Poděkování. i za jeho pozvání do učení, náčelníkovi Yanomamů Kopenahuovi za jeho

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování. i za jeho pozvání do učení, náčelníkovi Yanomamů Kopenahuovi za jeho"

Transkript

1 Poděkování Chtěl bych využít této příležitosti k poděkování mým mnoha bezejmenným indiánským přátelům z etnických skupin Kečua, Ece eje, Kofán, Yawalapiti, Terena, Yek wana, Yanomamo, Aymara, Toyeri, Kuikuru, Pemón, Šipibo, Jíbaro, Txukahameo, Curipaco, Piaroa, Saníma, z nichž vzpomínám především na náčelníky Aritanu, Ramaye, Denise, Kenamu, Yaguariho, šamana Guňitzeho, Takumu, Francisquita, Horacia, Mašakuriho, Yohahého či stařešinu Germána, kteří mne v letech 1969 až 2007 zasvěcovali do svého mytického způsobu myšlení, profesorce Josephině Ramos de Cox, ředitelce Instituto Riva-Agüero Katolické univerzity v Limě, a archeologu Luisovi Lumbrerasovi z University San Marcos v Limě za poznání archeologie předkolumbovského Peru v roce 1973, vedení University San Marcos, a především paní Moravski za udělení ročního stipendia v roce 1973, což mi umožnilo hlavně terénní výzkum v peruánské Amazonii, firmě Bata Rímac v Limě, která mi pomohla zapůjčením fotoaparátů po vykradení mé fotovýzbroje, bývalé letecké společnosti Faucett za misionářské letenky do peruánské Amazonie, Ministerstvu obrany Ekvádoru, které mi umožnilo pobyt mezi Kofány logistickou podporou v roce 1972, vedení Museo de Oro v Bogotě za možnost hlubšího poznání kultury Muisků v letech 1998 až 2001, paní dr. Alicii Dussán Maldonado de Reichel-Dolmatoff, která mne v roce 2000 srdečně přijala ve svém bytě v Bogotě na 7. avenidě, kde žila se svým nedávno zemřelým manželem Gerardem, kterému ve světě amerikanistů přezdívali Gran Jaguar (Velký Jaguár), a jež mi otevřela jeho knihovnu ke studiu mytologie a šamanismu přírodních národů Kolumbie a Brazílie, slavnému brazilskému sertanistovi Orlandu Villas Boasovi, s jehož jménem se mi v roce 1989 otevřela cesta k indiánům Yawalapiti a Kamayurá a zejména k jejich šamanismu a náboženství, kde jsem byl i adoptován a získal jméno Atapana, náčelníku Yawalapitiů Aritanovi za pomoc při poznávání jejich kultury, tradic a mýtů a možnost tancovat posvátný pohřební rituál kuarup, šamanovi Takumovi z kmene Kamayuráů za jeho praktické vysvětlování jak se stát šamanem Obětování lamy a koky božstvu Vilcanota od ženy a muže v době i za jeho pozvání do učení, náčelníkovi Yanomamů Kopenahuovi za jeho 6 incké říše (podle Guamana Pomy, Nueva Crónica, 1613). pozvání k jeho kmeni a za jeho povídání o endokanibalismu, válečníkovi 7

2 Raonimu, náčelníkovi Txukahameů za jeho vyprávění o boji za svobodu svého území, archeoložce Conchite Gonzales del Río za pomoc při vstupu k indiánům Ece eje v peruánské Amazonii v roce 1973, astronomovi dr. Jakubovi Rozehnalovi z Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy za věcné konzultace v oblasti astronomie, doc. Františkovi Vrhelovi za duchovní podporu a kritické ocenění rukopisu a mé manželce dr. Evě Zelené za pomoc s překlady z angličtiny a věcné poznámky jakožto první čtenářky této publikace. Autor Poznámka k transkripci a psaní slov Např. kečuánská slova mají celou řadu přepisů a neexistuje ve světě jednotný přístup. Je tomu i proto, že kečuánština má celou řadu jinak znělých souhlásek, které každý jazyk, ale i každý odborník přepisuje jinak. Navíc existuje celá řada variant samotné kečuánštiny, která vznikala v průběhu několikasetletého historického vývoje na obrovské rozloze od Kolumbie po Chile. Je logické, že i v těchto od centra vzdálených regionech byla kečuánština ovlivňována místními indiánskými jazyky, které časem překryla. Za jistou normu se bere cuzqueňská kečuánština, v níž se například vyskytují čtyři hlásky k, takže se můžeme setkat se slovy zapsanými následovně: Qhapak, Qapaq, Kapac, Kapak, Capac anebo Qoylur, Kollur, Qollur nebo Killa, Quilla, Killya. Pro knihu věc zjednodušíme a píšeme např. Kapak, Killya, Kollyur, Virakocha atp. Místní slova jako huaca či capacocha uvádíme vždy v jednotném čísle. Píšeme také kultura Mochica, ale etnikum počešťujeme na Močikové. Nativní pojmy jsou vysázeny kapitálkami, zatímco ostatní hesla (včetně označení domorodých lokalit a kultur) jsou běžnými minuskami. Seznam zkratek angl. anglicky aym. aymarsky keč. kečuánsky port. portugalsky 8 špan. španělsky 9

3 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte do ruky encyklopedii mytologie Jižní Ameriky, k jejímuž obsahu mám velice osobní vztah. Po čtyřicet let působím v kulturním areálu Jižní Ameriky, ať již teoreticky nebo prakticky v terénu mezi původními etniky. Právě oni mi postupně a po kapkách umožňovali nahlédnout do svého života. Mí indiánští přátelé, šamani, náčelníci, stařešinové, ženy i děti mne postupně přesvědčovali, i když zcela nevědomě a necíleně, že vlastně všechny jejich životní a denní aktivity, včetně celého životního prostoru až do posledního kamene, dešťové kapky či listu, jsou pro ně posvátné, mytické, což se u nás po mnoha revolucích nedá ani zdaleka říct. Ba právě naopak. Pro nás není posvátné už vlastně nic. Právě proto chci jim všem poděkovat, že mám možnost předložit vám v této publikaci nejen tradiční přehled božstev a obřadů a náboženských představ, ale především vám alespoň pootevřít dvířka do jejich myšlení, pochopení jejich názorů a jejich duchovních hodnot a odpovědět na otázku, proč jsou vlastně tak jiní než my, jako každý z vás. Tato encyklopedie vás zavede nejen do geograficky vzdáleného a pro nás exotického světa Jižní Ameriky, ale i do tajemného světa tamější mytologie. My všichni v Evropě máme jisté povědomí o mytologii řecké a římské, ale o mytologii vzdálenějších národů a etnik máme velice vágní znalosti. Na vině je jistě i náš eurocentrismus a naše vrozená nadřazenost a zpupnost nad ostatními obyvateli Země. Indiánský svět je na rozdíl od našeho uspěchaného přetechnizovaného světa, kdy se každý žene a dere za úspěchy a vítězstvími, na které se za chvíli zapomene a jež zmizí pod prachem dalšího lopotění se za pohodlnějším a bohatším životem své osoby či svých dětí, nebo se alespoň snaží v obrovské konkurenci okolí co nejlépe přežít, i když mnohdy za cenu lží, násilí, podrazů, klamů a podvodů, svět zcela jiný. Málokdo z nás dává těmto mytologickým informacím nějaký význam, všeobecně se má za to, že se jedná o dávno překonané znalosti, pověsti, pohádky, které nám nemají co říct, natož jedná-li se třeba o mytologii pro nás divošských Velká slavnost Capac Raymi při prosincovém slunovratu, kdy je Slunce silné indiánů amazonských pralesů či dávno vyhynulých civilizací jihoamerických And. Cítíme se nad ně povzneseni, i když nemáme být mnohdy 10 a mocné a Měsíc plný (podle Guamana Pomy, Nueva Crónica, 1613). 11

4 12 na co hrdi, a velice často v složitých mytických příhodách, historkách, legendách či praktikách jejich vykladačů, tedy šamanů, kněží a stařešinů, pozornější čtenář nalezne neobyčejné moudrosti. Bohužel k tomu, aby bedlivý čtenář více pochopil zakódované informace dávných mýtů národů Jižní Ameriky, potřebuje něco, čeho se nám nedostává. Nejde o peníze, ale o čas. O čas věnovat se chvíli čtení památek moudrostí těchto etnik, neboť v jejich mýtech a rituálech, které s tím souvisejí, je uložena jejich kultura jako v trezoru. Jde jen o to najít tu chvilku času a ten správný klíč a zjistíme, že nejsme jediní schopní, chytří a rozumní na této planetě a že jimi také zcela jistě byli i dávní obyvatelé And, Amazonie, Gran Chaka či Ohňové země, kteří se snažili tisíce let pochopit smysl života, jeho krásu a jeho cíl. I oni si dávali stejně hlubokomyslné a filosofické otázky jako my: Kdo jsme, odkud přicházíme a kam kráčíme? Milionům z nás je to, jak se zdá z všedního hemžení a pinožení, úplně jedno, ale jistě se mezi námi najdou tací, kteří se nad tím zamýšlejí jim také věnuji tuto encyklopedii. Chtěl bych jim vzkázat, že jihoameričtí indiáni vytvořili velké kultury a civilizace, pouze jejich hodnoty byly jiné než ty naše. Jejich úhlem pohledu na svět byl duchovní rozměr, a to v každé i sebemenší každodenní činnosti. Vše bylo posvátné, vždyť existence našeho života je vlastně posvátný zázrak, který si vždy uvědomíme, až když jej ztrácíme. Právě proto pochopili, že posvátné pro ně nebyly jen náboženské obřady, ale i příprava jídla, pěstování kukuřice, stavba domu, výchova dětí, rozmnožování, láska i boj, narození i smrt, vše, co je součástí lidské existence. Materiálno pro ně bylo a je opravdu až na posledním místě. Jistě, měli například i zlaté předměty, které vyráběli, shromažďovali a používali, ale pravým důvodem nebylo akumulování světského bohatství, ale oslava vesmíru a božstev, snaha o získání jejich náklonnosti, aby celý kosmos fungoval k jejich vzájemné spokojenosti, a proto to nebyl předmět k vzývání pozemského bohatství. Tímto bezduchým bohatstvím se tyto vzácné archeologické artefakty staly teprve až nyní pro nás, pro naši hamižnost a chamtivost, která vše počítá a oceňuje finančními částkami. Jihoameričtí indiáni své bohatství viděli v harmonii života s přírodou, do které logicky a pro nás překvapivě počítali i celý vesmír. Své bohatství viděli v toleranci a svobodě každého jednotlivce. Mytologie jihoamerických indiánů nám otevírá závratně jiný svět, i když v zásadě jde o stejný princip existence všude na Zemi. V Jižní Americe začaly někdy před lety, po příchodu prvních obyvatel ze severu, vznikat základy budoucích civilizací sběračskými, loveckými a rybářskými způsoby obživy. Tyto způsoby obživy vytrvaly prakticky až do dnešních dnů v oblasti amazonských deštných lesů, ale přestože se jedná o nejjednodušší úroveň lidské kultury, i zde nacházíme neuvěřitelně bohatou mytologii a znalosti. Tato mytologie přírodních národů vypovídá o jejich rozumu či spíš o jejich moudrosti a znalostech přírody, země i celého všehomíru. Udivují nás třeba jejich jednoduché, ale zato perfektní systémy kalendářů vytvořené pomocí sledování pohybu slunečních paprsků v obyčejné chýši postavené z kmenů, tyčí a palmových došků. Zdejší indiáni si pozorováním planet a hvězd umožňují organizovat svůj život a existenci, přežití v těžkých životních podmínkách, za což by od nás měli získat alespoň náš obdiv. Tato cesta jim dovolila rozpoznat a pochopit přírodní i astronomické zákonitosti, které mnohdy i nám zůstávají dodnes skryty. Vyšší kultury z oblasti And jsou nám vzhledem ke svým architektonickým památkám o něco bližší, zejména kultura Inků, ale i Čimuánců a Močiků. Náš spíše turistický obdiv k těmto památkám je však právě to povrchní poznávání dávných kultur, které nám umožňuje náš nedostatek času. Samozřejmě i tito indiáni, tvůrci vysokých kultur Jižní Ameriky s obrovskými pyramidami, paláci, městy s mnoha sty tisíci obyvateli, megalitickými stavbami nám dosud neznámých významů, tisícikilometrovými silnicemi, akvadukty, astronomickými observatořemi, nadživotními sochami, měli stejné životní principy jako amazonští indiáni žijící v chýších. Vedle těchto poněkud známějších kultur zde existovaly desítky dalších, neméně zajímavých a neméně tvořivých kultur, které nás svými činy a památkami své existence jistě překvapí. Velkou neznámou jsou pro nás třeba Muiskové, kteří jsou neprávem opomíjeni a správně by měli rozšířit známou triádu nejznámějších indiánských kultur: Mayové, Aztékové a Inkové. Jejich cesta nevedla ke stavbám paláců a pyramid, soustředili se na větší harmonii svých sídel s přírodou tak, aby posvátnou Matku přírodu co nejméně rušili a uráželi. Proto vznikla města tak spojená s okolím, že jim říkáme Ztracená města (případ Taironů a jejich sídel v Sierra Nevadě v severní Kolumbii), která jsme objevili teprve nedávno. Jiné skupiny Muisků, které obývaly dnešní kolumbijské Andy, dávaly přednost dokonalému zpracování kovů spíše než architektuře. A tak smekáme klobouk před jejich výrobními technologiemi a technikami, které Muiskové objevili mnohem dříve než v Evropě. Podobně je třeba nutné se na tomto místě zmínit o tvůrcích nazkanské a parakaské kultury z dnešního Peru, kteří například své autochtonní techniky výroby textilií nechtěně zařadili mezi dodnes nepřekona- 13

5 telné jak svou kvalitou, tak svou barevností a výzdobou. Můžeme před nimi stát jen v němém úžasu a najednou nám dochází, že náš obrovský technický potenciál není schopen dokázat to, co dělali obyčejní tkalci před dvěma tisíci lety na dřevěném tkalcovském rámu. Možná i to nám přiblíží a osvětlí mytologie těchto národů. Naše nadřazenost však dostane ještě větší ránu, když si důkladně prohlédneme výzdobu těchto látek. Zanechali nám totiž evidentní památky svých životních znalostí a hodnot. Náhle se zde otevře jejich duchovní a mytický svět plný podivuhodných bytostí jakoby z jiných světů a ti pozornější se podívají i do nitra lidského těla. Možná se nám otevřou ústa, když tu objevíme vytkané obrazce buněk s jejich buněčnými jádry či dokonce s chromozomy, což potvrdí i cytogenetik, ale přesto se do podobných spekulací vědci neradi pouštějí, aby se neznemožnili jakýmsi dänikenovským syndromem. Na jiných látkách uvidíte řez tělem těhotné ženy s vývojovou řadou lidského plodu, barevné hlavy lidských ras či porod míšence. Také jejich obrovské obrazce, geoglyfy, proslavené nazkanské linie, nám prozatím dávají jen otázky, na které neumíme odpovědět. Nechceme dělat žádné závěry, jen představujeme svět jihoamerických indiánů, které považujeme za primitivy či barbary. Doufám, že vás přesvědčí, že mají na víc, a že vám připraví překvapivá i úsměvná poznávání neznámých událostí, neznámých postav, neznámých aktivit a odhalí vám možná i mnohá tajemství, která vám byla dosud skryta. Poznáte, že svět mytologie může i vám leccos sdělit a obohatit vás. Ze všeho může čtenář cítit odpovědnost indiánů Jižní Ameriky nejen za svou existenci, ale především za existenci přírody, světa a vesmíru. I tu nejvzdálenější hvězdu považují za součást svého životního prostředí, což je pro nás zcela, opravdu zcela vzdálené a nepochopitelné, když náš zájem mnohdy končí za našimi humny. A my si přitom myslíme, že jdeme správnou cestou!? Naše novodobé mýty jsou bohužel z větší části tragického, negativistického charakteru. Jsem přesvědčen, že když Malou encyklopedii mytologie Jižní Ameriky přečtete, poznamená vás a určitě i obohatí. Jistě pochopíte, že naše pravda nemusí být pravdou jiných národů, že naše cíle nemusí být jejich cíli a naše hodnoty nemusí být jejich hodnotami. Poznáte, co je to tolerantnost, transparentnost, čistá hra. To vše je také mytologie jihoamerických indiánů. neustále nebereme vážně jen proto, že se vydali po jiné cestě, než nyní kráčíme my. Tento svět je dokumentován především jejich mytologií. Jejím poznáním trochu pochopíme jejich pro nás mnohdy mysteriózní Mnislav Zelený-Atapana Praha svět, který nám může přinést i mnohá ponaučení. Hesla vás uvedou krátce i do jednotlivých kultur Jižní Ameriky. Díky několika významným kulturním antropologům, kterým se podařilo rozšifrovat indiánskou logiku, jejich metafory a přirovnání vycházející z hlubokého poznání jejich životního prostředí, nám v mýtech odkrývají jejich tajemně skrývanou moudrost. Autor se snažil představit vám i dosud ne příliš známé kultury a etnické skupiny jak z oblasti Amazonie, ale třeba i z kolumbijských And, kde vzkvétala zapomenutá civilizace Muisků. Zcela nepochopitelné se nám může třeba zdát galaktické pozorování Mléčné dráhy primitivními prostředky a vysledování podobností mezi pohybem ve vesmíru a životem na Zemi. Také těžko přijímáme tu skutečnost, jak polonazí amazonští indiáni mohli pochopit zákonitosti lidské existence nebo například činnost a úkoly obou mozkových hemisfér a z nich vystupující vlnění. Přečtete-li si například, k čemu je zde muž a k čemu žena, asi se neubráníte tomu, že je na tom mnoho pravdy i z hlediska našich dnešních zkušeností a znalostí (a to je prosím mytická moudrost andských indiánů stará tisíce let!). Mytologie jihoamerických indiánů vám připraví cestu do dávné minulosti, do hloubi duší původních obyvatel tohoto subkontinentu, které 15

6 [a] Abaangui měsíční božstvo, ale i kulturní hrdina Guaraníů. Původně měl Abaangui velikánský nos, proto si jej usekl a hodil do noční oblohy, čímž vznikl Měsíc. A my budeme v problémech, když se mu chce kýchat, říkají indiáni. Aganju je v mytologii Jorubů a jejich potomků v Brazílii orixá sopek. Aganju je spojován s Xangem, kdy jej někteří považují za jeho milence, ale někdy i za jeho otce. Má také blízké vztahy s Oxum a s Yemanjá, která je jeho manželkou i sestrou zároveň. Ai Apaec Zubaté božstvo, stvořitel Močiků a později i Čimuánců, tvůrce nebe. Bytosti s vyceněnými tesáky, s jaguářími i hadími znaky, které nacházíme na ještě starší chavínské keramice či sochách, mohou být jeho původním vzorem, předchůdcem. Močikové považovali Ai Apaec za své hlavní božstvo (viz též mytologie a náboženství Močiků). Aiomun-Kondi arawacké božstvo, které v překladu doslova znamená Vrcholný Stvořitel. Jeho oba první pokusy stvořit svět nedopadly dobře vinou zpustlých, nemravných a zkažených obyvatel. Proto první svět spálil a ten druhý zničil potopou, kdy však zachránil jednu dvojici: Marerewanu a jeho ženu, protože si uvědomil, že svět nebude nikdy ideální. Ajomamma (keč.) bohyně brambor v mytologii Inků. Akálapui viz mytologie Goajirů Akapana chrám v centru Tihuanaka, kde údajně probíhaly obřady Slunce. Akllakuna (keč., doslova Vybrané panny, někdy též Sluneční panny) dívky, které vybírali specialisté po celé říši již ve věku 8 let, aby je umístili do akllahuasi (keč. Chrám panen Slunce) v Cuzku. Zde je starší ženy Mamakuna hlídaly, učily v různých řemeslech, zejména tkaní a práci 16 ve svatyni. V těžkých dobách pak byly obětovány k uchlácholení božstev 17

7 nebo k udržování posvátných ohňů. Ty, které sloužily bohům Slunci, Měsíci, Blesku a Hvězdám, se nazývaly Huayrur Aklla, ty, které sloužily pouze inkovi, byly Sumak Aklla. Služebnice významných idolů byly Huayor Aklla, služebnice podružných idolů byly Sumak Aklla Catiquin. Služebnice šlechticů a kněží, které se ve svých dvaceti letech vracely domů, aby se vdaly, se nazývaly Aklla Chaupi Cataquin. Amauta (keč.) pěvec, učitel mýtů a dějin, filosof, básník a mudrc andských etnik. V době Inků byli odpovědní za udržování historických tradic a znalostí a za včleňování či naopak vyčleňování nových božstev a tradic v dobytých územích. ančunga (tapirapé) nadpřirozené bytosti amazonských indiánů Tapirapé, které jsou základem jejich náboženských představ. Mohou to být buď duše zemřelých, které se ještě neproměnily ve zvířata, anebo zlí lesní duchové. Ti první obývají opuštěné osady a přicházejí v noci k lidem, ti druzí žijí v lesích. Setkání s nimi je pro lidi vždy nebezpečné a často končí smrtí. Mocní šamané si je ale mohou zkrotit a jejich masky používají muži při obřadních tancích v mužských domech. andinizace křesťanství viz mytologie a náboženství indiánů And andské náboženství viz mytologie a náboženství indiánů And Angatupyry viz Tupa animatismus víra v nadpřirozené amorfní síly, jako např. Kanaima, která se vtěluje do bytostí či oduševňuje i předměty. Ankari andské božstvo větru, ale též služebník, především v oblasti bolívijských And v regionu Aymarů a Kečuů. Vysoko v horách jde spíše o božstvo negativní, naopak v údolích spíše o božstvo pozitivní. antimýtus viz mýtus Ao Ao monstrózní kreatura a ústřední bytost z mytologie Guaraníů. Je jedním ze sedmi bratrů otce Tau a matky Kerany. Často je popisován jako nenasytná žravá bytost v podobě ovce s obrovskými tesáky. Občas se podoba měnila na masožravého pekariho. Samotný název pochází zřejmě z onomatopoických zvuků jeho vytí ao ao ao, když pronásleduje své oběti. Je také spojován s reprodukční silou a tehdy je identifikován jako duch plodnosti Guaraníů. Ao Ao má mnoho potomků a všichni slouží jako ochránci a páni kopců a hor. Ao Ao je však i napůl člověk a rád pojídá lidi, které pronásleduje tak dlouho, dokud je nechytí. Jedinou nadějí pronásledovaného nešťastníka je pak najít útočiště na palmě, protože ta obsahuje tajnou sílu, jež kreaturu zažene. apacheta, též apacita (keč.) označení hromádky kamenů navršených indiánskými obyvateli And na počest Pachamamy a duchůochránců v místech nebezpečných horských průsmyků či na vrcholcích hor. Indián zde učiní malou oběť ve formě několika lístků koky, přiloží pár barevných nití ze svého oděvu nebo jen další kamínek a modlí se: Pane, musíš mne ochraňovat! apacita viz apacheta apu (keč.) pán, božstvo, mocný duch posvátných hor v Andách. Apu patřili k nejmocnějším přírodním božstvům a zpravidla byli považováni za mužského rodu (dále viz náboženství Inků). Kečuánci rozeznávali celou řadu posvátných apu jednotlivých hor a kopců, například Sacsayhuaman, Illimani, Machu Picchu, Huayna Picchu, Ausangate ( Koyllur Riti) atd. Apu byl i titul vládce jedné čtvrtiny incké říše zvané suyu. Nižší podružnější božstvo a duch hor je awki. animismus víra v duchy, kteří jsou podle animistických představ obsaženi ve všem živém i neživém. Například indiáni Apapocuva ze skupiny Guaraní věří, že mají dvě duše. Jedna, ayvucué, je motýlí duše, která je mírumilovná a žádostivá po vegetariánské stravě. Ta druhá, acyiguá, je duše jaguáří, která z člověka dělá krutou a násilnickou osobu a je chtivá po mase. Po smrti každá duše odchází jinam. Ta motýlí směřuje do Země beze Zla, ta jaguáří se mění v nebezpečné duchy. Z animismu Apu Con Tiki Virakocha či Apu Qun Tiqsi Wiraqutra (keč.) nejvyšší se přirozeně rodí magie, tedy způsob ovládání přírodních sil cestou talismanů, božstvo And, sám Stvořitel, hermafrodit, jedna z variant názvu čarování, magických rituálů, zaříkávání, což je jednou z náplní Virakochy. šamanismu. 18 apuchin viz kondor 19

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012?

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? JAN VONDRÁK, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Mayská civilizace na území dnešního Mexika, měla vyspělou matematiku, zemědělství, budovala obřadní náboženská střediska

Více

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet Vysoká škola finanční a správní, Kladno Aplikační software I zápočet SEDM NOVÝCH DIVŮ SVĚTA LUCIE DVOŘÁKOVÁ SEDM DIVŮ SVĚTA Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Tisková informace. Brána smrti 19. 1. 2015

Tisková informace. Brána smrti 19. 1. 2015 Brána smrti 19. 1. 2015 Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin. Brána smrti nabízí divákům

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014 Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček za školní rok 2013/2014 I v letošním školním roce zařazujeme systém výuky metodou NTC Learning do řízených i volných činností dětí. Již se nezabýváme

Více

OBSAH. Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228

OBSAH. Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228 OBSAH Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228 JIŽNÍ AMERIKA 7 JIŽNÍ AMERIKA Rozloha: 17 815 000 km 2 (12,0 % souše) Nejvyšší bod: Cerro Aconcagua 6960 m n. m. Střední výška

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia)

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Úvod, překlad Hyginovy Astronomie a Pseudo-Eratosthenových Zhvězdnění a rejstříky Alena Hadravová Překlad Arátových Jevů na nebi Radislav Hošek ARTEFACTUM

Více

Latinská Amerika. Mexiko Karibské státy Brazílie Argentina a Andské státy

Latinská Amerika. Mexiko Karibské státy Brazílie Argentina a Andské státy Baranovský L., 2014 Latinská Amerika Mexiko Karibské státy Brazílie Argentina a Andské státy Latinská Amerika 21 069 501 km² cca 480 mil. obyvatel (6% celk. populace) románské jazyky pevnina + přilehlé

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Vážení příznivci astronomie,

Vážení příznivci astronomie, Vážení příznivci astronomie, dostáváte do rukou poslední číslo zpravodaje, který vycházel v rámci realizace projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje v operačním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Rregionální zeměpis PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN Otázka: Religionistika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): NN Oddělila se od filozofie ve 20. Stol. Nyní je samostatnou disciplínou = NAUKA O NÁBOŽENSTVÍCH (více, všechny) Říká, kde se tu vzalo

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

- Cíl projektu: Stát se kouzelníky, naučit se aspoň jedno opravdové kouzlo a objevit ve světě kolem nás mnoho nepoznaného a kouzelného.

- Cíl projektu: Stát se kouzelníky, naučit se aspoň jedno opravdové kouzlo a objevit ve světě kolem nás mnoho nepoznaného a kouzelného. KOUZELNÍCI celoškolní projekt 2006 /2007 - Cíl projektu: Stát se kouzelníky, naučit se aspoň jedno opravdové kouzlo a objevit ve světě kolem nás mnoho nepoznaného a kouzelného. - Odborné zajištění projektu:

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze, vzdálenosti od oceánu, charakteru

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více