Zprostředkování v České republice. Pilotní projekt Kvalita života jako cíl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprostředkování v České republice. Pilotní projekt Kvalita života jako cíl"

Transkript

1 Zprostředkování v České republice Pilotní projekt Kvalita života jako cíl

2 Projekt Kvalita života jako cíl Délka trvání: duben 2009-březen 2011 Spolupráce s dvěma partnerskými Domovy. Smyslem projektu je: Zvýšit kvalitu života lidí s postižením, kteří žijí v partnerských ústavech Připravit personál i obyvatele na transformaci ústavní péče na komunitní sociální služby/přechod do komunitních sociálních služeb 2

3 Projekt má několik částí: Snižování psychiatrické medikace Zlepšování právního postavení a zvyšování právního vědomí obyvatel ústavů Příprava na vstup na trh práce Provázání individuálního plánování a financování Měření kvality života Závěrečná konference 3

4 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V ČR Terminologie: Support brokerage-podpůrné brokerstvízprostředkování Broker-zprostředkovatel-průvodce 4

5 Kdo může být zprostředkovatelem: Odborná/neodborná veřejnost Dobrovolníci/placení pracovníci lidé s postižením a jejich rodiny Sebeobhájci Každý člověk. 5

6 Skupina zprostředkovatelů v ČR: Začínali jsme jako skupina čítající třináct lidí (8 externistů a 5 stálých zaměstnanců Quip, společnost pro změnu). V současnosti jsme osmi členná skupinka (2 externisti a 6 stálých zaměstnanců Quip, společnost pro změnu). Důvod úbytku externistů: nedostatek časové kapacity. 6

7 Naše cesta k brokerství: Všichni jsme úspěšně absolvovali 64 hodinový kurz zprostředkování pod vedením Tonyho Phillipse z NBN/Realife. V rámci tohoto kurzu jsme se učili i plánování a myšlení zaměřeného na člověka a aktivně používat nástroj SIS pro měření míry potřebné podpory. 7

8 Máme metodickou podporu: Pravidelná metodická setkání, konzultace Internetový sdílný prostor pro komunikaci e-learning Skupiny akčního učení Supervize Propagační materiály(leták NZ) Právní a ekonomickou podporu 8

9 9

10 Používáme softwarovou aplikaci e-quip, produkt společnosti Software Production a Quip společnost pro změnu Pro: Sběr, třídění a shromažďování dat Celkový proces poskytování podpory Řízení a vyhodnocování účinnosti služby Potvrzování výkonů brokerů 10

11 Dále používáme software SymWriter, produkt společnosti Widgit Software, který v ČR vydalo SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK pro obrázkové znázornění textu. 11

12 Cesta zprostředkovatele k člověku: V každém z partnerských zařízení byla vytipovaná skupina cca 20 lidí, kteří projevili zájem o interakci ze strany zprostředkovatele nebo se koordinátorovi projektu (zaměstnanci/cům Domova) zdála spolupráce s brokerem pro člověka prospěšná. 12

13 Poté koordinátor pro každého člověka vypracoval doporučující formulář, kde byla jasná zakázka pro zprostředkování. Doporučující formulář pro zprostředkování Jméno Navrhovaný Důležitá osoba Důležitá osoba Oblast Doporučeno kým zprostředkovatel Antonín XXXXXXXX Klíčový pracovník XXXXXX XXXXXXX Kontaktní jméno: Hana Adresa: Domov XXXXXX Tel. a Shrnutí: Problematické chování, neumí si poradit adekvátně s volným časem, špatné sociální zázemí nemá zde své vrstevníky, nemá odpovídající placené zaměstnání, nechce tu s námi žít. Celkově by potřeboval najít smysl života. Navrhované výsledky zprostředkování: Uvědomění si vlastních cílů a možností. Nalezení nové vhodné pobytové služby, která by odpovídala jeho potřebám. Získání pracovního uplatnění. Získání pocitu naplnění v sociálních vztazích. Klíčové oblasti k rozvíjení pro zprostředkovatelskou službu: Podpis: XXXXXXXXXX Datum:

14 Nutno říci, že ne vždy tato zakázka byla finální. Někdy, po určité době spolupráce brokera s člověkem vykrystalizovaly jiné cíle či potřeby, než byly uvedeny na doporuč. formuláři. Broker pracuje pro člověka ne pro službu. Zakázka se mění!!! 14

15 Každý broker obdržel doporučující formulář a zhodnotil, zda může člověku pomoci v navrhovaných výsledcích zprostředkování. Dále se proces ubíral dvěma směry. 1. Broker přijel za člověkem a nabídl mu své služby. 2. Koordinátor nezávislého zprostředkování předal člověku profil brokera a ten se rozhodl, zda chce s tímto brokerem spolupracovat. Poté teprve přijel broker. 15

16 16

17 Další formuláře používané při zprostředkování: Dohoda o sdílení informací Svoluji, aby pracovník/pracovnice Quip Společnost pro změnu kontaktoval/a místní okresní správy sociálního zabezpečení a dále: Žádám Vás, abyste sdíleli všechny potřebné informace o mně s organizací Quip Společnost pro změnu. Tato žádost je platná do odvolání. Jméno: Opatrovník:. Adresa a tel:.. Podpis: Podpis: Datum: Datum: 17

18 Odhadový formulář NBN Jméno: pan Antonín Úkoly Hodiny Náklady Odhadovaná úroveň 1 (12,5/3.125 Kč) 2 (25/6.250 Kč 3 (70/ Kč) 4 (100/ Kč) 5 (125/ Kč) 6 (150/ Kč) 7 (přes 150/přes Kč) (Pomůcka: schůzky s člověkem/ rodinou, kolegy, dalšími pracovníky, výzkum od stolu/komunitní mapování/plánování zaměřené na člověka/příprava plánu podpory/vyjednávání s poskytovatelskými službami/kruhy podpory/nábor osobních asistentů/čas a náklady spojené s cestováním/papírování atd.) Schůzky s člověkem Mapování vztahů a sociálních sítí Schůzky s blízkými lidmi Schůzky s rodinou Schůzky s opatrovníkem Plánování zaměřené na člověka Příprava plánu podpory Setkání plánovacího týmu Konzultace s odborníky Konzultace se stávajícím poskytovatelem Komunitní mapování možné podpory Vyjednávání s různými poskytovateli služeb Vyjednávání s úřady Nábor osobní asistence Cestování Administrativní úkony 6 CELKEM

19 Dohoda o partnerské spolupráci uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů v rámci projektu CZ.1.04/3.1.02/ Zvýšení kvality života jako cíl transformace ústavní péče Smluvní strany Organizace: Domov XXXXXX Statutární zástupce: XXXXXX Adresa: XXXXXXX tel. a XXXXXXXX dále jen DOZP Organizace: Quip-Společnost pro změnu Statutární zástupce: Milena Johnová Adresa: Na Bateriích 57/505, Praha 6 Tel. a , Dále jen Quip Úvodní ustanovení Tato dohoda se uzavírá v rámci projektu Kvalita života jako cíl za účelem konkretizace partnerské spolupráce při zajišťování služeb pro pana Antonína.., který byl DOZP navržen pro nezávislé zprostředkování. Závazky smluvních stran jsou stanoveny v souladu se Smlouvou o partnerství a jejími přílohami, zejm. s čl. III bod 1. a 3. a čl. VI. bod 1. Smyslem dohody je naplňování hlavních cílů projektu (příloha č. 1 Smlouvy o partnerství) a monitorovacích indikátorů projektu (příloha č. 3 Smlouvy o partnerství). Závazky smluvních stran Quip se zavazuje: Postupovat podle dohodnutého akčního plánu ze dne , zejm. prostřednictvím nezávislé zprostředkovatelky Radky Čebišové najít pro pana Antonína. pobytové zařízení vyhovující jeho potřebám. DOZP se zavazuje: Postupovat podle dohodnutého akčního plánu ze dne Doba platnosti dohody Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a uzavírá se na dobu do Podpis, datum Podpis, datum 19

20 Broker neřeší cíle člověka na základě možností poskytovatele, ale na základě komunitních, regionálních a celostátních možností. 20

21 Pokud nemá člověka PCP, tak mu jej broker pomůže dát dohromady. V rámci projektu se PCP dělá vždy (vychází se ze zkušenosti, že PCP lidé v DOZP nemají) plán by měl lidem kolem člověka umožnit ho lépe poznat pochopit, kdo je (co zněj dělá jeho ), poznat jeho zájmy (hudba jaký druh) a naděje do budoucna (sny a touhy). 21

22 Plán by měl identifikovat změny, kterých bychom chtěli dosáhnout vurčitých oblastech jeho života, a které by přinesly zlepšení celkové kvality jeho života. Měly by být realistické, uskutečnitelné, měly by obsahovat kroky, které bude třeba učinit, a jejich časový harmonogram..a tímto přinést do života lidí směřování a zprostředkovat cestu k jejich cíli. Někdy se jedná o velké životní cíle a jindy o zdánlivě malé kroky. 22

23 Příklady zprostředkování v České republice 23

24 Pan Antonín 24

25 Délka spolupráce: od Srpna 2009 Navrhované výsledky zprostředkování: Uvědomění si vlastních cílů a možností Nalezení vhodné pobytové služby, která bude odpovídat jeho potřebám Vhodné pracovní uplatnění Získání pocitů naplnění v sociálních vztazích. 25

26 Scházeli jsme se pravidelně každých čtrnáct dní v prostorách vybraných panem Antonínem. Schůzky byly vždy doprovázeny kávou a zákuskem či cigaretou. 26

27 Schůzky probíhali individuálně nebo za přítomnosti některých pro pana Antonína důležitých lidí: Maminka Klíčový pracovník Opatrovník Někteří pracovníci přímé péče Tato skupinka lidí utvořila plánovací tým kolem pana Antonína. 27

28 Co je pro pana Antonína důležité: Velmi bych si přál žít znovu se svoji maminkou. Vím, že jsem jí velmi zklamal a že to nepůjde. Chtěl bych být více samostatný, mít více svobody, nové kamarády (své vrstevníky) a proto bych chtěl žít v jiném zařízení. 28

29 Mám rád sport. Rád hraju fotbal a střílím míčem na koš. Chtěl bych mít ke sportu více příležitostí. Rád bych se účastnil různých sportovních akcí. Záleží mi na jídle. Mám rád dobré jídlo a rád si vybírám z různých jídel. Vadí mi, když někdo rozhoduje o tom, co zrovna budu jíst a že to musím jíst. Potom mám špatnou náladu a vztekám se. 29

30 Mám hodně rád hudbu, líbí se mi hip-hop. Přeju si poslouchat svoji hudbu kdykoliv budu chtít a nemám rád, když mi to někdo zakazuje. Rád jezdím na hudební akce. Potřebuju dostatek CD a DVD sfilmy, které se mi líbí. Nejradši mám horory, sci-fi a kriminálky. Zajímám se o výpočetní techniku. Rád bych si na internetu vyhledával věci, které mě momentálně zajímají co dávají vkině, co večer vtelevizi. 30

31 Co nemá rád: Jsem rád, když mi lidé říkají Tondo nebo Antoníne. Nechci, aby mi lidé říkali Meduno -to mi připomíná otce a to špatné, co mě a mámě udělal. Nerad se o něm bavím. 31

32 Vadí mi bezpráví. Jsem rád, když se se mnou různé věci projednávají. Nemám rád, když mi někdo zbytečně rozkazuje. Nechci, aby mě ostatní lidé žádali o cigaretu, když momentálně žádnou nemám. Pokud mám, nevadí mi to a rád se rozdělím. Očekávám však, že až cigarety mít nebudu, tak mi ostatní cigarety boudou vracet. 32

33 Z těchto a dalších věcí důležitých z pohledu pana Antonína i z pohledu lidí okolo vznikl individuální plán zaměřený na člověka. Dohodnutým cílem podpory pro brokera se tedy stal cíl: Pan Antonín bude bydlet v jiné vhodné pobytové službě, která bude odpovídat jeho potřebám. 33

34 Plánovací tým vytvořil akční plán, vedoucí ke splnění Co Kdo Do kdy cíle. Průzkum vhodných pobytových služeb. Radka Informační schůzka smatkou a panem Antonínem o nalezených vhodných službách, poskytnutí kontaktů a propagačních materiálů případné služby. Informační návštěva vnovém vhodném pobytovém zařízení. Radka Radka, matka, pan Antonín Leden 2010 Asistence panu Antonínovi při schůzce sopatrovníkem. Radka Leden 2010 Zajištění všech potřebných dokumentů kpodání žádosti do Radka, pan Leden 2010 nové pobytové služby Antonín Pomoc panu Antonínovi, při podávání žádosti do nové Radka, matka Leden 2010 pobytové služby Spolupráce smatkou, opatrovníkem, stávajícím a novým Radka Průběžně poskytovatelem při souvislostech spojených se stěhováním do nové pobytové služby. Administrativní zajištění týdenního zkušebního pobytu Radka Duben 2010 v Zahradě, p.s.s. Kladno Administrativní zajištění dokumentů při přechodu Radka

35 Co Kdo Do kdy Připravení sociální dokumentace, hotovosti a osobních Sociální dokumentů a předání matce pracovnice Připravení překladové zprávy ze zdravotní a psychiatrické Staniční dokumentace sestra Drahotová Převzetí všech připravených dokumentů výše jmenovaných a matka předání v Zahradě Přestěhování pana Antonína a převoz věcí a movitého majetku Matka, Antonín Písemné vyžádání si zdravotní a psychiatrické kompletní Sociální dokumentace pracovnice ze Zahrady Reagovat na písemnou výzvu odesláním zdrav. a psychiatr. Staniční dokumentace do Zahrady sestra Drahotová 35

36 se pan Antonín přestěhoval do nové služby, která odpovídá jeho potřebám a plní všechna očekávání pana Antonína i lidí kolem něj. 36

37 37

38 38

39 Nástroj pro srovnání kvality života: Matice kvality Pro: ANTONÍNA Datum: Špatně Dobře Nemít maminku Mít maminku Bydlet ve Svojšicích Bydlet jinde se svými vrstevníky Nemít možnost poslouchat svoji hudbu Poslouchat svoji hudbu kdykoliv bude chtít Nemít možnost sportovat (hrát fotbal) Mít možnost sportovat (hrát fotbal) Být bez peněz a bez zaměstnání Mít peníze a proto mít placené zaměstnání Nemít žádné hezké a čisté Mít dostatek hezkého a čistého oblečení oblečení Nepřevlékat se do čistého Často se převlékat do čistého oblečení oblečení Nemít žádné sprchové gely ani Mít dostatek sprchových gelů a voňavky voňavek Nenosit kšiltovku a nemít žádnou Nosit kšiltovku a mít jich hodně Nemít přístup k internetu Mít přístup k internetu 39

40 Jeden měsíc po změně Pro: ANTONÍNA Datum: Špatně Dobře Nemít maminku Mít maminku Bydlet ve Svojšicích Bydlet se svými vrstevníky Nemít možnost poslouchat svoji hudbu Poslouchat svoji hudbu kdykoliv bude chtít Nemít možnost sportovat (hrát Mít možnost sportovat (hrát fotbal) fotbal) Být bez peněz a bez zaměstnání Mít peníze a proto mít placené zaměstnání Nemít žádné hezké a čisté Mít dostatek hezkého a čistého oblečení oblečení Nepřevlékat se do čistého Často se převlékat do čistého oblečení oblečení Nemít žádné sprchové gely ani Mít dostatek sprchových gelů a voňavky voňavek Nenosit kšiltovku a nemít žádnou Nosit kšiltovku a mít jich hodně Nemít přístup k internetu Mít přístup k internetu 40

41 Dalším nástrojem pro srovnání kvality života před a po změně je Qol (quality of life) dotazník kvality života.v tomto dotazníku dosáhl pan Antonín bodů a bodů. 41

42 V současné době je v prvopočátcích naše další spolupráce na těchto cílech: Vytvoření kruhu podpory z formálních a neformálních zdrojů v novém prostředí. Získání právní způsobilosti pro plnohodnotnou existenci ve společnosti. Změna opatrovnictví z veřejného sektoru na člověka, který bude pana Antonína v rozhodování podporovat a ne rozhodovat za něho (bez něho). 42

43 Náklady na zprostředkování pro pana Antonína: jméno výkon Počet výkonů Počet hodin celkem kolik to stálo Antonín QUI cesta 39 52, Kč indiv.podpora (celoživ. vzdělávání) 1 0,17 28 Kč indiv.podpora (domácnost) 2 0, Kč indiv.podpora (ochrana a sebeobhajování) 2 6, Kč indiv.podpora (zaměstnání) 9 6, Kč konzultace 16 10, Kč Práce na IP a zápisy 21 29, Kč Celkem z Antonín QUI , Kč 43

44 44

45 Pan VILÉM 45

46 Spolupráce s panem Vilém probíhala od srpna2009 do května Navrhované výsledky zprostředkování: Individuálně pracovat spanem Vilémem na zvládnutí jeho hněvu. Pomoci panu Vilému zpřesnit jeho představu o budoucím bydlení. 46

47 Při opakovaných setkání si pan Vilém upřesnil, co je pro něho důležité. Nežít vústavu ani vpl Žít společně spřítelkyní a oženit se sní Vrácení způsobilosti kprávním úkonům na tom už pracovali vdomově a vříjnu 2009 byla panu Vilémovi způsobilost částečně vrácena Znovu navázat telefonický kontakt smatkou a sestrou obnoveno se sestrou, matka má vždy důvod, proč nemůže k telefonu 47

48 Důležité z pohledu lidí okolo: aby lépe zvládal svůj hněv. Dohodnutými cíli podpory se v listopadu 2009 pro brokera staly cíle: Pan Vilém bude pracovat na tom, aby lépe zvládal svůj hněv. Pan Vilém bude mít jasnější představu o svém budoucím bydlení. 48

49 Plánovací setkání probíhala v restauraci,kterou pan Vilém vybral a s lidmi pro pana Viléma důležitými. 49

50 Pan Vilém bude pracovat na tom, aby lépe zvládal svůj hněv. Co Kdo Do kdy Domluvit s psychoterapeutkou M.P.,že se sejde s Relka Vilémem Pravidelná setkání na podporu zvyšování Vilémovy schopnosti zvládat hněv Vilém a M.P. průběžně 50

51 Pan Vilém bude mít jasnější představu o svém budoucím bydlení. listopad 09-únor 10 Co Kdo Do kdy 1. zjištění informací o předchozím životě Viléma vchráněném bydlení od pracovníků z CHB 2. popovídat si svilémem o problémech vchb a o jeho představách, jak by si představoval své bydlení budoucí a zaznamenat je Relka Relka konec ledna

52 Vilém se přestěhuje do neústavního bydlení a bude tam mít zajištěnou potřebnou podporu. únor 10-duben 10 Co Kdo Do kdy 1. projít inzeráty na bydlení na internetu a vybrat zajímavé Relka zjistit nabídky přímo v Brandýse Vilém zjistit příjem Viléma, ZTP Relka zjistit, zda by Vilém mohl využít nějaké slevy Relka na základě rozpočtu Viléma vybrat z nabídek a domluvit Vilém prohlídku Relka 6. hledat člověka nebo službu, která zajistí Vilémovi podporu Vilém v novém bydlení (viz. Pozn.č.1) Relka 7. na základě prohlídek vybrat jednu znabídek a domluvit Vilém podmínky nájmu + smlouva Relka + právník 8. domluvit osobní asistenci + smlouva Vilém Relka + právník 9. vypořádání všech závazků vůči Domovu Vyšší hrádek Vilém + Relka + právník 10. přestěhování do pronajatého bydlení Vilém + Relka +?

53 Nevyhovující bydlení: Vdomácnosti bydlí více lidí, mají společnou kuchyň, obývací pokoj Je tam hluk Není možné chovat pejska a jiná domácí zvířata Vyhovující: Kuchyň + pokoj + obývák + kůlnička nebo nějaká dílna, příp. zahrádka + parkování pro tříkolku Malé město nebo vesnice (nemusí to být nutně Brandýs) 53

54 Podpora, kterou bude Vilém potřebovat vnovém bydlení: někdo se ráno a večer ke mně podívá, jestli je vše vpořádku úklid (podpora podle SIS) pomoc shospodařením spenězi (abych snimi vyšel a abych si výhodnými nákupy nepřeplnil byt) abych měl člověka, skterým si můžu popovídat o tom, co se děje pokračovat vpravidelných ambulantních návštěvách psychiatra 54

55 se pan Vilém přestěhoval do bytu 1+kk v Děčíně a využívá službu podpora samostatného bydlení. 55

56 V tomto případě pro srovnání kvality života před a po změně byl již zmiňovaný dotazník Qol. V tomto dotazníku dosáhl pan Vilém bodů a bodů. 56

57 Náklady na zprostředkování pro pana Viléma: jméno výkon Počet výkonů Počet hodin celkem kolik to stálo Vilém QUI cesta 14 14, Kč konzultace 2 2, Kč Práce na IP a zápisy 14 27, Kč Celkem z Vilém QUI , Kč 57

58 58

59 Příklady dalších cílů ke zprostředkování Seznámit všechny kolem paní Heleny s její komunikací chováním. Zkontaktovat s rodinou Navrhnout a zavést lepší dietu (po konzultaci s dietologem) 59

60 Pan Miroslav si bude jednou týdně kupovat Lidové noviny. Najít pro Pavla dobrovolníka, který by za ním mohl pravidelně chodit a dělal s ním činnosti, které Pavla baví. Pomoci Janě ujasnit si představu o své budoucnosti, zejm. o bydlení. 60

61 Postřehy zprostředkovatelů Co funguje: UK metodika, kterou jsem si přizpůsobili Metodické vedení (e-learning, supervize, ) Nezávislost poradců 61

62 Co nefunguje: Finance (projektové i osobní) Nedostatek návazných služebpsychoterapie,podpora samost.bydlení, agentura PZ, dobrovolníci,osobní asistence, 62

63 Co je zařaditelné do obou kapitol: Spolupráce s opatrovníky, rodinou, pracovníky přímé péče Spolupráce s návaznou službou V Domovech není prostor pro setkávání se s člověkem v soukromí. 63

64 V rámci deinstitucionalizace je nutno směřovat k individualizaci služeb.., zprostředkování služby individualizuje. Radka čebišová 64

65 Děkuji za pozornost 65

66 Quip Společnost pro změnu Sídlo: Na Bateriích 57/505, Praha 6 Kancelář: Studentská 3, Praha 6 Tel./fax:

David Kocman a Jan Paleček. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. Quip Společnost pro změnu, duben 2011

David Kocman a Jan Paleček. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. Quip Společnost pro změnu, duben 2011 1 Nezávislé zprostředkování jako nástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace sociálních služeb: možnosti a omezení Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu

Více

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách web: www.trass.cz Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách Klient Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Zakázka Aktivita 5.6 Zpracování

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ za rok 2011 OBSAH: Základní informace o PO 3 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 Popis zařízení

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní orientaci osob s hendikepem

PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní orientaci osob s hendikepem PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup projektu č. 2011 1 TR1 LEO04 245362 2011 2013 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 1 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů Katalog pobytových služeb z hlediska klientů ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje Zpracoval:

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje OBSAH 1. ÚVOD........................................... 4 2. O PROJEKTU........................................

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Ročník 8. Číslo 10. září 2010 Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Uskutečnilo se: Poradci Rytmusu vystoupili na mezinárodním

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více