Možnosti použití syntetických polymerů při vývoji léčiv: od protinádorové ke genové terapii.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti použití syntetických polymerů při vývoji léčiv: od protinádorové ke genové terapii."

Transkript

1 Možnosti použití syntetických polymerů při vývoji léčiv: od protinádorové ke genové terapii. Projekt je řešen ve spolupráci ÚMH AV ČR s MBÚ AV ČR, University of Oxford a Krebsforschunginstitut Heidelberg

2 Obsah přednášky Úvod do problematiky polymerních nosičů biologicky aktivních molekul Polymerní konjugáty nízkomolekulárních léčiv Polymery pro diagnostiku Polymery při přípravě vektorů pro genové terapie Závěr a výhledy

3 Základní výzkum: Studium vztahu mezi strukturou, fyzikálně-chemickými a biologickými vlastnostmi makromolekul tvoří teoretický základ, ze kterého vycházíme při výběru konkrétní aplikace polymerů ve farmacii - návrhu struktur a syntéze nových generací léčiv (lékových forem) o jsou makromolekuly, syntetické polymery, jejich fyzikální a chemická struktura

4 Fyzikální a chemická struktura syntetických polymerů Lineární a větvená struktura Roubovaná struktura, polymerní síť a hvězdicová struktura makromolekul Kopolymery a terpolymery

5 Proč polymery? o umožní použití syntetických polymerů při přípravě léčiv a lékových forem? Klasické nízkomolekulární léčivo Polymerní formy léčiv řízené uvolňování Konc protrahovaný účinek čas [ hod] dny - rok řízené uvolňování cílený transport

6 Požadavky na ideální léčivo Biologicky aktivní látka (BAL, léčivo) je v lékové formě neaktivní, bez jakéhokoliv vlivu na organizmus (buňky imunitního systému, neukládá se v játrech, není vyloučeno ledvinami) v této formě je specificky dopraveno do místa požadovaného účinku (orgán, tkáň, buňka) aktivuje se pouze v místě požadovaného účinku, působí v požadované koncentraci působí po dobu optimální pro dosažení maximálního léčebného účinku léčivo, metabolity a všechny komponenty nosičového systému jsou po dosažení efektu eliminovány z organizmu

7 Vodorozpustné polymerní konjugáty s léčivy, polymerní diagnostika

8 Obecné schéma polymerního léčiva (H. Ringsdorf, Angewandte Macromoleculare hemie, 1975)

9 Schéma klasického polymerního léčiva (konkretizovaná struktura navržená J. Kopečkem) Léčivo (model Nap) Biodegradovatelná spojka (fosfát, cukr, oligopeptid, hydrolyticky štěpitelná spojka) Směrující struktura: sacharid, lektin, protilátka (IgG a fragmenty), hormon, specifický oligopeptid

10 Možnosti uvolňování léčiva z polymerního nosiče (b) (a) (c) évy a) Uvolnění v krevním řečišti b) Uvolnění ve tkáni po extravazaci c) Specifické uvolnění v cílových buňkách po endocytose évy

11 Hlavní požadavky kladené na polymerní nosiče léčiv Stabilita v průběhu transportu = chemická vazba léčiva na nosič Řízené uvolnění léčiva z nosiče (chemická hydrolýza, enzymolýza) ílený transport k nádoru, nádorovým buňkám (pasivní směrování pomocí EPR efektu, aktivní směrování směrující strukturou Eliminace nosiče z organizmu (degradovatelný nosič, micelární nosič)

12 Schéma klasického konjugátu poly(hpma) s kancerostatikem doxorubicin (enzymatická aktivace léčiva) H2 O x O a H OH HO O O OH O O HO HO O OH O Enzymaticky degradovatelný oligopeptid: -GlyPheLeuGly- Místo enzymatického štěpení

13 Schéma hydrazonového konjugátu poly(hpma) s kancerostatikem doxorubicin (ph závislá hydrolytická aktivace léčiva) H2 O x O a H OH N H O OH N O H OH O H O OH H O 3 O O H H 3 2. Hl Jednoduchá vazba nebo spacer Místo hydrolytického štěpení

14 Hlavní požadavky kladené na polymerní nosiče léčiv Stabilita v průběhu transportu (chemická vazba léčiva na nosič) Řízené uvolnění léčiva z nosiče (chemická hydrolýza, enzymolýza) ílený transport k nádoru, nádorovým buňkám (pasivní směrování pomocí EPR efektu, aktivní směrování směrující strukturou Eliminace nosiče z organizmu (degradovatelný nosič, micelární nosič)

15 Princip enzymaticky řízeného uvolňování léčiva z polymerního nosiče polymer Gly-Phe-Leu-Gly--- Spojka (oligopeptid) NAp Model léčiva, léčivo (DOX) P 4 P 3 P 2 P 1 P 1 P 1 P 2 P 3 Substrát (oligopeptid) S 4 S 2 S 1 S 2 S 3 S 3 S 1 Aktivní místo enzymu (proteázy) ENZYM

16 Uvolňování DOX z polymerů při inkubaci PHPMA-X-DOX konjugátů se směsí lysosomálních enzymů -tritosomů GLFG GFLG GLG GFG GG % v o ln é h o DOX č as, h STRUKTURA % UVOLNĚNÉHO DOXORUBIINU V SÉRU 3 h 6 h 24 h -GFLG GLFG GG

17 Uvolňování DOX z hydrazonových polymerů inkubovaných ve fosfátových pufrech o různém ph ph DOX releas ed, % GFLG GLG Gly-Gly Gly Aminobenzoic Acap 20 ph Time, h

18 Hlavní požadavky kladené na polymerní nosiče léčiv Stabilita v průběhu transportu (chemická vazba léčiva na nosič) Řízené uvolnění léčiva z nosiče (chemická hydrolýza, enzymolýza) ílený transport k nádoru, nádorovým buňkám (pasivní směrování pomocí EPR efektu, aktivní směrování směrující strukturou) Eliminace nosiče z organizmu (degradovatelný nosič, micelární nosič)

19 Princip pasivního směrování akumulace polymerů v pevných nádorech (EPR efekt) (H. Maeda a kol.) Normální tkáň Nádorová tkáň Málo propustný endothel Porézní kapilární systém Fungující lymfatický systém Těsné kapiláry nebo chybějící lymfatický systém

20 Distribuce poly(hpma) v myších (EPR efekt), Sarkom 180 (melanom B16F10) (i.v. injekce polymeru) Accumulated Polymer, %/g of mice Tumour Spleen Kidney Mus cle Liver Skin Blood

21 Biodistribuce poly(hpma) nosiče v kryse (EPR) s prostatickým AT1 nádorem (h 0, M w = HPMA-131 I : D (h) 0, M w = HPMA-131 I : D

22 Konjugáty umožňující pasivní směrování do nádorů Nedegradovatelné polymerní nosiče (limit Mw ~ g/mol) Micelární nosiče léčiv PEG PEG PEG Multiblokové biodegradovatelné nosiče Biodegradovatelné vysokomolekulární polymerní nosiče

23 Struktura micel tvořených konjugátem PHPMA- DOX-oleyl ve vodě H 3 x H OH N y OH z* 5 5 M w (pol) = 32 kda I = 1.8 M w (mic) = 170 kda [DOX] = 7 wt% [oleyl] = 3.5 %mol d mic = 22 nm O O HO O OH OH O H O H H 7 7 O O 5 Hydrofobní substituent; oleyl, cholesteryl, etc. OH 3 + l

24 Polymerní micela na bázi kopolymeru poly(ethylenglykol-b-allylglycidylether) Vodorozpustný polymer vyloučitelný z organizmu, blokový kopolymer (hydrazid) (4-5 nm) DOX, ph ~7.4 ph ~ 5 Supramolekulární polymerní micela s hydrazonovou vazbou vázaným DOX (~ nm) O H 3 O n O O m OH S 2 H 3 O O n O OH m OH H O S H N N O OH ph senzitivní vazba O O OH O O OH 2

25 Syntéza roubovaných konjugátů s řízeným uvolňováním Dox a řízenou biodegradací x H OH y 5 N S S + x H OH Boc y 5 Gly Phe Leu Gly z A) G FL G Dox=N 2 G G FL Dox=N N=Dox N=Dox G FL G N=Dox Boc 2 x H OH S y 5 S N + x H OH Boc y 5 Gly Phe Leu Gly z B) 2 S S N=Dox S S N=Dox 2 N=Dox S S N=Dox Boc Dox=N Dox=N l SH 3

26 Eliminace polymerních léčiv z krevního řečiště a akumulace do nádoru u B/6 myší nesoucích myší lymfom EL4. Porovnání s volným léčivem. Eliminace z oběhu Akumulace v nádoru 20 Dox z injekované dávky (%) Dox 14 lineární 12 roubovaný 10 micela (chol) ug Dox / g nadoru Dox lineární roubovaný micela (chol) čas (h) čas (h)

27 Fluorescenční microscopie buněk myšího EL4 lymphomu inkubovaných s micelami HPMA-hydrazone-DOX, PEG- PAGE-DOX a roubovanými konjugáty, 10 μg DOX equiv/ml, 24 h, 37 º Micela, oleyl Micela, cholest Micela, PEG-AGE Lineární hydrazon Graft, Roub, S-S Roub, GFLG Micelle, PEG-AGE, Hoechst 33342

28 Aktivní směrování internalizace polymerních léčiv v buňkách Uvolnění léčiva (a) hydrolýza v endosomech, (b) enzymolýza v sekundárních lysosomech lysosom primární endosom ph 5-6 Jádro sekundární lysosom, ph 5, enzymy

29 Schéma klasického protilátkou směrovaného konjugátu doxorubicinu (enzymatická aktivace) H2 O x O a O b H OH HO O O OH O O HO HO O OH O Oligopeptid -GlyPheLeuGly-

30 Schéma hvězdicového protilátkou směrovaného konjugátu doxorubicinu (enzymatická aktivace) S- --- H OH Gly Phe Le u Gly DOX X

31 FAS analýza protilátkou směrovaných konjugátů Směrování (a) Nespecifickou protilátkou (b) Specifickou protilátkou BL1 cells + higg-p-dox BL1 cells + B1 mab-p-dox classic structure BL1 cells + B1mAb-P-Dox star structure 3813 cells + higg-p-dox RL34 mab-p-dox classic structure 3813 cells + RL34 mab-p-dox star structure

32 Hlavní požadavky kladené na polymerní nosiče léčiv Stabilita v průběhu transportu (chemická vazba léčiva na nosič) Řízené uvolnění léčiva z nosiče (chemická hydrolýza, enzymolýza) ílený transport k nádoru, nádorovým buňkám (pasivní směrování pomocí EPR efektu, aktivní směrování směrující strukturou Eliminace nosiče z organizmu (degradovatelný nosič, micelární nosič)

33 Schéma degradace roubovaného konjugátu (degradace v reduktivním prostředí buňky) 2 DOX= N S S S S 2 N S S =DOX Degradace v cílové buňce DOX DOX N =DOX N =DOX DOX DOX =N HN H 2 N Vysokomolekulární léčivo s akumulací v pevném nádoru Nížemolekulární fragmenty vyloučitelné z organizmu

34 Degradace roubovaného PHPMA konjugátu se spojkou GFLG po inkubaci s kathepsinem B c(kathepsin B) = mol/l Degradace roubovaného PHPMA konjugátu se spojkou -S-S- po inkubaci s glutathionem c(glutathion) = mol/l M w (x10-3 ) Vylučovací mez polymeru ledvinami Mw (x10-3 ) time (h) time (h)

35 In vivo aktivita polymerních léčiv studovaná na modelových nádorech u myší (růst nádoru, doba přežití, váha) (a) ochranný režim aplikace léčiva (aplikace 1,3,5,7,9 den po inokulaci nádoru) (b) terapeutický režim aplikace léčiva ( první aplikace po vytvoření nádoru, nejčastěji po 8 11 dnech od inokulace)

36 Směrované PHPMA-DOX konjugáty, výsledky in vivo testů (Balb/c myši, BL1 leukemie i.p., léčba i.v.), terapeutický režim podání a) jedna dávka 5mg/kg, (hv 11 den) b) dvě dávky 11 a 14 den, 2x5mg/kg (kl) Therapeutický režim, doba přežití 100 % přežívajících m yší Kontrola 40 PHPMA-Dox-IgG 20 PHPMA-DOX-mAb kl PHPMA-Dox-mAb hv DEN

37 Léčba 3H/HeN myší s 3813 lymfomem (1x10 5, s.c.) doxorubicinem (5x2.5 mg/kg) nebo polymer-dox konjugáty (ekvivalent 5 mg/kg DOX) aplikovanými 8 a 11 den (terapeutický režim podání) 600 Tumor size [mm sq.] ontrol Dox P-Dox lassical ad71 [2mAb] Surviving of experimental mice (%) ontrol Dox P-Dox lassical ad71 [2mAb] Days Days

38 Lineární konjugáty PHPMA-DOX s hydrazonovou vazbou: výsledky in vivo testů, nesměrovaný lineární konjugát - terapeutický režim podání Myší T-buněčný lymfom EL4, myši 57BL/6, léčba i.p. 10 nebo 10 a 20 den Hydrolyticky štěpitelná vazba, ph závislá rychlost štěpení veliko st n ád o ru ( mm2) Růst nádoru dny % přežívajících myší Přežívání myší 0 20 dny Kontrola B531-25mgDox/kg x1 B mgdox/kg x2 B mgdox/kg x1

39 Vysokomolekulární roubované polymerní konjugáty DOX (Hydrazon) In vivo protinádorová aktivita 10 5 buněk T-buněčného lymfomu EL4 inokulovaných myším B/6 v den 0. Léčba: den 11. i.v., jednoduchá dávka 15 mg DOX ekv./kg přežívání myší, % onjugate A onjugate B linear ontrol dny A konjugát s enzymatickou degradací B konjugát s reduktivní degradací

40 Vysokomolekulární micelární konjugáty PHPMA-DOX Doba přežití B/6 myší s inokulovaným EL-4 T-buněčnýmlymfomem(s.c.) léčených 8 (a příp. 12) den po inokulaci jednou nebo dvěma dávkami léčiva Přežití B/6 myší počet myší % Dny Oleyl 1x10 Oleyl 2x5 holesteryl 1x10 holesteryl 2x5 linear 1x15 ontrols 0

41 Přežití 57BL/6 myší s retransplanovanými buňkami (10 5 ) myšího lymfomu EL-4, bez následné léčby Původní léčba: hydrazonový konjugát 120 % přežívajících myší ontrol 25 mg/kg 2 x 25 mg/kg 75 mg/kg Dny

42 Kombinovaná radio a chemoterapie

43 Kombinovaná radio a chemoterapie Dunningova AT1 nádoru prostaty u krys. Podání volného Dox, polymerního Dox (PK1) a protilátkou (IgG) směrovného polymerního konjugátu Dox bylo kombinováno s radioterapií (2 Gray/dávka) Samotná chemoterapie Kombinovaná radiochemoterapie

44 Kombinovaná radio a chemoterapie Dunningova AT1 nádoru prostaty u krys. Podání volného Dox, polymerního Dox (PK1) a protilátkou (IgG) směrovného polymerního konjugátu Dox bylo kombinováno s radioterapií (2 Gray/dávka) Kombinovaná terapie Váha krys v průběhu terapie

45 Využití rozpustných polymerních konjugátů v diagnostice

46 Konjugát gadolinia pro diagnostiku (angiografii) magnetickou resonancí Hmotová spektroskopie: H OH (5.19±0.28) %váh. Gd Kontrastní látka: MW: 24.8 kda H H OH 0.5 M (78 mg/ml Gd) M w /M n : 1.92 H OH OH OH Gd Komplex je stabilní (neuvolňuje Gd) minimálně po dobu 2 měsíců inkubace

47 ytotoxicita konjugátů gadolinia (lidské fibroblasty, trypan blue, kontrola Gd-DTPA (Magnevist) od firmy Schering) Doba inkubace 50,00 Dead human fibroblast cells (MSU) [%] 45,00 40,00 24 hodin 48 hodin 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 1 Kontrola PHPMA-Gd Gd-DTPA (1mM) (0.1mM) 0,00 Kontrola PHPMA-Gd Gd-DTPA (1mM) (0.1mM) 1

48 MR-Angiografie, komplex poly(hpma)-gd Krysa, 1.5 T MR scanner: 0.02 mmol/kg HE45

49 MR-Angiografie u krysy, porovnání komplexu poly(hpma)-gd s Gd-DTPA, 1.5 T MR scanner: 0.02 mmol/kg poly(hpma)-gd Magnevist firmy Schering *

50 ZÁVĚRY I. Vodorozpustné polymerní nosiče léčiv mohou najít významné uplatnění při přípravě na nádor směrovaných kancerostatik. Polymerní cytostatika mají minimální vedlejší účinky, nepoškozují imunitní systém jako klasická cytostatika a vykazují, na rozdíl od klasické chemoterapie, kromě výrazně zlepšeného chemoterapeutického efektu i efekt imunostimulační. Tento efekt se uplatňuje u různých typů nádorů (u myší i u lidských pacientů). Kombinací chemoterapie s radioterapií je možné terapeutický účinek polymerních léčiv zvýšit. Polymerní nosičové systémy mají širokou škálu použití i v jiných oblastech medicíny, např. v diagnostice (MR zobrazení).

51 Syntetické polymery jako součást vektorů pro genovou terapii

52 Požadavky na systém pro dopravu genu účinný v in vivo podmínkách 1. Stabilita v krevním řečišti, minimální interakce s buňkami imunitního systému 2. Extravazace do cílové tkáně 3. Interakce s receptory cílových buněk 4. Endocytoza 5. Únik z endosomu do cytoplasmy 6. Transport k buněčnému jádru 7. Účinná transfekce a produkce aktivního proteinu

53 Systémy pro in vivo dopravu genu Biodegradovatelné nanočástice Kationtové liposomy Kationtové lipidy (lipoplexy) Interpolyelektrolytové (polykationtové) komplexy DNA (polyplexy) Virální systémy: retroviry, polymerem modifikované rekombinantní adenoviry

54 Interpolyelektrolytové komplexy (IPE) polykationtů s DNA plasmidy (polyplexy)

55 Tvorba komplexu polykation-dna /- = 1 : /- > /- >> Agregace částic Izolované komplexy Směs polymeru s komplexem +

56 Polykationty použité pro přípravu IPE a) Primární amíny b) Terciární amíny c) Kvarterní ammoniové soli O O ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 N N H 3 N H 3 N 2 H 3 H 3 l - l - MAEDA 2 DMAEM DMAEMam TMAEM TMAEMam ( ) 6 HN H MAGEDA 2 MAGGHMDA 2 PLL

57 Multifunkční polykationtový vektor pro dopravu genu připravený kondensací DNA s blokovými kopolymery polykationtů a hydrofilních polymerů plasmid ph 7,4 stabilní při dopravě Fusogení molekula (peptid) Směrující jednotka Hydrolyticky labilní vazba (při ph < 6) Uvnitř buňky při ph < 6 se plasmid uvolní z endosomu

58 Stabilizace komplexů DNA/PLL hydrofilním polymerem Blokový nebo roubovaný kopolymer + +/- = 1 : 1 DNA plamid poly(tmaem-b-hpma) Biodegradovatelná spojka: oligopeptid, hydrazon, disulfid

59 Stabilita polykationtového komplexu DNA stabilizovaného hydrofilním PHPMA kopolymerem při inkubaci s DNAzou (fosfátový pufr, ph 7.4, 37 ) 0,08 změna absorbance (260 nm) 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0, čas, min DNA DNA/roub DNA/blok

60 Asociace polymerem (phpma) modifikovaného komplexu pll/plasmid DNA s myšími peritoneálními makrofágy v 50% telecím séru Fluorescence ,5 1,5 3 Doba inkubace (h) DNA/PLL DNA/PLL/pHPMA1 DNA/PLL/pHPMA2

61 Povrchová úprava IPE pomocí HPMA kopolymeru, využití pro cílenou dopravu IPE pomocí aktivních proteinů nebo oligopeptidů 2 2 ONp ONp ONp ONp ONp ONp 2 2 ONp 2 2 ONp ONp 2 + ONp 2 protein (IgG, transferin) oligopeptid

62 Průnik do buněk K562 (lidská leukemie) a účinnost transfekce komplexů pll/dna (gen kódující ß-Gal). Směrování transferinem. Průnik PL/DNA komplexu do buněk, vliv směrování Účinnost přenosu genu v in vitro podmínkách průnik do buněk, % svět. jednotky čas, min pll/dna phpma-pll/dna phpma-tf-pll/dna 0 pll/dna phpma-pll/dna phpma-tf-pll/dna

63 Virální systémy, rekombinantní adenoviry

64 Adenovir: Potenciální vektor pro nádorovou genovou terapii Požadavky na intravenozní aplikaci: Virus se nesmí vázat na erythrocyty a neutrofily Nesmí napadat makrofágy a buňky RES Nesmí docházet k neutralizaci protilátkami a komplementem Nesmí docházet k záchytu viru v jaterních buňkách Musí být schopen specifického směrování k vybraným buňkám (retargeting) Receptory: coxsackie a adenovirus receptory (AR), receptory pro fibre knob ligandy

65 Povrchová modifikace viru hydrofilním polymerem Aminoskupina Reaktivní esterová skupina + Semitelechelický monovalentní polymer Virus + Klasický multivalentní polymer se směrující skupinou Modifikovaný virus

66 Osud povrchově modifikovaného viru v cílové buňce Extracelární prostředí Přesměrovaný virus Ochranný polymer Prostředí v buňce endosom adenovirová kapsida ph < 6 GSH Směrující struktura Degradovatelné vazby Buněčná membrána Uvolnění DNA

67 Příklad HPMA kopolymerů určených pro povrchovou úpravu virálních nosičů genu O O ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 H OH N H OH N l l ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 S S Reduktivně štěpitelná vazba (v cytoplasmě) S S S S ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 N S S N S S EGF

68 Modifikace virů kopolymerem HPMA obsahujícím směrující skupinu Nemodifikovaný virus Polymerem modifikovaný virus

69 Množství nemodifikovaných a polymerem modifikovaných virů v krvi po 30 min od aplikace (% vstupní dávky, myši BALB/) % Input Dose x10E9 Virus 1x10E10 Virus 1x10E11 Virus 4x10E11 Virus 6x10E11 Virus 1x10E9 pcvirus 1x10E10 pcvirus 1x10E11 pcvirus 4x10E11 pcvirus 6x10E11 pcvirus Modifikace viru polymerem a vhodná dávka vede ke snížení poměru počtu virů v játrech vers. krev z poměru >2000 na <1.

70 Polymerem modifikovaný nesměrovaný adenovirus Ad5-GFP ztrácí schopnost účinně infikovat buňky (A549 plicní nádor), připojením směrující struktury se aktivita specificky obnoví Nemodifikovaný virus Polymerem modifikovaný virus Virus retargetovaný pomocí bfgf Asociace s buňkami (FAS) Transgenní exprese genu Ad5-GFP

71 Retargeting adenoviru (Ad5-luc) pomocí EGF (epidermální růstový faktor) Vaginální nádor A431 Ovariální nádor SKOV Luciferase (RLU) Luciferase (RLU) virus pc-virus EGF-pc-virus 100 virus pc-virus EGF-pc-virus

72 Exprese polymerem modifikovaného viru Ad5-GFP směrovaného humanizovanou protilátkou herceptinem Buňky Virus PHPMA modifikovaný virus Herceptinem retargetovaný virus SKOV3 Ovariální nádor K562 Lidská leukemie

73 Závěry II Polykationty tvoří dostatečně malé a stabilní komplexy s DNA a plasmidy Stabilitu polykationt/dna komplexu je možné ovlivňovat strukturou polykationtu a modifikací povrchu komplexu hydrofilním polymerem Účinnost transfekce IPE komplexů může být ovlivňována změnami struktury komplexu a zavedením funkčních molekul (směrování) Modifikace adenoviru hydrofilním HPMA kopolymerem vede k prodloužené cirkulaci viru v krvi a až k 1000 násobné redukci exprese genu (poklesu nespecificke infektivity). Expresi genu je možné obnovit specifickým směrováním polymerem modifikovaného viru pomocí specifických oligopeptidů i proteinů (transferin, herceptin). Specifita směrování virálního vektoru je výrazně závislá na struktuře směrující molekuly IPE i polymerem modifikované viry jsou slibnými vektory s potenciálním využitím v genové terapii

74 Poděkování Všem spolupracovníkům Oddělení biolékařských polymerů, ÚMH AV ČR (návrhy struktur, syntéza všech konjugátů a jejich fyzikálně chemická charakterizace) MBÚ AV ČR, kolektivu vedenému prof. RNDr. B. Říhovou, DrSc., (biologické vlastnosti polymerních směrovaných léčiv) Krebsforschunginstitut Heidelberg, kolektivu Dr. P. Peschkeho (biologické hodnocení polymerních diagnostik a terapeutik) University of Oxford, kolektivu prof.l.w. Seymoura (virální a nevirální vektory pro genovou terapii) Poděkování GA ČR, AV ČR, grantu EU a firmě ZENTIVA a.s. za finanční podporu výzkumu

75

76

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence Komise: Předseda: Členové: Biotechnologie I (přednášková) Knihovna ústavu, 9.00 hod. doc. Ing. Pavel Dostálek, CSc. Dr. Ing. Petra Patáková Ing. Martin Halecký, Ph.D. Ing. Lucie Siříšťová, Ph.D. Studenti:

Více

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů Obsah METODY PURIFIKACE PRODUKTŮ... 5 Selektivní precipitace... 5 Chromatografické metody... 6 Afinitní purifikace... 8 Iontově výměnná chromatografie... 9 Gelová filtrace... 10 Hydrofobní chromatografie...

Více

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii.

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii. Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii. 1,2 Hajdúch Marián, 1 Cwiertka Karel, 2 Trojanec Radek, 3 Špačková Kateřina 1 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Laboratoř experimentální medicíny

Více

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek Imunoanalýza nízkomolekulárních látek ZS 2008 Aidi Avidin Y Ag Biotin Vítězslav Maier, Juraj Ševčík http://analytika.upol.cz/elektromigrace 1 Imunoanalýza nízkomolekulární látek Biochemické analytické

Více

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V ONKOLOGII Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Laboratoř experimentální medicíny

Více

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE / PROGRAM Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás jménem organizátorů konference, jménem Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP i jménem svým

Více

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu Diplomová práce Brno 2008 Jarmila Sobotková Chtěla bych poděkovat

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY. Číslo 2

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY. Číslo 2 GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 2 Sponzor Ceny Genetické společnosti Gregora Mendela *** Informační listy číslo 2, Vydává Genetická společnost Gregora Mendela Redakční rada

Více

Roční zpráva ÚMCH AV ČR (2006)

Roční zpráva ÚMCH AV ČR (2006) Roční zpráva ÚMCH AV ČR (2006) Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6 IČ 61389013 Telefon: 296 809 111 Fax: 296 809 410 Adresa elektronické pošty:

Více

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami MUDr. OTAKAR KRAFT, PH.D., MBA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, SRPEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní

Více

XXXVII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

XXXVII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP a oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno Vás srdečně vítají na akci XXXVII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Hana Dvořáková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Neziskové léky: Aktivita komplexu

Více

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA Tasilo Prnka Karel Šperlink červenec 2006 2006 Tasilo Prnka, Karel Šperlink OBSAH 1. ÚVOD 4 2. MOLEKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE 5 2.1. Biovýroba 6 2.2. Monoklonální

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

FLAVONOIDY A JEJICH BIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ

FLAVONOIDY A JEJICH BIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ FLAVONOIDY A JEJICH BIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ Karel Volf František Andrs klíčová slova: Flavonoidy deaktivace radikálů fyziologické působení kardiovaskulární, nádorové a neurodegenerativní nemoce 1 Zvýšený zájem

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Metody vyhledávání biologicky aktivních látek

Metody vyhledávání biologicky aktivních látek Metody vyhledávání biologicky aktivních látek Ing. Jiří Kopecký, CSc. Mikrobiologický ústav AVČR, Třeboň, Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity kopecky@alga.cz Využívání různých chemických látek

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Rozhodujícím předpokladem ekonomicky, sociálně i lidsky úspěšné společnosti je zdravá populace. Základním aspektem zdraví je dynamika změn a procesů,

Více

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB)

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) Obsah SHRNUTÍ... 1 ÚVOD... 2 RTUŤ JAKO KONTAMINANT... 2 POLITICKÝ KONTEXT... 3 LIMITY STANOVENÉ PRO OBSAH

Více

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI OLDŘICH FARSA Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno farsao@vfu.cz

Více

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 Projekt ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE, v rámci kterého je tato příručka vydána, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION. Studijní texty k teoretickým modulům

ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION. Studijní texty k teoretickým modulům ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION Studijní texty k teoretickým modulům Olomouc 2010 Kolektiv autorů: Prof. MUDr. Evţen Weigl, CSc.; Doc. MUDr. Milan Raška, Ph.D.; RNDr. Petr Šíma, CSc.; RNDr.

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

RECENZE. Ohloff G., Pickenhagen W., Kraft P.: Scent and Chemistry, The Molecular World

RECENZE. Ohloff G., Pickenhagen W., Kraft P.: Scent and Chemistry, The Molecular World RECENZE Ohloff G., Pickenhagen W., Kraft P.: Scent and Chemistry, The Molecular World of Odors HCVA Wiley-VCH Zürich, 1. vydání 2011, 350 stran, měkká, lepená vazba,, cena 79.- Euro. ISBN-13: 978-3-906390-66-6

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více