Integrace zajištuje lepší ochranu klientu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace zajištuje lepší ochranu klientu"

Transkript

1 Symantec Client Security Co je Symantec Client Security? Hlavní rysy a výhody Symantec Client Security nabízí velkým, stredním a malým podnikum lepší ochranu klientu, jelikož spojuje do integrovaného rešení nekolik bezpecnostních technologií, vcetne technologie firewallu, detekce narušení bezpecnosti a vedoucích antivirových technologií spolecnosti Symantec. Centralizovaná správa všech technologií použitých v rešení Symantec Client Security plus integrovaná instalace, nasazení a reakce na incidenty zjednodušují správu bezpecnosti, administraci a podporu, a to vám pomáhá snížit celkové náklady na bezpecnost. Integrace zajištuje lepší ochranu klientu Spojení klientských antivirových a firewallových technologií spolecnosti Symantec a její klientské technologie detekce narušení bezpecnosti do jednoho komplexního rešení zajištuje lepší ochranu podnikového stolního pocítace pred:? viry a nebezpecným kódem,? útoky hackeru,? narušením bezpecnosti systému a skenováním portu. :? Poskytuje zvýšenou ochranu proti kombinovaným internetovým hrozbám (napríklad Nimda a CodeRed), které mohou použít nekolik zpusobu napadení vaší síte.? Chrání vaše duverná podniková data pred ztrátou a krádeží.? Omezuje prostoje systému a pomáhá zachovat produktivitu.? Omezuje riziko financních ztrát.? Odstranuje možné problémy s interoperabilitou produktu ruzných výrobcu. Rychlá reakce na bezpecnostní hrozby V jedné aktualizaci od jednoho dodavatele zabezpecení získáte nejaktuálnejší antivirovou ochranu a ochranu prostrednictvím firewallu a detekce narušení bezpecnosti. :? Podniky mohou rychleji reagovat na bezpecnostní hrozby zejména na kombinované internetové hrozby a tím se zlepšuje celková bezpecnostní situace jejich pocítacových sítí.? Již není nutno pracne aktualizovat rešení sestávající z produktu nekolika dodavatelu, címž se snižují celkové náklady. Snazší správa Centrální rídicí konzola QuickStart - 1

2 Z centrální rídicí konzoly Symantec System Center mužete vzdálene instalovat, konfigurovat, spravovat a aktualizovat ochranu klientu sestávající z antivirové ochrany, firewallu a detekce narušení bezpecnosti.? Zjednodušením správy bezpecnosti klientu se usnadnuje práce administrátoru, snižují se nároky na zdroje a celkové náklady.? Souhrnný pohled na všechny klientské bezpecnostní funkce umožnuje pokrocilejší správu a rychlou reakci na smíšené internetové hrozby.? Dosažení vysoké úrovne škálovatelnosti klientu na jeden rodicovský server. Jedna konfigurovatelná instalace Nabízí flexibilní a snadnou instalaci a nasazení všech nebo vybraných bezpecnostních komponent v jednom instalacním balícku pomocí nástroje Symantec Packager. Pomocí nástroje Symantec Packager mužete:? Okamžite nasadit rešení. Mužete si vybrat ze trí predem nakonfigurovaných instalacních balícku (spravovaný klient, cástecne spravovaný klient a tenký klient). nebo? Vytvorit vlastní instalacní balícky obsahující bezpecnostní komponenty, jejich jednotlivé složky a volitelné možnosti instalace vyhovující vašim ruznorodým klientským prostredím. :? Usnadnuje nasazení, šetrí cas a práci administrátoru a snižuje náklady.? Modulární návrh nabízí vetší flexibilitu a umožnuje vyhovet jedinecným potrebám rozlicných prostredí. Centralizovaná správa konfigurace a politik Pro všechny komponenty mužete centrálne nastavit a uzamknout konfigurace klientu a politiky, takže je nelze zmenit ani vypnout.? Pomáhá vynucovat zavedené podnikové bezpecnostní politiky.? Eliminuje riziko, že by uživatelé mohli nevedomky nebo se zlými úmysly vytvorit slabá místa v zabezpecení. Obecný mechanismus distribuce prostrednictvím tlacné technologie Nabízí rychlý a snadný zpusob jak klientským systémum dodávat nové virové definice, pravidla pro firewally a bezpecnostní signatury pro detekci: Aktualizace jednoduše stáhnete ze serveru Symantec Security Response na primární server, odkud se automaticky kaskádovite šírí na nekolik sekundárních (rodicovských) serveru a na klientské stolní pocítace. Všechny komponenty používají ke své aktualizaci jeden spolecný mechanismus!? Umožnuje rychlé nasazení a rychlé rešení bezpecnostních hrozeb to má rozhodující význam pri šírení viru nebo narušení bezpecnosti. QuickStart - 2

3 ? Nabízí prirozené vyrovnávání záteže prostrednictvím svého hierarchického systému rízení, který minimalizuje zatížení síte. Správa logických skupin Je možno vytváret logické skupiny podobných klientu, takže mužete:? spravovat nekolik funkcních skupin z jednoho serveru,? rychle a snadno podle potreby použít nastavení politik pro každou skupinu.? Usnadnuje správu.? Minimalizuje pocet serveru potrebných pro správu ruzných skupin klientu.? Prirazuje vhodnou úroven bezpecnosti konkrétním systémum. Ochrana prostrednictvím výkonného firewallu a detekce narušení Správa zásad prostrednictvím nástroje Symantec Client Firewall Administrator Umožnuje vám:? vytváret a spravovat soubory zásad, které definují práva klientu a konfigurují nastavení firewallu, pravidla a signatury pro detekci narušení bezpecnosti,? instalovat soubory zásad pres Symantec System Center,? uzamykat nastavení zásad. Uživatelé nemohou modifikovat nastavení a konfiguraci a nevedomky nebo se zlými úsmysly vytváret slabá místa v zabezpecení. Monitorování príchozího a odchozího provozu? Monitoruje veškerý provoz do síte nebo Internetu a ze síte nebo Internetu a zabranuje:? známým útokum hackeru,? známým pokusum o prunik pod pláštíkem legálního provozu,? nevyžádaným pripojením k Internetu.? S využitím vestavené inteligence urcuje, zda hackeri zjištují prítomnost bezpecnostních der v klientských systémech proto, aby získali prístup do zákazníkových sítí. Když Symantec Client Security detekuje skenování portu nebo pokus trojského kone o prístup, spustí automatickou akci a nakonfiguruje firewall tak, aby zastavil veškerý provoz ze systému, z nehož je veden útok.? Blokuje aplety v jazyku Java a ovládací prvky ActiveX ješte pred jejich zavedením na PC v závislosti na tom, který server je dodává. Umožnuje prizpusobit Symantec Client Security tak, aby aktivní obsah mohl být zaváden na klientská PC casto navštevovanými duveryhodnými servery a zabranuje jeho zavádení jinými servery. :? Zarucuje, že do klientského systému vstupuje nebo jej opouští pouze oprávnený legální provoz.? Chrání pred narušením duvernosti. QuickStart - 3

4 ? Zabranuje hackerum ve spouštení útoku DoS z nic netušících klientských systému.? Zabranuje neoprávnenému prístupu do podnikových sítí pres nezabezpecené vzdálené systémy.? Omezuje riziko financní ztráty, která by mohla vyplynout z nefunkcních podnikových sítí. Zóna Internetu pod kontrolou Mužete definovat urcité pocítace, a to jednotlive nebo jako rozsah IP adres, jako:? Duveryhodné; dáte jim plný prístup ke klientum.? S omezeným prístupem; trvale jim zabráníte v prístupu ke klientum. Výhoda Snazší blokování pokusu o napadení z míst, o nichž je známo, že jsou zdrojem pokusu o prunik do cizích systému. Podpora VPN Poskytuje podporu následujících predních prostredí VPN, jež jsou optimalizovaná pro širokopásmová pripojení:? Nortel Contivity Extranet Switch a Extranet Access Client (IPSec)? Nortel Contivity Extranet Switch a Windows jako klient (PPTP)? Cisco/Altiga VPN Concentrator a klient Altiga (IPSec)? Cisco/Altiga VPN Concentrator a Windows jako klient (PPTP)? Symantec Raptor Mobile? Microsoft Win2K Client? Checkpoint Výhoda Zarucuje prohledání a overení veškerého provozu pricházejícího ze síte a Internetu. Ochrana soukromí Zabranuje odeslání uživatelem definovaných duverných informací a webovým serverum znemožnuje získávání informací z chráneného PC bez vedomí uživatele. Pomáhá zarucit bezpecnost duverných podnikových informací uložených na klientských osobních pocítacích. Špicková ochrana pred viry Podpora nekolika platforem Zajištuje nepretržitou a nenápadnou ochranu pred viry, nebezpecným kódem a trojskými konmi na nejruznejších smíšených platformách stolních pocítacu a serveru.? Pracovní stanice Windows NT/2000/9x/Me/XP? Servery Windows NT /2000, Advanced Server, DataCenter, NAS, NetWare QuickStart - 4

5 Organizacím poskytuje ochranu, jaká je zapotrebí v dnešních heterogenních prostredích. Vynucování zásad? Dovoluje vám uzamknout konfigurace klientu nebo zajistit, aby bylo uživatelské rozhraní na klientu neviditelné, takže koncoví uživatelé nebudou moci vypnout ani modifikovat nastavení antivirové ochrany.? Protokoluje každý pokus o neoprávnené zmeny v registru.? Automaticky znovu zapne technologii proverování v reálném case, jestliže byla na stanovenou dobu vypnuta.? Mužete vynutit vyzvednutí aktualizovaných virových definic antivirovým klientem, jestliže jsou definice zastaralé. Výhoda Omezuje možnost pruniku viru do vaší síte v dusledku úmyslného ci neúmyslného porušení politiky. Obecný rozširitelný vyhledávací modul (NAVEX )? Rozširuje vyhledávací modul Symantec AntiVirus o detekci nových tríd viru bez potreby oprav a zásadních aktualizací. Zákazníci získají ochranu pred novými hrozbami prostou aktualizací virových definic a není nutno odinstalovat stávající software a instalovat nový software.? Na všech pocítacích, platformách a vrstvách síte mužete instalovat jednu sadu virových definic. :? Šetrí cas a omezuje problémy, protože se automaticky instaluje na servery a pracovní stanice po stažení aktualizací virových definic.? Odstranuje mezery v ochrane a snižuje celkové náklady na vlastnictví. Podpora prírustkových definic Uživatelé mohou vyzvedávat místo všech dostupných definic viru pouze prírustky nových definic od poslední aktualizace. Výhoda Zrychluje proces aktualizace a minimalizuje provoz v síti. Uzavrená smycka prostrednictvím systému digitální imunity? Karanténní server Centralizuje úsilí o rešení problému s viry. Všechny neopravitelné infikované soubory mužete odesílat do bezpecné oblasti na centrálním serveru, kde mohou být podrobeny dalšímu zkoumání. Výhoda Zlepšuje ochranu, protože viry jsou odstranovány z hlavního výpocetního prostredí a je jim zabráneno v šírení v organizaci.? Vyhledávání a odesílání pomocí Internetu Prostrednictvím protokolu HTTPS mužete službe Symantec Security Response automaticky odesílat jakékoli podezrelé soubory umístené v karanténe a zpetne prijímat aktualizace virových definic a vyhledávacího modulu nebo jinou odezvu. QuickStart - 5

6 Usnadnuje odesílání infikovaných souboru, umožnuje rychlou reakci a odstranuje závislost na elektronické pošte, což má zásadní význam, když virus vyradí z cinnosti poštovní server.? Automatizované systémy v zázemí Automaticky analyzují makroviry a vyvíjejí a navracejí príslušné opravné prostredky bez jakékoli úcasti lidí v Symantec Security Response. Dále se zkracuje doba reakce a systémy jsou rychleji znovu v provozu.? Karanténní konzola Umožnuje vám vzdálene rídit všechny cinnosti na karanténním serveru. Mužete:? vizuálne sledovat soubory predané do karantény,? testovat antivirové opravné prostredky získané ze Symantec Security Response,? automaticky distribuovat antivirové opravné prostredky na infikované klientské pocítace. Výhoda Je znám aktuální stav a dále se zlepšuje kontrola nad systémem.? Záplavy pod kontrolou Pomáhá eliminovat potenciální úzké profily, které mohou vznikat, když zákazníci odesílají infikované soubory službe Symantec Security Response v prubehu masových virových infekcí. Výhoda Pomáhá zarucit rychlou reakci na nové hromadné virové nákazy. Konfigurovatelné proverování Umožnuje koncovým uživatelum:? odložit administrátorem naplánované proverování, když vyžadují maximum výpocetních prostredku,? prizpusobit prioritu proverování tak, aby proverování probíhalo pouze v dobe necinnosti,? proverovat své vzdálené prenosné pocítace, pouze když jsou pripojeny k elektrické síti. Výhoda Zvýšená flexibilita. Detekce a oprava neznámých viru Využívá revolucní heuristickou technologii Bloodhound, která automaticky detekuje a opravuje známé a neznámé viry ve spustitelných souborech a makroviry. Výhoda: Zabranuje infikovaným souborum ve vniknutí do systému zákazníku a zpusobení škody dokonce ješte dríve, než jsou k dispozici nové virové definice. Detekce a oprava v komprimovaných souborech Automatická detekce a oprava viru v komprimovaných souborech vcetne vnorených komprimovaných souboru. Zarucuje, že do síte neproniknou ani dobre ukryté viry. Formáty komprimovaných souboru:? ZIP? Symantec Ghost Image? GNU? LZH/LHA? BinHex? HTTP QuickStart - 6

7 ? ARJ? RAR?? MIME/UU? TAR? Kontejnery OLESS? CAB? UUE? RTF? ArcManager? Spustitelné soubory? MS-TNEF Je zajištena lepší ochrana a stahování souboru z Internetu je bezpecnejší. Proverování príloh elektronické pošty (pouze Windows 9x/NT/2000) Na klientských pocítacích automaticky proveruje príchozí elektronickou poštu Lotus Notes a Microsoft Exchange a její prílohy a zabranuje virum ve vniknutí do systému koncových uživatelu. Výhoda Ochrana pred hrozbami, které se rychle šírí elektronickou poštou. Špickový výzkum a podpora Výzkumná strediska? Sestávají z kolektivu výzkumníku a techniku na více než 60 místech v celém svete. Tito výzkumníci a technici pracují nepretržite na vytvárení a distribuci oprav nejnovejších slabých míst v zabezpecení.? Proaktivne zkoumají a vyvíjejí technologie k potírání bezpecnostních hrozeb. Globální technická podpora Nabízí ruzné podpurné programy (kupují se zvlášt) pro podniky každé velikosti. Tyto programy nabízejí:? Škálovatelnost v závislosti na tom, jaké jsou v ruzných sítových prostredích kladeny požadavky na náklady a služby.? Komplexní nabídku služeb telefonické a online podpory, jejichž prostrednictvím získáte rychlou reakci a nejaktuálnejší informace. Hodnocení bezpecnosti a vzdelávání Konzultacní služby spolecnosti Symantec (kupují se zvlášt) Pomáhají vám se správným plánováním, návrhem a hodnocením nebo posouzením vaší bezpecnostní architektury pred implementací produktu Symantec Client Security. Konzultacní služby zahrnují:? Posouzení bezpecnostní architektury Výsledkem je konceptuální obraz architektury sítového systému a aplikací. Zjištená fakta využijete k vytvorení optimalizovaného plánu implementace, konfigurace a výkonnosti produktu Symantec Client Security.? Služby hodnocení bezpecnosti Nabízí obchodní nebo technické hodnocení politik, procesu, standardu, aktiv a bezpecnostních opatrení za úcelem stanovení míry rizika. Konzultanti na základe vašich obchodních požadavku na bezpecnost analyzují slabá místa a hrozby, aby vám pomohli definovat požadavky na Symantec Client Security. QuickStart - 7

8 Systémové požadavky? Služby plánování a návrhu bezpecnosti Definují standard informacní bezpecnosti ve vztahu k implementaci a použití Symantec Client Security. Vzdelávací služby (kupují se zvlášt) Poskytují potrebná školení, dovednosti a certifikace, aby organizace mohly optimálne provozovat a spravovat Symantec Client Security.? Školení v ucebnách vedená lektory Ve ctyrdenním školení k produktu se vyucuje základní instalace, konfigurace a správa produktu Symantec Client Security. Probírány jsou hlavní komponenty produktu antivirová ochrana a firewall.? Certifikacní program spolecnosti Symantec Spojuje nabídku ruzne zamerených komplexních školení a praktických cvicení s testováním získaných dovedností. Každá certifikacní zkouška má formu elektronického testu s volitelnými odpovedmi, v nemž mužete prokázat zvládnutí souboru kritických dovedností z okruhu publikovaných otázek. Certifikacní zkoušky v certifikacních strediscích vedou kvalifikovaní pedagogové. K získání certifikace Symantec Certified Security Engineer pomáhají doporucená školení a certifikace. Symantec Client Security Procesor Intel Pentium, 150 MHz (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) OS Prostor na disku Prohlížec Windows 98, Windows 98 SE, Windows Millennium Edition; Windows NT 4.0 Workstation Service Pack 6a; Windows 2000 Professional; Windows XP Home, Professional Minimálne 64 MB 115 MB Internet Explorer 5 nebo novejší Symantec System Center POZNÁMKA: Vyžaduje práva administrátora vcetne práva zapisovat do registru. Procesor OS Odkládací soubor Pentium 166 (nebo rychlejší) Windows NT 4.0 Workstation nebo Server s aktualizací Service Pack 6a nebo vyšší Windows 2000 Server, Advanced Server nebo Professional Windows XP Professional 32 MB (doporucuje se 64 MB) bez modulu snap-in karanténní konzoly 128 MB s modulem snap-in karanténní konzoly 250 MB (nutný pouze pro modul snap-in karanténní konzoly) Prostor na disku 25 MB (3 MB pro Microsoft Management Console a 22 MB pro Symantec System Center) Prohlížec MMC Internet Explorer 5.5 SP2 Microsoft Management Console verze 1.2 (Jestliže MMC není dosud instalovaná, jsou zapotrebí 3 MB volného prostoru na disku a 10 MB v prubehu instalace) QuickStart - 8

9 Moduly snap-in Symantec System Center Moduly snap-in Symantec System Center vyžadují navíc následující prostor na disku k tomu, co je zapotrebí pro Symantec System Center.? Alert Management System Console 10 MB? Symantec AntiVirus Snap-in 5 MB? Symantec Client Firewall Snap-in 1 MB? AV Server Rollout Tool 130 MB? NT Client Install Tool 2 MB Symantec Packager Procesor Pentium II 300 (nebo rychlejší) OS Windows NT Workstation 4.0/Server 4.0 s aktualizací Service Pack 6a; Windows 2000 Professional/Server s aktualizací Service Pack 2; Windows XP Professional Prohlížec Prostor na disku Periferie Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novejší 64 MB 60 MB Jednotka CD-ROM nebo DVD-ROM POZNÁMKA: I když Symantec Packager beží pouze v operacních systémech Windows NT, balícky vytvorené nástrojem Symantec Packager je možno instalovat v následujících operacních systémech:? Windows NT 4.0 s aktualizací Service Pack 6a? Windows 98? Windows Millennium Edition (Me)? Windows 2000? Windows XP Home Edition/Professional Edition Karanténní konzola Procesor Intel Pentium (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) OS Windows NT 4.0 Workstation a Server s aktualizací Service Pack 6a; Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server; Windows XP Professional Prostor na disku Prohlížec MMC 64 MB 35 MB Internet Explorer 5.5 SP2 Microsoft Management Console verze 1.2 Jestliže MMC není dosud instalovaná, budete potrebovat 3 MB volného prostoru na disku (10 MB v prubehu instalace) Karanténní server Procesor Intel Pentium (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) QuickStart - 9

10 OS Odkládací soubor Windows NT 4.0 Workstation a Server s aktualizací SP 6a nebo vyšší; Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server; Windows XP Professional 128 MB Minimálne 250 MB Prostor na disku 40 MB Doporucuje se 500 MB až 4 GB prostoru na disku pro položky umístené do karantény Prohlížec Internet Explorer 5.5 SP2 Pouze Symantec AntiVirus klient pro Windows Procesor Intel Pentium (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) OS Prostor na disku Windows 98, Windows 98 SE, Windows Millennium Edition; Windows NT 4.0 Workstation, Server a Terminal Server Edition s aktualizací Service Pack 6a; Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server; Windows XP Home, Professional Minimálne 32 MB 45 MB Pouze Symantec AntiVirus pro servery s Windows NT Procesor Intel Pentium (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) OS Windows NT 4.0 Workstation, Server a Terminal Server Edition s aktualizací Service Pack 6a; Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server; Windows XP Professional Minimálne 32 MB (doporucuje se 64 MB nebo více) Prostor na disku 111 MB (65 MB pro soubory serveru Symantec AntiVirus Corporate Edition a 46 MB pro instalacní soubory klienta Symantec AntiVirus Corporate Edition); 15 MB pro soubory serveru AMS2 (pokud se rozhodnete instalovat AMS2 Server) Poznámka: Symantec AntiVirus Corporate Edition nezjištuje prítomnost viru napadajících systémy Macintosh na svazcích Macintosh na serverech se systémem Windows. Pouze Symantec AntiVirus pro servery NetWare Procesor Intel Pentium (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) OS NetWare 5.x, 6 SP1 15 MB nad standardní požadavky systému NetWare na pro moduly NLM Symantec AntiVirus Prostor na disku 116 MB (70 MB pro soubory serveru Symantec AntiVirus Corporate Edition a 46 MB pro instalacní soubory klienta Symantec AntiVirus Corporate Edition); 20 MB pro soubory serveru AMS2 (pokud se rozhodnete instalovat AMS2 Server) Pouze Symantec Firewall Procesor Intel Pentium, 150 MHz (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) QuickStart - 10

11 OS Prostor na disku Windows 98, Windows 98 SE, Windows Millennium Edition; Windows NT 4.0 Workstation Service Pack 6a; Windows 2000 Professional; Windows XP Home, Professional Minimálne 64 MB 70 MB Jak získat licenci na Symantec Client Security Symantec udeluje licence na Symantec Client Security pro jednotlivé uzly. Symantec Client Security mužete zakoupit v obchodní síti prostrednictvím programu Value a Elite. Program Value Hlavní rysy programu? Je založen na certifikátu, nevyžaduje posouzení právníkem.? K úcasti stací nákup 10 jednotek.? Pri nákupu lze kombinací ruzných produktu z rodiny produktu AntiVirus dosáhnout vyššího cenového pásma.? Soucástí je jeden rok Gold Maintenance (zahrnuje Gold Support a Upgrade Insurance) s volitelnou možností zakoupit druhý rok. Volitelné možnosti licence v rámci programu Value Volitelné možnosti licence zahrnují:? Media Pack? Licence + Gold Maintenance na 1 rok? Obnovení Gold Maintenance na 1 rok? Obnovení Gold Maintenance na 2 roky? Prodloužení Gold Maintenance na 2 roky? Konkurencní upgrade + Gold Maintenance na 1 rok? Crossgrade + Gold Maintenance na 1 rok z:? SAV Corporate Edition 8.0 for Workstations? SAV Corporate Edition 8.0 for Workstations & Network Servers? SAV Enterprise Edition 8.5? Symantec Desktop Firewall 2.0 Program Elite Hlavní rysy programu? Standardní dvouletý kontrakt v jednoduché právní forme? Dve možnosti nákupu Commit (úvodní nákup) nebo Forecast (predpoved na období dvou let)? Cenové pásmo je dáno úhrnem všech zakoupených produktu.? Soucástí je jeden rok Gold Maintenance (zahrnuje Gold Support a Upgrade Insurance) s volitelnou možností zakoupit dva roky. QuickStart - 11

12 Volitelné možnosti licence v rámci programu Elite Volitelné možnosti licence zahrnují:? Media Pack? Licence + Gold Maintenance na mesícu? Licence + Gold Maintenance na 1 rok? Licence + Gold Maintenance na 2 roky? Obnovení Gold Maintenance na 1 rok? Obnovení Gold Maintenance na 2 roky? Konkurencní upgrade + Gold Maintenance na mesícu? Konkurencní upgrade + Gold Maintenance na 1 rok? Konkurencní upgrade + Gold Maintenance na 2 roky? Crossgrade + Gold Maintenance na mesícu z:? SAV Corporate Edition 8.0 for Workstations? SAV Corporate Edition 8.0 for Workstations & Network Servers? SAV Enterprise Edition 8.5? Symantec Desktop Firewall 2.0? Crossgrade + Gold Maintenance na 1 rok (stejné produkty jako výše)? Crossgrade + Gold Maintenance na 2 roky (stejné produkty jako výše) Soucásti dodávky Po zakoupení licence v rámci programu Value nebo Elite obdržíte:? od prodejce balícek s médii (1 CD a dokumentace),? licencní certifikát od spolecnosti Symantec. Technická podpora Za poplatek jsou k dispozici následující volitelné možnosti podpory. (Symantec zákazníkum velice doporucuje, aby si podporu zakoupili.) Služba Gold Platinum Telefonická podpora Premium Platinum Global Platinum V místní pracovní dobe Prodloužená doba (24 x 7 x 365) Pocet prípadu podpory Neomezený Neomezený Neomezený Neomezený Pocet urcených volajících Po dohode Další urcení volající Volitelne Volitelne Volitelne Volitelne Další jazyk (jazyky) Volitelne Volitelne Volitelne Volitelne Elektronické služby QuickStart - 12

13 Prístup na WWW server standardní podpory Platinum WWW server chránený heslem Bezpecnostní výstrahy , telefon, pager, fax, SMS Technical Account Management Technical Account Manager (TAM) Global Technical Account Manager (GTAM) Údržba Upgrade Insurance (na jeden rok v cene) Volitelne Symantec, logo Symantec a Raptor jsou registrované ochranné známky spolecnosti Symantec Corporation v USA. Bloodhound, Digital Immune System, NAVEX, Symantec AntiVirus, Symantec Client Security, Symantec Packager, Symantec Security Response a Symantec System Center jsou ochranné známky spolecnosti Symantec Corporation. Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích. Všechny ostatní znacky a produkty jsou ochranné známky príslušných vlastníku. Copyright 2002 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. QuickStart - 13

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Přehled Software Symantec Backup Exec System Recovery 8 je úplné diskové řešení obnovení systému pro servery a stolní a přenosné počítače s operačním

Více

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN Standard Uživatelská příručka Antivirus Copyright 2006 SOFTWIN BitDefender 9 Standard BitDefender 9 Standard Uživatelská příručka SOFTWIN Vydáno 2006.04.26 Build 9.5 Copyright 2006 SOFTWIN Právní oznámení

Více

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář Inovace LAN ve firmě MS technik Mojmír Sedlář Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce řeší problematiku zavedení doménového serveru 2003 ve firmě MS technik s.r.o. a s tím

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

Zabezpečení systému Windows

Zabezpečení systému Windows Zabezpečení systému Windows Windows Security Protection Filip Hujer Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zabezpečení operačních

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka i Obsah McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter...5 Funkce programu SecurityCenter...6 Použití programu SecurityCenter...7 Vyřešení nebo ignorování potíží ochrany...17 Práce

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka i Obsah Úvod 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkce...8 Použití programu SecurityCenter...9 Záhlaví...9 Levý sloupec...9 Hlavní podokno...10 Vysvětlení ikon programu SecurityCenter...11

Více

UNIXový operační systém Solaris - výhody, použití a budoucnost

UNIXový operační systém Solaris - výhody, použití a budoucnost Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra informatiky UNIXový operační systém Solaris - výhody, použití a budoucnost BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stanislav Kouba vedoucí bakalářské práce

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune

Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune PRŮVODCE PRO ZÁKAZNÍKY EURO Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune Přehled Tento průvodce obsahuje informace o službě Windows Intune a

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Obsah Internet Security 2015 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 1.1 Než zahájíte první instalaci...6 1.2 První instalace produktu...6 1.3 Instalace a upgrade aplikací...6 1.4 Nápověda

Více