STUDIJNÍ OPORA MODULU BUSINESS FINANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA MODULU BUSINESS FINANCE"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPOR RA MODULU BUSINESS FINA NCE Ivana Karkošková Renáta Nešporková Ostrava 2011

2 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Studijní opora moduluu Business finance Ing. Ivana Karkošková, Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA první, Vysoká škola podnikání, a. s. Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 O OBSAH Úvod... 5 VÝSTUPY Z UČENÍ Měnová politika, komerční bankovnictví, český bankovní systém, finanční trh Finanční trh Vymezení banky, funkce banky a formy bankovního systemu Centrální banka a ČNB Úvěrové, depozitní a platebně zúčtovací produkty Systematizace bankovních produktů Depozitní produkty Úvěrové produkty Platebně zúčtovací produkty Bankovní služby, řízení bankovních rizik, pojišťovnictví Úvěrové a platební karty Řízení bankovních rizik Pojišťovnictví Pojistné produkty Klasifikace jednotlivých typů pojištění Typyy pojištění pro osobní ochranu Jak stanovit pojistnou částkuu Financování bydlení Investice do vlastního bydlení Hypotéka Stavební spoření Podpora bydlení Investiční bankovnictví modely, investiční instrumenty Investiční banka, postata a modely Kolektivní investování Druhy investičních fondů Investiční strategie a nejčastější investiční omyly Možnosti individuálního investování rozhodovací kriteria Jak sestavovat portfolio Nejčastější investiční omyly Volba investičního stylu Finanční deriváty, certifikáty Finanční deriváty... 77

4 Futures Opce Swapy Certifikáty Ochrana individuálních investorů Garanční fond obchodníků s cennými papíry MiFiD Důchodová reforma, penzijní fondy Penzijní fondy Možnosti financování potřeb v důchodovém věku Český penzijní systém Dávky z penzijního připojištění Důchodová reforma v ČR Bankovní produkty pro vybrané segmenty Finanční produkty pro děti Studentská konta Osobní finanční analýza, osobní finanční plán Osobní finanční analýza Osobní finanční plán Osobní finance a finanční poradenství Osobní finance a finanční gramotnost Osobní bankrot Finanční poradenství Závěr Použitá literatura a další zdroje

5 Úvod Úvod Vážené studentky, vážení studenti, pokud začínáte číst tuto publikaci, je vice než pravděpodobné, že jste si v rámci studia 3. ročníku zvolili specializaci Business Finance. Jedná se o specializaci, jejíž obsahová náplň (alespoň pokud se týká její první části studované v zimním semestru) zajímá prakticky každého z nás. Umět zhodnocovat a řídit vlastní peníze tedy osobní finance je dovednost, která nedílně patří nebo by patřit měla do našeho života. Že tomu tak není a podmiňovací způsob je plně na místě, dokládají zvyšující se počty osobních bankrotů, které jsou zapříčiněny nezdravým nebo chcete li není na nejlepší úrovni, dokládá I snaha státu prostřednictvím realizací nejrůznějších tematicky zaměřených projektů nežádoucí stav zvrátit. Dokáže stát v této záležitosti účinně zafungovat? Instituce, kterou mj. charakterizujee dlouhodobý deficit vlastního rozpočtu, má účinně radit svým občanům? Připomeňme tradiční ryba páchne od hlavy. Je to tedy na nás samotných. Otázkou zůstává, kde a kdy by finanční vzdělávání mělo začít. Rozhodně v rodinách, rozhodně v nerozumným finančním chováním. Skutečnost, že tuzemská finanční gramotnost útlém dětství. Ale jak to zařídit, když jsou to právě dnešní rodiče, kteří se dostávají do dluhových pastí, kteří nekontrolovaněě podléhají tlakům konzumní společnosti, reklamě? Následuje stejně problematické pokračování. Jsou vždy učitelé v mateřských a základních školách dobrými finančníky? Problém zřejmě nevyřeší ani tento studijní materiál. Tak ambiciózní není. Jeho úloha je poněkud odlišná. Kromě proniknutí do tajů a zákoutí osobních financí v očekávaném rozsahu si klade za cíl seznámit Vás také s možnostmi podnikání v segmentu. Pokud budou existovat peníze nebo jejich ekvivalenty, vždy bude potřeba odborníků, kteří se vyznají. Jedná se o trh, který je dlouhodobě zajímavý. Opora obsahuje také několik prvků k procvičování i k zamyšlení. Není ani nemůže být vyčerpávající, už jen proto, že se jedná o oblast velmi dynamickou a rychle se vyvíjející. Ale právě to ji činí tak zajímavou. Využijte skutečnosti, že problematikou Vás budou provázet ti, které osobní finance živí, a opravdově konzultujte, diskutujte nad předloženými tématy. Přejeme Vám řadu pěkných zážitků, možná i příjemných překvapení a především obohacení vašich financí. Renáta Nešporková Ivana Karkošková 5

6 BUSINESS FINANCE VÝSTUPY Z UČENÍ Po úspěšném absolvování modulu budou student schopni definovat finanční trh a jeho účastníky, orientovat se v komerčním bankovnictví, stanovit výhodnost a nevýhodnost v oblasti úvěrových produktů, orientovat se v problematice financování bydlení, orientovat se v pojistných produktech pro osobní ochranu a stanovovat jejich výhodnost, či nevýhodnost, definovat investiční bankovnictví, investiční strategie a nejčastější investiční omyly, zpracovat osobní finanční analýzu včetně finančního poradenství. 6

7 Měnová politika, komerční bankovnictví, český bankovní systém, finanční trh 1 Měnová politika, komerční bankovnictví, český bankovní systém, finanční trh ÚVOD Kapitola se bude zabývat oblastí vymezení finančního trhu, komerčním bankovnictvím a českým bankovním systémem CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: porozumět principům finančního trhu vnímat vliv komerčního bankovnictví analyzovat jednotlivé účastníky finančního trhu tj. finanční instituce a jejich vliv na řízení osobních a firemních financí Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: poznatkový systém z oblasti bank obecně informace o bankách, bankovní soustavě v ČR a úloze centrální banky ČR Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: spojovat poznatky různých vědních disciplín jako ekonomika, finanční trhy identifikovat a interpretovat svůj vlastní osobnostní profil posuzovat úroveň vlivu ČNB na finanční trh v ČR 7

8 BUSINESS FINANCE 1..1 Finanční trh Většina subjektů v ekonomice je často vystavována situaci, kdy jednotlivé subjekty (domácnosti, stát, firmy.) mají buď, přebytek peněžních prostředků, nebo jejich nedostatek. Systém finančních trhů (trh peněz) pak umožňuje přemisťovat peněžní prostředky od přebytkových jednotek k deficitním jednotkám cestou vytváření a obchodování finančních instrumentů. Toto umožňuje, že peněžní prostředky jsou alokovány k těm deficitním jednotkám, které je dokáží využít nejefektivněji. Mimo to finanční trhy zajišťují likviditu, to znamená, že jak deficitní, tak i přebytkové jednotky mohou rychle a za nízkých nákladů měnit své portfolio před okamžikem splatnosti finančních instrumentů. Bez finančních trhů by přebytkové jednotky měly menší motiv pro tvorbu úspor a naopak deficitní jednotky by mohly ztrácet motiv pro vypůjčování si peněžních prostředků. Jednotky nejsou trvale přebytkové nebo deficitní. Majitelé finančních přebytků nejsou nuceni ani ochotni nabídnout přebytky za jakýchkoliv podmínek. Jejich zájmem je minimalizovat riziko, optimalizovat likviditu a maximalizovat jejich zhodnocení. Naopak ti, kteří poptávají finanční přebytky, mají zájem minimalizovat náklady spojené s jejich získáváním a využíváním a optimalizovat období, po které je mohou využívat. Základní funkcí finančního trhu tedy je přemísťování kapitálu od přebytkových jednotek k deficitním jednotkám, které jsou ochotny přistoupit na riziko jeho využití, ale zároveň se podělit s přebytkovou jednotkou o zisk, který budou při tomto využití realizovat. funkce finančního trhu - soustřeďování dočasně volných zdrojůů peněžních prostředků - alokace volných zdrojů do oblastí z hlediska efektivnosti jejich využití - přerozdělení dočasně volných zdrojů a jejich transformace na investice Realizací těchto funkcí finanční trh výrazně přispívá k růstu ovlivňuje úroveň bohatství společnosti a zároveň i chování podnikatelských subjektů. ekonomické efektivnosti, Pokud jde o vymezení celého komplexu finančního systému, pak současná ekonomická teorie vymezuje 7 základních funkcí: depozitní funkce nabízí málo riskantní možnosti pro ukládání úspor zabezpečení bohatství poskytuje nástroje pro uchování kupní síly až do doby, než jí bude potřeba pro nákup zboží nebo služeb 8

9 Měnová politika, komerční bankovnictví, český bankovní systém, finanční trh funkce likvidity získáváníí likvidity pomocí směny cenných papírů za pokladní hotovost kreditní funkce poskytuje neustálouu nabídku úvěrů pro podniky, spotřebitele, aby byly k dispozici prostředky jak pro zajištění spotřeby, tak i investičních výdajů v rámci dané ekonomiky platební funkce mechanismus pro provádění plateb za nákup zboží a služeb ochrana proti riziku nabízí prostředky pro ochranu firem, spotřebitelů a vlád před rizikem z činnosti lidí v oblasti majetku nebo příjmů politická funkce poskytuje prostředky pro uplatnění záměrů vlády v oblasti společenských cílů, hlavně, pokud jde o zajištění míry zaměstnanosti, nízké inflace a stálého ekonomického růstu Segmenty finančního trhu a jeho základní charakteristiky Každý finanční trh by se měl zajímat a starat především o drobné investory, protože jejich důvěra a jejich peníze jsou pak přitahovány na tento trh a trvale se na něm udržují. Stejně tak platí, že firmy jsou v každé ekonomice rozhodujícím subjektem, který přichází na finanční trh s poptávkou po penězích a snaží se peníze sami nebo prostřednictvím poskytovatelůů finančních služeb získat emitováním finančních nástrojů a ty pak využít k naplnění svých podnikatelských záměrů. Existují dva způsoby alokace volných peněžních prostředků mezi přebytkovými deficitními jednotkami: a a / zprostředkovatelský trh Vystupuje zde finanční zprostředkovatel, který emituje sekundární finanční instrumenty, a ty nakupují přebytkové jednotky. Zprostředkovatel nakupuje primární finanční jednotky. instrumenty, které emitují deficitní Přebytková jednotka při alokaci svých přebytečných zdrojů využívá hlavně komerční banky, které alokují shromážděné zdroje na svůj vlastní účet a riziko a to zejména formou depozitních a úvěrových obchodů. Tyto obchody tvoří jádro komerčního bankovnictví. 9

10 BUSINESS FINANCE b/ trh cenných papírů Na trhu cenných papírů (CP) jsou peněžní prostředky alokovány od přebytkových jednotek k jednotkám deficitním prostřednictvím různých druhů finančních instrumentů. Deficitní jednotky emitují různé druhy krátkodobých nebo dlouhodobých CP a přebytkové jednotky investují své peníze do těchto instrumentů prostřednictvím investičních zprostředkovatelů ve formě emisních, brokerských, dealerských, poradenských, depotních a dalších investičních obchodů. Tyto obchody jsou základem investičního bankovnictví Vymezení banky, funkce banky a formy bankovního systému Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v tržní ekonomice jsou obchodní banky. Ty jsou podnikatelské subjekty jako každý jiný tj. hospodaří tak, aby dosahovaly zisku. Na jejich hospodaření se však vztahují jiná pravidla, než na běžné hospodářské subjekty. Banky podnikají podle zákona o bankách č.21/19922 a směrnice ES č.77/780/ehs. Vymezení banky a/ / funkční hledisko banka je zde charakterizovánaa jako druh finančního zprostředkovatele, jehož hl. činností je zprostředkování pohybu fin. prostředků mezi jednotlivými ekonomickým subjekty. Není zde však jednoznačně vymezeno, kdy je či není podnik bankou. b/ právní hledisko zákon o bankách jednoznačně stanoví, že banky musí splňovat čtyři kriteria 1. právnická osoba se sídlem v ČRR a založená jako akciová společnost 2. přijímat vklady od veřejnosti 3. vlastnit bankovní licenci 4. poskytovat úvěry Tím kdo působí na bankovní prostředí a ovlivňuje jej, je centrální banka (v České republice je to ČNB a její přehled opatření). Funkce bank Banky plní celou řadu funkcí, ale jako základní můžeme definovat: 1. finanční zprostředkování Zde patří obchody na základě ziskového principu, tj. získaný kapitál se snaží umísťovat tak a tam, kde při dané míře rizika přináší nejvyšší zhodnocení. Znamená to, že banky provádějí důležitou transformaci peněz z různých hledisek: 10

11 Měnová politika, komerční bankovnictví, český bankovní systém, finanční trh transformace peněz a kapitálu znamená, že finanční zprostředkovatelé transformují peníze získané od věřitelůů a předávají (poskytují) je dále dlužníkům v jiných formách a jiných charakteristikách. Nejdůležitější jsou: 1. kvantitativní transformace banka získává malé vklady a ty pak poskytne na velký úvěr 2. časováá transformace banky získávají zdroje s odlišnou splatností, než jaká je splatnost jejich aktiv. Získávají například vklady s krátkou lhůtou splatnosti a poskytnou dlouhodobější úvěry a naopak. Zde je třeba upozornit na dodržování likvidity bank. 3. teritoriální transformace banky získávají zdroje v jiném teritoriu, než je potom umisťují. Řídí se ziskovým motivem a umisťují kapitál do míst s nejvyšší rizikově očištěnou mírou zhodnocení. 4. transformace z hlediska obchodovatelnosti probíhá tak, že banky proti málo likvidním aktívům, která drží ve svém portfoliu, emitují sekundárně obchodovatelné a často velmi likvidní produkty. Příkladem je, že banka má ve svém portfoliu různé úvěry a refinancuje se prodejem likvidních depozitních certifikátů. Opět je třeba pamatovat na likviditu banky. 5. transformace z hlediska úvěrového rizika vyplývá z rozdílného rizika bankovních aktiv a pasiv. Příkladem, může být nižší riziko bankovních vkladů než investice do podílových dluhopisů a diverzifikace aktiv. Výrazný vliv na snížení úvěrového rizika má uplatňovaný systém pojištění vkladů v bankách. 6. měnová transformace spočívá v tom, že banky získávají zdroje v jiné měně, než v jaké jsou nenominovány aktiva, do kterých tyto zdroje umisťují. Opět banky k tomuto kroku vede snaha získat co nejlevnější zdroje a tyto zdroje umístit na dražším trhu. Musí se však jistit proti kurzovým rizikům, což dělají formou různých termínovaných obchodů (měnové swapy). redukce transakčních nákladů souvisí s přesunem volných peněz od přebytkových jednotek k deficitním jednotkám a potřebě dát tyto jednotky dohromady. Jde tu o to, aby náklady s přesunem byly pro obě strany přijatelné. Přímé financování je efektivní u dvou navzájem bonitních subjektů, jiná situace nastává u méně bonitních dlužníkůů a drobných střadatelů. Ti by navzájem těžko hledali uplatnění pro své volné finanční zdroje a naopak dlužníci by hůře hledali kupce pro své dluhopisy. Vstupem investičního zprostředkovatele se tento proces zjednoduší a hlavně zrychlí a zlevní. Důvodem je specializace na danou činnost, experti a činnost ve velkém (úspora z rozsahu). 11

12 BUSINESS FINANCE monitorování bonity dlužníků a informační servis souvisí to s tím, že finanční zprostředkovatel je schopen pro své klienty poskytnou servis v široké řadě otázek z celého finančního trhu. racionalizace platebního systému vzhledem k četnosti poboček bank a vzájemné propojenosti jsou banky schopny provádět rychle a bezpečně platební transakce v obrovských objemech prakticky po celém světě. 2. emise peněz Jedinou institucí, která může emitovat hotovostní peníze ve státě je centrální banka. Bezhotovostní peníze tj. v podobě zápisů na účtu mohou vést mimo centrální banky i obchodní banky. 3. provádění bezhotovostního platebního styku Další funkcí banky je provádění bezhotovostního bankovního styku. Jedná se jak o tuzemský tak i zahraniční platební styk. Formy uspořádání bankovního systému Obvykle se bankovní systém dělí na: a/ /jednostupňový a dvoustupňový b/ /univerzální a oddělený ad a/ jednostupňový neexistence centrální banky dvoustupňový oddělení centrální banky (zajištění měnové stability) a její makroekonomické funkce od obchodních bank, které provádějí činnost na ziskovém principu ad b/ univerzální banky mohou poskytovat celou paletu produktů jak komerčního charakteru, tak i investičního charakteru oddělený oddělení komerčníhoo a investičního bankovnictví 12

13 Měnová politika, komerční bankovnictví, český bankovní systém, finanční trh 1..3 Centrální banka a ČNB Vznik centrální banky Vznikly jedním ze tří způsobů: a/ pověřením jedné z existujících bank b/ zvýhodněním některých obchodních bank c/ založením zcela nové instituce Funkce centrální banky Centrální banka je státní institucí. Je to nepodnikatelský subjekt, tzn., že jejím základním úkolem není dosahovat zisk. Úkoly centrální banky můžeme stručně shrnout v následujících bodech: 1. emisní, sledování množství peněz v oběhu 2. vrcholný subjektu měnové politiky 3. funkce banky bank 4. regulacee a dohled nad bankovním systémemm 5. správa devizových rezerv státu 6. banka státu a reprezentace státu v měnové oblasti AKTIVITAA 1.1 Zjistěte aktuální sazby vyhlašované ČNB Diskontní sazba Lombardní sazba 2T REPO ZAPAMATUJTE SI Podstatou finančního trhu je alokace financí od přebytkových jednotek k deficitním. KONTROLNÍ OTÁZKY Co je podstatou komerčního bankovnictví? Jaká bankovní soustava je v ČR? Znáte funkce centrální banky? 13

14 BUSINESS FINANCE SHRNUTÍ KAPITOLY Finanční trh a instituce na něm působící jsou základem k přerozdělování financí Centrální banka plní základní funkce, které nejsou závislé na rozhodnutích vlády Komerční bankovnictví pracuje na ziskovém principu STUDIJNÍ LITERATURA 1. FORIŠKOVÁ, D. Základy komerčního bankovnictví. Ostrava: Ostravská univerzita, DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. vyd. Praha: LINDE a.s., ISBN X. 3. REVENDA a kol., Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, ISBN

15 Úvěrové, depozitní a platebně zúčtovací produkty 2 Úvěrové, produkty depozitní a platebně zúčtovací ÚVOD Kapitola je zaměřena na systematizaci bankovních produktůů s cílem orientovat se v kategorizaci produktů z různých hledisek. Důraz je kladen na úvěrovou oblast, tak aby se klient nedostal do úvěrových pastí. Dále je zaměřena na depozitní produkty a orientacii v platebně zúčtovacím styku. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: členit bankovní produkty poznat dobré a špatné dluhy orientovat se v úrokových sazbách z úvěrůů a depozit orientovat se v tuzemském a zahraničním platebním styku Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: Přehled o bankovních produktech Budete se orientovat v úvěrové oblasti Získáte informace o rozdílech v depozitních produktech Získáte přehled o tuzemském a zahraničním platebním styku Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: Orientovat se v úrokových sazbách depozitních a úvěrových produktů Zjistíte jak zabránit dluhovým pastím, co je to RPSN Jak poznat dobrý a špatný úvěr Zjistit výhodnost/nevýhodnost spořících bankovních produktů Optimalizovat náklady na platební styk 15

16 BUSINESS FINANCE 2..1 Systematizace bankovních produktů Obchodní banky vyvíjejí činnost za účelem dosažení zisku. Zisk banky je dán: úrokovým rozpětím měnovým rozpětím poplatky za služby (vedení účtu, zprostředkování plateb) obchody s finančními instrumenty na vlastní a cizí účet Bankovnictví patří do sféry služeb. Služby, které banka poskytuje svým klientům, nazýváme bankovní produkty. Dochází zde k vzájemné propojenosti hodnotové stránky (př. objemy poskytnutých úvěrů) a věcné stránky (počet úvěrů, klientů, produktů ). Mnohdy nemohou existovat jeden bez druhého, protože nelze provádět platební styk a nevést klientovi účet, jindy, jde o vědomé slučování s cílem poskytnout lepší služby, příp. tzv. cross selling. Systematizacee bankovních produktů není vzhledem k jejich velkému počtu a značné různorodosti jednoduchouu záležitostí. Klasickým (dle odrazu v bilanci banky) přístupem členění bankovních produktů je dělení na : a) pasivní banky si jimi vytvářejí cizí bankovní kapitál (patří zde přijímání peněz od osob fyzických i právnických). Jedná se o vkladovou činnost banky. b) aktivní banky si jimi vytvářejí vlastní bankovní kapitál (patří zde poskytování úvěrůů a půjček). Jedná se o úvěrovou činnost banky. c) Indiferentní /neutrální// banky si pomocí nich vytvářejí dodatečné výnosy (patří zde např. směnárenská činnost). Dělení bankovních produktů z hlediska účelu, který produkt plní: bankovní finančně úvěrové produkty depozitní bankovní produkty platebně zúčtovací produkty investiční produkty 16

17 Úvěrové, depozitní a platebně zúčtovací produkty 2..2 Depozitní produkty Jde o pasívní obchody banky, kdy banka získává cizí kapitál a vznikají jí různé závazky. Příjem peněžních prostředků na bankovní účty nazýváme vklady neboli depozita. Úroky, které banka vyplácí svým klientům, podléhají srážkové dani. Vklady u bank jsou ze zákona pojištěny a to v 100% výši max. však do ekvivalentu , EUR. Druhy depozitních produktů: Vklady na viděnou (běžný účet) Termínovaný vklad Spořicí účet Vkladní knížka Depozitní směnka Hypotéční zástavní list AKTIVITAA 2.2 Úrokové sazby depozit Zjistěte úrokové sazby u jednotlivých depozitních produktů při částce , Kč na dobu 1 roku Úvěrové produkty Financovat své potřeby můžeme buď z vlastních, nebo cizích zdrojů. Úvěrové produkty představují časově omezené úplatné poskytnutí finančních prostředků. Cenou za poskytnutí volných finančních prostředků získává věřitel úrok. Poskytovatelé půjček Bankovní Nebankovní 17

18 BUSINESS FINANCE Poskytování peněžních úvěrů má následující tři společné prvky: úročení splácení ručení Způsoby úročení úvěrů Je stanoveno vždy v úvěrové smlouvě a může jít o dva způsoby úročení: 1. Fixní úroková sazba 2. Pohyblivá úroková sazba Úroková sazbaa je stanovena vždy na roční bázi (p.a.) Způsoby splácení úvěru Způsob splácení je dán v úvěrové smlouvě a mohou nastat tyto varianty: 1. Splatný najednou v době splatnosti úroky jsou splatné v průběhu čerpání úvěru v předem sjednaných termínech 2. Průběžné splácení klient splácí průběžně, ale nepravidelně ze svých příjmů (př. kontokorentní úvěr) 3. V pravidelných splátkách se splátkami jistiny se splácejí i úroky Zajištění návratnosti úvěru (ručení) Zajištěním se rozumí veškerá opatření prováděná poskytovatelem půjčky s cílem minimalizovat úvěrové riziko (tj. splácet jistinu i úroky). Než poskytne banka klientovi úvěr, prověřuje si: bonitu klienta schopnost a ochota dostát závazku, majetkové poměry žadatele záměr nač si subjekt bere úvěr, tj. návratnost likviditu schopnost přeměny majetku na hotové peníze To však ještě nestačí. Ve formě osobní a věcné většině případů chce banka od klienta určité záruky a to ve 18

19 Úvěrové, depozitní a platebně zúčtovací produkty Jakmile bankaa poskytne žadateli úvěr, kontrola dlužníka nekončí (průběžně kontroluje splátky úvěru a úroků, hospodaření firmy ). Má právo požadovat doložení, že půjčené peníze byly využity na účely, na který byla sepsána úvěrová smlouva. V případě nedodržení podmínek ze strany klienta má banka možnost žádat okamžité splacení úvěru nebo realizovat své zástavní právo. Členění úvěrů Úvěry je možné členit podle společných znaků, které vytvářejí hlediska členění. hlediska času podle zajištění podle příjemce podle účelu metody úvěrování podle měny Průběh poskytnutí a čerpání bankovního úvěru Poskytnutí úvěru představuje proces vzájemně na sebe navazujících činností, které lze rozdělit do následujících kroků: 1. Ústní předjednání 2. Písemná žádost 3. Prověření úvěru 4. Zajištění úvěru 5. Povolení úvěru 6. Sledování úvěru Úvěrový registr jako záchranná brzda Existuje několik úvěrových registrů, ve kterých banky i další instituce ověřují vaší úvěrovou morálku a stav zadlužení. S tím jak roste zadluženost obyvatelstva, tak si bankovní a i někteří nebankovní poskytovatelé půjček, dávají větší pozor komu a na co půjčují. Banky a leasingové společnosti si o vás mohou vyměňovat informace existují dva typy registrů bankovní nebankovní Proč bereme úvěrový registr jako záchrannou brzdu? Protože z určitého úhlu pohledu je úvěr u banky pro klienta výhodnější. V úvěrových registrech jsou záznamy všech bankovních klientů a minimálně se můžeme spolehnout, že vám nepůjčí více, než by bylo zdrávo. 19

20 BUSINESS FINANCE Jak tedy poznat solidní finanční nebankovní instituci? Základním bodem, od kterého se lze odrazit, je členství v nebankovním registru (NRKI) anebo v SOLUSu. Tímto krokem se vyřadí společnosti, které se pohybují v tzv. šeru. Jsou to společnosti, které nemají zájem, aby u nich docházelo k srovnání s jinými poskytovateli půjček, neuvádějí RPSN a půjčí tzv. každému. Dalším hlediskem je výše RPSN RPSN RPSN nám představuje Roční procentní sazbu nákladů a vypovídá nám tak o úrovni podmínek poskytnutéhoo úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru. Základními vstupními parametry pro stanovení RPSN jsou: výše úvěru údaj o termínu poskytnutí úvěru výše jednotlivých splátek poplatky úroková sazba Rady rozumného zadlužení 1. počítejte, kolik zvládnete splácet 2. porovnejte podmínky na úvěrové kalkulačce 3. nenechte se tlačit k podpisu 4. nepodepisujte úvěrovou smlouvu, pokud si dobře nepřečtete podmínky 5. pojistěte si neschopnost splácet 6. dodržujte termíny 7. půjčku netajte před rodinou 8. pokud se dostanete do problémů se splácením, snažte se je řešit rychle s věřitelem (čas je proti vám) AKTIVITAA 2.3 Úrokové sazby u spotřebitelského úvěru Zjistěte současné úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů 5 ti největších bank v ČR. PŘÍPADOVÁ STUDIE 2.3 Půjčka na rozjezd podnikání Zjistěte, za jakých podmínek vám banka půjčí peníze na rozjezd podnikání při předem stanovených kritériích. Řešte I situaci, že vám banka nebude ochotna peníze půjčit. 20

21 Úvěrové, depozitní a platebně zúčtovací produkty 2..4 Platebně zúčtovací produkty Platební styk patří k jednomu z hlavních úkolů banky a je prováděn jak hotovostně, tak i bezhotovostně. Tuzemský platební styk je prováděn prostřednictvím clearingových účtů a zahraniční platební styk prostřednictvím mezinárodních zúčtovacích systémů (tzv. korespondenční banky) nebo prostřednictvím vzájemných účtů. nostro účty banka má u zahraniční banky otevřen svůj účet loro účty účty, které banka vede pro jiné banky K provedení plateb banka používá - příkazy k úhradě a inkasu - šeky - platební karty - dokumentární akreditiv a inkaso - Disponující osoba předkládá písemné příkazy v české měně v tuzemsku na tiskopisech: a) příkaz k úhradě (jednorázová platba), b) příkaz k inkasu (jednorázováá platba), c) hromadný příkaz k úhradě, d) hromadný příkaz k inkasu, e) trvalý příkaz k úhradě/inkasu, f) příkaz k automatickému převodu, g) šek. k platbám v české měně Všechny písemné příkazy musí být podepsány podle platných podpisových vzorů, případně opatřeny razítkem, je li uvedeno v podpisových vzorech Příkaz disponující osoby na vrub účtu lze provést jen v případě, je li v den splatnosti na účtu dostatečné krytí (kreditní zůstatek peněžních prostředků, popř. povolený limit). V opačném případě bankaa eviduje takový příkaz do doby, než bude zajištěno jeho krytí, nepožádá li disponující osoba o odvolání tohoto příkazu. Zúčtování plateb Banka provádí zúčtování na účtech na základě příkazu disponující osoby. banka zasílá peněžní prostředky v cizí měně příjemci prostřednictvím korespondenčních bank. Bez příkazu disponující osoby je bankaa oprávněna odepsat peněžní prostředky z účtu: na základě pravomocného a vykonatelnéhoo rozhodnutí oprávněného orgánu (např. soudu, příslušného správního orgánu nebo exekutorského úřadu); 21

22 BUSINESS FINANCE při provádění opravného zúčtování chybněě zúčtované platby, nejedná li se o účet správce daně; k úhradě debetních úroků; k úhradě cen a skutečných výloh za služby poskytnuté v platebním styku; v dalších případech, kdy to bylo dohodnuto mezi majitelem účtu a ČNB (např. inkasní forma placení). Souhlas s inkasem platby z účtu dává majitel účtu nebo osoba k tomuto úkonu výslovně zmocněná v podpisových vzorech, a to na tiskopisu žádost o povolení/změnu/zrušení inkasa a stanovení limitu. u vyšlých úhrad v cizí měně, je li částka odepisována z účtu vedeného v české měně, se pro přepočet použije kurz deviza prodej dne splatnosti příkazu. bankaa provádí konverzní operace z jedné měny do jiné měny kurzovního lístku ČNB platného v den splatnosti příkazu. kurzem podle u došlých úhrad v cizí měně, je li částkaa připisována na účet vedený v české měně, se pro přepočet použije kurz deviza nákup dne, kdy banka obdržela částkuu od zasílajícíí banky. bankaa neprovádí zákonem. částečné úhrady, s výjimkou případů stanovených zvláštním Lhůty zúčtování Disponující osoba předkládá příkazy k automatickému převodu nejpozději dva pracovní dny před požadovaným dnem splatnosti (tzv. T+1). Disponující osoba předkládá bance příkaz k inkasu čtyři pracovní dny před požadovaným dnem splatnosti. Za příkaz předložený v příslušném pracovním dni se považuje příkaz převzatý bankou do určité hodiny tohotoo pracovního dne, která je uveřejněna v provozních prostorách banky. Banka přijímá příkazy maximálně 30 dnů před jejich splatností. Nebude li na příkazu uvedeno datum splatnosti nebo předloží li jej disponující osoba po lhůtě, banka odepíše peněžní prostředky nejpozději druhý pracovní den po obdržení příkazu. Dnem splatnosti příkazu je den, kdy má být platba odepsána z účtu. Připadne li den splatnosti příkazu k úhradě a trvalého příkazu k úhradě na den pracovního klidu nebo pracovního volna, odepíše banka peněžní prostředky z účtu následující pracovní den (např. příkazy splatné v sobotu jsou zúčtovány v pondělí). Banka provádí automatické převody, jejichž splatnost připadne na den pracovního klidu nebo pracovního volna, předchozí pracovní den (např. příkazy splatné v sobotu jsou zúčtovány v pátek). Disponující osoba může požádat banku o provedení spěšné úhrady v české měně v tuzemsku, a to příkazem k úhradě, na kterém v horní části uvádí doložku SPĚŠNÁ ÚHRADA. Disponující osoba předkládá příkaz ke spěšné úhradě v den, kdy má být platba odepsána z účtu, nejpozději do hodiny stanovené bankou (T+0). 222

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

SYLABUS MODULU BUSINESS FINANCE

SYLABUS MODULU BUSINESS FINANCE MODULU SYLABUS BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 11 1 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu Business Finance Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA první, 11 19 Vysoká škola

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více