Síťový videorekordér Absolution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síťový videorekordér Absolution"

Transkript

1 Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka

2 Obsah 1. Bezpečnostní upozornění Poznámky Základní informace o produktu Charakteristika Vlastnosti Instalace Ovládací prvky Myš Způsob zadávání dat Zapnutí a vypnutí zařízení Ikony Živé zobrazení Nastavení IP kamer Geovision Navigační a ovládací prvky Hlavní nabídka Popis hlavního menu Vyhledávání Video Záznam Síť Nastavení PTZ Poplach Systém Vypnutí WEB&CLIENT WEB FUNKCE DDNS FUNKCE MAPOVÁNÍ PORTŮ NTP FUNKCE PTZ HLASOVÝ INTERCOM REDUNDANCE DISKŮ S.M.A.R.T VÝPOČET KAPACITY DISKU... 50

3 1. Bezpečnostní upozornění Seznamte se s následujícími bezpečnostními opatřeními, abyste zabránili možnému poškození nebo ztrátě dat, způsobeného nesprávným používáním. Rekordér musí být provozován v prostředí s vhodnou teplotou a vlhkostí. Neinstalujte rekordér ve vlhkém, špinavém nebo zakouřeném prostředí. Pro instalaci je požadován pevný povrch. Nezakrývejte žádný z ventilačních otvorů. Při instalaci dodržujte výrobcem doporučený postup. Dbejte, aby nedošlo k rozlití tekutiny na přístroj. Neumisťujte dovnitř přístroje žádná další zařízení. Nerozebírejte přístroj. Použijte výrobcem doporučený typ pevného disku. 2. Poznámky Ačkoliv byla přípravě této uživatelské příručky věnována velká péče, může obsahovat nepřesné údaje nebo tiskové chyby. Tato příručka, případně i specifikace jednotlivých produktů, mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Při problémech se zařízením kontaktujte vašeho dodavatele nebo autorizované servisní středisko. 3. Základní informace o produktu 3.1. Charakteristika Tento síťový videorekordér je výkonný přístroj pro záznam obrazu a zvuku v dohledových aplikacích. Využívá kompresního algoritmu H.264, záznam na pevný disk, přenos po TCP/IP sítích, operační systém založený na Linuxu a řadu dalších pokročilých technologií, díky čemuž nabízí spolehlivý a stabilní provoz a vysokou kvalitu obrazu. Tyto přístroje podporují synchronizovaný záznam obrazu a zvuku, přehrávání a sledování. Systém může být také plně ovládán prostřednictvím sítě Vlastnosti ŽIVÉ SLEDOVÁNÍ Síťové RJ45 rozhraní, synchronizovaný výstup na TV, VGA a HDMI. KOMPRESE Video kompresní algoritmus H.264, zvuková komprese G.711, podpora rozlišení až 5 MPix. ZÁZNAM Podporovány jsou záznamové režimy pro manuální, plánovaný, poplachový záznam a záznam po detekci pohybu. Záznam na SATA disky, podpora technologie S.M.A.R.T. Zálohování na USB nebo přes síť.

4 PŘEHRÁVÁNÍ Vyhledávání záznamů podle různých hledisek, lokální nebo síťové přehrávání; podpora současného přehrávání více kanálů současně, podpora zrychleného, zpomaleného přehrávání a přehrávání zpět a po snímcích. Podpora přehrávání přesného časového úseku. OVLÁDÁNÍ KAMERY A VSTUPY/VÝSTUPY Vzdálené ovládání otočných kamer, vícekanálové rozhraní poplachových vstupů pro připojení různých zabezpečovacích zařízení, poplach při detekci pohybu, ztrátě videosignálu a zakrytí kamery, vícekanálový poplachový výstup, propojení poplachů a ovládání osvětlení. KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 pro připojení různých zálohovacích zařízení; standardní rozhraní Ethernet, pracující s různými protokoly SÍŤOVÉ PROTOKOLY Podpora TCP/IP, UDP, RTP/RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP a dalších; podpora sledování přes síť v reálném čase, ovládání záznamu, přehrávání a otočných kamer; vestavěný WEB server; přímý přístup z prohlížeče Internet Explorer. PROVOZNÍ REŽIMY Ovládání zařízení z čelního panelu, myší nebo dálkovým ovladačem. Jednoduché a intuitivní grafické uživatelské rozhraní Instalace Kontrola NVR a příslušenství Pečlivě prosím zkontrolujte obsah balení. Chybí-li některá z položek, kontaktujte prosím svého dodavatele Instalace pevného disku Připravte si prosím křížový šroubovák. Upozornění: Počet připojitelných pevných disků se u jednotlivých modelů liší. Více informací naleznete v technické specifikaci konkrétního modelu. Maximální kapacita pevných disků je 4 TB. Po vyšroubování dvou šroubů po stranách kovového horního krytu jej sejměte. Položte pevné disky na spodní plochu a upevněte je šrouby. Připojte disky k datovým a napájecím kabelům. Vraťte zpět horní kryt a přišroubujte jej. Varování: Používejte jen pevné disky, doporučené výrobcem. Při spuštění bude pevný disk automaticky naformátován a případná na něm uložená data smazána. Dosažitelná doba záznamu závisí na kapacitě pevných disků a nastavení rekordéru (parametry záznamu, parametry komprese). Podrobnosti naleznete v kapitole 7.2.

5 Zapojení kabeláže Připravte si kameru, monitor, datový kabel, napájecí zdroj, myš a případně další kabely. Umístěte NVR do horizontální polohy a připojte kabel počítačové sítě do RJ45 rozhraní. Připojte kameru do sítě a vyhledejte ji pod požadovaným protokolem (např. Onvif). Zapojte monitor do video výstupu. Myš musí být s rozhraním USB. Zapojte ji do zadního USB konektoru. Připojte napájecí zdroj. Varování: Používejte jen originální napájecí zdroj nebo zdroj se shodnými parametry Ovládací prvky Zadní panel Číslo Název Funkce 1 Video výstup Výstup video 2 Síť RJ-45 3 VGA VGA výstup 4 Vstup napájení 12 V ss. 5 HDMI HDMI výstup 6 Audio Audio vstup a výstup 7 USB 2x USB port 3.5. Myš Myš připojte k USB rozhraní na zařízení. Kliknutí levým tlačítkem Pokud není uživatel přihlášen, zobrazí se nejdříve přihlašovací dialog. Během sledování v reálném lze vstoupit do hlavního menu kliknutím levým tlačítkem myši. Kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu Volby vstoupíte do hlavního menu. Provedení příkazu po kliknutí na ovládací prvek. Změna stavu zaškrtávacího pole nebo dynamického detekčního bloku. Rozbalení seznamu v rozbalovacím poli.

6 V režimu 3D PTZ provede kliknutí a tažení myší z levého horního rohu pravého dolního rozšíření, tažení opačným směrem zúžení pohledu. Podrobnosti naleznete v kapitole PTZ. Dvojklik levým tlačítkem Výběr a potvrzení nebo otevření, např. dvojklik pro přehrání videa. V režimu rozdělené obrazovky (multi-screen) způsobí dvojklik na některém z kanálů jeho zobrazení v režimu jedné obrazovky. Dalším dvojklikem se obnoví předchozí rozdělení obrazovky. Kliknutí pravým tlačítkem Na obrazovce sledování vyvolá kontextové menu. Při zobrazeném menu jej ukončí bez uložení dat. Otáčení kolečkem Zvýšení nebo snížení hodnoty v číselném poli, přepínání voleb v rozbalovacím poli. Posun nahoru a dolů v seznamu. 3D zoom u PTZ telemetrie. Pohyb myší Pohyb vybraných ovládacích prvků na aktuálních souřadnicích. Tažení myší Výběr oblasti detekce pohybu. Nastavení oblasti zakrytí. 3D zoom PTZ telemetrie 3.6. Způsob zadávání dat Ve vstupních políčkách můžete zadávat číslice, symboly a malá nebo velká písmena. Kliknutím levým tlačítkem myši vyberte požadovaný znak. Znak slouží ke smazání předcházejícího znaku (backspace), znak _ je mezerník. Rozhraní pro zadávání písmen, číslic a symbolů 3.7. Zapnutí a vypnutí zařízení Zapnutí Za předpokladu, že je rekordér nainstalován správně, nastartuje po zapnutí napájení a rozsvícení kontrolky napájení automaticky.

7 Při zapínání rekordér detekuje hardware a tento proces trvá přibližně 20 sekund. Po detekci se ozve zvuk bzučáku a systém přejde do živého zobrazení v režimu rozdělené obrazovky. V této chvíli jej uživatel může začít ovládat. Pokud je v čase spuštění naplánován záznam, začne rekordér automaticky nahrávat. Poznámka: Napájecí zdroj musí vyhovovat specifikaci DVR, jakékoli alternativy nejsou přípustné Vypnutí [Hlavní menu] [Vypnutí] [Vypnutí]

8 Poznámka: Při výměně pevného disku vždy zařízení vypněte a odpojte napájení Obnova po výpadku napájení Při spouštění po výpadku napájení nebo násilném vypnutí rekordér uloží záznam před výpadkem a poté se vrátí do normálního provozního režimu Ikony Stavové ikony : Záznam : Ztráta videosignálu : Detekce pohybu : Zámek kanálu : Upravuje velikost loga lokálního audio záznamu : Přepínání obrazovky Provozní ikony : Není zvoleno : Zvoleno : Rozbalovací menu : Potvrzení změn / vstup do menu : Stornování změn / odchod z menu

9 : Uložení parametrů : Obnovení továrního nastavení, návrat k poslednímu souboru parametrů před jejich změnou. : Kopírování aktuálního nastavení do dalších kanálů 3.9. Živé zobrazení : Vstup do konfiguračního menu Po spuštění přejde NVR do režimu živého zobrazení. Na obrazovce jsou zobrazeny datum, čas, názvy kanálů a ikony, indikující stav záznamu a poplachu. Zobrazené video kanály je možné přepínat myší. Pokud je nastaveno zobrazování zpráv na obrazovce u externích poplachů, ztráty videosignálu, zakrytí kamery, detekci pohybu, síťovém poplachu nebo konfliktu IP, zobrazí se při výskytu takového poplachu okno se stavem poplachů Nastavení IP kamer GeoVision Přejděte na webové rozhraní IP kamery (zadáním IP adresy do prohlížeče)

10 Rozklikněte menu Události a hlášení. Klikněte na záložku RTSP. Aktivujte RTSP. Nastavte port z 8554 na 554. Zakažte ověření a klikněte na použít.

11 4. Navigační a ovládací prvky 4.1. Hlavní nabídka Kliknutí pravým tlačítkem myši vyvolá hlavní nabídku menu Přepínání zobrazení Položky Pohled přepínají předdefinovaný počet zobrazovaných video panelů na obrazovce (1 nebo 4). Maximální počet současně zobrazených panelů je Ovládání PTZ Ovládání PTZ telemetrie vybrané kamery. Parametry PTZ, jako je komunikační rychlost, adresa nebo počet bitů, musí být předem nastaveny. Viz kapitola Nastavení barev Volba zpřístupňuje u vybraného zobrazovaného vstupu možnost nastavení parametrů barevnosti (odstín, jas, kontrast, saturace). Lze definovat dva rozdílné časové úseky pro nejkvalitnější zobrazení ve dne i v noci. Zařízení pak automaticky přepíná do předvoleného zobrazení podle nastavených časů. Nastavení časového úseku je nutné aktivovat pomocí příslušného zaškrtávacího políčka.

12 Hledání záznamu Viz kapitola Manuální záznam. Pro spuštění této funkce musí mít operátor oprávnění k nahrávání záznamu. Při zobrazeném živém náhledu klikněte na [Manuální záznam]. Zobrazí se okno nastavení manuálního záznamu. [ Plán ] Záznam podle předdefinovaných parametrů. (Obvykle detekce pohybu a poplachu.) [ Manuální ] Má vyšší prioritu. Nezáleží na aktuálním nastavení kanálu, stisknutí tlačítka Manuální spustí záznam. [ Stop ] Zastavení záznamu všech kanálů. Pro změnu nastavení zatrhněte nebo zrušte zatržení políčka pro požadovaný kanál. Prázdné políčko indikuje, že kanál není zaznamenáván. Zatržené políčko znamená, že kanál je zaznamenáván. Změnu nastavení lze provést kliknutím myši. Zatržení políčka Vše mění nastavení záznamu pro všechny kanály Hlavní menu Výběr položky Hlavní menu vyzve k zadání uživatelského jména a hesla. Pokud jsou údaje správné, tlačítkem [OK] vstoupíte do hlavního systémového menu.

13 Předdefinovaní uživatelé: Typ uživatele Jméno Výchozí heslo Administrátor admin Uživatel user Skrytý default default Zabezpečení hesla: po třech neúspěšných zadáních hesla dojde ke spuštění poplachu a po pěti neúspěšných přihlášeních k uzamknutí systému na 30 minut. Informace o tom, jak přidávat skupiny a uživatele a měnit uživatele a jejich hesla, viz kapitola Popis hlavního menu Nástroje hlavního menu umožňují vyhledávání, konfiguraci systému, zálohování, prohlížení logů, údržbu a vypnutí systému. [ Vyhledávání ] Vyhledávání záznamu podle typu, kanálu, času a jeho přehrávání. [ Video ] Nastavení a připojení IP kamer. [ Záznam ] Nastavení a plán záznamu. [ Síť ] Síťová nastavení, nastavení IP adresy, pokročilá síťová nastavení, P2P [ Nastavení PTZ ] Nastavení PTZ

14 [ Poplach ] Nastavení detekce pohybu a všech poplachových událostí, vstupů / výstupů. [ Systém ] Zobrazení systémových logů, statistiky datových přenosů, nastaveni výchozích hodnot systému, automatická údržba systému. [ Vypnutí ] Odhlášení nebo přepnutí uživatele, restart nebo vypnutí systému Vyhledávání V obrazovce živého náhledu kliknutím pravým tlačítkem myši a vybráním volby [Hledání] otevřete okno pro vyhledávání a přehrávání záznamů. Index Typ Popis 1 Kalendář Zvolte měsíc a rok požadovaného záznamu. Kliknutí na specifické datum vyvolá záznam. Seznam se aktualizuje automaticky. 2 Kanál Výběr vyhledávaného kanálu. 3 Záloha Rozklik menu pro možnost zálohování záznamu 4 Přehrávání Klik do pole záznamu spustí automaticky přehrávání záznamu 5 Výběr kamer Výběr kamer pro zálohování 6 Výběr času záznamu 7 Zálohování 8 Médium pro záznam Výběr času pro zálohování Ze seznamu zvolte soubor(y), které chcete zálohovat, a klikněte na tlačítko. V zobrazeném okně je možné spustit zálohování Vyberte zařízení, kam chcete zálohovat. 9 Záznam Výběr záznamu pro zálohování.

15 Ovládání přehrávání: Tlačítko Popis Poznámka Tlačítko pro zrychlení přehrávání vpřed Tlačítko pro zpomalení přehrávání Přehrávání / pauza / Zpětné přehrávání Krokování po jednotlivých snímcích V módu přehrávání slouží k zrychlení přehrávání záznamu. Rychlost se mění cyklicky. V módu přehrávání slouží k zpomalení zrychleného přehrávání. Rychlost se mění cyklicky. Přehrávání / pauza během pomalého přehrávání. Spuštění zpětného přehrávání. Krokovaní po snímcích pomocí tlačítek a, pokud je přehrávání v režimu pauza. Aktuální rychlost závisí na verzi Poznámka: Informace o zde zmíněných operacích, jako je rychlost přehrávání, kanály, čas a postup přehrávání, jsou zobrazeny na ovládacím panelu přehrávání.

16 4.4. Video Základní Konfigurace základních vlastností zobrazovaného videa. Název kanálu a synchronizace času. Ostatní požadované nastavení je potřeba učinit přímo v kameře.

17 Komprese IP kamery Zde se přidávají IP kamery. Vyberte požadovaný kanál, na který chcete přidat kameru a přidejte kameru ručně anebo použijte možnost Hledat

18 Dvojklikem si načtěte požadovanou kameru zpět do menu IP kamery Zde si vyplňte přihlašovací údaje, zaškrtněte Zap/Vyp položku a dejte volbu Detekovat. Následně Ulož.

19 4.5. Záznam Konfigurace záznamu. Základní [Režim záznamu] Plán, manuál, stop [Doba expirace záznamu] Nastavení [Délka bloku dat] Nastavení časového intervalu po jakých blocích se budou data ukládat [Po zaplnění disku] Zastavit, přepisovat [Kanál] Volba konfigurovaného kanálu. [Komprese] Použitá komprese H.264. [Redundance záznamu] Zdvojený záznam. [Kopie] Zkopírování nastavení voleb do dalších kanálů.

20 Plán záznamů V plánu záznamu je zobrazeno, jak bude v jednotlivých dnech probíhat záznam. Zelená zastupuje normální záznam. Změnu nastavení lze provést po kliknutí na tlačítko [Nastavit]. [Typ záznamu] Nastavení typu záznamu pro zvolené časové období. Geovision kamery mohou nahrávat pouze trvalý záznam. Každý den je možné nastavit až 6 časových období. [Kopie] Zkopírování nastavení voleb do dalších kanálů.

21 4.6. Síť Nastavení parametrů síťového adaptéru lze provést ve volbě Síť v menu konfigurace. [DHCP] Povolení této volby umožní DVR získat adresu automaticky, pokud je v síti dostupný DHCP server. Je-li tato volba povolena, DVR po restartu vyhledá dostupný DHCP server, od kterého získá dynamickou IP adresu. Ta se následně zobrazí v menu. V případě, že se nepoužívá DHCP server, je nutné zadat IP adresu ručně, v takovém případě si nastavení, vhodné pro vaše síťové prostředí, vyžádejte od správce sítě. [IP adresa] IP adresu nastavte pomocí tlačítek a nebo číselných tlačítek. Stejným způsobem nastavte i parametry [Maska podsítě] a [Brána]. [První DNS server] a [Alternativní DNS server] IP adresy DNS serverů. [Fyzická adresa] Hardwarová adresa síťové karty rekordéru.

22 Záložka Pokročilé Záložka Síťové služby [DDNS] Aktivace klienta DDNS umožní používat pevnou IP adresu dostupnou v síti internet pro vzdálené připojení. Konfigurace vyžaduje zadání typu DDNS ( CN99 DDNS, NO/IP DDNS, Private DDNS, Dyndns DDNS, SysDDNS a mnoho dalších), adresu serveru, port, DNS, uživatelské jméno a heslo. [ ] Nastavení parametrů pro odeslání mailových zpráv.

23 [FTP] Povolení funkce umožní ukládání obrázků nebo videozáznamů na FTP server. Pro funkci je potřebné nastavení IP adresy serveru FTP, přihlašovací jméno a heslo. Pokud není zadaná vzdálená složka, vytvoří se automaticky podle IP adresy, času a kanálu. Dále lze nastavit maximální délku souboru, nahrávaný kanál, typ záznamu, atd. [NTP] Povolení synchronizace DVR s časovým serverem. Nastavení vyžaduje jméno nebo IP adresu časového serveru, aktuální časovou zónu a nastavení doby intervalu aktualizace. Služba využívá standardní port 123. [IP filtr] Zapnutí této funkce umožní definování až 64 IP adres s oprávněním připojením k DVR. Přístup z jiných adres IP bude blokován. [Výkon síťového přenosu] maximum připojení, počet síťových připojení, počet síťových stahování, přenosový režim [Poplachový server] Rezervovaná funkce [3G] Rezervovaná funkce

24 P2P Funkce P2P umožňuje přidat zařízení do mobilního klienta nebo v nouzovém případě do PC klienta. Následně zařízení komunikuje vzdáleně ne přes veřejnou IP adresu, ale přes své ID a P2P server. Doporučeno jen pro mobilní stream, pro plný stream do PC může dělat problémy datová propustnost Nastavení PTZ Nastavení PTZ telemetrie pro jednotlivé kanály, protokolu, adresy, přenosové rychlosti, atd. Před samotnou konfiguraci připojte datovou linku kamery k DVR a nastavte adresu v otočné kameře. [Kanál] Nastavení kamery s ovládáním PTZ. [Protokol] Nastaveni protokolu (např. Net Protocol, PELCOD). [Adresa] Nastavení adresy kamery, výchozí hodnota je 1. Tato adresa musí být identická s adresou, nastavenou v kameře. [Přen. rychlost] Nastavení přenosové rychlosti, výchozí hodnota je [Data bitů] Výchozí hodnota 8. [Stop bitů] Výchozí hodnota 1. [Parita] Výchozí hodnota je žádná.

25 4.8. Poplach Detekce Zadávání typ poplachu, plánovač a vazby (vše ostatní je potřeba nastavit přímo v kameře). Poplachový vstup Nastavení poplachového vstup (spínací, rozepínací, plánovač, vazby) Poplachový výstup V tomto menu se konfigurují poplachové výstupy a zobrazování aktuálních poplachových stavů.

26 4.9. Systém V Systému se provádí konfigurace prostřednictvím následujících položek menu: Základní, Zobrazení, Úložiště, Reakce na chyby, Stav, Údržba, Účet, RS Základní Nastavení základních parametrů systému:

27 [Systémový čas] Nastavení systémového času. Nastavený čas se musí potvrdit tlačítkem [Uložit]. [Formát data] Změna formátu zobrazovaného data. [DST] Zatržení volby povolí funkci automatického posunu na letní čas. [Oddělovač data] Nastavení znaku oddělovače data. [Formát času] Nastavení zobrazení času ve 24 hodinovém nebo 12 hodinovém formátu. [Jazyk] Nastavení systémového jazyka. [Č. DVR] Nastavení čísla rekordéru pro případ, že je instalován víc než jeden DVR. [Video standard] Nastavení standardu PAL nebo NTSC (podle provedení kamer) [Režim kódování] Nastavení použitých kamer v IP režimu [Auto. odhlášení] Nastavení doby pro automatické ohlášení uživatele při jeho nečinnosti. Dostupný rozsah je 0-60 minut, při nastavení 0 je funkce vypnuta.

28 Zobrazení [Průhlednost] Lze nastavit 4 stupně průhlednosti. [Zobrazení názvu kanálu] Pojmenování a změna názvu kanálu. Povolené znaky jsou symboly, písmena a číslice. Název kanálu může být až 48 znaků dlouhý, je však vhodné nepoužívat více než 16 znaků, jinak může dojít k problémům se zobrazením v režimu rozdělené obrazovky (multi-screen). [Zobrazení času] Zobrazení času v obraze. Nastavení výstupu [Výstupní port] Nastavení rozlišení a snímkové frekvence VGA+HDMI, popř. kompozitního výstupu.

29 [Odstín] Přizpůsobení parametru svému specifickému zobrazovacímu zařízení. [Jas] Přizpůsobení parametru svému specifickému zobrazovacímu zařízení. [Kontrast] Přizpůsobení parametru svému specifickému zobrazovacímu zařízení. [Saturace] Přizpůsobení parametru svému specifickému zobrazovacímu zařízení. [Rozlišení] Nastavení výstupního rozlišení v závislosti použitého monitoru. Nastavení trasy Nastavení trasy zobrazení na monitoru. Intervaly mezi rotacemi lze nastavit v rozsahu s. Mód je nastavitelný v jedno obrazovém nebo čtyř obrazovém režimu. [Typ trasy pohybu] Režim trasy při detekci pohybu. [Typ poplach. trasy] Režim trasy při poplachu. Poznámka: Kliknutím na pravý horní roh monitorovacího okna nebo stisknutím klávesy Shift můžete ovládat pohyb po trase.

30 Úložistě Konfigurace a údržba lokálního disku. Základní konfigurace V této nabídce se provádí základní konfigurace. Dále je zde zobrazena kapacita úložiště NVR, jeho volná kapacita a stav. [Formát] Tato funkce provede formátování HDD. Upozornění: Formátováním se ztratí veškerá uložená video data. [Nastavení] Nastavení HDD do režimu čtení-zápis, pouze čtení nebo redundantní mód. V tomto okně jsou dále zobrazeny diagnostické údaje disku S.M.A.R.T Data na HDD V této záložce se zobrazují časy startu a zastavení záznamu.

31 Záloha Připojené externí USB zařízení lze konfigurovat jako zařízení pro zálohování video záznamů. [Detekovat] Identifikace externího USB zařízení a zobrazení informací o zařízení. [Zálohovat] Označení zálohovacího zařízení a kliknutí na tlačítko [Zálohovat] zobrazí tabulku pro nastavení zálohovací úlohy. Vybráním začátku a konce záznamu a kliknutím na tlačítko [Přidat] do seznamu přidáte video záznam k archivaci. Tlačítko [Odstranit vše] vymaže všechny položky ze seznamu. Tlačítko [Start] spustí zálohování. [Vymazat] Tato volba vymaže všechna data na zvoleném USB zařízení.

32 Upozornění: Vymazání trvale odstraní data ze zařízení. Poznámka: USB záloha obsahuje přehrávač záznamů Reakce na chyby [Typ výjimky] Možno nakonfigurovat typ výjimky: Málo místa na HDD, Není HDD, Chyba HDD, Síťové spojení přerušeno, Konflikt IP, Odpojení síťového kanálu. Dále můžete nastavit chování systému při poplachu. Je to Sepnutí poplachového spínače, Vypsání informace o poplachu a Odeslání mailu Stav Informace o datových tocích z jednotlivých kamer a online uživatelech.

33 Údržba [Deník] Zobrazení systémového logu. Po volbě typu logu, času a kliknutí na Hledat se zobrazí požadovaný výpis. Typ logu: Vše, Systém, Konfigurace, Úložiště, Poplach, Záznam, Účet, Vyčistit a Přehrávání. [Vyčistit] Vymazání všech logů.

34 Účet [Přidat uživatele] Přidání uživatele a nastavení jeho oprávnění. Výchozí uživatelé jsou: admin, user a skrytý default. Heslo pro první dva je admin má rozšířená oprávnění, user má oprávnění pro dohled a přehrávání záznamů. Skrytý uživatel nemá heslo pro přístup a nelze ho odstranit. DVR se takto přihlašuje automaticky, pokud není přihlášen jiný uživatel. Úpravou práv tohoto uživatele můžete umožnit používání vybraných funkcí bez nutnosti přihlášení. Ve volbě Přidat uživatele zatržení volby Opakovaně použitelné umožní vícenásobné přihlášení jedním účtem. Uživatel může být zařazen pouze do jedné skupiny. [Úprava uživatele] Modifikace uživatelského účtu. [Přidat skupinu] Přidat novou skupinu. [Úprava skupiny] Modifikace existující skupiny. [Změna hesla] Změna hesla. Vyberte uživatele, po vložení původního hesla vložte dvakrát nové.

35 RS232 [Funkce] Nastavení protokolu. Konzola: port pro nastavení a upgrade software DVR. Klávesnice: připojení ovládací klávesnice. Adaptér: Síť. klávesnice: klávesnice připojená prostřednictvím sítě. PTZ matice: ovládání PTZ matice. [Přen. rychlost] Nastavení přenosové rychlosti, výchozí hodnota je [Data bitů] Výchozí hodnota 8. [Stop bitů] Výchozí hodnota 1. [Parita] Výchozí hodnota je žádná.

36 4.10. Vypnutí [Odhlášení z menu] Odhlášení aktuálního uživatele. [Vypnutí] Vypnutí DVR. [Restart systému] Restart DVR.

37 5. WEB&CLIENT 5.1. WEB Síťové připojení Připojení sítě signalizuje rozsvícená LED dioda. Nastavte IP adresu, masku sítě a výchozí bránu počítače a DVR. Použijte stejný segment IP adres pro všechna zařízení. Detailní zobrazení konfigurace sítě v DVR lze zkontrolovat v menu [Konfigurace] [Síť]. Kontrolu dostupnosti DVR v síti lze prověřit v systému MS Windows pomocí příkazu ping INSTALACE ACTIVE X a PŘIHLÁŠENÍ / ODHLÁŠENÍ Po správné konfiguraci se lze vzdáleně připojit k DVR prostřednictvím aplikace Internet Explorer. Při prvním přihlášení požádá prohlížeč o instalaci Active X komponenty. Pokud je instalace blokována systémem Windows, zařaďte IP adresu DVR do důvěryhodné zóny nebo nastavte nižší zabezpečení v Internet Exploreru povolení instalace nepodepsaných Active X komponent. Potřebná nastavení naleznete v menu Možnosti internetu, záložka Zabezpečení po stisku tlačítka Vlastní úroveň. Zde je nutné změnit nastavení parametru Stahovat nepodepsané ovládací prvky Active X na hodnotu Dotázat se, případně Povolit.

38 Kliknutím pravého tlačítka myši na řádek s instalací Active X a následným povolením instalace se provede instalace potřebného rozšíření prohlížeče pro komunikaci s DVR. U verze prohlížeče Internet Explorer 9.0 je zapotřebí zapnout režim kompatibilního zobrazení.

39 WEBOVÉ ROZHRANÍ DVR Index Název Popis 1 Kanál Výběr kanálu. 2 Funkční klávesa Lokální přehrávání záznamu. Otevři vše: přehrání živého náhledu. 3 Dohledové okno Změna rozložení oken. 4 Nastavení barev, jasu, atd. Nastavení barev obrazu: změna jasu, kontrastu. Ostatní: nastavení cesty ukládání snímků a videa a restart. 5 Ovládání PTZ Menu nastavení PTZ. 6 Menu Konfigurace systému, vyhledání záznamu, nastavení alarmu, atd ŽIVÝ NÁHLED Ve Web rozhraní vyberte okno živého náhledu, okno se zvýrazní světle modrým ohraničením. V levém sloupci vyberte požadovaný kanál. Najetím na konec řádku za názvem se otevře nabídka pro výběr primárního nebo sekundárního streamu.

40 V okně živého náhledu se zobrazuje název kanálu a aktuální čas. Nad okny je zobrazen datový tok vybraného kanálu a celkový součet. Kliknutím na jednotlivá tlačítka (nachází se na levém spodním rohu obrazovky) lze přepínat mezi pohledem na jednu obrazovku a zobrazením více kanálu najednou. V pravém spodním rohu se nachází funkční tlačítka. Zvětšení výřezu obrazu. Přepínaní zobrazení jednoho nebo více kanálů. Lokální záznam. Ukládá záznam vybraného kanálu na lokální disk. Snímek obrazovky aktuálního kanálu. Zapnutí / vypnutí zvuku. Vypnutí živého náhledu ve vybraném okně. Umístění záznamu videa a obrázku na lokálním disku lze měnit podle požadavku PTZ OVLÁDÁNÍ Ovládací PTZ příkazy: délka posunu, zoom, IRIS, preset, tour, pattern, border scan, přísvit, čištění, autopan, atd. Příkaz PTZ délka posunu a rychlost, například velikost posunu 8 je rychlejší posun jako rychlost 1. Osm příkazů rotace: nahoru, dolů, vpravo, vlevo, vlevo nahoru, dolů vlevo, vpravo nahoru, vpravo dolů.

41 Preset Nastavte pozici kamery pomocí směrových tlačítek a klepněte na tlačítko Set. Zadejte číslo pozice a potvrďte tlačítkem Add. Tour Trasa Pattern V nabídce Pattern spusťte záznam. Následně se vraťte do PTZ ovládání a nastavte požadovaný obraz. Uložení nastavení provede klepnutí na tlačítko Stop Record. AUX Zapnutí / vypnutí AUX. Wiper Zapnutí / vypnutí stěrače.

42 KONFIGURACE 1. Menu v horní liště - Config VYHLEDÁVÁNÍ ZÁZNAMU Pro prohlížení záznamů slouží volba HLEDÁNÍ. Prohledávat záznamy lze podle jejich typu: záznam a lokální záznam. Vyhledávání záznamu Pro vyhledání záznamu lze vybrat požadované parametry - typ záznamu, čas startu a konce záznamu, kanál. Samotné vyhledání spouští tlačítko Search. V tabulce je následně zobrazen seznam vyhledaných záznamů. Přehrávání Dvojitým kliknutím na zvolený záznam se spustí přehrávání. Přehrávání lze ovládat pomocí tlačítek na dolní straně okna. Vybrané záznamy lze ukládat na lokální disk tlačítkem Download.

43 KONFIGURACE POPLACHŮ Výběr volby menu ALARM otevře okno pro nastavení poplachů. Typ poplachu: ztráta videa, zaplněný pevný disk, chyba pevného disku, externí poplach, zakrytí objektivu. Volba Monitor Alarm - aktivace nastavených parametrů. Volba Video Pop-up - otevření okna kanálu s aktivním poplachem. Volba Prompt - zobrazení seznamu poplachů. Volba Sound Pop-up - nastavení zvukového hlášení poplachu. Z lokálního disku vyberte předem připravený zvukový soubor ve formátu.wav

44 6. FUNKCE 6.1. DDNS FUNKCE SOUHRN Dynamické DNS je jednoduchý systém, který přiřazuje doménové jméno k proměnlivé IP adrese. Podle pravidel internetových doménových jmen musí být doménové jméno spojeno s pevnou IP adresou. Dynamická DNS služba poskytuje pevný jmenný server pro dynamické domény a provádí vyhledávání domén pro IP adresy dynamických uživatelů. Pomocí tohoto serveru se pak může uživatel připojit k dynamické adrese URL NO-IP (WWW.NO-IP.COM) Zaregistrujte se na [Create Account]. Vytvořte doménové jméno. Volba [Add a host]. Konfigurace DDNS v DVR Otevřete nabídku [Hlavní menu] [Konfigurace] [Síť] [Pokročilé] [DDNS] [Nastavení] Položka Typ DDNS Doménový název Uživatelské jméno Heslo IP serveru Port 80 Nastavení NO-IP DDNS Zvolený název domény během registrace Zvolené jméno během registrace Zvolené heslo během registrace dynupdate.no-ip.com

45 Aktivujte službu zaškrtnutím políčka Zapnout. Uložte konfiguraci tlačítkem Uložit MAPOVÁNÍ PORTŮ Mapování portu mapuje porty z venkovních IP adres do zařízení uvnitř sítě a zpřístupňuje jejich služby. Pokud se uživatel připojí na IP adresu a požadovaný port, server automaticky přesměruje požadavek na odpovídající zařízení uvnitř sítě. Pomocí funkce mapování portů můžete namapovat porty jedné IP adresy na různá zařízení a porty uvnitř sítě. Mapování portů můžou požadovat specializovaný služby a funkce zařízení, například POP, SMTP, TELNET, atd. Existují dvě možnosti mapování portů. Funkce UPnP mapuje a modifikuje porty směrovače (routeru) automaticky. Druhou možností je manuální konfigurace UPNP FUNKCE Pro vytvoření připojení do zařízení DVR prostřednictvím veřejné sítě, je potřeba nastavit router pro spolupráci s NAT zařízení DVR. UPnP nastavuje NAT automaticky prostřednictvím UPnP oprávnění DVR a nebude zapotřebí router nastavovat. Poznámka: pro realizaci UPnP funkce, musí router tuto funkci podporovat a funkce UPnP musí být aktivována. Krok první Připojte router do sítě. Nakonfigurujte router a povolte funkci UPnP. U routerů různých výrobců může konfigurace probíhat rozdílně. Zjistěte si prosím pečlivě specifikace před konfigurací. Krok druhý Připojte zařízení DVR k routeru, adresu IP získá zařízení automaticky nebo nastavte ručně statickou IP adresu. Po nastavení IP adresy dokončete konfiguraci v záložce menu Pokročilé, nastavení portů, multicast, atd. Ve volbě Multicast zaškrtněte volnu Mapování portu UPnP. Krok třetí V konfiguračním rozhraní routeru zkontrolujte, zda se provedlo mapování portů. Pokud ano, UPnP konfigurace je ukončena. Krok čtvrtý Zadejte v Internet Exploreru IP adresu a port zařízení DVR. Pokud se chcete připojit prostřednictvím klientského software, použijte TCP port přidělený z venkovní sítě. Poznámka: pokud je několik zařízení DVR požadující UPnP funkci, pro vyhnutí se konfliktům, nastavte v zařízeních DVR rozdílné čísla portů MANUÁLNÍ MAPOVÁNÍ PORTŮ Krok první Připojte zařízení DVR k routeru a nastavte ručně statickou IP adresu.

46 Krok druhý Přihlaste se do menu routeru. Nastavte mapování portů HTTP a TCP pro IP adresu zařízení DVR. Výchozí přístupový port zařízení DVR je HTTP port 80 a TCP port Pokud jsou porty obsazené jiným zařízením, nastavte v routeru i DVR jiný volný port. Krok třetí Zadejte v Internet Exploreru IP adresu a port zařízení DVR. Pokud se chcete připojit prostřednictvím klientského software, použijte TCP port přidělený z venkovní sítě. Poznámka: Pro detailní konfiguraci nastavení, nahlédněte do uživatelského manuálu routeru NTP FUNKCE Povolení funkce NTP umožní synchronizaci času zařízení DVR s internetovým serverem poskytujícím informace o přesném času. Například server ntp.nic.cz INTERNETOVÝ NTP SERVER Otevřete nabídku [Hlavní menu] [Konfigurace] [Síť] [Pokročilé] [NTP] [Nastavení] Po připojení zařízení k internetu lze použít standardní NTP server pro synchronizaci času. Zadejte IP adresu nebo název NTP serveru. Výchozí hodnota portu je 123. Nastavte časovou zónu a aktivujte funkci zatržením políčka Zapnout. Interval synchronizaci času lze nastavit v rozsahu 1 až minut INTRANETOVÝ NTP SERVER Pokud DVR pracuje pouze ve vnitřní síti, lze nastavit vlastní server jako zdroj přesného času. Adresa NTP serveru v DVR bude adresa vlastního NTP serveru. NTP server fungující na systému Windows Spusťte editor registrů. Menu Start zadání příkazu regedit tlačítko OK Vytvořte nový záznam s hodnotou DWORD v následujícím klíči: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters Změňte hodnotu na 1 a uložte záznam. Restartujte počítač. NTP server fungující na systému Linux Vzhledem k specifikům systému Linux doporučujeme před konfigurací serveru NTP prostudovat uživatelskou dokumentaci pro konkrétní použitou distribuci PTZ Ovládání je dostupné stlačením pravého tlačítka myši v živém náhledu kanálu a vybráním volby [PTZ Control].

47 PTZ OVLÁDÁNÍ PTZ menu zpřístupňuje nastavení rychlosti posunu, přiblížení, ostření, clona, rozšířené funkce, pomocné funkce, nastavení kamery. Rychlost: Ovládání rychlosti posunu kamery v rozsahu 1 až 8. Rychlost 8 je nejvyšší. Tlačítka pro změny nastavení hodnot přiblížení, ostření, clony. Osm směrových šipek slouží pro ovládání otáčení kamery. [SIT] Tlačítko uprostřed osmi směrových šipek. Ujistěte se, že zvolený komunikační protokol podporuje tuto funkci. Funkci lze ovládat pouze počítačovou myší. Kliknutí na toto tlačítko vrací kameru na pozici uprostřed obrazovky. Tlačítko Přepínač stránky přepne nabídku do pokročilých funkcí. [PTZ Trace] Umožní ovládání kamery myší. Kliknutím na obraz a tažením do stran lze měnit směr pohybu. Pokročilé funkce [Předvolba] Zadejte číslo předvolby, která byla předem uložena. Kliknutím na tlačítko Předvolba bude volba vykonána. [Trasa] Zadejte číslo předem uložené trasy. Tlačítkem Trasa volbu spustíte nebo zastavíte.

48 [AutoPan] Funkce bude prováděna, dokud nekliknete na tlačítko Stop. [Vzor] Zadejte číslo vzoru a klepněte na tlačítko Vzor. Kamera se bude pohybovat po předdefinované trase. Pravé tlačítko myši schová menu. Opětovným klepnutím na tlačítko Vzor funkci zastavíte. Klepnutí na tlačítko Přepínač stránky přepne na menu ovládání výstupních konektorů. AUX Nastavení PTZ Nastavení [Předvolby], [Trasy], [Vzoru], [Okrajů]. Volby, označené šedou barvou, nejsou podporované. [Předvolba] Nastavená poloha kamery, která se dá vyvolat přímou volbou. Klikněte na [Předvolba] a zadejte hodnotu. Tlačítko [Nastavit] uloží souřadnice nastavení kamery pod zvolené číslo předvolby. [Trasa] Zadejte číslo předvolby a číslo patroly. Klepněte na tlačítko Přidat předvolbu, pro přidání předvolby trasy. Opakujte tuto část pro přidání dalších předvoleb. Tlačítko Vymazat předvolbu, slouží k vymazání předvolby (vymazání předvolby nepodporují některé protokoly). [Vzor] Zadejte číslo vzoru a klikněte na tlačítko Začátek. Pomocí ovládacích prvků nastavte požadované parametry. Vraťte se do nastavení a klikněte na tlačítko Konec pro ukončení zadávání.

49 [Okraj] tato funkce slouží k nastavení pravého a levého okraje. Přesuňte kameru na levý a pravý okraj a tyto pozice potvrďte tlačítkem Vlevo nebo Vpravo NASTAVENÍ KAMERY Klepnutím na tlačítko Přepnutí stránky v menu PTZ přepne na volbu nastavení parametrů kamery.(podporují pouze některé protokoly). Tlačítko Enter Menu zapíná menu kamery. Menu se vypíná tlačítkem Exit Menu HLASOVÝ INTERCOM SOUHRN Zařízení DVR umožňuje obousměrnou komunikaci uživatele s klientským programem nebo Webovým rozhraním přes audio vstupy a výstupy KONFIGURACE Lokální konfigurace Připojte mikrofon do vstupu MIC a reproduktory do zvukového výstupu. Pokud není samostatný vstup MIC, připojte mikrofon do audiovstupu číslo 1. Upozornění: lokální výstup vyžaduje zařízení s vlastním aktivním zesilovačem. Vzdálená konfigurace PC Připojte mikrofon a reproduktory k počítači. Povolte oboustrannou komunikaci v klientském programu nebo na Webovém rozhraní REDUNDANCE DISKŮ Funkce redundance disků zálohuje nahrávané data. Uživatel může získat data z redundantního disku, pokud byl jeden disk poškozený. Funkce zlepšuje bezpečnost systému. Pro tuto funkci je nutné vyhradit samostatný disk. Konfigurace redundance disku V hlavní nabídce otevřete volbu Hlavní menu Úložiště, vyberte disk pro redundanci a klikněte na nastavení. Zaškrtněte políčko [Redundantní].

Síťové videorekordéry Movitec

Síťové videorekordéry Movitec Síťové videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E42-83-163 DVR Uživatelský Manuál CZ 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Seznam Obrázků... 3 3. Seznámení s produktem... 4 Popis

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

3.5.6 Obnovení konfigurace...21 4. Přehrávání záznamu...22 4.1 Záznamové okno...22 4.1.1 Ovládací prvky...23 4.1.2 Časová osa...23 4.

3.5.6 Obnovení konfigurace...21 4. Přehrávání záznamu...22 4.1 Záznamové okno...22 4.1.1 Ovládací prvky...23 4.1.2 Časová osa...23 4. Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Upozornění... 4 1.2 Instalační prostředí... 4 1.3 Vlastnosti... 5 1.4 Modely... 5 1.5 Vzhled... 6 1.5.1 OPT-NVR6200-8ES... 6 1.5.2 OPT-NVR6100-8EM... 6 1.5.3 OPT-NVR6100-8HM/POE...

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Profesionální dohledový systém

Profesionální dohledový systém Profesionální dohledový systém Smart PSS uživatelský manuál Obsah Instalace... 4 Minimální systémové požadavky... 4 Instalace programu... 4 Odninstalace... 8 Nastavení... 9 Přihlášení... 9 Rozhraní programu...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1.OPATŘENÍ 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Nastavení firmwaru HD kamer AirLive

Nastavení firmwaru HD kamer AirLive Nastavení firmwaru HD kamer AirLive Obsah :. Základní stránka (strana ). Nastavení sítě (strana ). Nastavení obrazu kamery (strana 4).. Nastavení systému (strana 5).. Nastevení data a času (strana 6)..

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery PC klientská verze 2.1 Stručné instrukce: Skutečné Plug and Play (P2P) je zcela nová technologie na trhu s IP kamerami. IP kamery se tak snadněji instalují a

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nežli začnete číst tento návod, měli byste znát své přihlašovací jméno a heslo pro síť Eduroam. Tyto informace Vám poskytne Výpočetní

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

1820 série NVR Instalační průvodce

1820 série NVR Instalační průvodce 1820 série NVR Instalační průvodce 1. Představení produktu Kedacom NVR série 1820 je komplexní řešení pro video dohled a nahrávání videa. NVR řady 1820 podporují Open Network Video Interface Forum (ONVIF)

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 121. Chraňte síťový videorekordér před

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 121. Chraňte síťový videorekordér před 510000221G Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Neumisťujte síťový videorekordér do blízkosti zdrojů tepla, například

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více