Integrace zajištuje lepší ochranu klientu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace zajištuje lepší ochranu klientu"

Transkript

1 Symantec Client Security Co je Symantec Client Security? Hlavní rysy a výhody Symantec Client Security nabízí velkým, stredním a malým podnikum lepší ochranu klientu, jelikož spojuje do integrovaného rešení nekolik bezpecnostních technologií, vcetne technologie firewallu, detekce narušení bezpecnosti a vedoucích antivirových technologií spolecnosti Symantec. Centralizovaná správa všech technologií použitých v rešení Symantec Client Security plus integrovaná instalace, nasazení a reakce na incidenty zjednodušují správu bezpecnosti, administraci a podporu, a to vám pomáhá snížit celkové náklady na bezpecnost. Integrace zajištuje lepší ochranu klientu Spojení klientských antivirových a firewallových technologií spolecnosti Symantec a její klientské technologie detekce narušení bezpecnosti do jednoho komplexního rešení zajištuje lepší ochranu podnikového stolního pocítace pred:? viry a nebezpecným kódem,? útoky hackeru,? narušením bezpecnosti systému a skenováním portu. :? Poskytuje zvýšenou ochranu proti kombinovaným internetovým hrozbám (napríklad Nimda a CodeRed), které mohou použít nekolik zpusobu napadení vaší síte.? Chrání vaše duverná podniková data pred ztrátou a krádeží.? Omezuje prostoje systému a pomáhá zachovat produktivitu.? Omezuje riziko financních ztrát.? Odstranuje možné problémy s interoperabilitou produktu ruzných výrobcu. Rychlá reakce na bezpecnostní hrozby V jedné aktualizaci od jednoho dodavatele zabezpecení získáte nejaktuálnejší antivirovou ochranu a ochranu prostrednictvím firewallu a detekce narušení bezpecnosti. :? Podniky mohou rychleji reagovat na bezpecnostní hrozby zejména na kombinované internetové hrozby a tím se zlepšuje celková bezpecnostní situace jejich pocítacových sítí.? Již není nutno pracne aktualizovat rešení sestávající z produktu nekolika dodavatelu, címž se snižují celkové náklady. Snazší správa Centrální rídicí konzola QuickStart - 1

2 Z centrální rídicí konzoly Symantec System Center mužete vzdálene instalovat, konfigurovat, spravovat a aktualizovat ochranu klientu sestávající z antivirové ochrany, firewallu a detekce narušení bezpecnosti.? Zjednodušením správy bezpecnosti klientu se usnadnuje práce administrátoru, snižují se nároky na zdroje a celkové náklady.? Souhrnný pohled na všechny klientské bezpecnostní funkce umožnuje pokrocilejší správu a rychlou reakci na smíšené internetové hrozby.? Dosažení vysoké úrovne škálovatelnosti klientu na jeden rodicovský server. Jedna konfigurovatelná instalace Nabízí flexibilní a snadnou instalaci a nasazení všech nebo vybraných bezpecnostních komponent v jednom instalacním balícku pomocí nástroje Symantec Packager. Pomocí nástroje Symantec Packager mužete:? Okamžite nasadit rešení. Mužete si vybrat ze trí predem nakonfigurovaných instalacních balícku (spravovaný klient, cástecne spravovaný klient a tenký klient). nebo? Vytvorit vlastní instalacní balícky obsahující bezpecnostní komponenty, jejich jednotlivé složky a volitelné možnosti instalace vyhovující vašim ruznorodým klientským prostredím. :? Usnadnuje nasazení, šetrí cas a práci administrátoru a snižuje náklady.? Modulární návrh nabízí vetší flexibilitu a umožnuje vyhovet jedinecným potrebám rozlicných prostredí. Centralizovaná správa konfigurace a politik Pro všechny komponenty mužete centrálne nastavit a uzamknout konfigurace klientu a politiky, takže je nelze zmenit ani vypnout.? Pomáhá vynucovat zavedené podnikové bezpecnostní politiky.? Eliminuje riziko, že by uživatelé mohli nevedomky nebo se zlými úmysly vytvorit slabá místa v zabezpecení. Obecný mechanismus distribuce prostrednictvím tlacné technologie Nabízí rychlý a snadný zpusob jak klientským systémum dodávat nové virové definice, pravidla pro firewally a bezpecnostní signatury pro detekci: Aktualizace jednoduše stáhnete ze serveru Symantec Security Response na primární server, odkud se automaticky kaskádovite šírí na nekolik sekundárních (rodicovských) serveru a na klientské stolní pocítace. Všechny komponenty používají ke své aktualizaci jeden spolecný mechanismus!? Umožnuje rychlé nasazení a rychlé rešení bezpecnostních hrozeb to má rozhodující význam pri šírení viru nebo narušení bezpecnosti. QuickStart - 2

3 ? Nabízí prirozené vyrovnávání záteže prostrednictvím svého hierarchického systému rízení, který minimalizuje zatížení síte. Správa logických skupin Je možno vytváret logické skupiny podobných klientu, takže mužete:? spravovat nekolik funkcních skupin z jednoho serveru,? rychle a snadno podle potreby použít nastavení politik pro každou skupinu.? Usnadnuje správu.? Minimalizuje pocet serveru potrebných pro správu ruzných skupin klientu.? Prirazuje vhodnou úroven bezpecnosti konkrétním systémum. Ochrana prostrednictvím výkonného firewallu a detekce narušení Správa zásad prostrednictvím nástroje Symantec Client Firewall Administrator Umožnuje vám:? vytváret a spravovat soubory zásad, které definují práva klientu a konfigurují nastavení firewallu, pravidla a signatury pro detekci narušení bezpecnosti,? instalovat soubory zásad pres Symantec System Center,? uzamykat nastavení zásad. Uživatelé nemohou modifikovat nastavení a konfiguraci a nevedomky nebo se zlými úsmysly vytváret slabá místa v zabezpecení. Monitorování príchozího a odchozího provozu? Monitoruje veškerý provoz do síte nebo Internetu a ze síte nebo Internetu a zabranuje:? známým útokum hackeru,? známým pokusum o prunik pod pláštíkem legálního provozu,? nevyžádaným pripojením k Internetu.? S využitím vestavené inteligence urcuje, zda hackeri zjištují prítomnost bezpecnostních der v klientských systémech proto, aby získali prístup do zákazníkových sítí. Když Symantec Client Security detekuje skenování portu nebo pokus trojského kone o prístup, spustí automatickou akci a nakonfiguruje firewall tak, aby zastavil veškerý provoz ze systému, z nehož je veden útok.? Blokuje aplety v jazyku Java a ovládací prvky ActiveX ješte pred jejich zavedením na PC v závislosti na tom, který server je dodává. Umožnuje prizpusobit Symantec Client Security tak, aby aktivní obsah mohl být zaváden na klientská PC casto navštevovanými duveryhodnými servery a zabranuje jeho zavádení jinými servery. :? Zarucuje, že do klientského systému vstupuje nebo jej opouští pouze oprávnený legální provoz.? Chrání pred narušením duvernosti. QuickStart - 3

4 ? Zabranuje hackerum ve spouštení útoku DoS z nic netušících klientských systému.? Zabranuje neoprávnenému prístupu do podnikových sítí pres nezabezpecené vzdálené systémy.? Omezuje riziko financní ztráty, která by mohla vyplynout z nefunkcních podnikových sítí. Zóna Internetu pod kontrolou Mužete definovat urcité pocítace, a to jednotlive nebo jako rozsah IP adres, jako:? Duveryhodné; dáte jim plný prístup ke klientum.? S omezeným prístupem; trvale jim zabráníte v prístupu ke klientum. Výhoda Snazší blokování pokusu o napadení z míst, o nichž je známo, že jsou zdrojem pokusu o prunik do cizích systému. Podpora VPN Poskytuje podporu následujících predních prostredí VPN, jež jsou optimalizovaná pro širokopásmová pripojení:? Nortel Contivity Extranet Switch a Extranet Access Client (IPSec)? Nortel Contivity Extranet Switch a Windows jako klient (PPTP)? Cisco/Altiga VPN Concentrator a klient Altiga (IPSec)? Cisco/Altiga VPN Concentrator a Windows jako klient (PPTP)? Symantec Raptor Mobile? Microsoft Win2K Client? Checkpoint Výhoda Zarucuje prohledání a overení veškerého provozu pricházejícího ze síte a Internetu. Ochrana soukromí Zabranuje odeslání uživatelem definovaných duverných informací a webovým serverum znemožnuje získávání informací z chráneného PC bez vedomí uživatele. Pomáhá zarucit bezpecnost duverných podnikových informací uložených na klientských osobních pocítacích. Špicková ochrana pred viry Podpora nekolika platforem Zajištuje nepretržitou a nenápadnou ochranu pred viry, nebezpecným kódem a trojskými konmi na nejruznejších smíšených platformách stolních pocítacu a serveru.? Pracovní stanice Windows NT/2000/9x/Me/XP? Servery Windows NT /2000, Advanced Server, DataCenter, NAS, NetWare QuickStart - 4

5 Organizacím poskytuje ochranu, jaká je zapotrebí v dnešních heterogenních prostredích. Vynucování zásad? Dovoluje vám uzamknout konfigurace klientu nebo zajistit, aby bylo uživatelské rozhraní na klientu neviditelné, takže koncoví uživatelé nebudou moci vypnout ani modifikovat nastavení antivirové ochrany.? Protokoluje každý pokus o neoprávnené zmeny v registru.? Automaticky znovu zapne technologii proverování v reálném case, jestliže byla na stanovenou dobu vypnuta.? Mužete vynutit vyzvednutí aktualizovaných virových definic antivirovým klientem, jestliže jsou definice zastaralé. Výhoda Omezuje možnost pruniku viru do vaší síte v dusledku úmyslného ci neúmyslného porušení politiky. Obecný rozširitelný vyhledávací modul (NAVEX )? Rozširuje vyhledávací modul Symantec AntiVirus o detekci nových tríd viru bez potreby oprav a zásadních aktualizací. Zákazníci získají ochranu pred novými hrozbami prostou aktualizací virových definic a není nutno odinstalovat stávající software a instalovat nový software.? Na všech pocítacích, platformách a vrstvách síte mužete instalovat jednu sadu virových definic. :? Šetrí cas a omezuje problémy, protože se automaticky instaluje na servery a pracovní stanice po stažení aktualizací virových definic.? Odstranuje mezery v ochrane a snižuje celkové náklady na vlastnictví. Podpora prírustkových definic Uživatelé mohou vyzvedávat místo všech dostupných definic viru pouze prírustky nových definic od poslední aktualizace. Výhoda Zrychluje proces aktualizace a minimalizuje provoz v síti. Uzavrená smycka prostrednictvím systému digitální imunity? Karanténní server Centralizuje úsilí o rešení problému s viry. Všechny neopravitelné infikované soubory mužete odesílat do bezpecné oblasti na centrálním serveru, kde mohou být podrobeny dalšímu zkoumání. Výhoda Zlepšuje ochranu, protože viry jsou odstranovány z hlavního výpocetního prostredí a je jim zabráneno v šírení v organizaci.? Vyhledávání a odesílání pomocí Internetu Prostrednictvím protokolu HTTPS mužete službe Symantec Security Response automaticky odesílat jakékoli podezrelé soubory umístené v karanténe a zpetne prijímat aktualizace virových definic a vyhledávacího modulu nebo jinou odezvu. QuickStart - 5

6 Usnadnuje odesílání infikovaných souboru, umožnuje rychlou reakci a odstranuje závislost na elektronické pošte, což má zásadní význam, když virus vyradí z cinnosti poštovní server.? Automatizované systémy v zázemí Automaticky analyzují makroviry a vyvíjejí a navracejí príslušné opravné prostredky bez jakékoli úcasti lidí v Symantec Security Response. Dále se zkracuje doba reakce a systémy jsou rychleji znovu v provozu.? Karanténní konzola Umožnuje vám vzdálene rídit všechny cinnosti na karanténním serveru. Mužete:? vizuálne sledovat soubory predané do karantény,? testovat antivirové opravné prostredky získané ze Symantec Security Response,? automaticky distribuovat antivirové opravné prostredky na infikované klientské pocítace. Výhoda Je znám aktuální stav a dále se zlepšuje kontrola nad systémem.? Záplavy pod kontrolou Pomáhá eliminovat potenciální úzké profily, které mohou vznikat, když zákazníci odesílají infikované soubory službe Symantec Security Response v prubehu masových virových infekcí. Výhoda Pomáhá zarucit rychlou reakci na nové hromadné virové nákazy. Konfigurovatelné proverování Umožnuje koncovým uživatelum:? odložit administrátorem naplánované proverování, když vyžadují maximum výpocetních prostredku,? prizpusobit prioritu proverování tak, aby proverování probíhalo pouze v dobe necinnosti,? proverovat své vzdálené prenosné pocítace, pouze když jsou pripojeny k elektrické síti. Výhoda Zvýšená flexibilita. Detekce a oprava neznámých viru Využívá revolucní heuristickou technologii Bloodhound, která automaticky detekuje a opravuje známé a neznámé viry ve spustitelných souborech a makroviry. Výhoda: Zabranuje infikovaným souborum ve vniknutí do systému zákazníku a zpusobení škody dokonce ješte dríve, než jsou k dispozici nové virové definice. Detekce a oprava v komprimovaných souborech Automatická detekce a oprava viru v komprimovaných souborech vcetne vnorených komprimovaných souboru. Zarucuje, že do síte neproniknou ani dobre ukryté viry. Formáty komprimovaných souboru:? ZIP? Symantec Ghost Image? GNU? LZH/LHA? BinHex? HTTP QuickStart - 6

7 ? ARJ? RAR?? MIME/UU? TAR? Kontejnery OLESS? CAB? UUE? RTF? ArcManager? Spustitelné soubory? MS-TNEF Je zajištena lepší ochrana a stahování souboru z Internetu je bezpecnejší. Proverování príloh elektronické pošty (pouze Windows 9x/NT/2000) Na klientských pocítacích automaticky proveruje príchozí elektronickou poštu Lotus Notes a Microsoft Exchange a její prílohy a zabranuje virum ve vniknutí do systému koncových uživatelu. Výhoda Ochrana pred hrozbami, které se rychle šírí elektronickou poštou. Špickový výzkum a podpora Výzkumná strediska? Sestávají z kolektivu výzkumníku a techniku na více než 60 místech v celém svete. Tito výzkumníci a technici pracují nepretržite na vytvárení a distribuci oprav nejnovejších slabých míst v zabezpecení.? Proaktivne zkoumají a vyvíjejí technologie k potírání bezpecnostních hrozeb. Globální technická podpora Nabízí ruzné podpurné programy (kupují se zvlášt) pro podniky každé velikosti. Tyto programy nabízejí:? Škálovatelnost v závislosti na tom, jaké jsou v ruzných sítových prostredích kladeny požadavky na náklady a služby.? Komplexní nabídku služeb telefonické a online podpory, jejichž prostrednictvím získáte rychlou reakci a nejaktuálnejší informace. Hodnocení bezpecnosti a vzdelávání Konzultacní služby spolecnosti Symantec (kupují se zvlášt) Pomáhají vám se správným plánováním, návrhem a hodnocením nebo posouzením vaší bezpecnostní architektury pred implementací produktu Symantec Client Security. Konzultacní služby zahrnují:? Posouzení bezpecnostní architektury Výsledkem je konceptuální obraz architektury sítového systému a aplikací. Zjištená fakta využijete k vytvorení optimalizovaného plánu implementace, konfigurace a výkonnosti produktu Symantec Client Security.? Služby hodnocení bezpecnosti Nabízí obchodní nebo technické hodnocení politik, procesu, standardu, aktiv a bezpecnostních opatrení za úcelem stanovení míry rizika. Konzultanti na základe vašich obchodních požadavku na bezpecnost analyzují slabá místa a hrozby, aby vám pomohli definovat požadavky na Symantec Client Security. QuickStart - 7

8 Systémové požadavky? Služby plánování a návrhu bezpecnosti Definují standard informacní bezpecnosti ve vztahu k implementaci a použití Symantec Client Security. Vzdelávací služby (kupují se zvlášt) Poskytují potrebná školení, dovednosti a certifikace, aby organizace mohly optimálne provozovat a spravovat Symantec Client Security.? Školení v ucebnách vedená lektory Ve ctyrdenním školení k produktu se vyucuje základní instalace, konfigurace a správa produktu Symantec Client Security. Probírány jsou hlavní komponenty produktu antivirová ochrana a firewall.? Certifikacní program spolecnosti Symantec Spojuje nabídku ruzne zamerených komplexních školení a praktických cvicení s testováním získaných dovedností. Každá certifikacní zkouška má formu elektronického testu s volitelnými odpovedmi, v nemž mužete prokázat zvládnutí souboru kritických dovedností z okruhu publikovaných otázek. Certifikacní zkoušky v certifikacních strediscích vedou kvalifikovaní pedagogové. K získání certifikace Symantec Certified Security Engineer pomáhají doporucená školení a certifikace. Symantec Client Security Procesor Intel Pentium, 150 MHz (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) OS Prostor na disku Prohlížec Windows 98, Windows 98 SE, Windows Millennium Edition; Windows NT 4.0 Workstation Service Pack 6a; Windows 2000 Professional; Windows XP Home, Professional Minimálne 64 MB 115 MB Internet Explorer 5 nebo novejší Symantec System Center POZNÁMKA: Vyžaduje práva administrátora vcetne práva zapisovat do registru. Procesor OS Odkládací soubor Pentium 166 (nebo rychlejší) Windows NT 4.0 Workstation nebo Server s aktualizací Service Pack 6a nebo vyšší Windows 2000 Server, Advanced Server nebo Professional Windows XP Professional 32 MB (doporucuje se 64 MB) bez modulu snap-in karanténní konzoly 128 MB s modulem snap-in karanténní konzoly 250 MB (nutný pouze pro modul snap-in karanténní konzoly) Prostor na disku 25 MB (3 MB pro Microsoft Management Console a 22 MB pro Symantec System Center) Prohlížec MMC Internet Explorer 5.5 SP2 Microsoft Management Console verze 1.2 (Jestliže MMC není dosud instalovaná, jsou zapotrebí 3 MB volného prostoru na disku a 10 MB v prubehu instalace) QuickStart - 8

9 Moduly snap-in Symantec System Center Moduly snap-in Symantec System Center vyžadují navíc následující prostor na disku k tomu, co je zapotrebí pro Symantec System Center.? Alert Management System Console 10 MB? Symantec AntiVirus Snap-in 5 MB? Symantec Client Firewall Snap-in 1 MB? AV Server Rollout Tool 130 MB? NT Client Install Tool 2 MB Symantec Packager Procesor Pentium II 300 (nebo rychlejší) OS Windows NT Workstation 4.0/Server 4.0 s aktualizací Service Pack 6a; Windows 2000 Professional/Server s aktualizací Service Pack 2; Windows XP Professional Prohlížec Prostor na disku Periferie Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novejší 64 MB 60 MB Jednotka CD-ROM nebo DVD-ROM POZNÁMKA: I když Symantec Packager beží pouze v operacních systémech Windows NT, balícky vytvorené nástrojem Symantec Packager je možno instalovat v následujících operacních systémech:? Windows NT 4.0 s aktualizací Service Pack 6a? Windows 98? Windows Millennium Edition (Me)? Windows 2000? Windows XP Home Edition/Professional Edition Karanténní konzola Procesor Intel Pentium (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) OS Windows NT 4.0 Workstation a Server s aktualizací Service Pack 6a; Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server; Windows XP Professional Prostor na disku Prohlížec MMC 64 MB 35 MB Internet Explorer 5.5 SP2 Microsoft Management Console verze 1.2 Jestliže MMC není dosud instalovaná, budete potrebovat 3 MB volného prostoru na disku (10 MB v prubehu instalace) Karanténní server Procesor Intel Pentium (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) QuickStart - 9

10 OS Odkládací soubor Windows NT 4.0 Workstation a Server s aktualizací SP 6a nebo vyšší; Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server; Windows XP Professional 128 MB Minimálne 250 MB Prostor na disku 40 MB Doporucuje se 500 MB až 4 GB prostoru na disku pro položky umístené do karantény Prohlížec Internet Explorer 5.5 SP2 Pouze Symantec AntiVirus klient pro Windows Procesor Intel Pentium (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) OS Prostor na disku Windows 98, Windows 98 SE, Windows Millennium Edition; Windows NT 4.0 Workstation, Server a Terminal Server Edition s aktualizací Service Pack 6a; Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server; Windows XP Home, Professional Minimálne 32 MB 45 MB Pouze Symantec AntiVirus pro servery s Windows NT Procesor Intel Pentium (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) OS Windows NT 4.0 Workstation, Server a Terminal Server Edition s aktualizací Service Pack 6a; Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server; Windows XP Professional Minimálne 32 MB (doporucuje se 64 MB nebo více) Prostor na disku 111 MB (65 MB pro soubory serveru Symantec AntiVirus Corporate Edition a 46 MB pro instalacní soubory klienta Symantec AntiVirus Corporate Edition); 15 MB pro soubory serveru AMS2 (pokud se rozhodnete instalovat AMS2 Server) Poznámka: Symantec AntiVirus Corporate Edition nezjištuje prítomnost viru napadajících systémy Macintosh na svazcích Macintosh na serverech se systémem Windows. Pouze Symantec AntiVirus pro servery NetWare Procesor Intel Pentium (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) OS NetWare 5.x, 6 SP1 15 MB nad standardní požadavky systému NetWare na pro moduly NLM Symantec AntiVirus Prostor na disku 116 MB (70 MB pro soubory serveru Symantec AntiVirus Corporate Edition a 46 MB pro instalacní soubory klienta Symantec AntiVirus Corporate Edition); 20 MB pro soubory serveru AMS2 (pokud se rozhodnete instalovat AMS2 Server) Pouze Symantec Firewall Procesor Intel Pentium, 150 MHz (doporucuje se Pentium II nebo vyšší) QuickStart - 10

11 OS Prostor na disku Windows 98, Windows 98 SE, Windows Millennium Edition; Windows NT 4.0 Workstation Service Pack 6a; Windows 2000 Professional; Windows XP Home, Professional Minimálne 64 MB 70 MB Jak získat licenci na Symantec Client Security Symantec udeluje licence na Symantec Client Security pro jednotlivé uzly. Symantec Client Security mužete zakoupit v obchodní síti prostrednictvím programu Value a Elite. Program Value Hlavní rysy programu? Je založen na certifikátu, nevyžaduje posouzení právníkem.? K úcasti stací nákup 10 jednotek.? Pri nákupu lze kombinací ruzných produktu z rodiny produktu AntiVirus dosáhnout vyššího cenového pásma.? Soucástí je jeden rok Gold Maintenance (zahrnuje Gold Support a Upgrade Insurance) s volitelnou možností zakoupit druhý rok. Volitelné možnosti licence v rámci programu Value Volitelné možnosti licence zahrnují:? Media Pack? Licence + Gold Maintenance na 1 rok? Obnovení Gold Maintenance na 1 rok? Obnovení Gold Maintenance na 2 roky? Prodloužení Gold Maintenance na 2 roky? Konkurencní upgrade + Gold Maintenance na 1 rok? Crossgrade + Gold Maintenance na 1 rok z:? SAV Corporate Edition 8.0 for Workstations? SAV Corporate Edition 8.0 for Workstations & Network Servers? SAV Enterprise Edition 8.5? Symantec Desktop Firewall 2.0 Program Elite Hlavní rysy programu? Standardní dvouletý kontrakt v jednoduché právní forme? Dve možnosti nákupu Commit (úvodní nákup) nebo Forecast (predpoved na období dvou let)? Cenové pásmo je dáno úhrnem všech zakoupených produktu.? Soucástí je jeden rok Gold Maintenance (zahrnuje Gold Support a Upgrade Insurance) s volitelnou možností zakoupit dva roky. QuickStart - 11

12 Volitelné možnosti licence v rámci programu Elite Volitelné možnosti licence zahrnují:? Media Pack? Licence + Gold Maintenance na mesícu? Licence + Gold Maintenance na 1 rok? Licence + Gold Maintenance na 2 roky? Obnovení Gold Maintenance na 1 rok? Obnovení Gold Maintenance na 2 roky? Konkurencní upgrade + Gold Maintenance na mesícu? Konkurencní upgrade + Gold Maintenance na 1 rok? Konkurencní upgrade + Gold Maintenance na 2 roky? Crossgrade + Gold Maintenance na mesícu z:? SAV Corporate Edition 8.0 for Workstations? SAV Corporate Edition 8.0 for Workstations & Network Servers? SAV Enterprise Edition 8.5? Symantec Desktop Firewall 2.0? Crossgrade + Gold Maintenance na 1 rok (stejné produkty jako výše)? Crossgrade + Gold Maintenance na 2 roky (stejné produkty jako výše) Soucásti dodávky Po zakoupení licence v rámci programu Value nebo Elite obdržíte:? od prodejce balícek s médii (1 CD a dokumentace),? licencní certifikát od spolecnosti Symantec. Technická podpora Za poplatek jsou k dispozici následující volitelné možnosti podpory. (Symantec zákazníkum velice doporucuje, aby si podporu zakoupili.) Služba Gold Platinum Telefonická podpora Premium Platinum Global Platinum V místní pracovní dobe Prodloužená doba (24 x 7 x 365) Pocet prípadu podpory Neomezený Neomezený Neomezený Neomezený Pocet urcených volajících Po dohode Další urcení volající Volitelne Volitelne Volitelne Volitelne Další jazyk (jazyky) Volitelne Volitelne Volitelne Volitelne Elektronické služby QuickStart - 12

13 Prístup na WWW server standardní podpory Platinum WWW server chránený heslem Bezpecnostní výstrahy , telefon, pager, fax, SMS Technical Account Management Technical Account Manager (TAM) Global Technical Account Manager (GTAM) Údržba Upgrade Insurance (na jeden rok v cene) Volitelne Symantec, logo Symantec a Raptor jsou registrované ochranné známky spolecnosti Symantec Corporation v USA. Bloodhound, Digital Immune System, NAVEX, Symantec AntiVirus, Symantec Client Security, Symantec Packager, Symantec Security Response a Symantec System Center jsou ochranné známky spolecnosti Symantec Corporation. Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích. Všechny ostatní znacky a produkty jsou ochranné známky príslušných vlastníku. Copyright 2002 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. QuickStart - 13

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií HIPS (Host based Intrusion Prevention System) Antispam Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně

Více

Symantec Mobile Security

Symantec Mobile Security Pokročilá ochrana mobilních zařízení před bezpečnostními riziky Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Nabídka aplikací neautorizovanými prodejci spolu se značnou otevřeností platformy

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Stručná příručka ESET Smart Security poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem. Základem je skenovací technologie ThreatSense, která

Více

CA Threat Manager r8.1

CA Threat Manager r8.1 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA THREAT MANAGER CA Threat Manager r8.1 SOFTWARE CA THREAT MANAGER POSKYTUJE KOMPLEXNÍ OCHRANU PROTI OHROŽENÍM KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ VE FIRMÁCH. JE KOMBINACÍ ŠPIČKOVÉHO SOFTWARU

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem.

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE SYMANTEC JE ZÁLOHOVÁNÍ. Symantec nyní dodává rychlou, důvěryhodnou ucelenou datovou a systémovou ochranu pro virtuální i fyzické systémy. SYMANTEC JE OBNOVOVÁNÍ. Virtualizace serverů je Připojte se k rostoucímu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt.

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt. Stručná příručka ESET Cybersecurity poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. ESET Cybersecurity využívá skenovací jádro ThreatSense, které bylo poprvé použito v uživateli

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuje

Více

Pohledem IT experta. www.eset.cz

Pohledem IT experta. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií Modulární instalace Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně virů, rootkitů, červů a spyware.

Více

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com CA Protection Suites - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je třeba řešit u SMB - Bezpečnostní hrozby přibývají jak co do počtu tak i bezpečnosti - Spyware a adware - Viry, červy, trójské

Více

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman O společnosti ESET ESET vyvinul jeden z prvních antivirových produktů na světě Lídr v oblasti proaktivní detekce hrozeb 1987

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

2. Nízké systémové nároky

2. Nízké systémové nároky FIREMNÍ ŘEŠENÍ ESET firemní řešení 1/6 Při každodenním používání bezpečnostního softwaru jsou nejdůležitější jeho vlastnosti. V ESETu si myslíme, že firemní řešení má být rychlé a snadno spravovatelné.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2374, Modernizace výuky

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2374, Modernizace výuky Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2374, Modernizace výuky Šablona: III/2 Sada: 3 Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: IX.A Datum: 10. 12. 2013 IX.B 17. 12. 2013

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Software popsaný v této příručce podléhá

Více

CA Integrated Threat Management. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

CA Integrated Threat Management. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com CA Integrated Threat Management - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Bezpečnostní hrozby Cílem IT služeb je zajistit chod business procesů - Obrana proti bezpečnostním útokům - Ochrana

Více

Pro firmy s více než 26 zařízeními. www.eset.cz

Pro firmy s více než 26 zařízeními. www.eset.cz Pro firmy s více než 26 zařízeními www.eset.cz Pro každodenní používání bezpečnostního softwaru jsou nejdůležitější jeho vlastnosti. V ESETu si myslíme, že korporátní řešení má být rychlé a jednoduché.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.02 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 02 WAMP - prostředí pro běh dynamických stránek ve Windows DUM je pro žáky průvodcem instalací běhového prostředí

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. Produkt využívá skenovací jádro ThreatSense, které

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Smart Security poskytuje nejmodernější ochranu počítače před

Více

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27 Obsah Část I Základy bezpečnosti..............9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení.................11 Důležité pojmy...12 Hloubková obrana...15 Případová studie hloubkové obrany...25 Shrnutí...26

Více

Kaspersky Tablet Security

Kaspersky Tablet Security Kaspersky Tablet Security pro Android CHRAŇTE SVŮJ TABLET SE SYSTÉMEM ANDROID před krádeží, ztrátou a hrozbami z webu Pokročilá ochrana tabletů se systémem Android Ochrana před internetovými riziky v reálném

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Software popsaný v této příručce podléhá

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Spolehlivá ochrana koncových bodů, zpráv a webových prostředí

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Spolehlivá ochrana koncových bodů, zpráv a webových prostředí Spolehlivá ochrana koncových bodů, zpráv a webových prostředí Přehled Softwarový balík chrání koncové body, zprávy a webové prostředí tím, že je zabezpečuje proti současnému složitému škodlivému kódu,

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Výhody řešení Kaspersky Internet Security 2013 - produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Chrání před všemi viry a internetovými hrozbami

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější ochranu počítače

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka. Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka. Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET Cyber Security poskytuje novou úroveň ochrany před škodlivým kódem. Produkt využívá skenovací jádro

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Symantec Protection Suite Enterprise Edition

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Spolehlivé zabezpečení pro prostředí koncových bodů a elektronické pošty Přehled Symantec Protection Suite Enterprise Edition vytváří chráněné prostředí pro koncové body a elektronickou poštu, zabezpečené

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

CISCO CCNA I. 8. Rizika síťového narušení

CISCO CCNA I. 8. Rizika síťového narušení CISCO CCNA I. 8. Rizika síťového narušení Základní pojmy Rizika Devastace sítě Ztráta dat a důležitých informací Ztráta kontroly nad sítí Následnéčasové ztráty Krádež dat Ztráta identity (bankovní operace

Více

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014.

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014. Příručka k nastavení v 1.1 30. 07. 2014. je vyvíjen společností FinalWire s.r.o. Copyright 1995-2014 FinalWire s.r.o. Tento dokument byl vytvořen společností ABSEIRA s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Copyright

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.4.1 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Přehled Software Symantec Backup Exec System Recovery 8 je úplné diskové řešení obnovení systému pro servery a stolní a přenosné počítače s operačním

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell GroupWise 6.5 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell GroupWise verze 6.5 je systém podnikové elektronické pošty, který umožňuje bezpečný přenos zpráv, práci s kalendáři, plánování a odesílání

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 SYSTÉM CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM (CA HIPS) JE SPOJENÍM SAMOSTATNÉ

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Novell Open Enterprise Server Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Řízení sítí na těch nejstabilnějších základech Novell Open Enterprise Server Open Enterprise Server (OES) nabízí jedinečnou možnost

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Bezpečnostní technologie a jejich trendy. Simac Technik ČR, a.s.

Bezpečnostní technologie a jejich trendy. Simac Technik ČR, a.s. Bezpečnostní technologie a jejich trendy Simac Technik ČR, a.s. Praha, 5.5. 2011 Jan Kolář, Solution Architect Jan.kolar@simac.cz 1 Program 9:00 Úvod, aktuální hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti (Jan

Více

Zásady zabezpečení pro uživatele GPRS

Zásady zabezpečení pro uživatele GPRS Zásady zabezpečení pro uživatele GPRS 1 Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady zabezpečení 2 2.1 Obecné zásady 2 2.2 Zásady ochrany proti škodlivému kódu a virům 2 2.3 Zabezpečení elektronické pošty 3 2.4 Zásady fyzické

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Toshiba EasyGuard v akci:

Toshiba EasyGuard v akci: Toshiba EasyGuard v akci Toshiba EasyGuard v akci: portégé m400 VYSOCE PŘENOSNÝ POČÍTAČ TABLET PC, KTERÝ ZVLÁDNE VŠE. Technologie Toshiba EasyGuard zahrnuje sadu funkcí, které pomáhají mobilním profesionálním

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Možnosti použití Učitelé, žáci Příprava na výuku Tvorba učebních materiálů Proces a metody výuky Studijní projekty a úkoly Hodnocení

Více

Příručka pro rychlou instalaci

Příručka pro rychlou instalaci Kerio Control VMware Virtual Appliance Příručka pro rychlou instalaci 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument popisuje instalaci a základní nastavení produktu Kerio Control

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Přehled Software Symantec Backup Exec 12 poskytuje efektivní a snadno spravovatelnou optimalizovanou ochranu dat zálohováním a obnovením v prostředích

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Správa a zabezpečení mobilních zařízení. Jiljí Barouš

Správa a zabezpečení mobilních zařízení. Jiljí Barouš Správa a zabezpečení mobilních zařízení Jiljí Barouš Agenda Přehled potencionálních bezpečnostních problémů mobilních zařízení Představení IBM řešení pro zabezpečení a vzdálenou správu mobilních zařízení

Více

KASPERSKY SECURITY FOR BUSINESS KATALOG PRODUKTŮ

KASPERSKY SECURITY FOR BUSINESS KATALOG PRODUKTŮ KASPERSKY SECURITY FOR BUSINESS KATALOG PRODUKTŮ Červenec prosinec 2014 KASPERSKY SECURITY FOR BUSINESS. Dostali jste za úkol posunout svůj podnik vpřed, ale nutnost reagovat na nenadálé situace v IT

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft

Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft Formuláře generované bránou firewall pro ověřování prostřednictvím formulářů Vzdálený přístup k terminálové službě pomocí protokolu

Více