NÁŠ ČASOPIS. Březen 2015 / 163

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ ČASOPIS. Březen 2015 / 163"

Transkript

1 NÁŠ ČASOPIS Březen 2015 / 163 Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se: Nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým! Ježíš to zpozoroval a řekl jim: Proč trápíte tu ženu? Vykonala na mně dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. (Matoušovo evangelium 26,6-13) Milí přátelé, sestry a bratři, členové i příznivci našeho evangelického sboru, srdečně Vás jménem staršovstva všechny zdravím v postní době, kdy se připravujeme na slavení Velikonoc. Postní doba a Ježíšovy pašije jsou obrazem mimo jiné našeho smutku i nepochopení, odcházení i smrti. Ježíšovi bylo smutno. Věděl, co ho čeká, kam směřuje jeho cesta. I když se mohl stáhnout do ústraní, rozhodl se setrvat na misi, která z lidského pohledu skončila násilnou a potupnou smrtí. Nerozuměli tomu ani jeho nejbližší učedníci. Ježíš byl na večeři u přátel v Betánii. Představuji si společenskou konverzaci, kdy Obr. Matyáš Fuksa, 11 let

2 není vhodné udělat trapas, nebo zábavu, kterou je škoda pokazit. Ale Ježíš je smutný. Možná tak, jako lidé, kteří jsou na smrt nemocní, a jejich blízcí to neberou vážně, a v dobře míněné snaze je povzbudit říkají např.: Ale dědo, ty tu s námi budeš ještě dlouho!. Žena, která prolomila tento okamžik, Ježíšovi porozuměla. Přinesla vzácnou nádobku (možná jste někdy viděli na nějakém zámku vzácnou delfskou fajáns, nebo něco podobného), jejíž hrdlo se muselo ulomit (tak jako se piluje hrdlo ampulky při očkování), čímž se vlastně znehodnotila. Ta nádobka včetně obsahu měla prý cenu jednoho ročního platu. Pragmatickému pohledu učedníků se dá rozumět: kolika lidem by se z toho dalo pomoci, a jistě by to byla větší pomoc, než nějaké gesto. Ale všechno v životě nejde přepočítat na peníze, i když to tak někdy vypadá, zvláště když se dnes můžeme dozvědět, kolik stojí ta či ona operace nebo léčba. Myslím na jednoho úžasného muže, jehož žena byla těžce nemocná, její život už visel na vlásku, lékaři přepokládali, že do několika dnů zemře. Při stěhování po nemocnici se někde trapně ztratily její zuby. Manžel chtěl zařídit, aby nemocnou paní na jednotce intenzivní péče navštívil stomatolog, aby mohl vyrobit zubní náhradu, která, jak každý ví, úzce souvisí s pocitem důstojnosti. Lékař se nad tím podivoval, že to přece už nemá cenu. Manžel mu to musel vysvětlit: jde o čin lásky. Ježíše to gesto lásky potěšilo. Ta žena jakoby jej už dopředu (v předtuše) pomazala k pohřbu. Asi jako jediná mu porozuměla. Ale hlavním důvodem, proč se zastal té ženy, bylo to, že se na ni učedníci osopili, že jejich pohled jim tak zaslepil oči, že nedokázali vidět další souvislosti. Chudých na tomto světě je dost. Jak nám připomněl br.f. Daniel Ženatý ve svém vyprávění o Americe, nejsme žádní chudáci, to jinde na světě je chudých opravdu mnoho. Ale nejde jen o to, jak se nám materiálně daří. Těch, kteří hladoví po přátelství a po lásce, je mnoho. Někdy jsou mezi nimi překvapivě i ti, kteří vypadají suverénně a sebevědomě. Ježíš nás učí mít pro chudé otevřené oči. A přesto náš pohled směřuje ještě jinam, než kam nás vede naše křesťanské vychování nebo i naše potřeba pomáhat, a také náš pohled na svět i náš názor na to, jak by se mělo to či ono řešit. Myslím si, že je důležité nenechat se natolik ovlivnit vlastním pohledem, že nebudu schopen se podívat na věc očima druhého. Své blízké nemáme kolem sebe napořád. Čím více si uvědomíme, jak jsou pro nás vzácní, a věnujeme jim svůj čas a energii, tím lépe. Najít rovnováhu mezi tím, abychom měli otevřené srdce pro chudé tohoto světa, a tím abychom byli blízko těm, se kterými nejsme napořád, nebývá snadné. Ale komu o to jde, hledá způsoby, jak to v životě skloubit. Na rozdíl od učedníků vnímáme jinak Boží přítomnost. Věříme, že Bůh je s námi stále. Ale víme, že my jej nedokážeme vnímat stále stejně silně, kdykoli a na každém místě. Proto také máme kostely a bohoslužby. Proto si vyhrazujeme čas, který nemá jiný lidský účel a nepřináší jiný viditelný zisk. Sklonění a pokora před Boží 2 č.163 Březen 2015

3 velikostí, ale i radost z Boží blízkosti, to vypadá jako velká slova, ale ve společenství lidí, kteří, ač tak různí, dívají se stejným směrem, to můžeme prožít. To není jen tak, Boží přítomnost je mocná. Někdy člověka dojme, jindy dává povstat a jít dál. Srdečně Vás zveme ke slavení Velikonoc, ale i každé neděle, která je oslavou Kristova vzkříšení, i toho, že i nás i všechny lidi zve Kristus k životu, který jeho vzkříšení proměňuje. Nebojte se mezi nás přijít. Jsme společenství hříšných lidí, kteří se radují, že jim Bůh odpouští a že jsou si před ním rovni. Zveme Vás také na sborové shromáždění, při kterém máte možnost nahlédnout hlouběji do toho, co se ve sboru událo, a na další akce a setkání. Zvlášť bych chtěl zmínit Den Diakonie v neděli (bohoslužby, prezentace činnosti střediska, benefiční koncert), který prožijeme s česko-africkým pěveckým sborem Nsango Malamu (Dobrá zpráva). Myslím, že něco takového Valašské Meziříčí ještě nezažilo. Jeden ze zpěváků, původem z Konga, má za manželku jednu členku našeho sboru a meziříčskou rodačku. Řekněte o tom svým známým, bude to stát za to. Přeju Vám všem pokorou i radostí naplněné dny. Srdečně Váš Daniel Heller, farář Jubilanti Zdeněk Fabián Drahomíra Kramplová Květuše Volková Věra Palacká Jaroslav Mikš Marie Zetková Milan Palacký Staršovstvo Žádosti - koncert ZUŠ B-art v pátek v 16hod. v našem kostele - svatba Daniela Jelínková a Josef Holiš - sobota v 11.00hod - svatba Aneta Čáňová a Radomír Münster - pátek svatba Jana Schwarzová a Pavel Kořínek - sobota ve 12.00hod Příprava sborového shromáždění zprávu za staršovstvo připraví br. kurátor M. Fojtů a přednese ses. místokurátorka V. Tyralíková zprávu kazatele sboru připraví bratr farář Daniel Heller zprávu o nedělní škole přednese sestra Ľubica Trusinová nebo sestra Daniela Jelínková zprávu o spolku Communio viatorum přednese bratr Václav Fuksa zprávu o hospodaření sboru za rok 2013 přednese sestra Eva Janírková zprávu revizorů sborového hospodaření přednese sestra Jarmila Valchařová zprávu o mládeži sboru přednese sestra Daniela Jelínková Březen 2015 č.163 3

4 zprávu za místní středisko Diakonie ČCE přednese ředitelka střediska sestra Zdislava Odstrčilová Česká křesťanská akademie zve na přednášku Tomáše Halíka na téma Současné proměny náboženství v pátek v hod. v kině Svět Seniorátní konference se koná v sobotu od 9.00 hod v Uherském Hradišti téma: Vysluhování Večeře Páně dětem. Nominace nových členů dozorčí rady Diakonie - domácí péče: k minulé volbě byla doplněna zaměstnankyně střediska, a to paní Marie Semančíková. Sestra Fuksová odpoví za nemocnou sestru Cibulcovou bratrům Trčkovi a Šrámkovi na jejich dopisy ze závěru roku Sestra Eva Janírková zaslala finanční informace k 1. březnu 2015: pokladna:12.330,- Kč, bankovní účet: ,- Kč, saláry hotově - únor: 8.700,- Kč, saláry bankou - únor: 7.400,- Kč, sbírky celkem - únor: ,- Kč, z toho 2.200,- Kč účelová sbírka, 4.915,- Kč pro potřebu sboru, 1.890,- Kč na tisk - staršovstvo rozhodlo podpořit touto částkou časopis Český bratr, 8.185,- Kč sbírka při ekumenických bohoslužbách - na Hospic Citadela. Účelová sbírka za rok 2014 vynesla ,- Kč. Staršovstvo o jejím rozdělení rozhodlo takto: 4.900,- Kč na Adopci na dálku, 580,- Kč na předplatné časopisu Český bratr pro české evangelické sbory na Ukrajině, 7.407,- Kč na sociální fond, 7.000,- Kč pro Diakonii - domácí péči na nový automobil. Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty proběhne Sbírka na Jeronýmovu jednotu bude probíhat do Sbírka na podporu etiopských žen bude probíhat do Staršovstvo rozhodlo založit spořící konto u Poštovní spořitelny. Hospodářské záležitosti: Bratr Zajíček informoval o řešení odvlhčení chodby a bytu na faře, a to odvětráním ventilačními okny: z bytu do schodiště a nahoře na schodišti. ze zápisu Tomáše Jelínka Pozvání Série programů o Izraeli nazvaná Chaverut - CHAVERUT - PŘÁTELSTVÍ neděle 8. března 2015 v 16 hod., M-Klub, hudebník, teolog, hebraista a pedagog Tomáš Novotný, přednáška na téma Zábavný úvod do judaismu doplněná ukázkami z francouzské filmové komedie Dobrodružství rabína Jákoba (v hlavní roli Luis de Funès). neděle 22. března 2015 v 16 hod., velký sál Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, velvyslanec státu Izrael v ČR J. E. Gary Koren a poslanec Evropského parlamentu Pavel Svoboda, beseda na téma Aktuální situace na Blízkém východě. 4 č.163 Březen 2015

5 V rámci programu vystoupí pěvecké trio ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí pod vedením Terezy Válkové. Kronika Farního sboru ve Valašském Meziříčí Leden Letošní první novoroční bohoslužby vyšly na čtvrtek Nový Rok. Jak jsem se již zmínil na konci uplynulého roku, nebyly ani bohoslužby s poděkováním za celý rok, avšak ani ty Novoroční, nějak více navštíveny. Řada rodin s dětmi byla asi v rámci dlouhého školního volna u svých širších rodin mimo Valašské Meziříčí. U starších pravidelných návštěvníků bohoslužeb se nejspíše projevila také únava. Na obou bohoslužbách bylo přítomno jen asi 30 členů sboru. Na začátku roku nám posloužil kázáním br. Josef Hurta ze Stříteže, když náš br. Heller kázal na oplátku ve Stříteži a Rožnově pod Radhoštěm. V kázání hovořil o prospěšnosti výkladu biblického textu v původních dobových souvislostech a o následném navázání směrem k tomu, co nám vybraný text chce říci v dnešní době. Připomnělo mi to již zmíněný obsah článku br. psychologa Říčana o dvou koncích bible v Českém bratru, jako doporučení pro vedení biblických hodin. Staršovstvo se na své první schůzi v novém roce sešlo v pondělí 5.1. Pravidelný týdenní program byl zahájen rovněž až v týdnu od neděle 4.1. Také biblická hodina ve středu 7.1. byla zahajovací. Vzhledem k tomu, že v dalších týdnech budou v úterky ekumenická shromáždění a budou se konat tentokrát 4x, rozběhnou se biblické hodiny prakticky až po těchto shromážděních Ekumenická shromáždění jsou v letošním roce plánována v kostele ŘKC, v modlitebně Apoštolské církve v budově Numeri na Zašovské ulici, předposlední v modlitebně Adventistů na ulici Hranické a poslední v našem kostele jako večer chval. Jsou letos o týden posunuta, protože v úterý přednáší ve Valaš. Meziříčí paní Jiřina Šiklová (v ohláškách) a řada lidí si nechce nechat tuto přednášku ujít. V pátek dne 9.1. jsme se ve 13 hodin odpoledne rozloučili se sestrou Vlastimilou Češkovou, která zemřela tiše ve středu 7.1. ve svých nedožitých 110 letech, do nichž jí scházely pouhé dva měsíce. Byla rovněž nejstarší občankou ČR. Její skon byl rodinou ohlášen dojemně skromným smutečním oznámením. Beta kurz v rámci biblické hodiny (společně) ve středu dne proběhl s účastí jak neslyšících sester a bratří, tak s přítomností nás obvyklých účastníků biblických hodin. Bylo nás přítomno ke dvaceti. Pokračovali jsme ve výkladu biblických textů dle již zmiňované příručky bratra faráře Otřísala. Bylo to velmi živé setkání a bude jen dobře, že 1x v měsíci se takto sejdeme vždy společně. Je to myslím dobré pro obě strany účastníků a na obou stranách je citelná vzájemná upřímnost. Ekumenická shromáždění začala v úterý v 17 hod. v kostele ŘKC. Zde je vedl farář Pavel Stefan a kázal Tomáš Hasmanda z Církve Apoštolské na téma Ježí- Březen 2015 č.163 5

6 šovy cesty přes Samaří. Každý z nás má své Samaří, kterému se může vyhnout, nebo jej s obavami přejít. Druhé shromáždění se konalo po týdnu, opět v úterý, v sále, který si pronajímá církev Apoštolská v budově vedle hlavní budovy MěÚ v našem městě. Zde kázal náš br. Dan Heller a ve svém kázání pojal Ježíšovu cestu Samařím z jiného, širšího, Ježíšova pohledu. Sál, který si v současnosti ke svým bohoslužbám pronajímají Apoštolští, dává účastníkům velké pohodlí a také zázemí (malý sál, toalety atd.). Toto druhé shromáždění mělo také svou část modliteb ve třech - za křesťany mnohde na světě v obtížné situaci, zejména křesťany na Blízkém východě. Kromě již výše uvedeného druhého ekumenického setkání, tímto týdnem první měsíc roku končí. První únorová (i březnová) neděle vycházejí na datum 1.2. (1.3.). Snad ještě poznámka o tom, že v lednu nás letošní zima šetřila a celý tento zimní měsíc byl počasím poměrně příjemný a umožnil návštěvu všech akcí i starším členům sboru. Kronika, dodatek únor První únorová neděle byla nedělí s kázáním pro děti. Nebylo jich ale mnoho spíše byly přítomny ty starší, vlastně spíše již mládež, převážně z obou rodin Jelínkových. Možná právě proto bylo kázání, proslovené pouze od stolu Páně (ne z kazatelny), opět dobře srozumitelné nám ostatním především těm starším v zadních řadách. Také reakcí některých z nás byly úsměvy až zasmání na jedné straně a přikrčení se, případně sklonění hlavy, aby nás bratr farář náhodou nevyvolal k odpovědi na nějakou tu biblickou otázku určenou dětem kde že již jsou léta našich NŠ a náboženství pravda? V odpovědích jsme již rozpačití a nehrneme se k nim. Je pro nás starší také dost příznačné, že ač si mnozí stěžujeme, že z těchto zadních řad, zejména při proslovu kázání z kazatelny (od stolu Páně je slyšet zřetelněji), mnohdy již neslyšíme tak dobře, téměř nikdo nedbá dobré rady, jít si sednout do předních řad, abychom slyšeli lépe. Také já si říkám: však k tomu jednou dojde ani ne tak pro lepší poslech, ale proto, že nás bude v kostele přítomno právě tak pouze pro první, dělené lavice. V úterý 3.2. bylo třetí ekumenické setkání v modlitebně Adventistů s.d. na hřbitovní ulici. Modlitebna praskala ve švech, což asi všechny, kteří se zúčastňujeme pravidelně, potěšilo. Kázáním tentokrát posloužil farář ŘKC otec Pavel Stefan. Začal upozorněním na některé zajímavé malé spisy křesťanských autorů. Pak se snažil vcítit do myšlení muslimů, kteří mnohdy právem poukazují na úpadek světa křesťanů, z něhož je k ostatním šířena často pokleslá kultura nejrůznějších projevů běžného života vztahu k penězům, vztahu k drogám, mnohdy až nepochopitelná volnost, špatně chápaná svoboda slova a nakonec i pochybná svoboda vztahů mezi mužem a ženou, někdy až pornografie. Co si z toho může pro sebe vzít normální islámské náboženství, které je jistě v těchto směrech správně staromódní? A jak právě tohoto negativního umí využít extremismus muslimů! Po oprávněném kritickém úvodu se vrá- 6 č.163 Březen 2015

7 til br. Stefan k již potřetí opakovanému čtení o cestě Pána Ježíše Samařím. K samařské ženě a k našemu vlastnímu vztahu k lidem, kteří pro nás třeba nemusí být právě nejpřijatelnější některými rozdílnými názory. A přesto jsme povinni je vyslechnout a snažit se jim porozumět. Na tomto třetím ekumenickém shromáždění byly rovněž jakési ohlášky, jejichž prostřednictvím bylo připomenuto v tomto roce mimořádné čtvrté ekumenické shromáždění v našem evangelickém kostele. Tím bude večer chval, jak vysvětlil náš br. Heller. Bratr Jindřich Kimler z Hranic pak spolu s Bohdanem Mikuškem připomněli následující setkávání v rámci svátků Chaverut - přátelství se Židy. Tato setkání se budou konat vždy po čtrnácti dnech. Prvně v neděli v hod. v M-klubu, pak v neděli 8.3. a v neděli 22.3., vždy v tutéž hodinu. Stručně zmínili rovněž přítomné hosty a obsah všech setkání. Sbírka na konci tohoto třetího ekumenického shromáždění byla opět věnována ve prospěch Diakonie hospice Citadela, za což jsme my menšinoví evangelíci, jistě nesmírně vděční! Závěrečné ekumenické shromáždění v úterý se konalo v našem kostele formou večera chval. Celé je připravila kytarová hudební a pěvecká skupina bratří katolíků (Bohdan Mikušek, jeho paní a paní Jarka Fabiánová), Tomáše Vémoly z Bratrské jednoty baptistů a našeho Dana Hellera u kláves. Ta vytvořila pěveckou a modlitební kostru tohoto večera. Na tu se pak napojily jednotlivé modlitby přítomných, pronášené za tichého doprovodu kytar. Kázání měl bratr Zubík z BJB. Kostel byl zcela zaplněn včetně židlí, přistavených vzadu a podél stěn. Byl to velmi silný společný večer. Sbírka směřovala opět k hospici Citadela, za což musíme být především vděčni přítomným z jiných církví, kterých byla naprostá většina. V neděli jsme měli bohoslužby se zástupem br. farářem Danielem Palou ze Vsetína, t.č. uvolněným z trvalé služby na sboru. Náš br. Heller byl v Jablůnce, kde vedl výroční sborové shromáždění. Liturgie bohoslužeb byla poněkud odlišná, s omluvou br. faráře. Ale právě proto nás upoutávala, také asi tím, že při změnách býváme v očekávání, jak to hostující farář pojme. Kázání bylo tak trochu s otázkami na posluchače, jakoby již vžité bohoslužby pro děti dost k přemýšlení na doma. K odpovědi bratru faráři se nikdo z přítomných neměl. Ve středu byla biblická hodina téměř po jeden a půl měsíci. Byla společná s neslyšícími bratry a sestrami z kurzu beta. Datově vyšla právě na Popeleční středu, a tak ji br. Heller rovněž pozměnil jednak připomínkou začátku předvelikonočního půstu, jednak četbou pohádky Karla Čapka o dědečkovi bezdomovci. Dědečkovi, který přes původní zlé úmysly svých pronásledovatelů, přitáhne k sobě nesmírný dav lidí, který mění nakonec své zlé úmysly poté, co dědeček odchází z tohoto světa (srovnej ukřižování Krista). Také připraveným pohoštěním čerstvě napečeným nekvašeným chlebem, minirajčátky, zelenými olivami a dietním ovocem na dortových korpusech, také však bylinným čajem byl tento první postní večer zvláštní. Vše tentokrát připravil obětavě br. farář. Myslím, že tato společná biblická hodina, která se koná 1x za měsíc, se nám, všem přítomným, včetně hluchoněmých bratří, již docela zalíbi- Březen 2015 č.163 7

8 la. Jen škoda, že tentokrát my běžní účastníci jsme byli jen čtyři. Kolik dalších s námi mohlo strávit ten užitečný večer a pozorovat zájem neslyšících bratří a sester. Pavel Hromádka Událo se ve sboru Sborové odpoledne Nuž Bohu děkujme ústy i srdci svými, kterýž každodenně nám i všem dobře činí Touto písní jsme zahájili sborové odpoledne s milými hosty br. farářem Danielem Ženatým a jeho manželkou Danielou. Bratr farář nám připravil Povídání o Americe, v němž přiblížil svůj více jak dvouměsíční studijní a oddychový pobyt ve východních oblastech států USA (odlétal loňského roku). Účelem cesty, jejíž uskutečnění považuje za zázrak, bylo poznat život tamních presbyteriánských sborů, setkat se nejen s presbytery, ale např. i se studenty, navštívit fakulty s kontaktem k naší ČCE, nasát do sebe atmosféru denního života prostých lidí v městečkách i velkoměstech, vnímat i krásy přírody této zaoceánské země. Posluchači ve zcela zaplněné sborové místnosti se zájmem sledovali promítání fotodokumentů z této cesty, k nimž br. farář živě a spontánně vyprávěl. Letadlo vypravené z Vídně přistálo ve Washingtonu, odkud ho přátelé odvezli do Annapolis hlavního města státu Maryland. Tento členský stát USA leží u zálivu Atlantského oceánu. Po ubytování v zajímavém domě následovala spousta jednání a posléze procházka městem (pod spletí drátů a vedení typické pro toto třicetitisícové město). Město Washington, ležící u pobřeží stejnojmenného státu (sídlo vlády USA), s výhledy na přístaviště a oceán procházel zvolna se svým průvodcem. Ten nikam nespěchal, což je typické pro Američany, na rozdíl od nás. Dalším místem pobytu byl Cumberland. Zde se setkal se starostou i se zajímavými lidmi, např. s kadeřnicí, která vaří nedělní polévku pro bezdomovce. Br. farář navštívil i místní věznici, sešel se s kaplany (sloužící denně od 6.45 do hod.), využil možnosti prohlédnout si její prostory i vybavení, sešel se s jejím ředitelem, zúčastnil se bohoslužeb. V duchu srovnával s pardubickou věznicí; tato byla modernější i co do vybavení, avšak příběhy vězňů jsou stejné. Dozvěděl se, že kaplani v nemocnicích mají trochu odlišné postavení než u nás, např. zde nevysluhují křesťanské bohoslužby (docházejí sem místní faráři), informují pozůstalé o úmrtích. Město Pittsburgh (v jižní Pensylvánii) více jak půlmilionové město, jímž protéká řeka Ohio, překvapilo nádherným okolím, stejně malebným jako u nás na Valašsku. I místní bohoslužby připomínaly ty konající se u nás. Typická je zde vlajková výzdoba, obyvatelé s oblibou vlajkami zdobí nejen domy, ale i interiéry, včetně kostelů. Jsou zde místa určena pro kolemjdoucí, využívaná k meditaci, modlení i odpočinku; 8 č.163 Březen 2015

9 občané pečují o potřebné, o seniory, existuje tu kromě azylového domu spousta sociálních sdružení, členové náboženské komunity v nich pracují za minimální mzdu. Stovky rodin a jedinců církve velmi finančně podporují. New York přístavní město ležící v ústí Hudsonu a East Riveru, řek vlévajících se do Atlantického oceánu (ve stejnojmenném státě USA), je osmimilionové město. Zde byl br. Ženatému hostitelem i průvodcem Ondřej Stehlík, farář místní presbyterní církve; farní byt byl zakoupen v mrakodrapu na Broadway. (O. Stehlík pochází z Čech, působil na Vysočině a v Praze Libni.) V průběhu bohoslužby byly některé odlišnosti, např. před přímluvnou modlitbou je dán prostor k neformálním modlitbám, upřímným sdělováním jednotlivých účastníků bohoslužeb (podobně jako během ekumenického večera chval u nás). Lidé obyvatelé věžáků a mrakodrapů rádi tráví volný čas v přírodě, využívají parků, trávníků, sportovišť. Asi 200 km od New Yorku se nachází Betlehem; zde postavili některé domy moravští bratři (již v 18. století), vybavili je prvními vodovody. Nachází se zde nejstarší knihkupectví (z roku 1738), evangelická univerzita. O úctě k J. A. Komenskému svědčí zhotovení jeho sochy, kterou roku 1991 odhaloval V. Havel. Jedním z okresů New Yorku je New Jersey se známým hokejovým klubem. Manhattan jedna ze čtvrtí New Yorku, jeho hospodářské i politické jádro s více jak 1,5 mil. obyvatel, byl významným cílem cesty. Nechyběla ani projížďka lodí, pohled na Sochu svobody, panorama mrakodrapů, Brooklynský most, chůze po Broadwayi, návštěva divadla i zážitky z večerní procházky městem. Studijní cesta zavedla bratra Ženatého do Keystonu, kde se nachází univerzita s teologickými semináři aj. Dozvěděli jsme se, že v USA existuje na sborů presbyterní církve. Např. v Atlantě (hlavní město státu Georgia asi s půlmilionem obyvatel) se konají dopoledne troje bohoslužby. Nedělní školy se účastní dospělí, biblické Březen 2015 č.163 9

10 hodiny připravuje vždy někdo z účastníků. Ve sborových prostorách se nacházejí odpočívadla, herny pro děti aj. Pro potřebné je organizován rozvoz jídel (podobně v naší Diakonii). Vrátíme se do New Yorku, pohlédneme na rozlehlý centrální park, Manhattan, kostel sv. Patrika, Sochu svobody, oceán; tříposchoďová parkoviště řeší nedostatek parkovacích míst. Rozloučíme se pozastavením u působivého památníku obětem teroristického útoku na dvojčata v Manhattanu. Tvoří ho půdorys zřícených budov lemovaný jmény obětí, přes něž neustále proudí voda, stékající do šachtice. Závěrem nám br. Ženatý shrnul své poznatky: Američané, tak jak je měl možnost poznat, jsou obyčejní, prostí, nekomplikovaní; - jsou hrdí na svobodu, ctí ty, kteří se za svobodu zasloužili (četné památníky), - pečují o veterány, - jsou velmi aktivní v penzijním věku (pracují nezištně), mají velké sociální cítění, - jsou ohleduplní na silnicích, nepředjíždějí (110 km/h povolená maximální rychlost), převládají auta japonské výroby (90%), případně německé, - v zemi je málo železnic, - je vyřešen systém financování sborů (členové odevzdávají část platu, odkazují církvi majetek formou závěti, angažují se ve výstavbě, opravách). Z diskuse (ses. Dempírová, Popelářová, br. Hromádka) jsme se dozvěděli, že náboženství se na školách nevyučuje, fungují i dětské pěvecké sbory, existují kromě dalších náboženství i četné sekty (více než u nás); na dotaz týkající se poměru členů sboru a přispěvatelů bylo odpovězeno, že např. ze 700 členů sboru nejméně polovina se účastní pravidelně bohoslužeb a přispívá; u nás je 10 č.163 Březen 2015

11 ten poměr horší; program bohoslužeb je přibližně stejný, atmosféra je klidná, radostná, písně hřímají. Vydrželi bychom poslouchat poutavé vyprávění ještě déle, ale čas byl neúprosný. Díky! Díky i za tu příjemnou atmosféru při kávě, čaji a dobrotách. Cítili jsme i tu Boží laskavost, která vyzařovala ze závěrečné písně Někdo mě vede za ruku Blanka Maršálková Zemřelí Sestra Vlastimila Češková se narodila jako nejmladší z 10 dětí. Od 11 let se učila na měšťance a později studovala na učitelském ústavu ve Valašském Meziříčí. Její tatínek byl řídícím učitelem na Mikulůvce. Po studiu učila paní Vlasta v Růžďce, na Bystřičce, v Hoštálkové, naposledy zase na Mikulůvce. Ženy v tehdejší době mohly pracovat jako učitelky jen tehdy, kdy zůstaly svobodné, resp. neměly děti. Naštěstí, když se sestře Češkové narodilo první dítě, právě se změnil zákon a ona mohla dále učit. Dcera Jana se dala na učitelskou dráhu, stejně jako většina vnoučat. Sestra Vlasta Češková neměla lehký život. V dětství prodělala tyfus. V 11 letech jí umřela maminka. Prožila první i druhou světovou válku. V první padl jeden z bratrů, v té druhé jí nacisté popravili bratra. Poválečná totalita jí vzala možnost učit a manželovi podnikat. Její syn zemřel mladý - ve 44 letech. Přesto byl její život plný světla. V rodinném mlýně vařila pro všechny zaměstnance. Když jim mlýn sebrali, ještě v něm nějakou dobu pracovala. Mlýn byl v roce 1958 znárodněn, zanedlouho byl upraven na míchárnu krmiv, jejíž provoz byl později také ukončen a interiér zůstal totálně vykraden (včetně vypínačů). V této době už pak paní Češková zase nesměla vykonávat své učitelské povolání Její život byl jako pestrá malířská paleta. Vešlo se do něj divadlo, zpěv, nacvičování, sokolská skupina ve Valašském Meziříčí a na Bystřičce, loutkové divadlo pro děti v obci Sestra Češková byla velmi trpělivá. Dovedla vycházet s lidmi v rodině i jinde. Měla svůj názor, ale i nadhled. Uměla se přizpůsobit, když to považovala za dobré. Velmi pečovala o rodinnou pospolitost. V dokumentu o ní bylo řečeno, že byla babičkou pro širokou veřejnost ale to nebylo až jejím vysokým věkem. Její dům byl otevřený, podle slov dcery Jany podobný zájezdnímu hostinci: stále někdo přijížděl na návštěvu rodina i přátelé. Jednou tam prý bylo najednou 32 lidí. Každý byl vždy vítán. Na sobotu paní Vlasta vždycky navařila hrnec kyselice a napekla koláče. Obdivovali jsme její svěžest. Myslím, že na málokom se tak naplnilo Izajášovo zaslíbení (58,11): Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem. Sestra Češková měla zdroj, který nevysychá: věděla o lásce Boha, který člověka povolal do života, který jej skrytě podporuje a po smrti jej opět očekává s otevřenou náručí. Proto byla jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí (Iz 58,11). Rád cituji větu, kterou mi jednou řekla: Po té stovce už to není ono. Březen 2015 č

12 Obdivovali jsme i její paměť. Pamatovala si snad všecko. Nevzpomínám si však ani na jediný okamžik, kdy by vzpomínala ty zlé věci. Říkala: Jsem ráda, že už si toho tolik nepamatuju. Právě to jsem na ní obdivoval nejvíc: že nezatrpkla, nezahořkla, ač měla proč, a to ani ve vztahu k lidem, ani ve vztahu k Bohu. Skoro neuvěřitelné je, že do školy, kde nemohla učit, chodila vařit polévku pro děti (v době, kdy ještě školní jídelny nebyly obvyklé). Vědomě se rozhodla pro vstřícnost a pro to, že v sobě nebude živit žádnou nenávist. Naopak, kromě lásky byla i nositelkou smíření. Smíření pro ni nebylo rezignací, ale vždycky novu aktivitou, snažila se přispět k tomu, aby lidem bylo dobře a žili spolu v pokoji. Bylo krásné se s ní setkávat. Sestra Vlastimila Češková zemřela tiše ve středu 7. ledna Rozloučili jsme se s ní v našem kostele v pátek 9. ledna. Četli jsme Žalm 23., Simeonův chvalozpěv (Lk 2,25-32) a dvě pasáže z proroka Izajáše (60, ,11-12). Rozloučení se neslo v duchu vzájemnosti, obdivu a vděčnosti vůči Bohu i této krásné osobnosti. Sloužili jsme při něm společně s br.f. Zdeňkem Píšťkem, protože ses. Češková byla jakoby rozkročená mezi naším sborem a Mikulůvkou, kazatelskou stanicí prženského sboru. Kromě písní z evangelického zpěvníku jsme zpívali jednu píseň ze starého evang. zpěvníku, kterou sestra Češková měla ráda a kterou jsme spolu zpívali ještě před Vánoci: Já slyšel Ježíše, an dí. Mnoho lidí ji asi léta nezpívalo, ale přesto to byl zpěv velmi silný. V roce 2011 se stala sestra Vlasta Češková nejstarší občankou České republiky. Skrze skrze svůj věk byla slavnou osobností, zůstala však velice skromná. To podstatné jí napsala rodina na smuteční oznámení: Láskyplná žena. Velikost člověka není v tom, kolik lidí jej obdivuje, ale v tom, že jej miluje Bůh, který mu dává důstojnost. Daniel Heller Ekumenická setkání Někdy na začátku ledna na faře zazvonili manželé Málkovi z katolické farnosti a přinesli nám do kostela či do jiných společných prostor tento obrázek (vpravo), krásně zarámovaný. Je ze sbírek Okresního vlastivědného muzea J.A. Komenského v Přerově, z knihy Lux e tenebris (Světlo v temnotách) z roku Je nadepsán: Úplný a poslední cíl zjevení Božího, obrácení všech národů k Bohu, podle Žalmu 86,9 (který je pod obrázkem citován): Všechny národy, které jsi učinil, Pane, přijdou a budou se klanět před tvou tváří. Obrazu vévodí zářící symbol Krista Ježíš Nazaretský, Kristus, Syn Boží jediný. Pod ním je bezpočet lidu, všech tehdy známých skupin národů a ras (dole např. Američané, Francouzi, Holanďané, Angličané, Španělé, veprostřed východní národy - Maďaři, Turci, Peršané, Tataři, Indové, etc. ). Manželé Málkovi vyjádřili údiv a vděčnost nad tím, že už v té době lidé toužili po jednotě a že věděli, že různost národnosti či rasy není na překážku, a že společné 12 č.163 Březen 2015

13 vzývání Pána tedy není nic nového pod sluncem. Bylo to i pro mne takové povzbuzení na začátku roku i na začátku ekumenických setkání. Možná může někomu připadat vize všech národů klanějících se Kristu jako naivní obraz. Vždyť různá náboženství se vnímáním té skutečnosti, která nás přesahuje, dost liší. Myslím si, že právě není náhodou, že Kristus zde není znázorněn předmětně (jako lidská tvář), ale jen symbolicky. To je totiž ještě náročnější, ale do budoucna ještě potřebnější: nalézat společné cesty i s lidmi jiných náboženství a kultur, s lidmi zcela jiného smýšlení. Daniel Heller Březen 2015 č

14 Jednota křesťanů, jak jsme přesvědčeni, nebude plodem rafinovaných teoretických diskusí, ve kterých se každý pokouší přesvědčit druhého o opodstatněnosti vlastního mínění. Syn člověka přijde a najde nás ještě uprostřed diskuse. Musíme uznat, že k dosažení hlubiny Božího tajemství potřebujeme jeden druhého, potřebujeme se setkat a konfrontovat pod vedením Ducha svatého, který harmonizuje rozdílnost, překovává konflikty a smiřuje rozdílnosti. Papež František Domácí péče Žerotínova 319 Hospic Citadela - Žerotínova Valašské Meziříčí recepce: telefon: fax: č.účtu: /0800 č.účtu: / Krása a elegance zazáří ve prospěch hendikepovaných Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí Vás srdečně zve na módní přehlídku s Vlaďkou Erbovou, která se uskuteční dne 19. března 2015 v 18 hodin v sále Kulturního zařízení. Přehlídku organizuje firma Kosmetika Blanka Machancová ve spolupráci s Kulturním zařízením města na podporu činnosti Diakonie. Své modely Vám představí obchod s dětským zbožím Bambino (Martina Sekerová), salon Nej pro tebe Vám předvede společenskou a svatební módu kolekcí Věry Kadlecové, firma Stopp Optik modely doplní svými originálními brýlemi a sociální podnik Second Help si pro Vás připravil kolekci jarní outlettové módy, která se pro Vás může stát letošní inspirací k obnově šatníku. (Modely ze Second Helpu budou na vlastní kůži propagovat také paní ředitelka Mgr. Odstrčilová a marketingová pracovnice Diakonie ČCE. ) Těšit se můžete též na vystoupení dětského pěveckého sboru Broučci a mužského vokálního seskupení SEXTET+. Přestávku si lze zpestřit ochutnávkou vín od ALS 28 a nabídkou přírodní kosmetiky firmy Antonie Lifestyle. Přijďte se potěšit pohledem na krásu a zároveň tak napomozte dobré věci. Výtěžek ze vstupného je určen na 1. etapu rekonstrukce budovy Diakonie na Vrbenské ulici, která bude sloužit pro potřeby lidí se zdravotním a mentálním hendikepem. Vstupenky jsou k zakoupení v předprodeji Informačního centra Sýpka za 200,- Kč. Alena Hellerová 14 č.163 Březen 2015

15 Hledají se dobrovolníci k ležící paní Paní, která sama trvale pečuje o těžce nemocnou osobu, hledá dobrovolníka, který by s nemocnou byl v neděli dopoledne (od 8.30 do 11 hodin), aby se mohla zúčastnit bohoslužeb. Byla by vděčná i za jakoukoliv pomoc během týdne, aby měla možnost zajít k lékaři apod. Bude lépe, pokud se najde více osob, které se budou moci ve službě střídat. Adresa: Ulice J.K. Tyla, Valašské Meziříčí Kdo by byl ochotný tuto službu přijmout, může získat podrobnější informace u paní Ludmily Vašákové z Diakonie - tel Příběhy ze šatníku Co byste potřebovala? oslovím příchozí. Vyměnit manžela, vyhrkne pohotově. Obě se zasmějeme a posléze se odvíjí normální obchod. Nabízíme, vybíráme, zkoušíme, zboží se jí líbí, je cenově přijatelné; zákaznice i já jsme spokojeny. Přichází k nám různí lidé, převážně ženy, vyslechneme i jejich životní problémy, ať již zdravotní či rodinné. Jsou sdílné, očekávají naše pochopení, podporu. Mají často hluboko do kapsy, jedny smlouvají, druzí si vybrané zboží nechávají odložit na sjednaný termín. Chodí k nám také děti, najdou tu drobnosti i za pár korunek, obdivují koutek s hračkami. Ráda si s nimi popovídám, ať již o škole nebo zájmech, zálibách. Občas se u nás ukázala školačka, vždy chtěla něco na panenku. Sbíraly jsme jí s Lenkou Šustalovou vyřazené kojenecké zboží, neprodané oblečky, které ze zbytků látek Lenka vyráběla pro panenky určené k prodeji. Dívenka slibovala, že přijde i s maminkou a že si u nás něco pěkného koupí. Bylo to však jen zbožné přání, matka nikdy nepřišla. Už jistě tato malá zákaznice odrostla dětským střevíčkům, přestala k nám chodit, a tak taška s nápisem pro panenky osiřela. Nemohu nevzpomenout na ženu přibližně středních let alkoholičku. Často se pohybovala mezi bezdomovci, bývala vidět na různých místech města. Z růžolící, předčasně zestárlé tváře trochu bázlivě těkaly výrazné hnědé oči, její prošedivělé vlasy málokdy byly upravené. Chodila se k nám oblékat za nějaký ten přijatelný peníz. Na její vyšší vyzáblou postavu bylo z čeho vybírat. Vážila jsem si u ní toho, že dostála slovu, pro odložené věci si vždy s pár korunami v kapse přišla. Byla málomluvná, ale podařilo se mi s ní navázat nit hovoru. Po rozchodu s partnerem se chtěla osamostatnit. Přijala prý práci pomocné síly v pekárně v Lešné. Měla slíbeno i trvalé místo, osvědčí-li se. Moc se na práci těšila, já jsem jí to přála. Od té doby nepřišla, ani jsem ji nikde nepotkala, jako by zmizela ze světa. Je to jeden ze smutných lidských příběhů, snad s otevřeným koncem. Březen 2015 č

16 Blanka Maršálková Bohoslužby: neděle 9.30 sborový den, bohoslužby s večeří Páně, farář Mojmír Blažek Beseda s br.f. M.Blažkem na téma: Jak dnes svědčit o Bohu? neděle 9.30 pravidelné bohoslužby neděle 9.30 (pozor na změnu času na letní) bohoslužby+sborové shromáždění čtvrtek Zelený čtvrtek, bohoslužby s VP pátek Velký pátek, bohoslužby s VP neděle 9.30 Boží hod velikonoční Další program v našem kostele: - bohoslužby s večeří Páně Úřední hodiny: kdykoli dle dohody Farář Daniel Heller mobil: pevná linka: Pastorační pracovnice Věra Tyralíková mobil: Pokladník Eva Janírková mobil: Adresa sboru: Blahoslavova Val. Meziříčí telefon do kanceláře: číslo účtu u Poštovní spořitelny: /0300 NÁŠ ČASOPIS Vydáno pondělí v h - sborový večer Příspěvky, ohlasy - Cestopisné vyprávění a připomínky přijímá: ses. Blanky Maršálkové s promítáním Anna Jelínková Palackého 420/21 16 č Val. Březen Meziříčí 2015 mobil:

17 Pravidelný týdenní program: Středa náboženství biblická hodina Čtvrtek dorost Pátek mládež Neděle 8.45 nácvik sborového zpěvu 9.30 bohoslužby Bohoslužby v domově důchodců v Podlesí: Neděle co 14 dní ve hod. farář Daniel Heller pro zájemce sraz u kostela ve hod.

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Velikonoce 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ

Velikonoce 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ KAZATELSKÁ STANICE KOSTELEC NAD LABEM Velikonoce 2014 Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

VÝROČNÍ SBOROVÝ DOPIS

VÝROČNÍ SBOROVÝ DOPIS VÝROČNÍ SBOROVÝ DOPIS Velikonoce 2015 Členům a příznivcům evangelického sboru v Třebenicích Mazané pomazání Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. (Mk 14,8) Ježíš se nachází na hostině.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program Střešovický evangelík na duben 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P R O G R A M S O B O T N Í B O H O S L U Ž B Y 20. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 5. října 2013 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Kubík Tomáš Společná píseň č.

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty Kostelní náměstí, Cheb Motto: Ekklésia et martyria Kostel jako místo svědectví Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku (Žalm 119,105) 19:00 19:10 Slavnostní

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více