Střední lesnická škola Žlutice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední lesnická škola Žlutice"

Transkript

1 Střední lesnická škola Žlutice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední lesnické školy Žlutice je zpracována podle závazné osnovy dané zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3 (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., 17, odst. 1,2 a pokynů zřizovatele. Výroční zpráva je veřejná v rámci zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Ve Žluticích Ing. Bohdan Koždoň ředitel příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Střední lesnická škola Žlutice Sídlo: Žižkov 345, Žlutice Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary, Ředitel: Ing. Bohdan Koždoň Zástupce ředitele: Mgr. Libuše Syrovátková Vedoucí vychovatelka: Bc. Eva Hovorková Vedoucí ekonomického oddělení: Ing. Kateřina Jurisová Vedoucí školního polesí: Ing. Daniel Smysl Kontaktní osoba: Ing. Bohdan Koždoň, tel , Tel.: škola: Fax: Web:

4 DATUM ZŘÍZENÍ ŠKOLY Střední lesnická škola ve Žluticích vznikla v roce 1988 a je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Karlovy Vary. Organizace sdružuje střední lesnickou školu, domov mládeže, školní jídelnu, školní polesí a myslivecký revír. Posláním školy je připravovat žáky pro práci lesníků v základních jednotkách lesního hospodářství. Jejich uplatnění je u lesních akciových společností, městských lesů, LČR, organizacích provozujících myslivost, orgánů státní správy, organizací zajišťující ozeleňování krajiny aj. V evidenci úřadů práce se naši studenti vyskytují v malé míře. V denním čtyřletém studiu oboru Lesnictví M/01 se vzdělávají žáci základních škol a učilišť. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Zájemci zde mají také možnost vzdělávat se v uvedeném oboru dálkově. Od září roku 2007 byl ve škole otevřen obor Lesní mechanizátor H/01. Absolventi tohoto oboru získají střední vzdělání s výučním listem. Tříletý obor připravuje žáky pro pozici kvalifikovaných a odborných pracovníků v oblasti těžby dříví, druhování dříví, manipulaci se dřevem, soustřeďování a odvoz dříví. Také budou připraveni pro práci týkající se sběru semen ze stojících stromů a pro práci související s pěstováním a ochranou lesa. V září roku 2013 naše škola otevřela 2 nové obory. Obor Zahradnictví M/01, jedná se o čtyřletý maturitní obor. Během studia se žáci seznámí se všemi přírodními procesy, které mohou v přírodě nastat. Naučí se rozeznávat druhy dřevin, keřů a bylin, práci s mapováním krajiny a softwarem Field-Map. Obor Včelař H/02 je tříletý obor, absolventi tohoto oboru získají střední vzdělání s výučním listem. Během studia se žáci naučí budovat včelnici (prostor pro umístění včelstev úly, včelíny), úpravu rámečku, stáčení medu, jeho úprava, distribuce a balení. Mimo odborné předměty škola vyučuje všechny všeobecně vzdělávací předměty (viz učební plán). Praktická cvičení a praxe absolvují žáci na školním polesí, školní honitbě a u jiných lesnických organizacích. Vyvrcholením této části výuky je individuální vyhotovování projektů v předmětech lesní těžba, pěstování lesů, hospodářská úprava lesů, ekonomika a ochrana lesů. Do oblasti praktického vzdělávání patří i odborné exkurze orientované podle odborné náplně v daném ročníku.

5 ŠKOLA SDRUŽUJE 1. SLŠ kapacita 250 žáků 2. Domov mládeže kapacita 150 žáků 3. Školní jídelna kapacita 50 míst PRACOVIŠTĚ ŠKOLY A ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ 1. Žlutice, Žižkov 345 (budova školy) 2. Žlutice, Žižkov 345 (DM) 3. Žlutice, Smetanova 8 dílny 4. Pšov, Chlum 20 - polesí Školská rada Byla ustanovena usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 924/09/13 ze dne Rada školy pracuje v následujícím složení: Ing. Waisová, Ph.D. Ing. Míkovec Ing. Červenka p. Matuštík pí. Pospíchalová PŘEHLED OBORŮ ŠKOLY ZAŘAZENÝCH VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU M/01 LESNICTVÍ M/01 ZAHRADNICTVÍ H/01 LESNÍ MECHANIZÁTOR H/02 VČELAŘ M/01 LESNICTVÍ (dálkové studium) Z pohledu vedení SLŠ byl školní rok 2013/2014 organizačně velmi náročný. Školní rok začal úvodním soustředěním pro první ročníky. Poprvé i pro učební obory. Poté začal nábor žáků s vědomým obrovského poklesu vycházejících z deváté třídy. Během roku proběhlo také několik rekonstrukcí. V celé budově školy a na DM byla vyměněna okna a namontovány regulační ventily na topných tělesech. Dále byla provedena rekonstrukce posilovny a kulturní místnosti. Byly vymalovány prostory DM, chodby

6 a schodiště a opraveno dřevěné obložení. V celé budově školy a DM byla vybudována síť wifi. Došlo k vybavení tříd, kde byly namontovány data projektory s reproduktory a keramické tabule. Na DM bylo zrekonstruováno celkem 16 pokojů, a to novým nábytkem a podlahami. Bylo pořízeno zařízení na provoz vnitřní střelnice, nakoupeno vybavení pro softwarovou aplikaci Field-Map. Celý školní rok byl protkán řadou školních nadstandartních aktivit i mimoškolních událostí. Velký úspěch jsme opět dosáhli ve středoškolské odborné činnosti. Obsadili jsme první místo na soutěži mladý dřevorubec v kategorii Junior. Naši žáci se zúčastnili Národního kola soutěže YPEF Mladí lidé v evropských lesích. V závěru školního roku ( ) na školu přijela Česká školní inspekce, se závěrem, že vše je bez závad. Škola se také zapojila do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji CZ.1.07/1.1.00/ Škola se stala partnerem projektu,,příroda spojuje Svatý Linhart, registrační číslo projektu 273, spolufinancovaného EU s Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za velký úspěch považujeme udržení počtu žáků ve škole, vzhledem k populační křivce. Za hlavní úkol do budoucna považuje vedení školy narovnání přátelských vztahů ve sboru, dále mezi učiteli a žáky a žáky samotnými a zachování stávající úrovně výchovy a vzdělávání. PŘEHLED AKTIVIT A PREZENTACE ŠKOLY Juniorské mistroství republiky ve vábení jelenů (Chlumec nad Cidlinou) Poplatková naháňka, Školní naháňka, Poplatkové lovy doprovody studentů (školní polesí) říjen až prosinec 2013 Trubačský koncert při rozsvěcování vánočního stromu (Žlutice) Koncert trubačů při příležitosti návštěvy města Žlutice prezidentem České republiky Organizace doškolování prohlížečů zvěřiny OMS Karlovy Vary (Žlutice) Výstava trofejí OMS Karlovy Vary (Žlutice) Regionální (místní kolo) soutěže YPEF - Mladí lidé v evropských lesích Lesní zkoušky a barvářské zkoušky OMS Karlovy Vary Mistrovství ČR Dřevorubec Junior Celoroční pořádání workshopů a přednášek pro ZŠ Bochov, Bečov nad Teplou, Toužim a Žlutice v rámci projektu Národní kolo soutěže YPEF - Mladí lidé v evropských lesích (ČZU Praha)

7 Účast na výstavách Kam po základní škole (Ostrov, Sokolov) Výstava škol (Most, Kladno) Prezentace školy Aš, Prezentace školy Rakovník, Prezentace školy Žlutice, Prezentace školy Klášterec nad Ohří, Prezentace školy Žatec, Prezentace školy Nýřany, Horní Bříza, Návštěva ÚP Plzeň, Dřevařské dny Wunsiedel-Luisenburg Hejnický dřevorubec Vánoční výstava žákovských prací Galerie, Vánoční besídka škola, Zubři Praha, Hanušová a zubří tým, Den s Lesy ČR - Mariánské Lázně, ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Hlavním cílem školy je poskytování poradenské, metodické a informační činnosti prostřednictvím výchovného poradce. Prevenci rizikového chování, nežádoucím závislostem je věnována velká pozornost. Metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní i vedením školy a DM. Stejně tak spolupracuje s jednotlivými pedagogy, zejména s třídními učiteli. V oblasti prevence spolupracuje škola s PČR ve Žluticích, s asistenty prevence kriminality, kteří působí na území města Žlutice, s krajskou koordinátorkou prevence s paní Papežovou a s paní Fialovou z PPP v Karlových Varech. K prioritám prevence nežádoucích jevů patří snaha minimalizovat rizika a vlivy, jež narušují zdravý a bezproblémový vývoj žáků zdravý životní styl, multikulturní výchova a vytváření pozitivního klimatu ve škole. Z akcí: sociometrie a následný rozbor sociometrického šetření v prvních ročnících. Besedy a přednášky k nežádoucím závislostem a partnerským vztahům. Volný čas žáků se snažíme vyplnit různými sportovními a jinými zájmovými útvary.

8 ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI V průběhu roku proběhla kontrola maturitních zkoušek Českou školní inspekcí na naší škole dne se závěrečným konstatováním, že vše je bez závad. PARTNERSKÉ ORGANIZACE ŠKOLY Lesy České republiky, s.p. Vojenské lesy a statky Lázeňské lesy Karlovy Vary Ústav hospodářské úpravy lesů Chráněná krajinná oblast Slavkovský les Spolek chovatelů Zubra evropského Mladí lidé v evropských lesích (YPEF-Young People in European Forest) Lesní dům Mehlmeisel Greifvogelpark Wunsiedel ZOO Plzeň ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ŽÁKŮ Maturity Počet žáků u 1. MZ Počet žáků u opravné MZ Prospěli s vyznamenáním 0 0 Prospěli 17 9 Neprospěli 16 8 Závěrečné zkoušky Počet žáků u 1. MZ Počet žáků u opravné MZ Prospěli s vyznamenáním 0 0 Prospěli 10 0 Neprospěli 1 1

9 Prospěch žáků Prospěch 1. pololetí 2. pololetí maturitní obory učební obory maturitní obory učební obory Celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Chování žáků a) klasifikace chování Chování 1. pololetí 2. pololetí velmi dobré uspokojivé 2 5 neuspokojivé 0 1 podmíněné vyloučení 1 0 vyloučení 0 0 b) zameškané hodiny Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí celkem neomluvené celkem neomluvené Celkem Účast žáků v soutěžích a) vědomostní soutěže: YPEF Praha b) sportovní soutěže: Karlovy Vary Velký fotbal, září 2013, 4. místo

10 Karlovy Vary futsal (chlapci, dívky) chlapci 3. místo Středoškolská futsalová liga (Žlutice 1. kolo) , 1. místo dívky Hry třetího tisíciletí Karlovy Vary 4.6. až místo c) umělecké soutěže: Hejnický dřevorubec 2013, Frýdlant, 1. místo jednotlivci, 3. místo - družstvo Parforsní kňour 2014, Dubina soubor Žluťásek 1. místo, sólisté 1. místo Juniorské mistrovství republiky ve vábení jelenů, Chlumec nad Cidlinou, Národní soutěž trubačů, Konstantinovy Lázně, místo - soubor VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ * včetně přijetí v dalších kolech přijímacího Kód oboru Název oboru Délka studia Ukončení studia Školní rok 13/14 přihlášeno přijato M/01 Lesnictví 4 MT M/01 Zahradnictví 4 MT H/01 Lesní mechanizátor 3 VL H/02 Včelař 3 VL M/01 Lesnictví 4 MT 9 9 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Pedagogický pracovník - učitel Ing. Bohdan Koždoň ředitel SLŠ, vyučuje: inventarizace zeleně, včelařství Mgr. Libuše Syrovátková zástupce ředitele školy, vyučuje: dějepis, geografie, ruský jazyk, hydrologie a klimatologie Mgr. Hana Drnková vyučuje: anglický jazyk, anglický jazyk konverzace

11 Ing. Eva Hanušová vyučuje: biologie, lesnická zoologie, lesnická zoologie, ekonomika, myslivost Josef Janoušek učitel odborného výcviku Ing. Kateřina Jurisová vyučuje: nauka o lese, nauka o lesním prostředí, zpracování materiálů a údržba Jan Matuštík učitel odborného výcviku PhDr. Miroslava Mutinská vyučuje: německý jazyk, německý jazyk konverzace Mgr. Miroslava Posseltová vyučuje: tělesná výchova, základy společenských věd, výpočetní technika Ing. Daniel Smysl vyučuje: ochranu lesního prostředí Mgr. Ivana Strejčková vyučuje: český jazyk a literatura, základy společenských věd Ing. Josef Svoboda vyučuje: lesnická geodézie, lesní těžba, lesnické stroje a zařízení, organizace těžebních činností, zpracování materiálů a údržba, lesnické technologie, ozeleňování krajiny Ing. Vojtěch Svoboda učitel odborného výcviku Emílie Špidrová vyučuje: německý jazyk Ing. Hynek Týml vyučuje: výpočetní technika, lesnické stavby, pěstování lesa, hospodářská úprava lesa, strojnictví, zpracování materiálů a údržba, školkařství Václav Vaněček vyučuje: motorová vozidla Ing. Jaroslava Waisová, Ph.D. vyučuje: biologie, lesnická botanika, hospodářská úprava lesa, právní nauka, oceňování lesů, nauka o lese, ochrana lesního prostředí, aplikovaná biologie, nemoci a škůdci včel Ing. Eva Wollrábová vyučuje: chemie, základy společenských věd, monitoring životního prostředí, zpracování včelích produktů, zařízení pro zisk a úpravu včelích produktů Ing. Jiří Freund vyučuje: matematika, fyzika, strojnické základy,

12 Bc. Eva Hovorková Bc. Sabina Bízková Jaroslava Siváková Vlasta Ščecinová Emílie Špidrová Milan Kryl Pedagogický pracovník vychovatel na DM hlavní vychovatelka DM vychovatelka na DM vychovatelka na DM vychovatelka na DM vychovatelka na DM vychovatel na DM Nepedagogický pracovník ekonomicko-správní úsek Jana Furišová personalistka Ing. Kateřina Jurisová rozpočtářka Tereza Wollrábová, Dis. účetní Marta Mojžíšová Pavel Hanibal Iveta Kriegrová Nepedagogický pracovník provozní úsek školy knihovnice, archivace domovník, řidič uklízečka Ivana Janáčková Ladislava Riesová Marcela Dvořáková Marie Štorková Věra Vejvodová Michaela Zužová Nepedagogický pracovník školní stravování vedoucí školního stravování kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka

13 Ing. Daniel Smysl Ing. Antonín Kabeš Věra Jarošová Věra Schottová Bohumila Švecová Josef Janoušek Jaroslav Chrust Nepedagogický pracovník vedení polesí, THP polesný hajný lesní dělnice lesní dělnice lesní dělnice správce polesí traktorista ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Výchovné poradenství a prevence Sokolov, Mgr. Strejčková, M. Špidrová Sněm lesníků myslivecká legislativa v kontextu plánované novely Zákona o myslivosti Ing. Hanušová. Ing. Koždoň Seminář pro výchovné poradce středních škol Plzeň, Mgr. Strejčková Seminář pro výchovné poradce středních škol - Plzeň, Mgr. Posseltová Seminář pro výchovné poradce středních škol - Brno, Ing. Waisová Ph.D KOSS- konzultační seminář pro management škol K. Vary, Mgr. Syrovátková Alternativní formy práce ve třídě Praha (Descartes), Ing. Týml Zákon o pedagogických pracovnících K. Vary, Mgr. Syrovátková Angličtina Ing. Týml Management školní třídy - Mgr. I. Strejčková Šikanování ve škole Mgr. Strejčková, Bc. Hovorková Výuka TV a školská legislativa Mgr. Posseltová ODBORNÝ VÝCVIK A PRAXE VE ŠKOLNÍM ROCE Činnost na úseku školního polesí a činnost odborného lesního hospodáře Zajištění odborné praxe a odborného výcviku žáků školy v činnostech motomanuální těžba a moderní těžební technologie doprava dřevní hmoty

14 péče o lesní kultury a nárosty výchova lesních porostů z hlediska trvale udržitelného zdroje suroviny ochrana lesních kultur proti biotickým a biotickým činitelům údržba lesní dopravní sítě strážní služba a protipožární ochrana lesa zásady podpory přirozené obnovy lesních porostů dodávky dřevní hmoty odběratelům a obchod dřevní hmotou péče o lesní zvěř a myslivecká zařízení MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Pro přípravu žáků na vyučování slouží na DM třída a učebna, která je vybavena počítači s připojením na internet včetně možnosti wifi připojení žáků na pokojích, kde si mohou řešit domácí úkoly či se připravovat do školy (referáty, zápisy z praxí, apod.). Oproti minulým školním rokům se stále zhoršují studijní výsledky žáků lesnických a hlavně všeobecných předmětů při stoupajícím komfortu pro jejich studijní přípravu. Vysvětlení je stále zřejmě jediné, a to, že si škola stále nemůže tolik vybírat při přijímacím řízení žáků (škola se opět vrátila k přijímacím zkouškám na všechny maturitní obory) jako v minulosti vzhledem k celospolečenskému úbytku žáků vycházejících ze ZŠ. Přes zvýšenou pozornost vychovatelů při práci s těmito žáky (pomoc se studiem dle svých možností, projekce povinné četby) jsou výsledky ve škole horší. Žákům chybí samostatnost při přípravě na vyučování, vůle a snaha vynikat nad ostatní spolužáky. Spokojenost s průměrem a někdy i s podprůměrem ( hlavně projít ) je fenoménem dnešní mladé generace a stále přetrvává. Těmto skutečnostem se přizpůsobuje práce vychovatelů, kteří jsou nápomocni slabším žákům při přípravě na vyučování, snaží se pěstovat v žácích odpovědnost, systematičnost a touhu po dobrých studijních výsledcích. Samozřejmě každý podle svých odborných znalostí a zkušeností. Mnoha žákům je také vyjednáváno a umožňováno doučování po skončení výuky v odpoledních hodinách. Je však objektivní pravdou, že výsledky žáků ne vždy odpovídají úsilí pedagogů, kteří se snaží tento trend nedostatečného prospěchu zvrátit. Hlavní náplní jsou vzdělávací a volnočasové aktivity, které jsou žákům nabízeny na principu dobrovolnosti. Pro zájmovou činnost na DM je využíváno vlastních zařízení školy

15 a DM (vybavené posilovny, herny, kulečníky, stolní fotbal, klubovny, vzduchovková střelnice, psinec, tělocvična). VÝHLED NA DM Zaměření práce úseku DM SLŠ Žlutice Trvalou pozornost věnovat rozvoji estetického a mravního cítění, včetně ekonomického myšlení. Intelektovou a emocionální sféru podpořit zdravým tělesným rozvojem osobnosti a seberealizací žáků. Formovat všestranně rozvinutou osobnost žáka v rámci možností a prostředků DM. Zvýšit činnost výchovného působení všemi prostředky pedagogiky, nápaditým přístupem a osobním zaujetím každého vychovatele pro pedagogickou práci. Bojovat proti negativním jevům, jako je kouření, narkomanie, alkoholismus, násilí a vandalismus. Aktivně působit proti nezájmu, neúctě vůči sobě samým a okolí. Hlavní úkoly vychovatelů Připravit a získat žáky pro uvědomělou, aktivní činnost zasahující do sféry volného času. Rozpracovat harmonogram přednášek, kulturních akcí, sportovních přeborů. Navazovat kontakty a rozšířit činnost ve spolupráci s výchovnými, kulturními a sportovními institucemi. Plnit úkoly reprezentačního a propagačního charakteru v oblasti kultury a sportu. Respektovat denní režim na DM, vést žáky k uvědomělé kázni, zodpovědnosti, hygieně a pořádku. Preventivně řešit všechny negativní jevy na DM. Propagovat výsledky činnosti na DM.

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH Charakteristika školy Přehled oborů školy Přehled aktivit a prezentace školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH Charakteristika školy Přehled oborů školy Přehled aktivit a prezentace školy

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Lesnická 55, 397 01 Písek - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/12 Úvod : Vyšší odborná škola lesnická

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 41 56 H/01 Lesní mechanizátor Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika

Více

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014 Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156 Školní rok 2013/ 2014 Obsah Obsah...2 Charakteristika školy...3 A/ Vzdělávací program školy...6 B/ Způsob zabezpečení odborného výcviku...

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.BOX 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČO: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Střední odborné učiliště, Hluboš 178 1. Základní údaje o škole Strana 1 (celkem 18) Střední odborné učiliště, Hluboš 178 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy, adresa : Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/14 V České Lípě dne 9. 10. 14 Mgr. Pavel Černý, ředitel školy SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU dne: Telefon / fax: 487 828 920 E-mail: zssever@volny.cz Obsah

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2007/08

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2007/08 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2007/08 Úvod : Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 (dále jen škola ) vydává svou výroční zprávu

Více