Síťový videorekordér Absolution

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síťový videorekordér Absolution"

Transkript

1 Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka

2 Obsah 1. Bezpečnostní upozornění Poznámky Základní informace o produktu Charakteristika Vlastnosti Instalace Ovládací prvky Myš Způsob zadávání dat Zapnutí a vypnutí zařízení Ikony Živé zobrazení Nastavení IP kamer Geovision Navigační a ovládací prvky Hlavní nabídka Popis hlavního menu Vyhledávání Video Záznam Síť Nastavení PTZ Poplach Systém Vypnutí WEB&CLIENT WEB FUNKCE DDNS FUNKCE MAPOVÁNÍ PORTŮ NTP FUNKCE PTZ HLASOVÝ INTERCOM REDUNDANCE DISKŮ S.M.A.R.T VÝPOČET KAPACITY DISKU... 50

3 1. Bezpečnostní upozornění Seznamte se s následujícími bezpečnostními opatřeními, abyste zabránili možnému poškození nebo ztrátě dat, způsobeného nesprávným používáním. Rekordér musí být provozován v prostředí s vhodnou teplotou a vlhkostí. Neinstalujte rekordér ve vlhkém, špinavém nebo zakouřeném prostředí. Pro instalaci je požadován pevný povrch. Nezakrývejte žádný z ventilačních otvorů. Při instalaci dodržujte výrobcem doporučený postup. Dbejte, aby nedošlo k rozlití tekutiny na přístroj. Neumisťujte dovnitř přístroje žádná další zařízení. Nerozebírejte přístroj. Použijte výrobcem doporučený typ pevného disku. 2. Poznámky Ačkoliv byla přípravě této uživatelské příručky věnována velká péče, může obsahovat nepřesné údaje nebo tiskové chyby. Tato příručka, případně i specifikace jednotlivých produktů, mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Při problémech se zařízením kontaktujte vašeho dodavatele nebo autorizované servisní středisko. 3. Základní informace o produktu 3.1. Charakteristika Tento síťový videorekordér je výkonný přístroj pro záznam obrazu a zvuku v dohledových aplikacích. Využívá kompresního algoritmu H.264, záznam na pevný disk, přenos po TCP/IP sítích, operační systém založený na Linuxu a řadu dalších pokročilých technologií, díky čemuž nabízí spolehlivý a stabilní provoz a vysokou kvalitu obrazu. Tyto přístroje podporují synchronizovaný záznam obrazu a zvuku, přehrávání a sledování. Systém může být také plně ovládán prostřednictvím sítě Vlastnosti ŽIVÉ SLEDOVÁNÍ Síťové RJ45 rozhraní, synchronizovaný výstup na TV, VGA a HDMI. KOMPRESE Video kompresní algoritmus H.264, zvuková komprese G.711, podpora rozlišení až 5 MPix. ZÁZNAM Podporovány jsou záznamové režimy pro manuální, plánovaný, poplachový záznam a záznam po detekci pohybu. Záznam na SATA disky, podpora technologie S.M.A.R.T. Zálohování na USB nebo přes síť.

4 PŘEHRÁVÁNÍ Vyhledávání záznamů podle různých hledisek, lokální nebo síťové přehrávání; podpora současného přehrávání více kanálů současně, podpora zrychleného, zpomaleného přehrávání a přehrávání zpět a po snímcích. Podpora přehrávání přesného časového úseku. OVLÁDÁNÍ KAMERY A VSTUPY/VÝSTUPY Vzdálené ovládání otočných kamer, vícekanálové rozhraní poplachových vstupů pro připojení různých zabezpečovacích zařízení, poplach při detekci pohybu, ztrátě videosignálu a zakrytí kamery, vícekanálový poplachový výstup, propojení poplachů a ovládání osvětlení. KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 pro připojení různých zálohovacích zařízení; standardní rozhraní Ethernet, pracující s různými protokoly SÍŤOVÉ PROTOKOLY Podpora TCP/IP, UDP, RTP/RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP a dalších; podpora sledování přes síť v reálném čase, ovládání záznamu, přehrávání a otočných kamer; vestavěný WEB server; přímý přístup z prohlížeče Internet Explorer. PROVOZNÍ REŽIMY Ovládání zařízení z čelního panelu, myší nebo dálkovým ovladačem. Jednoduché a intuitivní grafické uživatelské rozhraní Instalace Kontrola NVR a příslušenství Pečlivě prosím zkontrolujte obsah balení. Chybí-li některá z položek, kontaktujte prosím svého dodavatele Instalace pevného disku Připravte si prosím křížový šroubovák. Upozornění: Počet připojitelných pevných disků se u jednotlivých modelů liší. Více informací naleznete v technické specifikaci konkrétního modelu. Maximální kapacita pevných disků je 4 TB. Po vyšroubování dvou šroubů po stranách kovového horního krytu jej sejměte. Položte pevné disky na spodní plochu a upevněte je šrouby. Připojte disky k datovým a napájecím kabelům. Vraťte zpět horní kryt a přišroubujte jej. Varování: Používejte jen pevné disky, doporučené výrobcem. Při spuštění bude pevný disk automaticky naformátován a případná na něm uložená data smazána. Dosažitelná doba záznamu závisí na kapacitě pevných disků a nastavení rekordéru (parametry záznamu, parametry komprese). Podrobnosti naleznete v kapitole 7.2.

5 Zapojení kabeláže Připravte si kameru, monitor, datový kabel, napájecí zdroj, myš a případně další kabely. Umístěte NVR do horizontální polohy a připojte kabel počítačové sítě do RJ45 rozhraní. Připojte kameru do sítě a vyhledejte ji pod požadovaným protokolem (např. Onvif). Zapojte monitor do video výstupu. Myš musí být s rozhraním USB. Zapojte ji do zadního USB konektoru. Připojte napájecí zdroj. Varování: Používejte jen originální napájecí zdroj nebo zdroj se shodnými parametry Ovládací prvky Zadní panel Číslo Název Funkce 1 Video výstup Výstup video 2 Síť RJ-45 3 VGA VGA výstup 4 Vstup napájení 12 V ss. 5 HDMI HDMI výstup 6 Audio Audio vstup a výstup 7 USB 2x USB port 3.5. Myš Myš připojte k USB rozhraní na zařízení. Kliknutí levým tlačítkem Pokud není uživatel přihlášen, zobrazí se nejdříve přihlašovací dialog. Během sledování v reálném lze vstoupit do hlavního menu kliknutím levým tlačítkem myši. Kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu Volby vstoupíte do hlavního menu. Provedení příkazu po kliknutí na ovládací prvek. Změna stavu zaškrtávacího pole nebo dynamického detekčního bloku. Rozbalení seznamu v rozbalovacím poli.

6 V režimu 3D PTZ provede kliknutí a tažení myší z levého horního rohu pravého dolního rozšíření, tažení opačným směrem zúžení pohledu. Podrobnosti naleznete v kapitole PTZ. Dvojklik levým tlačítkem Výběr a potvrzení nebo otevření, např. dvojklik pro přehrání videa. V režimu rozdělené obrazovky (multi-screen) způsobí dvojklik na některém z kanálů jeho zobrazení v režimu jedné obrazovky. Dalším dvojklikem se obnoví předchozí rozdělení obrazovky. Kliknutí pravým tlačítkem Na obrazovce sledování vyvolá kontextové menu. Při zobrazeném menu jej ukončí bez uložení dat. Otáčení kolečkem Zvýšení nebo snížení hodnoty v číselném poli, přepínání voleb v rozbalovacím poli. Posun nahoru a dolů v seznamu. 3D zoom u PTZ telemetrie. Pohyb myší Pohyb vybraných ovládacích prvků na aktuálních souřadnicích. Tažení myší Výběr oblasti detekce pohybu. Nastavení oblasti zakrytí. 3D zoom PTZ telemetrie 3.6. Způsob zadávání dat Ve vstupních políčkách můžete zadávat číslice, symboly a malá nebo velká písmena. Kliknutím levým tlačítkem myši vyberte požadovaný znak. Znak slouží ke smazání předcházejícího znaku (backspace), znak _ je mezerník. Rozhraní pro zadávání písmen, číslic a symbolů 3.7. Zapnutí a vypnutí zařízení Zapnutí Za předpokladu, že je rekordér nainstalován správně, nastartuje po zapnutí napájení a rozsvícení kontrolky napájení automaticky.

7 Při zapínání rekordér detekuje hardware a tento proces trvá přibližně 20 sekund. Po detekci se ozve zvuk bzučáku a systém přejde do živého zobrazení v režimu rozdělené obrazovky. V této chvíli jej uživatel může začít ovládat. Pokud je v čase spuštění naplánován záznam, začne rekordér automaticky nahrávat. Poznámka: Napájecí zdroj musí vyhovovat specifikaci DVR, jakékoli alternativy nejsou přípustné Vypnutí [Hlavní menu] [Vypnutí] [Vypnutí]

8 Poznámka: Při výměně pevného disku vždy zařízení vypněte a odpojte napájení Obnova po výpadku napájení Při spouštění po výpadku napájení nebo násilném vypnutí rekordér uloží záznam před výpadkem a poté se vrátí do normálního provozního režimu Ikony Stavové ikony : Záznam : Ztráta videosignálu : Detekce pohybu : Zámek kanálu : Upravuje velikost loga lokálního audio záznamu : Přepínání obrazovky Provozní ikony : Není zvoleno : Zvoleno : Rozbalovací menu : Potvrzení změn / vstup do menu : Stornování změn / odchod z menu

9 : Uložení parametrů : Obnovení továrního nastavení, návrat k poslednímu souboru parametrů před jejich změnou. : Kopírování aktuálního nastavení do dalších kanálů 3.9. Živé zobrazení : Vstup do konfiguračního menu Po spuštění přejde NVR do režimu živého zobrazení. Na obrazovce jsou zobrazeny datum, čas, názvy kanálů a ikony, indikující stav záznamu a poplachu. Zobrazené video kanály je možné přepínat myší. Pokud je nastaveno zobrazování zpráv na obrazovce u externích poplachů, ztráty videosignálu, zakrytí kamery, detekci pohybu, síťovém poplachu nebo konfliktu IP, zobrazí se při výskytu takového poplachu okno se stavem poplachů Nastavení IP kamer GeoVision Přejděte na webové rozhraní IP kamery (zadáním IP adresy do prohlížeče)

10 Rozklikněte menu Události a hlášení. Klikněte na záložku RTSP. Aktivujte RTSP. Nastavte port z 8554 na 554. Zakažte ověření a klikněte na použít.

11 4. Navigační a ovládací prvky 4.1. Hlavní nabídka Kliknutí pravým tlačítkem myši vyvolá hlavní nabídku menu Přepínání zobrazení Položky Pohled přepínají předdefinovaný počet zobrazovaných video panelů na obrazovce (1 nebo 4). Maximální počet současně zobrazených panelů je Ovládání PTZ Ovládání PTZ telemetrie vybrané kamery. Parametry PTZ, jako je komunikační rychlost, adresa nebo počet bitů, musí být předem nastaveny. Viz kapitola Nastavení barev Volba zpřístupňuje u vybraného zobrazovaného vstupu možnost nastavení parametrů barevnosti (odstín, jas, kontrast, saturace). Lze definovat dva rozdílné časové úseky pro nejkvalitnější zobrazení ve dne i v noci. Zařízení pak automaticky přepíná do předvoleného zobrazení podle nastavených časů. Nastavení časového úseku je nutné aktivovat pomocí příslušného zaškrtávacího políčka.

12 Hledání záznamu Viz kapitola Manuální záznam. Pro spuštění této funkce musí mít operátor oprávnění k nahrávání záznamu. Při zobrazeném živém náhledu klikněte na [Manuální záznam]. Zobrazí se okno nastavení manuálního záznamu. [ Plán ] Záznam podle předdefinovaných parametrů. (Obvykle detekce pohybu a poplachu.) [ Manuální ] Má vyšší prioritu. Nezáleží na aktuálním nastavení kanálu, stisknutí tlačítka Manuální spustí záznam. [ Stop ] Zastavení záznamu všech kanálů. Pro změnu nastavení zatrhněte nebo zrušte zatržení políčka pro požadovaný kanál. Prázdné políčko indikuje, že kanál není zaznamenáván. Zatržené políčko znamená, že kanál je zaznamenáván. Změnu nastavení lze provést kliknutím myši. Zatržení políčka Vše mění nastavení záznamu pro všechny kanály Hlavní menu Výběr položky Hlavní menu vyzve k zadání uživatelského jména a hesla. Pokud jsou údaje správné, tlačítkem [OK] vstoupíte do hlavního systémového menu.

13 Předdefinovaní uživatelé: Typ uživatele Jméno Výchozí heslo Administrátor admin Uživatel user Skrytý default default Zabezpečení hesla: po třech neúspěšných zadáních hesla dojde ke spuštění poplachu a po pěti neúspěšných přihlášeních k uzamknutí systému na 30 minut. Informace o tom, jak přidávat skupiny a uživatele a měnit uživatele a jejich hesla, viz kapitola Popis hlavního menu Nástroje hlavního menu umožňují vyhledávání, konfiguraci systému, zálohování, prohlížení logů, údržbu a vypnutí systému. [ Vyhledávání ] Vyhledávání záznamu podle typu, kanálu, času a jeho přehrávání. [ Video ] Nastavení a připojení IP kamer. [ Záznam ] Nastavení a plán záznamu. [ Síť ] Síťová nastavení, nastavení IP adresy, pokročilá síťová nastavení, P2P [ Nastavení PTZ ] Nastavení PTZ

14 [ Poplach ] Nastavení detekce pohybu a všech poplachových událostí, vstupů / výstupů. [ Systém ] Zobrazení systémových logů, statistiky datových přenosů, nastaveni výchozích hodnot systému, automatická údržba systému. [ Vypnutí ] Odhlášení nebo přepnutí uživatele, restart nebo vypnutí systému Vyhledávání V obrazovce živého náhledu kliknutím pravým tlačítkem myši a vybráním volby [Hledání] otevřete okno pro vyhledávání a přehrávání záznamů. Index Typ Popis 1 Kalendář Zvolte měsíc a rok požadovaného záznamu. Kliknutí na specifické datum vyvolá záznam. Seznam se aktualizuje automaticky. 2 Kanál Výběr vyhledávaného kanálu. 3 Záloha Rozklik menu pro možnost zálohování záznamu 4 Přehrávání Klik do pole záznamu spustí automaticky přehrávání záznamu 5 Výběr kamer Výběr kamer pro zálohování 6 Výběr času záznamu 7 Zálohování 8 Médium pro záznam Výběr času pro zálohování Ze seznamu zvolte soubor(y), které chcete zálohovat, a klikněte na tlačítko. V zobrazeném okně je možné spustit zálohování Vyberte zařízení, kam chcete zálohovat. 9 Záznam Výběr záznamu pro zálohování.

15 Ovládání přehrávání: Tlačítko Popis Poznámka Tlačítko pro zrychlení přehrávání vpřed Tlačítko pro zpomalení přehrávání Přehrávání / pauza / Zpětné přehrávání Krokování po jednotlivých snímcích V módu přehrávání slouží k zrychlení přehrávání záznamu. Rychlost se mění cyklicky. V módu přehrávání slouží k zpomalení zrychleného přehrávání. Rychlost se mění cyklicky. Přehrávání / pauza během pomalého přehrávání. Spuštění zpětného přehrávání. Krokovaní po snímcích pomocí tlačítek a, pokud je přehrávání v režimu pauza. Aktuální rychlost závisí na verzi Poznámka: Informace o zde zmíněných operacích, jako je rychlost přehrávání, kanály, čas a postup přehrávání, jsou zobrazeny na ovládacím panelu přehrávání.

16 4.4. Video Základní Konfigurace základních vlastností zobrazovaného videa. Název kanálu a synchronizace času. Ostatní požadované nastavení je potřeba učinit přímo v kameře.

17 Komprese IP kamery Zde se přidávají IP kamery. Vyberte požadovaný kanál, na který chcete přidat kameru a přidejte kameru ručně anebo použijte možnost Hledat

18 Dvojklikem si načtěte požadovanou kameru zpět do menu IP kamery Zde si vyplňte přihlašovací údaje, zaškrtněte Zap/Vyp položku a dejte volbu Detekovat. Následně Ulož.

19 4.5. Záznam Konfigurace záznamu. Základní [Režim záznamu] Plán, manuál, stop [Doba expirace záznamu] Nastavení [Délka bloku dat] Nastavení časového intervalu po jakých blocích se budou data ukládat [Po zaplnění disku] Zastavit, přepisovat [Kanál] Volba konfigurovaného kanálu. [Komprese] Použitá komprese H.264. [Redundance záznamu] Zdvojený záznam. [Kopie] Zkopírování nastavení voleb do dalších kanálů.

20 Plán záznamů V plánu záznamu je zobrazeno, jak bude v jednotlivých dnech probíhat záznam. Zelená zastupuje normální záznam. Změnu nastavení lze provést po kliknutí na tlačítko [Nastavit]. [Typ záznamu] Nastavení typu záznamu pro zvolené časové období. Geovision kamery mohou nahrávat pouze trvalý záznam. Každý den je možné nastavit až 6 časových období. [Kopie] Zkopírování nastavení voleb do dalších kanálů.

21 4.6. Síť Nastavení parametrů síťového adaptéru lze provést ve volbě Síť v menu konfigurace. [DHCP] Povolení této volby umožní DVR získat adresu automaticky, pokud je v síti dostupný DHCP server. Je-li tato volba povolena, DVR po restartu vyhledá dostupný DHCP server, od kterého získá dynamickou IP adresu. Ta se následně zobrazí v menu. V případě, že se nepoužívá DHCP server, je nutné zadat IP adresu ručně, v takovém případě si nastavení, vhodné pro vaše síťové prostředí, vyžádejte od správce sítě. [IP adresa] IP adresu nastavte pomocí tlačítek a nebo číselných tlačítek. Stejným způsobem nastavte i parametry [Maska podsítě] a [Brána]. [První DNS server] a [Alternativní DNS server] IP adresy DNS serverů. [Fyzická adresa] Hardwarová adresa síťové karty rekordéru.

22 Záložka Pokročilé Záložka Síťové služby [DDNS] Aktivace klienta DDNS umožní používat pevnou IP adresu dostupnou v síti internet pro vzdálené připojení. Konfigurace vyžaduje zadání typu DDNS ( CN99 DDNS, NO/IP DDNS, Private DDNS, Dyndns DDNS, SysDDNS a mnoho dalších), adresu serveru, port, DNS, uživatelské jméno a heslo. [ ] Nastavení parametrů pro odeslání mailových zpráv.

23 [FTP] Povolení funkce umožní ukládání obrázků nebo videozáznamů na FTP server. Pro funkci je potřebné nastavení IP adresy serveru FTP, přihlašovací jméno a heslo. Pokud není zadaná vzdálená složka, vytvoří se automaticky podle IP adresy, času a kanálu. Dále lze nastavit maximální délku souboru, nahrávaný kanál, typ záznamu, atd. [NTP] Povolení synchronizace DVR s časovým serverem. Nastavení vyžaduje jméno nebo IP adresu časového serveru, aktuální časovou zónu a nastavení doby intervalu aktualizace. Služba využívá standardní port 123. [IP filtr] Zapnutí této funkce umožní definování až 64 IP adres s oprávněním připojením k DVR. Přístup z jiných adres IP bude blokován. [Výkon síťového přenosu] maximum připojení, počet síťových připojení, počet síťových stahování, přenosový režim [Poplachový server] Rezervovaná funkce [3G] Rezervovaná funkce

24 P2P Funkce P2P umožňuje přidat zařízení do mobilního klienta nebo v nouzovém případě do PC klienta. Následně zařízení komunikuje vzdáleně ne přes veřejnou IP adresu, ale přes své ID a P2P server. Doporučeno jen pro mobilní stream, pro plný stream do PC může dělat problémy datová propustnost Nastavení PTZ Nastavení PTZ telemetrie pro jednotlivé kanály, protokolu, adresy, přenosové rychlosti, atd. Před samotnou konfiguraci připojte datovou linku kamery k DVR a nastavte adresu v otočné kameře. [Kanál] Nastavení kamery s ovládáním PTZ. [Protokol] Nastaveni protokolu (např. Net Protocol, PELCOD). [Adresa] Nastavení adresy kamery, výchozí hodnota je 1. Tato adresa musí být identická s adresou, nastavenou v kameře. [Přen. rychlost] Nastavení přenosové rychlosti, výchozí hodnota je [Data bitů] Výchozí hodnota 8. [Stop bitů] Výchozí hodnota 1. [Parita] Výchozí hodnota je žádná.

25 4.8. Poplach Detekce Zadávání typ poplachu, plánovač a vazby (vše ostatní je potřeba nastavit přímo v kameře). Poplachový vstup Nastavení poplachového vstup (spínací, rozepínací, plánovač, vazby) Poplachový výstup V tomto menu se konfigurují poplachové výstupy a zobrazování aktuálních poplachových stavů.

26 4.9. Systém V Systému se provádí konfigurace prostřednictvím následujících položek menu: Základní, Zobrazení, Úložiště, Reakce na chyby, Stav, Údržba, Účet, RS Základní Nastavení základních parametrů systému:

27 [Systémový čas] Nastavení systémového času. Nastavený čas se musí potvrdit tlačítkem [Uložit]. [Formát data] Změna formátu zobrazovaného data. [DST] Zatržení volby povolí funkci automatického posunu na letní čas. [Oddělovač data] Nastavení znaku oddělovače data. [Formát času] Nastavení zobrazení času ve 24 hodinovém nebo 12 hodinovém formátu. [Jazyk] Nastavení systémového jazyka. [Č. DVR] Nastavení čísla rekordéru pro případ, že je instalován víc než jeden DVR. [Video standard] Nastavení standardu PAL nebo NTSC (podle provedení kamer) [Režim kódování] Nastavení použitých kamer v IP režimu [Auto. odhlášení] Nastavení doby pro automatické ohlášení uživatele při jeho nečinnosti. Dostupný rozsah je 0-60 minut, při nastavení 0 je funkce vypnuta.

28 Zobrazení [Průhlednost] Lze nastavit 4 stupně průhlednosti. [Zobrazení názvu kanálu] Pojmenování a změna názvu kanálu. Povolené znaky jsou symboly, písmena a číslice. Název kanálu může být až 48 znaků dlouhý, je však vhodné nepoužívat více než 16 znaků, jinak může dojít k problémům se zobrazením v režimu rozdělené obrazovky (multi-screen). [Zobrazení času] Zobrazení času v obraze. Nastavení výstupu [Výstupní port] Nastavení rozlišení a snímkové frekvence VGA+HDMI, popř. kompozitního výstupu.

29 [Odstín] Přizpůsobení parametru svému specifickému zobrazovacímu zařízení. [Jas] Přizpůsobení parametru svému specifickému zobrazovacímu zařízení. [Kontrast] Přizpůsobení parametru svému specifickému zobrazovacímu zařízení. [Saturace] Přizpůsobení parametru svému specifickému zobrazovacímu zařízení. [Rozlišení] Nastavení výstupního rozlišení v závislosti použitého monitoru. Nastavení trasy Nastavení trasy zobrazení na monitoru. Intervaly mezi rotacemi lze nastavit v rozsahu s. Mód je nastavitelný v jedno obrazovém nebo čtyř obrazovém režimu. [Typ trasy pohybu] Režim trasy při detekci pohybu. [Typ poplach. trasy] Režim trasy při poplachu. Poznámka: Kliknutím na pravý horní roh monitorovacího okna nebo stisknutím klávesy Shift můžete ovládat pohyb po trase.

30 Úložistě Konfigurace a údržba lokálního disku. Základní konfigurace V této nabídce se provádí základní konfigurace. Dále je zde zobrazena kapacita úložiště NVR, jeho volná kapacita a stav. [Formát] Tato funkce provede formátování HDD. Upozornění: Formátováním se ztratí veškerá uložená video data. [Nastavení] Nastavení HDD do režimu čtení-zápis, pouze čtení nebo redundantní mód. V tomto okně jsou dále zobrazeny diagnostické údaje disku S.M.A.R.T Data na HDD V této záložce se zobrazují časy startu a zastavení záznamu.

31 Záloha Připojené externí USB zařízení lze konfigurovat jako zařízení pro zálohování video záznamů. [Detekovat] Identifikace externího USB zařízení a zobrazení informací o zařízení. [Zálohovat] Označení zálohovacího zařízení a kliknutí na tlačítko [Zálohovat] zobrazí tabulku pro nastavení zálohovací úlohy. Vybráním začátku a konce záznamu a kliknutím na tlačítko [Přidat] do seznamu přidáte video záznam k archivaci. Tlačítko [Odstranit vše] vymaže všechny položky ze seznamu. Tlačítko [Start] spustí zálohování. [Vymazat] Tato volba vymaže všechna data na zvoleném USB zařízení.

32 Upozornění: Vymazání trvale odstraní data ze zařízení. Poznámka: USB záloha obsahuje přehrávač záznamů Reakce na chyby [Typ výjimky] Možno nakonfigurovat typ výjimky: Málo místa na HDD, Není HDD, Chyba HDD, Síťové spojení přerušeno, Konflikt IP, Odpojení síťového kanálu. Dále můžete nastavit chování systému při poplachu. Je to Sepnutí poplachového spínače, Vypsání informace o poplachu a Odeslání mailu Stav Informace o datových tocích z jednotlivých kamer a online uživatelech.

33 Údržba [Deník] Zobrazení systémového logu. Po volbě typu logu, času a kliknutí na Hledat se zobrazí požadovaný výpis. Typ logu: Vše, Systém, Konfigurace, Úložiště, Poplach, Záznam, Účet, Vyčistit a Přehrávání. [Vyčistit] Vymazání všech logů.

34 Účet [Přidat uživatele] Přidání uživatele a nastavení jeho oprávnění. Výchozí uživatelé jsou: admin, user a skrytý default. Heslo pro první dva je admin má rozšířená oprávnění, user má oprávnění pro dohled a přehrávání záznamů. Skrytý uživatel nemá heslo pro přístup a nelze ho odstranit. DVR se takto přihlašuje automaticky, pokud není přihlášen jiný uživatel. Úpravou práv tohoto uživatele můžete umožnit používání vybraných funkcí bez nutnosti přihlášení. Ve volbě Přidat uživatele zatržení volby Opakovaně použitelné umožní vícenásobné přihlášení jedním účtem. Uživatel může být zařazen pouze do jedné skupiny. [Úprava uživatele] Modifikace uživatelského účtu. [Přidat skupinu] Přidat novou skupinu. [Úprava skupiny] Modifikace existující skupiny. [Změna hesla] Změna hesla. Vyberte uživatele, po vložení původního hesla vložte dvakrát nové.

35 RS232 [Funkce] Nastavení protokolu. Konzola: port pro nastavení a upgrade software DVR. Klávesnice: připojení ovládací klávesnice. Adaptér: Síť. klávesnice: klávesnice připojená prostřednictvím sítě. PTZ matice: ovládání PTZ matice. [Přen. rychlost] Nastavení přenosové rychlosti, výchozí hodnota je [Data bitů] Výchozí hodnota 8. [Stop bitů] Výchozí hodnota 1. [Parita] Výchozí hodnota je žádná.

36 4.10. Vypnutí [Odhlášení z menu] Odhlášení aktuálního uživatele. [Vypnutí] Vypnutí DVR. [Restart systému] Restart DVR.

37 5. WEB&CLIENT 5.1. WEB Síťové připojení Připojení sítě signalizuje rozsvícená LED dioda. Nastavte IP adresu, masku sítě a výchozí bránu počítače a DVR. Použijte stejný segment IP adres pro všechna zařízení. Detailní zobrazení konfigurace sítě v DVR lze zkontrolovat v menu [Konfigurace] [Síť]. Kontrolu dostupnosti DVR v síti lze prověřit v systému MS Windows pomocí příkazu ping INSTALACE ACTIVE X a PŘIHLÁŠENÍ / ODHLÁŠENÍ Po správné konfiguraci se lze vzdáleně připojit k DVR prostřednictvím aplikace Internet Explorer. Při prvním přihlášení požádá prohlížeč o instalaci Active X komponenty. Pokud je instalace blokována systémem Windows, zařaďte IP adresu DVR do důvěryhodné zóny nebo nastavte nižší zabezpečení v Internet Exploreru povolení instalace nepodepsaných Active X komponent. Potřebná nastavení naleznete v menu Možnosti internetu, záložka Zabezpečení po stisku tlačítka Vlastní úroveň. Zde je nutné změnit nastavení parametru Stahovat nepodepsané ovládací prvky Active X na hodnotu Dotázat se, případně Povolit.

38 Kliknutím pravého tlačítka myši na řádek s instalací Active X a následným povolením instalace se provede instalace potřebného rozšíření prohlížeče pro komunikaci s DVR. U verze prohlížeče Internet Explorer 9.0 je zapotřebí zapnout režim kompatibilního zobrazení.

39 WEBOVÉ ROZHRANÍ DVR Index Název Popis 1 Kanál Výběr kanálu. 2 Funkční klávesa Lokální přehrávání záznamu. Otevři vše: přehrání živého náhledu. 3 Dohledové okno Změna rozložení oken. 4 Nastavení barev, jasu, atd. Nastavení barev obrazu: změna jasu, kontrastu. Ostatní: nastavení cesty ukládání snímků a videa a restart. 5 Ovládání PTZ Menu nastavení PTZ. 6 Menu Konfigurace systému, vyhledání záznamu, nastavení alarmu, atd ŽIVÝ NÁHLED Ve Web rozhraní vyberte okno živého náhledu, okno se zvýrazní světle modrým ohraničením. V levém sloupci vyberte požadovaný kanál. Najetím na konec řádku za názvem se otevře nabídka pro výběr primárního nebo sekundárního streamu.

40 V okně živého náhledu se zobrazuje název kanálu a aktuální čas. Nad okny je zobrazen datový tok vybraného kanálu a celkový součet. Kliknutím na jednotlivá tlačítka (nachází se na levém spodním rohu obrazovky) lze přepínat mezi pohledem na jednu obrazovku a zobrazením více kanálu najednou. V pravém spodním rohu se nachází funkční tlačítka. Zvětšení výřezu obrazu. Přepínaní zobrazení jednoho nebo více kanálů. Lokální záznam. Ukládá záznam vybraného kanálu na lokální disk. Snímek obrazovky aktuálního kanálu. Zapnutí / vypnutí zvuku. Vypnutí živého náhledu ve vybraném okně. Umístění záznamu videa a obrázku na lokálním disku lze měnit podle požadavku PTZ OVLÁDÁNÍ Ovládací PTZ příkazy: délka posunu, zoom, IRIS, preset, tour, pattern, border scan, přísvit, čištění, autopan, atd. Příkaz PTZ délka posunu a rychlost, například velikost posunu 8 je rychlejší posun jako rychlost 1. Osm příkazů rotace: nahoru, dolů, vpravo, vlevo, vlevo nahoru, dolů vlevo, vpravo nahoru, vpravo dolů.

41 Preset Nastavte pozici kamery pomocí směrových tlačítek a klepněte na tlačítko Set. Zadejte číslo pozice a potvrďte tlačítkem Add. Tour Trasa Pattern V nabídce Pattern spusťte záznam. Následně se vraťte do PTZ ovládání a nastavte požadovaný obraz. Uložení nastavení provede klepnutí na tlačítko Stop Record. AUX Zapnutí / vypnutí AUX. Wiper Zapnutí / vypnutí stěrače.

42 KONFIGURACE 1. Menu v horní liště - Config VYHLEDÁVÁNÍ ZÁZNAMU Pro prohlížení záznamů slouží volba HLEDÁNÍ. Prohledávat záznamy lze podle jejich typu: záznam a lokální záznam. Vyhledávání záznamu Pro vyhledání záznamu lze vybrat požadované parametry - typ záznamu, čas startu a konce záznamu, kanál. Samotné vyhledání spouští tlačítko Search. V tabulce je následně zobrazen seznam vyhledaných záznamů. Přehrávání Dvojitým kliknutím na zvolený záznam se spustí přehrávání. Přehrávání lze ovládat pomocí tlačítek na dolní straně okna. Vybrané záznamy lze ukládat na lokální disk tlačítkem Download.

43 KONFIGURACE POPLACHŮ Výběr volby menu ALARM otevře okno pro nastavení poplachů. Typ poplachu: ztráta videa, zaplněný pevný disk, chyba pevného disku, externí poplach, zakrytí objektivu. Volba Monitor Alarm - aktivace nastavených parametrů. Volba Video Pop-up - otevření okna kanálu s aktivním poplachem. Volba Prompt - zobrazení seznamu poplachů. Volba Sound Pop-up - nastavení zvukového hlášení poplachu. Z lokálního disku vyberte předem připravený zvukový soubor ve formátu.wav

44 6. FUNKCE 6.1. DDNS FUNKCE SOUHRN Dynamické DNS je jednoduchý systém, který přiřazuje doménové jméno k proměnlivé IP adrese. Podle pravidel internetových doménových jmen musí být doménové jméno spojeno s pevnou IP adresou. Dynamická DNS služba poskytuje pevný jmenný server pro dynamické domény a provádí vyhledávání domén pro IP adresy dynamických uživatelů. Pomocí tohoto serveru se pak může uživatel připojit k dynamické adrese URL NO-IP (WWW.NO-IP.COM) Zaregistrujte se na [Create Account]. Vytvořte doménové jméno. Volba [Add a host]. Konfigurace DDNS v DVR Otevřete nabídku [Hlavní menu] [Konfigurace] [Síť] [Pokročilé] [DDNS] [Nastavení] Položka Typ DDNS Doménový název Uživatelské jméno Heslo IP serveru Port 80 Nastavení NO-IP DDNS Zvolený název domény během registrace Zvolené jméno během registrace Zvolené heslo během registrace dynupdate.no-ip.com

45 Aktivujte službu zaškrtnutím políčka Zapnout. Uložte konfiguraci tlačítkem Uložit MAPOVÁNÍ PORTŮ Mapování portu mapuje porty z venkovních IP adres do zařízení uvnitř sítě a zpřístupňuje jejich služby. Pokud se uživatel připojí na IP adresu a požadovaný port, server automaticky přesměruje požadavek na odpovídající zařízení uvnitř sítě. Pomocí funkce mapování portů můžete namapovat porty jedné IP adresy na různá zařízení a porty uvnitř sítě. Mapování portů můžou požadovat specializovaný služby a funkce zařízení, například POP, SMTP, TELNET, atd. Existují dvě možnosti mapování portů. Funkce UPnP mapuje a modifikuje porty směrovače (routeru) automaticky. Druhou možností je manuální konfigurace UPNP FUNKCE Pro vytvoření připojení do zařízení DVR prostřednictvím veřejné sítě, je potřeba nastavit router pro spolupráci s NAT zařízení DVR. UPnP nastavuje NAT automaticky prostřednictvím UPnP oprávnění DVR a nebude zapotřebí router nastavovat. Poznámka: pro realizaci UPnP funkce, musí router tuto funkci podporovat a funkce UPnP musí být aktivována. Krok první Připojte router do sítě. Nakonfigurujte router a povolte funkci UPnP. U routerů různých výrobců může konfigurace probíhat rozdílně. Zjistěte si prosím pečlivě specifikace před konfigurací. Krok druhý Připojte zařízení DVR k routeru, adresu IP získá zařízení automaticky nebo nastavte ručně statickou IP adresu. Po nastavení IP adresy dokončete konfiguraci v záložce menu Pokročilé, nastavení portů, multicast, atd. Ve volbě Multicast zaškrtněte volnu Mapování portu UPnP. Krok třetí V konfiguračním rozhraní routeru zkontrolujte, zda se provedlo mapování portů. Pokud ano, UPnP konfigurace je ukončena. Krok čtvrtý Zadejte v Internet Exploreru IP adresu a port zařízení DVR. Pokud se chcete připojit prostřednictvím klientského software, použijte TCP port přidělený z venkovní sítě. Poznámka: pokud je několik zařízení DVR požadující UPnP funkci, pro vyhnutí se konfliktům, nastavte v zařízeních DVR rozdílné čísla portů MANUÁLNÍ MAPOVÁNÍ PORTŮ Krok první Připojte zařízení DVR k routeru a nastavte ručně statickou IP adresu.

46 Krok druhý Přihlaste se do menu routeru. Nastavte mapování portů HTTP a TCP pro IP adresu zařízení DVR. Výchozí přístupový port zařízení DVR je HTTP port 80 a TCP port Pokud jsou porty obsazené jiným zařízením, nastavte v routeru i DVR jiný volný port. Krok třetí Zadejte v Internet Exploreru IP adresu a port zařízení DVR. Pokud se chcete připojit prostřednictvím klientského software, použijte TCP port přidělený z venkovní sítě. Poznámka: Pro detailní konfiguraci nastavení, nahlédněte do uživatelského manuálu routeru NTP FUNKCE Povolení funkce NTP umožní synchronizaci času zařízení DVR s internetovým serverem poskytujícím informace o přesném času. Například server ntp.nic.cz INTERNETOVÝ NTP SERVER Otevřete nabídku [Hlavní menu] [Konfigurace] [Síť] [Pokročilé] [NTP] [Nastavení] Po připojení zařízení k internetu lze použít standardní NTP server pro synchronizaci času. Zadejte IP adresu nebo název NTP serveru. Výchozí hodnota portu je 123. Nastavte časovou zónu a aktivujte funkci zatržením políčka Zapnout. Interval synchronizaci času lze nastavit v rozsahu 1 až minut INTRANETOVÝ NTP SERVER Pokud DVR pracuje pouze ve vnitřní síti, lze nastavit vlastní server jako zdroj přesného času. Adresa NTP serveru v DVR bude adresa vlastního NTP serveru. NTP server fungující na systému Windows Spusťte editor registrů. Menu Start zadání příkazu regedit tlačítko OK Vytvořte nový záznam s hodnotou DWORD v následujícím klíči: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters Změňte hodnotu na 1 a uložte záznam. Restartujte počítač. NTP server fungující na systému Linux Vzhledem k specifikům systému Linux doporučujeme před konfigurací serveru NTP prostudovat uživatelskou dokumentaci pro konkrétní použitou distribuci PTZ Ovládání je dostupné stlačením pravého tlačítka myši v živém náhledu kanálu a vybráním volby [PTZ Control].

47 PTZ OVLÁDÁNÍ PTZ menu zpřístupňuje nastavení rychlosti posunu, přiblížení, ostření, clona, rozšířené funkce, pomocné funkce, nastavení kamery. Rychlost: Ovládání rychlosti posunu kamery v rozsahu 1 až 8. Rychlost 8 je nejvyšší. Tlačítka pro změny nastavení hodnot přiblížení, ostření, clony. Osm směrových šipek slouží pro ovládání otáčení kamery. [SIT] Tlačítko uprostřed osmi směrových šipek. Ujistěte se, že zvolený komunikační protokol podporuje tuto funkci. Funkci lze ovládat pouze počítačovou myší. Kliknutí na toto tlačítko vrací kameru na pozici uprostřed obrazovky. Tlačítko Přepínač stránky přepne nabídku do pokročilých funkcí. [PTZ Trace] Umožní ovládání kamery myší. Kliknutím na obraz a tažením do stran lze měnit směr pohybu. Pokročilé funkce [Předvolba] Zadejte číslo předvolby, která byla předem uložena. Kliknutím na tlačítko Předvolba bude volba vykonána. [Trasa] Zadejte číslo předem uložené trasy. Tlačítkem Trasa volbu spustíte nebo zastavíte.

48 [AutoPan] Funkce bude prováděna, dokud nekliknete na tlačítko Stop. [Vzor] Zadejte číslo vzoru a klepněte na tlačítko Vzor. Kamera se bude pohybovat po předdefinované trase. Pravé tlačítko myši schová menu. Opětovným klepnutím na tlačítko Vzor funkci zastavíte. Klepnutí na tlačítko Přepínač stránky přepne na menu ovládání výstupních konektorů. AUX Nastavení PTZ Nastavení [Předvolby], [Trasy], [Vzoru], [Okrajů]. Volby, označené šedou barvou, nejsou podporované. [Předvolba] Nastavená poloha kamery, která se dá vyvolat přímou volbou. Klikněte na [Předvolba] a zadejte hodnotu. Tlačítko [Nastavit] uloží souřadnice nastavení kamery pod zvolené číslo předvolby. [Trasa] Zadejte číslo předvolby a číslo patroly. Klepněte na tlačítko Přidat předvolbu, pro přidání předvolby trasy. Opakujte tuto část pro přidání dalších předvoleb. Tlačítko Vymazat předvolbu, slouží k vymazání předvolby (vymazání předvolby nepodporují některé protokoly). [Vzor] Zadejte číslo vzoru a klikněte na tlačítko Začátek. Pomocí ovládacích prvků nastavte požadované parametry. Vraťte se do nastavení a klikněte na tlačítko Konec pro ukončení zadávání.

49 [Okraj] tato funkce slouží k nastavení pravého a levého okraje. Přesuňte kameru na levý a pravý okraj a tyto pozice potvrďte tlačítkem Vlevo nebo Vpravo NASTAVENÍ KAMERY Klepnutím na tlačítko Přepnutí stránky v menu PTZ přepne na volbu nastavení parametrů kamery.(podporují pouze některé protokoly). Tlačítko Enter Menu zapíná menu kamery. Menu se vypíná tlačítkem Exit Menu HLASOVÝ INTERCOM SOUHRN Zařízení DVR umožňuje obousměrnou komunikaci uživatele s klientským programem nebo Webovým rozhraním přes audio vstupy a výstupy KONFIGURACE Lokální konfigurace Připojte mikrofon do vstupu MIC a reproduktory do zvukového výstupu. Pokud není samostatný vstup MIC, připojte mikrofon do audiovstupu číslo 1. Upozornění: lokální výstup vyžaduje zařízení s vlastním aktivním zesilovačem. Vzdálená konfigurace PC Připojte mikrofon a reproduktory k počítači. Povolte oboustrannou komunikaci v klientském programu nebo na Webovém rozhraní REDUNDANCE DISKŮ Funkce redundance disků zálohuje nahrávané data. Uživatel může získat data z redundantního disku, pokud byl jeden disk poškozený. Funkce zlepšuje bezpečnost systému. Pro tuto funkci je nutné vyhradit samostatný disk. Konfigurace redundance disku V hlavní nabídce otevřete volbu Hlavní menu Úložiště, vyberte disk pro redundanci a klikněte na nastavení. Zaškrtněte políčko [Redundantní].

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8 Příručka pro instalaci & programování Verze 1.1 Copyright 2005, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Wi-FI kamera Uživatelský manuál IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Obsah 1 Instalace zařízení... 2 1.1 Instalace pevného disku... 2 1.2 Přední panel... 3 1.3 Zadní panel... 5 1.4

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

EU3C Profi View IP100. Síťová IP Kamera. Návod k použití

EU3C Profi View IP100. Síťová IP Kamera. Návod k použití EU3C Profi View IP100 Síťová IP Kamera Návod k použití 1 Obsah 1 ÚVOD...... 5 1.1 CHARAKTERISTIKA... 5 1.2 OBSAH BALENÍ... 5 1.3 SEZNÁMENÍ S IP KAMEROU... 6 1.3.1 Součásti IP kamery... 6 1.3.2 Indikace

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač

Více

SÍŤOVÁ KAMERA. Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

SÍŤOVÁ KAMERA. Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH SÍŤOVÁ KAMERA Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Síťová Kamera Uživatelská Příručka Autorská práva 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Ochranná známka je registrovaná

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 13 1.1 Vyhledání informací 13 1.2 Tisk informací z nápovědy 14 2 Úvod 15 3 Přehled

Více

Uživatelský návod. Úvod. IP kamera wifi megapixel, objektiv. Vlastnosti: IP kamera wifi. IP kamera wifi

Uživatelský návod. Úvod. IP kamera wifi megapixel, objektiv. Vlastnosti: IP kamera wifi. IP kamera wifi IP kamera wifi IP kamera wifi Úvod IP kamera wifi megapixel, objektiv Uživatelský návod Produkty mají vložený systémový software a 38 speciálních modulů s vysokým rozlišením pro IP kamery, vlastní kompresi,

Více