Aplikovaná informatika Bezpečné uchovaní informací, jejich zakódování. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikovaná informatika Bezpečné uchovaní informací, jejich zakódování. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B."

Transkript

1 Aplikovaná informatika Bezpečné uchovaní informací, jejich zakódování. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky amanagementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Bezpečné uchovaní informací, jejich zakódování. i 1. Bezpečné uchování informací hlídac dací programy 2. Bezpečná archivace dat 3. Metody bezpečné a ekonomické ochrany dat v souborech a archivech 4. Kontrolní otázky a úkoly samostudia

3 Cíle cvičení 1. Předat studentům m základnz kladní informace o bezpečném m uchování informací. 2. Objasnit ochranu o dat v souborech a archivech. 3. Vložit ukázku ochrany dat do KP.

4 Bezpečnost při i práci s informací Bezpečný přístup p k datům m a informacím m je velmi obecný pojem. Můžeme rozlišit více rovin bezpečnosti, nás bude zde zajímat: 1. Bezpečné uchování informací na vlastním m PC. 2. Ochrana dat v souborech a archivech.

5 Bezpečné uchování informací Bezpečné uchování informací u organizace je součástí bezpečnostní informační politiky. K informacím se přistupuje jako k aktivům jsou součástí analýzy rizik. Přístup jednotlivce kopíruje nutně v dostupné míře přístup organizace.

6 Možnosti poškození dat Závada Poškození Příčina a symptomy Softwarové závady Smazaná data Zformátování Zavinění uživatelem, softwarová chyba - Nemohu najít svá data - Soubory mají nulovou velikost - Složky jsou prázdné - Programy hlásí poškozené soubory Zavinění uživatelem, softwarová chyba - Médium se tváří jako prázdné - Diskový oddíl je na pohled prázdný - Systém mne nutí provést zformátování - Po instalaci OS je disk nebo oddíl prázdný [1]

7 Možnosti poškození dat Závada Poškození Příčina a symptomy Softwarové závady Po nákaze virem Přepsaná servisní data Průnik zvenčí - Antivirus odhalil hrozby a od té doby nemohu nalézt důležitá data. -Počítač se chová "jinak", data mizí sama od sebe. Lidský faktor, hardwarová/softwarová chyba - Po klonování servisních informací disku PC nenaběhne a hlásí problémy s HDD. [1]

8 Možnosti poškození dat Závada Poškození Příčina a symptomy Mechanické závady (Hardwarové) Vadný motor Vadné sektory Poškozená záznamová vrstva Výrobní vady, fyzický pád - Po pádu se HDD vůbec nezapne. - Disk zní jinak, vydává podivné zvuky. Opotřebování ploten. Fyzický pád, otřes, únava materiálu, nečistota - Disk se slyšitelně roztočí, ale při čtení dochází k chybám. [1]

9 Možnosti poškození dat Závada Poškození Příčina a symptomy Mechanické závady (Hardwarové) Utržené čtecí hlavy Zadřená ložiska Fyzický pád, otřes, únava materiálu, výrobní vady - Po pádu, případně sám od sebe, se disk chová jinak, vydává jiný zvuk a hlásí problémy. Výrobní vady - Disk se slyšitelně snaží roztočit, ale rychle dojde k vypnutí a restartu PC. -Změnil se zvuk HDD, někdy může znít velmi hlasitě. [1]

10 Možnosti poškození dat Závada Poškození Příčina a symptomy Mechanické závady (Hardwarové) Vadná elektronika vnější, vnitřní Zadřená ložiska Elektrický proud, přepětí - Disk se vůbec netočí a BIOS jej nedetekuje. - HDD vydávat tichý zvuk - Médium může být cítit po spálené elektronice. Přírodní živly (požár, povodeň) - Disk přišel do kontaktu s vodou či ohněm. Nezapínejte jej! [1]

11 11 Jiné typy ohrožen ení Přesměrování připojení. Samovolné otvírání nežádouc doucích ch stránek nek. Zhoršen ení funkce některých n i freewarových produktů vypalovaní,, Office Zasílání údajů o aktivitách uživatele u viz kontroverzní Genuine. Skenování a zasílání obrazovky nebo klávesnice vesnice.

12 12 Možnosti obrany Detekce možnost ností napadení přes síť. s Detekce bezpečnosti lokáln lních PC. Ochrana citlivých dat. Odstraňov ování stop. Detekce cizích ch aktivit.

13 13 Odstraňov ování stop Důležitou aktivitou informační bezpečnosti je odstraňov ování stop po činnosti na PC. Odstraňov ování stop znemožň žňuje útočníkovi rekonstrukci dat ze smazaných zdrojů obdoba skartací u papírových nosičů čů. Týká se veškerých aktivit na sítis ti, ale i mazání registrů a totáln lní mazání souborů,, adresářů a disků.

14 Bezpečnost sítěs 14 a PC - hlídac dací program Jednou z možností ochrany PC a sítě je využití hlídacích programů. Využití těchto programů může kolidovat s ochranou soukromí. Mají však řadu předností. Jedním z volně šiřitelných programů této řady je Hlídací pes 2002, který vám pomůže ochránit váš počítač. Je kompletně skrytý, není vytvořen žádný viditelný instalační adresář, ani položka v menu Start - automaticky se spouští při startu počítače. Vstup do administrace programu Hlídací pes je pouze za pomocí klávesové zkratky a program je samozřejmě chráněn heslem. V případě systému Windows Vista a Windows 7 je nutný počítač s procesorem o rychlosti 1 GHz nebo vyšší a pamětí RAM o velikosti 1 GB nebo větší. [2]

15 15 Hlídac dací pes - Zabezpečuj ují se funkce Zákaz spouštění všech programů kromě povolených, zákaz instalace nových programů, zákaz přístupu na zadané internetové adresy, zákaz skrývání adresářů, zákaz přístupu, k Ovládacím panelům. [2]

16 16 Hlídac dací pes - Zabezpečuj ují se funkce Zákaz tisku, ochrana ikon na Ploše, ochrana souborů, se zadanou příponou proti změnám a vymazání, automatické vypínání počítače a Hlídacího psa, správa systémových politik. [2]

17 17 Hlídac dací pes řada omezení: omezení přístupu uživatele k počítači, omezení spouštění programů, omezení přístupu k souborům, omezení přístupu k disketové mechanice, omezení doby připojení přes (Dial-Up) modem, omezení CD mechaniky. [2]

18 Hlídac dací pes - Sledování 18 Otevření, vytvoření, vymazání souborů a adresářů, spuštěné programy, napsaný text v programech, navštívené internetové adresy a jejich titulky, připojení modemu, použité CD disky. [2]

19 Hlídac dací pes - Sledování 19 Vložení textu do schránky, přístup z tohoto počítače na síť, přístup z okolních počítačů přes síť na tento počítač, volné místo na pevných discích, tisk na tiskárně, využití procesoru. [2]

20 Bezpečnost sítěs a hlídac dací program Síťová verze je určena pro použití programu Hlídací pes na větším počtu počítačů v lokální síti založené na TCP/IP. Výrazně usnadňuje instalaci na jednotlivé počítače a nabízí vzdálenou správu nastavení a souborů se záznamy. Její použití je tedy vhodné již ode dvou nebo tří počítačů. Tuto verzi je vhodné použít: potřebujete-li zabezpečit větší množství počítačů, pro potřeby většího utajení, samotná klient instalace je méně nápadná a pro získání záznamů není nutný přístup na sledovaný počítač, když počítač nemá disketovou mechaniku, protože disketa je vyžadována pouze při instalaci serveru programu Hlídací pes. [2]

21 Ochrana dat v souborech a archivech Ochranu dat lze rozdělit na: Vnější pomocí prostředků mimo software, ve kterém byl soubor nebo archiv vytvořen. Lze využít nástrojů pro omezení přístupu nebo ochrany dat v systému nebo speciální software. Vnitřní pomocí software, ve kterém byl soubor nebo archiv vytvořen. Mimo kódování a ochranu heslem jsou k dispozici nástroje pro obnovu, u archivů kontrolní funkce a možnosti rozdělení na části u některých archivačních programů.

22 Ochrana souborů heslem Mimo klasických možností ochrany heslem, které lze odstranit pomocí specielního software, existuje řada freewarových produktů pro ochranu souborů heslem. Jednou ze zajímavých možností včetně ochrany složek a USB disků je jednoduchý program FlashCrypt s velice silnou šifrou. Program FlashCrypt si můžete zcela zdarma stáhnout z webu. Instalační soubor má jen 1 MB, jeho stažení proto bude velmi rychlé i v případě, že máte pomalejší připojení k internetu. Podobně rychlá je i instalace programu a nebude vyžadovat žádná speciální nastavení. Program se po odsouhlasení licenční smlouvy nainstaluje do obvyklé složky programů Program Files. Vzhledem k tomu, že program je vlastně pouhým rozšířením průzkumníka Windows, nenajdete po instalaci na Ploše zástupce pro jeho spuštění ani prostředí pro další úpravy. [3]

23 Ochrana souborů ve složce heslem Práce s programem FlashCrypt je mimořádn dně jednoduchá. Vyberte složku, jejíž obsah chcete chránit před nežádoucím přístupem a klepněte na ni pravým tlačítkem myši. Z místní nabídky vyberte volbu Protect with FlashCrypt (Chránit pomocí FlashCryptu). Votevřeném okně zadejte do pole Enter Password bezpečné heslo a zopakujte jej v poli Confirm password. Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko Protect. Ochrana heslem se uloží a okno pro zadání hesla se automaticky zavře. Ikonu složky doplní piktogram CF, podle kterého poznáte, že je ochrana aktivní.

24 Ochrana souborů ve složce heslem Práce s programem FlashCrypt je mimořádn dně jednoduchá. Otevření složky je nyní podmíněno zadáním správného hesla. Poklepáním na zamčenou složku se vám zobrazí okno pro jeho zadání. Vpřípadě, že zadáte správné heslo, obsah složky vám bude přístupný. Vopačném případě vám bude přístup odmítnut. Ochrana je jednorázová po odemčení se musí opakovat. [3]

25 Zapomenuté heslo? Program Safetica si kromě zabezpečení konkrétní složky poradí i se šifrováním přenosných USB disků, dokáže vytvářet a chránit celé diskové oddíly a nabízí i kompletní správu hesel. Instalace programu, stejně jako jeho prostředí je kompletně v češtině, ale pokud jej chcete vyzkoušet, postupujte opatrně. Dokonalá spolehlivost šifry se může rychle obrátit proti vám, pokud si nezapamatujete správné heslo. Program proto nabízí zvláštní možnost - vygenerovat bezpečnostní dešifrovací klíč. S jeho pomocí se ke svým datům dostanete i v případě, že heslo zapomenete. Klíč je nezbytné uložit na zvlášť bezpečné místo. [3]

26 Úkoly pro samostatnou práci 1. Na vlastním m HW otestujete hlídac dací program a výstřižek se zvolenou statistikou vložíte do KP. 2. Otestujte ochranu souborů heslem a výstřižek dialogového okna s testovanou možnost ností ochrany vložte do KP. 3. Otestuje možnosti ochrany archivů heslem vnitřními prostředky ochrany výstřižek dialogového okna s testovanou možnost ností ochrany vložte do KP.

27 Zdroje doplňuj ující studijní literatura: 1. Typy poškození dat. <i>http://www.datahelp.cz</i> [online] [cit ]. Dostupné z: 2. Hlídací pes [online] [cit ]. Dostupné z: 3. Ochrana souborů heslem prakticky. [online] [cit ]. Dostupné z:

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

STK Tisky. Dokumentace a uživatelská příručka (aplikace ver. 1.1.5) www.hofri.eu

STK Tisky. Dokumentace a uživatelská příručka (aplikace ver. 1.1.5) www.hofri.eu STK Tisky Dokumentace a uživatelská příručka (aplikace ver. 1.1.5) www.hofri.eu Jiří Hofrichter Lipová 3 747 14 Ludgeřovice IČ: 76107434 e-mail: hofrichter@hofri.eu tel: +420 737 556 711 icq: 368 283 738

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

nadstavba základního kurzu

nadstavba základního kurzu 1 Správa a údržba PC nadstavba základního kurzu 2 OBSAH Práce s PC a jeho údržba... 3 Průzkumník... 3 Ovládání programu Průzkumník... 3 Total commander... 8 Přenos souborů mezi počítači - FTP... 11 Komprese

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat Ochrana dat 1 Ochrana dat Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností uživatele výpočetní techniky. Vaše data, uložená v počítači, jsou různě důležitá. Od souborů, které jste jednou uložili a dnes

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Aplikovaná informatika Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Aplikovaná informatika Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Aplikovaná informatika Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy práce s PC Programy pro správu souborů Učební text pro předmět U051 Mgr. Lea Nedomová Praha 2008 Programy pro správu souborů 3 Obsah 1.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka i Obsah Úvod 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkce...8 Použití programu SecurityCenter...9 Záhlaví...9 Levý sloupec...9 Hlavní podokno...10 Vysvětlení ikon programu SecurityCenter...11

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64 Obsah 1 Instalace... 2 1.1 Obsah dodávky novým zákazníkům... 2 1.2 Obsah dodávky stávajícím zákazníkům... 4 1.3 Druhy informací... 5 1.4 Požadavky na hardware a software... 7 1.5 Varianty instalace...

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Petr Gregor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více