Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2005/2006 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Zřizovatele školy - Město Nejdek, ČŠI 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Právní forma: Rada školy: Sdružení rodičů: Ředitel školy: Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dvořákova 367, Nejdek Město Nejdek Příspěvková organizace ne ano Miloš Baumgärtl Kontakt: telefon: Internet: 2. Přehled o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci: Jméno Vzdělání Funkce Předmět Pracovní poměr Miloš Baumgärtl konzervatoř matur. ředitel kytara hlavní Karel Roneš voj.hud.škola matur. učitel HO trubka, zobc.fl., keyboard, bicí Jiřina Ronešová SPgŠ, Gymnazium učitelka HO PHV, pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv Jana Uhlíková Gymnazium, Pedg. fak. učitelka HO pěvecká hlasová výchova, komorní zpěv hlavní hlavní Jindřich Volf konzervatoř absol. učitel HO klavír, improvizace hlavní Alena Višňová střední učitelka HO klavír hlavní Jarmila Janků Stř.keram.šk SpgŠ Počty pedg. pracovníků: fyzické osoby přepočtené 7 učitelka VO výtvarný obor hlavní Kvalifikovanost pedg. pracovníků: Plně kvalifikovaní* 3 Bez pedg. vzdělání. 2 (maturita na konzervatoři nebo voj. hudební škole) Bez odb. vzdělání 1 (pedagogické vzdělání) Bez pedg. i odb. vzdělání 1 hlavní/9 hod. * U dvou pedg. pracovníků bylo využito možnosti, dané Zákonem o pedagogických pracovnících 2

3 a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. 10 odst. 2), a vzhledem k jejich dlouholetému působení jako výkonných umělců a s přihlédnutím k dlouhodobě velmi dobrým výsledkům pedagogickovzdělávací práce na ZUŠ Nejdek bylo upuštěno od předpokladu splnění odborné kvalifikace. Tímto rozhodnutím se pro pracovněprávní účely považuje předpoklad odborné kvalifikace na ZUŠ Nejdek za splněný a tito pracovníci jsou nadále vedeni jako kvalifikovaní. Nepedagogičtí pracovníci: Jméno Funkce Prac.poměr Bohumil Dlouhý školník hlavní / 20hod.týdně Ruth Volfová uklízečka hlavní / 20 hod. týdně Komentář: V září 2004 nastoupila za p.učitelku Jiřinu Ronešovou (mateřská dovolená) paní učitelka Mgr. Štěpánka Leitgebová (Pěvecká hlasová výchova). Další část úvazku opět převzaly paní učitelka Jana Uhlíková (Pěvecká hlasová výchova) a paní učitelka Libuše Zdrálková (hudební nauky, PHV, pěvecký sbor). Pedagogický sbor na škole je stabilizovaný. Výuka ve šk.r. 2004/2005 byla zabezpečena v plné míře. 3. Přehled o žácích školy Stav žáků k : Obor Počet celkem hudební s výukou výtvarný individuální kolektivní Žáci celkem z toho dívky Studium pro dospělé celkem Žáci + dospělí celkem Ve školním roce 2004/2005 studovalo na ZUŠ Nejdek 200 žáků a dospělých, z toho 80 v sedmi třídách výtvarného oboru a 120 v šesti třídách hudebního oboru. Po dvou letech se podařilo zastavit úbytek žáků a zajistit tak dostatek finančních prostředků jak na provoz školy tak na platy. 4. Koncepce výchovně vzdělávací práce ZUŠ Nejdek poskytuje svým žákům vzdělání v oborech hudebním a výtvarném dle platných učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR pro hudební obor dne 26. června 1995 pod č.j /95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne pod č.j / s platností od V hudebním oboru je poskytováno žákům vzdělání jak v oblasti tzv. vážné hudby, tak v oblasti jazzové a populární hudby. Výuku jazzové hudby vede kvalifikovaně především pan učitel Jindřich Volf, který vystudoval klavír a skladbu na Konzervatoři J. Ježka v Praze. Dále vede teoreticko - praktický předmět Jazzová improvizace, kde se žáci učí základům improvizace. Výuku populární hudby vede pan učitel Roneš za spolupráce ostatních učitelů, zejména při přípravě žáků tanečního orchestru ve kterém v současnosti působí 12 žáků. Kromě stálých souborů (komorní soubor zobcových fléten, kytarové duo, taneční orchestr, 3

4 jazzová improvizační skupina, komorní zpěv) vznikali během školního roku další komorní projekty na kterých spolupracovali všichni učitelé (např. čtyřruční hra, duo flétna kytara atp.) Žáky pěvecké třídy pí.učitelky Jiřiny Ronešové (toho času na mateřské dovolené) převzala po odchodu paní učitelky Daniely Marynčukové (ze zdravotních důvodů) paní učitelka Mgr. Štěpánka Leitgebová a část žáků nadále vyučovala paní učitelka Jana Uhlíková. Byla obnovena výuka sborového zpěvu pod vedením paní učitelky Libuše Zdrálkové, která také v tomto šk. roce vyučovala na ZUŠ Nejdek teoretické předměty hudební nauku a PHV. Ve šk. roce 2004/2005 byla pro velký zájem rodičů otevřena třída pro děti předškolního věku jejíhož vedení se ujala paní učitelka Jiřina Ronešová (při mateřské dovolené). Výuka výtvarného oboru po návratu paní učitelky J. Janků z mateřské dovolené probíhala bez problémů. Dále pokračuje v práci na projektech v rámci vzdělávacího programu EU - Socrates. Úroveň výuky na ZUŠ Nejdek, a to i dle mínění rodičů, si udržuje velmi dobrou úroveň. Plán práce na šk.r. 2004/2005 byl splněn. a) Přehled vyučovaných předmětů: Hudební obor: praktická výuka: 1. Hra na klavír (jazzový klavír) 2. Hra na kytaru 3. Pěvecká hlasová výchova 4. Hra na zobcovou flétnu 5. Hra na trubka 6. Hra na el. klávesové nástroje 7. Hra na flétnu 8. Jazzová improvizace teoretická výuka: 1. Přípravná hudební výchova (pro děti předškolního věku a pro děti z prvních tříd ZŠ) 2. Hudební nauka Výtvarný obor Standardní předměty dle učebních plánů Zpracování grafiky na počítači - grafický design b) Akce školy Ve školním roce jsme uspořádali nebo se zúčastnili 24 koncertů, přehrávek a výstav VO, z toho 14 veřejných a 10 interních. Název akce datum typ akce 1 Koncert pro Socrates veřejná 2 Interní koncert interní 3 Vánoční vystoupení pro svaz postižených veřejná 4 Interní koncert interní 5 Vánoční koncert pro MŠ veřejná 6 Vánoční koncert pro MŠ veřejná 7 Vánoční koncert s Trepkou veřejná 4

5 8 Vánoční koncert a výstava VO veřejná 9 Vánoční koncert a výstava VO veřejná 10 Vystoupení kom. soub. Píšťaláci veřejná 11 Pololetní přehrávky-uhlíková, Zdrálková interní 12 Pololetní přehrávky Roneš interní 13 Koncert jazzové a pop. hudby veřejná 14 Pololetní přehrávky - Volf interní 15 Interní koncert interní 16 Pololetní přehrávky Višňová interní 17 Pololetní přehrávky-baumgärtl, Leitgebová interní 18 Vystoupení pro "Svaz matek" veřejná 19 Koncert a výstava pro MŠ interní 20 Koncert a výstava pro MŠ interní 21 Závěrečný koncert a výstava veřejná 22 Závěrečný koncert a výstava veřejná 23 Vystoupení na "Pouti dobré vůle" veřejná 24 Autogramiáda a prodej knížek veřejná Komentář: Akce naší školy jsou nadále dobře navštěvované a setkávají se s kladným ohlasem u posluchačů a návštěvníků což dokládají zápisy v návštěvní knize koncertů a výstav. c) Program Socrates - Comenius Šk. rok 2004/2005: Pokračování projektu Water, a source of life Třetím rokem pokračoval projekt Water, source of life, který je realizován v rámci dlouhodobého zapojení (celkem 7 let) naší školy do vzdělávacího programu EU - SOCRATES. Tohoto projektu se mimo naší školy účastnily partnerské školy z Řecka, Itálie, Norska, Belgie Španělska a Velké Británie. Naši partneři Stát Místo Škola / webové stránky Řecko Mavrothalassa Mavrothalassa Primary School Italie Neapol Direzione Didattica Statale Circolo Di Cimitile Norsko GJ Vik Fredhaim school Anglie Swindon Gorse Hill Junior School Belgie Antwerpen Sint-Ludgardis Basisschool Španělsko Zaragoza Guillermo Fatás School Mezinárodní stránky projektu Informace o průběhu projektu 5

6 Aktivity ve školním roce týkající se projektu Voda, pramen života. Žáci navázali na práci minulého roku a pokračovali v tématu Voda, pramen života. Učí se např. převést svoje obrázky pomocí skeneru do počítače a dále je pak zpracovat v programu Corel Photopaint, učí se soubory formátovat, popř. vylepšit (posílají i fotodokumentaci prostorové tvorby sochy ze sněhu... a vždy nejsou vhodné světelné podmínky pro focení), zmenšit a odeslat. V osnovách ZUŠ není prostor pro anglický jazyk, přesto se snažíme alespoň částečně ho používat. Pomocí krátkých zpráv a u informujeme všechny partnerské školy o projektovém dění i důležitém dění v České republice. Během vyučování provádíme fotodokumentaci i videozáznamy. Video čtvrtletně partnerům posíláme. Fotky skenujeme a žáci je doplňují krátkým jednoduchým anglickým textem. Textové zprávy si žáci většinou připravují doma. Snažíme se s žáky v co možná nejširším rozsahu prozkoumat naše okolí i region. Chceme, aby měli vědomosti o historii, současnosti, fauně, floře, zdrojích vody i vodních dílech. Většinu nových informací i objevů pak výtvarně zpracovávají. Výuka je rozmanitá a současně postupně otvírá nové pohledy a způsoby práce v hodinách výtvarné výchovy. Je to zároveň i příprava na setkání se zástupci partnerských škol u nás. V rámci projektu jsme navázali kontakty s mnoha majiteli a řediteli jednotlivých lázeňských ústavů, žáci absolvovali lázeňské prohlídky i procedury, objevili cenné exponáty a obrazy (např. kaple uvnitř Vojenského lázeňského ústavu), navštívili karlovarské podzemí, kde rovněž kreslili. Spolupracujeme i s Pedagogickým centrem, které nám zprostředkovalo přednášku o karlovarských pověstech (Objevení karlovarských pramenů, Víla Ohře,...) Žáci pověsti výtvarně zpracovali ve formě leporel, která byla poté vydána v češtině, němčině a angličtině. V programu projektu byly zahrnuty také vodní experimenty. Pokud podmínky dovolí, pracujeme venku a tvoříme ze sněhu (sochy a objekty z mokrého sněhu, stavby z vyřezaných ploten ledové vrstvy sněhu, kresby klacíky na tenké sněhové vrstvě, kresby botami na zasněženém ledu...) Spolupracujeme s muzeem, získáváme informace o použití vody při těžbě cínu a stříbra. Díky těmto surovinám byl Nejdek v minulosti královským městem a korunu i hornická kladiva má v městském znaku dodnes. Rozšiřujeme si znalosti o historii našeho města a s ním spojenou důležitost vody (v minulosti tu stála papírna, několik pil, pivovar...). Výtvarné práce i fotografie jsou vystavené ve školní galerii, která zároveň slouží i jako koncertní sál. Informace o projektu a fotografie pravidelně vystavujeme na našich webových stránkách a zveřejňujeme v místním i odborném tisku (např. časopis Talent). Žáci hudebního oboru se zabývají skladbami a písněmi inspirovanými vodou. Děti získávají informace o našem regionu a zároveň se učí o šesti evropských státech. Jsou informované o všech došlých zprávách, které si čtou a překládají. Tato forma komunikace má vynikající vliv na nenásilnou výuku cizí řeči a znalosti z historie i zeměpisu nabývají jasnější podobu. Výstupy projektu: Téma lázně, výroba vlastních lázeňských pohárků, průvod v historických kostýmech, zdramatizování legend na základě získaných informací (muzeum, knihy). Spolupráce s řediteli lázeňských ústavů Výtvarné zpracování rostlin a větviček vodomilných rostlin (sítí, vrba...). Zmapování oblastí původního a současného osídlení s vodními zdroji Výroba ručního papíru a tvorba knihy Vodní projekt, průzkum výroby papíru v Nejdku. Zpracování a porovnání hudebního a výtvarného umění inspirovaného vodou v jednotlivých státech Zhotovení a vydání knížek leporel karlovarských pověstí v češtině, angličtině a němčině. Videokazeta Vodní projekt v naší škole. 6

7 DVD s nahrávkami improvizační jazzové skupiny a komorního pěveckého sboru. CD s prezentací projektu. Výstava Voda, pramen života na závěr školního roku. Na školní internetové adrese a adrese projektu pravidelně informujeme o práci na projektu. Návštěva partnerů v naší škole. V posledním roce projektu (v říjnu 2004) navštívilo naši školu 21 žáků a učitelů z partnerských škol. Učitelé z naší školy navštívily partnerské školy v Cimitile v Itálii a v belgických Antverpách. Prezentace prací žáků naší školy v zahraničí. Žáci si vyměňují: zprávy, obrázky, hudební skladby na téma vody Žáci se učí: používat znát další země (kulturu, jazyky, muziku, historii, zvyky, města...) znát problémy spojené s vodou ve svojí i partnerských zemích. d) Soutěže Účast a výsledky žáků ZUŠ na soutěžích ve šk. roce 2004/2005 Poř. Nástroj/ Název soutěže čsl. předmět Kategorie Jména soutěžících Umístění Učitel 1 Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru kytara 0b Igor Blažek 1. místo Baumgärtl 2 Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru kytara I. Katalina Akimová 2. místo Baumgärtl e) Přijetí na střední školy Ve školním roce 2004/05 byli po úspěšném vykonání talentových zkoušek přijati na střední školy tito žáci: Výtvarný obor: Ivana Cimprichová propagační výtvarnictví SPŠK K.Vary Michaela Taušková propagační výtvarnictví SPŠK K.Vary f) Příprava na další studium uměleckého směru V současné době se připravuje jeden žák ke studiu na střední škole uměleckého směru: Jméno žáka předmět učitel škola Libor Čihák klavír J. Volf konzervatoř J.Ježka 5. Další vzdělávání pedg. pracovníků Ve šk. roce 2004/2005 se pedg. pracovníci ZUŠ Nejdek zúčastnili těchto vzdělávací akcí: 7

8 p.č. Místo Náze v akce Účastník 1 ZŠ J. Palacha SIPVZ informační gramotnost test K. Roneš 2 ZŠ J. Palacha SIPVZ informační gramotnost test M. Baumgärtl 3 PF UK Praha Studium na II. stupni VO ZUŠ J. Janků 4 ZŠ J. Palacha SIPVZ informační gramotnost test J. Janků 5 ZUŠ Fr. Lázně Seminář pro příčnou flétnu A. Višňová 6 ZŠ J. Palacha SIPVZ informační gramotnost školení + test A. Višňová 7 ZŠ J. Palacha SIPVZ informační gramotnost školení + test J. Volf 8 LS Thermal Výklad nových školských předpisů M. Baumgärtl 9 Pedg. centrum Odměňování zaměstnanců ve školské přísp. org. M. Baumgärtl 10 Pedg. Fakulta UK Praha Seminář VO v ZUŠ J. Janků 11 Gymnázium Sokolov Účetní aktuality školské příspěvkové organizace M. Baumgärtl 12 ZUŠ Fr. Lázně Seminář zobcová flétna K. Roneš 13 ZŠ a ZUŠ K.Vary Seminář kytara (Prof. Černý) M. Baumgärtl Komentář: Zatímco seminářů a školení pro vedoucí pracovníky je celkem dostatek, trvá nedostatek odborných seminářů, zaměřených na výuku jednotlivých předmětů v základních uměleckých školách, zejména v hudebním oboru. Proto probíhá nadále další vzdělávání pedg. pracovníků, mimo účasti na akcích Pedg. centra K.Vary a dalších seminářů, formou samostudia odborné literatury (odborné časopisy, skripta, odborná literatura), audia, videa a výpočetní techniky (Internet, CD ROM atd.) 6. Materiální vybavení školy 1. Díky velmi dobré spolupráci s firmou WITTE Nejdek jsme získali ve šk.r. 2004/2005 sponzorský dar ve výši Kč což umožnilo dovybavit školu výpočetní technikou (1x stolní PC, 1x notebook). Dále byla zakoupena kvalitní audio a videotechnika (repro Hercules, digitální videokamera, střihová karta se softwarem, DVD s videorecorderem). V souladu s požadavky hygieny byly zakoupeny stavitelné lavice a židle do učebny výtvarného oboru, dále 8 kancelářských židlí do sborovny a ředitelny. Z učebních pomůcek: bicí souprava SONOR + činely Headliner, software Band in a Box, trubka Weril a další předměty dle níže uvedeného seznamu: vysavač Elektrolux DVD s videorec. Thomson stolička k bicím činely Headleiner bicí souprava SONOR hrablo na sníh židle školní stavitelná lavice školní staviteln Band in A Box Megapak volume pedal BOSS FV50H mikrofon Behringer B-2 mikrofon Behringer B-2 trubka Weril 8

9 židle Taurus 8 ks skartovač Shredmaster Notebook HP nc6120 Počítač Losan monitor LCD Belinea 101 tiskárna Canon ip4000 videokamera Panasonic repro Hercules XPS 2.10 karta XP MIDI Audiotrac Lze říci, že na konci šk. roku jsme jedna z nejlépe vybavených ZUŠ v karlovarském kraji co se týče výpočetní, audio a video techniky. Žáci mají možnost pracovat s kvalitním vybavením a hrát na nové či pravidelně udržované hudební nástroje. Celkově lze materiální vybavení školy hodnotit jako velmi dobré až výborné. 7. Opravy Během šk. roku byly provedeny drobné opravy několika hudebních nástrojů a generální oprava klavíru, umístěného v koncertním sále. 8. Kontroly, inspekce Ve školním roce 2004/2005 byla provedena odborovým inspektorem kontrola dodržování BOZP. Byly nalezeny pouze drobné nedostatky a celkově skončila kontrola velmi dobře. Žádné jiné kontroly neproběhly. 9. Ostatní Od roku 1999 je škola připojena pomocí modemu na Internet. E - mailová adresa školy je: ZUŠ Nejdek má na Internetu vlastní www stránky které jsou pravidelně aktualizovány a na nichž lze získat vyčerpávající informace o škole. Adresa stránek je: Dále má škola stránky, týkající se programu Socrates: 10. Hodnocení šk. roku Vzhledem k výsledkům soutěží, přijetí 2 žáků na střední školy uměleckého směru, zapojení školy v mezinárodním vzdělávacím programu EU Socrates, značnému počtu realizovaných akcí, dostatku žáků a z toho vyplývajícím dostatku finančních prostředků na platy i na provoz školy lze hodnotit školní rok 2004/2005 jako úspěšný. Výroční zpráva o činnosti byla schválena pedagogickou radou dne V Nejdku dne Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ Přílohy: 1x tabulka prospěch 9

10 1x tabulka příspěvek 10

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Krajský úřad - OŠMT, ČŠI 1 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-346/09-02 Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka, Čáslav Adresa: Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav Identifikátor: 102

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 1084/10 S Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Adresa: Vašátkova 343 Identifikátor: 600 052 401 IČ: 43751270

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 257/10 S Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Adresa: Školní 556, 290 01 Poděbrady Identifikátor: 600 002 284

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více