Human papillomavirus v urologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Human papillomavirus v urologii"

Transkript

1 320 Přehledové články Humn ppillomvirus v urologii MUDr. Ivn Kolomo, FEBU 1, MUDr. Jroslv Porš 2, MUDr. Mrtin Poršová 3, MUDr. Richrd Pišt 3, MUDr. Přemysl Gruský 3, MUDr. Jiří Poněšický 1, MUDr. Slvomír Blžej 1, MUDr. Jn Toiáš 1, MUDr. Josef Kšík 1, MUDr. Roert Šverm 3, MUDr. Ev Jůzová 3, MUDr. Jn Hin 2, MUDr. Leoš Gronk 2, MUDr. Miln Brtůněk 1 1 Centrum rootické chirurgie urologie Nemocnice N Homolce, Prh 2 Urologická pordn, Nemocnice Turnov 3 Urologické oddělení, Nemocnice Mldá Boleslv Infekce lidským ppilomvirem (humn ppillomvirus HPV) ptří mezi nejčstější sexuálně přenosné infekce (STD). HPV je zodpovědný z vznik řdy epiteliálních lézí, především v nogenitální olsti, nejznámější jsou condylomt ccumint. Některé typy HPV mohou způsoit vznik dysplstických slizničních změn následných mlignit urogenitálního trktu (krcinom děložního čípku, nální krcinom, krcinom penisu vulvy). Dignostik viditelných lézí je sndná již podle vzhledu, suklinické léze si můžeme ozřejmit pomocí testu s kyselinou octovou. Nejspolehlivější dignostickou metodou je metod PCR. U pcientů léčíme pouze viditelné léze, suklinické stvy neléčíme ni se nesnžíme o erdikci virů ze tkání. N mkroskopické léze můžeme plikovt léky s cytotoxickým neo ntivirovým účinkem, neo je lze odstrnit pomocí lseru, kryoterpie /neo chirurgicky excidovt či snést ostrou lžičkou. Prevencí proti infekci HPV je očkování. Klíčová slov: lidský ppilomvirus, HPV, condylomt ccumint, krcinom penisu, krcinom děložního čípku, PCR, podofylin, kyselin trichloroctová, 5-fluorourcil, Aldr, interferony, kryoterpie, lserová terpie, chirurgická excize, circumcize, očkování, Cervrix, Silgrd. Humn ppillomvirus in urology Humn ppillomvirus (HPV) is one of the most common cuse of sexully trnsmitted diseses (STD). Genitl wrts (condylomt ccumint, venerel wrts) re the most esily recognized sign of genitl HPV infection. Mny people, however, hve genitl HPV infection without genitl wrts. Infection with certin types of HPV cn cuse the development of dysplstic epithelil lesions nd urogenitl mlignities (cervicl cncer, vulvr cncer, penile cncer, nl cncer). It is possile to dignose genitl wrts just y seeing them. Suclinicl lesions (invisile wrts) cn e identified y pplying vinegr (cetic cid). The est dignostic method is PCR method. We only tret mcroscopicl lesions. There is no point treting suclinicl lesions or trying to erdicte infection from the ody. Depending on such fctors s the size nd loction of the genitl wrts, we cn offer one of severl wys to tret them (locl ppliction of phrmcs with cytotoxic or ntivirl ctivity) or we cn remove genitl wrts y cryosurgery (freezing), lser tretment or surgicl excision or ltion. Prevention ginst ginst HPV infection is vccintion. Key words: humn ppillomvirus, HPV, condylomt ccumint, cervicl cncer, penile cncer, PCR, podophyllin, trichlorcetic cid, 5-fluorourcil crem, Aldr, interferons, cryotherpy, lser tretment, surgicl excision, vccintion, Cervrix, Silgrd. Urolog. pro Prxi, 2009; 10(6): Úvod HPV řdíme mezi pohlvně přenosné infekce (sexully trnsmitted diseses STD), což je skupin nemocí, které se uď přenášejí výhrdně pohlvním stykem neo je pohlvní styk či jiné sexuální prktiky jednou z možných cest jejich přenosu. HPV infekce ptří dle součsných údjů trendů (grf 1) mezi nejrozšířenější pohlvně přenosné choroy (28). Prevlence výskytu HPV u mldých mužů yl zjištěn ž ve 48 % (48). Některé studie odhdují, že většin sexuálně ktivní dospělé populce (odhduje se dokonce, že se jedná ž o %) (10) je v průěhu život vystven jednomu neo více typům HPV virů (všk infekce může proěhnout suklinicky). Mezi dlší čsté STD řdíme chlmydiové mykoplzmtické infekce, kpvku, syfilis, ulcus molle, grnulom inguinle, infekce způsoené viry (herpes simplex virus (33), molluscum contgiosum, heptitidy), infekce způsoené prvoky členovci (trichomonisis, grdnerell vginlis, scies, pediculosis puis) AIDS (25, 26, 45). Lidský ppilomvirus (orázek 1) ptří mezi DNA viry (3). Jedná se o ěžný virus, který postihuje muže i ženy. Existuje více než 100 typů HPV, které mohou půsoit n různé olsti těl. Asi 30 typů HPV postihuje olst genitálií jsou známé jko lidské genitální ppilomviry. Orientčně je dělíme n neonkogenní (LR low risk) onkogenní (HR high risk) typy. Podle odhdů WHO ylo v roce 2001 celosvětově infikováno genitálními typy HPV přiližně 630 milionů lidí (9 13 %) v roce 2005 se již jednlo o 660 milionů lidí (57). Infekce HPV její onkogenní potenciál Souvislosti mezi infekcí rozvojem mligních nádorových onemocnění je věnován velká pozornost v posledních letech přiývá pozntků z jejich ptofyziologie. Nové pozntky v tomto směru se týkjí tké nejčstějšího mligního urologického nádoru krcinomu prostty (54), jk ukzuje orázek 2. Chronicky proíhjícím infekcím zánětům je proto vhodné věnovt zvýšenou pozornost nemocné sledovt (29, 45). Ppillomviry dělíme n onkogenní neonkogenní. Neonkogenní (LR) typy 6 11 způsoují nejčstěji condylomt ccumint špičté kondylomy. Typy 16, 18, 31, mjí silný vzth k cervikální dysplzii rkovině děložního čípku (9, 38, 50), k nálnímu Urologie pro prxi 2009; 10(6)

2 Přehledové články 321 Grf 1. Znázorňuje trvlý nárůst výskytu HPV fekcí (condylomt ccumint) u oou pohlví ve Velké Británii v průěhu 10letého sledování mezi r Orázek 1. Lidský ppillomvirus (HPV) zchycený v elektronové mikroskopii Mles Femles Numer of dignoses Tulk 1. HPV infekce její vzth k mnifestním nádorovým onemocněním HPV 6, 11 způsoují condylomt ccumint HPV 16, 18, 31, 33, 35 mjí vzth k cervikální dysplzii rkovině děložního čípku, k nálnímu krcinomu tké ke krcinom penisu vulvy Orázek 2. Přiývá pozntků o dlším možném vlivu chronického zánětu prostty následně pk zvyšujícímu se riziku oxidtivního stresu prolifertive inflmmtory throphy (PIA) prosttická intrepiteliální neoplzie (PIN) následně vyššímu riziku vzniku krcinomu prostty uprveno podle (54) infection? inflmmtion PIA PIN PC Yer oxidtive stress (epi)-genetic chnges cretker- / Tumorsuppressorgenes oncogenes krcinomu tké ke krcinom penisu vulvy (tulk 1). Dělení n onkogenní neonkogenní typy není zcel jednoznčné k mlignitám urogenitálního respirčního trktu mohou mít někdy vzth i typy HPV HPV-16 yl prokázán v % přípdů Bowenovy dermtózy genitálu (23). Je prokázán vzth určitých typů HPV k dlždicouněčnému krcinomu penisu uretry, ke krcinomu vulvy, orofryngu či nu. Infekce některými typy HPV (neonkogenní typy, LR) může vést ke vzniku epiteliálních změn v nogenitální olsti. Ty se nzývjí condylomt ccumint (špičté kondylomy genitální rdvice). Kondylomt popsl poprvé n zčátku prvního století lékř Celsus (3), n to, že je vyvolává lidský ppilomvirus, se všk přišlo ž v roce Jiné typy HPV (onkogenní typy HR HPV) vyvolávjí normální změny uněk sliznice děložního hrdl, které mohou spontánně zmizet, když se orgnizmus viru zví. Zjistíme je cytologickým vyšetřením oderného stěru. Pokud u některých žen infekce HPV přetrvává, mohou změny v uňkách děložního čípku čsem vést ke vzniku krcinomu děložního čípku, nejsouli při screeningovém vyšetření včs odhleny odstrněny. Krcinom děložního čípku je v celosvětovém měřítku druhou nejčstější příčinou úmrtí n nádorové onemocnění u žen. Součsné vkcíny proti HPV, které mjí dorý ezpečnostní profil, slouží k prevenci tohoto onemocnění (37). Jko jsou onkogenní typy HR HPV u žen sdruženy s krcinomem děložního čípku, je odoná situce u řdy dlších mlignit (grf 2). Asocice s onkogenními typy HR HPV yl zjištěn npříkld u krcinomu penisu (17, 31) krcinomů olsti vulvovginální (18), olsti nálního knálu (14) olsti orofryngeální (15). Krcinom penisu ptří v některých rozvojových zemích Asie Jižní Ameriky k nejčstějším mligním onemocněním u mužů (11) s incidencí ž 19 n mužů. V Evropě je incidence tohoto onemocnění 0,1 0,9 n mužů. Recentně yl hlášen vyšší roční incidence krcinomu penisu ze Švédsk (2,2 n mužů) (42). V 95 % přípdů se jedná o spinocelulární krcinom (SCC). Melnomy, zliomy, srkomy sekundární tumory jsou vzácné. Výskyt spinocelulárního krcinomu penisu má souvislost s fimózou (ořízk v rném věku předstvuje spolehlivější ochrnu než její provedení v pozdějším věku) HPV infekcí (v 50 % přípdů serotypy 16 18). V civilizovných zemích Evropy pnuje předstv, že krcinom penisu postihuje pouze muže v pokročilém věku, což nemusí zdlek odpovídt skutečnosti. V některých centrech yl čtvrtin pcientů mldší 50 let, což nrušuje zžitou předstvu, že jde o onemocnění strší populce (19). Ze součsných údjů o mortlitě n krcinom penisu je zřejmé, že ez léčy nemocný n toto onemocnění zemře ovykle do 2 let po stnovení dignózy v důsledku progredujícího lokoregionálního onemocnění či při rozvoji vzdálených metstáz (40). U nemocných s negtivními uzlinmi se 5leté přežití (CSS cncer-specific 2009; 10(6) Urologie pro prxi

3 322 Přehledové články survivl) udává u tohoto onemocnění mezi %. Při pozitivních uzlinách, pokud je proveden rdikální lymfdenektomie, je 5leté CCS 50 % pokud yl použit rdioterpie je pk 25 % (22). HPV infekce předstvuje význmný rizikový fktor tohoto onemocnění (17, 31). Asi 30 % krcinomů penisu je spojeno s výskytem onkogenního HPV, jehož DNA je identifikován přímo v tumoru. V nedávné doě zpočtý progrm HPV vkcince jko prevence krcinomu čípku může mít v udoucnosti podsttný dopd n incidenci krcinomu penisu (30). Oráceně je sptřován význm vkcince ve snížení rizik přenosu HPV z mužů n ženy tím snížení rizik krcinomu děložního čípku (7, 8). K přenosu HPV infekce dochází pohlvním stykem (vginální, orální, nální styk) neo při těsném kontktu ( skin-to-skin ) s infikovným prtnerem. Přenos viru pohlvním stykem yl popsán ž v roce 1954 Berrettem jeho spoluprcovníky (4). Infekce lidským ppillomvirem zčíná droným trumtem sliznice, které dovoluje virové částici proniknout do hlouky epitelu infikovt zální uňky. Přenos ez pohlvního styku je sice tké možný, le velmi vzácný. HPV je vysoce nkžlivý, stčí se tedy setkt s tímto virem jen jednou. Většin lidí se infikuje rzy po zhájení sexuálního život. Dvě třetiny lidí, kteří mjí pohlvní styk s infikovným prtnerem, se podle údjů WHO nkzí HPV ěhem tří měsíců. Nštěstí většin přípdů infekce HPV proíhá symptomticky orgnizmus se do 24 měsíců pomocí své přirozené ornyschopnosti viru zví. Orázek 3,. Mkroskopický vzhled špičtých kondylomů exofytické léze n kůži preputi glndu. Při jejich výskytu ychom neměli zpomínt n možnost, součsné infekce kteriálními původci STD Grf 2. Onkogenní potenciál high-risk HPV % socice HPV infekce u jednotlivých typů krcinomů. Uprveno podle (21, 56) % krcinomů sociovných s onkogenními typy HPV virů Děložní čípek Vgin/ vulv Penis Anální knál Typ krcinomu Orofryngeální olst Lrynx/ respirční ústrojí Orázek 4,, c. Nález zcel droných HPV fekcí v olsti penisu, který může ýt přehlédnut při zěžném pohledu (). Vlstní fekce () u stejného nemocného při detilním pohledu jsou již zřetelně ptrné. Odoně y mohly ýt přehlédnuty droné HPV fekce v olsti předkožky, pokud y se lékř soustředil pouze n nález u kořene penisu u následujícího přípdu (c) c Urologie pro prxi 2009; 10(6)

4 Přehledové články 323 Orázek 5,. K chirurgickým lterntivám léčy kondylomty postiženého preputi ptří circumcize v přípdě, že je nutné ošetření kondylomt tké v olsti zevního ústí uretry ývá někdy potřené po výkonu tké zvedení ktétru Orázek 6,. Terén chronické lnopostitidy () s dronými HPV fekcemi v olsti preputi suspektní tumorózní lézí v olsti glns penis. V rámci primárního ošetření proveden circumcize ioptická excize z glndu () Může dojít i k infikování novorozence při jeho průchodu porodním knálem. Ačkoliv je to málo čstá situce, mohou se u dítěte vytvořit kondylomt v hrdle (tzv. respirční ppillomtóz). Jedná se o život ohrožující situci, která vyžduje čsté lserové odstrňování lézí, y se zránilo ostrukci dýchcích cest. Vzácně mohou kondylomt u ženy v průěhu grvidity zytnět podle loklizce mohou uď znesndňovt močení neo i předstvovt porodní překážku, jestliže postihují stěnu pochvy. Inkuční do pro vznik kondylomt je od 3 týdnů do 8 měsíců (32). Dignostik Condylomt ccumint nejčstěji postihují kůži či sliznici zevního genitálu, perine nogenitální olsti. U žen se mohou vyskytovt v olsti vulvy cervixu, uvnitř pochvy v jejím okolí. U mužů postihují condylomt penis skrotum. U oou pohlví je pk njdeme tké v okolí konečníku. Dignózu kondylomt stnovíme ovykle sndno (orázky 3, ), to již n zákldě mkroskopického vzhledu loklizce ložisek. V místech se zvýšenou vlhkostí, jko je uretr či kůže prepuci se nejčstěji vyskytují exofytické léze, v místech sušších, jko je kůže penisu, njdeme čstěji plošné ppulární léze (35), které při pouze zěžné prohlídce mohou ýt sndno přehlédnuty (orázky 4,, c). V močové truici se kondylomt vyskytují vzácněji, ovykle je njdeme v prvních 3 cm od zevního ústí uretry. Mohou způsoit změny proudu moči, dysurie neo krvácení z uretry. Pokud njdeme kondylomt při zvádění cystoskopu, měli ychom od výkonu ustoupit, neoť hrozí itrogenní znesení HPV infekce do močového měchýře (35). Suklinické slizniční léze nelze pozorovt pouhým okem k jejich dignostice je tře použít speciální dignostické testy, jko je npř. test s 3 5% kyselinou octovou. Kyselinu plikujeme n minut n olst genitálu, postižené olsti se zvýrzní jko ělvé okrsky. Tento test je všk nespecifický výsledky mohou ýt čsto jk flešně negtivní, tk i flešně pozitivní. Vlstním potvrzením dignózy je průkz typických histologických cytologických změn při vyšetření vzorku tkáně získné při iopsii ze suspektního ložisk (35). Nejspolehlivějším způsoem, jk detekovt HPV infekci ve tkáni, jsou molekulárně-iologické metody, především metod PCR (35). Ženy s kondylomty y měly ýt vyšetřeny gynekologem, y yl vyloučen HPV infekce cervixu. Provádí se cytologické vyšetření (Pp-test), při kterém se odeírá stěr z děložní- Orázek 7,, c. Prciální mputce penisu pro infiltrující krcinom stdi T 2. První fáze výkonu proíhá zcel ezkrevně při nloženém turniketu c 2009; 10(6) Urologie pro prxi

5 324 Přehledové články Orázek 8,, c. Po dokončení sutury kvernózních těles () je uvolněn turniket kontrolován hemostáz. Výkon pokrčuje plstikou uretry, jejíž okrje jsou jednotlivými stehy vyšity po ovodu ke kůži penisu (). Amputovná část penisu po provedeném výkonu (c) c ho čípku, uňky se nnesou n sklíčko orví se rvení dle Ppnicolu následně se mikroskopicky hledjí normální uňky (cervikální dysplzie). U těchto uněk y čsem mohlo dojít k nádorovému zvrhnutí. Onkologická cytologie slouží jko zákldní nástroj k dignostice prekncerózních změn děložního hrdl i vlstního krcinomu. Určitá očekávání v upřesnění povhy progresivního potenciálu léze přináší možnost testování n přítomnost rizikových typů lidských ppilomvirů. Složitost využití HPV testu dokládá vysoká prevlence této infekce u mldých, sexuálně ktivních žen (ž 40 % ve letech), která klesá po 35 letech věku n pouhých 3 5 %, což poukzuje n možnost, že se orgnizmus čsto zví infekce pomocí své přirozené ornyschopnosti. V 55 letech pk lze zznment druhý vzestup jejich prevlence. HPV testce se pod 25 let věku tedy nedoporučuje provádět. V součsnosti pokrčuje výzkum hodnotící tké serologické prmetry imunitní odpovědi n plikci vkcín proti HPV (47), což y mohlo přispět k posouzení její efektivity. Velmi ktivní přístup se týká především nemocných, u kterých jsou již ptrné suspektní tumorózní fekce (orázky 6 11). Součástí zákldního dignosticko terpeutického postupu je tké iopsie v závislosti n chrkteru nálezu je indikován odpovídjící rozsh, rdiklit gresivit léčy, která je stnoven n zákldě řdy fktorů, které vypovídjí o prognóze onemocnění (velikost primárního nádoru, jeho histologická diferencice, postižení uzlin či přípdná disemince). Léč je volen stnoven tké n zákldě přípdné předchozí léčy, věku nemocného či přípdné polymoriditě tké n zákldě preferencí nemocného. Dle chrkteru primární léze se jedná o následující situce postupy: ) intrepiteliální neoplzie doporučují se postupy zchovávjící penis: lser, kryoterpie, fotodynmická terpie, 5% imiquimod, lokální excise, Mohsov operce či rchyterpie (technikou muláže) ) T 1 G 1 2 : rovněž se doporučují konzervtivní postupy lser, lokální excize rekonstrukce, glnsektomie, rdioterpie či rchyterpie. Intersticiální rchyterpie zjišťuje ž 85% lokální vyléčení u tumorů do průměru 4 cm ez postižení kvernózních těles. Lokální recidiv (v %), nemusí mít negtivní vliv n přežití. U pcientů, které není možno pečlivě sledovt, je vhodnější prciální mputce, což se týká tké nemocných s rizikovými nálezy c) T 1 G 3,T 2 částečná neo úplná mputce penisu. Dříve se udávl nutnost 2 cm chirurgického okrje. Dnes se povžuje z ezpečnou vzdálenost pro doře diferencovné tumory 1 cm, u stdi G 3 pk 1,5 cm. Terpie V součstné doě je prolemtik pohlvně přenosných infekcí stále ktuálnější. Zvýšený výskyt souvisí se zvýšenou sexuální ktivitou dolescentů, velké promiskuitě, rizikovým komerčně prováděným sexem je smozřejmě spojen i s hrozou infekce HIV. Čsná správná dignostik léč umožní minimlizovt možné komplikce zdrvotní, sociální či epidemiologické (58). Léčených metod existuje Orázek 9,, c. Peroperční orázek z průěhu rdikální inguinální lymfdenektomie, kdy je možné s výhodou použít hrmonický sklpel (). V odstrňovném pketu uzlin je zvzt kmen velké sfény tto je při vstupu do femorální žíly ligován resekován (). Dokončení výkonu ve spodině třísl jsou po rdikálním výkonu doře ptrné onžené femorální cévy (c) c Urologie pro prxi 2009; 10(6)

6 Přehledové články 325 Orázek 10,. Infiltrující místy nekrotický krcinom penisu () s pozitivními inguinálními uzlinmi. Peroperční nález z průěhu operční léčy, kdy je dokončován spádová inguinální lymfdenektomie () Orázek 11,. Dokončený výkon ooustrnná inguinální lymfdenektomie mputce penisu (). Mikroorázek z histoptologického vyšetření lymftická uzlin s metstázou infiltrujícího rohovějícího spinocelulárního krcinomu penisu u stejného nemocného () Grf 3. Aplikce krému Aldr po chirurgické lci vede ke snížení rizik recidiv při hodnocení z 3 6 měsíců. Chirurgická léč y proto měl ýt doplněn plikcí 5% imiquimodu (52) n = % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% p < 0,004 celá řd. Léč HPV je změřen n odstrnění mkroskopicky ptrných lézí. Nemá smysl léčit suklinické slizniční léze neo se pokoušet erdikovt HPV infekci ze tkání (6). V řdě studií ylo prokázáno, že ve % kondylomt spontánně ustupují. Nelze všk předem určit, které léze porostou které zniknou. V terpeutické olsti se otevírá široké pole možnostem imunomodulční léčy kromě již upltňujícího se imiquimodu je to dále užití nových virosttik, interferonů, cytokinů (IL-12), retinoidů stimulátorů celulární (NK) imunity. Bude Altion IMI Altion + IMI Recurrence-free 3 M Recurrence-free 6 M Imiquimod Immune response modultor snh využít i možností genetického ovlivnění imunitní odpovědi, rozdílné u jednotlivých HLA hplotypů. Vlstní léču můžeme rozdělit n léču lo kálně plikovnou smotným pcientem n způsoy léčy, které provádí lékř. Nejčstěji ývl k lokální medikmentózní terpii používán tzv. chemická léč 10 25% roztok podophyllinu tento koncentrovný cytotoxický preprát se používá pouze z dohledu zdrvotnického personálu opkovnými cílenými plikcemi s dodržením přesného postupu ošetřování. V poslední doě yl tké velmi olíený méně toxický příprvek Wrtec krém neoli 0,15% podophyllotoxin, který je určený k domácímu ošetřování. Mezi nové možnosti medikmentózní lokální mulntní terpie ptří imunomodulční léč Aldr krém neoli 5% imiquimod, který stimuluje uněčnou imunitu, zvyšuje tvoru interleukinů, řdy cytokinů mkrofágů. Tím omezuje dlší množení virů umožňuje likvidci již npdených uněk. Efekt yl potvrzen tké v léčě herpetických fekcí v olsti zevního genitálu (49). Ani u dětských pcientů, při použití tohoto preprátu v lokální léčě pro mollusc contgios, nedochází k výrznému vzestupu jeho sérových koncentrcí po jednorázovém i opkovném použití (39). Dle provedené metnlýzy se jko optimální nejefektivnější plikční režim jeví použití 3 týdně (16). Ovykle se doporučuje nnesení krému n čistou osušenou kůži postiženého zevního genitálu či perinálně před spním. Ruce se před po nnesení krému umyjí krém se ponechá nnesený přes noc po dou 6 10 hodin. Ošetřené místo je možné krýt pouze vzdušným oděvem přípdně volným ovzem. Ráno se krém opláchne vodou, přípdně se šetrně použije mýdlo. Aplikce opkujeme do úplného vymizení všech fekcí, celková délk léčy y všk neměl přesáhnout odoí 16 týdnů. Podle nedávné studie, hodnotící přínos plikce 5% imiquimodu po chirurgické lci došlo ke snížení rizik recidiv při hodnocení z 3 6 měsíců (grf 3). Chirurgická léč y proto měl ýt doplněn plikcí tohoto krému (52). Přehled o možnostech způsoech lokální medikmentózní (tulk 2) intervenční léčy je uveden v tulce 3. Pokud se při gynekologickém vyšetření prokáže nález cervikální dysplzie, je možné lézi odstrnit kryoterpií, excizí sklpelem neo elektrokogulcí. Dispenzrizce recidiv HPV infekce Po léčě zveme pcient n prvidelné kontroly po 4 6 měsících ž do doy, kdy je lespoň rok ez klinických známek onemocnění. Při sexuálních ktivitách doporučujeme užívt prezervtiv. Recidivy kondylomt jsou velmi čsté, ž v 25 % do 3 měsíců od léčy. Většin recidiv je způsoen rektivcí suklinické HPV infekce, ne reinfekcí od prtner. Léčou sice odstrníme mkroskopické léze, le virus v těle dále přetrvává. Prevence Ppillomvirová infekce se přenáší pohlvním stykem. Nejspolehlivější prevencí je vyhnout se přímému kontktu s virem. Částečnou ochr ; 10(6) Urologie pro prxi

7 326 Přehledové články Tulk 2. Přehled lokálních způsoů medikmentózní léčy HPV. Lokální plikce léků s cytotoxickým ntivirovým účinkem Lék Dávk způso plikce Délk terpie Komplikce, omezení Podofylin (účinná látk podophyllotoxin (51)) koncentrovný 10 25% lkoholový roztok plikujeme n postižené olsti ez potřísnění okolní zdrvé tkáně, po několik hodinách půsoení z povrchu smyjeme plikujeme 1x týdně po dou šesti týdnů 0,15% podophyllotoxin Wrtec krém Krém si ntírá pcient 2 denně po 3 dny, pk následují 4 dny puz. Lze opkovt 4. Imiquimod (ALDARA ) 5% krém k místnímu použití Aplikuje se 3 týdně před spním Průměrná do léčení do vymizení je u žen 8 týdnů u mužů 12 týdnů. Alkoholový roztok trichloroctové kyseliny Cytosttický krém 5-fluorourcilu (5-FU) Efudix Interferony 50% lkoholový roztok, méně čsto 80 90% roztok (46) krém plikujeme n postižené olsti ez potřísnění okolní zdrvé kůže, po třech hodinách půsoení je nutné krém smýt (35) intruretrální plikce pomocí speciálního plikátoru INF-α 2 α 2 se plikují přímo do ložisek tertogenní látk, kontrindikován v grviditě (46) léč y neměl trvt déle než 4 6 týdnů léč y neměl trvt déle než 16 týdnů 3 týdně po dou 4 týdnů léč y neměl trvt déle než 4 6 týdnů 1 denně tři dny v týdnu po dou tří týdnů po kždé mikci po dou 3 8 dnů v dávce milionu IU 2 3 týdně s celkovou délkou léčy od 3 8 týdnů (35) při potřísnění zdrvé kůže vznik exfolitivní dermtitidy těžké dysurie, ulcerce uretry, striktur zevního metu kontrindikován v grviditě vysoká cen léčy nežádoucí celkové účinky nesnižuje riziko recidivy Tulk 3. Možnosti intervenčního odstrnění kondylomt postupy prováděné lékřem Název metody Způso provedení Poznámky Lserová terpie CO -lser při méně rozsáhlém postižení omezená hlouk půsoení z toho vyplývjící mlé 2 Nd-YAG lser při rozsáhlejším nálezu riziko pornění hluších struktur Kryoterpie Chirurgické odstrnění Odstrnění pomocí elektrokuteru n plochy ošetřené lserem doporučujeme po výkonu plikovt ntiiotickou mst kryoterpie s tekutým dusíkem plikujeme dle rozshu postižení mulntně neo v celkové nestezii (35) excize kondylomt neo jejich snesení ostrou lžičkou (čsto intruretrální kondylomt) při rozsáhlejším postižení provádíme v celkové nestezii Chirurgická léč y pro nižší riziko recidiv kondylomt měl ýt doplněn plikcí 5% imiquimod krému (52). Tulk 4. Dostupné očkovcí látky Silgrd (Grdsil ) Cílové onemocnění prekncerózní změny hrdl zevního genitálu krcinom děložního hrdl kondylomt Cervrix hluší půsoení z toho vyplývjící větší optrnost, y nedošlo k pornění hlouěji uložených struktur, může se využít i při cystoskopické léčě uretrálních konylomt ěhem vlstního výkonu neo i po něm mohou pcienti pociťovt lehkou olestivost, může dojít k mírnému otoku měkkých tkání sndná dostupnost, čsto využívné metody v nšich podmínkách prekncerózní změny hrdl zevního genitálu krcinom děložního hrdl Intervly očkování měsíců intrmuskulární injekce (do rmene) měsíců intrmuskulární injekce (do rmene) Cílové HPV typy HPV-6, 11, 16, 18 HPV-16, 18 Tvor protilátek 100 % 100 % Cílová věková skupin 9 26 let let Oě vkcíny se orientčně, díky rozdílným cenám lékáren pohyují v cenové relci okolo Kč. Celková cen 3 dávek tedy činí si Kč. Npříkld vkcín CERVARIX INJ SUS ML + J je dostupná v distriuci v lékárnách (v lékárně z mximální cenu 3 503,05 Kč vč. DPH). nu předstvuje používání kondomu. Protože všk kondomy nezkrývjí celou genitální olst, nemohou infekci zcel zránit. Nejspolehlivější metodou ochrny proti HPV infekci je očkování. Vkcíny oshují pouze oly virů, neoshují virovou genetickou informci, nezytnou pro rozvoj infekce nemohou tedy vyvolt vlstní onemocnění. Aktuálně používné vkcíny půsoí n hlvní rkovinotvorné typy HPV- 16 HPV-18, které jsou příčinou si 70 % rkoviny děložního hrdl. Kždá očkovná žen má výrzně nižší riziko vzniku krcinomu děložního hrdl, což je povzuzující, protože ni v Evropských zemích se zvedeným screeningem není mortlit n toto onemocnění znedtelná (1). Vkcince proti HPV je sliným prostředkem ke zlepšení této situce, přesto se u očkovných žen může toto onemocnění ojevit, protože používné vkcíny nechrání proti všem typům HPV. Z tohoto důvodu y ženy i po očkování měly docházet n prvidelné gynekologické kontroly. Používné vkcíny jsou velmi ezpečné rizik jejich podání jsou minimální. Očkování má jen velmi málo nežádoucích účinků (zrudnutí olestivost míst vpichu, horečk) jde ovykle o projevy žádoucí rekce imunitního systému n podnou látku. Nejlepších výsledků je dosženo u dívek, které se dosud s HPV infekcí nesetkly (tzn. před zhájením pohlvního život) n tuto věkovou skupinu je změřen pozornost odorníků peditrů (36). N zákldě v součs- Urologie pro prxi 2009; 10(6)

8 Přehledové články 327 nosti dostupných dt se jeví, že dlouhodoý efekt imunizce, nvozené moderními vkcínmi proti HPV, se ude týkt ž % očkovných dívek (2, 53). Z vkcíny (tulk 4) všk mohou profitovt i strší ženy. I ve vyšším věku se žen nemusel stále ještě setkt s těmi nejrizikovějšími typy nvíce se u ni může infekce opkovt. Očkovcí látk Silgrd, je první vkcínou, kterou v roce 2006 v USA schválil FDA (Food nd Drud Administrtion) pro prevenci rkoviny děložního čípku. Oshuje čtyři HPV typy chrání nejen proti krcinomu děložního čípku vzniku prekncerózních změn, le i proti tvorě kondylomt (20). Očkovt je možné nejen ženy, le i chlpce muže. Protože je všk infekce lidským ppillomvirem dáván do souvislosti se závžnými onemocněními (jko je krcinom děložního čípku) právě u žen, je hlvní důkz klden n očkování žen, kde se jedná o efektivní metodu prevence proti infekci HPV vývoji prekncerózních změn v olsti děložního čípku (34). Důležitou prevencí pro ženu je solvování prvidelných gynekologických prohlídek s možností včsného zjištění přednádorových změn n děložním čípku (kolposkopie, cytologie). Litertur 1. Anttil A, Ronco G, Clifford G, et l. Cervicl cncer screening progrmmes nd policies in 18 Europen countries. Br J Cncer. 2004; 91: Ault KA. Long-term efficcy of humn ppillomvirus vccintion. Gynecol Oncol 2007; 107(2 Suppl): S Bfverstedt B. Condylomt cumint-pst nd present. Act Derm Venereol 1967; 47: Brrett TJ, Silr JD, McGinley JP. Genitl wrts- venerel disese. JAMA 1954; 154: Buer HM, Ting Y, Greer CE, et l. Genitl humn ppillomvirus infection in femle university students s determined y PCR-sed method. JAMA 1991; 265: Berger RE, Lee JC. Sexully trnsmitted diseses: the clsic diseses. In: Cmpell s Urology CD-Rom, Wlsh PC, Retik AB, Vughn ED, WEin AJ, Volume 1, Section 4, Chpter 17, Copyright 2003, Elsevier Science (USA). 7. Cstellsgué X, Bosch FX, Muñoz N. The mle role in cervicl cncer. Slud Pulic Mex. 2003; 45(suppl 3): S345 S Cstellsgué X, Bosch FX, Muñoz N, et l. Mle circumcision, penile humn ppillomvirus infection, nd cervicl cncer in femle prtners. N Engl J Med. 2002; 346: Clifford GM, Smith JS, Agudo T, Frnceschi S. Comprison of HPV type distriution in high-grde cervicl lesions nd cervicl cncer: met-nlysis. Br J Cncer. 2003; 89: Centers for Disese Control nd Prevention. Genitl HPV Infection Fct Sheet. Rockville, Md: CDC Ntionl Prevention Informtion Network; Ferly J, Bry F, Pisni P, Prkin DM. GLOBOCAN 2002: Cncer incidence, mortlity nd prevlence worldwide, version 2.0. IARC CncerBse No. 5. Lyon, Frnce: IARC Press; Freitg P. Ppillomvirové infekce v gynekologii. Prh, Triton, 1998; Freitg P. Low-grde léze děložního hrdl. Prktická gynekologie, 2001; 2: Frisch M, Glimelius B, vn den Brule AJC, et l. Sexully trnsmitted infection s cuse of nl cncer. N Engl J Med. 1997; 337: Gillison ML, Koch WM, Cpone RB, et l. Evidence for cusl ssocition etween humn ppillomvirus nd suset of hed nd neck cncers. J Ntl Cncer Inst. 2000; 92: Gotovtsev EP, Kpdi AS, Smolensky MH, Lirson DR. Optiml Frequency of Imiquimod (Aldr) 5% Crem for the Tretment of Externl Genitl Wrts in Immunocompetent Adults: A Met-Anlysis. Sex Trnsm Dis 2008; 35(4): Gross G, Pfister H. Role of humn ppillomvirus in penile cncer, penile intrepithelil squmous cell neoplsis nd in genitl wrts. Med Microiol Immunol (Berl). 2004; 193: Hmpl M, Srjuuri H, Wentzensen N, Bender HG, Kueppers V. Effect of humn ppillomvirus vccines on vulvr, vginl, nd nl intrepithelil lesions nd vulvr cncer. Ostet Gynecol. 2006; 108: Hegrty P, Kyes O, Freemn A, Christopher N, Rlph D, Minhs S. A prospective study of 100 cses of penile cncer mnged ccording to Europen Assocition of Urology guidelines, BJU Interntionl 2006; 98(3): Herert J, Coffin J. Reducing ptient risk for humn ppillomvirus infection nd cervicl cncer. J Am Osteopth Assoc 2008; 108(2): Herrero R, Cstellsgué X, Pwlit M, et l. Humn ppillo m virus nd orl cncer: The Interntionl Agency for Reserch on Cncer multicenter study. J Ntl Cncer Inst. 2003; 95: Horenls S. Lymphdenectomy for squmous cell crcinom of the penis. Prt 2: the role nd technique of lymph node dissection. BJU Int 2001; 88(5): Ikenerg H, Gissmn L, Gross G, et l. Humn ppillomvirus type-16-relted DNA in genitl Bowens disese nd Bowenoid ppulosis. Int J Cncer 1983; 32: Kolomo I. Infekce močových cest. [online 2008]. http: //www.euni.cz/. 25. Kolomo I, Berndt D, Pišt R, Smetn L, Porš J, kol. Prolémy součsných STD v nší urologické prxi. Urolog. pro Prxi 2004; 5: Kolomo I, Hnuš T, Porš J, Poršová M, Pišt R, et l. Infekce močových cest pro prktické lékře specilisty. Prh: Glén, 2007: s. 27. Kolomo I, Hnuš T, Toěrný M, Beňo P, Vlášek P, Rezutk R, Ňňk O, et l. Prostt v éře rootických technologií. Prh: Pers Helth Cyer, s. r. o., 2008: s. 28. Kolomo I, Porš J, Poršová M, Poněšický J, kol. Infekce lidským ppillomvirem (humn ppillomvirus HPV). New EU Mgzine of Medicine 2008; 2: Kolomo I, Ptáková M, Hnuš T. Chronické infekce močových cest. Lékřské listy Zdrvotnických novin 2005; 26: Leijte JAP, Horenls S. Inguinl metstsis in penile cncer: dignosis nd mngement. EAU-EBE Updte Series 5 (2007): Lillo FB. Humn ppillomvirus infection nd its role in the genesis of dysplstic nd neoplstic lesions of the squmous epitheli. New Microiol. 2005; 28: Mlek RS, Goellner JR, Smith TF, et l. Humn ppillomvirus infection nd intrepithelil, in situ, nd invsive crcinom of penis. Urol 1993; 42: Mtoušková M, Hnuš M. Herpetické infekce zevního genitálu. Urolog. pro Prxi 2009; 10(1): McIntosh J, Sturpe DA, Khnn N. Humn ppillomvirus vccine nd cervicl cncer prevention: prctice nd policy implictions for phrmcists. J Am Phrm Assoc 2008; 48(1): Mellinger BC. Humn ppillomvirus in the mle: An overview. AUA Updte Series 1994; Lesson 13, Volume XIII. 36. Middlemn AB. New dolescent vccintion recommendtions nd how to mke them stick. Curr Opin Peditr 2007; 19(4): Monie A, Hung CF, Wu TC. Preventive nd therpeutic HPV vccines. Curr Opin Investig Drugs 2007; 8(12): Muñoz N, Bosch FX, de Snjosé S, et l. Epidemiologic clssifiction of humn ppillomvirus types ssocited with cervicl cncer. N Engl J Med. 2003; 348: Myhre PE, Levy ML, Eichenfield LF, Kol VB, Fielder SL, Meng TC. Phrmcokinetics nd sfety of imiquimod 5% crem in the tretment of molluscum contgiosum in children. Peditr Dermtol 2008; 25(1): Novr G, Glfno A, De Mrco V, Artini W, Ficrr V. Prognostic fctors in squmous cell crcinom of the penis. Nt Clin Prct Urol 2007; 4(3): Oriel JD, Almeid JD. Demonstrtion of virus prticles in humn genitl wrts. Br J Vener Dis 1970; 37: Persson B, Sjödin JG, Holmerg L, Windhl T, Steering Committee of the Ntionl Penile Cncer Register in Sweden. The Ntionl Penile Cncer Register in Sweden Scnd J Urol Nephrol 2007; 41(4): Poněšický J, Kolomo I, Porš J, Poršová M, kol. Krcinom penisu. Stndrdní postup dignostiky léčy. Nové Směry. Urolog. pro Prxi 2009; 10(1): Poršová M, Porš J, Kolomo I, Pišt R. Lidský ppilomvirus jeho klinické projevy. Urolog pro Prxi 2006; 6: Poršová M, Porš J, Kolomo I, Pišt R. Prosttický syndrom. Urolog pro Prxi 2006; 1: Siegel JF, Mellinger BC. Humn ppillomvirus in the mle ptient. Urol Clin N Amer 1992; 19: Smith JF, Kowlski R, Esser MT, Brown MJ, Bryn JT. Evolution of Type-Specific Immunossys to Evlute the Functionl Immune Response to GARDASIL, Vccine for Humn Ppillomvirus Types 16, 18, 6, nd 11. Hum Vccin 2007; 4; Svre EI, Kjer SK, Worm AM, Østerlind A, Meijer CJ, vn den Brule AC. Risk fctors for genitl HPV DNA in men resemle those found in women: A study of mle ttendees t Dnish STD clinic. Sex Trnsm Infect. 2002; 78: Syed TA, Ahmdpour OA, Ahmd SA, Shmsi S. Tretment of genitl herpes in mles with imiquimod 1% crem: rndomised, doule-lind, plceo-controlled study. Clin Drug Investig 1998; 16(3): Syrjnen KJ, Heinonen UM, Kurniemi T. Cytologic evidence of the ssocition of condylomtous lesions with dysplstic nd neoplstic chnges in the uterine cervix. Act Cytol 1981; 25: Šťáv Z. Kožní choroy vyvolné viry. In: Záru F, et l. Dermtovenerologie Prh: Krolinum 1992: Vn Opphofen A, Schöfer H, Henke U, Lenz T, Eul A. Rndomisierte Vergleichsstudie zur nhltenden Wirksmkeit von Imiquimod 5% Creme versus konventionelle ltive Methoden ei nogenitlen Condylomt cumint. In: 59. Kongress der Deutschen Gesellschft für Urologie; 2007; Astrkt V Berlin; Vill L, Cost R, Pett R, et l. High sustined efficcy of prophylctic qudrivlent humn ppillomvirus types 6/11/16/18 L1 virus-like prticle vccine through 5 yers of follow up. Br J Cncer. 2006; 95: Wgenlehner F. Ltest development in infections in urology. Eur Urol Tody 2008; 1: Weiner JS, Edison TL, Wlther PJ. Oncogenic humn ppillomvirus type 16 is ssocited with squmous cell cncer of the mle urethr. Cncer Reserch 1992; 52: World Helth Orgniztion. The current sttus of development of prophylctic vccines ginst humn ppillomvirus infection. Report of technicl meeting, Ferury Genev, Switzerlnd: World Helth Orgniztion; 1999: World Helth Orgniztion. Report of the Consulttion on Humn Ppillomvirus Vccines Genev, Switzerlnd: World Helth Orgniztion Report; 2005: Workovski KA. The 1998 CDC sexully trnsmitted diseses tretment guidelines. Curr Infect Dis Rep 2000; 2: 44. MUDr. Ivn Kolomo, FEBU Centrum rootické chirurgie urologie Nemocnice N Homolce Roentgenov 2, Prh ; 10(6) Urologie pro prxi

MEZIOBOROVÉ PŘEHLEDY. Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 2. Urologická ambulance, Městská nemocnice Turnov 3

MEZIOBOROVÉ PŘEHLEDY. Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 2. Urologická ambulance, Městská nemocnice Turnov 3 LIDSKÝ PAPILOMAVIRUS MUDr. Martina Poršová 1, MUDr. Jaroslav Porš 2, MUDr. Ivan Kolombo 3, MUDr. Marcel Nesvadba 4, MUDr. Richard Pabišta 1, MUDr. Petra Antonová 5 1 Urologické oddělení, Oblastní nemocnice

Více

Lidský papillomavirus

Lidský papillomavirus 116 Lidský papillomavirus MUDr. Martina Poršová¹, MUDr. Jaroslav Porš², MUDr. Ivan Kolombo, FEBU³ 1 Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 2 Chirurgické oddělení a urologická ambulance,

Více

Papillomaviry. Eva Hamšíková. ÚHKT, oddělení experimentální virologie

Papillomaviry. Eva Hamšíková. ÚHKT, oddělení experimentální virologie Papillomaviry Eva Hamšíková ÚHKT, oddělení experimentální virologie Viry nitrobuněční parazité, životní cyklus závislý na buněčném aparátu, v současnosti známo asi 5 000 typů virů Papillomaviry malé viry

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 Technické novinky 79 Měření ojektů pozorovných v průěhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 doc. Ing. Lčezr Ličev, CSc. 1 2, 3, 4, MUDr. Ondřej Urn, Ph.D. 1 Ktedr informtiky FEI, VŠB TU Ostrv

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ Rožnovský, J., Litschmnn, T. (ed): Seminář Mikroklim porostů, rno, 26. řezn 2003, SPEKTRÁLNÍ CHRKTERISTIKY DOPDJÍCÍ SLUNEČNÍ RDICE N LOKLITĚ ÍLÝ KŘÍŽ Mrtin Nvrátil 1, Vldimír Špund 2 1 Ktedr fyziky, Ostrvská

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. březn 2011 o činnostech zdrvotnických prcovníků jiných odborných prcovníků Ministerstvo zdrvotnictví stnoví podle 90 odst. 2 písm. e) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

Screening pro prevenci karcinomu hrdla děložního v 21. století

Screening pro prevenci karcinomu hrdla děložního v 21. století Screening pro prevenci karcinomu hrdla děložního v 21. století Ruth Tachezy ÚHKT,, NRL pro PV www.papillomavirus papillomavirus.cz Od objevu po průkaz etiologické souvislosti 1983 izolován prvníhpv z karcinomu

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - POROD

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - POROD Inclusion Definice Porod Akt porození dítěte SBĚR DAT STUDIE DUQUE - POROD Dignostická kritéri Pcientky ve věku 15 více let s primární dignózou porodu dle MKN-9 nebo MKN 10 splňující následující kritéri

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN V. Válek, M. Mechl SOUHRN Cysty ledvin ptří mezi jedny z nejčstějších nálezů při ultrzvukovém vyšetření (USG) či vyšetření ledvin řich výpočetní tomogrfií

Více

HPV INFEKCE Z POHLEDU DERMATOVENEROLOGA

HPV INFEKCE Z POHLEDU DERMATOVENEROLOGA HPV INFEKCE Z POHLEDU DERMATOVENEROLOGA FILIP ROB DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA 2.LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE CONFLICT OF INTEREST PRO ÚČELY TÉTO PREZENTACE ŽÁDNÝ HPV JAKO SEXUÁLNĚ PŘENOSNÁ INFEKCE Během

Více

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod...

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod... Vol typu ložisk Prostorové nároky... 35 Ztížení... 37 Velikost ztížení... 37 Směr ztížení... 37 Nesouosost... 40 Přesnost... 40 Otáčky... 42 Tichý chod... 42 Tuhost... 42 Axiální posuvnost... 43 Montáž

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Dr. et. Mgr. Petr Svobod, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškov 4, BRNO 613 00 DIČ: CZ 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: 3.03.03/2008 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

Úvod do Teoretické Informatiky (456-511 UTI)

Úvod do Teoretické Informatiky (456-511 UTI) Úvod do Teoretické Informtiky (456-511 UTI) Doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. petr.hlineny@vs.cz 25. ledn 2006 Verze 1.02. Copyright c 2004 2006 Petr Hliněný. (S využitím části mteriálů c Petr Jnčr.) Osh

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

u časných stadií karcinomů děložního hrdla

u časných stadií karcinomů děložního hrdla 39 Fertilitu zchovávjící postupy u čsných stdií krcinomů děložního hrdl Lukáš Rob 1, Helen Robová 1, Mrek Plut 1, Petr Škp 1 Gynekologicko-porodnická klinik,. LF FN v Motole, Univerzit Krlov v Prze Ústv

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností

Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností or et Vs Avilble online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučených postupů ES pro dignostiku léčbu pcientů s chlopenními vdmi (verze

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010 Příloh č. 2 k rozhodnutí o změně registrce sp.zn. sukls184943/2010 příloh k sp.zn.sukls44956/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biclutmide Bluefish 50 mg pothovné tblety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích

I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích Sexuálně přenosné infekce (STS, angl. sexually transmitted infections) se mohou přenášet snadno, některé pouhým dotykem pokožky. Stoprocentní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015

Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015 Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015 D. Konvalinka, J. Mazurová, I. Urbanovská, R. Měch, B. Kubová, J. Šimová, M. Uvírová, J. Dvořáčková CGB laboratoř a.s., Ostrava www.pathology.cz Aktuální

Více

Souhrn Aktualizace doporučených postupů ESC pro léčbu fibrilace síní z roku 2012. Připraven Českou kardiologickou společností

Souhrn Aktualizace doporučených postupů ESC pro léčbu fibrilace síní z roku 2012. Připraven Českou kardiologickou společností Cor et Vs vilble online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn ktulizce doporučených postupů ESC pro léčbu fibrilce síní z roku 2012. Připrven

Více

Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností

Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností Cor et Vs Aville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Evropských doporučení pro prevenci krdiovskulárních onemocnění v klinické prxi

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu onemocnění aorty z roku 2014.

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu onemocnění aorty z roku 2014. or et Vs Aville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučených postupů Evropské krdiologické společnosti pro dignostiku léču onemocnění

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK &

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH SOUSTAV Zákldním prmetrem kždé zobrzovcí soustvy je především její ohnisková vzdálenost. Existuje několik metod k jejímu určení le téměř všechny jsou ztíženy určitou nepřesností

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Vejcovod Lidský papilomavirus (HPV) Vaječník Děloha Děložní čípek Co je HPV? HPV je běžným virem, jež postihuje ženy i muže. 1 Existuje více než 100

Více

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace MUDr. Petr KOVÁŘ Gynprenatal s.r.o.- NZZ Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura (pro www kráceno)

Více

Prekancerózy cervicis uteri

Prekancerózy cervicis uteri Prekancerózy cervicis uteri Ondřej Kuchyňa Epidemiologie Incidence ca cervicis uteri se u nás dlouhodobě pohybuje okolo 20/100 000 obyvatel /rok. Evropská unie 12.8/100 000/rok Primární prevence- preventivní

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

Aplikace plazmového hořáku na kotel PG350

Aplikace plazmového hořáku na kotel PG350 Aplikce plzmového hořáku n kotel PG350 P. Kočvrová, M.Kozuková, VŠB-TU OSTRAVA V článku je prezentován princip plzmové technologie porovnání rychlostí směsi n vstupu do splovcí komory n geometrii s vířivým

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro nekardiální operace. Připraven Českou kardiologickou společností

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro nekardiální operace. Připraven Českou kardiologickou společností or et Vs Aville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučených postupů Evropské krdiologické společnosti pro nekrdiální operce.

Více

Nové možnosti v diagnostice prekanceróz a karcinomu děložního hrdla Jiří Sláma

Nové možnosti v diagnostice prekanceróz a karcinomu děložního hrdla Jiří Sláma Nové možnosti v diagnostice prekanceróz a karcinomu děložního hrdla Jiří Sláma Onkogynekologické centrum Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha Případ ze studie ATHENA 44 let 1987 2002 roční

Více

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE PAVEL NOVÁK, DALIBOR VOJTĚCH, JAN ŠERÁK, JIŘÍ KUBÁSEK, FILIP PRŮŠA, VÍTĚZSLAV KNOTEK, ALENA MICHALCOVÁ MICHAL NOVÁK Ústv kovových

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Prevence rakoviny dělod

Prevence rakoviny dělod Můžeme zachránit více v životů? Prevence rakoviny dělod čípku v ČR MUDr. Milan Cabrnoch, ODS poslanec Evropského parlamentu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 28. února 2008 Karcinom dělod čípku:

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa or et Vs ville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Doporučené postupy ES týkjící se dietu, predietu krdiovskulárních onemocnění, vytvořené

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

KOMPONENTY. Řada stykačů typu SEC

KOMPONENTY. Řada stykačů typu SEC KOMPONENTY Řd stykčů typu SE Všeoecné informce Stykč SE je výroek určený pro mimořádně náročný provoz. Je nvržen tk, y ostál i v nejnáročnějších plikcích z hledisk prcovního prostředí výkonu poždovném

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Založena 2002, řízena představenstvem 125 institucí ze 34 zemí Cíl: šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění

Více

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové rány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výroce si vyhrzuje právo n změny dodtky v návodu ez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technoprk.cz

Více

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvlifike Strážný Souor otázek pro písemnou část zkoušky J.2.1.99 Právní zákldy ezpečnostní činnosti Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t 7. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 7.. Řeš v R rovnice: ) 5 b) + c) 7 0 d) ( ) 0,5 ) 5 7 5 7 K { } c) 7 0 K d) ( ) b) + 0 + 0 K ( ) 5 0 5, 7 K { 5;7} Strtegie: potřebujeme zíkt tkový tvr rovnice, kd je n obou trnách

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Detekce papillomavirové infekce před vakcinací Silgardem či Cervarixem u žen v ČR

Detekce papillomavirové infekce před vakcinací Silgardem či Cervarixem u žen v ČR Detekce papillomavirové infekce před vakcinací Silgardem či Cervarixem u žen v ČR Šmahelová J., Hamšíková E., Ludvíková V., Stašíková J., Saláková M., Tachezy R. NRL pro papillomaviry ÚHKT Praha www.papillomavirus.cz

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

Systémy suché výstavby 08/2011. Bezpečné bydlení Akustický komfort

Systémy suché výstavby 08/2011. Bezpečné bydlení Akustický komfort Systémy suché výstvy 08/2011 Bezpečné ydlení Akustický komfort BEZPEČNÉ BYDLENÍ AKUSTIKA ptří mezi nový koncept firmy Knuf. V rámci produktů systémů Knuf existují řešení splňující zákldní předepsné normové

Více

SECUNORM 590 NÁVOD ČESKY

SECUNORM 590 NÁVOD ČESKY SECUNORM 590 NÁVOD ČESKY CZ SRDEČNĚ VÁM BLAHOPŘEJEME KE KOUPI ŘEZACÍHO NOŽE SECUNORM 590. Rozhodl/ jste se pro koupi vysoce hodnotného řezcího nástroje od společnosti MARTOR KG - výroce z německého Solingenu.

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Stvení sttik 1.ročník klářského studi Nosné stvení konstrukce Výpočet rekcí Reálné ztížení nosných stveních konstrukcí Prut geometrický popis vnější vzy nehynost silové ztížení složky rekcí Ktedr stvení

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČKS

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČKS VÍTÁ VÁS GENERÁLNÍ SPONZOR XX. VÝROČNÍHO SJEZDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 16. květn 2012 SJEZDOVÉ NOVINY XX. VÝROČNÍ SJEZD ČKS Guidelines ČKS Gl večer České krdiologické společnosti PS Echokrdiogrfie

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

F- FDG PET/ CT v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu: srovnání s 99m Tc- MIBI scintigrafií

F- FDG PET/ CT v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu: srovnání s 99m Tc- MIBI scintigrafií PŮVODNÍ PRÁCE F- FDG PET/ CT v dignostice mnohočetného myelomu monoklonální gmptie nejistého význmu: srovnání s Tc- MIBI scintigrfií F- FDG PET/ CT nd Tc- MIBI Scintigrphy in Evlution of Ptients with Multiple

Více

ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA S NADÁNÍM PRO MATEMATIKU. Vladimír VANĚK- Bohumil NOVÁK

ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA S NADÁNÍM PRO MATEMATIKU. Vladimír VANĚK- Bohumil NOVÁK The Mthemtis Edution into the 1 st Century Projet Proeedings of the Interntionl Conferene The Deidle nd the Undeidle in Mthemtis Edution Brno, Czeh Repuli, Septemer 3 ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: cidobzické indikátory se chovjí buď jko slbé kyseliny nebo slbé báze disociují ve vodných roztocích omezeně. Kvntittivní mírou disocice je hodnot

Více

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR Globáln lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen ení odhadů prevalence HIV/AIDS Současn asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR M.Malý M. Brůčková Státní zdravotní ústav Praha Globální přehled epidemie

Více

Význam očkovo prevenci adenokarcinomů

Význam očkovo prevenci adenokarcinomů Význam očkovo kování v prevenci adenokarcinomů děložního hrdla Petr Halada, lékařská fakulta UK, porodnická a gynekologická klinika Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc. Karcinom dělod

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M Chem. Listy, 55 53 (7) VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ OTAKAR TRNKA MILOSLAV HARTMAN Ústv chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 35, 65 Prh 6 trnk@icpf.cs.cz

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Komplikace operačního léčení zlomenin pánevního kruhu

Komplikace operačního léčení zlomenin pánevního kruhu 208/, p. 208 215 Komplikce operčního léčení zlomenin pánevního kruhu Complictions Associted with Surgicl Tretment of Pelvic Ring Frctures T. Pvelk, M. Slášek, D. Weisová Klinik ortopedie trumtologie pohyového

Více