Navigace na webových stránkách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigace na webových stránkách"

Transkript

1 Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména problematiku navigace. Vhodně navržená architektura webu, realizovaná pomocí vhodných navigačních prvků je základem uživatelsky přístupného webu. Klíčové pojmy: Informační architektura, navigační prvek, stromová struktura webu, základní navigace, globální a lokální navigace, záložky, rozbalovací menu, drobečková navigace, kontextová navigace, mapa stránek. Informační architektura Informační architektura je obor zabývající se designem a organizací informačních systémů s cílem zjednodušit a zpřístupnit informace. Uplatňuje se všude tam, kde je zapotřebí zpracovávat, třídit, vyhledávat a prezentovat informace. Významné místo tedy má i při tvorbě webových stránek, kde je budování informační architektury začleněno do tvorby navigačního systému. Hlavními úkoly informační architektury webu jsou: Návrh hierarchie informací na webu (tzv. taxonomie webu) Rozdělení informací na jednotlivé stránky (struktura webu) Návrh vztahů mezi jednotlivými stránkami (vytváření odkazů linků) Nalezení nejvhodnějších názvů celků, kapitol, stránek Návrh uspořádání informací na jednotlivých stránkách Nalezení vhodných způsobů navigace a její začlenění do jednotlivých stránek Případné umístění fulltextového vyhledávání na webu Návrh uspořádání jednotlivých prvků stránek (layout) Z vyjmenovaných úkolů je jasné, že informační architektura úzce souvisí s jednotlivými kroky při tvorbě webu, tedy s grafickým návrhem, copywritingem, optimalizací, a také s vlastnostmi webu jako je použitelnost a přístupnost. Význam navigace Průzkumy a statistiky přístupů ukazují, že přehledná a jednoduchá navigace webových stránek je jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda uživatel na navštívené (např. nalezené) stránce zůstane nebo ji opustí. Je-li pro Navigace 1

2 uživatele příliš složité, nalézt na webu to, co hledal, nepokusí se většinou nalézt informaci ani s využitím dostupného fulltextového vyhledávání a stránku opouští. Pomocí navigace by si měl uživatel být schopen vytvořit již předem úsudek o základní struktuře stránek, navigace by měla v každém okamžiku umožnit uživateli přejít na jiné místo ve struktuře a zároveň uživatele informovat, kde se právě nachází. Při vytváření informační architektury webu musíme vycházet z potřeb a požadavků uživatelů. Čím více se přiblížíme způsobu, jakým se uživatel na našich stránkách pohybuje, tím lepší navigační systém jsme vytvořili. Nejúspěšnější webové stránky respektují a vycházejí z běžného chování uživatelů na webu, rychle se načítají a poskytují variabilní, mnohonásobné cesty k téže informaci. Navigace na webu by měla splňovat tyto základní úkoly: Pomoci uživateli najít požadovanou informaci Poskytovat uživateli informaci, kde s právě nachází a jak může pokračovat Poskytovat uživateli zpětnou vazbu Nepřekvapovat a nemást uživatele Pomoci uživateli vstřebat z webu co nejvíce informací Měla by být stálá a přitom pružná zůstávat stále na stejném místě a přitom se přizpůsobit aktuálnímu stavu zobrazení Základní požadavky, které by měla navigace na webových stránkách splňovat jsou shrnuty v Pravidlech přístupnosti webových stránek v položkách Kapitoly D: Navigace musí být srozumitelná a konzistentní a na všech webových stránkách (orgánu veřejné správy) obdobná. Od ostatního obsahu webové stránky musí být zřetelně oddělena. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku. Pokud se jedná o rozsáhlejší webové stránky, musí být kromě navigace k dispozici rovněž vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek nebo vyhledávací formulář musí být k dispozici na každé webové stránce. Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu obsahu. Každý formulářový prvek musí mít popisek vystihující požadovaný obsah. Jak již bylo několikrát zmíněno, tato pravidla jsou povinná pouze pro orgány veřejné správy. Pokud však chceme vytvořit kvalitní a uživatelsky příjemný web, je více než vhodné tato pravidla dodržovat. Chceme-li si ověřit, zda navigace našich stránek splňuje pravidla přístupnosti, stačí si vyzkoušet jejich ovládání za ztížených podmínek. Natočíme-li monitor proti slunci, můžeme zjistit, zda jsou jednotlivé položky navigace bez problémů čitelné i za zhoršených světelných podmínek, zvětšením velikosti písma pomocí prohlížeče Navigace 2

3 můžeme zjistit, zda je písmo čitelné i při zvětšení a zda navigační panely v tomto případě nepřesahují šířku monitoru. Po odpojení myši můžeme vyzkoušet, zda je navigace bez problémů přístupná pomocí klávesnice (tabulátor, šipky), zda pomocí klávesnice můžeme ovládat rozbalovací menu, zda se snadno pomocí klávesnice dostaneme na odkazy na stránce, na údaje v zápatí stránky atd. Na závěr můžeme pomocí mobilního telefonu, PDA nebo jiného malého mobilního zařízení zjistit, jak dobře nebo špatně se zobrazuje a ovládá navigace stránek z jiného zařízení než stolního počítače. Stromová struktura webu Při vytváření webových stránek a členění obsahu na jednotlivé stránky je vhodné web rozdělit na základní logické celky. Tyto celky mohou obsahovat podcelky, ty opět další podcelky atd. Tímto členěním vzniká stromová struktura webu s hierarchickým členěním, přičemž každá stránka webu spadá do jisté větve a vede k ní alespoň jedna cesta vycházející z hlavní stránky webu. Hlavních logických celků (sekcí, oblastí) by mělo být maximálně 7-9. Lidský mozek není schopen větší množství položek zpracovat najednou a utvořit si v mysli celkový obraz webu. Stejné pravidlo (7-9) platí i pro podcelky hlavních celků, žádný logický celek by neměl obsahovat více než 7-9 podcelků. Toto pravidlo se projeví i při vytváření navigačního menu, kdy žádné menu nemá obsahovat více než 7-9 položek, ať již ve statické nebo rozbalovací podobě. Vizuální podobou struktury webu je (zejména u větších projektů) mapa webu, která uživateli umožňuje jednodušeji se zorientovat ve struktuře a vzájemné provázanosti jednotlivých stránek. Typy navigace Navigační prvky se dají rozdělit do několika základních skupin, pro každou skupinu existují standardy, které se týkají obsahu i umístění navigačního prvku. Základní navigace Hierarchická navigace Doplňková, např. drobečková navigace Kontextová navigace Mapa webu Vyhledávání Dalšími navigačními prvky na stránce může být logo odkaz na úvodní stránku, URL adresa, související se strukturou webu, chyba 404 (stránka nenalezena), obsahující odkaz na nejdůležitější část(i) webu případně kontakt na administrátora Navigace 3

4 Lokální navigace Základní navigace Základní navigace je (jak již název napovídá) hlavní navigační strukturou každé stránky. Měla by být identická na každé stránce (s případným odlišením místa ve struktuře stránek, kde se právě nacházíme). Nejčastěji má podobu horizontálního (vodorovného) pruhu v hlavičce stránky. V případě třísloupcového layoutu může být základní navigace umístěna také do levého vertikálního (svislého) pruhu. Počet položek v základní navigaci by neměl přesahovat 9 a měl by odrážet členění webu na základní logické celky. V případě rozsáhlejšího webu může každá položka základní navigace být rozbalovací (vysouvací) a obsahovat odkazy na jednotlivé podcelky hlavního celku a případné jejich další podcelky. Tak můžeme v případě členitého webu rychle a jednoduchým způsobem přejít na stránku třetí nebo i čtvrté úrovně v hierarchickém uspořádání. Tato vysouvací nebo rozbalovací menu tvoří přechod mezi základní (hlavní) navigací a navigací hierarchickou. Další možností u rozsáhlého webu je rozdělit hlavní navigaci na globální a lokální. Globální navigace slouží k přecházení mezi hlavními logickými celky webu a mívá podobu horizontálního pruhu, lokální navigace pak slouží jako navigace mezi jednotlivými stránkami nebo oddíly daného celku a bývá umístěna do levého vertikálního pruhu. Zvláští podobou hlavní navigace jsou záložky. Jejich největší výhodou je intuitivnost (vysoká použitelnost), nevýhodou je, že zabírají velkou plochu. Globální navigace kontextová navigace obsah stránky kontextová navigace Hierarchická navigace Někdy se též nazývá stromová navigace, vychází ze stromové struktury webu, tedy z rozčlenění webu na jednotlivé větší či menší celky a podcelky. Pomocí tohoto typu navigace uživatel prochází web od hlavní stránky směrem k nižším celkům a v každém celku si vybírá, kterým podcelkem chce pokračovat při procházení stránek. Tento typ navigace najde uplatnění zejména v katalozích nebo v případě, že je zapotřebí postupně zpřesňovat hledanou informaci (nápověda) Navigace 4

5 Výhodou hierarchické navigace je její srozumitelnost a intuitivní ovládání, problémy může způsobovat potřeba začlenit stránku do více větví, případně přecházení mezi větvemi. Tyto nevýhody se dají lehce odstranit přidáním dalších typů navigace (hlavní navigace, kontextová navigace, fulltextové vyhledávání apod.). Drobečková navigace Drobečková navigace je typem navigace, který má uživatele informovat o tom, kde ve struktuře webu se právě nachází, případně jakou cestou se tam dostal. Existují tři základní typy drobečkové navigace: 1. pozice tento typ navigace znázorňuje aktuální pozici ve struktuře webu, která je nezávislá na cestě, kterou se uživatel na stránku dostal. Vychází ze stromové struktury webu. 2. Cesty tento typ drobečkové navigace znázorňuje jakou cestou se uživatel na danou stránku dostal, je tedy pro každou webovou stránku relativní, závislý na konkrétní přístupové cestě 3. Vlastností tento typ drobečkové navigace nespadá zcela pod navigaci na webových stránkách. Slouží k zobrazení základních informací o produktu (název, cena, značka, kategorie), používá se v e-shopech. Hlavními důvody proč umístit drobečkovou navigaci na webové stránky je usnadnění orientace uživatele (kde jsem, odkud jsem přišel, kudy odsud) a zjednodušení možnosti přesunu na jinou stránku (jedním klepnutím na položku v drobečkové navigaci se mohu přemístit např. o dvě úrovně výše v hierarchii webu). Drobečková navigace může sloužit jako rozšířená alternativa tlačítka zpět. Umístění Drobečková navigace bývá většinou umístěna v horní části stránky, pod záhlavím nebo horizontální navigací. Ukázka drobečkové navigace z Vytvoření Redakční systémy (Drupal, Joomla,...) často umožňují automatické vytvoření drobečkové navigace. Vytváříme-li ji ručně, můžeme pro jednotlivé položky navigace použít např. nečíslovaný seznam. Pro oddělení jednotlivých položek se jako oddělovač používá nejčastěji symbol > nebo různé podoby symbolu šipka Navigace 5

6 Kontextová navigace Pod pojmem kontextová navigace si můžeme představit jakoukoli doplňkovou navigaci, která má vztah k informacem na dané stránce. Může být umístěna v levém vertikálním pruhu, může mít podobu odkazů připojených na konci stránky, případně jinou formu. Kontextovou navigaci mohou tvořit i odkazy, které jsou přímo součástí textu stránky. Úkolem kontextové navigace je rychle poslat uživatele přímo k informaci, která by jej v souvislosti s textem stránky mohla dále zajímat, a to nezávisle na hlavní navigaci a na struktuře stránek. Kontextová navigace tak dokáže ideálně skloubit uživatelovy potřeby i obchodní cíle webu. Kontextová navigace tvorbou vnitřních odkazů navíc přirozeně optimalizuje stránky pro vyhledavače. Největší nevýhodou kontextové navigace je náročnost jejího vytváření, je zapotřebí vědět, jakým způsobem uživatelé webu vyhledávají informace a jak spolu vyhledávané informace souvisí. Mezi kontextovou navigaci bývá někdy řazena i navigace drobečková. Mapa webu Mapa webu najde své uplatnění zejména na webech většího rozsahu. Jedná se o hierarchicky uspořádaný přehled všech důležitých stránek webu. Většinou je mapa webu přístupná ze zápatí stránky, uživatel tedy bez nutnosti rolovat zpět nahoru získává možnost přesunout se na webu na jiné místo. Mapa webu je navíc důležitým prvkem pro vyhledávací roboty, na jednom místě zde najdou přehledně uspořádané odkazy na další stránky webu. Mapa webu má uživateli přiblížit celkovou strukturu stránek, ukázat mu, jaké další stránky na webu ještě může najít. Mapa webu by měla být jednoduchá a přehledná, nejlépe v textové podobě a měla by mít stejnou logickou strukturu, jako mají ostatní navigační prvky webu (hlavní navigace, drobečková navigace). Vyhledávání na stránkách (fulltext) Jako doplňkový navigační prvek může na webových stránkách sloužit i integrované fulltextové vyhledávání, které porovná zadané slovo nebo frázi s databází frází, vyskytujících se na daném webu a přemístí uživatele na místo výskytu zadané fráze. Tento typ navigace je účelný zejména v případě, že uživatel přesně ví, jaké klíčové slovo na stránkách hledá, ale netuší, v jakém logickém celku stránek by jej měl hledat Navigace 6

7 Podoba navigace podle potřeb uživatelů Víme již jaké typy navigačních prvků máme k dispozici, zbývá vyřešit otázku jakým způsobem vytvořit hierarchii webu, tedy podle jakého klíče rozčlenit informace na webu do jednotlivých logických celků. Známe-li potřeby uživatelů našeho webu (zjistíme je například analýzou log souboru nebo jinými metodami viz. kapitola SEO), můžeme jim vhodnou volbou navigace vyjít vstříc. 1. Vím co chci (ukázka z webu KB pojišťovny) Uživatel často na web přichází s jasně specifikovaným cílem, ví co chce, ale nezná název konkrétního produktu nebo výrobku, který hledá. Tento druh navigace pracuje s uspokojením potřeby uživatele. 2. Vím kdo jsem (ukázka z webu Samira.cz) Uživatel volí kategorii, se kterou se ztotožňují jeho cíle na webu, např. muž/žena, domácnost/firma, maloobchod/velkoobchod, nový/stávající zákazník... Uživatel se rychle dobere informací, které ho zajímají, informace, které se jej netýkají nemusí procházet. 3. Různá kritéria (ukázka z webu Atlas rostlin) Uživatel má možnost vybírat z více různých kritérií, více cest může vést k témuž cíli. 4. Rychlá navigace (ukázka z webu komíny Schiedel) Do této navigace umístíme nejčastěji hledané položky webu. Uživatel pak neztrácí čas hledáním informace v některé z kategorií, které jsou na výběr, ale pokračuje přímo na stránku, kde se hledaná informace nalézá. Musíme předem vědět, které jsou nejhledanější položky našeho webu Navigace 7

8 Nejčastější chyby navigace Nevhodné členění webu na logické celky (struktura webu) Navigace není konzistentní Odkazy nejsou zřetelně odlišené (podtrhané) Stránka odkazuje sama na sebe (např. klikací položka drobečkové navigace) Nerespektování přístupnosti (JavaScript, roletkové menu, obrázková navigace bez textové alternativy...) Chybí zřetelný odkaz na hlavní (úvodní) stránku V navigaci není označena aktuální položka (kde se nacházím) Umístění navigace na nevhodné místo Ujíždějící vysouvací menu Příliš drobné písmo, nečitelné písmo Ikony v navigaci bez vysvětlení Nevhodné pořadí položek v navigaci (neodpovídá důležitosti) Shrnutí: Informační architektura se zabývá designem a organizací informačních systémů s cílem zjednodušit a zpřístupnit informace. Tvorba informační architektury v sobě zahrnuje návrh struktury webu, jeho členění na jednotlivé logické celky a stránky, přístup k těmto logickým celkům, vhodnou formu navigace a další kroky. Zároveň úzce souvisí s dalšími kroky při tvorbě webu, tedy s grafickým návrhem, copywritingem, optimalizací, a také s vlastnostmi webu jako je použitelnost a přístupnost. Přehlednost a intuitivnost navigace je jedním z klíčových faktorů webu, které rozhodují o spokojenosti návštěvníka webu. Navigace by měla splňovat kritéria přístupnosti, pomoci uživateli rychle najít požadovanou informaci na webu, pomoci uživateli orientovat se ve struktuře webu a také pomoci vstřebat co nejvíce informací z webu. Navigace na webu může mít různou podobu, vždy by měla být k dispozici hlavní navigace, nejčastěji umisťovaná do horizontálního pruhu v horní části stránky (globální navigace), na větších webech může být navíc přítomna lokální navigace, nejčastěji jako vertikální pruh na levé části stránky vedle vlastního textu stránky. Jako doplňková navigace se dále používá drobečková navigace, která slouží k informování uživatele o aktuální pozici ve struktuře stránek, kontextová navigace například v podobě odkazů v textu, vedoucích na další stránky webu, na větších webech se může uplatnit mapa webu nebo fulltextové vyhledávání. Navigace by vždy měla vycházet z potřeb uživatelů webu, konkrétní podoba navigace a struktura webu by měla potřeby uživatelů splňovat Navigace 8

9 Kontrolní otázky: 1. Vysvětlete pojem Informační architektura 2. Jak Informační architektura souvisí s navigací? 3. V čem spočívá význam navigace na webu? 4. Jaké podmínky by měla dobře navržená navigace splňovat? 5. Jakých forem může navigace na webu nabývat? 6. Jak vypadá a kde může být umístěna hlavní navigace? 7. Jak se liší globální a lokální navigace? 8. Co je to drobečková navigace? 9. K čemu slouží kontextová navigace? 10. Kde se uplatní mapa webu a jak by měla vypadat? 11. Vysvětlete význam fulltextového vyhledávání začleněného do webových stránek. 12. Jakých podob může nabývat navigace vycházející z potřeb uživatelů? 13. Jmenujte nejčastější chyby navigace. Zdroje informací: Gregor Jan: Jak na navigaci na webových stránkách 1., Interval, [ ], on-line, dostupné z: [cit. 05/2012] Informační architektura, on-line, dostupné z: [cit. 05/2012] Informační architektura, on-line, dostupné z: [cit. 05/2012] Informační architektura, on-line, dostupné z: [cit. 05/2012] Dvořák Petr: Tradiční layouty webových stránek, on-line, dostupné z: [cit. 05/2012] Česká pravidla přístupnosti, on-line, dostupné z: [cit. 05/2012] Kuna Martin: Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost, on-line prezentace, dostupné z: [cit. 05/2012] Navigace 9

10 Elsnerová Ludmila: Drobečková navigace, co, proč, jak?, [ ], on-line, dostupné z: [cit. 05/2012] Šíla Josef: Zbytečné chyby navigace, [ ], on-line, dostupné z: [cit. 05/2012] Navigace 10

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Role informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování

Role informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování Role informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování INFORUM 2004 Marek Prokop, PROKOP software s.r.o. http://www.prokopsw.cz Optimalizace pro vyhledavače vs. Informační architektura

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

MEDIAGRAFIK. Obecný postup vzniku webových stránek

MEDIAGRAFIK. Obecný postup vzniku webových stránek Obecný postup vzniku webových stránek Náš přístup Wordpress Technologie Programování, Šablona, CMS, SEO, Google analytics Metodika Statistiky Stávající web, Vstupní rozhovory, Konkurence, Poznání klienta

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa...

1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa... Obsah Digitální fotografie tisk, úprava a prohlížení v ACDSee Úvod... 9 Co naleznete uvnitř této knihy... 9 Co nenaleznete v této knize... 9 Komu je kniha určena... 9 Příklady používané v knize... 10 Používané

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací.

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací. Tento počítač 1 Seznámení s programem Tento počítač je program integrovaný ve Windows, který slouží ke správě souborů a složek na discích, tedy k provádění adresářových operací. Najdeme ho v nabídce START

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Alfa CD. Instalace. Nepřehlédněte! Co najdete v této příručce. Obsah. Vložte instalační CD a vyčkejte automatického spuštění úvodního

Alfa CD. Instalace. Nepřehlédněte! Co najdete v této příručce. Obsah. Vložte instalační CD a vyčkejte automatického spuštění úvodního Alfa CD Co najdete v této příručce Na následujících stránkách najdete rychlý úvod k programu Alfa CD. Podrobný popis funkcí najdete v nápovědě programu. Zde uvádíme především: návod k instalaci rychlý

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13 Obsah 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 3 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 3 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH LÍDRŮ NA INTERNETU... 3 1.3 ZAHRNUTÍ INTERNETU DO PŘEDVOLEBNÍ KOMUNIKACE...

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Testování mobilního telefonu Apple iphone 4

Testování mobilního telefonu Apple iphone 4 Testování mobilního telefonu Apple iphone 4 semestrální práce předmětu Testování uživatelského rozhraní Jakub Véle - 1 - Popis přístroje Semestrální projekt se bude zabývat mobilním telefonem Apple iphone

Více

Testová ní zář í zení HTC Desiře HD

Testová ní zář í zení HTC Desiře HD ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Testová ní zář í zení HTC Desiře HD Inteřnetový přohlížeč opeřáčního systému Google Android 2.2 Zadal Ing. Adam Sporka Zpracoval Marek Pytela

Více

Statutární město Ostrava Archiv města Ostravy DIGITÁLNÍ BADATELNA. Uživatelská příručka

Statutární město Ostrava Archiv města Ostravy DIGITÁLNÍ BADATELNA. Uživatelská příručka Statutární město Ostrava Archiv města Ostravy DIGITÁLNÍ BADATELNA Uživatelská příručka Datum: prosinec 2015 Obsah 1 Registrace... 3 2 Přihlášení... 4 3 Poprvé v aplikaci... 5 4 Procházení archivu... 6

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

SKUPINA ČEZ GRAFICKÝ MANUÁL PRO WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY ČEZ / VERZE 06/2014

SKUPINA ČEZ GRAFICKÝ MANUÁL PRO WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY ČEZ / VERZE 06/2014 GRAFICKÝ MANUÁL PRO WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY ČEZ / VERZE 06/0 OBSAH ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JEDNOTLIVÉ ŠABLONY UNIVERZÁLNÍ MODULY 0 Základní pravidla 0 Práce s grafickým manuálem 05 Barevné schéma 06 Typografie

Více

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně Přihlášení do aplikace aplikaci naleznete na webové adrese https://www.softrade.cz/lesycr v levé části

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Na titulní straně by se rovněž měly nacházet bloky pro výběr posledních položek z rubrik Aktuality a Kalendář akcí.

Na titulní straně by se rovněž měly nacházet bloky pro výběr posledních položek z rubrik Aktuality a Kalendář akcí. Titulní stránka webu Měla by být přehledným rozcestníkem pro přesměrování na obsah, který na webu hledá a zároveň slouží k zobrazení informací z obsahu webu, které je vhodné zdůraznit. Nad záhlavím webu

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps Testování uživatelského rozhraní - A4B39TUR Semestrální práce A2 Tom Nováček novacto2@fel.cvut.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2009 Michal Freiberg

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2009 Michal Freiberg Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2009 Michal Freiberg Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Srovnání webů vybraných e-shopů Vypracoval:

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Zhotovení interaktivního webového portálu a mobilních aplikací

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Zhotovení interaktivního webového portálu a mobilních aplikací Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Zhotovení interaktivního webového portálu a mobilních aplikací 1 Členění zakázky... 2 1.1 Webový portál... 2 1.1.1 Obecné požadavky... 2 1.1.2 Seznam databází...

Více

Semestrální práce do předmětu Principy tvorby mobilních aplikací

Semestrální práce do předmětu Principy tvorby mobilních aplikací Ondřej Šatera, saterond@fel.cvut.cz, zimní semestr 2011/2012 Semestrální práce do předmětu Principy tvorby mobilních aplikací D1: Project description Aplikace INFORMAČNÍ SERVIS Jednalo by se o aplikaci,

Více

Základní nápověda pro práci s informační bránou UHK

Základní nápověda pro práci s informační bránou UHK Předloha tohoto dokumentu byla převzata z Národní knihovny ČR a Ústavem výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze. Jeho originální text je dostupný na Portálu Jednotné informační brány. Informační

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Ing. Hana Šrámková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě METODIKA uplatnění výsledků výzkumu 2012 Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Seminární práce obecné a technické pokyny

Seminární práce obecné a technické pokyny Seminární práce obecné a technické pokyny Rozsah běžné seminární práce Orientačně 10 normovaných stran skutečného textu (Úvod, Hlavní část, Závěr). Obvyklá struktura seminární práce Vlastní struktura,

Více

PŘÍPADOVÁ PRÁCE - INDIVIDUÁLNÍ

PŘÍPADOVÁ PRÁCE - INDIVIDUÁLNÍ 25.9.2007 - verze 3.5.2 (vyžaduje datovou část verze 5) Slučování kódů Výkony pracovníků 4.9.2007 - verze 3.5.0 (vyžaduje datovou část verze 5) Výkony dle časových dotací 5.11.2006 - verze 3.4.5. (vyžaduje

Více

9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Struktura stránek Taxonomie Uspořádání webu Váha stránek Navigace Další prostředky navigace Uspořádání obsahu

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Responzivní web. Co je mobilní verze webové stránky?

Responzivní web. Co je mobilní verze webové stránky? Responzivní web Jan Sequens, Global Vision, a.s. Co je mobilní verze webové stránky? Dříve byly možnosti mobilních telefonů značně omezené (monochromatický display, paměť, procesor) a mobilní telefony

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky obor informatika 2007 Srovnání portálů zdravotních pojišťoven z pohledu malého a středního podniku jako zaměstnavatele (bakalářská práce)

Více

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 2015 SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 Obsah On-page faktory...4 1. Technický stav stránek www.stranka.cz...4 2. Hodnocení on-page

Více

Testování webového rozhraní oční kamerou

Testování webového rozhraní oční kamerou ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Testování webového rozhraní oční kamerou Semestrální projekt C2 předmětu A7B39TUR Řešitelé: Veronika Černohorská, Luboš Černý, Václav Dobeš, Jakub

Více

MECHANISMUS SOFTWAROVÉHO ZVEŘEJŇOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PO ÚPRAVÁCH

MECHANISMUS SOFTWAROVÉHO ZVEŘEJŇOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PO ÚPRAVÁCH MECHNISMUS SOFTWROVÉHO ZVEŘEJŇOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZKÁZEK PO ÚPRVÁCH Zveřejnění záměru Příslušný odbor (organizace) vyhlašuje záměr. Záměr je veřejný a zobrazuje se všem uživatelům a návštěvníkům. Zveřejněný

Více

Restaurator. Semestrání projekt předmětu PDA

Restaurator. Semestrání projekt předmětu PDA Restaurator Semestrání projekt předmětu PDA Restaurator...3 Profil uživatele...3 Akivity...3 Systémová podpora...4 Kontext...4 Prototyp...4 Start systému...4 Start aplikace...6 Manuální zadání pozice pro

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu Heureka.cz pro obchodníky (dále jen Obchodní podmínky )

Více

Zpracování meteorologických dat

Zpracování meteorologických dat Zpracování meteorologických dat Ing. Vratislav Čmiel xcmiel01@stud.feec.vutbr.cz Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Kolejní

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Testování webu mojenoty.cz

Testování webu mojenoty.cz Testování uživatelského rozhraní Testování webu mojenoty.cz Semestrální práce A Jaroslav Skala 22.3.2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Web mojenoty.cz... 3 1.2. Cílová skupina... 3 2. Testování... 3 2.1. Případy

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG4102 Základní HTML značky. Autor: Mgr. Tomáš Javorský. Datum vytvoření: 05 / 2012. Ročník: 3

Název: VY_32_INOVACE_PG4102 Základní HTML značky. Autor: Mgr. Tomáš Javorský. Datum vytvoření: 05 / 2012. Ročník: 3 Název: VY_32_INOVACE_PG4102 Základní HTML značky Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: webdesign, počítačová grafika Anotace: Seznámení s nejdůležitějšími

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

Firmy.cz jsou službou, která kombinuje fulltextové hledání, oborové kategorie a region při hledání v největší databázi firem na českém internetu.

Firmy.cz jsou službou, která kombinuje fulltextové hledání, oborové kategorie a region při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Produktový list O službě Firmy.cz jsou službou, která kombinuje fulltextové hledání, oborové kategorie a region při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Moderní design i snadné ovládání

Více

OBSAH. Předmluva 13 Poděkování 14. 1. Přehled dnešního vývoje webů 15. 2. Design pro minulost, přítomnost i budoucnost 33

OBSAH. Předmluva 13 Poděkování 14. 1. Přehled dnešního vývoje webů 15. 2. Design pro minulost, přítomnost i budoucnost 33 OBSAH Předmluva 13 Poděkování 14 1. Přehled dnešního vývoje webů 15 Definice webdesignu 16 Sedm pravidel webdesignu 19 Tři filozofie webdesignu 20 Filozofie použitelnosti 21 Filozofie multimédií 25 Filozofie

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol 1. Co jsou Shopletáky.cz... 2 2. Jak webová služba Shopletáky.cz funguje... 3 3. Registrační údaje...... 5 4. Podmínky použití webu Shopletáky.cz... 6

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

Elektronická spisová služba ifis ( essl )

Elektronická spisová služba ifis ( essl ) Elektronická spisová služba ifis ( essl ) verze 1.0 1 Obsah Základní informace... 3 Základní pojmy... 3 1. Jak se do elektronické spisové služby dostat?... 4 3. Menu essl... 5 3.1 Podací deník... 5 3.2

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 )

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) Filozofie vývoje nové řady E.C.S. CNC klade důraz především na vyspělou technologii a nadčasový vzhled. Vývoji nového

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Ministerstvo vnitra ČR Jindřišská 34, Praha 16, 118 01 Kontakty: Mgr. Ilona Trojanová: +420 974 818 415, Email: trojanovaiss@mvcr.cz, Jolana Marková: +420 974 818 309,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Semestrální práce A2 A4B39TUR TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Testované zařízení Amazon Kindle 3 Keyboard 1 Hejduk Jiří 2. ročník Ak. rok

Více

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová WEB TOP 100 2008 Weby o rok starší Dana Bérová Kritické faktory úspěchu webu Hodnotící kritéria v rámci WebTop100 vycházejí z kritických faktorů úspěchu : o o o o o PŘÍNOS PRO UŽIVATELE bez toho to nepůjde

Více

První ročník soutěže o nejlepší školní internetovou prezentaci scool web 2015

První ročník soutěže o nejlepší školní internetovou prezentaci scool web 2015 První ročník soutěže o nejlepší školní internetovou prezentaci scool web 2015 DidactIG Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TUL Liberec, 2-3. února 2016 Ondřej NEUMAJER KITTV PedF UK ondrej@neumajer.cz

Více

Využití webových kapacit v cestovním ruchu

Využití webových kapacit v cestovním ruchu Využití webových kapacit v cestovním ruchu CÍL KAPITOLY Cíl 1. Představit základy projektů tvorby webových stránek Cíl 2. Představit řešení pro online ukládání a sdílení souborů Cíl 3. Představit základy

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. http://shop.sonepar.cz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. http://shop.sonepar.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nakupování v internetovém obchodì http://shop.sonepar.cz V pøípadì jakýchkoliv nejasností ohlednì nak upování v našem internetovém obchodì, k ontaktujte svého obchodního zástupce.

Více

Obsah. Část I Začínáme s jazykem AppleScript

Obsah. Část I Začínáme s jazykem AppleScript Obsah Úvod... 13 Je tato kniha pro vás?...13 Jaká témata kniha pokrývá?...13 Proč je text vytištěný tolika různými druhy písma a k čemu jsou všechny ty podivné značky?...15 Zpětná vazba od čtenářů...16

Více

Testování zařízení Emtec D850h Movie Cube. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Testování zařízení Emtec D850h Movie Cube. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce A2 A4B39TUR TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Testování zařízení Emtec D850h Movie Cube V Českém Brodě vypracoval Jaroslav

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Novinky verze 5.4x programu PRO100. 2015 Ecru by Ecru Software

Novinky verze 5.4x programu PRO100. 2015 Ecru by Ecru Software by Ecru Software 2 Obsah 1 Úvod 3 2. Pohled 3 3. Snapování (přichytávání) 4 4. Snadná duplikace 5 5. Kótování 5 5.1. Automatické kótování 5.2. Manuální kótovací čáry 5.3. Vrstvy kót 6 7 9 6. Kapátko 10

Více

Modul Číselníky. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Číselníky. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Číselníky Modul Číselníky Představení V modulu Číselníky jsou ukryty jednoduché tabulky, které slouží ke zjednodušení práce se systémem Soft-4-Sale pro Windows. Po naplnění tabulek se jejich obsah

Více

Internet WWW (World Wide Web)

Internet WWW (World Wide Web) Internet Internet WWW (World Wide Web) Jedna ze služeb internetu Celosvětová pavučina navzájem propojených dokumentů Propojení je realizováno tzv. hypertextovými odkazy (linky) Každá z webových stránek

Více

CTUGuide (XXX-KOS) D1

CTUGuide (XXX-KOS) D1 CTUGuide (XXX-KOS) D1 Verze: 1.0 Předmět: PDA Mentor: Zdeněk Míkovec Autor: Petr Tarant, Martin Štajner, Petr Husák Datum: 14. 02. 2013 Obsah CTUGUIDE verze 1.0 1. Úvod... 3 1.1. Úvod do problematiky...

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

Minebot manuál (v 1.2)

Minebot manuál (v 1.2) Minebot manuál (v 1.2) Pro Váš rychlý start s nástrojem Minebot jsme připravili tohoto stručného průvodce, který by Vám měl být pomocníkem při spuštění a používání služby. Tento stručný průvodce by vám

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace )

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/330/18

Více

2. Help Desk z pozice přihlížejícího... 6 2.1. Vyhledávání v dotazech... 6 2.2. Zobrazení časů přes limit... 7 2.3. Nezodpovězené dotazy...

2. Help Desk z pozice přihlížejícího... 6 2.1. Vyhledávání v dotazech... 6 2.2. Zobrazení časů přes limit... 7 2.3. Nezodpovězené dotazy... HELP DESK HELP DESK... 1 1. Help Desk z pozice uživatele... 2 1.1. Přihlášení uživatele... 2 1.2. Zadání dotazu... 3 1.3. Konec práce s HelpDeskem... 5 1.4. Změna uživatelských údajů... 5 1.5. Registrace

Více

Územní studie veřejného prostranství

Územní studie veřejného prostranství Územní studie veřejného prostranství Metodický návod pro pořízení a zpracování Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Obsah A Úvod... 1 A.1 Komu je metodický návod určen... 1 A.2 Kdo je autorem metodického

Více