Plavecký bazén Prachatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plavecký bazén Prachatice"

Transkript

1 KONCEPČNÍ STUDIE PLAVECKÝ BAZÉN PRACHATICE Plavecký bazén Prachatice Koncepční Studie rozvoje Vypracoval: ING. RADEK STEINHAIZL Relaxsolution s.r.o. Komořanská 2065/ Praha 4 Tel.: Mail: Web: 1

2 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 1.2 Obsah dokumentace A. Textová část Stupeň dokumentace: Akce: Místo stavby: Koncepční Studie Plavecký bazén Prachatice Prachatice 1. Průvodní zpráva 2. Provozní řešení 3. Předběžný odhad investičních nákladů 4. Modelace ekonomiky projektu ROZVOJE B. Výkresová část Charakter stavby: Investor: Autor: Přístavba a úprava stávajícího plaveckého bazénu Město Prachatice Ing. Radek Steinhaizl Datum zpracování: / Úvod a charakteristika stavby Relaxsolution s.r.o. Komořanská 2065/ Praha 4 Tel.: Mail: Web: Cílem Koncepční studie je zpracovat funkční návrh rozšíření a úpravy stávajícího Plaveckého bazénu tak, aby zařízení bylo schopno po takřka 30 letech provozu poskytovat služby odpovídající nejen současné době, ale i do budoucna. Záměrem je významně rozšířit škálu nabízených relaxačních služeb, koncipovat zařízení tak, aby se stalo zařízením nejen pro kondiční plavce, ale zařízením pro celou rodinu, kde by zákazníci různého věku a zájmů si mohli najít svůj prostor pro zábavu či odpočinek. Zároveň se takto koncipované zařízení má ambici stát se zajímavým turistickým cílem pro spádovou oblast Jižních Čech a Šumavy. Díky novým atrakcím a střediskům bude zařízení schopno obsloužit více zákazníků v nové kvalitě a za významně lepších celkových ekonomických výsledků zařízení. Na základě požadavků provozovatele a s ohledem na současné trendy, poptávku klientů a zkušenosti zpracovatele byl zpracován tento koncept rozvoje. Rozvoj zařízení je navržen tak, aby bylo možno realizovat rozvoj a úpravy zařízení z velké části během provozu a po etapách. S ohledem na celkovou komplexnost úprav a možnost dosahovat ihned významně větších ekonomických efektů s minimálními provozními ztrátami doporučuji realizovat úpravy a rozvoj najednou. 1. Celková situace 2. Stávající stav fotodokumentace 3. Stávající stav suterén 4. Stávající stav přízemí 5. Situace Navrhovaný stav - ortofotomapa 6. Situace Navrhovaný stav 7. Nový stav suterén varianta 1 8. Nový stav suterén inspirativní foto 9. Nový stav přízemí varianta Nový stav přízemí inspirativní foto 11. Nový stav suterén varianta Nový stav přízemí varianta Provozní schéma 14. Etapy výstavby 1.3 Výchozí podklady Výchozími podklady pro zpracování studie byly: Zadání provozovatele Osobní návštěvy za provozu Koordinační jednání s provozovatelem Původní projektová dokumentace v papírové podobě 1.4 Předpokládané termíny realizace Termín výstavby a úprav celkem: 12 měsíců - z toho odstávka provozu: 3 měsíce 2

3 2 P R Ů V O D N Í Z P R Á V A 2.1 Stávající stav Plavecký bazén byl vybudován koncem 80 let minulého století. Koncepce bazénu odpovídá této době z hlediska nabízených služeb. Plavecký bazén 25 m x 12,5 m a dětský bazén 9 x 6 m. V šatnách jsou 2 parní kabiny. Nově byla zřízena vířivka v bazénové hale. Stávající kapacita osob v jeden okamžik dle vodní plochy je 81 osob, celkem za den 162. V objektu byly historicky prováděny opravy v části bazénové haly na střeše, byly vybudovány 2 kogenerační jednotky apod. Bazén se nachází na okraji areálu sportovišť města a je dobře dopravně dostupný jak pro pěší, tak i pro osobní automobily. Součástí bazénu je i malá zahrada s překrásným výhledem na místní dominantu, kopec Libín. 2.2 Koncepce řešení Koncepce rozvoje zařízení je řešena tak, aby šla realizovat pokud možno za provozu s minimálním omezením fungování Plaveckého bazénu, a to v etapách dle provozních potřeb investora a provozovatele. Navrženými úpravami se upravila kapacita Plaveckého bazénu z hlediska počtu možných zákazníků v jeden okamžik v různých střediscích bazénu, jako i se rozšířil počet a kvalita nabízených služeb. Především jsou nově navržena tyto střediska Dětský svět, Toboganové atrakce, Rehabilitační a výukový bazén (rehabilitace, plavání miminek, plavání předškoláků), relaxační Solný svět s bazény se slanou vodou (vnitřní a vnější), Saunový svět s vnitřní a venkovní částí. Jako se i Fitness a Občerstvení stávají integrálnější částí všech zařízení Plaveckého bazénu. Dále byl upraven způsob odbavení zákazníků a vytvořeny jedny společné šatny pro lepší odbavování rodin s dětmi jako i škol na plaveckou výuku. Další výhoda tohoto řešení je pak intenzivnější vytěžování šaten zákazníky ve špičkách návštěvnosti. Celkovým novým řešením se významně rozšířila možnost relaxace zákazníků, rozsah nabízených služeb a to vše za účelem přilákání zákazníků, kteří do Plaveckého bazénu doposud nechodili, jelikož zde neměli patřičný způsob možnosti relaxace a zábavy. Při řešení změn zůstaly zachovány hlavní zásobovací koridory, jako i stávající technologické provozy, které se však musí technicky upravit na nové a úsporné technologie. 2.3 Popis řešení Suterén V tomto podlaží se rozšiřuje v severovýchodní části objekt o dostavbu, kde bude umístěn nový rehabilitační bazén v přízemí objektu a dojezdy toboganových atrakcí. V suterénu této přístavby bude umístěna technologie pro tuto část. V jihovýchodní a jihozápadní části jsou navrženy přístavby v úrovni přízemí a z hlediska suterénu objektu zde budou provedeny jen základové konstrukce a trasy pro technologii. V zákaznické části suterénu (nyní v pánských šatnách) je navržen saunový svět jako ideální kombinace k vodním částem bazénu. Saunový svět má samostatné šatny s kapacitou 40 míst, z kterých je přístup do saunové části, jakož i do bazénové haly a Solného světa. Je zde patřičné hygienické zázemí jako i masážní místnost, přístupná ze Saunového světa také pro klienty ze vstupní bazénové haly. V Saunovém světě je uvnitř objektu navržena Finská sauna, Solná sauna a Parní kabina, ochlazovací sprchy a bazének, odpočívárny a společný odpočinkový prostor ve formě lounge. Variantně je Saunový svět rozšířen o prosklenou část, která umožňuje zatraktivnit a rozšířit celý prostor a propojit jej s venkovní zahradou. Na venkovní zahradě je variantně navržena velká venkovní panoramatická Finská sauna s ochlazovacími sprchami nebo v druhé variantě je doplněná o venkovní odpočívárnu. Dále je zde navrženo jezírko s možností ochlazení pro saunování. Z venkovní zahrady se pak naskýtá krásný výhled přímo na Libín, což je jeden z marketingových motivů pro celé zařízení. Celý tento prostor má přilákat novou zákaznickou skupinu, která do bazénu zatím neměla důvod chodit a to jak z místních obyvatel, tak i turistů Přízemí V tomto podlaží jsou navrženy zásadní změny pro provoz Plaveckého bazénu, který se úpravami mění v sportovně-relaxační komplex poskytující mnoho služeb, které se zatím v Plaveckém bazénu nerealizovaly a jsou zákazníky vítány a oceňovány. Celé toto podlaží je zpracováno ve 2 variantách, které se liší především změnami ve vstupní hale z hlediska rozsahu úprav dispozice. Jedná se především o variantu přesunutí občerstvení do nové pozice, aby bylo schopno obsluhovat jak zákazníky ve vstupní hale, tak i ve vodní části. Dále se jedná o rozsah stavebních úprav v skupinových šatnách. Dále jsou varianty řešení vstupní recepce do hlavních šaten. Ze vstupní haly se po odbavení na recepci vchází turniketem do hlavních šaten bazénu, které jsou v 1. patře (stávající dámské šatny.) Odbavení v bazénu a všech střediscích je navrženo přes čipový systém, aby šlo provést zónaci objektu a následně pak nastavovat vstupné na různé časy a za různé ceny v různých sekcích. V prostoru šaten jsou u vstupu boxy na cennosti a převlékací kabiny. Za částí převlékacích kabin jsou šatní skříňky tvaru Z, případně kombinované s plnými skříňkami. Skříňky jsou uvažovány z odolných HPL desek. Jsou zde zachovány 2 skupinové šatny, jakož i 2 sekce centrálních šaten jsou navrženy pro možnost uzavření posuvnými stěnami. Kapacita centrálních šaten je 108 skříněk a ve skupinových 2x16 skříněk, celkem 140 míst. Všechny skříňky jsou již navrženy na čipové zámky. Z šaten se vstupuje do odděleného sociálního zázemí se sprchami a WC z něhož se pak vstupuje do Plavecké haly. Plavecká hala s 25 m bazénem je zachována, jen se z ní vstupuje do nových částí. Do relaxační zóny Solný svět, která je od bazénové haly oddělena turniketem, jako i do Dětského světa a potažmo do Rehabilitační zóny. Tyto části jsou taktéž odděleny turniketem. Do Rehabilitační zóny se dá vstoupit i ze vstupní haly po odbavení na recepci, kde zákazníci následně mohou využít 2 oddělených šaten s kapacitou 2x10 skříněk a vlastním sociálním zázemím. Je vhodné provozně oddělit zákaznické skupiny, které budou využívat především jen toto zařízení. Tato zóna obsahuje bazén 12 x 6 m, který má 2 úrovně dna bazénu 0,8 m a 1,2 m, Teplota vody je navržena na 33. Přístup do bazénu je po bočním schodišti, tak aby byl lehce přístupný. Tento bazén je navržen jako multifunkční. Umožňuje plavání miminek, plaveckou výuku předškoláků, rehabilitační cvičení a zároveň o víkendech může být propojen s Dětským světem pro navýšení jeho kapacity. Mezi Rehabilitační zónou a Dětským světem je navržena toboganová věž až se 2 tobogány. Zrealizovat lze oba tobogány postupně. Jsou navrženy tobogány délky 100 m a 70 m. Oba jsou uza- 3

4 vřené a mohou být z vnějšku zateplené. Mohou být body slide nebo pneumatikové. V současné době lze do tobogánů doplnit mnoho speciálních efektů (světelných, zvukových apod.) Toto místo je navrženo z důvodu oddělení od ostatních částí z důvodu akustických. Umístění tobogánů venku na fasádě objektu směrem k Nebahovské ulici je ideální reklama pro Plavecký bazén s ohledem na velkou průjezdnost vozidel po této ulici. Z plavecké haly přes turniket nebo z Rehabilitační části se vstupuje do Dětského světa. Ten je vytvořen ze stávajícího dětského bazénku a prostor je rozšířen na stávající dezolátní terasu. V nové rozšířené části navrženo brouzdaliště s hloubkou bazénku 30 cm a teplotou vody v obou bazénech 33. V brouzdališti jsou vodní atrakce pro nejmenší děti skluzavka, vodní hříbek, přelévací kbelíky apod. V stávajícím dětském bazénku jsou pak instalovány malé dětské skluzavky. V prostoru jsou polokřesla pro odpočívající rodiče. Další nově navrženou částí bazénu je Solný svět. Tento relaxační prostor, který má poskytnout klid a odpočinek v teplých slaných bazénech jakož i na lehátkách, v hale s krásným výhledem na Libín. Celý design má navazovat na tradici soli v Prachaticích jako na další marketingový prostředek komunikace zařízení a zároveň využít pozitivních zdravotních aspektů soli pro zdraví člověka. Tato zóna je také přes turniket oddělena od bazénové haly, ale je přístupná ze Saunového světa. Z této haly se dá vstoupit i na zahradu, kde je využívaná terasa kolem fasády plavecké haly, jakož i celá zahrada. V nové hale je navržen slaný bazén o rozměrech 12 x 6 m s teplotou vody 34. V bazénu jsou relaxační podvodní lůžka, sedáky, masážní trysky apod. Dále je zde vířivka s teplotou vody 36. Ve finální realizaci je zde i slaný venkovní výplavový bazén o rozměrech 9 x 5 m s teplotou vody 34. Solný svět má působit jako oáza klidu a pohody a má zacílit na kategorii zákazníků, kteří nejsou kondiční plavci a vyžadují teplou vodu. Tato skupina v současném bazénu také chybí. Ve variantě přesunutí občerstvení k stěnám plavecké haly je navržen přístup do tohoto baru i z plavecké haly, aby i zákazníci pobývající nejen v plaveckém bazénu, ale především v Solném a Dětském světě, jako i v Saunovém světě měli možnost se občerstvit. Pozice plavčíka zůstává zachována jako i hlavní komunikační koridory Patro V tomto prostoru se využívá Fitness, které se stává integrální součástí celého komplexu a využívá centrální odbavení hostů včetně šatnového a sociálního zázemí hlavních šaten. Zároveň se zákazníků Fitness nabízí bezproblémové využívání ostatních částí zařízení, především Saunového světa. Dále zde zůstává administrativa objektu. 2.4 Architektonické řešení V architektonickém řešení interiéru doporučuji objekt držet v moderních nadčasových designech s tím, že Solný svět a Dětský svět bude tematizován za účelem vytvoření atmosféry odpovídající dětské části jako i části relaxační. Venkovní přístavby řešit jako přiznané nové hmoty objektu s velkou mírou prosklení, které zachovávají stávající ráz původního objektu a jen je doplňuje o nové funkce. 2.5 Konstrukční řešení V suterénu objektu se bude jednat o dostavbu a rozšíření půdorysu objektu a částečnou úpravu dispozice stávajících příček. Rozšíření objektu doporučuji realizovat pokud možno z lehkých montovaných systémů pro zkrácení doby odstávky bazénu a i z důvodu vytvoření halových prostor ideální pro dané funkce. Při změnách dispozice uvnitř objektu ideálně použít kombinaci výstavby mokrými postupy jako suchou výstavbou. Venkovní sauny lze provést klasickou výstavbou či z montovaných systémů např. ze dřeva. Bazény jsou všechny konstruovány jako železobetonové s keramickým obkladem pro bazény ve formě obkladaček či mozaik. Všechny nové bazény mají navržen podvodní zákryt pro snížení provozní náročnosti těchto bazénů. Při realizaci bude potřeba sanovat část konstrukcí s ohledem na průsaky vody. 2.6 Technologické řešení S ohledem na takřka 30 let fungování a provozování zařízení je nutné provést úpravy i v technologické části objektu. Jednak z důvodu prosté obnovy zařízení, ale i z důvodu uzpůsobení zařízení pro nové části rozvojových etap bazénu. Zároveň nové technologické zařízení významně přispěje k úspoře energií na provoz. Navržené standardy prostředí: Teplota vody Plavecký bazén Dětský svět Tobogány Rehabilitační část Solný svět Saunový svět - 26 Šatny - 26 Venkovní bazén Vzduchotechnika Teplota vzduchu Stávající zařízení umístěné ve dvou strojovnách již neodpovídá technickým a ekonomickým požadavkům, proto je nutné toto zařízení vyměnit a navrhnout novou technologii pro rozvojové vize bazénů. Nutnost je použít jednotky, které splňují technické požadavky na odvlhčování, rekuperaci apod.). Budou se muset kompletně vyměnit vzduchotechnické jednotky a pravděpodobně celý rozsah vzduchotechnického potrubí. Zároveň pro část Solného světa bude muset být navržené plastové nebo nerezové potrubí. Nově navržené VZT zařízení pro tyto části: 1. Plavecká hala 2. Dětský svět + Rehabilitační část + Tobogány 3. Solný svět 4. Zázemí včetně Saunového světa 4

5 2.6.2 Vytápění Objekt je nyní vytápěn výměníkovou stanicí a 2 kogeneračními jednotkami. Tyto zařízení zároveň slouží pro ohřev bazénové vody a teplé užitkové vody. S ohledem na navýšení obestavěného prostoru budovy, navýšení vodních ploch bazénů a nastavení nového teplotního komfortu v objektu bude nutné přepočítat novou bilanci tepelných ztát objektu jako u zisků z použití efektivnějších zařízení a na základě toho případně uzpůsobit zdroj tepla. V nově navržených částech, především, Saunový svět, Dětský svět, Rehabilitační zóna a Solný svět, bude navrženo nové podlahové topení pro zajištění komfortu zákazníků Elektroinstalace S ohledem na stav elektroinstalací především v technologické části objektu bude muset proběhnout alespoň dílčí výměna. V rekonstruovaných a nových částech bude provedena kompletní nová elektroinstalace Slaboproudy S ohledem na změnu dispozice bude muset dojít k dílčím úpravám slaboproudých rozvodů, především datových síti. Nově zde bude nainstalován kamerový systém k zajištění přehledu nad novými částmi komplexu jako i pro monitorování vstupních turniketů apod. Dále se bude muset doplnit systém nouzových tlačítek pro signalizaci nebezpečí a to především do saun jako i do nových bazénových hal. Upravit se bude muset i požární signalizace Bazénová technologie Stávající bazénová technologie je umístěna v suterénu. Tam by se umisťovala i nová technologie pro nové bazény a napojovala by se na stávající technologické zázemí. Stávající technologie by se případně upravila pro nové části. Pro plavecký bazén by byla zachována, i když do budoucna bude muset projít opravou a výměnou některých částí. Ale aktuální to není. Především se jedná o posílení technologie pro stávající dětský bazén tak, aby obsluhovala Dětský svět, Tobogány a Rehabilitační část. Pro Solný svět byla navržena nová technologie s mírně slanou vodou. V Saunovém světě se uvažuje cirkulace a chlazení v ochlazovacím bazénku a drobná technologie cirkulace vody pro venkovní přírodní jezírko. Navržené okruhy: 1. Plavecký bazén 2. Vířivka u bazénu 3. Dětský svět + Tobogány + Rehabilitační část 4. Solný svět venkovní a vnitřní bazén 5. Solný svět vířivka 6. Ochlazovací bazének 7. Přírodní jezírko Úprava vody bude klasicky pískovými filtry, dávkováním chemie. Chlór bude dávkován z chlornanu sodného nebo v případě slaných bazénů elektrolýzou slané vody. Doporučuji instalovat na všechny okruhy s výjimkou plaveckého bazénu UV lampy k zajištění 100% kvality vody Rozvody vody Budou upraveny v rozsahu změny dispozice objektu např. v rámci úprav sociálního zázemí šaten či Saunového světa Zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí Jelikož budou nově vybudovány šatny a sociální zázemí pro osoby se sníženou pohyblivostí, bude pravděpodobně nutné do budoucna řešit, jak kromě bezbariérového přístupu k Rehabilitačnímu bazénu a do Dětského světa umožnit přístup do Plavecké haly, Solného světa a Saunového světa. 2.7 Kapacity Je možní instalovat sklápěcí plošiny na schodištích do těchto prostor Základní přehled ŠATNY Přízemí: Hlavní šatny - skříňky 108 Skupinové šatny - skříňky 2 x 16 Skupinové šatny REHA 2 x 10 CELKEM šatní skříňky 160 Převlékací boxy 12 Skříňky na cennosti 30 Suterén: Šatny saun 40 osob Převlékací boxy 4 CELKEM v areálu 200 šatních skříněk BAZÉNY: Plavecký 313 m2 63 osob Vířivka v plaveckém 3 m2 8 osob Dětský bazén původní 54 m2 18 osob Dětský s atrakcemi 30 m2 10 osob Rehabilitační 72 m2 14 osob Slaný vnitřní 72 m2 24 osob Slaný venkovní 45 m2 15 osob Slaná vířivka 6 m2 12 osob Dojezdový bazének Tobogánu 1 Dojezdový bazének Tobogánu 2 8,4 m2 8,4 m2 CELKEM BAZÉNY 612 m2 max. 164 osob v jeden okamžik 5

6 TOBOGANY: 1x 1x 100 m 70 m SAUNOVY SVĚT: Vnitřní část: Finská sauna osob Solná sauna osob Parní kabina osob Odpočívárna 1 6 lehátek Odpočívárna 2 12 lehátek Lounge 22 míst Venkovní část: Finská sauna osob Odpočívárna 17 lehátek CELKEM SAUNY dle objemu kabin 62 osob v jeden okamžik 6

7 3 P R O V O Z N Í Ř E Š E N Í Provozní řešení bylo navrženo s ohledem na přemístění stávajících kapacit šaten do různých částí, aby provozně více odpovídalo novým funkcím objektu a pohyb zákazníků byl bezproblémový. V celém objektu se zavádí čipový přístupový systém, který umožní přístupy do různých sekcí dle přání zákazníka a k tomu i nastavení ceníku odpovídající sekcím a různým časům pobytu. Základem bude stále základní vstupné do plavecké haly a pak nadstavbové vstupné do ostatních sekcí, jakož i možnost na čip čerpat občerstvení v bazénové části. Nově vybudovaná multifunkční recepce umožňuje jedním personálem obsluhovat příchozí a odchozí hosty pro všechna střediska. Tato úprava nenavýší personální náklady. Z hlediska řešení zabezpečení bazénů plavčíky by zde za plného provozu pro veřejnost došlo k navýšení plavčíků na směně na 2. V době dopolední, kdy bazény jsou využívány kurzy, by stačila přítomnost jednoho plavčíka. Všechny bazény jako i starty a dojezdy tobogánů by byly zajištěny kamerovým systémem. Jeden z plavčíků by však mohl vykonávat činnosti v Saunovém světě kontrola, provádění saunových ceremoniálů apod. Zařazením Fitness do služeb plaveckého bazénu by stávajícím personálem šlo obsloužit další provozní středisko. Občerstvení lze provozovat ve vlastní režii nebo jej pronajmout a využívat jednotný platební systém. Doplňkové služby jako masáže, lze řešit podílem z tržeb pro maséra, který bude fungovat na živnostenský list. Fungování plaveckých kurzů a výuky nebude v stávajícím rozsahu vůbec dotčeno. Naopak se naskytnou další možnosti v provádění kurzů plavání miminek či výuky malých dětí v mělkém bazénu. Jako úplně nová služba může být provozováno rehabilitační cvičení, což s ohledem na stárnoucí populaci bude stále žádanější. 7

8 4 P Ř E D B Ě Ž N Ý O D H A D N Á K L A D Ů etapa činnost výměra j.c cena Nutné úpravy technologie a instalací výměna VZT úprava zdroje tepla úprava bazénové technologie opravy elektroinstalací sanace stavebních konstrukcí Bazén Prachatice Rozvoj zařízení CELKEM varianta Velká Cena celkem Vstupní hala, recepce, bar, WC, změna dispozice vč. interiéru 506,1 m skříňky šaten Přístupový systém Šatny v 1.NP, vč. nových sociálek stavební část a profese 250,4 m interiér vč. skříněk Saunový svět v 1. PP, vč. nových sociálek stavební část a profese 239,3 m prosklené atrium 110 m podlaha atria a stavení konstrukce 53,7 m interiér vč. skříněk Sauny ochlazovací bazének Přístavba - rehabilitační a výukové části ,5 m2 x m2 stavební část a profese bazénová vana bazén technologie vč. zákrytu Přístavba Tobogánové věže stavební část a profese 70 m ocelové schodiště tobogán 100 m - světelné proužky 100 m tobogán 70 m - světelné efekty 70 m Přístavba Dětské zábavní části stavební část a profese 107 m bazén technologie - posílení atrakce Přístavba Solného světa stavební část a profese 290 m bazénová vana bazén technologie vč. zákrytu vířivka interiér Venkovní bazén - slaný stavební část a profese bazén technologie - posílení vnitřního Venkovní sauna stavební část a profese 429 m jezírko 43 m sauna interiér neprůhledný plot 40 m chodníky a terénní úpravy Venkovní úpravy zahrady nová terasa u fasády 168 m úpravy zahrady Fitness re-design 2.NP 216 m vybavení stroji Projektová dokumentace Technický dozor CELKEM cena bez DPH

9 Bazén Prachatice varianta Malá Rozvoj zařízení výměra j.c cena Cena celkem Vstupní hala, recepce, bar, WC, změna dispozice vč. interiéru 301 m skříňky šaten Přístupový systém Šatny v 1.NP, vč. nových sociálek stavební část a profese 250,4 m interiér vč. skříněk Saunový svět v 1. PP, vč. nových sociálek stavební část a profese 239,3 m prosklené atrium 25 m podlaha atria a stavení konstrukce 10 m interiér vč. skříněk Sauny ochlazovací bazének Přístavba - rehabilitační a výukové části ,5 m2 x m2 stavební část a profese bazénová vana bazén technologie vč. zákrytu bazén technologie vč. zákrytu vířivka interiér Venkovní bazén - slaný stavební část a profese bazén technologie - posílení vnitřního Venkovní sauna stavební část a profese 178,2 m jezírko 43 m sauna interiér neprůhledný plot 40 m chodníky a terénní úpravy Venkovní úpravy zahrady nová terasa u fasády 168 m úpravy zahrady Fitness re-design 2.NP vybavení stroji Projektová dokumentace Technický dozor CELKEM cena bez DPH Přístavba Tobogánové věže stavební část a profese 70 m ocelové schodiště tobogán 100 m - světelné proužky 100 m tobogán 70 m - světelné efekty 70 m 0 Přístavba Dětské zábavní části stavební část a profese 107 m bazén technologie - posílení atrakce Přístavba Solného světa stavební část a profese 290 m bazénová vana

10 5 P Ř E D B Ě Ž N Ý O D H A D V Ý N O SŮ Modelace ekonomiky projektu ROZVOJE počet skříněk/okamžitá kapacita návštěvníků vodní plocha počet provozních dní 200 ks/osob 612 m2 300 dní plavčíci 2,00 4,00 strojníci 2,00 2,00 úklid 2,75 3,25 recepce 0,00 0,00 občerstvení 0,00 0,00 instruktoři plavání 3,00 3,00 CELKEM osob 14,25 16,75 Spotřeby 2015 budoucnost voda (vodné a stočné) m plyn m elektrické energie kwh centrálního teplo GJ Náklady na energie 2015 budoucnost voda (vodné a stočné) CZK plyn CZK elektrické energie (nakoupená) CZK centrálního teplo CZK CELKEM CZK Ostatní náklady 2015 budoucnost chemie pro technologii CZK rozbory vody CZK odvoz odpadů CZK oprava a údržba CZK revize zařízení CZK marketing CZK školení CZK pojištění CZK úklid - prostředky CZK ostatní služby (telefony, PC, apod.) CZK ostatní náklady (PHM, vstupenky, čipy CZK apod.) mzdové náklady vč. odvodů CZK CELKEM CZK Návštěvnost Počet 2015 budoucnost platící zákazníci osob školy osob CELKEM osob Tržby 2015 budoucnost platící zákazníci CZK z toho Plavecká hala CZK Dětský světa a tobogány CZK Solný svět CZK Saunový svět CZK školy CZK pronájmy plaveckých drah CZK gastro CZK fitness CZK reklamní plochy CZK masáže CZK CELKEM TRŽBY vč. DPH tržby na návštěvníka - platícího návštěvníka CZK tržby na návštěvníka - celkem CZK Příspěvky / Zisk 2015 budoucnost Dotace na provoz CZK CELKOVÉ NÁKLADY Personál Počty 2015 budoucnost vedoucí 1,00 1,00 asistentka/účetní 1,50 1,50 pokladní 2,00 2,

11 Komentář k modelu ekonomiky rozvoje: Při modelaci v horizontu 5 let jsou výsledky následující: Náklady: Z hlediska nákladů se v plné verzi nového řešení Plaveckého bazén a po realizaci úsporných opatření (především výměna vzduchotechnických jednotek) navyšují celkové energetické náklady a ostatní provozní náklady o 29%. Nově přibývá náklad na marketing, který obsahuje spuštění nového webu, on-line propagaci informační, reklamní plochy atd.. Z hlediska personálních nákladů se navyšují o 2,5 pracovního úvazku pro nové služby. Z toho 2 plavčíci/sauneři a 0,5 úvazku na úklid. Celkem nárůst personálních nákladů o 26%. Návštěvnost: Z hlediska návštěvnosti na předpokládaný nárůst návštěvnosti o 53% oproti roku Nárůst návštěvnosti je dán především získání nových zákaznických skupin, které doposud neměly důvod do Plaveckého bazénu chodit, jelikož nabízel pouze plaveckou část a malý neatraktivní dětský bazének. V nových částech je předikovaná nová návštěvnost návštěv za rok. Je to především v části Saunového a Solného světa. Stávající stav: Technologické investice Provozní dotace CELKEM + takřka nic se nemusí dělat - nic nového pro obyvatele - 8 mil. Kč - 15 mil. Kč - 23 mil. Kč Tržby: Po revitalizaci a rozvoji zařízení může dojít k navýšení cen a uzpůsobení ceníku tak, aby pro jednotlivé sektory byly různé cenové a časové úrovně a zároveň byla možnost užívat všech služeb zařízení. Základní cena plavání se uvažuje zvednout na dvojnásobek a dle ní nastavit nový ceník pro jednotlivá střediska. V cenách pronájmů bazénu pro školy se uvažuje stále stejná cena a navíc je možno získat pronájem z nového rehabilitačně-výukového bazénu. Jelikož po úpravách bude fungovat zařízení komplexněji, uvažuje se s integrováním fitness do služeb bazénu jako i s navýšením tržeb z nájmu gastra. ZÁVĚR: Po 30 letech provozu je nezbytné stávající plavecký bazén začít řešit po stránce technické a zároveň s ohledem na nové požadavky zákazníků a s vizí fungování pro dalších 30 let. Při současném stavu objektu a nabídce služeb je zařízení dotováno cca 3 mil. Kč ročně. Zařízení čekají i bez dalších úprav investice cca 8 mil. Kč, které zajistí stávající technické fungování bez vlivu na nárůst tržeb. Navrhovaná vize rozvoje bazénu na moderní sportovně-relaxační centrum ve finální verzi předpokládá provozní zisk cca 4 mil. Kč. Ačkoliv je investice do zařízení pro jeho rozvoj velká, pozitivní přínosy této velké VIZE ROZVOJE však jednoznačně převažují. Studie 2015: Technologické investice Rozvojová investice Provozní dotace - 5,3 mil. Kč - 27,1 mil. Kč - 13,8 mil. Kč CELKEM - 46,2 mil. Kč + něco málo se udělá - nemá to velký ekonomický a zákaznický efekt s přihlédnutím k výši investice Studie NOVÁ 2016: Technologické investice Rozvojová investice Úspora na provozní dotaci Provozní ZISK CELKEM - 8 mil. Kč - 46,4 60 mil. Kč + 15 mil. Kč + 20 mil. Kč - 19,4 až 33 mil. Kč + zásadní přeměna plaveckého bazénu na sportovně-relaxační centrum + nové atraktivní provozy pro zákazníky + zacílení na různé zákaznické skupiny + významně lepší provozní ekonomika zařízení - velká investice, ale s ohledem na zařízení obdobného typu velmi přiměřená 11

12 CELKOVÁ SITUACE, m1:5000

13 STÁVAJÍCÍ STAV - FOTODOKUMENTACE

14 e d g c f e b d c b a a STÁVAJÍCÍ STAV - SUTERÉN, m1:250

15 e d g c f e b d c b a a STÁVAJÍCÍ STAV - PŘÍZEMÍ, m1:250

16 REHABILITA NÍ BAZÉN VSTUP VENKOVNÍ SAUNA JEZÍRKO SOLNÝ SV T D TSKÝ SV T VENKOVNÍ BAZÉN TERASA NAVRHOVANÝ STAV - SITUACE, m1:1000

17 REHABILITA NÍ BAZÉN VSTUP VENKOVNÍ SAUNA JEZÍRKO D TSKÝ SV T SOLNÝ SV T TERASA VENKOVNÍ BAZÉN NAVRHOVANÝ STAV - SITUACE, m1:500

18 11 12 TABULKA MÍSTNOSTÍ e d 0.12 c g f b e d c b 0.17 a a LEGENDA stávající konstrukce dostavované konstrukce NAVRHOVANÝ STAV - SUTERÉN varianta 1, m1:250

19 INSPIRATIVNÍ FOTO - SUTERÉN

20 e BAZÉN 6x12 m d g c b VÍ IVKA f e d JEZÍRKO 43 m² BAZÉN 6x9 m c b TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.29 VÍ IVKA 1.28 PLAVECKÝ BAZÉN 25 m D TSKÝ BAZÉN a a BAZÉN 6x12 m TERASA LEGENDA VENKOVNÍ BAZÉN 5x9 m stávající konstrukce dostavované konstrukce NAVRHOVANÝ STAV - PŘÍZEMÍ varianta 1, m1:250

21 INSPIRATIVNÍ FOTO - PŘÍZEMÍ

22 11 12 TABULKA MÍSTNOSTÍ e d 0.12 c g f b e d c b 0.17 a a LEGENDA stávající konstrukce dostavované konstrukce NAVRHOVANÝ STAV - SUTERÉN varianta 2, m1:250

23 e BAZÉN 6x12 m d c g f e b VÍ IVKA d JEZÍRKO 43 m² BAZÉN 6x9 m c b TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.35 VÍ IVKA 1.34 PLAVECKÝ BAZÉN 25 m D TSKÝ BAZÉN a a BAZÉN 6x12 m TERASA LEGENDA VENKOVNÍ BAZÉN 5x9 m stávající konstrukce dostavované konstrukce NAVRHOVANÝ STAV - PŘÍZEMÍ varianta 2, m1:250

24 LEGENDA MUŽI "VODA" ŽENY "VODA" SAUNY MASÁŽ FITNESS EDŠKOLÁCI MIMINKA REHABILITACE SOLNÝ SV T PLAVÁNÍ TSKÝ SV T TOBOGÁNY PROPOJENÍ 1.NP 1.PP PROVOZNÍ SCHÉMA, m1:350

25 VI. VII. VI. V. I. II. III. VIII. IV. VIII. 1.NP 1.PP IX. ETAPY VÝSTAVBY, m1:350

Studie rozvoje plaveckého areálu v Táboře

Studie rozvoje plaveckého areálu v Táboře Studie rozvoje plaveckého areálu v Táboře Průvodní zpráva Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Druh stavby: Účel stavby: Zadavatel: Druh dokumentace: Plavecký areál v Táboře studie rozvoje

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Textová část/průvodní zpráva

Textová část/průvodní zpráva Textová část/průvodní zpráva 2 PLAVECKÝ BAZÉN - PÍSEK 2.01. Zdůvodnění zvoleného celkového řešení umístění stavby v území. Objekt. Za hlavní úkol pro umístění stavby považujeme, stejně jako zadavatel,

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

A.jpg D O M O V S E Z V L Á Š T N Í M R E Ž I M E M T U R N O V. s t á v a j í c í m u d o m o v u d ů c h o d c ů

A.jpg D O M O V S E Z V L Á Š T N Í M R E Ž I M E M T U R N O V. s t á v a j í c í m u d o m o v u d ů c h o d c ů A.jpg D O M O V S E Z V L Á Š T N Í M R E Ž I M E M T U R N O V a r c h i t e k t o n i c k á s t u d i e p ř í s t a v b y k e s t á v a j í c í m u d o m o v u d ů c h o d c ů ing.arch. Zdeněk Sláma,

Více

Průvodní zpráva studie vč. propočtu

Průvodní zpráva studie vč. propočtu Havlíčkova 1/ 234 757 93 Valašské Meziříčí tel. 0651/622521, fax 0651/621109 Zakázkové číslo: 11052 Průvodní zpráva studie vč. propočtu Název stavby : REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

FOTBALOVÝ AREÁL VRCHLABÍ - VEJSPLACHY ÚZEMNÍ STUDIE

FOTBALOVÝ AREÁL VRCHLABÍ - VEJSPLACHY ÚZEMNÍ STUDIE FOTBALOVÝ AREÁL VRCHLABÍ - VEJSPLACHY ÚZEMNÍ STUDIE 11/ 2011 FOTBALOVÝ AREÁL VRCHLABÍ VEJSPLACHY ÚZEMNÍ STUDIE OBJEDNATEL DOKUMENTACE: Kontaktní osoba: Město Vrchlabí Zámek č.p. 1 543 01 Vrchlabí Břešťovská

Více

DŮM NA ROHU - DOMOV SLUNOVRAT

DŮM NA ROHU - DOMOV SLUNOVRAT - Studie řešení Obsah: Průvodní zpráva Výkresová část Číslo změny Popis změny Vydal MR Design CZ s.r.o. Projekt Adresa Název dokumentu Na Mlýnici 5 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1 Průvodní zpráva Obsah: Identifikační

Více

PLAVECKÝ BAZÉN NA PRAZE 11

PLAVECKÝ BAZÉN NA PRAZE 11 PLAVECKÝ BAZÉN NA PRAZE 11 1. ÚVOD Předmětem řešení tohoto elaborátu je popis možností vytvoření plaveckého areálu na území Prahy 11. Záměrem zadavatele bylo získat materiál, který by mu pomohl rozhodnout,

Více

Studie proveditelnosti Bazén Český Krumlov. Rekonstrukce či Výstavba nového sportovně - relaxačního zařízení

Studie proveditelnosti Bazén Český Krumlov. Rekonstrukce či Výstavba nového sportovně - relaxačního zařízení Studie proveditelnosti Bazén Český Krumlov Rekonstrukce či Výstavba nového sportovně - relaxačního zařízení Z Á V Ě R S T U D I E P R O V E D I T E L S N O S T I Cílem Studie proveditelnosti bylo posoudit

Více

Obsah dokumentace KSENIIA CHERNOZUBOVÁ _SENIOR COHOUSING

Obsah dokumentace KSENIIA CHERNOZUBOVÁ _SENIOR COHOUSING Obsah dokumentace průvodní a souhrnná zpráva_01 fotodokumentace_02 koncept_03 situace_04 zákres, náhled z rohu ulic Na Moráni a Pod slovany_05 zákres z ulice Na Morání_06 zákres z ulice Pod slovany_07

Více

Historie a současnost

Historie a současnost Historie a současnost 2016 2017 2018 Bazén 121 100 122 600 121 700 Sauna 16 600 17 200 16 300 Venkovní bazén 11 600 10 100 17 400 Plavecká výuka 38 900 41 600 45 200 Návštěvnost celkem 188 200 191

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 V Písku dne 06.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký stadion Písek opravy NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo 1. bere na vědomí materiál o navrhovaných

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus.

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus. Portfolio návrhu Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE Návrh přetváří stávající administrativní budovu na moderního reprezentanta transparentní státní správy. Dominantu radnici vtiskne symbolika nárožní věže

Více

ě š ž ě ř ř ě ž ň ú ě ě ě ě ý š ě ě š ř ě ř ě ě š ř Ů š Ú ě š š Ž ě ř ř ě Ž ň Ú ě ř Ž ř ě ý ý ě ý ě ý ý ř ě ý ú ý ř ě Č ž ř ě ř ě ý Ž ř š ě ě š Í ě ý ý ě ý Ž ř Ž ě Ž ř Ž ě ě Ž ř š ě ě ř Úř ý Ž ř š ě ě

Více

Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž Ž Ž ž ž Ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž

Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž Ž Ž ž ž Ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž Ž ř Ť ý ř ý ř ř Ž ř ř ů ř ř ř ů ř ž ů ů Ž ž ř ř ž ř ř ř ůž ý ů řů ý ůž ý ď ů Ťž Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž

Více

ť ť Ť Č ú Č ň ů Ž ě ů ě ě ě ě š Č ě Ž Ž ě š Č š Č ě Ž ž Č ě Ž š Ž ň Ž Íž ě Á ÁŘ Á ů Č ě Č ě Ž š ě Ž Ž ě ň Č ě Ž ů š ů ě ů Č Š ě š ů ě Ž Ú ě Í ě ě Ú ě š ň ž Č š š Ú ě š ů Í ě Ž ú ň ň ž Ž Ý š š Ý ě š ů ě

Více

Ě Á ř ě ř ř ř ě úř ř úř ě ýúř ý ý ě ď ý ú ýú ě Ě Ú Á ř š ú ř ě ě š ř ů Ž ř š ú ě ý ú ě ů ú ě ě ě š ř ů ř ě ě š ř ů ě Ú ě ý ú ú ě ř ů Ž ř ň ř ř š ě ě ú ý ř ě ě ď ý ý ě ú ě ě ě ů ů ý ě ú ě ú ř ř ěř ů Ž ú

Více

ř ř š ř ů ř š ěř š ř ý ý ř ě Úř ě š ě ř ů ě Í ě ř ť ř ú ýš ř ů Č ý ýš ý ů ý Ú Č ř Č ř ý Š ř ý ýš ý ů Č ý Č ý ř ě ěš úř ýš ý ř ů ý ý ů ý ý ř ý ý ě ř ý ů ě úř ú ú úř ý š ě š š ř š ě š ď ě ůč ý ů Č úř ř ů

Více

ě ř ý Č ý Č ě ěř Ú Č ú ů ýš ů ý ř ř č ě ě Š š ě ě ř ž ř š č ě Č ů ú ů Ř ů ú Č ů ě ú ě ú ď ě ú Č ř ň úč ě ú Č š ě š ú č ú ě ů ěš ě ú ě ú ýš ý ď č ř ž žá ýš ý ř ě ž ýš č č š ý ů ř ě č š č č ř č č ý ě Ú ň

Více

Č ř úř ě ř č ů č ř ěš úř úř Í ě ř ř úř Í ď ř ě č Á ÍŘ Í Í ř ž ř ř č ů č ě š č ů č Á Í Á Í č Ž č ěř ů Ť ř ě Š č č ř ů č Ž ů š š ů ě ř ě č ěř ů Ž č ěí ž ž ř ř ě Š ř ů č č ř ž Í ů ř š č ř č ř ěř ž ěř úč ě

Více

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti stanovení ceny obvyklé pozemku parc.č st. 513 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kudlovice, obec Kudlovice, jehož součástí je stavba č.p. 379 rodinný dům a pozemku parc

Více

1409.B-2-F1-010-000 A T E L I E R T S U N A M I ARCHITECTURE D E S I G N STUDIE

1409.B-2-F1-010-000 A T E L I E R T S U N A M I ARCHITECTURE D E S I G N STUDIE 1409.B-2-F1-010-000 STUDIE OBSAH: A/ Textová část 1.1. Identifikační údaje A/ Textová část 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zdůvodnění stavby, zadání 1.3. Rozsah zpracování návrhu stavby 1.4. Přehled výchozích

Více

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba www.atrea.cz Představení společnosti ATREA ATREA s.r.o. je česká společnost založená již v roce 1990 se zaměřením na systémy řízeného větrání s rekuperací

Více

Pavla Hanuše 252/4 500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí. potřeby objednatele

Pavla Hanuše 252/4 500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí. potřeby objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 99/2015 o ceně obvyklé pozemku ozn. jako p.č. st. 11/2, pozemku ozn. jako p.č. st. 11/3, pozemku ozn. jako p.č. st. 11/9, na pozemku stojí stavba č.p. 5, jiná st. pozemku ozn. jako

Více

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Dokumentace: pro PROVÁDĚNÍ STAVBY Datum : 05/ 2013 Projektant : Ing.Josef Bolcek, : B-PROJEKT, ČECHOVA 156, 756 61 Rožnov p.r. IČ: 41023161-1 - A1. Identifikační údaje :

Více

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA 1. Úvod Účelem tohoto posouzení je návrh možných řešení opraav areálu koupaliště města Studénka, pojmenování problémů a nedostatků současného stavu areálu

Více

- KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech

- KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech - KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech Stupeň dokumentace: Technická pomoc zahrnující činnosti a výkony umožňující vyhodnocení nutného rozsahu rekonstrukce budovy zámku - Doksy Objednatel:

Více

ÚVODNÍ INFORMACE DNEŠNÍ STAV

ÚVODNÍ INFORMACE DNEŠNÍ STAV název projektu kulturní dům a kino Chlumec architektonická studie nového využití datum červen 2015 objednatel město Chlumec Krušnohorská 39 403 39 Chlumec zpracovatel ing.arch. Ondřej Tuček ing.arch. Viktor

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

PLZEŇ AQUAPARK II. Analýza financování

PLZEŇ AQUAPARK II. Analýza financování PLZEŇ AQUAPARK II Analýza financování Květen 2013 Zadavatel studie: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, p.o. Škroupova 5, 305 84 Plzeň IČO: 002 27 277 Zpracovatel studie: NOSTA-HERTZ spol. s r.o. Perucká

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 10. 2. 2016 Věc: Studie cyklistického areálu Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka Zpracoval: Mgr. Jakub Derynk, referent

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov K č.j.: HSKV- 526-2/2014-SO Sokolov 14. b ezna 2014 Počet listů : 1 P ílohy : 0 JURICA a.s. Ul.

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

Hotel Vydra *** Srní. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com

Hotel Vydra *** Srní. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com Hotel Vydra *** Srní Hotelový areál v centru Národního parku Šumava Ubytovací kapacita 65 lůžek ve 25 pokojích Celková výměra podlahových ploch cca 3 050 m² Celková výměra pozemků 21 214 m 2 Vlastní parkoviště,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

DOMOV PRO SENIORY NA VÝTONI

DOMOV PRO SENIORY NA VÝTONI DIPLOMOVÁ PRÁCE DOMOV PRO SENIORY NA VÝTONI Jiří Jeřábek České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice PŘEDPOKLÁDANÝ POHYB PĚŠÍCH PŮVODNĚ NOVĚ ARCHIV DOKUMENTACE

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 CHLAZENÍ Dokumentace pro provádění stavby Zodp. projektant části PD : Ing.Marcel

Více

KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA TERMAL HOLIDAY VILLAGE ***+

KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA TERMAL HOLIDAY VILLAGE ***+ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA TERMAL HOLIDAY VILLAGE ***+ 4 - denní zájezd Léčivé a zážitkové hotelové lázně Kehida s vodní plochou 2 400 m2, patří mezi vůbec nejoblíbenější lázně našich klientů a to díky profesionálním

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 29. 4. 2015 bod programu: 7 věc: Plavecký areál Klíše dodatečné stavební práce 2 informace dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Lenka Matulová, odbor rozvoje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

Ě Ř Ž ÁŘ Ě Ň Á Í Á ÁŽ ŮŽ ů Ž Ž ůž Ž ů ů Ž Ž Ž Ť Ž Ž Ž Ž ů ď ů ť ď ď Í Ž Ž Č ú ů Ž ď ú Ž Í ů Ž ú Ž Ž ů ů ů Ž ů Ž ů ť Ž Ž Ž Ž Ů ň ů ů Í Ž Ž ů ůž ť ÁŽ ť Í Ě Ř Č ů Ž Ž ů Ž ú Ž Í ÍÍ Ž Ž Ž Ž Ž Ž ů Ž Ž Ž Í Í

Více

ř ý ř Ž ý Ž Ž Ž Ž ř ň ý ů Ž ž Ž ř Ž Ž Í ý ů Ž Ž Ž Ž Ž ř ň Ó Í Í ý ů Ž Ž Ž ď š ř ý ř ý ř ý ř ř ú Ž Š ř Ů ř Ž ř ý Ž Ž Ú ř ý ř ý ř ý ř ř ú Ž Š ř ů ř Ž ř ý Ž Ž ř ý ř ý ř ý ř ř ú ž š ř ů ř Ž ř ý Ž Ž Ú Á ž ř

Více

R O Z H O D N U T Í. Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

R O Z H O D N U T Í. Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/5961/16 Spis. zn.: ZN/1871/ŽP/16 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 4 Vyřizuje: Ing. Jiří

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Obec Bystřice Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bystřice Zastupitelstvo obce Bystřice schválilo na

Více

MALÁ FITNESS A WELLNESS

MALÁ FITNESS A WELLNESS TYPOLOGICKÁ PŘÍPRAVA_ATV2 MALÁ FITNESS A WELLNESS VYPRACOVALY: Michaela Doležalová Sarah Sommerová 1 NORMY_ ČSN EN 15312 Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a bezpečnostní požadavky,

Více

Novostavba rodinného domu Nové Jirny

Novostavba rodinného domu Nové Jirny www.csukas.com únor 2013 obsah 2 identifikační údaje stavby 3 průvodní zpráva 4 prostorové schéma 5 dispozice přízemí... 1:100 6 dispozice podkroví.... 1:100 7 podélný řez domem.... 1:100 8 nadhledové

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

Š ů Š Á š ů ů Ú Č š ů š ů ů ť ť ů ů Č š ů ů ů š ú Ú š ú Č ů ů š ň š Ú ů ů Á Í ť ú š Ě ů ů š ů š ň ň š ú ň š Í ň Č Í Ý Š Š Í Á š ú Ů Ž Ú š š š ú Č š š ů ů š ť ů ů ů š š š ů š ň š š š Ň ň š š š š ň ú ú Č

Více

ě ř Ť ř ě č ř ý ě ě š ř ů č Ť š ú ě ě ě ř ě ě š úř ř ý ř úř ř ý ř ě ě ř ě ř ě š č ě č š ř ů č ů ř š ý ý ě ř š ů čů ů ě ý ě ý ě Žš č ý ěž ý ý ý ý ě š ě ů šř ř ýš ě ř ě Ž č ý ý šť ž ž ý šť ř š š ě řč č Ň

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

ř ř á á ý é ř é á ň ž ý á ý č ř á ů ř á ř á á ň řá ý á ý č ň ř č ý ř á š č á é ň á ů á ý á á š é č ů š č ů š č é á č š č é ž š á ř ý ř ý š á ř á ř ř ř ř ř á ý č Č ř ř é ý č ž ů á ů á ř é á č č á ý ž ž

Více

Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

Ekonomická bilance provozu koupaliště Mašková Zahrada v Turnově Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově BAZÉNY a WELLNESS s.r.o., Nad Šutkou 41E, 182 00 PRAHA 8 projekce@bazeny-wellness.cz, tel.: 284 021 911, http:// www.bazeny-wellness.cz

Více

ť š č ř ó Ý ř č š ř ď ů ř ý ý ř ř žž Č Č č ú ř ý Č ý ř ž č ůť Á Í Ě ř ř ř ž č ř ý š ř ů Ť ý ř ř ř ž ž žš ý ý ř ž ř ř č č ý ý ř ý č ř Ť ř ž ý ř ř ř č ý ř č ž ř č č č ů Ť ř č ř ř ž č ř ť ť š č ř ř č ř š

Více

š š Š ř ř š ú ř ř Á ř ú š ř ř ů ú ú š ú š Č Č Á ř ř řš š Č Č š ř Á ř š ř š ř Š Č Á Š Š ř ř Č ř ň š š ř ř š ř ř ř ř Č ň ú š ř ř š š š ř ř ř ř š Č ň ř š ř š š ř ř ř š Á Ť Ť ú ř ů š š ř ř Á š Š š ú š ů Á

Více

Č á á č Č č řůč ý č ě ý í á ř ú ř í ě č á á í Ž ě í í ý ý ří á Š ě č ý Í Ť á á ěšť Ž í í á Íí í Ž á í ý áš ě í ř á š č šíř č á á í ř á í í á í í á č í š č ý í ý Č ě á á č č ří Ž ř í ú ší í ěž í ú ří í

Více

ÍÍ ů Š ý ú ý ú é é ý é Í é é é Í ý é Ž Ž é é ý é ý ý ý ý é ý é é é é é é é é ú é ú ý ý é Í é é ý é Í é ů é é ý Í Ž ů ý é Ž ý ú ý é é ú é é ů é ý ý ý é ů ů é Ž ů é é Ž é é ů Ž é ý ů é ý Í Í é ů é ů é ů

Více

č ú ý Ú š ě Č Í Ú š ě ě ý ý č ň Ř ň Ú ý č ú ě ž ě ě Ú ý č ě ý ě ě ý ó ě ý ý Ř č č ě ž č ý ž ý č ú ž ý ů ú č ě ý ú š ý š š š š ě ě š šň ť Í ý ý ů Ř ůč ě č ú ž Í ž ý ě ů ý ě ó š ě ě ž ž ý ý ě ů ý ů ě ů š

Více

ř ý š ě š ř ř ř č ř ý š é š ř č Ě ý ů é š ř č é ě é ř ř ý š é š ř š š ř č ý é é é é č č ě ý č é č é č š ř ř ž ý ř Á é č š ř ř Ž ý ř ý č š ý ž ú Í ý č š ý Ž Ú é č č ě ý ý ý Ž é č č ě ý ý ý ý Ž ý ť ý ě ě

Více

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů OBSAH část A textová část A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů část B výkresová část B 01. Situace - stávající stav +

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 1. ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 1. ETAPA Milady Horákové 66/103 160 00 Praha 6 - Hradčany tel.: 220 612 211, atelier@omegaproject.cz STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 1. ETAPA místo stavby: Ortenovo nám. 1505/37,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

ř ř ů ž č č Ě Á čá Á ý ý ý ř Ř Š ý č ů Ř š č ý Ř ž Ř ů ý ž Ř ůž ý ů Ř č čů Č ř Ř ř ů ř Š ř ú ý č č ř ř ž č Ň ó ť ó š ř č š ř š č ý č š ý Ř ř ř č š ř š ř ů ý ů ř ř ů š ř ř ý ý ř ýš ů ý ý ů ř š ř š š Ř š

Více

ř ň Ú ř ú ň ů ýř ý ý ř ó ó ó ž š Á ď ý ť ť ž Ó š Í Í Í ÍÝš Í š ť Ť Í Í š Ť Í š Ó Í š ť Í Í š ť Í ť Ú ť š ť Í Í Í Í Ó ž Í Š Ť Š Á š ť š ž Í š Í ž Í Š Í Í Š Ý š ší Š Í ť š ťí Í š ť Í Í ŠÍ ň Ů Í ť Í ť Á ť

Více

Ý Š Ú Í ř Í Í Á ř ř ř ř Í ř ř Í ř ř ř Ó Č Š ó Š Š Č Č ř ó Í Ž Í Í Í ž ď Ě ú Í Č Í ú Č Č Ú ř Žř ťů ů ř ř Ž ÍŽ Č Č Č ů ř ř ů ů ř Č ů ů ů ř ů Č ú Č ř ť ř Ů ú ř Í Ó ů ů ř ř ř Č Ž ť Š ú Š ř ř ř Ú ů ů Š ť ř

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

ú ě ě Í ú ú Í ú ú ě ě ě Í ú ú ů ň Ů ě ě Í Í ě Ů ú ě Í ů Í Ů ů ě ň ů ú ě ě ů ň ň ú ě ě ů ú Í ň Í ú ě ú Í ě ň š Í ě ú ú ě ú ů ě ť ť Ů ě Í š ě ň ů ě ě š ú ší Í ú ě Ů ě ú ě ň Ú ě ó ú ě ú ú ě ě ů ů ů ú Á ě

Více

ž Ť č Ž ž Ž č ě Ť ě ě ž Ž Ť Ž č č č Í Ž Ť ě ě ě č Ž ě ě ě ť ž č ě ž ú Ž ú Š č ú ú ž ť Í Í ě ě ž š ž š č Ž Ž Ť ě č ě ě š ěž ť ž č ú ú š žš č ž ž ž ž č č ě Ě ě š č ě ě Ě š Ě č Ť Ě ě Ť ě č ě Ť Ť č č ě č Ť

Více

Á Á Í ú ď Ž Í ď Š Ž ň ň ú Š ú Ž Á ÁŘ Á ŇÁ Ž Š ď ú Š Ú Í ú Č Š ň ú Ř Č ň Í Ř Ž Í ď Ž ň Ž Í ň ú ť ú Ž ú Č ť ó ú Ž Ž ď ň Š ň ó Ž ú ó Ž Š ú Ž Ť Ž ó ú Š Č ú Í ú Ž Č Í ó ó ú Ú ó ú Ž Í ú Í Č Ž Š ň ú Í ú ň ó ó

Více

Č E S K É V Y S O K É U Č E N Í T E C H N I C K É F A K U L T A A R C H I T E K T U R Y. Návrh interiéru KAVÁRNA NA NÁMĚSTÍ V KOSTELCI NAD ORLICÍ

Č E S K É V Y S O K É U Č E N Í T E C H N I C K É F A K U L T A A R C H I T E K T U R Y. Návrh interiéru KAVÁRNA NA NÁMĚSTÍ V KOSTELCI NAD ORLICÍ Č E S K É V Y S O K É U Č E N Í T E C H N I C K É F A K U L T A A R C H I T E K T U R Y Návrh interiéru KAVÁRNA NA NÁMĚSTÍ V KOSTELCI NAD ORLICÍ Technická zpráva Atelier Doc.Ing.akad.arch Jiří Mojžíš vypracoval

Více

Á Á Ý Í Ů Ó ť Ť ť ň ň Ó Í Ť ň Ó ň Ó Ť Ť ň Ť Ó Ý ť ť Ť Ó ň Ť Ť Ó ň Ó Ť Ó Ť Ť Í Ť Ť Ó Ř Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň Ť Ř Ť Ť Ď Ť Š Ť Ó ú ú Ť ň Ť Ť ň ň Ť ň Ť ň Ť Ť ň Ť Ť Ý ť Ť ň ť Í Ť Ť Í Ť Ť ň ň Ť Ť Í Í Í ň Ť ň Ť Í Ť

Více

Technická zpráva. Vymezení prací veřejné zakázky pro výběr zhotovitele ve věci oprav po havárii vody na detašovaném pracovišti Duškova 7, Praha 5

Technická zpráva. Vymezení prací veřejné zakázky pro výběr zhotovitele ve věci oprav po havárii vody na detašovaném pracovišti Duškova 7, Praha 5 Technická zpráva Obsah : Vymezení prací veřejné zakázky pro výběr zhotovitele ve věci oprav po havárii vody na detašovaném pracovišti Duškova 7, Praha 5 Stavba : Budova Vysoké školy zdravotnické, Duškova

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Σ...2.650,- tis. Kč. Oprava příjezdové cesty...70,- tis. Kč = předpokládána ½ celkových nákladů (celková cena 140,- tis. Kč)

Σ...2.650,- tis. Kč. Oprava příjezdové cesty...70,- tis. Kč = předpokládána ½ celkových nákladů (celková cena 140,- tis. Kč) Budova karlovarského pracoviště GIBS se nachází v intravilánu města Karlovy Vary ve Staré Roli na hranici zóny občanské vybavenosti a zóny čistého městského bydlení, kde tvoří součást uliční zástavby Truhlářské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 859/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 859/2016 Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 603 380 165; E-mail karbanova@zkdusek.com ZNALECKÝ POSUDEK č. 859/2016 o odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí, v rozsahu ideální jedné poloviny

Více

Znalecký posudek číslo 2503-31/10

Znalecký posudek číslo 2503-31/10 Znalecký posudek číslo 2503-31/10 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí spoluvlastnického podílu ideální ½ na rodinném domě č.p. 55 nacházejícím se na pozemku parc.č. 320, vše se všemi součástmi,

Více

OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT CENTRÁLNÍCH KLINICKÝCH LABORATOŘÍ úprava objemové studie 05 / 2014

OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT CENTRÁLNÍCH KLINICKÝCH LABORATOŘÍ úprava objemové studie 05 / 2014 OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT CENTRÁLNÍCH KLINICKÝCH LABORATOŘÍ úprava objemové studie 05 / 2014 identifikace projektu OBSAH NÁZEV AKCE lokalita datum zhotovitel OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT CENTRÁLNÍCH

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

OPRAVY NA DOMĚ Č.P. 484 V ULICI NAD ŠKOLAMI, SEMILY

OPRAVY NA DOMĚ Č.P. 484 V ULICI NAD ŠKOLAMI, SEMILY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ na zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č.137/2006, o veřejných zakázkách STAVEBNÍ PRÁCE OPRAVY NA DOMĚ Č.P. 484 V ULICI NAD ŠKOLAMI, SEMILY

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

Rekonstrukce a dostavba RD, parc.č. 499, 500/1, 500/2, k.ú. Nebušice

Rekonstrukce a dostavba RD, parc.č. 499, 500/1, 500/2, k.ú. Nebušice HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Olexa Petr Mgr.A. ARCHITEKTURA&DESING, s.r.o. Daškova 3081/7 143 00 Praha 4 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1388201/2012/1/OZP/VI

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Dům na domě Atelier Jana Šépky a Petra Hájka, ČVUT FA zimní semestr 08 / 09

Dům na domě Atelier Jana Šépky a Petra Hájka, ČVUT FA zimní semestr 08 / 09 Dům na domě Atelier Jana Šépky a Petra Hájka, ČVUT FA zimní semestr 08 / 09 Atelier Jana Šépky a Petra Hájka vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. akad. arch. Petr Hájek Grafická 20, Praha 5,

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

š š ě š š ňí ě Í Í š Ž Č ťí ň ú š Č ú Č ě ě Ž ě ď š š ě ě š š š ú š š ě Ž Č ě š ě ě ě ě ě š Žň š ě ě š ě Ž ě Ž ň ě Ž ě š Ž ě š Ž š š Ž š š ěí ě š ěí ě ě ň ě ě ě ě ě š š ě ě ě ě š š š š ě ě ě Í ď Í š ě

Více

á Ú á ú á Ú Ú ř Č Č ř ě á á ř á á š ě á Ž á á ě á š á á á ř ě ě Ž ářú ě ě Ú ář á ář Ú á ř ě á á ě ě Ú ě ř š á á š á á ě ě Ú Ú á á ř á ě ď ú š š ů ř ů ě š ř ů š ř á ú Ž š ř ů ě á š ů ů ě á Ž š ř š ř ř š

Více

SUTERÉN VESTIBUL BAZÉNOVÁ HALA WELLNESS A SAUNY OBČERSTVENI A RESTAURACE PROVOZNÍ PROSTORY

SUTERÉN VESTIBUL BAZÉNOVÁ HALA WELLNESS A SAUNY OBČERSTVENI A RESTAURACE PROVOZNÍ PROSTORY 01 TYČ PRO PŘIPOUTANÍ KOČÁRKŮ 02 LAVICE 03 TECHNICKÝ VSTUP 04 PODAVAČI OKNO -BAR 05 TURNIKETY 06 ZOUVACl LAVICE 07 ÚPRAVNA-ZRCADLA 08 KABINKA 09 RODINNÁ KABINKA 10 HYGIENICKÝ FILTRU (BOČNlTRYSKY) 11 VYHŘÍVANÁ

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni:

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni: Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj urbanismu, architektury a veřejného prostoru, konané dne 06.11.2015 od 15:00 do 18:45, v malé zasedací síni ÚMČ P7 č.dv. 225. Seznam členů komise: PhDr. Richard Biegel,

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Zpracoval: Ing. Jiří Šírek místostarosta města

Více

Výsledek: Shromáždění schvaluje vyřezání starých dřevin (thují) před objektem a následnou úpravu plochy nízkým porostem.

Výsledek: Shromáždění schvaluje vyřezání starých dřevin (thují) před objektem a následnou úpravu plochy nízkým porostem. Zápis z jednání na schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420 409, 713, 714 (dále jen SVJ ) se sídlem Praha 9, Jablonecká 412, a členů družstva, která se konala dne 3. prosince 2009

Více