Řekli o finančních poradcích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řekli o finančních poradcích"

Transkript

1 Řekli o finančních poradcích Jiří Šindelář Předseda představenstva a výkonný ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) Finanční zprostředkovatelé a poradci poskytují své služby stále většímu počtu občanů a domácností. Jak ukazují reálná data, v mnoha produktových oblastech již tyto nezávislé sítě pomalu, ale jistě vytlačují tradiční jednobarevné pobočky bank a pojišťoven pojištění nebo hypoteční úvěry jsou typickým příkladem. Velkou a dosud empiricky neprobádanou otázkou však byla kvalita služeb a spokojenost klientů a to nejen u poradců, ale právě i u jednobarevných poboček skrývajících se za honosná hesla a nákladné mramorové paláce. Díky výzkumu společnosti ppm factum máme nyní poprvé k dispozici reálná data o tom, jak jsou klienti s jednotlivými prodejními kanály spokojeni a tato zjištění jsou nanejvýš zajímavá. Ukazuje se totiž, že i přes občasné medializované kauzy či selhání některých jednotlivců je finanční poradenství jako celek z pohledu spokojenosti klientů více než zdravé a jsou to naopak pobočky bank a pojišťoven, které vykazují systémové nedostatky. Tato fakta, podložená skutečnými čísly, nyní musí velmi výrazně zohlednit i Ministerstvo financí a Česká národní banky při regulaci trhu. Osobně si nedovedu představit, že by nyní mohli státní úředníci naslouchat jednostranným návrhům zaměřeným proti finančním poradcům a naopak ponechávat mírnější pravidla hry pro jednobarevné pobočky. Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Pedagog VŠFS, bývalý ředitel Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění při MF ČR, držitel titulu Osobnost pojistného trhu 203 Pojištění bylo a je pro mne službou pojišťovny klientovi, je nabízeno přímo pojišťovnami nebo pojišťovacími zprostředkovateli. Výkon zprostředkovatelské činnosti, tedy činností, které bezprostředně souvisejí s uzavíráním pojistných smluv je podnikáním. Významnou úlohu v tomto segmentu finančního trhu mají finanční poradci a je jen dobře, že se USF ČR zabývá průzkumem trhu, který analyzuje roli poradců, resp. poradenských organizací, při prodeji produktů. Jsou v přímém kontaktu se zájemci o pojištění a pokud si uvědomíme, že pojištění je obchodem s rizikem, ale současně s důvěrou, pak zcela jistě průzkum může napomoci k posílení dobrého jména nejen jednotlivých prodejců či firem, ale celého významného segmentu finančních služeb. Průzkum ukázal např. že přibližně u dvou třetin obchodů je významná spokojenost s finančním poradcem nejen při uzavírání smlouvy, ale také s odstupem času a v to v intervalu několika dnů až tří let. A to je informace, která zavazuje. Obdobné průzkumy trhu by se měly stát trvalou součástí aktivit USF ČR a jejich výsledky součástí vzdělávacích aktivit. Miroslav Fous Research Director, ppm factum research s.r.o. Úkolem nezávislých poradců pro další období je především vyladění postupů při prodeji produktů z oblasti investic a podílových fondů. I když s vlastním prodejem jsou klienti nezávislých poradců spokojeni o trochu více než klienti bank, spokojenost s odstupem je naopak mírně vyšší u bank než u poradců. Vzhledem k tomu, že pravidla pro prodej těchto produktů jsou regulovaná, nezávislí poradci se při kontaktu s klienty musí zaměřit spíše na formu. Výsledky ukazují, že míra entuziasmu při prodeji, která velmi dobře funguje u pojištění či úvěrů, nemusí plnit stejnou službu právě u investic. Upravení stylu práce nezávislých poradců právě v této oblasti stojí rozhodně za to, protože přes nezávislé poradce jsou v této oblasti obsluhovány zhruba dvě pětiny klientů.

2 ppm factum V praxi se ppm factum research opírá o teoretické znalosti a dlouholeté zkušenosti. Smysl výzkumu podle nás spočívá v tom, že pomáhá firmám vidět jejich téma a záměry v souvislostech a reálných proporcích. Naše motto: Podnikatelská ani manažerská rozhodnutí za Vás neuděláme, přesto: Vám umíme poskytnout spolehlivé informace, o které svá rozhodnutí můžete opřít a můžeme Vás provést procesem tvorby nápadů pro Váš záměr i ověřit jejich potenciál Máme více než 20 let praxe. Naše značka zastřešuje: Výzkum trhu - Tato divize obsluhuje komerčně orientované klienty. Výzkum veřejného mínění - Tato divize provádí kromě výzkumů veřejného mínění i sociální a sociologické výzkumy. Jsme tu pro Vás, kdykoliv potřebujete zjistit názory, představy lidí či spotřebitelů na téma, které Vás zajímá nechat se inspirovat jejich bezprostředními reakcemi, aniž by Vás strhli ti nejhlasitější odhadnout potenciál trhu, na němž podnikáte, abyste postavili své záměry na ověřených základech ověřit, zda Vaši lidé jednají v souladu se záměry firmy, ale zůstat při tom neviditelní a nezaujatí získat nadhled díky našemu pohledu zvenčí, aniž byste promarnili vlastní zkušenosti a intuici získat jistotu věrohodných podkladů, aby obstály i v očích expertů, novinářů, institucí či právníků USF Unie společností finančního zprostředkování a poradenství - USF vznikla v červnu roku USF je neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Posláním je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu. USF jasně deklaruje standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů USF. Spolupracuje na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zastupuje subjekty sdružené v unii při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi - producenty finančních produktů. Kontakty ppm factum research, s.r.o. Office Park Nové Butovice / A Bucharova 28/2, Praha 3 USF Španělská , Praha 2 tel.: fax: tel.: fax: Data použita v tomto informačním materiálu pocházejí z výzkumu společnosti PPM Factum, USF ČR a dalších oborových asociací.

3 Český trh finančních produktů a služeb Celostátní výzkum veřejného mínění a analýza trhu České republiky v roce 204

4 O průzkumu Shrneme-li klíčové informace z výzkumu, pak z hlediska celkového způsobu provedení nabídky a průběhu uzavírání smlouvy jsou nejvíce spokojení klienti, kteří uzavírali smlouvy s nezávislými poradci, a to v pěti ze šesti sledovaných produktových kategorií. Výjimkou jsou smlouvy na spořicí produkty (mimo fondů), kde jsou podíly spokojených klientů u nezávislých poradců a u bank stejné. Nicméně s určitým odstupem po prodeji mají klienti možnost hodnotit, do jaké míry to, co jim při prodeji bylo řečeno a slibováno, odpovídá realitě. I v tomto ohledu mají nezávislí poradci nejvyšší podíl spokojených klientů, a to velmi výrazně u pojištění (majetku i života) a u úvěrů, především na bydlení. Odlišnost je opět vidět v kategorii spořicích produktů (mimo fondy), kde si nezávislí poradci stojí stejně jako banky. Miroslav Fous Research Director (ppm factum) Výzkumná agentura ppm factum zrealizovala průzkum zaměřený na úroveň spokojenosti klientů finančních služeb s procesem pořizování finančních produktů a roli nezávislých finančních poradců na tomto trhu. Průzkum byl realizován v roce 204 a ukázal, jak si nezávislí finanční poradci stojí na českém finančním trhu v porovnání s bankéři a agenty pojišťoven velkých finančních institucí. Průzkum probíhal prostřednictvím osobního dotazování metodou (CAPI) na reprezentativním vzorku 075 respondentů z celé České republiky. Zadavatelem průzkumu byla Unie společností finančního zprostředkování a poradenství České republiky. Trh finančních služeb v kostce 32 let Odbornost aktivních poradců Počet aktivních poradců Věk poradců Investiční licence osob Pojišťovací licence osob Počet profesionálů pracujících na plný úvazek dosáhl v roce 203 necelých čtyřiceti tisíc osob. Průměrný věk poradců činil v loňském roce 32 let. Registrace u ČNB pomáhají rozeznat poradce s potřebnými znalostmi a zkušenostmi. 4,563 mld. Zprostředkované investice 6 mld. Roční objem obchodů mld. Kč / rok Daně a odvody státu Objem investic zprostředkovaných nezávislými poradci dosáhl za rok 203 přes více jak čtyři a půl miliardy korun. Zprostředkovaný obrat společností působících na poradenském a zprostředkovatelském trhu meziročně vzrostl na 6 miliard korun. Částka srovnatelná se středně velkou bankou. Zahrnuje zejména daně, poplatky a odvody na sociální zabezpečení.

5 Celková spokojenost s kvalitou služeb Agent pojišťovny Nezávislý finanční poradce Bankéř nedostatečný počet * respondentů 5 % 50 % 58 % 57 % 6 % 65 % Pojištění majetku Životní pojištění * Investiční nebo podílový fond 58 % 59 % 46 % 38 % 45 % 59 % * * Spořící produkt Úvěr na bydlení Víceúčelová půjčka Celková spokojenost s kvalitou služeb s odstupem času 40 % 60 % 48 % 65 % 54 % 54 % 59 % Pojištění majetku Životní pojištění * Investiční nebo podílový fond 58 % 6 % 38 % 39 % 66 % 40 % 50 % * * Spořící produkt Úvěr na bydlení Víceúčelová půjčka Uvedená čísla zahrnují respondenty, kteří dali najevo, že jsou mimořádně spokojeni nebo velmi spokojeni. Procento nespokojených se službami finančních poradců ( spíše nespokojen a velmi nespokojen ) v žádné z uvedených kategorií nepřekročilo 0 %.

6 Co Češi sjednávají? Počet uzavřených smluv na jednotlivé produkty v součtu za rok 203. Měřítko v ose x je uvedeno v kusech. Kde Češi sjednávají? Místo, kde Češi uzavírají smlouvy na jednotlivé produkty v součtu za 203. Neživotní pojištění Přímo v bance 30 Životní pojištění Investice Penzijní připojištění Přímo v pojišťovně S por. banky mimo pobočku 5 33 Hypoteční úvěry S por. pojišťovny mimo pobočku 3 Stavební spoření S nezávislým fin. poradcem 3 Důchodové spoření Doplňkové spoření S prac. splátkové, úvěrové spol. 4 Spořící účty 0 3 Se stavební spořitelnou 5 Úvěrové smlouvy On-line v ks 0 % 20 % 40 % 60 % Co Češi nakupují u finančních poradců Trh celkem Poradci/tržní podíl Podíl na trhu hypoték Podíl na trhu stavebního spoření ,50 % 24,45 % 2,75 % 28,60 % ,20 % 58,30 % 56,50 % 48,40 % Podíl na trhu životního pojištění Podíl na trhu investic 0 47,25 % 58,27 % 56,5 % 48,37 % 60 5,23 % 3,38 % 8,28 % 9,0 % Z uvedených čísel je zřejmé, že banky a pojišťovny do značné míry rezignovaly na poradenskou činnost při správě soukromých financí, a to přesto, že z některých dřívějších průzkumů vyplynulo, že retailoví klienti bank by takové poradenství ze strany bankéřů ocenili. Jejich roli převzali nezávislé finančně poradenské společnosti, které jsou v řadě segmentů rozhodujícím hráčem na trhu s třetinovým nebo i vyšším podílem.

MÝTY A FAKTA O DISTRIBUCI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF)

MÝTY A FAKTA O DISTRIBUCI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) MÝTY A FAKTA O DISTRIBUCI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Odborná publikace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) Jiří Šindelář - USF, 2015 OBSAH Předmluva... 5 Trh životního pojištění v

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

20 let. Asociace českých pojišťovacích makléřů. úspěšné reprezentace profese. odborných služeb klientům

20 let. Asociace českých pojišťovacích makléřů. úspěšné reprezentace profese. odborných služeb klientům 20 let Asociace českých pojišťovacích makléřů 20 let úspěšné reprezentace profese 20 let odborných služeb klientům komerční příloha HN říjen 2014 20 let AČPM partneři přílohy Vydání této přílohy podpořili:

Více

ANALÝZA VYBRANÝCH ASPEKTŮ DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU V ČR. Ministerstvo financí, sekce Finanční trh

ANALÝZA VYBRANÝCH ASPEKTŮ DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU V ČR. Ministerstvo financí, sekce Finanční trh ANALÝZA VYBRANÝCH ASPEKTŮ DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU V ČR Ministerstvo financí, sekce Finanční trh 4Q/2009 Seznam zkratek AČSS...Asociace českých stavebních spořitelen ADZ... Asociace družstevních záložen

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2007...2 Zpráva o činnosti AFIZ...4 Zpráva o činnosti Etického výboru

Více

své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010

své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010 Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Východiska do budoucna... 10 Orgány společnosti...... 12 Zpráva dozorčí rady...... 13

Více

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s.

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. 1 Hypoteční ročenka V říjnu 2011 byla provedena oprava informace na straně 98 v odstavci Základní kapitál. 02 Kdo jsme 05 Hypoteční trh je

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Finanční poradenství v ČR a ve světě

Finanční poradenství v ČR a ve světě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční poradenství v ČR a ve světě diplomová práce Autor: Bc. Petra Zvolská Finance Vedoucí práce: Ing. Musil Petr, Ph.D. Praha červen,

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Více

Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce

Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce Výroční zpráva Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce našich lidí. Poděkování patří také našim

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) IVa2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) NÁVRH ZÁKONA O ÚVĚRU PRO SPOTŘEBITELE (VERZE DO MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ, 17. ČERVEN 2015) Obsah SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA... 7 A.

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Ing. Roman Buryjan. Přál bych si, aby bylo méně manažerů a více leadrů. Muž, který ví, co chce

Ing. Roman Buryjan. Přál bych si, aby bylo méně manažerů a více leadrů. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce březen 2015 Osobnosti tohoto vydání: Roman Buryjan Martin Chalupský Aleš Aldo Koláček Jiří Vlček Juraj Dvořák Ing. Roman Buryjan Přál bych si, aby bylo méně manažerů

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více