STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ, ODBORNÉ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ, Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ, ODBORNÉ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ, Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ, ODBORNÉ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ, Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2002/2003 IČO: Karlovy Vary, září 2003 Zpracoval: Mgr.Michal Vachovec ředitel

2 Charakteristika UZ SOU stavební, OU a U, Karlovy Vary, Sabinovo nám.16 je samostatným právním subjektem, hospodaří jako příspěvková organizace a jeho zřizovatelem je Karlovarský kraj. Výuka v UZ je organizována dle platných zákonných norem a předpisů, zejména dle Školského zákona č. 29/84 Sb., v platném znění v návaznosti na další vyhlášky např. o přijímacím řízení, o závěrečných zkouškách, o finančním a hmotném zabezpečení žáků, dále dle Zákona č. 564/90 o správě a samosprávě ve školství, Zákona č. 250/00 rozpočtová pravidla atd. Učňovské zařízení má čtyři útvary: - útvar teoretického vyučování - útvar praktického vyučování - domov mládeže - útvar ekonomicko-provozní Na úseku teoretického vyučování pokračoval přechod na nové osnovy v učebním oboru zámečník, ten bude ukončen v příštím školním roce, ale 1. ročník oboru zámečník se začne vyučovat podle dalších nových osnov. V ostatních oborech je situace stabilizovaná, očekává se vydání nových osnov oboru truhlář. Z hlediska složení tříd se jeví situace jako celkem dobrá, stejně jako naplněnost tříd, zde se pouze vyskytuje problém u oborů zedník a malíř, kde počet žáků klesl z důvodů kázeňských a vysoké neomluvené absence. V oblasti personálního zabezpečení se podařilo stabilizovat výuku stavebních oborů. K rozšíření znalostí žáků slouží odborné exkurze, které naši žáci absolvovali v různých provozovnách, rovněž také v Okresní knihovně a Městském muzeu v Karlových Varech. Specifickým rysem učňovského zařízení (UZ) je, že provádí odborný výcvik učňů ve vlastních dílnách či stavbách v Karlových Varech a blízkém okolí pod vedením MOVý. Tímto způsobem je zajištěno plnění osnov v jednotlivých oborech přímo na zakázkách, doplněné o různé odborné kurzy zakončené osvědčením (svářecí kurzy, pájení mědi, sádrokartony). Tyto kurzy jsou pro naše žáky dobrým doplňkem k výučnímu listu při ucházení se o práci a v jejich dalším uplatnění v praxi. Je dobré, že má UZ potřebné technické zázemí koncentrováno v jednom areálu, čímž se zkvalitnila jak příprava, tak i samotný odborný výcvik žáků. Byla provedena oprava střechy truhlářské dílny, oprava části skladovací haly. Nebyly realizovány nákupy nového strojního vybavení, zakoupena byla pouze olepovačka hran pro truhláře. Z celkového počtu žáků bylo 13 zařazeno na individuální odborný výcvik u firem. UZ požádalo o schválení tří projektů v rámci programu Podpora odborného vzdělávání 2003, kde byly MŠMT dva z nich schváleny k realizaci, jednoho projektu v Rozvojovém programu DVPP 2003, který nebyl schválen pro nedostatek finančních prostředků a dále čtyř projektů v rámci programu Vyrovnávání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů ve vztahu k potřebám jejich rozvoje. Z nich byly krajem 3 doporučeny ke schválení MŠMT, do dnešních dní však konečný výsledek neznáme. Snažíme se tímto způsobem zapojit vícezdrojové financování a tím zkvalitňovat celkový proces výuky.

3 - 2 - Odloučená pracoviště: Karlovy Vary, Stará Kysibelská Karlovy Vary, Stará Kysibelská Karlovy Vary, Stará Kysibelská 77 Škola sdružuje: 1. Střední odborné učiliště stavební kapacita: 300 žáků 2. Učiliště kapacita: 60 žáků 3. Odborné učiliště kapacita: 70 žáků 4. Domov mládeže kapacita: 180 lůžek V UZ jsou vytvořeny podmínky pro případné navýšení vyučovací kapacity. Ve školním roce 2002/2003 vyučovalo UZ těmto oborům: H/001 Zámečník L/506 Provozní elektrotechnika H/003 Elektrikář - silnoproud H/003 Truhlář dřevěné konstrukce L/502 Stavební provoz H/001 Instalatér H/003 Malíř stavební výroba H/001 Zedník E/001 Truhlářské práce E/001 Zednické práce E/008 Malířské a natěračské práce E/003 Stavební výroba Dále zajišťovalo UZ ve své vlastní svářecí škole svářecí kurzy pro vlastní žáky, pro žáky cizích škol i pro veřejnost. Ve škole není ustanovena rada školy.

4 Učební plány a schvalovací doložky ministerstva číselný kód název oboru č.j. schválení MŠMT ČR H/001 Zámečník č.j /94-74/1125 z L/506 Provozní elektrotechnika č.j /91-21 z H/003 Elektrikář silnoproud č.j. 4266/96-74 z H/ L/502 Truhlář - dřevěné konstrukce Stavební provoz č.j / z č.j /93-23 s platností od H/001 Instalatér č.j /97-72 z H/001 Klempíř - stavební č.j / výroba z H/003 Malíř stavební č.j /96-74 výroba z H/001 Tesař č.j / z H/001 Zedník č.j /97-72 z E/002 Elektrotechnická výroba č.j.19688/98-23 z E/002 Zpracování dřeva č.j.22400/ z E/008 Malířské a natěračské č.j.20330/ práce z E/003 Stavební výroba č.j / z E/001 Truhlářské práce č.j /95-24 z E/001 Zednické práce č.j /95-24 z č.j / z Tématické plány jsou dle potřeb upravovány v rámci povolených možností. Učební osnovy pak dle potřeb nových technologií, materiálů apod. maxim. do povolených možností MŠMT. Úpravy tématických plánů i učebních osnov jsou přístupné k nahlédnutí v učňovském zařízení.

5 Údaje o pracovnících Ve školním roce 2002/2003 zajišťovalo UZ výuku těmito kmenovými pracovníky: a) pedagogičtí: Ř + ZŘ ÚTV ÚPV 3 pracovníci 17 učitelů 29 VMOVý a MOVý b) nepedagogičtí: ÚTV EÚ včetně THP ÚPV DM 3,5 pracovníka 7 pracovníků 2 pracovníci c) hospodářská činnost: DM 8,5 pracovníka Některé činnosti byly zajišťovány na základě dohod o provedení práce nebo o činnosti. Přehled praxe a vzdělání pedagogických pracovníků: A) Vedení SOU: započitatelná stupeň druh odbornost praxe (roky) vzdělání zkoušky Vachovec Michal, Mgr. 17 VŚ pedagogická Kabourek Václav, Mgr. 18 pedagogická Kümmel Jan, Ing. 18 pozemní stavby B) Teoretická výuka-učitelé: Babinská Ivana, Mgr. Bartošek Otakar SPŠ maturita pedagogická pozemní stavby Brunnová Soňa, Mgr. Dvořák Daniel, Ing. Dvořák Jiří SPŠ maturita pedagogická stavební strojnická Eker Václav, Ing. Hais Jan SO výuč.list strojní techn. dřevo Hodina Jan Hrušková Jana, Mgr SPŠ maturita pozemní stavby pedagogická Chmelík Jiří, Mgr. Koutecká Zdeňka, Bc pedagogická pedagogická Kováč Josef, Ing 21 elektro

6 - 5 - Lev Václav 43 pedagogická Lupíšková Jitka, Ing. 18 stavební Majcher Miroslav 19 SPŠ maturita pozemní stavby Šebesta Jiří, Ing. Vinter Bohuslav SPŠ maturita pozemní stavby dřevo C) Praktická výuka: Bozděch František 31 SOU učňovská zedník Bubeliny Jiří 22 SOU učňovská malíř Dietz Jürgen 35 SOU učňovská zedník Dvořák Vladimír 23 SPŠ maturita elektro Ehlich Luboš 19 SPŠ maturita pozemní stavby Frič Karel 33 SOU učňovská zedník Halounek Jiří 29 SPŠ maturita elektro Hrách Hanuš 34 SOU učňovská elektro Korol Michal 01 SŠ maturita dřevo Kottek Pavel 10 SZeŠ maturita pěstitel Kriegelstein Petr 13 SOU učňovská instalatér Kubaš Jan 19 SOU učňovská zámečník Kuča Petr 22 SOU učňovská zedník Kundrát Jiří 27 SOU učňovská elektro Lech Emil 15 SOU učňovská zedník Málek Josef 27 SPŠ maturita dřevo Mazel Zdeněk 27 SPŠ maturita pozemní stavby Němec Jindřich 30 SPŠ maturita malíř Rubáš František 20 SOU učňovská truhlář Ryšavý Jiří 17 SPŠ maturita elektro Starý Libor 29 SPŠ maturita pozemní stavby Širatovský Václav 20 SOU učňovská truhlář Šoupal Karel 20 SPŠ maturita strojní Vachoušek Vladimír 27 SOU učňovská truhlář Volár Jan 22 SOU učňovská zámečník Vorlík Petr 15 SOU učňovská instalatér Wollenweber M. 38 SPŠ maturita pozemní stavby Zadražil Tomáš, Ing 16 dřevo Zoglauer Jaroslav 08 SOU učňovská zedník

7 Přijímací řízení Přijímacímu řízení pro následující školní rok bylo věnováno nemalé úsilí a aktivita zejména ředitele a pedagogických zástupců. Aktivita byla zaměřena na co nejlepší informovanost o našem postavení v systému středního odborného školství a to počínaje výchovnými poradci škol přes rodiče a zákonné zástupce až k samotným žákům. Se všemi jsme se osobně setkávali na základních a zvláštních školách regionu při rodičovských schůzkách a besedách, při výstavách, dnech otevřených dveří apod. Opět se projevil zájem o naše zařízení a tak byly jako v loňském školním roce vyhlášeny přijímací zkoušky. Ty se konaly v oboru truhlářské práce součásti OU. Početní stavy našich žáků v součástech SOU a OU se opět velmi přiblíží 100% maxima povolených kapacit. V součásti SOU jsme pro příští školní rok přijali žáky do tří tříd, v součásti OU do dvou tříd a v součásti U do jedné třídy. Pro příští školní rok se nezvyšuje počet žáků ani nerozšiřuje pedagogický sbor. Přesné počty přijatých žáků do l.ročníku jsou přehledně uvedeny dále v tabulce. Přijímací řízení proběhlo dle zákona č.29/84 Sb. a dle Vyhlášky MŠMT č.10/97 Sb. v platném znění, včetně schválených kritérií pro přijímání žáků a uchazečů ke studiu pro školní rok 2003/2004. Přehled počtu přijatých žáků: 1.kolo 2. a další kola číslo oboru obor přihlášeni přijati přihlášeni přijati celkem přijato H/001 zámečník H/003 elektrikář H/003 truhlář H/001 instalatér H/001 zedník Celkem součást SOU E/008 malířské a natěr.pr E/003 stavební výroba Celkem součást U E/001 truhlářské práce E/001 zednické práce Celkem součást OU Celkem přijato do I.ročníků: 138 žáků Přijímací řízení proběhlo se splněním podmínky ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání. K přijímacímu řízení byla celkem 2 odvolání, ředitelem bylo oběma vyhověno.

8 Výsledky vzdělávání žáků a) porovnání výsledků prospěchu, chování a absence za školní rok 2002/2003 (před vykonáním opravných a doplňkových zkoušek) 2001/ /2003 Prospěch Počet žáků Prospělo S vyznamenáním 5 6 Celkový průměr 2,79 2,79 Chování I.stupeň II.stupeň III.stupeň Absence Celková Na 1.žáka 92,7 103 Neomluvená Na 1.žáka 2,41 3,75 V celkovém hodnocení prospěchu, chování a kázně došlo opět k výraznému nárůstu omluvené i neomluvené absence, pokračuje špatná spolupráce s lékaři při omlouvání absence žáků. Celkový průměr klasifikace zůstal na loňské úrovni 2,79. Podařilo se lehce navýšit počet vyznamenaných žáků.

9 - 8 - b) přehled školních výsledků po třídách a ročnících po opravných a doplňkových zkouškách ročník Třída Celkem prospělo žáků - zahaj.výk. z toho s vyznamenáním neklasifikováno propadlo povoleno ukončeno opakování 1 E Izá ZM T ESP TP ZP SV celkem E Izá ZM T TP ZP2 7 8 SVMP celkem EZ IM T TP3 6 6 ZP3 7 7 celkem UZ celkem c) výsledky vzdělávání a závěrečných zkoušek Prospěch Výroční hodnocení Učební obory SOU,OU a U Studijní obory SOU Ukončení studia Závěrečná zkouška v učebních oborech Prospěl s vyznamenáním 6-10 Prospěl Neprospěl celkem

10 Výsledky kontrol Ve školním roce 2002/2003 byla v UZ provedena kontrola ČŠI. Jednalo se o kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů a veřejnosprávní kontrolu prostředků ho rozpočtu. Kontrolou nebylo zjištěno porušení v žádné z kontrolovaných oblastí, zřizovatelem nebyla přijata žádná opatření. Ostatními subjekty byly provedeny tři kontroly: 1. Státním inspektorátem práce na zajištění BOZP s drobnými závadami, které byly ve stanovených termínech odstraněny. 2. Okresní správou sociálního zabezpečení v Karlových Varech na pojistné, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění bez závad. 3. Karlovarským krajem byla provedena veřejnosprávní kontrola na prověření doplňkových činností bez závad. Stížnosti: V průběhu školního roku nebyla podána ani šetřena žádná stížnost. 7. Mimoškolní aktivity Domov mládeže: Náš domov mládeže i v letošním školním roce zajišťoval ubytování kolejního typu zejména pro starší studenty (VOŠ, nástavby) bez vychovatelů. Během školního roku bylo takto připraveno a využíváno 84 lůžek. Od příštího školního roku bude domov mládeže opět zajišťovat ubytování i našich žáků a budou přijati vychovatelé. Sportovní činnost: Na úseku sportovních aktivit žáků trvala orientace na místní, snáze dostupné akce. Žáci našeho UZ se zúčastnili středoškolské olympiády středních škol a učilišť okresu Karlovy Vary. V rámci této soutěže závodilo celkem 19 středních škol a učilišť našeho okresu. Naše škola opět zvítězila jako absolutně nejlepší učiliště, v hodnocení všech středních škol jsme se umístili hned za největšími karlovarskými a ostrovskými školami na výborném 8. místě.

11 Nejlepší umístění: Středoškolský pohár v atletice Přespolní běh Vánoční laťka Nohejbal 4.místo 5.místo 4.místo 4.místo Naše UZ pořádalo Středoškolský pohár v atletice - okresní kolo a spolupořádalo atletické závody SŠ o pohár primátora města. Zúčastnili jsme se přeborů ČR stavebních škol v přespolním běhu v Litoměřicích 4.místo, ve florbalu v Mostu vynikající 2.místo a v malé kopané 11.místo. Z dalších sportovních soutěží stojí za zmínku vítězství ve florbalovém turnaji pod heslem Sportem proti drogám v Kadani, 3. místo v kopané SŠ v Ostrově a 2. místo v okrese K. Vary, respektive 6. místo v Karlovarském kraji v silovém víceboji. K oblíbeným akcím patří celoroční činnost kroužku hokeje, který sám pravidelně trenérsky vedu na zimním stadionu v Karlových Varech. Snažíme se vést žáky k vlastnímu zapojení do sportovních činností nebo i jiných vhodných aktivit, které jim pomohou účelně a zdravě trávit svůj volný čas. Vhodné využití volného času je i při množství různých preventivních programů tou nejlepší prevencí proti negativním jevům ve společnosti. 8. Soutěže odborných dovedností a produktivní práce žáků Naše UZ se při provádění odborného výcviku žáků snaží o to, aby žáci mohli pracovat na produktivní práci. V rámci této práce se provádí různé stavební činnosti a zakázky včetně řemesel. Odborný výcvik se tím stává opravdovějším, pro žáky přitažlivějším, více je baví a mají také možnost vydělat si finanční odměny. Zároveň tak vstupujeme do vědomí karlovarských občanů, protože vystupujeme současně jako školské zařízení, a také jako stavební firma. Tato produktivní práce nemalou částkou šetří náklady na výuku žáků ze ch prostředků, protože zisk z této práce zůstává v hlavní činnosti UZ. I přes velkou konkurenci stavebních firem bylo v oblasti produktivní práce žáků dosaženo velice dobrých výsledků. V letošním roce se pouze u oboru elektrikář nepodařilo dostatečné množství produktivní práce zabezpečit. Každoročně pořádáme mezi žáky jednotlivých oborů soutěže v odborných dovednostech, žáci jsou oceňováni a nejlepší z nich se dále mohou zúčastnit i regionálních odborných soutěží. Žáci 2.ročníku oboru zedník, truhlář se již tradičně zúčastnili soutěže v rámci výstavního systému For Arch. V semifinále ročníku v Karlových Varech skončili zedníci na 1.místě a postoupili do celorepublikového finále do Prahy a truhláři na 4.místě. Dále naše UZ pořádalo dvě odborné krajské soutěže. Pro truhláře s názvem O hoblík Káji Hoblíka, kde za účasti čtyř škol naši truhláři zvítězili a pro instalatéry s názvem Instalatér 2003, kde se rovněž našim žákům vedlo velmi dobře a stali se nejlepšími v kraji. Tato soutěž se konala pod záštitou Cechu topenářů a instalatérů ČR a byla postupová. Bohužel ve stejný termín, kdy se konalo republikové finále v Brně procházeli žáci našeho družstva přijímací zkouškou na další střední školu a tak se této prestižní soutěže nemohli zúčastnit.

12 Propagace UZ Propagaci UZ je věnována pozornost prakticky neustále celý školní rok. Učiliště se prezentuje nejen při náboru nových žáků, na výstavách a soutěžích, ale své jméno si vytváří zejména prostřednictvím svých žáků a to jak současných, tak i těch, kteří již ve svém životě prakticky dokazují, co se u nás naučili. Informace o našem učňovském zařízení a propagace probíhá zejména: - na výstavě Škola, která je každoročně pořádána v LS Thermal v Karlových Varech k prezentaci středních škol - při Dnech otevřených dveří, organizovaných v rámci náboru žáků většinou koncem kalendářního roku - na výstavě For Arch v červnu, pořádané na zimním stadionu v Karlových Varech, kde máme vlastní výstavní stánek a účastníme se soutěží učňů v odborných dovednostech - při veškerých sportovních či odborných soutěžích - kvalitně a ke spokojenosti zákazníků provedenou produktivní prací - při slavnostním zahájení školního roku pro 1.ročníky v LS Thermal a slavnostním vyřazení absolventů v hotelu Pupp - v letošním školním roce byla jistě propagací učiliště i nesčetná jednání ředitele a výchovného poradce UZ s žáky a rodiči - na vlastních internetových stránkách s adresou: 10. Mezinárodní spolupráce Naše UZ v letošním školním roce pokračovalo ve spolupráci s příhraničním německým partnerem CJD Jugenddorf Annaberg. Je realizována spolupráce při výchově žáků oboru truhlář, kde proběhla společná praxe v České republice a připravuje se další společná praxe tentokrát v zařízení našeho partnera v Německu. V příštím období bychom tuto spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy života mladých lidí rádi ještě rozšiřovali o další obory. Česká republika je před branami Evropské unie a tak každá možnost rozšíření obzoru poznání u našich žáků i pedagogů bude do budoucna jistě přínosem. 11. Hospodářská činnost Hospodářskou činnost UZ představuje zejména provoz pensionu Hestia v budově DM. K dispozici pro ubytování bylo okolo 110 lůžek, která se vcelku dařilo naplňovat. Při provozu je důležité skloubit dlouhodobé ubytování pracovníků firem, které vykonávají práce v našem městě, s ubytováním hromadných zájezdů. Dále jsou hospodářskou činností pronájmy tělocvičny a nevyužitých prostor, služby k nájmům. Důležitou a prospěšnou činností jsou také rekvalifikační kurzy, prováděné na útvaru praktického vyučování ve spolupráci s Úřadem práce v Karlových Varech. Je dobře, že učiliště může hospodářskou činnost provozovat a tím na jedné straně šetří náklady na hlavní činnosti a zároveň získává důležité finanční prostředky, z nich tvoří zisk a po zdanění přiděluje prostředky do finančních fondů UZ. Ty se potom opět vracejí do hlavní činnosti a pomáhají ke zvyšování její kvality.

13 Výroční zpráva o činnosti byla projednána na pedagogické radě zaměstnanců UZ dne Tato výroční zpráva obsahuje 12 stran a byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech: 1 x Krajský úřad Karlovarského kraje-ošmt 1 x Česká školní inspekce 2 x vlastní

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 IČ: 00669725 Karlovy Vary 13. října 2014 Zpracoval: Mgr. Michal

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán ICT na rok 2007 a 2008

Plán ICT na rok 2007 a 2008 1 Plán ICT na rok 2007 a 2008 Škola: SOŠ stavební, Sabinovo nám. 16, Karlovy Vary, PSČ 360 09 IČO: 00669725 DIČ: CZ 00669725 Počet žáků: předpokládaný stav žáků v letech 2007a 2008-400 Počet žáků: 372

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1.

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol ze dne 3. 1. 2012 č. 01/12 1 Preambule Kraj si je vědom rizik vyplývajících z

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Označení: směrnice Číslo: 1/2014 Platnost od: 1.9.2013 Vydáno dne: 1.9.2014 Schválil:

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

- o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 - o činnosti hospodaření ve školním roce 2013

- o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 - o činnosti hospodaření ve školním roce 2013 Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 35, 45 Teplice Výroční zpráva - o činnosti školy ve školním roce 3/4 - o činnosti hospodaření ve školním roce 3 Výroční zpráva byla projednána

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 153-265/98-5039 Inspektorát č.15 - Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 153-265/98-5039 Inspektorát č.15 - Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153-265/98-5039 Inspektorát č.15 - Zlín Signatura: ao5vs204 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012/2013 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 Vypracovala: Mgr. Bc. Petra Doubravová V Králíkách 24. 9. 204 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006 1 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PROTOKOL. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210. Jakutská 2/1210, 100 00 Praha 10 - Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 140

PROTOKOL. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210. Jakutská 2/1210, 100 00 Praha 10 - Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 140 Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Jakutská 2/1210, 100 00 Praha 10 - Vršovice Identifikátor školy: 600 041 140 Termín kontroly na místě: 10. a

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více