Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011"

Transkript

1 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové

2 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace o činnosti Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Dlouhodobý trend snižování kriminality pokračoval i v roce V Královéhradeckém kraji jsme v uplynulém roce opětovně zaznamenali snížení počtu trestných činů oproti roku 2010 o 117. Celkový počet zadokumentovaných trestných činů je Počet TČ ve srovnání let : Východočeský kraj Královéhradecký kraj 2010 Královéhradecký kraj 2011 Královéhradecký kraj (-314) (-117) 1. Přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010 Rozloha v km 2 : Nápad TČ: (-117) Počet obyvatel * : Nápad TČ/ (-1) obyvatel: Hustota obyvatel * /km 2 : 117 Objasněnost TČ: (-377) Objasněnost TČ/ obyvatel: 92 (-7) * Střední stav obyvatelstva podle ČSÚ HK k Všechny ostatní údaje, vztahující se k obyvatelstvu, jsou rovněž přepočítávány ke střednímu stavu obyvatelstva a zaokrouhlené na celé číslo. 1.1 Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly (kriminalita na územních odborech) Nejvyšší počet trestných činů: Nejvyšší počet trestných činů/10000 obyvatel: Nejnižší počet trestných činů: Nejnižší počet trestných činů/10000 obyvatel: Nejvyšší % nárůst trestných činů: Nejvyšší % pokles trestných činů: Hradec Králové Trutnov Trutnov Náchod Rychnov nad Kněžnou Jičín Rychnov nad Kněžnou Hradec Králové Náchod Jičín Hradec Králové Trutnov Rychnov nad Kněžnou (+84) (-236) (-58) (+93) ,04 % (+93) 2,59 % (+84) -8,35 % (-236) -4,68 % (-58) Územní odbory Královéhradeckého kraje vykazují v roce 2011 pokles celkové kriminality, pouze Územní odbor Jičín a Hradec Králové zvýšení (ÚO Jičín o 93 TČ a ÚO HK o 84 TČ). Objasněnost v porovnání s předchozím obdobím vykazuje celkový pokles o 2,90 %, z celkových 49,45 % v roce 2010 na celkových 46,55 % v roce 2011, k poklesu došlo i na všech Územních odborech Královéhradeckého kraje. Co se týká roku 2011 dva územní odbory překonaly 50% hranici objasněnosti (ÚO RK 53,47 % a ÚO TU 51,26 %). Škody způsobené kriminalitou dosáhly v roce 2011 částky tis. Kč, což je o tis. více Vyhodnocení roku 2011 Stránka 1

3 než v roce předcházejícím. Z pohledu zajištěných hodnot došlo rovněž k výraznému nárustu. Jestliže v roce 2010 bylo vykázáno Kč, v roce 2011 činí tato hodnota , což je o Kč více. Průměrná škoda připadající na zjištěný trestný čin představuje Kč. 2. Kriminogenní faktory v kraji a v rámci vybraných územních odborů Kriminogenní faktory jsou v rámci Královéhradeckého kraje stejné a obecně známé: Pracovní migrace, nárůst nezaměstnanosti, kriminalita páchaná drogově závislými a mládeží (na Trutnovsku se nachází 5 výchovných ústavů pro mládež), internetová kriminalita, nedostatečná resocializace osob propuštěných z výkonu trestu. Rekreační oblasti Krkonoš a Orlických hor (krádeže v rekreačních objektech, v lyžařských střediscích, krádeže věcí z vozidel i krádeže vozidel). Velké výrobní závody, např. Škoda Auto a.s., pracoviště Kvasiny. V roce 2011 pokračování nárůstu zaměstnanců nejen z celé ČR, ale i cizinců zejména z Polska a Slovenska. Dochází ke zvýšenému výskytu drobné kriminality a k narušování veřejného pořádku ze strany těchto osob. Pobytové středisko pro žadatele o udělení azylu v Kostelci nad Orlicí (pohyb cizinců po městě, drobné krádeže v obchodech, rušení veřejného pořádku). V roce 2011 počet evidovaných uchazečů činil 387. Státní hranice s Polskou republikou prochází převážně nepřehlednou oblastí (snadno dostupná pro pachatele z řad polských i českých občanů). Nelze vyloučit ani možnost nelegální migrace uprchlíků ze států mimo EU směrem z území Polska dále na západ. 3. Pachatelé trestné činnosti (recidivisté, cizinci, mládež do a nad 15 let) 3.1. Celkem V roce 2011 bylo objasněno celkem případů (z , což je 46,55 %). Poklesl celkový počet stíhaných osob na (-103), z toho pro obecnou kriminalitu (-71), což představuje 56,69 %, pro hospodářskou kriminalitu 702 (-22) osob, tj. 14,35 % a 1415 (-9) osob bylo stíháno pro zbývající kriminalitu (tj. 28,94 %) Ženy Ženy jako pachatelky byly zjištěny v 628 případech, což představuje 12,84 %, což je o -0,6 % méně než v roce předcházejícím. V absolutních číslech však došlo k poklesu o -43 žen Cizinci V roce 2011 spáchali cizinci celkem 235 skutků (+4,11 %), 71 skutků z objasněných trestných činů eviduje ÚO HK, ale nejvíce z pohledu % (6,46 %) bylo spácháno na ÚO RK. Cizinců jako pachatelů bylo stíháno 224 (-32), což představuje 4,58 % ze všech známých pachatelů. Nejvíce ÚO HK 72 % (+5,32 %) Recidivisté Bylo stíháno celkem (+12) recidivistů, což je 52,64 % ze všech pachatelů. Recidivisté spáchali (-158) skutků z celkového počtu objasněných případů, přičemž v oblasti obecné kriminality bylo stíháno (-20) recidivistů, kteří spáchali (-155) skutků. V oblasti hospodářské kriminality bylo stíháno 262 (-32) recidivistů, kteří se dopustili 329 (-45) skutků. U zbývající kriminality bylo stíháno 671 (+64) recidivistů, kteří spáchali 749 (+42) skutků Mládež Z celkového počtu pachatelů stíhaných v roce 2011 poklesl počet nezletilých (od 1-14 let) na 88 (-6), tak mladiství pachatelé (15-17 let) vykazují pokles z 228 na 193 (-35). Nezletilí spáchali celkem 80 (-14) skutků, mladiství se dopustili 260 (-107) skutků. Analýza jasně ukazuje, že poklesl počet pachatelů z řad mladistvých a mládeže, ubylo i skutků, kterých se dopustili. Vyhodnocení roku 2011 Stránka 2

4 Kriminalita nezletilých směřuje podobně jako v předešlém období do oblasti obecné kriminality (77 skutků), kde se dopouštěli násilné trestné činnosti (11 prokázaných skutků), z toho loupeží (6), úmyslné ublížení na zdraví (2), omezení a zbavení osobní svobody (2), nebezpečné vyhrožování (1). Mravnostní kriminalita se objevila pouze v pěti případech a všechny se týkaly pohlavního zneužívání, u majetkové kriminality (48) převládají krádeže vloupáním (23), krádeže prosté (13) a poškozování cizí věci (12) a v ostatních činech (13) je to výtržnictví (8), sprejerství (3), nedovolená výroba a držení psych. látek a jedů (2). Zbývající kriminalita eviduje 6 skutků a v oblasti hospodářské kriminality je to 5 prokázaných skutků (tři případy se týkaly skutku ochrany měny a ve dvou případech je to neoprávněné držení platební karty). 4. Oběti trestné činnosti V této oblasti je i nadále situace velmi obdobná ve srovnání s rokem Jako velmi závažný problém vnímáme trestnou činnost na seniorech (odcizení naspořených peněz, vylákání za přeplatky energií, nabídka zboží k prodeji apod.). V kategorii 60 let a více bylo celkem napadeno 155 osob. Z toho bylo 89 žen (57,4 %). Senioři jsou nejčastěji oběťmi kapesních krádeží. 5. Pátrání po osobách a věcech Za období od do bylo vyhlášeno pátrání po osobách (-187), z toho se dosud pátrá po 163 osobách. V oblasti cíleného pátrání se od začátku roku fyzicky vypátralo 48 osob (do výkonu trestu odnětí svobody 20 a příkaz k zatčení 13). V rámci pátrání po odcizených motorových vozidlech evidujeme nárůst nápadu ve srovnání s loňským rokem. Vyhlásili jsme (+138) pátrání, z toho je 816 vozidel stále ještě v aktivním pátrání. 6. Přestupky V roce 2011 bylo v policejní evidenci zaznamenáno přestupků, v roce Služba pořádkové policie Služba pořádkové policie KŘP KhK ROZDÍL Zjištěno celkem dle zákona č. 200/1990 Sb Celkový počet osob, které se dopustily přestupku Z toho občané ĆR z toho cizinců EU z toho cizinců mimo EU z toho ostatní (NP, nespecifikováno...) z toho na úseku: -bezpečnosti a plynulosti sil. provozu veřejného pořádku proti majetku alkoholismu a toxikomanie ostatní Řešeno v blokovém řízení Částkou v Kč Vyhodnocení roku 2011 Stránka 3

5 V oblasti alkoholismu bylo provedeno celkem 124 akcí zaměřených na požívání alkoholu mladistvými a nezletilými ve vytipovaných podnicích a restauracích. Těchto akcí se zúčastňovali vedle policistů obecních policií i pracovníci České obchodní inspekce, kurátoři mládeže a pracovníci živnostenských odborů pověřených městských úřadů a magistrátů měst. Celkem bylo v této oblasti při akcích zadokumentováno 90 případů požívání alkoholu mladistvými Dopravní policie V roce 2011 policisté řešili celkem (-168) přestupků, z toho v blokovém řízení bylo řešeno (+314) přestupků řidičů motorových vozidel, za které byly na místě uloženy blokové pokuty v celkové výši Kč ( Kč), do správního řízení bylo oznámeno (-482) přestupků. Nejvíce přestupků policisté řešili za překročení povolené rychlosti (7 596), dále za špatný technický stav vozidla (3 646), za nesprávný způsob jízdy (2 137) a nepoužití zádržných systémů (1 601). Pro porušení zákazu požívání alkoholických nápojů bylo řešeno 433 (-218) řidičů motorových vozidel, v souvislosti s požitím návykové látky 33 (+14). Tyto přestupky byly oznámeny příslušným správním orgánům. Podnapilým řidičům bylo zadrženo 265 (-33) řidičských průkazů a v souvislosti s řízením vozidla pod vlivem jiné návykové látky jich bylo zadrženo 16 a z jiných důvodů 16. Bylo uloženo 289 (+67) kaucí za ( ) Kč Cizinecká policie Cizinecká policie řešila přestupků, z toho v blokovém řízení, za které byly na místě uloženy blokové pokuty ve výši Kč. Ve správním řízení bylo vydáno 19 rozhodnutí o správním vyhoštění. Porovnání s loňským rokem nelze provést vzhledem k transformaci cizinecké policie Odbor služby pro zbraně Odbor služby pro zbraně řešil 128 (+11) přestupků, uložené pokuty ve výši Kč. 7. Majetková kriminalita V roce 2011 bylo registrováno celkem případů (-68). Nepatrně se snížila objasněnost majetkové trestné činnosti z 29,67 % na 25,85 % (-3,82 %). Snížení objasněnosti bylo zaznamenáno na všech územních odborech, nejvýraznější propad je na ÚO Trutnov (-6,05) a Náchod (-5,23 %). Skladba trestných činů odpovídá předešlému roku. Opět dominují krádeže vloupáním do ostatních objektů (+71), krádeže v jiných objektech 627 (-35), krádeže věcí z automobilů 588 (-60). Na dalších místech jsou krádeže ostatní, krádeže jízdních kol, poškozování cizí věci. Nejzávažnější a co do počtu nejrozsáhlejší sérií na úseku majetkové trestné činnosti je pokračující série krádeží vloupáním do rodinných domů. Pachatel v noční době po odvrtání otvoru v plastovém či dřevěném rámu okna nebo francouzských dveří odnáší finanční hotovost, šperky a drobnou elektroniku. V roce 2011 bylo v rámci teritoria Královéhradeckého kraje zaznamenáno celkem 37 případů. V celkovém součtu od , kdy datujeme vznik série, se pachatelé tímto způsobem dopustili 345 vloupání v rámci teritoria ČR a způsobili škodu přesahující 10 mil. Kč. Přes veškerá operativní opatření a analytickou činnost se k dnešnímu dni nepodařilo zjistit informace vedoucí ke konkrétnímu pachateli. Pátrání po pachateli této závažné trestné činnosti nadále pokračuje. Mezi úspěchy řadíme objasnění krádeží vloupáním do objektů autosalonů, servisů a firem v rámci celého území ČR. V měsíci březnu byla zadržena dvojice pachatelů z Hradce Králové, kterým bylo prokázáno celkem 82 skutků s celkovou škodou 2,5 mil. Kč. Na úseku krádeže vloupáním do bytů byl v roce 2011 zaznamenán výrazný pokles. Této trestné činnosti se ve stále větší míře dopouštějí skupiny zahraničních pachatelů, kteří do našeho kraje najíždějí a bezprostředně se vracejí zpět. Odhalení je v současných policejních podmínkách téměř nemožné a ojedinělé úspěchy jsou výsledkem náhodně příznivých okolností. Dalším významným projevem je trestná činnost páchaná na seniorech, kdy za použití nejrůznějších Vyhodnocení roku 2011 Stránka 4

6 legend (např. nabídky různých přeplatků a prodejů) od nich lákají pachatelé finanční hotovost. Krádeže motorových vozidel jsou během několika posledních let na stejné úrovni. Hlavním zájmem pachatelů jsou vozidla Škoda a další vozidla koncernu VW. Ve většině případů jsou odcizována auta na náhradní díly. 8. Hospodářská kriminalita (včetně informační kriminality) Za rok 2011 bylo zjištěno případů hospodářské kriminality (+35). Objasněnost 630 (+6), což je 49,65 % (-0,92 %). Největší objasněnost vykazuje ÚO Náchod 60,57 % (-0,01 %) a ÚO Rychnov nad Kněžnou 57,02 % (+1,68 %). Skladba hospodářských trestných činů se nezměnila, dominují skutky neoprávněné držení platebního prostředku 407 (+67), na druhém místě podvod 190 (-9), úvěrový podvod 133 (-20) a zpronevěra 131 (-27). Finanční šetření - zajišťování majetku a finančních prostředků v rámci trestního řízení v roce 2011 bylo na velice dobré úrovni. Kriminalistům se díky kvalitní práci podařilo zajistit majetek a finanční prostředky pocházející z trestné činnosti ve výši Kč ( ). Zajímavé případy z roku 2011: 1. Trestný čin zpronevěra a podvod s celkovou škodou 9 milionů, kdy si obviněný po zprostředkování prodeje vozidel ponechával finanční prostředky pro svoji potřebu. Aby se vyhnul trestnímu stíhání, předstíral duševní chorobu. 2. Trestný čin poškozování cizích práv, kdy obviněný vystupoval jako pracovník ministerstva a přislíbil zajištění dotace na opravu mostu ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na základě tohoto příslibu uzavřela obec smlouvu, oprava byla provedena, ale slíbená dotace cca 12 milionů Kč nebyla poskytnuta, protože nebyla nikdy vyžádána. 3. Trestné činy zpronevěra a podvod se škodou 8 milionů Kč. Obviněná jako účetní a pokladní jedné společnosti odcizovala peníze z hotovostní pokladny, převáděla peníze z účtů firmy na svoje účty a používala je pro svoji potřebu. 4. Trestný čin podvodu se škodou 75 milionů Kč, kdy organizovaná skupina 4 osob vylákala celkem 24 úvěrů na nákup nemovitostí od bankovního ústavu. 5. Úvěrový podvod a podvod se způsobenou škodou 86,5 milionů Kč. Trestná činnost spočívající ve vylákání úvěrů a půjček za účelem investice do zemědělství. 6. Trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku ve spolupachatelství. Členové představenstva bytového družstva schválili uzavření nevýhodných dohod o zpětném odkupu projektové dokumentace a o budoucí spolupráci s další firmou, čímž vznikla nově hrozící sankce (smluvní pokuta) ve výši 23,4 milionů Kč, což znamenalo i neschopnost družstva splácet své závazky. 9. Násilná kriminalita Násilná trestná činnost vykazuje v roce 2011 vzestup na 732 (+30). Objasněnost je nepatrně nižší, a to 69,40 % (-0,12 %). Spácháno 5 (-2) vražd (ve všech případech se jednalo o pokusy), všechny byly objasněny, 106 (+2) loupeží, objasněno 48, u 84 případů ukončeno prověřování a 22 skutků je stále v prověřování. U případů těžkého ublížení na zdraví skončil jeden s následkem smrti a u prostého ublížení na zdraví dva s následkem smrti. Královéhradecký kraj se řadí mezi oblasti s narůstajícím počtem výrobců a uživatelů drog. Tyto osoby se stále častěji podílí na páchání trestné činnosti. Drogy pervitin a marihuana jsou zneužívané vzhledem k jejich snadné dostupnosti a nízké ceně. Výchozí surovina pseudoefedrin je extrahován z léků, které jsou dováženy ve velkém množství z Polska. Fenoménem na drogovém trhu v ČR bylo v roce 2011 otevření kamenných obchodů se syntetickými drogami (smart shopy). V našem kraji byly otevřeny v Hradci Králové, Náchodě a Trutnově. V této věci je vedeno trestní řízení proti 75 osobám. Vyhodnocení roku 2011 Stránka 5

7 10. Mravnostní kriminalita Trestná činnost v oblasti mravnostní kriminality v roce 2011 vzrostla. Bylo zjištěno 118 (+23) případů, z nichž bylo objasněno 87 (+7), což představuje objasněnost ve výši 73,73 % (-10,48 %). Stejně jako v předešlém období dominuje pohlavní zneužívání 50 (+6) a znásilnění 40 (+11). 11. Bezpečnost silničního provozu V roce 2011 jsme šetřili (+146) dopravních nehod, při kterých zemřelo 57 (0) osob, těžce se zranilo 206 (+11) osob, lehce (+35) a hmotná škoda dosáhla Kč ( ). Účastníků dopravních nehod pod vlivem alkoholu zjištěno 267 (-2). Nejčastější příčiny DN: - nesprávný způsob jízdy (+148) - nepřiměřená rychlost jízdy (-66) - nedání přednosti v jízdě (+5) - nesprávné předjíždění (-25) 12. Domácí násilí V roce 2011 došlo k vykázání 45 násilných osob, stejný počet byl i v roce Celkem bylo ohroženo 70 (-19) osob, z toho 54 (-11) žen a 22 (-6) dětí. 13. Krizová intervence Tým nejvíce pomáhal pozůstalým po obětech sebevražd a dopravních nehod se smrtelným zraněním. Znásilnění je na třetím místě. Za rok policisté byli u 65 případů, u kterých poskytli pomoc celkem 80 lidem. 14. Preventivní aktivity E-BEZPEČÍ projekt zaměřený na komunikační technologie a rizika spojená s používáním mobilních telefonů a internetu ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE! - preventivní akce zaměřená na správné přecházení vozovky. SENIOŘI SOBĚ - principem projektu je šíření prevence kriminality cestou kurýrů prevence (tj. aktivních seniorů). JEZDÍME BEZ ALKOHOLU A DROG - projekt se dotýká dopravní problematiky, konkrétně ovlivnění návykovými látkami u řidičů při řízení motorových vozidel. BENAMO - projekt na podporu bezpečné jízdy na motocyklu určený studentům středních škol a učilišť. Posttraumatická péče figurka dětem pokračování projektu Lidský přístup k dětským obětem dopravních nehod, který vznikl na podkladě zkušeností policistů vyšetřujících dopravní nehody, kdy je účastníkem malé nezletilé dítě. Tímto projektem chceme motoristické veřejnosti, která se do takto svízelné situace dostane, ukázat svou lidskou tvář a empatii ve směru k nejzranitelnějšímu článku události - dítěti. Mimořádná akce pro motoristy - akce, při které si mohli zájemci nechat bezplatně ověřit, zda technický stav jejich vozidel odpovídá požadovaným normám. V rámci kontroly přesnosti údajů rychloměru ve vozidle byli řidičům k dispozici policisté s radarem. Dopravní soutěž cyklistů soutěž pro děti ZŠ Město na kolech - tradiční akce V Hradci Králové Bezpečné chování chodců a cyklistů, Vidět a být viděn reflexní prvky v silničním provozu Cyklistické desatero - povinná výbava jízdního kola Jsme vidět - reflexní prvky pro nejmenší Lekli jste se? osvěta zabezpečení vozidel Nepouštějte vlka dovnitř! - varování pro seniory Vyhodnocení roku 2011 Stránka 6

8 Obezřetnost se vyplatí prevence v obchodních domech 15. Spolupráce s dalšími subjekty V roce 2011 probíhala součinnost v rámci IZS a spolupráce s nestátními a státními subjekty - příslušnými orgány městských úřadů, Městskou policií, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, Dopravním podnikem města HK, BESIPEM, KRNAPEM, preventivními pracovníky škol, pracovníky OSPODu, kurátory, občanskými sdruženími, mateřskými centry, dětskými domovy, Centrem služeb pro silniční dopravu, Generálním ředitelstvím cel, TISPOL atd. 16. Priority Zabezpečení fotbalového mistrovství Evropy, které proběhne v červnu v Polsku a na Ukrajině. Opatření se bude týkat převážně zvýšeného dohledu na veřejný pořádek, zabezpečení průjezdnosti komunikací a zvýšeného dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Odhalování a šetření domácího násilí a dalších forem latentního fyzického a psychického násilí mezi blízkými osobami. Dopravní policie si stanovila pro letošní roky priority: bez alkoholu a drog za volantem, správný způsob jízdy, bezpečně na kole, neohrožený chodec, pozemní komunikace bez závad. Vyhodnocení roku 2011 Stránka 7

1 Statistika kriminality

1 Statistika kriminality POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE kancelář ředitele krajského ředitelství preventivně informační oddělení 1 Statistika kriminality Za dvanáct měsíců loňského roku evidují

Více

Analýza kriminality Královéhradeckého kraje

Analýza kriminality Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Analýza kriminality Královéhradeckého kraje Příloha č. 3 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Analýza kriminality...

Více

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 O BVODNÍ ŘEDITELSTVÍ P OLICIE PRAHA I Kancelář ředitele Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 Počet listů: 10 Přílohy: 3/7 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2014

Více

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě složky republiková Policie České republiky a městem provozovaná Městská policie Chomutov. I když se jejich kompetence a

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9.

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc obvodní oddělení Olomouc 3 Olomouc 9. února 2015 Z P R Á V A o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním

Více

Vývoj tr. činnosti v letech 2004-2014 podle počtu TČ

Vývoj tr. činnosti v letech 2004-2014 podle počtu TČ KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Přerov Obvodní oddělení K Nadsklepí 1402 751 31 Lipník nad Bečvou Lipník n. B. 30. 1. 2015 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného

Více

VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE

VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE ROČENKA 2004 VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE V čele Vojenské policie stojí náčelník Vojenské policie, kterého jmenuje ministr obrany. Vojenskou policii tvoří útvary Vojenské policie v přímé

Více

v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013

v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 214 v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 214 ve srovnání s rokem 213 Trestná činnost a kriminogenní faktory, násilná a mravností kriminalita, pátrání po osobách,

Více

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Bilanční tisková zpráva za rok 2015 Pardubice 3. února 2016 1 Přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 Rozloha v km 2 : 4

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v MS kraji kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 215 098 (2015) Rozloha 5 427 km 2 (6,9%

Více

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015 Zpráva se předkládá z důvodu: Informativní zpráva

Více

Strategie prevence kriminality ve Středočeském kraji na léta 2009-2012

Strategie prevence kriminality ve Středočeském kraji na léta 2009-2012 Strategie prevence kriminality ve Středočeském kraji na léta 2009-2012 Schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 28-27/2008/ZK ze dne 10.9.2008 OBSAH...2 1. PŘEDMLUVA...3 2. FUNKCE STRATEGIE...3

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2013

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2013 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2013 Hradec Králové 31. ledna 2014 V Královéhradeckém kraji jsme v uplynulém roce zaznamenali pouze o dva trestné

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2012 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost... 2 2 Personální a technické zajištění činnosti... 2 2.1

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 3 / 2014 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele - trestná činnost - dopravní nehodovost - Policie ČR v Olomouckém kraji má nového ředitele - budova obvodního

Více

Odbor služby dopravní policie

Odbor služby dopravní policie Odbor služby dopravní policie V roce 2012 šetřila Policie České republiky na území hl. m. Prahy celkem 17 795 dopravních nehod, při kterých bylo 26 osob usmrceno, 236 osob těžce zraněno a 2 009 zraněno

Více

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Mělníka za rok 2015 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 21. ledna 2016 Prevence kriminality ve strategických dokumentech

Více

Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu v červnu 2007 a 2008 bez rozlišení účastníka silničního provozu

Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu v červnu 2007 a 2008 bez rozlišení účastníka silničního provozu TISKOVÁ INFORMACE PRAHA (FÓRUM PSR, 30.07.2008) Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu v červnu 2007 a 2008 bez rozlišení účastníka silničního provozu Celkové statistické údaje Červen je každoročně

Více

Činnost Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2015

Činnost Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2015 Činnost Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2015 Základní údaje Počet obyvatel 584 750 Počet policistů Počet občan. zam. Počet obyvatel na policistu 473 Počet trestných činů (v r. 2015)

Více

Bezpečnostní situace na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2015

Bezpečnostní situace na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2015 Policie České republiky Krajské ředitelství Policie Jmk Územní odbor Břeclav Obvodní oddělení Husova 7 693 01 Hustopeče Č.j. KRPB 43457/ČJ-20165-060412 Hustopeče 19. února 2016 Městské úřady, Městyse a

Více

Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Policie ČR Jevíčko za rok 2007

Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Policie ČR Jevíčko za rok 2007 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Obvodní oddělení 569 43 JEVÍČKO Tel.: 461 325 112, sl. linka: 974 578 701, fax: 461 325 158, sl. linka: 974 578 708 e-mail: syoopjev@mvcr.cz č.j.orsy-2534/čj-2008-13 Jevíčko 12.

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

www.autoskolahumpolec.cz

www.autoskolahumpolec.cz www.autoskolahumpolec.cz VYHLÁŠKA č. 32/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod Datum účinnosti: 31.1.2001 Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000

Více

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 87/2016 OBSAH: Statistika nehod řidičů MO, NA a BUS za rok 2015 str.2 Pokuty za přestupky a správní delikty v silniční dopravě-část I. (podle zákonů

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 13. února 2015 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Krajský úřad Královéhradeckého kraje o d b o r š k o l s t v í VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah 1. Hodnocení stavu jednotlivých

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov.

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Zpráva o činnosti MP Šluknov za rok 2012 Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Obsah: 1. Obecné Personální změny, hlídková činnost, výcvik, vybavení...1, 2 2. Činnost městské policie

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v kraji za leden-září 2015 kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 218 732 (2014) Rozloha

Více

Tisková zpráva. Počet lidí bez práce se meziměsíčně zvýšil, meziročně klesl o téměř 89 tis. uchazečů. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet lidí bez práce se meziměsíčně zvýšil, meziročně klesl o téměř 89 tis. uchazečů. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 11. 1. 2016 Počet lidí bez práce se meziměsíčně zvýšil, meziročně klesl o téměř 89 tis. uchazečů K 31. 12. 2015 evidoval (ÚP ČR) 453 118 uchazečů o zaměstnání. To je o 21 754 více než v listopadu

Více

Bezpečnostní situace na území ČR

Bezpečnostní situace na území ČR Bezpečnostní situace na území ČR Zpracoval: Říjen 2012 Mgr. Oldřich Růžička Podmínkou fungování společnosti i státu je zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti. Po pádu železné opony a s rostoucí globalizací

Více

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality...

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ZÁBŘEH 2016 2019 Obsah Úvod... 3 1. Prevence kriminality... 4 1.1. Struktura prevence kriminality... 4 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... 4 2.

Více

Kriminalita mládeže z pohledu možných příčin vzniku, struktury a společenských dopadů

Kriminalita mládeže z pohledu možných příčin vzniku, struktury a společenských dopadů 1 Kriminalita mládeže z pohledu možných příčin vzniku, struktury a společenských dopadů Kriminogenní faktory kraje z demografického hlediska nezaměstnanost, měnící se struktura ekonomiky s následnými vlivy

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 2. února 2016 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu

Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu VÍCETÉMATICKÉ INFORMACE Ročník 214 Souborné informace V Praze dne 25. 1. 214 Kód publikace: 32254-14 Č.j.: 1531/214-1 Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu Zpracoval: Bc. Jiří

Více

Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009

Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009 Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009 plk. Mgr. Josef Bačkovský Přehled o zjištěné trestné činnosti za 1. pololetí roku 2009 v kraji Vysočina ve srovnání s 1. pololetím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 str. Petr Kropáč velitel Městské policie U nhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava - Odchyt volně pobíhajících

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Vedoucí diplomové práce: Ing. Jaroslava Burianová Vypracovala: Kateřina

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2011 Vypracoval : Stanislav Procházka ředitel Městské policie KLADNO Obsah : 1. Úvod 2. Oblast personální práce a vzdělávání 3. Činnost městské policie 3.1

Více

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Obsah prezentace 1. Východiska strategie 2. Priority, principy a okruhy strategie 3. Nový

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

Oblast 1.5 Ekonomika

Oblast 1.5 Ekonomika Oblast 1.5 Ekonomika 1.5.1 Struktura ekonomických subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů na daném území je jedním z ukazatelů ekonomické aktivity. Mezi těmito subjekty jsou zahrnuty nejen soukromé

Více

Policie České republiky Krajské ředitelství policie ve Zlíně. Vyšetřování hospodářské trestné činnosti

Policie České republiky Krajské ředitelství policie ve Zlíně. Vyšetřování hospodářské trestné činnosti Policie České republiky Krajské ředitelství policie ve Zlíně Vyšetřování hospodářské trestné činnosti Policie České republiky Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

III. Část - Příklady z praxe

III. Část - Příklady z praxe Nasazení bezpečnostních technologií v praxi Luboš Žižka Osnova : I. Část - Náhled situace II. Část - Z policejní i soukromé praxe III. Část - Příklady z praxe I.Část - Náhled situace - poslední roky oficiální

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Miroslav Mann, velitel městské policie; Komise pro

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2015 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů. 4 Srovnání

Více

ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Obsah 1 Demografické východiska... 3 1.1 Demografická východiska... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5 1.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEL... 5 1.2.2 PŘÍRŮSTEK

Více

Vyhodnocení bezpečnostní situace ve městě Karviná za rok 2011

Vyhodnocení bezpečnostní situace ve městě Karviná za rok 2011 Vyhodnocení bezpečnostní situace ve městě Karviná za rok 0 Strana / 9 Obsah Název Strana. Policie České republiky Územní odbor Karviná.....5.6.7.8 5 5 6 7 8.9 Celková kriminalita Obecná kriminalita Hospodářská

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Bilanční tisková zpráva za rok 2016

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Bilanční tisková zpráva za rok 2016 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Bilanční tisková zpráva za rok 2016 Hradec Králové 3. února 2017 1. Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2016 ve srovnání s rokem 2015 Kriminalita

Více

Základní údaje o trestné činnosti v roce 2016 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ú z e m n í o d b o r Z n o j m o

Základní údaje o trestné činnosti v roce 2016 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ú z e m n í o d b o r Z n o j m o Základní údaje o trestné činnosti v roce 2016 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ú z e m n í o d b o r Z n o j m o plk. JUDr. Mojmír PAVELKA vedoucí územního odboru Územní odbor Znojmo OOP

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010 Vypracoval : Stanislav Procházka ředitel Městské policie KLADNO Obsah : 1. Úvod 2. Personální zajištění 2.1. Vzdělávání a příprava strážníků 3. MKS,

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

Plán prevence kriminality město Benešov 2013-2015. MOTTO: Všechny dobré zásady jsou již napsány, nyní jen zbývá je uskutečnit (B.

Plán prevence kriminality město Benešov 2013-2015. MOTTO: Všechny dobré zásady jsou již napsány, nyní jen zbývá je uskutečnit (B. Plán prevence kriminality město Benešov 2013-2015 MOTTO: Všechny dobré zásady jsou již napsány, nyní jen zbývá je uskutečnit (B. Pascal) Obsah Úvod... 1 Prevence kriminality... 3 Strategie prevence kriminality

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 576/3 Pozměňovací návrhy vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2007

Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2007 Odbor prevence MP Brno - Prázdninový program v roce 2007 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V LUŽÁNKÁCH - STRÁŽNÍCI PRO DĚTI (projekt prevence dopravní nehodovosti dětí - chodců a cyklistů) Na dětském dopravním hřišti v

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009. Úřad práce ČR Generální ředitelství. Dobrovského 25 170 00 Praha 7

Tisková zpráva. Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009. Úřad práce ČR Generální ředitelství. Dobrovského 25 170 00 Praha 7 Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009 Praha, 9. 5. 2016 K 30. 4. 2016 evidoval celkem 414 960 uchazečů o zaměstnání. To je o 28 149 méně než v březnu a o 76 625 méně než v dubnu 2015. Z celkového

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE v roce

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE v roce BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE v roce 2015 1 I. Základní demografické ukazatele ve vztahu ke kriminalitě Na území Královéhradeckého kraje je celkem 456 obcí, z toho 15 správních obvodů obcí

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Téma: Bezpečnost v dopravě Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona)

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) (1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

9.1.2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

9.1.2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 CELKOVÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍCH NEHOD CELKEM DN USMRCENO TĚŽCE ZRANĚNO LEHCE ZRANĚNO HMOTNÁ ŠKODA (*100 Kč) ALKOHOL (u viníka DN) OPL (u viníka

Více

Souhrnné stanovisko kraje k projektům protidrogové politiky na rok 2008

Souhrnné stanovisko kraje k projektům protidrogové politiky na rok 2008 SOUHRNNÉ STANOVISKO KRAJE K PROJEKTŮM PROTIDROGOVÉ POLITIKY PŘEDKLÁDANÝM V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY NA ROK I. KRAJ: VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY KRAJE Rok Počet

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2015 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2004

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2004 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2004 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992 vyhláškou

Více

V. Znalostní test zaměřený na trestní odpovědnost mládeže správné řešení

V. Znalostní test zaměřený na trestní odpovědnost mládeže správné řešení V. Znalostní test zaměřený na trestní odpovědnost mládeže správné řešení 1) Právní úpravu postihování mládeže, závadových projevů dětí a procesních postupů ve věcech mladistvých upravuje: a) zákon č. 218/2005

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 2016 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 2016 objasněnost

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

Úmrtí při dopravních nehodách v České republice

Úmrtí při dopravních nehodách v České republice 1. česko-slovenský pracovní seminář k bezpečnosti dopravy Olomouc 5.2.2009 Úmrtí při dopravních nehodách v České republice Ing. Vladimír POLÁŠEK odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ, pracoviště Olomouc Osnova

Více

Územní odbor Prostějov. plk. Mgr. Pavel NOVÁK vedoucí územního odboru

Územní odbor Prostějov. plk. Mgr. Pavel NOVÁK vedoucí územního odboru 2014 ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V PŮSOBNOSTI ÚZEMNÍHO ODBORU PROSTĚJOV KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Prostějov plk. Mgr. Pavel NOVÁK

Více

Připravenost PČR k činnosti v IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Připravenost PČR k činnosti v IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Připravenost PČR k činnosti v IZS 2 Cvičení IZS v Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení Počet nasazených policistů 24. 2. 2015 Požár pokoje v Domově Kopretina Černovice, p.o Černovice, okres Pelhřimov

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. 2 Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo znění účinné do 19. února

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY OBCE VELKÝ TÝNEC. na období 2015-2018

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY OBCE VELKÝ TÝNEC. na období 2015-2018 STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY OBCE VELKÝ TÝNEC na období 2015-2018 Zpracoval: Mgr. Filip Raclavský strážník obecní policie Velký Týnec manažer prevence kriminality Velký Týnec říjen 2014 strana 2 OBSAH

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

Kriminalita v teritoriu města Příbrami ke dni

Kriminalita v teritoriu města Příbrami ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Příbram. 8. 2017 Kriminalita v teritoriu města Příbrami ke dni 30. 6.2017 Přehled z oficiálních statistických

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 27. září 2007 Částka 185 OBSAH Část I 130. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 27. září 2007, kterým

Více

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 1. 2009)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 1. 2009) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 1. 2009) 1 Základní ustanovení Orgány státní správy a orgány obce (dále jen "správní orgány") vedou občany k tomu,

Více

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice)

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice) ČESKO JAK JSME NA TOM? 2. 1. 215 Jatka 78 (Jateční 153/33, Praha 7 Holešovice) Národní bezpečnost Národní bezpečnost Garant: Tomáš Pojar Česká republika prožívá z dlouhodobějšího hlediska období nebývalého

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY II. Q 2011

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY II. Q 2011 Informace o stavu bodového systému v České republice II. Q 2011 PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy podle jednotlivých zákonů...

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Nástroje zvyšování bezpečnosti a prevence kriminality v Královéhradeckém kraji

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Nástroje zvyšování bezpečnosti a prevence kriminality v Královéhradeckém kraji Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Nástroje zvyšování bezpečnosti a prevence kriminality v Královéhradeckém kraji 5 územních odborů 34 obvodních oddělení 3 policejní stanice 1 pohotovostní

Více

PROTIKORUPČNÍ PORTÁL (září 2007 až září 2009)

PROTIKORUPČNÍ PORTÁL (září 2007 až září 2009) PROTIKORUPČNÍ PORTÁL (září 2007 až září 2009) Rada hlavního města Prahy si ve svém programovém prohlášení na období 2006-2010 jako jeden z hlavních cílů vytkla zjednodušit veřejnou správu, zajistit její

Více

5800 Odbor dopravněsprávních činností

5800 Odbor dopravněsprávních činností 5800 Odbor dopravněsprávních činností v samostatné působnosti 1 - zajišťuje provoz příjmové pokladny pro odbor i ostatní útvary MMB dislokované v budově Kounicova 67 (vybírá správní, popř. i jiné poplatky,

Více