Poděkování. i za jeho pozvání do učení, náčelníkovi Yanomamů Kopenahuovi za jeho

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování. i za jeho pozvání do učení, náčelníkovi Yanomamů Kopenahuovi za jeho"

Transkript

1 Poděkování Chtěl bych využít této příležitosti k poděkování mým mnoha bezejmenným indiánským přátelům z etnických skupin Kečua, Ece eje, Kofán, Yawalapiti, Terena, Yek wana, Yanomamo, Aymara, Toyeri, Kuikuru, Pemón, Šipibo, Jíbaro, Txukahameo, Curipaco, Piaroa, Saníma, z nichž vzpomínám především na náčelníky Aritanu, Ramaye, Denise, Kenamu, Yaguariho, šamana Guňitzeho, Takumu, Francisquita, Horacia, Mašakuriho, Yohahého či stařešinu Germána, kteří mne v letech 1969 až 2007 zasvěcovali do svého mytického způsobu myšlení, profesorce Josephině Ramos de Cox, ředitelce Instituto Riva-Agüero Katolické univerzity v Limě, a archeologu Luisovi Lumbrerasovi z University San Marcos v Limě za poznání archeologie předkolumbovského Peru v roce 1973, vedení University San Marcos, a především paní Moravski za udělení ročního stipendia v roce 1973, což mi umožnilo hlavně terénní výzkum v peruánské Amazonii, firmě Bata Rímac v Limě, která mi pomohla zapůjčením fotoaparátů po vykradení mé fotovýzbroje, bývalé letecké společnosti Faucett za misionářské letenky do peruánské Amazonie, Ministerstvu obrany Ekvádoru, které mi umožnilo pobyt mezi Kofány logistickou podporou v roce 1972, vedení Museo de Oro v Bogotě za možnost hlubšího poznání kultury Muisků v letech 1998 až 2001, paní dr. Alicii Dussán Maldonado de Reichel-Dolmatoff, která mne v roce 2000 srdečně přijala ve svém bytě v Bogotě na 7. avenidě, kde žila se svým nedávno zemřelým manželem Gerardem, kterému ve světě amerikanistů přezdívali Gran Jaguar (Velký Jaguár), a jež mi otevřela jeho knihovnu ke studiu mytologie a šamanismu přírodních národů Kolumbie a Brazílie, slavnému brazilskému sertanistovi Orlandu Villas Boasovi, s jehož jménem se mi v roce 1989 otevřela cesta k indiánům Yawalapiti a Kamayurá a zejména k jejich šamanismu a náboženství, kde jsem byl i adoptován a získal jméno Atapana, náčelníku Yawalapitiů Aritanovi za pomoc při poznávání jejich kultury, tradic a mýtů a možnost tancovat posvátný pohřební rituál kuarup, šamanovi Takumovi z kmene Kamayuráů za jeho praktické vysvětlování jak se stát šamanem Obětování lamy a koky božstvu Vilcanota od ženy a muže v době i za jeho pozvání do učení, náčelníkovi Yanomamů Kopenahuovi za jeho 6 incké říše (podle Guamana Pomy, Nueva Crónica, 1613). pozvání k jeho kmeni a za jeho povídání o endokanibalismu, válečníkovi 7

2 Raonimu, náčelníkovi Txukahameů za jeho vyprávění o boji za svobodu svého území, archeoložce Conchite Gonzales del Río za pomoc při vstupu k indiánům Ece eje v peruánské Amazonii v roce 1973, astronomovi dr. Jakubovi Rozehnalovi z Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy za věcné konzultace v oblasti astronomie, doc. Františkovi Vrhelovi za duchovní podporu a kritické ocenění rukopisu a mé manželce dr. Evě Zelené za pomoc s překlady z angličtiny a věcné poznámky jakožto první čtenářky této publikace. Autor Poznámka k transkripci a psaní slov Např. kečuánská slova mají celou řadu přepisů a neexistuje ve světě jednotný přístup. Je tomu i proto, že kečuánština má celou řadu jinak znělých souhlásek, které každý jazyk, ale i každý odborník přepisuje jinak. Navíc existuje celá řada variant samotné kečuánštiny, která vznikala v průběhu několikasetletého historického vývoje na obrovské rozloze od Kolumbie po Chile. Je logické, že i v těchto od centra vzdálených regionech byla kečuánština ovlivňována místními indiánskými jazyky, které časem překryla. Za jistou normu se bere cuzqueňská kečuánština, v níž se například vyskytují čtyři hlásky k, takže se můžeme setkat se slovy zapsanými následovně: Qhapak, Qapaq, Kapac, Kapak, Capac anebo Qoylur, Kollur, Qollur nebo Killa, Quilla, Killya. Pro knihu věc zjednodušíme a píšeme např. Kapak, Killya, Kollyur, Virakocha atp. Místní slova jako huaca či capacocha uvádíme vždy v jednotném čísle. Píšeme také kultura Mochica, ale etnikum počešťujeme na Močikové. Nativní pojmy jsou vysázeny kapitálkami, zatímco ostatní hesla (včetně označení domorodých lokalit a kultur) jsou běžnými minuskami. Seznam zkratek angl. anglicky aym. aymarsky keč. kečuánsky port. portugalsky 8 špan. španělsky 9

3 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte do ruky encyklopedii mytologie Jižní Ameriky, k jejímuž obsahu mám velice osobní vztah. Po čtyřicet let působím v kulturním areálu Jižní Ameriky, ať již teoreticky nebo prakticky v terénu mezi původními etniky. Právě oni mi postupně a po kapkách umožňovali nahlédnout do svého života. Mí indiánští přátelé, šamani, náčelníci, stařešinové, ženy i děti mne postupně přesvědčovali, i když zcela nevědomě a necíleně, že vlastně všechny jejich životní a denní aktivity, včetně celého životního prostoru až do posledního kamene, dešťové kapky či listu, jsou pro ně posvátné, mytické, což se u nás po mnoha revolucích nedá ani zdaleka říct. Ba právě naopak. Pro nás není posvátné už vlastně nic. Právě proto chci jim všem poděkovat, že mám možnost předložit vám v této publikaci nejen tradiční přehled božstev a obřadů a náboženských představ, ale především vám alespoň pootevřít dvířka do jejich myšlení, pochopení jejich názorů a jejich duchovních hodnot a odpovědět na otázku, proč jsou vlastně tak jiní než my, jako každý z vás. Tato encyklopedie vás zavede nejen do geograficky vzdáleného a pro nás exotického světa Jižní Ameriky, ale i do tajemného světa tamější mytologie. My všichni v Evropě máme jisté povědomí o mytologii řecké a římské, ale o mytologii vzdálenějších národů a etnik máme velice vágní znalosti. Na vině je jistě i náš eurocentrismus a naše vrozená nadřazenost a zpupnost nad ostatními obyvateli Země. Indiánský svět je na rozdíl od našeho uspěchaného přetechnizovaného světa, kdy se každý žene a dere za úspěchy a vítězstvími, na které se za chvíli zapomene a jež zmizí pod prachem dalšího lopotění se za pohodlnějším a bohatším životem své osoby či svých dětí, nebo se alespoň snaží v obrovské konkurenci okolí co nejlépe přežít, i když mnohdy za cenu lží, násilí, podrazů, klamů a podvodů, svět zcela jiný. Málokdo z nás dává těmto mytologickým informacím nějaký význam, všeobecně se má za to, že se jedná o dávno překonané znalosti, pověsti, pohádky, které nám nemají co říct, natož jedná-li se třeba o mytologii pro nás divošských Velká slavnost Capac Raymi při prosincovém slunovratu, kdy je Slunce silné indiánů amazonských pralesů či dávno vyhynulých civilizací jihoamerických And. Cítíme se nad ně povzneseni, i když nemáme být mnohdy 10 a mocné a Měsíc plný (podle Guamana Pomy, Nueva Crónica, 1613). 11

4 12 na co hrdi, a velice často v složitých mytických příhodách, historkách, legendách či praktikách jejich vykladačů, tedy šamanů, kněží a stařešinů, pozornější čtenář nalezne neobyčejné moudrosti. Bohužel k tomu, aby bedlivý čtenář více pochopil zakódované informace dávných mýtů národů Jižní Ameriky, potřebuje něco, čeho se nám nedostává. Nejde o peníze, ale o čas. O čas věnovat se chvíli čtení památek moudrostí těchto etnik, neboť v jejich mýtech a rituálech, které s tím souvisejí, je uložena jejich kultura jako v trezoru. Jde jen o to najít tu chvilku času a ten správný klíč a zjistíme, že nejsme jediní schopní, chytří a rozumní na této planetě a že jimi také zcela jistě byli i dávní obyvatelé And, Amazonie, Gran Chaka či Ohňové země, kteří se snažili tisíce let pochopit smysl života, jeho krásu a jeho cíl. I oni si dávali stejně hlubokomyslné a filosofické otázky jako my: Kdo jsme, odkud přicházíme a kam kráčíme? Milionům z nás je to, jak se zdá z všedního hemžení a pinožení, úplně jedno, ale jistě se mezi námi najdou tací, kteří se nad tím zamýšlejí jim také věnuji tuto encyklopedii. Chtěl bych jim vzkázat, že jihoameričtí indiáni vytvořili velké kultury a civilizace, pouze jejich hodnoty byly jiné než ty naše. Jejich úhlem pohledu na svět byl duchovní rozměr, a to v každé i sebemenší každodenní činnosti. Vše bylo posvátné, vždyť existence našeho života je vlastně posvátný zázrak, který si vždy uvědomíme, až když jej ztrácíme. Právě proto pochopili, že posvátné pro ně nebyly jen náboženské obřady, ale i příprava jídla, pěstování kukuřice, stavba domu, výchova dětí, rozmnožování, láska i boj, narození i smrt, vše, co je součástí lidské existence. Materiálno pro ně bylo a je opravdu až na posledním místě. Jistě, měli například i zlaté předměty, které vyráběli, shromažďovali a používali, ale pravým důvodem nebylo akumulování světského bohatství, ale oslava vesmíru a božstev, snaha o získání jejich náklonnosti, aby celý kosmos fungoval k jejich vzájemné spokojenosti, a proto to nebyl předmět k vzývání pozemského bohatství. Tímto bezduchým bohatstvím se tyto vzácné archeologické artefakty staly teprve až nyní pro nás, pro naši hamižnost a chamtivost, která vše počítá a oceňuje finančními částkami. Jihoameričtí indiáni své bohatství viděli v harmonii života s přírodou, do které logicky a pro nás překvapivě počítali i celý vesmír. Své bohatství viděli v toleranci a svobodě každého jednotlivce. Mytologie jihoamerických indiánů nám otevírá závratně jiný svět, i když v zásadě jde o stejný princip existence všude na Zemi. V Jižní Americe začaly někdy před lety, po příchodu prvních obyvatel ze severu, vznikat základy budoucích civilizací sběračskými, loveckými a rybářskými způsoby obživy. Tyto způsoby obživy vytrvaly prakticky až do dnešních dnů v oblasti amazonských deštných lesů, ale přestože se jedná o nejjednodušší úroveň lidské kultury, i zde nacházíme neuvěřitelně bohatou mytologii a znalosti. Tato mytologie přírodních národů vypovídá o jejich rozumu či spíš o jejich moudrosti a znalostech přírody, země i celého všehomíru. Udivují nás třeba jejich jednoduché, ale zato perfektní systémy kalendářů vytvořené pomocí sledování pohybu slunečních paprsků v obyčejné chýši postavené z kmenů, tyčí a palmových došků. Zdejší indiáni si pozorováním planet a hvězd umožňují organizovat svůj život a existenci, přežití v těžkých životních podmínkách, za což by od nás měli získat alespoň náš obdiv. Tato cesta jim dovolila rozpoznat a pochopit přírodní i astronomické zákonitosti, které mnohdy i nám zůstávají dodnes skryty. Vyšší kultury z oblasti And jsou nám vzhledem ke svým architektonickým památkám o něco bližší, zejména kultura Inků, ale i Čimuánců a Močiků. Náš spíše turistický obdiv k těmto památkám je však právě to povrchní poznávání dávných kultur, které nám umožňuje náš nedostatek času. Samozřejmě i tito indiáni, tvůrci vysokých kultur Jižní Ameriky s obrovskými pyramidami, paláci, městy s mnoha sty tisíci obyvateli, megalitickými stavbami nám dosud neznámých významů, tisícikilometrovými silnicemi, akvadukty, astronomickými observatořemi, nadživotními sochami, měli stejné životní principy jako amazonští indiáni žijící v chýších. Vedle těchto poněkud známějších kultur zde existovaly desítky dalších, neméně zajímavých a neméně tvořivých kultur, které nás svými činy a památkami své existence jistě překvapí. Velkou neznámou jsou pro nás třeba Muiskové, kteří jsou neprávem opomíjeni a správně by měli rozšířit známou triádu nejznámějších indiánských kultur: Mayové, Aztékové a Inkové. Jejich cesta nevedla ke stavbám paláců a pyramid, soustředili se na větší harmonii svých sídel s přírodou tak, aby posvátnou Matku přírodu co nejméně rušili a uráželi. Proto vznikla města tak spojená s okolím, že jim říkáme Ztracená města (případ Taironů a jejich sídel v Sierra Nevadě v severní Kolumbii), která jsme objevili teprve nedávno. Jiné skupiny Muisků, které obývaly dnešní kolumbijské Andy, dávaly přednost dokonalému zpracování kovů spíše než architektuře. A tak smekáme klobouk před jejich výrobními technologiemi a technikami, které Muiskové objevili mnohem dříve než v Evropě. Podobně je třeba nutné se na tomto místě zmínit o tvůrcích nazkanské a parakaské kultury z dnešního Peru, kteří například své autochtonní techniky výroby textilií nechtěně zařadili mezi dodnes nepřekona- 13

5 telné jak svou kvalitou, tak svou barevností a výzdobou. Můžeme před nimi stát jen v němém úžasu a najednou nám dochází, že náš obrovský technický potenciál není schopen dokázat to, co dělali obyčejní tkalci před dvěma tisíci lety na dřevěném tkalcovském rámu. Možná i to nám přiblíží a osvětlí mytologie těchto národů. Naše nadřazenost však dostane ještě větší ránu, když si důkladně prohlédneme výzdobu těchto látek. Zanechali nám totiž evidentní památky svých životních znalostí a hodnot. Náhle se zde otevře jejich duchovní a mytický svět plný podivuhodných bytostí jakoby z jiných světů a ti pozornější se podívají i do nitra lidského těla. Možná se nám otevřou ústa, když tu objevíme vytkané obrazce buněk s jejich buněčnými jádry či dokonce s chromozomy, což potvrdí i cytogenetik, ale přesto se do podobných spekulací vědci neradi pouštějí, aby se neznemožnili jakýmsi dänikenovským syndromem. Na jiných látkách uvidíte řez tělem těhotné ženy s vývojovou řadou lidského plodu, barevné hlavy lidských ras či porod míšence. Také jejich obrovské obrazce, geoglyfy, proslavené nazkanské linie, nám prozatím dávají jen otázky, na které neumíme odpovědět. Nechceme dělat žádné závěry, jen představujeme svět jihoamerických indiánů, které považujeme za primitivy či barbary. Doufám, že vás přesvědčí, že mají na víc, a že vám připraví překvapivá i úsměvná poznávání neznámých událostí, neznámých postav, neznámých aktivit a odhalí vám možná i mnohá tajemství, která vám byla dosud skryta. Poznáte, že svět mytologie může i vám leccos sdělit a obohatit vás. Ze všeho může čtenář cítit odpovědnost indiánů Jižní Ameriky nejen za svou existenci, ale především za existenci přírody, světa a vesmíru. I tu nejvzdálenější hvězdu považují za součást svého životního prostředí, což je pro nás zcela, opravdu zcela vzdálené a nepochopitelné, když náš zájem mnohdy končí za našimi humny. A my si přitom myslíme, že jdeme správnou cestou!? Naše novodobé mýty jsou bohužel z větší části tragického, negativistického charakteru. Jsem přesvědčen, že když Malou encyklopedii mytologie Jižní Ameriky přečtete, poznamená vás a určitě i obohatí. Jistě pochopíte, že naše pravda nemusí být pravdou jiných národů, že naše cíle nemusí být jejich cíli a naše hodnoty nemusí být jejich hodnotami. Poznáte, co je to tolerantnost, transparentnost, čistá hra. To vše je také mytologie jihoamerických indiánů. neustále nebereme vážně jen proto, že se vydali po jiné cestě, než nyní kráčíme my. Tento svět je dokumentován především jejich mytologií. Jejím poznáním trochu pochopíme jejich pro nás mnohdy mysteriózní Mnislav Zelený-Atapana Praha svět, který nám může přinést i mnohá ponaučení. Hesla vás uvedou krátce i do jednotlivých kultur Jižní Ameriky. Díky několika významným kulturním antropologům, kterým se podařilo rozšifrovat indiánskou logiku, jejich metafory a přirovnání vycházející z hlubokého poznání jejich životního prostředí, nám v mýtech odkrývají jejich tajemně skrývanou moudrost. Autor se snažil představit vám i dosud ne příliš známé kultury a etnické skupiny jak z oblasti Amazonie, ale třeba i z kolumbijských And, kde vzkvétala zapomenutá civilizace Muisků. Zcela nepochopitelné se nám může třeba zdát galaktické pozorování Mléčné dráhy primitivními prostředky a vysledování podobností mezi pohybem ve vesmíru a životem na Zemi. Také těžko přijímáme tu skutečnost, jak polonazí amazonští indiáni mohli pochopit zákonitosti lidské existence nebo například činnost a úkoly obou mozkových hemisfér a z nich vystupující vlnění. Přečtete-li si například, k čemu je zde muž a k čemu žena, asi se neubráníte tomu, že je na tom mnoho pravdy i z hlediska našich dnešních zkušeností a znalostí (a to je prosím mytická moudrost andských indiánů stará tisíce let!). Mytologie jihoamerických indiánů vám připraví cestu do dávné minulosti, do hloubi duší původních obyvatel tohoto subkontinentu, které 15

6 [a] Abaangui měsíční božstvo, ale i kulturní hrdina Guaraníů. Původně měl Abaangui velikánský nos, proto si jej usekl a hodil do noční oblohy, čímž vznikl Měsíc. A my budeme v problémech, když se mu chce kýchat, říkají indiáni. Aganju je v mytologii Jorubů a jejich potomků v Brazílii orixá sopek. Aganju je spojován s Xangem, kdy jej někteří považují za jeho milence, ale někdy i za jeho otce. Má také blízké vztahy s Oxum a s Yemanjá, která je jeho manželkou i sestrou zároveň. Ai Apaec Zubaté božstvo, stvořitel Močiků a později i Čimuánců, tvůrce nebe. Bytosti s vyceněnými tesáky, s jaguářími i hadími znaky, které nacházíme na ještě starší chavínské keramice či sochách, mohou být jeho původním vzorem, předchůdcem. Močikové považovali Ai Apaec za své hlavní božstvo (viz též mytologie a náboženství Močiků). Aiomun-Kondi arawacké božstvo, které v překladu doslova znamená Vrcholný Stvořitel. Jeho oba první pokusy stvořit svět nedopadly dobře vinou zpustlých, nemravných a zkažených obyvatel. Proto první svět spálil a ten druhý zničil potopou, kdy však zachránil jednu dvojici: Marerewanu a jeho ženu, protože si uvědomil, že svět nebude nikdy ideální. Ajomamma (keč.) bohyně brambor v mytologii Inků. Akálapui viz mytologie Goajirů Akapana chrám v centru Tihuanaka, kde údajně probíhaly obřady Slunce. Akllakuna (keč., doslova Vybrané panny, někdy též Sluneční panny) dívky, které vybírali specialisté po celé říši již ve věku 8 let, aby je umístili do akllahuasi (keč. Chrám panen Slunce) v Cuzku. Zde je starší ženy Mamakuna hlídaly, učily v různých řemeslech, zejména tkaní a práci 16 ve svatyni. V těžkých dobách pak byly obětovány k uchlácholení božstev 17

7 nebo k udržování posvátných ohňů. Ty, které sloužily bohům Slunci, Měsíci, Blesku a Hvězdám, se nazývaly Huayrur Aklla, ty, které sloužily pouze inkovi, byly Sumak Aklla. Služebnice významných idolů byly Huayor Aklla, služebnice podružných idolů byly Sumak Aklla Catiquin. Služebnice šlechticů a kněží, které se ve svých dvaceti letech vracely domů, aby se vdaly, se nazývaly Aklla Chaupi Cataquin. Amauta (keč.) pěvec, učitel mýtů a dějin, filosof, básník a mudrc andských etnik. V době Inků byli odpovědní za udržování historických tradic a znalostí a za včleňování či naopak vyčleňování nových božstev a tradic v dobytých územích. ančunga (tapirapé) nadpřirozené bytosti amazonských indiánů Tapirapé, které jsou základem jejich náboženských představ. Mohou to být buď duše zemřelých, které se ještě neproměnily ve zvířata, anebo zlí lesní duchové. Ti první obývají opuštěné osady a přicházejí v noci k lidem, ti druzí žijí v lesích. Setkání s nimi je pro lidi vždy nebezpečné a často končí smrtí. Mocní šamané si je ale mohou zkrotit a jejich masky používají muži při obřadních tancích v mužských domech. andinizace křesťanství viz mytologie a náboženství indiánů And andské náboženství viz mytologie a náboženství indiánů And Angatupyry viz Tupa animatismus víra v nadpřirozené amorfní síly, jako např. Kanaima, která se vtěluje do bytostí či oduševňuje i předměty. Ankari andské božstvo větru, ale též služebník, především v oblasti bolívijských And v regionu Aymarů a Kečuů. Vysoko v horách jde spíše o božstvo negativní, naopak v údolích spíše o božstvo pozitivní. antimýtus viz mýtus Ao Ao monstrózní kreatura a ústřední bytost z mytologie Guaraníů. Je jedním ze sedmi bratrů otce Tau a matky Kerany. Často je popisován jako nenasytná žravá bytost v podobě ovce s obrovskými tesáky. Občas se podoba měnila na masožravého pekariho. Samotný název pochází zřejmě z onomatopoických zvuků jeho vytí ao ao ao, když pronásleduje své oběti. Je také spojován s reprodukční silou a tehdy je identifikován jako duch plodnosti Guaraníů. Ao Ao má mnoho potomků a všichni slouží jako ochránci a páni kopců a hor. Ao Ao je však i napůl člověk a rád pojídá lidi, které pronásleduje tak dlouho, dokud je nechytí. Jedinou nadějí pronásledovaného nešťastníka je pak najít útočiště na palmě, protože ta obsahuje tajnou sílu, jež kreaturu zažene. apacheta, též apacita (keč.) označení hromádky kamenů navršených indiánskými obyvateli And na počest Pachamamy a duchůochránců v místech nebezpečných horských průsmyků či na vrcholcích hor. Indián zde učiní malou oběť ve formě několika lístků koky, přiloží pár barevných nití ze svého oděvu nebo jen další kamínek a modlí se: Pane, musíš mne ochraňovat! apacita viz apacheta apu (keč.) pán, božstvo, mocný duch posvátných hor v Andách. Apu patřili k nejmocnějším přírodním božstvům a zpravidla byli považováni za mužského rodu (dále viz náboženství Inků). Kečuánci rozeznávali celou řadu posvátných apu jednotlivých hor a kopců, například Sacsayhuaman, Illimani, Machu Picchu, Huayna Picchu, Ausangate ( Koyllur Riti) atd. Apu byl i titul vládce jedné čtvrtiny incké říše zvané suyu. Nižší podružnější božstvo a duch hor je awki. animismus víra v duchy, kteří jsou podle animistických představ obsaženi ve všem živém i neživém. Například indiáni Apapocuva ze skupiny Guaraní věří, že mají dvě duše. Jedna, ayvucué, je motýlí duše, která je mírumilovná a žádostivá po vegetariánské stravě. Ta druhá, acyiguá, je duše jaguáří, která z člověka dělá krutou a násilnickou osobu a je chtivá po mase. Po smrti každá duše odchází jinam. Ta motýlí směřuje do Země beze Zla, ta jaguáří se mění v nebezpečné duchy. Z animismu Apu Con Tiki Virakocha či Apu Qun Tiqsi Wiraqutra (keč.) nejvyšší se přirozeně rodí magie, tedy způsob ovládání přírodních sil cestou talismanů, božstvo And, sám Stvořitel, hermafrodit, jedna z variant názvu čarování, magických rituálů, zaříkávání, což je jednou z náplní Virakochy. šamanismu. 18 apuchin viz kondor 19

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality LITVA 20. - 28.6.2014 Vážení přátelé, dovolte, abych vás pozval na jedinečnou dobrodružnou cestu za objevováním kořenů starobylé

Více

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality LITVA 15. - 24.9.2014 Vážení přátelé, dovolte, abych vás pozval na již druhou, dobrodružnou cestu za objevováním kořenů starobylé

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do I. Nûco tady nesedí Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do doby kolem 4 000 let př. n. l. Za úsvit civilizace se obecně považuje období, kdy skončila tzv. neolitická revoluce, což bylo

Více

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jirka223 FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Evropské myšlení ve smyslu lásky k moudrosti se zrodilo na

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012?

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? JAN VONDRÁK, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Mayská civilizace na území dnešního Mexika, měla vyspělou matematiku, zemědělství, budovala obřadní náboženská střediska

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Meditace, jóga a šamanské nauky

Meditace, jóga a šamanské nauky Meditace, jóga a šamanské nauky aneb,, Hory učí samy,, PENZION POD PRALESEM, DOLNÍ LOMNÁ, JABLŮNKOVSKO 26. - 28.7.2013 www.podpralesem.euweb.cz Máte rádi meditaci? Chtěli by jste se zrelaxovat a zkusit

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Výstup: ústní zkouška četba za zimní semestr přečíst minimálně 1 titul:

Výstup: ústní zkouška četba za zimní semestr přečíst minimálně 1 titul: SVĚTOVÉ MÝTY úvod Výstup: ústní zkouška četba za zimní semestr přečíst minimálně 1 titul: převyprávění Mahábháraty (příp. 3dílnou dramatizaci: Jean-Paul Carriere: Mahábhárata, přel. Nina Vangeli) Bhagavadgíta

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_18_Jižní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet Vysoká škola finanční a správní, Kladno Aplikační software I zápočet SEDM NOVÝCH DIVŮ SVĚTA LUCIE DVOŘÁKOVÁ SEDM DIVŮ SVĚTA Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

Význam organismů pro člověka

Význam organismů pro člověka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 10 Význam organismů pro člověka

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík

Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík Andy-nejdelší pohoří světa Amazonský prales-největší na světě Vypalování a kácení pralesa je velký problém Velmi chudá oblast světa Obyvatelé hovoří španělsky (Brazílie

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný.

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný. Otázka: Satanismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Adam Nosál Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný Adam Nosál Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití uvedené

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Hvězdy tvoří vedle Slunce a Měsíce sku pinu

Hvězdy tvoří vedle Slunce a Měsíce sku pinu HVĚzDa - SyMbol astrální symbolika Hvězdy tvoří vedle Slunce a Měsíce sku pinu významných astrálních symbolů. Pod pojmem hvězda si však nemůžeme představit dnešní vědecký výklad tohoto termínu. Dříve

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška Předmostské venuše Stylizovaná geometrická rytina ženy na mamutím klu z doby 31 až 22 tisíc let před naším letopočtem nebyla jedinou vzácností, která se v Přerově postarala o rozruch. Kromě Předmostské

Více

Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa

Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Téma: Mexiko Klíčová slova: Aztékové, Mexiko, Guadalajara

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

5.2.8 Zobrazení spojkou II

5.2.8 Zobrazení spojkou II 5.2.8 Zobrazení spojkou II Předpoklady: 5207 Př. 1: Najdi pomocí význačných paprsků obraz svíčky, jejíž vzdálenost od spojky je menší než její ohnisková vzdálenost. Postupujeme stejně jako v předchozích

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

P R A V Ě K. Jeskynní malby

P R A V Ě K. Jeskynní malby Pravěk P R A V Ě K V pravěku lidé žili nejprve kočovně, umění se proto soustředilo spíše na drobné předměty ozdoby. Dochovaly se různé náhrdelníky, magické předměty, hliněné píšťaly, ozdobené předměty

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

Srovnání historických období pracovní listy

Srovnání historických období pracovní listy VY_52_INOVACE_CVSD2_29_4B Ročník: 4. Srovnání historických období pracovní listy Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Tento výukový materiál je určen pro skupinovou práci

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více