít opravdovou krásu Vánoc?"

Transkript

1 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI ČÍSLO 4/2013 ROČNÍK VIII. Kde najít opravdovou krásu Vánoc? Po adventních týdnech příprav se nám otevírá očekávaný vánoční čas. Mnoho lidí touží zvláště o těchto svátcích po klidu a míru. Píšeme si to ve vánočních přáních a pozdravech, které si v tak ohromném množství vyměňujeme. A myslíme to jistě upřímně. Vánoce nás vybízejí, abychom byli milí, štědří, dělali druhým radost. To je jistě výborná věc. Ale vánoce mohou být přitom i cestou do našeho nitra. Co tam najdeme? Jen starosti? Samý smutek či výčitky? Nebo jen vzpomínky na to, co bylo a už není? To všechno tam také může být. Ale snad tam najdeme i radost z toho, že vůbec žijeme. Ze jsme schopni překonat zlé věci, které nás v životě potkaly. Bez touhy po pomstě a bez zloby. A hlavně bychom tam měli najít stopy lásky druhých lidí, které nás natrvalo obohatily. Mnohý najde i stopy lásky nepojmenovatelné, ve které křesťan rozpoznává lásku Boží. Skutečné tajemství, o kterém je těžko mluvit, ale ze kterého můžeme žít. A tak se nám může stát bližším jednoduchý a přitom v mnohém nepochopitelný příběh Ježíšova narození. Ne jen v podobě figurek Betléma a ve zpěvu vánočních písní. Ale v našem vlastním životě. Když se nám spojí pravdivé vědomí o množství zla ve světě, ke kterému bohužel sami ledacos přidáváme, s tajemstvím hloubky našeho srdce, může se stát něco podivuhodného, co se podobá vyprávění o pastýřích v evangeliu. Ty obklíčilo Boží světlo a slyšeli slovo andělů: Nebojte se!, jak píše evangelium. Objevíme my sami něco podobného? Snad ano. Přejme si to navzájem. Sami zjistíme, že můžeme být ve svém nitru svobodni od zla, pomsty a strachu. A budeme slavit skutečné vánoce. O. Adam

2 STRANA 2 Děťátko se narodilo (Česká lidová píseň) Děťátko se narodilo, ale aleluja, jenž všechen svět potěšilo, ale ale ale aleluja. Aj leží na seně v jeslech, ale aleluja, a kraluje ve věčných světech, ale ale ale aleluja. Hned volek i osel poznal, ale aleluja, že to dítě jest jejich Pán, ale ale ale aleluja. Slovo Otce nejvyššího, ale aleluja, způsob lidský na se ozvalo, ale ale ale aleluja. V této radostné slavnosti, ale aleluja, chvalmež Boha na výsosti, ale ale ale aleluja. Velebmež svatou Trojici, ale aleluja, děkujíc jí na vše časy, ale ale ale aleluja. Adeste fideles Adeste fideles je jednou z nejznámějších světových koled, která je připisována několika autorům. Podle posledních výzkumů rukopisů se jako nejpravděpodobnější autor jeví anglický hudebník John Francis Wade ( ), i když často je píseň připisována i jiným autorům, např. Johnu Readingovi. Wade, povoláním učitel hudby a latiny, byl jako katolík přinucen utéci do Francie, do města Douai. Tam byla koleda poprvé vydána, v roce Toto dílo bylo publikováno také roku 1751 v knize Cantus Diversi. Nejstarší dochovaný rukopis koledy však pochází z roku 1760 z Večerních kostelních obřadů. John Francis Wade napsal čtyři první sloky písně a ty ostatní byly k písni dopisovány postupně. Pátou až sedmou sloku dopsal v roce 1822 Abbé Étienne Jean François Borderies. Poslední sloka byla doplněna neznámým autorem v polovině 19. století k příležitosti svátku Tří králů. První český překlad písně Adeste fideles Ó křesťané všichni napsal Josef Šlechta ( ) a poprvé vyšel roku 1923 ve Zpěvníku Českobratrské církve evangelické. Jiný český text, začínající slovy Dnes jásejte věrní, napsal Samuel Verner ( ) pro Křesťanský kancionál církve bratrské, který vyšel roku V katolickém Kancionálu společném zpěvníku českých a moravských diecézí, který vycházel od roku 1973, se píseň nachází pod číslem 219, a to jak v latinské verzi, tak v jejím českém volném překladu, pod názvem Jdou zástupy věrných. O letošních Vánocích koleda Adeste fideles zazní v kuřimském kostele ve čtyřhlasém provedení chrámového sboru. Pro zajímavost v následující tabulce najdete latinský text spolu s co nejvíce doslovným českým překladem.

3 STRANA 3 SLOKA LATINSKY ČESKY 1. Adeste, fideles, laeti triumphantes; Venite, venite in Bethlehem; Natum videte Regem angelorum. Ref. Venite adoremus.venite adoremus. Venite adoremus Dominum Buďme přítomní věřící, radostní, vítězní, pojďte, pojďte do Betléma. Zřeme narození Krále andělů. Ref. Pojďte, klaňme se, pojďte, klaňme se, pojďte, klaňme se Pánu. 2. Deum de Deo, lumen de lumine, gestant puellae viscera, Deum verum, Genitum non factum. Ref. Bůh z Boha, Světlo ze Světla, nošený pod srdcem Panny, Pravý Bůh, zrozený, ne stvořený. Ref. 3. Cantet nunc lo chorus angelorum, cantet nunc aula caelestium: Gloria, gloria in excelsis Deo! Ref. Zpívej nyní užaslý sbore andělský, zpívej nyní nebeské shromáždění: Sláva, sláva Bohu na výsostech! Ref. 4. Ergo qui natus die hodierna, Iesu, tibi sit gloria, Patris aeterni Verbum caro factum. Ref Proto tomu, který se dnešního dne narodil, Ježíši Tobě budiž sláva, Slovu věčného Otce, které se stalo tělem. Ref. 5. En grege relicto, humiles ad cunas vocati pastores approperant: et nos ovanti gradu festinemus. Ref Ve shromáždění se pastýři pokorně přibližují k jeslím a také my k nim radostně pospíchejme. Ref. 6. Aeterni Parentis splendorem aeternum velatum sub carne videbimus, Deum infantem, panis involutum. Ref. Uvidíme Věčnou nádheru věčných Rodičů, skrytou do lidského těla božského Dítěte, zavinutého Chleba. Ref. 7. Pro nobis egenum et foeno cubantem, piis foveamus amplexibus. Sic nos amantem quis non redamaret? Ref. Pro nás potřebné a pro lidskou podstatu, kéž ho naše láska obejme. Když nás tak miloval, kdo by mu neodpověděl? Ref. 8. Stella duce Magi Christum adorantes, aurum, tus et myrrham dant munera. Iesu infanti corda praebeamus. Ref. Hvězda vedoucí Krále adorující Krista, zlato, kadidlo a myrhu nesoucí k obdarování. Nabídněme svá srdce Dítěti Ježíši. Ref. Zdroje: Silvestra Novotná

4 STRANA 4 Čím žijí Moravské Knínice? Nejen o Vánocích Seznam všech kulturních, sportovních a společenský akcí je v Moravských Knínicích velmi rozmanitý a rozsáhlý. Ať už se jedná o dvoje hody, tancování verbuňku, hraní divadla, cimbálové muziky, sportovní soutěže nebo řadu dalších menších činností. Požádala jsem o rozhovor pana Františka Kšicu, který je v obci starostou úctyhodných 23 let a o všem dění v obci má nejlepší přehled. Jak je možné, že v Moravských Knínicích máte takový bohatý společenský život? Je to samozřejmě od lidí, kteří se do toho zapojují a organizují. Když se v roce 1990 odtrhly Moravské Knínice od Kuřimi, začala se radostně vytvářet a budovat dědina po stránce technické infrastruktury, ale lidé byli nadšeni i po stránce budování kulturního života. Ve větším rozsahu se začaly organizovat hody. V té době byly naše děti malé a začali jsme hodové průvody dělat s nimi. Moje žena nejprve s paní Pleskačovou, teď s paní Kosíkovou se věnovala mládeži a zúročilo se nám to. Teď se objevují v hodovém průvodu nebo v přípravách nebo v kulturním dění. Musíme říct, že se aktivně podílí určitá skupina lidí, není to tak, že by se zapojili úplně všichni obyvatelé, kterých žije v Knínicích 870. Ale je to takové šťastné období, kdy tu máme spoustu zajímavých lidí, kteří jsou schopni a ochotni přinést pro kulturu a společenský život mnoho nových věcí. Je to dané lidmi, není to dané starostou, který tomu samozřejmě fandí, ale pokud by zájem od lidí nebyl, tak by to nešlo. Tady to vzniklo spontánně, můžu jmenovat dvě rodiny, ve kterých těch kluků bylo víc, rodina Helánova a Císařova. Často vzpomínáme Leoše Helána, který jako mladý zemřel, ale hodně se tomu věnoval a zaujal další pokračovatele. Ti, co na něho navázali, se tomu věnují ještě intenzivněji. Docílila se zde spousta oblastí, třeba v tancování verbuňku, který dostává vyšší úroveň, vystupujeme i na soutěžích ve Strážnici. Nebo kolem dalších akcí, které v soupisu vychází zhruba jedna akce na každý týden, se pořád točí stále stejní lidé, ať je to divadlo, hody nebo sportovní akce. Je to zájem určité silné skupiny lidí, my máme štěstí, že tady fungují. Je důležité, že se zapojují i ti nejmenší, děti se svými maminkami v seskupení Rarášci, vystupují, cvičí a pořádají různé akce. Práce s dětmi se nesmí podcenit, je to velice milé, když malé děti o hodech jsou schopné se naučit celou besedu a zatančí nějaké tance, které si připraví. Je to i pro ně velký zážitek, když jim celá sokolovna tleská.

5 STRANA 5 Jak se Vám spolupracuje se sokolem? Sokol má zařízení, má sál, bez kterého bychom tady mohli těžko něco pořádat. Žijeme zde v takové symbióze, my podporujeme jejich provoz, vytápění je finančně náročné a už několik roků veškeré náklady s vytápěním sokolovny drží obec. Tím se umožnilo, aby se mohla sokolovna využívat celoročně. Využíváme ji na všechny akce hody, plesy, dětské karnevaly. Je to taková dobrá spolupráce. Obec připravuje se stárkama hody, to je prezentované jako akce obce a občanského sdružení Kyničan. Se Sokolem jsou připravovány sportovní akce, pořádáme atletický čtyřboj nebo cyklistický Špalcykloboj a další akce pro děti. Obec pořádá tradiční pochody, to je také velká akce. Takže tato skupina lidí zaštítěná organizacemi skaut, obč. sdružení, rybáři, myslivci chce něco pro dědinu udělat a další akce se na ně nabalují. Některé jsou drobné, ale i tak se musí připravit a nachystat. Je to zvláštní dobrá doba a doufám, že nám ještě nějaký čas vydrží a předčasně neskončí. Je pravda, že u stárků a stárek je menší úbytek, že se vdají, ožení, ale nezůstávají nečinní. Jsou už zvyklí, že takto fungovali, a zase se zapojí do dalších činností. V rámci sdružení Kyničan máme založený i mužský sbor a zapojují se i vdané ženy. Kroje si pořídily samy, z obce šlo jen něco málo peněz. Nebo se podařilo získat nějaké peníze z krajského rozpočtu. V Kyničanu funguje cimbálová muzika a taneční soubor Kyničan, který se věnuje brněnským tancům a mají spoustu akcí i mimo dědinu. Naposledy byli na setkání v Újezdu u Brna. Jsme schopni udělat program pro nějakou akci, funguje tady i dětská schola. Chybí nám jen dechovka, ale to už bysme chtěli moc. Cimbálová muzika se zúčastnila i nějakých akcí v Kuřimi při příležitosti Svátku matek nebo při některých benefičních akcích. V seznamu akcí mě zaujala Klobouková. To je taková pěkná akce. To jsou vdané ženy, které mají relaxační cvičení pod vedením Jindřišky Kohoutové a její dcery Petry. Schází se přes celou zimu a pak završením sezony je poslední cvičení zajímavá netradiční setkání, kdy se obléknou do klobouků. Jdou přes dědinu, nechají se vyfotit, takto se schází přes 20 let. Je tady poměrně velká část žen, která se zapojuje do hodů, mají svůj program tancování, zpívání. Setkání rodáků nepatří asi mezi pravidelně pořádané události. Setkání v roce 2012, pro obec to bylo takové zvláštní výročí, ale říkáme si, proč ne. Bylo 100 let Sokola a 777 let od první písemné zmínky o obci. My jsme z nedostatku informací měli kdysi setkání v roce 2000 jako 650 roků, protože se všude uváděl rok 1350, potom se objevily další informace ve spojitosti s klášterem v Předklášteří. Papež Řehoř vyjmenovává obce, které dává klášteru a tam byly citované Moravské Knínice, tak přišlo nové datum Takže vloni jsme měli takovou větší oslavu. Propojili jsme se i telefonem na dálku s rodačkou Eliškou Hasilovou, rozenou Pokornou, ženou Krále Šumavy, kteří teď žijí v Chicagu. Při příležitosti oslav byla vydaná publikace o Moravských Knínicích. Původně jsme ji plánovali k výročí v roce 2000, ale redaktor na tom nepracoval a nestihlo se to. Pojali jsme ji z hlediska historie a pak jako možnost prezentovat kulturní a společenský život. Je tu kapitola Rok na vsi, kde se promítají akce jednotlivých společností. Kniha má svoje kouzlo, má hodně fotek. Brožura nabitá textem pro někoho cizího nemá význam, přípravě knížky jsme věnovali hodně času a myslím si, že se to docela podařilo. Každý se tam uvidí, historie a současnost vzbuzuje zájem.

6 STRANA 6 Vaše obec už dostala za kulturní a společenské dění nějaká ocenění. Letos jsme naše snažení trochu zúročili, přihlásili jsme se do soutěže Vesnice roku. Napoprvé jsme nedopadli vůbec špatně, dostali jsme Diplom za rozvíjení lidových tradic a potom jsme dostali Cenu naděje pro živý venkov, to je cena za široký společenský život. Dokonce se zvažovalo, že bychom dostali modrou stuhu, ale zúčastnili se první rok, řekli si, ať se příště více snaží. Myslím si, že jsme si to zasloužili, je to podpořeno nějakou korunou, není to mnoho, kdybychom dosáhli na nějakou stuhu, bylo by ohodnocení vyšší. Ale i Kč je takový všimný a pokryje nějaké výdaje. To je hezké. Přeji Vám, aby bylo stále dost nadšených aktivních lidí. Uvidíme příští rok, na hodech se tancuje sólo, pro ty, co se hodlají oženit nebo vdát, zvedají je do vzduchu, probíhá ceremonie loučení, moc jich není a zase přibývají další. Letos jsme měli patnáct párů. Markétské hody jsou početnější. Jsme už tak zapsaní tím, že naši stárci jezdí na jižní Moravu, tak se propojují a vytváří se obrovská přátelství mezi mladými a oni zase na oplátku jezdí sem. Je úžasná podívaná, když o hodech nastupují přespolní, zpívají a tancují verbuňky a v neděli se zapojují do průvodu. Je to takové trochu jinačí než dříve, kdy chodila venkovská kapela, šlo se do sokolovny, kde se s dechovkou zahrála beseda. Dnešní děcka by takové hody nedělaly, jsou tady kvalitní dechové hudby, vždycky se vybere dobrá dechovka. Letní hody jsou dost prodělečné a děcka jsou pro to tak zapálená, a aby se tolik neprodělávalo a nemusela to táhnout z rozpočtu obec, tak celou sobotu věnují sbírání šrotu po dědině. Nashromáždí železo třeba za Kč, je to taková rezerva pro pořádání letních hodů. V únoru bude náročný podnik bude probíhat brněnské kolo soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku za přítomnosti poroty, která je ve Strážnici. Soutěž se už bude konat podruhé, dříve bez poroty, to bylo takové předkolo. Pozvali se tanečníci z Brněnska i Horňácka. Teď to má už takovou úroveň, že jsme už navíc vnímaní v národním stavu lidové kultury a verbuňk se tady tančí. V soutěžích budeme ale asi stále ztrácet nějaký ten bodík za kroj, neustále nemůžou překousnout, že nemáme kroj jako na Slovácku, nemáme tradici v kroji a v tancování verbuňku. Syn už před několika lety dostal cenu od poroty za dobrou reprezentaci Brněnska z míst, kde není tanec verbuňku tradiční. Postupně se možná činovníci národní lidové kultury pohádali. Poslední rozhodnutí je takové, že nás budou brát do soutěže s tím, že za kroj nás budou asi trochu penalizovat. Ale dobře to dopadlo, důležité je, že v soutěži budeme. Dostat se do Strážnice, to je zážitek, je to soutěž jiné kategorie.

7 STRANA 7 Kromě tancování verbuňku máte i úspěšný divadelní spolek. Divadelní spolek je samostatná kapitola, která tady měla kořeny kdysi dávno. Spolek obnovila paní učitelka Naděžda Šindelková, která byla dost výrazná osoba v kulturním životě obce, ocenění dostala v podobě pamětní desky na školce, kde učila. Začínala s ochotníkama v době, kdy my jsme byli omladina. Začala s námi, pak byl útlum a pak přišla paní učitelka Halouzková, kuřimačka, ředitelovala ve škole. Začínala s děckama ve škole, z nich se pak pomalu vypěstovali herci, kteří to tady drží doteď. Na ně se nabalují další a zařazují se tak do divadelního spolku. Každý rok něco nacvičují, třeba Limonádový Joe nebo Mrazík. Před vánoci máme vystoupení v Litomyšli: Po všem hovno, po včelách med, která byla tady přijata velice úspěšně. Mužský sbor má vstupní část a při ostatkovém soudu jsou probírány jednotlivé nešvary, které jsou vtipně doprovázeny zpěvy, vystupujeme ve venkovských krojích. Čím žijí Moravské Knínice o vánocích? I na prosinec připadá spousta akcí, tradičně máme adventní setkání seniorů na nově zrekonstruované škole ve víceúčelovém sále. Je tam krásné komorní prostředí. Vystoupí děcka, country kapela BEZ NOT. Další bude předvánoční zpívání, které probíhá v parku v Koutě, které je jako Živý Betlém, říkáme tomu zpívání, protože Živý Betlém by se měl dělat po vánocích. Je s tím spojené hodně organizování a tak, aby se všechno připravilo, pořádáme to před svátky. Je malá skupinka lidí, která musí zvládnout rozestavit jesličky, navést zvířátka, osvětlit, ozvučit. Zapojují se dětská schola, děcka z náboženství, chlapi z cimbálové muziky. To je akce bezprostředně před vánoci. S Mikulášem je spojená Mikulášská laťka, soutěže ve skoku do výšky. Mikuláš jako takový, kdy stárci a stárky chodí po domech. Aby to mělo hlavu a patu, domluví se s rodiči a pak následuje Mikulášský průvod. Pořádají se silvestrovské zábavy, pokud je počasí, koná se silvestrovské bruslení. Je to parta nadšenců, napustí vodu na plochu tenisových kurtů. Krásná akce, před půlnocí se tam sejdou, zabruslí a je tam taková pěkná atmosféra. Máme výhodu, že jsme vesnice, můžeme si gratulovat, že máme aktivní lidi. Má to takový spád, pořád se něco vymýšlí a nacvičuje, někdy si myslím, že je toho hodně, snažím se u všeho být. Někteří nám závidí a říkají: U vás se pořád něco děje. A já na to říkám: No jo, snažíme se. Děkuji za rozhovor. Dáša Páté setkání pro mužskou spiritualitu Nedělní odpoledne, desátého listopadu, se muži naší farnosti opět setkali v našem kostele na přednášce zaměřené na mužskou spiritualitu a mužská společenství. Opět se nám podařilo využít ochotu člověka, muže a kněze, který se tématu mužské spirituality v křesťanském prostředí více věnuje. Tímto knězem je otec Pavel Moravec z Ostravy. Rozhovor s otcem Moravcem vám v tomto čísle Petrklíče také přinášíme. Otec Moravec v rámci svého studia psychologie oslovoval řadu fungujících mužských společenství a hledal důvody, proč se věřící muži potřebují setkávat. Co jim to přináší, co to přináší jejich víře a co to přináší jejich manželkám a rodinám. Po přednášce následovala jako obvykle adorace a poté navázalo setkání ve farní klubovně, kde jsme měli prostor reagovat na to, co jsme od otce Pavla slyšeli, čerpat z jeho zkušeností a také sdílet zkušenosti a přání naše. Mirek

8 STRANA 8 Kostel sv. Jakuba v Brně Svatý Jakub, patron poutníků, dělníků, kameníků, drogistů a kloboučníků je i patronem kostela stojícího uprostřed naší jihomoravské metropole. Byl apoštolem a bratrem evangelisty Jana. Jako první z apoštolů zemřel mučednickou smrtí. Jeho ostatky jsou uloženy v kryptě katedrály ve španělském Santiagu de Compostela. Compostela je už od středověku významným poutním místem a napříč Španělskem tam vede několik poutních cest. I v dnešní době je cílem mnoha poutníků z celého světa, kteří každoročně vyráží na cestu neboli camino Santiago. Známá je také svatojakubská mušle, kterou se zdobí poutníci do Compostely a kterou také nalezneme ve výzdobě Jakubského kostela v Brně. Svatý Jakub starší je často zpodobňován s holí a kloboukem jako poutník. Původně románský kostel byl obklopen hřbitovem a řadou kaplí. Dnes zde stojí gotický kostel, upravený v době baroka. Projekt kostela se dle vlivu stylu Petra Parléře datuje do čtrnáctého století a jeho stavba do století patnáctého. Na budování kostela se podílel i známý brněnský rodák, kameník a sochař Petr Pilgram, který se podílel taktéž na stavbě staré radnice v Brně nebo vídeňského dómu svatého Štěpána. Kostel zažil v šestnáctém století i požár a zřícení střechy. Původně byla stavba kostela financována hlavně ze zdrojů cisterciáckého kláštera v Oslavanech, který později neměl dostatek prostředků na opravy, a tak patronát nad kostelem převzalo město Brno. Barokizace interiéru proběhla v osmnáctém století, kdy byly původní dřevěné oltáře nahrazeny mramorovými, které jsou v kostele dosud. Chrám je jednoduše členěn sloupy na hlavní loď a dvě boční. Vpředu volně stojí hlavní oltář s výjevem ukřižovaného Krista, plačících žen pod křížem a dalšími sochami svatých. V blízkosti oltáře se nachází hrobka

9 STRANA 9 významné osobnosti z doby obléhání Brna Švédy Ludvíka de Souches. Vzadu za oltářem je umístěn náhrobek se sochou generála. Tento obránce Brna původně pocházel z Francie. Jako voják nejprve sloužil u francouzkého krále Ludvíka XIII., později přešel do služeb švédského krále Gustava Adolfa, aby nakonec pro svoji prudkou povahu odešel a dal se do služeb rakouského císaře Ferdinanda III. v hodnosti plukovníka. Císař ho roku 1645 jmenoval velitelem města Brna. Za svoji úspěšnou obranu Brna proti švédské přesile povýšil na generála. Císař se mu za jeho další věrné služby v armádě bohatě odměnil a povýšil ho až na polního maršála, pověřil ho funkcí vojenského velitele Moravy a byl uveden do hraběcího stavu. Při pohledu od hlavního oltáře uvidíme kůr s krásnými varhanami, které jsou zdobené sochami hudebníků s nástroji, v podobném stylu je také sochami zdobena zadní stěna kostelní lavice pod kůrem, která je taktéž výrazným prvkem interiéru kostela. Dalším výrazným prvkem je kamenná kazatelna uprostřed kostela, s vyobrazením světců, za jejichž hlavami jsou vytesány již zmiňované svatojakubské mušle. Oproti kazatelně stojí v boční kapli soška pražského Jezulátka a bývá zde umístěn i betlém. Interiér kostela celkově působí vkusně, barokní okázalost je tu vyvážena gotickou jednoduchostí a vytváří spolu docela harmonický celek. Hřbitov, který byl původně kolem kostela, časem přestal vyhovovat svojí kapacitou, a proto byla zřízena kostnice. V kostnici se ukládaly po deseti až dvanácti letech po pohřbu kosti zemřelých, aby mohl být hrob uvolněn pro dalšího zemřelého. Počet zde pohřbených se odhaduje na více než padesát tisíc. Z provedených průzkumů vyplývá, že zde byly pochovány oběti morových a cholerových ran a také oběti třicetileté války. V současné době byla pozapomenutá kostnice při úpravách náměstí znovu objevena, restaurována a zpřístupněna. Kostel sv. Jakuba má pro mě svoji nezaměnitelnou atmosféru a určitě stojí za návštěvu alespoň v nadcházejícím vánočním čase. Jana

10 STRANA 10 Rozhovor Pavel Moravec působí jako kněz ve farnosti Pustkovec v ostravském děkanátu. Pochází z obce Bolatice na Opavsku, studoval na Teologickém konviktu v Litoměřicích, Teologické fakultě v Olomouci a také na Lateránské universitě v Římě. V letošním roce ukončil také studium psychologie na Masarykově universitě v Brně. Otec Pavel Moravec se kromě své kněžské služby ve farnosti věnuje také psychologii v praxi a také hlouběji mužským křesťanským společenstvím. To posledně zmíněné bylo také tématem jeho magisterské práce. Právě teoretické i praktické zkušenosti otce Pavla nás motivovaly k tomu, abychom jej pozvali k nám do Kuřimi na setkání s mužskou částí naší farnosti. Máš za sebou, Pavle, absolvování několika universit, nejen teologického, ale také psychologického zaměření. Je něco konkrétního, co ti ve tvých studiích přineslo obohacení do tvého života? Nebo která z těch universit ti přinesla do praxe nejvíc? Zajímavé pro mne byly tři roky v Římě. Ani tak ne pro samotné studium, že by člověk leštil kliky ve Vatikánu. Ale proto, že tam byli studenti z celého světa. A to umožnilo velmi široký přehled. Když se zkoumal nějaký teologický problém, muselo se na něj pohlížet v opravdu širokých souvislostech. Například to, co je pro nás samozřejmé, že manželství je otázkou vztahu mezi jedním mužem a jednou ženou, třeba pro Afričany tak samozřejmé nebylo. Oni jsou zvyklí na jiné vztahy, konkubináty. A tato potřeba širokého pohledu byla přínosná a i mně se velmi líbila. Druhá věc, která mi hodně dala, nebylo jen to studovat v Římě, ale studovat Řím. To znamenalo studovat to, jak to tam chodí. A mně to dalo obrovskou svobodu a obrovský nadhled nad tím, jak vnímat Řím jako ústředí církve. Člověk mohl tak trochu nahlédnout pod pokličku a to považuji za obrovsky přínosné. Ty jsi tedy, Pavle, studoval v Římě tři roky. To znamená, že musíš být i jazykově nějak vybaven. Italština? Angličtina? V Římě především italsky. Jinak anglicky se také domluvím. Dobře, my zatím zůstaneme v češtině. A položím další, docela novinářsky otřepanou otázku pro kněze: Jak to bylo se tvým rozhodnutím pro kněžství. Ale především mne zajímá, jestli to pro tebe byla spíš evoluční cesta pozvolného vývoje nebo jednorázové silné oslovení, pozvání. Bylo to asi obojí. V jistém okamžiku to byla spíš revoluce, tedy velká změna, kterou jsem si do té doby nedokázal představit, spíš jsem se takové představě smál. Přišel tedy výrazný zlom. Potom ale následovaly další tři roky dalšího přemýšlení a hledání. Takže bych řekl, že to byla revoluce následována evolucí.

11 STRANA 11 Je nějaká oblast v církvi, ve tvé kněžské službě nebo ve farnosti, které se více věnuješ? Je mi hodně blízké akademické prostředí, cítím se tam dobře. I proto jsem v posledních pěti letech studoval dálkově v Brně na Filosofické fakultě psychologii. Také jezdím pravidelně jako kněz na manželská setkání, to také trochu souvisí s tou psychologií. Také jsem zapojen do aktivit pro chlapy. Takže to jsou oblasti, kterým se věnuji, pokud je to časově možné. Co ti udělalo v poslední době radost? V poslední době je velkou radostí papež František. A pokud bych to vzal na osobní rovině, pak by to byl moc pěkný pětidenní cyklus přednášek pro psychology a psychiatry, kterého jsem se minulý týden zúčastnil. Tam jsem se cítil jako ryba ve vodě. To mne obrovsky povzbudilo k mé práci, kterou dělám. Máš, Pavle, nějaké osobní vzory? Ať už mezi žijícími či nežijícími, mezi oficiálně svatými nebo těmi neoficiálně... Pokud bych začal zmíněnou akademickou sférou, tak tam jsou to mé velké vzory, které nikdy nedostihnu: Tomáš Halík a Marek Vácha. To jsou dva lidé, kterých si moc vážím a beru je jako určité ideály. Mám také rád Václava Vacka, kterého považuji za proroka dnešní doby. Mám ho moc rád, i když je takový radikální a rád provokuje. Úžasným vzorem je také zmíněný papež František. Děkuji za rozhovor Mirek Evangelii Gaudium Pozoruhodný dokument, který spatřil světlo světa teprve koncem listopadu letošního roku, si velmi rychle získal pozornost po celém světě. Mnozí, a to i mnozí mimo katolickou komunitu, považují tento dokument za zcela zásadní a průlomový. Český překlad je k dohledání na internetových stránkách vatikánského rozhlasu. V úvodu se m.j. píše: Velké riziko nynějšího světa s jeho rozmanitou a dotěrnou konzumní nabídko je individualistický smutek, který prýští ze zpohodlnělého a lakomého srdce, z chorobného dychtění po povrchních rozkoších a z izolovaného vědomí. Když se vnitřní život uzavře do vlastních zájmů, není už prostor pro druhé, nemohou už vstoupit chudí, nenaslouchá se Božímu hlasu, nezakouší se již radost z Jeho lásky a nerodí se nadšení pro konání dobra... Zvu každého křesťana, ať už je kdekoli a v jakékoli situaci, aby dnes obnovil svoje osobní setkání s Ježíšem Kristem nebo alespoň přijal rozhodnutí nechat se od Něho potkat a denně Jej bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se jej toto pozvání netýká, protože nikdo není vyloučen z radosti, kterou přinesl Pán. Mirek Tříkrálový koncert Římskokatolická farnost vás zve na Tříkrálový benefiční koncert 9. ledna v 18 hodin v kostele v Kuřimi. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu Tříkrálové sbírky 2014 pořádané charitou České Republiky (www.charita.cz). Na koncertu vystoupí pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové, děti ZUŠ Kuřim a farní sbor kuřimské farnosti. Hanka

12 STRANA 12 Jacques Philippe Volání k životu Volání k životu je Boží volání, jež vyzývá člověka k žití plným životem. Schopnost žití naplno je podmíněna pokorou člověka k tomu Boží volání hledat a přijmout. Pokorou, která vede člověka k tomu nechtít ovládat svou existenci a programovat své štěstí sám o sobě. Autor v knize kapitolu po kapitole srozumitelně předkládá cesty, jak Boží volání zachytit. Boží volání obvykle nepřináší okamžitá řešení a rychlé zvraty. Otevřenost pro Boží volání a snaha o plnost života také znamená přijmout svůj život v pravdě takový, jaký je. Pouze přijetí umožňuje změnu, postoj nepřijetí nám tuto změnu znemožňuje. Autor tuto cestu popisuje jako cestu ke svobodě člověka. Vysvobozuje ho z vězení vlastního hříchu a pyšné sebedostačivosti. Bez volání by člověk zůstal uzavřený v hranicích své psychiky, představ, pudů a přeludů. Naše představy o štěstí a naplnění bývají často daleko od skutečného štěstí. Bible nám o tom hovoří ústy sv. Pavla: Podle toho, co je psáno, zvěstujeme co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co nevešlo do srdce člověka, vše, co Bůh připravil pro ty, kdo ho milují. Přála bych nám všem, abychom dokázali otevřít svá srdce malému dětátku v jesličkách nejen v tomto vánočním čase, ale abychom naslouchali Božímu volání i v celém našem životě. Jana Tříkrálová sbírka 2014 Po celé České republice a také po našem městě budou opět v období svátku Tří králů chodit malí i velcí koledníci s koledou, malým dárkem a pokladničkou a budou vybírat příspěvky na charitativní účely. Znovu se totiž bude konat Tříkrálová sbírka veřejná sbírka, s cílem pomoci v nouzi bližním u nás i v zahraničí. Sbírka je již čtrnáctým rokem organizována Českou katolickou charitou s povolením Ministerstva vnitra a ve spolupráci s městskými a obecními úřady. Tříkrálová sbírka každoročně přináší pomoc mnoha lidem v nouzi. Celorepublikově se sbírka uskuteční od 1. do 14. ledna. V Kuřimi se tedy bude koledovat oba dva víkendy (4. 5. ledna a ledna) Pro koledování potřebujeme děti i dospělé. Uvítáme i celé rodiny, které by v rámci odpolední procházky s tříkrálovou sbírkou pomohly. Přihlaste se prosím do role Tří králů a pomozte tím mnohým lidem v nouzi. Hlásit na koledování se můžete u otce Adama na telefonním čísle nebo u Hanky Prokopové na telefonním čísle Hanka

13 STRANA 13 Život je sacra zajímavej Zamyšlení nad knihou otce Martina a Marka Váchy Myslím, že určité nároky duchovního života musí každý člověk brát jako samozřejmost, jako něco, co je mimo diskusi. Nediskutuje se o tom, jestli mám pít nebo dýchat, a zvlášť některé nároky těla nemohu, bez více či méně vážného rizika, ignorovat. Jakmile rozpoznám, že existuje cosi jako povolání k Životu, povolání zabývat se životem jako takovým, nemohu to už beztrestně ignorovat a je nutné se tím začít zabývat, věnovat tomu to, co je třeba, a nepokládat to ani za ztrátu času, ani za něco, co se samo obslouží. Toto je výřez z jedné z mnoha reakcí Karla Satorii na otázky Marka Orko Váchy v knize, kterou nelze jen tak přelétnout a vzápětí odložit. Karl Rahner prý prohlásil, že křesťanství v blízké budoucnosti bude buďto mystické, anebo nebude vůbec. Tato myšlenka zaujala mnohé a mnozí se k ní také často vrací, včetně mne. Často mne také tato věta vede k zamyšlení, nakolik jsme my sami, ti tradičně kosteloví, ještě identickými učedníky Krista? Nakolik je naše křesťanství návykem víry našich otců, nebo jen návykem návyků našich otců? A nakolik jsme naopak skutečně dovolili Hospodinu vstoupit do našeho každodenního života. V některých konkrétních aspektech, kdy se nedokážeme přijímat ani sami mezi sebou, kdy pro naše nevěřící okolí nejsme žádnou inspirací, kdy nedokážeme nabídnout porozumění, přijetí a podporu rozpadající se rodině, trochu pochybuji, že jsme identickými, tedy opravdovými Kristovými následovateli. Jsme i v našich místních církvích, v našich farnostech, na cestě k mystickému křesťanství anebo už nejsme vůbec. Jan Pavel II. nepochyboval o touze člověka po mystickém křesťanství: Lidem nechybí smysl pro hluboké až mystické prožívání jejich víry, co jim chybí, jsou mistři. No jo, mistři, ale kde je vzít? Dvě přednášky, které jsem v poslední době mohl od kněze a mnicha Karla Satorii vyslechnout, a knížka Život je sacra zajímavej, mi přinesly velkou naději: mistři jsou. Že jich není mnoho? To nikdy nebylo. Důležité je, že jsou. Karel Satoria je člověkem, který okusil a okouší toto křesťanské mystično. Deset roků, které strávil v kontemplativním trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii, mu umožnilo ujít velký kus cesty do vyšších pater modlitby. Otec Martin (mnišské jméno Karla Satorii) však sám očividně nežije mystično pro mystično, je se vším všudy doma tady, na Zemi, v reálném životě a v reálných situacích. Věren odkazu svatého Benedikta, zakladatele jeho řádu, hledá a nachází spirituální smysl života v konkrétním okamžiku a v konkrétním činu. Je jedno, jestli adoruješ anebo zametáš. Jsem moc a moc rád, že si otec Martin nenechává pro sebe to, co zahlédl na své mnišské cestě. Zve nás opravdově

14 STRANA 14 a přesvědčivě do vyšších pater modlitby, zve nás ke kontemplaci. Ke kontemplaci, která nemusí být nutně uzavřena za neprostupnými zdmi kláštera. Ke kontemplaci, která se může stát klíčovým nástrojem pro náš duchovní život. Knížka Život je sacra zajímavej je koncipována jako rozhovor dvou kněží. Marka Orko Váchy jako více méně tazatele na jedné straně a Karla Satorii jako toho, o koho zde jde především. První část knihy je věnována stručnému životopisu otce Martina. U životopisu se ale čtenář dlouho neohřeje a brzy se dočká skutečného vyjetí na hlubinu. Jsem rád, že se snadno přijatelný vypravěčský talent otce Martina, v psaném slovu nevytratil. Přesto ale ti, kdo si oblíbili jeho přednášky, trochu zklamáni budou. Psané slovo má zkrátka svá pravidla a úskalí. Jedinečnost této knížky vnímám především v tom, že otec Martin dokázal přiblížit poměrně náročná témata hlubokého duchovního života velmi přijatelným stylem a jazykem širokému publiku. K tomu, na co jiní potřebují mnoho stran nesnadno stravitelného textu, stačí otci Martinovi několik trefných vět. Knihu Život je sacra zajímavej vnímám jako velmi vítanou inspiraci pro cestu k mystickému křesťanství. Pro nás všechny. A také, věřím, pro mnoho hledajících, kteří vnímají prázdnotu materiálního konzumu a svoje mystično nacházejí v novopohanském ezoterismu nejrůznějšího druhu. Nevěří, že jim křesťanství má vůbec co nabídnout. Mirek

15 STRANA 15 Kurzy efektivního rodičovství Pozvánka Pokud jste rodiči, určitě si kladete v souvislosti s pojetím vaší výchovy řadu otázek a čelíte mnohým pochybnostem. Jako rodiče si přenášíme modely výchovy z rodiny, kde jsme sami byli vychováváni. Někdy si tyto vlivy neuvědomujeme. Mnohdy si je uvědomujeme a dobře víme, že naše děti budou v dospělosti žít ve světě, který my si představit nedokážeme. Jak je na jejich život připravit? Jak jim pomoci, aby vnímaly okolní svět jako bezpečné místo k životu. Jak je naučíme mít úctu samy k sobě a jak respektovat ostatní? Pokud volíme pouze autoritativní přístup, kdy je rodič nadřazen a vyžaduje především poslušnost, nemusí se naše dítě později umět dobře uplatnit. Anebo se také může stát, že v dospělosti bude slepě následovat silné autority, i když to nebudou právě autority pozitivní. Dobrá, nebudeme tedy autoritativní. Umožníme dětem, aby si samy utvářely svůj názor, prostor i hodnoty. Máme pocit, že toto je ten jediný správný přístup už proto, že jej musíme statečně obhajovat vůči svým vlastním rodičům. Výsledek? Často člověk, který nerespektuje vůbec nic a nikoho. Neví si rady sám se sebou a se svým životem. Kurzy efektivního rodičovství, známé také pod pojmem Kooperativní výchova v rodině jsou vybudovány na poznatcích moderní psychologie, které jsou ověřeny již mnoha léty praktických zkušeností. Tyto kurzy nabízejí přístup k výchově, který není ani autoritářský a ani benevolentní. Nabízejí přístup postavený na úctě člověka k člověku, na úctě mezi rodiči a dětmi. Ukazuje potřebu stanovení jasných hranic při výchově a nabízí řadu možností, jak tyto hranice důsledně, ale přátelsky vyžadovat. Kurz efektivního rodičovství vedený paní Eliškou Vondráčkovou již jednou v Kuřimi proběhl. Pokud doma ještě najdete první číslo Petrklíče z roku 2009, najdete v něm ohlédnutí za tímto kurzem i rozhovor s Eliškou Vondráčkovou. Tehdy se kurzu zúčastnilo devět manželských párů. Na jaře příštího roku proběhne tentýž kurs v Kuřimi opět. Zváni jsou všichni rodiče malých dětí, zhruba do 12 let věku. Kurs proběhne v devíti večerních setkáních: V březnu 11. a 18. V dubnu 1., 8., 22, a 29. V květnu 13., 20. a 27. Místo konání kursu a další podrobnosti budou včas zveřejněny. Mirek

16 STRANA 16 Dotazník k mimořádné synodě o rodině Příští rok v říjnu proběhne ve Vatikánu mimořádné shromáždění biskupů, na které poté naváže v roce 2015 řádné shromáždění. Tato shromáždění budou součástí Synodu biskupů, který svolal Svatý otec František proto, aby se zabýval tématem rodiny a evangelizace. Jako přípravu pro tento synod zpracoval Vatikán dotazník, který byl určen jak pro kněze a praktikující laiky, ale také pro všechny ty, kteří nemají ke katolické církvi tak blízko. Otec František osobně telefonoval redaktorce jednoho římského deníku s tím, že by byl rád, kdyby v jejím deníku vyšel článek, v němž bude zdůrazněno, že církev nepřipravila dotazník jen pro své kostelové lidí, ale že je otevřena názorům všech pokřtěných katolíků a že ji zajímá zvláště hlas těch, kteří se církvi vzdálili, protože se jim například zhroutilo manželství. Dotazník obletěl svět, obletěl také Českou republiku a všichni, kdo měli zájem, jej mohli vyplnit na internetu do konce listopadu. Zde se k tomuto dotazníku chceme ještě vrátit proto, že nevnímáme sbírání a vyhodnocování odpovědí jako jediný smysl této vatikánské aktivity. Tím druhým významem je to, abychom se i my sami v rodinách, ve společenstvích i ve farnostech těmito tématy zabývali. Všichni vnímáme, že rodina jako základní forma vztahů a jako důležitý prvek pro křesťanský život a předávání víry čelí v posledních letech mnohým ohrožením. V úvodu rozesílaného dotazníku se m.j. píše: Hlásání Evangelia všemu stvoření, svěřeno přímo Bohem jeho učedníkům, prostupuje celou historii církve. Sociální a duchovní krize, tak evidentní v dnešním světě, se stává pastorální výzvou evangelizační misie církve v souvislosti s rodinami, tímto životním stavebním kamenem společnosti a církevního společenství. Nikdy předtím nebylo hlásání Evangelia rodinám v tomto kontextu potřebnější a urgentnější. Jsme velmi rádi, že Svatý otec vnímá tuto základní potřebu, evangelizaci rodin, jako natolik významnou, že svolal na toto téma biskupský synod. A navíc, že se zajímá o to, čím žijí ti, které mu Pán svěřil a že nechal připravit dotazník pro všechny. Přinášíme zde dotazník pro všechny ty, kdo se s ním dříve nesetkali. Přinejmenším pro informaci, která témata jsou pro Vatikán důležitá i pro zamyšlení, jak se k těmto tématům stavíme my sami. Mirek 1 Rozšíření Písma svatého a církevního magisteria o rodině a) Popište, jak dnes lidé rozumí učení katolické církve o hodnotách rodiny, obsaženému v Bibli, Gaudium et spes, Familiaris consortio a dalších dokumentech církevního magisteria po koncilu? Jaká formace je našim lidem pro oblast rodinného života nabízena církevním učením b) V případech, kde je církevní učení známé, je plně přijímáno anebo jsou s uváděním tohoto učení do života potíže? Pokud ano, jaké? c) Jak je církevní učení rozšířeno v pastoračních programech na národní, diecézní úrovni a ve farnostech? Jaká katecheze o rodině se vykonává? d) V jakém rozsahu a které konkrétní aspekty tohoto učení jsou známy, přijímany, odmítány a/nebo kritizovány v oblasti mimo církev? Jaké kulturní faktory brání plnému přijetí církevního učení o rodině?

17 STRANA 17 2 Manželství podle přirozeného práva a) Jaké místo zaujímá myšlenka přirozeného práva v kulturním prostředí vaší společnosti, institucích, vzdělávacích a akademických kruzích a mezi lidmi vůbec? Jaké antropologické názory jsou základem pro diskusi o přirozeném základu rodiny? b) Je myšlenka přirozeného práva ve spojení muže a ženy všeobecně přijímána všemi, kdo jsou pokřtěni? c) S čím se teorie a praxe přirozeného práva musí potýkat v souvislosti s utvářením rodiny? Jak je toto přirozené právo vnímáno a rozvíjeno v civilních a církevních institucích? d) Jak je jednáno v případech, kdy nepraktikující katolíci nebo nevěřící žádají uzavření svátostného manželství. 3 Pastorační péče o rodinu a její evangelizaci. a) Jaké nové podněty se objevily v posledních desetiletích v souvislosti s přípravou na manželství? Jaké úsilí je věnováno podpoře evangelizace páru a rodiny? Jakým způsobem může být podporováno vědomí, že rodina je domácí církví? b) Jak se vám daří vytvářet návyk modlitby v rodině, který může odolat dnešnímu komplexnímu životu a současné kultuře? c) Jak jsou křesťanské rodiny schopny v současné generační krizi plnit své povolání k předávání víry? d) Jak jsou místní církve a rodinná duchovní společenství schopna vytvářet způsoby jednání, které mohou být příkladné? e) Jaký konkrétní přínos mohou dnes páry a rodiny nabídnout v šíření věrohodného a uceleného ideálu křesťanského páru a rodiny? f) Jakou pastorální péči nabízí církev pro podporu vznikajících párů a těch párů, které jsou v krizové situaci? 4 Pastorální péče v určitých těžkých manželských situacích. a) Je předmanželské soužití pastorální realitou ve vaší místní církvi? Můžete odhadnout jeho procentuální podíl? b) Existují volné svazky faktického soužití, které nejsou potvrzeny ani úředně ani církevně? Existují o tom důvěryhodná statistická data? c) Jsou oddělené páry, které byly rozvedeny a jsou znovu sezdány, pastorační realitou ve vaší místní církvi? Můžete odhadnout jejich procentuální podíl? Máte pro tyto situace vhodný pastorační program? d) Jak žijí pokřtění ve výše zmíněných situacích? Jsou si toho vědomi? Jsou k tomu lhostejní? Cítí se odstrčení nebo trpí tím, že nemohou přijímat svátosti? e) Jaké otázky kladou rozvedení a znovu sezdaní lidé církvi ohledně svátostí oltářní a svátosti smíření? Kolik lidí, kteří jsou v této situaci, žádá o svátosti? f) Mohlo by zjednodušení kanonické praxe v rozlišování a vyhlašování neplatnosti manželského svazku být pozitivním přínosem k řešení problémů těchto osob? Pokud ano, jakým způsobem? g) Existují pastorační aktivity, které pečují o tyto případy? Popište tyto aktivity. Existují tyto programy na národní a diecézní úrovni? Jak je hlásáno Boží milosrdenství rozděleným párům a těm znovu sezdaným? Jak je církev podporuje na jejich cestě víry? 5 Svazky osob stejného pohlaví a) Existuje ve vaší zemi zákon, který uznává svazky lidí stejného pohlaví a uznává je stejně jako manželství?

18 STRANA 18 b) Jaký je postoj místních církví vůči státu jako podporovateli těchto svazků a k lidem, kterých se tyto svazky týkají? c) Jakou pastorační pozornost je možné věnovat lidem, kteří se rozhodli žít ve svazcích tohoto druhu? d) V případě svazků lidí stejného pohlaví, kteří si adoptovali děti, co může být v pastoraci učiněno ve světle předávání víry? 6 Výchova dětí v situacích neregulérního manželství a) Jaký je odhadovaný podíl dětí a adolescentů v těchto případech ve vztahu k počtu dětí narozených a vychovávaných v řádně ustanovených rodinách? b) Jak přistupují rodiče v těchto situacích k církvi? Na co se ptají? Požadují pro své děti pouze svátosti nebo chtějí také katechezi a všeobecnou výuku náboženství? c) Jak se místní církve pokoušejí vycházet vstříc potřebám rodičů těchto dětí v nabídce křesťanské výchovy? d) Jak v těchto případech probíhá svátostná praxe: příprava, udílení svátosti, doprovázení? 7 Otevřenost manželů pro život a) Jakou mají křesťané reálnou znalost nauky Humanae vitae o zodpovědném rodičovství? Jsou si vědomi, jak morálně hodnotit různé metody plánování rodičovství? Jaké porozumění, pochopení, lze v této otázce navrhnout v pastoraci? b) Je tato morální nauka přijímána? Které aspekty brání většině párů přijmout tuto nauku? c) Jaké přirozené metody nabízejí místní církve jako pomoc manželům při uvádění nauky Humanae vitae do praxe? d) Jaká je vaše zkušenost v této oblasti v realizování svátosti pokání a účasti na eucharistii? e) Jaké jsou rozdíly v této oblasti mezi naukou církve a výchovou v občanské sféře? f) Jak může být podporován otevřenější přístup k tomu, aby páry měly děti? Jak napomáhat zvyšování porodnosti? 8 Vztah mezi rodinou a osobou a) Ježíš Kristus odhaluje tajemství a povolání člověka. Jak se může rodina stát privilegovaným místem k naplnění tohoto povolání? b) Které kritické situace v dnešní rodině mohou být překážkou pro setkání člověka s Kristem? c) Do jaké míry mohou mnohé krize víry, jimiž mohou lidé procházet, ovlivnit rodinný život? 9 Další problémy a návrhy Které další problémy a návrhy, týkající se témat pojednávaných v tomto dotazníku, považujete za naléhavé a užitečné? Doplňující otázky, které nejsou součástí vatikánského dotazníku. Budeme rádi, pokud uznáte za vhodné a následující otázky nám zodpovíte. Pomůže nám to podrobněji vyhodnotit odpovědi pro potřeby pastorace.

19 STRANA 19 Kulturně-duchovní dění v 17:00 hodin. Náboženství a postmoderní myšlení. Přednáška prof. Tomáše Halíka. Moravsko slezská křesťanská akademie pořádá tuto přednášku v posluchárně P31 na Fakultě sociálních studií MU, Joštova 10 v Brně. Po přednášce následuje v 19:00 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí panny Marie u Jezuitů v 19:00 hodin. Jak rozvíjet svou spiritualitu. Přednáška prof. Vladimíra Smékala. Další pokračování cyklu o spiritualitě a navázání na předchozí témata Poznej styl své spirituality a Jak žít aktivně duchovně v tomto světě. Salesko, Sportovní sál, Brno Líšeň, Kotlanova v 17:00 hodin. Adventní koncert v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Třetí z cyklu adventních benefičních koncertů. Program: J. S. Bach, F. M. Bartholdy, A. Guilmant, M. Reger. Vstupné dobrovolné ve 20:00 hodin. Stella Jones & The Christmas Gospel Singers Americká gospelová skupina, oceňovaná po celém světě, sdružuje řadu talentů s jedinečnými hlasovými schopnostmi. Vystoupí v katedrále sv. Petra a Pavla v 16:00 hodin. Živý betlém V parku vedle kostela sv. Jana Nepomuckého v Brně Lískovci v 16:30 hodin. Živý betlém V parku na Tuřanském náměstí , 17:00 18:00, Vánoce s Dambořankou Sváteční podvečer se zpěvem lidových koled na v Lomnici na orlovně , 14:00 18:00, registrace od 13:30 Péče o duchovní potřeby nemocných. Konference. Přednášející: MUDr. Marie Svatošová, Mgr. Marek Vácha, Jana Sieberová. Témata jsou určena především pro zdravotní sestry, ale nejen pro ně. Pořádá Cirkevní střední zdravotnická škola, Grohova 14/16, Brno. Více informací a přihlášky na: Výstup na horu manželství Exercicie pro manžele s otcem Eliasem Vellou proběhnou ve Vranově u Brna. Více informací a přihlášky na internetu:

20 STRANA 20 Pořad vánočních bohoslužeb Den Liturgický kalendář Neděle neděle adventní Přehled bohoslužeb Mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30 Dětská mše sv. v Kuřimi v 15:00 hodin, půlnoční mše sv. ve 24:00 hodin za doprovodu farního sboru. Úterý ŠTĚDRÝ DEN Středa SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ Mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30 V kostele sv. Markéty v Moravských Knínicích v 11:00. Čtvrtek Svátek sv. Štěpána Mše sv. v Kuřimi v 8:00 V kostele sv. Markéty v Moravských Knínicích v 9:30. Neděle Úterý Svátek Svaté Mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30 Rodiny, Ježíše, V kostele sv. Markéty Marie a Josefa v Moravských Knínicích v 11:00. SILVESTR Mše sv. v Kuřimi v 16:00 na poděkování a za Boží pomoc do nového roku. Středa NOVÝ ROK Mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30 SLAVNOST V kostele sv. Markéty MATKY BOŽÍ v Moravských Knínicích v 11:00. PANNY MARIE Neděle Mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30 SLAVNOST V kostele sv. Markéty ZJEVENÍ PÁNĚ v Moravských Knínicích v 11:00. Pro vnitřní potřebu vydává farnost v Kuřimi Uzávěrka příštího čísla je Redakční rada: Hana Prokopová, Jana Kolaříková, Dáša Montágová, Radka Sedmíková, Petr Prokop, Dan Planer, Mirek Strašák. Příspěvky prosím zasílejte na nebo dejte do schránky vzadu v kostele Časopis Petrklíč bude také zveřejňován na stránkách:

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více