ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2012/2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2012/2013)"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2012/2013) Výstavy: 1) Vánoční (prosinec 2012) a velikonoční ( ) výstava na Baráčnické rychtě (1.stupeň + ŠD) 2) Muzeum gobelínů výstava prací výtvarných oborů ZUŠ ročník (průběžně červen 2013) 3) Muzeum Jindřichohradecka interaktivní výstava KROJAČKY 2.AB ( ) 4) Interaktivní výstava v Muzeu gobelínů 3.AB +5.A ( ) + 2.A ( ) 5) Výstava STOPY TOTALITY na 6.ZŠ v JH - 9.AB (leden 2013) Kulturně vzdělávací a společenské akce: 1) Divadelní představení BÍLÁ NEMOC DRJ divadelní sál Střelnice ročník ( ) 2) Kulturně vzdělávací pořad CO LOUTKY DOVEDOU (divadlo Narcis Praha) 1.stupeň ( ) 3) Horácké divadlo Jihlava Přelet přes kukaččí hnízdo zájemci z 8. a 9.ročníku ( ) 4) Zeměpisný pořad agentury Pohodáři DÁLNÝ VÝCHOD ročník ( ) 5) Kulturně vzdělávací hudební pořad A POŘÁD SE NĚCO HRAJE (agentura Forrest Gump - DDM) ročník ( ) 6) Horácké divadlo Jihlava Bez roucha zájemci 2.stupeň ( ) 7) Horácké divadlo Jihlava Tučňáci zájemci ze 6.ročníku -doplnění zájezdu GVN ( )

2 Exkurze, besedy, přednášky a další akce (doplnění výuky): 1) Interaktivní akce EKOHRANÍ Najdi si svůj červený kontejner - účast 3.ABE + 5.E + 6.A + 7.A ( ) 2) Exkurze Jindřišské údolí (přírodověda + turistika + ekologie) 3.AB ( ) 3) Plavecká soutěž měst účast 7.AB v rámci TV ( ) 4) Interaktivní exkurze Restaurátorské dílny pro každého (Muzeum Jindřichohradecka) 3x nejlepší práce (ocenění) 3.E + 4.A ( ) 5) Beseda p. Nadrchalem (zástupce ACET ČR - téma nebezpečí internetu, kyberšikana) MěK JH - 7.AB ( ) - 8.AB ( ) 6) Road show s Bobíkem 1.AE + 2.ABE ( ) 7) Exkurze na Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec 3.AB ( ) 8) Program Chov a zpracování ryb (ukázka zpracování s ochutnávkou) - náborová akce pro 9.ročník SŠRV JK Třeboň ( ) 9) Kulturně vzdělávací pořad (agentura Promokultur) POHÁDKY BRATŘÍ GRIMMŮ 1.stupeň + MOLIÉRE 2.stupeň ( ) 10) Výtvarné dopoledne (barvení hedvábí, zdobení kuchyňských chňapek ) zájemci ročník ( ) 11) Projekt ZDRAVÝ ZOUBEK (spolupráce s SZŠ JH) 1.AE ( ) 12) Den hygieny rukou Chráníme životy čistýma rukama ( zdravotnický program o správném mytí rukou) 4.AE + 6.C ( ) 13) Exkurze Hvězdárna JH 5.AE ( ) 14) Exkurze - Planetárium Č. Budějovice + JETE 9.AB ( ) 15) Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem (MěK JH) 2.ABE ( ) 16) Exkurze do Parlamentu ČR 9.AB ( ) 17) Mise EON+ - interaktivní ekologický program 1.E + 4.AE ( ) a 1.A + 5.AE ( ) 18) Přednáška Čas proměn (pí Šindelářová) 6.ABC dívky ( ) 19) Exkurze - Planetárium Č. Budějovice 3.AB ( ) 20) Alšova jihočeská galerie - vernisáž výstavy výtvarné soutěže KDYBYCH BYL ARCHITEKTEM výběr žáků (účastníků soutěže) ( ) 21) Interaktivní seminář v Muzeu fotografie JH zájemci 8.AB( ) 22) Projekt GVN VODA ZÁKLAD ŽIVOTA ročník ( ) 23) Exkurze - Výtvarná dílna v Děbolíně 3.AB ( ) 24) Přírodopisná exkurze do ZOO Ohrada 7.AB ( ) 25) Exkurze farma Bílá 1.A + 2.AB ( ) + 5.AE ( ) + 3.AB ( ) 26) Exkurze - Armádní muzeum ( předválečná armáda (Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci) 9.AB ( ) 27) Projekt Na kole dětem - 2.E + 3.E + 4.E( ) 28) Exkurze Muzeum čs. opevnění (Klášter) 9.B ( ) 29) Exkurze - Výtvarná dílna v Děbolíně 5.A ( )+ 5.E ( ) 30) Exkurze Státní okresní archiv JH 2.B (červen 2013)

3 Školní projekty a akce: 1) Zahajovací schůzka školního parlamentu ( ) + seminář pro členy školního parlamentu ( spaní ve škole ) 2) Třídní projekt Halloween (cizí jazyky) 4.AE + 5.AE ( ) 3) Fotografování žáků - zájemci z ročníku ( ) 4) Školní soutěž v konverzaci v anglickém a německém jazyce pro 5.-9.ročník ( ) 5) Mikulášská show turnaj ve FRISBEE ročník ( ) 6) Mikulášský program a nadílka připravili žáci 9.AB pro třídy ( ) 7) Vánoční povídání s p. Balcarem E - kostel u sv. Jakuba (prosinec 2012) + další besedy ve třídách 1.stupně (prosinec 2012) 8) Vánoční spaní ve škole 7.A ( ) 9) Vánoční program ve třídách ( ) 10) LVVZ 7.A ( ) + 7.B ( ) Kubova Huť 11) Soustředění školního pěveckého sboru - spaní ve škole ( a ) 12) Projekt Veselé zoubky (ve spolupráci s drogerií DM) 1.AE ( ) 13) Projekt DEN ČISTOTY u příležitosti Dne Země 2. stupeň (org. školní parlament + 9.B) ( sebráno 1,5 t odpadků v okolí JH) 14) Projekt Malá maturita 9.AB ( předání certifikátů konec května 2013) 15) Projekt Čarodějnice (cizojazyčná konference) - výběr 8. a 9.ročník (organizace) 5.AE ( ) 16) Školní zájezd do Rakouska (Salzburg) zájemci 2.stupeň ( ) 17) Koncert školních pěveckých sborů v kostele sv.jana Křtitele PS 2.ZŠ, PS 5.ZŠ, PS GVN Zanoty a PS Sejkorky ZŠ Chlum u Třeboně ( ) 18) Fotografování tříd ( ) 19) Projekt Řešení krizových situací a orientace v terénu (Hájnice) 8.A ( ) + 8.B ( ) 20) Položení kytic k památníku padlých u Jakuba 1.E + 3.E ( ) 21) Den dětí ( ) - program Dne dětí na vojenském cvičišti a v kasárnách 1.A + 2.AB + 3.AB + 4.AE + 5.AE ( ) - plánovaný Den sportu pro 2.stupeň akce školního parlamentu + 9.A byl zrušen kvůli nepříznivému počasí 22) Projekt FINANČNÍ MATEMATIKA - 9.AB ( ) 23) Koncert Pěveckého sboru 2.ZŠ na schodech pro 1. a 2.stupeň ( ) 24) Program posledního zvonění 9.A + 9.B ( ) 25) Všechny třídy v rámci TV bruslení (prosinec leden březen 2013) + 3. a 4. ročníky kurs plavání (září 2012 březen 2013) 26) Projekt JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH téma příběhy bezpráví - Rok 1989 SAMETOVÁ REVOLUCE ( ročníky v rámci D,OV,Čj ) - zadání témat seminárních prací a prezentací jednotlivým týmům + dotazník pro pamětníky z rodiny (podzim 2012) - beseda s pamětníky 9.AB ( ) - vypracování seminárních prací a vzájemná prezentace materiálů jednotlivých týmů 9.A ( ) a 9.B ( ) - exkurze do Ústavu pro studium totalitních režimů (interaktivní program + divadlo) ( ) ( )

4 - prezentace pro 7.AB a 8.AB ( ) 27) Projekt OVOCE DO ŠKOL (dodávka1x za měsíc) 28) Projekt Recyklohraní (průběžně v rámci environmentální výchovy) - akce SBĚR PAPÍRU (Recyklohraní) v rámci ekologických aktivit školy ( ) 29) Projekt Vyžeňme děti z lavic v průběhu školního roku zájemci ročník (pro zájemce ze ročníků pořádala škola kroužek - sportovní hry) 30) Testování žáků 5.a 9. ročníků (Čj, M, Aj/Nj) 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků na úrovni 5. a 9.ročníků Charitativní akce: 1) Dlouhodobý projekt ADOPCE NA DÁLKU (vzdělání pro dvě děti v Indii) - sběr sušené pomerančové kůry (4.E) - sběr papíru pro Indii (podzimní termín) - Vánoční jarmark zahájený koncertem hudebníků z 1. 5.E a školního pěveckého sboru ( ) - Jarní benefiční koncert žáci E a jejich hosté v sále na Střelnici ( ) 2) Prodej předmětů ŽIVOT DĚTEM - certifikát 3) Umožnění příležitostného prodeje dobrovolníkům - studentům v rámci nadací Světluška, Kopretinový den apod. 4) Tradiční sbírku ve prospěch nadace CPK-CHRPA se nepodařilo z technických důvodů v tomto školním roce zorganizovat přesun na září 2013 Akce zaměřené na dopravní výchovu: 1) Průběžná systematická příprava žáků na dopravní soutěž výběr družstev 1. a 2. kategorie 2) Dopravní výchova na dopravním hřišti AMK JH - 4.A ( ) + 4.E ( ) příprava na řidičský průkaz mladého cyklisty) + (ŘP průkaz cyklisty) - 4.A ( ) + 4.E ( náhradní termín za ) 3) Dopravní výchova na dopravním hřišti AMK JH - 3.AB ( ) + ( ) 4) Dopravní výchova na dopravním hřišti AMK JH - 3.E ( ) náhradní termín za (nevhodné počasí) 5) Dopravní výchova na dopravním hřišti AMK JH - 2.A +2.B ( nevhodné počasí) náhradní termín stanoven na podzim ) Dopravní výchova na dopravním hřišti AMK JH - 1.A + 1.E ( nevhodné počasí) náhradní termín stanoven na podzim ) Dopravní výchova na dopravním hřišti AMK JH - 2.E + 3.E ( ) náhradní termín za ( nevhodné počasí)

5 Akce zaměřené na výchovu k volbě povolání: 1) INFO-schůzka pro rodiče vycházejících žáků ( ) 2) Prezentační výstava středních škol (Střelnice a Muzeum Jindřichohradecka) žáci 8. a 9. ročníků ( ) 3) Náborová akce pro 9.ročník SŠRV JK Třeboň ( ) 4) Náborová akce SZŠ JH (prezentaci školy a následnou besedu vedli bývalí žáci naší školy) 9.AB ( ) 5) Náborová akce SOŠ a SOU JH 9.AB (prezentace a beseda se ZŘŠ ) Akce zaměřené k prevenci rizikových jevů: 1) Skauting náborová motivační akce ukázky aktivit ročník ( ) 2) Beseda s příslušníky PČR na téma Bezpečná cesta do školy (pí Millerová) 1.A + 1.E ( ) Adaptační pobyt 6.A utváření třídního kolektivu spaní ve škole ( ) 4) Adaptační pobyt 6.C utváření třídního kolektivu spaní ve škole ( ) 5) Adaptační pobyt 6.B utváření třídního kolektivu spaní ve škole ( ) 6) Beseda nebezpečí internetu, kyberšikana (p. Nadrchal - zástupce ACET ČR - MěK JH) - 7.AB + 8.AB (říjen viz výše) 7) Projekt AJAX 2.ABE (průběžně) - uzavřené projektu PČR (červen 2013) 8) Projekt Řešení krizových situací, orientace v terénu a poznávání regionální krajiny 8.AB (viz výše) 9) Práce s programem Vím, co chci - 8.ročník (průběžně v hodinách OV a RV) 10) Seminář pro všechny pedagogické pracovníky Šikana (1.část) PaeDr. Zdeněk Martínek ( ) 11) Seminář pro všechny pedagogické pracovníky Odměny a tresty ve škole Mgr.Veselá ( ) Akce školní družiny: 1) Pravidelné návštěvy odpoledních filmových představení (průběžně 1x za měsíc) 2) Celoroční projekt ROK S ČESKOU POHÁDKOU průběžně (1.-5.oddělení) četba, poslech a sledování pohádek, jejich dramatizace, soutěžní hry šipkovaná s pohádkovou tematikou, návštěva knihovny, tematické kreslení, výroba záložek do knihy, tematické hry a soutěže) 3) Podzimní ohníček spojený s opékání vuřtů 4. a 5.oddělení (říjen 2012) 4) Výstava vláčků na SOŠ v JH - práce modelářů - 4.oddělení ( )

6 5) Veselá notička (listopad 2012) 6) Mikulášská diskotéka (prosinec 2012) 7) Exkurze do Domu gobelínů 4. oddělení (prosinec 2012) 8) Vánoční tradice a besídka (prosinec 2012) 9) Návštěva solné jeskyně - 3. oddělení (leden 2013) 10) Návštěvy dětí z MŠ v Růžové ulici a MŠ Röschova (leden 2013) 11) Masopustní karneval a diskotéka (únor 2013) 12) Velikonoční tradice (březen - duben 2013) 13) Beseda s policistou ukázka výzbroje, prevence, bezpečnost silničního provozu oddělení (duben 2013) 14) Zimní soutěž a Letní soutěž (4.a 5.oddělení - průběžně) 15) Sportovní odpoledne ke Dni dětí 1. a 2.oddělení (červen 2013) 16) Výstavy Muzea Jindřichohradecka (Krýzovy jesličky a dále dle nabídky), Zámeckém mlýně a Baráčnické rychtě Olympiády a soutěže: 1) Talentová soutěž v psaní na klávesnici PC OA TGM ( ) - účast (2x místo, 1x 23.místo) 2) Olympiáda v českém jazyce - ŠK ( ) OK ( ) - účast (8.místo) 3) Olympiáda v anglickém jazyce- ŠK ( )OK ( ) - účast 4) Olympiáda v německém jazyce - ŠK (10/2012) OK ( ) - 1x 2. místo (kat. I A 6.-7.ročník bez možnosti postupu) - 1x 4. místo (kat. II A 8.-9.ročník) 5) Soutěž dětských recitátorů - ŠK ( ) OK ( )- účast 6) Dějepisná olympiáda - ŠK ( ) OK ( ) - účast (13.místo) 7) Zeměpisná olympiáda - OK ( ) - účast (7. a 8.místo) 8) Biologická olympiáda (C) - ŠK ( ) OK ( ) - účast 9) Biologická olympiáda (D) - ŠK ( ) OK ( ) - účast 10) Matematický KLOKAN - ŠK ( ) - účast 11) Jihočeský zvonek - OK ( ) - 1x zlaté pásmo s postupem do KK (I. kat. sólo žákyně soutěžila za DDM) - 1x zlaté pásmo bez postupu do KK (IV. kat. sólo) - 1x stříbrné pásmo (I.kategorie sólo) - 1x bronzové pásmo (II.kategorie sólo)

7 12) Talentová soutěž v konverzaci v cizím jazyce - Jazyková škola Zachová ( ) účast - 1x ocenění 13) Soutěž Hlídek mladých zdravotníků - OblK ( ) - účast (družstvo 2.stupně) - 1x 1. místo družstvo (1.stupeň) postup do KK (Prachatice) KK ( ) - účast (6. místo družstvo) 14) Mladý záchranář dokaž, že umíš OblK ( ) - účast (družstvo 2.stupně) - 1. místo družstvo postup do KK (Č. Budějovice) KK ( ) - účast (7. místo družstvo) 15) Dopravní soutěž ml. cyklistů (družstva) OblK ( ) - 2. místo družstvo (kategorie I. 6.ročník) postup do OK - 1x 1.místo jednotlivci v kategorii II OK ( Třeboň) - 3.místo družstvo; - 1x 1.místo v OK jednotlivci v kategorii II 16) Literární soutěž JH Textík - literární večer J.Hradec) - 4 literární práce a řada výtvarných prací byly publikovány ve sborníku 17) Soutěž MěK JH o nejlepšího čtenáře - 1x 1.místo 18) Výtvarná soutěž LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS (spolupráce s MěK JH) Měk (výstava duben 2013) - 6 prací odesláno do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích 19) Výtvarná soutěž Alšovy jihočeské galerie KDYBYCH BYL ARCHITEKTEM - účast (certifikát z výstavy) Sportovní soutěže: 1) Přespolní běh - OK ( ) - 4.místo družstvo dívek kategorie IV; ostatní účast 2) Kinderiáda N.Včelnice - RegK ( ) - 5.místo družstvo - 3x 1.místo a 2x 2.místo jednotlivci 3) Orion Florbal Cup (6.a 7.ročník) OKs ( ) - účast (3. místo ve skupině družstvo) (8 a 9. ročník) OKs ( ) - účast (3. místo ve skupině družstvo) 4) Memoriál Mgr. Jaroslava Beránka (basketbal) OK ( ) - účast 5) Plavecká olympiáda 1.stupeň OK ( ) - 1.místo škola (2x 1.místo; 2x 2.místo; 5x 3.místo jednotlivci; 2x 4.místo; 3x 5.místo; 2x 6.-7.místo;1x 13.místo jednotlivci) - 2.stupeň OK ( ) - 1.místo škola (1x 1.místo; 4x 2.místo; 3x 3.místo jednotlivci; 2x 4.místo; 3x místo; 1x 10.místo jednotlivci) předání pohárů (starosta města) 6) Halový fotbal (6.-7.ročník) - OK ( ) - 3.místo ve skupině (JH) 7) Basketbal ZŠ a VG (chlapci 8.-9.ročník) OK ( ) - 3.místo družstvo (kategorie IV)

8 8) AND1 Cup (basketbal 6.-7.ročník chlapci) OK ( ) - 2.místo družstvo kategorie III postup do KK v JH KK ( JH) - 2.místo družstvo kategorie III 9) McDonald s Cup (1.-3.ročník) OK ( ) -5. místo družstvo (4.-5.ročník) OK ( ) -5. místo družstvo 10) Hokejbal proti drogám - ( ročník) OK ( ) - 3.místo družstvo + 1x ocenění nejlepší brankář - ( ročník) OK ( ) - 3.místo družstvo + 1x ocenění nejlepší brankář(ka) - ( ročník) OK ( ) - 4.místo družstvo + 1x ocenění nejlepší hráč 11) Triatlon ZŠ a VG (plavání + běh) OK ( ) - 2x 1místo; 1x 2.místo; 2x 3.místo (pětičlenné družstvo) 12) Přebor škol v orientačním běhu (J.Hradec) KK ( ) - 1. místo družstvo (kategorie D5 + H5) - 3x 1.místo; 3x 2.místo;2x 3.místo; 1x 4. místo;1x 6. a 1x 8.místo jednotlivci 13) Pohár rozhlasu (JH+ NV) - OK ( JH+NV) - účast 14) Preventan Cup vybíjená 1.st. OK ( ) - 1. místo družstvo (1.-3.tř.) bez možnosti postupu do KK - 4.místo družstvo (4.-5. třída chlapci) - 2. místo družstvo dívek ročník postup do KK v JH KK ( ) - 6.místo v KK družstvo dívek (4.-5. třída) 15) Atletická všestrannost (trojboj) 1.st. OK ( ) - 1x 1. místo jednotlivci (II.kategorie); 1x 2.místo jednotlivci (I.kategorie) - 3. místo škola v konečném pořadí Sportovní akce pořádané zřizovatelem: 1) Atletický trojboj ZŠ v JH 1.stupen ( ) - 1x nejlepší účastnice v kategorii dívky - 1.místo družstvo školy + 3.AB jako diváci 2) Školní liga ve futsalu ročník ( finále ) - 1x ocenění nejlepší brankář(ka) 4.místo (družstvo) 3) Školní liga ve vybíjené 1.stupeň ( finále ( )- 4.místo družstvo 4) Bumbác ball ročník ( finále ) - 6.místo družstvo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2011/2012)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2011/2012) ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2011/2012) Výstavy: 1) Návštěvy výstav v Langrově domě (průběžně podle aktuální nabídky 2.stupeň VV) 2) Výstava z díla Z.Buriana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2006/2007) Výstavy: 1) Návštěvy výstav v Langrově domě (průběžně podle aktuální nabídky 2.stupeň) 2) Zámecký mlýn výstava prací

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Akce školy v období: 01.09.2013-30.06.2014

Akce školy v období: 01.09.2013-30.06.2014 Akce školy v období: 01.09.2013-30.06.2014 03.09.2013 Út Škola v pohodě-ii.a,ii.b 04.09.2013 st Celoroční projekt ABECEDA CHOVÁNÍ 5.A 05.09.2013 Čt - Zkoušky na plavčíky - 4.B 06.09.2013 pá Dopoledne her

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

2.ZŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINDŘICHŮV HRADEC II, JANDEROVA 160

2.ZŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINDŘICHŮV HRADEC II, JANDEROVA 160 1 2.ZŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINDŘICHŮV HRADEC II, JANDEROVA 160 ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 2 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2009/2010)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2009/2010) ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2009/2010) Výstavy: 1) Planeta Země (Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec) 5.A (15.09.2009) 2) Návštěvy výstav v Langrově domě

Více

Ř E H L E D A K C Í 2005/2006) 1) B ( ) 2) ( 1.E - 4.E...)

Ř E H L E D A K C Í 2005/2006) 1) B ( ) 2) ( 1.E - 4.E...) ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Příloha Výroční zprávy o činnosti základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 za školní rok 2005/2006 P Ř E H L E D A K C Í (Školní rok 2005/2006)

Více

Přehled akcí: školní rok 2011/12

Přehled akcí: školní rok 2011/12 Přehled akcí: školní rok 2011/12 5.9. 7.9. Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Akce Termín Třídy Učitelé Místnosti Úklid okolí školy 10:55-12:35 4.A,, Úklid okolí školy - 4.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Výstavy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2007/2008) 1) Návštěvy výstav v Langrově domě (průběžně podle aktuální nabídky 2.stupeň VV, UVČ) 2) Zámecký mlýn výstava

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Výstavy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2008/2009) 1) Návštěvy výstav v Langrově domě (průběžně podle aktuální nabídky 2.stupeň VV, UVČ) 2) Zámecký mlýn výstava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a V l a d i s l a v a V a n č u r y, P r a h a Z b r a s l a v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Z p r a c o v á n o v z á ř í 2 0 1 5 IZO 102385351

Více

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí.

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí. VI.1. Zájmové kroužky při ZŠ Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013

Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013 Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013 Vážení rodiče! Je za námi další školní rok a před námi další dlouhé letní prázdniny a i Vás čekají dny

Více

září říjen Plán činnosti školního roku 2009/2010

září říjen Plán činnosti školního roku 2009/2010 Plán činnosti školního roku 2009/2010 Začátek školního roku: září 2009 Konec prvního pololetí: ledna 2010 Konec druhého pololetí: června 2010 Prázdniny: Podzimní: - října 2009 Vánoční: 2 prosince 2009

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Školní družina při ZŠ Resslova Hlinsko Charakteristika ŠD

Školní družina při ZŠ Resslova Hlinsko Charakteristika ŠD Školní družina při ZŠ Resslova Hlinsko Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení pro mimoškolské a zájmové aktivity žáků školy. Zajišťuje vzdělávání ve volném čase dětí. Nabízí účastníkům pravidelnou

Více

Přehled akcí ve školním roce 2012/2013

Přehled akcí ve školním roce 2012/2013 Přehled akcí ve školním roce 2012/2013 Září 2012 3. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku 2012/2013 6. 9. Přírodovědná vycházka do okolí školy 1. ročník 7. 9. Filmové představení Tady hlídám já 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Plán výchovy 2014/2015

Plán výchovy 2014/2015 Plán výchovy 2014/2015 Září - Seznámení s novým školním rokem - Seznámení s chodem školy, okolím, příprava dětí do školy - Výběr zájmových kroužků keramický sportovní rybářský dopravní pantomima - Víkendové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

září říjen Plán činnosti školního roku 2008/2009

září říjen Plán činnosti školního roku 2008/2009 Plán činnosti školního roku 2008/2009 Začátek školního roku: září 2008 Konec prvního pololetí: 29. ledna 2009 Konec druhého pololetí: 2 června 2009 Prázdniny: Podzimní:, 29. října 2008 Vánoční: prosince

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1 Základní údaje o škole...3 Vedení školy:...3 Charakteristika

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

Akce školy za školní rok 2011/2012

Akce školy za školní rok 2011/2012 Akce školy za školní rok 2011/2012 Žáci se zapojili do těchto soutěží: říjen 2011 výtvarná soutěž Bohumín v hornickém kraji, říjen 2011 literární soutěž Bohumín v hornickém kraji, 9. listopadu 2011 Hornická

Více

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 Obsah Sportovní... 2 Přírodní vědy... 11 Společenské vědy... 15 Ostatní... 17 Pro přesun klikněte na požadovanou kategorii. Sportovní 14.10.2014 2.místo, kraj Přespolní běh

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Organizace školního roku 2014-2015

Organizace školního roku 2014-2015 Organizace školního roku 2014-2015 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava Rada rodičů 2. 6. 2016

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava Rada rodičů 2. 6. 2016 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava Rada rodičů 2. 6. 2016 Za školu přítomni Mgr. Zdeňka Obrdlíková Mgr. Pavel Říha Mgr. Vladimír Nekvinda 1 Informace o odcházejících žácích 5. ročník 6 žáků 7. ročník

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 6. září 2009 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr.

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr. Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Část I Základní charakteristika mateřské školy Název školy: (dle výpisu z rejstříku škol.) Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28.října

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Jeseník, Fučíkova 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015/16 Vypracovala: Mgr. Alena Vrbová - školní metodik prevence - Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Bílek Charakteristika školy

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

ve škol.roce 1998/1999

ve škol.roce 1998/1999 Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích PSČ 25167, Pražská ulice 168, tel. (0204) 647 215, E-mail : zspysely@ri.ipex.cz Obsah Výroční zpráva o činnosti školy ve škol.roce 1998/1999 1 Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov, Hlavní 43, 664 12 OSLAVANY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2010/2011 Tento program navazuje na koncepci prevence zneuţívání návykových látek a dalších

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Úterý Zahájení školního roku, dárečky novým dětem 14. 9. Pondělí Divadlo Šikulka 45,00kč 8:45 Jak se prasátka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2009/2010 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Základní škola T. G Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2015 2016 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J BŘEZEN 2007 ČÍSLO 3 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

Den boje za svobodu a demokracii 17.11. (ÚT)

Den boje za svobodu a demokracii 17.11. (ÚT) Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje letošního školního roku. Najdete v něm zejména organizaci školního roku. DALŠÍ ČÍSLA A OSTATNÍ INFORMACE BUDETE DOSTÁVAT V DIGITÁLNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

I. Charakteristika školy. II. Zaměření školy v rámci ASPnet: III. Dlouhodobé projekty a konkrétní akce. Lidská práva, demokracie a tolerance

I. Charakteristika školy. II. Zaměření školy v rámci ASPnet: III. Dlouhodobé projekty a konkrétní akce. Lidská práva, demokracie a tolerance Zpráva o činnosti školy v rámci ASP UNESCO Školní rok 2014 2015 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova ulice 333 Jindřichův Hradec 377 01 tel.: 384 361253 fax: 384 361253 ředitel školy: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 1. st Mgr. Dana Havlová 2. st. Mgr. Markéta Husáková

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 1. st Mgr. Dana Havlová 2. st. Mgr. Markéta Husáková PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝCHOVY A OSVĚTY šk.. r.. 2014/2015 Základní cíl: zvýšení ekologického vědomí žáků Hlavní úkoly a opatření: - předávání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 1. Charakteristika školy Zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

V ý r o č n í z p r á v a. za rok 2012. Nadační fond Základní školy Ke Studánce 1050, Orlová - Lutyně

V ý r o č n í z p r á v a. za rok 2012. Nadační fond Základní školy Ke Studánce 1050, Orlová - Lutyně V ý r o č n í z p r á v a za rok 2012 Nadační fond Základní školy Ke Studánce 1050, Orlová - Lutyně Vážení přátelé, výroční zpráva za rok 2012 o činnosti Nadačního fondu při Základní škole Ke Studánce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 tel.: 384361282 e-mail: info@1zs.jhnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Ing. Luděk Možíš, ředitel školy Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Termíny konání pedagogických rad a konzultací : 11.9.2012 v 15.00 - úvodní třídní schůzky (společné),

Termíny konání pedagogických rad a konzultací : 11.9.2012 v 15.00 - úvodní třídní schůzky (společné), Celoroční plán na školní rok 2012-2013 - stěžejním cílem je udržet, popř. zvýšit stávající dobrou úroveň výsledků vzdělávání žáků, - vést žáky k ohleduplnému chování k dospělým a k sobě navzájem, - vést

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více