Děkujeme, že jste si zakoupili již šestý ročník Vrčeňské ročenky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 2011 - Děkujeme, že jste si zakoupili již šestý ročník Vrčeňské ročenky."

Transkript

1 VRČ E Ň S KÁ RO Č E N KA Děkujeme, že jste si zakoupili již šestý ročník Vrčeňské ročenky. Přijměte, prosím pozvání na procházku naší malebnou vískou a připomeňme si společně dění v naší obci L.P šestý ročník vychází v lednu vydává Obec Vrčeň

2 N o v o ro č n í v ý s t u p n a Š t ě d rý Novoroční výstup na vrch Štědrý se konal tradičně 1. ledna od třinácti hodin. Za polojasného počasí při teplotě 0ºC se na pochod postupně vypravilo na 22 (vloni 38) malých i větších nadšenců s 5 (vloni s 1 0ti) pejsky. Nejmladšímu účastníkovi, který se nesl v ruksaku, bylo pouhých 1 3 měsíců. N o v o ro č n í I I. k o n c e rt p ě v e c k é h o s b o ru Novoroční II. koncert Smíšeného pěveckého sboru Vrčeň se uskutečnil v pátek 7. ledna 2011 v hodin v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni. O b č a n s ké s o u ž i t í To, že policisté mají v práci o zábavu postaráno, svědčí případ ze středy 5. ledna Strážci zákona z Nepomuku přijali ve večerních hodinách oznámení o napadání mezi druhem a družkou v obci Vrčeň. Po příjezdu do bydliště se policisté ocitli před mužem, který slovně napadal nejen svou přítelkyni, ale i své dvě nezletilé dcery. Policisté proto rázně zakročili a za použití donucovacích prostředků agresora zajistili. Dechovou zkouška prokázala u muže přítomnost 2,11 promile alkoholu. Díky tomu útočník putoval na H a s i či l i kvi d o va l i p o ž á r Požár byl ohlášen v neděli 1 6. ledna 2011 ve protialkoholní záchytnou stanici. Po hodin. Plameny už v té chvíli pohltily celý půdní prostor vystřízlivění se bude zodpovídat z hospodářské budovy bývalého mlýna ve Vrčeni na přestupku proti občanskému soužití. jižním Plzeňsku. Požárem byla zničena celá střešní konstrukce s krytinou. Profesionální i dobrovolní hasiči uchránili před plameny uskladněné dřevo a uhlí, a také prostory chlévů a garáží. Záchranné a likvidační práce prováděli hasiči do hodin, místní dobrovolná jednotka vykonávala dohled nad požářištěm do ranních hodin druhého dne. Škody byly vyčísleny na 500 tisíc korun, hodnota uchráněného majetku činí 1 milion korun. Příčinou vzniku požáru je pravděpodobně nedbalost ze strany neznámé osoby. P ře v rá c e n ý a u t o b u s 24. ledna 2011 sjel na příjezdu do Sedliště směrem od Vrčeně autobus do příkopu, kde se převrátil. Autobus se musel následně vyprostit. -2-

3 M a s o p u s t n í re j V sobotu 1 2. února se uskutečnil Masopustní každý z průvodu maškar tradiční lehké rej. Průvod masek vyšel krátce po 1 3-té občerstvení. hodině tradičně od hostince Na Faře. Při zamračeném podnebí s teplotou lehce nad nulou se masopustní veselice zúčastnilo v průvodu pouze necelých 20 masek, mezi nimi bylo i několik dětí. Letos vyrazil jako doprovodné vozidlo obrněný válečný transportér, který ochraňoval několik lapiduchů, čarodějnici na koštěti s moderní GPS navigací, nezbednou školačku, ale třeba i červenou karkulku, rumovou vílu, babku s fajfkou nebo vysloužilou dvoubarevnou prostitutku, atd. Po návratu do hostince dostal S o u t ě ž Z l a t ý e rb místo v kategorii Nejlepší webová stránka obce Plzeňského kraje obhájila Obec Vrčeň se svým webem, který naleznete na adrese Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly předány na slavnostním ceremoniálu za účasti člena Rady PK Petra Smutného 1 6. března V celostátním kole jsme skončili na hezkém čtvrtém místě. Ve p ř o v é h o d y E k o l o g o v é u p ra v i l i h n í z d i š t ě c h rá n ě n é h o č á p a č e rn é h o Náhradní podložku pro hnízdo vzácných čápů černých instalovali v lesích u Vrčeně na jižním Plzeňsku ochránci přírody. Větev, na které měli čápi roky hnízdo, se loni po silné vichřici odlomila a hnízdo i s mláďaty spadlo dolů. " Byla to velká škoda, minimálně dvě mláďata pád hnízda nepřežila, a proto jsme se rozhodli nabídnout černým čápům na letošní hnízdní sezonu novou a hlavně bezpečnější hnízdní podložku," uvedl Makoň. Nová podložka už nespadne. Je to svařený ocelový rám pevně ukotvený ke kmenu. Na rám napletli ochránci přírody z klacků a chvojí nové hnízdo, které by mělo vzácné čápy přilákat. Čápi, pokud se na lokalitu vrátí, si pak podle vlastních požadavků sami přistaví další část hnízda. " Podobné podložky máme v kraji už dvě a na každé černí čápi pravidelně hnízdí. Zda se jim bude zamlouvat i tato, je už jen na nich," konstatoval Kovovou konstrukci umístili Makoň. ekologové na stejném stromě. V sobotu dne 2. dubna 2011 pořádali místní hasiči, jako hlavní organizátor, první vepřové hody v tomto roce. Z 260 kg masa (2 prasata) se připravilo několik menších prodejních balíčků (80 kg), uvařilo se a zkonzumovalo 1 2 kg ovaru. Vyrobilo se a prodalo 530 jaternic, cca 200 jelit a 1 50 litrů polévky. -3-

4 Vítá n í o b čá n ků V sobotu 1 9. března proběhlo v obřadní síni obecního úřadu každoroční Vítání nových občánků, kteří se narodili v předešlém roce, tedy K vítání se díky nemocen dostavilo pouze 5 ratolesti se svými rodiči. Přítomným přišly přednést básničky a zazpívat děti z místní Mateřské školy. Starosta obce předal na závěr maminkám v upomínku velkou růži, tatínkové obdrželi od paní místostarostky Pamětní knížku a Rodinnou matriku. Poštovní spořitelna založila děťátkům spořící účet Era první konto, na který Česká pošta Vrčeň vloží počáteční vklad ve výši 200,-Kč. Další pozorností byl také malý brindáček. V rámci vítání se rodiče podepsali do Pamětní knihy obce, vedle obrázku, který pro tento slavnostní okamžik opět nakreslil náš ak. malíř Jindřich Krátký. P o u ť o v é a t ra k c e Mareček Šulc, nar , Vrčeň 79 Adélka Průchová, nar , Vrčeň 1 28 Lukášek Krejčí, nar , Vrčeň 1 27 Kubíček Mašek, nar , Vrčeň 46 Karolínka Trhlíková, nar , Vrčeň 67 Alenka Kuchynková, nar , Vrčeň 1 45 Dominiček Novák, nar , Vrčeň 1 48 Objednané počasí na neděli se vydařilo a tak jsme mohli vyrazit na Twister, houpačky, malý řetízkový kolotoč nebo do střelnice. To byla opět klasická lákadla letošních pouťových atrakcí. Nově jste se mohli svézt na kobyle nebo zaskákat si na trampolíně. Ve l i k o n o č n í k ř í s t á n í Dalo se příjemně posedět u pojízdného občerstvovacícho stánku, dát si džus, kávu, hranolky, opečenou klobásu nebo kotletu a prvně také párek v rohlíku. Další doprovodné stánky u atrakcí nabízely točenou zmrzlinu, cukrovou vatu, perníková srdce a mnohé další nejen cukrovinky, ale i hračky pro děti. Stánky asijských prodejců se letos nekonaly. Nutno konstatovat, že lidí přišlo na pouť méně než vloni. Od 5ti do 1 7ti let bylo celkem 1 2ti koledníkům (vloni 1 6, předloni 1 5), kteří se po ránu na bílou sobotu 23. dubna vypravili po vsi, aby jim štědří chalupníci dali nějakou tu výslužku za jejich předchozí křístání, kterým nahrazovaly kostelní zvony odlétnuvší do Říma. Patron naší obce Sv. Vojtěch, na kterého vyšla letošní sobota, zajistil, že Velikonoční svátky budou teplotně rekorní. -4-

5 S o u tě ž o n e j l e p š í ve l i ko n o čn í n á d i vku se konala v neděli 24. dubna od 1 4:00 hodin Nešetřete na mase ani na všech ingrediencích v hostinci Na Faře. Vyhlašovatel akce Jan jako je česnek, sůl a pepř, ale prý ani na Moravec, nájemce hostince, přichystal opět kopřivách a libečku, nám sdělil Luděk Kovářík. alkoholické ceny pro všechny soutěžící. Z celkem osmi donesených vzorků (vloni 1 0) zvítězila opět nádivka paní Aleny Maškové s počtem bodů 80. Na druhém místě skončila nádivka paní Květuše Kováříkové s počtem bodů 74. Na třetím místě pak nádivka paní Miluše Velíškové s počtem bodů 67. Porotce tvořilo celkem devět nezávislých návštěvníků hostince. Ž e h n á n í p ra m e n e Ve středu 27. dubna se od 1 5 hodin uskutečnilo tradiční Žehnání pramene u studánky "Dobrá voda" ve Štědrém. Slavnostní akt pořádal nepomucký vikář Páter Vítězslav Holý z arciděkanství nepomuckého, správce Římskokatolické farnosti ve Vrčeni. Na závěr žehnání proběhlo vystoupení dětí z místní ZŠ pod vedením paní vychovatelky Evy Šlajerové. Každý účastník, který vyšlapal kopec, dostal za odměnu tatranku a mohl si opéci darovaného špekáčka. S ta vě n í m á j e Posledního dubna se na vrčeňské návsi sešlo několik desítek dospělých, dětí a mládeže na oslavy stavění máje. Od 8 hodin od rána se muselo začít vše intenzivně připravovat, a to především na rožnění 1 40 kilového prasátka původní živé váhy. Dvě značky točeného piva, několik druhů tvrdého alkoholu, káva, míchaný džus, nealko, hranolky, opečené klobásy, játra na roštu, párek v rohlíku a další jiné různé pochutiny a cukrovinky byly k zakoupení pro příchozí návštěvníky. Letos již před čtvrtou hodinou odpoledne přijel tradiční stavitel májky se Scanií pan Ladislav Balík ml., kterému tímto děkujeme za ochotu a bezplatnou službu. Polojasné počasí při teplotě okolo 20 C nám stejně jako vloni pokazila drobná jarní přeháňka. Májka byla opět rekordně vysoká, a to 34,8 m (vloni 32,5 m a předloni 29 m, vše vč. nastavené špičky). Doplněna byla jedním věncem. -5-

6 P o u tn í b o h o s l u žb a V neděli 1. května se za podmračeného počasí vikář Páter Vítězslav Holý z arciděkanství uskutečnila od 11 :30 hodin tradiční "Poutní nepomuckého rozdal po bohoslužbě všem bohoslužba" v kapli sv. Vojtěcha. Nepomucký přítomným poutníkům malou čokoládu. D e n vítě zs tví V neděli 8. května k nám krátce před třetí hodinou odpolední zavítala, podruhé v historii, kolona americké historické vojenské techniky v podání Klubu třetí armády Plzeň (KTAP) a části klubu Old Car Rangers Praha. Po krátkém přivítání a občerstvení došlo ke slavnostnímu položení květin u pomníku padlých, a to jak ze strany obce, tak i od KTAP. Opět jsme také uctili památku třech padlých vojáků z východu u hrobu "Rudoarmějců" na místním hřbitově, a to položením kytice a zapálením pietní svíčky. Přihlížející diváky také rozhodně pobavila ukázka útoku starou hasičskou stříkačkou. Tomáš Pečenka připravil pro armádu a hasiče sponzorsky guláš s chlebem, Marie Chejlavová přinesla slíbené svatební koláčky. Děkujeme také všem ostatním, kteří se K o n c e rt E v y U rb a n o v é podíleli na přípravě této akce, hasičům, Miroslavovi Jediný slavnostní koncert v České Antonovi, ale i panu Milanovi Boubelovi za bezplatné republice k životnímu jubileu Evy ozvučení. Urbanové se konal dne 1. června ve velkém sále Měšťanské Besedy v Plzni. M e m o ri á l S l á v y H o rn í k a V sobotu 21. května 2011 se v Sedlišti konal tradiční memoriál Slávy Horníka. Z devíti zúčastněných sborů vybojovalo naše družstvo mužů pouze 4. místo, zvítězilo domácí mužstvo. Družstvo našich žen svým perfektním výkonem zvítězilo. Ani děti neudělaly ostudu a nad staršími žáky ze Zdemyslic zvítězily. O k rs k o v é c v i č e n í o k rs k u Č í ž k o v V sobotu 4. června za krásného slunného dne proběhlo v Čížkově okrskové kolo požární soutěže v klasice. Ve dvou disciplínách mezi sebou soutěžilo osm družstev mužů a tři žen. Naše ženy podaly perfektní výkon a nechaly za sebou ženy z Přešína a Železného Újezda. Našich muži nestačili na mladší mužstva z Čížkova, Přešína a Tojic. Vybojovali tak jen 4. místo. Družstvu žen budeme držet palce, aby uspěly i v okresní soutěži konané v září v Dolcích. -6-

7 D ě ts ký d e n Poslední květnovou sobotu se za příjemného jarního polojasného počasí uskutečnil od 1 4:00 hodin Velký společný dětský den obcí Vrčeň, Srby, Sedliště, a to na házenkářském hřišti v Srbech. 80 soutěžících dětí a dorostu čekalo 1 0 soutěžních disciplín. 7 z nich pro ně připravila Základní škola ve Vrčeni. Další zajistili rybáři, myslivci a v neposlední řadě hasiči. Za splnění všech deseti předepsaných soutěží dostal každý balíček sladkostí, limonádu, špekáček a popcorn. M a l é fo l k l o r n í s l a v n o s t i Ve čtvrtek 9. června se od hodin uskutečnil osmý ročník Malých folklorních slavností "Pod vrčeňskou lípou". Počasí se nám opět povedlo, slibované přeháňky se nám zázrakem vyhnuly, a tak jsme mohli za podmračeného, ale stále relativně příjemného počasí přivítat tři mezinárodní folklorní soubory. Předem avizovaný soubor z Venezuely, který se zdržel letem do ČR, výborně zastoupil folklorní soubor Spandan z Indie. S H AB AB E LM ARWA Soubor Shabab Elmarwa je tvořen tanečníky, muzikanty a zpěváky z egyptského města Ismailia. Jeho cílem je uchování a Pro všechny vystupující byla prezentace lidového umění a zajištěna večeře v jídelně MŠ, tradic Egypta. kde se podávala kuřecí stehna s chlebem a okurkou, pro vegetariány byla uvařena zeleninová polévka a bezmasá pomazánka. Vystupující soubory: S PAN D AN S AN S KRU TI K T RU S T Indický soubor Spandan (v překladu Tlukot srdce ) přijíždí z města Ahmedabad ležícího v západní části Indie. Byl založen v roce s cílem věnovat se bohatství folkloru a lidového umění A m e ri c k é j e e p y z a s t a v i l y Indie. CAS I LI N D E N Soubor Ilinden" přijíždí z města Bitola, třetího největšího města Makedonie. Založen byl v roce s cílem uchování a oživení makedonských lidových tradic. Soubor je držitelem řady prestižních ocenění. K ra d l k a b e l y Nepomučtí policisté vyjížděli v úterý 1 4. června ke krádeži kabelů v areálu zemědělského družstva. Dosud neznámý pachatel bez použití násilí vnikl do budovy seníku. Tam následně odštípal nejméně 1 30 m měděných kabelů různých průměrů od portálového jeřábu, které poté z místa odcizil. Celková škoda se vyšplhala na částku 5000,korun. o p ě t v e Vr č e n i V sobotu 27. srpna ve 1 3 hodin si opět po roce ve Vrčeni udělala zastávku na své trase kolona amerických jeepů. Průvod byl složený z několika militari klubů a dalších nadšenců historických vojenských vozidel. -7-

8 Z l a t á s v a t b a m a n ž e l ů K v a rd o v ý c h 24. června 2011 tomu bylo 50 let, kdy si řekli své společné "ANO" manželé Bohumil a Jaroslava Kvardovi, Vrčeň čp. 6. Vše nejlepší k tomuto krásnému výročí, hlavně hodně zdraví, štěstí, klidu a dobré pohody do dalších společných let přeje Kvardovým zastupitelstvo obce. L íp y n i či l y m a j e te k V neděli 1 4. srpna v 1 9:45 se zatáhla obloha a zafoukal silný nárazový vítr, který vyvrátil celou lípu i s kořeny na vrata do zahrady u ZŠ. Padající lípa se zachytila o dráty elektrického vedení a způsobila zkrat. Část obce se rázem ocitlo na 3 hodiny bez elektrického proudu. Větve dále poničily část střechy, římsu a dešťové svody na budově základní školy a také na sousední nemovitosti. Váha stromu padlého na dráty eletrického vedení poškodila i několik nástřešních kozolí na okolních domech. Celková výše způsobené škody se odhaduje na tisíc. Ze středy 24. srpna krátce před půlnocí se při bouřce odlomila boční větev u lípy, která se nachází v levém horním rohu zahrady u MŠ. Větev padla opět na dráty elektrického vedení, způsobila výpadek proudu v části obce a lehké komplikace řidičům při průjezdu na Tojice. Váha větve způsobila i mírné naklonění sousední trafostanice a poničila izolátory. Větev museli postupně a opatrně odřezávat přivolaní hasiči z Nepomuka. Dodávka elektřiny byla obnovena cca hodinu před polednem. Vzniklá škoda se odhaduje na několik desítek tisíc korun. H a s i č s k ý M e m o ri á l J a n a C h o d o ry Za krásného počasí proběhl dne 1 7. září 2011 již 11. ročník memoriálu Jana Chodory. Slunné počasí přilákalo na louku za Barochovo mlýnem jedno družstvo žen a pět družstev mužů. Družstvo žen sice nemělo na tomto memoriálu konkurenci, ale nedalo se zahanbit a podalo perfektní výkon a se svým celkovým časem nechalo za sebou i některá družstva mužů. V kategorii mužů obhájilo první místo již potřetí v řadě mužstvo z Přešína. Na druhém místě skončilo družstvo mužů ze Srb a třetí místo patřilo domácím. Po ukončení útoků proběhla, jako každý rok, vložená disciplína a to přetahování lanem. Jak v předchozích letech tak i letos tuto disciplínu vyhrálo naše družstvo mužů. Ani naše ženy nezahálely, protože se utkaly se smíšeným družstvem ze Dvorce a po velikém snažení je nakonec porazily. -8-

9 S e t k á n í s e n i o rů Sobotní pěkné slunečné odpoledne 1 9. listopadu bylo věnováno našim starším, zkušeným a pokročilým spoluobčanům a jejich pravidelnému setkání. Vzhledem k tomu, že nájemce hostince ve Vrčeni Jan Moravec má rovněž pronajatý i hostinec v Železném Újezdu, kde je velký společenský sál, rozhodli jsme se, že naše starší spoluobčany tentokráte pozveme do Újezdu, místo již tradičního hostince v Sedlišti. P ů l n o čn í m š e s va tá Sál však bylo nutno objednat u starosty obce Čížkov pana Zdeňka Tomáška, a jak se říká, slovo dalo slovo, ze kterého nakonec vznikl nápad uspořádat toto setkání společně, tedy nejen Vrčeň s původními Srby a Sedlištěm, ale i s Čížkovem a jeho přidruženými vesnicemi: Čečovice, Liškov, Měrčín, Zahrádka, Železný Újezd, Chynín a Přešín. K příjemné atmosféře jistě dopomohla Živá muzika ze Srb, pracovní název občasného hudebního uskupení pod vedením ing. Miroslava Šimandla, která nikdy nezklame, protože dovede navodit blahodárnou atmosféru domácího prostředí. Během odpoledne dostal každý účastník zdarma kávu se zákuskem a posléze také velký kuřecí řízek s bramborem a oblohou. Ke konci setkání byla losována avizovaná tombola, ve které bylo na 71 drobných cen. Dle kladného ohlasu všech 1 04 přítomných seniorů se akce povedla. Na Štědrý večer se od 20:30 hodin uskutečnila "Půlnoční mše svatá" v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni. Bohoslužbu vedl Páter Ing. Mgr. Vítězslav Holý z arciděkanství nepomuckého, farního úřadu ve Vrčeni. Krásný zpěv obstarala operní hvězda, sólistka Národního divadla v Praze a Metropolitní opery v N.Y. paní Eva Urbanová, kterou při zpěvu, stejně jako vloni a předloni, doprovodil Smíšený pěvecký sbor Vrčeň. Na varhany tradičně hrála Kristýna Němcová ze Dvorce. O n e j l e p š í b ra m b o ro v ý s a l á t V neděli 25. prosince proběhl VI. ročník soutěže "O nejlepší bramborový salát", kterou vyhlašuje nájemce hostince Na Faře Jan Moravec. V letošním roce se sešlo 11 vzorků tohoto pokrmu (pozn.: Vloni rekordních 1 5, předloni 9). Na prvním místě se umístil salát pana Jaroslava Andrýse z Čížkova, přechodně bytem Vrčeň, který dostal od 1 0-ti nezávislých porotců 86 bodů ze 1 00 možných. Druhé místo s počtem bodů bodů 82 obsadila paní Alena Mašková, třetí místo obsadil salát pana Marka Nausche z Nepomuka. V á n o č n í t u rn a j v e s t o l n í m t e n i s e V pondělí 26. prosince se uskutečnil v tělocvičně ZŠ tradiční "Vánoční turnaj ve stolním tenise". 1 6 závodníků (vloni 8) soutěžilo na dvou pingpongových stolech o velký putovní pohár a šest dalších menších pohárů od obce. Za 4 hodiny bojů nakonec zvítězil domácí odchovanec Zdeněk Kubík (Žichovice), který těsně porazil Jiřího Kovaříka st. z Dožic. Na třetím místě pak skončil Štefan Šmíro z Čížkova. V dorostu zvítězil Jiří Kovařík ml. z Dožic. -9-

10 T ří k rá l o v é s o u t ě ž e Letošní tříkrálovou nadílku jsme si užili hlavně ve školní družině. Paní vychovatelky připravily soutěže v oblékání královských trojic, štafetové královské běhy a další úkoly. Z á p i s d o 1. ro č n í k u......pro školní rok 2011 /1 2 se konal v pátek Pečlivě jsme zápis připravovali již několik dnů předem. Paní učitelky si připravily různé pomůcky, aby se dětem dobře pracovalo. Starší žáci vyrobili dárky pro své budoucí spolužáky. Všichni jsme byli v očekávání, kolik dětí se k zápisu dostaví. Rodiče chodili se svými dětmi průběžně, vše probíhalo velmi hladce, klidně a v přátelském ovzduší. Po necelých třech hodinách jsme konstatovali, že již nikdo nepřijde, a proto jsme zápis ukončili. K zápisu se dostavili: Zdenička a Davídek (MŠ Nepomuk), Kubík, Barunka, Natálka, Hanička, Toníček, Jáchymek, Davídek a Jaroušek (MŠ Vrčeň). Podle bydliště jsou 2 z Nepomuka, 1 ze Dvorce, 1 z Kláštera, 2 z Čečovic a 4 z Vrčeně. Děkujeme rodičům, kteří si vybrali naši školu a dali nám tak najevo, že věří našemu školnímu snažení. S m u te čn í ozn ám en í Oznamujeme všem smutnou zprávu, že 1. února 2011 odešla v míru z tohoto světa paní Zdeňka Švojgrová, bývalá učitelka ve vrčeňské škole, ve věku 84 let. Čest její památce! N a š e s b í rk y Zá vo d y RC m o d e l ů Opět po roce byla uskutečněna soutěž v jízdě s autíčky na dálkové ovládání. Zúčatnili se kluci, ale přidaly se i dívky. Diváci fandili jako o život a všem se celé závodění moc líbilo. Poděkování patří panu Jiřímu Krochotovi, který pomohl celé závodění zorganizovat. Opět po několika měsících jsme se sešli v tělocvičně, aby nám naši spolužáci mohli předvést své domácí sbírky. K vidění byly různé kolekce shromážděných předmětů od fotbalových dresů po turistické známky

11 V í t á n í j a ra Před Smrtelnou nedělí jsme se opět po roce vydali k řece, abychom do ní vyhodili Moranu. Při chůzi obcí jsme přivolávali jaro básničkami. Z mostu jsme nejdříve hodili Moranu do potoka, který se o několik metrů dále vlévá do Úslavy. Před zpáteční cestou do školy se průvod otočil, vpředu byli prvňáci se svým Létečkem. Došli jsme na naší školní zahradu a tam jsme zasadili Létečko do záhonu. Š k o l n í d ru ž i n a Do školní družiny jsou přihlášeni 52 žáci. V naší školní družině s dětmi pracujeme, malujeme, tvoříme, hrajeme hry, soutěžíme, sportujeme. Do družinové nabídky patří i zájmové kroužky (Tanec a rytmika, Míčové hry - začátečníci a pokročilí, Práce s počítačem, Hliněný kroužek, Dovedné ruce, Modelářský kroužek). D en Zem ě Ve středu 20. dubna naše škola oslavila Den Země. Tématem oslav byly ohrožené druhy rostlin a živočichů na území České republiky. Smíšené skupiny žáků v průběhu dopoledne vytvářely informační panáky, kteří měli na končetinách doplněné údaje o půdě, vodě, vzduchu, planetě Zemi. Hlavní tělo informačního Kvě ti n o vé o d p o l e d n e panáka obsahovalo popis ohroženého druhu, hlava byla jeho výtvarným ztvárněním. Zároveň se žáci střídali na pozemku školy, kde připravovali záhonky, seli a sázeli. Potom uklízeli prostranství školní zahrady. Č e s k ý d e n p ro t i připravili odpolední program pro ra k o v i n ě všechny. Děti zpívají, přednášejí, dramatizují veršovanou pohádku, hrají na flétnu, tancují. V druhé části rodiny vytvořily dvojice nebo trojice. Závodilo se Po druhé květnové neděli, kdy v přenášení květin, malovala se mají maminky svůj svátek, jsme srdíčka. Na závěr si mohli všichni opéci špekáček. Š ko l n í výl e t Letošní rok se naše škola poprvé účastnila veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha, která se konala ve středu 11. května. Prodalo se celkem 73 kytiček za minimální cenu 20 Kč. Při sbírce bylo vybráno Kč. To Letos jsme se vydali na ukazuje, že účastníci byli školní výlet na leteckou ochotni za kytičky zaplatit vyšší cenu. základnu Líně. Nejdříve jsme koukali na film o vrtulníkách. Pak jsme se podívali do záchranářského vrtulníku. Mohli jsme si zakoupit suvenýry vzlet vrtulníku, který Opékali jsme buřty, jsme letěl s pacientem do zahráli fotbal. Viděli Českých Budějovic

12 A t l e t i k a a T- B a l l Ve čtvrtek 2. června se zúčatnili členové zájmového kroužku míčové hry VIII. Mistrovství základních škol Plzeňského kraje v T-Ballu, které se konalo ve Spáleném Poříčí. Po nesnadném zápolení a výhrách nad třemi Te c h m á n i e P l z e ň družstvy ve skupině, jsme vybojovali 2. místo z celkových osmi zúčastněných škol. V mezisoutěži v běhu po metách vybraní chlapci získali v časovce 3. místo. Ve stejný den, ale na jiném místě, tentokrát v Přešticích, bojovali naši žáci v atletickém trojboji. Disciplíny trojboje jsou sprint, skok do dálky a hod míčkem. Smíšené družstvo obsadilo nakonec 1 0. místo ve starší kategorii. Individuální výsledky stojí za vyzdvihnutí. Kamil Janoch získal 1. místo ve sprintu časem 7,36 s a Jiří Hejda získal 2. místo také ve sprintu a to časem 7,49 s. Vlastivědný výlet 4. a 5. ročníku se uskutečnil 1 5. června. V Techmanii jsme byli na výukovém programu EU hrou, kde byla prezentace, kvíz a práce s mapou. Pán nám vysvětloval, co v daných státech je a kolik je tam obyvatel. Dále jsme navštívili Plzeňské podzemí. N o c o v á n í s e s k ří t k y N a š i a b s o l ve n ti Nocování začalo pěším výletem do Tojic, abychom nakrmili nutrie. Bylo příjemné počasí, nutrie byly přítulné, žravé, ale i zajímavé na pozorování. Po návratu jsme se šli ubytovat do tříd. Večer u ohně byl se skřítky. Děti přišly na školní zahradu v převleku skřítků, případně mohly mít vyrobenou loutku, talisman skřítka. Poté se děti jednotlivě představovaly či něco vtipného povídaly o skřítcích. Večer u ohně se protáhl do půl jedenácté. Na památku si žáci pátého ročníku vytvořili svá trička a vyfotografovali se na školní zahradě. Ať se jim daří na další cestě životem. Z a k o n č e n í p ro j e k t u......i z nás budou dospělí proběhlo v jednotlivých ročnících. Po celý rok všichni žáci sbírali kredity, vajíčka, slepice a opice, za které při zakončení projektu dostali věcné odměny. Vy s v ě d č e n í Na počátku školního roku jsme měli 61 žáka. 30.června školní ukončilo 58 žáků, kteří dostali vysvědčení (41 žák prospěl s vyznamenáním, 1 5 žáků prospělo, 2 žáci neprospěli. 1 5 žáků mělo samé jedničky (v pololetí jich bylo 20) Na počátku školního roku jsme měli 61 žáka. 30.června školní ukončilo 58 žáků, kteří dostali vysvědčení (41 žák prospěl s vyznamenáním, 1 5 žáků prospělo, 2 žáci neprospěli. 1 5 žáků mělo samé jedničky (v pololetí jich bylo 20). 5 žáků objevili na svém vysvědčení čtyřku a 2 žáci dokonce pětku

13 5 7 ž á k ů z a h á j i l o š k o l n í ro k / M y š k a k a m a rá d k o u Ve čtvrtek 1.září jsme zahájili nový školní rok. Za přítomnosti rodičů a dalších hostů jsme ve škole přivítali 57 žáků, z toho 11 nových prvňáčků. Nejvýznamnějšími letošními akcemi bude účast v projektu EU - peníze školám s názvem Modernizace naší školy a dalším projektu MAS Nepomuk Učíme se jeden od druhého. Cílem prvního projektu bude hlavně pořízení nových interaktivních tabulí a cílem druhého bude výměna oken a dveří v celé budově školy. S k l á d k a o d p a d ů Č e rn o š í n Na jaře byl zpracován projekt v rámci VI. výzvy MAS sv. Jana z Nepomuku. Náš projekt byl podpořen a proto Obec Vrčeň jako zřizovatel školy obdrží finanční dotaci na výměnu oken a dveří v celé budově ZŠ ve výši ,- Kč. Obec Vrčeň obdrží částku ,- Kč. Součástí projektu jsou tři doprovodné akce. V říjnu byla odstartována první doprovodná část. Celkem 20 účastníků (1 0 dvojic žák x prarodič) zahájilo výukový kurz Myška kamarádkou, který se týká informační techniky. Senioři se seznámili se základní prací s počítačem. Páteční exkurze 30. září byla zaměřena na třídění a recyklaci odpadu. Viděli fotografie, krátký film a ukázku výrobků z recyklovaného plastu. Následovala naučná stezka kolem skládky s informačními tabulemi o třídění odpadu. Zjistili jsme, jak se dá využívat metan a voda ze skládky. Viděli jsme rekultivaci skládky na krásný zelený kopec porostlý stromy s mělkými kořeny, aby kořeny neprotrhly folii, kterou je skládka uzavřená. Exkurze končila u Šrotonátora, postavy vyrobené z odpadových materiálů. 9. š k o l n í v á n o č n í j a rm a rk N o v é h ři š t ě Naše nové hřiště, které jsme umístili do zadní části školní zahrady se skládá ze 6 lezoucích a cvičebních stěn se sedmým prvkem v horní části. Druhou částí je houpačka - orlí hnízdo. Toto hřiště zajistil zřizovatel školy, Obec Vrčeň Než nastal den 9. vánočního školního jarmarku, organizovali jsme hliněnou vánoční dílnu, vánoční dílnu a několik odpolední pracovaly děti v družině. Někdo vyrobil pro náš jarmark výrobek doma. Rodiče nám většinou své výrobky darovali. Počasí vydrželo alespoň po dobu vystoupení dětí, které pojednávalo o adventu, době plné očekávání, těšení. Ano, letos to bylo většinou vyprávění, pranostiky, říkadla, zvyky a to vše o jednotlivých svatých postavách v tomto krásném adventním čase. 1 6.prosince jsme se potkali se čtyřmi postavami (se svatým Ondřejem, svatou Barborou, svatým Mikulášem, svatou Lucií) a vše jsme zakončili krásným Štědrým dnem spolu s koledami. T ří d n í a d ru ž i n o v é V á n o c e Poslední školní den před vánočními prázdninami probíhal ve škole v duchu Vánoc. Došlo na hrnek s čajem, cukroví od maminek, rozdávání drobných dárků. V družině si děti povídaly o Vánocích, rozbalily několik dárků, se kterými si ihned začaly hrát. Letos nebylo školních dárků moc, protože děti dostávaly dárky již v průběhu roku. Vždyť dostaly do tříd nové interaktivní tabule a plno hodnotných nových pomůcek

14 V s o l n é j e s kyn i V lednu jsme s dětmi opět začali jezdit na ozdravné pobyty do solné jeskyně v Přešticích.. Děti nadšeně nabíraly sůl do kyblíčků, tvořily stavby z "písku" a vařily různé slané pochoutky. Na závěr mezi nás přišli skřítkové Solinka a Solánek a děti jim zazpívaly několik písniček. V d i v a d l e A l fa V pondělí, 21. února jsme se vypravili autobusem do divadla Alfa v Plzni. Tam pro nás byla připravena Pohádka z kouzelného mlýnku. Všechny děti se v divadle chovaly naprosto úžasně, jako pravé malé slečny a mladí pánové. P l a v e c k ý k u rs 1. února jsme s dětmi zahájili plavecký kurz v bazénu v Horažďovicích. Protože pojedeme do bazénu ještě 8x, určitě se velké procento dětí naučí za tuto dobu plavat. M a š k a rn í b á l V pátek, 25. února, jsme si to ve školce opravdu užili! Byl totiž velký karnevalový den, den masopustního veselí. Děti se převlékly do krásných masek, tančilo se, zpívalo, prostě bylo veselo. Paní kuchařky nám napekly výborné masopustní koblihy a připili jsme si všichni společně dětským šampaňským. Masky se nám představily při slavnostní promenádě. P ře d n á š k a p l k. M U D r. M i c h a l a M a re č k a O tom, jak zachránit druhému život, nebo se o to alespoň pokusit, nebát se pomoci při úrazu jak u dítěte tak u dospělého, jak pochopit nutnost zahájit resuscitaci, ohlídat u raněného základní životní funkce do zavolání lékařské služby a mnoho jiných a velice důležitých informací z dlouholeté lékařské praxe se dozvěděli účastníci přednášky pana plk. MUDr. Marečka. Vítá n í o b čá n ků Z á p i s d ě tí... Ve středu 23. března V sobotu 1 9. března 2011, probíhal zápis proběhlo na obecním úřadě ve nových dětí. Pro děti Vrčeni tradiční Vítání občánků. byly připraveny Děti z mateřské školy přišly se pamětní listy a svým pásmem básniček a dárečky. písniček potěšit maminky i jejich Bylo to velmi děťátka. Pro Lucinku příjemné odpoledne, Kuchynkovou a Honzíčka Nováka děti si hrály s bylo vystoupení o to svátečnější, hračkami a ani se jim že přišly přivítat vlastní malé nechtělo domů. sourozence Alenku a Dominička

15 Ve l i k o n o č n í d í l n a s r o d i č i Ve středu, 20. dubna se sešli v naší škole rodiče se svými dětmi, aby si společně ozdobili vajíčka. Rodiče a děti používaly různé techniky. Děti s velkým zájmem se snažily, aby to jejich vajíčko, které vyrábělo s mamkou nebo s taťkou bylo opravdu to nejlepší. Opravdu se všem práce dařila. N a fa r m ě u M o u l i s o v ý c h Ve čtvrtek, 28. dubna, jsme jeli s dětmi na výlet na biofarmu Moulisových do nedalekého Milínova. Čekalo nás občerstvení a prohlídka farmy. kartáčovaly koně i poníka, krmily kůzlátka a jehňátka. Zvířátka jsme si hladili, chovali a také si zajezdili na konících. Po obědě zkoušely děti dojit a také stloukat máslo. To jsme si pak mazali na chléb a bylo opravdu výborné! I děti, které ve školce o chléb s máslem příliš nestojí, zde volaly, že chtějí přidat. Počasí nám celý den přálo, děti byly spokojené a Děti si vyzkoušely práci a nadšené. život farmáře. Čistily výběh, D ě ti o z d o b i l y m á j ku V pátek, 29. dubna, jsme si s dětmi na zahradě mateřské školy ozdobili májku. Na břízku jsme navěsili barevné fáborky, zazpívali si jarní písničky a pod májkou jsme se vyfotili na památku. Při zdobení jsme si všimli, že se nám vrátily vlaštovičky z teplých krajin. Měli jsme z toho velkou radost! Š ko l n í výl e t Ve středu 8. června jsme jeli s dětmi na výlet na Šumavu. Naše první cesta vedla na Špičák, kde nám záchranáři z Horské J a k j s m e p ři v í t a l i j a ro Ve čtvrtek, 21. dubna jsme uspořádali tradiční zahradní slavnost Vítání jara. Děti si vyrobily Morenu - Zimu, kterou je potřeba nadobro vyhnat z vesnice, aby se už nevracela a jen slunko svítilo. Proto vyrobily i Létéčko, které ve druhé části slavnosti zapíchly do země a kolem něj tančily a zpívaly. Všechny písně i básně byly o jaru, o květinkách a o sluníčku. Morenu spálily na ohni, zlatým klíčem odemkly zahradu a pak už jen zbývalo, jestli se podaří někde najít nějaké dárečky od velikonočního zajíčka. B e s íd ka ke D n i m a te k Ve čtvrtek, 1 2. května, se konala besídka u příležitosti Dne matek. Děti se naučily pásmo písniček a básniček. S láskou také vyrobily dárečky a nakreslily přáníčka. Nejdříve nastoupila děvčátka s tanečkem a písní a poté už přicházeli chlapci, kteří přinášeli májku. Následovalo kulturní pásmo. Na závěr děti společně přednesly báseň Utíkám Ti, mámo zlatá, utíkám Ti přát, a pak už běžely i s dárečkem ke svým maminkám. Po obědě jsme se šli podívat do botanické zahrady v Prášilech, kde jsme viděli bizony s mláďátkem. Neplánovaně také ukázali záchranáři dětem, jak ošetřit odřeninu, to když si Adámek odřel čelíčko. Poté jsme šli na prohlídku Archeoparku, kde jsme si prohlédly obydlí a nástroje starých Keltů. Počasí nám celý den přálo a všem se na výletě moc líbilo. Služby připravili ukázku výcviku psů a také pomůcek pro přepravu raněných. Mohli jsme se posadit na čtyřkolky a skútry

16 S p o rt o v n í h ry n a š í š k o l y Ve čtvrtek, 1 6. června, jsme pro děti uspořádali Sportovní hry. Paní učitelky rozdělily děti do dvou družstev. Děti soutěžily v těchto disciplínách: skok do dálky, běh na 20 metrů, hod do dálky tenisovým míčkem, štafetový běh a překážkový běh s míčkem v kelímku. Počasí nám celé dopoledne přálo, občerstvení pro bylo zajištěno a tak jsme se mohli věnovat sportu naplno. Po vyhlášení výsledků dostali všichni malí sportovci medaile, ti nejlepší k tomu ještě diplomy a na všechny pak už čekala výborná točená zmrzlina. R o z l o u č i l i j s m e s e s p ře d š k o l á k y Těžko se hledají slova, když se sejdeme na závěrečné besídce, kde se každoročně loučíme s dětmi, které již navždy opouštějí předškolní období. Najednou tu stojí před námi, slavnostně nastrojené se školními taškami na zádech. Pak přijde opravdové pasování na školáka, děti se představí, do tašek si uloží dárečky od mateřské školy, první vysvědčení, pamětní list, knihu a album svojí třídy. J a k j s m e za h á j i l i n o vý š k o l n í ro k Ve čtvrtek, 1. září 2011 jsme zahájili nový školní rok. Novým dětem se ještě trošku stýská, a tak musíme co nejvíce vymýšlet aktivity tak, aby se děti odpoutaly od smutných myšlenek a zabavily se zajímavou a poutavou hrou nebo činností. Společně jsme si vyprávěli zážitky z prázdnin. Prošli jsme se obcí a poznávali změny, které se udály přes prázdniny. Ale hlavně jsme si všichni hráli jak ve školce tak na zahradě. B ě h N e p o m u k e m s U n i b ri c k e m Sobota, 1 7. září je krásný slunečný den. Některé děti prezentovaly naši školu na Běhu Nepomukem. Příjemné prostředí, celá řada doplňkových atrakcí pro diváky a děti, spousta odměn pro soutěžící včetně občerstvení. Toto vše umocňovalo báječnou atmosféru sportovního dne. S blížícím se časem startu stoupalo napětí. Děti byly opravdu výborně namotivované, některé běžely samy, jiné se svými rodiči. Doběhli jsme všichni v pořádku. Při vyhlašování výsledků jsme byli vyhodnoceni jako team naší mateřské školy. Pořadatel nás za odměnu obdaroval dárečky, šampaňským a překrásným plyšovým pejskem oblečeným do unibrickáckých šortek. P o s v í c e n í v m a t e řs k é š k o l e Tento týden, jsme se kromě jiných zajímavých věcí chystali na posvícení, které mělo být výstupem všech činností v pátek 1 4. října. A tak se také stalo, protože jsme pilně pracovali. Včeličky se naučily nové písničky, básničky, vyrobily si nádherné větrníky a společně s Medvíďaty ve čtvrtek upekly a v pátek nazdobily posvícenské hnětýnky, které byly nejen hezké, ale také velmi dobré. Každý z dětí si nesl tu svoji nejkrásnější s sebou domů. Jestli ji však donesly, to se k nám zatím nedoneslo. :-) -1 6-

17 V ý s t a v a P o d z i m n í č k ů n a z a h ra d ě V posledních týdnech se naše mateřská škola zaplnila překrásnými skřítky Podzimníčky, které děti vyráběly doma společně s rodiči, babičkou či dědečkem. Podzimníčky jsme vystavili na školní zahradě, kde úžasně zdobí celou jednu stráň. Všem to moc sluší a zvláště navečer, když se rozsvítí světýlka, je možné zaslechnout tiché povídání skřítků Podzimníčků. P e k l i j s m e M a rt i n s k é ro h l í č k y Ve čtvrtek 1 0. listopadu jsme se dali v obou třídách do pečení Martinských rohlíčků. Paní kuchařky nám přichystaly voňavé těsto a my jsme se střídali ve válení a tvarování rohlíčků. Pak už jsme jen čichali z kuchyně moc V d i va d l e v P l zn i V úterý 22. listopadu jsme s dětmi navštívili divadelní představení Kamarádi ve školce v Plzni v DK Peklo. Představení bylo rozděleno na tři kratší pohádky, které byly plné písniček a legrace. Na každou pohádku si herci vybrali také několik dětí, které pomáhaly přímo na jevišti. Z naší školky vybrali herci hned tři děti do role trpaslíčků. Byla to velká zábava! krásnou vůni pečených rohlíčků a všichni jsme se těšili na páteční zahradní slavnost. Z a m y k á m t ě z a h rá d k o, z i m a p ři j d e z a k rá t k o Martinská zahradní slavnost Zavírání zahrady se konala v pátek, 11. listopadu, přímo na sv. Martina. Nepřijel sice na bílém koni, ale děti čekalo velké překvapení. Pan Pečenka přivedl svého koníka a děti se na něm mohly vozit. S dětmi jsme ale nejdříve uspávankami, básničkami a písničkami uspali naši zahradu, popřáli jsme jí, ať má sněhu pod bradu. P ři š e l k n á m M i k u l á š s a n d í l k e m a č e rt í k y V pondělí, 5. prosince dopoledne, k nám přišel Mikuláš spolu s andílkem a dvěma čerty. V první chvilce také několik dětí plakalo, ale paní učitelky je pochovaly a bylo to v pořádku. Čertíci byli hodní a ustoupili až úplně dozadu. Mikuláš otevřel svoji N á v š t ě v a s v ě t o z n á m é o p e rn í p ě v k y n ě E v y U rb a n o v é velkou knihu a začal si k sobě děti volat. Přečetl si zápis v knize a pochválil je, pokud byly hodné nebo jim připoměl, v čem by se měly do příštího roku polepšit. Děti postupně přednášely básničky a zpívaly. Andílek jim z velkého zářivého koše podával balíček plný dobrot. V úterý 20. prosince nás navštívila světoznámá operní pěvkyně a občanka z Vrčeně, paní Eva Urbanová. Společně jsme si zazpívali koledy. Děkujeme paní Evě Urbanové za milou návštěvu

18 Na slovíčko, sousede s Mgr. Miroslavem Antonem Publicista a scénárista. Bývalý literární redaktor a šéfredaktor Českého rozhlasu Plzeň. Narodil se roku 1959 v Plzni. Po vyučení maturoval na střední škole pro pracující ve Škodě Plzeň. Absolvoval Pedagogickou fakultu v Plzni. V letech byl členem Rady města Plzně. Působil i ve Sdružení Děkujeme, odejděte! Kandidoval v krajských volbách za nezávislé starosty a v komunálních volbách za Plzeňskou alianci. V posledních letech se věnuje natáčení dokumentárních filmů, internetu a public relations. (zdroj: Jaký je Váš vztah k Vrčeni? Vrčeň mám spojenou především s dětstvím. O víkendech a o prázdninách jsem ho prožíval u dědečka a babičky Křišťanů a Antonů na Drahách. A pochopitelně s mými vrstevníky, kteří ve Vrčeni zůstali nebo se sem jako já vracejí. Byly to natolik silné zážitky, že když se naskytla příležitost získat do vlastnictví Křišťanovic chalupu, neváhal jsem. Ono to totiž vypadalo takových 20 let, že mi na Vrčeň zůstanou jenom vzpomínky, protože v dědickém řízení získali chalupu jiní rodinní příslušníci. Před třemi lety jsme se dohodli na jiném vyrovnání a já jsem se vrátil. Věk: 52 Rodinný stav: Rozvedený Počet dětí: 2 dcery Tereza (18) a Magdalena (14) Zaměstnání: Pracuje na ŽL scénárista, redaktor, spolumajitel a jednatel internetové Plzeňské televize. Čím se v současné době pracovně zabýváte? Co by se v obci mohlo udělat lépe nebo jinak? Momentálně se snažím dokončit některé videoprojekty spojené s naší Plzeňskou televizí. Což vůbec není jednoduché, protože ekonomická recese tu pořád je a mám pocit, že ještě nějakou dobu bude. Vrátíme se zpátky k naší obci. Co se Vám na ní nejvíce líbí, co Vás sem opět po letech přitahuje? Říká se tomu genius loci. Duch místa. Takzvaně něco tady je. To vám řekne většina lidí, kteří sem třeba zavítají náhodou a projdou se po Vrčeni a okolí. Mně se líbí, že tady zůstává zachovaná historická paměť na naše předky a snaha navazovat na tradice. Přijde mi to důležité. Ostatně stačí zajít do hospody, tam se dozvíte všechno. Jaké zde máte plány? Chci se tady usídlit natrvalo. Vzhledem k tomu, že chalupa na to zatím není uzpůsobená, je to docela dobrodružství. Co se Vám naopak zde nelíbí, co Vás třeba štve nebo mrzí? Ty negativní věci nevybočují z normálu, který najdete všude. Co se v obci povedlo? Nejvíc se mi líbí, že ve Vrčeni pořád žijí aktivní lidé, kteří se snaží, aby obec žila. Zlepšovat se dá vždycky všechno. Já si například myslím, že Vrčeň, v širším smyslu celé Nepomucko, má na to, aby se stala atraktivním turistickým cílem. Mohla by těžit z legend o svatém Vojtěchu. Určitě by se na to dal zpracovat nějaký zajímavý projekt. Ale to je dlouhodobější záležitost a určitě by to nešlo bez finančních dotací z Plzeňského kraje. Miroslava Antona jsem poznal jako klidného, rozvážného a pohodového člověka, který pro Vrčeň vytvořil několik videoprojektů. Jeho tvorbu na CD jste měli možnost si zakoupit např. při oslavách 820 let Vrčeně (2009), stejně tak jako následně realizovaný projekt z oslav 120 let od založení SDH (2010)

19 Jubilanti Kdo v roce 2011 oslavil významné životní jubileum? LEDEN Chodorová Blažena Mašková Helena Harangová Emilie BŘEZEN Mařík Josef Kohout František Vaňková Marie Chodora Jaroslav DUBEN Křišťanová Marie Strolená Marie KVĚTEN Kubíková Mária Kotěšovec Vratislav Fialová Marie ČERVEN Pásková Miluše Burdová Květuše ČERVENEC Zwrtek Jindřich Chodora Jan SRPEN Strolený Vladimír ZÁŘÍ Mašková Alena Baroch Jaroslav LISTOPAD Růžička Vladislav Brudnová Anna PROSINEC Žitková Danuše Strolený Jiří Eichler Josef Markvartová Kamila Baková Bohumila Chouňová Milada Chodorová Růžena Kohoutová Mária Vrčeň 56 Vrčeň 46 Vrčeň 1 27 Vrčeň 72 Vrčeň 1 06 Vrčeň 92 Vrčeň 96 Vrčeň 1 26 Vrčeň 11 7 Vrčeň 26 Vrčeň 89 Vrčeň 20 Vrčeň 1 20 Vrčeň 93 Vrčeň 75 Vrčeň 1 04 Vrčeň 1 8 Vrčeň 1 8 Vrčeň 52 Vrčeň 1 39 Vrčeň 1 34 Vrčeň 70 Vrčeň 11 7 Vrčeň 34 Vrčeň 21 Vrčeň 1 28 Vrčeň 11 6 Vrčeň 1 21 Vrčeň 1 06 Blahopřejeme

20 Z vrčeňské historie Národní obrození svítá i u nás Kaple sv. Vojtěcha, vyzdobená Hořčičkovým obrazem, byla pak vysvěcena 23. dubna strahovským opatem. O opravu kaple, která po zrušení za Josefa II. chátrala, se zasloužila dcera hraběte Jeronýma - komtesa Vilemína, která nabyla kladný vztah k českým národním snahám vlivem svého chotě, vlastenecky smýšlejícího knížete Rudolfa Kinského. V tomto duchu vychovávala i svou neteř - dceru bratra Františka de Pauly, později provdanou za knížete Vincence z Auersperga. Brzy po vysvěcení kaple sv. Vojtěcha byly v její blízkosti vybudovány zelenohorskou vrchností asi r malé, většinou dřevěné lázně. Dřevěným potrubím byla do nich vedena voda ze studánky Dobrá voda. Byla to jednoduchá budova s několika vanami ke koupání, později i sprchy. Byla tu i hospodská budova se dvěma spojenými sály - jeden sál pro panstvo, druhý pro selský lid. Pro oba sály současně hrála hudba, která byla umístěna na společné galerii mezi oběma sály. zábavy širokého okolí. Každou neděli se sem scházeli a sjížděli hosté z daleka. Pro koně tu byly dřevěné stáje, kde prý stávalo až 30 i více párů koní. Zvláště živé tu byly vojtěšské poutě v této době národního obrození. Scházely se tu tehdy tisíce poutníků, kteří postávali na rovince před kaplí nebo posedali na přilehlý svah a poslouchali kázání vyhlášených kazatelů z kazatelny přivázané ke stromu. Kázávali tu vlastenečtí kněží jako Josef Tichý, farář měčínský, přítel a podporovatel Tylův, jindy zase blovický kněz a básník Fr. Josef Vacek-Kamenický. Tito dva a další vlastenečtí kněží probouzeli svými vzletnými slovy vlastenecké nadšení zástupů. V lázních byly později, ke konci 1 9. století pořádány také besedy a koncerty zásluhou vrčeňského učitele Gustava Adolfa Kramla. Lázně však chátraly a konec jim učinil požár v dubnu 1 890, který vypukl po jednom Kramlově koncertu. Postupně pohasla i sláva vojtěšských poutí, které měly v sobě tolik poetického kouzla, protože "poušť" sv. Vojtěcha, jak se kapli s okolím říkalo, byla na místě spojeném s dávnou historií kraje i celé Lázně byly brzy vyhlášeny jako středisko země. Pohyb obyvatel V roce 2011 se nám po dlouhých letech v obci nenarodil žádný nový občánek Mária Kohoutová, Vrčeň č.p. 1 06, ve věku nedožitých 87 let Odstěhovali se Rozloučili se s námi Zdeněk Beránek, Vrčeň č.p. 97 do Čížkova-Měrčína 4.8. Jiří Chejlava, Vrčeň č.p do Břevnova, Praha Kamila Markvartová, Vrčeň č.p. 21 do PlzněBolevce Marie Křišťanová, Vrčeň č.p zatím neoficiálně do Kaplice 9.1. Miluše Pásková, Vrčeň č.p. 1 20, ve věku 87 let Helena Mašková, Vrčeň č.p. 46, ve věku 84 let František Kuchynka, Vrčeň č.p. 11 8, ve věku 72 let 4.6. Jaroslava Kolaříková, Vrčeň č.p. 1 28, ve věku 61 let Vladimír Strolený, Vrčeň č.p. 1 8, ve věku nedožitých 85 let Přistěhovali se Ing. Vladislav Růžička, Anna Friedová ze Vrčeň č.p. 1 39, ve věku Strakonic do č.p nedožitých 60 let Jaroslav a Marcela Hajšmanovi z Kaznějova do č. E Antonín, Pavlína, Antonín ml., Pavlína ml. a Zdenka Scholzovi ze Žinkov do č.p Nicola Uhýrková ze Žinkov do č.p. 65 K má Vrčeň celkem 326 obyvatel ( 1). Z toho je 169 mužů a 157 žen. Čísel popisných jest celkem 149 (0), dále 8 chat a 3 zahradní domky. -20-

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Září Hola, hola školka volá! Začal nový školní rok a dveře naší mateřské školy se opět otevřely. S dětmi, které mateřskou školu již navštěvovaly jsme

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více