STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ, ODBORNÉ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ, Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ, ODBORNÉ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ, Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ, ODBORNÉ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ, Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2002/2003 IČO: Karlovy Vary, září 2003 Zpracoval: Mgr.Michal Vachovec ředitel

2 Charakteristika UZ SOU stavební, OU a U, Karlovy Vary, Sabinovo nám.16 je samostatným právním subjektem, hospodaří jako příspěvková organizace a jeho zřizovatelem je Karlovarský kraj. Výuka v UZ je organizována dle platných zákonných norem a předpisů, zejména dle Školského zákona č. 29/84 Sb., v platném znění v návaznosti na další vyhlášky např. o přijímacím řízení, o závěrečných zkouškách, o finančním a hmotném zabezpečení žáků, dále dle Zákona č. 564/90 o správě a samosprávě ve školství, Zákona č. 250/00 rozpočtová pravidla atd. Učňovské zařízení má čtyři útvary: - útvar teoretického vyučování - útvar praktického vyučování - domov mládeže - útvar ekonomicko-provozní Na úseku teoretického vyučování pokračoval přechod na nové osnovy v učebním oboru zámečník, ten bude ukončen v příštím školním roce, ale 1. ročník oboru zámečník se začne vyučovat podle dalších nových osnov. V ostatních oborech je situace stabilizovaná, očekává se vydání nových osnov oboru truhlář. Z hlediska složení tříd se jeví situace jako celkem dobrá, stejně jako naplněnost tříd, zde se pouze vyskytuje problém u oborů zedník a malíř, kde počet žáků klesl z důvodů kázeňských a vysoké neomluvené absence. V oblasti personálního zabezpečení se podařilo stabilizovat výuku stavebních oborů. K rozšíření znalostí žáků slouží odborné exkurze, které naši žáci absolvovali v různých provozovnách, rovněž také v Okresní knihovně a Městském muzeu v Karlových Varech. Specifickým rysem učňovského zařízení (UZ) je, že provádí odborný výcvik učňů ve vlastních dílnách či stavbách v Karlových Varech a blízkém okolí pod vedením MOVý. Tímto způsobem je zajištěno plnění osnov v jednotlivých oborech přímo na zakázkách, doplněné o různé odborné kurzy zakončené osvědčením (svářecí kurzy, pájení mědi, sádrokartony). Tyto kurzy jsou pro naše žáky dobrým doplňkem k výučnímu listu při ucházení se o práci a v jejich dalším uplatnění v praxi. Je dobré, že má UZ potřebné technické zázemí koncentrováno v jednom areálu, čímž se zkvalitnila jak příprava, tak i samotný odborný výcvik žáků. Byla provedena oprava střechy truhlářské dílny, oprava části skladovací haly. Nebyly realizovány nákupy nového strojního vybavení, zakoupena byla pouze olepovačka hran pro truhláře. Z celkového počtu žáků bylo 13 zařazeno na individuální odborný výcvik u firem. UZ požádalo o schválení tří projektů v rámci programu Podpora odborného vzdělávání 2003, kde byly MŠMT dva z nich schváleny k realizaci, jednoho projektu v Rozvojovém programu DVPP 2003, který nebyl schválen pro nedostatek finančních prostředků a dále čtyř projektů v rámci programu Vyrovnávání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů ve vztahu k potřebám jejich rozvoje. Z nich byly krajem 3 doporučeny ke schválení MŠMT, do dnešních dní však konečný výsledek neznáme. Snažíme se tímto způsobem zapojit vícezdrojové financování a tím zkvalitňovat celkový proces výuky.

3 - 2 - Odloučená pracoviště: Karlovy Vary, Stará Kysibelská Karlovy Vary, Stará Kysibelská Karlovy Vary, Stará Kysibelská 77 Škola sdružuje: 1. Střední odborné učiliště stavební kapacita: 300 žáků 2. Učiliště kapacita: 60 žáků 3. Odborné učiliště kapacita: 70 žáků 4. Domov mládeže kapacita: 180 lůžek V UZ jsou vytvořeny podmínky pro případné navýšení vyučovací kapacity. Ve školním roce 2002/2003 vyučovalo UZ těmto oborům: H/001 Zámečník L/506 Provozní elektrotechnika H/003 Elektrikář - silnoproud H/003 Truhlář dřevěné konstrukce L/502 Stavební provoz H/001 Instalatér H/003 Malíř stavební výroba H/001 Zedník E/001 Truhlářské práce E/001 Zednické práce E/008 Malířské a natěračské práce E/003 Stavební výroba Dále zajišťovalo UZ ve své vlastní svářecí škole svářecí kurzy pro vlastní žáky, pro žáky cizích škol i pro veřejnost. Ve škole není ustanovena rada školy.

4 Učební plány a schvalovací doložky ministerstva číselný kód název oboru č.j. schválení MŠMT ČR H/001 Zámečník č.j /94-74/1125 z L/506 Provozní elektrotechnika č.j /91-21 z H/003 Elektrikář silnoproud č.j. 4266/96-74 z H/ L/502 Truhlář - dřevěné konstrukce Stavební provoz č.j / z č.j /93-23 s platností od H/001 Instalatér č.j /97-72 z H/001 Klempíř - stavební č.j / výroba z H/003 Malíř stavební č.j /96-74 výroba z H/001 Tesař č.j / z H/001 Zedník č.j /97-72 z E/002 Elektrotechnická výroba č.j.19688/98-23 z E/002 Zpracování dřeva č.j.22400/ z E/008 Malířské a natěračské č.j.20330/ práce z E/003 Stavební výroba č.j / z E/001 Truhlářské práce č.j /95-24 z E/001 Zednické práce č.j /95-24 z č.j / z Tématické plány jsou dle potřeb upravovány v rámci povolených možností. Učební osnovy pak dle potřeb nových technologií, materiálů apod. maxim. do povolených možností MŠMT. Úpravy tématických plánů i učebních osnov jsou přístupné k nahlédnutí v učňovském zařízení.

5 Údaje o pracovnících Ve školním roce 2002/2003 zajišťovalo UZ výuku těmito kmenovými pracovníky: a) pedagogičtí: Ř + ZŘ ÚTV ÚPV 3 pracovníci 17 učitelů 29 VMOVý a MOVý b) nepedagogičtí: ÚTV EÚ včetně THP ÚPV DM 3,5 pracovníka 7 pracovníků 2 pracovníci c) hospodářská činnost: DM 8,5 pracovníka Některé činnosti byly zajišťovány na základě dohod o provedení práce nebo o činnosti. Přehled praxe a vzdělání pedagogických pracovníků: A) Vedení SOU: započitatelná stupeň druh odbornost praxe (roky) vzdělání zkoušky Vachovec Michal, Mgr. 17 VŚ pedagogická Kabourek Václav, Mgr. 18 pedagogická Kümmel Jan, Ing. 18 pozemní stavby B) Teoretická výuka-učitelé: Babinská Ivana, Mgr. Bartošek Otakar SPŠ maturita pedagogická pozemní stavby Brunnová Soňa, Mgr. Dvořák Daniel, Ing. Dvořák Jiří SPŠ maturita pedagogická stavební strojnická Eker Václav, Ing. Hais Jan SO výuč.list strojní techn. dřevo Hodina Jan Hrušková Jana, Mgr SPŠ maturita pozemní stavby pedagogická Chmelík Jiří, Mgr. Koutecká Zdeňka, Bc pedagogická pedagogická Kováč Josef, Ing 21 elektro

6 - 5 - Lev Václav 43 pedagogická Lupíšková Jitka, Ing. 18 stavební Majcher Miroslav 19 SPŠ maturita pozemní stavby Šebesta Jiří, Ing. Vinter Bohuslav SPŠ maturita pozemní stavby dřevo C) Praktická výuka: Bozděch František 31 SOU učňovská zedník Bubeliny Jiří 22 SOU učňovská malíř Dietz Jürgen 35 SOU učňovská zedník Dvořák Vladimír 23 SPŠ maturita elektro Ehlich Luboš 19 SPŠ maturita pozemní stavby Frič Karel 33 SOU učňovská zedník Halounek Jiří 29 SPŠ maturita elektro Hrách Hanuš 34 SOU učňovská elektro Korol Michal 01 SŠ maturita dřevo Kottek Pavel 10 SZeŠ maturita pěstitel Kriegelstein Petr 13 SOU učňovská instalatér Kubaš Jan 19 SOU učňovská zámečník Kuča Petr 22 SOU učňovská zedník Kundrát Jiří 27 SOU učňovská elektro Lech Emil 15 SOU učňovská zedník Málek Josef 27 SPŠ maturita dřevo Mazel Zdeněk 27 SPŠ maturita pozemní stavby Němec Jindřich 30 SPŠ maturita malíř Rubáš František 20 SOU učňovská truhlář Ryšavý Jiří 17 SPŠ maturita elektro Starý Libor 29 SPŠ maturita pozemní stavby Širatovský Václav 20 SOU učňovská truhlář Šoupal Karel 20 SPŠ maturita strojní Vachoušek Vladimír 27 SOU učňovská truhlář Volár Jan 22 SOU učňovská zámečník Vorlík Petr 15 SOU učňovská instalatér Wollenweber M. 38 SPŠ maturita pozemní stavby Zadražil Tomáš, Ing 16 dřevo Zoglauer Jaroslav 08 SOU učňovská zedník

7 Přijímací řízení Přijímacímu řízení pro následující školní rok bylo věnováno nemalé úsilí a aktivita zejména ředitele a pedagogických zástupců. Aktivita byla zaměřena na co nejlepší informovanost o našem postavení v systému středního odborného školství a to počínaje výchovnými poradci škol přes rodiče a zákonné zástupce až k samotným žákům. Se všemi jsme se osobně setkávali na základních a zvláštních školách regionu při rodičovských schůzkách a besedách, při výstavách, dnech otevřených dveří apod. Opět se projevil zájem o naše zařízení a tak byly jako v loňském školním roce vyhlášeny přijímací zkoušky. Ty se konaly v oboru truhlářské práce součásti OU. Početní stavy našich žáků v součástech SOU a OU se opět velmi přiblíží 100% maxima povolených kapacit. V součásti SOU jsme pro příští školní rok přijali žáky do tří tříd, v součásti OU do dvou tříd a v součásti U do jedné třídy. Pro příští školní rok se nezvyšuje počet žáků ani nerozšiřuje pedagogický sbor. Přesné počty přijatých žáků do l.ročníku jsou přehledně uvedeny dále v tabulce. Přijímací řízení proběhlo dle zákona č.29/84 Sb. a dle Vyhlášky MŠMT č.10/97 Sb. v platném znění, včetně schválených kritérií pro přijímání žáků a uchazečů ke studiu pro školní rok 2003/2004. Přehled počtu přijatých žáků: 1.kolo 2. a další kola číslo oboru obor přihlášeni přijati přihlášeni přijati celkem přijato H/001 zámečník H/003 elektrikář H/003 truhlář H/001 instalatér H/001 zedník Celkem součást SOU E/008 malířské a natěr.pr E/003 stavební výroba Celkem součást U E/001 truhlářské práce E/001 zednické práce Celkem součást OU Celkem přijato do I.ročníků: 138 žáků Přijímací řízení proběhlo se splněním podmínky ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání. K přijímacímu řízení byla celkem 2 odvolání, ředitelem bylo oběma vyhověno.

8 Výsledky vzdělávání žáků a) porovnání výsledků prospěchu, chování a absence za školní rok 2002/2003 (před vykonáním opravných a doplňkových zkoušek) 2001/ /2003 Prospěch Počet žáků Prospělo S vyznamenáním 5 6 Celkový průměr 2,79 2,79 Chování I.stupeň II.stupeň III.stupeň Absence Celková Na 1.žáka 92,7 103 Neomluvená Na 1.žáka 2,41 3,75 V celkovém hodnocení prospěchu, chování a kázně došlo opět k výraznému nárůstu omluvené i neomluvené absence, pokračuje špatná spolupráce s lékaři při omlouvání absence žáků. Celkový průměr klasifikace zůstal na loňské úrovni 2,79. Podařilo se lehce navýšit počet vyznamenaných žáků.

9 - 8 - b) přehled školních výsledků po třídách a ročnících po opravných a doplňkových zkouškách ročník Třída Celkem prospělo žáků - zahaj.výk. z toho s vyznamenáním neklasifikováno propadlo povoleno ukončeno opakování 1 E Izá ZM T ESP TP ZP SV celkem E Izá ZM T TP ZP2 7 8 SVMP celkem EZ IM T TP3 6 6 ZP3 7 7 celkem UZ celkem c) výsledky vzdělávání a závěrečných zkoušek Prospěch Výroční hodnocení Učební obory SOU,OU a U Studijní obory SOU Ukončení studia Závěrečná zkouška v učebních oborech Prospěl s vyznamenáním 6-10 Prospěl Neprospěl celkem

10 Výsledky kontrol Ve školním roce 2002/2003 byla v UZ provedena kontrola ČŠI. Jednalo se o kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů a veřejnosprávní kontrolu prostředků ho rozpočtu. Kontrolou nebylo zjištěno porušení v žádné z kontrolovaných oblastí, zřizovatelem nebyla přijata žádná opatření. Ostatními subjekty byly provedeny tři kontroly: 1. Státním inspektorátem práce na zajištění BOZP s drobnými závadami, které byly ve stanovených termínech odstraněny. 2. Okresní správou sociálního zabezpečení v Karlových Varech na pojistné, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění bez závad. 3. Karlovarským krajem byla provedena veřejnosprávní kontrola na prověření doplňkových činností bez závad. Stížnosti: V průběhu školního roku nebyla podána ani šetřena žádná stížnost. 7. Mimoškolní aktivity Domov mládeže: Náš domov mládeže i v letošním školním roce zajišťoval ubytování kolejního typu zejména pro starší studenty (VOŠ, nástavby) bez vychovatelů. Během školního roku bylo takto připraveno a využíváno 84 lůžek. Od příštího školního roku bude domov mládeže opět zajišťovat ubytování i našich žáků a budou přijati vychovatelé. Sportovní činnost: Na úseku sportovních aktivit žáků trvala orientace na místní, snáze dostupné akce. Žáci našeho UZ se zúčastnili středoškolské olympiády středních škol a učilišť okresu Karlovy Vary. V rámci této soutěže závodilo celkem 19 středních škol a učilišť našeho okresu. Naše škola opět zvítězila jako absolutně nejlepší učiliště, v hodnocení všech středních škol jsme se umístili hned za největšími karlovarskými a ostrovskými školami na výborném 8. místě.

11 Nejlepší umístění: Středoškolský pohár v atletice Přespolní běh Vánoční laťka Nohejbal 4.místo 5.místo 4.místo 4.místo Naše UZ pořádalo Středoškolský pohár v atletice - okresní kolo a spolupořádalo atletické závody SŠ o pohár primátora města. Zúčastnili jsme se přeborů ČR stavebních škol v přespolním běhu v Litoměřicích 4.místo, ve florbalu v Mostu vynikající 2.místo a v malé kopané 11.místo. Z dalších sportovních soutěží stojí za zmínku vítězství ve florbalovém turnaji pod heslem Sportem proti drogám v Kadani, 3. místo v kopané SŠ v Ostrově a 2. místo v okrese K. Vary, respektive 6. místo v Karlovarském kraji v silovém víceboji. K oblíbeným akcím patří celoroční činnost kroužku hokeje, který sám pravidelně trenérsky vedu na zimním stadionu v Karlových Varech. Snažíme se vést žáky k vlastnímu zapojení do sportovních činností nebo i jiných vhodných aktivit, které jim pomohou účelně a zdravě trávit svůj volný čas. Vhodné využití volného času je i při množství různých preventivních programů tou nejlepší prevencí proti negativním jevům ve společnosti. 8. Soutěže odborných dovedností a produktivní práce žáků Naše UZ se při provádění odborného výcviku žáků snaží o to, aby žáci mohli pracovat na produktivní práci. V rámci této práce se provádí různé stavební činnosti a zakázky včetně řemesel. Odborný výcvik se tím stává opravdovějším, pro žáky přitažlivějším, více je baví a mají také možnost vydělat si finanční odměny. Zároveň tak vstupujeme do vědomí karlovarských občanů, protože vystupujeme současně jako školské zařízení, a také jako stavební firma. Tato produktivní práce nemalou částkou šetří náklady na výuku žáků ze ch prostředků, protože zisk z této práce zůstává v hlavní činnosti UZ. I přes velkou konkurenci stavebních firem bylo v oblasti produktivní práce žáků dosaženo velice dobrých výsledků. V letošním roce se pouze u oboru elektrikář nepodařilo dostatečné množství produktivní práce zabezpečit. Každoročně pořádáme mezi žáky jednotlivých oborů soutěže v odborných dovednostech, žáci jsou oceňováni a nejlepší z nich se dále mohou zúčastnit i regionálních odborných soutěží. Žáci 2.ročníku oboru zedník, truhlář se již tradičně zúčastnili soutěže v rámci výstavního systému For Arch. V semifinále ročníku v Karlových Varech skončili zedníci na 1.místě a postoupili do celorepublikového finále do Prahy a truhláři na 4.místě. Dále naše UZ pořádalo dvě odborné krajské soutěže. Pro truhláře s názvem O hoblík Káji Hoblíka, kde za účasti čtyř škol naši truhláři zvítězili a pro instalatéry s názvem Instalatér 2003, kde se rovněž našim žákům vedlo velmi dobře a stali se nejlepšími v kraji. Tato soutěž se konala pod záštitou Cechu topenářů a instalatérů ČR a byla postupová. Bohužel ve stejný termín, kdy se konalo republikové finále v Brně procházeli žáci našeho družstva přijímací zkouškou na další střední školu a tak se této prestižní soutěže nemohli zúčastnit.

12 Propagace UZ Propagaci UZ je věnována pozornost prakticky neustále celý školní rok. Učiliště se prezentuje nejen při náboru nových žáků, na výstavách a soutěžích, ale své jméno si vytváří zejména prostřednictvím svých žáků a to jak současných, tak i těch, kteří již ve svém životě prakticky dokazují, co se u nás naučili. Informace o našem učňovském zařízení a propagace probíhá zejména: - na výstavě Škola, která je každoročně pořádána v LS Thermal v Karlových Varech k prezentaci středních škol - při Dnech otevřených dveří, organizovaných v rámci náboru žáků většinou koncem kalendářního roku - na výstavě For Arch v červnu, pořádané na zimním stadionu v Karlových Varech, kde máme vlastní výstavní stánek a účastníme se soutěží učňů v odborných dovednostech - při veškerých sportovních či odborných soutěžích - kvalitně a ke spokojenosti zákazníků provedenou produktivní prací - při slavnostním zahájení školního roku pro 1.ročníky v LS Thermal a slavnostním vyřazení absolventů v hotelu Pupp - v letošním školním roce byla jistě propagací učiliště i nesčetná jednání ředitele a výchovného poradce UZ s žáky a rodiči - na vlastních internetových stránkách s adresou: 10. Mezinárodní spolupráce Naše UZ v letošním školním roce pokračovalo ve spolupráci s příhraničním německým partnerem CJD Jugenddorf Annaberg. Je realizována spolupráce při výchově žáků oboru truhlář, kde proběhla společná praxe v České republice a připravuje se další společná praxe tentokrát v zařízení našeho partnera v Německu. V příštím období bychom tuto spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy života mladých lidí rádi ještě rozšiřovali o další obory. Česká republika je před branami Evropské unie a tak každá možnost rozšíření obzoru poznání u našich žáků i pedagogů bude do budoucna jistě přínosem. 11. Hospodářská činnost Hospodářskou činnost UZ představuje zejména provoz pensionu Hestia v budově DM. K dispozici pro ubytování bylo okolo 110 lůžek, která se vcelku dařilo naplňovat. Při provozu je důležité skloubit dlouhodobé ubytování pracovníků firem, které vykonávají práce v našem městě, s ubytováním hromadných zájezdů. Dále jsou hospodářskou činností pronájmy tělocvičny a nevyužitých prostor, služby k nájmům. Důležitou a prospěšnou činností jsou také rekvalifikační kurzy, prováděné na útvaru praktického vyučování ve spolupráci s Úřadem práce v Karlových Varech. Je dobře, že učiliště může hospodářskou činnost provozovat a tím na jedné straně šetří náklady na hlavní činnosti a zároveň získává důležité finanční prostředky, z nich tvoří zisk a po zdanění přiděluje prostředky do finančních fondů UZ. Ty se potom opět vracejí do hlavní činnosti a pomáhají ke zvyšování její kvality.

13 Výroční zpráva o činnosti byla projednána na pedagogické radě zaměstnanců UZ dne Tato výroční zpráva obsahuje 12 stran a byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech: 1 x Krajský úřad Karlovarského kraje-ošmt 1 x Česká školní inspekce 2 x vlastní

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 IČ: 00669725 Karlovy Vary 13. října 2014 Zpracoval: Mgr. Michal

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 0/03 Předkládá: Bedřich Štencel, ředitel Opava. 0. 03 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 0/03 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 za školní rok 2010/2011 Adresa školy: Tavírna 342, 380 01 Český Krumlov Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.BOX 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČO: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr.

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Střední odborné učiliště, Hluboš 178 1. Základní údaje o škole Strana 1 (celkem 18) Střední odborné učiliště, Hluboš 178 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy, adresa : Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy a) Název, sídlo, právní forma, IČO, IZO Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17 příspěvková organizace Olomouckého kraje IČ: 00566896 IZO ředitelství:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více