Železnice Ruska. Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Železnice Ruska. Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom:"

Transkript

1 Železnice Ruska Uplynulé 20. století bylo stoletím bouřlivého rozvoje výstavby železnic. Rusko, zaostávající za Evropou a Severní Amerikou, vybudovalo za třičtvrtě století na své celé ekonomicky aktivní části železniční síť. Od první železnice spojující dvě města ve vzdálenosti 650 km se rozšířila síť železnic až na 147 tisíc kilometrů, v rámci Ruské federace pak na 86 tisíc kilometrů. Za tato léta se železnice nejen budovaly, ale také se dále rozvíjely. Zvýšila se jejich kapacita, technická vybavenost a byly zavedeny nejnovější prvky řízení, posílila se vědecká a vzdělávací základna, operativně byly odstraňovány následky zničení částí z doby 2. světové války a jiných válek. Dokonce i v období hospodářských reforem, kdy se snížily objemy přeprav a odvětví se ocitlo ve složitých finančních podmínkách, postupovala elektrifikace železnic, byly zaváděny nové systémy komunikace, řízení přeprav bylo vybavováno výpočetní technikou, zlepšovaly se vnitrooborové hospodářské vztahy. Hospodářské výsledky Po obrovském propadu objemu přeprav v posledních třech letech minulého století pracovala železniční doprava dynamicky, plně zabezpečovala potřeby obyvatelstva a podniků v oblasti přeprav, takže rok 2000 byl aktivním. Odvětví si udrželo své místo jako nejdůležitější v celém komplexu dopravy země a zajišťovalo 43% přeprav cestujících a 81% dopravy nákladů v rámci všech pozemních druhů dopravy. Základní výrobně hospodářské ukazatele jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 1 Ukazatele Skutečnost 2000 K roku , - % Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom: 167,0 + 26,0 118,4 dálkové přepravy 116,2 +23,1 124,8 příměstská doprava 50,8 +2,9 106,0 Objem přepravených nákladů, mil.tun 1042,6 +106,0 111,3 Obrat nákladů, mlrd. tkm 1373, ,6 114,0 Kontingent, tisíce osob: 1294,7 +47,4 103,8 v tom přepraveno 1091,8 + 32,9 103,1 Průměrná mzda v přepravě, rublů x) ,2 Příjmy z přepravy, mil. rublů xx) ,8 Provozní náklady, mil. rublů xx) ,9 Zisk z přeprav xx) ,8 x) Průměrná měsíční mzda, mzda bez započtených pohyblivých složek za rok 1999 xx) Operativní údaje 1

2 Osobní doprava Doprava cestujících v roce 2000 v oblasti dálkových přeprav se zvýšila na všech železnicích a v celé síti pak v průměru o 23,9%, v příměstské dopravě o 4,5%, včetně plnění Severokavkazské, Povolžské a Sverdlovské dráhy. V tabulce 2 jsou obsaženy údaje o osobní dopravě a počtech cestujících na železnicích v roce Tabulka 2 Dráha Přeprava cestujících v tis.osob Obrat cestujících v mil. osobokilometrů celkem v % k r.1999 celkem v % k r.1999 Oktjabrská , ,7 Kaliningradská , ,4 Moskevská , ,4 Gorkovská , ,6 Severní , ,9 Severokavkazská , ,4 Jihovýchodní , ,3 Povolžská , ,5 Kujbyševská , ,3 Sverdlovská , ,5 Jihouralská , ,3 Západosibiřská , ,2 Krasnojarská , ,1 Východosibiřská , ,8 Zabajkalská , ,1 Dálně-východní , ,1 Sachalinská , ,4 Celkem , ,4 Celkový počet cestujících přepravených v příměstské dopravě se zvýšil o 6%. Zároveň se však zmenšil ve srovnání s rokem 1999 na Jihovýchodní, Povolžské a Sachalinské dráze. V oblasti dálkových přeprav se tento objem zvýšil o 24,8%, a to na všech drahách, přičemž k největším přírůstkům (26,7-34,3%) došlo na Severní dráze, Severokavkazské, Krasnojarské, Sverdlovské, Gorkovské, Západosibiřské a Povolžské dráze. Průměrná obsazenost osobního vozu dálkové přepravy vzrostla na všech drahách, kromě Zabajkalské a Sachalinské, i v celé siti o 2,4 osoby, tedy dosáhla úrovně 30,3 cestujících v jednom voze. V příměstské dopravě se obsazenost vozů snížila, jen v Severokavkazské, Jihovýchodní, Povolžské a Sachalinské dráze, i v síti jako celku činila 29,9 cestujících, tj. o 1,1 osoby více než v roce Toto však nestačilo k zajištění potřeb 2

3 obyvatelstva, pokud jde o cesty po železnicích, a v důsledku toho byly zaváděny další vlaky. Celkem bylo vypraveno v roce 2000 ve stanicích vlakotvorby i obratu o 18,8 tisíce více osobních vlaků (7%), než v roce Zvýšení počtu osobních vlaků nemělo vliv na úroveň plnění jízdního řádu v železniční síti (tabulka 3). Tabulka 3 Ukazatele Plnění jízdního řádu v síti, % ,- k r.1999 Odjezdy 99,6 99,6 - Průjezdy 99,3 99,5 0,2 Příjezdy 97,7 97,7 - Nákladní doprava Ze 42 skupin vlaků operativního určení požadavky odesílatelů na přepravu zařazené do plánu byly splněny ve všech ukazatelích, s výjimkou kamenného uhlí, železné rudy a rud barevných kovů, umělých hnojiv, cementu, stavebních materiálů, rašeliny, břidlice, cukrové řepy a smíšených nákladů. Více, než se plánovalo, bylo přepraveno: obilovin - o 2,8 milionu tun; železných kovů - o 2,6 milionu tun; železného šrotu - o 2,1 milionu tun; dřevařských produktů - o 1,7 milionu tun; chemikálií a soli - o 1,5 milionu tun. Nicméně byl překročen objem roku 1999 ve většině oblastí a rovněž v přepravě ropných produktů, kamenného uhlí, rudy, železných kovů, chemických a minerálních hnojiv, dřevařských a mlýnských produktů, chemikálií, sody a dalších. Plnění základních ukazatelů práce železnic (nákladů a objemu přepravy zboží) jsou uvedeny v tabulce 4. V roce 2000 naložily ruské železnice do zemí SNS 1057,6 tisíc vozů (6% celkového objemu nakládky ruských železnic), což je oproti roku 1999 více o 4,8%. Ke snížení nakládky došlo jen pro Bělorusko (tempo snižování roste), Moldavsko, Ázerbajdžán, Gruzii a Uzbekistán. Nakládky směrem do zemí SNS se prováděly na všech drahách. Kolem 80% nákladů přepravovaných do zemí SNS bylo naloženo na těchto drahách: Moskevská dráha (23%), Jihovýchodní dráha (20%), Západosibiřská dráha (18%), Povolžská dráha (6%), Jihouralská dráha (6%) a Severokavkazská dráha (5,9%), přičemž na všech drahách, kromě Moskevské, nakládka vzrostla. Železnice zemí SNS naložily pro Rusko 1055,5 tisíc vozů, neboli o 35% více než v roce Hlavními odběrateli nákladů ze států SNS jsou Sverdlovská dráha (28%), Jihouralská dráha (24%), Moskevská dráha (11%), Západosibiřská dráha (10%) a Severokavkazská dráha (6%) (objem nákladů těmto drahám vzrostl o 59%; resp. 112%; 33%; 29%; 9%). Ostatním drahám (kromě Východosibiřské) objem nákladů poklesl. Z celkového objemu nákladů 72% pochází z Kazachstánu, 17% z Ukrajiny a 8% z Běloruska. Tabulka 4 Objem nákladů v tunách Obrat nákladů v mld. tarifních tkm 3

4 Dráha celkem v % k r.1999 celkem v % k r.1999 Oktjabrská , ,1 Kaliningradská , ,6 Moskevská , ,0 Gorkovská , ,5 Severní , ,3 Severokavkazská , ,5 Jihovýchodní , ,3 Povolžská , ,9 Kujbyševská , ,6 Sverdlovská , ,6 Jihouralská , ,4 Západosibiřská , ,9 Krasnojarská , ,9 Východosibiřská , ,5 Zabajkalská , ,6 Dálně-východní , ,1 Sachalinská , ,9 Celkem , ,0 Činnost vozového parku V tabulce 5 jsou uvedeny hodnoty kvalitativních ukazatelů práce vozového parku. Střední doba oběhu železničního vozu v síti se oproti roku 1999 snížila o 9,5 hod, tj. o 4,5 %. Vyšší byla jen na drahách Oktjabrskaja a Povolžská. Oběh se zkrátil u všech druhů vozidel, s výjimkou mrazírenských. Hlavní vliv na zrychlení oběhu vozidel mělo zkrácení doby nutné k nakládce a zejména doby pobytu v technických stanicích. Průměrná doba prostoje při jedné nakládací operaci se snížila o 1,8 % a v jedné technické stanici o 5,1 %. Prostoje vozů při jedné nakládací operaci se snížily na všech drahách, kromě Oktjabrské, Povolžské, Kujbyševské, Sverdlovské a Zabajkalské. Na jednu technickou stanici se tato doba snížila na všech drahách, kromě Moskevské, Severní, Sachalinské a Oktjabrské. Podíl oběhů prázdných vozů na celkovém oběhu se snížil ze 40,2 na 39,5 %. Snížení bylo dosaženo na většině drah a ve značné míře (1,7 až 2,6 %) na Gorkovské, Moskevské, Východosibiřské, Dálně-východní, Sachalinské a Severokavkazské dráze. Průměrná brutto hmotnost nákladního vlaku se zvýšila na všech drahách, s výjimkou Kujbyševské a Jihouralské; nejvíce se zvýšila na Oktjabrské dráze (o 74 tun), Západosibiřské (o 72 tun), Dálně-východní (o 68 tun), Zabajkalské a Moskevské (o 51 tun). V elektrické trakci se hmotnost vlaku pohybovala na úrovni 3514 tun (+ 30 tun), u motorové trakce 2960 tun (+ 24 tun). 4

5 Průměrná denní produktivita lokomotiv dosáhla 1353 tisíc tkm brutto, čímž překročila o 38 tisíc tkm brutto plánovanou hodnotu a o 34 tisíc tkm brutto úroveň v roce Tento ukazatel, jak k úrovni v roce 1999, tak k plánované hodnotě, poklesl pouze na Severokavkazské a Kujbyševské dráze. Tabulka 5 Ukazatele +,- k roku 1999 celkem rok 2000 Oběh vozu, za 24 hod 8,60-0,39 Oběh vozu za 24 hod, v tom: 206,3-9,5 v provozu 45,7-1,1 na zastávkách 8,3 + 0,2 při nakládce a vykládce 73,4-3,0 v technických stanicích 78,9-5,6 Prostoj vozu, hodin: při jedné nakládací operaci 39,46-0,71 v jedné technické stanici 6,03-0,31 Procento oběhu prázdných vozů k celkovému oběhu 39,5-0,7 Produktivita vozu, tkm netto Střední hmotnost vlaku brutto, tun Průměrné denní využití lokomotivy, km 500,9 + 5,7 Produktivita lokomotivy, tis. tkm brutto Průměrná rychlost jízdy nákladních vlaků, km/h: na trati 38,6 + 0,1 technická 45,7 + 0,5 Činnost nejdůležitějších překládkových stanic Na nejdůležitějších překládkových stanicích se v roce 2000 zpracovalo v průměru 137,8 tisíce železničních vozů za 24 hodin, což je o 9,6 tisíce vozových jednotek (o 7%) více, než v roce Doba prostoje tranzitních vozů ve vlacích připravených k odbavení činila 2,24 hodiny, neboli 17,8% celkové doby pobytu ve stanici u tranzitních vozů s překládkou. Prostoj vozů s překládkou činil 12,53 hod, což bylo o 0,12 hod méně, než v roce Prostoj tranzitních vozů s překládkou se snížil na sedmi drahách, na Oktjabrské se však zvýšil o 2,75 hodiny. V tabulce 6 jsou uvedeny hodnoty za všechny dráhy o prostojích tranzitních vozů v překládkových stanicích. 5

6 Tabulka 6 Dráha s vykládkou ,- k 1999 Doba prostoje, hod bez vykládky ,- k 1999 Oktjabrská 11,67 14,42 2,75 2,47 2,79 0,32 Moskevská 10,19 10,65 0,46 3,07 2,91-0,16 Gorkovská 12,98 11,73-1,25 1,74 1,50-0,24 Severní 12,03 12,06 0,03 1,97 1,96-0,01 Severokavkazská 17,23 16,64-0,59 3,22 3,26 0,04 Jihovýchodní 13,77 12,14-1,63 1,68 1,50-0,18 Povolžská 14,31 12,76-1,55 2,03 2,75 0,72 Kujbyševská 14,44 13,41-1,03 1,56 1,39-0,17 Sverdlovská 10,65 10,39-0,26 2,26 2,00-0,26 Jihouralská 12,39 12,58 0,19 1,37 1,25-0,12 Západosibiřská 11,94 11,06-0,88 1,91 1,56-0,35 Krasnojarská 12,89 13,77 0,88 0,38 1,09 0,71 Východosibiřská 15,74 16,99 1,25 2,18 2,03-0,15 Zabajkalská 14,82 16,40 1,58 1,69 1,71 0,02 Dálně-východní 19,47 20,36 0,89 2,02 1,35-0,67 Celkem 12,65 12,53-0,12 1,97 1,82-0,15 Opravy a údržba technických prostředků Rychlé zvyšování přepravních čiností vyžaduje zvláštní pozornost oblasti údržby technických prostředků. Nákup vozového parku prakticky neovlivňoval obnovu vozového a lokomotivního parku, proto se největší pozornost věnovala opravám a modernizaci. Údaje o směrování prostředků do generálních oprav základních fondů jsou uvedeny v tabulce 7 k 1. lednu Tabulka 7 Ukazatele K 1. lednu 2001 r k r v % Generální opravy (celkem) mil. rublů ,2 169,8 Hospodářství 6

7 Traťové ,9 169,3 Budov a vybavení 2 214,4 135,3 Lokomotivní 5 403,4 177,4 Vozové 4 649,3 207,1 Osobní 1 883,6 170,1 Elektrifikace a napájení elektrickým proudem 1 184,0 148,6 Signalizace a spojů 912,7 152,1 Ostatní 1 081,9 144,5 Dráha Oktjabrská 3 579,1 148,1 Kaliningradská 162,1 161,6 Moskevská 4 852,1 191,6 Gorkovská 1 746,3 164,6 Severní 2 205,6 208,1 Severokavkazská 2 131,9 187,4 Jihovýchodní 1 881,1 167,6 Povolžská 1 728,7 177,2 Kujbyševská 2 166,2 161,1 Sverdlovská 2 644,4 178,1 Jihouralská 1 972,6 185,6 Západosibiřská 4 129,9 167,7 Krasnojarská 1 412,0 154,7 Východosibiřská 2 305,1 158,3 Zabajkalská 2 084,8 137,5 Dálně-východní 1 924,6 169,1 Sachalinská 140,7 251,3 V tabulce 8 jsou uvedeny ukazatele oprav nákladních vozů. Tabulka 8 Druh oprav ,- k r.1999 Průběžné opravy s odstávkou 2 430, ,5 78,5 7

8 Opravy v depech 384,5 370,1 96,2 Generální opravy v depech ,7 V tabulce 9 jsou uvedeny informace o opravách železničních vozů v depech podle jednotlivých drah. Tabulka 9 Dráha Plnění Výsledek, % plán 1999 Oktjabrská ,4 79,4 Kaliningradská ,0 92,3 Moskevská ,2 102,0 Gorkovská ,0 102,0 Severní ,0 96,0 Severokavkazská ,7 100,8 Jihovýchodní ,5 100,2 Povolžská ,4 100,1 Kujbyševská ,2 88,7 Sverdlovská ,0 94,9 Jihouralská ,0 98,3 Západosibiřská ,6 101,3 Krasnojarská ,1 98,1 Východosibiřská ,7 111,6 Zabajkalská ,3 79,0 Dálně-východní ,4 96,4 Síť celkem ,2 96,2 V tabulce 10 jsou údaje o generálních opravách vozového parku v závodech MPS. Tabulka 10 Ukazatele Roky k r. 1999, % 8

9 Elektrické hnací jednotky (celkem) ,7 Motorové lokomotivy (celkem) ,3 Elektrické sekce (celkem) ,8 Vlaky s dieselovým pohonem (celkem), sekce ,8 Nákladní vozy (inv. park) ,9 Osobní vozy (inv. park) ,4 Z nichgenerální ,3 Generální nebo obnovovací ,7 Opravy osobních vozů v depech ,4 Traťové práce a průběžné opravy tratí Úkoly stanovené kolegiem MPS pro oblast údržby sítě se plní s výjimkou středních oprav. V roce 2000, ve srovnání s rokem 1999, se snížil objem plnění prací spojených se středními a údržbovými opravami tratí (tabulka 11). Tabulka 11 Druhy prací Uvedeno do provozu, km ročnímu úkolu Procento k 1999 Generální opravy:zesílené 1897,1 100,7 135,6 na nových kolejích 2536,3 103,0 105,7 na starých tratích 2157,1 100,5 111,8 Střední opravy 6382,2 99,7 99,7 Modernizační opravy 2876,8 110,0 81,9 Pokládka nových bezstykových kolejí 3382,8 102,4 141,2 Pokládka nových železničních úseků 3770,6 101,1 143,2 Bez ohledu na již provedené práce v oblasti oprav nedošlo ke zlepšení ukazatelů jejich technického stavu. Celkové bodové hodnocení stavu tratí je o 3,3 % vyšší a k 1. lednu 2001 dosáhlo hodnoty 62 bodů. Počet kilometrů hlavních tratí s neuspokojivým hodnocením se zvýšil o 17,5 % a činil 859 km (0,7 % celkové délky tratí). Zvýšení délky tratí s neuspokojivým hodnocením je 6 krát vyšší na Povolžské dráze, 4,4 krát vyšší na Zabajkalské, 3,6 krát na Západosibiřské dráze, 3,3 krát na Dálně-Východní dráze a 2 krát větší na Kujbyševské dráze. 9

10 Celkový počet úseků, na nichž je třeba snížit rychlost jízdy vlaků, činil k 30. prosinci ,7 tisíce, přičemž se to týkalo 2,2 tisíce kilometrů tratí. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 1999 se délka tratí s omezenou rychlostí jízdy vlaků snížila o třetinu. Celkový rozsah těchto úseků se snížil na Gorkovské, Severokavkazské, Jihovýchodní, Jihouralské, Západosibiřské a Krasnojarské dráze. Produktivita práce V uplynulém roce se produktivita práce zvýšila o 11,4 %. V zásadě došlo k tomuto růstu díky zvýšení objemu živé práce o 14,8 %. Oproti plánu se produktivita práce zvýšila o 1,9 % (tabulka 12). Ve srovnání s rokem 1999 se produktivitaq práce zvýšila na všech drahách. přitom plán temp růstu nebyl splněn na těchto drahách: Severokavkazská (98,3 %), Kujbyševská (98,6 %), Jihovýchodní (99,3 %) a Zabajkalská (99,5 %). Využívání limitů investic Pro posílení materiálně technické základny a sociální oblasti železniční dopravy v roce 2000 bylo věnováno ze všech zdrojů financování celkem milionů rublů, neboli 99,3% z ročního plánu. Z nich 96,8% tvořily vlastní prostředky, 0,1% - prostředky z federálního rozpočtu, 1,1% - prostředky z rozpočtů jednotlivých subjektů federace a místních rozpočtů a 2% - půčky. Prostředky z centrálních zdrojů MPS byly využity na 98,4% (tabulka 13). Tabulka 13 Ukazatele Využito Rok 2000 Získání, vynaložení, % Získání, vynaložení v roce 1999, % Investice, mlrd. rublů ,6 99,3 107,1 Z nich na:investiční výstavbu ,8 101,1 110,6 nákup vozového parku 6 711,9 84,2 86,9 zprovoznění základních fondů ,9 78,3 126,6 v tom výrobního charakteru ,2 76,3 123,6 Tabulka 12 Dráha Počet pracovníků v přepravě, tis.os. Produkce v mld. tkm Produktivita práce, tis. tkm 2000 % k % k % k

11 Oktjabrská 103,8 101,3 147,2 108, ,2 107,4 Kaliningradská 5,7 101,0 1,9 115,7 342,4 114,6 Moskevská 122,7 104,4 152,1 114, ,6 109,8 Gorkovská 71,1 101,6 115,2 121, ,6 119,1 Severní 65,0 103,7 121,8 111, ,5 107,4 Severokavkazská 75,1 106,5 70,9 114,9 943,8 107,9 Jihovýchodní 66,3 101,4 88,5 111, ,4 110,0 Povolžská 45,3 104,3 58,7 118, ,0 113,8 Kujbyševská 69,6 103,1 117,1 113, ,4 110,0 Sverdlovská 88,5 103,1 157,0 120, ,1 117,1 Jihouralská 71,9 102,9 127,7 118, ,3 114,8 Západosibiřská 94,0 101,2 191,4 116, ,7 114,8 Krasnojarská 37,3 103,8 63,0 113, ,7 109,4 Východosibiřská 47,9 105,3 93,8 114, ,5 108,6 Zabajkalská 52,2 103,4 112,1 109, ,5 106,0 Dálně-východní 63,0 104,7 92,9 116, ,9 111,0 Sachalinská 4,5 102,5 1,0 106,0 221,0 103,4 GUP "Refservis" 7,9 89, Síť celkem 1 091,8 103, ,3 114, ,8 111,4 Prioritami v tomto odvětví jsou cíle hospodářského charakteru, na něž připadá podíl 84% všech vynaložených prostředků. Tyto tvoří 91,1% ročního limitu, neboli ,2 milionu rublů. V roce 1999 bylo pro tyto cíle využito ,7 milionu rublů, neboli 107% ročního objemu. Plnění ročního plánu v subjektech výrobního charakteru překračuje o více než 10% Severní dráha, Kujbyševská, Sverdlovská, Západosibiřská a Dálně-Východní dráha. Plánované úkoly nesplnily dráhy Severokavkazská (99,7%), Jihouralská (96,8%) a Sachalinská (94,5%). V roce 2000 bylo využito na plnění federálního programu "Hospodářský a sociální rozvoj Dálného Východu a Zabajkalska v letech " celkem 2608,8 milionu rublů, přičemž byl plně finančně zajištěn celý rozsah plněných prací. Je třeba zdůraznit, že tento jednotný program, kterému byly věnovány prostředky z federálního rozpočtu ve výši 90 milionů rublů, byl vyčerpán ve výši 18 milionů rublů. Na federální program Konstrukce a výroba osobních železničních vozů nové generace bylo využito 2976,4 milionu rublů a profinancováno bylo 3251,1 milionu rublů. Pro splnění tohoto programu na 100% byly naplánovány i vlastní zdroje. Federální program "Výstavba bytů pro obyvatelstvo přesídlené z oblasti Dálného Severu" byl splněn na 98%. Při uskutečňování tohoto programu se využívají jen vlastní prostředky, i když při jeho tvorbě se plánovalo využít prostředky z federálního rozpočtu. 11

12 Program "Zvyšování bezpečnosti železniční dopravy" byl splněn na 103%, "Zavádění technických prostředků a technologií šetřících zdroje" byl splněn na 97% a financování s tím souvisejících prací bylo splněno na 98%; program "Informatizace" byl splněn na 99%, "Modernizace prostředků komunikace na železnici prostřednictvím radiového spojení" byl splněn na 98%; "Rozvoj telekomunikací" byl splněn na 98%; "Vybavení speciálního vozového parku s vlastním pohonem systémy bezpečnosti" byl splněn na 80%; "Obnova prostředků napájení elektrickým proudem" byl splněn na 100%; "Vybavování technikou modernizovaných vlaků" byl splněn na 92%; "Obnova a rozvoj prostředků automatizace železnic a telemechanizace" byl splněn na 77%. Celkem bylo ze všech finančních zdrojů proinvestováno v průběhu roku ,9 mil. rublů, neboli 78% plánovaného objemu (tabulka 14). V roce 2000 bylo elektrifikováno 691 km železničních tratí, položeno bylo 555 km mezinárodních kabelových linkových spojů, staniční úseky byly prodlouženy o 49,2 km, elektrickou centralizací byly vybaveny 223 výhybky a autobloky 30 km tratí. Na výstavbu objektů sociální oblasti bylo vynaloženo ,4 milionu rublů, neboli 16% celkového objemu investic vynaložených za rok. Do užívání bylo předáno 405,1 tisíce metrů čtverečních obytné plochy, neboli 6591 bytů. Náklady na uvedení do užívání činily 25% celkových vynaložených prostředků na sociální potřeby. Kromě toho byly vybudovány obytné domy jako náhrada za původní zdrojů (koupě, podíl, atd) 50,6 tisíc metrů čtverečních, neboli 778 bytů. Získány byly prostředky na výstavbu bytů od obyvatelstva ve výši 240 milionů rublů. Do užívání bylo předáno 6 nemocnic, 721 lůžek, 4 polikliniky s možností návštěvy 905 pacientů během jedné pracovní směny a jedna škola pro 981 žáků. Na obnovu hospodářsví Čečenské republiky bylo využito 582,3 milionů rublů. Z nich tvořily investice do objektů výrobního charakteru 103,1 milionu rublů. Z těchto prostředků bylo vybudováno 115 elektrických výhybek v Gudermese, byla vybudována strážní stanoviště na mostech přes řeky Terek, Sunža a Argun, ochrana míst přechodů přes řeky Bělka, Džalka, Sunža a Aksej, bylo vybudováno reléové poloautomatické zařízení na úseku Prochladnaja - Iščerskaja, vybavení radioreléových stanic typu R-414 na úseku Iščerskaja-Uzlovaja, bylo vybudováno spojení DPR na úseku Gudermes-Groznyj; na generální opravy objektů výrobního charakteru bylo vynaloženo 392,2 milionu rublů, bylo vynaloženo 33,5 milionu rublů na NDS, výdaje na údržbu železničních vozů přebudovaných na obydlí běžencům a vojenským strukturám činily 32,5 milionů rublů, zálohové platby na nákup materiálů a zařízení činily 20,1 milionů rublů, snížení zadluženosti v oblasti mezd útvaru v Gudermese činilo 33,8 milionu rublů a na nákup vozového parku, techniky a zařízení zničeného v době války bylo vynaloženo 47,1 milionu rublů. Tabulka 14 Dráha Hlavní úkol mld. rublů Uvedeno do provozu Plnění v % Oktjabrská 1 420, ,5 124,0 Kaliningradská 64,0 68,0 106,3 12

13 Moskevská 3 369, ,0 103,1 Gorkovská 666,2 756,9 113,6 Severní 663,3 949,1 143,1 Severokavkazská 1 712, ,8 111,3 Jihovýchodní 642,6 865,8 134,7 Povolžská 830,6 840,9 101,2 Kujbyševská 944, ,2 119,3 Sverdlovská 1 018, ,0 112,0 Jihouralská 666,1 653,9 98,2 Západosibiřská 857,6 1078,5 125,8 Krasnojarská 830,7 856,9 103,2 Východosibiřská 1 031, ,0 117,6 Zabajkalská 660,4 526,3 79,7 Dálně-Východní 1 556, ,4 114,5 Sachalinská 253,0 300,2 118,7 Součet za dráhu , ,4 112,3 Součet za organizaci , ,6 63,9 Celkem za MPS , ,0 78,3 Pramen: Železnodorožnyj transport č. 4/2001, str. 2-8 Překlad: Petr Zitko Korektura: ODIS 13

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Uralský federální okruh (UrFO)

Uralský federální okruh (UrFO) Uralský federální okruh (UrFO) 13.května 2000 byl příkazem prezidenta RF založen UrFO V UrFO se nachází 4 oblasti (Sverdlovská, Čeljabinská, Kurganská a Ťjumenská oblast) a dva autonomní okruhy (Chanty-Mansijskij

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Statistická ročenka Skupiny České dráhy

Statistická ročenka Skupiny České dráhy 2012 Statistická ročenka Skupiny České dráhy Obsah 2 Kolejová vozidla 4 Zaměstnanci 5 Osobní přeprava 6 Nákladní přeprava 9 Dopravní výkony 12 Hospodaření 14 Schéma sítě 16 Identifikační a kontaktní údaje

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU ze dne 7. 1. 2016 k prezentaci pan JAROSLAV VOSTATEK Scénáře dílčích penzijních reforem K předmětné prezentaci postupuji srovnání

Více

Řepařská dráha Radovesnice Libněves

Řepařská dráha Radovesnice Libněves Řepařská dráha Radovesnice Libněves Práce na trati úzkokolejné železnice v Žehuni v roce 1924 Řepařská malodrážka Radovesnice Libněves, která ukončila provoz roku 1959 po dokončení úprav na Žehuňském rybníce,

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem.

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem. 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016 Srovnání České republiky se Švýcarskem. Dovoluji si doplnit některé dostupné ekonomické údaje Švýcarska. Za

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. FD ČVUT, Horská, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, 5. patro; jares@ropid.cz Přednášky umístěny na: ids.zastavka.net Témata přednášek Úvod Rozdělení

Více

5. EKONOMICKÝ VÝVOJ. HDP na 1 obyvatele (ČR=100) % 84,3 83,1 80,1 82,8 82,2 1) -2,1 x

5. EKONOMICKÝ VÝVOJ. HDP na 1 obyvatele (ČR=100) % 84,3 83,1 80,1 82,8 82,2 1) -2,1 x 5. EKONOMICKÝ VÝVOJ 5.1 Makroekonomický rámec Zlínský kraj leží na východě republiky a jeho východní okraj tvoří státní hranici se Slovenskem. Po ekonomické stránce patří dříve hospodářsky progresivní

Více

15. Geografie Číny DOPRAVA

15. Geografie Číny DOPRAVA 15. Geografie Číny DOPRAVA 2011 Mgr. Adam Horálek a.horalek@seznam.cz Základní pojmy dopravu všeobecně dělíme na: osobní nákladní všeobecně výkon dopravy hodnotíme podle dvou kritérií: přepravní vzdálenost

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2012

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2012 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2012 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2012 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Zvládání železničního hluku v Evropě

Zvládání železničního hluku v Evropě Zvládání železničního hluku v Evropě Jakob Oertli 1 Aby se potvrdilo, že doprava po železnici respektuje okolní prostředí, musí také kolejnice způsobovat méně hluku. Mnoho národních podnětů a velmi působivých

Více

EGAP a podpora exportu. Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014

EGAP a podpora exportu. Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014 EGAP a podpora exportu Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014 EGAP PARTNER ČESKÉHO EXPORTU Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. pomáhá českému exportu od roku 1992 100%

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 29. dubna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 083 33 036 Ostatní provozní výnosy 4 679 3 701 Náklady -31 353-28 989 - výkonová

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Elektrická trakce Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Způsob pohonu hnacích kol elektromotorem má odborný název elektrická trakce a elektromotor

Více

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Ing. Ruedi Ott, ředitel dopravního plánování Město Curych ležící u kraje jezera je centrem městské aglomerace s přibližně 1 milionem obyvatel. Město samo má

Více

STAVEBNICTVÍ 1. Postavení stavebnictví v NH a základní trendy jeho vývoje

STAVEBNICTVÍ 1. Postavení stavebnictví v NH a základní trendy jeho vývoje II STAVEBNICTVÍ 1. Postavení stavebnictví v NH a základní trendy jeho vývoje 2. Stavební trh 3. Stavební produkce a ceny 4. Pracovníci a mzdy 5. Hospodářské výsledky II - 1 POSTAVENÍ STAVEBNICTVÍ V NH

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Historie Žehuňského rybníka

Historie Žehuňského rybníka Historie Žehuňského rybníka Vyslovíme-li jméno obce Žehuň, většinou se mnohému vybaví rozsáhlá vodní plocha rybníka. Připomeňme si proto stručně jeho historii. Když Jan a Bernard z Valdštejna přenechali

Více

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ Karel SELLNER Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc, Ministerstvo dopravy ČR, nabř. L. Svobody 1222, Praha 1 Úvod Růst národního hospodářství a integrace

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna Výhled na 3Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 Index očekávání firem: Q3/2013: +6,3 27 20,4 24,6 Q4/2013: -11,5 22,8 17,7 23,1 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 Q1/2014:

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2011

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2011 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2011 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2011 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 519 nákladní pro trať

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 519 nákladní pro trať Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 519 nákladní pro trať Benešov u Prahy Praha-Vršovice (Praha) Platí od 13. prosince 2015 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Jürgen Behrendt Jelikož Německo leží uprostřed Evropy, je točnou a křižovatkou severojižní a východozápadní dopravy s vysokým podílem tranzitní

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze dne 26. 2. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB meziročně zvýšila čistý zisk bez jednorázových vlivů o 10 % Čistý zisk za rok 2006 překročil 9,5 miliardy Kč 1 Aktiva pod správou vzrostla meziročně

Více

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita Geografie průmyslu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 16. 4. 2007 Poslední aktualizace: 29. 4. 2013 Obsah přednášky

Více

STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR)

STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR) STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR) Tabulka č. 1: Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků Počet aktivních subjektů podíl počtu MSP na celkovém

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Uplynulo 122 let od rozvoje těžby hnědého uhlí v Novém Sedle

Uplynulo 122 let od rozvoje těžby hnědého uhlí v Novém Sedle Uplynulo 122 let od rozvoje těžby hnědého uhlí v Novém Sedle Koncem 19. století bylo v Novém Sedle založeno více moderních hlubinných dolů, např. v roce 1875 ve středu obce důl Union I, kolem roku 1880

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah.

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah. Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah. a.) podle druhu el. vozby - hlavní dálkové dráhy - městské dráhy - podzemní dráhy (metro) - důlní dráhy - průmyslové dráhy - silniční trolejové

Více

Ing. Jan S h á n ě l manažer projektu Národní výstavy ČR ve Volgogradu

Ing. Jan S h á n ě l manažer projektu Národní výstavy ČR ve Volgogradu Ing. Jan S h á n ě l manažer projektu Národní výstavy ČR ve Volgogradu V Praze 8. července 2008 Vážený pane, vážená paní, jak jste byli již informováni Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace Téma cvičení Makroekonomie I Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Teorie inflace Praktické příklady Příklady k opakování Inflace Osnova k teorii inflace Vymezení

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Geografie dopravy nové trendy v dopravě. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 7

Geografie dopravy nové trendy v dopravě. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 7 Geografie dopravy nové trendy v dopravě HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 7 Intermodální doprava Rozvoj intermodalalismu, míra regulace a deregulace výrazně ovlivňují organizační a prostorový rámec

Více

Jednoúčelové poskytování půjček EIB na železniční infrastrukturu

Jednoúčelové poskytování půjček EIB na železniční infrastrukturu Evropská investiční banka, hlavní zdroj bankovních financí pro infrastrukturu transevropské dopravy, rozšiřuje významné financování půjček na železniční infrastrukturu spojení vysokorychlostními vlaky,

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011

Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011 Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011 15. července 2011 Evraz Group S.A. (LSE: EVR, dále jen EVRAZ ) zveřejnil provozní výsledky za druhé čtvrtletí roku 2011. Hlavní body druhého

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Ing. Eckart Fricke, Dipl.-Kfm. Götz Müller, Ing. Michael Pohl Konkurenční situace železnice je rozhodujícím způsobem vytvářena výkonnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Osobní přeprava v Litvě

Osobní přeprava v Litvě Osobní v Litvě Thomas Berndt - Jonas Butkevičius Litva prošla po získání nezávislosti také v oboru dopravy dramatickými změnami. Litevské státní dráhy (Lietuvos Gelezinkeliai LG) jsou organizovány soukromoprávně,

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

I. ÚVOD II. ROZSAH OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI III. OBECNÉ P

I. ÚVOD II. ROZSAH OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI III. OBECNÉ P Návod k vyplnění ročních výkazů o obalech a odpadech z obalů na základě vyhlášky č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence Obsah: I. ÚVOD II. ROZSAH

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

ského metra 03 / 2012

ského metra 03 / 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 03 / 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro, provozně

Více

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE Radek Kazda Příspěvek přináší základní návrh zemědělské bioplynové stanice na zpracování kukuřičné siláže, uvádí její roční provozní bilanci a ekonomické zhodnocení. Klíčová

Více

ÚŘAD PRÁCE V PLZNI ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE V PLZNI ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE V PLZNI ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Únor 2010 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST...3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI...3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI...4 1. 3 UCHAZEČI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM...6

Více

Zahraniční obchod RF se službami Podmínky vstupu na ruský trh služeb v souvislosti se vstupem do WTO

Zahraniční obchod RF se službami Podmínky vstupu na ruský trh služeb v souvislosti se vstupem do WTO Všeruský vědeckovýzkumný ústav pro konjunkturu Zahraniční obchod RF se službami Podmínky vstupu na ruský trh služeb v souvislosti se vstupem do WTO (zpracováno na objednávku Velvyslanectví České republiky

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY kanalizace a ČOV Příčovy ve vlastnictví Obce Příčovy -------------------------------------------------------- ve smyslu 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Systémové řešení elektromobility ve městech

Systémové řešení elektromobility ve městech Ing. Jiří Pohl / 18.3.2014 / Brno Systémové řešení elektromobility ve městech Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Doprava Chůzí

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Pražská tramvajová doprava

Pražská tramvajová doprava Pražská tramvajová doprava Trendy evropské dopravy 17.5.2012 Jan Šurovský Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Největší provozovatel hromadné dopravy osob v ČR 100% vlastníkem je hl. město Praha Největší

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice Veřejná konzultace Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice V letošním roce uskuteční Komise střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice do r. 2010. Toto přezkoumání

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem Lipová Lázně

Více

Systém financování územní veřejné správy

Systém financování územní veřejné správy Systém financování územní veřejné správy Struktura příjmů obcí a krajů Vlastní zdroje - daňové příjmy sdílené, výlučné - nedaňové příjmy - kapitálové příjmy Další zdroje - dotace investiční, neinvestiční

Více

OZNAČOVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ LOKOMOTIV A MOTOROVÝCH VOZŮ

OZNAČOVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ LOKOMOTIV A MOTOROVÝCH VOZŮ OZNAČOVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ LOKOMOTIV A MOTOROVÝCH VOZŮ Původní číslování: Původní číslování bylo u tehdejších Československých drah zavedeno v roce 1925 podle návrhu ing. Kryšpína a zachovalo se až do 90.

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

Díl VIII N A V L EČKÁCH

Díl VIII N A V L EČKÁCH Díl VIII PŘEPRAVNÍ VÝKONY N A V L EČKÁCH změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 75 Díl VIII PŘEPRAVNÍ VÝKONY NA VLEČKÁCH ODDÍL 1. ZÁKLADNÍ TARIFNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah platnosti 1. Díl VIII Přepravní výkony

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Resslova 5, Ústí nad Labem. Ing. Vlastimil Sekal DOPRAVA A PŘEPRAVA

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Resslova 5, Ústí nad Labem. Ing. Vlastimil Sekal DOPRAVA A PŘEPRAVA Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Resslova 5, Ústí nad Labem Ing. Vlastimil Sekal DOPRAVA A PŘEPRAVA Ústí nad Labem 2006 - 3 - Vl. Sekal: Doprava a přeprava OBSAH 1 UVOD DO DOPRAVY...

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2006 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Kapitola 1: Obecná data 1.1.1 Statistický

Více

Redakční sloupek. Obsah

Redakční sloupek. Obsah Ročník:1 Číslo:5 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. 130 let městské hromadné dopravy v Praze 5. Naše parní lokomotivy 6.. Foto čísla, Sběratelská karta Redakční sloupek Opět se vám po krátké

Více