Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management"

Transkript

1 Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management Přednáška pro ISE 2. května 2014 Marek Rychlý (a Ivana Burgetová)

2 Obsah Storage Management SAN, NAS, RAID Primární, sekundární, off-line paměti Workload Management Výhody dávkového zpracování Nároky na zdroje Rozvrhování úloh Backup and Recovery Management Typy záloh Metriky zálohování Typy havárií Proces obnovy Business Continuity Planning Dostupnost služeb a systémů 2

3 Storage Management Udržuje úložiště dat a zpřístupňuje je ostatním IT komponentám Ukládání, ochrana a zpřístupnění informací Zrcadlení disků Replikace dat Zálohování dat Archivace dat 3

4 Storage Management úkoly Stanovit politiky: Kde ukládat data Na jak dlouho V jaké formě Kdo k nim může přistupovat (Access Control List) Návrh paměťové infrastruktury (typicky úložiště na síti) Údržba paměťových zařízení Archivování a obnova těchto dat 4

5 SAN Server FC Switch LAN Switch Server Diskové pole s vlastní inteligencí Storage area network Dedikovaná datová síť Slouží pro připojení externích zařízení k serverům Fyzické oddělení dat a serverů Sdílení zdrojů mezi jednotlivými servery Podpora pro clusterová řešení a architekturu no single point of failure Block-based storage 5

6 NAS LAN Switch Server Server NAS Zařízení Network attached storage Běžná paměť se souborovým systémem připojená k síti Poskytuje přístup k datům různým klientům Poskytují paměť i souborový systém Levnější varianta 6

7 7

8 SAN x NAS 8

9 9

10 RAID Redundant Array of Independent Disks Vícenásobné diskové pole nezávislých disků Vyšší výkon a odolnost vůči chybám Lepší integrita dat Prokládání dat Zrcadlení dat Parita 6 základních typů polí + jejich kombinace a modifikace 10

11 Metriky: RAID MTTF mean time to failure MTTDL mean time to data loss MTTR mean time to recovery UBE unrecoverable bit error rate Atomic write failure 11

12 Typy pamětí Primární paměť vnitřní paměť Sekundární paměť musí se využít I/O kanály Near-line paměť není třeba manuální vložení média Off-line paměť je potřeba médium manuálně vložit do paměťového zařízení Tape library 12

13 Hierarchical storage management Automatický přesun data mezi různými typy pamětí Rychlá paměťová zařízení drahá Přesuny dat podle potřeby, na základě monitorování způsobu jejich využití Archivace dat na levných zařízeních 13

14 Propojení služeb Configuration management Event management Availibility management Performance and Capacity management Operations management Network management Security management Inventory Business process management Resource Management (Utility computing) 14

15 Propojení služeb Reporting management SLA management Knowledge management Asset management Notification and Escalation Management Problem management Change management 15

16 Obsah Storage Management SAN, NAS, RAID Primární, sekundární, off-line paměti Workload Management Výhody dávkového zpracování Nároky na zdroje Rozvrhování úloh Backup and Recovery Management Typy záloh Metriky zálohování Typy havárijí Proces obnovy Business Continuity Planning Dostupnost služeb a systémů 16

17 Workload Management Řízení vykonávání série programů (jobs, job streams) na počítači (počítačích) bez lidské interakce Job skript nebo binární spustitelný kód, který pracuje s vstupními, výstupními daty a parametry, a plní nějaký obchodní cíl Nevyžaduje interakci uživatele Interakce uživatele (administrátora) pouze v případě neúspěchu Zefektivnění rutinních opakujících se činností Efektivní hromadné zpracování 17

18 Dávkové zpracování - výhody Minimální požadavky na interakci a dohled Snížení zátěže pracovníků Sdílení výpočetních prostředků více uživateli Úlohy lze naplánovat na dobu, kdy jsou výpočetní zdroje málo využívány Minimalizace nečinnosti výpočetních zdrojů, zvýšení výkonnosti Lepší využívání zdrojů Úspora práce a nákladů 18

19 Dávkové zpracování Nároky na zdroje: Čas procesoru Přístupy na disk Provoz na síti Požadavky na paměť Omezení daná prostředím: Dostupné zdroje Maximální počet paralelních procesů 19

20 Rozvrhování úloh Statické x dynamické SW pro rozvrhování Rozhraní pro definování pracovních stanic, pracovních toků, závislostí úloh, časových závislostí, uživatelů, rolí, kalendářů a předávání chyb Automatické odevzdání a sledování provádění úloh Rozhraní pro monitorování průběhu provádění úloh Řazení úloh do front (priorita) Metody upozornění na selhání úloh 20

21 Rozvrhování úloh Úlohy Závislosti Kolekce úloh Uživatelé Zdroje Výzvy Parametry Kalendáře Domény Pracovní stanice (třídy pracovních stanic) 21

22 Rozvrhování úloh - parametry Priorita úloh Dostupné výpočetní zdroje (licence) Výpočetní čas alokovaný pro daného uživatele Požadavky na zdroje Povolený počet souběžně běžících úloh pro jednoho uživatele Očekávaný čas provádění úlohy Čas, po který již úloha běží Množství požadované paměti Zpracování neúspěšných úloh 22

23 23

24 Workload Management System automations group (Batch controller) system management experts and operators Skupina zodpovědná za plánování, přípravu a rozvrhování aplikací a přidělování zdrojů Poskytuje popis aplikace Identifikuje vlastníka a uživatele aplikace Identifikuje autorizaci přístupu k datům (souhlas vlastníka dat) Shromažďuje informace o provádění úloh, závislostech a o kritických cestách 24

25 Workload Management - politiky Jaké máme k dispozici zdroje (pro daného zákazníka) a jaké je jejich aktuální průměrné využití? Jaké používáme technologie? Kolik komplexních aplikací je využíváno? Kdo bude program používat? V kterých situacích program poběží? Jak často a kdy tato situace nastane? Bude tato situace vyžadovat spuštění dalších programů? Na jakém systému program poběží? Kolik dat se bude muset přenášet a odkud? Budou data vytvořená tímto programem nebo pro tento program dále používána? 25

26 Propojení služeb Event management Operations management Availibility management Performance and Capacity management Network management Security management Business process management Reporting management SLA management Notification and Escalation Management Problem management Change management 26

27 Obsah Storage Management SAN, NAS, RAID Primární, sekundární, off-line paměti Workload Management Výhody dávkového zpracování Nároky na zdroje Rozvrhování úloh Backup and Recovery Management Typy záloh Metriky zálohování Typy havárijí Proces obnovy Business Continuity Planning Dostupnost služeb a systémů 27

28 Backup and Recovery Mgmt. Kompletní zálohování a co nejrychlejší obnovení normálního provozu služeb při současné minimalizaci důsledků na uživatele Zálohování Kopírování dat na oddělené médium s cílem umožnit obnovení ztracených nebo poškozených souborů a ochrana organizace před hlavními haváriemi Provádí se podle stanoveného rozvrhu tak, aby obnova dat odpovídala obchodním požadavkům Data Recovery Proces obnovy dat Proces zachraňování dat z poškozených, rozbitých nebo nedostupných médií Zálohovací software Politiky zálohování dat 28

29 Backup Management Strategie zálohování: Úplná záloha (drive image x file copy) Přírůstková záloha (incremental) Záloha dat jen od poslední zálohy, malé objemy dat Rozdílová záloha (differential) Záloha dat od poslední úplné zálohy Objem dat postupně roste Průběžné zálohování Zrcadlení disků Snapshot zálohy Čas potřebný pro vytvoření zálohy, požadavky na zdroje, zálohování stejných souborů, online x offline zálohování Zálohování provádět periodicky a automaticky Komprese dat delší čas potřebný pro obnovu dat 29

30 Backup and Recovery - metriky RPO Recovery Point Objective Časový okamžik od kterého bude systém restartovaný Uplatněný roll-back Zvýšení frekvence zálohování snižuje RPO Backup window čas potřebný pro zálohování (přírůstková záloha) Restore time čas potřebný pro obnovu dat (RTO) Retention time doba, po kterou jsou data dostupná pro obnovu Backup validation Open File backup 30

31 Havárie: Backup and Recovery Poškození harddisku, souborového systému (fyzické, logické) Náhodné smazání nebo poškození souborů Požáry, povodně, zemětřesení atd. Napadení systému viry Ztráta klíčové osoby Prevence před haváriemu: Uložení záloh na jiném místě (offsite copies) Přepěťová ochrana Záložní napájení (UPS Uninterruptible Power Supply) Protipožární systémy Antivirový software Redundantní výpočetní zařízení 31

32 Recovery Management Proces obnovy: Zakoupení nového zařízení (HW), případně oprvení starého zařízení, odstranění virů, atd. Reinstalace SW (spolupráce s poskytovatelem SW) Vyzvednutí paměťových disků uložených mimo sídlo firmy Obnovení dat z příslušných záloh (nebo obnova dat z poškozených médií) Opětovné zapsaní dat z poslední doby, které nejsou součástí zálohy Plán obnovy: Musí zahrnovat data, HW i SW Základem pro jeho tvorbu jsou RPO a RTO 32

33 Recovery Management BCP Business Continuity Planning Cíle: Zajistit provádění operací nepřetržitě za jakýchkoliv podmínek Zajistit průběh byznys funkcí organizace i v případě havárie a po ní Kombinace plánů pro zálohování, obnovu a vysokou dostupnost prostředků Analýza dopadů, analýza hrozeb (rizik), tvorba scénářů Přerušení provozu služeb přímé + nepřímé dopady 33

34 Dostupnost systémů Dostupnost zahrnuje: Čas po který procesy a systémy fungují normálně Čas potřebný pro obnovu systému po selhání některé komponenty Vysoká dostupnost Téměř nepřetržitá dostupnost systémů Zvyšují ji řešení využívající redundanci HW, SW i dat Různé úrovně vysoké dostupnosti až po nepřetržitou dostupnost Čím větší úroveň dostupnosti, tím větší redundance a náklady 34

35 Dostupnost systému 35

36 36

37 37

38 38

39 Propojení služeb Configuration management Event management Operations management Availibility management Performance and Capacity management Network management Security management Inventory Business process management Resource Management (Utility computing) 39

40 Propojení služeb Reporting management SLA management Knowledge management Asset management Notification and Escalation Management Problem management 40

41 Děkuji za pozornost 41

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zálohování a archivace dat v datových centrech v podnikovém prostředí Backup and archiving

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Správa a zabezpečení databáze

Správa a zabezpečení databáze Správa a zabezpečení K A P I T O L A 12 Témata kapitoly: Přehled Přehled V kapitole 4 jste se seznámili s fázemi životního cyklu vývoje databázových systémů. V této kapitole se budeme zabývat tím, jakou

Více

CO SE MŮŽE POKAZIT, TO SE TAKY POKAZÍ ZÁKLADNÍ MURPHYHO ZÁKON

CO SE MŮŽE POKAZIT, TO SE TAKY POKAZÍ ZÁKLADNÍ MURPHYHO ZÁKON CO SE MŮŽE POKAZIT, TO SE TAKY POKAZÍ ZÁKLADNÍ MURPHYHO ZÁKON Pokud na vaší službě závisí klíčová aktivita, reputace, nebo dokonce finanční zisky společnosti, je vždy nutné mít pro případ její nedostupnosti

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Veritas Storage Foundation for Windows by Symantec Vyspělá online správa úložišť Informace o produktu: Správa datových úložišť

Veritas Storage Foundation for Windows by Symantec Vyspělá online správa úložišť Informace o produktu: Správa datových úložišť Veritas Storage Foundation for Windows by Symantec Vyspělá online správa úložišť Informace o produktu: Správa datových úložišť Přehled Veritas Storage Foundation 6.0 for Windows přináší do prostředí Microsoft

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Co by měl každý malý podnik vědět o úložišti typu cloud

Co by měl každý malý podnik vědět o úložišti typu cloud Co by měl každý malý podnik vědět o úložišti typu cloud Stručné shrnutí Stále více manažerů malých a středních podniků (SMB) vážně přemýšlí o strategii ochrany svých dat a jejich uložení. Vědí, že jejich

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace 1.1 Architektura řešení Zadavatel vychází se studie proveditelnosti a v ní navržené architektury, která je znázorněna na níže uvedeném obrázku. Všechny podstatné informace ze studie

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ZÁŘÍ Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Windows Windows Server R System Center R SQL Server MSDN SAM This song says No matter who

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Exchange ZÁLOHOVÁNÍ DAT APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE SERVER Obsah 1 Důležité poznámky... 4 2 Přehled... 5

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Policejní akademie ČR v Praze a Česká pobočka AFCEA Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Petr Jirásek, Luděk Novák, Josef Požár První elektronické oficiální vydání První oficiální verze slovníku

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Správa dat a skupin dostupnosti databáze

Správa dat a skupin dostupnosti databáze KAPITOLA 9 Správa dat a skupin dostupnosti databáze Procházení úložiště informací................................ 311 Vytváření a správa skupin dostupnosti databáze................. 320 Indexování obsahu........................................

Více

Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware

Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware Diplomová práce Autor: Bc. Kristína Kyšová Informační

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více