Zprostředkování v České republice. Pilotní projekt Kvalita života jako cíl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprostředkování v České republice. Pilotní projekt Kvalita života jako cíl"

Transkript

1 Zprostředkování v České republice Pilotní projekt Kvalita života jako cíl

2 Projekt Kvalita života jako cíl Délka trvání: duben 2009-březen 2011 Spolupráce s dvěma partnerskými Domovy. Smyslem projektu je: Zvýšit kvalitu života lidí s postižením, kteří žijí v partnerských ústavech Připravit personál i obyvatele na transformaci ústavní péče na komunitní sociální služby/přechod do komunitních sociálních služeb 2

3 Projekt má několik částí: Snižování psychiatrické medikace Zlepšování právního postavení a zvyšování právního vědomí obyvatel ústavů Příprava na vstup na trh práce Provázání individuálního plánování a financování Měření kvality života Závěrečná konference 3

4 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V ČR Terminologie: Support brokerage-podpůrné brokerstvízprostředkování Broker-zprostředkovatel-průvodce 4

5 Kdo může být zprostředkovatelem: Odborná/neodborná veřejnost Dobrovolníci/placení pracovníci lidé s postižením a jejich rodiny Sebeobhájci Každý člověk. 5

6 Skupina zprostředkovatelů v ČR: Začínali jsme jako skupina čítající třináct lidí (8 externistů a 5 stálých zaměstnanců Quip, společnost pro změnu). V současnosti jsme osmi členná skupinka (2 externisti a 6 stálých zaměstnanců Quip, společnost pro změnu). Důvod úbytku externistů: nedostatek časové kapacity. 6

7 Naše cesta k brokerství: Všichni jsme úspěšně absolvovali 64 hodinový kurz zprostředkování pod vedením Tonyho Phillipse z NBN/Realife. V rámci tohoto kurzu jsme se učili i plánování a myšlení zaměřeného na člověka a aktivně používat nástroj SIS pro měření míry potřebné podpory. 7

8 Máme metodickou podporu: Pravidelná metodická setkání, konzultace Internetový sdílný prostor pro komunikaci e-learning Skupiny akčního učení Supervize Propagační materiály(leták NZ) Právní a ekonomickou podporu 8

9 9

10 Používáme softwarovou aplikaci e-quip, produkt společnosti Software Production a Quip společnost pro změnu Pro: Sběr, třídění a shromažďování dat Celkový proces poskytování podpory Řízení a vyhodnocování účinnosti služby Potvrzování výkonů brokerů 10

11 Dále používáme software SymWriter, produkt společnosti Widgit Software, který v ČR vydalo SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK pro obrázkové znázornění textu. 11

12 Cesta zprostředkovatele k člověku: V každém z partnerských zařízení byla vytipovaná skupina cca 20 lidí, kteří projevili zájem o interakci ze strany zprostředkovatele nebo se koordinátorovi projektu (zaměstnanci/cům Domova) zdála spolupráce s brokerem pro člověka prospěšná. 12

13 Poté koordinátor pro každého člověka vypracoval doporučující formulář, kde byla jasná zakázka pro zprostředkování. Doporučující formulář pro zprostředkování Jméno Navrhovaný Důležitá osoba Důležitá osoba Oblast Doporučeno kým zprostředkovatel Antonín XXXXXXXX Klíčový pracovník XXXXXX XXXXXXX Kontaktní jméno: Hana Adresa: Domov XXXXXX Tel. a Shrnutí: Problematické chování, neumí si poradit adekvátně s volným časem, špatné sociální zázemí nemá zde své vrstevníky, nemá odpovídající placené zaměstnání, nechce tu s námi žít. Celkově by potřeboval najít smysl života. Navrhované výsledky zprostředkování: Uvědomění si vlastních cílů a možností. Nalezení nové vhodné pobytové služby, která by odpovídala jeho potřebám. Získání pracovního uplatnění. Získání pocitu naplnění v sociálních vztazích. Klíčové oblasti k rozvíjení pro zprostředkovatelskou službu: Podpis: XXXXXXXXXX Datum:

14 Nutno říci, že ne vždy tato zakázka byla finální. Někdy, po určité době spolupráce brokera s člověkem vykrystalizovaly jiné cíle či potřeby, než byly uvedeny na doporuč. formuláři. Broker pracuje pro člověka ne pro službu. Zakázka se mění!!! 14

15 Každý broker obdržel doporučující formulář a zhodnotil, zda může člověku pomoci v navrhovaných výsledcích zprostředkování. Dále se proces ubíral dvěma směry. 1. Broker přijel za člověkem a nabídl mu své služby. 2. Koordinátor nezávislého zprostředkování předal člověku profil brokera a ten se rozhodl, zda chce s tímto brokerem spolupracovat. Poté teprve přijel broker. 15

16 16

17 Další formuláře používané při zprostředkování: Dohoda o sdílení informací Svoluji, aby pracovník/pracovnice Quip Společnost pro změnu kontaktoval/a místní okresní správy sociálního zabezpečení a dále: Žádám Vás, abyste sdíleli všechny potřebné informace o mně s organizací Quip Společnost pro změnu. Tato žádost je platná do odvolání. Jméno: Opatrovník:. Adresa a tel:.. Podpis: Podpis: Datum: Datum: 17

18 Odhadový formulář NBN Jméno: pan Antonín Úkoly Hodiny Náklady Odhadovaná úroveň 1 (12,5/3.125 Kč) 2 (25/6.250 Kč 3 (70/ Kč) 4 (100/ Kč) 5 (125/ Kč) 6 (150/ Kč) 7 (přes 150/přes Kč) (Pomůcka: schůzky s člověkem/ rodinou, kolegy, dalšími pracovníky, výzkum od stolu/komunitní mapování/plánování zaměřené na člověka/příprava plánu podpory/vyjednávání s poskytovatelskými službami/kruhy podpory/nábor osobních asistentů/čas a náklady spojené s cestováním/papírování atd.) Schůzky s člověkem Mapování vztahů a sociálních sítí Schůzky s blízkými lidmi Schůzky s rodinou Schůzky s opatrovníkem Plánování zaměřené na člověka Příprava plánu podpory Setkání plánovacího týmu Konzultace s odborníky Konzultace se stávajícím poskytovatelem Komunitní mapování možné podpory Vyjednávání s různými poskytovateli služeb Vyjednávání s úřady Nábor osobní asistence Cestování Administrativní úkony 6 CELKEM

19 Dohoda o partnerské spolupráci uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů v rámci projektu CZ.1.04/3.1.02/ Zvýšení kvality života jako cíl transformace ústavní péče Smluvní strany Organizace: Domov XXXXXX Statutární zástupce: XXXXXX Adresa: XXXXXXX tel. a XXXXXXXX dále jen DOZP Organizace: Quip-Společnost pro změnu Statutární zástupce: Milena Johnová Adresa: Na Bateriích 57/505, Praha 6 Tel. a , Dále jen Quip Úvodní ustanovení Tato dohoda se uzavírá v rámci projektu Kvalita života jako cíl za účelem konkretizace partnerské spolupráce při zajišťování služeb pro pana Antonína.., který byl DOZP navržen pro nezávislé zprostředkování. Závazky smluvních stran jsou stanoveny v souladu se Smlouvou o partnerství a jejími přílohami, zejm. s čl. III bod 1. a 3. a čl. VI. bod 1. Smyslem dohody je naplňování hlavních cílů projektu (příloha č. 1 Smlouvy o partnerství) a monitorovacích indikátorů projektu (příloha č. 3 Smlouvy o partnerství). Závazky smluvních stran Quip se zavazuje: Postupovat podle dohodnutého akčního plánu ze dne , zejm. prostřednictvím nezávislé zprostředkovatelky Radky Čebišové najít pro pana Antonína. pobytové zařízení vyhovující jeho potřebám. DOZP se zavazuje: Postupovat podle dohodnutého akčního plánu ze dne Doba platnosti dohody Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a uzavírá se na dobu do Podpis, datum Podpis, datum 19

20 Broker neřeší cíle člověka na základě možností poskytovatele, ale na základě komunitních, regionálních a celostátních možností. 20

21 Pokud nemá člověka PCP, tak mu jej broker pomůže dát dohromady. V rámci projektu se PCP dělá vždy (vychází se ze zkušenosti, že PCP lidé v DOZP nemají) plán by měl lidem kolem člověka umožnit ho lépe poznat pochopit, kdo je (co zněj dělá jeho ), poznat jeho zájmy (hudba jaký druh) a naděje do budoucna (sny a touhy). 21

22 Plán by měl identifikovat změny, kterých bychom chtěli dosáhnout vurčitých oblastech jeho života, a které by přinesly zlepšení celkové kvality jeho života. Měly by být realistické, uskutečnitelné, měly by obsahovat kroky, které bude třeba učinit, a jejich časový harmonogram..a tímto přinést do života lidí směřování a zprostředkovat cestu k jejich cíli. Někdy se jedná o velké životní cíle a jindy o zdánlivě malé kroky. 22

23 Příklady zprostředkování v České republice 23

24 Pan Antonín 24

25 Délka spolupráce: od Srpna 2009 Navrhované výsledky zprostředkování: Uvědomění si vlastních cílů a možností Nalezení vhodné pobytové služby, která bude odpovídat jeho potřebám Vhodné pracovní uplatnění Získání pocitů naplnění v sociálních vztazích. 25

26 Scházeli jsme se pravidelně každých čtrnáct dní v prostorách vybraných panem Antonínem. Schůzky byly vždy doprovázeny kávou a zákuskem či cigaretou. 26

27 Schůzky probíhali individuálně nebo za přítomnosti některých pro pana Antonína důležitých lidí: Maminka Klíčový pracovník Opatrovník Někteří pracovníci přímé péče Tato skupinka lidí utvořila plánovací tým kolem pana Antonína. 27

28 Co je pro pana Antonína důležité: Velmi bych si přál žít znovu se svoji maminkou. Vím, že jsem jí velmi zklamal a že to nepůjde. Chtěl bych být více samostatný, mít více svobody, nové kamarády (své vrstevníky) a proto bych chtěl žít v jiném zařízení. 28

29 Mám rád sport. Rád hraju fotbal a střílím míčem na koš. Chtěl bych mít ke sportu více příležitostí. Rád bych se účastnil různých sportovních akcí. Záleží mi na jídle. Mám rád dobré jídlo a rád si vybírám z různých jídel. Vadí mi, když někdo rozhoduje o tom, co zrovna budu jíst a že to musím jíst. Potom mám špatnou náladu a vztekám se. 29

30 Mám hodně rád hudbu, líbí se mi hip-hop. Přeju si poslouchat svoji hudbu kdykoliv budu chtít a nemám rád, když mi to někdo zakazuje. Rád jezdím na hudební akce. Potřebuju dostatek CD a DVD sfilmy, které se mi líbí. Nejradši mám horory, sci-fi a kriminálky. Zajímám se o výpočetní techniku. Rád bych si na internetu vyhledával věci, které mě momentálně zajímají co dávají vkině, co večer vtelevizi. 30

31 Co nemá rád: Jsem rád, když mi lidé říkají Tondo nebo Antoníne. Nechci, aby mi lidé říkali Meduno -to mi připomíná otce a to špatné, co mě a mámě udělal. Nerad se o něm bavím. 31

32 Vadí mi bezpráví. Jsem rád, když se se mnou různé věci projednávají. Nemám rád, když mi někdo zbytečně rozkazuje. Nechci, aby mě ostatní lidé žádali o cigaretu, když momentálně žádnou nemám. Pokud mám, nevadí mi to a rád se rozdělím. Očekávám však, že až cigarety mít nebudu, tak mi ostatní cigarety boudou vracet. 32

33 Z těchto a dalších věcí důležitých z pohledu pana Antonína i z pohledu lidí okolo vznikl individuální plán zaměřený na člověka. Dohodnutým cílem podpory pro brokera se tedy stal cíl: Pan Antonín bude bydlet v jiné vhodné pobytové službě, která bude odpovídat jeho potřebám. 33

34 Plánovací tým vytvořil akční plán, vedoucí ke splnění Co Kdo Do kdy cíle. Průzkum vhodných pobytových služeb. Radka Informační schůzka smatkou a panem Antonínem o nalezených vhodných službách, poskytnutí kontaktů a propagačních materiálů případné služby. Informační návštěva vnovém vhodném pobytovém zařízení. Radka Radka, matka, pan Antonín Leden 2010 Asistence panu Antonínovi při schůzce sopatrovníkem. Radka Leden 2010 Zajištění všech potřebných dokumentů kpodání žádosti do Radka, pan Leden 2010 nové pobytové služby Antonín Pomoc panu Antonínovi, při podávání žádosti do nové Radka, matka Leden 2010 pobytové služby Spolupráce smatkou, opatrovníkem, stávajícím a novým Radka Průběžně poskytovatelem při souvislostech spojených se stěhováním do nové pobytové služby. Administrativní zajištění týdenního zkušebního pobytu Radka Duben 2010 v Zahradě, p.s.s. Kladno Administrativní zajištění dokumentů při přechodu Radka

35 Co Kdo Do kdy Připravení sociální dokumentace, hotovosti a osobních Sociální dokumentů a předání matce pracovnice Připravení překladové zprávy ze zdravotní a psychiatrické Staniční dokumentace sestra Drahotová Převzetí všech připravených dokumentů výše jmenovaných a matka předání v Zahradě Přestěhování pana Antonína a převoz věcí a movitého majetku Matka, Antonín Písemné vyžádání si zdravotní a psychiatrické kompletní Sociální dokumentace pracovnice ze Zahrady Reagovat na písemnou výzvu odesláním zdrav. a psychiatr. Staniční dokumentace do Zahrady sestra Drahotová 35

36 se pan Antonín přestěhoval do nové služby, která odpovídá jeho potřebám a plní všechna očekávání pana Antonína i lidí kolem něj. 36

37 37

38 38

39 Nástroj pro srovnání kvality života: Matice kvality Pro: ANTONÍNA Datum: Špatně Dobře Nemít maminku Mít maminku Bydlet ve Svojšicích Bydlet jinde se svými vrstevníky Nemít možnost poslouchat svoji hudbu Poslouchat svoji hudbu kdykoliv bude chtít Nemít možnost sportovat (hrát fotbal) Mít možnost sportovat (hrát fotbal) Být bez peněz a bez zaměstnání Mít peníze a proto mít placené zaměstnání Nemít žádné hezké a čisté Mít dostatek hezkého a čistého oblečení oblečení Nepřevlékat se do čistého Často se převlékat do čistého oblečení oblečení Nemít žádné sprchové gely ani Mít dostatek sprchových gelů a voňavky voňavek Nenosit kšiltovku a nemít žádnou Nosit kšiltovku a mít jich hodně Nemít přístup k internetu Mít přístup k internetu 39

40 Jeden měsíc po změně Pro: ANTONÍNA Datum: Špatně Dobře Nemít maminku Mít maminku Bydlet ve Svojšicích Bydlet se svými vrstevníky Nemít možnost poslouchat svoji hudbu Poslouchat svoji hudbu kdykoliv bude chtít Nemít možnost sportovat (hrát Mít možnost sportovat (hrát fotbal) fotbal) Být bez peněz a bez zaměstnání Mít peníze a proto mít placené zaměstnání Nemít žádné hezké a čisté Mít dostatek hezkého a čistého oblečení oblečení Nepřevlékat se do čistého Často se převlékat do čistého oblečení oblečení Nemít žádné sprchové gely ani Mít dostatek sprchových gelů a voňavky voňavek Nenosit kšiltovku a nemít žádnou Nosit kšiltovku a mít jich hodně Nemít přístup k internetu Mít přístup k internetu 40

41 Dalším nástrojem pro srovnání kvality života před a po změně je Qol (quality of life) dotazník kvality života.v tomto dotazníku dosáhl pan Antonín bodů a bodů. 41

42 V současné době je v prvopočátcích naše další spolupráce na těchto cílech: Vytvoření kruhu podpory z formálních a neformálních zdrojů v novém prostředí. Získání právní způsobilosti pro plnohodnotnou existenci ve společnosti. Změna opatrovnictví z veřejného sektoru na člověka, který bude pana Antonína v rozhodování podporovat a ne rozhodovat za něho (bez něho). 42

43 Náklady na zprostředkování pro pana Antonína: jméno výkon Počet výkonů Počet hodin celkem kolik to stálo Antonín QUI cesta 39 52, Kč indiv.podpora (celoživ. vzdělávání) 1 0,17 28 Kč indiv.podpora (domácnost) 2 0, Kč indiv.podpora (ochrana a sebeobhajování) 2 6, Kč indiv.podpora (zaměstnání) 9 6, Kč konzultace 16 10, Kč Práce na IP a zápisy 21 29, Kč Celkem z Antonín QUI , Kč 43

44 44

45 Pan VILÉM 45

46 Spolupráce s panem Vilém probíhala od srpna2009 do května Navrhované výsledky zprostředkování: Individuálně pracovat spanem Vilémem na zvládnutí jeho hněvu. Pomoci panu Vilému zpřesnit jeho představu o budoucím bydlení. 46

47 Při opakovaných setkání si pan Vilém upřesnil, co je pro něho důležité. Nežít vústavu ani vpl Žít společně spřítelkyní a oženit se sní Vrácení způsobilosti kprávním úkonům na tom už pracovali vdomově a vříjnu 2009 byla panu Vilémovi způsobilost částečně vrácena Znovu navázat telefonický kontakt smatkou a sestrou obnoveno se sestrou, matka má vždy důvod, proč nemůže k telefonu 47

48 Důležité z pohledu lidí okolo: aby lépe zvládal svůj hněv. Dohodnutými cíli podpory se v listopadu 2009 pro brokera staly cíle: Pan Vilém bude pracovat na tom, aby lépe zvládal svůj hněv. Pan Vilém bude mít jasnější představu o svém budoucím bydlení. 48

49 Plánovací setkání probíhala v restauraci,kterou pan Vilém vybral a s lidmi pro pana Viléma důležitými. 49

50 Pan Vilém bude pracovat na tom, aby lépe zvládal svůj hněv. Co Kdo Do kdy Domluvit s psychoterapeutkou M.P.,že se sejde s Relka Vilémem Pravidelná setkání na podporu zvyšování Vilémovy schopnosti zvládat hněv Vilém a M.P. průběžně 50

51 Pan Vilém bude mít jasnější představu o svém budoucím bydlení. listopad 09-únor 10 Co Kdo Do kdy 1. zjištění informací o předchozím životě Viléma vchráněném bydlení od pracovníků z CHB 2. popovídat si svilémem o problémech vchb a o jeho představách, jak by si představoval své bydlení budoucí a zaznamenat je Relka Relka konec ledna

52 Vilém se přestěhuje do neústavního bydlení a bude tam mít zajištěnou potřebnou podporu. únor 10-duben 10 Co Kdo Do kdy 1. projít inzeráty na bydlení na internetu a vybrat zajímavé Relka zjistit nabídky přímo v Brandýse Vilém zjistit příjem Viléma, ZTP Relka zjistit, zda by Vilém mohl využít nějaké slevy Relka na základě rozpočtu Viléma vybrat z nabídek a domluvit Vilém prohlídku Relka 6. hledat člověka nebo službu, která zajistí Vilémovi podporu Vilém v novém bydlení (viz. Pozn.č.1) Relka 7. na základě prohlídek vybrat jednu znabídek a domluvit Vilém podmínky nájmu + smlouva Relka + právník 8. domluvit osobní asistenci + smlouva Vilém Relka + právník 9. vypořádání všech závazků vůči Domovu Vyšší hrádek Vilém + Relka + právník 10. přestěhování do pronajatého bydlení Vilém + Relka +?

53 Nevyhovující bydlení: Vdomácnosti bydlí více lidí, mají společnou kuchyň, obývací pokoj Je tam hluk Není možné chovat pejska a jiná domácí zvířata Vyhovující: Kuchyň + pokoj + obývák + kůlnička nebo nějaká dílna, příp. zahrádka + parkování pro tříkolku Malé město nebo vesnice (nemusí to být nutně Brandýs) 53

54 Podpora, kterou bude Vilém potřebovat vnovém bydlení: někdo se ráno a večer ke mně podívá, jestli je vše vpořádku úklid (podpora podle SIS) pomoc shospodařením spenězi (abych snimi vyšel a abych si výhodnými nákupy nepřeplnil byt) abych měl člověka, skterým si můžu popovídat o tom, co se děje pokračovat vpravidelných ambulantních návštěvách psychiatra 54

55 se pan Vilém přestěhoval do bytu 1+kk v Děčíně a využívá službu podpora samostatného bydlení. 55

56 V tomto případě pro srovnání kvality života před a po změně byl již zmiňovaný dotazník Qol. V tomto dotazníku dosáhl pan Vilém bodů a bodů. 56

57 Náklady na zprostředkování pro pana Viléma: jméno výkon Počet výkonů Počet hodin celkem kolik to stálo Vilém QUI cesta 14 14, Kč konzultace 2 2, Kč Práce na IP a zápisy 14 27, Kč Celkem z Vilém QUI , Kč 57

58 58

59 Příklady dalších cílů ke zprostředkování Seznámit všechny kolem paní Heleny s její komunikací chováním. Zkontaktovat s rodinou Navrhnout a zavést lepší dietu (po konzultaci s dietologem) 59

60 Pan Miroslav si bude jednou týdně kupovat Lidové noviny. Najít pro Pavla dobrovolníka, který by za ním mohl pravidelně chodit a dělal s ním činnosti, které Pavla baví. Pomoci Janě ujasnit si představu o své budoucnosti, zejm. o bydlení. 60

61 Postřehy zprostředkovatelů Co funguje: UK metodika, kterou jsem si přizpůsobili Metodické vedení (e-learning, supervize, ) Nezávislost poradců 61

62 Co nefunguje: Finance (projektové i osobní) Nedostatek návazných služebpsychoterapie,podpora samost.bydlení, agentura PZ, dobrovolníci,osobní asistence, 62

63 Co je zařaditelné do obou kapitol: Spolupráce s opatrovníky, rodinou, pracovníky přímé péče Spolupráce s návaznou službou V Domovech není prostor pro setkávání se s člověkem v soukromí. 63

64 V rámci deinstitucionalizace je nutno směřovat k individualizaci služeb.., zprostředkování služby individualizuje. Radka čebišová 64

65 Děkuji za pozornost 65

66 Quip Společnost pro změnu Sídlo: Na Bateriích 57/505, Praha 6 Kancelář: Studentská 3, Praha 6 Tel./fax:

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny Sociálníslužby Od 1. ledna 2007 nováprávníúprava Účel sociálních služeb: sociální začleňování Individualizace: plánování a financování příspěvek na péči

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 18. března 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Plánování zaměřené na člověka je cestou, při níž se ptáme, jak se tento člověk může v běžném životě projevovat

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE Čl. I Obecná ustanovení 1) Platba za poskytování sociální služby CHB Letovice je stanovena ve smyslu tohoto ceníku. Celková platba za službu CHB Letovice se skládá z platby

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Statutární město Ostrava TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČTYŘLÍSTEK CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KVĚTEN 2015 ZPRACOVAL: odbor sociálních

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Konference sociální psychiatrie, Karlovy Vary 4. - 6. 11. 2010 Název projektu : Rozvoj péče o osoby s duševním

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Nezávislé zprostředkování jakonástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace služeb: možnosti a omezení

Nezávislé zprostředkování jakonástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace služeb: možnosti a omezení Nezávislé zprostředkování jakonástroj odchodu klientů z ní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace služeb: možnosti a omezení David Kocman a Jan Paleček (cvisso.s., Praha) V úvodním představeníjsme

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE SQ 8 Aktualizace předchozí verze z 1. 7. 2011 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE Domov pro osoby se zdravotním postižením podporuje uživatele ve využívání veřejných služeb,

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s.

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. TRANZITNÍ PROGRAM Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. CO NÁS DNES ČEKÁ Představení Tranzitního programu Jak Tranzitní program probíhá Video o Tranzitním programu Práce ve skupinách a následná prezentace CO

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Veřejná zakázka: Základní školení v socioekonomických kompetencích SEKO (finanční gramotnost a měkké dovednosti)

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzvu č. 02_15_004

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzvu č. 02_15_004 Č.j: MSMT 17695/2015-3 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu č. 02_15_004 Smart Akcelerátor pro individuální projekty

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Návod k použití dotazníku/záznamového archu pověřeným pracovníkem

Návod k použití dotazníku/záznamového archu pověřeným pracovníkem Záznam o změnách v životě uživatele sociální služby evaluace nové situace Návod k použití dotazníku/záznamového archu pověřeným pracovníkem I. K čemu dotazník slouží? Dotazník, který se Vám dostal do rukou,

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017 Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc., vedoucí služby 1. VIZE DOMÁCNOSTI Vize DZR Maják vychází z existence nepřímé úměry mezi fyzickou únavou uživatele služby způsobenou cíleným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol

Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL Cizí jazyky pro život Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol Východisko

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Příprava projektů EPC Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012 Proces přípravy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více