Module 1: Windows WXP/W7 ZÁKLADY PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ OBSAH. 1. ročník forma studia: denní / dálková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Module 1: Windows WXP/W7 ZÁKLADY PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ OBSAH. 1. ročník forma studia: denní / dálková"

Transkript

1 ZÁKLADY PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ 1. ročník forma studia: denní / dálková OBSAH Modul 1: Windows Modul 2: Instalace Windows Modul 3: Konfigurace Windows Modul 4: Záloha a obnova dat Modul 5: Správa uţivatelských účtů Modul 6: Správa disků ve Windows Modul 7: Uţivatelské skupiny Modul 8: Správa dat pomocí systému NTFS Modul 9: Síťový přístup k souborům Modul 10: Konfigurace síťového tisku Modul 12: Monitorování systému FAQ 2 Module 1: Windows WXP/W7 3 1

2 Funkce operačního systému Hardware Management Software Management Operating System Memory Management Microsoft Windows 2000 Data Management 4 Základní rysy Windows 2000/XP/Vista/W7 Memory Support Multitasking Operating System Plug and Play Microsoft Windows File Systems NTFS 5 MULTITASKING KOOPERATIVNÍ (NEPREEMPTIVNÍ) PREEMPTIVNÍ 6 2

3 Souborový systém NTFS - vlastnosti Zabezpečení souborů a sloţek Komprese souborů Diskové kvóty Šifrování souborů Ţurnálování Dlouhá jména souborů (max. 255) Max. velikost oddílu na základním disku je 2TB Max. velikost souboru je16 TB 7 Uţivatelské rozhraní Grafické uţivatelské rozhraní (GUI) Textové uţivatelské rozhraní (TUI) Příkazový řádek (CLI) 8 Verze Windows XP Workstation 9 3

4 Verze Windows 7 Workstation Module 2: Instalace Windows 12 4

5 Minimální HW poţadavky pro instalaci Win 7 CPU Memory Hard Disk Space 32 bit 1 GHz a vyšší Display Windows 7 (32bit) 1 GB RAM Windows 7 (64bit) 2 GB RAM 16 GB Hard Disk Space 64 bit 20 GB Překontrolovat HW na Seznamu podporovaného hardwaru (HCL - Harware Compatibility List) 13 HW omezení pro systém WXP CPU Memory Hard Disk Space max. 2 CPU Windows 2000/XP Professional max. 4 GB 2.0 TB 14 HW omezení pro systém WIN 7 CPU Memory Hard Disk Space 2.0 TB Více jádrové procesory: 32 bit - max. 32 jader 64 bit max. 256 jader PC s více CPU: Home 1 CPU Prof./Ultim./Entr. - 2 CPU Windows 7 32bit max. 4 GB 64bit Home 16 GB Prof./Ultim./EntrPr. 192 GB 15 5

6 Určení diskového oddílu Create New Partition on Unpartitioned Hard Disk Create New Partition on Partitioned Hard Disk Install on Existing Partition Delete Existing Partition to Make Disk Space Available 16 Completing a Pre-Installation Checklist Determine the Operating System to Install Verify Hardware Supported Verify That Hardware Meets Minimum Requirements Verify Minimum Available Disk Space For Partition Select File System for the Windows Partition Set Workgroup Name Create Local UserAccount in the Computer Create Password for the Local Administrator Account 17 Running the Setup Program To Run the Setup Program Start the computer from the compact disc Select to install a new copy of Windows Read and accept the licensing agreement Select the partition on which to install Select the file system 18 6

7 Completing the Setup Wizard To Complete the Setup Wizard Change regional settings (if necessary) Enter your name and organization Enter the computer name and password for local Administrator account Select date and time settings 19 Installing Network Components To Install Network Components Choose a network setting Provide a workgroup or name domain name Enter Click Finish local Administrator to restart the account computer and password Configure the network ID for the computer

8 Module 3: Konfigurace Windows 22 Overview Configuring and Managing Hardware Configuring Display Options Configuring System Settings Configuring the Desktop Environment Configuring Internet Options for Client Computers 23 Configuring and Managing Hardware Installing Hardware Updating Drivers Managing Driver Signing 24 8

9 Installing Hardware 1 Connect the device to your computer. 2 Load the appropriate device drivers for the device. 3 Configure device properties and settings, if necessary. 25 Updating Drivers To Update a Driver Start the Device Manager Open the Properties of Device to Update Run the Update Device Driver Wizard 26 Managing Driver Signing System Properties General Network Identification Hardware User Profiles Advanced Hardware Wizard Driver Signing Options The Hardware wizard helps you install, uninstall, To ensure repair, their integrity, all files on the Windows 2000 CD are unplug, eject, and configure your hardware. digitally signed by Microsoft and are automatically verified during Setup. Hardware When Wizard... you install new software, the following verification settings will be used. Device Manager File signature verification The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change Ignore the - Install all files, regardless of file signature properties of any device. Warn - Display a message before installing an unsigned file Driver Signing... Device Manager... Block - Prevent installation of unsigned files Hardware Profiles Hardware profiles provide a way for you to set Administrator up and store option different hardware configurations. Apply setting as system default Hardware Profiles... OK Cancel OK Cancel Apply 27 9

10 Configuring Display Options Configuring the Display Configuring Multiple Monitors 28 Configuring the Display Display Properties Background Screen Saver Appearance Web Effects Settings Display: Default Monitor on ATI Technologies 3D RAGE PRO AGP 2X Colors Screen area Less More 800 by 600 pixels Troubleshoot... Advanced... OK Cancel Apply 29 Configuring Multiple Monitors Display Properties Background Screen Saver Appearance Web Effects Settings Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors. Primary Display Secondary Display Display: 2. Default Monitor on 3dfx Interactive, Inc. Voodoo3 Colors True Color (32 bit) Screen area Less 800 by 600 pixels More Use this device as the primary monitor. Extend my Windows desktop onto this monitor. Identify Troubleshoot... Advanced... OK Cancel Apply 30 10

11 Configuring System Settings Modifying Environment Variables Modifying Startup and Recovery Options 31 Modifying Environment Variables Environment Variables User variables for administrator System Properties General Network Identification Hardware User Profiles Advanced Variable TEMP TMP Value Performance C:\Documents and Settings\admini... Performance options control how applications use memory C:\Documents and Settings\admini... which affects the speed of your computer. Performance Options Environment Variables New... Edit... Delete Environment variables tell your computer where to find certain types of information. System variables Variable Value Environment Variables ComSpec C:\WINNT\system32\cmd.exe Startup and Recovery NUMBER_OF 1 Startup and recovery options tell your computer how to OS Windows_NT start and what to do if an error causes your computer to Os2LibPath C:\WINNT\system32\os2\dll; stop. New... Edit... Delete Startup and Recovery OK Cancel OK Cancel Apply 32 Modifying Startup and Recovery Options Startup and Recovery System Properties System startup General Network Identification Hardware User Profiles Advanced Default operating system Performance Microsoft Windows 2000 Advanced Server /fastdetect Performance options control how applications use memory which affects the speed of your computer. Display list of operating systems for 30 seconds Performance Options System Failure Write an event to the system log Environment Variables Environment variables tell your computer where to find Send an administrative alert certain types of information. Automatically reboot Environment Variables Write Debugging Information Startup and Recovery Kernel Memory Dump Startup and recovery options tell your computer how to Dump File: start and what to do if an error causes your computer to stop. %SystemRoot%\MEMORY.DMP Startup and Recovery Overwrite any existing file OK Cancel OK Cancel Apply 33 11

12 Configuring the Desktop Environment Configuring Regional Options Configuring Accessibility Options Managing Applications 34 Configuring Regional Options Regional Options General Numbers Currency Time Date Input Locales General Numbers Currency Time Date Input Locales Settings for the current user Many programs support international settings for numbers, currencies, times, and dates. Set the locale in order to use the standard settings. Your locale (location): English (United States) Language settings for the system Your system is configured to read and write documents in multiple languages. Arabic Armenian Baltic Central Europe Cyrillic Set default Advanced OK Cancel Apply 35 Configuring Accessibility Options Accessibility Options Keyboard Sound Display Mouse General StickyKeys Use StickyKeys if you want to use Shift, Ctrl, or Alt key by pressing one key at a time. Use StickyKeys Settings... FilterKeys Use FilterKeys if you want Windows to ignore brief or repeated keystrokes, or slow the repeat rate. Use FilterKeys Settings... ToggleKeys Use ToggleKeys if you want to hear tones when pressing Caps Lock, Num Lock, and Scroll Lock. Use ToggleKeys Show extra keyboard help in programs Settings... OK Cancel Apply 36 12

13 Managing Applications 1 Preparation Identify products that will work on the Windows 2000 platform 2 Installation Install applications or Windows Installer packages from a compact disk, a network, or the Internet 3 Management Use Add/Remove Programs to manage applications on client computers 37 Configuring Internet Options for Client Computers Changing the Home Page Caching Temporary Internet Files Configuring Proxy Server Settings Setting Security Levels for Web Content Zones

14 Module 4: Zálohování a obnova dat a systému 40 Přehled záloh dat a jejich obnovy Data Backup Data Cílem zálohování dat je jejich obnova při ztrátě či poškození Pro zálohování a obnovu dat jsou vyţadovány patřičná oprávnění a uţivatelská práva Data Corruption Restore Data Data Data Data Data 41 Zálohování Nástroj Backup umoţňuje vytvořit kopii informací na pevném disku. V případě, ţe jsou původní data na pevném disku náhodně vymazána, přepsána nebo jsou nepřístupná z důvodu selhání pevného disku, můţete pomocí kopie ztracená či poškozená data obnovit. Program Backup podporuje pět způsobů zálohování dat v počítači nebo síti. Zálohování kopírováním Denní zálohování Rozdílové zálohování Přírůstkové zálohování Normální zálohování 42 14

15 Example 2 Example 1 Typy zálohování Type Backs up Clears marker Normal Selected files and folders Yes Kopírováním Selected files and folders No Diferenciální Inkrementální Denní Selected files and folders that changed since the last backup Selected files and folders that changed since the last backup Selected files and folders that changed during the day No Yes No 43 Typy zálohování Normální zálohování zálohuje všechny vybrané soubory a označí každý soubor jako zálohovaný zaškrtnutí u atributu Archivovat bude zrušeno Rozdílové zálohování (Diferenciální) zálohuje pouze soubory vytvořené nebo změněné od posledního normálního nebo přírůstkového zálohování zálohované soubory nejsou označeny jako zálohované zaškrtnutí atributu Archivovat nebude zrušeno Přírůstkové zálohování (Inkrementální) zálohuje pouze soubory vytvořené nebo změněné od posledního normálního nebo přírůstkového zálohování zálohované soubory jsou označeny jako zálohované zaškrtnutí u atributu Archivovat bude zrušeno 44 Příklad zálohovacího plánu Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday N D D D D N I I I I N Normal (Clears Markers) D Differential I Incremental (Clears Markers) 45 15

16 Kombinace typů zálohování V případě normálního zálohování je k obnovení všech souborů třeba jen poslední kopie záloţního souboru nebo pásky. Normální zálohování se obvykle provádí při prvním vytvoření zálohovacího skladu. V případě kombinace normálního a přírůstkového zálohování chcete daná data obnovit, bude třeba mít sklad posledního normálního zálohování a všechny sklady přírůstkového zálohování. Pokud jste provedli kombinaci normálního a rozdílového zálohování, obnovení souborů a složek vyžaduje, aby bylo k dispozici poslední normální a poslední rozdílové zálohování. 46 Obnovení systému Obnovení systému je součást systému Windows umožňující obnovit v případě výskytu problémů dřívější stav systému bez ztráty osobních datových souborů. Nástroj Obnovení systému sleduje změny v systémových a ve vybraných aplikačních souborech a automaticky vytvoří body obnovení. Body obnovení umoţňují vrátit systém do některého z dřívějších stavů. Body se vytváří denně a v době významných událostí v systému (instalace aplikace nebo ovladače). Lze kdykoli vytvořit vlastní body obnovení. 47 Zálohování celého obsahu disku či oddílu Lze zálohovat kompletní obsah pevného disku včetně systémového (s OS a instalovanými aplikacemi) Po havárii disku lze obnovit na nový disk kompletní obsah ze zálohy (není nutná opětovná instalace) Po havárii systémového oddílu lze kompletně obnovit jeho obsah ze zálohy (není nutná opětovná instalace) Spolehlivější neţ nástroj Obnovení systému Vhodný SW: Acronis True Image Home Norton Ghost 48 16

17 Úloţiště pro záloţní kopie CD/DVD (malá kapacita, nutné vypalování, možnost poškození média) BlueRay disky Externí paměťové médium flash disky pro malý objem dat externí pevné disky pro větší objem dat (rozhraní USB) síťový disk NAS server 49 Zálohování po síti síťový externí pevný disk připojení do sítě pomocí konektoru RJ45 (UTP) připojení v LAN rychlostí až 1 Gb/s nabízí vysokou kapacitu (2 TB 6 TB) obsahuje dva samostatné pevné disky, jejichž obsah se zrcadlí (RAID 1) 50 Zálohování po síti NAS server síťové úloţiště Obdoba síťového disku, ale s podporou dalších fcí. (WEB server, FTP server, ) připojení do sítě pomocí kabelu UTP (konektor RJ45) Podpora vysokorychlostní sítě GLAN (1000 Mb/s) nabízí vysokou kapacitu (2 TB 6 TB) obsahuje dva samostatné pevné disky zapojení do RAID 1, jeden disk lze použít pro zrcadlení druhého ochrana ztráty dat zapojení bez zrcadlení do RAID 0, využije se souhrnná kapacita obou disků není ochrana ztráty dat 51 17

18 Vzdálené zálohování Důleţitá data je vhodné umístit mimo počítač (byt, kancelář,...) poţár, zloději, povodně aj. Existují sluţby pro zálohování na dálku po internetu Data jsou uloţena v šifrované podobě 52 Zrcadlení dat Pevný disk není nejspolehlivější HW pro uloţení dat Havárii HD nelze zabránit U stolních PC lze vyuţít technologii RAID 1 RAID 1 je podporována některými základními deskami Dva totoţné HD, jejichţ obsah se vzájemně zrcadlí Při selhání jednoho disku, počítač dále pracuje s druhým, vadný disk se vymění bez ztráty dat RAID 1 - Mirroring normální data redundantní data

Název podkapitoly 5 Děkuji Miloslavu Doubravovi z firmy Hewlett-Packard za zapůjčení výkonných pracovních stanic COMPAQ EVO a další počítačové techniky. Obsah 7 Obsah Úvod... 23 Windows Server 2003...

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

Co je nového SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011

Co je nového SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011 Co je nového SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011 Obsah Právní ustanovení...iii Úvod...v 1 Enterprise PDM...6 Průzkumník souborů a doplňkový modul SolidWorks...6 Nabídky Enterprise PDM...6 Rozšířená funkce vyhledávání...9

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Petr Gregor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom - 1 - Obsah 1 ÚVOD K SOFTWARU DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

Více

Podrobný start systému Windows 2000/XP a řešení možných chybových stavů

Podrobný start systému Windows 2000/XP a řešení možných chybových stavů Podrobný start systému Windows 2000/XP a řešení možných chybových stavů Semestrální projekt předmětu OS1 Vypracoval(a): Jana Molnárová Obor: AI Forma: Kombinovaná Ročník: 1 Datum: 10. 12. 2007 E-mail:

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zálohování a archivace dat v datových centrech v podnikovém prostředí Backup and archiving

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

Příručka uživatele sítě

Příručka uživatele sítě Víceprotokolový interní tiskový server Příručka uživatele sítě QL-1060N Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku. CD na kterém je tento návod uložte na vhodné místo, abyste do něj mohli

Více

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií O!PLAY MINI Uživatelská příručka CZ6072 První vydání Listopad 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Katedra informačního inženýrství

Katedra informačního inženýrství Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Bakalářská práce Administrace SUSE Linuxu Jiří Malák 2009 ČZU v Praze !!! Místo této strany vložíte zadání

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro EMTEC MOVIE CUBE S800H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PCE-N53. Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka

PCE-N53. Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka PCE-N53 Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka CZ7147 / Únor 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Obsah. český manuál 2 / 76

Obsah. český manuál 2 / 76 ČESKÝ MANUAL R2750 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Obsah balení... 4 1.3 Varování... 5 1.4 Připojení... 7 1.5 Napajení On (zapnuto) / Off (vypnuto)... 13 1.6 Jazyk v menu... 14 1.7 HDD Format...

Více