Děkujeme, že jste si zakoupili již šestý ročník Vrčeňské ročenky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 2011 - Děkujeme, že jste si zakoupili již šestý ročník Vrčeňské ročenky."

Transkript

1 VRČ E Ň S KÁ RO Č E N KA Děkujeme, že jste si zakoupili již šestý ročník Vrčeňské ročenky. Přijměte, prosím pozvání na procházku naší malebnou vískou a připomeňme si společně dění v naší obci L.P šestý ročník vychází v lednu vydává Obec Vrčeň

2 N o v o ro č n í v ý s t u p n a Š t ě d rý Novoroční výstup na vrch Štědrý se konal tradičně 1. ledna od třinácti hodin. Za polojasného počasí při teplotě 0ºC se na pochod postupně vypravilo na 22 (vloni 38) malých i větších nadšenců s 5 (vloni s 1 0ti) pejsky. Nejmladšímu účastníkovi, který se nesl v ruksaku, bylo pouhých 1 3 měsíců. N o v o ro č n í I I. k o n c e rt p ě v e c k é h o s b o ru Novoroční II. koncert Smíšeného pěveckého sboru Vrčeň se uskutečnil v pátek 7. ledna 2011 v hodin v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni. O b č a n s ké s o u ž i t í To, že policisté mají v práci o zábavu postaráno, svědčí případ ze středy 5. ledna Strážci zákona z Nepomuku přijali ve večerních hodinách oznámení o napadání mezi druhem a družkou v obci Vrčeň. Po příjezdu do bydliště se policisté ocitli před mužem, který slovně napadal nejen svou přítelkyni, ale i své dvě nezletilé dcery. Policisté proto rázně zakročili a za použití donucovacích prostředků agresora zajistili. Dechovou zkouška prokázala u muže přítomnost 2,11 promile alkoholu. Díky tomu útočník putoval na H a s i či l i kvi d o va l i p o ž á r Požár byl ohlášen v neděli 1 6. ledna 2011 ve protialkoholní záchytnou stanici. Po hodin. Plameny už v té chvíli pohltily celý půdní prostor vystřízlivění se bude zodpovídat z hospodářské budovy bývalého mlýna ve Vrčeni na přestupku proti občanskému soužití. jižním Plzeňsku. Požárem byla zničena celá střešní konstrukce s krytinou. Profesionální i dobrovolní hasiči uchránili před plameny uskladněné dřevo a uhlí, a také prostory chlévů a garáží. Záchranné a likvidační práce prováděli hasiči do hodin, místní dobrovolná jednotka vykonávala dohled nad požářištěm do ranních hodin druhého dne. Škody byly vyčísleny na 500 tisíc korun, hodnota uchráněného majetku činí 1 milion korun. Příčinou vzniku požáru je pravděpodobně nedbalost ze strany neznámé osoby. P ře v rá c e n ý a u t o b u s 24. ledna 2011 sjel na příjezdu do Sedliště směrem od Vrčeně autobus do příkopu, kde se převrátil. Autobus se musel následně vyprostit. -2-

3 M a s o p u s t n í re j V sobotu 1 2. února se uskutečnil Masopustní každý z průvodu maškar tradiční lehké rej. Průvod masek vyšel krátce po 1 3-té občerstvení. hodině tradičně od hostince Na Faře. Při zamračeném podnebí s teplotou lehce nad nulou se masopustní veselice zúčastnilo v průvodu pouze necelých 20 masek, mezi nimi bylo i několik dětí. Letos vyrazil jako doprovodné vozidlo obrněný válečný transportér, který ochraňoval několik lapiduchů, čarodějnici na koštěti s moderní GPS navigací, nezbednou školačku, ale třeba i červenou karkulku, rumovou vílu, babku s fajfkou nebo vysloužilou dvoubarevnou prostitutku, atd. Po návratu do hostince dostal S o u t ě ž Z l a t ý e rb místo v kategorii Nejlepší webová stránka obce Plzeňského kraje obhájila Obec Vrčeň se svým webem, který naleznete na adrese Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly předány na slavnostním ceremoniálu za účasti člena Rady PK Petra Smutného 1 6. března V celostátním kole jsme skončili na hezkém čtvrtém místě. Ve p ř o v é h o d y E k o l o g o v é u p ra v i l i h n í z d i š t ě c h rá n ě n é h o č á p a č e rn é h o Náhradní podložku pro hnízdo vzácných čápů černých instalovali v lesích u Vrčeně na jižním Plzeňsku ochránci přírody. Větev, na které měli čápi roky hnízdo, se loni po silné vichřici odlomila a hnízdo i s mláďaty spadlo dolů. " Byla to velká škoda, minimálně dvě mláďata pád hnízda nepřežila, a proto jsme se rozhodli nabídnout černým čápům na letošní hnízdní sezonu novou a hlavně bezpečnější hnízdní podložku," uvedl Makoň. Nová podložka už nespadne. Je to svařený ocelový rám pevně ukotvený ke kmenu. Na rám napletli ochránci přírody z klacků a chvojí nové hnízdo, které by mělo vzácné čápy přilákat. Čápi, pokud se na lokalitu vrátí, si pak podle vlastních požadavků sami přistaví další část hnízda. " Podobné podložky máme v kraji už dvě a na každé černí čápi pravidelně hnízdí. Zda se jim bude zamlouvat i tato, je už jen na nich," konstatoval Kovovou konstrukci umístili Makoň. ekologové na stejném stromě. V sobotu dne 2. dubna 2011 pořádali místní hasiči, jako hlavní organizátor, první vepřové hody v tomto roce. Z 260 kg masa (2 prasata) se připravilo několik menších prodejních balíčků (80 kg), uvařilo se a zkonzumovalo 1 2 kg ovaru. Vyrobilo se a prodalo 530 jaternic, cca 200 jelit a 1 50 litrů polévky. -3-

4 Vítá n í o b čá n ků V sobotu 1 9. března proběhlo v obřadní síni obecního úřadu každoroční Vítání nových občánků, kteří se narodili v předešlém roce, tedy K vítání se díky nemocen dostavilo pouze 5 ratolesti se svými rodiči. Přítomným přišly přednést básničky a zazpívat děti z místní Mateřské školy. Starosta obce předal na závěr maminkám v upomínku velkou růži, tatínkové obdrželi od paní místostarostky Pamětní knížku a Rodinnou matriku. Poštovní spořitelna založila děťátkům spořící účet Era první konto, na který Česká pošta Vrčeň vloží počáteční vklad ve výši 200,-Kč. Další pozorností byl také malý brindáček. V rámci vítání se rodiče podepsali do Pamětní knihy obce, vedle obrázku, který pro tento slavnostní okamžik opět nakreslil náš ak. malíř Jindřich Krátký. P o u ť o v é a t ra k c e Mareček Šulc, nar , Vrčeň 79 Adélka Průchová, nar , Vrčeň 1 28 Lukášek Krejčí, nar , Vrčeň 1 27 Kubíček Mašek, nar , Vrčeň 46 Karolínka Trhlíková, nar , Vrčeň 67 Alenka Kuchynková, nar , Vrčeň 1 45 Dominiček Novák, nar , Vrčeň 1 48 Objednané počasí na neděli se vydařilo a tak jsme mohli vyrazit na Twister, houpačky, malý řetízkový kolotoč nebo do střelnice. To byla opět klasická lákadla letošních pouťových atrakcí. Nově jste se mohli svézt na kobyle nebo zaskákat si na trampolíně. Ve l i k o n o č n í k ř í s t á n í Dalo se příjemně posedět u pojízdného občerstvovacícho stánku, dát si džus, kávu, hranolky, opečenou klobásu nebo kotletu a prvně také párek v rohlíku. Další doprovodné stánky u atrakcí nabízely točenou zmrzlinu, cukrovou vatu, perníková srdce a mnohé další nejen cukrovinky, ale i hračky pro děti. Stánky asijských prodejců se letos nekonaly. Nutno konstatovat, že lidí přišlo na pouť méně než vloni. Od 5ti do 1 7ti let bylo celkem 1 2ti koledníkům (vloni 1 6, předloni 1 5), kteří se po ránu na bílou sobotu 23. dubna vypravili po vsi, aby jim štědří chalupníci dali nějakou tu výslužku za jejich předchozí křístání, kterým nahrazovaly kostelní zvony odlétnuvší do Říma. Patron naší obce Sv. Vojtěch, na kterého vyšla letošní sobota, zajistil, že Velikonoční svátky budou teplotně rekorní. -4-

5 S o u tě ž o n e j l e p š í ve l i ko n o čn í n á d i vku se konala v neděli 24. dubna od 1 4:00 hodin Nešetřete na mase ani na všech ingrediencích v hostinci Na Faře. Vyhlašovatel akce Jan jako je česnek, sůl a pepř, ale prý ani na Moravec, nájemce hostince, přichystal opět kopřivách a libečku, nám sdělil Luděk Kovářík. alkoholické ceny pro všechny soutěžící. Z celkem osmi donesených vzorků (vloni 1 0) zvítězila opět nádivka paní Aleny Maškové s počtem bodů 80. Na druhém místě skončila nádivka paní Květuše Kováříkové s počtem bodů 74. Na třetím místě pak nádivka paní Miluše Velíškové s počtem bodů 67. Porotce tvořilo celkem devět nezávislých návštěvníků hostince. Ž e h n á n í p ra m e n e Ve středu 27. dubna se od 1 5 hodin uskutečnilo tradiční Žehnání pramene u studánky "Dobrá voda" ve Štědrém. Slavnostní akt pořádal nepomucký vikář Páter Vítězslav Holý z arciděkanství nepomuckého, správce Římskokatolické farnosti ve Vrčeni. Na závěr žehnání proběhlo vystoupení dětí z místní ZŠ pod vedením paní vychovatelky Evy Šlajerové. Každý účastník, který vyšlapal kopec, dostal za odměnu tatranku a mohl si opéci darovaného špekáčka. S ta vě n í m á j e Posledního dubna se na vrčeňské návsi sešlo několik desítek dospělých, dětí a mládeže na oslavy stavění máje. Od 8 hodin od rána se muselo začít vše intenzivně připravovat, a to především na rožnění 1 40 kilového prasátka původní živé váhy. Dvě značky točeného piva, několik druhů tvrdého alkoholu, káva, míchaný džus, nealko, hranolky, opečené klobásy, játra na roštu, párek v rohlíku a další jiné různé pochutiny a cukrovinky byly k zakoupení pro příchozí návštěvníky. Letos již před čtvrtou hodinou odpoledne přijel tradiční stavitel májky se Scanií pan Ladislav Balík ml., kterému tímto děkujeme za ochotu a bezplatnou službu. Polojasné počasí při teplotě okolo 20 C nám stejně jako vloni pokazila drobná jarní přeháňka. Májka byla opět rekordně vysoká, a to 34,8 m (vloni 32,5 m a předloni 29 m, vše vč. nastavené špičky). Doplněna byla jedním věncem. -5-

6 P o u tn í b o h o s l u žb a V neděli 1. května se za podmračeného počasí vikář Páter Vítězslav Holý z arciděkanství uskutečnila od 11 :30 hodin tradiční "Poutní nepomuckého rozdal po bohoslužbě všem bohoslužba" v kapli sv. Vojtěcha. Nepomucký přítomným poutníkům malou čokoládu. D e n vítě zs tví V neděli 8. května k nám krátce před třetí hodinou odpolední zavítala, podruhé v historii, kolona americké historické vojenské techniky v podání Klubu třetí armády Plzeň (KTAP) a části klubu Old Car Rangers Praha. Po krátkém přivítání a občerstvení došlo ke slavnostnímu položení květin u pomníku padlých, a to jak ze strany obce, tak i od KTAP. Opět jsme také uctili památku třech padlých vojáků z východu u hrobu "Rudoarmějců" na místním hřbitově, a to položením kytice a zapálením pietní svíčky. Přihlížející diváky také rozhodně pobavila ukázka útoku starou hasičskou stříkačkou. Tomáš Pečenka připravil pro armádu a hasiče sponzorsky guláš s chlebem, Marie Chejlavová přinesla slíbené svatební koláčky. Děkujeme také všem ostatním, kteří se K o n c e rt E v y U rb a n o v é podíleli na přípravě této akce, hasičům, Miroslavovi Jediný slavnostní koncert v České Antonovi, ale i panu Milanovi Boubelovi za bezplatné republice k životnímu jubileu Evy ozvučení. Urbanové se konal dne 1. června ve velkém sále Měšťanské Besedy v Plzni. M e m o ri á l S l á v y H o rn í k a V sobotu 21. května 2011 se v Sedlišti konal tradiční memoriál Slávy Horníka. Z devíti zúčastněných sborů vybojovalo naše družstvo mužů pouze 4. místo, zvítězilo domácí mužstvo. Družstvo našich žen svým perfektním výkonem zvítězilo. Ani děti neudělaly ostudu a nad staršími žáky ze Zdemyslic zvítězily. O k rs k o v é c v i č e n í o k rs k u Č í ž k o v V sobotu 4. června za krásného slunného dne proběhlo v Čížkově okrskové kolo požární soutěže v klasice. Ve dvou disciplínách mezi sebou soutěžilo osm družstev mužů a tři žen. Naše ženy podaly perfektní výkon a nechaly za sebou ženy z Přešína a Železného Újezda. Našich muži nestačili na mladší mužstva z Čížkova, Přešína a Tojic. Vybojovali tak jen 4. místo. Družstvu žen budeme držet palce, aby uspěly i v okresní soutěži konané v září v Dolcích. -6-

7 D ě ts ký d e n Poslední květnovou sobotu se za příjemného jarního polojasného počasí uskutečnil od 1 4:00 hodin Velký společný dětský den obcí Vrčeň, Srby, Sedliště, a to na házenkářském hřišti v Srbech. 80 soutěžících dětí a dorostu čekalo 1 0 soutěžních disciplín. 7 z nich pro ně připravila Základní škola ve Vrčeni. Další zajistili rybáři, myslivci a v neposlední řadě hasiči. Za splnění všech deseti předepsaných soutěží dostal každý balíček sladkostí, limonádu, špekáček a popcorn. M a l é fo l k l o r n í s l a v n o s t i Ve čtvrtek 9. června se od hodin uskutečnil osmý ročník Malých folklorních slavností "Pod vrčeňskou lípou". Počasí se nám opět povedlo, slibované přeháňky se nám zázrakem vyhnuly, a tak jsme mohli za podmračeného, ale stále relativně příjemného počasí přivítat tři mezinárodní folklorní soubory. Předem avizovaný soubor z Venezuely, který se zdržel letem do ČR, výborně zastoupil folklorní soubor Spandan z Indie. S H AB AB E LM ARWA Soubor Shabab Elmarwa je tvořen tanečníky, muzikanty a zpěváky z egyptského města Ismailia. Jeho cílem je uchování a Pro všechny vystupující byla prezentace lidového umění a zajištěna večeře v jídelně MŠ, tradic Egypta. kde se podávala kuřecí stehna s chlebem a okurkou, pro vegetariány byla uvařena zeleninová polévka a bezmasá pomazánka. Vystupující soubory: S PAN D AN S AN S KRU TI K T RU S T Indický soubor Spandan (v překladu Tlukot srdce ) přijíždí z města Ahmedabad ležícího v západní části Indie. Byl založen v roce s cílem věnovat se bohatství folkloru a lidového umění A m e ri c k é j e e p y z a s t a v i l y Indie. CAS I LI N D E N Soubor Ilinden" přijíždí z města Bitola, třetího největšího města Makedonie. Založen byl v roce s cílem uchování a oživení makedonských lidových tradic. Soubor je držitelem řady prestižních ocenění. K ra d l k a b e l y Nepomučtí policisté vyjížděli v úterý 1 4. června ke krádeži kabelů v areálu zemědělského družstva. Dosud neznámý pachatel bez použití násilí vnikl do budovy seníku. Tam následně odštípal nejméně 1 30 m měděných kabelů různých průměrů od portálového jeřábu, které poté z místa odcizil. Celková škoda se vyšplhala na částku 5000,korun. o p ě t v e Vr č e n i V sobotu 27. srpna ve 1 3 hodin si opět po roce ve Vrčeni udělala zastávku na své trase kolona amerických jeepů. Průvod byl složený z několika militari klubů a dalších nadšenců historických vojenských vozidel. -7-

8 Z l a t á s v a t b a m a n ž e l ů K v a rd o v ý c h 24. června 2011 tomu bylo 50 let, kdy si řekli své společné "ANO" manželé Bohumil a Jaroslava Kvardovi, Vrčeň čp. 6. Vše nejlepší k tomuto krásnému výročí, hlavně hodně zdraví, štěstí, klidu a dobré pohody do dalších společných let přeje Kvardovým zastupitelstvo obce. L íp y n i či l y m a j e te k V neděli 1 4. srpna v 1 9:45 se zatáhla obloha a zafoukal silný nárazový vítr, který vyvrátil celou lípu i s kořeny na vrata do zahrady u ZŠ. Padající lípa se zachytila o dráty elektrického vedení a způsobila zkrat. Část obce se rázem ocitlo na 3 hodiny bez elektrického proudu. Větve dále poničily část střechy, římsu a dešťové svody na budově základní školy a také na sousední nemovitosti. Váha stromu padlého na dráty eletrického vedení poškodila i několik nástřešních kozolí na okolních domech. Celková výše způsobené škody se odhaduje na tisíc. Ze středy 24. srpna krátce před půlnocí se při bouřce odlomila boční větev u lípy, která se nachází v levém horním rohu zahrady u MŠ. Větev padla opět na dráty elektrického vedení, způsobila výpadek proudu v části obce a lehké komplikace řidičům při průjezdu na Tojice. Váha větve způsobila i mírné naklonění sousední trafostanice a poničila izolátory. Větev museli postupně a opatrně odřezávat přivolaní hasiči z Nepomuka. Dodávka elektřiny byla obnovena cca hodinu před polednem. Vzniklá škoda se odhaduje na několik desítek tisíc korun. H a s i č s k ý M e m o ri á l J a n a C h o d o ry Za krásného počasí proběhl dne 1 7. září 2011 již 11. ročník memoriálu Jana Chodory. Slunné počasí přilákalo na louku za Barochovo mlýnem jedno družstvo žen a pět družstev mužů. Družstvo žen sice nemělo na tomto memoriálu konkurenci, ale nedalo se zahanbit a podalo perfektní výkon a se svým celkovým časem nechalo za sebou i některá družstva mužů. V kategorii mužů obhájilo první místo již potřetí v řadě mužstvo z Přešína. Na druhém místě skončilo družstvo mužů ze Srb a třetí místo patřilo domácím. Po ukončení útoků proběhla, jako každý rok, vložená disciplína a to přetahování lanem. Jak v předchozích letech tak i letos tuto disciplínu vyhrálo naše družstvo mužů. Ani naše ženy nezahálely, protože se utkaly se smíšeným družstvem ze Dvorce a po velikém snažení je nakonec porazily. -8-

9 S e t k á n í s e n i o rů Sobotní pěkné slunečné odpoledne 1 9. listopadu bylo věnováno našim starším, zkušeným a pokročilým spoluobčanům a jejich pravidelnému setkání. Vzhledem k tomu, že nájemce hostince ve Vrčeni Jan Moravec má rovněž pronajatý i hostinec v Železném Újezdu, kde je velký společenský sál, rozhodli jsme se, že naše starší spoluobčany tentokráte pozveme do Újezdu, místo již tradičního hostince v Sedlišti. P ů l n o čn í m š e s va tá Sál však bylo nutno objednat u starosty obce Čížkov pana Zdeňka Tomáška, a jak se říká, slovo dalo slovo, ze kterého nakonec vznikl nápad uspořádat toto setkání společně, tedy nejen Vrčeň s původními Srby a Sedlištěm, ale i s Čížkovem a jeho přidruženými vesnicemi: Čečovice, Liškov, Měrčín, Zahrádka, Železný Újezd, Chynín a Přešín. K příjemné atmosféře jistě dopomohla Živá muzika ze Srb, pracovní název občasného hudebního uskupení pod vedením ing. Miroslava Šimandla, která nikdy nezklame, protože dovede navodit blahodárnou atmosféru domácího prostředí. Během odpoledne dostal každý účastník zdarma kávu se zákuskem a posléze také velký kuřecí řízek s bramborem a oblohou. Ke konci setkání byla losována avizovaná tombola, ve které bylo na 71 drobných cen. Dle kladného ohlasu všech 1 04 přítomných seniorů se akce povedla. Na Štědrý večer se od 20:30 hodin uskutečnila "Půlnoční mše svatá" v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni. Bohoslužbu vedl Páter Ing. Mgr. Vítězslav Holý z arciděkanství nepomuckého, farního úřadu ve Vrčeni. Krásný zpěv obstarala operní hvězda, sólistka Národního divadla v Praze a Metropolitní opery v N.Y. paní Eva Urbanová, kterou při zpěvu, stejně jako vloni a předloni, doprovodil Smíšený pěvecký sbor Vrčeň. Na varhany tradičně hrála Kristýna Němcová ze Dvorce. O n e j l e p š í b ra m b o ro v ý s a l á t V neděli 25. prosince proběhl VI. ročník soutěže "O nejlepší bramborový salát", kterou vyhlašuje nájemce hostince Na Faře Jan Moravec. V letošním roce se sešlo 11 vzorků tohoto pokrmu (pozn.: Vloni rekordních 1 5, předloni 9). Na prvním místě se umístil salát pana Jaroslava Andrýse z Čížkova, přechodně bytem Vrčeň, který dostal od 1 0-ti nezávislých porotců 86 bodů ze 1 00 možných. Druhé místo s počtem bodů bodů 82 obsadila paní Alena Mašková, třetí místo obsadil salát pana Marka Nausche z Nepomuka. V á n o č n í t u rn a j v e s t o l n í m t e n i s e V pondělí 26. prosince se uskutečnil v tělocvičně ZŠ tradiční "Vánoční turnaj ve stolním tenise". 1 6 závodníků (vloni 8) soutěžilo na dvou pingpongových stolech o velký putovní pohár a šest dalších menších pohárů od obce. Za 4 hodiny bojů nakonec zvítězil domácí odchovanec Zdeněk Kubík (Žichovice), který těsně porazil Jiřího Kovaříka st. z Dožic. Na třetím místě pak skončil Štefan Šmíro z Čížkova. V dorostu zvítězil Jiří Kovařík ml. z Dožic. -9-

10 T ří k rá l o v é s o u t ě ž e Letošní tříkrálovou nadílku jsme si užili hlavně ve školní družině. Paní vychovatelky připravily soutěže v oblékání královských trojic, štafetové královské běhy a další úkoly. Z á p i s d o 1. ro č n í k u......pro školní rok 2011 /1 2 se konal v pátek Pečlivě jsme zápis připravovali již několik dnů předem. Paní učitelky si připravily různé pomůcky, aby se dětem dobře pracovalo. Starší žáci vyrobili dárky pro své budoucí spolužáky. Všichni jsme byli v očekávání, kolik dětí se k zápisu dostaví. Rodiče chodili se svými dětmi průběžně, vše probíhalo velmi hladce, klidně a v přátelském ovzduší. Po necelých třech hodinách jsme konstatovali, že již nikdo nepřijde, a proto jsme zápis ukončili. K zápisu se dostavili: Zdenička a Davídek (MŠ Nepomuk), Kubík, Barunka, Natálka, Hanička, Toníček, Jáchymek, Davídek a Jaroušek (MŠ Vrčeň). Podle bydliště jsou 2 z Nepomuka, 1 ze Dvorce, 1 z Kláštera, 2 z Čečovic a 4 z Vrčeně. Děkujeme rodičům, kteří si vybrali naši školu a dali nám tak najevo, že věří našemu školnímu snažení. S m u te čn í ozn ám en í Oznamujeme všem smutnou zprávu, že 1. února 2011 odešla v míru z tohoto světa paní Zdeňka Švojgrová, bývalá učitelka ve vrčeňské škole, ve věku 84 let. Čest její památce! N a š e s b í rk y Zá vo d y RC m o d e l ů Opět po roce byla uskutečněna soutěž v jízdě s autíčky na dálkové ovládání. Zúčatnili se kluci, ale přidaly se i dívky. Diváci fandili jako o život a všem se celé závodění moc líbilo. Poděkování patří panu Jiřímu Krochotovi, který pomohl celé závodění zorganizovat. Opět po několika měsících jsme se sešli v tělocvičně, aby nám naši spolužáci mohli předvést své domácí sbírky. K vidění byly různé kolekce shromážděných předmětů od fotbalových dresů po turistické známky

11 V í t á n í j a ra Před Smrtelnou nedělí jsme se opět po roce vydali k řece, abychom do ní vyhodili Moranu. Při chůzi obcí jsme přivolávali jaro básničkami. Z mostu jsme nejdříve hodili Moranu do potoka, který se o několik metrů dále vlévá do Úslavy. Před zpáteční cestou do školy se průvod otočil, vpředu byli prvňáci se svým Létečkem. Došli jsme na naší školní zahradu a tam jsme zasadili Létečko do záhonu. Š k o l n í d ru ž i n a Do školní družiny jsou přihlášeni 52 žáci. V naší školní družině s dětmi pracujeme, malujeme, tvoříme, hrajeme hry, soutěžíme, sportujeme. Do družinové nabídky patří i zájmové kroužky (Tanec a rytmika, Míčové hry - začátečníci a pokročilí, Práce s počítačem, Hliněný kroužek, Dovedné ruce, Modelářský kroužek). D en Zem ě Ve středu 20. dubna naše škola oslavila Den Země. Tématem oslav byly ohrožené druhy rostlin a živočichů na území České republiky. Smíšené skupiny žáků v průběhu dopoledne vytvářely informační panáky, kteří měli na končetinách doplněné údaje o půdě, vodě, vzduchu, planetě Zemi. Hlavní tělo informačního Kvě ti n o vé o d p o l e d n e panáka obsahovalo popis ohroženého druhu, hlava byla jeho výtvarným ztvárněním. Zároveň se žáci střídali na pozemku školy, kde připravovali záhonky, seli a sázeli. Potom uklízeli prostranství školní zahrady. Č e s k ý d e n p ro t i připravili odpolední program pro ra k o v i n ě všechny. Děti zpívají, přednášejí, dramatizují veršovanou pohádku, hrají na flétnu, tancují. V druhé části rodiny vytvořily dvojice nebo trojice. Závodilo se Po druhé květnové neděli, kdy v přenášení květin, malovala se mají maminky svůj svátek, jsme srdíčka. Na závěr si mohli všichni opéci špekáček. Š ko l n í výl e t Letošní rok se naše škola poprvé účastnila veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha, která se konala ve středu 11. května. Prodalo se celkem 73 kytiček za minimální cenu 20 Kč. Při sbírce bylo vybráno Kč. To Letos jsme se vydali na ukazuje, že účastníci byli školní výlet na leteckou ochotni za kytičky zaplatit vyšší cenu. základnu Líně. Nejdříve jsme koukali na film o vrtulníkách. Pak jsme se podívali do záchranářského vrtulníku. Mohli jsme si zakoupit suvenýry vzlet vrtulníku, který Opékali jsme buřty, jsme letěl s pacientem do zahráli fotbal. Viděli Českých Budějovic

12 A t l e t i k a a T- B a l l Ve čtvrtek 2. června se zúčatnili členové zájmového kroužku míčové hry VIII. Mistrovství základních škol Plzeňského kraje v T-Ballu, které se konalo ve Spáleném Poříčí. Po nesnadném zápolení a výhrách nad třemi Te c h m á n i e P l z e ň družstvy ve skupině, jsme vybojovali 2. místo z celkových osmi zúčastněných škol. V mezisoutěži v běhu po metách vybraní chlapci získali v časovce 3. místo. Ve stejný den, ale na jiném místě, tentokrát v Přešticích, bojovali naši žáci v atletickém trojboji. Disciplíny trojboje jsou sprint, skok do dálky a hod míčkem. Smíšené družstvo obsadilo nakonec 1 0. místo ve starší kategorii. Individuální výsledky stojí za vyzdvihnutí. Kamil Janoch získal 1. místo ve sprintu časem 7,36 s a Jiří Hejda získal 2. místo také ve sprintu a to časem 7,49 s. Vlastivědný výlet 4. a 5. ročníku se uskutečnil 1 5. června. V Techmanii jsme byli na výukovém programu EU hrou, kde byla prezentace, kvíz a práce s mapou. Pán nám vysvětloval, co v daných státech je a kolik je tam obyvatel. Dále jsme navštívili Plzeňské podzemí. N o c o v á n í s e s k ří t k y N a š i a b s o l ve n ti Nocování začalo pěším výletem do Tojic, abychom nakrmili nutrie. Bylo příjemné počasí, nutrie byly přítulné, žravé, ale i zajímavé na pozorování. Po návratu jsme se šli ubytovat do tříd. Večer u ohně byl se skřítky. Děti přišly na školní zahradu v převleku skřítků, případně mohly mít vyrobenou loutku, talisman skřítka. Poté se děti jednotlivě představovaly či něco vtipného povídaly o skřítcích. Večer u ohně se protáhl do půl jedenácté. Na památku si žáci pátého ročníku vytvořili svá trička a vyfotografovali se na školní zahradě. Ať se jim daří na další cestě životem. Z a k o n č e n í p ro j e k t u......i z nás budou dospělí proběhlo v jednotlivých ročnících. Po celý rok všichni žáci sbírali kredity, vajíčka, slepice a opice, za které při zakončení projektu dostali věcné odměny. Vy s v ě d č e n í Na počátku školního roku jsme měli 61 žáka. 30.června školní ukončilo 58 žáků, kteří dostali vysvědčení (41 žák prospěl s vyznamenáním, 1 5 žáků prospělo, 2 žáci neprospěli. 1 5 žáků mělo samé jedničky (v pololetí jich bylo 20) Na počátku školního roku jsme měli 61 žáka. 30.června školní ukončilo 58 žáků, kteří dostali vysvědčení (41 žák prospěl s vyznamenáním, 1 5 žáků prospělo, 2 žáci neprospěli. 1 5 žáků mělo samé jedničky (v pololetí jich bylo 20). 5 žáků objevili na svém vysvědčení čtyřku a 2 žáci dokonce pětku

13 5 7 ž á k ů z a h á j i l o š k o l n í ro k / M y š k a k a m a rá d k o u Ve čtvrtek 1.září jsme zahájili nový školní rok. Za přítomnosti rodičů a dalších hostů jsme ve škole přivítali 57 žáků, z toho 11 nových prvňáčků. Nejvýznamnějšími letošními akcemi bude účast v projektu EU - peníze školám s názvem Modernizace naší školy a dalším projektu MAS Nepomuk Učíme se jeden od druhého. Cílem prvního projektu bude hlavně pořízení nových interaktivních tabulí a cílem druhého bude výměna oken a dveří v celé budově školy. S k l á d k a o d p a d ů Č e rn o š í n Na jaře byl zpracován projekt v rámci VI. výzvy MAS sv. Jana z Nepomuku. Náš projekt byl podpořen a proto Obec Vrčeň jako zřizovatel školy obdrží finanční dotaci na výměnu oken a dveří v celé budově ZŠ ve výši ,- Kč. Obec Vrčeň obdrží částku ,- Kč. Součástí projektu jsou tři doprovodné akce. V říjnu byla odstartována první doprovodná část. Celkem 20 účastníků (1 0 dvojic žák x prarodič) zahájilo výukový kurz Myška kamarádkou, který se týká informační techniky. Senioři se seznámili se základní prací s počítačem. Páteční exkurze 30. září byla zaměřena na třídění a recyklaci odpadu. Viděli fotografie, krátký film a ukázku výrobků z recyklovaného plastu. Následovala naučná stezka kolem skládky s informačními tabulemi o třídění odpadu. Zjistili jsme, jak se dá využívat metan a voda ze skládky. Viděli jsme rekultivaci skládky na krásný zelený kopec porostlý stromy s mělkými kořeny, aby kořeny neprotrhly folii, kterou je skládka uzavřená. Exkurze končila u Šrotonátora, postavy vyrobené z odpadových materiálů. 9. š k o l n í v á n o č n í j a rm a rk N o v é h ři š t ě Naše nové hřiště, které jsme umístili do zadní části školní zahrady se skládá ze 6 lezoucích a cvičebních stěn se sedmým prvkem v horní části. Druhou částí je houpačka - orlí hnízdo. Toto hřiště zajistil zřizovatel školy, Obec Vrčeň Než nastal den 9. vánočního školního jarmarku, organizovali jsme hliněnou vánoční dílnu, vánoční dílnu a několik odpolední pracovaly děti v družině. Někdo vyrobil pro náš jarmark výrobek doma. Rodiče nám většinou své výrobky darovali. Počasí vydrželo alespoň po dobu vystoupení dětí, které pojednávalo o adventu, době plné očekávání, těšení. Ano, letos to bylo většinou vyprávění, pranostiky, říkadla, zvyky a to vše o jednotlivých svatých postavách v tomto krásném adventním čase. 1 6.prosince jsme se potkali se čtyřmi postavami (se svatým Ondřejem, svatou Barborou, svatým Mikulášem, svatou Lucií) a vše jsme zakončili krásným Štědrým dnem spolu s koledami. T ří d n í a d ru ž i n o v é V á n o c e Poslední školní den před vánočními prázdninami probíhal ve škole v duchu Vánoc. Došlo na hrnek s čajem, cukroví od maminek, rozdávání drobných dárků. V družině si děti povídaly o Vánocích, rozbalily několik dárků, se kterými si ihned začaly hrát. Letos nebylo školních dárků moc, protože děti dostávaly dárky již v průběhu roku. Vždyť dostaly do tříd nové interaktivní tabule a plno hodnotných nových pomůcek

14 V s o l n é j e s kyn i V lednu jsme s dětmi opět začali jezdit na ozdravné pobyty do solné jeskyně v Přešticích.. Děti nadšeně nabíraly sůl do kyblíčků, tvořily stavby z "písku" a vařily různé slané pochoutky. Na závěr mezi nás přišli skřítkové Solinka a Solánek a děti jim zazpívaly několik písniček. V d i v a d l e A l fa V pondělí, 21. února jsme se vypravili autobusem do divadla Alfa v Plzni. Tam pro nás byla připravena Pohádka z kouzelného mlýnku. Všechny děti se v divadle chovaly naprosto úžasně, jako pravé malé slečny a mladí pánové. P l a v e c k ý k u rs 1. února jsme s dětmi zahájili plavecký kurz v bazénu v Horažďovicích. Protože pojedeme do bazénu ještě 8x, určitě se velké procento dětí naučí za tuto dobu plavat. M a š k a rn í b á l V pátek, 25. února, jsme si to ve školce opravdu užili! Byl totiž velký karnevalový den, den masopustního veselí. Děti se převlékly do krásných masek, tančilo se, zpívalo, prostě bylo veselo. Paní kuchařky nám napekly výborné masopustní koblihy a připili jsme si všichni společně dětským šampaňským. Masky se nám představily při slavnostní promenádě. P ře d n á š k a p l k. M U D r. M i c h a l a M a re č k a O tom, jak zachránit druhému život, nebo se o to alespoň pokusit, nebát se pomoci při úrazu jak u dítěte tak u dospělého, jak pochopit nutnost zahájit resuscitaci, ohlídat u raněného základní životní funkce do zavolání lékařské služby a mnoho jiných a velice důležitých informací z dlouholeté lékařské praxe se dozvěděli účastníci přednášky pana plk. MUDr. Marečka. Vítá n í o b čá n ků Z á p i s d ě tí... Ve středu 23. března V sobotu 1 9. března 2011, probíhal zápis proběhlo na obecním úřadě ve nových dětí. Pro děti Vrčeni tradiční Vítání občánků. byly připraveny Děti z mateřské školy přišly se pamětní listy a svým pásmem básniček a dárečky. písniček potěšit maminky i jejich Bylo to velmi děťátka. Pro Lucinku příjemné odpoledne, Kuchynkovou a Honzíčka Nováka děti si hrály s bylo vystoupení o to svátečnější, hračkami a ani se jim že přišly přivítat vlastní malé nechtělo domů. sourozence Alenku a Dominička

15 Ve l i k o n o č n í d í l n a s r o d i č i Ve středu, 20. dubna se sešli v naší škole rodiče se svými dětmi, aby si společně ozdobili vajíčka. Rodiče a děti používaly různé techniky. Děti s velkým zájmem se snažily, aby to jejich vajíčko, které vyrábělo s mamkou nebo s taťkou bylo opravdu to nejlepší. Opravdu se všem práce dařila. N a fa r m ě u M o u l i s o v ý c h Ve čtvrtek, 28. dubna, jsme jeli s dětmi na výlet na biofarmu Moulisových do nedalekého Milínova. Čekalo nás občerstvení a prohlídka farmy. kartáčovaly koně i poníka, krmily kůzlátka a jehňátka. Zvířátka jsme si hladili, chovali a také si zajezdili na konících. Po obědě zkoušely děti dojit a také stloukat máslo. To jsme si pak mazali na chléb a bylo opravdu výborné! I děti, které ve školce o chléb s máslem příliš nestojí, zde volaly, že chtějí přidat. Počasí nám celý den přálo, děti byly spokojené a Děti si vyzkoušely práci a nadšené. život farmáře. Čistily výběh, D ě ti o z d o b i l y m á j ku V pátek, 29. dubna, jsme si s dětmi na zahradě mateřské školy ozdobili májku. Na břízku jsme navěsili barevné fáborky, zazpívali si jarní písničky a pod májkou jsme se vyfotili na památku. Při zdobení jsme si všimli, že se nám vrátily vlaštovičky z teplých krajin. Měli jsme z toho velkou radost! Š ko l n í výl e t Ve středu 8. června jsme jeli s dětmi na výlet na Šumavu. Naše první cesta vedla na Špičák, kde nám záchranáři z Horské J a k j s m e p ři v í t a l i j a ro Ve čtvrtek, 21. dubna jsme uspořádali tradiční zahradní slavnost Vítání jara. Děti si vyrobily Morenu - Zimu, kterou je potřeba nadobro vyhnat z vesnice, aby se už nevracela a jen slunko svítilo. Proto vyrobily i Létéčko, které ve druhé části slavnosti zapíchly do země a kolem něj tančily a zpívaly. Všechny písně i básně byly o jaru, o květinkách a o sluníčku. Morenu spálily na ohni, zlatým klíčem odemkly zahradu a pak už jen zbývalo, jestli se podaří někde najít nějaké dárečky od velikonočního zajíčka. B e s íd ka ke D n i m a te k Ve čtvrtek, 1 2. května, se konala besídka u příležitosti Dne matek. Děti se naučily pásmo písniček a básniček. S láskou také vyrobily dárečky a nakreslily přáníčka. Nejdříve nastoupila děvčátka s tanečkem a písní a poté už přicházeli chlapci, kteří přinášeli májku. Následovalo kulturní pásmo. Na závěr děti společně přednesly báseň Utíkám Ti, mámo zlatá, utíkám Ti přát, a pak už běžely i s dárečkem ke svým maminkám. Po obědě jsme se šli podívat do botanické zahrady v Prášilech, kde jsme viděli bizony s mláďátkem. Neplánovaně také ukázali záchranáři dětem, jak ošetřit odřeninu, to když si Adámek odřel čelíčko. Poté jsme šli na prohlídku Archeoparku, kde jsme si prohlédly obydlí a nástroje starých Keltů. Počasí nám celý den přálo a všem se na výletě moc líbilo. Služby připravili ukázku výcviku psů a také pomůcek pro přepravu raněných. Mohli jsme se posadit na čtyřkolky a skútry

16 S p o rt o v n í h ry n a š í š k o l y Ve čtvrtek, 1 6. června, jsme pro děti uspořádali Sportovní hry. Paní učitelky rozdělily děti do dvou družstev. Děti soutěžily v těchto disciplínách: skok do dálky, běh na 20 metrů, hod do dálky tenisovým míčkem, štafetový běh a překážkový běh s míčkem v kelímku. Počasí nám celé dopoledne přálo, občerstvení pro bylo zajištěno a tak jsme se mohli věnovat sportu naplno. Po vyhlášení výsledků dostali všichni malí sportovci medaile, ti nejlepší k tomu ještě diplomy a na všechny pak už čekala výborná točená zmrzlina. R o z l o u č i l i j s m e s e s p ře d š k o l á k y Těžko se hledají slova, když se sejdeme na závěrečné besídce, kde se každoročně loučíme s dětmi, které již navždy opouštějí předškolní období. Najednou tu stojí před námi, slavnostně nastrojené se školními taškami na zádech. Pak přijde opravdové pasování na školáka, děti se představí, do tašek si uloží dárečky od mateřské školy, první vysvědčení, pamětní list, knihu a album svojí třídy. J a k j s m e za h á j i l i n o vý š k o l n í ro k Ve čtvrtek, 1. září 2011 jsme zahájili nový školní rok. Novým dětem se ještě trošku stýská, a tak musíme co nejvíce vymýšlet aktivity tak, aby se děti odpoutaly od smutných myšlenek a zabavily se zajímavou a poutavou hrou nebo činností. Společně jsme si vyprávěli zážitky z prázdnin. Prošli jsme se obcí a poznávali změny, které se udály přes prázdniny. Ale hlavně jsme si všichni hráli jak ve školce tak na zahradě. B ě h N e p o m u k e m s U n i b ri c k e m Sobota, 1 7. září je krásný slunečný den. Některé děti prezentovaly naši školu na Běhu Nepomukem. Příjemné prostředí, celá řada doplňkových atrakcí pro diváky a děti, spousta odměn pro soutěžící včetně občerstvení. Toto vše umocňovalo báječnou atmosféru sportovního dne. S blížícím se časem startu stoupalo napětí. Děti byly opravdu výborně namotivované, některé běžely samy, jiné se svými rodiči. Doběhli jsme všichni v pořádku. Při vyhlašování výsledků jsme byli vyhodnoceni jako team naší mateřské školy. Pořadatel nás za odměnu obdaroval dárečky, šampaňským a překrásným plyšovým pejskem oblečeným do unibrickáckých šortek. P o s v í c e n í v m a t e řs k é š k o l e Tento týden, jsme se kromě jiných zajímavých věcí chystali na posvícení, které mělo být výstupem všech činností v pátek 1 4. října. A tak se také stalo, protože jsme pilně pracovali. Včeličky se naučily nové písničky, básničky, vyrobily si nádherné větrníky a společně s Medvíďaty ve čtvrtek upekly a v pátek nazdobily posvícenské hnětýnky, které byly nejen hezké, ale také velmi dobré. Každý z dětí si nesl tu svoji nejkrásnější s sebou domů. Jestli ji však donesly, to se k nám zatím nedoneslo. :-) -1 6-

17 V ý s t a v a P o d z i m n í č k ů n a z a h ra d ě V posledních týdnech se naše mateřská škola zaplnila překrásnými skřítky Podzimníčky, které děti vyráběly doma společně s rodiči, babičkou či dědečkem. Podzimníčky jsme vystavili na školní zahradě, kde úžasně zdobí celou jednu stráň. Všem to moc sluší a zvláště navečer, když se rozsvítí světýlka, je možné zaslechnout tiché povídání skřítků Podzimníčků. P e k l i j s m e M a rt i n s k é ro h l í č k y Ve čtvrtek 1 0. listopadu jsme se dali v obou třídách do pečení Martinských rohlíčků. Paní kuchařky nám přichystaly voňavé těsto a my jsme se střídali ve válení a tvarování rohlíčků. Pak už jsme jen čichali z kuchyně moc V d i va d l e v P l zn i V úterý 22. listopadu jsme s dětmi navštívili divadelní představení Kamarádi ve školce v Plzni v DK Peklo. Představení bylo rozděleno na tři kratší pohádky, které byly plné písniček a legrace. Na každou pohádku si herci vybrali také několik dětí, které pomáhaly přímo na jevišti. Z naší školky vybrali herci hned tři děti do role trpaslíčků. Byla to velká zábava! krásnou vůni pečených rohlíčků a všichni jsme se těšili na páteční zahradní slavnost. Z a m y k á m t ě z a h rá d k o, z i m a p ři j d e z a k rá t k o Martinská zahradní slavnost Zavírání zahrady se konala v pátek, 11. listopadu, přímo na sv. Martina. Nepřijel sice na bílém koni, ale děti čekalo velké překvapení. Pan Pečenka přivedl svého koníka a děti se na něm mohly vozit. S dětmi jsme ale nejdříve uspávankami, básničkami a písničkami uspali naši zahradu, popřáli jsme jí, ať má sněhu pod bradu. P ři š e l k n á m M i k u l á š s a n d í l k e m a č e rt í k y V pondělí, 5. prosince dopoledne, k nám přišel Mikuláš spolu s andílkem a dvěma čerty. V první chvilce také několik dětí plakalo, ale paní učitelky je pochovaly a bylo to v pořádku. Čertíci byli hodní a ustoupili až úplně dozadu. Mikuláš otevřel svoji N á v š t ě v a s v ě t o z n á m é o p e rn í p ě v k y n ě E v y U rb a n o v é velkou knihu a začal si k sobě děti volat. Přečetl si zápis v knize a pochválil je, pokud byly hodné nebo jim připoměl, v čem by se měly do příštího roku polepšit. Děti postupně přednášely básničky a zpívaly. Andílek jim z velkého zářivého koše podával balíček plný dobrot. V úterý 20. prosince nás navštívila světoznámá operní pěvkyně a občanka z Vrčeně, paní Eva Urbanová. Společně jsme si zazpívali koledy. Děkujeme paní Evě Urbanové za milou návštěvu

18 Na slovíčko, sousede s Mgr. Miroslavem Antonem Publicista a scénárista. Bývalý literární redaktor a šéfredaktor Českého rozhlasu Plzeň. Narodil se roku 1959 v Plzni. Po vyučení maturoval na střední škole pro pracující ve Škodě Plzeň. Absolvoval Pedagogickou fakultu v Plzni. V letech byl členem Rady města Plzně. Působil i ve Sdružení Děkujeme, odejděte! Kandidoval v krajských volbách za nezávislé starosty a v komunálních volbách za Plzeňskou alianci. V posledních letech se věnuje natáčení dokumentárních filmů, internetu a public relations. (zdroj: Jaký je Váš vztah k Vrčeni? Vrčeň mám spojenou především s dětstvím. O víkendech a o prázdninách jsem ho prožíval u dědečka a babičky Křišťanů a Antonů na Drahách. A pochopitelně s mými vrstevníky, kteří ve Vrčeni zůstali nebo se sem jako já vracejí. Byly to natolik silné zážitky, že když se naskytla příležitost získat do vlastnictví Křišťanovic chalupu, neváhal jsem. Ono to totiž vypadalo takových 20 let, že mi na Vrčeň zůstanou jenom vzpomínky, protože v dědickém řízení získali chalupu jiní rodinní příslušníci. Před třemi lety jsme se dohodli na jiném vyrovnání a já jsem se vrátil. Věk: 52 Rodinný stav: Rozvedený Počet dětí: 2 dcery Tereza (18) a Magdalena (14) Zaměstnání: Pracuje na ŽL scénárista, redaktor, spolumajitel a jednatel internetové Plzeňské televize. Čím se v současné době pracovně zabýváte? Co by se v obci mohlo udělat lépe nebo jinak? Momentálně se snažím dokončit některé videoprojekty spojené s naší Plzeňskou televizí. Což vůbec není jednoduché, protože ekonomická recese tu pořád je a mám pocit, že ještě nějakou dobu bude. Vrátíme se zpátky k naší obci. Co se Vám na ní nejvíce líbí, co Vás sem opět po letech přitahuje? Říká se tomu genius loci. Duch místa. Takzvaně něco tady je. To vám řekne většina lidí, kteří sem třeba zavítají náhodou a projdou se po Vrčeni a okolí. Mně se líbí, že tady zůstává zachovaná historická paměť na naše předky a snaha navazovat na tradice. Přijde mi to důležité. Ostatně stačí zajít do hospody, tam se dozvíte všechno. Jaké zde máte plány? Chci se tady usídlit natrvalo. Vzhledem k tomu, že chalupa na to zatím není uzpůsobená, je to docela dobrodružství. Co se Vám naopak zde nelíbí, co Vás třeba štve nebo mrzí? Ty negativní věci nevybočují z normálu, který najdete všude. Co se v obci povedlo? Nejvíc se mi líbí, že ve Vrčeni pořád žijí aktivní lidé, kteří se snaží, aby obec žila. Zlepšovat se dá vždycky všechno. Já si například myslím, že Vrčeň, v širším smyslu celé Nepomucko, má na to, aby se stala atraktivním turistickým cílem. Mohla by těžit z legend o svatém Vojtěchu. Určitě by se na to dal zpracovat nějaký zajímavý projekt. Ale to je dlouhodobější záležitost a určitě by to nešlo bez finančních dotací z Plzeňského kraje. Miroslava Antona jsem poznal jako klidného, rozvážného a pohodového člověka, který pro Vrčeň vytvořil několik videoprojektů. Jeho tvorbu na CD jste měli možnost si zakoupit např. při oslavách 820 let Vrčeně (2009), stejně tak jako následně realizovaný projekt z oslav 120 let od založení SDH (2010)

19 Jubilanti Kdo v roce 2011 oslavil významné životní jubileum? LEDEN Chodorová Blažena Mašková Helena Harangová Emilie BŘEZEN Mařík Josef Kohout František Vaňková Marie Chodora Jaroslav DUBEN Křišťanová Marie Strolená Marie KVĚTEN Kubíková Mária Kotěšovec Vratislav Fialová Marie ČERVEN Pásková Miluše Burdová Květuše ČERVENEC Zwrtek Jindřich Chodora Jan SRPEN Strolený Vladimír ZÁŘÍ Mašková Alena Baroch Jaroslav LISTOPAD Růžička Vladislav Brudnová Anna PROSINEC Žitková Danuše Strolený Jiří Eichler Josef Markvartová Kamila Baková Bohumila Chouňová Milada Chodorová Růžena Kohoutová Mária Vrčeň 56 Vrčeň 46 Vrčeň 1 27 Vrčeň 72 Vrčeň 1 06 Vrčeň 92 Vrčeň 96 Vrčeň 1 26 Vrčeň 11 7 Vrčeň 26 Vrčeň 89 Vrčeň 20 Vrčeň 1 20 Vrčeň 93 Vrčeň 75 Vrčeň 1 04 Vrčeň 1 8 Vrčeň 1 8 Vrčeň 52 Vrčeň 1 39 Vrčeň 1 34 Vrčeň 70 Vrčeň 11 7 Vrčeň 34 Vrčeň 21 Vrčeň 1 28 Vrčeň 11 6 Vrčeň 1 21 Vrčeň 1 06 Blahopřejeme

20 Z vrčeňské historie Národní obrození svítá i u nás Kaple sv. Vojtěcha, vyzdobená Hořčičkovým obrazem, byla pak vysvěcena 23. dubna strahovským opatem. O opravu kaple, která po zrušení za Josefa II. chátrala, se zasloužila dcera hraběte Jeronýma - komtesa Vilemína, která nabyla kladný vztah k českým národním snahám vlivem svého chotě, vlastenecky smýšlejícího knížete Rudolfa Kinského. V tomto duchu vychovávala i svou neteř - dceru bratra Františka de Pauly, později provdanou za knížete Vincence z Auersperga. Brzy po vysvěcení kaple sv. Vojtěcha byly v její blízkosti vybudovány zelenohorskou vrchností asi r malé, většinou dřevěné lázně. Dřevěným potrubím byla do nich vedena voda ze studánky Dobrá voda. Byla to jednoduchá budova s několika vanami ke koupání, později i sprchy. Byla tu i hospodská budova se dvěma spojenými sály - jeden sál pro panstvo, druhý pro selský lid. Pro oba sály současně hrála hudba, která byla umístěna na společné galerii mezi oběma sály. zábavy širokého okolí. Každou neděli se sem scházeli a sjížděli hosté z daleka. Pro koně tu byly dřevěné stáje, kde prý stávalo až 30 i více párů koní. Zvláště živé tu byly vojtěšské poutě v této době národního obrození. Scházely se tu tehdy tisíce poutníků, kteří postávali na rovince před kaplí nebo posedali na přilehlý svah a poslouchali kázání vyhlášených kazatelů z kazatelny přivázané ke stromu. Kázávali tu vlastenečtí kněží jako Josef Tichý, farář měčínský, přítel a podporovatel Tylův, jindy zase blovický kněz a básník Fr. Josef Vacek-Kamenický. Tito dva a další vlastenečtí kněží probouzeli svými vzletnými slovy vlastenecké nadšení zástupů. V lázních byly později, ke konci 1 9. století pořádány také besedy a koncerty zásluhou vrčeňského učitele Gustava Adolfa Kramla. Lázně však chátraly a konec jim učinil požár v dubnu 1 890, který vypukl po jednom Kramlově koncertu. Postupně pohasla i sláva vojtěšských poutí, které měly v sobě tolik poetického kouzla, protože "poušť" sv. Vojtěcha, jak se kapli s okolím říkalo, byla na místě spojeném s dávnou historií kraje i celé Lázně byly brzy vyhlášeny jako středisko země. Pohyb obyvatel V roce 2011 se nám po dlouhých letech v obci nenarodil žádný nový občánek Mária Kohoutová, Vrčeň č.p. 1 06, ve věku nedožitých 87 let Odstěhovali se Rozloučili se s námi Zdeněk Beránek, Vrčeň č.p. 97 do Čížkova-Měrčína 4.8. Jiří Chejlava, Vrčeň č.p do Břevnova, Praha Kamila Markvartová, Vrčeň č.p. 21 do PlzněBolevce Marie Křišťanová, Vrčeň č.p zatím neoficiálně do Kaplice 9.1. Miluše Pásková, Vrčeň č.p. 1 20, ve věku 87 let Helena Mašková, Vrčeň č.p. 46, ve věku 84 let František Kuchynka, Vrčeň č.p. 11 8, ve věku 72 let 4.6. Jaroslava Kolaříková, Vrčeň č.p. 1 28, ve věku 61 let Vladimír Strolený, Vrčeň č.p. 1 8, ve věku nedožitých 85 let Přistěhovali se Ing. Vladislav Růžička, Anna Friedová ze Vrčeň č.p. 1 39, ve věku Strakonic do č.p nedožitých 60 let Jaroslav a Marcela Hajšmanovi z Kaznějova do č. E Antonín, Pavlína, Antonín ml., Pavlína ml. a Zdenka Scholzovi ze Žinkov do č.p Nicola Uhýrková ze Žinkov do č.p. 65 K má Vrčeň celkem 326 obyvatel ( 1). Z toho je 169 mužů a 157 žen. Čísel popisných jest celkem 149 (0), dále 8 chat a 3 zahradní domky. -20-

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY č. 9 červenec 2009 www.blatensko.cz Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech

Více

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 Zpravodaj číslo 3-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech

Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech 2 Vážení spoluobčané, máme tu prakticky začátek léta a s ním další vydání nového Zpravodaje. Jistě jste zaregistrovali změnu jeho grafické podoby. Tu iniciovala výměna tiskárny, kde náš čtvrtletník od

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XX. ČERVEN 2014 Cena 15 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 STAROČESKÉ MÁJE V LUŽANECH str. 6 NÁVŠTĚVA PREZIDENTA

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera z Postřekova na Domažlicku Již 19. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína.

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína. Motto měsíce: Zaručený klíč k úspěchu: umět si ze dvou možností vybrat tu třetí. OBECNÍ ÚŘAD PROSTŘEDNÍ BEČVA PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM KRÁSNOU, SLUNEČNOU DOVOLENOU NAPLNĚNOU SPOUSTOU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ,

Více

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky Zpravodaj obce Prušánky 2/2009 Krátce z obsahu Z činnosti ZŠ Ze sportu Ohlédnutí za kulturou Krátce z regionu Podluží Společenská kronika Kulturní pozvánky Inzerce Slovo má starosta - Léto, je léto...

Více

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce KOBYLNICKÉ L TY Y L II S ST VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 4/2013 Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014 přeje Lubomír Šmíd, starosta obce Vojta Beneš Vítání dětí

Více