ROZVOJ MANAŽERŮ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ROZVOJE FIRMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJ MANAŽERŮ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ROZVOJE FIRMY"

Transkript

1 ROZVOJ MANAŽERŮ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ROZVOJE FIRMY Motto: Dosáhnout vrcholu je obtížné, ale setrvat na něm je nejnáročnější věcí v současném podnikání. Co vytváří rozdíl mezi dobrou a vynikající společností? Je to kvalita a rozvojový potenciál manažerů, specialistů a pracovníků společně s jejich motivací a loajalitou ke stanoveným cílům. Pozýváme Vás na cyklus seminářů určený manažerům a vedoucím pracovníkům. Setkání je organizováno společností GES, spol. s r.o. Ostrava pod záštitou Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska a Svazem průmyslu České republiky Praha. Celá akce má přispět k setkání podnikatelů z MSK, načerpání nových poznatků, k předání vzájemných zkušeností a zároveň k příjemnému odreagování od všedních každodenních starostí. Klademe důraz na kvalitní školící program sestavený z přednášek lektorů, kteří mají letité zkušenosti v těchto oborech. Spolupracujeme s plně kvalifikovanými lektory, pro které je profesionální přístup a využití efektivních moderních vyučovacích metod samozřejmostí. Jsou uznávanými odborníky z akademické obce a praxe s rozsáhlou pedagogickou a vědeckou praxí. Jsou zdatnými řečníky, diskutéry i organizátory. Při své práci dokáží zaujmout, ale zároveň věnovat pozornost posluchačům. Účastníci po absolvování celého stupňovaného modulu obdrží Certifikát vydaný naší společností ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Místo konání: Hotel BELARIA Hradec nad Moravicí ( )

2 Obsahová náplň jednotlivých stupňů MODUL č. 1 I. stupeň - leden 2008 Plánování a řízení projektů Manažerské dovednosti Koučování Pracovně právní vztahy II. stupeň - březen 2008 Plánování a řízení projektů Manažerské dovednosti Koučování Pracovně právní vztahy III. stupeň květen 2008 Plánování a řízení projektů Manažerské dovednosti Koučování Pracovně právní vztahy Kdy a proč je dobré použít projektové řízení Čeho chceme dosáhnout definice cílů Rozvržení akce do jednotlivých postupných kroků Určení kritické cesty nejvíce ohrožených prvků Základy manažerské komunikace - Psychologie osobnosti, vlastnosti a dovednosti - Psychologie, komunikace, komunikační styl Naslouchání druhým : zájem a vytváření důvěry Co je koučink, podstata procesu koučování, význam a přínosy koučinku. - struktura setkání kouče a koučovaného - typologie koučovaného Zákoník práce a pracovně právní vztahy - prameny pracovního práva - aplikace zásady Co není zakázáno je dovoleno - pojem zaměstnavatel a zaměstnanec - závislá práce Švarc systém - vznik, zánik a změny pracovního poměru, pracovní smlouva Řízení změn v projektu - změny, dopady změn a flexibilita v rámci projektu, řízení změn - změnový proces a prostředí firmy - řízení konfliktů v projektu Náklady v projektu - realistický rozpočet - odhad nezbytných nákladů Motivace - pochvala: proces uznání a respektu, zvýšení motivace - řízení rozporů, kritiky a agrese - řízení stresu a sebeřízení: mechanismus - oznámení nepopulárního rozhodnutí a zvládání reakcí - uznání omylu Osobnost kouče manažer jako kouč - předpoklady dobrého kouče, způsobilost kouče Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru Pracovní podmínky a vhodné pracovní prostředí Délka pracovní doby, pracovní cesta, přestávky v práci Náhrady škody a bezdůvodné obohacení - odpovědnost zaměstnavatele za škodu - úprava odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu - bezdůvodné obohacení v pracovním právu Řízení priorit v projektu Řízení rizik v projektu - metody analýzy rizik, minimalizace rizik - modelování a simulace Řízení komunikace v projektu Konflikty - Zvládání námitek: pozitivní pochopení a zpracování - Jak říci NE Jak zaujmout a zachovat si pevný postoj - Řešení konfliktů: rozhodnutí, vzájemná dohoda, arbitráž - Skupinové vyjednávání : hledání spojenců, řízení rozdílů Rozvoj dovedností kouče, koučovací styl - naslouchání Mzda v zákoníku práce - mzdové podmínky, práva a povinnosti při vzniku nebo skončení pracovního poměru Mzda v zákonu o mzdě

3 Obsahová náplň jednotlivých stupňů MODUL č. 2 I. stupeň - únor 2008 Ekonomie pro manažery - Přiblížení a objasnění ekonomických pojmů, pochopení vztahů mezi nimi - Rozvoj ekonomického způsobu myšlení - Schopnost odhalit neefektivnosti vzniklé neekonomickými chováním - Nejčastěji v praxi používané ekonomické ukazatele hodnocení podniku Finanční analýzy a controlling - Podstata finanční analýzy - Podstata filozofie controllingu jako nástroje efektivního řízení podnikatelských subjektů - Analýza dlouhodobé stability - Analýzy krátkodobé stability ( náklady, výnosy, objem výkonů ) Blok pohledávek, likvidace a konkurzy aktuální informace, novinky II. stupeň - duben 2OO8 Ekonomie pro manažery - Problematika mimosoudního a soudního řešení pohledávek, - Hlediska pro třídění pohledávek - Možnosti vymáhání pohledávek - Prevence při vzniku nedobytných a sporných pohledávek - Promlčení pohledávek Marginální analýza, náklady ztracených příležitostí, rozhodování při omezených zdrojích Rozhodování spotřebitele na základě ekonomické analýzy Cenová analýza nákladů firmy Finanční analýzy a controlling - Finanční controlling - Finance a jejich zobrazení v základních finančních výkazech - Vybrané podrobnější oblasti finanční analýzy - Makroekonomické vlivy ve finanční analýze - Rozbor likvidity a analýza cash flow - Pyramidální rozklady Du Portova analýzy složitosti Blok pohledávek, likvidace a konkurzy aktuální informace, novinky III. stupeň červen 2OO8 Ekonomie pro manažery - Metody oceňování pohledávek - Předlužení společnosti jak to znáte - Panelová diskuse z hlediska praktických zkušeností jednotlivých účastníků kurzu Podnikový účetní systém a manažer - manažerské rozhodování v prostředí konkurence - vliv makroekonomických faktorů na manažerské rozhodování, zejména ve vztahu k EU - vliv hospodářských operací na rozvahu podniku - manažerské účetní informace informace pro vnitřní řízení podniku, povaha a třídění nákladů Finanční analýzy a controlling - Bilance ( rozvaha ) z pohledu controllingu pro manažera ne ekonoma - Výsledovka náklady a výnosy jako základní nástroje tvorby hospodářského výsledku - Controlling v oblasti cash flow - Zkušenosti ze zavádění controllingových systémů řízení v podmínkách ČR Blok pohledávek, likvidace a konkurzy aktuální informace, novinky - Likvidace a konkurzy (rozdíly z pohledu ekonomického a právního) - Průběh likvidace, přihlášky pohledávek do likvidace a konkurzu a jejich náležitosti - Přezkumné řízení v konkurzním řízení - Právní spory - Konkurzní podstata, věřitelský výbor - Rozvrhové usnesení a ukončení konkurzu - Trestněprávní odpovědnost statutárního orgánu, úloha správce - Insolvenční zákon

4 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MĚSÍC TÉMA STUPEŇ DATUM Leden MODUL 1 I. stupeň leden 2008 Únor MODUL 2 I. stupeň únor 2008 Březen MODUL 1 II. stupeň Březen* Duben MODUL 2 II. stupeň Duben* Květen MODUL 1 III. stupeň Květen* Červen MODUL 2 III. stupeň Červen* *Datum bude následně upřesněno.

5 PLÁNOVANÝ PROGRAM AKCE 1. DEN (Čtvrtek) Příjezd, ubytování Oběd blok školení ( malý coffee break ) Doprovodný program ( degustace vína, sportovní aktivity volejbal, kopaná, stolní tenis, rehabilitační terapie ) Večeře - banket Společenský večer volná zábava s přáteli Večerka Kontrola večerky ( neočekávaný příjezd rodinného příslušníka ) Stezka odvahy 2. DEN (Pátek) Snídaně blok školení Oběd blok školení Větší coffee break Odjezd domů

6 CENÍK 1. Základní cena 1 účastník/2 moduly/3.stupně/ 12 dnů ,-Kč ubytování/6 nocí (samotná osoba ve dvoulůžkovém pokoji) ,-Kč ,-Kč 2. a) bazén, sauna Volný vstup b) rehabilitační terapie 45 min.. 50,-Kč c) masáž 30 min., záda a šíje.. 100,-Kč d) Fitnes posilovna 30,-Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH. V základní ceně je zahrnuta příprava studijního materiálu, tisk studijních materiálů, vydání osvědčení, dále caffee break, obědy a večerní banket. V základní ceně nejsou zahrnuty náklady na využití služeb v doprovodném programu a osobní náklady v rámci společenského večeru.

7 Objednávka 1. Účastník akceptuje nabídku a závazně objednává účast na výše specifikovaném semináři. Přihláška je závazná. Při neúčasti se vložné nevrací. Za přihlášeného může právnická nebo fyzická osoba vyslat náhradníka. 2. Zájemci o účast budou zařazeni v pořadí dle doručených přihlášek. (Při překročení kapacity místnosti nebo nenaplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo účast na školení zájemci odmítnout s tím, že mu bude přednostně nabídnuta účast na opakování této akce v jiném termínu). Pořadatelé si vyhrazují právo dílčích změn programu. 3. Platební podmínky 1. Zálohová faktura se splatností do ,-Kč 2. Zálohová faktura se splatností do ,-Kč Přihlašující zajistí úhradu účastnického poplatku převodním příkazem ve prospěch GES, spol. s r.o. OSTRAVA, číslo účtu / 0600 u GE Money Bank Ostrava. Při bezhotovostní platbě následně doručíme vyúčtovací daňový doklad v podobě faktury, která se neplatí. Název organizace, adresa, IČ,DIČ Telefon Bankovní spojení Číslo účtu Kontaktní osoba, tel. PŘÍJMENÍ JMÉNO FUNKCE MODUL TEL. GES spol. s r.o. OSTRAVA Těšínská 54/ Slezská Ostrava Pořadatel, jednatel společnosti

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2013, včetně nabídky

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR 2014 www.profesim.cz CENOVĚ VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ SEMINÁŘE Chcete ušetřit a současně kvalitně vzdělávat zaměstnance? Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář: -

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Přehled procvičovaných koučovacích postupů a metod

Přehled procvičovaných koučovacích postupů a metod Výcvik v koučování a efektivní práci s lidmi Náplň Tento dlouhodobý kurz splňuje mezinárodní standardy pro certifikovaný výcvik v koučování a právě prochází procesem akreditace v České asociaci koučů ČAKO.

Více

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit DIAKONICKÝ INSTITUT Katalog vzdělávacích aktivit Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, po více než pěti letech existence Diakonického institutu jako vzdělavatele nabízejícího kvalifikační i další vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více