Metadata průzkumu "Důchodová reforma"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metadata průzkumu "Důchodová reforma""

Transkript

1 Metadata průzkumu "Důchodová reforma" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: Délka průzkumu: 340 hod Počet respondentů: 125 Vypovídací hodnota: dobrá Počet otázek (max/průměr): 13 / Zobrazení otázek: celý dotazník najednou Návratnost dotazníků: 72% Průměrná doba vyplňování: 00.03:26 Upozornění: Vypovídací hodnota je počítána pouze na základě počtu respondentů, nikoli jejich struktury. Sledujte vţdy segmentační otázky a výsledky průzkumu vztahujte pouze na skupiny obyvatel, které se průzkumu skutečně zúčastnily. Úvodní informace zveřejněné respondentům Dobrý den, zajímá nás Váš názor na změny spojené s reformou penzijního systému. Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku. Děkujeme za Váš čas. Odpovědi respondentů 1. Zaznamenal/a jste informaci, že od ledna 2010 začíná platit důchodová reforma, která prodlužuje věkovou hranici pro nárok na starobní důchod až na 65 let? (povinná, seznam - právě jedna) Ano % 80.8% Ne % 19.2%

2 2. Jste nebo nejste rád/a, že se na důchod bude pracovat víc let, než doposud? (povinná, seznam - právě jedna) Nejsem rád/a, ţe se bude pracovat více let 75 60% 60% Nevím % 17.6% Ne % 10.4% Jsem rád/a, ţe se bude pracovat více let % 10.4% Ano 2 1.6% 1.6%

3 3. Je podle vás reforma penzijního systému nevyhnutelná? (povinná, seznam - právě jedna) Ano % 73.6% Nevím % 14.4% Ne 15 12% 12%

4 4. Souhlasíte s tím, že se zároveň do doby pojiš tění přestane počítat studium po 18 roce věku, a to bez ohledu na to, jestli jde o středoškolské, vyšší odborné, nebo vysokoškolské? (povinná, seznam - právě jedna) Ne % 67.2% Ano 30 24% 24% Nevím % 8.8%

5 5. Myslíte si, že důchodová reforma přispěje ke snížení schodku státního rozpočtu ČR? (povinná, seznam - právě jedna) Spíše ne % 34.4% Spíše ano % 32.8% Nevím % 12.8% Rozhodně ano % 10.4% Rozhodně ne % 9.6%

6 6. Myslíte si, že důchodová reforma vyvolá větší zájem občanů ČR, hledat zemi EU s výhodnější důchodovou politikou, za účelem přestěhování se? (povinná, seznam - právě jedna) Spíše ne 70 56% 56% Rozhodně ne % 16.8% Spíše ano % 13.6% Nevím % 8.8% Rozhodně ano 6 4.8% 4.8%

7 7. Současný důchodový systém je založen na tom, že lidé v produktivním věku financují důchody seniorů a očekávají, že jim společnost totéž nabídne ve stáří. Podle stávajících pravidel by kolem roku 2020 mohla přestat být schopna generace aktivních zaměstnanců financovat penze rychle přibývajícím důchodcům. Jaký je váš názor na existenci založení si soukromého penzijního fondu již v produktivním věku, kde si bude člověk šetřit na důchod? (nepovinná, delší text) ano, ale ať si člověk sám zvolí jak kde a odkdy chce spořit Ano, to je rozumný nápad. Jen by to mělo zůstávat v čistě soukromé formě, tzn. bez finančního přispívání státu. asi to bude nevyhnutelné zlo asi to je jedno z moţných řešení Bude to nezbytnost. Díky naší vládě a jejímu způsobu hospodaření si kaţdý bude muset na důchod našetřit. Je to drsné. Dle mého názoru je zaloţení si penzijního připojištění v produktivním věku rozumný krok, kaţdý tak přímo můţe ovlivnit, jak bude ve stáří zaopatřen. Dobrý nápad Důchodová reforma je nezbytná - uţ dnes je pozdě. Aktivní spoluúčast občanů na penzijním systému je dobrý způsob jak se pokusit čelit krizi financování penzí. Existence soukromého penzijního fondu je nezbytná. Aspoň má člověk jistotu, ţe něco bude mít. Bohuţel v ČR jsou lidé zvyklí na to, ţe jim vţdy pomůţe stát a oni se nemusí o nic starat (velmi zjednodušeně řečeno). V zahraníčí je běţné mít soukromé penzijní připojištění.

8 Existence takového fondu bude nejspíš nutná, kdyţ stát nedokáţe zajistit, aby si občané na důchod nemuseli spořit. já jsem pro. Jíţ teď mám důchodové pojištění. Sice tam dávám minimální částku, ale alespoň něco. Nemám moc vysoký příjem - studuji.bez pojištění budou mít lidi velké problémy... Jak znám čechy tak to rozkradou je nezbytné - uţ teď je průměrný důchod k průměrné hrubé mzdě na úrovni cca 40 % a bude klesat, takţe pokud si chceme zajistit alespoň částečně ţivotní úroveň po odchodu do důchodu, budeme se o ni muset sami přičinit.. Je to dobrý nápad, ale od státního systému by se nemělo upouštět. Je výhodné kombinovat obě metody jako dodposud. je to dobry napad, protoze az moje generace bude pobirat duchod, tak to bude smesne nizka castka a navic se posune vekova hranice zase o neco dal. schodku to ale nepomuze, penize se ulejou nekde jinde... Je to chyba, je to to samý jako banky, kterým stačí malý otřesy a uţ krachujou a jestli za ně bude ručit stát tak to zaplatíme 2x a ještě je tam moţnost tunelu Je to chyba, je to to samý jako banky, kterým stačí malý otřesy a uţ krachujou a jestli za ně bude ručit stát tak to zaplatíme 2x a ještě je tam moţnost tunelu je to jediná moţná cesta, musí korespondovat s omezením státních transferů, sníţením povinných odvodů do SR a naším zodpovědným přístupem k budoucnosti je to moţnéale kde vezme pojištěnec jistotu,ţe o peníze nepřijde formou bankrotu ať státního či peneţního ústavu Je to moţnost, ale moţnost sama osobě, ne jako řešení nárustu lidí v důchodovém věku. Pokud by ale člověk měl šetřit na důchod, musel by stát omezit odvody sociálního pojištění, nemůţe platit oboje zároveň. je to nezbytné Je to nezbytně nutné, takţe s tím počítám, i kdyţ se mi to nelíbí. Je to nezbytné pro další fungování. Stačí se podívat na současnou krizi, kdy si nikdo nedovolí plošně sníţit důchody. Celý souč asný důchodový systém spočívá na prostém předpokladu neustálého růstu, coţ jak se ukazuje nemusí být kaţdý rok. Ideálním řešením je 3 pilířový systém, kdy by měl být zohledněn i počet dětí a jejich případné výdělky. Je to nezbytne, meli bychom co nejdriv zacit snizovat podil statu na duchodovem zabezpeceni. Jsem obecne proti socialnimu statu, jak ho dnes mame - melo by mnohem vic zalezet na individulni zodpovednosti (sporeni na duchod, soukrome zdravotni pojisteni - stat by mel platit jen naproste minimum opravdu chudym) a na dobrovolne charite misto financovani vseho z dani. Je to projev zodpovědnosti za sebe sama. Řada lidí takovou zodpovědnost nemá a nedokáţou odloţit peníze na budoucnost. Takţe pokud by to nebylo zákonem jasně regulované a vymahatelné tak to od řady našich spoluobčanů nelze očekávat. Cikáni by něco takového klidně ignorovali a stejně by nakonec dostali potřebné peníze v rámci sociálních dávek... jediná moţnost, jak mít na staří nějaký slušný a důstojný ţivot...je to podle mě nutnost pořídit si soukr.p.f. a spořit

9 jednoznačně souhlasím. dle mého názoru je t o nyní jediná správná cesta a měli bychom se jí vydat co nejdříve. Jsem jednoznačně pro zaloţení si účtu u soukromého penzijního fondu za účelem spoření si na vlastní penzi. jsem pro Jsem pro zaloţení 2. kapitálového pilíře Kaţdý trochu rozumný člověk, který není beznadějně naivní to musí udělat. Je to zodpovědné. Všechno nemusí platit stát. Kladný. lepší neţ nic Mám sjednané penzijní připojištění a hodnotím to velmi pozitivně. Přesto se domnívám, ţe by se stát neměl spoléhat na to, ţe se budoucí důchodci postarají sami o sebe, zvláště pak, kdyţ ve svém produktivním věku pravidelně odváděli státu nemalé částky na sociální zabezpečení apod. Měla by být povinná. Měla by to být samozřejmost (ne povinnost, ale samozřejmost pro rozumné lidi). Takový systém bude téměř nevyhnutelný a jistě přínosný. Mělo by být penzijní spoření povinné ze zákona jako v některých zemích a stanovena i minimální spořící částka s pouze jedním zohledněním a to u sociálně slabých,kteří by ale neměly nárok na případně stejnou výš i důchodu od státu jako spořící,ale pouze na nějaký základ. Myslím si ţe je to v současné situaci velmi výhodné. Sám jsem si ho v 21 zařídil. Myslím si, lidé Myslím si, ţe je to dnes jiţ nutností. Já osobně jiţ od 21 let mám penzijní připojištění, kam si pravidelně měsíčně spořím. Také okolní státy (např. i Slovensko) měli toto zahrnuto v důchodové reformě. Myslím si, ţe je to jediné moţné řešení, jak si zabezpečit poklidné stáří, aniţ by člověk musel spoléhat na stát, který mu nic nedá. Myslím si, ţe je to zbytečné, protoţe generace dnešních studentů si můţe o důchodu nechat zdát. Spořit si 50 let v rámci nějaké instituce, není v dnešní době ekonomických krizí a na to navazujících restruktualizací zrovna spolehlivá metoda. Nejsem si jistá, ţe bych své peníze ještě někdy viděla... Myslím si, ţe penzijní fond nic neřeší, změnit by se měl celý náš politický systém. Kdyby peníze z daní šli místo na soukromá letadla, stomilionové kampaně politických stran atd, na důchody, moţná by bylo o jeden problém míň. myslím si, ţe to není špatné, uţ takový účet mám... Myslím, ţe je to do budocna nevyhnutelné pro kaţdého občana, který nechce spoléhat pouze na pomoc státu. Myslím, ţe po důchodové reformě lidé pod 45 let, si budou důchody platit z 90% sami... Mě je 20 let a vím, ţe si na duchod budu muset vydělat sám. Něco takového je nevyhnutelné. Při demografických změnách se buď bude prodluţovat věk odchodu do důchodu, coţ povede k tomu, ţe se více lidí důchodu nedoţije nebo se lidé začnou spoluúčastnit na svém budoucím důchodu v produktivním věku třeba prostřednictvím soukromého penzijního fondu nebo jiným způsobem.

10 nevěřím, ţe to bude fungovat, ţe to například stát natolik ochrání, aby tyto fondy, a tudiţ moje peníze, někdo nevytuneloval... Osobně se budu snaţit si vytvořit spíše pasivní příjmy, které mi budou plynout na stáří, i kdyţ nebudu nic dělat. Zároveň budu chtít pracovat co nejdéle to bude moţné. Fondům ani státnímu důchodu bych určitě nevěřil - nepočítám s tím, ţe mi někdo někdy něco dá, a uţ vůbec ne stát. penzijni fond jsem si letos zalozila (je mi 26 let), protoze vim o situaci, ktera nastane az budu stara, proto mi to prijde rozumne (ukladat si male castky po cely zivot). Kdyby takto zareagovali vsichni, nenastane v budoucnu krize (mozna skoro katastrofa), ze lide nebudou mit penize a nebudou mit z ceho zit... penzijní fond si určitě zaloţím, nehodlám se spoléhat na někoho jiného a upřímně pochybuji, ţe mi někdo bude financovat důchod Plně souhlasím, já osobně si budu spořit na důchod. Podle mě je to to nejideálnější řešení. Tak nebude člověk platit na jiné, ale na sebe. Podle mého názoru je to jedna z reálných moţností, jak si zajistit finance na stáří. Se současným vývojem důchodového pojištění a státního rozpočtu se nelze spolehnout na to, ţe za jistí člověka ve stáří stát. Podporuji to, sama mám zaloţeno penzijní připojištění. Je ale velice smutné, ţe člověk maká a odvádí daně let, ţivý nemakačenka, platí nehorázné sociální částky na případy "jen aby se neřeklo a nebyla to diskriminace".jestli se doţiju důchodu, tak bude zázrak, aby člověk vůbec něco dostal. Pokud pak ty peníze skutečně dostane v plné výši spolu s důchodem vypláceným od státu, můţe to mnoho lidem pomoct vyjít s penězi. pokud si člověk něco našetří v produktivbnm věku,nebu de v důchodu vypadat jako ţebrák,který se v mládí spolehl nato co mu v důchodu na bízí stát. Pouze jako dobrovolný doplněk mající funkci jakéhosi nadstandartu. Povinné zaloţení soukromého penzijního fondu nebo neúměrné navyšování jeho významu vůči veřejně financované sloţce důchodu odmítám. povaţuji to za nezbytnost proč ne Rozhodně stím souhlasím!! Souhlasím souhlasím Souhlasím s ním, nevěřím, ţe stát mi bude schopen poskytnou penzi v takové výši, která stačí k zajištění důstojného stáří. souhlasim s tim souhlasím s tím souhlasím se zaloţením penzijního fondu. souhlasím, ale mělo by to být provázáno se sníţením odvodů na sociální pojištění ze zaměstnání Souhlasím, pokud ale bude z čeho šetřit. Souhlasim. Myslim si, ze jedinec a jeho nejblizsi okoli ma lepsi schopnost postarat se o sve penize nez stat. Navic se tim muze snizit korupce, plytvani statnimi penezi atd.

11 Soukromé fondy schvaluji. Soukromy penzijni fond je jediny zpusob, jak se alespon castecne pripravit na duchod Touto formou budou spořit na důchod jen vyšší příjmové skupiny obyvatel. Trošku poniţující Určitě si fond zaloţit, více dětí uţ tato generace nestihne mít a trend stejně vede ke sniţování počtu dětí...takţe kaţdý sám se o sebe postarat... Uz takove konto mam. Uţ si spořím. Uţ to mělo dávno být. Myslím si, ţe pokud se politici brzo neproberou a nevyřeší to právě tímto způsobem, tak spousta lidí se v budoucnu ocitne v existenční nouzi a zasluţenost tátu jen poroste. výborný nápad, sama penzijní připojištění mám. Člověk b y neměl spoléhat jen na stát. Lepší je vydělávat na sebe. Zavádění druhého pilíře je logický a správný krok k odlehčení průběţného systému a akcentování systému zásluhového. Zřejmě to bude potřeba. Sám si jiţ na důchod spořím. 8. Uveďte prosím Vaše pohlaví: (povinná, seznam - právě jedna) ţena 75 60% 60% muţ 50 40% 40%

12 9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku: (povinná, seznam - právě jedna) Méně neţ 26 let % 56.8% let % 23.2% let % 11.2% let 6 4.8% 4.8% Více neţ 55 let 5 4% 4% 10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? (povinná, seznam - právě jedna) Středoškolské s maturitou (včetně nástavby) % 47.2%

13 Vysokoškolské do úrovně bakalář 25 20% 20% Vysokoškolské % 14.4% Vyučen/a bez maturity % 9.6% Základní 8 6.4% 6.4% Vyšší odborné vzdělání 3 2.4% 2.4% 11. Jaké je Vaše současné sociální postavení? (povinná, seznam - právě jedna) Student 70 56% 56% Zaměstnanec % 25.6% Nezaměstnaný 7 5.6% 5.6%

14 Ţivnostník 6 4.8% 4.8% V domácnosti (nebo na mateřské dovolené) 4 3.2% 3.2% Podnikatel 3 2.4% 2.4% Invalidní důchodce 2 1.6% 1.6% Starobní důchodce 1 0.8% 0.8% 12. Vyberte velikost místa bydliště. (povinná, seznam - právě jedna) velkoměsto nad obyvatel % 37.6% město s obyvateli 20 16% 16%

15 město s obyvateli 15 12% 12% vesnice do 999 obyvatel % 9.6% město s obyvateli % 8.8% obec s obyvateli 10 8% 8% obec obyvatel 10 8% 8% 13. Uveďte kraj Vašeho bydliště. (povinná, seznam - právě jedna) Olomoucký 25 20% 20% Hlavní město Praha % 15.2%

16 Moravskoslezský 15 12% 12% Pardubický % 9.6% Jihomoravský % 8.8% Královéhradecký 8 6.4% 6.4% Zlínský 6 4.8% 4.8% Liberecký 6 4.8% 4.8% Středočeský 6 4.8% 4.8% Jihočeský 5 4% 4% Ústecký 5 4% 4% Plzeňský 3 2.4% 2.4% Vysočina 2 1.6% 1.6% Karlovarský 2 1.6% 1.6%

17 Citace Cakirpaloglu P., Šmahaj, J. Důchodová reforma (výsledky průzkumu), Dostupné online na

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

Vezměte budoucnost do vlastních rukou

Vezměte budoucnost do vlastních rukou InvestIce a spoření Řešení Vaší bezstarostné penze Vezměte budoucnost do vlastních rukou 1 Obsah Vaše bezstarostná penze........... 2 Jak funguje penzijní systém v České republice?................ 4 Kdy

Více

ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI

ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI Bc. Kateřina Böhmová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

finance finance privátní Abyste si v penzi mohli plnit své sny 01/2013 klientský magazín společnosti AWD privátní

finance finance privátní Abyste si v penzi mohli plnit své sny 01/2013 klientský magazín společnosti AWD privátní finance privátní Abyste si v penzi mohli plnit své sny 1 01/2013 klientský magazín společnosti AWD privátní finance Nepropadejte panice Jestli znáte knížku Stopařův průvodce Galaxií, víte, že věta Nepropadejte

Více

Produkty českých komerčních bank

Produkty českých komerčních bank Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Produkty českých komerčních bank Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 Autor: Martin Procházka IV. ročník Konzultant: Ing.

Více

ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ

ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ The role of commercial insurance in the pension reform Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

5 KROKŮ K FINANČNÍMU ZDRAVÍ

5 KROKŮ K FINANČNÍMU ZDRAVÍ ANEB JAK BEZE STRACHU OVLÁDNOUT VLASTNÍ PENÍZE Vyhlíţíte výplatu stejně netrpělivě jako vaše náctiletá dcera nový komentář na Facebooku? Chtěli byste více peněz, ale nevíte, jak na to? Většina lidí se

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

Penzijní připojištění a jeho význam pro finanční zajištění ve stáří

Penzijní připojištění a jeho význam pro finanční zajištění ve stáří ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Penzijní připojištění a jeho význam pro finanční zajištění ve stáří Retirement income insurance and its importance to provision in old

Více

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu?

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? ONDŘEJ PRACHAŘ * Abstrakt: Tato práce si klade za cíl zjistit, jestli současná penzijní

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ

DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ Přepis debaty ČSSD k důchodové reformě DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ ze dne 11. prosince 2010 Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych vás přivítal na dnešní panelové diskusi, kterou

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

Cesta k lidské důstojnosti

Cesta k lidské důstojnosti Cesta k lidské důstojnosti pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS č. 11/2004 modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová

Více

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, VŠB-TU Ostrava i Abstract Retirement income policies belong to fundamentals of any welfare state.

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Materiál Bílá kniha terciárního vzdělávání byl zaslán dne 24. 11. 2008 do vnějšího připomínkového řízení k vyjádření na povinná připomínková místa

Více

Analýza moţností finančního zajištění na stáří

Analýza moţností finančního zajištění na stáří Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza moţností finančního zajištění na stáří Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Štíbr Finance Vedoucí práce: Bc. Ing. Karina Muţáková, Ph.D.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POSOUZENÍ FINANČNÍ

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

Téma 1 Investování zahraničních subjektů v ČR po ER

Téma 1 Investování zahraničních subjektů v ČR po ER SEZNAM TÉMAT Téma 1 Investování zahraničních subjektů v ČR po ER...2 Téma 2 Pevný kurz CZK vůči jiným měnám vyhlašovaný na jeden rok a vliv na zahraniční obchod...3 Téma 3 Daně ve společnosti po ER...7

Více

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Diplomová práce Eva Fialová Duben 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Komparace důchodového systému v České republice a v Německu Comparison of the pension system in the Czech Republic and Germany Bc. Hana

Více