SMZ 01 VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE Příloha č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMZ 01 VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE Příloha č. 1"

Transkript

1 Strana: 1/9 -A- AA AB ABR ACE ADH ADHD ADHS AG Ag AIDP AIDS AIM AIR ALT AMS aptt ART ASA AST Abecední přehled povolených zkratek používaných v dokumentaci NsPS Alergická anamnéza Abusus léková Acidobazická rovnováha acetyl cholin esteráza Antidiuretický hormon, vazopresin Porucha pozornosti v důsledku hyperaktivity (attention deficit hyperactivity disorder) viz ADHD Angiografie Antigen Akutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (acute inflammatory demyelinating polyneuropathy) syndrom získané imunodeficience (acquired immunodeficiency syndrome) Akutní infarkt myokardu vzduch Alaninaminotransferáza amylázy aktivovaný parciální tromboplastinový čas articulatio Klasifikace stavu nemocného podle America Society of Anesthesiologists aspartátaminotransferáza ASTRUP Vyšetření acidobazické rovnováhy AT III ATP AV AVM antitrombin III Adenosintrifosfát síňo-komorový (atrioventrikulární) Arteriovenózní malformace -B- BE exces zásad (bazí) BMI Body Mass Index (vypočte se jako váha v kilogramech lomená výškou v metrech na druhou) -C- ca Ca CA CK CMP CMV CNS cps CRP karcinom vápník Celková anestezie kreatinkináza Cévní mozková příhoda Cytomegalovirus Centrální nervový systém kapsle C-reaktivní protein

2 Strana: 2/9 CRM CT CTA CVP CŽK krém Počítačová tomografie (computerized tomography) Počítačová angiografie Centrální žilní tlak Centrální žilní katétr -D- D DD Dg DIC dech diferenciální diagnostika diagnóza diseminovaná intravaskulární koagulace DK,DKK dolní končetina, dolní končetiny DM DMO DNA DNR drg dx. Diabetes mellitus ( cukrovka ) Dětská mozková obrna Desoxyribonukleová kyselina neresuscitovat (don t resuscitation) dražé pravá -E- EA Epidemiologická (infekční) anamnéza EBR EBV EEG efv ECHO EKG ELISA EMG EPI EPIK ERCP ES ET CO 2 ETI ETK Erytrocyty bez buffy- coatu resuspendované Virus Epsteina-Barrové elektroencefalogram/ -fie Šumivé tablety Echokardiografické vyšetření Elektrokardiogram, elektrokardiograf Enzyme-linked-immunosorbent assai elektromyogram/ -fie epidurální Epidurální kanyla endoskopická retrográdní cholangiopankreatoskopie Enterální sonda Koncentrace vydechovaného oxidu uhličitého Endotracheální intubace Endotracheální kanyla -F- FA farmakologická anamnéza F1/1 Fyziologický roztok FSH folikuly stimulující hormon

3 Strana: 3/9 FT ft3 ft4 fyzioterapie volný trijod tyronin volný tyroxin -G- GA GIT gtt GCS Gynekologická anamnéza trávicí soustava (gastrointestinální trakt) kapky Glasgow kóma skóre -H- HAK Hormonální antikoncepce HAV Hb HB HbA HBV hcg Hct HCV HDL HDV HEV HiB HIV HK Virus hepatitidy typu A hemoglobin hepatitida typu B dospělý (adultní) hemoglobin Virus hepatitidy typu B lidský choriogonadotropin hematokryt Virus hepatitidy typu C lipoproteiny o vysoké hustotě (highdensity lipoproteins, ty hodné ) Virus hepatitidy typu D virus hepatitidy typu E Hemofilus influenzae typu B Virus lidské imunodeficience Horní končetina H1/1 Hartmanův roztok HST Hormonální substituční terapie -CH- CHOPN Chronická obstrukční plicní nemoc -I- i.a. do tepny (intraarteriální) i.m. i.v. Ig ICHS do svalu (intramuskulární) do žíly (intravenózní) imunoglobulin Ischemická choroba srdeční

4 Strana: 4/9 IL IM Inf. Inj INR Isolyte roztok Infarkt myokardu infuze injekce Laboratorní (koagulační) vyšetření IS Informovaný souhlas -K- K KO Kálium (draslík) Krevní obraz KO+diff Krevní obraz a diferenciál KPR KS Kardiopulmonální resuscitace Krevní skupina -L- LA Léková anamnéza lab. leuko LDK LHK LIS LM laboratoř leukocyty Levá dolní končetina Levá horní končetina Laboratorní informační systém Laryngeální maska -M- MAP MKN Minimální alveolární koncentrace Mezinárodní klasifikace nemocí MR/MRI Magnetická rezonance (magnetic resonance imaging) M+S Moč + sediment -N- N Na NGS NIS NN NO NPB NSAID/N SA NT NU dusík sodík Nasogastrická sonda Nemocniční informační systém Nozokomiální nákaza Oxid dusnatý Náhlá příhoda břišní Nesteroidní antirevmatika Nosotracheální intubace Nežádoucí událost

5 Strana: 5/9 N 2O Oxid dusný -O- O2 kyslík OA Obj. Odd. ORL OTI Osobní anamnéza objektivně oddělení ušní, nosní, krční (otorhinolaryngologie) Orotracheální intubace -P- P PAD PACS PEG PC pco2 PDK PHK PL PMK PN PNS p.o. po2 pp SPA pst. p.r. PTCA PTH P+V PŽK puls Perorální antidiabetika Digitální systém RDG pracoviště umožňující komunikaci s jinými subjekty přes výměnnou síť epacs a též umožňuje vzdálený přístup pro externí lékaře. perkutánní endoskopická gastrostomie počítač parciální tlak oxidu uhličitého v krvi Pravá dolní končetina Pravá horní končetina Praktický lékař Permanentní močový katétr Pracovní neschopnost Periferní nervový systém ústy (perorální) parciální tlak kyslíku v krvi zkratka užívaná k označení ordinace při potřebě Sociáně pracovní anamnéza pasta Per perctum/do konečníku Perkutánní transluminární koronární angioplastika Parathormon Příjem a výdej tekutin Periferní žilní katétr -R- ARDS RA RDG RČ Rh Syndrom akutnídechové tísně (respirátory mistress syndrom) Rodinná anamnéza Radiodiagnostika/radiodiagnostické Rodné číslo Rh faktor

6 Strana: 6/9 RHB Rehabilitace/rehabilitační Rp. recept RTG Rentgen (=skiagram) RZP/RLP Rychlá záchranná/lékařská pomoc -S- SA Sociální anaméza SAB s.c. sol SONO sir SIRS slq SMA Sin. SP SpO 2 ST STH supp SÚJB SÚKL Subarachnoideální anestezie Pod kůži roztok Ultrazvuk/sonografie sirup syndrom systémové zánětlivé odpovědi Pod jazyk Spinální svalová atrofie (spinal muscular atrophy) levá Status preasents Parciální tlak kyslíku status somatotropní hormon čípky Státní ústav pro jadernou bezpečnost Státní ústav pro kontrolu léčiv -T- T TBC tbl TEN TEP th TIA TISS TK TSH TSK TT TU turniket tuberkulóza tablety Tromboembolická nemoc Totální endoprotéza terapie Tranzitorní ischemická ataka kategorizaci pacienta na JIP v systému TISS, pro potřeby pojišťovny tlak krve tyreotropin stimulující faktor Tracheostomická kanyla Tělesná teplota Transfuzní jednotka -U-

7 Strana: 7/9 ÚPS UPV ung UZ ÚZIS Ústavní pohotovostní služba Umělá plicní ventilace mast ultrazvuk Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR -V- V.a. podezření na VAS VF VNS VSD VUR VVV Vizuální analgeticá škála Vitální funkce Vegetativní nervový systém defekt septa srdečních komor vezikouretrální reflex (vracení moče z močového měchýře do močovodu) Vrozená vývojová vada -Z- ZP Zdravotní pojišťovna Oddělení rehabilitace ABD AC ADD AO ASK abdukce akromioclavikulární kloub addukce kloub atlas occiput artroskopie bilat. oboustranný CB CC CCEP CG CMC cox. Cp cv. craniobrachiální syndrom, přechod craniocerebrální syndrom, přechod cervicocapitální endoprotéza cévní gymnastika carpometacarpální kloub kyčle krční páteř cvičení DD diadynamické proudy

8 Strana: 8/9 DG dechová gymnastika DIP distální interphalangeální kloub DK/DKK dolní končetina, dolní končetiny dx. pravé ECM ERH EUH extrakce kovového materiálu epicondylitis radialis humeri epicondylitis ulnaris humeri FH FL FT francouzské hole flexe fyzikální terapie gen. koleno HFL horní fixátory lopatek HK/HKK horní končetina, horní končetiny HV hallux valgus ID interferenční proudy IP1, IP2 interphalangeální kloub KT karpální tunel L levá LCA přední zkřížený vaz kolene (ligamentum crutiatum anterius) LCF vnější postranní vaz kolene (ligamentum collaterale fibulare) LCM vnitřní postranní vaz hlezna (ligamentum collaterale mediale) LCP zadní zkřížený vaz kolene (ligamentum crutiatum posterius) LCT vnitřní postranní vaz kolene (ligamentum collataerale tibiale) Lp bederní páteř LS lumbosakrální syndrom, přechod LTV léčebná tělesná výchova LTV/NF Léčebná, tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě MCP MD MGT min. MTP metacarpophalangeální kloub motorová dlaha magnetoterapie minut metatarsophalangeální kloub NCH neg. nízké chodítko negativní

9 Strana: 9/9 obj. OS ORIF objektivní osteosyntéza otevřená repozice s vnitřní fixací (open reduction with internal fixation) P PB PHS PIP PIR pozit. prog.č. PVS pravá podpažní berle periarthritis humeroscapularis proximální interphalangeální kloub postizometrická relaxace pozitivní program číslo paravertebrální svaly RHB rehabilitace s. sekund SC sternoclaviculární kloub SI sakroiliakální kloub sin. levé sub. subjektivní TC TEP Thp TMT TrP talocrurální kloub totální endoprotéza hrudní páteř tarsometatarsální kloub triggerpoint UZ ultrazvuk VCH VH vysoké chodítko vycházková hůl 2xd 2x denně

Příloha č.1 k SmŘ č.1/2015. Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post

Příloha č.1 k SmŘ č.1/2015. Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post druhé postavení 3F třífázové vyšetření zkratka ONM 6N šestinedělí A vlna A vrcholová rychlost síňového

Více

NEMOCNICE STRAKONICE, a.s. SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

NEMOCNICE STRAKONICE, a.s. SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI Obecné, nejčastěji uţívané zkratky Anamnestické údaje AA alergologická anamnéza FA farmakologická anamnéza OA osobní anamnéza PA pracovní anamnéza RA rodinná anamnéza SA sociální anamnéza GA gynekologická

Více

Seznam zkratek používaných v rehabilitaci Lékaři

Seznam zkratek používaných v rehabilitaci Lékaři Seznam zkratek používaných v rehabilitaci Lékaři ac. -akutní AE - adnexotomie - chir. odstranění vaječníku a vejcovodu OE - ovarectomie - chir. odstranění vaječníku HYE, HE - hysterektomie- odstranění

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych Obsah 1 Neinvazivní monitoring

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy Poděkování: Realizační tým projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe děkuje všem, kteří umožnili vznik této publikace, a to nelékařským

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

ANESTEZIE V UROLOGII

ANESTEZIE V UROLOGII ANESTEZIE V UROLOGII MUDr. Pavel Jánský Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Obecné dělení anesteziologických

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

E Charakteristika studijního předmětu

E Charakteristika studijního předmětu Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet,

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS s.r.o., Čelákovice Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Jakub Balušík

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností 1.001 PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 01441 Stanovení glukózy glukometrem se vykazuje: 1. k ověření změn

Více