Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání"

Transkript

1 Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou Export a podpora státu záchrana v době krize

2 Horizont vašich možností se rozšiřuje BlackBerry Curve 8310 BlackBerry Bold 9000 BlackBerry od O 2 pro váš úspěšný business Už vám nic nebrání v rozletu. S BlackBerry od O 2 získáte nonstop přístup k u, internetu, kalendáři, úkolům, GPS či f iremním aplikacím kdekoli mimo kancelář a navíc neomezená data v ČR. Zbývá už jediné. Vybrat si model přesně ve vašem stylu a rozhodnout se, jak naložíte s časem, který vám BlackBerry od O 2 každý den ušetří BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType a značky, zobrazení a loga jsou výhradním vlastnictvím a registrovanými ochrannými známkami společnosti Research In Motion Limited a jsou použité s jejich svolením.

3 ÚVODEM Hledá se lék na krizi Vážení čtenáři, jsem rád, že jste si našli čas na únorové číslo časopisu Komora.cz. I tentokrát se jako tenká červená linka většinou témat prolíná ekonomická krize. Ale zatímco před měsícem její drtivý příchod působil jako kocovina po novoroční noci, dnes už se informace nesou v pozitivnějším duchu: objevují se nápady, návrhy a scénáře, jak se s krizí vypořádat anebo ji alespoň bez úhony přežít ať už se jedná o přístupnější fi nancování podniků anebo o podporu českého exportu. V redakci doufáme, že vám v tom může pomoci i tento časopis. Ať už v něm najdete nějakou praktickou informaci, necháte se inspirovat a povzbudit příběhy úspěšných podnikatelů anebo si jen odpočinete u některého ze zajímavých témat, kterých na následujících stránkách naleznete více než dost. Ať už se jedná o kulturu pití kávy, testy nejnovějších aut nebo technických vymožeností či jen tipy, jak trávit vzácné chvíle volného času, Komora.cz se snaží být vaším průvodcem nejenom ve světě podnikání, ale i mimo něj. Za sebe i celý realizační tým vám přeji příjemné čtení. Ondřej Pohl šéfredaktor Obsah 04 Export a podpora státu záchrana v době krize? 08 Lék na krizi: přístupnější úvěry 10 Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou 12 Národní podnikatelská poradna 13 Hospodářská komora informuje 14 Rozhovor: Miroslav Dvořák 17 Energetické nálepky nyní i pro budovy 18 POKR (nejen) pro podnikatele 20 Zajímá nás váš názor 22 Střípky 24 Dotační poradenství 26 Osobní fi nance: spořící účty 28 Pozor na podvodné faktury 30 Dobrá káva udělá radost na těle i na duši 34 Auta: Toyota Avensis 36 Informace pro řidiče 38 Platforma Android přichází do ČR 40 Telekomunikace 42 Internet na cestách 44 Elektronický podpis 46 Nový byznys: Second Life 48 Pracovní motivace 50 Okénko do historie 52 Informace z kultury 54 Cestování 56 Zdraví: anaerobní aktivity 58 Adrenalinové zimní sporty 60 Jak na golf (II.) 62 Rozhovor: Olbram Zoubek Tiráž Časopis Komora.cz je distribuován: členům Hospodářské komory ČR V. I. P. osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života všem ambasádám ČR a českým centrům v Evropě na jednotlivé hospodářské komory na různých stupních hierarchie a začleněná živnostenská společenstva vládním agenturám státní správě 81 senátorům 200 poslancům všem starostům v ČR Vychází 11x ročně Náklad výtisků Odebírá jej více než firem v České republice Cílem časopisu je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v ČR. Komora.cz, časopis o podnikání a pro podnikatele.vydání: 2/2009 Toto číslo vyšlo: Příští číslo vyjde: Vydává: Comprehensive, a. s., Sabinova 7/707, Praha 3 Inzerce: ArboMedia, Janáčkovo nábřeží Praha 5, Mirka Rabenseifnerová, , , Archa Nový svět, s.r.o., Sabinova 7/707, Praha 3, archa-novysvet.cz Předplatné: Jiří Štefek, telefon: , mob.: , fax: , Aktualizace členské základy: Jana Čitarská, telefon: , mob.: , fax: Redakční a nakladatelský servis: Archa Nový svět DTP: Archa Nový svět, s. r. o. Distribuce: Cortex, s. r. o., Poděbradská 61a, Praha 9, telefon , mail: cortex.cz Tiskne: KATOS.cz, s. r. o., Horní Moštěnice, Nádražní 291/35 Šéfredaktor: Ondřej Pohl Design: Vladimír Trčka Sazba: Karel Roubal Foto na obálce: Luděk Krušinský Registrace MK ČR: E10663, ISSN Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Články označené PR jsou placenou reklamou. Redakce neodpovídá za pravdivost údajů uvedených v inzerátech. Užití článků nebo jejich částí podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském je možné pouze se souhlasem autora, případně vydavatele díla. Neoprávněný zásah do práv autora a vydavatele se trestá. Náklad: výtisků Náklad ověřuje: Kancelář ověřování nákladu tisku ABC ČR, člen Mezinárodní federace kanceláří pro ověřování nákladů tisku (IFABC). 3

4 Export a podpora státu záchrana v době krize? Export a podpora státu záchrana v době krize? Nejnovější předpověď Mezinárodního měnového fondu hovoří o nejhorší krizi světové ekonomiky od 2. světové války. Ve své středeční prognóze (28. 1.) MMF uvádí, že globální ekonomický růst spadne v roce 2009 na 0,5 procenta oproti 3,4 procenta v roce Ještě v listopadu přitom fond odhadoval letošní růst kolem 2,2 procenta. 4

5 Pro českou ekonomiku to nejsou příznivé zprávy. Podíl českého exportu na tvorbě HDP činí zhruba %, což svědčí o vysokém stupni otevřenosti české ekonomiky. Zpomalení na globálních trzích a zejména na trhu Evropské unie, na kterém je český export závislý více než z 80 %, se již citelně projevuje v propadu bilance zahraničního obchodu ČR a masivním poklesem poptávky a zakázek českých výrobců. Německo, hlavní obchodní partner České republiky, zažije v letošním roce propad o 2,25 procenta. Ve středu to podle agentury Reuters uvedla spolková vláda s tím, že půjde o nejhorší recesi od roku Největší podíl na poklesu má mít německý export, který je zasažen nízkou poptávkou ze zahraničí. Německý export má klesnout o 8,9 procenta, přičemž import oslabí o 5 procent. co má exportér dělat? Jak se má v současné situaci zachovat exportér? Jak může aktivně ovlivnit svoji pozici a šanci na úspěšné přežití odbytové krize na trzích? Stávající krizi lze vnímat jako katastrofu, ale také jako příležitost, příležitost ke zvýšení vlastní konkurenceschopnosti, hledání vlastních vnitřních rezerv pro zvýšení produktivity práce, úspory zlepšením procesů a vzdělávání. V každém případě je pro exportéra životně důležité zachovat si technické a technologické kapacity a exportní schopnost. Stejně tak bude pro exportéra důležité udržet svoji přítomnost na stávajících zahraničních trzích. Pochopitelně, na pořadu dne jsou opatření na optimalizaci stávající distribuční sítě. A co nové trhy? Právě v období krize, a to zejména na trzích západní Evropy, je vhodná doba pro oslovení nových zákazníků a hledání nových trhů. Pro české výrobce a exportéry bude rok 2009 ve znamení výraznější orientace na nové trhy mimo Evropskou unii. I když světová krize postihuje všechny světové trhy bez rozdílu, jsou pro nás do blízké i vzdálenější budoucnosti perspektivní trhy např. Rusko, Ukrajina a další země Společenství nezávislých států, Indie, Čína, Vietnam, Mongolsko a další země jihovýchodní Asie. Nelze opomíjet arabské trhy, země Balkánu, ale také země Latinské Ameriky, i když se jedná o teritoria velmi náročná na zpracování. Jak pomůže stát? Opatření na pomoc českému hospodářství, kterou v uplynulých dnech a týdnech představila vláda, se ve značné míře dotýkají posílení státní podpory exportu a exportní výkonnosti českých výrobců. Posílení kapitálové síly České exportní banky a pojišťovací kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti, které v závěru loňského roku bylo provedeno, usnadní českým exportérům dostupnost exportního financování a vylepší jejich pozice při získávání nových zahraničních kontraktů. Tato opatření umožní České exportní bance úvěrovat více projektů v zahraničí, a to i pro malé a střední podniky. Snazší přístup k prostředkům z evropských fondů je dalším velmi důležitým opatřením pro posílení konkurenceschopnosti v době krize. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo v Operačním programu Podnikání a inovace několik opatření, kterými vychází vstříc podnikatelům v době výrazného zpomalení české ekonomiky. Tato opatření jsou určena hlavně podnikům, které pociťují dopady finanční krize ve zpřísnění podmínek poskytování bankovních úvěrů. Již na konci roku 2008 převedlo MPO do obrátkového fondu Českomoravské záruční a rozvojové banky 1 miliardu Kč na záruky k úvěrům poskytovaným komerčními bankami. V polovině února MPO vyhlásí další výzvu v programu Záruka, který podnikatelům umožní získat záruku na bankovní úvěry od komerčních bank. Novou výzvu vyhlásí MPO i v programu Progres, ze kterého mohou podniky získat úvěr i na investičně náročnější rozvojové projekty. Ve výzvách, které budou vyhlášeny, uvolní MPO 2,5 mld. Kč. Pro program Záruka s vyhlášením výzvy 13. února MPO počítá s 1,650 mld. Kč a v programu Progres s vyhlášením výzvy 13. března se uvolní 850 mil. Kč. Boj o udržení pozic na zahraničních trzích a otevírání trhů nových vyžaduje ve zvýšené míře, více než kdykoliv předtím, podporu státu při propagaci českých firem v zahraničí. Prezentace na veletrzích a výstavách s finanční podporou je trvale požadovanou a vyhledávanou formou podpory ze strany podnikatelů. Množství finančních prostředků od státu je v tomto případě omezené a dalším zdrojem musí být strukturální fondy EU. Přímou informační, poradenskou a asistenční podporu jak začínajícím, tak zavedeným exportérům poskytuje stát prostřednictvím agentury Czech- Trade, jejích kanceláří, jakož i sítě obchodně ekonomických úseků našich zastupitelských úřadů v zahraničí. Můžeme pouze doporučit zde poskytované proexportně orientované služby dále rozvíjet a prohloubit, včetně jejich nabídky prostřednictvím regionálních exportních míst v regionech ČR, provozovaných ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky. Podnikatelské mise a kontaktní akce na podporu zahraničních vztahů, připravované Hospodářskou komorou a dalšími organizacemi, jen doplňují škálu prezentačních možností na zahraničních trzích. Kurzové výkyvy a nestabilita kurzů v loňském roce jen umocňují současnou komplikovanou situaci českých výrobců a exportérů při získávání a realizaci obchodů. Podpora určité stability kurzu tak patří k okruhu opatření, kterými stát musí chránit své exportéry. Současně nutno podotknout, že nejlepším řešením v tomto případě pro český export je přistoupení ČR k eurozóně v nejkratším možném termínu. V současné době musíme maximálně využít prostředky evropských fondů a zaměřit se na projekty s rychlým ekonomickým účinkem. Proto během února a března uvolníme z Operačního programu Podnikání a inovace 2,5 mld. Kč na úvěry a úvěrové záruky pro české podniky. Financování projektů bude pro firmy dostupnější a zvýší se také přísun peněz do ekonomiky, říká ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. 5

6 Export a podpora státu ExportEŘi bilancovali ExportéŘi bilancovali Po velmi úspěšném roce přichází krize, tak by se dala stručně charakterizovat současná situace českých exportérů. Na sklonku loňského roku proběhlo v Kaiserštejnském paláci již čtrnácté slavnostní vyhlášení soutěže Exportér roku. Soutěže, jejímž smyslem je ocenit především ty, o které se česká ekonomika opírá, úspěšné exportéry. Pořadatelem soutěže je Střední podnikatelský stav pod záštitou Hospodářské komory ČR. Předseda Středního podnikatelského stavu Zdeněk Somr soudí, že po roce 2007, který byl pro exportéry tím nejúspěšnějším, byl rok 2008 velkým propadem. Konec špatný, všechno špatné. Propad zakázek na konci roku 2008 byl nejhorší za minimálně posledních deset let a to pro rok 2009 nevěstí nic dobrého, soudí Zdeněk Somr. O tom, že exportéři prožívají v posledním roce špatné časy, není pochyb. Tradiční bolestí našich exportérů jsou kurzové výkyvy české koruny, které se v minulém roce proměnily v nečekané skokové posílení kurzu koruny a tím i zdražení všech vyvážených výrobků a služeb pro zahraniční trhy. Ještě v tom samém roce se po vypuknutí celosvětové hospodářské krize kurz koruny zcela nečekaně vydal na opačnou cestu a po rychlém a nečekaném posilování přichází podobně rychlé a nečekané oslabování. Srdce exportéra by mělo nad nečekaným oslabením koruny zaplesat, ale většina exportérů sleduje kurz koruny s velkými obavami. Nejen že oslabení koruny je doprovázeno oslabováním zahraniční poptávky po českých výrobcích, čímž se pro exportéry pozitivní efekt oslabené koruny téměř vyrovná, ale někteří exportéři se při nečekaném posilování kurzu koruny zajistili proti dalšímu posilování. Nečekaný obrat kurzu koruny o 180 však takovéto kurzové zajištění proměňuje ze záchranné sítě na smrtonosnou past. Již nyní krize zakázek dusí nejen některá odvětví, ale i celý segment středních fi rem a exportérů. Ti také nejvíce pociťují potíže se získáváním provozních úvěrů od relativně zdravých českých bank, říká Zdeněk Somr. Ocenění si úspěšní exportéři vždy zasloužili, ale nyní budou jejich úspěchy hodnoceny o to víc. Doufám, že exportéři se chopí naděje, kterou představují trhy mimo EU, a také že se připraví na příležitosti, které se jim s koncem krize budou otevírat. Exportéři jsou prý také nadějí na rychlejší obrat recese českého hospodářství. Krize je do Česka v podstatě dovezená, a proto je její průběh u nás zhruba o tři měsíce oproti ostatnímu světu opožděn, z toho pohledu je důležité, aby exportéři sledovali své cílové trhy a včas zareagovali na zlepšení situace na těchto zahraničních trzích. Pokud se jim to podaří, mohou to být právě exportéři, kteří nás z krize vytáhnou, dodává Zdeněk Somr. Připomeňme si ještě ty, kteří ve čtrnáctém ročníku soutěže Exportér roku sbírali vavříny. Škoda Auto potvrdila svou dominantní pozici v kategorii Objem exportu ve skupině velkých exportérů, tedy exportérů nad 500 mil. Kč ročně, ve které s přehledem zvítězila. Stejně tak se potvrdila i skutečnost, že podíl 7,5 % na celkovém exportu Škodě Auto znemožňuje dosáhnout stejných úspěchů i v kategorii Nárůst exportu Vítězem v této kategorii se mezi velkými exportéry stala společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Ocenění si však přebrali i nejúspěšnější regionální exportéři, kteří soutěží v kategorii Krajský exportér cena UniCredit Bank. Další kategorií, která si zajisté zaslouží pozornost, je Zvláštní cena Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ta je určena exportérům vyvážejícím do největšího počtu zemí. Zde prvenství z předchozích ročníků obhájila fi rma ANDREW Telecommunications, která exportuje do 148 zemí světa. Věřím, že nás se celosvětový útlum ekonomiky dramaticky nedotkne, poptávka po telekomunikační technice, jejímž vývozem se zabýváme, zatím trvá. Jen za rok 2007 jsme získali dvacítku dalších destinací pro export, říká fi nanční ředitelka fi rmy Andrew Telecommunicatons Jana Vybíralová. První signály o tom, jak se čeští exportéři dokážou doopravdy vyrovnat s celosvětovou hospodářskou krizí, nám opět v prosinci ukážou výsledky letos již jubilejního patnáctého ročníku soutěže Exportér roku. Krize se však do výsledků soutěže dle Zdeňka Somra plně promítne až napřesrok. Výsledky všech ročníků od roku 2000 a další informace můžete nalézt na webových stránkách soutěže generální partner hlavní partneři Soutěž se koná pod záštitou 6

7 Export a podpora státu Exportní banka státní Exportní banka EfEktivně podporuje podnikatelskou sféru Současná recese a s ní spojený vývoj bankovního trhu významným způsobem snižují možnosti firem získat finanční prostředky na realizaci jejich rozvojových investičních záměrů. Přirozenou reakcí komerčního bankovního sektoru je, že v současné době je méně ochoten jednat s vývozci o financování dlouhodobých projektů a banky si z opatrnosti raději půjčují peníze mezi sebou nebo nakupují bezpečné státní dluhopisy. Přesto Česká exportní banka realizovala ve 4. čtvrtletí 25 % celoročního výkonu měřeného objemem nových podepsaných úvěrových smluv. Ročně se tento ukazatel zvýšil v porovnání s 2007 o 0,5 mld. Kč na 20,5 miliardy. V souladu s požadavky vývozců a očekáváním akcionáře financuje banka zejména expanzi českých firem na trhy mimo EU, které se dosud na českém vývozu podílejí cca 15 %. Banka se připravuje na to, že se k těmto trhům nově soustředí i exportéři, kteří dosud operovali jen ve vyspělých ekonomikách. Největší podíl úvěrového portfolia připadá stále na Rusko, na další státy SNS, na Gruzii, Vietnam, Čínu a další asijské země. Jen během ledna 2009 se vývozci na ČEB obrátili s žádostí o financování obchodních případů v úhrnné hodnotě 5,4 mld. Kč. Prakticky u celého tohoto objemu se jedná o vývoz do zemí SNS a hlavně Ruské federace. V meziročním srovnání k let 2008 a 2009 se objem rozpracovaných obchodních případů zvýšil z 69,5 mld. Kč na 85,4 mld. Kč. Ve druhé polovině roku 2008 rozhodl stát jako akcionář banky o některých významných změnách. Cíle státu a úkoly pro ČEB lze shrnout jako zvýšení konkurenceschopnosti českých vývozců na zahraničních trzích, podpora nepřímých vývozců, zejména z řad malých a středních podniků, větší zapojení komerčních bank do státem podporovaného financování vývozu, vytvoření dodatečného prostoru pro poskytnutí státní podpory vývozu ve výši mld. Kč a tím zvýšení limitu angažovanosti ČEB pro jednotlivé země, klienty a odvětví. Stát oznámil záměr navýšit základní kapitál banky zatím o jednu miliardu korun a přislíbil v případě potřeby další zdroje. Současně od banky očekává, že významně podpoří české podniky v jejich expanzi na rozvíjející se trhy a že spolu s ostatními součástmi státní podpory exportu vytvoří lepší podmínky pro financování vývozu a výroby pro vývoz u malých a středních podniků, které se na českém vývozu podílejí více než 40 %. ČEB nabídla klientům sadu čtyř produktů Treasury, které je podpoří v oblasti operací s cizími měnami. Je připraven nový produkt banky, určený speciálně pro početnou skupinu malých a středních podniků, které jsou výrobci a dodavateli subdodávek pro větší exportéry. Tento produkt využije synergického efektu součinnosti ČEB, EGAP, ČMZRB a komerčních bank. Státní instituce budou validovat důvěryhodnost a bonitu subdodavatele z kategorie MSP a tím se významně omezí rizika financování výroby pro export i ze strany komerčních bank. Je však nutno připomenout, že žádná podpora neřeší za firmy jejich výrobní a obchodní strategii, že si samy musejí vyhledávat na trhu příležitosti a partnery pro uzavírání obchodů. Stále rostoucí součástí portfolia banky je financování úvěru na investici do výroby pro vývoz a je součástí určenou na předexportní financování. Zatím je využíváno stávajícími klienty ČEB, předpokládá se jeho rozšíření i na další zájemce včetně malých a středních podniků. PhDr. Jan Stolár ředitel odboru PR a komunikace České exportní banky, a. s. Stát oznámil záměr navýšit základní kapitál banky zatím o jednu miliardu korun a přislíbil v případě potřeby další zdroje. 7

8 FINANČNÍ KRIZE NAPLNO UDEŘILA LÉK NA KRIZI: PŘÍSTUPNĚJŠÍ PROVOZNÍ ÚVĚROVÁNÍ Existuje mnoho způsobů, jak lze řešit současnou ekonomickou krizi. Mezi ty klíčové však patří nutnost prolomit současnou nechuť bank úvěrovat podniky. Jedině tak se kola hospodářství mohou opět znova roztočit naplno. Nechuť bank poskytovat úvěry ohrožuje i čerpání peněz z fondů EU. Pro současnou krizi platí, že stejně tak, jako má ekonomické kořeny, hraje v ní i důležitou roli psychologie. Tuto oblast lze charakterizovat jedním slovem: strach. Lidé nevědí, jestli jim v budoucnu nebude ještě hůř než nyní, a tak odkládají nebo úplně omezují své výdaje, i když se jich fi nanční problémy přímo nedotýkají. To má ale na ekonomiku negativní efekt: podniky se musejí vypořádat s poklesem objednávek, například snižováním stavu zaměstnanců, což ekonomickou situaci dále zhoršuje a roztáčí pověstnou spirálu krize. Podobné chování lze v makroekonomickém měřítku sledovat i u bank. Současnou atmosféru na poli poskytování úvěrů lze popsat jako nedůvěřivou a možná až paranoidně opatrnou. Banky si více než kdy jindy hlídají své peníze: přístup k nim činí méně snadný, a když už je někomu půjčí, nechají si za to řádně zaplatit v podobě vysokého úroku. Není třeba zdůrazňovat, že to hospodářství vůbec neprospívá a může to přispět ke krachu mnoha fi - rem, které se potýkají s nedostatkem provozního kapitálu. Na tuto situaci se snaží reagovat centrální banky snižováním svých úrokových sazeb. Ty však nejsou pro jednotlivé komerční banky závazné, a tak i když došlo v Česku k trojímu snížení těchto sazeb, vzrostly úroky z provozních úvěrů. To společně se ztížením přístupu k úvěrům představuje pro hospodářství vážný problém. Současná situace se negativně promítá i do možnosti čerpat peníze z evropských fondů. Mnoho z projektů, které počítají z penězi z EU, je zároveň fi nancováno pomocí komerčních úvěrů. Zatímco během loňského roku bylo velice snadné získat přístup k penězům, dnes je situace úplně opačná. Mnoho nadějných projektů se tak odkládá nebo se ruší úplně. Mnoho dalších se nedostane ani do prvotní fáze, protože je jejich tvůrci už dopředu vzdají kvůli nesnadnému přístupu k penězům. Přitom evropské peníze mohou být jedním z pozitivních impulzů pro celou českou ekonomiku. Situace je natolik vážná, že se do jejího řešení rozhodlo zapojit i ministerstvo průmyslu a obchodu. Proběhlo setkání Martina Římana se zástupci Hospodářské komory České republiky a zástupci bank, na němž byla situace znovu probírána a zvažovány její jednotlivé aspekty, zvláště pak nutnost účelně a individuálně přistupovat k úvěrům u jednotlivých fi rem. Cílem setkávání by pak mělo být obnovení normálních úvěrových aktivit komerčních bank. Banky nakonec podlehly argumentačnímu tlaku zástupců Hospodářské komory České republiky a ministerstva průmyslu a obchodu a přislíbily, že budou k jednotlivým žádostem přistupovat seriózně a individuálně. 8

9 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou, je dobré, aby spor byl rychle a efektivně vyřešen. A ideálním místem pro řešení vašich sporů je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Rozhodčí soud byl založen v roce 1949 a od svého založení vydal přes rozhodčích nálezů. V rozhodčím řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, které by jinak rozhodovaly soudy a u nichž lze uzavřít smír (s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání). Touto cestou lze řešit, kromě sporů ze smluv uzavřených podle obchodního a občanského zákoníku, také majetkové nároky z pracovněprávních vztahů a manželských smluv. VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce jen několik týdnů. Doručením stranám nabývá nález právní moci a stává se vykonatelným. Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 136 státech světa. Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího soudu je zapsáno na 270 rozhodců českých i zahraničních. Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení u vnitrostátních sporů činí 3 % z hodnoty sporu, nejnižší částka je 7000 Kč a nejvyšší částka 1 mil. Kč. Vnitrostátními spory se přitom rozumí i takové, v nichž jsou stranami organizační složky zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku. U zahraničních sporů jsou poplatky za rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu nižší než poplatky za podobná řízení u arbitrážních institucí v zahraničí; například ve sporu, jehož hodnota je 30 mil. Kč, uhradíte na poplatcích u našeho Rozhodčího soudu částku zhruba 1,1 mil. Kč, pokud byste žalovali u zahraničních arbitrážních soudů, můžete zaplatit až pětinásobek. Dobré administrativní zázemí. Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje veškerou administrativní činnost spojenou s projednáváním sporu. Předem známá pravidla řízení. Činnost Rozhodčího soudu a řízení před ním jsou upraveny Řádem a Pravidly, jejich publikace je zajištěna v Obchodním věstníku a s dokumenty se lze seznámit na internetu i v cizojazyčných verzích. DOPORUČENÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA, KTERÁ BY NEMĚLA CHYBĚT V ŽÁDNÉ ZE SMLUV, KDE SE JEDNÁ O VZTAHY MAJETKOVÉ POVAHY: Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Pozn.: Nebo je-li zájem o skutečně rychlý průběh řízení jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu, Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém: německém a francouzském. Telefonní spojení: , , fax: , 7

10 ROZHOVOR text petra Vychodilová Ve VýRObě NábYtKu DRžíme KROK S evropou Rozhovor: O nábytkářském průmyslu a úspěších společnosti KORYNA nábytek, a. s., s jejím majitelem Ing. Miroslavem Rumpelou KORYNA nábytek, a. s., patří k největším výrobcům nábytku v ČR. Dominantní postavení má ve výrobě a prodeji kuchyňského nábytku. Její postavení jako jedničky na tuzemském trhu je dáno širokou nabídkou i pro náročné zákazníky, dopracováním sortimentu do všech detailů, individuálním přístupem k zákazníkovi, nabídkou významných značek spotřebičů a doplňků kuchyňského nábytku atd. KORYNA nábytek, a. s., má dlouholetou tradici, její tržby jsou stabilizované a ambice zřejmé udržet si své postavení na trhu i do budoucna. Úspěchy vaší společnosti na domácím trhu jsou zřejmé, daří se vám i ve světě? Které země mají o váš nábytek největší zájem? Tradičně se nám daří vyvážet do zemí střední a východní Evropy. Český nábytek má v těchto regionech dobrý zvuk, především v kvalitě. V poslední době posilujeme naši pozici na ruském trhu. Na podporu prodeje v Chorvatsku a k získání nových partnerů jsme umístili na veletrhu v Záhřebu expozici kuchyňského nábytku, za kterou jsme získali významné ocenění. Vedle tradičních odběratelů v Pobaltí, Ukrajině, Kazachstánu, na Slovensku, v Moskvě a Petrohradě plánujeme na první kvartál 2009 otevřít prodejní místa v Jekatěrinburgu a na Kypru. Jsou požadavky zahraničních zákazníků odlišné? Naši partneři mají zvýšené požadavky na kvalitu provedení, jejich poptávka je převážně zaměřena na rustikální provedení, případně na vysoký lesk v lakovaném provedení pastelových barev. Ve srovnání se světovou úrovní, jak je na tom český nábytkářský průmysl? Nejsou Češi stále tak trochu konzervativní, co se designu týče? Srovnání, které se nabízí prostřednictvím minimálních veletrhů, nám ukazuje, že naši výrobci nábytku plně konkurují zahraničním výrobcům ve všech oblastech, včetně kvality provedení. Stoupla podle vás v posledních letech úroveň bydlení Čechů? Investují dnes Češi do výbavy svého bytu více? Určitě ano. Zákazníci přicházejí do našich studií velmi dobře informováni, znají nové trendy a spolu s našimi designéry se je nebojí realizovat. Investují do vybavenosti kuchyně, komfortu v oblasti ergonometrie. Na trh přicházíme s konceptem inteligentní kuchyně. Z dílny KORYNA jsou nám všem známé kuchyně, případně vestavěné skříně. Jaké jiné produkty ještě vyrábíte, či jaké jiné služby nabízíte? Výroba kuchyňského nábytku je naším nosným programem, který se nám daří prodávat. Významný podíl zákazníků projevuje zájem o vybavení celého interiéru v jednotném designu. Umíme navrhnout a vyrobit nábytek do jídelen a vkusně propojit s obývacím pokojem. Poptávka po takovém řešení stoupá. Mimo vestavených skříní nabízíme i lékařský nábytek, hotelový nábytek, realizujeme i individuální výrobu podle požadavků zákazníka. Na co při výrobě kladete důraz? Na sortimentní nabídku, funkčnost jednotlivých prvků a design všech modelů. Rozsah nabídky je naší konkurenční výhodou a spolu s kuchyňskými doplňky a spotřebiči všech značek jednoznačně na trhu 10

11 dominující. Certifikát kvality nás vede nejen k vysokým nárokům na kvalitu v procesu výroby, ale i ke kvalitě nakupovaných materiálů a nabízených služeb v realizační fázi hlavního procesu. Uplatňujeme individuální přístup k požadavkům zákazníka, podle bytových dispozic upravujeme finální řešení, které zákazník vnímá velmi pozitivně. Jak široká je vaše síť kuchyňských studií po ČR? Co tato studia zákazníkovi nabízejí? V ČR máme síť 56 vlastních kuchyňských studií. Značku Koryna prodává dalších 15 externích partnerů na 20 studiích po celé ČR. Klademe důraz na důkladnou přípravu našich obchodních zástupců a prodejců, jejich prodejní dovednosti, znalosti o sortimentu a profesionálním přístupu k zákazníkovi. Naše nabídka začíná poradenstvím, pokračuje vypracováním grafického návrhu kuchyně, zaměřením přímo u zákazníka. Po vhodné výrobě nabízíme komplexní služby k úspěšné realizaci díla u zákazníka, dopravu, donášku do bytu, montáž včetně zapojení spotřebičů a před předáním díla zákazníkovi i úklid. Jednoznačně řečeno: dodávka na klíč. Váš kuchyňský nábytek se snaží vycházet vstříc i starším či méně pohyblivým lidem. Jak vypadá kuchyně upravená pro vozíčkáře respektive co všechno mu můžete usnadnit? Kuchyně KORYNA HELP máme v nabídce více než 10 let a je přizpůsobena lidem pohybujícím se na vozíku. Při sestavování kuchyně se využívají i běžné skříňky s širokou nabídkou předních ploch, pracovních desek. Nejvhodnější půdorysné uspořádání je ve tvaru L nebo U, se dvěma volnými prostory pod pracovní deskou pro zajetí vozíku. Využívají je mobilní kontejnery, madla bokem pracovních desek, snížená varná centra, výklopné mechanismy, otočné systémy, celovýsuvné zásuvky. Každá sestava vychází z individuálních požadavků zákazníka. mimo vedení společnosti KORYNA nábytek jste taktéž akcionářem další společnosti ton, a. s., která vyrábí stoly a židle. Jak vaše spolupráce funguje? Obě firmy jsou úplně samostatné. Mé působení v TON, a. s., je pouze formou mého členství v představenstvu. Obě společnosti však spolu spolupracují na obchodní bázi tam, kde je to pro obě strany výhodné. TON dodává židle pro naše zákazníky, kteří si pořizují nové vybavení kuchyní, Koryna zase TONu dodává některé stoly a stolové pláty. Jaké postavení má společnost ton, a. s., na našem trhu? Je jedním z největších výrobců dřevěného sedacího nábytku v Evropě. Může se pochlubit meziročním nárůstem zisku o více než 100 % a má ambice dosáhnout obdobného výsledku i v roce Široký sortiment výrobků zahrnuje židle, barové židle, křesla, stoly, věšáky, ale i historická divadelní křesla. Roční produkce dosahující 1 milionu kusů výrobků směřuje do více než 50 zemí celého světa. Necelých 30 % produkce je však určeno také pro tuzemské zákazníky. V ČR je tedy TON velmi významným dodavatelem značkového nábytku s vlastní prodejní sítí 17 podnikových prodejen. Dávají Češi při výběru stolů a židlí na design, nebo spíše na komfort? Daří se společnosti ton tyto dva požadavky zákazníků propojit? TON nabízí kolekce modelů, které bezezbytku splňují nejnáročnější požadavky kladené na sedací nábytek. Umožňuje svým zákazníkům těžit z téměř 150leté zkušenosti ve výrobě židlí. Jeho pracovníci využívají své mimořádné řemeslné zručnosti při aplikaci klasických thonetovských postupů ohýbání dřeva do moderních technologií. Díky tomu TON disponuje širokou nabídkou stylového nábytku jak klasického pojetí, tak židlí moderních, odpovídajících požadavkům současného životního stylu moderního člověka preferujícího vedle vysoké kvality i jedinečný a neopakovatelný design. Kolekce modelů jsou navrhovány jak vlastním týmem návrhářů, tak celou řadou spolupracujících designérů a architektů z České republiky i ze zahraničí. Současné splnění požadavků na uživatelský komfort i výjimečný design je tedy možné označit za silnou stránku výrobků společnosti TON. Jdete-li do restaurace, hraje pro vás roli vedle atmosféry i nábytek? Nábytek v restauracích je vedle kvalitní obsluhy jedním Naši výrobci nábytku plně konkurují zahraničním výrobcům ve všech oblastech. z nejdůležitějších prvků, které atmosféru restaurace určují. Produkce společnosti TON je ze dvou třetin určena právě do hotelů, restaurací a kaváren. Náš nábytek najdete jak ve velmi moderních interiérech hotelů v Arabských emirátech, ve stylových barech New Orleansu a San Franciska, tak i v historických interiérech hotelů a restaurací v Evropě. Jsme hrdí na to, že přispíváme k tomu, aby se hosté v restauracích cítili příjemně. Která země dnes určuje nábytkářskému průmysl trend? Je to stále Itálie jako dříve? Pro Evropu je a stále bude kolébkou designu Itálie. S globalizací však dochází k míšení vlivů různých kultur z celého světa. Do soudobého designu tak stéle více pronikají i mimoevropské styly. Pokud chceme i nadále exportovat do celého světa, musíme i my tento trend akceptovat. To je také důvod, proč se snažíme spolupracovat i s designéry působícími v některých cílových exportních teritoriích. Ovlivnilo naše členství v evropské unii váš export? Pro společnost TON vstup do Evropské unie neznamenal žádnou významnou změnu, protože jsme již předtím do zemí Unie exportovali. Zjednodušila se však administrativa a celní řízení. 11

12 PoradNa NÁrodNÍ PodNIKaTELsKÁ PoradNa Hospodářská komora České republiky již sedmým rokem realizuje projekt Informační místa pro podnikatele, jehož cílem je bezplatně poskytovat podnikatelům všechny informace, které potřebují pro zahájení a provoz svého podnikání. Svůj libovolný dotaz týkající se podnikání mohou podnikatelé zapsat do formuláře na portálu nebo se obracet na či telefonní číslo Je možné též kontaktovat některé z Jednotných kontaktních míst Hospodářské komory České republiky v jednotlivých krajích. Podrobnosti a kontaktní údaje lze nalézt na webu Jaké změny nastaly v oblasti nemocenského pojištění pro osvč v roce 2009? B.C., Pardubice odpověď: V oblasti nemocenského pojištění došlo od 1. ledna 2009 k mnoha důležitým změnám. Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno novým zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tímto zákonem se ruší zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců a dalších 50 předpisů z oblasti nemocenského pojištění. Mezi nejvýznamnější změny patří skutečnost, že pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je odděleno od důchodového pojištění a pojistné na nemocenské pojištění se od neplatí spolu se zálohou na pojistné na důchodové pojištění, ale samostatně na jiné číslo účtu nežli pojistné na důchodové pojištění a na nový variabilní symbol. Nové číslo účtu pro placení pojistného na nemocenské pojištění zjistí OSVČ na své příslušné OSSZ (v Praze na PSSZ). Pro placení pojistného na nemocenské pojištění bude od používán nový variabilní symbol, kterým bude rodné číslo OSVČ. Měsíční základ pro nemocenské pojištění není závislý na výši dosažených příjmů po odpočtu výdajů (daňového základu) v předchozím kalendářním roce. Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši si určuje OSVČ sama. Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění činí s účinností od částku Kč. Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou ve výši 1,4 % a zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru. Pro rok 2009 činí minimální platba pojistného na nemocenské pojištění 56 Kč. V případě, že byste zaměstnával pracovníky, vznikají vám ve vztahu k novému systému nemocenského pojištění níže uvedené povinnosti: Po dobu prvních 14 kalendářních dnů je zaměstnanci vyplácena zaměstnavatelem náhrada mzdy. Za první tři dny pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci žádná náhrada mzdy, naopak v případě karantény má zaměstnanec právo na náhradu mzdy ve výši 25 % upraveného průměrného výdělku. Od 4. dne do 14. dne pracovní neschopnosti a karantény náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku. Průměrný výdělek se upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. V případě, že zaměstnanec poruší v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti režim práce neschopného, může mu zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout. V této souvislosti je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda se zaměstnanec zdržuje v místě pobytu a dodržuje dobu a rozsah povolených vycházek. Naopak ošetřující lékař je povinen sdělit zaměstnavateli dočasně práce neschopného pojištěnce (zaměstnance) na jeho žádost informace o místě pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a o rozsahu a době povolených vycházek. Zjistí-li zaměstnavatel porušení povinnosti režimu práce neschopného, je povinen vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu. Stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Naopak zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu práce neschopného. Porušení režimu práce neschopného nemůže být důvodem ke skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ( 57 zákoníku práce). Od roku 2009 se nemocenské vyplácí vždy až od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to za kalendářní dny. Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě vaší vlastní dočasné pracovní neschopnosti vám tak až do jejího 14. dne včetně výplata nemocenského nenáleží. Výše nemocenského činí: 60 % denního vyměřovacího základu od 15. do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti; 66 % od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti; 72 % kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Kompletní informace o novém systému nemocenského pojištění naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení cz. 12

13 roadshow Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou pořádá sérii regionálních konferencí Operačního programu Průmysl a podnikání Protikrizové linky: Hospodářská komora ČR podává pomocnou ruku firmám Hospodářská komora České republiky zřídila v krajích protikrizové telefonní linky, na kterých mohou podnikatelé získat informace a rady, jak se vyrovnat s nepříznivými dopady hospodářské a finanční krize, ale i jak řešit nepříznivé situace vzniklé otřesy ekonomiky, mohou se zde dozvědět rovněž aktuální novinky související s krizí. Cílem protikrizových linek je minimalizovat dopady hospodářské a finanční krize na české podnikatelské prostředí. Protikrizové linky fungují při Jednotných kontaktních místech Hospodářské komory České republiky ve všech krajských městech každý pracovní den od 9 do 16 hodin. V období probíhala realizace Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Hlavní prioritou OPPP byl rozvoj podnikatelského prostředí zahrnující rozvoj nových a modernizaci stávajících průmyslových lokalit, rozvoj podnikatelských inkubátorů, technologických parků, infrastruktury v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje, transferu technologií a modernizaci institucionální struktury pro podporu podnikání. Druhou prioritou byl rozvoj konkurenceschopnosti podniků zacílený na přímou investiční podporu, poradenské služby a zvyšování konkurenceschopnosti při specifické pozornosti malým a středním podnikům. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídící orgán OPPP realizuje komunikační kampaň informující o úspěšném ukončení a výsledcích oppp, jeho přínosech pro podporu a rozvoj podnikání v ČR a o úspěšných projektech podpořených z OPPP. Součástí této komunikační kampaně jsou regionální konference oppp, které MPO pořádá ve spolupráci s HK ČR. Jejich cílem je na konkrétních příkladech podpořených podnikatelských projektů prezentovat přínosy OPPP, seznámit podnikatele s možnostmi a výhodami využívání podpory z operačních programů, ale také vysvětlit danou problematiku a upozornit na úskalí a nejčastější chyby vyskytující se při využívání podpory z operačních programů. Regionální konference budou pořádány ve všech 13 krajích ČR v období únor až květen 2009 a budou završeny závěrečnou konferencí připravovanou v Praze na druhou polovinu května. Na konferencích vystoupí zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Českomoravské záruční a rozvojové banky, Hospodářské komory České republiky, regionálních hospodářských komor a zástupci podnikatelů úspěšně čerpajících podporu z OPPP. Seznam protikrizových linek Hospodářské komory České republiky: Liberec Plzeň Olomouc Brno Pardubice Karlovy Vary Ostrava Praha Zlín Jihlava České Budějovice Hradec Králové Ústí nad Labem Aktuality o průběhu hospodářské krize najdete na adrese Formulář pro podnikatele k zadávání písemných dotazů: Kraj Termín konference Místo konání Karlovarský Karlovy Vary Zlínský Zlín Vysočina Jihlava Pardubický Pardubice Královéhradecký Hradec Králové Liberecký Liberec Ústecký Ústí nad Labem Moravskoslezský Ostrava Jihočeský České Budějovice Plzeňský Plzeň Olomoucký Olomouc Jihomoravský Brno Středočeský Mladá Boleslav Praha Praha Bližší informace a aktuální přehled regionálních konferencí naleznete na V případě potřeby kontaktujte HK ČR, telefon: , 13

14 ROZHOVOR 14

15 ROZHOVOR text petra Vychodilová HOspOdářsKá KOmORa ČR V NáROdNí soustavě KValifiKaCí: první dílčí KValifiKaCE VE VýtaHOVém průmyslu Hospodářská komora ČR se stala prvním podnikatelským subjektem zapsaným do Národní soustavy kvalifikací jako autorizovaná osoba, což znamená, že bude moci začít vykonávat odborné zkoušky pro tzv. dílčí kvalifikace. První takové dílčí kvalifikace budou uděleny ve výtahovém průmyslu. Nejen o tomto významném kroku v systému dalšího vzdělávání jsme si povídali s Ing. Janem Dvořákem, generálním sekretářem Unie výtahového průmyslu ČR. Unie výtahového průmyslu Cílem a účelem Unie, jako reprezentativního sdružení podnikatelů v oblasti výtahového průmyslu ČR, je v souladu s veřejným zájmem a platnými právními předpisy, při plném respektování právní úpravy hospodářské soutěže v ČR a EU, podporovat a chránit legitimní zájmy svých členů, přispívat k rozvoji výtahového průmyslu v ČR, ke zvyšování kvality dodávaných zařízení výtahového průmyslu a provádění jejich servisu s cílem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů těchto zařízení, dbát o vzájemné korektní vztahy mezi svými členy i vůči třetím osobám, podporovat a rozšiřovat znalosti členů, jejich informovanost a odbornou přípravu s cílem důsledného dodržování platných právních předpisů v oboru podnikání. Unie je členem Evropské výtahové asociace ELA. Kolik členů má dnes Unie výtahového průmyslu ČR a co je hlavní náplní a cílem tohoto dobrovolného sdružení? UVP je reprezentativním sdružením podnikatelů v oblasti výtahového průmyslu ČR a ke konci roku 2008 registrovala 74 členských firem. Hlavním cílem a účelem UVP ČR je podporovat a chránit legitimní zájmy svých členů, přispívat k rozvoji výtahového průmyslu v ČR, ke zvyšování kvality dodávaných zařízení výtahového průmyslu a provádění jejich servisu s cílem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů těchto zařízení, podporovat a rozšiřovat znalosti členů, jejich informovanost a odbornou přípravu s cílem důsledného dodržování platných právních předpisů a respektování českých technických norem v oboru podnikání. Pro lepší pochopení postavení výtahového průmyslu uvádím, že podle statistik výtahy denně převezou celou evropskou populaci, což zřejmě platí i o ČR, a jsou jednou ze dvou komodit technických zařízení s nejvyšším stupněm zbytkového provozního rizika. Jak si stojí český výtahový průmysl ve srovnání se světovým? Na území ČR byl vyroben a dodán první výtah v roce 1876, byl to nákladní výtah do pivovaru v Litoměřicích. Už tehdy nebyl odstup od světového dění nijak velký. Tradice výroby a technická úroveň výtahů byla značně posílena aktivitou českých firem v první polovině minulého století a výtahy české provenience tak patřily v 50. letech k evropské konstrukční, technické a bezpečnostní špičce. Signálem k opětovnému dotažení se na evropskou úroveň bylo zavedení základní evropské konstrukční normy EN 81-1, 2 v roce 1992 do soustavy českých technických norem, vstup 4 největších světových firem na území ČR a vstup ČR do EU, rámovaný přijetím evropské legislativy. Vzhledem k tomu, že výše uvedená konstrukční norma je vůbec nejslavnější evropskou normou, která je uplatňována na cca 80 % světového prostoru, lze konstatovat, že výtahový průmysl ČR nijak nezaostává za světovou úrovní. Důkazem tohoto tvrzení je fakt, že v ČR lze spatřit nejnovější technické novinky výtahového průmyslu. Existují na světovém trhu nějaké novinky ve výrobě či modernizaci výtahů? Ve výtahovém průmyslu byl v posledních letech technický vývoj směrován k úsporám elektrické energie. Za největší konstrukční počiny v posledních letech jsou považovány vznik pomaloběžných bezpřevodových pohonů s kompaktními permanentními magnety (vyšší účinnost než stroje s rotorem) trakčních výtahů a použití plochých ocelových pásů krytých eleastomerem (nahrazují klasická ocelová lana) pro trakční kotouče sloužící jako vnější rotor synchronních motorů. Obě tyto technologie jsou běžně používány i v ČR. Vstup České republiky do Evropské unie bezesporu ovlivnil i český výtahový průmysl. Co nového přinesly evropské směrnice? Dění ve výtahovém průmyslu bylo zásadně ovlivněno již 10 let před vstupem ČR do EU, a to zavedením základní evropské konstrukční normy pro výtahy EN 81-1, 2 do soustavy ČSN s platností od , což znamenalo skokové zvýšení bezpečnosti konstrukce výtahů spolu s vyjmenováním tzv. bezpečnostních komponent, které mohly být do výtahů zamontovány až po provedení velmi náročných typových zkoušek s vystavením certifikátu o přezkoušení typu. Obecně zavedení evropských směrnic a k nim harmonizovaných technických norem znamenalo ve všech oborech zvýšení konstrukční bezpečnosti nově vyráběných technických zařízení a s tím spojené zvýšení bezpečnosti jejich provozu nebo používání. Naráží český výtahový průmysl na problém s nedostatkem zaměstnanců, případně s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců? Dlouhodobá devastace učňovského školství zarámovaná bohulibou snahou státních úředníků o dovedení co nejvíce absolventů základních škol minimálně k maturitě, spolu s nastupující generační výměnou znamenají značné ohrožení stability dodavatelských firem výtahového průmyslu v důsledku nedostatku odborně způsobilých pracovníků. Hospodářská komora ČR jako autorizovaná osoba v Národní soustavě kvalifikací začne vykonávat odborné zkoušky pro tzv. dílčí kvalifikace, které budou udělovány právě ve výtahovém průmyslu. Co to pro Unii výtahového průmyslu znamená? Úvodem musím připomenout, že HK ČR se dostalo této cti díky Unii výtahového průmyslu ČR, která pro zlepšení současného vývoje v oblasti získávání odborně způsobilých pracovníků vypracovala potřebné hodnotící a kvalifikační standardy s cílem zaměstnat zájemce o práci na pomocné pracovní pozice, kde by již získávali potřebnou praxi a současně byli zařazeni do režimu školení s následným ověřením získaných znalostí a dovedností. V nesrovnatelně kratší době, oproti školským zařízením, by tak firmy mohly mít k dispozici odborně způsobilé pracovníky. Předmětné standardy byly následně schváleny MPO a MŠMT jako první v ČR, a poté padlo rozhodnutí vykonávat tyto činnosti pod HK ČR jako součást jednoho velkého systému dalšího vzdělávání. V současné době to pro členy UVP ČR nejprve znamená společnými silami vybavit tréninková centra a dále vypracovat firemní přehledy, kdo se zúčastní školicího systému a koho přihlásit k ověření odborné způsobilosti. Poté se již mohou těšit na výsledky fungování systému. Nový zákon začal platit v srpnu loňského roku. V jaké fázi se dnes nachází Národní soustava kvalifikací? Vzhledem ke značné vytíženosti nemám čas nějak systematicky sledovat dění v Národní soustavě kvalifikací, a pokud již se věnují oblasti vzdělávání, tak budování systému ve výtahovém průmyslu. Poslední zajíma- 15

16 ROZHOVOR RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HK ČR a místopředseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Vedoucí expertního týmu, který zpracoval klíčový vládní dokument Strategie celoživotního učení ČR. Člen Národní rady pro kvalifikace, člen monitorovacího výboru operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a předseda Sektorové rady služeb. Propagátor zákona č. 179/2006 Sb., O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Vůdčí osobnost při zavádění změn v dalším vzdělávání dospělých tzv. trhu s kvalifikacemi. Specifika potřeb výtahového průmyslu v oblasti řízení lidských zdrojů V České republice je instalováno kolem 110 tis. výtahů, z čehož je cca výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, které, vzhledem k tomu, že plní v budovách jednu ze základních služeb spojených s používáním budov, by měly být schopny bezpečného provozu po celou dobu své životnosti. V současné době odhadujeme počet výtahů, které nejsou schopny bezpečného provozu, tedy se u nich vyskytují provozní rizika vyvolávající nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních pracovníků, na Obecně se odhaduje, že počet osob dopravených výtahy v ČR za jeden den se blíží počtu celé populace ČR. Nejen že roste objem potřebných prací spojených s odstraňováním provozních rizik výtahů, ale jako klíčový se stále více ukazuje problém generační výměny stávajících specialistů u dodavatelských firem výtahového průmyslu ČR, neboť důchodovému věku se blíží cca třetina zaměstnanců výtahového průmyslu. V úvahu je třeba vzít skutečnost, že motivace zaměstnanců důchodového věku nadále pracovat i přes velmi dobré pracovní podmínky je dána jejich zdravotním stavem a osobní situací. Členské firmy Unie výtahového průmyslu ČR jsou si vědomy toho, že k odvrácení hrozby nedostatku odborně zdatných pracovníků a s tím souvisejícího snížení bezpečnosti výtahů a návazně i bezpečnosti dopravovaných osob vede pouze cesta co nedřívějšího nastartování odborné přípravy nových pracovníků spolu se zvyšováním odborných znalostí stávajících pracovníků. vou zprávou z této oblasti bylo započetí jakýchsi úřednických půtek mezi MŠMT a MPO v oblasti dalšího vzdělávání. Jakým ale skončily výsledkem, nevím, pouze se obávám, aby nedošlo ke zpochybnění celého systému, protože systém prozatím vypadá velmi dobře a zcela znehodnotit jej lze pouze úřednickými zásahy. Jak moc budou tyto dílčí kvalifikace získání certifikátu ve výtahovém průmyslu pro zájemce náročné? Obsahově jsme se snažili nastavit hodnotící a kvalifikační standardy na odpovídající úroveň odborných znalostí. S přihlédnutím k tomu, že odborní pracovníci ve výtahovém průmyslu musí znát jak staré konstrukce výtahů, které udržují v mezích bezpečného provozu, tak výtahy obsahující nejmodernější konstrukční a informační technologie, které instalují a následně udržují, jedná se o jednu z technicky nejnáročnějších profesí. Tomu by měla odpovídat i úroveň školení a následného ověření odborných znalostí a způsobilostí. Jakoukoliv náročnost ověřování však lze v našich zeměpisných šířkách zásadně zjednodušit autorizováním subjektů upřednostňujících základní principy tržního hospodářství před odbornými znalostmi. Bohužel, i v našem oboru již byly autorizovány takovéto subjekty a první nabídky na získání příslušného osvědčení touto cestou jsou zde. Nezbývá než přijmout potřebná opatření ke snížení rizika vzniku možných škod dodavatelským firmám výtahového průmyslu ČR. pro vás jako představitele UVp a vaše členy je možnost získávání těchto dílčích kvalifikací dobrou zprávou do budoucna? Zcela určitě, proto jsme vytvoření systému věnovali obrovské penzum práce a času. Systém sice ještě nebyl z naší strany spuštěn, ale již nyní vyvstává potřeba přijetí jakýchsi ochranářských opatření před jeho zpochybněním v důsledku uplatňování tržních principů při ověřování výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. Je nutné, aby se člověk, který chce získat certifikát ve výtahovém průmyslu, vyučil v takovém oboru? Jinak řečeno kryje se zde kvalifikace se školstvím? V žádném případě, ve hře jsou absolventi jakýchkoliv strojařských a elektrotechnických oborů, kteří mají již základní znalosti z oblasti materiálů, částí strojů, základů fyziky atd. Pokud jde o absolventy tohoto systému dalšího vzdělávání, měli by mít před absolventy klasických školských zařízení značný náskok, protože naší snahou je vybavit smluvně zajištěná tréninková centra současně používanou technikou a rovněž i teoretickou část realizovat podle nových učebních textů vypracovaných k tomuto účelu UVP ČR. Jinak první tři dílčí kvalifikace spolu s modulem elektromechanik pro TZ tvoří úplnou kvalifikaci mechanik výtahů, což je již zaměstnání a je na úrovni absolventa tříletého studijního oboru absolvovaném ve školském zařízení. UVp bude spolupracovat se středními školami. se kterými konkrétně a v čem tato spolupráce spočívá? Vzhledem k tomu, že výtahy se nacházejí na celém území ČR, je nutné mít zajištěn přísun odborně způsobilých pracovníků do všech regionů. UVP ČR tak vytipovala 5 spádových oblastí a zde oslovila školská zařízení, která v minulosti nebo ještě i nyní generují absolventy pro výtahový průmysl. V Čechách jsou to Střední odborná škola a Gymnázium Liberec, Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Střední odborné učiliště Praha 4 a na Moravě Střední integrovaná škola Sokolnice (Brno) a Střední škola Ostrava-Kunčice. Zde chceme postupně vybavit tréninková centra pro teoretickou výuku a pro ověřování odborné způsobilosti. Logicky na smluvním základě s dohodnutou reciprocitou. Jak obecně u nás funguje spolupráce podniků se školami? K tomu bohužel nemám mnoho informací. Některé naše velké firmy se snaží spolupracovat se zbytkem školských zařízení generujících absolventy pro výtahový průmysl, podporovat studenty již v rámci studia, brát si je do firem na praxi a doufat, že po absolutoriu do firmy nastoupí. Problémem je ale malá intermobilita studentů, kteří nechtějí působit mimo regiony, kde bydlí, nejistý souhlas rodičů s výkonem praxe mimo bydliště, řešení otázky odpovědnosti při výkonu praxe mimo bydliště atd. Snaha by byla, ale nevím, zda je finálně dosaženo i odpovídajících výsledků. Firmy budou mít k dispozici odborně způsobilé pracovníky v nesrovnatelně kratší době oproti školským zařízením. 16

17 ENERGEtiCKé ŠtítKy úsporné - A B C D E ENERGEtiCKé ŠtítKy Od ledna i pro BUdOVy Nové a významněji rekonstruované budovy musejí být nově opatřeny tzv. energetickými štítky. Ty pomohou lidem snadněji se orientovat v jejich energetických náročnostech. F méně úsporné - G Od 1. ledna 2009 platí pro stavebníky a vlastníky budov nová povinnost, vyplývající z vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, zajistit pro novostavby a významněji rekonstruované budovy jako součást dokumentace průkaz energetické náročnosti budovy s energetickým štítkem. Tento energetický štítek je podobný těm, které známe u elektrických spotřebičů. Tak snadno, jak si můžete vybrat, kolik energie spotřebuje vaše lednice či pračka, tak snadno si budete moci vybrat, jak energeticky náročný bude váš dům nebo byt. Toto označení, stejně jako u spotřebičů, bude jednoduchým a přehledným vodítkem pro porovnání budov z hlediska jejich energetické náročnosti. Toto zákonné nařízení se týká prakticky všech novostaveb, včetně rodinných domů, a také energeticky významných rekonstrukcí větších budov nad 1000 m 2. Rekonstrukcí se zde nemyslí drobné opravy, ale taková rekonstrukce, která má dopad na energetickou náročnost. Podle zákona se tím rozumějí zásahy do více než 25 % pláště budovy nebo změna vytápění objektu. Energetický průkaz má dvě části, protokol informující o celkové energetické potřebě budovy a grafickou část energetický štítek. V celkové spotřebě je zahrnuta spotřeba energie na vytápění objektu, na chlazení, přípravu teplé vody, vzduchotechniku, osvětlení a provoz zařízení zajišťujících chod jednotlivých systémů. Označení budovy je obdobné jako u elektrospotřebičů, jen s větší škálou. Nejúspornější budovy jsou označeny písmenem A, ty nejméně úsporné pak písmenem G. Kategorie C znamená, že budova vyhovuje požadavkům současných předpisů. Budova s horším ohodnocením by vůbec neměla dostat stavební povolení nebo by neměla být zkolaudována. Výjimkou jsou například rekonstrukce památkově chráněných budov. Od povinnosti zpracování průkazu jsou osvobozeny jen samostatné budovy do 50 m 2, budovy užívané občasně, dále nevytápěné zemědělské stavby, výrobní haly a podobně. Štítkování budov se postupně stane důležitým argumentem pro sjednávání výše nájmu, při koupi domu nebo při oceňování budov. Zatímco energeticky úsporné domy budou mít na realitním trhu vyšší cenu, některé stavby s vysokou spotřebou energie se mohou stát neprodejnými. Z pohledu výstavby nemovitostí se zcela jistě prodlouží přípravné práce na projektu a zdraží se stavba. Ze strany zákazníků a nájemců je získávaná informace o energetické náročnosti bydlení bezesporu přínosem. Tímto se dá očekávat i jistý tlak na realitním trhu. Štítkování budov se postupně stane důležitým argumentem pro sjednávání výše nájmu, při koupi domu nebo při oceňování budov. 17

18 TEXT Ivan Černý POKR POKR (NEJEN) PRO PODNIKATELE Česká televize přináší během pozdního večera každý čtvrtek jedinečný pořad. Obsah je zakódovaný v názvu POKR čili mozaika postřehů, komentářů a rad. Diváci, zejména z řad podnikatelů, zde najdou i nejrůznější návody a doporučení, kupříkladu jak na daně či dotace, a to nejenom z EU, právní poradnu i příběhy z praxe, které mohou začínající živnostníky či podnikatele inspirovat. Mistr kávy Všeobecně je u nás zakotvena představa, že podnikání v gastronomii je tím nejjednodušším a nejvýdělečnějším byznysem. Rozhodně to není pravda. Naopak, především tady, má-li být host či zákazník spokojen, je nutný poctivý přístup k věci. Počínaje nákupem kvalitních surovin, jejich zpracováním a konče dodržováním všech norem, včetně velikostí a vah porcí i závěrečného servírování. Nejinak je tomu i v tak tradičním oboru, jako je kavárenství. Jeden z únorových POKRů představuje guru kávy. Je jím jak jinak než Ital, který do České republiky přijel z Bologne před 17 lety, aby u nás zapustil kořeny a našel zde svou druhou vlast. Jeho svatebním darem jsou aktivity, vedoucí k šíření osvěty, propagace kávy a nápojů z ní připravovaných u nás, kdy se dosud převážně pije pouze klasický turek. Roberto Trevisan je koordinátorem neziskové mezinárodní organizace SCAE pro ČR. Ta je známá mj. organizováním mistrovství světa baristů. Podle tohoto vzoru Roberto Trevisan u nás založil tradici obdobné soutěže o Mistra kávy i Školu kávy. O tom, co to vše obnáší, včetně ekonomických starostí (a rad, jak se s nimi vypořádat), nám poreferuje v POKRu roztomilou češtinou. Mimo vzdělávání lidí z gastronomických provozů i široké veřejnosti si sám okusil život podnikatele-kavárníka v Praze a učí nejen Pražany novému životnímu stylu umění najít si před odchodem do zaměstnání chvilku na ranní kávu (z desítek druhů!), loupáček a noviny v oblíbené kavárničce, tak jak je tomu zvykem třeba ve Vídni nebo Paříži. Není bez zajímavosti fakt, že v roce 2007 byl Roberto Trevisan vyhlášen nejlepším koordinátorem SCAE. Dokonce se přičinil o zápis do Guinnessovky světových rekordů, když zorganizoval přípravu největšího cappuccina na světě s obsahem více než litrů z 84 kg kávy a litrů mléka při příležitosti únorového gastronomického veletrhu v Holešovicích. Alergie a jak na ně Alergická onemocnění považují vědci a lékaři za současnou civilizační chorobu číslo 1. Ještě v polovině 20. století byla alergická onemocnění poměrně vzácná. V současné době se však již hovoří o epidemii. Alergie má nejrůznější podoby. Od svědění přes nejrůznější návaly krve, exémy či bolestivé otoky až po těžké záchvaty kašle a dušnost, leckdy končící smrtí. Lidé začínají být alergičtí již nejenom na prach, roztoče, domácí zvířata a kvetoucí rostliny či stromy, ale dokonce na mořský písek, vodu nebo sníh! Kupříkladu jen v ČR umírá každoročně 100 lidí na chronické respirační onemocnění. Na světě žije na 300 milionů astmatiků, říká profesor MUDr. Václav Šopičák, CSc., a pokračuje v burcující statistice: Dalších 210 milionů trpí chronickou obstrukční plicní nemocí a 400 milionů osob alergickou rýmou. V březnu oslaví POKR svůj 150. pořad. Při této příležitosti položíme několik otázek paní Zdeně Štěpánkové, ředitelce marketingu KA PRODUKCION z programového vedení pořadu POKR. Připomínáme, že pořady jsou na ČT1 reprizovány. V České republice žije 3,5 až 47 milionů lidí, kteří se již narodili s geny pro alergii, lidí, u nichž se alergie již projevila, lidí s alergickou rýmou a obyvatel, kteří trpí astmatem, doplňuje profesor Ing. Vladimír Kubánek, DrSc, český vědec a vynálezce, který se v poslední době zabývá vývojem chemických výrobků pro alergiky. Je mj. autorem jedinečného Laparenu, který je atestován Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky. Profesor Kubánek je originálním vynálezcem-podnikatelem a v POKRu se podělí o zkušenosti, jak skloubit tyto dvě na první pohled odlišné profese. Zcela běžná je praxe, že z deseti vynálezů se u nás realizují jeden, maximálně dva společnost tak ale přichází o jedinečné záležitosti a spousty peněz. Zahraniční fi rmy toho využívají a nákup mozků nás silně ochuzuje. Prudký nárůst oslabení našeho imunitního systému a alergických onemocnění způsobuje především znečistění ovzduší. Průmyslové, automobilové či v uzavřených prostorách způsobené i kuřáky. Tady je především prostor pro Laparen, jedinečný český vynález poslední doby. Lapačem účinně odstraňuje zápach cigaretového kouře, zvířecí pachy, kuchyňské pachy i WC pachy či pachy v ledničkách a pachy další. Odstranění vzdušných nečistot snižuje zátěž organismu, způsobenou nečistotami a výrazně přispívá k regeneraci organismu, vysvětluje profesor Kubánek. Účinky přípravku Laparen ocení zejména alergici a astmatici, u kterých většinou dochází po dvou až třech dnech ke zlepšení zdravotního stavu. Jakou má takovýto přípravek naději na zavedení do provozu? Bude běžně ke koupi, využijí ho hoteliéři a restauratéři? Podle POKRu má zelenou, ale je to jisté? NA ADRESE DIVÁCI NALEZNOU ODPOVĚDI NA SVÉ OTÁZKY, TÝKAJÍCÍ SE POD- NIKÁNÍ. PROTOŽE POKR PŘINÁŠÍ ZAJÍMAVÉ PODNĚTY A INFOR- MACE PRO SOUČASNÉ A MOŽNÁ I BUDOUCÍ PODNIKATELE, PRAVI- DELNĚ AVIZUJEME V KOMOŘE.CZ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PŘIPRAVOVANÉ NÁMĚTY. VÍCE NA: PROGRAM/POKRSERVIS 18

19 49 47

20 váš názor zajímá nás váš názor Pavel Duba Jednatel a majitel společnosti Auto Duba 1. Od roku 1990 podnikám v automobilovém oboru. První 2 roky byla společnost pouze půjčovnou automobilů, od roku 1993 se pak věnujeme prodeji a servisu automobilů. V roce 1993 jsem pro společnost postavil objekt, který mimo zázemí pro vozy půjčovny nabízel i prodej vozů značek Suzuki a Peugeot, od září 1994 byl v tomto objektu zahájen prodej vozů Toyota a rok nato i vozů Lexus. Prodeji a servisu těchto dvou značek se věnuje společnost Auto Duba dodnes. Od září 2007 jsme získali zastoupení i pro prodej a servis vozů Mazda. radim Králík výkonný ředitel společnosti GrAPo Technologies, a. s. 1. V současnosti jsem pracovně nejvíce vytížen pozicí výkonného ředitele ve společnosti GRAPO Technologies, a. s. Jedná se o společnost zabývající se skutečně Hi-Tech produkty. Vyvíjí a vyrábí digitální inkjetové tiskárny s UV tvrzenými inkousty. Já organizuji běh fi rmy a osobně řídím vývojové oddělení společnosti. Jako majoritní vlastník ještě dohlížím na chod fi rmy GRAPO, s. r. o., která je v ČR největším provozovatelem inkjetových tiskáren s UV inkousty v oblasti výroby reklamních plachet a panelů. Takže na pracovní zatížení si nemohu naříkat. 2. Ekonomická krize se nás dotýká v několika oblastech. Ta nejdůležitější je, že banky začaly více prověřovat již vydané úvěry a zasahují do chodu fi rem a mění podmínky fi nancování či splátkových kalendářů. Požadují redukování až k úplným navrácením KTK (kontokorentních účtů) a provozních fi nancování. Co nechápu, je zvyšování úrokových sazeb na již stávající úvěry, i když došlo v minulých měsících k tomu, že ČNB 3krát za sebou snížila úrokové sazby. V současné době je jakékoliv získání provozního kapitálu či refi nancování stávajícího úvěru v ČR úplně nemožné. Všechny banky vám na vaše potřeby odpovědí: Bohužel, až do odvolání neposkytujeme žádné úvěry, ani provozní. Snížil se počet zákazníků o vozy z řad fi remní klientely. Předpokládám, že všichni očekávají umožnění odepisování si DPH z vozů nakoupených pro fi remní účely, které by mělo vstoupit v platnost od dubna tohoto roku 3. Aby bylo odstraněno nesmyslné zablokování jakéhokoliv fi nancování ze strany bank a za druhé, aby vláda ČR podpořila automobilový průmysl tzv. šrotovným v jakékoliv výši a aby od dubna bylo umožněno odepisovat DPH z vozů zakoupených pro fi remní účely. Myslím si, že v horizontu několika měsíců bude krize v ČR sílit ne nedostatkem fi nančních prostředků, ale zakonzervováním bank do polohy čekajících a vyčkávajících. Banky v ČR by se daly přirovnat ke stádu koní. Všichni čekají na toho prvního, co udělá. Když se jeden ze sta dá doprava, všichni jdou doprava. V současné době všichni čekají, kdo z bank první začne poskytovat úvěry, a ostatní ho budou následovat. Řekl bych, že se v bankách řídí manažeři ne svým selským rozumem, ale novinovými články. Novináři jsou negativní šiřitelé poplašných zpráv. Nedávno jsem byl v USA a zjistil jsem, že tam není v médiích o krizi téměř nic, zato u nás toho máme každý den plná média! Občané se za chvíli budou bát koupit si i svačinu, jak už jsou z těch informací o krizi vystresovaní! 2. GRAPO, s. r. o., jako výrobce reklamních plachet, tabulí, či světelných reklam rostla v loňském roce o 20 % a letošní leden byl ekonomicky nejlepší v celé 15leté historii fi rmy. GRAPO Technologies, a. s. zatím neregistruje pokles zakázek. Naopak, s nyní nově uvedenými produkty a zlepšeným marketingem očekáváme výrazné zvýšení produkce. Díky prudkému poklesu kurzu koruny máme jako exportéři významně zlepšenou ekonomickou situaci. Takže pokud to můžu shrnout, v oborech a společnostech, na jejichž řízení mám vliv, krize zatím negativně nepůsobí. 3. Věřím, že nám pomohou spíše problémy jiných fi rem. Trh se vyčistí od podkapitalizovaných společností, případné těch, které mají nižší konkurenceschopnost. My již nyní navíc cítíme jednodušší pozici při hledání a najímání kvalifi kovaných pracovníků, a to hlavně v technických oborech. Podnikatelé se shodují, že největším problémem jsou špatně přístupné úvěry. 20

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR Ing. Jiří Jirásek, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 17. 9. 2015 1 úprava Program záruka 2015-2023

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014 LISTOPAD 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LISTOPAD 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA,

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. Týden zaměstnanosti 2005 - Brusel PROJEKT Týdny zaměstnanosti 2006-2008

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více