WINDENT 1.: Budiž planeta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WINDENT 1.: Budiž planeta"

Transkript

1 Protozea 2015

2 WINDENT 1.: Budiž planeta W : Wetapungská sluneční soustava neboli Wetasvět, jednoduchý binární systém, kde pouze jedna výstřední planeta Weta obíhá kolem své mateřské hvězdy Wun třídy K. Když říkám obíhá, tak mám ve skutečnosti na mysli tanec, kolébavý tanec způsobený periodicky se měnícím sklonem osy planety, pravděpodobně jako pozůstatek dávné srážky Wety s planetkou. Bez měsíce, bez hvězdné oblohy, Weta je osamocený tulák pohybující se v chladném temném oceánu, kde mlhovinovým kabátem nepronikne svit ani jedné jediné hvězdičky. Jak by pak mohlo vůbec někdy Wetapungské srdce toužit nebo jen pomyslet na opuštění své domoviny a vydat se prozkoumávat vesmírné dálavy? Dokázali by přijmout naši existenci? Úryvek z týdeníku MZ, Dr. Ryan Heisenberg, rok 2209 Začalo svítat a všichni Wetapungové se pomalinku stahovali z širých planin zpět do bezpečí džungle chránící je před ostrými paprsky solaringu. Z výšky by se mohlo zdát, že tvoří jedno velké synchronizované stádo jdoucí za společným cílem, ale ve skutečnosti byli rozbití do malých navzájem nezávislých pluqunů, jenž se čirou náhodou nacházely na dohled. Nebylo to déle než sto, dvě stě solaroků, kdy jeden pluqun Wetapungů nepotkal druhý třeba i několik soldenů. Pravděpodobně si ani sami Wetapungové neuvědomovali, jak se jejich společenství za tak krátkou dobu výrazně proměnilo. Každý pluqun tvořilo ne více než pět Wetapungů. Výjimečně vznikaly pluquny i o více členech, ale takový pluqun neměl nikdy dlouhého setrvání. Často to skončilo vnitřními souboji a následném rozpadnutím se na menší celky, pokud zůstalo dostatek přeživších. Srdcem každého pluqunu byl werman a dalo by se říci, že i mozkem. Kam šel on, šel i zbytek skupinky. Hledal potravu, ostatní hledali s ním. Zamířil si ulehnout do nory, pluqun jej následoval. 6

3 Výjimečnost wermana tkví i v jiném směru. Na rozdíl od werlaní a dalitů má schopnost takzvaného vnuknutí. Werman je schopný provést vnuknutí pouze s dality. Vnuknutí se werlaněmi je velmi výjimečný jev již jen z důvodu, že k fyzickému kontaktu většinou dochází jen při přenosu najád malých Wetapungů. Nejdříve musí werman nalézt kompatibilního dalita. Při nevhodném výběru by mohlo dalita postihnout krátkodobé pomatení smyslů a v afektu tak mohl těžce poranit nebo dokonce zabít wermana. Nejobtížnější situaci má osamocený werman bez dalitů, který se musí spolehnout pouze sám na sebe. Samotné vnuknutí je vykonáváno přiložením dlaní wermana přes dlaně dalita. Je-li dalit otevřen duši wermana, pak ji přijme jako novou součást svého těla. Wermana typicky obklopují dva až tři dalité, jejíchž jediným smyslem života je chránit wermana i za cenu vlastního života. Posledním členem pluqunu bývá werlaň pohybující se na jeho periferii a snažíc se dostat k wermanovy. Werlaň je při každém pokusu odháněna dality do bezpečné vzdálenosti od wermana, dokud není připraven k přenosu. Je-li ve svém snažení až příliš horlivá, pak ji dalité mnohou fyzicky napadnout a bez milosti i usmrtit. Wermani nejsou jedinou werlaní starostí. Mezi pluquny se pohybuje mnoho nezařazených werlaní snažících si ukořistit vlastní pluqun. Oblíbenou taktikou některých werlaní je vyčkat až jiná nezařazená werlaň se pokusí dobít pluqun a využít tak nestřežený okamžik k jeho ukořistění bez jakékoliv námahy. Není výjimkou, že pluqun ani nečeká na samotný konec souboje a odejde pryč bez werlaně. Jedna z nezařazených werlaní byla ta, která se označovala jako Já. Já se před několika soldeny pokusila dobýt pluqun, ale při souboji byla vážně poraněna na předním pravém běhounu. Do dnešního rána se zdálo, že zranění je na dobré cestě k zahojení. Jenže Já cítila, jak ji ubývají síly a začíná zaostávat za ostatními. Já se na chvíli zastavila, aby nabrala sil, přičemž položila své chytáky dlaněmi na zem a pomyslela si: Já tady, Ty tam. Já bolest. Cítila, jak se jí paprsky solaringu začínají opírat o záda. 7

4 Zavřela oči, aby předešla jejím poškození. Ubohé tělíčko Já se začínalo ohřívat a původně infekce zpomalená podchlazením těla se opět probouzela k životu. Já věděla, že již nebude schopná doběhnout do bezpečí džungle a tak se rozhodla vyhrabat noru, kde by se mohla ukrýt. Dlaně přikládala na různá místa na zemi a snažila se najít nejvhodnější místo pro vyhrabání nory. K vytipovanému místu si stoupla zadní částí těla, kterou lehce nazdvihla. Těžiště svého těla tak přemístila na přední pár běhounů a chytáků semknutých v pěstičky. Zadními běhouny opatřenými vydutým kopýtkem připomínající malou lopatku začala hbitě hrabat svoji noru. Avšak oslabené Já se podlamoval zraněný běhoun a čím dal častěji ztrácela rovnováhu. Já se nevzdávala a snažila se hrabat dál. Do nory se již vlezla z půlky, když v tom narazila na skálu. Otočila se a dlaněmi se snažila zjistit, kam až skála vede. Cítila, že se jedná o velký blok skály, se kterým nedokáže pohnout. Já ztratila rovnováhu a padla na pravý bok. Snažila se postavit, ale poraněný běhoun byl příliš bolestivý. Dýchala velice plytce. Sebrala poslední zbytky sil a znovu se pokusila postavit. Pronikavě vykřikla bolestí a upadlo do bezvědomí. Výkřik byl slyšet až do samotné džungle vzdálené několik kilosalírů. Všichni Wetapungové, kteří ji zaslechli, vykřikli ještě zoufaleji než Já. Výkřik poté uslyšeli další Wetapungové v hlubších částech džungle a opět jej zopakovali. Výkřik se tak lavinovitě šířil celou džunglí jako ozvěna tam a zpět po téměř celý solden až se západem solaringu úplně utichl. Po několika hodinách Já probudila prudká bolest. Já byla smrtelně vyčerpaná a nedokázala ani vstát. Nasměrovala tak pouze své chytáky k zadním běhounům, ve kterých ještě před chvíli cítila tu ohromně palčivou bolest. Svými dlaněmi rozpoznala cizí pulzující objekt, jenž ji svíral zadní běhoun. Netrvalo ji dlouho a pochopila, že se stala obětí Utíkalky obecné ani ne půl metru vysoké živostlinky. Tato živostlinka je schopná se pohybovat až kolem deseti centimetrů za minutu, což z ní dělá jednu z nejrychlejších živostlinek na planetě. Během doby, kdy Já bezvládně ležela na půl těla zalezlá v noře, se Utíkalka svými svalovými kořeny omotala kolem jednoho z 8

5 jejích běháku a pumpovala ji do těla jed způsobující postupnou paralyzaci. Já cítila, že se blíží její konec. Sebrala poslední zbytky svých sil a začal se prudce odstrkovat předními běháky ven z nory. Utíkalka zareagovala silnějším sevřením a pumpováním dalšího jedu do jejího oběhového systému. Já se podařilo dostat z nory tak, aby měla hlavu natočenou přímo k zapadajícímu solaringu. Otevřela oči a intenzivně do něj hleděla. Přestala vnímat všechnu bolest svého fyzického těla. Nejdříve viděla malé téměř nepostřehnutelné záblesky, které se stávaly čím dál častější a intenzivnější. Záblesky již hrály všemi možnými i nemožnými barvami a Já ani nepostřehla, že již oslepla. Svaly Já se uvolnily. Utíkalka rozpoznala toto mrtvolné uvolnění, povolila své sevření a přesunula se k výživnější hrudní části, kde se zakořenila. Během několika následujících soldenů napouštěla tělo Já enzymy rozkládající ji pro Utíkalku využitelných živin. Pach rozkládajícího se tělo přilákal nejenom další Utíkalky, ale i jiné druhy živostlinek. Tělo Já se tak po mnoho soldenů přeměnilo v obrovský rozkvetlý květináč, oázu života a školku s malými živostlinkami. 9

Poznámka: Tyto texty neprošly redakční úpravou a korekturou. Příběhy. Tomáš Otisk

Poznámka: Tyto texty neprošly redakční úpravou a korekturou. Příběhy. Tomáš Otisk Poznámka: Tyto texty neprošly redakční úpravou a korekturou. Příběhy Tomáš Otisk 2011 Úvod: Těchto deset příběhů na dalších stránkách vzniklo pro potřeby celodenního projektu napříč školou, při kterém

Více

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS (Jedná se o přepsaný videozáznam) Matouš 7:13,14 Vcházejte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo vcházejí

Více

Únos na planetu Thiaoouba. Michel Desmarquet

Únos na planetu Thiaoouba. Michel Desmarquet Únos na planetu Thiaoouba Michel Desmarquet Může zdát jako pohádka, ale přečtěte si všechno a poznáte spoustu moudrosti. Pokud by to bylo všechno jen vymyšlený příběh, je naplněn pozoruhodným starobylým

Více

Malé velké dobrodružství

Malé velké dobrodružství Scrabble hooves pro Quint-t-W Malé velké dobrodružství Pasekou se neslo pronikavé řinčení dřevěných kol, které v pravidelném rytmu hrály do noty cinkavé melodii železných podkov, oťukávajících své opracované

Více

Milenec snů Sherrilyn Kenyon

Milenec snů Sherrilyn Kenyon 1 Ajwy Milenec snů MILENEC SNŮ 1. kniha série 2 Starověká řecká legenda Vládnul nejvyšší bezkonkurenční sílou a odvahou, byl požehnaný bohy, obávaný smrtelníky a byl žádaný všemi ženami, které ho zahlédly.

Více

Život hraničářů. Život hraničářů

Život hraničářů. Život hraničářů Život hraničářů Utáhni to pořádně, Duko, řekla elfka. Sarja potlačila syknutí, které se jí dralo z úst. Provazy se jí nepříjemně zařezávaly do rukou a nohou. Duko ještě jednou zkontroloval všechny uzly.

Více

Strašná bázeň, bolest silná až se zrádce k činu přizná, pak odplata bude hrozná

Strašná bázeň, bolest silná až se zrádce k činu přizná, pak odplata bude hrozná II Není cesty zpět Strašná bázeň, bolest silná až se zrádce k činu přizná, pak odplata bude hrozná 28. 11. 1998 Tři lidé muž a dvě ženy, stáli před hlavním vchodem do zámku Black Mirror a prohlíželi si

Více

Nepřátelé se gigantu nemohli přiblížit tolik jako prstencová loď, a tak v tisících lodích číhali vpovzdálí na POINT OF. V této zoufalé situaci se

Nepřátelé se gigantu nemohli přiblížit tolik jako prstencová loď, a tak v tisících lodích číhali vpovzdálí na POINT OF. V této zoufalé situaci se Zatímco prstencová loď Point Of unikala útočící kosmické flotile, pokusil se Ren Dhark se svými přáteli vysvobodit zotročenou posádku lidské monitorovací stanice na Plutu. Po těžkém boji se podařilo' odrazit

Více

dr. Wyman Jackson Wyalusing College Muscoda, stát Wisconsin Willow Bend, Wisconsin, 23. 6.1966

dr. Wyman Jackson Wyalusing College Muscoda, stát Wisconsin Willow Bend, Wisconsin, 23. 6.1966 CLIFFORD D. SIMAK Budeme stát za to? dr. Wyman Jackson Wyalusing College Muscoda, stát Wisconsin Willow Bend, Wisconsin, 23. 6.1966 Vážený pane doktore, obracím se na Vás, neboť neznám nikoho jiného, komu

Více

HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY. Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen

HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY. Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen 1 2 3 HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY 1999 Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena nebo reprodukována

Více

STAR WARS JEDI VS SITH 6: REPLIKATOR S FALL

STAR WARS JEDI VS SITH 6: REPLIKATOR S FALL Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii... STAR WARS JEDI VS SITH 6: REPLIKATOR S FALL Tažení smrti trvá již dva roky. Spojená Galaktická flotila za tu dobu osvobodila nespočet planet a dosáhla mnohých velkých

Více

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ 2014 Copyright 2013 by Richelle Mead Translation 2014 by Jan Netolička Cover design 2014 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována

Více

30 s hudby Vesmírné živly

30 s hudby Vesmírné živly 1 30 s hudby Vesmírné živly titulky stmívání svítí modrá a zelená Podle antických filosofů je svět tvořen čtyřmi živly: zemí, vodou, vzduchem a ohněm Vycházeli z jednoduchého pozorování přírody, kde se

Více

hamburgeru, měsíc zalévající bledým svitem travnatou louku, plavání v jezeře, rušné náměstí ve velkém městě, po kterém chvátají za svým stovky lidí.

hamburgeru, měsíc zalévající bledým svitem travnatou louku, plavání v jezeře, rušné náměstí ve velkém městě, po kterém chvátají za svým stovky lidí. 1. kapitola Nový život začal vestoje, obklopený chladnou tmou a zatuchlým vzduchem plným prachu. Kov zaskřípal o kov; podlaha pod ním se otřásla a zakymácela. Náhlý pohyb způsobil, že upadl. Po rukách

Více

MEREDIS. Sága Sirionů příběhy o Rasmusovi

MEREDIS. Sága Sirionů příběhy o Rasmusovi Sága Sirionů příběhy o Rasmusovi MEREDIS Bylo toho mnoho, co Abenor, jeden z členů kolegia Azarijských mágů, za svůj předlouhý život prožil. A jako mnozí jeho druhové se již domníval, že jej mnoho na tomto

Více

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Stál na dřevěném molu, u jeho

Více

JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ

JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Pro Sarah Virginii Redfieldovou JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. a ty, Danieli,

Více

http://a-sisi.wgz.cz/ Co se ti zdá nemožné, není nereálné.

http://a-sisi.wgz.cz/ Co se ti zdá nemožné, není nereálné. Co se ti zdá nemožné, není nereálné. Od konce války uběhly tři měsíce. Jak se vyvíjejí osudy postav, jenž stály na straně dobra? Hermiona potřebuje "malou službičku". Pomůže jí s tím náš Mistr lektvarů?

Více

Happy Days in Hell Šťastné dny v pekle

Happy Days in Hell Šťastné dny v pekle Happy Days in Hell Šťastné dny v pekle Autorka: Enahma Překlad: Lupina Bety: Marci, Jituš Banner: MagicLady 1 Úvodem Rating: T (13+) Počet kapitol: 16 Odkaz na originál: www.fanfiction.net/s/1252201/1/happy_days_in_hell

Více

L E G E N D Y ČAS BRATRSTVÍ. Margaret Weis & Tracy Hickman SVAZEK 1

L E G E N D Y ČAS BRATRSTVÍ. Margaret Weis & Tracy Hickman SVAZEK 1 L E G E N D Y SVAZEK 1 ČAS BRATRSTVÍ Margaret Weis & Tracy Hickman NAKLADATELSTVÍ NÁVRAT 1996-2 - DRAGONLANCE LEGENDS Volume One TIME OF THE TWINS Poetry by MICHAEL WILLIAMS Cover Art by LARRY ELMORE Interior

Více

AGENT RAY CHOU V HANGÁRU ROZMLOUVAL SE. AFGHÁNISTÁN, letecká základna Džalalabád

AGENT RAY CHOU V HANGÁRU ROZMLOUVAL SE. AFGHÁNISTÁN, letecká základna Džalalabád 16 AFGHÁNISTÁN, letecká základna Džalalabád AGENT RAY CHOU V HANGÁRU ROZMLOUVAL SE Steelyardem a korvetním kapitánem Perezem o možnosti, že je Sandra Bruxová držena ve vesnici Waigal. Osádky od Night Stalkers

Více

Poslední Stráţce. Jeff Grubb

Poslední Stráţce. Jeff Grubb Poslední Stráţce Jeff Grubb Aegwynn jako by stiskla v ruce vzduch a další tři démoni vybuchli, neboť jejich vnitřnosti se proměnily v hmyz, který je sţíral zevnitř. Tihle ani neměli čas řvát, neboť jejich

Více

Otrokyně citů. Nalini Singh

Otrokyně citů. Nalini Singh Otrokyně citů Nalini Singh FANTOM Print 2014 Copyright 2006 by Nalini Singh Translation Jan Kovář Cover Chris McGrath ISBN 978-80-7398-277-5 www.fantomprint.cz www.facebook.com/fantomprint Kapitola 1 S

Více

KURT BRAND Rozběsněné živly

KURT BRAND Rozběsněné živly KURT BRAND Rozběsněné živly Knihovnička Perry Rhodan 98 Přeložil Jaroslav Kuťák Vypadali nevysvětlitelně cizokrajně. Jejich hlava se podobala kapce dlouhé dvacet centimetrů, nahoře špičaté. Špičaté zakončení

Více

Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient

Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient vidí do duše víc, než je zdrávo! První kapitola Konečně

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend

PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend Craig Townsend je ředitelem organizace "Iťs Mindover Matter" v Sydney a pracuje v oblasti duševního tréninku pro plavání, sport a osobní vývoj po více než deset let.

Více

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů;

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; zasvětil jim tisíce hodin pozorování a napsal o nich několik

Více