Bezpečnost na Internetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost na Internetu"

Transkript

1 150 milionů uživatelů na Internetu viry, největší nebezpečí - změnily svůj charakter dříve mazaly soubory, šířily se hlavně na disketách dnes se snaží co nejvíce rozšířit, využívají poštu a bezpečnostní chyby v softwaru (např. vir Sobig.F, není destruktivní, nemění data, ale může zahltit servery svými kopiemi, velká rychlost šíření) Fred. Cohen na Pensylvánské univ. použil kód, který se dokázal sám zničit - označil jej termínem virus 1

2 Brain (1986) byl první virus pro PC (Pakistánci bratři Basit a Amjads Farooq Alvi) viry se dokáží klonovat, vložit do dalších programů, jejich destruktivníčinnost může být vázána na urč. datum, na určitý úkon, např. po určitém počtu spuštění nakaženého programu dochází k mazání disku 2

3 Stručná historie virů 1987 Pakistani Brain první velký virus se šíří po světě Stoned 1. virus napadající master boot record disku 1988 Jerusalem - 1. rezidentní virus Cascade - 1. zašifrovaný virus 1989 Dark Avenger - nakazí otevírané soubory i při jejich antivirové kontrole 1990 Flip - polymorfní vícedílný virus 1991 Michelangelo - (varianta Stoned), maže soubory Michelangelo v centru pozornosti médií autor Dark Avengeru zveřejnil první knihovnu pro tvorbu mutujících virů 1993 Tremor - virus vypínající antivir. ochranu 1994 OneHalf - postupně likviduje disk viry se začínají šířit na CD, soubory nelze opravit GoodTimes - první hoax (neexistující virus) 3

4 Stručná historie virů 1995 Concept - první makrovirus pro Word 1996 Boza - první vir pro W95 Laroux - první makrovirus pro Excel 1997 Esperanto - pro Windows i Mac OS, nešířil se kvůli chybě 1998 BackOrifice - virový útok na int. prohlížeče 1999 Melissa - makrovirus pro Word, šířící se přes Outlook BubbleBoy - první vir pro Outlook, co se spustí pouhým otevřením u Chernobyl/CIH destruktivní vir, ničí BIOS 2000 Istaller - první vir pro W2000 LoveLetter - virus I love you využívá Outlook pro masivní šíření 2001 Anna Kournikova - vytvořený generátorem virů 4

5 Stručná historie virů 2001 Sircam - šíří se přes a sdílené disky Code Red I a II - masivní útoky internetových červů Nimda - šíří se přes mail, síťová připojení, lokální a síť. disky 2002 Benjamin - první virus šířící se po síti Kazaa (výměnná síť, sdílení souborů v různých sítích, prostředníkem je domácí server programu, určité typy souborů si stahujete od různých uživatelů, kteří jsou ve vyhledávácí databázi) 2003 Sobig - vir s vlastním SMTP pro odesílání mailů Kle.H - rozesílá náhodné dokumenty z nakaženého p. Slammer - bleskový červ, dokáže zaplavit planetu během několika minut 2004 MyDoom - útočí na servery Sun a Microsoft, Sun musí odstavit servery 5

6 Dělení virů: podle umístění v paměti (rezidentní - je obtížnější je vytvořit; nerezidentní - hist. nejstarší) podle cíle napadení (bootovací - napadají zaváděcí sektor; souborové - spustitelné programy.com,.exe,.bat,.ovl,.sys,.bin; multipartitní = kombinace obou - první byl Tequila, který byl navíc ještě polymorfní a stealth) podle způsobu chování (stealth - odviruje pgm v letu, tj. při kontrole antivirem se nákaza programu neprojeví - Frodo; polymorfní - vytváří nové kopie, které se neshodují, retroviry - deaktivují antiviry) 6

7 makroviry - rozšířily se spolu s kancelářskými balíky, napadají datové soubory, dokumenty (Wordu, Excelu, PowerP.) - Concept jsou nezávislé na platformě a op. systému další škodlivé kódy: červi (worms)- nevkládají se do jiných pgmů, nepotřebují hostitele ke své replikaci, ale jsou ve formě samostatných souborů, které se spustí hned při startu poč., pro šíření využívají služeb sítě zobrazí např. falešný web. formulář, který imituje grafický styl urč. platebního systému, uživatel vložíčíslo kreditní karty bomby - (logické, časované, SMS bombery) dialer - program, který přesměruje připojení uživatele na jiné číslo s vysokým tarifem, 7

8 antidialery, např. Connection Meter, jiná obrana - zablokovat určitá čísla (zač. 900, 906, 909, 976) u Telecomu dialer ale dokáže i odpojit od čísla ISP a připojit třeba na Bahamy backdoors -(zadní vrátka) umožňují vzdálenou správu počítače bez vědomí majitele = trojský kůň hoax - není virus, ale ová poplašná zpráva, varuje před virem a vyzývá k šíření trojské koně - program, který vykonává obvykle očekávanou činnost, ale navíc činnost, o které uživ. nemá ponětí (např. odesílá soubory, zašifruje data a za vydání dešifrovacího klíče vyžaduje výpalné, PWS - Password stealing trojan odcizuje hesla) 8

9 viry využívají bezpečnostní díry v programech, např. chyba v kontrole hesla při přístupu ke sdíleným prostředkům v síti (využívá červ I-Worm/Opas) tyto díry se vyskytují v každém softwaru je třeba instalovat tzv. záplaty existují tzv. Security scannery které vyhledávají bezp. díry, dívají se na poč. jako hacker, pokročilé metody testování, např. Nessus význam i pro správce antiviry - pomoc až po nákaze firewally - je-li správně nastaven, může zabránit infekci předem, odhalí pokusy o průnik 9

10 jednodušší FW bývá i součástí antivirového programu různé programy této kategorie se těžko snášejí firewall obsažený v operač. systému (W XP) je softwarový, chrání pouze poč. na kterém je spuštěn nejvíce virů pro W kdyby byl na 90 % poč. Linux, žádného hackera by nenapadlo psát viry pro Windows problémy se týkají výrazně větší komunity 10

11 Int. = anonymní prostředí (ten, s kým komunikujete nemusí být ten, za koho se vydává, vznikají alternativní identity) někdy zcizení identity (vydává se za určitou konkrétní osobu, používá její heslo = zástupný objekt, jímž je identita prezentována, nemusí to být doklad) ale: na web. stránkách nejste anonymní, jsou zde identifikační mechanismy - viz IP adresy je možné sledovat pohyb Internetem, odchytávat přenášená data 11

12 poskytovatelé mají povinnost uchovávat určitá data o činnosti svých uživatelů v případě soudního požadavku je mohou poskytnout také zaměstnavatelé monitorují příjemce a odesilatele 12

13 Bezpečné chování na Internetu antivirové programy nezbytností, 1x týdně aktualizace virové databáze uživatel by neměl spouštět neznámé soubory.com, EXE, BAT, SCR, JS, VBS, PIF ani posílat tyto soubory partnerům neotvírat soubory v příloze se dvěma příponami - např. NAME.BMP.EXE nebo NAME.TXT.VBS instalace nových programů - měly by pocházet od důvěryhodného zdroje, příp. od autora 13

14 červi v příloze pošty často používají názvy se sex. podtextem např. PAMELA_NUDE.VBS - neotevírat červ jako spustitelný soubor může být maskován jinou ikonou, např. jako obrázek, text nepřijímat přílohy od cizích v online chat systémech jako: ICQ, IRC, AOL Instant Messenger hesla - používat různá (např. pro přístup k poč., k mailové schránce, k různým službám) a měnit tak 1x za měsíc 14

15 hesla Heslo - nejdůlež. prvek ověřovacího mechanismu autentizační údaje uživatele (jméno a heslo) důležité při logování a s tím souvisejícím ověřování jsou někde lokálně uložena dříve (v raných verzích Unixu) se heslo přenášelo a ukládalo jako otevřený text, nebo jednoduše kódované (symetrická technologie DES) pokud někdo tabulku hesel ukořistí, je možné s pomocí silných počítačů dešifrování dnes se používají metody jednosměrného kódování v souborech, kde jsou uložena hesla, těžko lze zpětně získat heslo hešování (hash funkce) 15

16 hesla uživatel je ověřen tak, že zadaný řetězec (heslo) je při přihlášení také hešován a teprve pak porovnáván s údajem v tabulce k luštění hesel je třeba speciální nástroj (např. John the Ripper, nejlepší na luštění Unix. hesel, používá hrubou sílu i slovníkový útok) silné heslo částečně může zajistit správce pravidla pro uživatele: stanovit minimální délku hesla a min. trvání nově zvoleného hesla 16

17 - hesla vynutit komplexitu např. heslo musí tvořit alespoň 3 různé skupiny znaků (malá písmena, velká, číslice, ostatní) heslo nesmí zahrnovat části uživ. jména zajistit pravidelnou změnu hesla neopakovat již použitéřetězce (password history) 17

18 - hesla programy, které dokáží heslo u souboru zjistit: StarSlayer, Password Recovery Suite, ARJ Password Solver, fast Zip Cracker problém nejsou ani PDF soubory svými programy pro luštění hesel je známá ruská firma Elcomsoft luštění hesel hrubou silou za 1 hodinu lze louskačem vyzkoušet min variant, je těžší, když neznáme délku hesla počet možných kombinací závisí na délce hesla mělo by mít více než 8 znaků a používat i číslice a speciální znaky (%, #) 18

19 - hesla slovníkově orientované útoky program zkouší všechna slova ve slovníku (tak slov), zkouší i různé velikosti písmen číslice a speciální znaky v heslech neodhalitelné na Internetu je asi 120 slovníků Unix - síťové systémy, na nichž běží spousta služeb (hesla ke službám, delšíčas na prolomení, čeká se na odpovědi) systémový soubor s hesly všech uživatelů je častým cílem útoků dříve bylo vše v souboru etc/passwd, nyní se používá mechanismus stínových hesel 19

20 - hesla v souboru passwd jsou informace o uživatelích, hesla jsou v souboru /etc/shadow/ ten je přístupný pouze správci Windows soubor.pwl s hesly uživatelů u starších verzí W k získání hesel lze použít nástroj Cain zdarma, umí zobrazit heslo pod **** zobrazí uložená hesla, atd. u nových verzí W (2000, XP) je to bezpečnější hesla v souboru sam i zde existuje program na luštění 20

21 - spam Spam - nevyžádaná komerční nabídka (opak = ham) tvoří třetinu z asi 30 miliard ročně rozesílaných zpráv N na rozesílání jsou minimální 99% spamu je psáno v angličtině přes 50% je rozesíláno z domény prvního řádu.com, pak je.net (18%), INFO (3%).CZ pouze 1,3% problém zejména kapacitní, zatěžuje přenosové a úschovné kapacity obtížný boj - technologie těžko rozeznává spam od regulérního mailu 21

22 filtry = blokování nevyžádaného, tzv. černá listina (blacklist) zakázaných IP adres (80% účinnost), musí být pravidelně aktualizována distribuovaná varianta IP blacklistů více serverů sdílí tyto seznamy opak je bílá listina (whitelist), propuštění předem domluveného, do seznamu se dají důvěryhodné stroje, jejichž mail systém propustí tuto fci by měl nabízet e- mailový klient 22

23 ochrana ových adres proti spec. programům - robotům, kteří prohledávají webové stránky a extrahují řetězce tvaru nepoužívat nahradit ho slovně <zavináč>, (at), nebo obrázkem, který tento znak obsahuje nebo nahradit tečky oddělující domény (dot) nevkládat zbytečně svou web. adresu do diskusních fór, on line chatů pokud je platná adresa požadována pro registraci někde na serveru je lépe si vytvořit schránku na některém fre ovém serveru a nepoužívat ji pro běžnou korespondenci 23

24 spyware zpomaluje chod počítače, doluje informace o uživateli, které stránky navštěvuje, atd., může se skrývat v softwaru, který je distribuován zdarma 24

25 Vícevrstvá bezpečnostní architektura měla by zahrnovat IPS, firewally, VPN IPS (Intrusion Prevention Systém, prevence proti narušení) monitoruje se síťový provoz a hledají se anomálie od běžného provozu též na základě definovaných pravidel vyřazují se pakety, vztahující se k určitým událostem 25

26 Firewally - funkce viz prednes11site.pdf širší smysl: souhrn technických opatření k řízení komunikace mezi chráněnou sítí a vnějším světem užší smysl: sw balík instalovaný na předsunutém počítači 26

27 VPN - (Virtual Private Network) název pro skupinu technologií, resp. protokolů, pro realizaci privátních datových přenosů VPN slouží jak pro připojení vzdáleného klienta do LAN tak k propojení více LAN mezi sebou PPTP - (Point To Point Tunelling Protocol) pro vytváření VPN spojuje 2 body a bezpečně přenáší šifrovaná data je třeba k provozu takové sítě vlastnit potřebné autentizační prostředky (dig. podpis) 27

28 cíl: zabránit změnám při přenosu nemožnost odposlechu dat 28

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Základní dělení. 3. červi

Základní dělení. 3. červi Počítačová infiltrace jakýkoliv neoprávněný vstup do počítačového systému dále uváděné typy počítačové infiltrace lze označit i názvem MALWARE MALicious software, škodlivý software Základní dělení 1. viry

Více

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty Uživatelská příručka Určená pro produkty TrustPort Antivirus 2013 TrustPort Internet Security 2013 TrustPort Total Protection 2013 Datum revize: 19. 10. 2012 Copyright 2012, TrustPort, a.s., Všechna práva

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů

Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů 1 Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů Počítačové viry jsou programy, které se šíří v poč. prostředí a mohou mít různou formu projevu. Vznikají od 80-tých let. Na začátku 90- tých let - 340

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

Místo úvodu trocha beletrie... 1 Kniha první: Počítačové viry z pohledu laika a mírně pokročilého uživatele 3

Místo úvodu trocha beletrie... 1 Kniha první: Počítačové viry z pohledu laika a mírně pokročilého uživatele 3 vii Obsah Místo úvodu trocha beletrie... 1 Kniha první: Počítačové viry z pohledu laika a mírně pokročilého uživatele 3 1. Definice a základní vlastnosti počítačového viru 3 Co je to počítačový virus?

Více

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Uživatel v síti Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům zákony regulační opatření etika kulturní zvyklosti jazyková specifika

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

S cílem dát co největšímu počtu uživatelů počítačů do ruky co nejsilnější zbraň v podobě vědomostí a znalostí pořádala AEC ve spolupráci s

S cílem dát co největšímu počtu uživatelů počítačů do ruky co nejsilnější zbraň v podobě vědomostí a znalostí pořádala AEC ve spolupráci s Vážení přátelé, S cílem dát co největšímu počtu uživatelů počítačů do ruky co nejsilnější zbraň v podobě vědomostí a znalostí pořádala AEC ve spolupráci s vydavatelstvím a nakladatelstvím VOGEL Publishing

Více

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Internet Internet je v podstatě velmi rozsáhlá počítačová síť. Zároveň dnes slovem internet označujeme souhrn informací, které je možné najít na serverech do této sítě připojených. Označování serverů jménem

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Počítačové infiltrace

Počítačové infiltrace Počítačové infiltrace Počítačovou infiltrací nazveme jakýkoliv neoprávněný vstup do počítačového systému. Jde o termín s velice širokým významem. Pojem virus se zapsal do podvědomí lidí nejvíce a proto

Více

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat Ochrana dat 1 Ochrana dat Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností uživatele výpočetní techniky. Vaše data, uložená v počítači, jsou různě důležitá. Od souborů, které jste jednou uložili a dnes

Více

Zabezpečení systému Windows

Zabezpečení systému Windows Zabezpečení systému Windows Windows Security Protection Filip Hujer Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zabezpečení operačních

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Pokročilý uživatel 12

Pokročilý uživatel 12 Obsah Úvodní slovo 4 Začínající uživatel 05 12 17 Jak správně pracovat s webem 5 Online komunikace 6 E-mailová komunikace bezpečně 7 Sociální sítě 8 Zabezpečení počítače 9 Hesla 11 Ochrana dat 12 Stahování

Více

Využití penetračních testů k prověření zabezpečení podnikové sítě

Využití penetračních testů k prověření zabezpečení podnikové sítě Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Využití penetračních testů k prověření zabezpečení podnikové sítě Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Balej Martin Andrysík Brno 2014 Rád

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Obsah Internet Security 2015 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 1.1 Než zahájíte první instalaci...6 1.2 První instalace produktu...6 1.3 Instalace a upgrade aplikací...6 1.4 Nápověda

Více

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Obsah. ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus. ESET Remote Administrator

Obsah. ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus. ESET Remote Administrator ESET Obsah ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus 1. Řada Endpoint Solutions 4 2. Rozdíl mezi produkty 3. Technologie ThreatSense 4. Nastavení skenovacího jádra ThreatSense 6 5. Uživatelské rozhraní

Více

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY OCHRANA DAT, POČÍTA TAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTA TAČOVÉ VIRY OBSAH VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁKLADNÍ TYPY INFILTRACÍ POČÍTA TAČOVÉ VIRY ANTIVIROVÉ PROGRAMY SPAM PŘEHLED PRAVIDEL BEZPEČNOSTI 2 VÝZNAM OCHRANY DAT

Více

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Kapitola sedmá Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Mgr. Radek Hoszowski Učební text Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Bezpečnost počítače Za bezpečný počítač považujeme ten počítač, který

Více

1 ELEKTRONICKÁ POŠTA

1 ELEKTRONICKÁ POŠTA 1 ELEKTRONICKÁ POŠTA 1.1 ODESÍLÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZPRÁV Já, jako odesílatel elektronických zpráv mám u poskytovatele služeb elektronické pošty zřízenou elektronickou schránku s adresou já@poskytovatel.cz

Více

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů 6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů Cíle výuky modulu Popsat klíčové aspekty bezpečnosti e-commerce Identifikovat klíčové bezpečnostní hrozby v prostředí e-commerce. Popsat, jak technologie

Více