Počítačové viry. Roman Bartoš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počítačové viry. Roman Bartoš"

Transkript

1 Počítačové viry Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce, technický redaktor: Roman Bartoš Vnitřní úprava: Matouš Horáček

2 Obsah Obsah...1 Počítačové viry...2 Co je to počítačový virus?...2 Jak dělíme počítačové viry?...2 Podle viditelných projevů...2 Podle způsobu šíření...2 Podle času projevu...3 Podle nebezpečnosti...3 Podle napadených oblastí...3 Podle umístění v paměti...4 Podle chování...4 Podle rychlosti šíření...4 Vznik virů...4 Techniky detekce...4 Kde se skrývají?...5 Projevy virů...5 Likvidace...5 Způsoby prevence...5 Literatura:...6 1

3 Počítačové viry Co je to počítačový virus? Počítačový virus je program napsaný programátorem. Ačkoliv je virus cizí a někdy i destruktivní element, jehož reprodukční cyklus je podobný lidskému viru, žádná jiná podobnost tu není. Dostane-li se virus na pevný disk, počítač neonemocní. Pracuje i nadále naprosto normálně. Počítačový virus byl napsán nejčastěji z toho důvodu, aby potrápil či poškodil ostatní lidi tím, že si pohrává s jejich daty. Někdy je cílem viru způsobit v počítači co největší škodu. I když to není tak běžné, jiní autoři virů mají teroristické cíle a požadují výkupné za zrušení následků virové nákazy. Virus se skládá ze dvou programů s nezávislými funkcemi. Cílem prvního programu je virus množit tvoří tolik kopií sama sebe, kolik jenom může. Druhý program viru provádí buď ničení dat, nebo pouze ukazuje přítomnost viru a posmívá se uživateli. Během své inkubační fáze je virus velmi nenápadný. Provede se první reprodukční program. V určitém okamžiku (možná k určitému datu nebo po namnožení dostatečného počtu kopií viru, nebo když uživatel provede určitou operaci) se spustí druhý program. Může například zformátovat celý pevný disk, zobrazit humorný vzkaz na obrazovku. Může také znemožnit čtení na obrazovce (například převrácením obrazu či roztřesením písmen). Jak dělíme počítačové viry? Počítačové viry a škodlivé kódy vůbec můžeme dělit podle různých hledisek a podle různých faktorů. V praxi se lze setkat s kódy, které kombinují vlastnosti několika kategorií. Podle viditelných projevů Viry bez projevů Drtivá většina škodlivých kódů se snaží projevovat co nejméně. Důvod je celkem jednoduchý: jakýkoliv projev způsobí, že se škodlivý kód prozradí a že s ním uživatel zpravidla začne bojovat. A právě to je důvod, proč se v současné době snaží programátoři omezovat projevy na zcela nezbytné minimum. Viry s grafickými projevy Pokud už se autor rozhodne do škodlivého kódu zamontovat nějaký projev, zpravidla se jedná o projev grafický. Může jít třeba o zobrazení nějakého poselství na obrazovce (zastavte pokusy na zvířatech, zastavte kácení pralesů apod.), nebo třeba o modifikaci pracovní plochy. Viry se speciálními projevy Existují třeba škodlivé kódy, které jsou schopny přinutit systémové hodiny v počítači, aby se rozběhly pozpátku. Podle způsobu šíření Počítačový virus Je to kus programového kódu, který je schopen se prostřednictvím hostitelské aplikace replikovat, a to více než jednou. Virus je počítačový program, který se šíří, aniž by o tom člověk sedící za počítačem věděl. Žádnou jinou vlastnost nemá. Nemusí škodit, nemusí na sebe jakkoliv jinak upozorňovat. To jsou jen jakési extra projevy, které autoři virů do svých dítek z rozličných důvodů přidávají. 2

4 Trojský kůň Je to vlastně jakýkoli počítačový program, jenž sice vykoná činnost, kterou uživatel očekává, ale zároveň provede činnost, o které nemá ani ponětí a s níž by pravděpodobně nesouhlasil. Síťový červ Je to vlastně počítačový virus, který pro své šíření využívá služeb jakékoliv sítě (lokální i globální). Červ je zpravidla škodlivým kódem sám o sobě. Podle času projevu Viry aktivující se okamžitě Většina soudobých škodlivých kódů se aktivuje ihned po vstupu do počítače. Je to proto, že současné antivirové metody umožňují reagovat na výskyt nového viru během několika hodin. A právě těchto několik málo hodin je jediná doba, během níž může kód cokoliv vykonat. Pak už začínají mít navrch antivirové technologie. Viry aktivující se k určitému datu Pokud chtěl programátor způsobit skutečnou globální epidemii, stačilo stanovit vhodné datum: ani příliš blízké, aby se virus měl čas rozšířit, a ani příliš vzdálené, aby jej antivirové firmy nestačily vymýtit. Viry aktivující se při určitém úkonu Speciálním případem škodlivých kódů byly ty, které se aktivovaly při provedení nějakého úkonu třeba při každém osmém restartu počítače nebo při každém stisknutí určité klávesy. Podle nebezpečnosti Viry nedestruktivní Snahou je, aby na sebe viry neupozorňovaly, protože upozornění rovná se likvidace ze strany napadeného uživatele. A destrukce dat v celém počítači se navíc rovná vyklizení už dobyté pozice. Viry destruktivní Cílem těchto virů je poškození dat v počítači. Podle napadených oblastí Boot viry Boot viry infikují systémové oblasti, které jsou velmi důležité pro zavádění operačního systému do paměti počítače. Při spuštění počítače se pak i s operačním systémem natáhne do paměti počítače i virus. Souborové viry Souborové viry napadají spustitelné soubory (jedná se o soubory s příponou exe, com, bat, bin, sys atd.). Cílem je, aby s každým spuštěním napadeného souboru (programu) se aktivoval i virus. Makroviry Hlavní nebezpečnou stránkou makrovirů je to, že jsou nezávislé na platformě a operačním systému. Na rozdíl od boot virů a souborových virů se makroviry zaměřují na soubory datové. 3

5 Podle umístění v paměti Rezidentní viry Jsou to viry, které se po spuštění infikovaného souboru usadí v operační paměti počítače. Odtud pak provádí škodlivou činnost Nerezidentní viry Tyto viry nepotřebují pro svoji škodlivou činnost nutně být umístěny v operační paměti. Stačí, když jsou aktivovány společně s hostitelským programem. Pak přebírají řízení jako první, provedou svoji činnost, a po té předají řízení zpět hostitelskému programu. Nerezidentní viry jsou většinou souborovými viry. Podle chování Stealth Neviditelné viry ukrývají modifikace, které na souborech provedly. Monitorují systémové funkce, jež používá operační systém pro čtení souborů z paměťového média a pak simulují výsledky volání těchto funkcí. Znamená to, že program, který se pokouší číst napadený soubor, vidí místo něj jeho původní, nepozměněný tvar. Polymorfní viry Polymorfní virus své tělo zašifruje, a tak se snaží zašít svou signaturu před antivirovým programem. Podle rychlosti šíření Rychlé infektory Pod pojmem rychlý infektor chápeme souborový virus, který infikuje nejen spouštěné soubory, ale i otvírané (při kopírování, přesouvání apod. ). Pomalé infektory Pomalé viry je těžké odhalit, protože infikují soubory, které operační systém modifikuje nebo kopíruje. Zvláštní skupinou jsou pak tzv. hoaxy. Hoax : varování před virem, který neexistuje (žertík) Je to zpráva, která varuje před mimořádným nebezpečným a právě objeveným virem, proti kterému není lék a který je nesmírně agresivní. Zároveň příjemce vybízí, aby vykonal dobrý skutek a pomohl šíření viru zastavit tím, že zprávu o něm předá dál. Vznik virů Každý virus je vlastně program, který někdo musel napsat. Podle statistik jsou programátoři virů velmi mladí, převážně od let. A většinou je píší, aby se vytáhli před spolužáky, jinými slovy před svým okolím. Je taky docela možné, že viry píši programátoři z firem, které vyrábějí antivirové programy, aby se jim zvýšily tržby. Techniky detekce Antivirové programy hledají viry různými způsoby. Nejrozšířenější způsob je přes tzv. virové indikátory. To znamená, že antivirový program má v sobě napsané popisy virů a ty porovnává s testovaným souborem. Jinými slovy to znamená, že pokud nějaký soubor obsahuje určité pořadí znaků a to samé pořadí je i ve virové databázi antivirového programu tak je váš počítač napadený virem. Nevýhodou této spolehlivé metody je to, že je potřeba neustále aktualizovat 4

6 databázi zmíněných virových indikátorů. Dalším nejpoužívanějším způsobem detekce virů je tzv. heuristická analýza. Ta spočívá v tom, že si antivirový program kontroluje soubor instrukci po instrukci, a pokud obsahuje instrukce, které by měli něco mazat nebo nějak jinak počítači škodit, tak ten soubor označí jako napadený a oznámí to uživateli. I tato metoda má své nevýhody. Největším problémem je to, že muže vyvolat planý poplach. Určitě je ale lepší planý poplach než neznámý virus na disku. Dalším způsobem detekce je tzv. sledování změn resp. test integrity. Spočívá v tom, že si antivirový program zapamatuje popis souboru (velikost, datum, čas, atributy a obsah). Když virus napadne nějaký soubor, tak se ten soubor změní (velikost, atd.). Podle toho lze zjistit, zda se se souborem něco dělo. Tato metoda má také své nevýhody. Například tuto metodu nemůžeme používat na dokumenty, protože ty si mění každou chvíli (aktualizujete si soubory). A nové typy virů, podstrčí antivirovému programu původní popis, takže tato metoda je neúčinná. Kde se skrývají? Nejčastější skrýše jsou spustitelné soubory (EXE, COM). Přípona COM se dnes moc už nevyskytuje, protože byla používaná v éře DOSu (před rokem 95 - v tomto roce v srpnu uvedl Microsoft na trh Windows 95. Například COMMAND.COM, tento soubor se používá při startu PC, nebo WIN.COM, i bez tohoto souboru se počítač neobejde, protože bez tohoto nelze spustit Windows. Další skrýší jsou systémové oblasti, jako například boot sektor. A pokud pracujete s Internetem tak jsou to složky Temporary Internet Files a Downloaded Program Files. Projevy virů Na to nelze úplně přesně odpovědět, protože na sebe upozorňují nejrůzněji. Například tím, že pořád vypisují na obrazovku nějaké nesmysly, jako například "Dej mi sušenku.". Jiné se projevují tím, že klidně smažou nebo zformátují pevný disk, nebo smažou složku Dokumenty nebo odešlou kopie vašich dokumentů autorovi viru nebo přepíší pevný disk nějakými nesmysly atd. V současné době už jsou viry natolik inteligentní, že na sebe příliš neupozorňují, aby nebyly odhaleny a následně zlikvidovány antivirovým programem. Likvidace Nejúčinnější způsob jak se zbavit zavirovaného souboru, je se ho hned zbavit, tedy vymazat z disku. Ale co když je to nějaký startovací soubor systému Windows. V tomhle případě je lepší, nastartovat počítač ze záchranné diskety, soubor vymazat a znova nainstalovat Windows (to se dělá, pokud by počítač bez toho souboru nemohl nastartovat). Způsoby prevence Vždy když vložíme do disketové mechaniky disketu tak ji hned projet antivirovým programem. Ale pokud nemusíte tak do počítače žádné cizí diskety nestrkejte. Kontrolovat soubory stažené z internetu Neotevírat přílohy u neznámého původu (soubory s příponou EXE, COM, BAT, VBS, SCR) Nezapomínat diskety v disketové mechanice (Boot viry) Zálohujte si data, například programem WinZip Nepřeceňovat antivirový program 5

7 Literatura: [1] T. Přibyl a kolektiv, PC World, Počítačové viry v roce 2004 (PC World, Praha, 2004) 6

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty Uživatelská příručka Určená pro produkty TrustPort Antivirus 2013 TrustPort Internet Security 2013 TrustPort Total Protection 2013 Datum revize: 19. 10. 2012 Copyright 2012, TrustPort, a.s., Všechna práva

Více

Základní dělení. 3. červi

Základní dělení. 3. červi Počítačová infiltrace jakýkoliv neoprávněný vstup do počítačového systému dále uváděné typy počítačové infiltrace lze označit i názvem MALWARE MALicious software, škodlivý software Základní dělení 1. viry

Více

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat Ochrana dat 1 Ochrana dat Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností uživatele výpočetní techniky. Vaše data, uložená v počítači, jsou různě důležitá. Od souborů, které jste jednou uložili a dnes

Více

Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů

Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů 1 Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů Počítačové viry jsou programy, které se šíří v poč. prostředí a mohou mít různou formu projevu. Vznikají od 80-tých let. Na začátku 90- tých let - 340

Více

Místo úvodu trocha beletrie... 1 Kniha první: Počítačové viry z pohledu laika a mírně pokročilého uživatele 3

Místo úvodu trocha beletrie... 1 Kniha první: Počítačové viry z pohledu laika a mírně pokročilého uživatele 3 vii Obsah Místo úvodu trocha beletrie... 1 Kniha první: Počítačové viry z pohledu laika a mírně pokročilého uživatele 3 1. Definice a základní vlastnosti počítačového viru 3 Co je to počítačový virus?

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

S cílem dát co největšímu počtu uživatelů počítačů do ruky co nejsilnější zbraň v podobě vědomostí a znalostí pořádala AEC ve spolupráci s

S cílem dát co největšímu počtu uživatelů počítačů do ruky co nejsilnější zbraň v podobě vědomostí a znalostí pořádala AEC ve spolupráci s Vážení přátelé, S cílem dát co největšímu počtu uživatelů počítačů do ruky co nejsilnější zbraň v podobě vědomostí a znalostí pořádala AEC ve spolupráci s vydavatelstvím a nakladatelstvím VOGEL Publishing

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY OCHRANA DAT, POČÍTA TAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTA TAČOVÉ VIRY OBSAH VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁKLADNÍ TYPY INFILTRACÍ POČÍTA TAČOVÉ VIRY ANTIVIROVÉ PROGRAMY SPAM PŘEHLED PRAVIDEL BEZPEČNOSTI 2 VÝZNAM OCHRANY DAT

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Techniky antivirové obrany

Techniky antivirové obrany KAPITOLA 11 Techniky antivirové obrany "Ale kdo bude hlídat hlídače?" Juvenal 374 Kapitola 11 Techniky antivirové obrany Tato kapitola je kolekcí technik, které se používají v antivirovém software pro

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Internet Internet je v podstatě velmi rozsáhlá počítačová síť. Zároveň dnes slovem internet označujeme souhrn informací, které je možné najít na serverech do této sítě připojených. Označování serverů jménem

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

Počítačové infiltrace

Počítačové infiltrace Počítačové infiltrace Počítačovou infiltrací nazveme jakýkoliv neoprávněný vstup do počítačového systému. Jde o termín s velice širokým významem. Pojem virus se zapsal do podvědomí lidí nejvíce a proto

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

5.4.1 Co provádí operační systém?

5.4.1 Co provádí operační systém? 5. Software počítače 5.1. Software Soft měkké, hebké, jemné, ware zboží, výrobek; programové vybavení, program, netechnické, nehmatatelné položky, nutné k provozu počítačů. Příkladem programového vybavení

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN Standard Uživatelská příručka Antivirus Copyright 2006 SOFTWIN BitDefender 9 Standard BitDefender 9 Standard Uživatelská příručka SOFTWIN Vydáno 2006.04.26 Build 9.5 Copyright 2006 SOFTWIN Právní oznámení

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci TENTO PROJEKT

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Zabezpečení systému Windows

Zabezpečení systému Windows Zabezpečení systému Windows Windows Security Protection Filip Hujer Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zabezpečení operačních

Více