Dinosauří Člověče nezlob se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dinosauří Člověče nezlob se"

Transkript

1 Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury Každý hráč si vybere čtyři stejně barevné figurky, které postaví na příslušná pole v rozích hracího plánu. Pro zrychlení hry je možné hrát s menším počtem figurek (2-3 namísto čtyř) Hráči vyberou losem, kdo hru začíná, dále pokračují hráči po směru hodinových ručiček Na počátku hry hráč může hodit kostkou max. třikrát, potom již jen jednou, jakmile na něj přijde řada. Výjimkou je případ, kdy hráč během hry hodí šestku. Každá šestka jej opravňuje k dalšímu hodu Hráč může umístit vždy jen jednu svou figurku do hry a přesunout ji z okrajového pole na příslušné barevné pole se šipkou pouze tehdy, když hodí šestku. Soubor her PREHISTORIC CZ - 1/8 V Hráč poté postoupí s figurkou ve směru hry vždy o tolik políček, kolik bodů hodil Postupuje-li kupředu, může přeskakovat figurky. Pokud hráč hodí tolik, že dosáhne pole, na němž se nachází jeho vlastní figurka a tím mu brání ve hře, musí zvolit pro tento tah jinou svoji figurku z hracího pole, nebo případně jedno kolo nehraje vůbec Pokud na tomto poli stojí soupeřova figurka, postaví svoji figurku na její místo. Soupeřova figurka je tím vyřazena a musí se vrátit na příslušné barevné pole na okraji hracího plánu. Soupeř může znovu zařadit figurku do hry, jakmile mu padne šestka Figurky, se kterými hráč prošel celým okruhem, se umísťují do odpovídajících barevných polí uprostřed plánu. Tato barevná políčka lze obsadit jen tehdy, jestliže hráči padne přesně tolik bodů, kolik jich potřebuje k umístění figurky v cíli. Pokud hodí více, musí čekat, až na něho přijde řada, aby mohl házet znovu Bude-li ke hře použita barevná kostka místo klasické, hraje se podle výše popsaných pravidel, avšak po hr. plánu se figurka pohybuje pouze po stejně barevných políčkách, která mu zároveň padnou na barevné kostce Před započetím hry s barevnou kostkou, si hráči určí barvu, která bude zastupovat šestku (pro dvojí tah a nasazení nové figurky) Hru vyhrává ten hráč, který první umístí všechny své figurky v cílových polích uprostřed hracího plánu. T00771

2 Doupě Nasazovací políčko Políčko tajné zázemí Políčko překážka na cestě Políčko napajedlo Stěhování rodu Hra pro 4 nebo 2 hráče. Příslušenství: Hrací plán, hrací kostka, 4 ks figurek dinosaurů, 16 ks malých figurek (čtyři čtveřice ve čtyřech barvách ze hry Člověče, nezlob se). Jednoho dne se maminka dinosauřice rozhodla přestěhovat své hnízdečko do nového sídliště. To samé napadlo i další dinosauřice (asi volání přírody nebo co ), a tak nastává jednak velká strkanice, ale hlavně závod, kdo to stihne dřív. 1. Cíl hry: 1.1. Cílem hry je dopravit matku (figurka dinosaura) i všechny její mláďata (čtyři klasické figurky) ze svého doupěte do protilehlého. Vyhraje ten hráč, kterému se to podaří jako prvnímu. 2. Příprava hry: 2.1. Hráči si rozdělí figurky dinosaurů a malé figurky člověče, nezlob se (každý má jednu postavičku dinosaura a čtyři malé figurky stejné barvy) a dohodnou se, nebo vylosují, kdo bude začínat. Dále se v tazích pravidelně střídají ve směru hodinových ručiček Každý hráč umístí všechny své figurky do doupěte (velké pole v rohu hracího plánu v barvě hráče). Pokud hrají dva hráči, musí si vybrat protilehlá doupata. 3. Průběh: 3.1. Aby mohl hráč své figurky začít přesouvat, musí nasadit. Matka se nasazuje po hození šestky, mláďata se můžou nasadit i po vhození jedničky. V případě, že hráč má všechny figurky ve svém doupěti, hází k nasazení 3x. Nasazuje se na políčko se šipkou (první políčko za doupětem). Nasazování je dobrovolné, hráč může buďto nasadit, nebo provést tah libovolnou figurkou na dráze. Po šestce se znovu nehází. Po nasazení hráč nehází znovu, z nasazovacího pole může odejít až v příštím tahu Hráči své figurky přesouvají po dráze své barvy směrem ke středu (pole napajedlo) a pokračují po protilehlé dráze do doupěte. V případě, když hrají dva hráči, na opuštěné dráhy se nesmí vstoupit Když má hráč nasazeno, hodí kostkou a posune svoji libovolnou figurku (mládě či matku) podle počtu na kostce Matka dinosauřice se může pohybovat po dráze dopředu i dozadu, ale vždy musí provést celý tah jedním směrem a nesmí se sama vrátit do doupěte, v tomto případě smí jet jen dopředu Mláďata mohou postupovat pouze dopředu Na jednom políčku nesmí stát více než jedna figurka (vyjma napajedla, zázemí a doupěte). Když hráč vstoupí na obsazené pole jinou figurkou, vyhazuje figurku, která na něm stála. Mláďata se takto mezi sebou mohou vyhazovat, matka dinosauřice takto vyhazuje cizí mláďata a dokonce dospělé matky dinosauřice se takto vyhazují navzájem. Ale vstoupí-li na pole obsazené matkou jakékoli mládě, je samo vyhozeno Vyhozená mláďata se postaví na pole tajné zázemí, tj. políčko s lístečky v orámování v barvě hráče, z kterého vedou políčka zpět na dráhu. Jsou jen pro mláďata dané barvy, nikdo jiný sem nesmí. V příštím kole mládě tajné zázemí může opustit. Musí však nasadit (1 či 6), nasazuje se na první bílé pole za zázemím. V zázemí může stát více mláďat. Soubor her PREHISTORIC CZ - 2/8 V2

3 3.8. Vyhozené matky se postavují do doupěte vlastní barvy, aby z něj matka v příštích kolech mohla vyjet, musí opět nasadit. Pokud jsou již mezitím v jejím doupěti nějaká cizí mláďata, vyhazuje je všechna na jejich pole tajné zázemí Jediné pole na cestě, kde smí stát libovolný počet figurek, je napajedlo uprostřed hracího plánu, které je celé počítáno jako jedno políčko. Na políčko v samotném středu napajedla se ale figurky nestaví, to slouží pro matky dinosauřice, které narazili na překážku na cestě. Viz bod Mláďata nemohou vstoupit do protilehlého doupěte, dokud je v něm kdokoli ze soupeřovy rodinky. V takovém případě sem musí vstoupit (zastavit na něm) matka dinosauřice a vyhodit odtud všechna mláďata (přemístí je do jejich zázemí). Může tak učinit ovšem pouze tehdy, není-li doma soupeřící matka dinosauřice. Když poté své cílové doupě opustí, smí se sem podruhé vrátit teprve, když tam jsou již všechna její mláďata Na trase je řada polí překážka na cestě. Když na takové pole vstoupí mládě, zraní se, vypadává z cesty a odchází na pole tajné zázemí, odkud musí znovu nasazovat (nasazuje se na první bílé pole za zázemím). Když na poli překážka zastaví matka dinosauřice, pouze se odře a instinktivně si odchází ranku omýt do vodní nádrže uprostřed středového pole napajedlo. Toto místo pak funguje podobně jako nasazovací pole, matka se může do hry vrátit buď po hození šestky (nasazuje na pole napajedlo), nebo když si své zranění přichází léčit jiná matka dinosauřice (přenechá jí místo, jako by nasadila). 4. Konec hry: 4.1. Na cílové pole figurky musejí dojet přesně. Když je figurka vzdálena čtyři pole od cíle a hráč hodí pětku, nemůže do cíle vjet. Pokud má hráč na trase figurky a díky tomuto pravidlu nemůže provést tah, takový tah propadává a hráč čeká na další kolo Vítězí ten hráč, který jako první dovede všech pět svých figurek na cílové pole. V té chvíli může hra skončit, ale při hře více hráčů je možno dohrávat a určit i další pořadí. Startovní pole Evoluce dinosaura Přilož žeton Eroze - přesun žetonu Migrace - posun dinosaura Výměna Karty Evouce Žetony Prostředí (kameny domina) Evoluce Příslušenství: Hrací plán, hrací kostka, 4 ks figurek dinosaurů, 4 ks malých figurek (z člověče nezlob se), 14 ks karet evoluce (2 x 7 druhů, hráči si karty evoluce musí vystřihnout), 28 ks žetonů prostředí (kameny domina - 7 druhů prostředí). Soubor her PREHISTORIC CZ - 3/8 V2

4 1. Cíl hry: 1.1. Hra se odehrává ve dvou oblastech. Jednou je vnější okruh (po kterém jezdí klasická figurka) a druhou vnitřní mapa, na kterou se kladou žetony (domino kameny) prostředí, po kterých se může figurka dinosaura dostat na vysněné cílové pole uprostřed Na vnějším okruhu se hráči pohybují po polích, která umožňují klást karty na vnitřní mapu, posouvat po nich figurku dinosaura a vybavovat vlastního dinosaura dovednostmi potřebnými k pohybu po těchto žetonech Na vnitřní mapu hráči pokládají žetony prostředí a připravují svému dinosaurovi cestu směrem ke středu hracího plánu Cílem hry je dopravit co nejdříve svoji figurku dinosaura na pole ve středu hracího plánu. 2. Příprava hry: 2.1. Hráči si rozdělí figurky (vždy jednu postavičku dinosaura a jednu klasickou figurku ve stejné barvě). Následně se losem nebo dohodou určí hráč, který bude začínat. Dále se pak hráči v tazích střídají po směru hodinových ručiček Hráči zamíchají žetony prostředí (lícem dolů) a losováním si je rozdělí rovným dílem. Po losování si své žetony obrátí lícem nahoru ke své straně hracího plánu. Ostatní hráči do nich můžou vidět Každý postaví svoji malou figurku (člověče nezlob se) na startovní pole své barvy na vnějším okruhu a figurku dinosaura na startovní pole své barvy před vnitřní mapou Karty evoluce se nechají mimo hru v balíčku lícem dolů tak, aby nebyly vidět jejich hodnoty. 3. Průběh hry: 3.1. Pohyb a hra na vnějším okruhu: Ze startovního pole se vyráží přímo (nenasazuje se) ve směru šipky. Hráč vždy hodí kostkou, provede tah o příslušný počet polí podle hodu a může vykonat, co mu toto pole nabízí. Šestka umožňuje hráči následně hrát ještě jednou Na jednom poli vnějšího okruhu nesmí stát více než jedna figurka. Když by hráč svůj tah ukončil na obsazeném poli, svoji figurku postaví na pole před, nebo vzad na vnějším okruhu: Evoluce dinosaura : Když hráč zastaví na tomto poli, smí si vylosovat jednu kartu evoluce. Celkem smí nasbírat maximálně 3 karty, pokud si vylosuje kartu, kterou již vlastní, vrací ji do banku a nic nezískává. Pokud již má plný počet 3 karet evoluce, a v banku jsou ještě karty k losování, může hráč kteroukoli svoji kartu vrátit do banku (nevratně) a místo ní si vylosovat jinou. Pokud ovšem takto vylosuje kartu, kterou již má, vrací ji do banku a nic nezískává. Pokud nechce, nemusí na tomto poli podnikat nic Přilož žeton : Když hráč zastaví na tomto poli, smí položit jeden svůj žeton prostředí na vnitřní mapu, podle pravidel přikládání (viz ). Pokud žádný žeton již nevlastní, nepřikládá nic, stejně jako když přikládat nechce. Na poli pouze zůstane stát Eroze - přesun žetonu: Když hráč zastaví na tomto poli, může přesunout jeden libovolný žeton prostředí na vnitřní mapě (svůj i položený soupeřem), podle pravidel přesouvání (viz ). Pokud nemůže, nebo nechce žádný žeton přemisťovat, nemusí, pouze zůstane na poli stát Migrace - posun dinosaura: Když hráč zastaví na tomto poli, může posunout svoji figurku dinosaura na vnitřní mapě o jedno pole, podle pravidel (viz ). Pokud nemůže (je blokován prostředím, nebo jiným dinosaurem), nebo nechce tah provést, nemusí a obě figurky nechá stát Výměna : Když hráč zastaví na tomto poli, může provést výměnu jednoho svého ještě nepoloženého žetonu prostředí za jeden libovolný ještě nepoložený žeton kteréhokoli protihráče. Nejprve zvolenému protihráči odevzdá svůj žeton, a poté si vylosuje jeden z jeho. Pokud nemůže, nebo nechce měnit, nemusí. Soubor her PREHISTORIC CZ - 4/8 V2

5 3.4. Pohyb a hra na vnitřní mapě: Žlutá pole na vnitřní mapě znázorňují pustinu, kde nemůže žít nikdo (figurka na něj nesmí vstoupit). Žetony prostředí znázorňují území různých druhů dinosaurů (podle obrázků). Hráčova figurka dinosaura se bude pohybovat po žetonech prostředí a do každého prostředí je potřeba jiná výbava (jiná karta). Hráč vybavuje svého dinosaura genetickou výbavou (když mu to umožní pole na vnějším okruhu, viz ), čili kartami evoluce. Na začátku hry by dinosaurus nemohl vstoupit na žádný žeton, ale jak hráči přibývají karty evoluce, může se jeho dinosaurus pohybovat ve více prostředích (jeden druh evoluční karty vždy adaptuje dinosaura na jeden druh prostředí). Hráč si karty evoluce vykládá před sebe lícem nahoru Hráč pokládá žetony prostředí na vnitřní mapu (když mu to umožní pole na vnějším okruhu, viz 3.3.2) podle pravidel domina (žetony se nekladou ani částí mimo pole znázorňující pustinu nebo střed). První žeton musí jednou polovinou ležet na poli, které přímo sousedí se startovním polem figurky dinosaura. Další žetony se pak kladou tak, že stejné obrázky na dvou žetonech musejí sousedit se stranou (nestačí rohem). Pokud se klade žeton mezi dva již položené žetony, stačí, když je obrázek shodný na jedné straně. Žetony se mohou pokládat i ve více vrstvách, ale vždy platí, že dva stejné obrázky musejí sousedit se stranou. Celý žeton v patře musí být podložen (nesmí být polovinou ve vzduchu, ale může ležet celý na jiném žetonu, nebo každou polovinou na jiném). Žetony se nemohou pokládat na pole obsazené figurkou dinosaura Hráč smí již položené žetony přemisťovat po vnitřní mapě (když mu to umožní pole Eroze, viz bod na vnějším okruhu), nikoli odstraňovat. Při přesunu vždy platí: přesouvaný žeton nesmí být blokován jiným žetonem, který je přes něj položen (ani z poloviny) a nesmí na něm stát žádná figurka dinosaura. Na nové místo se musí žeton umístit ihned (ne v dalších kolech) podle pravidel pokládání žetonů (viz ) Hráč posouvá figurku dinosaura po žetonech prostředí, které jsou již položeny na vnitřní mapě (když mu to umožní pole Migrace, viz bod na vnějším okruhu). Jedna polovina žetonu prostředí je jedno hrací pole. Figurka se posouvá vždy o jedno hrací pole - přes stranu (nikoli šikmo přes roh). Smí přitom vstoupit pouze na pole, pro které má genetickou výbavu (má kartu evoluce) a které není obsazené jiným dinosaurem. Figurky soupeřových dinosaurů se nevyhazují ani nepřeskakují. 4. Konec hry: 4.1. uprostřed vnitřního hracího plánu je vysněná oáza (středové zelené pole), do které se každý dinosaurus snaží dostat. Hra končí ve chvíli, kdy první dinosaurus vstoupí na pole uprostřed hracího plánu. Malá rada na závěr: Pokud má hráč zablokovanou figurku dinosaura na vnitřní mapě (prostředím, na které nemůže, či dinosaurem, který se nehodlá pohnout), jediným řešením je vhodně zvolená eroze. Soubor her PREHISTORIC CZ - 5/8 V2

6 ná a modrá políčka). Tato políčka mají vždy 6 směrů, hráč musí tedy vždy postoupit dle hodu kostky, nemůže stát na místě Když se hráč dostane na vnější okruh, může se stát, že z políčka nevede šipka s číslem, případně barva, které mu padlo na kostce. V tomto případě hráč stojí a pokračuje protihráč Na jednom políčku může stát více figurek, nevyhazuje se. Dinosauří ostrov Hra pro 2 až 4 hráče. Hra se může hrát jak s číselnou, tak i s barevnou kostkou Každý hráč si vybere jednu figurku či postavičku dinosaura a postaví ji na fialové startovní pole, které je uprostřed hracího plánu Hráči vyberou losem, kdo hru začne, dále pak pokračují po směru hodinových ručiček Hráč hodí kostkou a postoupí na nejbližší políčko, do kterého vede cesta označená číslem, které ukázala kostka (např. komu padne 6, postoupí po cestě označené černou šipkou s číslicí 6 atd.). V případě, že se hraje barevnou kostkou, hráč postupuje na nejbližší políčko dle barvy šipky, která mu padla na kostce Když na hráče přijde opět řada, hodí znovu kostkou a postoupí opět na nejbližší políčko, do kterého ho zavede cesta označená číslem, případně barvou, která mu vyšla na kostce. Tak tomu je v obou vnitřních okruzích (zele- Pexeso Před zahájením hry je zapotřebí jednotlivé kartičky rozstříhat. Tato veze pexesa má 20 dvojic. Principem hry je vyhledávání dvojic. Karty jsou při hře otočeny obrázkem dolů a obracejí se po dvou. Je nutné zapamatovat si náměty obrázků a místo, na kterém leží. Počet hráčů: nejméně dva Hráči si určí pořadí Kartičky se promíchají a rozloží na stůl tak, aby nikdo z hráčů, včetně rozkládajícího, neviděl obrázky na jednotlivých kartách Dostane-li se hráč se svojí figurkou na bílé políčko v blízkosti vodní laguny, která představuje cíl, čeká, až mu v následujících kolech padne šestka, případně červená barva. Jiný směr již neexistuje. Nepadne-li mu, hraje jeho protihráč. V případě, že mu na tomto políčku šestka (červená barva) na hrací kostce padla, hráč svého dinosaura dovedl do laguny a hru vyhrává V případě, že se hráč se svojí figurkou dostane na černé políčko v blízkosti soptící sopky a v příštím kole mu padne čtyřka, případně bílá barva, hráč svého dinosaura k vodní laguně nedovedl a definitivně se ztratil a již se z něj nedostane. Hráč tak prohrál a v dalších kolech nehraje. Padne-li mu 1 (žlutá), 2 (zelená) či 3 (hnědá), opustí toto políčko dle šipky. Padne-li mu 5(modrá) či 6(červená), riziko trvá, neboť musí čekat, viz bod Vítězem se stává hráč, který jako první svého dinosaura dovede k vodní laguně (viz bod 3.1.) Teoreticky je možné dostat se do cíle po čtyřech hodech - to se však podaří velmi zřídka Může se také stát, že hra nemá vítěze, neboť všichni hráči prohrají (viz bod 3.3) Hráč, který začíná, otočí dvě libovolné kartičky, aby ostatní viděli obrázky a jejich umístění. Neotočí-li dvě stejné, obrátí je zpět na stejném místě a pokračuje další hráč Podaří-li se hráči otočit stejné obrázky, kartičky odebere a pokračuje ve hře Hra končí rozebráním všech kartiček pexesa Vyhrává ten, kdo získal nejvíc dvojic. Soubor her PREHISTORIC CZ - 6/8 V2

7 T-Rex na lovu Hra pro 2 až 5 hráčů. Příslušenství: 1 x plastová postavička T-Rexe, 4 klasické figurky, hrací kostka, herní plán. Herní plán představuje pravěkou džungli s dinosauřími stezkami. Chodí sem na lov dravý Tyrannosaurus Rex, protože zde žijí ostatní dinosauři, kteří zde hledají běžnou obživu. Bude dnešní T-Rexův lov úspěšný, nebo se ostatním dinosaurům podaří vrátit do svého úkrytu? 1. Cíl hry: 1.1. Cílem lovce T-Rexe je ulovit všechny Triceratopse, naopak jejich cílem je mu utéci. 2. Příprava hry 2.1. Před zahájením hry hodí každý hráč postupně dvakrát kostkou. Komu padne v obou hodech stejný počet bodů, stává se lovcem. Pokud tato situace nastane u více hráčů, stává se jím ten z nich, který docílil vyšší hodnoty. Hráč, který se stal lovcem, si vezme plastovou postavičku Tyrannosaurus Rexe Ostatní hráči se stávají lovenými dinosaury a rozdělí si klasické barevné figurky Hru zahajují lovení dinosauři s klasickými figurkami, které rozmístí na svá startovací pole (pole v barvě figurky s obrysem Triceratopse a šipkou) a teprve po nich hraje hráč s T-Rexem, který hru začíná ze startovacího pole ve středu hracího plánu Hráči se ve hře střídají po směru hodinových ručiček. V každém kole házejí dvakrát Hráč, který je loveným dinosaurem, hodí dvakrát kostkou a posune svou figurku po své cestičce (světlá políčka spojená bílými čarami) o tolik polí, kolik činí součet obou hodů. Padne-li mu v obou hodech stejný počet bodů, získává bonus: provede svůj tah a znovu hází kostkou (opět dvakrát) a postupuje ještě jednou obsazená jinou figurkou postupující hráč do svého tahu nezapočítává (na jednom políčku nemůže stát více figurek) Hráč, představující lovce T-Rexe, posunuje postavičku po oranžových polích, spojených červenými čarami libovolným směrem o tolik polí, kolik činí součet nebo rozdíl bodů z obou hodů. Může si však také k postupu ponechat pouze počet bodů, kterého dosáhl jedním z obou hodů. To je čistě věcí hráče a jeho taktického záměru Vstoupí-li lovec T-Rex na křižovatku (světlé pole ve tvaru hvězdy s modrým obrysem) a nachází-li se na tomto políčku figurka loveného dinosaura, T-Rex jej ulovil a figurku vyhodí. Vyhozený hráč již ve hře nepokračuje. 4. Konec hry 4.1. Podaří-li se lovenému hráči s klasickou figurkou přejít přes všechna pole své cestičky (světlá pole), a vrátit se tak zpátky na své výchozí stanoviště, nebyl uloven a vyhraje. Do cíle se ovšem dostane jen přesným součtem, tzn., padne-li mu při posledním házení úhrnem stejný počet bodů, kolik polí zbývá do cíle Padne-li mu vyšší součet, než mu zbývá polí do cíle, vrací se o tento rozdíl bodů zpět, a teprve tehdy, až znovu přijde na řadu, pokusí se opět dostat do cíle Tyrannosaurus Rex vyhrává jen tehdy, podaří-li se mu ulovit všechny dinosaury Hraje se tolik partií, aby každý hráč byl jednou lovcem T-Rexem. Soubor her PREHISTORIC CZ - 7/8 V2

8 Noční souboj Hra pro 2 až 4 hráče. Příslušenství: 4x figurka pro každého hráče, barevná hrací kostka, hrací plán 1.1. Každý hráč si vezme 4 figurky stejné barvy 1.2. Hráči postaví své figurky na obrázek dinosaura a určí začínajícího hráče 2.1. Hráči hází kostkou a střídají se po směru hodinových ručiček 2.2. Pokud během hry nemá hráč nasazenou Domino 28 kamenů, na každém se nachází dva obrázky. Kámen, na kterém jsou oba obrázky stejné, se jmenuje dvojitý. Hra pro 1 až 4 hráče od 4 let Zamícháme hrací kameny a rozdáme je hráčům Jestliže se hry účastní dva hráči, obdrží každý sedm kamenů, hrají-li tři nebo čtyři, obdrží každý pět kamenů. 1.1 Každý skrývá své kameny před ostatními. Kameny, co zbyly po rozdání, zůstanou v talónu, ze kterého se dobírá během hry. 2.1 Hru otevírá hráč, který má dvojitý kámen. Má-li hráč několik dvojitých kamenů, zvolí si libovolný z nich, jestliže má více hráčů dvojité kameny, pak hru zahájí ten hráč, kterého určí dohoda nebo los Chybí-li mezi rozdanými dvojitý kámen, pak se opět dohodou nebo losem určí žádnou figurku, hází třikrát Figurku lze nasadit, pokud na barevné kostce padne bílá (umístí ji na fialové políčko START). Pokud již má hráč figurku ve hře, může se rozhodnout, jestli s ní postoupí, nebo si nasadí do hry novou figurku Figurky se pohybují po barevných polích. Podle barvy, která padne na kostce, se posune figurka na nejbližší pole stejné barvy Skončí-li hráč svůj tah na poli obsazeném cizí figurkou, jde cizí figurka zpět na nejbližší pole stejné barvy (popř. zpět na START) Končí-li hráč svůj tah na poli obsazené vlastní figurkou, posouvá se tato figurka vpřed na nejbližší pole stejné barvy V případě, že posun vpřed nebo vzad (viz 2.6.) skončí na poli obsazeném cizí figurkou, je tato figurka přesunuta zpět, jako v případě V případě, že posun vpřed (viz 2.6.) nemůže být uskutečněn, protože je figurka před cílem, zůstávají všechny figurky na svém místě. 3.1 Hru vyhrává ten hráč, který jako první dostane všechny své figurky do cílového místa ( 4 pole v barvě hráče). hráč, který dobere první kámen z talónu a ten to hráč zahajuje hru. Další hráč v pořadí určeném směrem hodinových ručiček přidává svou kostičku ke zvolené polovině kamene, který položil předcházející hráč Další hráči pokračují obdobně. Je nutno dodržovat zásadu, aby přidávané kameny měly na jedné polovině stejný obrázek jako obrázek na polovině kamene, který již leží na stole. Kameny na stole tvoří trať o dvou koncyích. Každý hráč může přidat svůj kámen k jednomu z obou konců. Uspořádání domina může tedy být pokaždé jiné Schází-li někomu vhodný kámen, musí vzít kámen z talónu a v právě probíhajícím kole táhnout. Když se přibraný kámen nehodí, přibírá znovu. Když opět neuspěje, anebo v talónu už nejsou kameny, musí hráč jedno kolo vynechat Domino vyhrává ten, kdo se první zbaví všech kamenů. Pravidla si hráči mohou upravovat dle své fantazie. Mnoho zábavy Vám přeje Bonaparte. Soubor her PREHISTORIC CZ - 8/8 V2

Mlýnek (typový výrobek)

Mlýnek (typový výrobek) Mlýnek (typový výrobek) Popis: Středověká a dodnes oblíbená desková hra, známá po celé Evropě (například u Velkomoravanů). Hra je určena pro dva hráče. Počet žetonů celkem: 9 vs. 9 Parametry: Čtvercová

Více

SOUBOR 150 HER. 9. Člověče nezlob se bez vyhazování. 3. Africké člověče. 10. Kočičí hra. 4. Bláznivé člověče. 11. Rozdělené Člověče nezlob se

SOUBOR 150 HER. 9. Člověče nezlob se bez vyhazování. 3. Africké člověče. 10. Kočičí hra. 4. Bláznivé člověče. 11. Rozdělené Člověče nezlob se SOUBOR 150 HER Soubor obsahuje: l 2 oboustranné herní plány l 32 šachových figurek ve dvou barvách l 16 figurek ve čtyřech barvách l 30 dámových kamenů ve dvou barvách l 6 hracích kostek s oky l 32 jednohlavých

Více

Obsah. Deskové hry 1. str. 33 Mikado 19 Kostky 20. str.

Obsah. Deskové hry 1. str. 33 Mikado 19 Kostky 20. str. 97730009 Kralovstvi her N 4.10.2006 8:26 Stránka 2 Obsah str. Deskové hry 1 1 Člověče, nezlob se 2 Šachy 3 Dáma 4 Žravá dáma 5 Rohová dáma 6 Blokáda 7 Contract-checkers 8 Lupič a četníci 9 Mlýn 10 Skákavý

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM...

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 1 Obsah OBSAH PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 3 1. Obecné pokyny... 3 2. Zahájení partie... 4 3. Braní zajatců... 5 4. Zákaz sebevraždy... 7 5. Výjimka ze zákazu sebevraždy... 8 6. Pravidlo kó... 10 7. Pravidlo

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

ČLOVĚČE, NEZLOB SE! PAT A MAT NA VÝLETĚ Postupuje-li hráč kupředu, může přeskakovat ostatní figurky. Pokud hodí takový počet

ČLOVĚČE, NEZLOB SE! PAT A MAT NA VÝLETĚ Postupuje-li hráč kupředu, může přeskakovat ostatní figurky. Pokud hodí takový počet ČLOVĚČE, NEZLOB SE! 4 figurky pro každého ze 2-4 hráčů, hrací kostka. Hra pro 2-4 hráče. 1.1. Po vzájemné dohodě si hráči mezi sebou rozdělí figurky podle barev. 1.2. Každý hráč má tak čtyři figurky stejné

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 CHYTRÝ FOTBAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 Chytrý fotbal Stolní logická hra inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče)

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče) návod blackbox BlackBox Právě jste otevřeli BlackBox. Jedná se o stolní karetní hru, která by vám měla pomoci zorientovat se v oboru informačních studií a knihovnictví. Hra se skládá z celkem 17 odborných

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Zahrajeme si kopanou 1

Zahrajeme si kopanou 1 Zahrajeme si kopanou 2 3 5 6 7 8 9 0 Fotbal Stolní hra na logickém základu inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo prokáže více opravdového fotbalového

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino Kvadromino Informace pro učitele Třída:. 6. Hráči: Materiál: šablona s. 9 Tipy Tuto hru je vhodné použít, pokud máme k dispozici určité souvislosti nebo hodnoty, které je možné vyjádřit ve čtyřech variantách.

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

Danone Kostíci- Dinosauři Putování s dinosaury Desková hra Vypravte se společně s Kostíky do druhohor na odvážnou výpravu mezi dinosaury. Při putování se setkáte s nejznámějšími představiteli této živočišné

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland)

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) Mark Krimsu Sienholz Obsah: 110 karet: = 15 karet pokladů (Schatz(-kammer)-Karten): 5 odznaků moci (Insignien der Macht), 10 cenností (Kostbarkeiten)) +

Více

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie Obchodní soutěž ve věku výsadních společností pro 2 až 4 hráče od 12 let Autor: Alexander Pfister Vývoj a pravidla: Viktor Kobilke Ilustrace: Klemens Franz, Andreas Resch Hra a historie Ve hře Mombasa

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

OPERACE: Work the Angles

OPERACE: Work the Angles OPERACE: Work the Angles Briefing: Říše objevila záhadný objekt, který by mohl znamenat porážku Unie. Unie musí zabránit kurýrovi v předání předmětu do rukou Císaře. Říše musí dostat předmět k agentovi

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Když už má vykopané cesty, může postavit domyr opět přesně podle obrázku. Domy se objeví najednou. Program opět čeká.

Když už má vykopané cesty, může postavit domyr opět přesně podle obrázku. Domy se objeví najednou. Program opět čeká. POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 10. ročník - 23. 24. 10. 2015 1. Budování města (20 bodů) a) Lidé se po válce schovali v podzemí. Nejprve si museli vykopat cesty. Baltík čaruje předměty číslo 2 146 rychlostí

Více

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Vysloužilý universitní profesor, nabubřelý průzkumník, hbitá

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Bezvíček 2013. Upozornění: V úlohách Bezvíčku platí zákaz použití jakékoliv výpočetní a komunikační techniky včetně kalkulačky a telefonu!!!

Bezvíček 2013. Upozornění: V úlohách Bezvíčku platí zákaz použití jakékoliv výpočetní a komunikační techniky včetně kalkulačky a telefonu!!! Bezvíček 2013 Upozornění: V úlohách Bezvíčku platí zákaz použití jakékoliv výpočetní a komunikační techniky včetně kalkulačky a telefonu!!! Úloha Užitečná práce (nejvýše 2 body) Po příchodu na Turniket

Více

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE Centrum psaní vše důkladně zvládneš v daném čase. 1. Společně si prohlédněte malé i velké plakáty o českých spisovatelích a spisovatelkách dětských knih. Každý si vyberte jednoho spisovatele či spisovatelku,

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

Pravidla vybraných deskových her pro potřeby předmětů Projektový seminář 1 a 2 v roce 2011/2012. Tomáš Kühr

Pravidla vybraných deskových her pro potřeby předmětů Projektový seminář 1 a 2 v roce 2011/2012. Tomáš Kühr Pravidla vybraných deskových her pro potřeby předmětů Projektový seminář 1 a 2 v roce 2011/2012 Tomáš Kühr Gotická dáma Jedná se o tradiční německou hru, která je známá také pod názvy Altdeutsche Dame

Více

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče Streetcar Linie 1 1996 Mayfair Games 1995 Goldsieber Pravidla hry Hra pro 2 5 hráčů 40 60 minut pro 5 hráčů 20 30 minut pro 2 hráče Designed by Stefan Dorra CZ překlad: Merlin 2009, runebound@gmail.com,

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Žlutý okru STŘELNICE. Hnědý střed Cílové pole. Po rozbalení hry vyzkoušejte pružnost střílecí gumy. Pokud je uvolněná, nově ji napněte.

Žlutý okru STŘELNICE. Hnědý střed Cílové pole. Po rozbalení hry vyzkoušejte pružnost střílecí gumy. Pokud je uvolněná, nově ji napněte. Startovací pole Žlutý okru STŘELNICE Zelený okruh VÁLEČNICKÉ KLUBY Modrý okruh LOVCI TALENTŮ Červený okruh ARÉNA VÁLEČNÍKŮ Aréna válečníků Hra pro 2 až 4 hráče. Hnědý střed Cílové pole Příslušenství: hrací

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

LIBIDO. Perverzní desková hra

LIBIDO. Perverzní desková hra LIBIDO Perverzní desková hra Popis hry Libido je jednoduchá, zato však velmi perverzní desková hra. Staňte se nadrženými ztracenými existencemi, snažícími se ukojit své bezbřehé libido ve světě, v němž

Více

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM VELKOMĚSTO ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM ROZŠÍŘENÍ ZÁCHRANÁŘI BOJ S OHNĚM NELZE HRÁT SAMOSTATNĚ. 8 595558 301393 Obsah: oboustranný herní plán, nová karta specializace, pravidla hry Autor hry: Travis Worthington

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr

(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr (Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr Železnice spojující města Des Moines a Bismarck na pláních sleduje starou cestu. Dostavníky se tu řítí bok po boku železného oře v oblacích

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ.

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ. Collinův meč Nezovo kladivo +2 Bojovník Tyldin palcát Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze (místo +2). TILDA Lilyin luk Mystik Dýka Dýka Pokud

Více

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů KINGSBURG Andrea Chiarvesio Luca Iennaco Ve fantastické říši Kingsburg král Tritus právě jmenoval slibné guvernéry (hráče), kteří mají rozvíjet v jeho jménu provincie na okraji říše. Svou provincii budete

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene.

Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene. NEKROMANCERŮV OSTROV Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene. Shrbená postava pádlovala pomocí staré lopaty

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek)

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) Hra pro 2-5 hráčů od 8 let v trvání asi 30 minut Herní materiál a příprava hry 1 herní plán, 15 dřevěných sedláků (3 od každé barvy: modrá, žlutá,

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Japonské šachy Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/navod.pdf CZ O hře Shogi 1 Rychlá pravidla 2 Rozestavění kamenů

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Závěrečná práce studentského projektu OPPA

Závěrečná práce studentského projektu OPPA Závěrečná práce studentského projektu OPPA Desková hra - Závod o Afriku 1/18 2015 Matouš Fibrich, Jonatan Šercl, Josef Rais, Helena Krejčí, Anežka Šímová Prohlášení My, níže podepsaní, prohlašujeme, že

Více

MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion)

MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion) MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion) Serge Laget Úvod Rozšíření MYTOLOGIE dodává hře MARE NOSTRUM mytologický rozměr. Nechává vstoupit na scénu lid Atlantidy, a tak umožňuje hru v šesti hráčích.

Více

Rodinné hry Velká sada 10 her

Rodinné hry Velká sada 10 her CZ Habermaaß-hra 4278 Rodinné hry Velká sada 10 her Rodinné hry Velká sada 10 her Ilustrace: Roger De Klerk Redakce: Markus Nikisch, Johannes Zirm Sada obsahuje strana 1. Farmáři, nezlob se! 5 Pro 2-4

Více

Návody. GAME SET 300 str. 1/10 - CZ. Možnosti složení Tangramových obrazců.

Návody. GAME SET 300 str. 1/10 - CZ. Možnosti složení Tangramových obrazců. 300 herních variant GAME SET 300 Návody TANGRAM 5 trojúhelníků, 1 čtverec, 1 ko sodélník, předloha Tangram je prastarý hlavolam, pocházející z Číny. Úloha hráče spočívá ve skládání obrazců podle předlohy

Více

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA Pravidlo 1 Hrací plocha Hrací plocha fotbalové hřiště u 4. ZŠ s umělým povrchem. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Branka je umístěna na brankové

Více

Pravidla badminton, squash

Pravidla badminton, squash Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Pravidla badminton, squash PŘÍLOHA METODICKÉ PŘÍRUČKY Martina Bernacíková, Zora Svobodová Brno 2011 Publikace byla zpracována v rámci realizace projektu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PETANQUE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PETANQUE Červené úpravy předkládá STK pro posouzení a diskusi před dopracováním SOUTĚŽNÍ ŘÁD PETANQUE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení pétanque soutěží, hraných na území České republiky

Více

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první 1 FOOLBALL.paragrafy Proč? Pravidla této hry jsem vymyslel proto, že se myslím, že na fotbalovém hřišti se dají provozovat i jiné hry než je fotbal. Podle nových pravidel půjde o hru, která nebude svázaná

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Rituál. Potřebné vybavení. Terén. Rozestavení. Speciální pravidla. Zahájení hry. Ukončení hry

Rituál. Potřebné vybavení. Terén. Rozestavení. Speciální pravidla. Zahájení hry. Ukončení hry Rituál Někdo se pokouší vyvolat odporného démona. Takže je potřeba mu to zatrhnout, ať už proto, že je to zlo, nebo proto, že je to konkurence Potřebné vybavení Přírodní terén Terén Uprostřed bojiště je

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

Malacca Pravidla hry verze 2.0

Malacca Pravidla hry verze 2.0 Malacca Pravidla hry verze 2.0 Seznam herních komponent: 12 karta lodě 24 karta běžných akcí, z toho: 8 červená karta útok (+ 1) 8 modrá karta obrana (+ 1) 8 zelená karta obchod ( 1) 16 karta speciálních

Více

SKAUTSKÉ OKRESNÍ SPORTOVNÍ HRY 2014 Okres 216 Mělník

SKAUTSKÉ OKRESNÍ SPORTOVNÍ HRY 2014 Okres 216 Mělník Stránka 1 Obsah VŠEOBECNÉ INFORMACE...... 3 Termín, čas a místo... 3 Kontinenty... 3 Státy... 3 Sportování... 4 Proviant a pitný režim... 4 Doprava... 4 Sebou... 4 DISCIPLÍNY... 5 Skautské dovednosti...

Více

Návod ke hře Pepa hledá SUPERBAR

Návod ke hře Pepa hledá SUPERBAR Návod ke hře Pepa hledá SUPERBAR Herní deska je oboustranná a nabízí dvě provedení. Jedna verze je souměrná s rovnoměrným rozdělením, druhá trochu nesymetrická s nestejnými vzdálenostmi důležitých políček

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

Doporučení pro posunovací soutěž Železniční puzzle

Doporučení pro posunovací soutěž Železniční puzzle Doporučení pro posunovací soutěž Železniční puzzle Zpracoval: Michal Zlatníček Datum: 3.3.2012 Poslední revize: 7.12.2014 Obsah: 1. HISTORIE... 3 2. ÚVOD... 3 3. TYP POSUNU... 3 4. ZPŮSOB POSUNU... 3 5.

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY Francesco Rotta Andrea Femerstrand 1 7+ 15 2 4 min Obsah hry 16 dílků pastvin 64 žetonů ovcí: 16 od každé barvy STÁLE NA POUTI ZA ZELENĚJŠÍMI PASTVINAMI Naše malé stádečko ovcí

Více

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti Desetiminutovky 2013 Nenáročné hry na přípravu i na pomůcky BILIBILIBONG Ukážeme na kohokoliv a vyslovíme název toho, co má předvést, sousedi se musí přidat a doplnit prostředního. Buď ten prostřední ukazuje

Více