JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)"

Transkript

1 JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) FÓRUM MLÁDEŽE Homilie o. Jiřího Mikuláška pátek při zahajovací mši sv. Svatost v dnešním světě vzor mladého svatého laik Když se tak po vás dívám, vidím mladé lidi plné očekávání, co krásného jim život přinese. A jistě přinese, jestliže budete dobře spolupracovat s Bohem. Slyšeli jsme v dnešním evangeliu dvě podobenství o Božím království. Obě hovoří o tajemné síle, která působí, že z nepatrného počátku vznikne něco velkého a nečekaného. Můžeme to vztahovat nejen na církev, ale také na tu skutečnost, která se od křtu začne utvářet v našem nitru, protože Boží království není nějaké území nebo prostor, ale znamená mocné Boží působení. Jeho hranice proto vedou srdci lidí, kteří se tomuto Božímu působení otevřeli. A tajemství svatosti je především v tom, otevřít se Bohu a nechat ho ve svém životě působit. Svatý otec Benedikt řekl nedávno o Panně Marii: Zřekla se sama sebe, bez výhrady se oddala Kristu a s ním je nám dávána jako dar. Vždyť čím víc se člověk dává, tím víc nachází sama sebe.tím, že tvoří jednotu bytí a cítění spolu s Bohem, se její srdce rozšířilo. V ní se k nám Boží dobrota velmi přiblížila. Tak stojí Maria před námi jako znamení útěchy, povzbuzení a naděje. Obrací se k nám slovy: Měj odvahu více se odvážit s Bohem! Zkus to! Neměj strach! Měj odvahu riskovat s vírou! Měj odvahu riskovat s dobrotou! Měj odvahu riskovat s čistým srdcem, zadej si s Bohem a uvidíš, že se díky tomu tvůj život stane naplněným a osvíceným, vůbec ne nudným, nýbrž plným nekonečných překvapení, protože nekonečná dobrota Boha se nikdy nevyčerpá. Mládí je dobou přípravy na život a proto je to velmi důležité období. Když jsem byl farářem v Blansku, jednou přiběhla starší paní a hlásila mi. V předsíni kostela je nějaký nešťastný mladý člověk. Našel jsem v předsíni kostela klečet u mříže asi dvacetiletého mladíka, který plakal a říkal: Já už nemůžu dál! Vzal jsem ho na faru a dozvěděl jsem se, že se léčí na psychiatrii, protože propadl drogám. Utekl odtud, protože chtěl navštívit dítě, které má s jednou dívkou, ale oni ho nepustili do domu. Jak potom rozsukovat takový život? Vy máte velkou šanci, protože jste na křtu dostali moc stát se Božími dětmi. Když při Ježíšově křtu se ozval z nebe hlas: Toto je můj milovaný Syn, v tom mám zalíbení a sestoupil na něj Duch Svatý v podobě holubice, byl to také předobraz našeho křtu. Každému z nás říká nebeský Otec: Podívej se na Ježíše, tak má vypadat člověk podle mé představy, tak jsem si člověka vysnil, snaž se mu podobat, protože i ty jsi můj milovaný syn, moje milovaná dcera. Stačí tedy napodobit Ježíš v jediné věci: Snažit se v každé chvíli dělat co chce Bůh. Pokud můžeš říct: V této chvíli dělám to, co chce Bůh, odpovídáš Boží představě a to znamená, že jsi svatý. Chaiara Lubichová dala mladým takové heslo: Budeš svatý, jestliže jsi svatý teď! Tak se z tebe stane člověk pro druhé a jsi připraven darovat svůj život svému protějšku v manželství nebo v zasvěcení Bohu. Skoro nepozorovaně v tobě uzrají vlastnosti jako je věrnost, pokora, trpělivost, milosrdenství, čistota, vděčnost, statečnost 20. srpna to bude deset let, co otec biskup slavil v katedrále svoje padesátiny. Za Slovácko mu v kroji přišli blahopřát dva mladí v kroji z čejkovické farnosti, chlapec, který hovořil a dívka, která předala kytici.ten chlapec se jmenoval Jenda Holomek. Před dvěma měsíci maturoval s vyznamenáním a byl přijatý na vysokou školu. Za necelý týden, 26. srpna jel s rodiči autem na dovolenou. Seděl v předu a řídil. Na velice nepřehledném přejezdu někde u Opavy se srazil s vlakem a byl na místě mrtev. Oba rodiče byli těžce zraněni, tatínek, velmi schopný čejkovický starosta, bojoval o život. Pan farář sloužil mši svatou a oznámil, že bude otevřený kostel i v noci. Lidé se nepřetržitě modlili a oba rodiče se uzdravili. Měli jen jednoho syna. Adoptovali tedy dvě děti. Jeden z Jendových kamarádů vzpomíná: Jendu jsem znal asi od 8 let. Oba jsme tehdy hráli na hudební nástroje v začínající místní dechové kapele. Také jsme navštěvovali dětský chrámový sbor, který se účastnil mnoha akcí zvláště ve vánočním období.

2 I když jsme se setkávali ve sboru a v kapele v podstatě až do Jendova odchodu na věčnost, za toto období asi deseti let mi při vzpomínce na jeho život nevyvstává v paměti nic, co by mělo nádech nějakých převratných činů. Přichází mi na mysl spíše jedna taková docela krátká a prostá věta: Má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Při pohledu zpět si uvědomuji, že jsem také Jendu nikdy neslyšel vést s někým nějaké dlouhé hovory o Bohu. Nikdy se nesnažil přesvědčit druhé o víře jenom slovem. Pro něj bylo důležitější ukazovat na pravdu svým životem. Jenda si začal psát deník, kam zapisoval citáty, výpisky z knih (Nový katechizmus, Waltariho Jeho království, Václava Havla Moc bezmocných). Z Následování Krista od Tomáše Kempenského si zapsal: Učiň, Pane, co pravíš, neboť je mi milé tobě naslouchat. Je tam také modlitba, kterou si zřejmě sám sestavil a která je jakýmsi jeho životním programem: MODLITBA Modli se srdcem. Při modlitbě mysli na Boha jako na dobrého otce: Obracej se k němu s vděčností, láskou a pokorou ve svém srdci. Děkuj mu za všechno, co ti dává, proto se nauč radovat se z maličkostí. Buď rád, že máš dobré přátele (sbor aj.) a když se modlíš, vzpomeň si na ně a vůbec na všechny bratry a sestry. Když někomu podáváš ruku, tak jako bys mu říkal: Jsem tvůj přítel, jsem si rovni a mám tě rád. Pokud to budeš kdykoli potřebovat, obrať se na mne, věř, že tě nezklamu, budu se ti snažit pomoci. Vždyť jsem tvůj bratr. A neměj strach, vždyť Bůh překonal svět, On je s námi po všechny dny až do skonání tohoto času. Mysli také na to, že jsi se sám pro Boha a život s ním rozhodl. Zcela se mu dej, a on pak bude v tobě svým Duchem působit. Zřekla se sama sebe, bez výhrady se oddala Kristu a s ním je nám dávána jako dar. Vždyť čím víc se člověk dává, tím víc nachází sama sebe.tím, že tvoří jednotu bytí a cítění spolu s Bohem, se její srdce rozšířilo. V ní se k nám Boží dobrota velmi přiblížila. Tak stojí Maria před námi jako znamení útěchy, povzbuzení a naděje. Obrací se k nám slovy: Měj odvahu více se odvážit s Bohem! Zkus to! Neměj strach! Měj odvahu riskovat s vírou! Měj odvahu riskovat s dobrotou! Měj odvahu riskovat s čistým srdcem, zadej si s Bohem a uvidíš, že se díky tomu tvůj život stane naplněným a osvíceným, vůbec ne nudným, nýbrž plným nekonečných překvapení, protože nekonečná dobrota Boha se nikdy nevyčerpá. Jendu jsem znal asi od 8 let. Oba jsme tehdy hráli na hudební nástroje v začínající místní dechové kapele. Také jsme navštěvovali dětský chrámový sbor, který se účastnil mnoha akcí zvláště ve vánočním období. I když jsme se setkávali ve sboru a v kapele v podstatě až do Jendova odchodu na věčnost, za toto období asi deseti let mi při vzpomínce na jeho život nevyvstává v paměti nic, co by mělo nádech nějakých převratných činů. Přichází mi na mysl spíše jedna taková docela krátká a prostá věta: Má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Při pohledu zpět si uvědomuji, že jsem také Jendu nikdy neslyšel vést s někým nějaké dlouhé hovory o Bohu. Nikdy se nesnažil přesvědčit druhé o víře jenom slovem. Pro něj bylo důležitější ukazovat na pravdu svým životem.

3 Mgr. Monika Šišláková přednáška sobota dopoledne Naše mládež je zkažena do morku kostí. Je intrikánská a líná. Nikdy nebude připomínat mládež dávných časů. Mladé pokolení dnešních dnů není schopno zachovat naši kulturu. Ztrácím veškerou naději v budoucnost našeho státu, až mládež převezme moc do svých rukou. Naše mládež je neukázněná, nesnesitelná, nestálá jednoduše hrozná. První citát byl nalezen ve staré Babylonii na hliněné amfoře, druhý citát pronesl Hesiodos v 7. století před Kristem. Tyto citáty ze starověku nám ukazují, že s negativním a mnohdy odsuzujícím pohledem na mládež se setkáváme po celé dějiny lidské existence. Jaká je dnešní mládež? Výsledky výzkumů z konce 20. stol. ukazují, že mladí v západní Evropě i u nás jsou nejpesimističtějšími adolescenty na světě. Centrum mezinárodních studií v roce 1996 publikovalo výsledky mezinárodního výzkumu, podle nějž je současná mládež první generací, která nevěří, že bude svět a společnost lepší (jak vždy očekávaly předchozí generace mladých). Paralela s Halíkem žijeme v postoptimistické době lidé už se naivně nespoléhají, že všechno je OK, že někdo zařídí, že za chvíli budeme v tomto optimu. Nevidí už spásu ve vědě, technice, moci lidského rozumu, křesťanský optimismus chápe jako spoléhání se na zásvětného režiséra, který nás vytáhne z našich potíží Jsou více cyničtí a rezignující (tento cynismus se bohužel odráží i v rámci kriminality českých adolescentů roste samoúčelná brutalita a bezohlednost spáchaných činů) Alkohol je láká stejně jako jejich předchůdce, na rozdíl od nich se ale prosazují více drogy a ubývá kuřáků (v ČR dochází ke zvyšování juvenilní kriminality souvisejících s drogami a ostatními závislostmi) Jsou ovlivněni virtuální realitou zprostředkovanou médii, počítači (chatová generace) Američtí školní psychologové porovnali poznámky v třídních a žákovských knížkách: 1940 mluvení bez přihlášení, žvýkání žvýkačky, hlučení, pobíhání po chodbách, předbíhání, nedodržování předepsaného oblečení, znečišťování prostor užívání drog, pití alkoholu, kouření, těhotenství nezletilých dívek, pokusy o sebevraždu, znásilnění, krádeže, těžké ublížení na zdraví. Pracovní úspěchy pro ně nejsou zdrojem radosti a cílem, ale jsou pouze prostředkem k získání zdrojů pro užívání si života. Chtějí přijít k hotovým věcem Mcdonaldizace, hamburgerová mentalita. Nechtějí se už tak moc bouřit, jak to činili jejich rodiče v době svého mládí (nežijeme v totalitě) vidíme, že v dnešní době už téměř nedochází ke vzniku nových hnutí a subkultur. U českých adolescentů se ukázalo, že jsou více orientováni na materiální cíle, úspěch a prestiž, ale také (a to je super) kladou větší důraz na cíle spojené s užitečností a odpovědností (vzhledem k rodině, zemi) Chtějí žít jako nezávislí dospělí, ale zároveň se bojí jimi být (chtějí nezávaznost). Zřetelně to vidíme na řadě partnerských vztahů, kdy mladí lidé spolu žijí na zkoušku, odmítají oficiální sňatek nechtějí se vázat v duchu hesla reklamních sloganů typu nevaž se, odvaž se. Hovoří se v této souvislosti o individualizaci typické pro pluralitní demokratickou společnost. Tato společnost jim sice dává možnost výběru, ale neurčuje pevná kriteria podle nichž by se mohli řídit anomie dává jim uměle vytvořené normy a kriteria ovlivněné např. reklamou které však ve svém důsledku spíše matou. Jsou si pragmaticky vědomi svých práv a svobod a vehementně se jich dožadují, nicméně s menším respektem přistupují k povinnostem a závazkům, jež jsou spojeny s jejich právy.

4 Fyzicky o dva roky dříve, psychicky o dva roky později. Něm. Sociolog Schelsky (60. léta) o fenoménu fyzické a pohlavní sekulární akcelerace charakteristickém zpomalením osobnostního zrání. Problémem je, že toto urychlené fyzické zrání není doprovázeno stejným zráním duchovní úrovně a mravní kultury osobnosti. Spíše dochází k posunu od zakotvení v kvalitních hodnotách smyslu života k postmodernímu relativismu hodnot, nevyhraněnosti ideálů a kriterií orientace. Otázka smyslu života Mládí je charakteristické fyzickým, psychickým a duchovním dozráváním člověka. Ve střední adolescenci (14-16 roků) převažuje hledání vlastní identity (jedinečnosti a autentičnosti), v pozdní (17-20 rok) už je o plánování budoucnosti, stanovování cílů a přechodu do dospělosti. Je to období zvlášť citlivé a apelující na hledání životního smyslu. Viktor Emanuel Frankl popisuje své zkušenosti z koncentráku o zrůdné brutalitě nacismu Člověk je bytost, která vynalezla spalovací pece a na druhé straně ukazuje obrovské lidství, jež mu dokázalo čelit Je však současně i bytostí, která šla do plynových komor vzpřímeně a s modlitbou na rtech (viz Kolbe) viděl jak odlišné smysly mohou lidé nalézat (či spíš jak to vypadá když je člověk nenalézá). Všímal si, jak jsou nešťastní lidé tehdejší doby (přestože žili v blahobytu, měli dobrý status ). Odmítl Freudův psychoanalytický koncept vůle ke slasti i Rogersovu koncepci individuální psychologie vůle k moci a přišel s vůlí ke smyslu, jež je podle něho základní lidskou potřebou. Říkal, že být člověkem znamená být odpovědným vůči naplnění života smyslem. Hodnoty pokládal za cesty ke hledání smyslu a svědomí jako orgán smyslu. Výsledky mého výzkumu existenciální frustraci (pocit nenaplnění smyslu života) zažívalo jen necelých 25 % brněnských nedelikventních adolescentů oproti 54 % delikventní mládeže. Kým je mladý člověk ovlivněn? Sebou samým dědičností (např. agresivita má genetický základ, ale její četnost, intenzita a formy jsou podmíněny prostředím), genetická vloha snižuje či zvyšuje práh pro působení vlivů prostředí. Např. bylo zjištěno, že dědičnost má vliv na sníženou sebekontrolu a hyperaktivitu. Tyto predispozice však samy o sobě nevedou k tomu, že mladý člověk např. vyloupí trafiku. Rodinou - má na adolescenta už od dětství největší vliv. Především jej ovlivňuje charakterem vztahů mezi jejími jednotlivými členy, důsledností a konzistentností výchovného přístupu rodičů, atd. Školou - výzkumy ukazují, že špatné školní klima (šikana, špatné vztahy mezi učiteli a studenty i mezi studenty samotnými) může vést k tomu, že mladý člověk se dostane na šikmou dráhu. Médii jejich vliv lze obecně vysvětlit mechanismem imitace, v krajní podobě dokonce indoktrinace Tvůrci tv programů dobře vědí, že agrese patří k základní dispoziční výbavě člověka a od jeho narození je více či méně v něm podporována, což trvá celý život. Různé agresivní obsahy prezentované v médiích jsou pak nadány schopností oslovit v jedinci již připravenou strukturu. Známý je také vliv podprahové reklamy Pondělní syndrom zvýšená agresivita dětí ve školkách a ve školách, jež je oprávněně vykládána jako odreagování agresivity, jíž se děti nabily během víkendu u televize. Někdy adolescenti přímo napodobují to, co viděli v tv to jsem zažila i u jednoho klienta, který byl součástí party kluků, kteří po shlédnutí hororu Vřískot brutálně pořezali svého spolužáka. Pohled na média nemůže být černobíle odsuzující. Vedle toho, že jsou nositeli informací (kanadský odborník na masovou komunikaci Marshall McLuhan dokonce nazývá svět globální vesnicí díky elektronickým médiím jsou lidé informováni i o tom, co se děje na nejvzdálenějším koutku planety), slouží také k odreagování napětí ve fantazii, jež už pak nepropukne navenek. Vrstevníky - pro mladé lidi představují důležitý prvek. Řada z nich hledá právě mezi svými vrstevníky referenční osoby, skupiny, v nichž hledají a utváří svou vlastní identitu. Statistiky ukazují, že v některých případech jsou právě vrstevnické skupiny, party podhoubím delikventního chování adolescentů. Nezřídka je podmínkou vstupu do těchto skupin spáchání trestného činu. Naopak např. křesťanská společenství mohou mít na mladého člověka pozitivní vliv.

5 Jak s touto mládeží pracovat? Je potřeba mít na mysli několik základních principů: Základní východisko přístupu k nim je: jsou stvořeni k lásce a pro lásku, jejich základní potřebou je milovat a být milován. S druhým člověkem nemohu pracovat, pokud si jej nevážím, nevnímám jej jako Bohem milovanou a stvořenou bytost. Evangelizuji jej nikoliv proto, že musím, ale proto, že pro něj chci to nejlepší. V přístupu k nim bychom měli být opravdoví, nepřikrášlovat jim život ve víře. Život jako takový (což platí pochopitelně i o víře) je plný nejen krásy a radosti, ale také smutku a bolesti. Pokud jim něco zamlčujeme, pak je naše sdělení falešné a my se vystavujeme riziku, že nám nebudou věřit ani tehdy, když budeme mluvit pravdu. Uvědomit si, že mládí je procesem hledání identity, na různá duchovní cvičení a diecezní setkání jedou hledat Boha, ale také sebe sama řada z nich má velké problémy se sebepřijetím Hlásat Krista přitažlivou formou, nechtějí jen pasivně přihlížet, potřebují zážitkovou a prožitkovou formu, potřebují být zapojeni, vtaženi do společenství církve např. skrze menší společenství. Mladí lidé také hodně často prožívají krize. Proto je důležité při práci s nimi umět také zacházet s krizemi. Ukazovat jim pravý obraz krize jakožto šance, příležitosti odrazit se ode dna. Krize ve svém původu označuje správné tříbení, čínský znak označující krizi má podobu dvou kořenů, z nichž jeden má význam nebezpečí a druhý šance. Krize má paralelu v náboženství, jež stojí na základním paradoxu - smrt Krista byla totálním fiaskem, špatným koncem. Ale Bůh nám ukazuje, že to co je prohrou v očích tohoto světa, to je výhrou v očích Božích. Přednáška sobota odpoledne P. Mgr. Vít zatloukal: Kde žije mládež a možnosti oslovení evangelizace 1/ Mládež Specifikace věku podle vývojových stupňů osobnosti 11/12 15 puberta (raná adolescence) dospívání (adolescence) raná dospělost střední dospělost podle převažující činnosti let druhý stupeň ZŠ let střední škola, učiliště let vysoká škola 26 až? zaměstnání podle převažujících vztahů let období party

6 15 20 let první vztahy (smíšené skupiny) let období vážných známostí let mladá manželství 2/ kultura obecný pojem souhrn materiálních a duchovních hodnot vytvořených lidmi v procesu historického vývoje; člověkem vytvořené prostředí, které se nedědí ale učí; soubor hodnot, myšlenek a naučeného chování, které umožňují jedinci bezproblémový život ve společnosti je něco, co od nás společnost vyžaduje, abychom mohli být plnohodnotnými členy společenství; kultura má tři základní složky. materiální, duchovní a normativní; společenské představy lidí, názory filosofické, vědecké poznatky, umělecké a morální hodnoty, obecné vzdělání 3/ subkultury mládeže Každý z nás se setkává s lidmi, kteří se myšlenkově, vizuálně či jinak oddělují od majoritní skupiny. Setkáme se s nimi na ulici, ve školách, při práci s mládeží. Je důležité si uvědomit, že se jich nemusíme bát, že nemusíme panikařit, a spíše se snažit je pochopit. Než se ale dostaneme k jednotlivým skupinám, je třeba říci něco o subkulturách jako takových. Subkultury můžeme v několika bodech vymezit takto: 1) Nositelé subkultury jsou menší, víceméně přesně vymezené skupiny, které jsou součástí vyššího celku. 2) Subkultura vykazuje z hlediska své vnitřní stavby tytéž složky jako kultura obecná složky materiální, duchovní, normativní. 3) Subkultura se alespoň v některých elementech ve všech těchto složkách odlišuje od základní kultury. 4) Subkultura musí být relativně stálá v čase. 5) Není vázána na místo, je všude rozšířená se stejnými znaky. Subkultura je tedy neformalizované uskupení lidí, kteří mají mnoho společného. Proto se vyhledávají, sdružují, kontaktují a podporují. Subkultury bychom mohli rozdělit na tři skupiny sociální, módní (tedy ty, o kterých bude řeč v dalších odstavcích) a ostatní, mezi něž můžeme řadit profesní, umělecké, náboženské a další, kterých je nepočitatelné množství. 4/ dělení (fragmentace) času života a) Rodina základ života? V dětském věku jistě, později dochází k osamostatňování; problémy mladých lidí uznání autority, vymezení kompetencí. b) Škola, zaměstnání S rostoucím věkem přibývá čas, který trávíme ve škole; zhruba 1/3 aktivního času života c) Volný čas K nejméně často provozovaným pravidelným činnostem patří návštěvy divadla, koncertů, výstav apod. (1 % pravidelných návštěvníků) a návštěvy kaváren, restaurací, diskoték či tanečních akcí (9 % pravidelných návštěvníků).

7 Nejčastější činnosti: 1. Sledování televize či videa 89 % respondentů; 2. Polovolný čas: domácí práce 68 %; 3. Četba časopisů a zábavné literatury 54 %; 4. Koníčky a záliby 41 %; 5. Polovolný čas: péče o děti 36 %; 6. Sport a vycházky 35 %; 7. Pasivní odpočinek 33 %; Nejméně času televizi věnují studenti a učni (denně 33 %) a obecně mladí lidé (ti tradičně naopak preferují aktivity mimo domov a tedy i s menší příležitostí ke sledování televize). V současnosti je třeba více započítávat čas strávený u počítače a na internetu, který je zdrojem interaktivní zábavy a virtuální realitou, ve které mladí lidé tráví mnoho času 5/ Evangelizace Čtyři základní pravdy hlásání křesťanství (kerygma): 1) Bůh každého miluje a má s ním dobrý plán. 2) Hříchem je ale každý od dobrého Boha oddělen. 3) V Ježíši Kristu je nabídnuta záchrana a nové spojení s Bohem. 4) Tato záchrana v Ježíši Kristu a nový život z Ducha jsou nabídnuty každému člověku. Práce pro evangelium znamená beze sporu také předávání hodnot. 6/ Aktualizace a inkulturace Konstituce II. vatikánského koncilu Dei Verbum v čl. 14 a 21 zdůrazňuje jednak nepomíjející hodnotu Písma, jednak neměnný charakter obojí je základem aktualizace a inkulturace. Aktualizace značí částečné oddělení biblického poselství od jeho historických vazeb na minulost a přenos do přítomnosti; aktualizace je možná, ba dokonce nutná, musí respektovat dynamismus Bible jako celku, realizuje se díky živé tradici, ale nesmí být vedena pouhou libovůlí. Inkulturace znamená šíření Božího slova přes hranice kultur tak, aby dosáhlo ke všem lidem; hlavní fáze inkulturace tvoří překlad Písma do vlastního jazyka, interpretace Božího slova a jeho proniknutí do všech životních sfér Hlavním tématem není evangelizace jako taková, nýbrž pokus odpovědět na otázku, která vychází z praxe našich středisek mládeže, totiž: Jak oslovit mladé lidi náboženskými tématy v rámci volnočasových aktivit? Pokus o odpověď je postaven na třech tezích, které jsou podkladem pro další úvahy, případně pro praktické návrhy: 1. Nějaká forma náboženskosti patří podstatně k lidskému bytí. Proto i dnešní mladí lidé hledají něco jako svoje náboženství, které jim umožní překročit hranice sebe sama, svých každodenních zkušeností, a tak se dotknout toho, co můžeme obecně nazvat transcendentno. 2. Přitom si mnoho z nich myslí, že křesťanství jim nemůže poskytnout ani adekvátní odpověď na jejich životní otázky, ani nemůže uspokojit jejich spirituální potřeby. 3. Mladí lidé mohou přijmout křesťanství za svoje náboženství teprve tehdy, když se přesvědčí, že odpovídá jejich touze po transcendentnu a nabízí jim uspokojivou odpověď na otázku po smyslu života.

8 V mnoha zájmových oblastech mládeže můžeme nalézt prvky, které poukazují na skrytý hlubší rozměr jejich životního hledání. Paradoxně se to týká oblastí, které mají na první pohled s tradičně chápaným křesťanstvím jen pramálo společného. Přesto se podařilo najít styčné body životního stylu mladých lidí a náboženství, a to nejen v touze po tajemnu a posvátnu, ale i v těch nejrozšířenějších volnočasových aktivitách, jako je hudba, setkávání s partou, s přítelem nebo s přítelkyní, zábava, sport, hra. Výsledek úvah nad těmito styčnými body můžeme shrnout asi takto: Touhu lidí po tajemnu a po jiné realitě, než je šeď všedního života, nemusíme chápat jenom jako úpadek morálky a smyslu pro společenské hodnoty, ale můžeme to vidět i jako projev hledání těch hodnot, které nabízí evangelium, a to i tehdy, když se to projevuje způsobem, který nemůžeme vždy úplně akceptovat (útěk z reality do zábavy, alkoholu, drog atd.). Priority v práci s mládeží jako odpověď na touhu mladých lidí po jiném světě : Pokud se ptáme na to, jak tento závěr zužitkovat v praxi, jde vlastně o to, jak vytvořit prostředí, kde se transcendentní touhy mladých lidí mohou stát tématem rozhovoru, a čím přispět k tomu, aby mohli prožít, že křesťanská víra odpovídá jejich touze po transcendentnu a že jim nabízí uspokojivou odpověď na otázku po smyslu života. Vzhledem k tomu, že mladí lidé si volí nejčastěji ty volnočasové aktivity, které jim umožňují prožít buď osobní intenzivní zážitek anebo zážitek společenství, familiarity, domova, bezpečí, přátelství a lásky, zdá se, že naše práce s mládeží může přispět k vnímavosti mladých lidí k hodnotám evangelia, pokud budeme sledovat přednostně následující cíle: vytváření pozitivní atmosféry ve skupině; vznik hlubších přátelství a partnerských vztahů; možnost silných a integrujících zážitků; možnost osobních rozhovorů (i s dospělými); setkání s osobním svědectvím věřících křesťanů Některé volnočasové nabídky přímo směřují k nastartování výše uvedených procesů. Kromě u nás dostatečně populárních programů zážitkové pedagogiky můžeme použít zejména nabídky hudebních programů, společných oslav, tahů atp., ale také nabídky individuálních rozhovorů, úvah, meditací a modliteb. Je třeba se zastavit u těchto typů nabídky a uvažovat společně o tom, jak mohou přispět k vnímavosti mladých lidí ke křesťanským hodnotám. (zdroj informací k přednášce: internet)

9 Postřehy ze skupinek: Co způsobuje dnešnímu mladému člověku radost? Je třeba rozlišit mezi radostí a veselostí. Radost je stav mysli, směr života, rozhodujeme se pro ni, plně ji prožíváme a uvědomujeme si ji. Veselost může být jejím plodem; je jen cit můžeme ji mít i z nízkých pohnutek. Radost je dar od Ducha Svatého, pochází od něj. Pravou radost dostaneme od lidí napojených na Boha, když plníme jeho vůli. mít smysl života, útočiště (v Bohu, v rodině), oporu; naplnit své touhy; společná (sdílená) radost, dělat radost druhému; každodenní radosti, drobnosti; probuzení do nového dne, dobré jídlo; parta (kolektiv), společenství, popovídání s kamarády, dobrý vtip; chvála, když se mu něco podaří; pocit, že jsem potřebná/ý; pochopení, přijetí, touha po porozumění, důvěra přátelství, láska; vyhnutí se povinnosti (spíše falešný dojem) užitek vlastní práce, práce pro druhé, pomoc druhým; úspěch Reakce hostí: Moderátor: Co způsobuje dnešnímu mladému člověku radost? Co způsobuje radost mně? Co je to křesťanská radost a jak se odlišuje od obyčejné nekřesťanské radosti? otec biskup:v latině se rozlišuje gaudium a laetitia. Oba dva výrazy označují radost. Laetitia vnější, povrchnější radost, gaudium radost vnitřní. Takovou, o které píše třeba sv. Pavel a která má být znamením toho, kdo nejde životem sám, kdo jde ve společenství někoho, koho má rád a komu věří. otec generální vikář: Já bych citoval Sv. otce Benedikta, který teď při synodu měl promluvu k biskupům a tam, když vysvětloval, co to vlastně je křesťanská radost, říkal: Radujte se, protože Pán je blízko. Být v blízkosti Pána to je pravá křesťanská radost. Ve SZ je jedno krásné místo, které mám velice rád: Radost z Hospodina je naše síla. (Neh 8,10) otec Vít Zatloukal: Sv. Pavel říká: Stále se radujte. Ale v okamžiku, kdy je mi těžko, kdy prožívám něco náročného, asi nemohu mluvit o radosti ve smyslu pocitovém ani o povrchní radosti ani o radosti srdce že bych proto byl rád (což v té radosti nějak ještě slyším) Ale pro mě je to více spojené s pokojem. Nejsem spokojený, ale žiji v pokoji. A to je možná jakási charakteristická vlastnost té vnitřní radosti, že přináší pokoj a je pokojem. Nejsem úplně šťastný, ale jsem v pokoji. Je to srovnané. Ale křesťanská radost nemusí být jen vnitřní. Ona může být naprosto zurčivá, jásavá, a když vidím na přebalu knížky nějakého člověka, který je rozesmátý od ucha k uchu, říkám si, že radost se může projevit takto. Ale je to pořád uvnitř. Monika Šišláková: Já v rozlišování křesťanské a nekřesťanské radosti vidím rozdíl jen v tom, že ta křesťanská pramení opravdu z Boha. Čím více pracuji s tou nekřesťanskou mládeží, tím silnější mám pocit, že se zas tak od té křesťanské neliší. Takže jsem trošku opatrná na takové rozlišování. Moderátor: Existuje pro nás, mladé křesťany, cesta, jak k této radosti směřovat? otec Vít Zatloukal: Je těžké rozlišovat toto je nekřesťanská radost a toto je křesťanská radost. To je i ta radost, když se směji vtipu I to může být radost, která patří k člověku. To nemusí být nic škodolibého. Ale cesta k radosti Tady cítím, že je nějaká základní otázka. Protože cesta k radosti může být velmi různá. Mou radostí je Bůh. A s tím je spojeno i něco jiného to neznamená, že nemohu mít radost z dobrého filmu. Mohu mít. Proč ne? Tady ale jde o nejhlubší základ této radosti, a jestli je to Bůh, věřím, že s ním mohu zvládnout i obtížné zkoušky, skrze které mě vede. A to je jeden z důležitých bodů křesťanské radosti.

10 Jak ty sám vnímáš mládež? pozitivně; mezi mladými jsou rozdíly každého uspokojuje něco jiného, někteří hledají; mladí jsou otevření silně reagují na impulsy; spojení díky nadšení, zápalu; snaha být originální (sebeuvědomění); základem jednání je rodina; chová se podle prostředí, na akci jinak než ve škole; nechává se strhnout davem; spojuje se do skupinek podle názoru při nalezení cíle chybí vytrvalost; ostatní určitě ve skrytu zajímá, co vlastně v tom kostele děláme; ovlivnitelnost vrstevníky část podlehne špatným vlivům, svodům, užívají si; nerozhodnost, přelétavost, strach z odlišnosti - vyloučení z party zábava bez námahy, většího úsilí; hledá stylem pokus omyl; někteří jsou líní, sobečtí, nechtějí budovat hodnoty, chtějí si užít, žít svůj život, jsou součástí konzumní společností (záleží na výchově); dát mládeži větší zodpovědnost? Reakce hostí: Jak vy sami vnímáte mládež, v čem spočívá bohatství mládí, jaké silné stránky má dnešní generace mladých? otec generální vikář: Pokud jde o mladé lidi, s kterými jsem v kontaktu, myslím, že u nich je velice dobrá vlastnost soucit s trpícími, snaha pomáhat. Mezi mladými lidmi (i mezi nevěřícími) je dnes hodně lidí, kteří jsou ochotni jít třeba i do ciziny a tam pracovat jako dobrovolníci (fr. voluntaire). To vidím jako takovou dobrou vlastnost u mladých lidí i dnes. Co si myslím, že je ohrožuje, je neochota trvale se vázat. otec biskup: Myslím, že bohatstvím mládí je životnost, schopnost růstu. A jestli se máme jako křesťané v něčem odlišovat od svého okolí, potom touhou po růstu ve všem dobrém. K tomu je třeba přijmout osobní zodpovědnost za sebe i za druhé za církev, za své sourozence (dokonce i za své rodiče), za svoji budoucnost. otec Vít Zatloukal: Já bych k tomu podotkl jeden na první pohled možná smutný postřeh mladý křesťan a mladý nekřesťan se dneska moc neliší. To je na jednu stranu smutné, protože my vidíme (bohužel) i v rámci církve stejné nectnosti, které si nese mládež necírkevní. Vliv víry v životě mladého člověka není na první pohled patrný (například i někteří mladí křesťané dnes žijí na hromádce ). V tomto rozlišení se nám to vypustit slovo trošičku stírá. Já mám z toho trošičku strach, protože to klade otázku, jestli jsme s to vnímat podstatu víry. Jestli jsme s to vnímat, co nám víra může dát. Ti, kdo žijí svou vírou, mají před sebou perspektivu šťastného života když znám zásady dobrého života, je menší pravděpodobnost, že narazím. V čem spočívá bohatství mládí? Jaké jsou silné stránky dnešní generace mladých lidí? ideály; mladí jsou v něčem ještě nedotčení, svěží, ale i naivní kvůli nedostatku zkušeností; optimismus; cíle; vědí, pro co žijí; dokáží se rychle přizpůsobit; otevřenost; dokáží jít proti proudu; mají odvahu; nebojí se ztráty místa, často vyzkoušejí cokoliv, aby našli

11 cíl; větší možnost volby cesty, v dospělosti to už tak nejde; máme mnoho možností, ale často nevíme, pro co se rozhodnout; máme lépe dostupné potřebné informace, jen je zapotřebí hledat; vzdělanost, uvědomělost, samostatnost, cílevědomost, bezprostřednost; možnost seberealizace mnoho šancí pro využití času; život ve společenství, které dokáže nadchnout; co jedinec, to jiné nadání; energie, odhodlání; důležité je dát mládeži prostor a zapojit je (do farnosti), mladí stojí na prožitcích, vede to k prohloubení víry; důležitá je důvěra mladých, vědomí důvěry ze strany okolí Reakce hostí: Mají mladí křesťané nějaké silné stránky? Monika Šišláková: Souhlasím s Vítkem naprosto. Mám možnost srovnávat a dělám animátora (hnutí světlo a život). Vždycky po prázdninách pořádáme duchovní cvičení a pak se setkáváme v průběhu roku. A říká se taky, že na Oázu jezdí spíše ta elita. Já tedy tento termín nemám příliš ráda, ale jezdí tam mladí lidé, kteří jsou aktivní ve farnostech, kteří jsou věřící. Ono je to vždycky zajímavé, když se sjedeme na první den a máme mši sv.; já ty mladé lidi vždycky pozoruji. A je to takové krásné všichni se tváří zbožně, všichni jdou ke svatému přijímání a člověk by si na první pohled řekl: Ano máme tady věřící lidi. Povedeme je blíž k Bohu bude to duchovní cvičení. Na skupinkách je ale člověk vidí z jiného pohledu tam se začíná odkrývat, jací jsou, a někdy zjistím, že se opravdu příliš neliší od těch nevěřících. Mají stejné problémy jako oni Úplně souhlasím s tím, co říkal Vítek. Co mladí lidé hledají, v co věří, co jim schází? Co je smyslem života mladých lidí? dobrý vzhled; přátelství; přijetí, uznání; změnit svět; prosadit se; najít své štěstí; aby mé okolí bylo veselé; žít pro každý okamžik, něco dělat; najít cestu najít Krista Mladí lidé hledají: smysl života, svoje místo naplnění a uplatnění, jak dosáhnout štěstí (věřící skrze Boha); lásku, přátelské a rodinné vztahy; radost, štěstí;

12 schopnost žít plný život; zázemí mají-li ho špatné, hledají ho jinde, často na špatných místech; dobré vzory; pochopení a uznání, přijetí okolím, realizaci, místo ve společnosti; nenacházejí-li odpověď, jsou zklamaní a utíkají k drogám a alkoholu; jak nejméně pracovat a co nejvíce si vydělat; smíření se sebou samým, s přírodou, okolím; jak přijít k pokoji a vnitřnímu naplnění; chceme-li změnit svět, musíme začít od sebe Reakce hostí: Co mladí hledají? Co na to církev může to naplnit? otec generální vikář: Záleží na tom, co hledají jestli hledají opravdu to, co mají hledat (Boha, štěstí, naplnění života atd.), to církev má. Mladého člověka taky musíme oslovit. Aby to pochopil, aby to přijal. Aby se taky dokázal vymanit z vlivu okolního prostředí. V srdci člověka ta pravá touha je. Jde o to, jak tu touhu odhalit, jak ji z toho člověka vydolovat. Je důležité také prostředí pokud člověk žije v prostředí druhých věřících, snáze se tyto věci přijímají člověk potřebuje někoho jako průvodce na cestě. Křesťanství přítomnost Krista není možné provádět jen tak teoreticky. To se musí ukazovat prakticky. otec biskup: Ve společenství církve existují svátosti, které jsou mocnou posilou v životě s Kristem. Jako křesťané bychom měli více žít ze své víry a nebýt líní s pokorou hledat a žít svou víru plně. Nemůžeme být znamením ve světě, když se stydíme za to, že jsme křesťané. otec Vít Zatloukal: Za prvé, je důležité, že my neobracíme svět, ale Kristus obrací svět. A jestli je zakoušen ve společenství, ve svátostech, v životě On obrací svět, ne my! A ta druhá věc: Křesťanství je určující v našem životě. Ale nesmíme se bát o tom mluvit a vydávat o tom svědectví chováním, oblečením, postojem to jsou všechno věci, které pak už určují náš život. Monika Šišláková: Pro mě je zde důležité nebát se být křesťanem a svědčit o tom i tam, kde se to ostatním nehodí, např. ve škole. Schází jim: láska; porozumění; společenství; pevný bod, o který se mohou opřít; čas; komunikace; smysl pro povinnost; sebepřijetí; zodpovědnost; opravdová radost;

13 zázemí; jistota; duchovno; vzor; někdo, kdo by jim ukazoval hodnoty, cestu; přátelé ti, kteří mě mají rádi, vnímají mě, pomáhají mi, které mám rád; umění naslouchat jsou zahlceni informacemi; ochota obětovat se; trpělivost; cíl; naděje V co věří? V Boha; v něco nad námi ; ve vzor a cíl; v rodinu, přátele; v lásku, štěstí; v kariéru, užitečnost, slávu Po čem toužíme po svatosti; nalézt Boha a přiblížit se k němu; milovat Boha celým srdcem a bližního jako sám sebe; jít po Boží cestě a objevovat jeho vůli; nalézt povolání; být tím, čím mě chce mít; být Kristovým svědkem vlastním životem; pomoci druhým; nebýt tu pro sebe, ale pro druhé; odstranit ze života sobeckost; modlit se za druhé a vyprošovat jim milost; nepromarnit čas; žít plný život; vést nevěřící k Bohu; působit radost a ne zklamání; potkat se s druhými v nebi; naplňovat přikázání; aby se lidé chovali opravdově; aby byl člověk přijímán, jaký je; po vzájemné úctě;

14 zajistit lidskou důstojnost (odstranění hladomoru, válek, diktatur ) a co chceme změnit? špatné vztahy (začít u sebe); poměr bohatých a chudých; nešťastné rodiny; politické poměry; intoleranci Jaké klade svět otázky křesťanům a jaké vám pokládají lidé v okolí? Proč je zlo a utrpení ve světě? Proč Bůh nevyřeší problémy lidstva? Co když stvořil svět někdo jiný? Jak nalézt Boha? Proč věříš? Jak můžeš věřit bez důkazu? Ty jsi fakt věřící? Myslíš to vážně? Jak se liší jednotlivá náboženství? Neomezuje v něčem věřícího náboženství, neubírá mu svobodu? Proč chodit do kostela? Co se děje při mši sv.? Co jsou a k čemu jsou andělé? Proč máte honosné kostely, když existují chudí? Jaký bude papež? otázky výkladu Bible; euthanasie, potraty, antikoncepce, sex před svatbou, homosexuálové; historie církve, husitství; rozvod a svátosti; reinkarnace

15 Reakce hostí: Jaké klade svět křesťanům otázky? Proč věříš, co ti to dává? otec generální vikář: Víra mi dává odpověď na otázku proč tady je svět, proč jsem tady já. Na otázku co ti to dává bych uvedl odpověď jednoho obráceného člověka, kterého se někdo před kostelem na tuto otázku zeptal. On mu odpověděl: Pokoj duše. otec biskup: Nedokážu si bez Boha představit celý vesmír. Cítím blízkost Boha v řádu tam, kde věci nemohou vzniknou samy. To, že věřím, mě chrání před osamělostí. Cítím, že dostávám víc, než jsem mohl investovat. otec Vít Zatloukal: Být s Bohem znamená nebýt sám, je to otevřená cesta naděje. Monika Šišláková: Já prostě mám pocit, že bez Boha to nejde. Ten pocit mám na základě toho, že opravdu jsem v intenzivním kontaktu s nevěřícími. Jak říkám, bez Boha to nejde. Umíte odpovědět? Jak? věřící se nevzdělávají ve víře; od křesťanů se předpokládá, že budou všechno ohledně křesťanství vědět, že jsou v tom dokonalí církev je podávána negativně osobní názor mnohdy nesouhlasí s církví; co se týká stvoření, odpovědět neumíme; nejlepší odpovědí je život nejprve žít, pak mluvit; respekt získáme pravdivostí jednání; doufáme v pomoc Ducha Svatého; tolerance, respektování jiného názoru Kdo je vzorem pro mladé? Kdo/ co je autorita pro mladé, pro tebe? Proč? Jaká jsou kritéria? Vzory: ten, kdo mě přijímá, kdo mi má co dát, má mě rád a také ukazuje hranice; úspěšní lidé z médií, celebrity, sportovci, politici; dospělí, rodiče; kněz; kamarádi, spolužáci; ten, kdo člověka přivedl k víře nebo ji pomáhá prohloubit; někdo, kdo žije podle toho, co říká; dobrý člověk z okolí; světci a patroni; Matka Tereza; Jan Pavel II.

16 Autorita Bůh; církev; rodiče; kněz; učitel (může o autoritu lehce přijít vztahem k žákům); ten, kdo mě bere; pro některé nikdo Kritéria pro volbu vzorů: být uznávaný okolím, mít nějakou schopnost, kterou ostatní nemají; ten, kdo mi má co říci; ten, na němž je vidět moudrost; ten, kdo to se mnou myslí dobře; kdo žije podle toho, co říká; ten, kdo osloví svým životem; ten, kdo dosáhne úspěchu; ten, kdo mě přitahuje; vzory podle koníčků; někteří si je vybírají jen pro např. fyzickou krásu Reakce hostí: Co mně osobně pomáhá k tomu, abych žil svou křesťanskou víru pravdivě? Je něco, co byste vypíchli? Co si myslíte, že je opravdu důležité ke křesťanskému životu? otec biskup: Modlitba. otec Vít Zatloukal: Společenství. Monika Šišláková: Pohled na Krista jako na pastýře svých ovcí, který přichází k hříšníkům a rozmlouvá s nimi. Pohled na Krista jako na toho, který mě přijímá s mými pády a omyly. otec generální vikář: Boží slovo Charakterizuj životní styl mladého člověka, který směřuje ke svatosti. Jaké knihy, filmy a hudba jsou pro křesťana dobré? Monika Šišláková Kniha Guy Gilbert. Jeho knihy jsou prostě bomba. Je to francouzský kněz, který pracuje s mládeží. Kapela U2. otec Vít Zatloukal: Kromě Písma sv., jo? Já mám strašně rád knížku Protože navždy trvá dlouho. Film: Telefonní budka k zamyšlení. O tom jak nejsme tím, kým máme být a jsme skutečně, a o tom, jak nás svědomí, láska dotváří. Skupina: Přidám se k U2. otec biskup:kniha: Knihy, které znám od kardinála Ratzingera. Ty vždycky čtu s velkým vnitřním potěšením. Skupina: Vídeňští filharmonikové. Film: Thomas Becket. otec generální vikář: Kniha: Stín Otce. Film: o Janu XXIII.

17 Jak žít v dnešním světě, jak být in a zároveň se nevzdalovat od Boha? In znamená být spokojený sám se sebou, být si jistý tím co dělá, proč věří. Najít svou identitu a tu žít naplno s ostatními.in znamená, jak se oblékám, co poslouchám, být moderní, jít s davem, být sám sebou, odmítat s čím nesouhlasím. Když je stále ve spojení s Bohem. Být In a křesťanem zároveň není snadné. Číst časopis IN!; dodržovat desatero. Nestranit se společnosti. Rozvržení času pro Boha a společnost. Je důležité, dělat to co ho baví, ale dělat to jako křesťan. Stát si za svým přesvědčením, názorem, šokovat vírou. In je chodit ke svátostem, netajit před nevěřícími svou víru, otevřenost vůči subkulturám, milovat bližního, ale nenávidět zlo, být příkladem. Odpouštět ostatním, zajímat se o ně. Mít přehled o dění ve společnosti. Jak žít svou víru? Co mně osobně pomáhá? Mít společenství. Nebýt ve víře sám, hledat partu. Navštěvovat akce pro mladé křesťany. Rodina Modlitbou. Postem. Četba Písma svatého, rozjímání a pravidelné přijímání svátostí. Být vnímavý k Božímu volání. Jistota v sobě = sebeuvědomění. Přibližovat se k Bohu. Rozvíjet dary, které máme od Boha a obohacovat tím druhé. Důvěřovat Bohu, nevzdalovat se od Něj. Nést svůj kříž a vytrvat. Každý den se rozhodnout pro Boha. Žít víru je milostí od Boha. Stát si za svou vírou a umět vysvětlit dotazy nevěřících. Vzdělávat se v otázkách víry. Kolik času věnuješ ve svém životě Bohu? Výzva Písma svatého: Bez přestání se modlete Jak trávíš volný čas, aby byl co nejlépe využit? Sport, knížky, s kamarády, kreslení, domácí práce, pomoc rodičům, počítač, hlídání dětí, hudba, příroda, společenství, diskuse, studium, odpočinek, záliby, televize, křesťanské akce, spánkem (když spím, tak nehřeším), udělám něco pro druhé, povinnosti, modlitba, výpomoc při mši sv., cestování, vycházky do přírody, focení a programování, schóla, kultura, čas s rodinou. Co považuješ za efektivní, smysluplné využití času? Být s lidmi; pomoc slabšímu; pomoc rodičům; práce pro církev; být s Bohem za všech okolností Rovnováha mezi aktivitami; pozitivní ladění; stávat se lepším a lepším (velikost snahy = svatost) Když obohatím sám sebe, nebo někoho jiného (sport, modlitba, splnění povinností); sportovní vyžití, relaxace, rozvíjení nadání; když mám z činnosti dobrý pocit. Co je úkolem mladého křesťana? Evangelizovat Příprava na budoucí život Žít spořádaný život (podle evangelia) naplno. Nedělat ostudu a nejen to, ale také přitahovat. Celý den být s Bohem Příklad lásky, oběť Nebojí se mladý křesťan být svatý? Nebojí. Pro některé lidi je svatost něco nedosažitelného a proto o ni lidé mnohdy neusilují. Bojí se, kvůli nesprávnému náhledu na svatost (křesťanské babičky) svatý musí být zcela normální. Mladý svatý nemusí být zároveň mystik, mučedník a prorok. Je nějaké prostředí, situace, místo ve kterém by sis dokázal představit, že se nejen přiznáš k víře, ale také o ní veřejně promluvíš? (nevěřící místo) Mluvíš někdy s někým o víře? O víře mluvím se spolužáky, kamarády, se spolusouvěrci, i s nevěřícími, tehdy, když se ptají. (rozhovor nevnucuji). Přizpůsobit rozhovor prostředí, dávat pozor na obyčejné provokatéry. Věřící člověk se asi nebude bavit s nějakým neznámým

18 člověkem o víře na potkání. Říct Ano, věřím už není takový problém nebojím se společnost je tolerantní, ale mluvit o Bohu a důkazech jeho existence, na to se necítíme. Jaké filmy a hudba jsou pro křesťana dobré? Prospěšné, dodávající motivaci. Filmy, ze kterých si něco vezmu, vyloženě křesťanské o osobnostech, biblické. Čisté filmy. Pohádky. Mnohdy chybí informovanost o tom, že existují křesťanské pořady. Klasika, křesťanské písně, poslouchatelné písně, každý žánr, který má nějaký smysl. Téměř jakákoliv hudba, která nepodněcuje ke zlému. Křesťan by měl sledovat všechno, aby byl v obraze, ale nenechat se tím ovlivnit, udělat si vlastní názor. Záleží na osobnosti mladého. Jak se bránit vlivu zla, když musíme toho zlého tolik vidět a slyšet (TV, internet )? Důležité je, naučit se odejít, posílit vůli. Modlitbou tím, že podlehneme vlivu dobra Nekupováním časopisů, vypnutím TV, přeladěním rádia... Svátost smíření Podle čeho si vybírám? U hudby jsou hodně důležité texty. Záleží jaký postoj zaujmeme. Mít přehled, vědět z čeho si vybírám. Morální kvalitu poznáme podle svědomí. Nechat na sebe filmy působit ve zdravé míře, nechat si svůj vlastní názor. Reference od kamarádů Podle toho, co nás zajímá Pokud se mi to líbí Na dobrý film se rád znovu podívám. Podle nálady Podle toho, že se z toho dá vzít něco pozitivního Vybírám si, i podle zfilmované knihy Skladatel působí na člověka (vliv zlého ducha).

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více