Kde najít opravdovou krásu Vánoc?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kde najít opravdovou krásu Vánoc?"

Transkript

1 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI ČÍSLO 4/2013 ROČNÍK VIII. Kde najít opravdovou krásu Vánoc? Po adventních týdnech příprav se nám otevírá očekávaný vánoční čas. Mnoho lidí touží zvláště o těchto svátcích po klidu a míru. Píšeme si to ve vánočních přáních a pozdravech, které si v tak ohromném množství vyměňujeme. A myslíme to jistě upřímně. Vánoce nás vybízejí, abychom byli milí, štědří, dělali druhým radost. To je jistě výborná věc. Ale vánoce mohou být přitom i cestou do našeho nitra. Co tam najdeme? Jen starosti? Samý smutek či výčitky? Nebo jen vzpomínky na to, co bylo a už není? To všechno tam také může být. Ale snad tam najdeme i radost z toho, že vůbec žijeme. Ze jsme schopni překonat zlé věci, které nás v životě potkaly. Bez touhy po pomstě a bez zloby. A hlavně bychom tam měli najít stopy lásky druhých lidí, které nás natrvalo obohatily. Mnohý najde i stopy lásky nepojmenovatelné, ve které křesťan rozpoznává lásku Boží. Skutečné tajemství, o kterém je těžko mluvit, ale ze kterého můžeme žít. A tak se nám může stát bližším jednoduchý a přitom v mnohém nepochopitelný příběh Ježíšova narození. Ne jen v podobě figurek Betléma a ve zpěvu vánočních písní. Ale v našem vlastním životě. Když se nám spojí pravdivé vědomí o množství zla ve světě, ke kterému bohužel sami ledacos přidáváme, s tajemstvím hloubky našeho srdce, může se stát něco podivuhodného, co se podobá vyprávění o pastýřích v evangeliu. Ty obklíčilo Boží světlo a slyšeli slovo andělů: Nebojte se!, jak píše evangelium. Objevíme my sami něco podobného? Snad ano. Přejme si to navzájem. Sami zjistíme, že můžeme být ve svém nitru svobodni od zla, pomsty a strachu. A budeme slavit skutečné vánoce. O. Adam

2 STRANA 2 Děťátko se narodilo (Česká lidová píseň) Děťátko se narodilo, ale aleluja, jenž všechen svět potěšilo, ale ale ale aleluja. Aj leží na seně v jeslech, ale aleluja, a kraluje ve věčných světech, ale ale ale aleluja. Hned volek i osel poznal, ale aleluja, že to dítě jest jejich Pán, ale ale ale aleluja. Slovo Otce nejvyššího, ale aleluja, způsob lidský na se ozvalo, ale ale ale aleluja. V této radostné slavnosti, ale aleluja, chvalmež Boha na výsosti, ale ale ale aleluja. Velebmež svatou Trojici, ale aleluja, děkujíc jí na vše časy, ale ale ale aleluja. Adeste fideles Adeste fideles je jednou z nejznámějších světových koled, která je připisována několika autorům. Podle posledních výzkumů rukopisů se jako nejpravděpodobnější autor jeví anglický hudebník John Francis Wade ( ), i když často je píseň připisována i jiným autorům, např. Johnu Readingovi. Wade, povoláním učitel hudby a latiny, byl jako katolík přinucen utéci do Francie, do města Douai. Tam byla koleda poprvé vydána, v roce Toto dílo bylo publikováno také roku 1751 v knize Cantus Diversi. Nejstarší dochovaný rukopis koledy však pochází z roku 1760 z Večerních kostelních obřadů. John Francis Wade napsal čtyři první sloky písně a ty ostatní byly k písni dopisovány postupně. Pátou až sedmou sloku dopsal v roce 1822 Abbé Étienne Jean François Borderies. Poslední sloka byla doplněna neznámým autorem v polovině 19. století k příležitosti svátku Tří králů. První český překlad písně Adeste fideles Ó křesťané všichni napsal Josef Šlechta ( ) a poprvé vyšel roku 1923 ve Zpěvníku Českobratrské církve evangelické. Jiný český text, začínající slovy Dnes jásejte věrní, napsal Samuel Verner ( ) pro Křesťanský kancionál církve bratrské, který vyšel roku V katolickém Kancionálu společném zpěvníku českých a moravských diecézí, který vycházel od roku 1973, se píseň nachází pod číslem 219, a to jak v latinské verzi, tak v jejím českém volném překladu, pod názvem Jdou zástupy věrných. O letošních Vánocích koleda Adeste fideles zazní v kuřimském kostele ve čtyřhlasém provedení chrámového sboru. Pro zajímavost v následující tabulce najdete latinský text spolu s co nejvíce doslovným českým překladem.

3 STRANA 3 SLOKA LATINSKY ČESKY 1. Adeste, fideles, laeti triumphantes; Venite, venite in Bethlehem; Natum videte Regem angelorum. Ref. Venite adoremus.venite adoremus. Venite adoremus Dominum Buďme přítomní věřící, radostní, vítězní, pojďte, pojďte do Betléma. Zřeme narození Krále andělů. Ref. Pojďte, klaňme se, pojďte, klaňme se, pojďte, klaňme se Pánu. 2. Deum de Deo, lumen de lumine, gestant puellae viscera, Deum verum, Genitum non factum. Ref. Bůh z Boha, Světlo ze Světla, nošený pod srdcem Panny, Pravý Bůh, zrozený, ne stvořený. Ref. 3. Cantet nunc lo chorus angelorum, cantet nunc aula caelestium: Gloria, gloria in excelsis Deo! Ref. Zpívej nyní užaslý sbore andělský, zpívej nyní nebeské shromáždění: Sláva, sláva Bohu na výsostech! Ref. 4. Ergo qui natus die hodierna, Iesu, tibi sit gloria, Patris aeterni Verbum caro factum. Ref Proto tomu, který se dnešního dne narodil, Ježíši Tobě budiž sláva, Slovu věčného Otce, které se stalo tělem. Ref. 5. En grege relicto, humiles ad cunas vocati pastores approperant: et nos ovanti gradu festinemus. Ref Ve shromáždění se pastýři pokorně přibližují k jeslím a také my k nim radostně pospíchejme. Ref. 6. Aeterni Parentis splendorem aeternum velatum sub carne videbimus, Deum infantem, panis involutum. Ref. Uvidíme Věčnou nádheru věčných Rodičů, skrytou do lidského těla božského Dítěte, zavinutého Chleba. Ref. 7. Pro nobis egenum et foeno cubantem, piis foveamus amplexibus. Sic nos amantem quis non redamaret? Ref. Pro nás potřebné a pro lidskou podstatu, kéž ho naše láska obejme. Když nás tak miloval, kdo by mu neodpověděl? Ref. 8. Stella duce Magi Christum adorantes, aurum, tus et myrrham dant munera. Iesu infanti corda praebeamus. Ref. Hvězda vedoucí Krále adorující Krista, zlato, kadidlo a myrhu nesoucí k obdarování. Nabídněme svá srdce Dítěti Ježíši. Ref. Zdroje: Silvestra Novotná

4 STRANA 4 Čím žijí Moravské Knínice? Nejen o Vánocích Seznam všech kulturních, sportovních a společenský akcí je v Moravských Knínicích velmi rozmanitý a rozsáhlý. Ať už se jedná o dvoje hody, tancování verbuňku, hraní divadla, cimbálové muziky, sportovní soutěže nebo řadu dalších menších činností. Požádala jsem o rozhovor pana Františka Kšicu, který je v obci starostou úctyhodných 23 let a o všem dění v obci má nejlepší přehled. Jak je možné, že v Moravských Knínicích máte takový bohatý společenský život? Je to samozřejmě od lidí, kteří se do toho zapojují a organizují. Když se v roce 1990 odtrhly Moravské Knínice od Kuřimi, začala se radostně vytvářet a budovat dědina po stránce technické infrastruktury, ale lidé byli nadšeni i po stránce budování kulturního života. Ve větším rozsahu se začaly organizovat hody. V té době byly naše děti malé a začali jsme hodové průvody dělat s nimi. Moje žena nejprve s paní Pleskačovou, teď s paní Kosíkovou se věnovala mládeži a zúročilo se nám to. Teď se objevují v hodovém průvodu nebo v přípravách nebo v kulturním dění. Musíme říct, že se aktivně podílí určitá skupina lidí, není to tak, že by se zapojili úplně všichni obyvatelé, kterých žije v Knínicích 870. Ale je to takové šťastné období, kdy tu máme spoustu zajímavých lidí, kteří jsou schopni a ochotni přinést pro kulturu a společenský život mnoho nových věcí. Je to dané lidmi, není to dané starostou, který tomu samozřejmě fandí, ale pokud by zájem od lidí nebyl, tak by to nešlo. Tady to vzniklo spontánně, můžu jmenovat dvě rodiny, ve kterých těch kluků bylo víc, rodina Helánova a Císařova. Často vzpomínáme Leoše Helána, který jako mladý zemřel, ale hodně se tomu věnoval a zaujal další pokračovatele. Ti, co na něho navázali, se tomu věnují ještě intenzivněji. Docílila se zde spousta oblastí, třeba v tancování verbuňku, který dostává vyšší úroveň, vystupujeme i na soutěžích ve Strážnici. Nebo kolem dalších akcí, které v soupisu vychází zhruba jedna akce na každý týden, se pořád točí stále stejní lidé, ať je to divadlo, hody nebo sportovní akce. Je to zájem určité silné skupiny lidí, my máme štěstí, že tady fungují. Je důležité, že se zapojují i ti nejmenší, děti se svými maminkami v seskupení Rarášci, vystupují, cvičí a pořádají různé akce. Práce s dětmi se nesmí podcenit, je to velice milé, když malé děti o hodech jsou schopné se naučit celou besedu a zatančí nějaké tance, které si připraví. Je to i pro ně velký zážitek, když jim celá sokolovna tleská.

5 STRANA 5 Jak se Vám spolupracuje se sokolem? Sokol má zařízení, má sál, bez kterého bychom tady mohli těžko něco pořádat. Žijeme zde v takové symbióze, my podporujeme jejich provoz, vytápění je finančně náročné a už několik roků veškeré náklady s vytápěním sokolovny drží obec. Tím se umožnilo, aby se mohla sokolovna využívat celoročně. Využíváme ji na všechny akce hody, plesy, dětské karnevaly. Je to taková dobrá spolupráce. Obec připravuje se stárkama hody, to je prezentované jako akce obce a občanského sdružení Kyničan. Se Sokolem jsou připravovány sportovní akce, pořádáme atletický čtyřboj nebo cyklistický Špalcykloboj a další akce pro děti. Obec pořádá tradiční pochody, to je také velká akce. Takže tato skupina lidí zaštítěná organizacemi skaut, obč. sdružení, rybáři, myslivci chce něco pro dědinu udělat a další akce se na ně nabalují. Některé jsou drobné, ale i tak se musí připravit a nachystat. Je to zvláštní dobrá doba a doufám, že nám ještě nějaký čas vydrží a předčasně neskončí. Je pravda, že u stárků a stárek je menší úbytek, že se vdají, ožení, ale nezůstávají nečinní. Jsou už zvyklí, že takto fungovali, a zase se zapojí do dalších činností. V rámci sdružení Kyničan máme založený i mužský sbor a zapojují se i vdané ženy. Kroje si pořídily samy, z obce šlo jen něco málo peněz. Nebo se podařilo získat nějaké peníze z krajského rozpočtu. V Kyničanu funguje cimbálová muzika a taneční soubor Kyničan, který se věnuje brněnským tancům a mají spoustu akcí i mimo dědinu. Naposledy byli na setkání v Újezdu u Brna. Jsme schopni udělat program pro nějakou akci, funguje tady i dětská schola. Chybí nám jen dechovka, ale to už bysme chtěli moc. Cimbálová muzika se zúčastnila i nějakých akcí v Kuřimi při příležitosti Svátku matek nebo při některých benefičních akcích. V seznamu akcí mě zaujala Klobouková. To je taková pěkná akce. To jsou vdané ženy, které mají relaxační cvičení pod vedením Jindřišky Kohoutové a její dcery Petry. Schází se přes celou zimu a pak završením sezony je poslední cvičení zajímavá netradiční setkání, kdy se obléknou do klobouků. Jdou přes dědinu, nechají se vyfotit, takto se schází přes 20 let. Je tady poměrně velká část žen, která se zapojuje do hodů, mají svůj program tancování, zpívání. Setkání rodáků nepatří asi mezi pravidelně pořádané události. Setkání v roce 2012, pro obec to bylo takové zvláštní výročí, ale říkáme si, proč ne. Bylo 100 let Sokola a 777 let od první písemné zmínky o obci. My jsme z nedostatku informací měli kdysi setkání v roce 2000 jako 650 roků, protože se všude uváděl rok 1350, potom se objevily další informace ve spojitosti s klášterem v Předklášteří. Papež Řehoř vyjmenovává obce, které dává klášteru a tam byly citované Moravské Knínice, tak přišlo nové datum Takže vloni jsme měli takovou větší oslavu. Propojili jsme se i telefonem na dálku s rodačkou Eliškou Hasilovou, rozenou Pokornou, ženou Krále Šumavy, kteří teď žijí v Chicagu. Při příležitosti oslav byla vydaná publikace o Moravských Knínicích. Původně jsme ji plánovali k výročí v roce 2000, ale redaktor na tom nepracoval a nestihlo se to. Pojali jsme ji z hlediska historie a pak jako možnost prezentovat kulturní a společenský život. Je tu kapitola Rok na vsi, kde se promítají akce jednotlivých společností. Kniha má svoje kouzlo, má hodně fotek. Brožura nabitá textem pro někoho cizího nemá význam, přípravě knížky jsme věnovali hodně času a myslím si, že se to docela podařilo. Každý se tam uvidí, historie a současnost vzbuzuje zájem.

6 STRANA 6 Vaše obec už dostala za kulturní a společenské dění nějaká ocenění. Letos jsme naše snažení trochu zúročili, přihlásili jsme se do soutěže Vesnice roku. Napoprvé jsme nedopadli vůbec špatně, dostali jsme Diplom za rozvíjení lidových tradic a potom jsme dostali Cenu naděje pro živý venkov, to je cena za široký společenský život. Dokonce se zvažovalo, že bychom dostali modrou stuhu, ale zúčastnili se první rok, řekli si, ať se příště více snaží. Myslím si, že jsme si to zasloužili, je to podpořeno nějakou korunou, není to mnoho, kdybychom dosáhli na nějakou stuhu, bylo by ohodnocení vyšší. Ale i Kč je takový všimný a pokryje nějaké výdaje. To je hezké. Přeji Vám, aby bylo stále dost nadšených aktivních lidí. Uvidíme příští rok, na hodech se tancuje sólo, pro ty, co se hodlají oženit nebo vdát, zvedají je do vzduchu, probíhá ceremonie loučení, moc jich není a zase přibývají další. Letos jsme měli patnáct párů. Markétské hody jsou početnější. Jsme už tak zapsaní tím, že naši stárci jezdí na jižní Moravu, tak se propojují a vytváří se obrovská přátelství mezi mladými a oni zase na oplátku jezdí sem. Je úžasná podívaná, když o hodech nastupují přespolní, zpívají a tancují verbuňky a v neděli se zapojují do průvodu. Je to takové trochu jinačí než dříve, kdy chodila venkovská kapela, šlo se do sokolovny, kde se s dechovkou zahrála beseda. Dnešní děcka by takové hody nedělaly, jsou tady kvalitní dechové hudby, vždycky se vybere dobrá dechovka. Letní hody jsou dost prodělečné a děcka jsou pro to tak zapálená, a aby se tolik neprodělávalo a nemusela to táhnout z rozpočtu obec, tak celou sobotu věnují sbírání šrotu po dědině. Nashromáždí železo třeba za Kč, je to taková rezerva pro pořádání letních hodů. V únoru bude náročný podnik bude probíhat brněnské kolo soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku za přítomnosti poroty, která je ve Strážnici. Soutěž se už bude konat podruhé, dříve bez poroty, to bylo takové předkolo. Pozvali se tanečníci z Brněnska i Horňácka. Teď to má už takovou úroveň, že jsme už navíc vnímaní v národním stavu lidové kultury a verbuňk se tady tančí. V soutěžích budeme ale asi stále ztrácet nějaký ten bodík za kroj, neustále nemůžou překousnout, že nemáme kroj jako na Slovácku, nemáme tradici v kroji a v tancování verbuňku. Syn už před několika lety dostal cenu od poroty za dobrou reprezentaci Brněnska z míst, kde není tanec verbuňku tradiční. Postupně se možná činovníci národní lidové kultury pohádali. Poslední rozhodnutí je takové, že nás budou brát do soutěže s tím, že za kroj nás budou asi trochu penalizovat. Ale dobře to dopadlo, důležité je, že v soutěži budeme. Dostat se do Strážnice, to je zážitek, je to soutěž jiné kategorie.

7 STRANA 7 Kromě tancování verbuňku máte i úspěšný divadelní spolek. Divadelní spolek je samostatná kapitola, která tady měla kořeny kdysi dávno. Spolek obnovila paní učitelka Naděžda Šindelková, která byla dost výrazná osoba v kulturním životě obce, ocenění dostala v podobě pamětní desky na školce, kde učila. Začínala s ochotníkama v době, kdy my jsme byli omladina. Začala s námi, pak byl útlum a pak přišla paní učitelka Halouzková, kuřimačka, ředitelovala ve škole. Začínala s děckama ve škole, z nich se pak pomalu vypěstovali herci, kteří to tady drží doteď. Na ně se nabalují další a zařazují se tak do divadelního spolku. Každý rok něco nacvičují, třeba Limonádový Joe nebo Mrazík. Před vánoci máme vystoupení v Litomyšli: Po všem hovno, po včelách med, která byla tady přijata velice úspěšně. Mužský sbor má vstupní část a při ostatkovém soudu jsou probírány jednotlivé nešvary, které jsou vtipně doprovázeny zpěvy, vystupujeme ve venkovských krojích. Čím žijí Moravské Knínice o vánocích? I na prosinec připadá spousta akcí, tradičně máme adventní setkání seniorů na nově zrekonstruované škole ve víceúčelovém sále. Je tam krásné komorní prostředí. Vystoupí děcka, country kapela BEZ NOT. Další bude předvánoční zpívání, které probíhá v parku v Koutě, které je jako Živý Betlém, říkáme tomu zpívání, protože Živý Betlém by se měl dělat po vánocích. Je s tím spojené hodně organizování a tak, aby se všechno připravilo, pořádáme to před svátky. Je malá skupinka lidí, která musí zvládnout rozestavit jesličky, navést zvířátka, osvětlit, ozvučit. Zapojují se dětská schola, děcka z náboženství, chlapi z cimbálové muziky. To je akce bezprostředně před vánoci. S Mikulášem je spojená Mikulášská laťka, soutěže ve skoku do výšky. Mikuláš jako takový, kdy stárci a stárky chodí po domech. Aby to mělo hlavu a patu, domluví se s rodiči a pak následuje Mikulášský průvod. Pořádají se silvestrovské zábavy, pokud je počasí, koná se silvestrovské bruslení. Je to parta nadšenců, napustí vodu na plochu tenisových kurtů. Krásná akce, před půlnocí se tam sejdou, zabruslí a je tam taková pěkná atmosféra. Máme výhodu, že jsme vesnice, můžeme si gratulovat, že máme aktivní lidi. Má to takový spád, pořád se něco vymýšlí a nacvičuje, někdy si myslím, že je toho hodně, snažím se u všeho být. Někteří nám závidí a říkají: U vás se pořád něco děje. A já na to říkám: No jo, snažíme se. Děkuji za rozhovor. Dáša Páté setkání pro mužskou spiritualitu Nedělní odpoledne, desátého listopadu, se muži naší farnosti opět setkali v našem kostele na přednášce zaměřené na mužskou spiritualitu a mužská společenství. Opět se nám podařilo využít ochotu člověka, muže a kněze, který se tématu mužské spirituality v křesťanském prostředí více věnuje. Tímto knězem je otec Pavel Moravec z Ostravy. Rozhovor s otcem Moravcem vám v tomto čísle Petrklíče také přinášíme. Otec Moravec v rámci svého studia psychologie oslovoval řadu fungujících mužských společenství a hledal důvody, proč se věřící muži potřebují setkávat. Co jim to přináší, co to přináší jejich víře a co to přináší jejich manželkám a rodinám. Po přednášce následovala jako obvykle adorace a poté navázalo setkání ve farní klubovně, kde jsme měli prostor reagovat na to, co jsme od otce Pavla slyšeli, čerpat z jeho zkušeností a také sdílet zkušenosti a přání naše. Mirek

8 STRANA 8 Kostel sv. Jakuba v Brně Svatý Jakub, patron poutníků, dělníků, kameníků, drogistů a kloboučníků je i patronem kostela stojícího uprostřed naší jihomoravské metropole. Byl apoštolem a bratrem evangelisty Jana. Jako první z apoštolů zemřel mučednickou smrtí. Jeho ostatky jsou uloženy v kryptě katedrály ve španělském Santiagu de Compostela. Compostela je už od středověku významným poutním místem a napříč Španělskem tam vede několik poutních cest. I v dnešní době je cílem mnoha poutníků z celého světa, kteří každoročně vyráží na cestu neboli camino Santiago. Známá je také svatojakubská mušle, kterou se zdobí poutníci do Compostely a kterou také nalezneme ve výzdobě Jakubského kostela v Brně. Svatý Jakub starší je často zpodobňován s holí a kloboukem jako poutník. Původně románský kostel byl obklopen hřbitovem a řadou kaplí. Dnes zde stojí gotický kostel, upravený v době baroka. Projekt kostela se dle vlivu stylu Petra Parléře datuje do čtrnáctého století a jeho stavba do století patnáctého. Na budování kostela se podílel i známý brněnský rodák, kameník a sochař Petr Pilgram, který se podílel taktéž na stavbě staré radnice v Brně nebo vídeňského dómu svatého Štěpána. Kostel zažil v šestnáctém století i požár a zřícení střechy. Původně byla stavba kostela financována hlavně ze zdrojů cisterciáckého kláštera v Oslavanech, který později neměl dostatek prostředků na opravy, a tak patronát nad kostelem převzalo město Brno. Barokizace interiéru proběhla v osmnáctém století, kdy byly původní dřevěné oltáře nahrazeny mramorovými, které jsou v kostele dosud. Chrám je jednoduše členěn sloupy na hlavní loď a dvě boční. Vpředu volně stojí hlavní oltář s výjevem ukřižovaného Krista, plačících žen pod křížem a dalšími sochami svatých. V blízkosti oltáře se nachází hrobka

9 STRANA 9 významné osobnosti z doby obléhání Brna Švédy Ludvíka de Souches. Vzadu za oltářem je umístěn náhrobek se sochou generála. Tento obránce Brna původně pocházel z Francie. Jako voják nejprve sloužil u francouzkého krále Ludvíka XIII., později přešel do služeb švédského krále Gustava Adolfa, aby nakonec pro svoji prudkou povahu odešel a dal se do služeb rakouského císaře Ferdinanda III. v hodnosti plukovníka. Císař ho roku 1645 jmenoval velitelem města Brna. Za svoji úspěšnou obranu Brna proti švédské přesile povýšil na generála. Císař se mu za jeho další věrné služby v armádě bohatě odměnil a povýšil ho až na polního maršála, pověřil ho funkcí vojenského velitele Moravy a byl uveden do hraběcího stavu. Při pohledu od hlavního oltáře uvidíme kůr s krásnými varhanami, které jsou zdobené sochami hudebníků s nástroji, v podobném stylu je také sochami zdobena zadní stěna kostelní lavice pod kůrem, která je taktéž výrazným prvkem interiéru kostela. Dalším výrazným prvkem je kamenná kazatelna uprostřed kostela, s vyobrazením světců, za jejichž hlavami jsou vytesány již zmiňované svatojakubské mušle. Oproti kazatelně stojí v boční kapli soška pražského Jezulátka a bývá zde umístěn i betlém. Interiér kostela celkově působí vkusně, barokní okázalost je tu vyvážena gotickou jednoduchostí a vytváří spolu docela harmonický celek. Hřbitov, který byl původně kolem kostela, časem přestal vyhovovat svojí kapacitou, a proto byla zřízena kostnice. V kostnici se ukládaly po deseti až dvanácti letech po pohřbu kosti zemřelých, aby mohl být hrob uvolněn pro dalšího zemřelého. Počet zde pohřbených se odhaduje na více než padesát tisíc. Z provedených průzkumů vyplývá, že zde byly pochovány oběti morových a cholerových ran a také oběti třicetileté války. V současné době byla pozapomenutá kostnice při úpravách náměstí znovu objevena, restaurována a zpřístupněna. Kostel sv. Jakuba má pro mě svoji nezaměnitelnou atmosféru a určitě stojí za návštěvu alespoň v nadcházejícím vánočním čase. Jana

10 STRANA 10 Rozhovor Pavel Moravec působí jako kněz ve farnosti Pustkovec v ostravském děkanátu. Pochází z obce Bolatice na Opavsku, studoval na Teologickém konviktu v Litoměřicích, Teologické fakultě v Olomouci a také na Lateránské universitě v Římě. V letošním roce ukončil také studium psychologie na Masarykově universitě v Brně. Otec Pavel Moravec se kromě své kněžské služby ve farnosti věnuje také psychologii v praxi a také hlouběji mužským křesťanským společenstvím. To posledně zmíněné bylo také tématem jeho magisterské práce. Právě teoretické i praktické zkušenosti otce Pavla nás motivovaly k tomu, abychom jej pozvali k nám do Kuřimi na setkání s mužskou částí naší farnosti. Máš za sebou, Pavle, absolvování několika universit, nejen teologického, ale také psychologického zaměření. Je něco konkrétního, co ti ve tvých studiích přineslo obohacení do tvého života? Nebo která z těch universit ti přinesla do praxe nejvíc? Zajímavé pro mne byly tři roky v Římě. Ani tak ne pro samotné studium, že by člověk leštil kliky ve Vatikánu. Ale proto, že tam byli studenti z celého světa. A to umožnilo velmi široký přehled. Když se zkoumal nějaký teologický problém, muselo se na něj pohlížet v opravdu širokých souvislostech. Například to, co je pro nás samozřejmé, že manželství je otázkou vztahu mezi jedním mužem a jednou ženou, třeba pro Afričany tak samozřejmé nebylo. Oni jsou zvyklí na jiné vztahy, konkubináty. A tato potřeba širokého pohledu byla přínosná a i mně se velmi líbila. Druhá věc, která mi hodně dala, nebylo jen to studovat v Římě, ale studovat Řím. To znamenalo studovat to, jak to tam chodí. A mně to dalo obrovskou svobodu a obrovský nadhled nad tím, jak vnímat Řím jako ústředí církve. Člověk mohl tak trochu nahlédnout pod pokličku a to považuji za obrovsky přínosné. Ty jsi tedy, Pavle, studoval v Římě tři roky. To znamená, že musíš být i jazykově nějak vybaven. Italština? Angličtina? V Římě především italsky. Jinak anglicky se také domluvím. Dobře, my zatím zůstaneme v češtině. A položím další, docela novinářsky otřepanou otázku pro kněze: Jak to bylo se tvým rozhodnutím pro kněžství. Ale především mne zajímá, jestli to pro tebe byla spíš evoluční cesta pozvolného vývoje nebo jednorázové silné oslovení, pozvání. Bylo to asi obojí. V jistém okamžiku to byla spíš revoluce, tedy velká změna, kterou jsem si do té doby nedokázal představit, spíš jsem se takové představě smál. Přišel tedy výrazný zlom. Potom ale následovaly další tři roky dalšího přemýšlení a hledání. Takže bych řekl, že to byla revoluce následována evolucí.

11 STRANA 11 Je nějaká oblast v církvi, ve tvé kněžské službě nebo ve farnosti, které se více věnuješ? Je mi hodně blízké akademické prostředí, cítím se tam dobře. I proto jsem v posledních pěti letech studoval dálkově v Brně na Filosofické fakultě psychologii. Také jezdím pravidelně jako kněz na manželská setkání, to také trochu souvisí s tou psychologií. Také jsem zapojen do aktivit pro chlapy. Takže to jsou oblasti, kterým se věnuji, pokud je to časově možné. Co ti udělalo v poslední době radost? V poslední době je velkou radostí papež František. A pokud bych to vzal na osobní rovině, pak by to byl moc pěkný pětidenní cyklus přednášek pro psychology a psychiatry, kterého jsem se minulý týden zúčastnil. Tam jsem se cítil jako ryba ve vodě. To mne obrovsky povzbudilo k mé práci, kterou dělám. Máš, Pavle, nějaké osobní vzory? Ať už mezi žijícími či nežijícími, mezi oficiálně svatými nebo těmi neoficiálně... Pokud bych začal zmíněnou akademickou sférou, tak tam jsou to mé velké vzory, které nikdy nedostihnu: Tomáš Halík a Marek Vácha. To jsou dva lidé, kterých si moc vážím a beru je jako určité ideály. Mám také rád Václava Vacka, kterého považuji za proroka dnešní doby. Mám ho moc rád, i když je takový radikální a rád provokuje. Úžasným vzorem je také zmíněný papež František. Děkuji za rozhovor Mirek Evangelii Gaudium Pozoruhodný dokument, který spatřil světlo světa teprve koncem listopadu letošního roku, si velmi rychle získal pozornost po celém světě. Mnozí, a to i mnozí mimo katolickou komunitu, považují tento dokument za zcela zásadní a průlomový. Český překlad je k dohledání na internetových stránkách vatikánského rozhlasu. V úvodu se m.j. píše: Velké riziko nynějšího světa s jeho rozmanitou a dotěrnou konzumní nabídko je individualistický smutek, který prýští ze zpohodlnělého a lakomého srdce, z chorobného dychtění po povrchních rozkoších a z izolovaného vědomí. Když se vnitřní život uzavře do vlastních zájmů, není už prostor pro druhé, nemohou už vstoupit chudí, nenaslouchá se Božímu hlasu, nezakouší se již radost z Jeho lásky a nerodí se nadšení pro konání dobra... Zvu každého křesťana, ať už je kdekoli a v jakékoli situaci, aby dnes obnovil svoje osobní setkání s Ježíšem Kristem nebo alespoň přijal rozhodnutí nechat se od Něho potkat a denně Jej bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se jej toto pozvání netýká, protože nikdo není vyloučen z radosti, kterou přinesl Pán. Mirek Tříkrálový koncert Římskokatolická farnost vás zve na Tříkrálový benefiční koncert 9. ledna v 18 hodin v kostele v Kuřimi. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu Tříkrálové sbírky 2014 pořádané charitou České Republiky (www.charita.cz). Na koncertu vystoupí pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové, děti ZUŠ Kuřim a farní sbor kuřimské farnosti. Hanka

12 STRANA 12 Jacques Philippe Volání k životu Volání k životu je Boží volání, jež vyzývá člověka k žití plným životem. Schopnost žití naplno je podmíněna pokorou člověka k tomu Boží volání hledat a přijmout. Pokorou, která vede člověka k tomu nechtít ovládat svou existenci a programovat své štěstí sám o sobě. Autor v knize kapitolu po kapitole srozumitelně předkládá cesty, jak Boží volání zachytit. Boží volání obvykle nepřináší okamžitá řešení a rychlé zvraty. Otevřenost pro Boží volání a snaha o plnost života také znamená přijmout svůj život v pravdě takový, jaký je. Pouze přijetí umožňuje změnu, postoj nepřijetí nám tuto změnu znemožňuje. Autor tuto cestu popisuje jako cestu ke svobodě člověka. Vysvobozuje ho z vězení vlastního hříchu a pyšné sebedostačivosti. Bez volání by člověk zůstal uzavřený v hranicích své psychiky, představ, pudů a přeludů. Naše představy o štěstí a naplnění bývají často daleko od skutečného štěstí. Bible nám o tom hovoří ústy sv. Pavla: Podle toho, co je psáno, zvěstujeme co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co nevešlo do srdce člověka, vše, co Bůh připravil pro ty, kdo ho milují. Přála bych nám všem, abychom dokázali otevřít svá srdce malému dětátku v jesličkách nejen v tomto vánočním čase, ale abychom naslouchali Božímu volání i v celém našem životě. Jana Tříkrálová sbírka 2014 Po celé České republice a také po našem městě budou opět v období svátku Tří králů chodit malí i velcí koledníci s koledou, malým dárkem a pokladničkou a budou vybírat příspěvky na charitativní účely. Znovu se totiž bude konat Tříkrálová sbírka veřejná sbírka, s cílem pomoci v nouzi bližním u nás i v zahraničí. Sbírka je již čtrnáctým rokem organizována Českou katolickou charitou s povolením Ministerstva vnitra a ve spolupráci s městskými a obecními úřady. Tříkrálová sbírka každoročně přináší pomoc mnoha lidem v nouzi. Celorepublikově se sbírka uskuteční od 1. do 14. ledna. V Kuřimi se tedy bude koledovat oba dva víkendy (4. 5. ledna a ledna) Pro koledování potřebujeme děti i dospělé. Uvítáme i celé rodiny, které by v rámci odpolední procházky s tříkrálovou sbírkou pomohly. Přihlaste se prosím do role Tří králů a pomozte tím mnohým lidem v nouzi. Hlásit na koledování se můžete u otce Adama na telefonním čísle nebo u Hanky Prokopové na telefonním čísle Hanka

13 STRANA 13 Život je sacra zajímavej Zamyšlení nad knihou otce Martina a Marka Váchy Myslím, že určité nároky duchovního života musí každý člověk brát jako samozřejmost, jako něco, co je mimo diskusi. Nediskutuje se o tom, jestli mám pít nebo dýchat, a zvlášť některé nároky těla nemohu, bez více či méně vážného rizika, ignorovat. Jakmile rozpoznám, že existuje cosi jako povolání k Životu, povolání zabývat se životem jako takovým, nemohu to už beztrestně ignorovat a je nutné se tím začít zabývat, věnovat tomu to, co je třeba, a nepokládat to ani za ztrátu času, ani za něco, co se samo obslouží. Toto je výřez z jedné z mnoha reakcí Karla Satorii na otázky Marka Orko Váchy v knize, kterou nelze jen tak přelétnout a vzápětí odložit. Karl Rahner prý prohlásil, že křesťanství v blízké budoucnosti bude buďto mystické, anebo nebude vůbec. Tato myšlenka zaujala mnohé a mnozí se k ní také často vrací, včetně mne. Často mne také tato věta vede k zamyšlení, nakolik jsme my sami, ti tradičně kosteloví, ještě identickými učedníky Krista? Nakolik je naše křesťanství návykem víry našich otců, nebo jen návykem návyků našich otců? A nakolik jsme naopak skutečně dovolili Hospodinu vstoupit do našeho každodenního života. V některých konkrétních aspektech, kdy se nedokážeme přijímat ani sami mezi sebou, kdy pro naše nevěřící okolí nejsme žádnou inspirací, kdy nedokážeme nabídnout porozumění, přijetí a podporu rozpadající se rodině, trochu pochybuji, že jsme identickými, tedy opravdovými Kristovými následovateli. Jsme i v našich místních církvích, v našich farnostech, na cestě k mystickému křesťanství anebo už nejsme vůbec. Jan Pavel II. nepochyboval o touze člověka po mystickém křesťanství: Lidem nechybí smysl pro hluboké až mystické prožívání jejich víry, co jim chybí, jsou mistři. No jo, mistři, ale kde je vzít? Dvě přednášky, které jsem v poslední době mohl od kněze a mnicha Karla Satorii vyslechnout, a knížka Život je sacra zajímavej, mi přinesly velkou naději: mistři jsou. Že jich není mnoho? To nikdy nebylo. Důležité je, že jsou. Karel Satoria je člověkem, který okusil a okouší toto křesťanské mystično. Deset roků, které strávil v kontemplativním trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii, mu umožnilo ujít velký kus cesty do vyšších pater modlitby. Otec Martin (mnišské jméno Karla Satorii) však sám očividně nežije mystično pro mystično, je se vším všudy doma tady, na Zemi, v reálném životě a v reálných situacích. Věren odkazu svatého Benedikta, zakladatele jeho řádu, hledá a nachází spirituální smysl života v konkrétním okamžiku a v konkrétním činu. Je jedno, jestli adoruješ anebo zametáš. Jsem moc a moc rád, že si otec Martin nenechává pro sebe to, co zahlédl na své mnišské cestě. Zve nás opravdově

14 STRANA 14 a přesvědčivě do vyšších pater modlitby, zve nás ke kontemplaci. Ke kontemplaci, která nemusí být nutně uzavřena za neprostupnými zdmi kláštera. Ke kontemplaci, která se může stát klíčovým nástrojem pro náš duchovní život. Knížka Život je sacra zajímavej je koncipována jako rozhovor dvou kněží. Marka Orko Váchy jako více méně tazatele na jedné straně a Karla Satorii jako toho, o koho zde jde především. První část knihy je věnována stručnému životopisu otce Martina. U životopisu se ale čtenář dlouho neohřeje a brzy se dočká skutečného vyjetí na hlubinu. Jsem rád, že se snadno přijatelný vypravěčský talent otce Martina, v psaném slovu nevytratil. Přesto ale ti, kdo si oblíbili jeho přednášky, trochu zklamáni budou. Psané slovo má zkrátka svá pravidla a úskalí. Jedinečnost této knížky vnímám především v tom, že otec Martin dokázal přiblížit poměrně náročná témata hlubokého duchovního života velmi přijatelným stylem a jazykem širokému publiku. K tomu, na co jiní potřebují mnoho stran nesnadno stravitelného textu, stačí otci Martinovi několik trefných vět. Knihu Život je sacra zajímavej vnímám jako velmi vítanou inspiraci pro cestu k mystickému křesťanství. Pro nás všechny. A také, věřím, pro mnoho hledajících, kteří vnímají prázdnotu materiálního konzumu a svoje mystično nacházejí v novopohanském ezoterismu nejrůznějšího druhu. Nevěří, že jim křesťanství má vůbec co nabídnout. Mirek

15 STRANA 15 Kurzy efektivního rodičovství Pozvánka Pokud jste rodiči, určitě si kladete v souvislosti s pojetím vaší výchovy řadu otázek a čelíte mnohým pochybnostem. Jako rodiče si přenášíme modely výchovy z rodiny, kde jsme sami byli vychováváni. Někdy si tyto vlivy neuvědomujeme. Mnohdy si je uvědomujeme a dobře víme, že naše děti budou v dospělosti žít ve světě, který my si představit nedokážeme. Jak je na jejich život připravit? Jak jim pomoci, aby vnímaly okolní svět jako bezpečné místo k životu. Jak je naučíme mít úctu samy k sobě a jak respektovat ostatní? Pokud volíme pouze autoritativní přístup, kdy je rodič nadřazen a vyžaduje především poslušnost, nemusí se naše dítě později umět dobře uplatnit. Anebo se také může stát, že v dospělosti bude slepě následovat silné autority, i když to nebudou právě autority pozitivní. Dobrá, nebudeme tedy autoritativní. Umožníme dětem, aby si samy utvářely svůj názor, prostor i hodnoty. Máme pocit, že toto je ten jediný správný přístup už proto, že jej musíme statečně obhajovat vůči svým vlastním rodičům. Výsledek? Často člověk, který nerespektuje vůbec nic a nikoho. Neví si rady sám se sebou a se svým životem. Kurzy efektivního rodičovství, známé také pod pojmem Kooperativní výchova v rodině jsou vybudovány na poznatcích moderní psychologie, které jsou ověřeny již mnoha léty praktických zkušeností. Tyto kurzy nabízejí přístup k výchově, který není ani autoritářský a ani benevolentní. Nabízejí přístup postavený na úctě člověka k člověku, na úctě mezi rodiči a dětmi. Ukazuje potřebu stanovení jasných hranic při výchově a nabízí řadu možností, jak tyto hranice důsledně, ale přátelsky vyžadovat. Kurz efektivního rodičovství vedený paní Eliškou Vondráčkovou již jednou v Kuřimi proběhl. Pokud doma ještě najdete první číslo Petrklíče z roku 2009, najdete v něm ohlédnutí za tímto kurzem i rozhovor s Eliškou Vondráčkovou. Tehdy se kurzu zúčastnilo devět manželských párů. Na jaře příštího roku proběhne tentýž kurs v Kuřimi opět. Zváni jsou všichni rodiče malých dětí, zhruba do 12 let věku. Kurs proběhne v devíti večerních setkáních: V březnu 11. a 18. V dubnu 1., 8., 22, a 29. V květnu 13., 20. a 27. Místo konání kursu a další podrobnosti budou včas zveřejněny. Mirek

16 STRANA 16 Dotazník k mimořádné synodě o rodině Příští rok v říjnu proběhne ve Vatikánu mimořádné shromáždění biskupů, na které poté naváže v roce 2015 řádné shromáždění. Tato shromáždění budou součástí Synodu biskupů, který svolal Svatý otec František proto, aby se zabýval tématem rodiny a evangelizace. Jako přípravu pro tento synod zpracoval Vatikán dotazník, který byl určen jak pro kněze a praktikující laiky, ale také pro všechny ty, kteří nemají ke katolické církvi tak blízko. Otec František osobně telefonoval redaktorce jednoho římského deníku s tím, že by byl rád, kdyby v jejím deníku vyšel článek, v němž bude zdůrazněno, že církev nepřipravila dotazník jen pro své kostelové lidí, ale že je otevřena názorům všech pokřtěných katolíků a že ji zajímá zvláště hlas těch, kteří se církvi vzdálili, protože se jim například zhroutilo manželství. Dotazník obletěl svět, obletěl také Českou republiku a všichni, kdo měli zájem, jej mohli vyplnit na internetu do konce listopadu. Zde se k tomuto dotazníku chceme ještě vrátit proto, že nevnímáme sbírání a vyhodnocování odpovědí jako jediný smysl této vatikánské aktivity. Tím druhým významem je to, abychom se i my sami v rodinách, ve společenstvích i ve farnostech těmito tématy zabývali. Všichni vnímáme, že rodina jako základní forma vztahů a jako důležitý prvek pro křesťanský život a předávání víry čelí v posledních letech mnohým ohrožením. V úvodu rozesílaného dotazníku se m.j. píše: Hlásání Evangelia všemu stvoření, svěřeno přímo Bohem jeho učedníkům, prostupuje celou historii církve. Sociální a duchovní krize, tak evidentní v dnešním světě, se stává pastorální výzvou evangelizační misie církve v souvislosti s rodinami, tímto životním stavebním kamenem společnosti a církevního společenství. Nikdy předtím nebylo hlásání Evangelia rodinám v tomto kontextu potřebnější a urgentnější. Jsme velmi rádi, že Svatý otec vnímá tuto základní potřebu, evangelizaci rodin, jako natolik významnou, že svolal na toto téma biskupský synod. A navíc, že se zajímá o to, čím žijí ti, které mu Pán svěřil a že nechal připravit dotazník pro všechny. Přinášíme zde dotazník pro všechny ty, kdo se s ním dříve nesetkali. Přinejmenším pro informaci, která témata jsou pro Vatikán důležitá i pro zamyšlení, jak se k těmto tématům stavíme my sami. Mirek 1 Rozšíření Písma svatého a církevního magisteria o rodině a) Popište, jak dnes lidé rozumí učení katolické církve o hodnotách rodiny, obsaženému v Bibli, Gaudium et spes, Familiaris consortio a dalších dokumentech církevního magisteria po koncilu? Jaká formace je našim lidem pro oblast rodinného života nabízena církevním učením b) V případech, kde je církevní učení známé, je plně přijímáno anebo jsou s uváděním tohoto učení do života potíže? Pokud ano, jaké? c) Jak je církevní učení rozšířeno v pastoračních programech na národní, diecézní úrovni a ve farnostech? Jaká katecheze o rodině se vykonává? d) V jakém rozsahu a které konkrétní aspekty tohoto učení jsou známy, přijímany, odmítány a/nebo kritizovány v oblasti mimo církev? Jaké kulturní faktory brání plnému přijetí církevního učení o rodině?

17 STRANA 17 2 Manželství podle přirozeného práva a) Jaké místo zaujímá myšlenka přirozeného práva v kulturním prostředí vaší společnosti, institucích, vzdělávacích a akademických kruzích a mezi lidmi vůbec? Jaké antropologické názory jsou základem pro diskusi o přirozeném základu rodiny? b) Je myšlenka přirozeného práva ve spojení muže a ženy všeobecně přijímána všemi, kdo jsou pokřtěni? c) S čím se teorie a praxe přirozeného práva musí potýkat v souvislosti s utvářením rodiny? Jak je toto přirozené právo vnímáno a rozvíjeno v civilních a církevních institucích? d) Jak je jednáno v případech, kdy nepraktikující katolíci nebo nevěřící žádají uzavření svátostného manželství. 3 Pastorační péče o rodinu a její evangelizaci. a) Jaké nové podněty se objevily v posledních desetiletích v souvislosti s přípravou na manželství? Jaké úsilí je věnováno podpoře evangelizace páru a rodiny? Jakým způsobem může být podporováno vědomí, že rodina je domácí církví? b) Jak se vám daří vytvářet návyk modlitby v rodině, který může odolat dnešnímu komplexnímu životu a současné kultuře? c) Jak jsou křesťanské rodiny schopny v současné generační krizi plnit své povolání k předávání víry? d) Jak jsou místní církve a rodinná duchovní společenství schopna vytvářet způsoby jednání, které mohou být příkladné? e) Jaký konkrétní přínos mohou dnes páry a rodiny nabídnout v šíření věrohodného a uceleného ideálu křesťanského páru a rodiny? f) Jakou pastorální péči nabízí církev pro podporu vznikajících párů a těch párů, které jsou v krizové situaci? 4 Pastorální péče v určitých těžkých manželských situacích. a) Je předmanželské soužití pastorální realitou ve vaší místní církvi? Můžete odhadnout jeho procentuální podíl? b) Existují volné svazky faktického soužití, které nejsou potvrzeny ani úředně ani církevně? Existují o tom důvěryhodná statistická data? c) Jsou oddělené páry, které byly rozvedeny a jsou znovu sezdány, pastorační realitou ve vaší místní církvi? Můžete odhadnout jejich procentuální podíl? Máte pro tyto situace vhodný pastorační program? d) Jak žijí pokřtění ve výše zmíněných situacích? Jsou si toho vědomi? Jsou k tomu lhostejní? Cítí se odstrčení nebo trpí tím, že nemohou přijímat svátosti? e) Jaké otázky kladou rozvedení a znovu sezdaní lidé církvi ohledně svátostí oltářní a svátosti smíření? Kolik lidí, kteří jsou v této situaci, žádá o svátosti? f) Mohlo by zjednodušení kanonické praxe v rozlišování a vyhlašování neplatnosti manželského svazku být pozitivním přínosem k řešení problémů těchto osob? Pokud ano, jakým způsobem? g) Existují pastorační aktivity, které pečují o tyto případy? Popište tyto aktivity. Existují tyto programy na národní a diecézní úrovni? Jak je hlásáno Boží milosrdenství rozděleným párům a těm znovu sezdaným? Jak je církev podporuje na jejich cestě víry? 5 Svazky osob stejného pohlaví a) Existuje ve vaší zemi zákon, který uznává svazky lidí stejného pohlaví a uznává je stejně jako manželství?

18 STRANA 18 b) Jaký je postoj místních církví vůči státu jako podporovateli těchto svazků a k lidem, kterých se tyto svazky týkají? c) Jakou pastorační pozornost je možné věnovat lidem, kteří se rozhodli žít ve svazcích tohoto druhu? d) V případě svazků lidí stejného pohlaví, kteří si adoptovali děti, co může být v pastoraci učiněno ve světle předávání víry? 6 Výchova dětí v situacích neregulérního manželství a) Jaký je odhadovaný podíl dětí a adolescentů v těchto případech ve vztahu k počtu dětí narozených a vychovávaných v řádně ustanovených rodinách? b) Jak přistupují rodiče v těchto situacích k církvi? Na co se ptají? Požadují pro své děti pouze svátosti nebo chtějí také katechezi a všeobecnou výuku náboženství? c) Jak se místní církve pokoušejí vycházet vstříc potřebám rodičů těchto dětí v nabídce křesťanské výchovy? d) Jak v těchto případech probíhá svátostná praxe: příprava, udílení svátosti, doprovázení? 7 Otevřenost manželů pro život a) Jakou mají křesťané reálnou znalost nauky Humanae vitae o zodpovědném rodičovství? Jsou si vědomi, jak morálně hodnotit různé metody plánování rodičovství? Jaké porozumění, pochopení, lze v této otázce navrhnout v pastoraci? b) Je tato morální nauka přijímána? Které aspekty brání většině párů přijmout tuto nauku? c) Jaké přirozené metody nabízejí místní církve jako pomoc manželům při uvádění nauky Humanae vitae do praxe? d) Jaká je vaše zkušenost v této oblasti v realizování svátosti pokání a účasti na eucharistii? e) Jaké jsou rozdíly v této oblasti mezi naukou církve a výchovou v občanské sféře? f) Jak může být podporován otevřenější přístup k tomu, aby páry měly děti? Jak napomáhat zvyšování porodnosti? 8 Vztah mezi rodinou a osobou a) Ježíš Kristus odhaluje tajemství a povolání člověka. Jak se může rodina stát privilegovaným místem k naplnění tohoto povolání? b) Které kritické situace v dnešní rodině mohou být překážkou pro setkání člověka s Kristem? c) Do jaké míry mohou mnohé krize víry, jimiž mohou lidé procházet, ovlivnit rodinný život? 9 Další problémy a návrhy Které další problémy a návrhy, týkající se témat pojednávaných v tomto dotazníku, považujete za naléhavé a užitečné? Doplňující otázky, které nejsou součástí vatikánského dotazníku. Budeme rádi, pokud uznáte za vhodné a následující otázky nám zodpovíte. Pomůže nám to podrobněji vyhodnotit odpovědi pro potřeby pastorace.

19 STRANA 19 Kulturně-duchovní dění v 17:00 hodin. Náboženství a postmoderní myšlení. Přednáška prof. Tomáše Halíka. Moravsko slezská křesťanská akademie pořádá tuto přednášku v posluchárně P31 na Fakultě sociálních studií MU, Joštova 10 v Brně. Po přednášce následuje v 19:00 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí panny Marie u Jezuitů v 19:00 hodin. Jak rozvíjet svou spiritualitu. Přednáška prof. Vladimíra Smékala. Další pokračování cyklu o spiritualitě a navázání na předchozí témata Poznej styl své spirituality a Jak žít aktivně duchovně v tomto světě. Salesko, Sportovní sál, Brno Líšeň, Kotlanova v 17:00 hodin. Adventní koncert v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Třetí z cyklu adventních benefičních koncertů. Program: J. S. Bach, F. M. Bartholdy, A. Guilmant, M. Reger. Vstupné dobrovolné ve 20:00 hodin. Stella Jones & The Christmas Gospel Singers Americká gospelová skupina, oceňovaná po celém světě, sdružuje řadu talentů s jedinečnými hlasovými schopnostmi. Vystoupí v katedrále sv. Petra a Pavla v 16:00 hodin. Živý betlém V parku vedle kostela sv. Jana Nepomuckého v Brně Lískovci v 16:30 hodin. Živý betlém V parku na Tuřanském náměstí , 17:00 18:00, Vánoce s Dambořankou Sváteční podvečer se zpěvem lidových koled na v Lomnici na orlovně , 14:00 18:00, registrace od 13:30 Péče o duchovní potřeby nemocných. Konference. Přednášející: MUDr. Marie Svatošová, Mgr. Marek Vácha, Jana Sieberová. Témata jsou určena především pro zdravotní sestry, ale nejen pro ně. Pořádá Cirkevní střední zdravotnická škola, Grohova 14/16, Brno. Více informací a přihlášky na: Výstup na horu manželství Exercicie pro manžele s otcem Eliasem Vellou proběhnou ve Vranově u Brna. Více informací a přihlášky na internetu:

20 STRANA 20 Pořad vánočních bohoslužeb Den Liturgický kalendář Neděle neděle adventní Přehled bohoslužeb Mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30 Dětská mše sv. v Kuřimi v 15:00 hodin, půlnoční mše sv. ve 24:00 hodin za doprovodu farního sboru. Úterý ŠTĚDRÝ DEN Středa SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ Mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30 V kostele sv. Markéty v Moravských Knínicích v 11:00. Čtvrtek Svátek sv. Štěpána Mše sv. v Kuřimi v 8:00 V kostele sv. Markéty v Moravských Knínicích v 9:30. Neděle Úterý Svátek Svaté Mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30 Rodiny, Ježíše, V kostele sv. Markéty Marie a Josefa v Moravských Knínicích v 11:00. SILVESTR Mše sv. v Kuřimi v 16:00 na poděkování a za Boží pomoc do nového roku. Středa NOVÝ ROK Mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30 SLAVNOST V kostele sv. Markéty MATKY BOŽÍ v Moravských Knínicích v 11:00. PANNY MARIE Neděle Mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30 SLAVNOST V kostele sv. Markéty ZJEVENÍ PÁNĚ v Moravských Knínicích v 11:00. Pro vnitřní potřebu vydává farnost v Kuřimi Uzávěrka příštího čísla je Redakční rada: Hana Prokopová, Jana Kolaříková, Dáša Montágová, Radka Sedmíková, Petr Prokop, Dan Planer, Mirek Strašák. Příspěvky prosím zasílejte na nebo dejte do schránky vzadu v kostele Časopis Petrklíč bude také zveřejňován na stránkách:

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více