Zprostředkování v České republice. Pilotní projekt Kvalita života jako cíl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprostředkování v České republice. Pilotní projekt Kvalita života jako cíl"

Transkript

1 Zprostředkování v České republice Pilotní projekt Kvalita života jako cíl

2 Projekt Kvalita života jako cíl Délka trvání: duben 2009-březen 2011 Spolupráce s dvěma partnerskými Domovy. Smyslem projektu je: Zvýšit kvalitu života lidí s postižením, kteří žijí v partnerských ústavech Připravit personál i obyvatele na transformaci ústavní péče na komunitní sociální služby/přechod do komunitních sociálních služeb 2

3 Projekt má několik částí: Snižování psychiatrické medikace Zlepšování právního postavení a zvyšování právního vědomí obyvatel ústavů Příprava na vstup na trh práce Provázání individuálního plánování a financování Měření kvality života Závěrečná konference 3

4 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V ČR Terminologie: Support brokerage-podpůrné brokerstvízprostředkování Broker-zprostředkovatel-průvodce 4

5 Kdo může být zprostředkovatelem: Odborná/neodborná veřejnost Dobrovolníci/placení pracovníci lidé s postižením a jejich rodiny Sebeobhájci Každý člověk. 5

6 Skupina zprostředkovatelů v ČR: Začínali jsme jako skupina čítající třináct lidí (8 externistů a 5 stálých zaměstnanců Quip, společnost pro změnu). V současnosti jsme osmi členná skupinka (2 externisti a 6 stálých zaměstnanců Quip, společnost pro změnu). Důvod úbytku externistů: nedostatek časové kapacity. 6

7 Naše cesta k brokerství: Všichni jsme úspěšně absolvovali 64 hodinový kurz zprostředkování pod vedením Tonyho Phillipse z NBN/Realife. V rámci tohoto kurzu jsme se učili i plánování a myšlení zaměřeného na člověka a aktivně používat nástroj SIS pro měření míry potřebné podpory. 7

8 Máme metodickou podporu: Pravidelná metodická setkání, konzultace Internetový sdílný prostor pro komunikaci e-learning Skupiny akčního učení Supervize Propagační materiály(leták NZ) Právní a ekonomickou podporu 8

9 9

10 Používáme softwarovou aplikaci e-quip, produkt společnosti Software Production a Quip společnost pro změnu Pro: Sběr, třídění a shromažďování dat Celkový proces poskytování podpory Řízení a vyhodnocování účinnosti služby Potvrzování výkonů brokerů 10

11 Dále používáme software SymWriter, produkt společnosti Widgit Software, který v ČR vydalo SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK pro obrázkové znázornění textu. 11

12 Cesta zprostředkovatele k člověku: V každém z partnerských zařízení byla vytipovaná skupina cca 20 lidí, kteří projevili zájem o interakci ze strany zprostředkovatele nebo se koordinátorovi projektu (zaměstnanci/cům Domova) zdála spolupráce s brokerem pro člověka prospěšná. 12

13 Poté koordinátor pro každého člověka vypracoval doporučující formulář, kde byla jasná zakázka pro zprostředkování. Doporučující formulář pro zprostředkování Jméno Navrhovaný Důležitá osoba Důležitá osoba Oblast Doporučeno kým zprostředkovatel Antonín XXXXXXXX Klíčový pracovník XXXXXX XXXXXXX Kontaktní jméno: Hana Adresa: Domov XXXXXX Tel. a Shrnutí: Problematické chování, neumí si poradit adekvátně s volným časem, špatné sociální zázemí nemá zde své vrstevníky, nemá odpovídající placené zaměstnání, nechce tu s námi žít. Celkově by potřeboval najít smysl života. Navrhované výsledky zprostředkování: Uvědomění si vlastních cílů a možností. Nalezení nové vhodné pobytové služby, která by odpovídala jeho potřebám. Získání pracovního uplatnění. Získání pocitu naplnění v sociálních vztazích. Klíčové oblasti k rozvíjení pro zprostředkovatelskou službu: Podpis: XXXXXXXXXX Datum:

14 Nutno říci, že ne vždy tato zakázka byla finální. Někdy, po určité době spolupráce brokera s člověkem vykrystalizovaly jiné cíle či potřeby, než byly uvedeny na doporuč. formuláři. Broker pracuje pro člověka ne pro službu. Zakázka se mění!!! 14

15 Každý broker obdržel doporučující formulář a zhodnotil, zda může člověku pomoci v navrhovaných výsledcích zprostředkování. Dále se proces ubíral dvěma směry. 1. Broker přijel za člověkem a nabídl mu své služby. 2. Koordinátor nezávislého zprostředkování předal člověku profil brokera a ten se rozhodl, zda chce s tímto brokerem spolupracovat. Poté teprve přijel broker. 15

16 16

17 Další formuláře používané při zprostředkování: Dohoda o sdílení informací Svoluji, aby pracovník/pracovnice Quip Společnost pro změnu kontaktoval/a místní okresní správy sociálního zabezpečení a dále: Žádám Vás, abyste sdíleli všechny potřebné informace o mně s organizací Quip Společnost pro změnu. Tato žádost je platná do odvolání. Jméno: Opatrovník:. Adresa a tel:.. Podpis: Podpis: Datum: Datum: 17

18 Odhadový formulář NBN Jméno: pan Antonín Úkoly Hodiny Náklady Odhadovaná úroveň 1 (12,5/3.125 Kč) 2 (25/6.250 Kč 3 (70/ Kč) 4 (100/ Kč) 5 (125/ Kč) 6 (150/ Kč) 7 (přes 150/přes Kč) (Pomůcka: schůzky s člověkem/ rodinou, kolegy, dalšími pracovníky, výzkum od stolu/komunitní mapování/plánování zaměřené na člověka/příprava plánu podpory/vyjednávání s poskytovatelskými službami/kruhy podpory/nábor osobních asistentů/čas a náklady spojené s cestováním/papírování atd.) Schůzky s člověkem Mapování vztahů a sociálních sítí Schůzky s blízkými lidmi Schůzky s rodinou Schůzky s opatrovníkem Plánování zaměřené na člověka Příprava plánu podpory Setkání plánovacího týmu Konzultace s odborníky Konzultace se stávajícím poskytovatelem Komunitní mapování možné podpory Vyjednávání s různými poskytovateli služeb Vyjednávání s úřady Nábor osobní asistence Cestování Administrativní úkony 6 CELKEM

19 Dohoda o partnerské spolupráci uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů v rámci projektu CZ.1.04/3.1.02/ Zvýšení kvality života jako cíl transformace ústavní péče Smluvní strany Organizace: Domov XXXXXX Statutární zástupce: XXXXXX Adresa: XXXXXXX tel. a XXXXXXXX dále jen DOZP Organizace: Quip-Společnost pro změnu Statutární zástupce: Milena Johnová Adresa: Na Bateriích 57/505, Praha 6 Tel. a , Dále jen Quip Úvodní ustanovení Tato dohoda se uzavírá v rámci projektu Kvalita života jako cíl za účelem konkretizace partnerské spolupráce při zajišťování služeb pro pana Antonína.., který byl DOZP navržen pro nezávislé zprostředkování. Závazky smluvních stran jsou stanoveny v souladu se Smlouvou o partnerství a jejími přílohami, zejm. s čl. III bod 1. a 3. a čl. VI. bod 1. Smyslem dohody je naplňování hlavních cílů projektu (příloha č. 1 Smlouvy o partnerství) a monitorovacích indikátorů projektu (příloha č. 3 Smlouvy o partnerství). Závazky smluvních stran Quip se zavazuje: Postupovat podle dohodnutého akčního plánu ze dne , zejm. prostřednictvím nezávislé zprostředkovatelky Radky Čebišové najít pro pana Antonína. pobytové zařízení vyhovující jeho potřebám. DOZP se zavazuje: Postupovat podle dohodnutého akčního plánu ze dne Doba platnosti dohody Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a uzavírá se na dobu do Podpis, datum Podpis, datum 19

20 Broker neřeší cíle člověka na základě možností poskytovatele, ale na základě komunitních, regionálních a celostátních možností. 20

21 Pokud nemá člověka PCP, tak mu jej broker pomůže dát dohromady. V rámci projektu se PCP dělá vždy (vychází se ze zkušenosti, že PCP lidé v DOZP nemají) plán by měl lidem kolem člověka umožnit ho lépe poznat pochopit, kdo je (co zněj dělá jeho ), poznat jeho zájmy (hudba jaký druh) a naděje do budoucna (sny a touhy). 21

22 Plán by měl identifikovat změny, kterých bychom chtěli dosáhnout vurčitých oblastech jeho života, a které by přinesly zlepšení celkové kvality jeho života. Měly by být realistické, uskutečnitelné, měly by obsahovat kroky, které bude třeba učinit, a jejich časový harmonogram..a tímto přinést do života lidí směřování a zprostředkovat cestu k jejich cíli. Někdy se jedná o velké životní cíle a jindy o zdánlivě malé kroky. 22

23 Příklady zprostředkování v České republice 23

24 Pan Antonín 24

25 Délka spolupráce: od Srpna 2009 Navrhované výsledky zprostředkování: Uvědomění si vlastních cílů a možností Nalezení vhodné pobytové služby, která bude odpovídat jeho potřebám Vhodné pracovní uplatnění Získání pocitů naplnění v sociálních vztazích. 25

26 Scházeli jsme se pravidelně každých čtrnáct dní v prostorách vybraných panem Antonínem. Schůzky byly vždy doprovázeny kávou a zákuskem či cigaretou. 26

27 Schůzky probíhali individuálně nebo za přítomnosti některých pro pana Antonína důležitých lidí: Maminka Klíčový pracovník Opatrovník Někteří pracovníci přímé péče Tato skupinka lidí utvořila plánovací tým kolem pana Antonína. 27

28 Co je pro pana Antonína důležité: Velmi bych si přál žít znovu se svoji maminkou. Vím, že jsem jí velmi zklamal a že to nepůjde. Chtěl bych být více samostatný, mít více svobody, nové kamarády (své vrstevníky) a proto bych chtěl žít v jiném zařízení. 28

29 Mám rád sport. Rád hraju fotbal a střílím míčem na koš. Chtěl bych mít ke sportu více příležitostí. Rád bych se účastnil různých sportovních akcí. Záleží mi na jídle. Mám rád dobré jídlo a rád si vybírám z různých jídel. Vadí mi, když někdo rozhoduje o tom, co zrovna budu jíst a že to musím jíst. Potom mám špatnou náladu a vztekám se. 29

30 Mám hodně rád hudbu, líbí se mi hip-hop. Přeju si poslouchat svoji hudbu kdykoliv budu chtít a nemám rád, když mi to někdo zakazuje. Rád jezdím na hudební akce. Potřebuju dostatek CD a DVD sfilmy, které se mi líbí. Nejradši mám horory, sci-fi a kriminálky. Zajímám se o výpočetní techniku. Rád bych si na internetu vyhledával věci, které mě momentálně zajímají co dávají vkině, co večer vtelevizi. 30

31 Co nemá rád: Jsem rád, když mi lidé říkají Tondo nebo Antoníne. Nechci, aby mi lidé říkali Meduno -to mi připomíná otce a to špatné, co mě a mámě udělal. Nerad se o něm bavím. 31

32 Vadí mi bezpráví. Jsem rád, když se se mnou různé věci projednávají. Nemám rád, když mi někdo zbytečně rozkazuje. Nechci, aby mě ostatní lidé žádali o cigaretu, když momentálně žádnou nemám. Pokud mám, nevadí mi to a rád se rozdělím. Očekávám však, že až cigarety mít nebudu, tak mi ostatní cigarety boudou vracet. 32

33 Z těchto a dalších věcí důležitých z pohledu pana Antonína i z pohledu lidí okolo vznikl individuální plán zaměřený na člověka. Dohodnutým cílem podpory pro brokera se tedy stal cíl: Pan Antonín bude bydlet v jiné vhodné pobytové službě, která bude odpovídat jeho potřebám. 33

34 Plánovací tým vytvořil akční plán, vedoucí ke splnění Co Kdo Do kdy cíle. Průzkum vhodných pobytových služeb. Radka Informační schůzka smatkou a panem Antonínem o nalezených vhodných službách, poskytnutí kontaktů a propagačních materiálů případné služby. Informační návštěva vnovém vhodném pobytovém zařízení. Radka Radka, matka, pan Antonín Leden 2010 Asistence panu Antonínovi při schůzce sopatrovníkem. Radka Leden 2010 Zajištění všech potřebných dokumentů kpodání žádosti do Radka, pan Leden 2010 nové pobytové služby Antonín Pomoc panu Antonínovi, při podávání žádosti do nové Radka, matka Leden 2010 pobytové služby Spolupráce smatkou, opatrovníkem, stávajícím a novým Radka Průběžně poskytovatelem při souvislostech spojených se stěhováním do nové pobytové služby. Administrativní zajištění týdenního zkušebního pobytu Radka Duben 2010 v Zahradě, p.s.s. Kladno Administrativní zajištění dokumentů při přechodu Radka

35 Co Kdo Do kdy Připravení sociální dokumentace, hotovosti a osobních Sociální dokumentů a předání matce pracovnice Připravení překladové zprávy ze zdravotní a psychiatrické Staniční dokumentace sestra Drahotová Převzetí všech připravených dokumentů výše jmenovaných a matka předání v Zahradě Přestěhování pana Antonína a převoz věcí a movitého majetku Matka, Antonín Písemné vyžádání si zdravotní a psychiatrické kompletní Sociální dokumentace pracovnice ze Zahrady Reagovat na písemnou výzvu odesláním zdrav. a psychiatr. Staniční dokumentace do Zahrady sestra Drahotová 35

36 se pan Antonín přestěhoval do nové služby, která odpovídá jeho potřebám a plní všechna očekávání pana Antonína i lidí kolem něj. 36

37 37

38 38

39 Nástroj pro srovnání kvality života: Matice kvality Pro: ANTONÍNA Datum: Špatně Dobře Nemít maminku Mít maminku Bydlet ve Svojšicích Bydlet jinde se svými vrstevníky Nemít možnost poslouchat svoji hudbu Poslouchat svoji hudbu kdykoliv bude chtít Nemít možnost sportovat (hrát fotbal) Mít možnost sportovat (hrát fotbal) Být bez peněz a bez zaměstnání Mít peníze a proto mít placené zaměstnání Nemít žádné hezké a čisté Mít dostatek hezkého a čistého oblečení oblečení Nepřevlékat se do čistého Často se převlékat do čistého oblečení oblečení Nemít žádné sprchové gely ani Mít dostatek sprchových gelů a voňavky voňavek Nenosit kšiltovku a nemít žádnou Nosit kšiltovku a mít jich hodně Nemít přístup k internetu Mít přístup k internetu 39

40 Jeden měsíc po změně Pro: ANTONÍNA Datum: Špatně Dobře Nemít maminku Mít maminku Bydlet ve Svojšicích Bydlet se svými vrstevníky Nemít možnost poslouchat svoji hudbu Poslouchat svoji hudbu kdykoliv bude chtít Nemít možnost sportovat (hrát Mít možnost sportovat (hrát fotbal) fotbal) Být bez peněz a bez zaměstnání Mít peníze a proto mít placené zaměstnání Nemít žádné hezké a čisté Mít dostatek hezkého a čistého oblečení oblečení Nepřevlékat se do čistého Často se převlékat do čistého oblečení oblečení Nemít žádné sprchové gely ani Mít dostatek sprchových gelů a voňavky voňavek Nenosit kšiltovku a nemít žádnou Nosit kšiltovku a mít jich hodně Nemít přístup k internetu Mít přístup k internetu 40

41 Dalším nástrojem pro srovnání kvality života před a po změně je Qol (quality of life) dotazník kvality života.v tomto dotazníku dosáhl pan Antonín bodů a bodů. 41

42 V současné době je v prvopočátcích naše další spolupráce na těchto cílech: Vytvoření kruhu podpory z formálních a neformálních zdrojů v novém prostředí. Získání právní způsobilosti pro plnohodnotnou existenci ve společnosti. Změna opatrovnictví z veřejného sektoru na člověka, který bude pana Antonína v rozhodování podporovat a ne rozhodovat za něho (bez něho). 42

43 Náklady na zprostředkování pro pana Antonína: jméno výkon Počet výkonů Počet hodin celkem kolik to stálo Antonín QUI cesta 39 52, Kč indiv.podpora (celoživ. vzdělávání) 1 0,17 28 Kč indiv.podpora (domácnost) 2 0, Kč indiv.podpora (ochrana a sebeobhajování) 2 6, Kč indiv.podpora (zaměstnání) 9 6, Kč konzultace 16 10, Kč Práce na IP a zápisy 21 29, Kč Celkem z Antonín QUI , Kč 43

44 44

45 Pan VILÉM 45

46 Spolupráce s panem Vilém probíhala od srpna2009 do května Navrhované výsledky zprostředkování: Individuálně pracovat spanem Vilémem na zvládnutí jeho hněvu. Pomoci panu Vilému zpřesnit jeho představu o budoucím bydlení. 46

47 Při opakovaných setkání si pan Vilém upřesnil, co je pro něho důležité. Nežít vústavu ani vpl Žít společně spřítelkyní a oženit se sní Vrácení způsobilosti kprávním úkonům na tom už pracovali vdomově a vříjnu 2009 byla panu Vilémovi způsobilost částečně vrácena Znovu navázat telefonický kontakt smatkou a sestrou obnoveno se sestrou, matka má vždy důvod, proč nemůže k telefonu 47

48 Důležité z pohledu lidí okolo: aby lépe zvládal svůj hněv. Dohodnutými cíli podpory se v listopadu 2009 pro brokera staly cíle: Pan Vilém bude pracovat na tom, aby lépe zvládal svůj hněv. Pan Vilém bude mít jasnější představu o svém budoucím bydlení. 48

49 Plánovací setkání probíhala v restauraci,kterou pan Vilém vybral a s lidmi pro pana Viléma důležitými. 49

50 Pan Vilém bude pracovat na tom, aby lépe zvládal svůj hněv. Co Kdo Do kdy Domluvit s psychoterapeutkou M.P.,že se sejde s Relka Vilémem Pravidelná setkání na podporu zvyšování Vilémovy schopnosti zvládat hněv Vilém a M.P. průběžně 50

51 Pan Vilém bude mít jasnější představu o svém budoucím bydlení. listopad 09-únor 10 Co Kdo Do kdy 1. zjištění informací o předchozím životě Viléma vchráněném bydlení od pracovníků z CHB 2. popovídat si svilémem o problémech vchb a o jeho představách, jak by si představoval své bydlení budoucí a zaznamenat je Relka Relka konec ledna

52 Vilém se přestěhuje do neústavního bydlení a bude tam mít zajištěnou potřebnou podporu. únor 10-duben 10 Co Kdo Do kdy 1. projít inzeráty na bydlení na internetu a vybrat zajímavé Relka zjistit nabídky přímo v Brandýse Vilém zjistit příjem Viléma, ZTP Relka zjistit, zda by Vilém mohl využít nějaké slevy Relka na základě rozpočtu Viléma vybrat z nabídek a domluvit Vilém prohlídku Relka 6. hledat člověka nebo službu, která zajistí Vilémovi podporu Vilém v novém bydlení (viz. Pozn.č.1) Relka 7. na základě prohlídek vybrat jednu znabídek a domluvit Vilém podmínky nájmu + smlouva Relka + právník 8. domluvit osobní asistenci + smlouva Vilém Relka + právník 9. vypořádání všech závazků vůči Domovu Vyšší hrádek Vilém + Relka + právník 10. přestěhování do pronajatého bydlení Vilém + Relka +?

53 Nevyhovující bydlení: Vdomácnosti bydlí více lidí, mají společnou kuchyň, obývací pokoj Je tam hluk Není možné chovat pejska a jiná domácí zvířata Vyhovující: Kuchyň + pokoj + obývák + kůlnička nebo nějaká dílna, příp. zahrádka + parkování pro tříkolku Malé město nebo vesnice (nemusí to být nutně Brandýs) 53

54 Podpora, kterou bude Vilém potřebovat vnovém bydlení: někdo se ráno a večer ke mně podívá, jestli je vše vpořádku úklid (podpora podle SIS) pomoc shospodařením spenězi (abych snimi vyšel a abych si výhodnými nákupy nepřeplnil byt) abych měl člověka, skterým si můžu popovídat o tom, co se děje pokračovat vpravidelných ambulantních návštěvách psychiatra 54

55 se pan Vilém přestěhoval do bytu 1+kk v Děčíně a využívá službu podpora samostatného bydlení. 55

56 V tomto případě pro srovnání kvality života před a po změně byl již zmiňovaný dotazník Qol. V tomto dotazníku dosáhl pan Vilém bodů a bodů. 56

57 Náklady na zprostředkování pro pana Viléma: jméno výkon Počet výkonů Počet hodin celkem kolik to stálo Vilém QUI cesta 14 14, Kč konzultace 2 2, Kč Práce na IP a zápisy 14 27, Kč Celkem z Vilém QUI , Kč 57

58 58

59 Příklady dalších cílů ke zprostředkování Seznámit všechny kolem paní Heleny s její komunikací chováním. Zkontaktovat s rodinou Navrhnout a zavést lepší dietu (po konzultaci s dietologem) 59

60 Pan Miroslav si bude jednou týdně kupovat Lidové noviny. Najít pro Pavla dobrovolníka, který by za ním mohl pravidelně chodit a dělal s ním činnosti, které Pavla baví. Pomoci Janě ujasnit si představu o své budoucnosti, zejm. o bydlení. 60

61 Postřehy zprostředkovatelů Co funguje: UK metodika, kterou jsem si přizpůsobili Metodické vedení (e-learning, supervize, ) Nezávislost poradců 61

62 Co nefunguje: Finance (projektové i osobní) Nedostatek návazných služebpsychoterapie,podpora samost.bydlení, agentura PZ, dobrovolníci,osobní asistence, 62

63 Co je zařaditelné do obou kapitol: Spolupráce s opatrovníky, rodinou, pracovníky přímé péče Spolupráce s návaznou službou V Domovech není prostor pro setkávání se s člověkem v soukromí. 63

64 V rámci deinstitucionalizace je nutno směřovat k individualizaci služeb.., zprostředkování služby individualizuje. Radka čebišová 64

65 Děkuji za pozornost 65

66 Quip Společnost pro změnu Sídlo: Na Bateriích 57/505, Praha 6 Kancelář: Studentská 3, Praha 6 Tel./fax:

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Zřizovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Potřebujeme být mezi lidmi

Potřebujeme být mezi lidmi 9. konference Pracujeme společně Potřebujeme být mezi lidmi Ostrava 11. 11. 2014 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zřizovatel statutární město Ostrava

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 26. a 27. května 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Profil na jednu stránku Odpovědi na 3 otázky 1. Co na mě ostatní mají rádi 2. Co je pro mě důležité z mého

Více

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny Sociálníslužby Od 1. ledna 2007 nováprávníúprava Účel sociálních služeb: sociální začleňování Individualizace: plánování a financování příspěvek na péči

Více

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Smart akcelerátor Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Úvodní informace PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj IP 1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s.

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. TRANZITNÍ PROGRAM Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. CO NÁS DNES ČEKÁ Představení Tranzitního programu Jak Tranzitní program probíhá Video o Tranzitním programu Práce ve skupinách a následná prezentace CO

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy..

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy.. Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. pan/paní: datum narození: trvalé bydliště: adresa současného pobytu: Číslo smlouvy.. zastoupený/á opatrovníkem (jméno, příjmení, trvalé

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DATUM PŘIJETÍ DOTAZNÍKU: ČÍSLO JEDNACÍ:. 1. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE: Jméno a příjmení : Datum narození: Státní příslušnost: Trvalé bydliště:

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

Monitorovací zpráva č.2 ( 1.1.2007 31.5.2007 )

Monitorovací zpráva č.2 ( 1.1.2007 31.5.2007 ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE, příspěvková organizace Riegrovo náměstí 159, 767 24 KROMĚŘÍŽ IČO : 71 19 34 30, DIČ : CZ 71 19 34 30 Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Kroměříž, číslo účtu : 35 73

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Aby jste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Nezávislé zprostředkování jakonástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace služeb: možnosti a omezení

Nezávislé zprostředkování jakonástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace služeb: možnosti a omezení Nezávislé zprostředkování jakonástroj odchodu klientů z ní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace služeb: možnosti a omezení David Kocman a Jan Paleček (cvisso.s., Praha) V úvodním představeníjsme

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ vypracovala: Michaela Dastychová POSLÁNÍ CHB,, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. CHB DOLNÍ BOUSOV byt 2+1: Uţ. Vernerová Uţ. Kout interiér,

Více

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE Čl. I Obecná ustanovení 1) Platba za poskytování sociální služby CHB Letovice je stanovena ve smyslu tohoto ceníku. Celková platba za službu CHB Letovice se skládá z platby

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A CÍLE

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

popis systému a souvisejících služeb Petr Suchý

popis systému a souvisejících služeb Petr Suchý popis systému a souvisejících služeb Petr Suchý Charakteristika systému equip je internetová softwarová aplikace umožňující měřit účinnost služeb poskytovaných lidem s mentálním postižením equip je určený

Více

Zašová 45, 756 51 Zašová

Zašová 45, 756 51 Zašová Název zařízení Adresa Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 51 Zašová Jméno vedoucího 1. 1. 31. 1. Mgr. Lukáš Bednařík, Dis. 1. 2. 14. 7. Ing. Renata Zejdová 15. 7. 31. 12. Ing.

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace

Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace ZÁJEMCE Jméno a příjmení:... Datum narození:... Adresa trvalého bydliště:...... Korespondenční adresa:...... Telefon:... E-mail:... Zdravotní pojišťovna:...

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015. 30.9.2015, Praha

QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015. 30.9.2015, Praha QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015 JÁ především člověk, Váš doprovod životem,...ukazatel správného směru,..veřejný opatrovník, a také úředník Proč mě naplňuje být veřejným opatrovníkem Motto Možná nemůžeme

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Statutární město Ostrava TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČTYŘLÍSTEK CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KVĚTEN 2015 ZPRACOVAL: odbor sociálních

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence Tranzitní program JÚŠ a občanské sdružení Asistence Pojem Tranzitní program TP ze školy do práce TP ze školy do života TP v širším pojetí služeb ( sociální, rehabilitace, osobní asistence?.. TP ze školy

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

a proces realizace projektu EPC

a proces realizace projektu EPC Podpora EPC v rámci EU a proces realizace projektu EPC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha

krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha PK program setkání 1. BLOK: SOUČASNÝ STAV zahájení, představení účastníků setkání, krajů minitendry: analýza leden duben 2014

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních služeb

Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních služeb Individuální projekt Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou kvalitní a dostupné z pohledu uživatele Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014 Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Článek 1. Základní vymezení 1. V souladu s 2300 a 2301 zákona

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více