Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj"

Transkript

1 Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

2 DALŠÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAMY, DO KTERÝCH SE V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU MŮŽETE PŘIHLÁSIT Přehled číslo a název vzdělávacích programů: 1. Zvyšování osobní efektivity, syndrom vyhoření, zvládání stresových situací 2. Krizové situace, ochrana člověka za mimořádných událostí 3. Zákoník práce, Listina základních práv a svobod 4. Legislativa ve výkonu strážníka obecní (městské) policie 5. Činnost v oblasti dohledu nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích 6. Základy spolupráce s cizineckou policií 7. Ochrana životního prostředí 8. Týmová spolupráce 9. Komunikace se zdravotně postiženým 10. Extremistické projevy jako možná příčina krizové situace 11. Etika a základní komunikační dovednosti při výkonu profese bezpečnostních složek 12. Praktický nácvik zdravotnické první pomoci 13. Zásady součinnosti mezi jednotkami MP, IZS a fyzickou ostrahou 14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 15. Zásady ochrany informací 16. Taktika a metodika v rámci plnění povinností a oprávnění strážníků 17. Akceptace právních norem v meziprolongačním období 18. Asertivita a sociální percepce v rámci zásahu do práv a svobod občanů 19. Zbrojní průkaz a právní aspekty použití služební zbraně 2

3 Asertivita a sociální percepce v rámci zásahu do práv a svobod občanů Lektor: PhDr. Pospíšil Miroslav Obsah školení a výcviku: - Co je to asertivní a efektivní komunikace, jak může pomoci bezpečnosti občanů - Konkrétní cíle verbální komunikace - Základní teze asertivity postoje silného, morálního - Jak využijete znalostí neverbální komunikace ve službě - Barva hlasu výška, zabarvení vyjádření zákonného důvodu - cvičení - Postup při používání asertivity strážníky MP - Vzorové zahájení komunikace na základě cíle - cvičení - Negativní a pozitivní formulace a myšlení - Slova s pozitivním a negativním nábojem dráždivá slova - Kompliment, pochvala, psychické pohlazení, obdiv řádně se chovajících občanů - Správné kladení otázek, jak se dostat z konfliktu ve službě - Zásady aktivního naslouchání druhému člověku - Agresivní komunikace shazování důstojnosti občana - Reakce na urážky, vmetky ze strany občanů, co se děje ve vašem mozku - cvičení - Strážník se občas může dostat do situace, kdy potřebuje říci NE - cvičení - Jak reagovat asertivně na odmítnutí vaší žádosti, přání, prosby nebo vašeho požadavku efektivně - Kritika, kritizování druhých lidí, sebekritika, přijetí kritiky - cvičení - Sociální percepce a hlavní chyby ve vnímání - Trénink ke zvýšení objektivity vlastního vnímání reality Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3

4 Asertivita v globálním pojetí a začlenění do vztahů je komunikačním stylem, uměním naslouchat a respektovat jiné, přijímat svět kolem sebe takový jaký je. Hledá řešení, nikoliv viníka. Dokáže věcně čelit útokům i manipulacím. A také si nenechá všechno líbit. Na druhé straně dokáže podpořit i pasivnější jedince. Ve vztahu s autoritou jasně vymezuje kompetence, odděluje věci osobních od pracovních, je vytrvalá a trpělivá, funguje v duchu zachování osobní důstojnosti podřízeného i nadřízeného. Asertivita je jednou z cest, jak umět pomoci sobě samotným, vážit si sebe sama a být zodpovědní za to, co pro sebe uděláme i neuděláme. Verbální komunikace, efektivní, asertivní komunikace Komunikační dovednosti patří k základní výbavě úspěšného člověka. Zlepšují vztahy mezi lidmi i vnitrofiremní komunikaci. Kolik % tvoří komunikace ve vaší práci? Slovo komunikace znamená styk, spojení, přenos informace. Vnitrofiremní komunikace znamená propojení firmy pomocí komunikace. Kvalita komunikace má přímý vliv na úroveň mezilidských vztahů i úroveň řízení každé organizace. Řada lidí má vážné problémy s komunikací. Nedokážou vyjadřovat, co cítí a co si myslí, neumí naslouchat a nacházet tak cestu k druhým lidem. I mnohé organizace si uvědomují, že špatně fungující vnitrofiremní komunikace je vážnou překážkou jejich snahy o zvyšování výkonu, kvality a efektivity. Naopak organizace, které dokážou rychle a bez předsudků pracovat s velkým množstvím informací, operativně je vyhodnocovat, přenášet a promítat do svých záměrů, se těší prosperitě. Patří vaše MP k těmto organizacím? Proces komunikace. Ideálním stavem procesu komunikace je bezchybné přenesení od autora na místo určení a zde správné pochopení. Cesta informace od jejího autora k tomu, komu je určena, bývá často složitá. Potíže se násobí tam, kde informace přechází přes několik článků a její část se může ztrácet nebo zkreslovat. Přenos informací. Základní rozhodnutí při předávání informace se týká dvou oblastí: výběru optimálního média přenosu a volby vhodných informačních kanálů. Pro strážníka je nejčastěji používaným médiem přenosu porada, nařízení velitele, text vyhlášky, zákona. Informační kanál je přímá řeč s občanem, články v novinách, relace v TV. Každá informace musí být jednoduchá, jednoznačná, vyjadřujete to, co chcete, umožňuje informaci zafixovat v mysli občana. Používání nadbytečných slov zatemňuje přenos informace. Vývojové fáze komunikace. Existují čtyři fáze vývoje komunikace, které určují úroveň interpersonální i vnitrofiremní komunikace: Fáze pseudokomunikace, fáze manipulativní, fáze odbourávání komunikačních bariér a fáze skutečné komunikace. Komunikační dovednosti. Ovládnutí komunikačních dovedností podmiňuje úspěšnost v celé řadě činností strážníka. Komunikačním dovednostem se lze naučit. Není to něco, co by bylo hluboce zakořeněno v osobnosti (i když jisté typy osobnosti si osvojí komunikační dovednosti snáze, jiné obtížněji) a osvojení těchto dovedností rovněž nemění to, co je v nás hluboce zakořeněno hodnoty a temperament. Jsou jen to nástroje, které usnadňují a zefektivňují naše každodenní působení. Mezi komunikační dovednosti řadíme asertivní komunikaci, naslouchání, kladení otázek, vyjednávání a řeč těla. 4

5 Vést diskusi na přiměřené úrovni ještě stále není v našich podmínkách běžné. Může se vám stát, že v diskusi narazíte na člověka používajícího různé řečnické triky, manipulace, devalvace. Musíme proto umět je rozeznat a odpovídajícím způsobem na ně zareagovat. (př. Občan: Vy jste se zbláznil a já s na vaše představy mohu vykašlat strážník: Žádám vás, abyste s tím urážením hned přestal. To, co říkáte je z hlediska zákona nepřijatelné ) Obecný cíl komunikace obnovit veřejný pořádek, zabránit pokračování v přestupku či trestném činu, přinutit občana k nápravě, poučit občana, informovat ho, pomoci mu vyřešit jeho problém, prevence, varování, výchova lidí i dětí k dodržování zákonů a vyhlášek, získávání informací, předávání informací, odstranění z ulic osob, které vytváří problémy a ohrožují sami sebe. Konkrétní cíle verbální komunikace - informovat dopustil jste se přestupku a proto vám ukládám vám pokutu ve výši, sem je vjezd zakázán, máte prasklinu na čelním skle, nesvítí vám hlavní reflektor, nemůžete dále pokračovat v jízdě (toto sdělení neberte jako vyhrůžku, ale jako informaci) - poučit varovat dát radu orientovat občana nahrávám si náš rozhovor a bude to použito jako důkazního prostředku tady nemůžete stát, žádám vás, abyste odjel na jiné místo - bránit se proti urážce slyšel jsem dobře, že mi říkáte, že jsem čurák, debil, magor? Že MP je banda idiotů? Vaše urážky se míjí účinkem, neberu je osobně. (Nemůžete zvyšovat výši pokuty za přestupek na základě nevhodného jednání občana. Urážení strážníka na ulici je jiný přestupek a řeší ho odbor správních činností) Strážník musí být k projevům občana tolerantnější, musí mít vysoký stupeň frustrační tolerance, musí být tzv. splachovací) - přesvědčit bezdomovce o tom, že nebude kálet na ulici, nebude žebrat tam, kde je to zakázáno, nebude vyhazovat věci z koše, půjde spát do ubytovny, začne pracovat, přestane pít velké dávky alkoholu přesvědčit občanku, že nebude venčit svého psa na dětském hřišti přestupce, ab zaplatil pokutu na místě, protože při projednání odborem správních činností bude pokuta podstatně dražší aby si děti nehrály na silnici, ale na hřišti, aby nepřebíhaly silnici těsně před jedoucím vozidlem - získat někoho pro něco slušné občany, aby oznamovali trestné činy či přestupky svých sousedů, aby se starali o svou bezpečnost sami a nedávali příležitost ke krádežím a vloupáním, aby se více starali a chránili svůj majetek. Pokud existuje důvěra mezi občany a strážníkem MP, občan poskytne důležité informace o přestupcích jiných občanů. Nebude se bát posměchu nebo nepochopení situace. Občané by neměli informace selektovat na důležité a nepodstatné, to udělá strážník sám. - aktivovat a motivovat k určité činnosti nebo odradit od jiné činnosti chci vás požádat, abyste tolik nekřičel, máte pocit, že já na vás křičím? Není vám hanba křičet na ženu strážníka?... upozorňuji vás, že pokud využíváte k prostituci nesvéprávnou osobu, je to trestný čin. 5

6 - pomoci občanovi z jeho těžkostí (pozor úzkostný člověk chce často ujišťovat, extrémně mu nic nevysvětlujte, neujišťujte ho, nebo se dostanete do komunikační pasti. Strážník nesmí říci dítěti hlavně mi neříkej, co si myslíš, musel bych to pak řešit!)) - vyslechnout stěžovatele, naslouchat mu, projevit empatii, podpořit ho - dejte si pozor na přestupce, který nereaguje, mlčí, přemýšlí fixuje si to, co slyšel od vás, snaží se informací využít proti vám, snaží se vykroutit se, vyvléct se z nepříjemné situace hystrioni mluví extrémně pomalu, kontrolují se tak, aby nevybuchli - obtížné jednání je s osobou dominantní, která se snaží svést přestupek na osobu blízkou, neustupujte mu, snažte se zjistit další provinění, této osobně nevadí, že jsou přítomni další lidé, je většinou velmi sebevědomý V práci strážníka je těžké rozpoznat typ osobnosti, jednání je většinou krátké. Strážník musí vystupovat srozumitelně, přiměřeně situaci, jasně vyslovit pokyny. Arogance a nadřazenost jsou nejčastějším zdrojem podrážděnosti a agrese kontrolované osoby. Udílením nejasných a nepřesných pokynů a jejich nepochopení dochází ke zbytečným stresujícím situacím. Strážník se setkává s lidmi, jejich chování se mu může zdát divné, nestandardní, neobvyklém zvláštní. Zakročuje však pouze tehdy, pokud je jednání nezákonné. Strážník musí být profesionálně tolerantní vůči neobvyklým projevům chování, dokud takové jednání neomezuje či nepoškozuje práva jiných lidí. Pak již musí zakročit. Vzorové zahájení komunikace na základě cíle: Dopravní služba, řešení přestupků v dopravě Vzorové zahájení komunikace strážníka MP s občanem, který se dopustil přestupku. Při zastavování vozidla, je třeba dbát bezpečnosti, aby nedošlo ke zranění nebo smrti strážníka ani řidiče. Zastavujte vozidla jen na místě bezpečném. Doporučuje se, aby řidič zůstal sedět ve vozidle a stáhl okénko. Vystoupí z vozu jen na pokyn strážníka. Dobrý den, pane řidiči. Předložte mi, prosím, doklady k řízené vozidla. (Kontrola dokladů, pozor na právníky!!! a lidi s titulem, kteří si často nepřipouští svou chybu). Pane řidiči Nováku, dopustil jste se dopravního přestupku. Víte o tom? (přestupce si musí být vědom přestupku, jinak není možno pokutu uložit občan má právo uvádět argumenty na svou obhajobu, pokud je obviněn z přestupku). Chcete se k tomu vyjádřit? ANO: Ukládám vám blokovou pokutu ve výši a být ochoten zaplatit NE občan nesouhlasí s pokutou: Strážník vysvětlí skutkovou podstatu přestupku a znovu se přestupce zeptá, zda si uvědomil, co udělal. NE: Nevysvětlovat dále, sepíšeme oznámení o dopravním přestupku (nevysvětlovat do nekonečna, nepřidávat další paragrafy a výhružky, protože mnoho slov, mnoho chyb. Občan si vám může skrytě nebo zjevně nahrávat na mobil). Vystupování slušné, důstojné. Většina přestupců v tomto okamžiku začne přestupek uznávat a je obvykle ochotno zaplatit. Uložit pokutu nebo napomenout občana. Před vyslovením částky uvážit okolnosti a přizpůsobit částku provinění. Výši vyslovené pokuty nesnižujte, protože ztrácíte 6

7 respekt. Nepřistupujte na handlování o výši pokuty, a nesnažte se vybrat alespoň malou pokutu. Pokud nabízí přestupce kompromis 200 Kč nebo osobu blízkou řekněte, že na toto jednání nepřistupujete a vyslovte výši pokuty. Pokud přestupce uznává svůj přestupek, ale není ochoten zaplatit uloženou výši pokuty, strážník sepíše oznámení o přestupku a předá ho do správního. Upozorní přestupce, že ve správním řízení zaplatí mnohem větší obnos než na místě. Pokud strážník neustoupí, občan často peníze vytáhne. Pokuta není samoúčelná, ale plní preventivní účel, aby se občan příště přestupku nedopouštěl. Někteří strážníci dopravní služby mají při zákroku přísný pohled, který má občana odradit od protestů. To však odporuje poslání MP. Neutrální tvář a korektní přístup zajistí respekt k MP. Špatný stereotyp je i přehlcení přestupce paragrafy a tím, co byste podle zákona mohli udělat. Nevyhrožujte, řekněte přímo, co je problémem, přestupkem a jaké přijmete opatření. Strážník nesmí řidiče zkoušet z předpisů. Nesmí připustit ani žoviální diskusi, sarkasmus, ironii, nesmí být přehnaně vstřícný a podbízivý. Ohrožuje to profesionalitu zákroku. Efektivní komunikace: - sledujte, jakých efektů jste v rozhovoru dosáhli, kolik efektů zbývá do úspěšného konce zákroku - nepoužívejte policejní slang, žargon, argot, mluvte zřetelně a jasně - udržujte si od občana emoční odstup, nesděluje mu osobní postoj k němu či přestupku, nebuďte nadřazení ani podřízení, nezneužívejte pravomoci úřední osoby, oddělte fakta od osobních názorů či postojů (vaše jednání nesmí skrytě vyznít jsi blbec, nemáš šanci, zaplať, jsi KO ) - jednejte jen o jedné věci, nepoužívejte hrozby, negativní srovnávání nebo soudy, neotiskujte svou osobnost do sdělení žádné úšlebky, ironie, dívání se na strop, oblohu - nerušte kolegu při zákroku, snižujte rušivé podněty, požádejte občany, aby pokračovali v chůzi a nesledovali zákrok, obsluhujte vysílačku - přemýšlejte o tom, co chcete, aby osoba slyšela a jak tomu má rozumět, ověřte si, že tomu osoba správně rozuměla (rozumíte tomu, co vám říkám?... je vám jasné, za co vám ukládám blokovou pokutu?...) - zopakujte klíčové body vašeho sdělení - nezvyšujte rychlost své řeči, používejte jednoduché věty, mluvte rétoricky správně, tempo řeči přizpůsobte občanovi, jeho věku, vzdělání, inteligenci, nehltejte slova a koncovky, - lidé, kteří mluví rychle a tiše, jsou úzkostní, nejistí, lžou, něco zakrývají, monotónně mluví lidé, kteří jsou tak naučení, chtějí mít problém za sebou, člověk, který mluví strojově, nemají o rozhovor zájem, potlačuje emoce, nechce sdělit, co si skutečně myslí - od strážníka se očekává klidná síla, sebevědomí, ráznost, energie, rozhodnost, mírně zvýšený hlas, který dodává důraz slovům někdy je třeba uklidnit občana 7

8 záměrným ztišením hlasu vůči bezdomovcům je třeba mluvit hlasitěji, jsou často pod vlivem alkoholu, mají porušený sluch Cvičení: Paní couvala s autem na parkovišti. Za auto skočila stará cikánka a "jako" spadla na kolena. Okamžitě začala ječet, že ji paní přejela, že má určitě otřes mozku, ať zavolají policajty. A jestli jí začne být špatně, tak i záchranku. Když strážníci přijeli, jedna svědkyně to nevydržela a sešla dolů svědčit ve prospěch řidičky - že z okna dobře viděla cikánku na všech čtyřech, ale že v žádném případě nemůže být zraněna na hlavě, na ni totiž vůbec nespadla. Řidička občance děkovala a tvrdila strážníkům, že má v autě parkovací signalizaci, které jí signalizuje překážku za autem, že jí však žádnou překážku nesignalizovalo. Strážníci věděli, že to Cikáni dělají a pak domnělé pachatele podobných "nehod" vydírají, požadují vysoká odškodnění a hojí se na nich z jejich pojistky. Předveďte rozhovor s Cikánkou, která se pokouší získat neoprávněnou výhodu. Předveďte klidnou sílu, sebevědomí, ráznost, energii a rozhodnost. Základní dovednosti komunikace pro strážníka rozpoznat, zda občan lže položit otázku tak, abyste zjistili, co potřebujete vědět otevřené otázky (jak to bylo? Co si o tom myslíte? Co jste viděl? Co se stalo potom?...) umět přesvědčovat umět reagovat na agresivitu dosáhnout své cíle při zákroku odmítnout neoprávněné požadavky občana, kolegy povzbudit k dalšímu vyjádření, komunikaci (řekněte mně ještě, prosím) shrnout důležité myšlenky, fakta, popsat emoce dávat najevo respekt, uznat význam druhého člověka Negativní a pozitivní formulace prohlášení Neposadíte se? Nejsem si jist, určitě nevím, berte prosím s rezervou to, co říkám Nechtěl byste to raději sepsat sám? Nechcete se napít vody? Nemáte zájem o to, abych Není to špatně úplně šatná věc Nechcete se uklidnit?! Nechci se pořád honit. Nechci se cítit neschopný a nepochopený. Nechci být stále ve stresu před velitelem. Bát se inspekčního důstojníka a chyby. Nechci se stále hádat s prostitutkami. Nechci ztrácet tolik času administrativou Nechci jen přežívat službu a být pasivní. Někdy mám pocit, že nic nemá smysl, nemohu dělat prevenci, jen vybírám pokuty. pozitivní, sebemotivující Chci být v pohodě, OK. Dělat vše v klidu. Mám jasnou představu, co ode mne velitel očekává, je to v souladu s posláním MP. 8

9 Nechci zažít vyhoření z profese. Nechci chodit všude pozdě. nic se mi nedaří mám špatné vztahy k lidem, nedůvěřuji lidem jsem k ničemu nikdo mne nepotřebuje nevěřím sám sobě všechno zkazím mám řadu osobních těžkostí nikdo mne nemá rád mám stále více práce bojím se o ztrátu zaměstnání mám deprese jsem nemocen Vím, jak předcházet vyhoření z práce. Chci být všude včas, aby na mne druzí nemuseli čekat. Slova s poštovní a negativním nábojem dráždivá slova Pozitivní slova usnadňují komunikaci, Negativní slova lidé slyší neradi, vzbuzují zlepšují vztah, jsou kladně přijímány v nich nelibost, odpor, podráždění, libost, zájem komplikují vztahy Kladné přijetí, radost, úspěch, pohoda, Prohra, porážka, smutek, ztráta, zákaz, bezpečí bolest, Vítězství, spolupráce, komfort, výběr, Hloupost, problém, konflikt, vina, trest, volba Možnost, široká nabídka, výhoda, služba Přestupek, nesmíš, pokuta, riziko, špatný den Skutečnost Problém Platit Uhradit, vyrovnat Cvičení: Rozdělte následující slova do dvou skupin: Na motivační - konstruktivně laděná slova na nemotivační - destruktivně laděná slova alternativy bariéry bezkonkurenční bezpečnost (bezpečí) bohužel extra garance hodnota chyba image jistota jo klidný komfort komplikace kvalita likvidace mimořádné služby možná možnost nabídka nákladné naprosto jedinečný nedostatky nelze nemožné nevhodné obava obtíž pohotový potíže pouze pověst pozornost problém profesionální překážky reference reklamace riskantní rychlost skvělý složité snad snadný spolehnutí strach široká škála špatné tradiční styl vada vhodnost výběr výhody výkonný vztah zamítnutí záruka zbytečné Pauzy v komunikaci položíte otázku a čekáte na odpověď čekám na odpověď? zajímá mne, co čem přemýšlíte? rád počkám, až si urovnáte myšlenky? Jste ochoten zaplatit blokovou pokutu na místě? Řekněte mi, co jste přesně viděl. Kolik lidí se tam pohyboval? Pozor na některé cizince- pokyvují hlavou, že rozumí, ale jen kývou a nerozumí. Barva hlasu výška, zabarvení vyjádření zákonného důvodu Žádám vás o doklady totožnosti (nesprávně požádám vás o doklady nejistota) Předložte doklad totožnosti. 9

10 Chci vás požádat o doklady předložte mi, prosím, doklady (nesprávně - vyndej tu občanku, ty kurvo) Dejte si pozor na výšku svého hlasu, muži jsou citlivější na vyšší zvuky než ženy. Cvičení: Zvon gong Snižte signály nejistoty když mluvíte s přestupcem, narovnejte se, intenzivně dýchejte, rozložte váhu na obě nohy, vyhněte se parazitním zvukům a slovní vatě. Pozor na parazitická slůvka (že ano, takže, jaksi, tedy apod.), odkašlání, různá nevhodná citoslovce ehm, ééé. Ty mozek produkuje, když je myšlení rychlejší než řeč. Když nedokáže zpracovat myšlenku, je nejistý a chce získat čas. Postoj i pohyb musí být účelný nekomíhat, nepřešlapovat. Ať uděláte cokoliv, má to vypadat jako byste právě to udělat chtěli. Desatero vystupování policisty před soudem (J.Hubert, policejní psycholog, 2009) 1. Mluvte pravdu, hovořte stručně a věcně, nesnažte se být výmluvní. 2. Odpovídejte jen, když jste tázáni, vždy vestoje, čelem k soudci, klidně a ochotně, dívejte se soudci do očí. 3. Dostavte se včas, společensky oblečeni a upraveni, v soudní síni i před ní vystupujte sebejistě, ale skromně, zdvořile a solidně. 4. Připravte se na výpověď, prostudujte si úřední záznamy, udělejte si chronologicky řazené poznámky, popřemýšlejte o daném případu. 5. Pozorně vyslechněte každou otázku a snažte se poznat její implicitní smysl, zejména když ji klade advokát, snažte se včas rozpoznat úskok. 6. Odpovídejte nahlas, slušně a s rozmyslem, nenechejte se honit a mást rychle kladenými a rychle střídajícími se dotazy advokáta. 7. Vypovídejte o skutečnostech, které jste svými smysly vnímali a co jste prožili, nedejte se zmanipulovat k vyjadřování svých názorů, dohadů a informací z doslechu. 8. Vyvarujte se projevů zaujatosti či škodolibosti vůči obžalovanému a předpojatého líčení událostí. 9. Nedejte se zneklidnit, když budete mít pocit, že soud straní obžalovanému, a nedejte se vyprovokovat k hněvu případnými urážkami a útoky advokáta. 10. Zachovejte důstojnost a vážnost, odpovídejte trpělivě i na nesmyslné a útočné otázky, bez ironie. Pokud klade advokát irelevantní osobní dotazy, optejte se soudce, zda musíte na ně odpovídat. Asertivita v práci strážníka MP. Asertivní chování se vyznačuje těmito základními prvky: Otevřená, upřímná a přiměřená komunikace s lidmi na všech úrovních. Aktivní zasazování se o realizaci svých tužeb a cílů. Vyjadřování vlastních pocitů přiměřenou formou. Umění požádat o to, co člověk potřebuje nebo chce. Schopnost neříkat ano když chce člověk říci ne. Schopnost přijímat odmítnutí bez rozladění a pocitů urážky či ponížení. Umění vyjádřit i přijmout kritiku či pochvalu. Jednat vždy s plným nasazením. Pro asertivní styl jednání je nezbytné respektovat určité zásady: a) Kontrolujte své emoce. b) Respektujte a tolerujte práva druhých. 10

11 c) Otevřeně vyjadřujte své skutečné pocity. d) Snažte se vidět sebe i druhé reálně. e) Snažte se poznat stanovisko druhého. f) Respektujte názory a přesvědčení druhých. g) Pozorně naslouchejte druhým lidem. h) Nesnažte se mít převahu za každou cenu. i) Buďte vstřícní kompromisům. j) Pokud se zmýlíte, přiznejte to a hledejte nápravu. k) Ujasněte si, co vlastně opravdu chcete. Asertivita je. Asertivita je cesta k dohodě. Asertivita je umění dělat kompromisy. Asertivita je emoční svoboda a pohoda. Asertivita je zodpovědnost za své vlastní kroky a rozhodování, zodpovědnost za kvalitu svého života. Asertivita je dospělost a zralost. Asertivita je jistota, že v konfliktu nebudu ubližovat druhému, avšak nenechám ublížit ani sobě. Asertivita je jistota, že nenechám v sobě nahromadit nepříjemné emoce do té míry, že by přerostly v agresi. Asertivita je jistota, že nestrávím svůj život pasivně v ústraní a s výčitkou vůči sobě samému, že jsem neschopný. Asertivita je umění nezávisle posoudit své klady a zápory a nést za ně odpovědnost. Asertivita je umění vychutnat si příjemné emoce spojené s vlastní osobou i s jinými lidmi. Asertivita je radost ze života. Asertivita je zdravé sebevědomí a jistota, že se nenechám ponižovat, zastrašovat ani jinak vydírat. Asertivita je umění chránit sebe a své blízké. Asertivita je schopnost rozpoznat své místo a kompetence v pracovních vztazích. Asertivita je umění konverzovat a naslouchat a cítit se přitom dobře. Asertivita je umění naslouchat, ale současně rozhovor umět řídit a vést k dohodnutému a plánovanému cíli. Pokud se nechováte asertivně, možná, že prožíváte některé z následujících pocitů deprese - z hněvu nasměrovaného dovnitř sebe sama, z pocitu bezmocnosti, beznaděje a nezvládání vlastního života odpor, nechuť, hnus - hněv vůči druhým za to, že s vámi manipulují nebo nad vámi mají vždy výhodu frustrace - Jak můžu jen být takový měkota? Proč dovoluji lidem, aby mě šikanovali? vznětlivost, násilí - jestliže nemůžete správně vyjádřit svůj hněv, hromadí se tak dlouho, až vybuchne formou násilí úzkost, vedoucí k vyhýbavosti - jestliže se začnete vyhýbat situacím nebo lidem, o nichž víte, že na vás budou působit nepříjemně, můžete propásnout zábavné činnosti, pracovní příležitosti, vztahy a spoustu dalších dobrých věcí v životě ubohé vztahy všech druhů - neasertivní lidé jsou často neschopni vyjádřit emoce jakéhokoliv druhu, ať záporné nebo kladné - pro vztah je vražedné, když si oba partneři nedokážou navzájem říct, co chtějí a potřebují a jak na ně ten druhý působí - nikdo neumí číst myšlenky. Totéž platí pro přátelství a v pracovních vztazích zdravotní tělesné potíže - bolesti hlavy, vředy, vysoký krevní tlak - všichni víme, co dělá stres s naším tělem, a asertivita, když se pro nás stane zvyklostí, umí od stresu pořádně ulevit rodičovské problémy - děti se rodí se schopností testovat hranice, které jim rodiče určí - jestliže rodiče nejsou asertivní a pevní, děti na ně rychle přestanou brát ohled! Lidé se chovají neasertivně zejména proto, že: mají silné agresivní sklony, které nedokážou ovládnout, 11

12 nabyli dojmu, že jejich dosavadní agresivní jednání se jim dosud v podstatě vyplácelo, jsou převážně pasivní, zažívají akutní stavy napětí, sklíčenosti, úzkosti, nejistoty, hněvu, nemají dostatek odvahy a sebedůvěry, podléhají kulturně tradovaným mýtům o správném lidském chování asertivní jednání neovládají, neznají jeho principy, nenaučili se jednat asertivně. asertivitu chápou nesprávně, jednostranně. Důraz je kladen pouze na práva a zájmy jedné ze zúčastněných stran. Na stranu druhou se poněkud (někdy zcela) zapomíná. Neberou-li se příliš v úvahu pocity druhých ani důsledky, které pro ně dané jednání má, může dojít až k záměně asertivity a agresivity. Druhá strana se potom může cítit zahnána do úzkých, poražená apod. Nedokážete pomoci druhým, jestliže nebudete sami sebou. Nemá smysl snažit se vypadat jako klidný a spokojený, jsem-li ve skutečnosti podrážděný a kritický. Nemá smysl dělat, že znám odpověď, když nevím, jak odpovědět. Nemá smysl vyvolávat dojem, že mám určitého člověka rád, když jsem proti němu naladěn nepřátelsky. Nemá smysl zdát se přesvědčeným, když jsem ve skutečnosti vylekaný a nejistý Pochopil jsem, že nemá smysl při stýkání se s lidmi nosit masku, dělat dojem, že zakouším jedno, a ve skutečnosti pociťovat něco docela jiného (Carl Rogers) Využívání asertivity v komunikaci s lidmi tedy může přinášet řadu výhod. Pro poučeného jedince může znamenat např. prostředek: proti snaze druhé strany vmanipulovat jej do činností nebo rozhodnutí, se kterými nechce nebo nemůže z různých důvodů souhlasit, prosazení něčeho co považuje za správné či prospěšné pro řešení dané situace, dosažení dohody na bázi kompromisu vyhovujícího oběma stranám Za jistých okolností může asertivita vyústit až v určitý egoismus a bohorovnost (nereagování na kritiku v důsledku vlastních hodnotících kritérií podporujících pozitivní sebehodnocení bez odpovídající reakce na nedostatky ve své práci). V některých situacích může na někoho (zejména akutně stresovaného) působit jako provokace (nedostatečné projevování úcty, drzost, arogance, manipulace, nepochopení jeho situace, (bagatelizace jeho obtíží) či výzva k soupeření (nebezpečí soupeření to v konečném výsledku může ústit až do neřešitelných patových situací. Jindy může působit asertivně jednající jedinec jako sobec v zaměřený výhradně na prosazování vlastního hodnocení situace a vlastních zájmů. Z hlediska asertivity má každý člověk práva pomůcka pro málo sebejisté a neurotické osoby (Bishop, S., Assertivness Training 1995). Právo rozhodovat o tom, jak budu trávit volný čas, právo na svůj čas, prostor, na své soukromí, právo na nerušený klid a odpočinek. Právo setkávat se s lidmi, se kterými chci, odmítat lidi, které nechci, právo mít rád koho chci a nemít rád toho, koho nechci. Právo požádat o to, co chci, stanovit si vlastní hodnoty a priority, mám právo být aktivní v osobní i veřejné sféře. Mohu si myslet, co chci, nezávisle na ostatních, mohu říkat, co chci, komu chci. 12

13 Právo na vlastní politickou orientaci, mohu věřit tomu, čemu chci, hovořit o tom, publikovat své názory, za které nesmím být potrestán, mám právo nevěřit jalovým slibům politiků a líbivým proklamacím, které nejsou míněny vážně. Právo na smutek ve smutných situacích a na radost v radostných situacích. Mohu však prožívat smutek tam, kde jsou jiní veselí a naopak, mám právo věřit v dnešek i budoucnost a nenechat se zastrašovat. Právo vyjádřit své potřeby, právo být úspěšný podle svých představ a kriterií, které mohou být v rozporu s manipulativními doporučeními reklam a časopisů. Právo na chyby a občasná selhání, zklamání druhých lidí, nenaplnění jejich očekávání. Nemusím svá tvrzení logicky zdůvodňovat ani se za ně ospravedlňovat. Některá tvrzení jsou intuitivní, citová, nedají se logicky dokázat, přesto je mohu zastávat. Právo nespěchat se svými rozhodnutími na nátlak druhých. Právo měnit se a rozvíjet se jako svobodná lidská bytost, možnost být sám sebou, žít zdravým životním stylem. Nemusím se doprošovat souhlasu druhých, pokud chci něco dělat, co na nich nezáleží. Právo být nezávislý na druhých lidech, na jejich přáních i darech, dobrých skutcích, manipulativních pokusech. Nemusím prosazovat nic, co by prospělo či uškodilo jiným lidem. Základní teze asertivity postoje silného, morálního člověka filozofie asertivity str. 29 POZNÁNÍ (vlastních potřeb, myšlenek, pocitů, dojmů), PROJEVENÍ (názorů, pocitů, potřeb, postojů, zájmů), PROSAZENÍ (respektující přijaté společenské zásady i druhé lidi). Mohu často konat to, co chci. V zaměstnání však musím dělat to, za co jsem placen, co mi nařídí manažer. Věřit tomu, čemu chci. Nevěřit tomu, čemu nechci, pochybovat o tom, co mi druzí říkají. Mohu si myslet, co chci, rozhodovat sám o svém životě. Sám jsem sobě posledním soudcem. Říkat to, co chci, vyjadřovat své pocity navenek. Říkat toto chci Já. Vím, že pro to musím také hodně udělat. Nemohu se spoléhat na druhé. Mohu sdělovat své představy, požadavky, názory a postoje komu chci. Učit se, co chci, vybírat si informace. Mohu navazovat s některými lidmi přátelství či lásku. Mohu odmítnout přátelství a lásku jiných lidí. Umím se přiměřeně vypořádat s konflikty ve svém okolí. Mohu realizovat svůj osobní potenciál, pokud budu skutečně chtít. Mohu se bránit manipulacím, klást otázky, ptát se čím jsem jiné naštval, zklamal, urazil. Nejsem povinen dělat jiné lidi šťastné na úkor sebe. Mohu odmítat nadměrné požadavky, říkat nemám zájem nechci nepotřebuji opravdu ne Chápu svou odlišnost od druhých a vím, že odlišnost je prospěšná, rozvíjí potenciál. Stejnost je nuda. Nesu si za to důsledky Dobré, či špatné vztahy s lidmi Budu mít jen skutečné přátele a ne ty, kteří se za ně vydávají. Bude jich málo. Za to, co říkám a publikuji, mohu být souzen. 13

14 Pokud někoho odmítnu, může se mi pomstít, příště mi také nevyhoví. Manipulátoři mne nebudou mít rádi. Dozvím se o sobě i tu pravdu, kterou bych raději neznal. Konflikty jsou nepříjemné a dočasně zhorší vztahy. moje práva práva druhé strany Asertivní člověk / manipulátor se nemůže prosadit Pasivní člověk / nerealizuje své možnosti, vzdá se předčasně Agresivní člověk vstoupí do práv druhých agresivně, nerespektuje je Pasivní chování se vyznačuje bezbranností vůči požadavkům druhých. Pasivnímu člověku chybí sebejistota. Ustupuje ostatním. Je nejistý. Stále se omlouvá. Vyhýbá se výměně názorů. Někdy je nadmíru a nepřirozeně snaživý, aby ho druzí nekritizovali. Jindy se vyhýbá sociálním kontaktům. Obviňuje okolí z agresivity. Má pocit, že ho druzí využívají. Často také využíván je. Někdy si pak vybije vztek na někom ještě slabším. Člověk je rozladěný, ale neřekne z čeho. Je jízlivý, sarkastický, vzdychá, práská dveřmi, ale neřekne, co mu vadí. Citově vydírá, šíří špatnou náladu, staví se do role oběti, naříká, trpí sebelítostí, má depresivní držení těla, nenamítá, mnoho nemluví, je úzkostlivý. Pokud nedosáhne svého je naštvaný, rozmrzelý, otrávený. Únikově jednající člověk nevyjadřuje jasně své pocity a přání. Upírá si vlastní práva. Jako by říkal: Co si myslím a chci já, není důležité. Na mně nezáleží, já se podrobím, rozhodni podle sebe. V skrytu si však myslí: Jestli ti na mně záleží, tak pochopíš, co chci, a uděláš to. Pokud se tak nestane, má velmi blízko k sebelítosti a k výčitkám typu: Mne nikdo nemá rád. Já pro nikoho nemám cenu. Takový typ jednání dokáže i u velmi trpělivých lidí vyvolat nečekanou vlnu agrese. Zákonitě pohrdání nebo v lepším případě soucit. Pasivní člověk se snaží konfliktu uniknout. (Bojím se, že budu poražen, musím utéct. Ať je po jeho, jenom ať není konflikt.) Plačící dítě v nás - zdroj pasivity Nikoho nezajímám Ať dělám, co dělám, dočkám se jen kritiky. Určitě sis musela všimnout... nemohla sis nevšimnout Všichni jsou proti mně zaujatí. Ty bys mně to přál, to je ti podobné (něco zlého) Já se tak snažím a vy si neuvědomujete, že mám také problémy. Kolikrát ještě budete na mne plivat? Mě se také nikdo neptá, jestli úkoly zvládnu nebo ne. Dělám si starosti, zda naše firma bude ještě příští rok existovat. Zase nový informační systém, kdo se to má pořád učit. A bude to k něčemu? Já o tom dost silně pochybuji. Přikázal mi to manažer, a co mám dělat podle vás? To si nerisknu, co kdyby to nevyšlo. Vám je to jedno, že mne vyhodí, co? 14

15 Pasivní chování Nestojí si za svými právy nebo je ostatní mají sklon ignorovat Potřeby, přání a názory vyjadřuje s omluvami, bojácně Potřeby, přání a názory vyjadřuje nepřímo, neupřímně Potřeby a přání jiných jsou důležitější než jeho vlastní Je pro něj těžké rozhodovat Cílem pasivního chování je získat a udržovat si přízeň ostatních a předcházet konfliktům Agresivní chování vede k prosazování sebe na úkor druhých. Zraňuje druhé. Nedbá na jejich práva. Ponižuje je. Agresivní člověk si myslí, že pravdu má jen on. Rád druhým káže, vyčítá nebo moralizuje. Neumí si přiznat vlastní chybu. Čas to zaměňuje upřímnost s útočností. Přehnané sebevědomí a útočnost mohou být zástěrkou komplexů, které jsou agresivitou kompenzovány. K agresivnímu chování patří nejen hrubá slova, křik či moralizování, ale také sarkasmus, ironie, značkování a významné mlčení, zastrašování tělem, vyhrožování prstem, dupání, reakce jsou někdy trapné. Tón řeči je rozkazovačný, výhružný, přikazující, urážlivý, arogantní, donucující. Agresívní člověk vyjadřuje své myšlenky, city a názory ponižujícím způsobem a upírá práva jiným. Jako by říkal: Důležité je, co si myslím já. Mé pocity jsou správné. Co si myslíš a cítíš ty, je bezvýznamné nebo hloupé. Cílem agresivity je obvykle převálcovat ostatní, degradovat je, ovládnout. Agresívní jednání vyvolává u druhých lidí buď rovněž agresívní odpověď, nebo únikové reakce a zášť. Manipulovaný má pociťovat ohrožení, rozčílení, vylekání, pomstychtivost. V pozadí agresívního i únikového jednání je tentýž pocit nedostatečné sebedůvěry, úzkosti, strach z ohrožení. Agresívně jednající člověk vstupuje do konfliktu, tedy do situace, která jej ohrožuje, se snahou porazit toho druhého. (Musím vyhrát, jinak budu poražen a toho se bojím.) Kárající rodič v nás zdroj agrese Každý přece pochopí, že dělat věci jednoduše nestačí, ale vy to nechápete Rád bych s vámi souhlasil, ale copak je to možné, když říkáte samé nesmysly. Všechno musím zařídit sám, na co vás tady mám. Myslím si, že jste dost dobře placen za to, co zde odvádíte. Co mi to tu zase navrhujete za hlouposti? No snad byste nechtěl, abych to udělal za vás? Ptám se, co to má znamenat. Takhle už to dál nepůjde. Kolikrát jsem vám to říkal? Jak se opovažujete? To snad není možné. Agresivní chování Prosazuje vlastní práva a cíle na úkor ostatních Cílem agresivity je zvítězit a porazit ostatní Ignoruje potřeby, přání a názory druhých Musí mít hlavní slovo při rozhodování Vyjadřuje se nesprávně (generalizuje, apod.) (Např. To si jako myslíte, že tady budu zůstávat dokonce i v noci? ) 15

16 Manipulativní chování je nepřímé, sleduje skrytý, většinou egoistický cíl. Snaží se dostávat druhého do takového vnitřního rozpoložení, ve kterém manipulaci podlehne. Jak pasivní, tak agresivní jedinci často manipulují (pláčem, křikem, výčitkami, předstíráním bezmocnosti, lichotkami atd.). Jde jim o vítězství, ne o spolupráci. Jsou v jádru přesvědčení, že lidem nelze moc důvěřovat. Asertivní člověk přebírá plnou odpovědnost za svoje chování. Ví, co chce dělat a jak. Jsou mu jasné i důsledky. Vyhýbá se manipulaci a agresi. Je aktivní. Většinou přímo řekne své pocity a o co mu jde. Nepovyšuje se a zásadně se neponižuje. Umí naslouchat druhému. Když udělá chybu, přizná ji. Umí přistoupit na kompromisy. Působí vyrovnaně, uvolněně, srozumitelně. Častěji vyjadřuje pozitivní věci. Kritizuje věcně, konstruktivně a tak, aby nikoho neponížil. Jde mu více o spolupráci s druhými než o vítězství nad nimi. Mluví o faktech Je s partnerem na stejné úrovni Cítí se odpovědný za průběh a výsledek komunikace Hledá pochopení u partnera a snaží se pochopit Hájí svá práva bez toho, aby omezoval jiné Dosahuje svých cílů bez toho, aby zraňoval ostatní Vyjadřuje své potřeby, přání a názory upřímně Jedná s potřebnou empatií Zcela neúspěšné bývají asertivní postupy při jednání s egoistickými agresivními lidmi neochotnými respektovat platná pravidla. Jak byste se po přečtení předchozích řádek zachovali v tomto případě? Nadřízený po vás chce práci navíc. Máte čas a nemáte zrovna nic důležitého. Jelikož ale se to stalo už několikrát, máte pocit, že zneužívá vaší ochoty. Odpovíte: a) No jo, vy víte, že se na mne můžete spolehnout. b) Tady dřu pořád jenom já. Najděte si jiného troubu. c) Víte, že rád ochotně udělám, co je potřeba. Mám ale pocit, že mou ochotu považujete za samozřejmost a přidělujete mi víc práce než ostatním. Nedostal jsem za svou práci navíc ani odměnu, ani jsem neslyšel slova uznání. Nezlobte se, ale nechci v tom dál pokračovat. Není asi obtížné rozpoznat v odpovědi b) (Tady dřu pořád jenom já, najděte si jiného troubu) odpověď agresívní. Ta by vám v dané situaci asi příliš neprospěla. Nadřízený by byl přinejmenším překvapen, kde se ve vás ta agrese bere, zvláště pokud jste mu až doposud bez námitek vždy vyhověli. Jistě by vás za takový projev nehodnotil kladně. Odpověď a) (No jo, vy víte, že se na mě můžete spolehnout.) nic neřeší, ponechává vašemu nadřízenému možnost dále vás zneužívat, aniž je informován o tom, že se vám to nelíbí. Pokud jste si vybrali tuto odpověď, snažili jste se uniknout možnému konfliktu s nadřízeným na úkor svých pocitů. Je to tedy odpověď úniková. Správná asertivní odpověď je pod písmenem c) (Víte, že rád ochotně udělám, co je potřeba. Mám ale pocit, že mou ochotu považujete za samozřejmost a přidělujete mi víc práce než ostatním. Nedostal jsem za svou práci navíc ani odměnu, ani jsem neslyšel slova uznání. Nezlobte se, ale nechci v tom dál pokračovat.) Tato odpověď vyjadřuje vaše pocity - ochotu vyjít vstříc, ale nespokojenost s podmínkami. Umožňuje otevřenou možnost pro oboustranně výhodnou domluvu a navíc v očích nadřízeného jistě stoupnete v ceně jako člověk, který je ochotný ke spolupráci, ale který ví, co chce a nedá se zneužívat. 16

17 Jaké jsou požadavky dospělosti - podmínka efektivní, asertivní komunikace dokázat se přiměřeně přijímat a mít zdravé sebevědomí, umět si cenit svých předností a dovedností a používat je, mít v životě pocit smyslu života i sám bez partnera, umět vyhledat samotu a utřídit si myšlenky, umět se odpoutat od technických zdrojů informací a zábavy dokázat žít podle určitého řádu, systému, pravidel, uplatňovat ve svém životě morální normy, cítit a chovat se morálně, dodržovat zákony a nařízení, mít dostatek odvahy a samostatnosti v mezilidských vztazích, mít odvahu k opravdovosti, mít přiměřený pocit moci, realizovat svůj životní potenciál, uchopit a realizovat své nadání, být efektivní ve využívání času, prostředků, peněz, příležitostí, cenit si pocitů, myšlenek a postojů partnera, spolupracovníků, nadřízeného, být loajální, umět se vyrovnat s odlišnými názory a postoji, umět se vcítit do potřeb druhého, být empatický, tolerantní, respektovat odlišnost druhého, umět říci ne na neoprávněné nebo nadměrné požadavky okolí, otevřeně sdílet své názory a pocity, efektivně a srozumitelně komunikovat, být asertivní, nebát se zodpovědnosti a dotahovat věci do konce, uvědomovat si příčiny a následky (jestliže udělám toto, bude následovat ) být dostatečně svobodný a nezávislý na vůli druhých a těšit se ze svobody a nezávislosti druhých, dokázat otevřeně sdělovat své pocity a potřeby, být aktivní, iniciativní, energický a dokázat se samostatně rozhodovat, umět navazovat citový vztah s druhým člověkem, mít schopnost emocionální intimity, přiměřeně sexuálně reagovat umět odpouštět sobě i druhým, být tolerantní a laskavý k nedostatkům i projevům nedokonalosti, umět se vzdát toho, co není dosažitelné, mít dostatek pozitivních snů, vizí, mít však reálná očekávání, prožívat sexualitu a umět jí najít prostor i hranice, chápat svou duchovní podstatu, přesah, sounáležitost s jinými lidmi. Otázky správná otázka umožňuje rychleji vyřešit konflikt, nebo se mu vyhnout. V konfliktu se nehádejte, neobhajujte, neútočte, zeptejte se. Získáte čas a rozmyslíte si svůj další postup. Jak se ptát psychologicky správně: Ptejte se vždy jen na jednu věc. Pokládejte stručné, přesné a srozumitelné otázky. Dejte partnerovi čas k přemýšlení. Pokud je třeba přeformulujte dotaz jinými slovy. Podněcujte otázkami můžete mi to vysvětlit podrobněji? Vaše zkušenosti mne zajímají? To je zajímavé to mne opravdu zajímá Neodpovídejte na své otázky - vaše odpověď ovlivňuje odpověď tázaného, ten nemusí přemýšlet a v zásadě souhlasí. Dejte otázku, vyslechněte odpověď - pokud je neuspokojivá - zpřesněte otázku, formulujte otázku jinak. Napadá vás ještě něco jiného jiné řešení. Je to vše, co jste chtěl říci?. Máte ještě něco na mysli? - Kdo, co, kdy, jak, nač, proč, s kým, s čím? - Co vás rozčílilo? Co vám Vadí nejvíce? 17

18 - Co tím chcete říci? - O co vám jde, když na mne tak křičíte? - Jaký problém si chcete vyřešit? - Co těmi svými nadávkami sledujete? - Proč mi to říkáte? Proč mi to říkáte právě teď? - Co sem měl dělat jiného jinak? - Mohl byste mi to upřesnit? - A co vy si o tom myslíte? - Co tím myslíte? Jaký cíl sledujete? - Řekněte mi, co opravdu chcete? O co vám jde, když - Jaký problém si chcete vyřešit - Čeho se chcete vyvarovat, co nechcete, aby se stalo? - S čím máte špatné zkušenosti - Kladete důraz na, co to pro mne bude znamenat? - Jak to přesně myslíte? - Odkud máte takovou informaci? - Co skutečně přesně ode mne očekáváte? - To co říkáte, co přesně znamená pro mne? - Mám s tím něco dělat, nebo mi to jen říkáte? - Nějak vám nerozumím, můžete mi to víc vysvětlit? Obávám se, že tomu zcela nerozumím? - Rád bych věděl, proč si to myslíte? Proč..., v čem je problém..., pořád nevidím, v čem je problém? Proč ne? Zásady aktivního naslouchání druhému člověku Máte uvolněné tělo, díváte se na druhého přerušovaným očním kontaktem, nepropalujete ho očima, lehce se usmíváte a pokyvujete hlavou. 1) Soustřeďte se na toho, s kým hovoříte, a na to, co říká. Stabilizujte svou pozornost, koncentrujte se na jeho sdělení, snažte se porozumět jeho sdělení, nenechte se odvést svými nápady. Naslouchejte empaticky (hmm, ano, tak, chápu to, vím, co si myslíte, rozumím, neříkejte, máte pravdu, přesně tak, no ovšem, skutečně?... to mne překvapilo pokračujte, to mne zajímá tak?... můžete mi ještě vysvětlit ). Zbavte se předsudků, stereotypů vnímání. Potvrďte, že pozorně nasloucháte. Čím závažnější téma, tím musí být potvrzení jasnější. 2) Dejte na sobě znát zájem. Buďte obráceni čelem k partnerovi, udržujte s ním kontakt očí, uvolněte se a předkloňte se mírně dopředu. Projevte porozumění a akceptaci. Důležitý je tón hlasu, výraz obličeje, gesta, postoj těla. 3) Sledujte neverbální komunikaci a porovnávejte ji, zda je v souladu se slovním sdělením. Kupříkladu pokud vám někdo řekne, že k vám mluví upřímně a otevřeně a má při tom ruce složené na hrudi a nedívá se vám do očí, pak máte pádný důvod mu nevěřit. 4) Zůstaňte soustředěni na cíl, a odstraňte vše, co by vás rozptylovalo. Držte se tématu, vyčkejte úplného sdělení a nepředpokládejte nic předem. Povzbuzujte partnera. Přitakávejte ve správnou chvíli a usmívejte se. Klaďte doplňující otázky, které pomáhají porozumět vyprávění. 5) Nepřerušujte partnera, nedávejte rady ani návrhy, nevyprávějte o vlastních podobných zkušenostech nebo problémech. Je-li partner příliš rozvláčný, shrňte, co jste dosud vyslechli. Nevyvracejte jeho tvrzení, nenabízejte své řešení. Vaším úkolem je pochopit, co jste slyšeli. 6) Naslouchejte i tehdy, jste-li v opozici. Přestože nesouhlasíme s partnerovým sdělením, aktivně nasloucháme, a tím mu dáváme najevo, že se umíme vžít do jeho 18

19 situace a podívat se na problém z jeho strany. Ochota naslouchat je také projevem respektu vůči partnerovi. 7) Buďte neutrální, zůstaňte klidní, nezaujatí. Zkuste přijmout hlediska osoby, se kterou mluvíte, pokuste se pochopit její situaci a její úhel pohledu, abyste lépe porozuměli, co chce říci a jak se cítí. Nepoužívejte diskvalifikace, ironie, sarkasmus, neponižujte partnera. 8) Přesvědčte se, zda jste správně porozuměli tomu, co vám partner sděluje. Po delším sdělení používejte kontrolní otázky. Jestli tomu správně rozumím, tak Myslíte si tedy, že Zní to, jakoby... Podle mého názoru říkáte... Z vašeho hlediska... 9) Občas krátce shrňte nejvýznamnější fakta a pocity, co jste slyšeli. Nechte člověka vymluvit, získejte další fakta. Počítejte s redundancí (už jste to slyšeli, partner se opakuje) se stimulací (vydávání za pravdu to, co pravda není) a disimulací (snaha pravdu zakrýt zavádějícími informacemi). Př: Dovolte, abych vás krátce přerušil. Zdůrazňujete body a, b a f, pokračujte prosím to už jste říkal, pokračujte prosím 10) Naslouchejte i během pauz v rozhovoru. Neobávejte se ticha, pauzy. Kdo první promluví po pauze, řekne něco závažného. 11) Na závěr shrňte vše podstatné, co bylo dohodnuto a pak to partnerovi zopakujte. Zeptejte se, zda tomu také tak rozumí a zda souhlasí. 12) Uvědomte si, že 90% toho, co vy řeknete, druhý zapomene, 80% toho, co řeknete vy, si zapamatujete! (mylně se můžete domnívat, že druhý si zapamatuje 100%) 13) Po skončení proslovu druhé osoby se zeptejte: Je to vše?... Chcete ještě něco dodat? Ještě něco vás v této souvislosti napadá? Máte ještě něco na mysli? Chtěl byste mi říci ještě něco jiného? Máte pocit, že jste se vyjádřil jasně a úplně? Mohu se nyní vyjádřit já? Po aktivním naslouchání můžete partnera vyzvat k dialogu. Sdělit mu své názory a postoje. Pokud je ukázněný, bude také naslouchat. Kompliment, pochvala, psychické pohlazení (Medzihorský, Beléš, Ziglar, Vališová, Asertivita Pospíšil, str. 97) Pochvala asertivní (kompliment, základní asertivní technika) je účinná forma odměny dítěte i dospělé osoby. Má formu informační (konstatování správnosti chování, postupu a výsledku činnosti), motivační (navozuje pocit sebeuplatnění, prožitek úspěchu, snahu pokračovat v aktivitách, které byly odměněny) a vyjádření vztahu (osobní důvěra, obliba, ochota k další spolupráci). Účinná pochvala, kompliment je účinný, pokud je adekvátní vykonané činnosti, následuje bezprostředně po jejím skončení, soustředí se na hodnocení výkonu, nikoli osoby. Umožňuje navázat skutečně lidský vztah. Dobře míněná a udělaná pochvala značně zjemní vztahy mezi lidmi. Příklady komplimentů Jste mi sympatický, protože jste upřímný a přiměřeně ctižádostivý. Bez vaší pomoci bych tu situaci nezvládl, děkuji vám za pomoc. Zaparkoval jste s ohledem na druhé, to se mi na vás líbí. Máte to auto ve velmi dobrém stavu, i když je to starší značka, jste podle mého názoru pořádný člověk, věřím, že se spolu domluvíme. 19

20 Líbí se mi na vás, že počkáte na zelenou, i když v okolí není žádný strážník, je vidět, že respektujete zákony a vyhlášky. Mým zájmem je, aby tady byl pořádek, jsem skutečně rád, že mi v tomto ohledu pomáháte. Chci vám poděkovat za informace, které jste nám poskytl, velmi nám pomohly. Jste mi sympatický tím, že kdykoli se na vás obrátím, jste ochoten říci svůj názor. U komplimentu existují určité požadavky: l. Dívejte se člověku do očí, jinak bude pochvalu brát jako neupřímnou. 2. Pochvala musí být blízká pravdě, nesmí být přehnaná nebo zjevně nepravdivá. 3. Pochvala má být krátká, jasná, srozumitelná. 4. Počítejte s rozpaky chváleného člověka, ne každý je zvyklý přijímat pochvalu. 5. Pochvala jednoho člověka nesmí vyznít jako kritika druhého. Cvičení: Jaká je správná odpověď na kompliment? Str. 111 Kompliment, pochvala, obdiv, uznání Asertivita str doporučené odpovědi na kompliment Děkuji + úsměv. Děkuji, ta mne potěšilo ráda to slyším Děkuji. jsi pozorný milý zodpovědný Děkuji, udělala jsem to pro vás ráda mám z toho také radost. Díky, jsem ráda, že jste spokojen/a... Ráda jsem vám pomohla. Jsem ráda, že si toho tak ceníte vážíte. Děkuji, od vás mne pochvala těší dvojnásob... velmi mne těší... vaší pochvaly si velmi vážím (když vás někdo chválí málo). (Pokud máte pocit, že jde o manipulativní lichotku) Děkuji, ale nejsem s touto věcí spokojen, budu na ní ještě pracovat... zcela přesně vám nerozumím... co se vám tak líbí?... Co jsem udělal lépe, než jste čekal?... Méně vhodné reakce na kompliment: Jakékoliv vysvětlování, omlouvání se, hloupé dotazy- opravdu si myslíš, že jsem to udělala dobře? že mi to sluší?... skutečně ti to pomohlo? To nic To nic nebylo To nestálo za řeč To by udělal každý Nemáš za co. To je samozřejmé to byla maličkost Rádo se stalo (ono?) To je moje práce moje povinnost.. jsem za to placen Příště pomůžeš zase ty mně. (má dáti x dal) To je dost, že sis toho všimla (výčitka, útok) Manipulace, zesměšnění: Od té doby, co byly vynalezeny peníze, mi nemusíš děkovat. Už jsem si zvykla na to, že si mne nevšímáš Já vím, že mne zase budeš potřebovat Přijdeš, jen když něco potřebuješ Jste hodný Jak kdy a jak na koho!! Na vás ano. Přístup člověka ke komplimentům Člověk nechválí druhého, i když by mohl a je za co. Neříká si o kompliment, i když ho potřebuje. Nepřijímá pohlazení od druhých, odmítá ho, nechce, aby ho druzí chválili. Nechválí sám sebe. Reakce na urážky, vmetky (str. 51) 20

21 Vmetek je věta, která má druhého naštvat, urazit, vyvést z rovnováhy. Ten kdo vmetek říká má za cíl uvolnit své napětí, vztek, nenávist, závist, zlobu. Pokud se naštvané osobě podaří naštvat někoho jiného, jí se velmi uleví. Tomuto mechanismu se říká záporný emoční negativní přenos. jeho nespokojenost, smůla, křivda, zklamání frustrace, strach nespravedlivost, problémy, dluhy útok na vás Strážník je často v situaci, kdy vmetek na jeho adresu sledují ještě další nezúčastněné osoby. Pokud strážník reaguje neadekvátně, vzbudí zpočátku posměch a později i opovržení obecenstva a to je nežádoucí. Situaci řešíme metodou Asertivního ano. Urážky, vmetky, devalvace, shazování, snižování vaší důstojnosti. Nezdvořilost, snížení povinné úcty - Oponent je velmi rozčílen, ale ne na vás. Vás používá jako ventil pro své negativní emoce. Je nešťastný, zklamaný, frustrovaný, někdo jiný ho rozhněval. Má problémy s partnerem, v práci, má dluhy, žije jinak, než by chtěl. - Pokud vás má někdo urazit, musíte mu to dovolit. Když si uvědomíte, že nejste dokonalí, urazíte se méně často. Pěstujte si frustrační toleranci. - Když máte potřebu se hned obhajovat, znamená to, že si nejste jisti svými pocity. Pokud se po vmetku budete cítit špatně a budete obviňovat sama sebe, znamená to, že si sama sebe nevážíte. - Základním principem této manipulace je velké zobecnění, přehánění, překroucení a totální odsouzení. Manipulovaný má být neschopen obrany, nebo se má bránit nešikovně. - Uvědomte si, že lidé mají problémy s autoritami, neváží si rodičů, politiků, manažerů, zvykněte si na to, že je taková atmosféra ve společnosti. Cvičení: Jaké nadávky, manipulace, vmetky slyšíte ve své práci? 21

22 Amygdala dá nálepku + - informaci a uloží ji v hippokampu při podobném podnětu spustí stresový program boj, útěk, stavění se mrtvým První pomoc při drsném a urážlivém verbálním útoku Manipulativní urážku, slovní útok na důstojnost člověka, úmyslné vyřazení člověka ze skupiny pociťuje mozek stejně jako fyzickou bolest, týrání, fyzické útrapy (Z. Urban, 2003, HN ) Zhluboka dýchat, nadechnout se a vydechnout. Udělat si kolem sebe prostor, vstát, poodstoupit atd. Nevyvíjet na sebe žádný tlak, zůstat uvolněný. Dát si načas, není nutné reagovat rychle a okamžitě. Odpovědět co nejjednodušeji. Asertivní ANO, negativní aserce, zamlžení, dotazování na nedostatky Podstata obrany je v tom, že napadený má reagovat na fakt, že je napaden a nikoliv na obsah útočné poznámky. 1. Ignorování útočníka - nereagovat vůbec, přeslechnout útok, věnovat pozornost jiným podnětům. 2. Němá gesta - reagovat na útočníka pouze nonverbálně (udiveně se na útočníka zahledět, přátelsky mu pokynout, mrknout, vědoucně se usmát atd.). Své počínání mu nevysvětlovat, ani když se bude ptát. Žádnou další energii do incidentu neinvestovat. 3. Využití manipulace Když to říkáte když si to myslíte je na vás, abyste si to domyslel viďte to se může stát nejsem jasnovidec o tom nepochybuji 22

23 První skupina odpovědí na urážku, útok se nejčastěji označuje jako negativní aserce. Na druhém člověku vám nezáleží, nemůže vám příliš ublížit, už se s ním nesetkáte. (Nazare Aga, Nenechte sebou manipulovat, 1997) Je to pravda. Použití dvouslabičného komentáře: Tak, tak; Aha; Ale!; Ó jé; Ano?; Škoda; No ne!; Vida; Viďte! Ba, ba; Ano!; I což; Ach ne Přijde na to Jako obvykle Zajisté Tak ať Pro tentokrát ano myslíte?... A vy? (Tato reakce je účinná na zvlášť dotěrného manipulátora, který své narážky opakuje často a začíná být agresivní) a dál? Je to tak, také se tak cítím. Musím s vámi souhlasit Máš pravdu, jsem... mám... chovám se... Máš úplnou pravdu, že Pravdou je, že vy Je to tak, jak říkáš Tvrdíš, že jsem Vnímáte mne jako Informujete mne o tom, že... Nemohu jinak, než s tebou souhlasit. Tomu co říkáte, se nedá nic vytknout. Druhé skupině reakcí se nejčastěji říká otevřené dveře. Používá se, když jste napadeni lidmi, se kterými jste často v komunikačním styku, nebo se kterými musíte vyjít. Jsou to kolegové v práci, sousedé, vaši známí, lidé v častém obchodním styku, širší rodina apod. Něco na tom je, co říkáš. Už jsem to někde slyšel a souhlasím s tím. Můžeš mít pravdu. Může to tak vypadat. Na tom co říkáte, je jistě hodně pravdy. Mám na tu věc podobný názor jako vy. Přiznávám, že si to také občas myslím. Také mne to už napadlo. Už jsem o tom přemýšlel. Budu o tom přemýšlet. To vypadá logicky. Je to tak, to dává smysl. Nejspíš ano. Možná to dělám špatně, neobratně, jinak než ty. Máš asi pravdu, udělal jsem chybu, choval jsem se hloupě Tak to jsem skutečně nedomyslel, také se mi to nelíbí. S většinou toho, co říkáš, souhlasím. Je to tvůj úhel pohledu, jedna z interpretací reality. To, co říkáte je chytré, mazané Třetí skupina reakcí se jmenuje zamlžení. Je vhodné ji použít vůči lidem, kteří jsou vám blízcí a nechcete o tento vtah přijít. Je to tvůj / váš názor To je také názor. Máš / máte právo si to myslet Můžete si myslet své Každý má právo myslet si své. Můžete se to domnívat, stejně jako každý jiný. Ano, je to možný výklad tak si to vykládáte 23

24 Asi to tak nějak bude. Je to přibližně tak. Z tvého pohledu to tak může vypadat Můžete to tak vidět... Někdo to tak může vidět Vidíte to tak, jak vy chcete. Někteří lidé uvažují jako vy. Na tvém místě bych si myslel totéž. Máš právo na svůj názor, neberu ti to, co si myslíš Já si to také dříve myslel. Někomu to tak může připadat Na základě informací které máš, si to můžeš myslet. Na podkladě svých zkušeností tak můžeš jednat. Co na to říct? Čtvrtá skupina jsou reakce riskantní, provokující, mohou vést k prohloubení konfliktu či vzniku nepřátelství. Útočí na důstojnost druhého člověk, zesměšňují ho. To říkáte mně? A proč si to myslíte? A můžete mi to upřesnit? Co tím skutečně chcete říci? Je to vše, nebo ještě něco? Vy mne dobře znáte, vy jste mne prokoukl. Taky vás zdravím a mám vás rád. Máte mne přečteného, vidíte mi až do žaludku. Nikdo není dokonalý. To je milé, že mi to říkáte. A vadí vám to tolik? Lépe než vy bych to neřekl. Říká se to o mně dokonce ještě něco horšího. Máte bystrý úsudek. Když už o tom mluvíme, tak Je to zřejmě pravda, to by mohla být také pravda, to může být pravda, alespoň pro někoho. Třeba to tak je, jak říkáte. Nebo je to jinak? Nemám na tuto věc vyhraněný názor Jednou si myslím to, jindy něco jiného. Máte úžasný postřeh, na vás já prostě nemám. Nejen to, ale i. Souhlasím s vaším názorem, výrokem, řešením, které považujete za pravdivé. Když člověk neví, vždy si to nějak domyslí. Já se takto cítím dobře. Mám rád originalitu. Přátelům se takhle líbím. Každá rada dobrá. To záleží na morálce já mám jiné morální zásady. Chápu vás, máte problémy, rozumím vám. Já vám rozumím, chápu vás, ale já mám na to jiný názor, (nabídka jiného řešení). Konflikt v tramvaji agresor se do vás pustí a manipuluje s vámi. Vaše odpoveď: Máte pravdu, tohle se mi děje často, pořád někde překážím a mám velkou spotřebu kyslíku. Raději bych měl chodit pěšky, ale jsem líný chodit. Příklady z práce MP: Tváříte se jako idiot Máte pravdu, někdy se tvářím hloupě. Tento zákrok byl zbytečný Z vašeho pohledu to tak vypadá. Myslím si, že policie by měla být přísnější na extrémisty Souhlasím s vámi. To je ale hloupá otázka Máte pravdu, pokusím se zeptat jinak. 24

25 To snad po mně nebudete vyžadovat, ne. Mně se to také nelíbí, ale je to předpis Nepřeháníte to trochu? Máte pravdu, službu beru dost vážně. Kdybyste se raději více starali o zloděje, než o nás slušné občany. Máte pravdu, chytání zlodějů, to je naše hlavní činnost, ale teď potřebuji vaši občanku. Dám vám polovinu peněz za pokutu bez bloků, ano? Věřím vám, že by to bylo pro vás příjemnější, ale já musím trvat na celé pokutě a bloky mám pro vás připraveny. Jak mohou do služby přijmout tak malé policisty, jako jste vy... Máte pravdu, jsem menší postavy, ale to neznamená, že neposlechnete mé výzvy. Že si nenajdete lepší povolání, než něco hlídat... Něco na tom je, co říkáte, už jsem o tom také přemýšlel. Cvičení: To jste celí vy, jen otravujete slušné lidi s botičkami. Kde asi ti chudáci mají zaparkovat? Tady to hlídáte a za rohem vás to nezajímá. Nestojím vám ani za odpověď? Kam jdete, odpovězte mi na otázku, no viděl to někdo? Uvědomujete si, že jste tu pro nás, slušné občany? Vy se ke mně chováte jako k malému frackovi. V Alšově ulici stojí pět aut v zákazu stání, ale to je vám jedno, vy jste si vybral právě mě! Ale pane strážníku, já jsem stará a na přechod je to moc daleko, tak se na mě nezlobte, že přecházím tady. Jste horší než zloději, zajímají vás jen blbosti, za které můžete uložit pokuty. Trávník je celý zadělaný od psích výkalů, ale to vás nezajímá. Z tohoto pravidla existují výjimky str. 55. Poslouchejte, ta vaše žena vám není moc věrná, co? Odpověď: V mém manželství nemám žádné problémy. Včera jsem vás viděl, to jste byl pěkně opilý, co? A teď si na mě budete vyskakovat, když jsem si dal pár piv? Odpověď: S alkoholem nemám problémy, to jste si mě s někým spletl. Včera jsem vás viděl, jak jste kradl písek z obecního majetku. Odpověď: Se zákonem nemám problémy, ctím ho, krádež písku bych si nikdy nedovolil. Člověče, vy nemáte žádný charakter, na vás není žádné spolehnutí. Odpověď: Nějak vám nerozumím, můžete mi to nějak blíže vysvětlit? V případě, že agresivita občana značně vzroste, občan se na strážníka sápe, drží ho za uniformu, plive po něm, uráží ho adresně, vyhrožuje mu, hrozí bodnou či střelnou zbraní, nebo jsou občané ve značné přesile, jsou ochotni se angažovat v konfliktu... zde končí pole asertivity a začíná zákrok podle zákona s využitím mírnějších prostředků či zbraně. Můžete se obrátit i na PČR. Zpětné dotazování, dotazování se na další nedostatky. Dotazování na další kritiku odzbrojí kritika (to nečekal) Stejná vztahová úroveň rozhovoru Co vám na tom konkrétně tak vadí? Proč vás to tak rozčiluje? Co se vám na tomto návrhu nelíbí? Nesplnil jsem něco, co jsem ti slíbil? Co vám na mně nejvíc vadí, co bych měl ještě změnit? Zjišťování skutečného motivu, hlubší vztahová úroveň Je to všechno, čím jsem tě naštval, nebo je tu ještě něco jiného, co bys mi chtěl vytknout? Co ještě jiného vám na mně vadí? Ještě něco ti vadí? 25

26 Co dalšího bys mi doporučil? Co mám podle tebe dělat jinak, lépe? Ještě něco jiného bych měl dělat jinak? Co jiného ti na mně ještě vadí? Co podle tebe brání naši lepší spolupráci? Je to vše, nebo ještě něco? Co je na tom tak špatného? Stěžujete si ještě na jinou oblast služeb..? Chtěl byste MP doporučit ještě něco jiného? Máte něco osobně proti mně? Chcete mi ještě něco jiného závažného sdělit? Mám s tím něco dělat, nebo mi to jen říkáte? Přimějete druhého člověka k vyjádření jasné příčiny. Při uplatňování této dovednosti je potřeba dát velký pozor na naše mimoslovní projevy. Z vašeho postoje, vašich gest či tónu hlasu nesmí druhý cítit ani náznak ironie! Strážník se občas může dostat do situace, kdy potřebuje říci NE. Jde o případy odmítnutí neoprávněného požadavku (Asertivita str. 63) Tato situace je pro člověka vždy těžká, protože většina z nás je vychována jako slušní lidé, kteří přece druhým musí vyhovět, pomoci, dát Asertivita však radí, že ne každému musíme vyhovět, všem pomáhat, s každým cítit, prožívat s ním jeho tragédie, každému sloužit. Pokud se však jedná o náplň práce strážníka, nesmí nikdy občanu, kolegovi nebo veliteli říci ne. Musí se však jednat o neoprávněný požadavek. Proč je těžké odmítnout? (Nazare Aga, 1999) jsme vychováni tak, abychom naplňovali očekávání jiných strach, že vás druzí budou považovat za egoisty, neschopné, zlé, lhostejné, nelidské, nemorální, nevděčné cítili byste se provinile strach, že druhému ublížíte, raníte ho, strach z konfliktu, nechcete zklamat někoho, koho máte rádi nebo na kom vám záleží strach ze ztráty vztahu nebo zaměstnání, bojí se odmítat, protože by mohli být označeni jako nekompetentní strach, že vám druzí nevyjdou vstříc, až vy budete potřebovat (tolik toho pro mne udělal, já prostě nemohu odmítnout), až vy budete něco potřebovat, můžete také být odmítnuti bojíme se odporu, kritiky, odplaty, ostatní očekávají, že budeme souhlasit lidé se bojí odmítnout autoritu, manažera, domnívají se, že vztah je důležitější než jejich čas máte pocit, že prostě nemáte právo odmítnout, máte malé sebevědomí, sebeúctu, jste příliš slabí a poddajní nechcete se hádat ani vyjednávat, raději vyhovíte strach, že vás druzí nebudou mít rádi a nebudou si vás vážit (strach o lásku, přátelství). Mohli byste být neoblíbení, mohlo by to mít na vás negativní důsledkystrach je nepříjemnou emocí, i když je nebezpečí malé a důsledky jsou minimální, bezvýznamné) Strážník musí odmítnout požadavek občana, který: Je neoprávněný, nemůže mu zcela vyhovět. Chce změnit situaci, která mu nevyhovuje. Žádost člověka mu zcela nevyhovuje. Cvičení: v jaké situaci musí strážník odmítnout poskytnout občanovi informaci nebo mu poskytnout službu? 26

27 Odmítání nadměrných a neoprávněných požadavků okolí Posoudíte požadavek druhých. Požádáte o více informací. Je v souladu s vašimi dohodami, priority, cíli. Máte čas a energii vyhovět? Má druhý člověk možnost vyřešit si svůj problém jinak, má volbu? Mám rád druhého člověka, chci mu vyhovět, i když to není moje povinnost? Následky odmítnutí pro mne nejsou velké? Pomohl jsem odmítnutím k seberozvoji druhého? Ukázal jsem mu jiný pohled na jeho problém? Preventivní NE sdělit odpověď dříve, než je vyřčena otázka. Přímočaré NE jednoduchý a přímý způsob, žádné vysvětlování, žádné volné informace. Není urážlivé, je stručné, zdvořilé, upřímné. Slova NE, NECHCI, NEMÁM ZÁJEM jsou mimořádné účinná, představují vaše jednoznačné rozhodnutí. Zastavují manipulaci. Ušetří vám čas, peníze a energii na to, co v životě děláte skutečně vášnivě rádi, co vás těší. Musíte však překonat strach z dílčího konfliktu, strach ze ztráty vztahu a vlastní pocit viny. Zamyslete se také nad tím, proč chcete odmítnout, o co skutečně stojíte. NE omezuje činnosti, které vás neuspokojují, které nemusíte dělat, a uvolňuje čas pro ty činnosti, jež vám uspokojení přináší. Vyměníte neužitečné za užitečné. Stanete se efektivnější, budete více realizovat své silné stránky, budete se rozvíjet, najdete jiná řešení. Položte si otázku: Co bych dělal raději, kdybych nepomáhal druhým, neřešil jejich problémy? Problém je v tom, že víte, co nechcete, kým nechcete být, za koho nechcete být považováni. Méně si uvědomujete, co chcete. Váš život se odvíjí v souladu vaší touhy, pozitivních myšlenek a pocitů vašeho ega. Pokud máte vyslovit jasné NE, soulad se ruší. Co byste dělali, když byste měli víc času, peněz, přátel, energie? Co budete dělat raději, než řešit problémy jiných lidí, dělat práci za ně? Před odmítnutím si uvědomte důsledky odmítnutí = ochlazení vztahu, agresivita. Lidé jsou naučeni, že druzí jsou povinni dělat je šťastné a řešit za ně jejich problémy. Manipulátoři vnucují lidem, že jsou pro ně důležití, že bez nich nemohou žít, proto jim musí dát přednost před sebou. Naučte se rozpoznávat situace, kdy na vás někdo vynucuje souhlas a vymaňte se z toho jasným NE. Odmítnutí nadměrných požadavků okolí ušetří hodně času. Pokud chcete odmítnout, udělejte to hned. Ne s tím, nesouhlasím. Ne, vidím to jinak. Moje zkušenost je Ne, to není můj názor. Můj skutečný názor na tuto věc je Ne, protože to bude mít za následek, že Nesouhlasím s vaším řešením, protože to bude mít za následek To nemohu akceptovat, protože Citlivé odmítání vezměte si čas na rozmyšlenou a slibte, že se ozvete Nechte mne to ještě promyslet musím to nechat chvíli válet v hlavě, než vám odpovím ujistěte protistranu, že teď opravdu nemůžete možná později vám na to odpovím 27

28 řekněte, že máte pevná pravidla, zásadní rozhodnutí o tom, co budete dělat a co ne. Pevná pravidla a zásady odradí okolí od dalších žádostí v tomto směru rád vám vyhovím, pod podmínkou, že vy rád, pokud vy Další důležitá doporučení pro odmítání Nesledujte věci, které pro vás nemají význam. Odmítejte vyrušování v práci, rozhodněte se, pro koho jste dosažitelní a pro koho ne. Zrušte závislost, která vznikla mezi vámi a manipulátorem. Neslibujte to, co nechcete splnit. Nereagujte na nejasně formulovanou žádost. Poznamenejte si podrobně důležité informace z porad, o schůzkách, na čem jste se dohodl a co máte dělat. Odmítejte být prostředníkem mezi manipulátorem a třetí osobou. Aťsi každý své problémy řeší sám. Dejte si pozor na lichotky, účelové chválení, které vede k dalšímu požadavku. Nesprávné NE - Špatně vedená komunikace strážníka může znít např. takto: To snad nemyslíte vážně. Vy si ze mě děláte legraci a já tu pro legraci nejsem! (výhružka) Tak vy chcete, abych vám dokázal, kdo je tady pánem? (poukaz na formální autoritu) Člověče, jste vy vůbec normální? Chodil jste někdy do školy? (shození, devalvace) No snad se umíte alespoň podepsat! (naznačuje, vy tupče, co sem lezete) Já si na vás počkám, já vás zničím. (manipulace, vyhrůžkou, vyvolávání strachu) To snad ani není možné (naznačuje, takto se může chovat jen hlupák!) Vy máte doklady v pěkném stavu. To je tedy vizitka, úplně se štítím! (shození, devalvace) Tak co jsme, pane řidiči, asi zase udělali špatně? (tak, teď jsem tě nachytal jako školáčka) Já si počkám, až se vám podaří pořádně zaparkovat. (neverbálně - to jsou dnes lidi!) Divím se, že se nepostavíte až doprostřed trávníku nebo chodníku! (shození, devalvace) Copak nevidíte, že je zde zákaz zastavení? Chodil jste do autoškoly, ne? (shození, devalvace) To by mohl říci každý, já vás sem nepustím a basta! Nezaclánějte a běžte pryč! Mě vaše důvody nezajímají, běžte si po svých a neotravujte. (nezájem, lhostejnost) Stěžovat si můžete, ale tak leda na lampárně. Stejně ničeho nedosáhnete. (na mě nemáš, já mám moc, mohu si s tebou dělat, co chci) Co pořád chcete, už jste tady potřetí, já se z vás zblázním (pasivní manipulace). 28

29 I když se občan chová povýšeně, nadřazeně, urážlivě, strážník svým klidným hlasem, vstřícností, věcností, převahou rozumu nad emocemi přinutí druhé chovat se jako dospělí lidé. Strážník nemůže převzít agresivní chování od občana, jinak dojde k prohloubení hádky a dobrý zákrok je silně ohrožen. Ve strážníkovi zůstane po takovém jednání pocit hořkosti, nenávisti k lidem. Může vzniknout pocit znechucenosti, demotivace k dobrému výkonu služby. Jak reagovat asertivně na odmítnutí vaší žádosti, přání, prosby nebo vašeho požadavku efektivně Přijměte i NE od druhých, i ostatní lidé mohou vyhodnotit vaše požadavky jako nepříjemné nebo nevhodné. Je mi líto, že mi nemůžete vyhovět. Chápu vás, máte právo odmítnout. I když je to pro mne nepříjemné, respektuji vaše odmítnutí. Vidím, že teď nemáte čas, náladu Mohl bych se zeptat zítra? Mohli bychom se dohodnout na jiném termínu? Chápu vaše obavy. Mohli bychom o půjčce sepsat písemnou dohodu, abyste měl větší jistotu. Děkuji vám za radu, kterou jste mi dal. Je něco, co může změnit vaše odmítnutí? Mohl bych vám pomoci s něčím jiným, abyste mi mohl vyhovět? Znáte někoho jiného, kdo by mi mohl pomoci? Je naděje, že mi vyhovíte později? Rozumím, mohu to zkusit později? Za jakých okolností byste mi mohl pomoci s mým problémem? Co by se ideálně muselo stát, abyste mi vyhověl? Jaká odměna by pro vás byla přiměřená za tuto službu? Potlačte pocity hořkosti, zklamání, hněvu, zlosti. I druhý má právo odmítnout vaše nadměrné požadavky. Změna chování druhého člověka jestliže ty, pak já jakmile vy, pak já protože jste udělal, má to za následek chci abys, nebo udělám protože jste udělal má to za následek jestliže ti mám být dobrým kolegou, otcem, matkou, vedoucím, potřebuji, abys chci abys nebo udělám jestliže utratíme peníze za to drahé auto telefon oblečení, nebudeme mít peníze na chleba a večer budeme mít hlad Varujete partnera, dáte mu čas na nápravu chování. Pokud nedošlo v jeho chování k požadované změně, začnete vytyčovat meze, hranice své tolerance. Otevřeně sdělíte své oprávněné požadavky, dáte najevo, že ho nechcete trestat, lapit ho do pasti, ovládat ho. Že nebudete jednat tajně, lstivě, manipulativně. Usilujete o vyřešení problému, abyste mohli opět nastolit stav efektivní spolupráce. Důsledně uplatňujte mez, kterou jste stanovil/a. Kritika pozitivní poskytuje zpětnou vazbu, umožňuje poučení se z chyb a jejich nápravu, rozumové pochopení porušení práv druhého. Kritika negativní je zdrojem konfliktů, vyvolává pocity viny, strachu, ohrožení důstojnosti, napadení osobnosti. 29

30 A. Kritika může být správná, vhodná, asertivní, která vede v 80% případů k pozitivní reakci kritizovaného. Kritika musí být konkrétní, adresná, přiměřená, ve vhodném okamžiku. Kritik kritizuje správného člověka, v pravý čas, z pravého důvodu, pravým způsobem. Kritizovaný musí být schopen kritiku přijmout a reagovat na ni. B. Oprávněná, ale nevhodně podaná, útočí na důstojnost, devalvuje ho, nevede k nápravě chyby, ale k odvetě, v osobě převládají negativní pocity (poučování, mentorování, použití agresivních výrazů, výčitky, rány pod pás) C. Záměrně nepravdivá, manipulativní, neoprávněná, má přinutit kritizovaného, aby udělal něco ve prospěch manipulovaného, aby měl pocity viny, nebo nepřiměřené agresivní chování, má ho vyvézt z rovnováhy, vyvolat v něm stres nebo frustraci Kaskáda kritizování druhého člověka l. Já, mně,...vadí, nesnáším, trpím, když, nesouhlasím, chci, nechci, potřebuji... (přesný popis toho, co vám vadí) 2. Když děláte... tak mě to velmi štve, rozčiluje, rozhořčuje, uráží, ponižuje, nelíbí se mi, jsem nespokojen, nemám rád, mám obavu, strach... a nejraději bych vás... vám odebral ŘP oznámil Vás na PČR poslal vás na komisi OU poslal k očnímu poslal do autoškoly 3. Prosím vás, nedělej mi to Prosím vás udělej to takto uvažte svého psa na vodítko zaparkujte si v jiné ulici zklidněte se a přestaňte křičet na náměstí ztlumte hudbu ve svém bytě udělejte si před domem pořádek kupte si parkovací lístek nevjíždějte do zákazu vjezdu nastupte si do tramvaje a jeďte domů zaparkujte tak, aby se sem vešlo ještě jiné auto jednejte slušně s úřednicí sociálky uposlechněte můj pokyn rozejděte se vemte papír, co jste odhodil a dejte ho do koše Přijímání kritiky oprávněné a neoprávněné od občana nebo velitele 1. Pocit, co vnímám a cítím - sebeotevření, sebekritika mrzí mě, že mi to musíš říkat právě ty... nejsem nadšený, že mě na to upozorňuješ... stydím se sám před sebou... jsem naštvaný sám na sebe, když mi připomínáš, že... zlobím se sám na sebe... v této otázce nejsem se sebou vůbec spokojený.. cítím nepohodu, když mi to říkáš... tvoje kritika mne zaskočila. překvapila.. rozladila 2. Pohnutka, co bych nejraději udělal + vyjádření empatie nejraděj bych tě ani nepotkal, abys mně nemohl kritizovat... uvědomuji si, jaké jsem ti přidělal starosti... snažím se vžít do tvých pocitů, jak ti asi bylo... asi vím, do jak nepříjemné situace jsem tě dostal... na tvém místě by mne to také naštvalo, chápu tvé pocity vím, jaké je to pro tebe, když si se na mě spoléhal... na tvém místě bych byl taky naštvaný... kdybys ses ke mně choval podobně, také by mne to naštvalo.. včera jsi na mně čekal v tom horku a prachu, to by i mně bylo nepříjemné pokud ti rozumím, naštvalo tě nejvíc 3. Řešení, co s problémem udělám s ohledem na druhého 30

31 jestli chceš, udělám to hned teď... místo toho ti zařídím... pomohu ti s něčím jiným, jestli mi to dovolíš... zeptám se, kdo by nám mohl ještě pomoci tuto situaci vyřešit... hned zítra ráno tam zajdu... rád bych ti to vynahradil jinak navrhuji, abychom si o tom znovu popovídali a lépe to naplánovali Kritika neoprávněná 1. Vyjádření nesouhlasu s názorem kritika 2. Vyjádření vlastních pocitů, nálady 3. Informace o vašem pohledu na problém, o vašem názoru či postoji, požádání o zpřesňující informace 4. Nabídka řešení, či pomoci 5. Varování před neoprávněnou kritikou v budoucnu l. Nejdříve vyjádříte nesouhlas s tím, co druhý říká, ale vyvarujte se rčení jako nemáš pravdu, tak to není, ty lžeš, ty mě nespravedlivě očerňuješ, ale vyjádřete nesouhlas těmi slovy: Já s tímto tvým názorem nesouhlasím... Mám na tuto věc jiný názor S tímto obviněním se nemohu ztotožnit Můj názor na to, co říkáš, se značně odlišuje od tvého Nemohu souhlasit s většinou toho, co říkáš... Vnímám to jinak, než to vidíš ty 2. stupeň kaskády: Vyjádříte své city, pocity, nálady, postoje, prostě informujete kritika o tom, co se ve vás děje. " Štve mě, že mi to říkáš právě ty!" " Znervózňuje mě to, co slyším z tvých úst!" " Pobuřuje mne, když si toto o mně myslíš!" " Mám zlost, když říkáš, že...!" " Začínám být na tebe naštvaný, když slyším, že mě obviňuješ!" " Přestávám být klidný, když...!" " Roztrpčuje mě, když říkáš, že já...!" " Cítím se velmi nepříjemně, když mě obviňuješ z toho, že já..!" " Zlobí mě, že si to o mně myslíš." 3.stupeň kaskády: Druhého člověka informujeme o problému, jak ho vnímáme my: " Já jsem ve skutečnosti..." " Kdybych to udělal podle tvé rady, dopadlo by to daleko hůře!" " Získal jsem nové informace, a tak jsem rozhodnutí změnil" " Já to zavinit nemohl, protože jsem nebyl ten den v práci " " Dnes jsem vůbec nebyl u tvého stolu " " Toto v naší dohodě nebylo " Nemohu za to, ale myslím si, že je to takto pro nás přijatelnější." " Tak jak jsme se domluvili, to udělat nešlo, zkoušel jsem to " " Volal jsem ti, abych ti řekl o nových podmínkách, ale nezastihl jsem tě, tak jsem změny využil jen sám." 31

32 " To auto jsem zaparkoval tam, kde jsme se domluvili." " Já jsem to do koše opravdu nehodil, věř mi " " Na tvém neúspěchu nenesu nejmenší vinu " " Nemám žádný důvod ti dělat naschvály ". 4. stupeň kaskády: Nabídnete řešení problému, další vysvětlení, Co se s tím ještě dá dělat? Co s tím uděláme teď. "Jestli chceš, pomohu ti odstranit následky škody, i když jsem ji nezavinil." " Pomohu ti s řešením tohoto problému, jestli o to stojíš." " Pojď, popovídáme si o tom a potom třeba přijdeš na to, kdo to zavinil." " Mohu ti dokázat, že já to nebyl, pokud na tom obvinění trváš." " Chci, abys tento svůj názor o mně neměl." " Jestli o to máš zájem, povím ti, jak se na tu věc dívám já." " I když jsem to nezavinil, rád ti pomohu, jsi můj přítel." 5. stupeň kaskády: Shrneme dosažený stav, abychom varovali kritika před další neoprávněnou kritikou: "Než mě budeš příště kritizovat, tak si to pořádně rozmysli, sežeň si více informací, zeptej se. Věř, že taková neoprávněná kritika mě od tebe velmi štve!" "Mám zájem na tom, aby mezi námi nedocházelo ke zbytečným urážkám, obviněním, zbytečným omylům. Ve mně nehledej nepřítele." "Jsem člověk omylný, dělám chyby, ale tobě bych takový žert neprovedl, hledej tedy viníka jinde. Cítím se velmi nepříjemně, když mě nespravedlivě obviňuješ." "Než mě příště obviníš, tak si to pořádně rozmysli, nechci, abychom si zbytečně nabourávali náš vztah ". "Pokud však udělám něco, co je třeba kritizovat, klidně se do mě pusť, protože chci mít s tebou stále lepší vztahy a velmi stojím o tvé přátelství, lásku a pod." Neverbální komunikace je starší než verbální, je to bohatý zdroj informací Neslovní komunikace dává pozorovateli více informací, než samotná slova (70%). Umocňuje či snižuje význam sdělovaných slov. Sděluje emoce, zájem o sblížení, vytváří celkový dojem, snahu o ovlivnění partnera. Do neslovní komunikace řadíme výraz obličeje, oční kontakt, gesta, vzdálenost, pohyby celkem, postoj, dotyky, intonace, výška, síla hlasu, tempo, latence a pomlky, dramatizace sdělení, kvalita artikulace, osobní energie, vůně či osobní pach, úroveň osobní hygieny, oblečení, jeho barevnost a čistota úprava zevnějšku, používáním doplňků, tetování, jizvy Gesta jsou nedokončenými původními pohyby, ukazují na psychomotorické tempo, temperament, koordinovanost a úspornost pohybů, sebevědomí, razanci či unylost, expresivitě či rezervovanosti. Neslovní komunikace je podmíněna sociálně, neexistují vrozená gesta. Každá generace má svá specifická gesta, nová generace si vytváří některá nová gesta. U gest je třeba vzít v úvahu i rozdílné kultury, kde jedno a totéž gesto může znamenat odlišný význam. 32

33 7 základních emocí štěstí, překvapení, strach, smutek, hněv, znechucení a opovržení. Smích doprovází příjemné vášně (veselost, radost, naděje, láska, sláva, čest, hrdost, přátelství). Smích může být upřímný či předstíraný. Smutek, strach, stesk, starost, úlek, zděšení, zlost, nepřátelství, stud, soustrast, závist, nenávist, zoufalství, žárlivost doprovází nepříjemné vášně. Můžete pozorovat rudnutí či blednutí tváře, pocení, zadýchávání, třes rukou, snížený či zvýšený oční kontakt, velké změny mimiky a gest. Zde je třeba sledovat kontext situace. Složité emoce se pomocí neslovních signálů rozpoznávají obtížně a snadno se můžete zmýlit (sarkasmus, stud, pohrdání, zastírání různých emocí, předstírání jiných emocí, než člověk prožívá - herectví, náboženské rituály, pohřeb, svatba). Pohyby těla a chůze se řídí těžištěm těla, jsou tak charakteristické, že se dají využít při odhalování trestné činnosti. % projevu slova Hlas (vokální projev) Neslovní komunikace občan Strážník MP 20 oficialita podle situace 40 potlačuje Linka důvěry Tiskový mluvčí, neutrální, 40 silně ovládá reportét, politik nezaujatý tón Rodič? Ženy se nebojí projevovat své emoce neverbálně i verbálně, mužů své neverbální projevy tlumí. Muž, který vede pracovní jednání, sleduje, udržuje oční kontakt s jiným mužem 60 70% času. Kratší kontakt očí je vnímán jako vyhýbavost, nedůvěry, nejistota, neupřímnost. Delší oční kontakt než 70% je projev drzosti nebo agresivity. Pokuste se s partnerem udržovat oční kontakt % času, co spolu mluvíte. Strážník nemá příliš dlouhý oční kontakt s občanem, neprovrtává ho očima, sleduje však jeho celé tělo, aby odhadl okamžik útěku nebo útoku. Strážník nepoužívá příliš přísný pohled. Střídá pohled na občana, do notesu. Pokud potřebuje uhnout očima, uhne do stany. Nedívá se nahoru, neprojevuje opovržení, nevyzývá k boji. Žena, která se chce nad mužem prosadit, sleduje ho očima 70-80%, pokud by ho sledovala déle, byla by vnímána jako příliš dominantní, přehnaně sebevědomá nebo velmi ctižádostivá. Pro strážníka je důležité sledovat neslovní komunikaci, vidět rozpor mezi jeho slovy a neslovní komunikací a odhadnout motiv občana pro toto jednání. Občas se stylizuje, napodobuje někoho? Lže, je nervózní, jaký chce vyvolat dojem? Narcis vám záměrně leze na nervy, čeká na váš projev odporu, na agresi, aby se plně projevil. Gesta strážníka jsou jistá, jednoznačná, jednoduchá, srozumitelná, chtěná Ilustrátor zdůrazňuje význam sdělení zastav, vystup z vozu, stoupněte si sem, tato značka 33

34 Adaptační gesta umožňují zvládat stres těmto gestům se strážník vyhýbá, neprojevuje rozpak, úzkost, stres, opovržení, neobtěžuje nadbytečně občana, nedotýká se ho, pokud to není nutné. Pokud je občan výrazně vyšší než vy, ustupte o půl metru dozadu, rozdíl ve výšce se sníží. Rozčileného člověka na služebně co nejdříve posaďte, vy se posaďte vedle něho. Regulátor začátek rozhovoru, konec, změna komunikace zastavení komunikace občana, gesta odmítnutí, silně motivovaný člověk se blíží ke strážníkovi, sedá i velmi blízko, pokud se jedná v sedě. Teritorium, bublina osobního prostoru Stejně jako zvířata, tak i lidé mají svá teritoria. Ve svém teritoriu je člověk suverénní, vstup do teritoria člověk toleruje jen za určitých okolností. Občané si chrání teritorium ploty, zámky, kamerami, auto mají ve své garáži nebo na svém pozemku soukromý majetek. Vnitřek dopravního prostředku je teritorium občana. Vstup strážníka na teritorium vymezuje zákon. Strážník nesmí vstoupit na teritorium občana bez pozvání. Pokud je třeba vstoupit bez pozvání je třeba zavolat PČR. Když někdo vstoupí do teritoria jiného člověka, způsobí jeho emoční vzrušení, stres (adrenalin) a dojde ke konfliktu. Bezdomovec si značkuje teritorium odloženým oděvem, taškou, psem, smetím. Pokud ho budíte na lavičce, přistupte k němu ze strany nohou, nepřistupujte k hlavě nebo k tělu. Někteří bezdomovci spí na noži. Z malého prostoru můžete vytáhnout bezdomovce za nohy, ne za ruce. Můžete ho vyklopit z lavičky, aby se vzbudil. Pozor na jeho prudkou reakci. Velikost naši bubliny závisí na prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. Člověk, který od narození žije v přelidněném velkoměstě, má svou osobní zónu mnohem menší než člověk žijící na venkově. Každý člověk má kolem sebe osobní prostor, na který je citlivý, chrání si ho. Přátelštější, bezprostřední, extrovertovaní lidé volí menší odstup než lidé uzavření, odtažití, introvertní. Někteří cizinci také přistupují blíže než Češi Vietnamci, Číňané, Arabové 30 cm. Lidé žijící ve velkých městech mají také sníženou osobní zónu, protože se stále setkávají s jinými jedinci ve výtazích, veřejné dopravě, v obchodech. Ženy obecně snesou jiného člověka blíže než muži. 1. Intimní zóna cm (ženy uměle zvyšují vzdálenost od jiných osob, aby zakryl vrásky, omezily detailní zkoumání pokožky. 2. Společenská zóna, zóna pro obchodní jednání cm zóna jednání, venkovan udržuje větší vzdálenost než obyvatel města, pokud přistoupíte příliš blízko k občanovi, provádí proxemický tanec. Strážník, řešící přestupek udržuje vzdálenost 100 cm, aby vás občan nemohl napadnout. 3. Zóna respektu cm (velitelé, manažeři udržují větší vzdálenost od podřízených). 34

35 4. Veřejná zóna je nad 200 cm (350 cm) únikové pásmo. Druhý strážník udržuje od kolegy vzdálenost 3 metr tak, aby vznikl mezi ním, přestupcem a kolegou trojúhelník. Nestojí za kolegou ani za přestupcem. Pokud vstoupí do intimní zóny cizí člověk, srdce začne tlouci rychleji, hladina adrenalinu v krvi se zvyšuje, do mozku proudí více krve a svaly se připravují na možný útok nebo útěk. Snažíte se od vetřelce vzdálit. Používáte i proxemický tanec, snažíte se přibližovat a vzdalovat od jiné osoby, s níž komunikujte. Strážník není háklivý na osobní bublinu, cvičí sebeobranu, používá mírných prostředků, když to zákrok vyžaduje. Respektujte osobní zónu druhých lidí, pokud se blížíte k druhému člověku a on se odklání nebo ustupuje, má nervózní gesta, stojíte příliš blízko. Postavte se tak, aby se druhý cítil bezpečně, muž k ženě čelem, muž k muži, nebo žena k ženě bokem. Podání ruky Strážník podá ruku oznamovateli, ne přestupci. Emočně vyspělý přestupce po skončení zákroku a udělení nižší pokuty občas podá ruku strážníkovi, ten podání opětuje. Odmítnutí podat ruku je v tomto případě vyhlášení války. Strážník odmítne podat ruku osobě, která je infekční, má ruce značně znečištěné, plné bradavic, svrabu. Je třeba počítá s tím, že dnes mnohé ženy mají silnější stisk než dříve. Jsou emancipované, sebevědomé. Dojem občana ze zákroku Dotáhněte zákrok do úspěšného konce. Musíte mít převahu nad přestupcem po celou dobu jednání. Zvyšte svou energii v závěru jednání. Poslední informace buď podpoří váš zákrok, nebo smaže vše. Občan musí odejít s dojmem, že jedná s profesionálem, který zná zákony a vyhlášky, má osobní autoritu a chová se korektně. Nepoužívejte váš čestný ústup. Nenadávejte, dokud občan neodejde nebo nepoložíte telefon. Nesmlouvejte s občanem o výši pokuty. Nepřistupujte na výzvy buď 200 Kč nebo osoba blízká. Nemějte předsudky vůči cizincům. Buďte při zákroku co nejvíce objektivní. Jak se vyhnout nejčastějším omylům při poznávání druhých lidí Vnímání lidí nás nutí k jejich posuzování, nálepkování. Při vnímání člověka člověkem dochází k mnoha nepřesnostem a chybám. Vnímání člověka člověkem je výrazně subjektivní. Naše vidění světa není jediné, každý člověk má individuální vidění světa a společnosti. 35

36 Jedinec se snaží odhadnout druhého člověka a zvolit taktiku komunikace s ním. Zkreslení vnímání světa, lidí, společnosti je zaviněno: Fyzickým a sociálním prostředím jedince - jedinec vnímá a chápe svět podle prostředí, v němž žije a pohybuje se. Náš názor značně ovlivňují naši přátelé, spolupracovníci, příbuzní. Jsme ovlivněni normami těchto společenství. Lidé mají i individuální senzorickou kapacitu a schopnost zpracovat podněty z okolí, využít jich ke svému dobru. Vnímání a poznávání vyspělé osoby je značně odlišné od méně integrované, neuroticky kompenzované, nevyzrálé, deprivované osoby. I věci a jejich úroveň ovlivňují vnímání člověka. Věci, které člověk používá, mu usnadňují či znepříjemňují život, stávají se samozřejmostí. Doporučení: Obklopte se lidmi, jejich názory se vám líbí a vyhovuje vám jejich životní styl, morálka, příjmy. Obklopte se jen těmi věcmi, které vás rozvíjí, které nutně potřebujete, či vám poskytují potěšení. Minulé zkušenosti, předchozí vnímání způsobují filtry, které ovlivňují naše další vnímání. Efekt očekávání /filtr/ mají již kojenci, značně nám zjednodušuje život, umožňuje vypracování stereotypů. Selektujete informace, které k vám přichází. Potřeby a cíle ovlivňují naše aktivity, orientují nás na dosažení cíle a uspokojení potřeby. Každý člověk má svůj individuální motivační a hodnotový soubor. Tento soubor se plynule nebo skokově po celý život mění. Rozdílná úroveň inteligence určuje značně odlišné vnímání reality. Lidé inteligentní dělají méně chyb v posuzování druhých než lidé tupí, průměrně inteligentní lidé vnímají dobře, nadprůměrně inteligentní pracují s tzv. logickými prefabrikáty, které způsobují rovněž zkreslení při vnímání druhých lidí. Temperament, charakter, osobnostní struktura ovlivňuje objektivitu vnímání. Specifické zkreslení způsobuje profesionální deformace. Naše okamžité emoční naladění značně ovlivňuje vnímání. Stresy, frustrace, zlost, hněv omezuje činnost kortexu a umožňuje afektivní reakce amygdaly typu útěk či útok. Objektivitu vnímání ruší naše lenost při udržování duševní bdělosti, konservatismus, neochota měnit jednou přijatý názor a autoritářství, jež znamená identifikaci s lidmi, kteří mají moc, lpění na předsudcích, netolerance k jiným názorům. Dalším rušitelem vnímání je dogmatismus, předsudky, uzavřený názor pozorovatele na svět. Touha po prospěchu, vášeň a sex také značně zkreslují objektivitu vnímání. Většina lidí chybně posuzuje druhé, protože se dopouštějí např. těchto pozorovacích chyb: Halo efekt - nesprávné zobecnění, jeden nebo několik kladných nebo záporných znaků, rysů chování rozšíříme na celou osobnost, pozorovaný člověk je výrazně kladnější nebo zápornější, než reálně je. Vedoucí může např. podle dílčích úspěchů hodnotit nesprávně celkovou pracovní činnost podřízeného. 36

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1298_Asertivita_PWP

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1298_Asertivita_PWP Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1298_Asertivita_PWP STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

ASERTIVITA, řešení konfliktů. Jitka Dobešová

ASERTIVITA, řešení konfliktů. Jitka Dobešová ASERTIVITA, řešení konfliktů Jitka Dobešová Cílem tohoto tréninku je Uvědomit si komunikační stereotypy Nastavit zdravě sebeprosazující komunikaci pomocí asertivních technik 2 Asertivita je životní filozofie!!!

Více

F6 Asertivita v efektivním komunikování

F6 Asertivita v efektivním komunikování Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F6 Asertivita v efektivním komunikování V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Charakteristika

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ. CO kompetence znamená? PROČ je důležitá? ZÁSADY (pravidla a doporučení vybraná s ohledem na kurz Klíčení)

KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ. CO kompetence znamená? PROČ je důležitá? ZÁSADY (pravidla a doporučení vybraná s ohledem na kurz Klíčení) KLÍČOVÉ KOMPETENCE Na kurzu Klíčení jste zažili pět dní plných aktivit a her. Všechny jsme pro vás připravili tak, aby vám nejen pomohly se lépe poznat a abyste si kurz užili, ale také abychom vám umožnili

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 7 Asertivita. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 7 Asertivita. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 7 Asertivita Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014 ASERTIVITA Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Vypracoval(a), Dne VY_32_INOVACE_Hav19

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Efektivní komunikace II.

Efektivní komunikace II. Efektivní komunikace II. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Co musíme vědět ještě předtím, než budeme začínat komunikaci? Co nám říká řeč těla - nonverbální komunikace Komunikační asertivita Efektivní komunikace uvnitř

Více

Sociální inteligence - emoční inteligence. Střední průmyslová škola Ostrov

Sociální inteligence - emoční inteligence. Střední průmyslová škola Ostrov Sociální inteligence - emoční inteligence Střední průmyslová škola Ostrov SOCIÁLNÍ INTELIGENCE = schopnost optimálně sociálně komunikovat na rozdíl od obecné inteligence (IQ) se dá naučit na obecné inteligenci

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Komunikace z hlediska sociální psychologie

Komunikace z hlediska sociální psychologie Komunikace z hlediska sociální psychologie Střední průmyslová škola Ostrov 1 Co je co? Zkuste vysvětlit! SOCIÁLNÍ PERCEPCE > vnímání a poznávání druhého, jak vnímáme druhého. IDENTIFIKACE > snaha napodobit

Více

PSYCHOLOGIE OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

PSYCHOLOGIE OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ PSYCHOLOGIE OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ Ing. Jaroslav Demel 7. října 2014 Osobnost a asertivita - přednáška č. 2 Přednáška č. 2 POJ - osobnost - definice a její složky - charakter - asertivita jako projev osobnosti

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES!

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! 1. nadšení 2. stagnace 3. frustrace 4. apatie 5. vyhoření Fáze vedoucí k SV (Edelwich, Brodsky) 1. nadšení Ohromná ochota vložit energii

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

TEST ASERTIVITA. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, komunikace, vedení lidí, flexibilita

TEST ASERTIVITA. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, komunikace, vedení lidí, flexibilita TEST ASERTIVITA Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, komunikace, vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 5 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 5 minut

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

ASERTIVITA. Pozitivní aserce CO JE TO ASERTIVITA? ZÁKLADNÍ SLOŽKY KOMUNIKACE ASERTIVNÍ DOVEDNOSTI

ASERTIVITA. Pozitivní aserce CO JE TO ASERTIVITA? ZÁKLADNÍ SLOŽKY KOMUNIKACE ASERTIVNÍ DOVEDNOSTI CO JE TO ASERTIVITA? ASERTIVITA Ucelený komunikační styl související s pohledem na sebe a druhé Předpokládá nejen komunikační dovednosti, ale i schopnost vcítění a stabilitu osobnosti Umění prosadit se

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Konflikt lékař/pacient selhání lékaře se může odehrát v těchto směrech : a)

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Mgr. Přemysl Mikoláš Psycholog SPC PAS a VŘ Ostrava Zábřeh Praha 15. dubna 2015 Zkušenost (experience)

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Principiální a poziční vyjednávání Styly a strategie vyjednávání

Principiální a poziční vyjednávání Styly a strategie vyjednávání Principiální a poziční vyjednávání Styly a strategie vyjednávání Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Základní styly vyjednávání určitým vyjednáváním je vlastně každá

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Co dělat, když máme v rodině alkoholika

Co dělat, když máme v rodině alkoholika Co dělat, když máme v rodině alkoholika Každý z nás měl možnost se setkat v průběhu svého života s někým, kdo měl ve větší či menší míře problémy s alkoholem. Závislost na alkoholu je problém blízký svým

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Struktura přednášky: Úvod Syndrom vyhoření Jak na stres? 12. kroků k zvládnutí stresu Jak se zbavit stresu? Jak zredukovat napětí

Struktura přednášky: Úvod Syndrom vyhoření Jak na stres? 12. kroků k zvládnutí stresu Jak se zbavit stresu? Jak zredukovat napětí Alice Strnadová Struktura přednášky: Úvod Syndrom vyhoření Jak na stres? 12. kroků k zvládnutí stresu Jak se zbavit stresu? Jak zredukovat napětí Úvod Zdravotnické povolání patří mezi 12 nejvíce stresujících

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více