Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Duben 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Duben 2011"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Duben 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Obsah str. 3 Několik slov úvodem str. 4 Reportáž z 1. setkání ředitelů partnerských škol projektu CPIV Plzeň str. 7 Český kotec na ledovci str. 9 Jak podpořit školní úspěšnost žáka str. 10 Naše aktivity str. 11 Beseda o domácí přípravě str. 12 Co chystáme v dubnu 2012 str. 13 Tiráž

3 Začínáme Několik slov úvodem Vážení partneři projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání, opět Vám po měsíci přinášíme přehled o činnosti našeho centra. Největší prostor tohoto vydání našeho informačního zpravodaje bude věnován akci, kterou jsme poměrně dlouho plánovali a zajišťovali 1. setkání ředitelů našich partnerských škol. Přinášíme z tohoto setkání reportáž především pro ty, kteří nemohli nebo nechtěli přijet. Dále budete mít možnost seznámit se se zajímavými informacemi, které pro vás připravil náš sociální pracovník Martin Langer. Ty se týkají činnosti neziskových organizací, jejichž zástupci vystoupili jako hosté na setkání ředitelů našich škol. Věříme, že hlavně pro ty, kteří nebyli jednání přítomni, bude tento příspěvek přínosný. A tak jako každý měsíc, i tentokrát vám kromě jiného přinášíme krátký přehled o naší práci ve školách, o krocích, které jsme uskutečnili (např. beseda pro rodiče žáků na téma domácí příprava, kterou připravila naše speciální pedagožka, Lucie Hlávková) a o tom, co chystáme v dalších týdnech. Dovolte mi poděkovat všem těm, kteří za námi přijeli na setkání ředitelů škol, a že nám umožnili stávit příjemný den! Mgr. Ivana Kotrbatá, koordinátorka CPIV Plzeň

4 Aktuality Reportáž z 1. setkání ředitelů partnerských škol projektu CPIV Plzeň První setkání ředitelů a zástupců škol spolupracujících s projektem CPIV Plzeň proběhlo v příjemném prostředí Golf clubu Alfrédov v obci Kostelec u Stříbra. Tématem setkání byla vzájemná spolupráce těchto škol a neziskových organizací Plzeňského a Karlovarského kraje. Cílem 1. setkání ředitelů škol spolupracujících s projektem CPIV Plzeň bylo především představení několika zajímavých neziskových organizací, které působí v Plzeňském a Karlovarském kraji. Oslovili jsme především organizace a sdružení, které pracují s rizikovými nebo problémovými žáky. Blok příspěvků začal v devět hodin ráno představením Centra na podporu integrace cizinců. Mezi klienty tohoto centra patří především lidé ze země mimo Evropskou Unii. Integrační centrum jim zajišťuje právní pomoc v nejrůznějších oblastech (od asistence při vyplňování formulářů po právnické konzultace při podepisování nájemních či pracovních smluv). Nejvíce využívanou službou tohoto centra jsou však kursy českého jazyka. Ty mohou být jednorázové, zaměřené na nějaké určité téma (například návštěvu lékaře) nebo Speciální pedagožka CPIV Plzeň Mgr. Lucie Hlávková naposledy kontroluje propagační intenzivní, s přihláškou a materiály... a můžeme začít! pravidelnou docházkou.

5 Ke kvalitní spolupráci školy s rodiči žáků cizinců je totiž nejprve nutné odbourat jejich jazykovou bariéru, uvedla vedoucí karlovarského centra Mgr. Pavlína Hanková. Následující příspěvek byl věnován občanskému sdružení Ledovec a jeho nabídce podpory studentům s duševním onemocněním či s mentálním handicapem. Mgr. Marek Rubricius z tohoto sdružení popsal, jak vypadá práce s klienty: Prezentace občanského sdružení Ledovec, Vše probíhá formou setkávání a které podporuje vzdělávání studentů s neformálních rozhovorů. Pro studenty duševním onemocněním navrhujeme například individuální formy formy výuky, pro školy poskytujeme preventivní semináře. Odbornou pomoc však zajišťujeme nejen studentům samotným, ale také jejich rodinám, protože pro ně může být duševní onemocnění dítěte zatěžkávací zkouškou. Největší prostor v programu dostalo občanské sdružení Kotec, které představilo hned tři své sociální služby: nízkoprahové kluby, středisko primární prevence Prevcentrum a Centrum podpory rodiny. Abychom pomohli dítěti, zaměřujeme se na pomoc celé rodině, řekla vedoucí této sociální služby Mgr. Dagmar Roučková. Prezentace nízkoprahových klubů Naše práce se týká zejména rodin sociálně občanského sdružení Kotec znevýhodněných. Vypomáháme například při sestavování jejich rodinného rozpočtu, asistujeme jim při jednáních na úřadech.

6 Po krátké přestávce a následoval příspěvek Mgr. Evy Haunerové z občanského sdružení Český západ, které se již deset let věnuje práci s romskou komunitou v Dobré Vodě u Toužimi. Blok příspěvků zakončilo představení organizace Audit, zabývající se poradenskou činností. V závěrečné volné debatě si zástupci škol vyměňovali své zkušenosti ze své praxe a ze spoluprácí s různými poradenskými zařízeními. Pohled do sálu během prezentací Rádi bychom poděkovali všem našim hostům z neziskovek za zajímavé a podnětné prezentace a také ředitelům a zástupcům škol, které s projektem CPIV Plzeň spolupracují. Doufáme, že bylo první kostelecké setkání oběma stranám prospěšné, a že se z něj postupně podaří udělat příjemnou tradici. Děkujeme rovněž Golf clubu Alfrédov za poskytnutí prostor pro toto setkání.

7 Aktuality Český kotec na ledovci Přinášíme přehled neziskových organizací, které se představily na 1. setkání ředitelů partnerských škol CPIV Plzeň v Kostelci. Nenajdete však Centrum podpory integrace cizinců, která svůj prostor dostala již ve druhém čísle našeho zpravodaje. Společnost Český západ o.s. sídlí v Dobré Vodě u Toužimi a své služby romské komunitě poskytuje již deset let. Její hlavní činností je především posilování vlastních kompetencí sociálně vyloučených občanů, o což usiluje prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci terénních programů a pořádáním vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů. Dále organizuje individuální doučování a volnočasové aktivity jako prevenci patologických jevů. Součástí činnosti je také provoz dobročinného obchodu BUŤI (v romštině práce nebo výrobek ) v Plzni ve Veleslavínově ulici, jehož výtěžek putuje na vzdělávání, zaměstnávání, volnočasové programy a další aktivity občanského sdružení. Sdružení Kotec o.s. nabízí komplexní odbornou pomoc lidem v obtížné životní situaci, příslušníkům sociálně vyloučených komunit a drogově závislým a podporuje jejich cestu ke změně v regionech Tachov, Cheb a Sokolov. Kotec provozuje nízkoprahové kluby v Mariánských Lázních, Tachově a ve Stříbře, kde nabízí prostor pro trávení volného času a podporu v nelehkém období dospívání dětem a mládeži. Mezi další služby patří provoz Center podpory rodiny (Aš, Mariánské Lázně, Tachov), jejichž činnost směřuje k udržení či zlepšení sociální situace rodin, a K-center (Cheb, Sokolov, Tachov), která usilují o snížení zdravotních a sociálních rizik plynoucích z užívání návykových látek a také o šíření informací o této problematice mezi veřejností. Kotec dále poskytuje služby primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování prostřednictvím Prev-centra. Toto centurm realizuje preventivní programy a aktivity pro dospívající a třídní kolektivy základních a středních škol, jejich pedagogy a rodiče v regionech Cheb a Tachov.

8 V neposlední řadě pak Kotec uskutečňuje terénní programy, které jsou zaměřeny na všechny osoby, které svojí momentální situaci považují za nepříznivou. Pracovníci Kotce pomáhají těmto lidem nacházet možnosti řešení, mít naději být součástí společnosti. Terénní programy pokrývají takřka beze zbytku regiony Chebsko, Sokolovsko a Tachovsko. Nezisková organizace Ledovec o.s. nabízí lidem s duševním onemocněním či mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Ledovec může nabídnout odborné sociální poradenství, soc. rehabilitaci, chráněné bydlení a denní stacionář. Další důležitou složkou činnosti je podporované vzdělávání, tedy služba určená mladým lidem, která spočívá hlavně v podpoře studentů, tak aby zvládli veškerá úskalí studia, podpoře jejich rodiny a blízkých a individuálních konzultací učitelům. V rámci podporovaného vzdělávání můžete využít seminář pro třídní kolektivy středních škol a učilišť Blázním, tedy jsem, jenž je zaměřen na problematiku duševního zdraví, nebo semináře na klíč pro pedagogy k problematice výuky studentů s duševním onemocněním. Ledovec rovněž podporuje vznik a rozvoj sociálních firem, které vytvářejí prostor pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. V současnosti podporuje firmy Pracovní Sobota a Truhlice. Pro více informací o těchto organizacích můžete využít následující odkazy: připravil Bc. Martin Langer, sociální pracovník CPIV Plzeň

9 Aktuality Jak podpořit školní úspěšnost žáka Znakem dnešní doby nejen v procesu vzdělávání je kladení důrazu na vysoce individualizovaný přístup a zohledňování osobních potřeb jednotlivců. Jeden z prvků, který by měl ve škole fungovat tak, aby žáci mohli být vzdělávání dle svých schopností a možností, je partnerství mezi pedagogem a jeho žákem, vzájemné respektování se a vzájemná podpora. Vyučovací styl pedagoga by měl, co nejvíce korespondovat s učebním stylem žáka. Samozřejmě každý žák se učí jiným způsobem, ale pedagog by měl být schopen svým způsobem výkladu zaujmout a naučit většinu třídy. Při pedagogické praxi je vhodné dbát na určitá biologická pravidla učebních procesů, která nám pomohou zvýšit efektivitu naší práce (PaedDr. Renata Wolfová): znalost cíle (říci třídě, jaké téma je čeká, co budou v hodině probírat) smysluplnost přehledu (pro žáky přehledně strukturovat vyučovací hodinu) zvědavost kompenzuje obavy z nové látky nové ve starém balení přehled je základem, potom přijdou podrobnosti vyhýbat se vzájemnému křížení, střetávání (např. příliš rychlý výklad) nejdříve vysvětlení, poté odborný název doplňkové asociace zábavné učení a opakování látky několik možností vnímání (multisenzoriální přístup dle možností školy) spojení s realitou opakování nové informace těsné propojení Nutno říci, že tento model funguje u všech žáků, bez ohledu na typ zdravotního postižení, znevýhodnění, či nadání. V dnešní přetechnizované době je nesmírně těžké děti něčím zaujmout. Pokud ale pedagog pracuje s výše uvedenými zásadami, dělá maximum pro to, aby školu opouštěli žáci vybavení znalostmi a dovednostmi, tolerantní, samostatní a do života připravení. připravila Mgr. Lucie Hlávková, speciální pedagožka CPIV Plzeň

10 Naše aktivity proběhla řada individuálních intervencí pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami poskytli jsme psychologické poradenství v oblastech výchovného vedení žáků, spolupráce s rodiči a s asistenty pedagoga proběhla série sociometického šetření v několika našich partnerských školách, vč. konzultací s pedagogy poskytli jsme poradenství konzultace k tématu specifikace žáků se sociálním znevýhodněním spolupracovali jsme na tvorbě IVP pro žáky dle individuálních potřeb a specifických dg.; sestavili jsme návod na vhodné vzdělávací programy pro žáky dle individuálních potřeb pokračovaly analýzy školních vzdělávacích programů dalších škol všechny dosud zpracované školní podpůrné programy jsme předali školám k dispozici i nadále byla tvořena síť poskytovatelů služeb podle potřeb škol uskutečnili jsme jednání se školou a rodiči integrovaných žáků a následně poskytli metodickou podporu a odborné poradenství uskutečnili jsme odborné konzultace se středisky pro sluchově a zrakově postižené v Plzni projektový manažer i nadále udržuje pravidelný informační servis školám (každý týden ve stejný den školy s aktuálními nabídkami a granty) projektový manažer radil školám, které projevily zájem, jak vyplnit šablony EU peníze školám, jak se zapojit do EAD, dále se věnoval školám, které ho požádaly o pomoc a vytvářel pro školy žádosti i nadále pokračovaly konzultace k podávání projektových žádostí na několika našich partnerských školách

11 Mohlo by vás zajímat Beseda o domácí přípravě Speciální pedagožka CPIV Plzeň, Mgr. Lucie Hlávková, připravila a vedla besedu pro rodiče žáků a pedagogické pracovníky ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská. Beseda se uskutečnila dne 2. března Přítomna byla i psycholožka a pedagožka-didaktička CPIV Plzeň, Mgr. Zuzana Boušková. Každý z účastníků si odnesl i materiály s praktickými ukázkami a jinými radami k tématu. Tyto materiály doplnila svými kresbami kulturní antropoložka CPIV Plzeň, Mgr. Renata Wilflingová. Účast na besedě představuje šanci pro rodiče, kteří si například nevědí rady s domácí přípravou svých dětí do školy, kteří mají chuť svou domácí práci s dětmi zlepšit. Rodiče mj. získají náměty a návody k motivaci dětí ke vzdělávání vůbec. Během besedy pracuje přednášející mj. s notebookem, dataprojektorem, a také s řadou pomůcek určených jak pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení, tak např. také pro děti s nižšími rozumovými dispozicemi.

12 Co chystáme v dubnu 2011 budeme podnikat další specializované poradenské a metodické kroky ve školách proběhne sociometické šetření v několika našich partnerských školách v příštím vydání našeho informačního zpravodaje vám budou mj. představeny další tipy našeho projektového manažera a zajímavé informace z oblasti speciální pedagogiky zrealizujeme besedy s rodiči a pedagogy v několika našich partnerských školách bude pokračovat práce na tvorbě metodických materiálů, uskuteční se opět celá řada profesních a pracovních setkání pracovníků CPIV

13 Tiráž Partnerské školy projektu CPIV Plzeň Partnerské školy 2009/2010 V Plzeňském kraji: Základní škola Tachov, Hornická Základní škola Vrčeň Základní škola Stříbro, Mánesova Základní škola Klatovy, Tolstého Tyršova základní škola a Mateřská škola Plzeň Základní škola Kladruby Základní škola Planá, Na Valech Základní škola a mateřská škola Tachov, Petra Jilemnického Mateřská škola Vrčeň Základní škola a mateřská škola Chodová Planá Základní škola a mateřská škola Mirošov Základní škola Rokycany, Čechova 7. základní škola a mateřská škola Plzeň SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova Partnerské školy 2010/2011 V Plzeňském kraji: Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25 Základní škola Horažďovice, Komenského 15.základní škola Plzeň, Terezie Brzkové Základní a Mateřská škola Nečtiny Základní škola Dobřany Základní škola Radnice Základní škola a mateřská škola Stod V Karlovarském kraji: Základní škola Rotava Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov Základní škola Karlovy Vary, Poštovní Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská Základní škola Toužim Základní škola Lomnice, okr. Sokolov Kontakty: CENTRUM PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI, Vejprnická 56, Plzeň Koordinátorka Mgr. Ivana Kotrbatá tel.: Speciální pedagožka Mgr. Lucie Hlávková tel.: Psycholožky Mgr. Zdenka Vařenková tel.: Mgr. Zuzana Boušková tel.: Pedagog-didaktik Mgr. Dagmar Zdanovcová Sociální pracovník Bc. Martin Langer tel.: Projektový manažer Mgr. Ondřej Bárta tel.: Kulturní antropolog Mgr. Renata Wilflingová tel.:

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Rozvoj služeb v rámci systému minitendrů 1. pololetí 2014

Rozvoj služeb v rámci systému minitendrů 1. pololetí 2014 IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Rozvoj služeb v rámci systému minitendrů 1. pololetí 2014 PARDUBICKÝ KRAJ, KARLOVARSKÝ KRAJ Přehled služeb realizovaných

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011 Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 130 00 Praha 3 tel.: 222782169 fax: 222782585 e-mail: fzsskola@volny.cz www.havlicak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011 V Praze dne: 17. 9.

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Základní školu Týn nad Vltavou, Malá Strana

Základní školu Týn nad Vltavou, Malá Strana Školní podpůrný program pro Základní školu Týn nad Vltavou, Malá Strana Autoři: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání, pobočka České Budějovice ve spolupráci se ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana Kapitoly:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více