Plán pro školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán pro školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/ Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny, 5. Počty žáků ve třídách. 6. Seznam povinně volitelných a nepovinných předmětů. 7. Seznam zájmových útvarů. 8. Umístění tříd ve školním roce 2012/ Seznam správců kabinetů a sbírek. 10. Termínová listina pravidelných akcí a jiných akcí. 1

2 1) Základní teze ročního plánu pro školní rok 2012/2013 ve vybraných oblastech a. Oblast materiálně technická údržba a vybavení školy: (v této části přikládám požadavky, které byly v rámci plánu a požadavků na údržbu v kalendářním roce 2013 předloženy našemu zřizovateli) Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení (či alespoň částečná rekonstrukce ve vybraných budovách). Stav sociálních zařízení je však po dohodě s vedením města zařazen mezi havarijní stavy a měl by být řešen v roce 2013 (v průběhu hlavních prázdnin). Nutná akutní oprava utržených, přibližně třímetrových palubek, u školní tělocvičny (následek silného větru) v průběhu zimy by tento problém mohl mít nedozírné následky (zatékání do budovy,...). V budově je stále několik rozbitých oken, resp. skleněných výplní dveří tento stav byl již nahlášen na MÚ, zdokumentován firmou BREX (jako podklad pro pojišťovnu) některá okna jsou provizorně zajištěna různými ochrannými prvky, ale z hlediska BOZ jsou dosti nebezpečná. Seznam poškozených skel: o okno ve spojovacím krčku ke školní jídelně o jedno okno v malé tělocvičně o dveře u šaten ve vnějším areálu školy (levé) o dveře ke vstupu do areálu 1.st. (hlavní vestibul) o poškozené okno u školní jídelny (od kamene) Kompletně ucpané odpady u rozvodů vody v učebně chemie (nejsou nyní použitelné) jedná se odbornou instalatérskou práci. Výměna starých dveří za nové u zadního vchodu do školní jídelny u nakládací rampy (stávající staré dveře jsou již ve špatném stavu). Kompletní rekonstrukce osvětlení ve školní družině výměna žárovek za zářivkové osvětlení (žárovky se stávajícím jmenovitým příkonem se v podstatě přestávají nebo již přestaly vyrábět). Rekonstrukce rozvodů elektro stávající hlavní rozvaděče již byly opraveny. Zde problém spíše do budoucnosti (původní staré hliníkové vedení bude zcela určitě způsobovat značné problémy) Výměna lina na podlahách ve dvou třídách. b. Oblast pedagogicko organizační (výchovně vzdělávací): Plán yychází především z Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzděl. ČŠI na škol. rok 2012/2013 a Plánu hlavních úkolů inspekční činnosti na škol. rok 2012/2013. Vybraná kritéria: - škola/školské zařízení splňuje požadavky na odbornou a pedagogickou úroveň poskytovaného vzdělávání a školských služeb; - školní systém DVPP prioritně podporuje osvojení metod hodnocení.; - pedagogický pracovník diferencuje nároky a požadavky podle schopností a možností dětí nebo žáků, vede děti nebo žáky k samostatné práci a uplatňuje individualizovanou výuku; - škola vytváří podmínky pro práci školské rady, pokud je podle školského zákona zřízena, a umožňuje jí podílet se na správě školy; 2

3 - pedagogové, zákonní zástupci dětí a žáci jsou správně a včas informováni o průběhu a požadovaných výstupech v jednotlivých oblastech vzdělávání podle ŠVP a RVP; - škola dosahuje požadovaných výstupů ve vybraných povinných vyučovacích předmětech (ČJ, AJ, M) podle RVP. Dále: úspěšné dokončení a uzavření projektu OPVK 1.4. (šablony) v souladu s plánem jednotlivých šablon; podpora a naplňování základních zásad školního vzdělávacího programu a jeho naplňování v praxi (s tím související podpora informační gramotnosti na obou stupních školy, podpora výuky cizích jazyků spojená též s kvalitní přípravou a organizací školních kol konverzace v obou jazycích, podpora výchovy k lidským právům a toleranci a kvalitní organizace všech projektů k jednotlivým průřezovým tématům), průběžné hodnocení a inovace ŠVP; podpora výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných; zvýšená pozornost prevenci šikany a jiných negativních jevů (záškoláctví, zneužívání návykových látek) souvisejících s životem ve škole i mimo školu; kvalitní příprava zápisu do budoucích prvních tříd; další rozvoj a efektivní podpora činnosti sportovních tříd na 2. stupni školy a přípravek na 1. stupni školy, kvalitní příprava všech soustředění, aktivní účast dětí na atletických soutěžích a závodech; kvalitní celoroční činnost školního parlamentu a školské rady c. Oblast personální včetně dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků: efektivní podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků též s důrazem na prioritní pozice dané vyhláškou č. 317/2005 Sb. vzdělávání pedagogů v oblasti školního vzdělávacího programu a péče o děti integrované a se SVPUCH; vzdělávání v oblasti sociálně osobnostní pedagogiky, získávání praktických psychologických dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky; vzdělávání v oblasti informační gramotnosti; plánované vzdělávací kurzy v projektu OP VK 1.4. šablony. d. Oblast řídící a kontrolní: důraz na kontrolu a hospitační činnost v ročnících, ve kterých probíhá výuka dle ŠVP, dodržování tematických plánů, klasifikace, vedení dokumentace školy; kontrola činnosti všech předmětových komisí; kontrola realizace všech dílčích plánů s důrazem na plán prevence; další vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na důležité metodické funkce a specializace (koordinátor ŠVP, metodik prevence, ); zlepšení image školy na veřejnosti, prezentace školy, spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty účinná komunikace se školskou radou; pokračování v úzké spolupráci s dislokovaným pracovištěm mateřské školy Havlíčkova. 3

4 e. Oblast BOZP a hygieny: průběžné řešení hygienických problémů v souladu se základní hygienickou vyhláškou popisující provoz a hygienické podmínky školských zařízení, dále viz vybrané body z části 1 (materiálně-technická oblast). Přílohy ročního plánu: Minimální preventivní program školy Plán práce výchovného poradce Seznam dětí s poruchami učení ve školním roce 2012/2013 (včetně seznamu integrovaných dětí s kvalitně vypracovanými individuálními vzdělávacími plány) Plán ICT (informační technologie) 2011/2013 Plán environmentální výchovy 2012/2013 Plán koordinátora školního vzdělávacího programu 2012/2013 Rozvrhy hodin Rozvaha o údržbě pro rok 2012 Finální verze návrhu rozpočtu pro rok 2013 (příspěvek od města). Soubor ped. org. opatření pro školní rok 2012/2013 Seznamy žáků a všech pracovníků školy včetně oddělených seznamů sportovních atletických tříd. 2) Organizace školního roku 2012/2013 Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 2013 Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 4

5 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Tn Okresy, obvody hl. města Prahy Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j. MSMT/16304/ Dne 27. dubna 2012 Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září

6 3) Funkce na vybraných pozicích, dlouhodobé úkoly Vedoucí pracovníci dle organizačního řádu školy Výchovná poradkyně Mgr. Miroslava Machová Koordinátor ŠVP Mgr. Marta Ciprová Metodik prevence Mgr. Alena Vojtěchová Metodik ICT a koordinátor ICT Mgr. Marie Hoskovcová Koordinátor EVVO Mgr. Bohumila Harvanová 4) Porady, třídní schůzky, konzultační dny, Úvodní pedagogická rada (pátek) 1. čtvrtletní pedagogická rada (úterý) Třídní schůzky (čtvrtek) Den otevřených dveří (čtvrtek) Pololetní pedagogická rada (čtvrtek) 3. čtvrtletní pedagogická rada (úterý) Třídní schůzky (čtvrtek) Mimořádná schůzka rodičů budoucích prvňáčků Květen 2013 Závěrečná pedagogická rada (čtvrtek) 5) Počty žáků ve třídách TŘÍDA POČET CH D 1.A 19 1.B 20 2.A 26 2.B 26 3.A 17 3.B 19 4.A 18 4.B 19 5.A 23 5.B 22 Celkem 1.st A 25 6.B 30 7.A 19 7.B 19 8.A 28 8.B 30 9.A 20 9.B 15 Celkem 2.st 186 CELKEM 395 6

7 6) Seznam povinně volitelných předmětů TŘÍDA PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ POZNÁMKA 6.A 6.B 7.A 7.B 7.A,B 8.A 8.B 9.A 9.B Sportovní příprava Hamáčková Sportovní hry Mužíčková (SH), Aj - konverzace Pastuchová (Aj) Sportovní příprava Hamáčková Sportovní hry, Výpočetní technika Nj seminář Sportovní příprava Nj seminář (2 skupiny) Sportovní hry Výpočetní technika Nj seminář (2 skupiny) Sportovní hry Nj seminář Sportovní hry Výpočetní technika Nj seminář 7) Seznam zájmových útvarů 2012/2013 Krupa (SH) Harvanová (VT) Mašková Pastuchová Hamáčková Mašková Pastuchová Chmelík Hoskovcová, Harvanová Mašková Pastuchová Krupa Mašková Krupa Hoskovcová Mašková ZÁJMOVÉ KROUŽKY Období: září červen 2012/13 VEDOUCÍ KROUŽEK ROČNÍK DEN ČAS Drábek Vladimír Palatová Vendula Stadtherrová Věra Tomášová Ivana Cironisová Iva Míčové hry PÁTEK Včelařský PONDĚLÍ Sportovní ČTVRTEK Keramika Logopedie ÚTERÝ ČTVRTEK ÚTERÝ ČTVRTEK 7:00 7:45 14:30 16: POPLATEK ZA MĚSÍC 50 Kč 1000 Kč/1 rok 50,-Kč KONTAKT web: tel.:

8 Klenerová Naďa Keramika STŘEDA Hoskovcová Marie Počítače 1.A,B PONDĚLÍ ,-Kč Hoskovcová Marie Počítače 2.A,3.A PONDĚLÍ ,-Kč Hoskovcová Marie Počítače 2.B,3.B ČTVRTEK ,-Kč Hoskovcová Marie Počítače 4.A,B PONDĚLÍ ,-Kč Veličková Hana Veličková Hana Anglický jazyk STŘEDA Aerobic STŘEDA 13:20 14:20 14:30-15:30 8) Umístění tříd v hlavní budově školy ve školním roce 2012/2013 POSCHODÍ 2011/ /2013 TŘÍDNÍ UČITEL I. Učeb. Aj/Nj Učeb. Aj/Nj I. 5.B 6.B Mgr.Vladimír Drábek I. 8.B 9.B Mgr. Marie Hoskovcová I. 7.B 8.B Mgr. Marie Šreková I. 8.A 6.A Jan Krupa II. 9.A 9.A Mgr. Hana Mužíčková II. 6.B 7.B Mgr. Anna Pastuchová II. 6.A 7.A Mgr. Milan Staněk II. 7.A 8.A Mgr. Věra Hamáčková II. 9.B Učeb. Aj/Nj III. Učeb. Aj/Nj 5.B Mgr. Ludmila Veverková 8

9 9) Seznam správců kabinetů a sbírek UČITEL Berková Jana Doležalová Miloslava Krupa Jan Drábek Vladimír Hamáčková Věra Hoskovcová Marie Hoskovcová Marie Chmelík Ladislav Krotilová Jitka Harvanová Bohumila Hoskovcová Marie Mašková Markéta Mužíčková Hana Mužíčková Hana Pastuchová Anna Machová Miroslava Machová Miroslava Staněk Milan Krotilová Jitka Šreková Marie Tomášová Ivana Vojtěchová Alena SBÍRKA Kabinet 1. 2.ročník Kabinet ročník Kabinet technických prací a školní dílna Matematika (kabinet) Tělesná výchova ( kabinet) Multimediální učebna Informatika (učebny) Přírodopis (kabinet, učebna) Dějepis (kabinet) Zeměpis (kabinet) Chemie ( kabinet, učebna) Český jazyk (kabinet) Rodinná výchova (učebna) Pěstitelské práce (kabinet) Německý jazyk (kabinet, učebna) Výchovné poradenství (kabinet) Občanská výchova (kabinet) Anglický jazyk (kabinet, učebna) Kabinet Vv a učebna Vv Hudební výchova (učebna) Kabinet a sborovna školní družiny Fyzika (kabinet, učebna) 9

10 10) Termínová listina pravidelných akcí a jiných akcí Název akce Termín Harmonizační pobyt žáků 6.roč Veletrh vzdělávání Ámos Školní akademie červen 2012 Realizace projektu spolupráce ZŠ a MŠ průběžně Profi testy září-říjen 2012 Výroční schůze Občanského sdružení Pasířská duben 2013 Zápis do 1.roč. únor 2013 Testy SCIO (M,ČJ,obecné stud. doved.) 5. a 9. roč. květen 2013 Realizace projektu OPVK - šablony průběžně Činnost Žákovského parlamentu průběžně Sběr odpadových surovin (papír) průběžně Lyžařský výcvik žáků 7.tříd únor 2013 Tradiční účast na vybraných olympiádách a soutěžích průběžně Paskiáda zábavné sportovní a soutěživé odpoledne pro děti a rodiče Jablonec nad Nisou, Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy 10

11 11

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY Organizace školního roku, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT, se týká ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoří (vysoké školy si organizují řád a přijímačky každá jinak) Období

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace Žerotínova 376, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

Organizace školního roku 2014-2015

Organizace školního roku 2014-2015 Organizace školního roku 2014 - Období školního vyučování ve školním roce 2014/ začne ve všech ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků a zákonných zástupců 1. Žák má právo být informován o veškerém dění ve škole 2. Žák má právo vyjádřit vhodnou

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 č.j. 13145/2001-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr.

Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr. Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr. šk.r. 007/008 Zpracoval: ř. Mgr. Jiří Novák Charakteristika školy,pojetí výuky a prioritní cíle: Předmět činnosti školy Učit a vychovávat žáky 6. - 5. leté podle učebních

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2010 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Vydání rámcových vzdělávacích programů (č. j. 1 606/2010-23

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více