Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za důvěru, kterou jste projevili naší společnosti volbou antivirového systému AVG.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za důvěru, kterou jste projevili naší společnosti volbou antivirového systému AVG."

Transkript

1 Vážení uživatelé AVG Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za důvěru, kterou jste projevili naší společnosti volbou antivirového systému AVG. GRISOFT(c) SOFTWARE se vývojem antivirového systému AVG zabývá již téměř 10 let a můžeme s klidným svědomím konstatovat, že AVG verze 6 se řadí mezi absolutní špičku antivirových produktů na světovém trhu. Během posledního roku se nám podařilo založit druhé obchodní centrum pro prodej a podporu systému AVG v USA, rozšířit obchodní zastoupení ve Velké Británii a Německu a nalézt obchodní partnery i v dalších zemích západní i východní Evropy. Rozhodně to pro nás neznamená uspokojení a ustrnutí ve vývoji, ale naopak další pobídku k ještě lepšímu výsledku v budoucnu. Dost však budovatelských řečí a vzhůru do instalace antivirového systému AVG! Jan AfricaTwin Gritzbach, ředitel Brno, červen

2 ÚVOD Co najdete v této knížce Pokud budete listovat manuálem z této strany, naleznete průvodce instalací AVG a dále velmi stručný popis jednotlivých částí a funkcí antivirového systému AVG pod jménem Instalace a první kroky. Náš manuál si neklade za cíl vyjmenovat vám spousty tlačítek, ani nahradit dokumentaci k ovládání Windows. Chceme vám zde poskytnout informace o možnostech ochrany systémem AVG a tipy k praktickému ovládání AVG. Podrobný popis konkrétních funkcí naleznete přímo při práci s danou částí AVG v profesionálně provedené Nápovědě. Pokud by přesto přese všechno pro vás zůstal smysl nějaké funkce (nebo její provedení) nejasný, obraťte se bez obav na naši poradenskou telefonní HOT-LINE nebo . Ochotně vám poradíme a pomůžeme. Pokud pak obrátíte tuto knížku a budete listovat z druhé strany, naleznete aktualizované vydání publikace Počítačové viry a Vy. Již před více, než dvěma lety se první vydání této knížky dočkalo velmi kladného ohlasu jak přímo ze strany uživatelů systému AVG, tak i ze strany laické veřejnosti, která dostala šanci probrat se virovou problematikou od naprostých základů, až po konkrétní rady jak se proti nebezpečí počítačových virů bránit nejen antivirovými prostředky. 6

3 Před instalací Zkontrolujte si, prosíme, obsah vašeho distribučního balení. Kromě této dokumentace by mělo obsahovat následující komponenty: INSTALAČNÍ MÉDIUM. Implicitně CD ROM, pokud však nemáte k dispozici CD mechaniku, kontaktujte GRISOFT(c) SOFTWARE a vyžádejte si zaslání instalace AVG na disketách. CD ROM nenaleznou ve svém balení ti uživatelé, kteří mají systém AVG již předinstalován na svém novém počítači. REGISTRAČNÍ KARTU. Již samotným zakoupením antivirového systému AVG jste se stali legálními uživateli. Na registrační kartě naleznete sériové číslo vaší licence AVG, které budete potřebovat při instalaci. Toto sériové číslo je určeno pouze pro uživatele, který tuto instalaci AVG legálně získal a je na jiný subjekt nepřenosné. Pokud chcete systém AVG využívat smysluplně, vyplňte registrační kartu, vložte ji do předtištěné obálky a odešlete na naši adresu. Jinak se o vás nikdy nedozvíme. Mimochodem - poštovné je hrazeno naší firmou. OBJEDNÁVKU AKTUALIZAČNÍ SLUŽBY. Aktualizace systému AVG jsou pro vás připraveny každý měsíc na našich WWW stránkách. Pro ty z vás, kteří Internet využívat nemohou nebo chtějí dostávat aktualizaci až na stůl, jsme připravili zásilkovou Aktualizační službu. Každý měsíc vám doručíme prostřednictvím pošty aktuální CD ROM s aktualizacemi vaší instalace AVG a to za režijní cenu, nezávislou na vašem počtu instalací. Blíže přímo na objednávce Aktualizační služby. Vyplněnou objednávku můžete zdarma poslat v předtištěné obálce společně s registrační kartou (Registrace je k realizaci Aktualizační služby nezbytná). INFORMAČNÍ LIST UŽIVATELE AVG. Obsahuje aktuální kontaktní informace o výrobci AVG, společnosti GRISOFT(c) SOFTWARE. Adresu, telefonní spojení, fax, , adresu stránek WWW atp. 7

4 INSTALACE ANTIVIROVÉHO SYSTÉMU AVG PRO WINDOWS 95/98/NT Nastartujte operační systém WINDOWS 95/98/NT v té konfiguraci, ve které jej běžně používáte a do CD mechaniky vložte instalační CD ROM AVG. Na CD ROM vyberte adresář \CZECH, slovenský uživatel \SLOVAK, z něj pak adresář \AVG6, podadresář SETUP a spusťte instalační program SETUP.EXE. Pokud vám po vložení CD ROM do mechaniky naběhne instalační obrazovka - tzv. autorun - volte z konkrétní nabídky. V případě, že jste obdrželi instalaci AVG na disketách, vložte do disketové mechaniky instalační disketu číslo 1 a spusťte instalační program SETUP.EXE. V průběhu instalace můžete z každého instalačního okna instalaci ukončit. První instalační okno vás přivítá do instalace systému AVG. Ve druhém okně si nezapomeňte přečíst licenční podmínky. V případě nesouhlasu s těmito podmínkami instalaci ukončete. Pokračováním instalace dáváte najevo svůj souhlas s těmito podmínkami. Ve třetím instalačním okně uveďte své jméno a do kolonky sériové číslo opište pozorně sériové číslo produktu z vaší registrační karty uživatele AVG. Dodržujte při opisování čísla velká a malá písmena. Pokud bude sériové číslo zadáno správně, instalace pokračuje do dalšího okna. Pokud bylo sériové číslo zadáno chybně, následuje hlášení Sériové číslo bylo zadáno chybně... Opakujte zadání tohoto čísla. Pokud se objeví jiné chybové hlášení, kontaktujte, prosím, výrobce AVG. Dejte si při zadávání sériového čísla pozor zejména na možnou záměnu znaků jako např. O (písmeno) a 0 (číslice) nebo B (písmeno) 8 (číslice), atp. V dalším okně, po úspěšném zadání sériového čísla, potvrďte nabízený adresář pro umístění instalovaných souborů systému AVG, případně vyberte vámi požadovaný adresář. 8

5 V následujícím okně buďto potvrďte jméno nabízené programové složky, zadejte vlastní pojmenování, případně přidejte již existující název složky. Tímto jménem bude opatřena nabídka AVG z panelu START základního okna WINDOWS. Další okno vás seznámí se skutečnostmi vámi zadanými v dosavadním průběhu instalace. Můžete se vrátit zpět a změnit je, nebo potvrdit jejich správnost a pokračovat v instalaci. Nyní se budou kopírovat soubory, potřebné pro provoz AVG. A nyní už jde do tuhého. V okně konfigurace vaší instalace potvrďte instalaci jednotlivých komponent systému AVG. Pozor! V žádném případě bezdůvodně nevypínejte jednotlivé kontroly. Rezidentní ochrana vám v prostředí WINDOWS 95/98/NT umožní průběžnou kontrolu spouštěných a otevíraných souborů, Boot sektorů disket, atp. AVG pro kontroluje zprávy a připojené soubory vaší elektronické pošty. Prostřednictvím AVG Control Center jste schopni pohodlně nastavovat parametry rezidentní kontroly, AVG pro , stahování aktualizací atp. AVG BOOT-UP Scanner kontroluje systémové oblasti a několik základních a systémových souborů ještě před startem WINDOWS 95/98/NT. 9

6 V následujícím okně můžete obecně povolit nebo zakázat automatické stahování aktualizací systému AVG z Web stránek výrobce. Tyto aktualizace jsou na www stránkách výrobce k dispozici zdarma, lze je samozřejmě stahovat z Internetu nejen automaticky, ale i interaktivně z prostředí AVG. Plánovač pro získávání aktualizací je po instalaci AVG k dispozici v programu AVG Control Center. Můžete také nastavit server pro získávání aktualizací. Tuto volbu lze později, stejně jako umožnění nebo zakázání automatického Update z Internetu, změnit v prostředí AVG pro WINDOWS 95/98/NT. Soubor Readme v dalším okně obsahuje nové nebo důležité informace, které se nevešly do Nápovědy, nebo této dokumentace, případně jsou natolik důležité, že si zaslouží vaši pozornost. Další okno obsahuje naše poděkování za výběr AVG jako prostředku ochrany proti počítačovým virům a možnost ihned restartovat počítač. Bez restartu počítače nelze inicializovat základní automatické kontrolní funkce AVG jako je Rezidentní štít nebo scanner. Tím je základní část instalace systému AVG ukončena. Po restartu počítače následuje: 10

7 První, automatické spuštění systému AVG Doporučujeme neukončovat toto spuštění předčasně, neboť jsou na řadě poslední konfigurace a informace. Druhé okno AVG - první spuštění vám, hned po oznámení, že instalace AVG dopadla dobře, nabídne okamžitou aktualizaci vaší instalace AVG z Internetu. Proč, když jste si antivirový systém AVG právě koupili? Inu kdoví, jak dlouho ležel někomu na skladě. Není nic škodlivějšího, než starý antivirus, na který zcela spoléháte. Nicméně nemusíte aktualizovat hned teď. Nicméně po ukončení AVG - první spuštění zkontrolujte v menu Informace stáří svých aktualizací. Pokud tedy nebudete hned aktualizovat, přejděme do dalšího okna. Vytvoření záchranné diskety - tady neváhejte a vložte prázdnou naformátovanou disketu do disketové mechaniky. Na tuto disketu budou nakopírovány zálohy systémových oblastí vašeho počítače a SOS verze AVG, umožňující spuštění AVG z diskety v případě napadení počítače virem. Pokud tato disketa obsahuje operační systém, tím lépe. Pokud nemáte v okamžiku instalace naformátovanou disketu, natož systémovou, neukončujte předčasně proces. AVG vám umožní v průběhu procesu disketu zformátovat i umístit na ni systémové soubory (s vyjímkou prostředí Windows NT), umožňující start počítače prostřednictvím operačního systému z diskety. 11

8 Velikost SOS verze systému AVG může narůst natolik, že nebude možné umístit k systému a zálohám systémových oblastí další komponenty. V takovém případě požádá AVG o vložení další diskety, na kterou bude umístěn zbytek potřebných souborů. POZOR! Nevytvářejte záchrannou disketu, pokud máte podezření nebo dokonce jistotu, že zdrojový počítač je zavirovaný. V tomto případě raději kontaktujte výrobce AVG. Po vytvoření Záchranné diskety můžete provést první test vašeho počítače. Doporučujeme - proveďte ho. V závěrečném okně se rozloučíte s instalací AVG pro WINDOWS 95/98/NT. Můžete setrvat v programu, nebo jej ukončit. V průběhu instalace byl vytvořen zástupce AVG a umístěn na pracovní plochu. Symbolem AVG je čtyřbarevný skoro_čtvereček. Pokud na něj dvojkliknete myší, spustíte program AVG pro WINDOWS 95/98/NT a ušetříte si protivnou cestu skrze nabídku Start ze základního okna Windows. PROGRAM AVG PRO WINDOWS 95/98/NT Uživatelské prostředí systému AVG, které jste uviděli po restartu počítače je Pokročilé uživatelské rozhraní. Komplexnější ze dvou možných, s množstvím konfiguračních možností a nastavení testů. Pokud jsou pro vás nabízené funkce a možnosti Pokročilého rozhraní příliš pokročilé, přepněte se do rozhraní Základního z menu Program na horním menu AVG - Přepni do Základního. Dvojí uživatelské rozhraní však v žádném případě neznamená dvojí program. Stále budete pracovat se stejným testovacím jádrem, stejnou rezidentní ochranou, stejným AVG pro , budete mít k dispozici tytéž výsledky testů. Jen konfigurací a nastavení trochu ubude. Všechny funkce jsou však nastavené výrobcem tak, aby program AVG sloužil co nejefektivněji, s minimální náročností na ovládání programu. Jak si vybrat? Vyberte si to, které se Vám více líbí. Bude se Vám v něm potom lépe pracovat a dokážete ho využívat efektivněji. 12

9 Co je společné pro obě rozhraní programu AVG pro Windows? Samozřejmě se v případě AVG nejedná o dva samostatné programy. Rozdílná je nabídka funkcí a uživatelské prostředí, ale obě prostředí využívají stejné testovací jádro. Základní komponenty systému AVG jsou stejné a budou při pohledu z obou prostředí poskytovat stejné informace. Virový trezor systému AVG Pokud systém AVG najde virus, který nelze léčit, použije pro eliminaci virové nákazy speciální metodu přesune napadený soubor do Virového trezoru systému AVG. Co je to Virový trezor? Virový trezor je v podstatě speciální adresář, určený pro ukládání napadených souborů. Jména uložených souborů, stejně jako jejich obsah, jsou změněny tak, aby se zabránilo dalšímu šíření virové nákazy. Ve svém důsledku je tato technika ekvivalentní technice mazání napadených souborů; Virový trezor vám ovšem navíc nabízí 13

10 v případě potřeby možnost obnovy napadeného souboru zpátky na disk nebo léčení napadeného souboru z trezoru (například po aktualizaci, která umožní odstranění konkrétního viru léčením). Okno Virového trezoru je rozděleno na tři části: Panel nástrojů Panel nástrojů obsahuje tlačítka pro snadný přístup k nejdůležitějším funkcím: Smazat soubory mazání zcela odstraní napadený soubor z vašeho počítače. Po této operaci již není možná zpětná obnova. Virový trezor má svou vlastní automatickou údržbu uchovávané soubory jsou mazány automaticky v závislosti na nastavených parametrech. Obnovit soubory umožňuje vyvolat funkci Obnovy souborů soubory budou přesunuty z Virového trezoru zpět do původního adresáře a pod originálním jménem. Je nutno si uvědomit, že tyto soubory jsou stále napadeny. Léčit soubory umožňuje léčení napadených souborů přímo ve Virovém trezoru, např. po instalaci novější verze systému AVG se schopností léčení dříve neléčitelného viru. Takto vyléčené soubory již nejsou dále napadeny a lze je pomocí funkce Obnovy souborů přesunout zpět na původní umístění. Seznam skupin Pro snadné vyhledávání potřebných souborů je možné s výhodou použít členění do Seznamu skupin. Všechny uložené skupiny jsou dostupné v levém panelu na obrazovce Virového trezoru. Skupiny jsou členěny podle dnů, týdnů a měsíců, ve kterých byly soubory do Virového trezoru umístěny. Seznam souborů Seznam uložených souborů je zobrazován v pravé části obrazovky programu. 14

11 Jak vyvolat Virový trezor? Pokud do něj chcete nahlédnout nebo pracovat se zavirovanými soubory tč. v karanténě, z horního menu AVG - Program, Virový trezor - se k němu dostanete nejjednodušeji. V okamžiku, kdy test nalezne infikovaný soubor a není schopen jej vyléčit, nabídne přesunutí do Virového trezoru v dialogu léčení. AVG Control Center Je řídícím střediskem systému AVG. Jeho prostřednictvím můžete konfigurovat Rezidentní štít a AVG pro . AVG Control Center vám dále umožní obecně vypínat/zapínat Plánovač testů, nastavit pravidelné stahování aktualizací z některého z našich WWW serverů a poskytne základní informace o vaší instalaci systému AVG. AVG Control Center lze vyvolat několika způsoby. Z nabídky Start, Programy, Antivirový systém AVG 6.0, AVG Control Center ze základního okna Windows Dvojklikem myši na symbol AVG na pravé straně spodní lišty základního okna Windows 15

12 Nebo přímo z programu AVG, z menu Program, AVG Control Center Přepínáním jednotlivých záložek v okně AVG Control Center se dostanete: ke konfiguraci Rezidentního štítu AVG. Kontrola disket znamená kontrolu BOOT sektoru diskety, ke které přistupujete, Kontrola souborů prověření každého spouštěného programu nebo otevíraného souboru, kontrola Makrovirů pak prověřuje otevírané dokumenty. ke konfiguraci AVG pro . Lze zde aktivovat či deaktivovat kontrolování přícházející a odcházející elektronické pošty a její Certifikaci - tj. označení, že byla zkontrolována systémem AVG dané verze a stáří. POZOR - Certifikaci a kontrolu pošty lze zapínat či vypínat také přímo z poštovních programů. Po provedení volby Pokročilé nastavení dostanete možnost změny textu Certifikace a i například definice varovného zvukového znamení. k nastavení vašeho Manažeru aktualizace systému AVG. Můžete podmínkovat stahování aktualizací z Internetu (Intranetu), případně tuto možnost aktualizace globálně zakázat či naopak povolit. V pravé části okna pak můžete vybrat server, ze kterého bude AVG aktualizaci získávat. Implicitně nabízíme pravděpodobně optimální volbu, lze podle lokální situace zdrojový server měnit. k obecnému povolení/zakázání spouštění plánovaných testů. Z tohoto místa nelze spouštění testů konkrétně plánovat. K tomu slouží plánovač dostupný ze základního okna systému AVG. k oknu informací. Nejdůležitější jsou nejspíš informace o datu vytvoření programu a číslo virové databáze. O aktuálnosti své instalace se můžete přesvědčit na www stránkách výrobce AVG nebo na telefonické HOT-LINE výrobce. Pokud k tomu máte důvod, můžete samozřejmě AVG Control Center vypnout. Stačí najet pravým tlačítkem myši na symbol AVG (již 16

13 zmíněný čtyřbarevný symbol AVG) na pravém okraji spodní lišty základního okna Windows a zvolit volbu Ukončit AVG Control Center. Opětnou aktivaci AVG Control Center lze provést přímo z okna Stav AVG, přes tlačítko AVG Control Center. POZOR! Bez aktivního Control Center nelze využívat základní funkce (např. Rezidentní štít, AVG pro , Plánovač testů, atp.) Výsledky testů jsou také společné pro obě rozhraní. Lze se v nich vrátit k proběhlým testům a pracovat zpětně s jednotlivými výsledky - pracovat s napadenými soubory - léčit, mazat, přemisťovat do Virového trezoru, atp. K Výsledkům testů blíže v kapitole Poročilé rozhraní AVG. ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Jak používat AVG v Základním rozhraní 1. Máte k dispozici jednoduchý výběr přednastavených testů a případně možnost volby jednoho nastavitelného testu. Kompletní test - spouštění přes tlačítko základního okna AVG, testuje implicitně všechny lokální disky Test výměnných zařízení - spouštění přes tlačítko základního okna AVG, testuje např. diskety, umožňuje opakované testování. Uživatelský test - spouštění z horní lišty z menu Testy. Lze jej operativně a jednorázově nastavit. 2. Máte přehled o aktuálním stavu jednotlivých částí systému AVG Stavová tlačítka v levé části základního okna umožňují nejen aktuální pohled na stav jednotlivých částí AVG, ale i jejich případnou, samozřejmě s vyjímkou tlačítka Virová databáze - zde se tedy neaktivuje Virová databáze, ale případná aktualizace. 17

14 3. Máte k dispozici jednoduchou funkci pro získání aktualizací přes Internet, případně můžete toto stáhnutí naplánovat. Můžete přímo z prostředí AVG Control Center nastavit dobu, po které AVG samostatně stáhne svou aktualizaci z WWW stránek výrobce. Toto stažení lze,samozřejmě v případě, že nechcete, aby vám nějaké Avégéčko samo aktivně sahalo pod rukama na Internet, uskutečnit manuálně - přímo z AVG Control Center, Update manažeru, volbou Provést aktualizaci. Můžete si navíc vybrat server, ze kterého bude aktualizace stažena. 4. Máte možnost naplánovat spuštění testu na potřebnou dobu Tlačítko Plánovač na dolní liště základního okna AVG slouží k aktivaci a konfiguraci funkce pro plánování automatického spuštění Kompletního testu. Základní rozhraní - Pracovní plocha představuje pohodlné ovládání a spolehlivou práci se systémem AVG. Systém AVG ve svém druhém rozhraní - Pokročilém - obsahuje množství důležitých konfiguračních a testovacích možností, otázkou 18

15 je, zda-li je pro svou práci dokážete (a hlavně chcete) efektivně využívat. V levé části okna Stav AVG jsou stavová tlačítka, na kterých je zřetelně vyznačen stav dané funkce aktivní/neaktivní. Stisknutím tlačítka lze nefunkční kontrolu aktivovat, samozřejmě pokud to situace dovoluje. Pokud například nemáte připojení k Internetu nebo ový program, těžko se vám nejspíš podaří aktivovat AVG pro . Pokud máte přece jen pocit, že by daná funkce měla být dostupná, ale není, poraďte se s naší HOT-LINE. A nyní k jednotlivým stavovým tlačítkům. AVG Control Center je řídící středisko systému AVG. Pokud jej chcete vyvolat, můžete tak učinit z horní lišty menu PROGRAM, volbou AVG Control Center, nebo dvojklikem na symbol AVG ve spodní liště základního okna WIN- DOWS. Pokud není aktivní, nefunguje rezidentní ochrana, časové plánování testů a aktualizací, ani AVG pro . AVG rezidentní štít zajišťuje průběžnou automatickou kontrolu disket a souborů, se kterými pracujete. Má stejné detekční schopnosti jako kontrolní program a je prostředkem, který je schopen zastavit virus před jeho umístěním na Váš pevný disk. Měl by být téměř v jakékoli situaci aktivní. AVG pro Není v AVG zcela obecnou ochranou pro jakýkoli poštovní program. Pracuje s nejužívanějšími poštovními programy a paleta spolupracujících poštovních klientů je průběžně doplňována v aktualizacích. Pokud jej nelze aktivovat, přestože používáte korektně nainstalovaný poštovní program, kontaktujte výrobce za účelem získání informací právě o vašem poštovním programu. Ale ani pokud AVG pro není aktivní, nezůstáváte zcela bez ochrany - případná virová infekce bude zachycena rezidentní ochranou při pokusu o práci s napadeným souborem. 19

16 Virová databáze není samozřejmě ani funkce, ani adresář plný aktivních počítačových virů, kterými byste mohli obšťastňovat své nepřátele. Její výhružné zčervenání s varovným vykřičníkem vám chce sdělit, že stáří vašich aktualizací je nebezpečně vysoké. Funkce umožní, v případě vašeho zájmu, přístup k okamžitému provedení aktualizací z Internetu. Testovací funkce V základním okně AVG vidíte dvě velká tlačítka. Kompletní test se po své aktivaci myší nebo horkou klávesou na nic dále neptá a testuje pevné disky, které jsou na vašem počítači k dispozici. Pokud je váš počítač připojen k síti, nebo chcete testované zařízení přidat či ubrat, ze Systémového menu AVG zvolte Nastavení, Nastavení Kompletního testu a chtěná či nechtěná zařízení myší vyberte či uberte. Z tohoto menu můžete také měnit implicitně nastavené přípony testovaných souborů nebo parametry Kompletního testu. Takovéto nastavení lze uložit jako nový standard. Upozornění: Kompletní test je společný pro obě prostředí AVG 6.0. Úpravy jeho nastavení se tedy projeví i v druhém rozhraní. 20

17 Test výměnných zařízení je určen k testování médií, jako jsou diskety, CD ROM, ZIP atp. a umožňuje opakované testování těchto datových nosičů. Po aktivaci testu myší nebo horkou klávesou si vyberte druh testovaného média a testujte. Po ukončení testu jednoho média vyzve test ke vložení dalšího, atd. Uživatelský test Ve Základním rozhraní programu AVG pro Windows 95/98/NT je však k dispozici ještě jeden test Uživatelský test. Trošku se liší od uživatelských testů, které můžete vytvářet v Pokročilém rozhraní AVG. Umožňuje aktuálně definovat zařízení, která budou testována heuristickou analýzou. Slouží pro případ, že chcete testovat jen jedno zařízení, případně jen nějaký adresář. Vybraná cesta pro tento test se po jeho ukončení ruší - nastavení nelze uložit. Uživatelský test můžete vyvolat z menu Testy na horní liště AVG. Poznámka: S uživatelskými testy z Pokročilého rozhraní má ovšem společné jen jméno. Léčení nejen v Základním rozhraní Antivirový systém AVG disponuje velmi schopnými léčícími metodami. Co to vlastně léčení je? Je to odstranění viru z napadeného objektu bez poškození tohoto nedobrovolného hostitele. Způsoby odstraňování virů z napadených objektů se liší podle typu viru - jiným způsobem je odstraňována virová infekce z Boot sektoru diskety a třeba z napadeného dokumentu. Po ukončení testu, v jehož průběhu byla detekována virová infekce, vyběhne okno, ve kterém jste s výsledkem testu seznámeni. Byl vám ohlášen počet nalezených virů a vy můžete dát pokyn k jejich odstranění např. metodou léčení. Pokud bylo v některém případě léčení neúspěšné máte možnost napadené soubory smazat a nebo je umístit do Virového trezoru, kde budou v nespustitelném stavu uschovány do jejich pozdějšího vyléčení novou aktualizací nebo použití v zavirovaném stavu (samozřejmě z nějakých výjimečných důvodů). O Virovém trezoru píšeme samostatně na jiném místě této dokumentace, v části, která je věnována komponentám společným pro obě uživatelská prostředí. 21

18 Aktualizace AVG pro Windows 95/98/NT Aktualizovat antivirový program je prostě a jednoduše nezbytné. Přísun nových informací ve formě nových virových identifikátorů (vyhledávacích řetězců nových virů), informací potřebných pro léčení virové nákazy, nových programů a programových vylepšení, to vše udržuje vaši instalaci AVG v kondici. Bez aktualizace se šance jakéhokoli antiviru rapidně snižují. Aktualizaci můžete provést: Z Internetu - aktivace tohoto tlačítka vyvolá AVG Control Center - záložku Update manažer. Odtud proveďte, po vybrání serveru pro stažení aktualizačního souboru (mimochodem implicitně bývá nastaven ten nejpřijatelnější), aktualizaci buď přímo - tlačítkem Provést aktualizaci a nebo naplánujte pomocí plánovače její spuštění na jinou dobu zatržením Povolení časového nastavení. Jak aktualizace získat GRISOFT(c) SOFTWARE, výrobce AVG, vyrábí aktualizace pro své uživatele zdarma. Za získání aktualizací z Internetu se skutečně výrobci AVG neplatí ani haléř. Pokud však Internet nemáte nebo z jakéhokoli důvodu jej využívat nechcete, objednejte si u výrobce AVG Aktualizační službu na CD ROM. Její cena je režijní a každý měsíc, po dobu jednoho roku, budete dostávat aktualizace až na stůl. Pro aktualizaci z adresáře nebo originálního aktualizačního CD ROM AVG se přepněte do Pokročilého rozhraní, ze Systémového menu Servis, Aktualizace. Kromě Internetu máte na vybranou: Z adresáře - vyberte adresář, kam jste umístili aktualizační soubor a stiskněte tlačítko. Z CD - vložte originální aktualizační CD ROM AVG do mechaniky, stiskněte tlačítko. Zbytek zařídí AVG. 22

19 POKROČILÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ V této oblasti knížky vás seznámíme s používáním systému AVG v Pokročilém rozhraní. Toto rozhraní je určeno nejen pro pokročilejší uživatele, kteří jsou virové ochrany znalí, ale i pro ty z vás, kteří chtějí přizpůsobit program AVG pro Windows svým představám a potřebám. Po startu systému AVG uvidíte pouze obdélníkovou pracovní plochu Pokročilého rozhraní verze AVG. Nabídka funcí ve Stromu funkcí je totožná se Systémovým menu. Nyní tedy ke stromu základních funkcí AVG. Horní položka - Stav AVG - je hned nesmírně důležitá. Po její aktivaci dvojklikem myši se vám zobrazí aktuální informace o stavu zásadních částí systému AVG. Uvidíte čtyři stavová tlačítka, na kterých je zřetelně vyznačen stav dané funkce AKTIVNÍ/NEAKTIVNÍ. Práce s tlačítky je stejná, jako v Základním rozhraní - toto okno a stav jednotlivých stavových tlačítek je stejný pro obě uživatelská rozhraní. I popis jednotlivých funkcí je stejný, ale proč ho nezopakovat: AVG Control Center je manažer systému AVG. Pokud jej chcete vyvolat, můžete tak učinit z horní lišty menu PROGRAM, volbou AVG Control Center, nebo dvojklikem na symbol AVG (čtyřbarevný znak na pravém okraji spodní lišty základního okna Windows). Pokud není aktivní, nelze, kromě jiného, spouštět plánované testy a není funkční Rezidentní štít. 23

20 AVG rezidentní štít zajišťuje průběžnou automatickou kontrolu disket a souborů, se kterými pracujete. Má stejné detekční schopnosti jako kontrolní program a je prostředkem, který je schopen zastavit virus před jeho umístěním na váš pevný disk nebo před rozmnožením. Měl by být téměř v jakékoli situaci aktivní. AVG pro není v AVG zcela obecnou ochranou pro jakýkoli poštovní program. Pracuje s nejužívanějšími poštovními programy a paleta spolupracujících poštovních klientů je průběžně doplňována v aktualizacích. Pokud jej nelze aktivovat, přestože používáte korektně nainstalovaný poštovní program, kontaktujte výrobce za účelem získání informací právě o tom vašem poštovním programu. Pokud AVG pro není aktivní, stejně nezůstáváte zcela bez kontroly - případná virová infekce by měla být zachycena rezidentní ochranou při pokusu o práci s napadeným souborem, o chvíli později. Virová databáze není samozřejmě ani funkce, ani adresář plný aktivních počítačových virů, kterými byste mohli obšťastňovat své nepřátele. Její výhružné zčervenání s varovným vykřičníkem vám chce sdělit, že stáří vašich aktualizací je nebezpečně vysoké. Funkce umožní, v případě zájmu, přístup k okamžitému provedení aktualizací z Internetu. TESTY V menu testy nebo ve stromu základních funkcí uvidíte následující položky: Manažer testů Plánovač testů Rychlý test 24

21 Hlavní test Kompletní test Test výměnných zařízení Manažer testů vám umožní úpravy parametrů stávajících testů (Hlavní test a Kompletní test) - položkou Editovat test. Lze také vytvořit z některého ze základních testů svůj vlastní test - Uživatelský test - položkou Vytvořit test. Uživatelský test lze později, na rozdíl od základních dvou, zrušit - volbou Smazat test. Dá se říci, že program AVG pro Windows obsahuje jediný systémový test - Hlavní test. Tento test není nijak speciálně přednastaven. Pracuje s vyhledáváním známých virů a Heuristickou analýzou na nastavené přípony souborů. Kompletní test je vlastně příklad Uživatelského testu, nastaveného stejně pro Základní a Pokročilé rozhraní AVG. Editace testu (Nastavení testu) Vyberete zařízení, které bude test kontrolovat, nastavíte přípony testovaných souborů, zvolíte testovací metody (přidat nebo ubrat můžete Heuristickou analýzu a Test integrity), podrobně specifikujete 25

22 co má AVG hlásit a zda má testovat archivy a run-time komprese. U uživatelských testů lze rovněž specifikovat nové jméno testu a jeho krátkou popisku. Podrobněji se o editaci dočtete přímo z nápovědy systému AVG. Vytvoření nového testu Nový test můžete vytvořit z některého ze základních či uživatelských testů. Vytvořením přeberete jeho stávající parametry a můžete je dále, přes položku Nastavení testu (Editace testu) upravovat dle svých představ. Nové testy - Uživatelské testy - by měly sloužit k efektivnímu využívání systému AVG bez zbytečného plýtvání časem. Plánovač testů Potřebujete si nechat testování na dobu, ve které je počítač zapnutý, ale nevyužíváte jej? Typicky třeba doba oběda. Nebo se prostě o testování nechcete starat a chcete nechat automaticky vyvolat test v konkrétním intervalu nebo v konkrétní dobu a nechat jej běžet na pozadí. To vše vám umožní Plánovač testů. 26

23 Naleznete jej pod položkou Testy. Po aktivaci dvojklikem myši se zobrazí okno Plánovače, ve kterém vidíte všechny testy, které jsou v nabídce, a které lze plánovat. Pokud je některý z testů již nastaven na automatické spouštění, je před jeho jménem symbol hodin. Vytvořit plán - vyvolá okno se jménem a popisem vybraného testu. Skrze funkci Umožnit plánování lze realizaci daného nastavení obecně povolit či zakázat. Při volbě Opakovat každý týden se objeví seznam dnů v týdnu, při opačné volbě pak kalendář se dny v měsíci. Tlačítkem OK se nastavení uloží a vedle jména testu v základním okně Plánovače se objeví symbol hodin. Smazat plán - smaže nastavený plán spouštění testu. Symbol hodin vedle jména testu zmizí. Editovat - umožní změnu plánu na automatické spouštění testu. Rychlý test Slouží k několikavteřinovému otestování systémových oblastí a důležitých souborů. Kontroluje nikoli virovou čistotu, ale pouze změny v testovaných objektech. Zakládá si pro tuto potřebu vlastní databázi rychlého testu AVGQT.DAT v kořenovém adresáři disku C:. Změna některého ze souborů nebo některé ze systémových oblastí vždy znamená nějaký významný zásah. A tak pokud si nejste jisti, 27

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci TENTO PROJEKT

Více

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN Standard Uživatelská příručka Antivirus Copyright 2006 SOFTWIN BitDefender 9 Standard BitDefender 9 Standard Uživatelská příručka SOFTWIN Vydáno 2006.04.26 Build 9.5 Copyright 2006 SOFTWIN Právní oznámení

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) 1 Úvod... 2 1.1 Co Vám přináší služba ČP INVEST online plus... 2 1.2 Jak získat službu ČP INVEST online plus... 2 2 Elektronický certifikát...

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

MandrakeLinux 9.2. Instalace a jemný úvod do systému

MandrakeLinux 9.2. Instalace a jemný úvod do systému MandrakeLinux 9.2 Instalace a jemný úvod do systému MandrakeLinux 9.2: Instalace a jemný úvod do systému Napsal: Ivan Bíbr, s využitím materiálů firmy MandrakeSoft S.A.,Francie. Odborná korektura: Michal

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Mandriva Linux 2008.1 CZ

Mandriva Linux 2008.1 CZ Ivan Bíbr Mandriva Linux 2008.1 CZ Instalační a uživatelská příručka Computer Press, a.s. Brno 2008 Mandriva Linux 2008.1 CZ Instalační a uživatelská příručka Ivan Bíbr Computer Press, a.s., 2008. Vydání

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více