Zápis z 3. jednání rady města ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010"

Transkript

1 Zápis z 3. jednání rady města ze dne Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Jiří Vicány, člen rady s hlasem poradním: Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ Bylo projednáno: 1. Kontrola usnesení z 1. a 2. jednání rady města Nové Hrady Rada provedla kontrolu usnesení z 1.a 2. jednání rady města. Rada vzala na vědomí předloženou kontrolu usnesení z 1. a 2. jednání rady města a neměla k nim připomínek. Zápis z 1. a 2. jednání rady města ( 5 str. ) Usnesení: Rada bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení z 1. a 2. schůze rady města. 2. Výsledek šetření podnětu Rada obdržela Výsledek šetření podnětu týkající se postupu při zadávání veřejné zakázky II. Etapa pokračování rekonstrukce a záchranných prací na objektu rezidence Buquoyů Nové Hrady od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Brno, který konstatoval, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení. Výsledek šetření podnětu, Úřad pro ochranu hospod. soutěže, došlá pošta , čj. 2940/10 (5 Usnesení: Rada bere na vědomí Výsledek šetření podnětu týkající se postupu při zadávání veřejné zakázky II. Etapa pokračování rekonstrukce a záchranných prací na objektu rezidence Buquoyů Nové Hrady od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Brno. 3. Výhled hospodaření TSM do konce roku Rada obdržela Výhled hospodaření Technických služeb města Nových Hradů do konce roku Výhled hospodaření TSM do konce roku 2010, TSM Nové Hrady (3 Usnesení: Rada bere na vědomí Výhled hospodaření Technických služeb města Nových Hradů do konce roku Přehled těžby a prodej dřeva z městských lesů Rada obdržela Přehled těžby a prodej dřeva z městských lesů od ředitele Technických služeb města Nových Hradů od začátku roku Ředitel TSM Nové Hrady pan J. Haider informoval radu města o způsobu plateb za odebrané dřevo s tím, že veškeré pohledávky z minulosti (2008 a 2009) jsou vypořádány a dřevo odebrané v roce 2010 je placeno dle stanovených lhůt splatnosti. Přehled těžby a prodej dřeva z městských lesů, TSM Nové Hrady (2 Usnesení: Rada bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb města Nopvých Hradů pana J. Haidera o vypořádání pohledávek za odebrané dřevo a předložený Přehled těžby a prodej dřeva z městských lesů od ředitele Technických služeb města Nových Hradů od začátku roku Předběžná kalkulace zatrubnění odtoku z rybníka Rada obdržela předběžnou kalkulaci zatrubnění odtoku z rybníka na pozemku pana Falty v Údolí u Nových Hradů od Technických služeb města Nových Hradů. Jsou zpracovány dvě varianty pomocí železobetonových rour za cenu ,- Kč a zatrubnění ocelovými rourami za cenu ,- Kč. Předběžná kalkulace zatrubnění odtoku z rybníka na pozemku p. Falty v Údolí, TSM Nové Hrady (1 Usnesení: Rada bere na vědomí předběžnou kalkulaci zatrubnění odtoku z rybníka na pozemku pana Falty v Údolí u Nových Hradů od Technických služeb města Nových Hradů a pověřuje finanční komisi zařazením akce do rozpočtu roku Žádost o pronájem nebyt. prostor, čp. 11 Rada obdržela žádost o pronájem nebytových prostor v domě čp. 11 na náměstí Republiky v Nových 1

2 Hradech od společnosti Kousek s.r.o. domácí kavárna Nové Hrady a společnosti Dextera Development. Žádost o tyto nebytové prostopry podala též paní M. Vochozková. Žádost o pronájem, Kousek s.r.o., Nové Hrady, došlá pošta , čj. 2901/10 (2 ; Žádost o pronájem, Marie Vochozková, Nové Hrady, došlá pošta , čj. 2928/10 (1 ; Žádost o pronájem nebytových prostor, Dextera Development, Nové Hrady, došlá pošta , čj. 2943/10 Usnesení: Rada bere na vědomí žádosti o pronájem nebytových prostor v domě čp. 11 na náměstí Republiky v Nových Hradech a pověřuje MěÚ Nové Hrady, investiční odbor přípravou podkladů pro vyhlášení výběrového řízení na pronajímatele předmětných nebytových prostor v čp Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace Rada obdržela Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR pro projekt Zvýšení bezpečnosti obyvatel Nových Hradů od Regionálního odboru SZIF, České Budějovice. Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR pro projekt Zvýšení bezpečnosti obyvatel Nových Hradů, SZIF, České Budějovice, došlá pošta (10 Usnesení: Rada bere na vědomí Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR pro projekt Zvýšení bezpečnosti obyvatel Nových Hradů od Regionálního odboru SZIF, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem dohody. 8. Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace Rada obdržela Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR pro projekt Rekonstrukce střechy historického objektu Českého domu I. etapa od Regionálního odboru SZIF, České Budějovice. Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR pro projekt Rekonstrukce střechy historického objektu Českého domu I. etapa, SZIF, České Budějovice, došlá pošta (10 Usnesení: Rada bere na vědomí Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR pro projekt Rekonstrukce střechy historického objektu Českého domu I. etapa od Regionálního odboru SZIF, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem dohody. 9. Oznámení o ukončení administrace žádosti Rada obdržela Oznámení o ukončení administrace žádosti projektu Rozvoj vzdělávacích kapacit města Nové Hrady od Regionálního odboru SZIF v Českých Budějovicích. Rada pověřila Mgr. Michala Jarolímka ve spolupráci s Investičním oddělením zasláním námitky proti ukončení administrace projektu. Oznámení o ukončení administrace žádosti projektu Rozvoj vzdělávacích kapacit města Nové Hrady, došlá pošta , čj. 2827/10 Usnesení: Rada bere na vědomí Oznámení o ukončení administrace žádosti projektu Rozvoj vzdělávacích kapacit města Nové Hrady od Regionálního odboru SZIF v Českých Budějovicích a pověřuje Mgr. Michala Jarolímka ve spolupráci s Investičním oddělením zasláním námitky proti ukončení administrace projektu. 10. Zamítnutí projektové žádosti Rada obdržela Vyrozumění o zamítnutí Projektové žádosti Centrum popularizace VaV v jižních Čechách od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Praha. Vyrozumění o zamítnutí Projektové žádosti Centrum popularizace VaV v jižních Čechách, MŠMT Praha, došlá pošta , čj. 2820/10 (16 Usnesení: Rada bere na vědomí Vyrozumění o zamítnutí Projektové žádosti Centrum popularizace VaV v jižních Čechách od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Praha. 11. Schválení projektu k financování Rada obdržela Oznámení o schválení projektu k financování, projekt Nové Hrady výstavba a modernizace místních komunikací, od ROP Jihozápad Územního odboru implementace programu, České Budějovice. Oznámení o schválení projektu k financování, projekt Nové Hrady výstavba a modernizace místních komunikací, ROP Jihozápad, došlá pošta , čj. 2821/10 (3 Usnesení: Rada bere na vědomí Oznámení o schválení projektu k financování, projekt Nové Hrady výstavba a modernizace místních komunikací, od ROP Jihozápad Územního 2

3 odboru implementace programu, České Budějovice. 12. Oznámení o důvodech zamítnutí pro 5. a 6. výzvu Rada obdržela Oznámení o důvodech zamítnutí projektu Nové Hrady rekonstrukce a modernizace místních komunikací na Sídlišti Míru od ROP Jihozápad Územní odbor implementace programu České Budějovice. Oznámení o důvodech zamítnutí pro 5. a 6. výzvu, projekt Nové Hrady rekonstrukce a modernizace místních komunikací na Sídlišti Míru, ROP Jihozápad, došlá pošta , čj. 2900/10 (2 Usnesení: Rada bere na vědomí Oznámení o důvodech zamítnutí projektu Nové Hrady rekonstrukce a modernizace místních komunikací na Sídlišti Míru od ROP Jihozápad Územní odbor implementace programu České Budějovice. 13. Finanční příspěvek Rada obdržela žádost o finanční příspěvek ve výši ,- Kč na činnost SDH N. Hrady na rok Na činnost mládeže a dětí bude použito nejméně ,- Kč. Žádost o finanční příspěvek, SDH N. Hrady, došlá pošta , čj. 2913/10 (1 Usnesení: Rada bere na vědomí žádost o finanční příspěvek ve výši ,- Kč na činnost SDH N. Hrady na rok 2011 a pověřuje finanční komisi zařazením žádosti do rozpočtu roku Závada na kanalizaci v Zahradní čtvrti Rada obdržela žádost o vyřešení venkovní kanalizace v Zahradní čtvrti od SVJ Nové Hrady 314. Žádost o vyřešení venkovní kanalizace v Zahradní čtvrti, SVJ Nové Hrady 314, došlá pošta , čj. 2906/10 (1 Usnesení: Rada bere na vědomí žádost Sdružení vlastníků jednotek Nové Hrady 314 a pověřuje finanční komisi zařazením žádosti do rozpočtu roku Pozvánka Rada obdržela Pozvánku na IV. zasedání Rady obcí pro udržitelný rozvoj území dne na MěÚ v Trhových Svinech. Pozvánka na IV. zasedání Rady obcí pro udržitelný rozvoj území, došlá pošta , čj. 2894/10 (1 Usnesení: Rada bere na vědomí Pozvánku na IV. zasedání Rady obcí pro udržitelný rozvoj území a pověřuje starostu města účastí na jednání. 16. Žádost o finanční podporu Rada obdržela Žádost o finanční podporu Země světa Novohradské hory od společnosti Země světa ( GeoBohemia, s.r.o.) Praha 10 v edici České regiony. Žádost o finanční podporu Země světa Novohradské hory, došlý (1 Usnesení: Rada bere na vědomí Žádost o finanční podporu Země světa Novohradské hory od společnosti Země světa (GeoBohemia, s. r. o.) Praha 10 v edici České regiony a žádá o upřesnění poskytnutých finančních prostředků okolních obcí. Rada pověřuje starostu dalším jednáním o výši podpory. 17. Zasedání školské rady Rada obdržela Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ N. Hrady z s oznámením o schválení Výroční zprávy Základní školy Nové Hrady pro rok 2009/ Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ N. Hrady z , došlá pošta (1 Usnesení: Rada bere na vědomí Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Nové Hrady ze dne Žádost Rada obdržela Žádost o úpravu výšky obrubníků a opravu vozovky před domy Komenského 203 a 106 od majitelů domů (J. Dobrovský, J. Vaněček a Zdeňka Vaněčková) z důvodu ztíženého nájezdu do garáží ve vlastnictví žadatelů. Žádost o úpravu výšky obrubníků a opravu vozovky před domy Komenského 203 a 106. J. Dobrovský, J. Vaněček a Zdeňka Vaněčková, došlá pošta , čj. 2881/10 (1 Hlasování: 5 pro ná vrh 3

4 Usnesení: Rada bere na vědomí Žádost o úpravu výšky obrubníků a opravu vozovky před domy Komenského 203 a 106 z důvodu ztíženého nájezdu do garáží ve vlastnictví žadatelů a navrhuje provedení místního šetření. Rada pověřuje tajemníka přípravou podkladů k tomuto jednání. 19. Plánu společných zařízení KPÚ Štiptoň Rada obdržela a projednala Vyjádření k plánu společných zařízení KPÚ Štiptoň od Městského úřadu Trhové Sviny, Odboru dopravy a silničního hospodářství. Vyjádření k plánu společných zařízení KPÚ Štiptoň, Městský úřad Trhové Sviny, došlá pošta , čj. 2878/10 (2 Usnesení: Rada bere na vědomí Vyjádření k plánu společných zařízení KPÚ Štiptoň od Městského úřadu Trhové Sviny, Odboru dopravy a silničního hospodářství. 20. Ocenění pozemků Města N. Hrady při digitalizaci Rada obdržela návrh na schválení Ocenění pozemků Města Nové Hrady při digitalizaci a pozemků bezúplatně nabytých nebo darovaných. Ocenění pozemků Města N. Hrady při digitalizaci a pozemků bezúplatně nabytých nebo darovaných, Město N. Hrady (5 Usnesení: Rada bere na vědomí Ocenění pozemků Města N. Hrady při digitalizaci a pozemků bezúplatně nabytých nebo darovaných. 21. Faktura pokládka obrub Rada obdržela kopii faktury a soupis provedených prací při pokládce obrub v Údolí u Nových Hradů provedených firmou STRABAG a. s., České Budějovice. Kopie faktury a soupis provedených prací pokládka obrub, STRABAG a. s., České Budějovice (2 Usnesení: Rada bere na vědomí fakturaci prací při pokládce obrub provedených firmou STRABAG a. s., České Budějovice a souhlasí s proplacením faktury. 22. Faktura oprava komunikace Hlinov-Janovka Rada obdržela kopii faktury a soupis provedených prací oprava komunikace Hlinov-Janovka od firmy STRABAG a. s., České Budějovice. Kopie faktury a soupis provedených prací oprava komunikace Hlinov-Janovka, STRABAG a. s., České Budějovice (2 Usnesení: Rada bere na vědomí fakturaci prací Oprava komunikace Hlinov-Janovka provedených firmou STRABAG a. s., České Budějovice a souhlasí s proplacením faktury. 23. Místní úprava provozu Rada obdržela Stanovení místní úpravy provozu trvalá úprava dopr. znační na silnici III/15617 v obci Obora v posunutí místních tabulí od Městského úřadu Trhové Sviny, Odboru dopravy a silničního hospodářství. Stanovení místní úpravy provozu trvalá úprava dopr. znační na silnici III/15617 v obci Obora v posunutí místních tabulí, Městský úřad Trhové Sviny, došlá pošta , čj. 2877/10 (2 Usnesení: Rada bere na vědomí Stanovení místní úpravy provozu trvalá úprava dopr. znační na silnici III/15617 v obci Obora v posunutí místních tabulí od Městského úřad Trhové Sviny, Odboru dopravy a silničního hospodářství. 24. Žádost o odkoupení pozemku Rada obdržela doplněnou žádost o odkoupení pozemku č. KN 2272 k.ú. Nové Hrady od společnosti Luxorta s.r.o., Nové Hrady. Rada souhlasila po provedeném zveřejnění záměru prodeje s odkoupením pozemku KN 2272 k.ú. Nové Hrady, společností Luxorta s.r.o., Nové Hrady. Žádost o odkoupení pozemku č. KN 2272 k. ú. Nové Hrady, Luxorta s. r. o., Nové Hrady, došlá pošta , čj. 2945/10 (1 Usnesení: Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č. KN 2272 v k. ú. Nové Hrady společnosti Luxorta s. r. o., Nové Hrady a postupuje projednání prodeje na jednání zastupitelstva Města Nových Hradů. Z 3 4

5 25. Usnesení Rada obdržela Usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích o výkonu trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin ve prospěch Města Nové Hrady. Usnesení obecně prospěšné práce 300 hod. ve prospěch MÚ N. Hrady Usnesení: Rada bere na vědomí Usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích o výkonu trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin ve prospěch Města Nové Hrady. 26. Plynofikace města N. Hrady I.-III. etapa Rada opakovaně projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na plynárenské zařízení plynofikace města Nové Hrady I. III. Etapa a pověřila tajemníka zveřejněním záměru prodeje plynárenského zařízení na úřední desce Městského úřadu. Rada postupuje projednání prodeje plynárenského zařízení na jednání zastupitelstva Města Nové Hrady. Výpis z usnesení z 24. jednání rady města, Průvodní dopis E.ON ČR Č. Budějovice (1, Smlouva o smlouvě budoucí kupní na plynár. zařízení, E.ON ČR s. r. o., Č.Budějovice (4 Usnesení: Rada souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí kupní na plynárenské zařízení plynofikace města Nové Hrady I. III. Etapa a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru prodeje plynárenského zařízení na úřední desce Městského úřadu. Rada postupuje projednání prodeje plynárenského zařízení na jednání zastupitelstva Města Nové Hrady. Z Soutěž program regenerace MPR a MPZ za rok 2010 Rada obdržela informaci o soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2010 od Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště České Budějovice. Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2010, NPÚ České Budějovice, došlá pošta , čj. 2875/10 Usnesení: Rada bere na vědomí informaci o soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2010 od Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště České Budějovice a pověřuje Investiční odbor vyhotovením přihlášky Města Nové Hrady. 28. Nájem nebytových prostor - lékárna Rada opětovně projednala ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor Lékárna Nové Hrady. Rada souhlasila s podáním tříměsíční výpovědi s datem podání výpovědi a to k Rada pověřila tajemníka předáním výpovědi k datu Smlouva o nájmu nebyt. prostor lékárna, mezi Mgr. L. Poláčkovou a Okresním úřadem Č. Budějovice ze dne (2, Sdělení JUDr. Valúchové (1 Usnesení: Rada souhlasí s podáním tříměsíční výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor Lékárna Nové Hrady s datem podání výpovědi dne a pověřuje tajemníka předáním výpovědi dne Žádost o směnu parcel Rada obdržela žádost o směnu parcel č. 1009/20 o výměře 142 m a parc. č. 936/3 o výměře 134 m. v k.ú Nové Hrady od pana Jana Loukotky, České Budějovice. Žádost o směnu parcel, J. Loukotka, Č. Budějovice, došlá pošta , čj. 2817/10 (1 Usnesení: Rada bere na vědomí žádost o směnu parcel č. 1009/20 o výměře 142 m a parc. č. 936/3 o výměře 134 m. v k. ú Nové Hrady od pana Jana Loukotky, České Budějovice a pověřuje místostarostu Miroslava Šlence provedením místního šetření. 30. Žádost o pronájem Rada obdržela žádost o pronájem dvou kanceláří v přízemí objektu bývalého Statku od Martiny Draské, Navrátilova 246, Nové Hrady. Žádost o pronájem 2 kanceláří v přízemí bývalých Statků, M. Draská, Nové Hrady, došlá pošta , čj. 2819/10 (1 Usnesení: Rada bere na vědomí žádost o pronájem dvou kanceláří v přízemí objektu bývalého Statku od Martiny Draské, Navrátilova 246, Nové Hrady. Rada souhlasí s pronájmem a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru pronájmu na úřední desce Městského úřadu. 5

6 31. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Nové Hrady (školní rok 2009/10) Rada obdržela Výroční zprávu o činnosti Základní školy Nové Hrady za školní rok 2009/2010. Výroční zpráva o činnosti, ZŠ Nové Hrady, došlá pošta , čj. 2826/10 (22 Usnesení: Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Nové Hrady za školní rok 2009/ Žádost o odkoupení pozemku Rada obdržela žádost o odkoupení pozemku par. č. 433/2 v k. ú. Štiptoň od manželů Pražákových, E. Beneše 622/11, České Budějovice. Žádost o odkoupení pozemku k. ú. Štiptoň, parc.č. 433/2, došlá pošta , čj. 2839/10 (1 Usnesení: Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 433/2 o výměře 128 m a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru prodeje na úřední desce a postupuje projednání prodeje na jedníní zastupitelstva Města Nové Hrady. Z Poskytnutí finančních prostředků Rada obdržela sdělení o poskytnutí finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 od Krajského úřadu Jihočeského kraje, Ekonomického odboru, České Budějovice. Poskytnutí fin. prostředků na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů 2011, JčK Krajský úřad, České Budějovice, došlá pošta , čj. 2946/10 (1, Průvodní dopis, Ministerstvo financí (1 str), Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Ministerstvo financí (2, Směrnice Ministerstva financí (4, Zákon č. 296/2009 (18 Usnesení: Rada bere na vědomí sdělení o poskytnutí finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 od Krajského úřadu Jihočeského kraje, Ekonomického odboru, České Budějovice. 34. Jednání Rezidence Nové Hrady, a.s. Starosta města informoval Radu města o jednání se společností Rezidence a. s. Nové Hrady. Jednání se zúčastnil též členy pan radní Mgr. Jarolímek. Jednání se týkalo upřesnění platby nájemného, dalších poplatků ve prospěch Města Nové Hrady a nastavení spolupráce v roce Usnesení: Rada bere na vědomí informaci starosty města a radního Mgr. M. Jarolímka o jednání se společností Rezidence a. s. Nové Hrady. 35. Směna pozemků Rada obdržela návrh směny pozemků ve vlastnictví Správy a údržby silnic Jihočeského kraje České Budějovice a pozemků ve vlastnictví Města Nové Hrady. Návrh směny pozemků, Správa a údržba silnic JčK, České Budějovice, došlá pošta , čj. 2874/10 (2, Informace o parcelách ve vlastnictví Města N. Hrady, Informace o parcelách ve vlastnictví Jihočeského kraje Usnesení: Rada bere na vědomí návrh směny pozemků ve vlastnictví Správy a údržby silnic Jihočeského kraje České Budějovice a pozemků ve vlastnictví Města Nové Hrady a pověřuje starostu a pana Jiřího Vicányho dalším jednáním ve věci návrhu směny pozemků. 36. Výzva k účasti na kontrolní prohlídce Rada obdržela Výzvu k účasti na kontrolní prohlídce Objektu k bydlení čp. 13, Nakolice od Stavebního úřadu Nové Hrady. Výzva k účasti na kontrolní prohlídce, Stavební úřad N. Hrady, čj. SÚ 2802/10 (2, Situace (1, Fotodokumentace (1 Usnesení: Rada bere na vědomí Výzvu k účasti na kontrolní prohlídce Objektu k bydlení čp. 13, Nakolice od Stavebního úřadu Nové Hrady a pověřuje pana Miroslava Šlence účastí na kontrolní prohlídce. 37. Stavební řízení Rada byla starostou seznámena s probíhajícími stavebními řízeními a neměla k nim připomínek. Rozhodnutí o povolení Stavební úpravy místní komunikace Zahradní čtvrť v N. Hradech, pův. čj. SÚNH 2776/10; Souhlas Stavební úpravy stávajících chodníků objekt č. 1 U 6

7 prodejny v N. Hradech, pův. čj. SÚNH 2773/10; Souhlas Stavební úpravy stávajících chodníků objekt č. 2 u č. p. 251 v N. Hradech, pův. čj. SÚNH 2772/10; Souhlas Stavební úpravy stávajících chodníků objekt č. 3 Hotel v Nových Hradech, pův. čj. SÚNH 2771/10; Souhlas Stavební úpravy stávajících chodníků objekt č. 4 U Kapličky v Nových Hradech, pův. čj. SÚNH 2770/10; Souhlas Stavební úpravy místní komunikace ke školní jídelně v N. Hradech, pův. čj. SÚNH 2774/10; Kolaudační rozhodnutí Zahradní chata v N. Hradech, pův. čj. SÚNH 2500/10; Kolaudační rozhodnutí Zahradní chata v N. Hradech, pův. čj. SÚNH 2501/10; Rozhodnutí Stavební úpravy modernizace a výstavba chodníku Byňov, pův. čj. SÚNH 2775/10; Souhlas Úprava prostranství u bytových prostor v Údolí I., pův. čj. SÚNH 2828/10; Souhlas Úprava prostranství u bytových prostor v Údolí II., pův. čj. SÚNH 2829/10; Výzva Stavební úpravy objektu čp. 74, Nové Hrady statek, pův. čj. SÚNH 2731/10; Územní souhlas Novostavba rodinného domu, pův. čj. SÚNH 2809/10; Územní souhlas Nové Hrady Zahradní čtvrť K 259/24 p. Rošek přípojka NN, č. st.: SB ; pův. čj. SÚNH 2769/10; Územní souhlas změna kultury pozemků Ostatní plocha jiná plocha, pův. čj. SÚNH 2907/10; Územní souhlas Mobilní venkovní boxy pro koně, pův. čj. SÚNH 2814/10. Usnesení: Rada bere na vědomí probíhající stavební řízení a nemá k nim připomínek. 38. Kalendář akcí a událostí na rok 2011 Pan starosta informoval radu o přípravě výběrového řízení na zhotovitele kalendáře akcí a událostí na rok Výzva k podání nabídky (4 Usnesení: Rada souhlasí s Výzvou k podání nabídky ve věci výběrového řízení na zhotovitele kalendáře akcí a událostí na rok Rada pověřuje MěÚ Nové Hrady, Investiční oddělení rozesláním Výzvy k podání nabídek. 39. Žádost o finanční příspěvek Rada obdržela žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu střelnice Veveří od Asociace víceúčelových sportů a činností ČR, Nové Hrady. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu střelnice Veveří, AVZO Nové Hrady, došlá pošta , čj. 2833/10 (1 Usnesení: Rada bere na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu střelnice Veveří od Asociace víceúčelových sportů a činností ČR, Nové Hrady a pověřuje Finanční komisi zařazením finančního příspěvku na úpravu střelnice Veveří do rozpočtu roku Stanovení měsíčních paušálů za telefonní hovory Rada projednala záležitost týkající se stanovení paušálů na mobilní telefony pro účely výkonu funkcí. Pan starosta informoval radu města, že u svého soukromého mobilního telefonu dojednal slevu od poskytovatele (operátora), navrhuje tedy snížení paušální částky na provoz svého mobilu z 2100 Kč měsíčně na Kč. Rada stanovila paušální částku ve výši 1300,- Kč starostovi města Mgr. Vladimíru Hokrovi na provoz mobilního telefonu, místostarostovi Miroslavu Šlencovi ve výši 500,- Kč a tajemníkovi Městského úřadu ve výši 700,- Kč. Usnesení: Rada stanovuje paušální částky za používání telefonů starosty, 2. zástupce starosty města a tajemníka: Mgr. Vladimír Hokr 1300,- Kč / měsíc (mobilní telefon) Miroslav Šlenc 500,- Kč / měsíc (mobilní telefon) tajemník MěÚ 700,- Kč / měsíc (mobilní telefon) Zapsal: Jaroslav Šulc Starosta: Mgr. Vladimír Hokr Člen rady: 7

Omluveni: Hlasování: 5 pro návrh

Omluveni: Hlasování: 5 pro návrh Zápis z 6. schůze rady města ze dne 01. 03. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 Přítomni: členové rady: Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

dále přítomni: paní Stanislava Kovářová předsedkyně komise pro školství,kulturu,sport a spolkový život

dále přítomni: paní Stanislava Kovářová předsedkyně komise pro školství,kulturu,sport a spolkový život Zápis z 17. schůze rady města ze dne 25. 4. 2007 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 6.5.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 6.5.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 6.5.2015 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 120. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.09.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.01.2015 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

Z á p i s č. 37/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 26.8. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 37/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 26.8. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 37/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 26.8. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér,

Více

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 28 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Město Pohořelice. Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 10.12.2014

Město Pohořelice. Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 10.12.2014 Město Pohořelice Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 10.12.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák DiS., Petr Hemala, Aleš Saitl, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík (od 14. hodiny), a zapisovatelka

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne z 5.9.2003 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace ze 14. schůze Rady města Milevska

Informace ze 14. schůze Rady města Milevska Informace ze 14. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 02.09.2013 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.03.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14276/Hrn/UZ-017 V Písku dne: 09.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14. 10. 2009 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 6/2009.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14. 10. 2009 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 6/2009. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14. 10. 2009 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 6/2009. Přítomni: V. Nový, A. Kadlec, K. Trnobranský, L. Kohl,

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014 R6 52/2014 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014 Přítomni: Zapsala: p. Dobeš Augustin, JUDr. Marek

Více

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 12.9.2013 U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, Mgr. Jaromíra Rusiniková,,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 16 /2009 konané dne 10.11.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 613/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. května 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: nedoporučuje

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 3 členové rady města, tajemnice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010 Poslanci: Fišer, Ing.Horák, Podval, Ing.Dubský, Urbanová Omluveni: Baloun, David Zapisovatel: Podval Ověřovatelé zápisu: Ing.Dubský, Urbanová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006. Průběh jednání a přijatá usnesení

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006. Průběh jednání a přijatá usnesení Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006 Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Ringel, p. Marek, Ing. Pěnkava, Ing. Blažková - tajemnice. Omluven: PaedDr. Kulhánek. Předem nahlášený pozdní příchod:

Více

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

RM 1/17/07 RM 2/17/07

RM 1/17/07 RM 2/17/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 2.5.2007 RM 1/17/07 řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., dokončit v termínu do 16.5.2007 zpracování směrnice o evidenci, vymáhání

Více

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, R.Baštýřová Program jednání: 1. Smlouva o

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pokorná, J. Sehnal, J. Hrušková, K. Pavlíková, E. Procházková, M. Fiala, J. Přibylová Zasedání

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU #13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015

ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015 ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015 Přítomní: Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav,

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Omluven: P. Karas - pracovní povinnosti Program:

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Zápis. ze 15. jednání rady města, které se konalo v úterý 6. října 2008 od 14.00 hodin.

Zápis. ze 15. jednání rady města, které se konalo v úterý 6. října 2008 od 14.00 hodin. Zápis ze 15. jednání rady města, které se konalo v úterý 6. října 2008 od 14.00 hodin. Program jednání: 1) Kanalizace Dělnická ulice. 2) Nájemní smlouvy Myslivna Kohout a Hájovna Besednice. 3) Rekonstrukce

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015 Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015 Číslo rady: 5/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 V Těchobuzi, dne 14.06.2006 Závěrečný účet Obce Těchobuz za rok 2005 Č.j.

Více

Zateplení tělocvičny ZŠ v Ludgeřovicích

Zateplení tělocvičny ZŠ v Ludgeřovicích PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávána postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Zateplení tělocvičny

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE 2.

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE 2. Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH 2. KOLO VÝZVY Strana 1 z 10 1. ÚVOD Základní přístupy a pojetí povinných příloh v tomto dokumentu jsou následující: Povinné

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.koch,p.farář V.,p.Schwarz,p.Wolf,p.Levko,p.Kovářová,p.Topinková,p.Dyková, p.krejnický.p.farář

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT RAKOVNÍK, NA SEKY E 2123, 269 22 RAKOVNÍK #3784/SRA/2013-SRAH@R

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE : SPIS. ZNAČKA: MUHO 8855/2014 KSt Dle Rozpisu Č.J. MUHOCJ 37232/2014 KSt VYŘIZUJE : Konečný TEL : 518316325 FAX.: E-MAIL.: konecny.jiri@muhodonin.cz DATUM: 23.04.2014 VÝZVA K PODÁNÍ

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015 Elektronický podpis - 13.5.2016 KUMSX01MW9QT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konaného dne 2.5.2011 v restauraci U Tisu

Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konaného dne 2.5.2011 v restauraci U Tisu Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konaného dne 2.5.2011 v restauraci U Tisu Zahájení 18,00 hod., ukončení 21,00 hod. Přítomno : 8 členů zastupitelstva obce Omluveni : Josef

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více