JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)"

Transkript

1 JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) FÓRUM MLÁDEŽE Homilie o. Jiřího Mikuláška pátek při zahajovací mši sv. Svatost v dnešním světě vzor mladého svatého laik Když se tak po vás dívám, vidím mladé lidi plné očekávání, co krásného jim život přinese. A jistě přinese, jestliže budete dobře spolupracovat s Bohem. Slyšeli jsme v dnešním evangeliu dvě podobenství o Božím království. Obě hovoří o tajemné síle, která působí, že z nepatrného počátku vznikne něco velkého a nečekaného. Můžeme to vztahovat nejen na církev, ale také na tu skutečnost, která se od křtu začne utvářet v našem nitru, protože Boží království není nějaké území nebo prostor, ale znamená mocné Boží působení. Jeho hranice proto vedou srdci lidí, kteří se tomuto Božímu působení otevřeli. A tajemství svatosti je především v tom, otevřít se Bohu a nechat ho ve svém životě působit. Svatý otec Benedikt řekl nedávno o Panně Marii: Zřekla se sama sebe, bez výhrady se oddala Kristu a s ním je nám dávána jako dar. Vždyť čím víc se člověk dává, tím víc nachází sama sebe.tím, že tvoří jednotu bytí a cítění spolu s Bohem, se její srdce rozšířilo. V ní se k nám Boží dobrota velmi přiblížila. Tak stojí Maria před námi jako znamení útěchy, povzbuzení a naděje. Obrací se k nám slovy: Měj odvahu více se odvážit s Bohem! Zkus to! Neměj strach! Měj odvahu riskovat s vírou! Měj odvahu riskovat s dobrotou! Měj odvahu riskovat s čistým srdcem, zadej si s Bohem a uvidíš, že se díky tomu tvůj život stane naplněným a osvíceným, vůbec ne nudným, nýbrž plným nekonečných překvapení, protože nekonečná dobrota Boha se nikdy nevyčerpá. Mládí je dobou přípravy na život a proto je to velmi důležité období. Když jsem byl farářem v Blansku, jednou přiběhla starší paní a hlásila mi. V předsíni kostela je nějaký nešťastný mladý člověk. Našel jsem v předsíni kostela klečet u mříže asi dvacetiletého mladíka, který plakal a říkal: Já už nemůžu dál! Vzal jsem ho na faru a dozvěděl jsem se, že se léčí na psychiatrii, protože propadl drogám. Utekl odtud, protože chtěl navštívit dítě, které má s jednou dívkou, ale oni ho nepustili do domu. Jak potom rozsukovat takový život? Vy máte velkou šanci, protože jste na křtu dostali moc stát se Božími dětmi. Když při Ježíšově křtu se ozval z nebe hlas: Toto je můj milovaný Syn, v tom mám zalíbení a sestoupil na něj Duch Svatý v podobě holubice, byl to také předobraz našeho křtu. Každému z nás říká nebeský Otec: Podívej se na Ježíše, tak má vypadat člověk podle mé představy, tak jsem si člověka vysnil, snaž se mu podobat, protože i ty jsi můj milovaný syn, moje milovaná dcera. Stačí tedy napodobit Ježíš v jediné věci: Snažit se v každé chvíli dělat co chce Bůh. Pokud můžeš říct: V této chvíli dělám to, co chce Bůh, odpovídáš Boží představě a to znamená, že jsi svatý. Chaiara Lubichová dala mladým takové heslo: Budeš svatý, jestliže jsi svatý teď! Tak se z tebe stane člověk pro druhé a jsi připraven darovat svůj život svému protějšku v manželství nebo v zasvěcení Bohu. Skoro nepozorovaně v tobě uzrají vlastnosti jako je věrnost, pokora, trpělivost, milosrdenství, čistota, vděčnost, statečnost 20. srpna to bude deset let, co otec biskup slavil v katedrále svoje padesátiny. Za Slovácko mu v kroji přišli blahopřát dva mladí v kroji z čejkovické farnosti, chlapec, který hovořil a dívka, která předala kytici.ten chlapec se jmenoval Jenda Holomek. Před dvěma měsíci maturoval s vyznamenáním a byl přijatý na vysokou školu. Za necelý týden, 26. srpna jel s rodiči autem na dovolenou. Seděl v předu a řídil. Na velice nepřehledném přejezdu někde u Opavy se srazil s vlakem a byl na místě mrtev. Oba rodiče byli těžce zraněni, tatínek, velmi schopný čejkovický starosta, bojoval o život. Pan farář sloužil mši svatou a oznámil, že bude otevřený kostel i v noci. Lidé se nepřetržitě modlili a oba rodiče se uzdravili. Měli jen jednoho syna. Adoptovali tedy dvě děti. Jeden z Jendových kamarádů vzpomíná: Jendu jsem znal asi od 8 let. Oba jsme tehdy hráli na hudební nástroje v začínající místní dechové kapele. Také jsme navštěvovali dětský chrámový sbor, který se účastnil mnoha akcí zvláště ve vánočním období.

2 I když jsme se setkávali ve sboru a v kapele v podstatě až do Jendova odchodu na věčnost, za toto období asi deseti let mi při vzpomínce na jeho život nevyvstává v paměti nic, co by mělo nádech nějakých převratných činů. Přichází mi na mysl spíše jedna taková docela krátká a prostá věta: Má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Při pohledu zpět si uvědomuji, že jsem také Jendu nikdy neslyšel vést s někým nějaké dlouhé hovory o Bohu. Nikdy se nesnažil přesvědčit druhé o víře jenom slovem. Pro něj bylo důležitější ukazovat na pravdu svým životem. Jenda si začal psát deník, kam zapisoval citáty, výpisky z knih (Nový katechizmus, Waltariho Jeho království, Václava Havla Moc bezmocných). Z Následování Krista od Tomáše Kempenského si zapsal: Učiň, Pane, co pravíš, neboť je mi milé tobě naslouchat. Je tam také modlitba, kterou si zřejmě sám sestavil a která je jakýmsi jeho životním programem: MODLITBA Modli se srdcem. Při modlitbě mysli na Boha jako na dobrého otce: Obracej se k němu s vděčností, láskou a pokorou ve svém srdci. Děkuj mu za všechno, co ti dává, proto se nauč radovat se z maličkostí. Buď rád, že máš dobré přátele (sbor aj.) a když se modlíš, vzpomeň si na ně a vůbec na všechny bratry a sestry. Když někomu podáváš ruku, tak jako bys mu říkal: Jsem tvůj přítel, jsem si rovni a mám tě rád. Pokud to budeš kdykoli potřebovat, obrať se na mne, věř, že tě nezklamu, budu se ti snažit pomoci. Vždyť jsem tvůj bratr. A neměj strach, vždyť Bůh překonal svět, On je s námi po všechny dny až do skonání tohoto času. Mysli také na to, že jsi se sám pro Boha a život s ním rozhodl. Zcela se mu dej, a on pak bude v tobě svým Duchem působit. Zřekla se sama sebe, bez výhrady se oddala Kristu a s ním je nám dávána jako dar. Vždyť čím víc se člověk dává, tím víc nachází sama sebe.tím, že tvoří jednotu bytí a cítění spolu s Bohem, se její srdce rozšířilo. V ní se k nám Boží dobrota velmi přiblížila. Tak stojí Maria před námi jako znamení útěchy, povzbuzení a naděje. Obrací se k nám slovy: Měj odvahu více se odvážit s Bohem! Zkus to! Neměj strach! Měj odvahu riskovat s vírou! Měj odvahu riskovat s dobrotou! Měj odvahu riskovat s čistým srdcem, zadej si s Bohem a uvidíš, že se díky tomu tvůj život stane naplněným a osvíceným, vůbec ne nudným, nýbrž plným nekonečných překvapení, protože nekonečná dobrota Boha se nikdy nevyčerpá. Jendu jsem znal asi od 8 let. Oba jsme tehdy hráli na hudební nástroje v začínající místní dechové kapele. Také jsme navštěvovali dětský chrámový sbor, který se účastnil mnoha akcí zvláště ve vánočním období. I když jsme se setkávali ve sboru a v kapele v podstatě až do Jendova odchodu na věčnost, za toto období asi deseti let mi při vzpomínce na jeho život nevyvstává v paměti nic, co by mělo nádech nějakých převratných činů. Přichází mi na mysl spíše jedna taková docela krátká a prostá věta: Má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Při pohledu zpět si uvědomuji, že jsem také Jendu nikdy neslyšel vést s někým nějaké dlouhé hovory o Bohu. Nikdy se nesnažil přesvědčit druhé o víře jenom slovem. Pro něj bylo důležitější ukazovat na pravdu svým životem.

3 Mgr. Monika Šišláková přednáška sobota dopoledne Naše mládež je zkažena do morku kostí. Je intrikánská a líná. Nikdy nebude připomínat mládež dávných časů. Mladé pokolení dnešních dnů není schopno zachovat naši kulturu. Ztrácím veškerou naději v budoucnost našeho státu, až mládež převezme moc do svých rukou. Naše mládež je neukázněná, nesnesitelná, nestálá jednoduše hrozná. První citát byl nalezen ve staré Babylonii na hliněné amfoře, druhý citát pronesl Hesiodos v 7. století před Kristem. Tyto citáty ze starověku nám ukazují, že s negativním a mnohdy odsuzujícím pohledem na mládež se setkáváme po celé dějiny lidské existence. Jaká je dnešní mládež? Výsledky výzkumů z konce 20. stol. ukazují, že mladí v západní Evropě i u nás jsou nejpesimističtějšími adolescenty na světě. Centrum mezinárodních studií v roce 1996 publikovalo výsledky mezinárodního výzkumu, podle nějž je současná mládež první generací, která nevěří, že bude svět a společnost lepší (jak vždy očekávaly předchozí generace mladých). Paralela s Halíkem žijeme v postoptimistické době lidé už se naivně nespoléhají, že všechno je OK, že někdo zařídí, že za chvíli budeme v tomto optimu. Nevidí už spásu ve vědě, technice, moci lidského rozumu, křesťanský optimismus chápe jako spoléhání se na zásvětného režiséra, který nás vytáhne z našich potíží Jsou více cyničtí a rezignující (tento cynismus se bohužel odráží i v rámci kriminality českých adolescentů roste samoúčelná brutalita a bezohlednost spáchaných činů) Alkohol je láká stejně jako jejich předchůdce, na rozdíl od nich se ale prosazují více drogy a ubývá kuřáků (v ČR dochází ke zvyšování juvenilní kriminality souvisejících s drogami a ostatními závislostmi) Jsou ovlivněni virtuální realitou zprostředkovanou médii, počítači (chatová generace) Američtí školní psychologové porovnali poznámky v třídních a žákovských knížkách: 1940 mluvení bez přihlášení, žvýkání žvýkačky, hlučení, pobíhání po chodbách, předbíhání, nedodržování předepsaného oblečení, znečišťování prostor užívání drog, pití alkoholu, kouření, těhotenství nezletilých dívek, pokusy o sebevraždu, znásilnění, krádeže, těžké ublížení na zdraví. Pracovní úspěchy pro ně nejsou zdrojem radosti a cílem, ale jsou pouze prostředkem k získání zdrojů pro užívání si života. Chtějí přijít k hotovým věcem Mcdonaldizace, hamburgerová mentalita. Nechtějí se už tak moc bouřit, jak to činili jejich rodiče v době svého mládí (nežijeme v totalitě) vidíme, že v dnešní době už téměř nedochází ke vzniku nových hnutí a subkultur. U českých adolescentů se ukázalo, že jsou více orientováni na materiální cíle, úspěch a prestiž, ale také (a to je super) kladou větší důraz na cíle spojené s užitečností a odpovědností (vzhledem k rodině, zemi) Chtějí žít jako nezávislí dospělí, ale zároveň se bojí jimi být (chtějí nezávaznost). Zřetelně to vidíme na řadě partnerských vztahů, kdy mladí lidé spolu žijí na zkoušku, odmítají oficiální sňatek nechtějí se vázat v duchu hesla reklamních sloganů typu nevaž se, odvaž se. Hovoří se v této souvislosti o individualizaci typické pro pluralitní demokratickou společnost. Tato společnost jim sice dává možnost výběru, ale neurčuje pevná kriteria podle nichž by se mohli řídit anomie dává jim uměle vytvořené normy a kriteria ovlivněné např. reklamou které však ve svém důsledku spíše matou. Jsou si pragmaticky vědomi svých práv a svobod a vehementně se jich dožadují, nicméně s menším respektem přistupují k povinnostem a závazkům, jež jsou spojeny s jejich právy.

4 Fyzicky o dva roky dříve, psychicky o dva roky později. Něm. Sociolog Schelsky (60. léta) o fenoménu fyzické a pohlavní sekulární akcelerace charakteristickém zpomalením osobnostního zrání. Problémem je, že toto urychlené fyzické zrání není doprovázeno stejným zráním duchovní úrovně a mravní kultury osobnosti. Spíše dochází k posunu od zakotvení v kvalitních hodnotách smyslu života k postmodernímu relativismu hodnot, nevyhraněnosti ideálů a kriterií orientace. Otázka smyslu života Mládí je charakteristické fyzickým, psychickým a duchovním dozráváním člověka. Ve střední adolescenci (14-16 roků) převažuje hledání vlastní identity (jedinečnosti a autentičnosti), v pozdní (17-20 rok) už je o plánování budoucnosti, stanovování cílů a přechodu do dospělosti. Je to období zvlášť citlivé a apelující na hledání životního smyslu. Viktor Emanuel Frankl popisuje své zkušenosti z koncentráku o zrůdné brutalitě nacismu Člověk je bytost, která vynalezla spalovací pece a na druhé straně ukazuje obrovské lidství, jež mu dokázalo čelit Je však současně i bytostí, která šla do plynových komor vzpřímeně a s modlitbou na rtech (viz Kolbe) viděl jak odlišné smysly mohou lidé nalézat (či spíš jak to vypadá když je člověk nenalézá). Všímal si, jak jsou nešťastní lidé tehdejší doby (přestože žili v blahobytu, měli dobrý status ). Odmítl Freudův psychoanalytický koncept vůle ke slasti i Rogersovu koncepci individuální psychologie vůle k moci a přišel s vůlí ke smyslu, jež je podle něho základní lidskou potřebou. Říkal, že být člověkem znamená být odpovědným vůči naplnění života smyslem. Hodnoty pokládal za cesty ke hledání smyslu a svědomí jako orgán smyslu. Výsledky mého výzkumu existenciální frustraci (pocit nenaplnění smyslu života) zažívalo jen necelých 25 % brněnských nedelikventních adolescentů oproti 54 % delikventní mládeže. Kým je mladý člověk ovlivněn? Sebou samým dědičností (např. agresivita má genetický základ, ale její četnost, intenzita a formy jsou podmíněny prostředím), genetická vloha snižuje či zvyšuje práh pro působení vlivů prostředí. Např. bylo zjištěno, že dědičnost má vliv na sníženou sebekontrolu a hyperaktivitu. Tyto predispozice však samy o sobě nevedou k tomu, že mladý člověk např. vyloupí trafiku. Rodinou - má na adolescenta už od dětství největší vliv. Především jej ovlivňuje charakterem vztahů mezi jejími jednotlivými členy, důsledností a konzistentností výchovného přístupu rodičů, atd. Školou - výzkumy ukazují, že špatné školní klima (šikana, špatné vztahy mezi učiteli a studenty i mezi studenty samotnými) může vést k tomu, že mladý člověk se dostane na šikmou dráhu. Médii jejich vliv lze obecně vysvětlit mechanismem imitace, v krajní podobě dokonce indoktrinace Tvůrci tv programů dobře vědí, že agrese patří k základní dispoziční výbavě člověka a od jeho narození je více či méně v něm podporována, což trvá celý život. Různé agresivní obsahy prezentované v médiích jsou pak nadány schopností oslovit v jedinci již připravenou strukturu. Známý je také vliv podprahové reklamy Pondělní syndrom zvýšená agresivita dětí ve školkách a ve školách, jež je oprávněně vykládána jako odreagování agresivity, jíž se děti nabily během víkendu u televize. Někdy adolescenti přímo napodobují to, co viděli v tv to jsem zažila i u jednoho klienta, který byl součástí party kluků, kteří po shlédnutí hororu Vřískot brutálně pořezali svého spolužáka. Pohled na média nemůže být černobíle odsuzující. Vedle toho, že jsou nositeli informací (kanadský odborník na masovou komunikaci Marshall McLuhan dokonce nazývá svět globální vesnicí díky elektronickým médiím jsou lidé informováni i o tom, co se děje na nejvzdálenějším koutku planety), slouží také k odreagování napětí ve fantazii, jež už pak nepropukne navenek. Vrstevníky - pro mladé lidi představují důležitý prvek. Řada z nich hledá právě mezi svými vrstevníky referenční osoby, skupiny, v nichž hledají a utváří svou vlastní identitu. Statistiky ukazují, že v některých případech jsou právě vrstevnické skupiny, party podhoubím delikventního chování adolescentů. Nezřídka je podmínkou vstupu do těchto skupin spáchání trestného činu. Naopak např. křesťanská společenství mohou mít na mladého člověka pozitivní vliv.

5 Jak s touto mládeží pracovat? Je potřeba mít na mysli několik základních principů: Základní východisko přístupu k nim je: jsou stvořeni k lásce a pro lásku, jejich základní potřebou je milovat a být milován. S druhým člověkem nemohu pracovat, pokud si jej nevážím, nevnímám jej jako Bohem milovanou a stvořenou bytost. Evangelizuji jej nikoliv proto, že musím, ale proto, že pro něj chci to nejlepší. V přístupu k nim bychom měli být opravdoví, nepřikrášlovat jim život ve víře. Život jako takový (což platí pochopitelně i o víře) je plný nejen krásy a radosti, ale také smutku a bolesti. Pokud jim něco zamlčujeme, pak je naše sdělení falešné a my se vystavujeme riziku, že nám nebudou věřit ani tehdy, když budeme mluvit pravdu. Uvědomit si, že mládí je procesem hledání identity, na různá duchovní cvičení a diecezní setkání jedou hledat Boha, ale také sebe sama řada z nich má velké problémy se sebepřijetím Hlásat Krista přitažlivou formou, nechtějí jen pasivně přihlížet, potřebují zážitkovou a prožitkovou formu, potřebují být zapojeni, vtaženi do společenství církve např. skrze menší společenství. Mladí lidé také hodně často prožívají krize. Proto je důležité při práci s nimi umět také zacházet s krizemi. Ukazovat jim pravý obraz krize jakožto šance, příležitosti odrazit se ode dna. Krize ve svém původu označuje správné tříbení, čínský znak označující krizi má podobu dvou kořenů, z nichž jeden má význam nebezpečí a druhý šance. Krize má paralelu v náboženství, jež stojí na základním paradoxu - smrt Krista byla totálním fiaskem, špatným koncem. Ale Bůh nám ukazuje, že to co je prohrou v očích tohoto světa, to je výhrou v očích Božích. Přednáška sobota odpoledne P. Mgr. Vít zatloukal: Kde žije mládež a možnosti oslovení evangelizace 1/ Mládež Specifikace věku podle vývojových stupňů osobnosti 11/12 15 puberta (raná adolescence) dospívání (adolescence) raná dospělost střední dospělost podle převažující činnosti let druhý stupeň ZŠ let střední škola, učiliště let vysoká škola 26 až? zaměstnání podle převažujících vztahů let období party

6 15 20 let první vztahy (smíšené skupiny) let období vážných známostí let mladá manželství 2/ kultura obecný pojem souhrn materiálních a duchovních hodnot vytvořených lidmi v procesu historického vývoje; člověkem vytvořené prostředí, které se nedědí ale učí; soubor hodnot, myšlenek a naučeného chování, které umožňují jedinci bezproblémový život ve společnosti je něco, co od nás společnost vyžaduje, abychom mohli být plnohodnotnými členy společenství; kultura má tři základní složky. materiální, duchovní a normativní; společenské představy lidí, názory filosofické, vědecké poznatky, umělecké a morální hodnoty, obecné vzdělání 3/ subkultury mládeže Každý z nás se setkává s lidmi, kteří se myšlenkově, vizuálně či jinak oddělují od majoritní skupiny. Setkáme se s nimi na ulici, ve školách, při práci s mládeží. Je důležité si uvědomit, že se jich nemusíme bát, že nemusíme panikařit, a spíše se snažit je pochopit. Než se ale dostaneme k jednotlivým skupinám, je třeba říci něco o subkulturách jako takových. Subkultury můžeme v několika bodech vymezit takto: 1) Nositelé subkultury jsou menší, víceméně přesně vymezené skupiny, které jsou součástí vyššího celku. 2) Subkultura vykazuje z hlediska své vnitřní stavby tytéž složky jako kultura obecná složky materiální, duchovní, normativní. 3) Subkultura se alespoň v některých elementech ve všech těchto složkách odlišuje od základní kultury. 4) Subkultura musí být relativně stálá v čase. 5) Není vázána na místo, je všude rozšířená se stejnými znaky. Subkultura je tedy neformalizované uskupení lidí, kteří mají mnoho společného. Proto se vyhledávají, sdružují, kontaktují a podporují. Subkultury bychom mohli rozdělit na tři skupiny sociální, módní (tedy ty, o kterých bude řeč v dalších odstavcích) a ostatní, mezi něž můžeme řadit profesní, umělecké, náboženské a další, kterých je nepočitatelné množství. 4/ dělení (fragmentace) času života a) Rodina základ života? V dětském věku jistě, později dochází k osamostatňování; problémy mladých lidí uznání autority, vymezení kompetencí. b) Škola, zaměstnání S rostoucím věkem přibývá čas, který trávíme ve škole; zhruba 1/3 aktivního času života c) Volný čas K nejméně často provozovaným pravidelným činnostem patří návštěvy divadla, koncertů, výstav apod. (1 % pravidelných návštěvníků) a návštěvy kaváren, restaurací, diskoték či tanečních akcí (9 % pravidelných návštěvníků).

7 Nejčastější činnosti: 1. Sledování televize či videa 89 % respondentů; 2. Polovolný čas: domácí práce 68 %; 3. Četba časopisů a zábavné literatury 54 %; 4. Koníčky a záliby 41 %; 5. Polovolný čas: péče o děti 36 %; 6. Sport a vycházky 35 %; 7. Pasivní odpočinek 33 %; Nejméně času televizi věnují studenti a učni (denně 33 %) a obecně mladí lidé (ti tradičně naopak preferují aktivity mimo domov a tedy i s menší příležitostí ke sledování televize). V současnosti je třeba více započítávat čas strávený u počítače a na internetu, který je zdrojem interaktivní zábavy a virtuální realitou, ve které mladí lidé tráví mnoho času 5/ Evangelizace Čtyři základní pravdy hlásání křesťanství (kerygma): 1) Bůh každého miluje a má s ním dobrý plán. 2) Hříchem je ale každý od dobrého Boha oddělen. 3) V Ježíši Kristu je nabídnuta záchrana a nové spojení s Bohem. 4) Tato záchrana v Ježíši Kristu a nový život z Ducha jsou nabídnuty každému člověku. Práce pro evangelium znamená beze sporu také předávání hodnot. 6/ Aktualizace a inkulturace Konstituce II. vatikánského koncilu Dei Verbum v čl. 14 a 21 zdůrazňuje jednak nepomíjející hodnotu Písma, jednak neměnný charakter obojí je základem aktualizace a inkulturace. Aktualizace značí částečné oddělení biblického poselství od jeho historických vazeb na minulost a přenos do přítomnosti; aktualizace je možná, ba dokonce nutná, musí respektovat dynamismus Bible jako celku, realizuje se díky živé tradici, ale nesmí být vedena pouhou libovůlí. Inkulturace znamená šíření Božího slova přes hranice kultur tak, aby dosáhlo ke všem lidem; hlavní fáze inkulturace tvoří překlad Písma do vlastního jazyka, interpretace Božího slova a jeho proniknutí do všech životních sfér Hlavním tématem není evangelizace jako taková, nýbrž pokus odpovědět na otázku, která vychází z praxe našich středisek mládeže, totiž: Jak oslovit mladé lidi náboženskými tématy v rámci volnočasových aktivit? Pokus o odpověď je postaven na třech tezích, které jsou podkladem pro další úvahy, případně pro praktické návrhy: 1. Nějaká forma náboženskosti patří podstatně k lidskému bytí. Proto i dnešní mladí lidé hledají něco jako svoje náboženství, které jim umožní překročit hranice sebe sama, svých každodenních zkušeností, a tak se dotknout toho, co můžeme obecně nazvat transcendentno. 2. Přitom si mnoho z nich myslí, že křesťanství jim nemůže poskytnout ani adekvátní odpověď na jejich životní otázky, ani nemůže uspokojit jejich spirituální potřeby. 3. Mladí lidé mohou přijmout křesťanství za svoje náboženství teprve tehdy, když se přesvědčí, že odpovídá jejich touze po transcendentnu a nabízí jim uspokojivou odpověď na otázku po smyslu života.

8 V mnoha zájmových oblastech mládeže můžeme nalézt prvky, které poukazují na skrytý hlubší rozměr jejich životního hledání. Paradoxně se to týká oblastí, které mají na první pohled s tradičně chápaným křesťanstvím jen pramálo společného. Přesto se podařilo najít styčné body životního stylu mladých lidí a náboženství, a to nejen v touze po tajemnu a posvátnu, ale i v těch nejrozšířenějších volnočasových aktivitách, jako je hudba, setkávání s partou, s přítelem nebo s přítelkyní, zábava, sport, hra. Výsledek úvah nad těmito styčnými body můžeme shrnout asi takto: Touhu lidí po tajemnu a po jiné realitě, než je šeď všedního života, nemusíme chápat jenom jako úpadek morálky a smyslu pro společenské hodnoty, ale můžeme to vidět i jako projev hledání těch hodnot, které nabízí evangelium, a to i tehdy, když se to projevuje způsobem, který nemůžeme vždy úplně akceptovat (útěk z reality do zábavy, alkoholu, drog atd.). Priority v práci s mládeží jako odpověď na touhu mladých lidí po jiném světě : Pokud se ptáme na to, jak tento závěr zužitkovat v praxi, jde vlastně o to, jak vytvořit prostředí, kde se transcendentní touhy mladých lidí mohou stát tématem rozhovoru, a čím přispět k tomu, aby mohli prožít, že křesťanská víra odpovídá jejich touze po transcendentnu a že jim nabízí uspokojivou odpověď na otázku po smyslu života. Vzhledem k tomu, že mladí lidé si volí nejčastěji ty volnočasové aktivity, které jim umožňují prožít buď osobní intenzivní zážitek anebo zážitek společenství, familiarity, domova, bezpečí, přátelství a lásky, zdá se, že naše práce s mládeží může přispět k vnímavosti mladých lidí k hodnotám evangelia, pokud budeme sledovat přednostně následující cíle: vytváření pozitivní atmosféry ve skupině; vznik hlubších přátelství a partnerských vztahů; možnost silných a integrujících zážitků; možnost osobních rozhovorů (i s dospělými); setkání s osobním svědectvím věřících křesťanů Některé volnočasové nabídky přímo směřují k nastartování výše uvedených procesů. Kromě u nás dostatečně populárních programů zážitkové pedagogiky můžeme použít zejména nabídky hudebních programů, společných oslav, tahů atp., ale také nabídky individuálních rozhovorů, úvah, meditací a modliteb. Je třeba se zastavit u těchto typů nabídky a uvažovat společně o tom, jak mohou přispět k vnímavosti mladých lidí ke křesťanským hodnotám. (zdroj informací k přednášce: internet)

9 Postřehy ze skupinek: Co způsobuje dnešnímu mladému člověku radost? Je třeba rozlišit mezi radostí a veselostí. Radost je stav mysli, směr života, rozhodujeme se pro ni, plně ji prožíváme a uvědomujeme si ji. Veselost může být jejím plodem; je jen cit můžeme ji mít i z nízkých pohnutek. Radost je dar od Ducha Svatého, pochází od něj. Pravou radost dostaneme od lidí napojených na Boha, když plníme jeho vůli. mít smysl života, útočiště (v Bohu, v rodině), oporu; naplnit své touhy; společná (sdílená) radost, dělat radost druhému; každodenní radosti, drobnosti; probuzení do nového dne, dobré jídlo; parta (kolektiv), společenství, popovídání s kamarády, dobrý vtip; chvála, když se mu něco podaří; pocit, že jsem potřebná/ý; pochopení, přijetí, touha po porozumění, důvěra přátelství, láska; vyhnutí se povinnosti (spíše falešný dojem) užitek vlastní práce, práce pro druhé, pomoc druhým; úspěch Reakce hostí: Moderátor: Co způsobuje dnešnímu mladému člověku radost? Co způsobuje radost mně? Co je to křesťanská radost a jak se odlišuje od obyčejné nekřesťanské radosti? otec biskup:v latině se rozlišuje gaudium a laetitia. Oba dva výrazy označují radost. Laetitia vnější, povrchnější radost, gaudium radost vnitřní. Takovou, o které píše třeba sv. Pavel a která má být znamením toho, kdo nejde životem sám, kdo jde ve společenství někoho, koho má rád a komu věří. otec generální vikář: Já bych citoval Sv. otce Benedikta, který teď při synodu měl promluvu k biskupům a tam, když vysvětloval, co to vlastně je křesťanská radost, říkal: Radujte se, protože Pán je blízko. Být v blízkosti Pána to je pravá křesťanská radost. Ve SZ je jedno krásné místo, které mám velice rád: Radost z Hospodina je naše síla. (Neh 8,10) otec Vít Zatloukal: Sv. Pavel říká: Stále se radujte. Ale v okamžiku, kdy je mi těžko, kdy prožívám něco náročného, asi nemohu mluvit o radosti ve smyslu pocitovém ani o povrchní radosti ani o radosti srdce že bych proto byl rád (což v té radosti nějak ještě slyším) Ale pro mě je to více spojené s pokojem. Nejsem spokojený, ale žiji v pokoji. A to je možná jakási charakteristická vlastnost té vnitřní radosti, že přináší pokoj a je pokojem. Nejsem úplně šťastný, ale jsem v pokoji. Je to srovnané. Ale křesťanská radost nemusí být jen vnitřní. Ona může být naprosto zurčivá, jásavá, a když vidím na přebalu knížky nějakého člověka, který je rozesmátý od ucha k uchu, říkám si, že radost se může projevit takto. Ale je to pořád uvnitř. Monika Šišláková: Já v rozlišování křesťanské a nekřesťanské radosti vidím rozdíl jen v tom, že ta křesťanská pramení opravdu z Boha. Čím více pracuji s tou nekřesťanskou mládeží, tím silnější mám pocit, že se zas tak od té křesťanské neliší. Takže jsem trošku opatrná na takové rozlišování. Moderátor: Existuje pro nás, mladé křesťany, cesta, jak k této radosti směřovat? otec Vít Zatloukal: Je těžké rozlišovat toto je nekřesťanská radost a toto je křesťanská radost. To je i ta radost, když se směji vtipu I to může být radost, která patří k člověku. To nemusí být nic škodolibého. Ale cesta k radosti Tady cítím, že je nějaká základní otázka. Protože cesta k radosti může být velmi různá. Mou radostí je Bůh. A s tím je spojeno i něco jiného to neznamená, že nemohu mít radost z dobrého filmu. Mohu mít. Proč ne? Tady ale jde o nejhlubší základ této radosti, a jestli je to Bůh, věřím, že s ním mohu zvládnout i obtížné zkoušky, skrze které mě vede. A to je jeden z důležitých bodů křesťanské radosti.

10 Jak ty sám vnímáš mládež? pozitivně; mezi mladými jsou rozdíly každého uspokojuje něco jiného, někteří hledají; mladí jsou otevření silně reagují na impulsy; spojení díky nadšení, zápalu; snaha být originální (sebeuvědomění); základem jednání je rodina; chová se podle prostředí, na akci jinak než ve škole; nechává se strhnout davem; spojuje se do skupinek podle názoru při nalezení cíle chybí vytrvalost; ostatní určitě ve skrytu zajímá, co vlastně v tom kostele děláme; ovlivnitelnost vrstevníky část podlehne špatným vlivům, svodům, užívají si; nerozhodnost, přelétavost, strach z odlišnosti - vyloučení z party zábava bez námahy, většího úsilí; hledá stylem pokus omyl; někteří jsou líní, sobečtí, nechtějí budovat hodnoty, chtějí si užít, žít svůj život, jsou součástí konzumní společností (záleží na výchově); dát mládeži větší zodpovědnost? Reakce hostí: Jak vy sami vnímáte mládež, v čem spočívá bohatství mládí, jaké silné stránky má dnešní generace mladých? otec generální vikář: Pokud jde o mladé lidi, s kterými jsem v kontaktu, myslím, že u nich je velice dobrá vlastnost soucit s trpícími, snaha pomáhat. Mezi mladými lidmi (i mezi nevěřícími) je dnes hodně lidí, kteří jsou ochotni jít třeba i do ciziny a tam pracovat jako dobrovolníci (fr. voluntaire). To vidím jako takovou dobrou vlastnost u mladých lidí i dnes. Co si myslím, že je ohrožuje, je neochota trvale se vázat. otec biskup: Myslím, že bohatstvím mládí je životnost, schopnost růstu. A jestli se máme jako křesťané v něčem odlišovat od svého okolí, potom touhou po růstu ve všem dobrém. K tomu je třeba přijmout osobní zodpovědnost za sebe i za druhé za církev, za své sourozence (dokonce i za své rodiče), za svoji budoucnost. otec Vít Zatloukal: Já bych k tomu podotkl jeden na první pohled možná smutný postřeh mladý křesťan a mladý nekřesťan se dneska moc neliší. To je na jednu stranu smutné, protože my vidíme (bohužel) i v rámci církve stejné nectnosti, které si nese mládež necírkevní. Vliv víry v životě mladého člověka není na první pohled patrný (například i někteří mladí křesťané dnes žijí na hromádce ). V tomto rozlišení se nám to vypustit slovo trošičku stírá. Já mám z toho trošičku strach, protože to klade otázku, jestli jsme s to vnímat podstatu víry. Jestli jsme s to vnímat, co nám víra může dát. Ti, kdo žijí svou vírou, mají před sebou perspektivu šťastného života když znám zásady dobrého života, je menší pravděpodobnost, že narazím. V čem spočívá bohatství mládí? Jaké jsou silné stránky dnešní generace mladých lidí? ideály; mladí jsou v něčem ještě nedotčení, svěží, ale i naivní kvůli nedostatku zkušeností; optimismus; cíle; vědí, pro co žijí; dokáží se rychle přizpůsobit; otevřenost; dokáží jít proti proudu; mají odvahu; nebojí se ztráty místa, často vyzkoušejí cokoliv, aby našli

11 cíl; větší možnost volby cesty, v dospělosti to už tak nejde; máme mnoho možností, ale často nevíme, pro co se rozhodnout; máme lépe dostupné potřebné informace, jen je zapotřebí hledat; vzdělanost, uvědomělost, samostatnost, cílevědomost, bezprostřednost; možnost seberealizace mnoho šancí pro využití času; život ve společenství, které dokáže nadchnout; co jedinec, to jiné nadání; energie, odhodlání; důležité je dát mládeži prostor a zapojit je (do farnosti), mladí stojí na prožitcích, vede to k prohloubení víry; důležitá je důvěra mladých, vědomí důvěry ze strany okolí Reakce hostí: Mají mladí křesťané nějaké silné stránky? Monika Šišláková: Souhlasím s Vítkem naprosto. Mám možnost srovnávat a dělám animátora (hnutí světlo a život). Vždycky po prázdninách pořádáme duchovní cvičení a pak se setkáváme v průběhu roku. A říká se taky, že na Oázu jezdí spíše ta elita. Já tedy tento termín nemám příliš ráda, ale jezdí tam mladí lidé, kteří jsou aktivní ve farnostech, kteří jsou věřící. Ono je to vždycky zajímavé, když se sjedeme na první den a máme mši sv.; já ty mladé lidi vždycky pozoruji. A je to takové krásné všichni se tváří zbožně, všichni jdou ke svatému přijímání a člověk by si na první pohled řekl: Ano máme tady věřící lidi. Povedeme je blíž k Bohu bude to duchovní cvičení. Na skupinkách je ale člověk vidí z jiného pohledu tam se začíná odkrývat, jací jsou, a někdy zjistím, že se opravdu příliš neliší od těch nevěřících. Mají stejné problémy jako oni Úplně souhlasím s tím, co říkal Vítek. Co mladí lidé hledají, v co věří, co jim schází? Co je smyslem života mladých lidí? dobrý vzhled; přátelství; přijetí, uznání; změnit svět; prosadit se; najít své štěstí; aby mé okolí bylo veselé; žít pro každý okamžik, něco dělat; najít cestu najít Krista Mladí lidé hledají: smysl života, svoje místo naplnění a uplatnění, jak dosáhnout štěstí (věřící skrze Boha); lásku, přátelské a rodinné vztahy; radost, štěstí;

12 schopnost žít plný život; zázemí mají-li ho špatné, hledají ho jinde, často na špatných místech; dobré vzory; pochopení a uznání, přijetí okolím, realizaci, místo ve společnosti; nenacházejí-li odpověď, jsou zklamaní a utíkají k drogám a alkoholu; jak nejméně pracovat a co nejvíce si vydělat; smíření se sebou samým, s přírodou, okolím; jak přijít k pokoji a vnitřnímu naplnění; chceme-li změnit svět, musíme začít od sebe Reakce hostí: Co mladí hledají? Co na to církev může to naplnit? otec generální vikář: Záleží na tom, co hledají jestli hledají opravdu to, co mají hledat (Boha, štěstí, naplnění života atd.), to církev má. Mladého člověka taky musíme oslovit. Aby to pochopil, aby to přijal. Aby se taky dokázal vymanit z vlivu okolního prostředí. V srdci člověka ta pravá touha je. Jde o to, jak tu touhu odhalit, jak ji z toho člověka vydolovat. Je důležité také prostředí pokud člověk žije v prostředí druhých věřících, snáze se tyto věci přijímají člověk potřebuje někoho jako průvodce na cestě. Křesťanství přítomnost Krista není možné provádět jen tak teoreticky. To se musí ukazovat prakticky. otec biskup: Ve společenství církve existují svátosti, které jsou mocnou posilou v životě s Kristem. Jako křesťané bychom měli více žít ze své víry a nebýt líní s pokorou hledat a žít svou víru plně. Nemůžeme být znamením ve světě, když se stydíme za to, že jsme křesťané. otec Vít Zatloukal: Za prvé, je důležité, že my neobracíme svět, ale Kristus obrací svět. A jestli je zakoušen ve společenství, ve svátostech, v životě On obrací svět, ne my! A ta druhá věc: Křesťanství je určující v našem životě. Ale nesmíme se bát o tom mluvit a vydávat o tom svědectví chováním, oblečením, postojem to jsou všechno věci, které pak už určují náš život. Monika Šišláková: Pro mě je zde důležité nebát se být křesťanem a svědčit o tom i tam, kde se to ostatním nehodí, např. ve škole. Schází jim: láska; porozumění; společenství; pevný bod, o který se mohou opřít; čas; komunikace; smysl pro povinnost; sebepřijetí; zodpovědnost; opravdová radost;

13 zázemí; jistota; duchovno; vzor; někdo, kdo by jim ukazoval hodnoty, cestu; přátelé ti, kteří mě mají rádi, vnímají mě, pomáhají mi, které mám rád; umění naslouchat jsou zahlceni informacemi; ochota obětovat se; trpělivost; cíl; naděje V co věří? V Boha; v něco nad námi ; ve vzor a cíl; v rodinu, přátele; v lásku, štěstí; v kariéru, užitečnost, slávu Po čem toužíme po svatosti; nalézt Boha a přiblížit se k němu; milovat Boha celým srdcem a bližního jako sám sebe; jít po Boží cestě a objevovat jeho vůli; nalézt povolání; být tím, čím mě chce mít; být Kristovým svědkem vlastním životem; pomoci druhým; nebýt tu pro sebe, ale pro druhé; odstranit ze života sobeckost; modlit se za druhé a vyprošovat jim milost; nepromarnit čas; žít plný život; vést nevěřící k Bohu; působit radost a ne zklamání; potkat se s druhými v nebi; naplňovat přikázání; aby se lidé chovali opravdově; aby byl člověk přijímán, jaký je; po vzájemné úctě;

14 zajistit lidskou důstojnost (odstranění hladomoru, válek, diktatur ) a co chceme změnit? špatné vztahy (začít u sebe); poměr bohatých a chudých; nešťastné rodiny; politické poměry; intoleranci Jaké klade svět otázky křesťanům a jaké vám pokládají lidé v okolí? Proč je zlo a utrpení ve světě? Proč Bůh nevyřeší problémy lidstva? Co když stvořil svět někdo jiný? Jak nalézt Boha? Proč věříš? Jak můžeš věřit bez důkazu? Ty jsi fakt věřící? Myslíš to vážně? Jak se liší jednotlivá náboženství? Neomezuje v něčem věřícího náboženství, neubírá mu svobodu? Proč chodit do kostela? Co se děje při mši sv.? Co jsou a k čemu jsou andělé? Proč máte honosné kostely, když existují chudí? Jaký bude papež? otázky výkladu Bible; euthanasie, potraty, antikoncepce, sex před svatbou, homosexuálové; historie církve, husitství; rozvod a svátosti; reinkarnace

15 Reakce hostí: Jaké klade svět křesťanům otázky? Proč věříš, co ti to dává? otec generální vikář: Víra mi dává odpověď na otázku proč tady je svět, proč jsem tady já. Na otázku co ti to dává bych uvedl odpověď jednoho obráceného člověka, kterého se někdo před kostelem na tuto otázku zeptal. On mu odpověděl: Pokoj duše. otec biskup: Nedokážu si bez Boha představit celý vesmír. Cítím blízkost Boha v řádu tam, kde věci nemohou vzniknou samy. To, že věřím, mě chrání před osamělostí. Cítím, že dostávám víc, než jsem mohl investovat. otec Vít Zatloukal: Být s Bohem znamená nebýt sám, je to otevřená cesta naděje. Monika Šišláková: Já prostě mám pocit, že bez Boha to nejde. Ten pocit mám na základě toho, že opravdu jsem v intenzivním kontaktu s nevěřícími. Jak říkám, bez Boha to nejde. Umíte odpovědět? Jak? věřící se nevzdělávají ve víře; od křesťanů se předpokládá, že budou všechno ohledně křesťanství vědět, že jsou v tom dokonalí církev je podávána negativně osobní názor mnohdy nesouhlasí s církví; co se týká stvoření, odpovědět neumíme; nejlepší odpovědí je život nejprve žít, pak mluvit; respekt získáme pravdivostí jednání; doufáme v pomoc Ducha Svatého; tolerance, respektování jiného názoru Kdo je vzorem pro mladé? Kdo/ co je autorita pro mladé, pro tebe? Proč? Jaká jsou kritéria? Vzory: ten, kdo mě přijímá, kdo mi má co dát, má mě rád a také ukazuje hranice; úspěšní lidé z médií, celebrity, sportovci, politici; dospělí, rodiče; kněz; kamarádi, spolužáci; ten, kdo člověka přivedl k víře nebo ji pomáhá prohloubit; někdo, kdo žije podle toho, co říká; dobrý člověk z okolí; světci a patroni; Matka Tereza; Jan Pavel II.

16 Autorita Bůh; církev; rodiče; kněz; učitel (může o autoritu lehce přijít vztahem k žákům); ten, kdo mě bere; pro některé nikdo Kritéria pro volbu vzorů: být uznávaný okolím, mít nějakou schopnost, kterou ostatní nemají; ten, kdo mi má co říci; ten, na němž je vidět moudrost; ten, kdo to se mnou myslí dobře; kdo žije podle toho, co říká; ten, kdo osloví svým životem; ten, kdo dosáhne úspěchu; ten, kdo mě přitahuje; vzory podle koníčků; někteří si je vybírají jen pro např. fyzickou krásu Reakce hostí: Co mně osobně pomáhá k tomu, abych žil svou křesťanskou víru pravdivě? Je něco, co byste vypíchli? Co si myslíte, že je opravdu důležité ke křesťanskému životu? otec biskup: Modlitba. otec Vít Zatloukal: Společenství. Monika Šišláková: Pohled na Krista jako na pastýře svých ovcí, který přichází k hříšníkům a rozmlouvá s nimi. Pohled na Krista jako na toho, který mě přijímá s mými pády a omyly. otec generální vikář: Boží slovo Charakterizuj životní styl mladého člověka, který směřuje ke svatosti. Jaké knihy, filmy a hudba jsou pro křesťana dobré? Monika Šišláková Kniha Guy Gilbert. Jeho knihy jsou prostě bomba. Je to francouzský kněz, který pracuje s mládeží. Kapela U2. otec Vít Zatloukal: Kromě Písma sv., jo? Já mám strašně rád knížku Protože navždy trvá dlouho. Film: Telefonní budka k zamyšlení. O tom jak nejsme tím, kým máme být a jsme skutečně, a o tom, jak nás svědomí, láska dotváří. Skupina: Přidám se k U2. otec biskup:kniha: Knihy, které znám od kardinála Ratzingera. Ty vždycky čtu s velkým vnitřním potěšením. Skupina: Vídeňští filharmonikové. Film: Thomas Becket. otec generální vikář: Kniha: Stín Otce. Film: o Janu XXIII.

17 Jak žít v dnešním světě, jak být in a zároveň se nevzdalovat od Boha? In znamená být spokojený sám se sebou, být si jistý tím co dělá, proč věří. Najít svou identitu a tu žít naplno s ostatními.in znamená, jak se oblékám, co poslouchám, být moderní, jít s davem, být sám sebou, odmítat s čím nesouhlasím. Když je stále ve spojení s Bohem. Být In a křesťanem zároveň není snadné. Číst časopis IN!; dodržovat desatero. Nestranit se společnosti. Rozvržení času pro Boha a společnost. Je důležité, dělat to co ho baví, ale dělat to jako křesťan. Stát si za svým přesvědčením, názorem, šokovat vírou. In je chodit ke svátostem, netajit před nevěřícími svou víru, otevřenost vůči subkulturám, milovat bližního, ale nenávidět zlo, být příkladem. Odpouštět ostatním, zajímat se o ně. Mít přehled o dění ve společnosti. Jak žít svou víru? Co mně osobně pomáhá? Mít společenství. Nebýt ve víře sám, hledat partu. Navštěvovat akce pro mladé křesťany. Rodina Modlitbou. Postem. Četba Písma svatého, rozjímání a pravidelné přijímání svátostí. Být vnímavý k Božímu volání. Jistota v sobě = sebeuvědomění. Přibližovat se k Bohu. Rozvíjet dary, které máme od Boha a obohacovat tím druhé. Důvěřovat Bohu, nevzdalovat se od Něj. Nést svůj kříž a vytrvat. Každý den se rozhodnout pro Boha. Žít víru je milostí od Boha. Stát si za svou vírou a umět vysvětlit dotazy nevěřících. Vzdělávat se v otázkách víry. Kolik času věnuješ ve svém životě Bohu? Výzva Písma svatého: Bez přestání se modlete Jak trávíš volný čas, aby byl co nejlépe využit? Sport, knížky, s kamarády, kreslení, domácí práce, pomoc rodičům, počítač, hlídání dětí, hudba, příroda, společenství, diskuse, studium, odpočinek, záliby, televize, křesťanské akce, spánkem (když spím, tak nehřeším), udělám něco pro druhé, povinnosti, modlitba, výpomoc při mši sv., cestování, vycházky do přírody, focení a programování, schóla, kultura, čas s rodinou. Co považuješ za efektivní, smysluplné využití času? Být s lidmi; pomoc slabšímu; pomoc rodičům; práce pro církev; být s Bohem za všech okolností Rovnováha mezi aktivitami; pozitivní ladění; stávat se lepším a lepším (velikost snahy = svatost) Když obohatím sám sebe, nebo někoho jiného (sport, modlitba, splnění povinností); sportovní vyžití, relaxace, rozvíjení nadání; když mám z činnosti dobrý pocit. Co je úkolem mladého křesťana? Evangelizovat Příprava na budoucí život Žít spořádaný život (podle evangelia) naplno. Nedělat ostudu a nejen to, ale také přitahovat. Celý den být s Bohem Příklad lásky, oběť Nebojí se mladý křesťan být svatý? Nebojí. Pro některé lidi je svatost něco nedosažitelného a proto o ni lidé mnohdy neusilují. Bojí se, kvůli nesprávnému náhledu na svatost (křesťanské babičky) svatý musí být zcela normální. Mladý svatý nemusí být zároveň mystik, mučedník a prorok. Je nějaké prostředí, situace, místo ve kterém by sis dokázal představit, že se nejen přiznáš k víře, ale také o ní veřejně promluvíš? (nevěřící místo) Mluvíš někdy s někým o víře? O víře mluvím se spolužáky, kamarády, se spolusouvěrci, i s nevěřícími, tehdy, když se ptají. (rozhovor nevnucuji). Přizpůsobit rozhovor prostředí, dávat pozor na obyčejné provokatéry. Věřící člověk se asi nebude bavit s nějakým neznámým

18 člověkem o víře na potkání. Říct Ano, věřím už není takový problém nebojím se společnost je tolerantní, ale mluvit o Bohu a důkazech jeho existence, na to se necítíme. Jaké filmy a hudba jsou pro křesťana dobré? Prospěšné, dodávající motivaci. Filmy, ze kterých si něco vezmu, vyloženě křesťanské o osobnostech, biblické. Čisté filmy. Pohádky. Mnohdy chybí informovanost o tom, že existují křesťanské pořady. Klasika, křesťanské písně, poslouchatelné písně, každý žánr, který má nějaký smysl. Téměř jakákoliv hudba, která nepodněcuje ke zlému. Křesťan by měl sledovat všechno, aby byl v obraze, ale nenechat se tím ovlivnit, udělat si vlastní názor. Záleží na osobnosti mladého. Jak se bránit vlivu zla, když musíme toho zlého tolik vidět a slyšet (TV, internet )? Důležité je, naučit se odejít, posílit vůli. Modlitbou tím, že podlehneme vlivu dobra Nekupováním časopisů, vypnutím TV, přeladěním rádia... Svátost smíření Podle čeho si vybírám? U hudby jsou hodně důležité texty. Záleží jaký postoj zaujmeme. Mít přehled, vědět z čeho si vybírám. Morální kvalitu poznáme podle svědomí. Nechat na sebe filmy působit ve zdravé míře, nechat si svůj vlastní názor. Reference od kamarádů Podle toho, co nás zajímá Pokud se mi to líbí Na dobrý film se rád znovu podívám. Podle nálady Podle toho, že se z toho dá vzít něco pozitivního Vybírám si, i podle zfilmované knihy Skladatel působí na člověka (vliv zlého ducha).

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: ROČNÍK: 8 VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY Žák je s vědomím Ježíše Krista jako vzoru 8.1 V zrcadle/pohledy vzhůru/nový Totalitní systémy,

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více