STUDIJNÍ OPORA MODULU BUSINESS FINANCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA MODULU BUSINESS FINANCE"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPOR RA MODULU BUSINESS FINA NCE Ivana Karkošková Renáta Nešporková Ostrava 2011

2 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Studijní opora moduluu Business finance Ing. Ivana Karkošková, Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA první, Vysoká škola podnikání, a. s. Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 O OBSAH Úvod... 5 VÝSTUPY Z UČENÍ Měnová politika, komerční bankovnictví, český bankovní systém, finanční trh Finanční trh Vymezení banky, funkce banky a formy bankovního systemu Centrální banka a ČNB Úvěrové, depozitní a platebně zúčtovací produkty Systematizace bankovních produktů Depozitní produkty Úvěrové produkty Platebně zúčtovací produkty Bankovní služby, řízení bankovních rizik, pojišťovnictví Úvěrové a platební karty Řízení bankovních rizik Pojišťovnictví Pojistné produkty Klasifikace jednotlivých typů pojištění Typyy pojištění pro osobní ochranu Jak stanovit pojistnou částkuu Financování bydlení Investice do vlastního bydlení Hypotéka Stavební spoření Podpora bydlení Investiční bankovnictví modely, investiční instrumenty Investiční banka, postata a modely Kolektivní investování Druhy investičních fondů Investiční strategie a nejčastější investiční omyly Možnosti individuálního investování rozhodovací kriteria Jak sestavovat portfolio Nejčastější investiční omyly Volba investičního stylu Finanční deriváty, certifikáty Finanční deriváty... 77

4 Futures Opce Swapy Certifikáty Ochrana individuálních investorů Garanční fond obchodníků s cennými papíry MiFiD Důchodová reforma, penzijní fondy Penzijní fondy Možnosti financování potřeb v důchodovém věku Český penzijní systém Dávky z penzijního připojištění Důchodová reforma v ČR Bankovní produkty pro vybrané segmenty Finanční produkty pro děti Studentská konta Osobní finanční analýza, osobní finanční plán Osobní finanční analýza Osobní finanční plán Osobní finance a finanční poradenství Osobní finance a finanční gramotnost Osobní bankrot Finanční poradenství Závěr Použitá literatura a další zdroje

5 Úvod Úvod Vážené studentky, vážení studenti, pokud začínáte číst tuto publikaci, je vice než pravděpodobné, že jste si v rámci studia 3. ročníku zvolili specializaci Business Finance. Jedná se o specializaci, jejíž obsahová náplň (alespoň pokud se týká její první části studované v zimním semestru) zajímá prakticky každého z nás. Umět zhodnocovat a řídit vlastní peníze tedy osobní finance je dovednost, která nedílně patří nebo by patřit měla do našeho života. Že tomu tak není a podmiňovací způsob je plně na místě, dokládají zvyšující se počty osobních bankrotů, které jsou zapříčiněny nezdravým nebo chcete li není na nejlepší úrovni, dokládá I snaha státu prostřednictvím realizací nejrůznějších tematicky zaměřených projektů nežádoucí stav zvrátit. Dokáže stát v této záležitosti účinně zafungovat? Instituce, kterou mj. charakterizujee dlouhodobý deficit vlastního rozpočtu, má účinně radit svým občanům? Připomeňme tradiční ryba páchne od hlavy. Je to tedy na nás samotných. Otázkou zůstává, kde a kdy by finanční vzdělávání mělo začít. Rozhodně v rodinách, rozhodně v nerozumným finančním chováním. Skutečnost, že tuzemská finanční gramotnost útlém dětství. Ale jak to zařídit, když jsou to právě dnešní rodiče, kteří se dostávají do dluhových pastí, kteří nekontrolovaněě podléhají tlakům konzumní společnosti, reklamě? Následuje stejně problematické pokračování. Jsou vždy učitelé v mateřských a základních školách dobrými finančníky? Problém zřejmě nevyřeší ani tento studijní materiál. Tak ambiciózní není. Jeho úloha je poněkud odlišná. Kromě proniknutí do tajů a zákoutí osobních financí v očekávaném rozsahu si klade za cíl seznámit Vás také s možnostmi podnikání v segmentu. Pokud budou existovat peníze nebo jejich ekvivalenty, vždy bude potřeba odborníků, kteří se vyznají. Jedná se o trh, který je dlouhodobě zajímavý. Opora obsahuje také několik prvků k procvičování i k zamyšlení. Není ani nemůže být vyčerpávající, už jen proto, že se jedná o oblast velmi dynamickou a rychle se vyvíjející. Ale právě to ji činí tak zajímavou. Využijte skutečnosti, že problematikou Vás budou provázet ti, které osobní finance živí, a opravdově konzultujte, diskutujte nad předloženými tématy. Přejeme Vám řadu pěkných zážitků, možná i příjemných překvapení a především obohacení vašich financí. Renáta Nešporková Ivana Karkošková 5

6 BUSINESS FINANCE VÝSTUPY Z UČENÍ Po úspěšném absolvování modulu budou student schopni definovat finanční trh a jeho účastníky, orientovat se v komerčním bankovnictví, stanovit výhodnost a nevýhodnost v oblasti úvěrových produktů, orientovat se v problematice financování bydlení, orientovat se v pojistných produktech pro osobní ochranu a stanovovat jejich výhodnost, či nevýhodnost, definovat investiční bankovnictví, investiční strategie a nejčastější investiční omyly, zpracovat osobní finanční analýzu včetně finančního poradenství. 6

7 Měnová politika, komerční bankovnictví, český bankovní systém, finanční trh 1 Měnová politika, komerční bankovnictví, český bankovní systém, finanční trh ÚVOD Kapitola se bude zabývat oblastí vymezení finančního trhu, komerčním bankovnictvím a českým bankovním systémem CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: porozumět principům finančního trhu vnímat vliv komerčního bankovnictví analyzovat jednotlivé účastníky finančního trhu tj. finanční instituce a jejich vliv na řízení osobních a firemních financí Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: poznatkový systém z oblasti bank obecně informace o bankách, bankovní soustavě v ČR a úloze centrální banky ČR Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: spojovat poznatky různých vědních disciplín jako ekonomika, finanční trhy identifikovat a interpretovat svůj vlastní osobnostní profil posuzovat úroveň vlivu ČNB na finanční trh v ČR 7

8 BUSINESS FINANCE 1..1 Finanční trh Většina subjektů v ekonomice je často vystavována situaci, kdy jednotlivé subjekty (domácnosti, stát, firmy.) mají buď, přebytek peněžních prostředků, nebo jejich nedostatek. Systém finančních trhů (trh peněz) pak umožňuje přemisťovat peněžní prostředky od přebytkových jednotek k deficitním jednotkám cestou vytváření a obchodování finančních instrumentů. Toto umožňuje, že peněžní prostředky jsou alokovány k těm deficitním jednotkám, které je dokáží využít nejefektivněji. Mimo to finanční trhy zajišťují likviditu, to znamená, že jak deficitní, tak i přebytkové jednotky mohou rychle a za nízkých nákladů měnit své portfolio před okamžikem splatnosti finančních instrumentů. Bez finančních trhů by přebytkové jednotky měly menší motiv pro tvorbu úspor a naopak deficitní jednotky by mohly ztrácet motiv pro vypůjčování si peněžních prostředků. Jednotky nejsou trvale přebytkové nebo deficitní. Majitelé finančních přebytků nejsou nuceni ani ochotni nabídnout přebytky za jakýchkoliv podmínek. Jejich zájmem je minimalizovat riziko, optimalizovat likviditu a maximalizovat jejich zhodnocení. Naopak ti, kteří poptávají finanční přebytky, mají zájem minimalizovat náklady spojené s jejich získáváním a využíváním a optimalizovat období, po které je mohou využívat. Základní funkcí finančního trhu tedy je přemísťování kapitálu od přebytkových jednotek k deficitním jednotkám, které jsou ochotny přistoupit na riziko jeho využití, ale zároveň se podělit s přebytkovou jednotkou o zisk, který budou při tomto využití realizovat. funkce finančního trhu - soustřeďování dočasně volných zdrojůů peněžních prostředků - alokace volných zdrojů do oblastí z hlediska efektivnosti jejich využití - přerozdělení dočasně volných zdrojů a jejich transformace na investice Realizací těchto funkcí finanční trh výrazně přispívá k růstu ovlivňuje úroveň bohatství společnosti a zároveň i chování podnikatelských subjektů. ekonomické efektivnosti, Pokud jde o vymezení celého komplexu finančního systému, pak současná ekonomická teorie vymezuje 7 základních funkcí: depozitní funkce nabízí málo riskantní možnosti pro ukládání úspor zabezpečení bohatství poskytuje nástroje pro uchování kupní síly až do doby, než jí bude potřeba pro nákup zboží nebo služeb 8

9 Měnová politika, komerční bankovnictví, český bankovní systém, finanční trh funkce likvidity získáváníí likvidity pomocí směny cenných papírů za pokladní hotovost kreditní funkce poskytuje neustálouu nabídku úvěrů pro podniky, spotřebitele, aby byly k dispozici prostředky jak pro zajištění spotřeby, tak i investičních výdajů v rámci dané ekonomiky platební funkce mechanismus pro provádění plateb za nákup zboží a služeb ochrana proti riziku nabízí prostředky pro ochranu firem, spotřebitelů a vlád před rizikem z činnosti lidí v oblasti majetku nebo příjmů politická funkce poskytuje prostředky pro uplatnění záměrů vlády v oblasti společenských cílů, hlavně, pokud jde o zajištění míry zaměstnanosti, nízké inflace a stálého ekonomického růstu Segmenty finančního trhu a jeho základní charakteristiky Každý finanční trh by se měl zajímat a starat především o drobné investory, protože jejich důvěra a jejich peníze jsou pak přitahovány na tento trh a trvale se na něm udržují. Stejně tak platí, že firmy jsou v každé ekonomice rozhodujícím subjektem, který přichází na finanční trh s poptávkou po penězích a snaží se peníze sami nebo prostřednictvím poskytovatelůů finančních služeb získat emitováním finančních nástrojů a ty pak využít k naplnění svých podnikatelských záměrů. Existují dva způsoby alokace volných peněžních prostředků mezi přebytkovými deficitními jednotkami: a a / zprostředkovatelský trh Vystupuje zde finanční zprostředkovatel, který emituje sekundární finanční instrumenty, a ty nakupují přebytkové jednotky. Zprostředkovatel nakupuje primární finanční jednotky. instrumenty, které emitují deficitní Přebytková jednotka při alokaci svých přebytečných zdrojů využívá hlavně komerční banky, které alokují shromážděné zdroje na svůj vlastní účet a riziko a to zejména formou depozitních a úvěrových obchodů. Tyto obchody tvoří jádro komerčního bankovnictví. 9

10 BUSINESS FINANCE b/ trh cenných papírů Na trhu cenných papírů (CP) jsou peněžní prostředky alokovány od přebytkových jednotek k jednotkám deficitním prostřednictvím různých druhů finančních instrumentů. Deficitní jednotky emitují různé druhy krátkodobých nebo dlouhodobých CP a přebytkové jednotky investují své peníze do těchto instrumentů prostřednictvím investičních zprostředkovatelů ve formě emisních, brokerských, dealerských, poradenských, depotních a dalších investičních obchodů. Tyto obchody jsou základem investičního bankovnictví Vymezení banky, funkce banky a formy bankovního systému Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v tržní ekonomice jsou obchodní banky. Ty jsou podnikatelské subjekty jako každý jiný tj. hospodaří tak, aby dosahovaly zisku. Na jejich hospodaření se však vztahují jiná pravidla, než na běžné hospodářské subjekty. Banky podnikají podle zákona o bankách č.21/19922 a směrnice ES č.77/780/ehs. Vymezení banky a/ / funkční hledisko banka je zde charakterizovánaa jako druh finančního zprostředkovatele, jehož hl. činností je zprostředkování pohybu fin. prostředků mezi jednotlivými ekonomickým subjekty. Není zde však jednoznačně vymezeno, kdy je či není podnik bankou. b/ právní hledisko zákon o bankách jednoznačně stanoví, že banky musí splňovat čtyři kriteria 1. právnická osoba se sídlem v ČRR a založená jako akciová společnost 2. přijímat vklady od veřejnosti 3. vlastnit bankovní licenci 4. poskytovat úvěry Tím kdo působí na bankovní prostředí a ovlivňuje jej, je centrální banka (v České republice je to ČNB a její přehled opatření). Funkce bank Banky plní celou řadu funkcí, ale jako základní můžeme definovat: 1. finanční zprostředkování Zde patří obchody na základě ziskového principu, tj. získaný kapitál se snaží umísťovat tak a tam, kde při dané míře rizika přináší nejvyšší zhodnocení. Znamená to, že banky provádějí důležitou transformaci peněz z různých hledisek: 10

11 Měnová politika, komerční bankovnictví, český bankovní systém, finanční trh transformace peněz a kapitálu znamená, že finanční zprostředkovatelé transformují peníze získané od věřitelůů a předávají (poskytují) je dále dlužníkům v jiných formách a jiných charakteristikách. Nejdůležitější jsou: 1. kvantitativní transformace banka získává malé vklady a ty pak poskytne na velký úvěr 2. časováá transformace banky získávají zdroje s odlišnou splatností, než jaká je splatnost jejich aktiv. Získávají například vklady s krátkou lhůtou splatnosti a poskytnou dlouhodobější úvěry a naopak. Zde je třeba upozornit na dodržování likvidity bank. 3. teritoriální transformace banky získávají zdroje v jiném teritoriu, než je potom umisťují. Řídí se ziskovým motivem a umisťují kapitál do míst s nejvyšší rizikově očištěnou mírou zhodnocení. 4. transformace z hlediska obchodovatelnosti probíhá tak, že banky proti málo likvidním aktívům, která drží ve svém portfoliu, emitují sekundárně obchodovatelné a často velmi likvidní produkty. Příkladem je, že banka má ve svém portfoliu různé úvěry a refinancuje se prodejem likvidních depozitních certifikátů. Opět je třeba pamatovat na likviditu banky. 5. transformace z hlediska úvěrového rizika vyplývá z rozdílného rizika bankovních aktiv a pasiv. Příkladem, může být nižší riziko bankovních vkladů než investice do podílových dluhopisů a diverzifikace aktiv. Výrazný vliv na snížení úvěrového rizika má uplatňovaný systém pojištění vkladů v bankách. 6. měnová transformace spočívá v tom, že banky získávají zdroje v jiné měně, než v jaké jsou nenominovány aktiva, do kterých tyto zdroje umisťují. Opět banky k tomuto kroku vede snaha získat co nejlevnější zdroje a tyto zdroje umístit na dražším trhu. Musí se však jistit proti kurzovým rizikům, což dělají formou různých termínovaných obchodů (měnové swapy). redukce transakčních nákladů souvisí s přesunem volných peněz od přebytkových jednotek k deficitním jednotkám a potřebě dát tyto jednotky dohromady. Jde tu o to, aby náklady s přesunem byly pro obě strany přijatelné. Přímé financování je efektivní u dvou navzájem bonitních subjektů, jiná situace nastává u méně bonitních dlužníkůů a drobných střadatelů. Ti by navzájem těžko hledali uplatnění pro své volné finanční zdroje a naopak dlužníci by hůře hledali kupce pro své dluhopisy. Vstupem investičního zprostředkovatele se tento proces zjednoduší a hlavně zrychlí a zlevní. Důvodem je specializace na danou činnost, experti a činnost ve velkém (úspora z rozsahu). 11

12 BUSINESS FINANCE monitorování bonity dlužníků a informační servis souvisí to s tím, že finanční zprostředkovatel je schopen pro své klienty poskytnou servis v široké řadě otázek z celého finančního trhu. racionalizace platebního systému vzhledem k četnosti poboček bank a vzájemné propojenosti jsou banky schopny provádět rychle a bezpečně platební transakce v obrovských objemech prakticky po celém světě. 2. emise peněz Jedinou institucí, která může emitovat hotovostní peníze ve státě je centrální banka. Bezhotovostní peníze tj. v podobě zápisů na účtu mohou vést mimo centrální banky i obchodní banky. 3. provádění bezhotovostního platebního styku Další funkcí banky je provádění bezhotovostního bankovního styku. Jedná se jak o tuzemský tak i zahraniční platební styk. Formy uspořádání bankovního systému Obvykle se bankovní systém dělí na: a/ /jednostupňový a dvoustupňový b/ /univerzální a oddělený ad a/ jednostupňový neexistence centrální banky dvoustupňový oddělení centrální banky (zajištění měnové stability) a její makroekonomické funkce od obchodních bank, které provádějí činnost na ziskovém principu ad b/ univerzální banky mohou poskytovat celou paletu produktů jak komerčního charakteru, tak i investičního charakteru oddělený oddělení komerčníhoo a investičního bankovnictví 12

13 Měnová politika, komerční bankovnictví, český bankovní systém, finanční trh 1..3 Centrální banka a ČNB Vznik centrální banky Vznikly jedním ze tří způsobů: a/ pověřením jedné z existujících bank b/ zvýhodněním některých obchodních bank c/ založením zcela nové instituce Funkce centrální banky Centrální banka je státní institucí. Je to nepodnikatelský subjekt, tzn., že jejím základním úkolem není dosahovat zisk. Úkoly centrální banky můžeme stručně shrnout v následujících bodech: 1. emisní, sledování množství peněz v oběhu 2. vrcholný subjektu měnové politiky 3. funkce banky bank 4. regulacee a dohled nad bankovním systémemm 5. správa devizových rezerv státu 6. banka státu a reprezentace státu v měnové oblasti AKTIVITAA 1.1 Zjistěte aktuální sazby vyhlašované ČNB Diskontní sazba Lombardní sazba 2T REPO ZAPAMATUJTE SI Podstatou finančního trhu je alokace financí od přebytkových jednotek k deficitním. KONTROLNÍ OTÁZKY Co je podstatou komerčního bankovnictví? Jaká bankovní soustava je v ČR? Znáte funkce centrální banky? 13

14 BUSINESS FINANCE SHRNUTÍ KAPITOLY Finanční trh a instituce na něm působící jsou základem k přerozdělování financí Centrální banka plní základní funkce, které nejsou závislé na rozhodnutích vlády Komerční bankovnictví pracuje na ziskovém principu STUDIJNÍ LITERATURA 1. FORIŠKOVÁ, D. Základy komerčního bankovnictví. Ostrava: Ostravská univerzita, DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. vyd. Praha: LINDE a.s., ISBN X. 3. REVENDA a kol., Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, ISBN

15 Úvěrové, depozitní a platebně zúčtovací produkty 2 Úvěrové, produkty depozitní a platebně zúčtovací ÚVOD Kapitola je zaměřena na systematizaci bankovních produktůů s cílem orientovat se v kategorizaci produktů z různých hledisek. Důraz je kladen na úvěrovou oblast, tak aby se klient nedostal do úvěrových pastí. Dále je zaměřena na depozitní produkty a orientacii v platebně zúčtovacím styku. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: členit bankovní produkty poznat dobré a špatné dluhy orientovat se v úrokových sazbách z úvěrůů a depozit orientovat se v tuzemském a zahraničním platebním styku Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: Přehled o bankovních produktech Budete se orientovat v úvěrové oblasti Získáte informace o rozdílech v depozitních produktech Získáte přehled o tuzemském a zahraničním platebním styku Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: Orientovat se v úrokových sazbách depozitních a úvěrových produktů Zjistíte jak zabránit dluhovým pastím, co je to RPSN Jak poznat dobrý a špatný úvěr Zjistit výhodnost/nevýhodnost spořících bankovních produktů Optimalizovat náklady na platební styk 15

16 BUSINESS FINANCE 2..1 Systematizace bankovních produktů Obchodní banky vyvíjejí činnost za účelem dosažení zisku. Zisk banky je dán: úrokovým rozpětím měnovým rozpětím poplatky za služby (vedení účtu, zprostředkování plateb) obchody s finančními instrumenty na vlastní a cizí účet Bankovnictví patří do sféry služeb. Služby, které banka poskytuje svým klientům, nazýváme bankovní produkty. Dochází zde k vzájemné propojenosti hodnotové stránky (př. objemy poskytnutých úvěrů) a věcné stránky (počet úvěrů, klientů, produktů ). Mnohdy nemohou existovat jeden bez druhého, protože nelze provádět platební styk a nevést klientovi účet, jindy, jde o vědomé slučování s cílem poskytnout lepší služby, příp. tzv. cross selling. Systematizacee bankovních produktů není vzhledem k jejich velkému počtu a značné různorodosti jednoduchouu záležitostí. Klasickým (dle odrazu v bilanci banky) přístupem členění bankovních produktů je dělení na : a) pasivní banky si jimi vytvářejí cizí bankovní kapitál (patří zde přijímání peněz od osob fyzických i právnických). Jedná se o vkladovou činnost banky. b) aktivní banky si jimi vytvářejí vlastní bankovní kapitál (patří zde poskytování úvěrůů a půjček). Jedná se o úvěrovou činnost banky. c) Indiferentní /neutrální// banky si pomocí nich vytvářejí dodatečné výnosy (patří zde např. směnárenská činnost). Dělení bankovních produktů z hlediska účelu, který produkt plní: bankovní finančně úvěrové produkty depozitní bankovní produkty platebně zúčtovací produkty investiční produkty 16

17 Úvěrové, depozitní a platebně zúčtovací produkty 2..2 Depozitní produkty Jde o pasívní obchody banky, kdy banka získává cizí kapitál a vznikají jí různé závazky. Příjem peněžních prostředků na bankovní účty nazýváme vklady neboli depozita. Úroky, které banka vyplácí svým klientům, podléhají srážkové dani. Vklady u bank jsou ze zákona pojištěny a to v 100% výši max. však do ekvivalentu , EUR. Druhy depozitních produktů: Vklady na viděnou (běžný účet) Termínovaný vklad Spořicí účet Vkladní knížka Depozitní směnka Hypotéční zástavní list AKTIVITAA 2.2 Úrokové sazby depozit Zjistěte úrokové sazby u jednotlivých depozitních produktů při částce , Kč na dobu 1 roku Úvěrové produkty Financovat své potřeby můžeme buď z vlastních, nebo cizích zdrojů. Úvěrové produkty představují časově omezené úplatné poskytnutí finančních prostředků. Cenou za poskytnutí volných finančních prostředků získává věřitel úrok. Poskytovatelé půjček Bankovní Nebankovní 17

18 BUSINESS FINANCE Poskytování peněžních úvěrů má následující tři společné prvky: úročení splácení ručení Způsoby úročení úvěrů Je stanoveno vždy v úvěrové smlouvě a může jít o dva způsoby úročení: 1. Fixní úroková sazba 2. Pohyblivá úroková sazba Úroková sazbaa je stanovena vždy na roční bázi (p.a.) Způsoby splácení úvěru Způsob splácení je dán v úvěrové smlouvě a mohou nastat tyto varianty: 1. Splatný najednou v době splatnosti úroky jsou splatné v průběhu čerpání úvěru v předem sjednaných termínech 2. Průběžné splácení klient splácí průběžně, ale nepravidelně ze svých příjmů (př. kontokorentní úvěr) 3. V pravidelných splátkách se splátkami jistiny se splácejí i úroky Zajištění návratnosti úvěru (ručení) Zajištěním se rozumí veškerá opatření prováděná poskytovatelem půjčky s cílem minimalizovat úvěrové riziko (tj. splácet jistinu i úroky). Než poskytne banka klientovi úvěr, prověřuje si: bonitu klienta schopnost a ochota dostát závazku, majetkové poměry žadatele záměr nač si subjekt bere úvěr, tj. návratnost likviditu schopnost přeměny majetku na hotové peníze To však ještě nestačí. Ve formě osobní a věcné většině případů chce banka od klienta určité záruky a to ve 18

19 Úvěrové, depozitní a platebně zúčtovací produkty Jakmile bankaa poskytne žadateli úvěr, kontrola dlužníka nekončí (průběžně kontroluje splátky úvěru a úroků, hospodaření firmy ). Má právo požadovat doložení, že půjčené peníze byly využity na účely, na který byla sepsána úvěrová smlouva. V případě nedodržení podmínek ze strany klienta má banka možnost žádat okamžité splacení úvěru nebo realizovat své zástavní právo. Členění úvěrů Úvěry je možné členit podle společných znaků, které vytvářejí hlediska členění. hlediska času podle zajištění podle příjemce podle účelu metody úvěrování podle měny Průběh poskytnutí a čerpání bankovního úvěru Poskytnutí úvěru představuje proces vzájemně na sebe navazujících činností, které lze rozdělit do následujících kroků: 1. Ústní předjednání 2. Písemná žádost 3. Prověření úvěru 4. Zajištění úvěru 5. Povolení úvěru 6. Sledování úvěru Úvěrový registr jako záchranná brzda Existuje několik úvěrových registrů, ve kterých banky i další instituce ověřují vaší úvěrovou morálku a stav zadlužení. S tím jak roste zadluženost obyvatelstva, tak si bankovní a i někteří nebankovní poskytovatelé půjček, dávají větší pozor komu a na co půjčují. Banky a leasingové společnosti si o vás mohou vyměňovat informace existují dva typy registrů bankovní nebankovní Proč bereme úvěrový registr jako záchrannou brzdu? Protože z určitého úhlu pohledu je úvěr u banky pro klienta výhodnější. V úvěrových registrech jsou záznamy všech bankovních klientů a minimálně se můžeme spolehnout, že vám nepůjčí více, než by bylo zdrávo. 19

20 BUSINESS FINANCE Jak tedy poznat solidní finanční nebankovní instituci? Základním bodem, od kterého se lze odrazit, je členství v nebankovním registru (NRKI) anebo v SOLUSu. Tímto krokem se vyřadí společnosti, které se pohybují v tzv. šeru. Jsou to společnosti, které nemají zájem, aby u nich docházelo k srovnání s jinými poskytovateli půjček, neuvádějí RPSN a půjčí tzv. každému. Dalším hlediskem je výše RPSN RPSN RPSN nám představuje Roční procentní sazbu nákladů a vypovídá nám tak o úrovni podmínek poskytnutéhoo úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru. Základními vstupními parametry pro stanovení RPSN jsou: výše úvěru údaj o termínu poskytnutí úvěru výše jednotlivých splátek poplatky úroková sazba Rady rozumného zadlužení 1. počítejte, kolik zvládnete splácet 2. porovnejte podmínky na úvěrové kalkulačce 3. nenechte se tlačit k podpisu 4. nepodepisujte úvěrovou smlouvu, pokud si dobře nepřečtete podmínky 5. pojistěte si neschopnost splácet 6. dodržujte termíny 7. půjčku netajte před rodinou 8. pokud se dostanete do problémů se splácením, snažte se je řešit rychle s věřitelem (čas je proti vám) AKTIVITAA 2.3 Úrokové sazby u spotřebitelského úvěru Zjistěte současné úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů 5 ti největších bank v ČR. PŘÍPADOVÁ STUDIE 2.3 Půjčka na rozjezd podnikání Zjistěte, za jakých podmínek vám banka půjčí peníze na rozjezd podnikání při předem stanovených kritériích. Řešte I situaci, že vám banka nebude ochotna peníze půjčit. 20

21 Úvěrové, depozitní a platebně zúčtovací produkty 2..4 Platebně zúčtovací produkty Platební styk patří k jednomu z hlavních úkolů banky a je prováděn jak hotovostně, tak i bezhotovostně. Tuzemský platební styk je prováděn prostřednictvím clearingových účtů a zahraniční platební styk prostřednictvím mezinárodních zúčtovacích systémů (tzv. korespondenční banky) nebo prostřednictvím vzájemných účtů. nostro účty banka má u zahraniční banky otevřen svůj účet loro účty účty, které banka vede pro jiné banky K provedení plateb banka používá - příkazy k úhradě a inkasu - šeky - platební karty - dokumentární akreditiv a inkaso - Disponující osoba předkládá písemné příkazy v české měně v tuzemsku na tiskopisech: a) příkaz k úhradě (jednorázová platba), b) příkaz k inkasu (jednorázováá platba), c) hromadný příkaz k úhradě, d) hromadný příkaz k inkasu, e) trvalý příkaz k úhradě/inkasu, f) příkaz k automatickému převodu, g) šek. k platbám v české měně Všechny písemné příkazy musí být podepsány podle platných podpisových vzorů, případně opatřeny razítkem, je li uvedeno v podpisových vzorech Příkaz disponující osoby na vrub účtu lze provést jen v případě, je li v den splatnosti na účtu dostatečné krytí (kreditní zůstatek peněžních prostředků, popř. povolený limit). V opačném případě bankaa eviduje takový příkaz do doby, než bude zajištěno jeho krytí, nepožádá li disponující osoba o odvolání tohoto příkazu. Zúčtování plateb Banka provádí zúčtování na účtech na základě příkazu disponující osoby. banka zasílá peněžní prostředky v cizí měně příjemci prostřednictvím korespondenčních bank. Bez příkazu disponující osoby je bankaa oprávněna odepsat peněžní prostředky z účtu: na základě pravomocného a vykonatelnéhoo rozhodnutí oprávněného orgánu (např. soudu, příslušného správního orgánu nebo exekutorského úřadu); 21

22 BUSINESS FINANCE při provádění opravného zúčtování chybněě zúčtované platby, nejedná li se o účet správce daně; k úhradě debetních úroků; k úhradě cen a skutečných výloh za služby poskytnuté v platebním styku; v dalších případech, kdy to bylo dohodnuto mezi majitelem účtu a ČNB (např. inkasní forma placení). Souhlas s inkasem platby z účtu dává majitel účtu nebo osoba k tomuto úkonu výslovně zmocněná v podpisových vzorech, a to na tiskopisu žádost o povolení/změnu/zrušení inkasa a stanovení limitu. u vyšlých úhrad v cizí měně, je li částka odepisována z účtu vedeného v české měně, se pro přepočet použije kurz deviza prodej dne splatnosti příkazu. bankaa provádí konverzní operace z jedné měny do jiné měny kurzovního lístku ČNB platného v den splatnosti příkazu. kurzem podle u došlých úhrad v cizí měně, je li částkaa připisována na účet vedený v české měně, se pro přepočet použije kurz deviza nákup dne, kdy banka obdržela částkuu od zasílajícíí banky. bankaa neprovádí zákonem. částečné úhrady, s výjimkou případů stanovených zvláštním Lhůty zúčtování Disponující osoba předkládá příkazy k automatickému převodu nejpozději dva pracovní dny před požadovaným dnem splatnosti (tzv. T+1). Disponující osoba předkládá bance příkaz k inkasu čtyři pracovní dny před požadovaným dnem splatnosti. Za příkaz předložený v příslušném pracovním dni se považuje příkaz převzatý bankou do určité hodiny tohotoo pracovního dne, která je uveřejněna v provozních prostorách banky. Banka přijímá příkazy maximálně 30 dnů před jejich splatností. Nebude li na příkazu uvedeno datum splatnosti nebo předloží li jej disponující osoba po lhůtě, banka odepíše peněžní prostředky nejpozději druhý pracovní den po obdržení příkazu. Dnem splatnosti příkazu je den, kdy má být platba odepsána z účtu. Připadne li den splatnosti příkazu k úhradě a trvalého příkazu k úhradě na den pracovního klidu nebo pracovního volna, odepíše banka peněžní prostředky z účtu následující pracovní den (např. příkazy splatné v sobotu jsou zúčtovány v pondělí). Banka provádí automatické převody, jejichž splatnost připadne na den pracovního klidu nebo pracovního volna, předchozí pracovní den (např. příkazy splatné v sobotu jsou zúčtovány v pátek). Disponující osoba může požádat banku o provedení spěšné úhrady v české měně v tuzemsku, a to příkazem k úhradě, na kterém v horní části uvádí doložku SPĚŠNÁ ÚHRADA. Disponující osoba předkládá příkaz ke spěšné úhradě v den, kdy má být platba odepsána z účtu, nejpozději do hodiny stanovené bankou (T+0). 222

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikační standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) OVĚŘENÍ 1. A. Peníze A. 1 Formy peněz Hotovostní

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Srovnání stavu úvěrování obyvatelstva Bc. Denisa Grimová Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Vendula Studená Bakalářská práce 2010 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice Pavel Krůžela Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů určených

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více