Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015"

Transkript

1 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize:

2 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet? Nároky na systém Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet? Co všechno se bude při instalaci dít? Omezení kam instalovat nemůžeme? Instalace Automatické spuštění Průvodce instalací Instalace databázové podpory Firebird Síťová instalace Instalace na server Instalace na stanici Instalace doplňků Registrace Registrace přímým spojením (http) Registrace přímým spojením (tcp/ip) Registrace webovou službou Registrace em Telefonická registrace Server manager Vytvoření nové databáze Připojení existující databáze Odebrání databáze Úprava databáze Záloha a obnova databáze Správce uživatelů a práv Vytvoření a editace skupiny uživatelů Vytvoření a editace uživatelského účtu Odinstalace produktu ATLAS consulting spol. s r. o. 2

3 1. Co je to Themio/Loginet? Produkt Themio /Loginet je moderní informační systém pro sledování fyzického umístění a pohybu různých prostředků a aktivit v běžné firemní praxi. Univerzální charakter a maximální přizpůsobitelnost různorodým požadavkům umožňují řešit prakticky neomezený rozsah témat. Kdekoli a kdykoli vzniká potřeba zavést pořádek v nezvládnutelném množství údajů, je Themio /Loginet tím správným řešením, které vede k požadovanému cíli. Konkrétní aplikace systému Themio /Loginet umožní sledovat jednou hmotný majetek, jindy nájemníky, jindy třeba využití vozového parku nebo sledování vytížení zdrojů v rámci práce na firemních projektech. Nejsou žádná omezení v tom, co chceme sledovat, jaké mají být vlastnosti a vazby mezi evidovanými údaji, výstupy a sestavy. 2. Nároky na systém 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet? Produkt Themio/Loginet lze provozovat na každém běžném počítači s operačním systémem Windows 7, 8 a vyšší, minimálně však Pentium III 1 GHz s 256 MB RAM. Pro instalaci je nezbytný dostatek volného místa na pevném disku, kde má být aplikace provozována, přičemž nároky na prostor na pevném disku jsou minimálně 260 MB. Pro možnost rychlého provádění operací s databází je doporučeno 512 MB a více paměti RAM. Poslední podmínkou provozu systému Themio/Loginet je uvolnění zvoleného portu pro přenos příkazů a dat, jak na straně serveru, tak na straně klienta. Jedná se o port pro komunikaci v protokolu TCP/IP, který si správce systému může samozřejmě zvolit sám, pouze nesmí být již obsazen jinou aplikací či operačním systémem. Příslušný port uvolněte ve vašem firewallu, proxy serveru či jiném prostředku, který využíváte pro ochranu nebo filtrování komunikace v rámci sítě internet, místní sítě, případně i na lokálním počítači. Produkt Themio/Loginet má po instalaci nastaven komunikační port Jestliže chcete zvolit jiný port, využijte pro to obslužnou aplikaci serveru (Themio Server Manager, resp. Loginet Server Manager) a nezapomeňte změnit i definici připojení v seznamu databází ve všech klientských instalacích (případně ve vaší lokální instalaci). Klientská část produktu vyžaduje po instalaci definici připojení k Vaší databázi. Tuto definici můžete nastavit v seznamu databází v aplikaci Themio/Loginet. Konkrétní definici připojení k vaší databázi naleznete v Server Manageru na kartě Databáze. Klientská definice může místo fyzické cesty k souboru databáze (či odkazu na datový zdroj na serveru) obsahovat pouze vámi zvolené logické jméno databáze Co všechno se bude při instalaci dít? Před tím, než se pustíte do samotné instalace, vás jistě bude zajímat, co všechno provede instalátor s vaším operačním systémem, jak to ovlivní vaší práci s počítačem, případně chod jiných aplikací. V průběhu instalace programu Themio/Loginet bude možnost vytvoření zástupců programu do panelu Rychlého spuštění a na plochu vašeho počítače, umožňující spuštění samotného produktu. Aplikace samotná je instalována do uživatelem voleného umístění, standardně je však k instalaci nabízena cesta C:\ATLAS consulting\ Themio4/Loginet4. Databáze programu jsou standardně vytvářeny na cestě C:\ProgramData\ Themio4/Loginet4 \DATA\". Zároveň s produktem Themio/Loginet je instalována také databázová podpora Firebird, která je k provozu vyžadována. Tato součást je standardně instalována do cesty C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5, ovšem i tato cesta může být v průběhu instalace uživatelem změněna. Vzhledem k zápisu do složky Program Files (či jiné) a také změnám prováděným v registrech operačního systému je doporučováno, aby instalace prováděna uživatelem s Administrátorským 2015 ATLAS consulting spol. s r. o. 3

4 oprávněním, nejméně však členem skupiny Power User s právy zápisu do systémové složky Windows. Stejná práva je zapotřebí zachovat po celou dobu provozování produktu Themio/Loginet Omezení kam instalovat nemůžeme? Není doporučeno používat produkt Themio/Loginet na stanicích s jiným operačním systémem, než Windows 7, 8 a vyšší. Pokud bude produkt Themio/Loginet využíván síťově mezi dvěma a více počítači, je bezpodmínečně vyžadována možnost komunikace pomocí protokolu TCP/IP, proto aplikaci není možné provozovat v prostředí, v němž není komunikace pomocí TCP/IP podporována. 3. Instalace 3.1. Automatické spuštění Po spuštění instalačního balíčku Themio4_Setup.exe, popřípadě Loginet4_Setup.exe, se spustí program, který vás provede kompletní instalací produktu. Po otevření prvního okna dostanete možnost prostudovat dostupnou dokumentaci, obsahující další pokyny k instalaci a provozu programu na vašem počítači, možnost zvolení složky, do které bude program nainstalován a možnost vybrat si součásti k instalaci Lokální instalace Instalace je proces, v jehož průběhu dojde ke zkopírování souborů, potřebných pro provoz produktu Themio/Loginet na příslušném počítači, včetně vytvoření složky a zástupců v nabídce Start. Přibližná délka trvání celého instalačního procesu je 1 10 minut a odvíjí se od výkonu počítače ATLAS consulting spol. s r. o. 4

5 Průvodce instalací Začátek instalačního procesu Po spuštění Loginet4_Setup.exe, popřípadě Themio4_Setup.exe, dojde ke spuštění Průvodce instalací, který vás provede všemi následujícími kroky instalace. V prvním kroku jste instalačním programem přivítáni a seznámeni s verzí produktu, která bude na váš počítač instalována. Před zahájením instalace je doporučeno ukončit všechny právě spuštěné aplikace. Pokud jste si jisti, že můžete pokračovat, klepněte na tlačítko Další. Chcete-li instalační proces přerušit a vrátit se k němu později, můžete tak učinit klepnutím na tlačítko Storno. Licenční ujednání Krok následující s sebou přináší potvrzení souhlasu s licenčním ujednáním. Před pokračováním si, prosím, pozorně přečtěte text licenčního ujednání. Pakliže s obsahem tohoto ujednání souhlasíte, můžete vybrat volbu Souhlasím s podmínkami Licenčního ujednání, čímž se zpřístupní tlačítko Další, umožňující pokračovat v procesu instalace. Pokud si nyní nepřejete v instalaci pokračovat, můžete proces přerušit pomocí tlačítka Storno. K předchozí uvítací obrazovce se můžete vrátit klepnutím na tlačítko Zpět. Výběr cílové složky Další krok instalace produktu Themio/Loginet s sebou přináší volbu složky, kam bude program nainstalován. Standardně je instalačním programem nabízena cesta C:\ATLAS consulting\ Themio4/Loginet4. Při výběru cílového adresáře je zapotřebí mít na paměti, že jednotka, kam budou data kopírována, musí obsahovat dostatečné množství volného místa. Cesta může být buďto doplněna ručně, případně vybrána po klepnutí na tlačítko Procházet. Pro pokračování stiskněte tlačítko Další, pro návrat k předchozímu kroku tlačítko Zpět. Stiskem tlačítka Storno průvodce instalací ukončíte ATLAS consulting spol. s r. o. 5

6 Volba součástí Tento krok průvodce instalací vám nabízí možnost zvolit, jaké součásti budou do počítače, konkrétně do vámi zvolené složky, instalovány. Pro lokální instalaci je doporučeno ponechat zaškrtnuté všechny součásti. U jednotlivých součástí jsou uvedeny jejich velikosti a výsledný požadovaný objem dat můžete nalézt ve spodní části. Jste-li si jisti výběrem součástí, můžete pokračovat stiskem tlačítka Další. Vrátit se zpět k některé z předchozích voleb je možno pomocí tlačítka Zpět a instalační proces může být opět přerušen tlačítkem Storno ATLAS consulting spol. s r. o. 6

7 Volba dalších úloh V následujícím kroku je možno zvolit, zda se mají vytvořit zástupci programu Themio/Loginet pro snadné spuštění. Pokud si nepřejete vytvářet žádné ikony, postačí ponechat volby nezatrženy. Potvrdit volbu a postoupit k dalšímu bodu můžete pomocí tlačítka Další. I nyní lze průvodce instalací ukončit stiskem tlačítka Storno, anebo se vrátit ke krokům předchozím stiskem tlačítka Zpět Instalace databázové podpory Firebird Nezbytnou součástí správné funkce programu Themio/Loginet je instalace databázové platformy Firebird verze 2.5. Instalace Firebird je v anglickém jazyce. Průvodce instalací Firebird úvodní obrazovka V prvním kroku jste seznámeni s verzí instalované podpory Firebird. Můžete zde pokračovat v instalaci pomocí tlačítka Next nebo instalaci ukončit stisknutím tlačítka Cancel ATLAS consulting spol. s r. o. 7

8 Licenční ujednání Firebird Nyní se zobrazí Licenční ujednání. Pro pokračování stiskněte tlačítko I Agree případně Back pro vrácení se k předchozímu kroku nebo Cancel pro ukončení instalace. Umístění instalace Firebird (Select destination folder) V tomto kroku instalace Firebird si můžete zvolit, kde se vytvoří složka databázové podpory. Je doporučeno provádět instalaci do přednastavené cesty. Umístění můžete změnit kliknutím na tlačítko Browse... a následným vybráním nebo ručním doplněním instalační cesty. Do předchozího kroku instalace se vrátíte stisknutím tlačítka Back. Instalaci opět můžete přerušit pomocí stisknutí tlačítka Cancel a v instalaci můžete pokračovat pomocí tlačítka Next ATLAS consulting spol. s r. o. 8

9 Výběr instalovaných komponent Firebird (Select components) Nyní si můžete zvolit, které součásti Firebird se budou instalovat. Pokud již nemáte zkušenosti s instalací Firebird nechejte zatrženy předvolené volby a pokračujte dále pomocí tlačítka Next. Můžete opět instalaci ukončit pomocí tlačítka Cancel nebo se vrátit k předchozím krokům instalace pomocí tlačítka Back ATLAS consulting spol. s r. o. 9

10 Výběr instalovaných doplňků Firebird (Select Additional Tasks) V posledním kroku instalace databázové podpory Firebird si můžete zvolit, zda spustit Firebird server jako službu nebo aplikaci, nebo zda budete chtít spouštět Firebird server vždy po spuštění počítače a další systémová nastavení. Doporučujeme ponechání jako službu, odškrtnutí položky "Install Control panel Applet?" a naopak zaškrtnutí položky "Copy Firebird client library to <system> directory?" stejně, jako je uvedeno na následujícím obrázku. Opět zde naleznete tlačítka Back, která vás vrátí o krok zpět v instalaci Firebird, Cancel pro zrušení instalace a nakonec Next, kterým začnete instalovat databázovou podporu Firebird. Ukončení instalace Firebird (Installation Completed) Pokud proběhne instalace databázové podpory Firebird v pořádku, zobrazí se vám na konci instalace informace o tom, že instalace proběhla úspěšně. I zde máte ještě možnost instalaci zrušit tlačítkem Cancel, po jehož stisknutí dostanete možnost nainstalované součástí odinstalovat nebo ponechat. Stisknutím tlačítka Finish instalaci potvrdíte a úspěšně dokončíte. Přehled nainstalovaných databází Tento krok průvodce instalací umožňuje připravení databází, které budou vytvořeny a následně použity pro práci v programu Themio/Loginet. Standardně jsou přednastaveny dvě databáze. Ostrá databáze pro uchování vašich ostrých pracovních data a Příkladová databáze s předvyplněnými testovacími údaji, sloužící převážně k seznámení s funkcemi programu ATLAS consulting spol. s r. o. 10

11 Nové databáze lze přidat tlačítkem Přidat. Při vyplňování jednotlivých položek se lze inspirovat šedě vyobrazenými nápovědnými údaji, vždy vedle příslušného parametru. Jedná se o údaje standardní - funkční v případě lokální instalace. Jednotlivé parametry, požadující vyplnění, jsou konkrétně popsány na následujících řádcích systémové příručky. Parametry zvolené databáze lze editovat tlačítkem Upravit. Pro každou databázi je tedy možno přizpůsobit parametry zvlášť. Parametry připojení k databázi Prvním parametrem je Alias - název, pod kterým bude databáze prezentována. Následuje specifikace Server Firebird - název stanice, na které běží aplikace/služba databázové platformy Firebird. V případě, že se jedná o lokální počítač, lze ponechat volbu localhost. Ponechá-li se toto políčko nevyplněno, bude automaticky doplněna hodnota localhost. Další variantou zápisu je síťový název počítače, popřípadě jeho IPV4 adresa. Do kolonky Port je zapotřebí vyplnit číslo portu, na kterém běží databázová platforma Firebird, standardně se jedná o port Bude-li toto políčko ponecháno nevyplněné, bude automaticky doplněn port Následují přihlašovací údaje do databázové platformy Firebird - Uživatel a Heslo. Uživatelské jméno pro přihlášení do Firebird bývá standardně "SYSDBA" a heslo "masterkey". V případě, že došlo ke změně těchto přihlašovacích údajů, je potřeba vyplnit platné údaje. Tlačítkem odkryj je možno dočasně zobrazit text hesla namísto původně vyobrazených hvězdiček. Role - vybrání z následujících. POWER, DESIGN, DBADMIN. Následující hodnotou je připojovací řetězec k souboru Databáze. Standardně je nastaven C:\databases\.. V případě, že si přejete cestu změnit, vyplňte vlastní řetězec, směřující do existující složky na místním počítači ATLAS consulting spol. s r. o. 11

12 V pravém horním rohu lze nastavit, zda bude databáze nastavena jako Ostrá, nebo Příkladová. Více informací o ostré a příkladové databázi jsou dostupné v předchozím bodu systémové příručky. Registrace a instalace typových řešení do databází Ověření registrací a nahrání potřebných typových řešení do databází bude na základě zadaného licenčního klíče. Klíč je dostupný v obdrženém u. Jako Licenční server je potřeba zvolit registrace.atlascon.cz. Složka s licenčními soubory musí být nastavena na složku Bin v instalaci programu Loginet, standardně C:\Atlas consulting\loginet4/themio4\bin. Bude-li licenční klíč ponechán nevyplněn, nebo zadán nesprávně, registrace ani nahrání typových řešení zůstane neproveden. Registraci bude poté možno provést manuálně a nahrání typových řešení opětovným spuštěním instalátoru. Stiskem tlačítka Dále bude spuštěna samotná instalace programu Themio/Loginet, včetně registrace, byl-li zadán správný licenční klíč a zavedení typových řešení do databází. V tomto průběhu jsou do vašeho počítače kopírovány všechny součásti, zvolené v předchozích krocích průvodce instalací a zároveň je váš operační systém nastavován pro provoz programu Themio/Loginet. Instalační proces může být přerušen pomocí tlačítka Storno, což ovšem znamená ukončení instalace bez možnosti návratu k předchozím krokům. Dokončení instalace Tímto je instalace programu Themio/Loginet do vašeho počítače hotova a je možno ji ukončit. Stiskem tlačítka Dokončit Síťová instalace Síťová instalace produktu Themio/Loginet je realizována systémem server klient a není možné ji provozovat na jiném typu sítě, než Microsoft Windows. V případě, nachází-li se na vašem serveru jiný operační systém, než-li Microsoft Windows, bude zapotřebí provést instalaci podobně, jako v prostředí sítí peer-to-peer, tedy vyčlenit pracovní stanici, na níž bude nainstalován Themio/Loginet v části server. Ať už se jedná o instalaci na síťový server, či na klientskou stanici, je zapotřebí, aby ji 2015 ATLAS consulting spol. s r. o. 12

13 prováděl uživatel s Administrátorským oprávněním, v případě klientské instalace, však minimálně s právy Power User. Komunikace mezi programem Themio/Loginet na serveru a klientskými instalacemi je zprostředkovávána protokolem TCP/IP, což předpokládá jeho bezproblémovou funkčnost. V případě, máte-li na své síti potíže s provozem protokolu TCP/IP, bude zapotřebí jej nejprve zprovoznit. Pokud bude prováděna peer-to-peer instalace, je zapotřebí mít na paměti, že pro provoz klientských instalací programu Themio/Loginet, musí být vždy počítač se serverovou instalací programu Themio/Loginet spuštěn Instalace na server Instalaci produktu Themio/Loginet na síťový server je zapotřebí provádět přímo na serveru, přičemž je prováděna podobně, jako instalace lokální, jejíž popis můžete nalézt v kapitole Instalace na stanici K instalaci klientské části programu Themio/Loginet na síťovou stanici je zapotřebí přibližně 100 MB volného místa na pevném disku příslušné stanice. Instalaci klientské části programu Themio/Loginet můžete snadno spustit příslušným setupem, stejným jako pro lokální instalaci - Themio4_Setup.exe, popřípadě Loginet4_Setupe.exe. Volba součástí Přes úvodní kroky průvodce instalací, tedy uvítání a výběr cílové složky, se dostáváte k jedinému odlišnému kroku instalátoru, kterým je volba součástí k instalaci. Oproti oběma dříve uvedeným instalacím je tento krok značně zjednodušen. Stačí zatrhnout pouze možnost "Loginet klient" ATLAS consulting spol. s r. o. 13

14 Po kliknutí na tlačítko Další již instalace opět probíhá stejně, jako tomu bylo v případě instalace lokální, či instalace na server, až na krok specifikace parametrů databáze. Tento krok v instalaci klientské stanice obsažen není. Po dokončení instalace je nutno v klientské části zadat údaje nutné pro připojení k serverové části programu. Toto se provede po spuštění klientské části programu Themio/Loginet, v menu Soubor > Databáze klepnutím pravým tlačítkem myši na plochu a v kontextové nabídce výběrem položky Server > Přidat. V následném okně Server je nutno definovat název nebo IP adresu počítače nebo serveru, kde je nainstalovaná serverová část programu Themio/Loginet, případně specifikovat údaje nastavení proxy serveru. Zatržením položky Komprimovaný přenos se může aplikace na obzvlášť pomalých počítačích podstatně urychlit ATLAS consulting spol. s r. o. 14

15 Spojení počítače se serverovou částí programu se provede poklepem na nově vzniklou ikonu Server na ploše okna Databáze, nebo stiskem tlačítka Připojit v levé horní části obrazovky. Při tomto procesu se automaticky načtou údaje a případné změny či aktualizace provedené na serverové části a uživateli se nabídne jejich doinstalování na klientskou část včetně ikon zástupců jednotlivých databází Instalace doplňků Systém LOGINET nabízí několik již připravených typových řešení. Jejich nainstalování bude provedeno automaticky po zdárném provedení registrace programu Themio/Loginet licenčním klíčem, který jste obdrželi ATLAS consulting spol. s r. o. 15

16 4. Registrace V případě, že při instalaci nebyl vyplněn licenční klíč, popřípadě byl zadán nesprávně, je možnost registraci programu provést manuálně následujícím postupem. Průvodce registrací Jako úplně první je zobrazeno uvítací okno Průvodce registrací, který bude vašim společníkem v průběhu celé registrace. Tento krok je společný pro všechny typy registrace. Nejprve je nezbytné zvolit jazyk, jímž s vámi bude průvodce komunikovat. Automaticky je nastaveno Česky. Průvodce registrací obsahuje také systém nápovědy, který můžete vyvolat po klepnutí na tlačítko Nápověda. Chcete-li registraci programu Themio/Loginet provést později, stiskněte tlačítko pro pokračování klepněte na tlačítko Dále. Storno, Následující krok Průvodce je výběr akce, kterou budete chtít provést. Mimo samotné Registrace nově nainstalovaných součástí přináší také možnost vyvolání přehledu zaregistrovaných licencí a zobrazení stavu jejich registrace, případně provedení dalších akcí, jako je odregistrace programu Themio/Loginet, obnova odregistrovaných součástí, prodloužení platnosti časově omezených licencí či obnova poškozených licencí. Dále zde máte k dispozici volbu, zda necháte Průvodce zjistit nejvhodnější dostupný způsob registrace. V případě, ponecháte-li zatržítko u této volby, dojde po výběru akce a klepnutí na tlačítko Další k analýze jak vaší sítě, tak připojení k internetu, a na základě této analýzy bude poté automaticky zvolen nejvhodnější dostupný typ registrace. Tato operace však může trvat několik okamžiků. Jakmile máte zvolenu požadovanou akci, lze pokračovat klepnutím na tlačítko Dále ATLAS consulting spol. s r. o. 16

17 Registrace nově nainstalovaných součástí Pokud jste označili akci Registrace nově nainstalovaných součástí, pokračuje Průvodce k dialogu volby způsobu registrace a zadání nezbytných parametrů. Pakliže byla v prvním kroku Průvodce vybrána možnost zjištění nejvhodnějšího způsobu registrace, je navíc zobrazen dotaz, zda má být kontrola vaší sítě a připojení skutečně provedena. Po klepnutí na tlačítko Ano dojde k zahájení analýzy, tlačítko Ne proces zjištění přeruší a rovnou je zobrazen následující krok průvodce registrací. Jednotlivé druhy registrací jsou blíže popsány v kapitolách Přehled součástí a stavu registrací Volba Přehled součástí a stavu registrací slouží k provedení akce, určené k získání informací o stavu aktuálně nainstalovaných či zaregistrovaných součástí. Nejprve se vás však Průvodce dotáže, zda se jedná o instalaci lokální, či síťovou. Automaticky by měl být vybrán typ naposledy prováděné registrace, proto pouze zkontrolujte, zda údaje souhlasí a následně pokračujte klepnutím na tlačítko Dále. Pokud byla volba typu instalace nastavena správně, je nyní Průvodcem provedena analýza nainstalovaných licencí a kontrola stavu jejich registrací. Průběh analýzy můžete sledovat v okně Průvodce, po jejím dokončení je automaticky zobrazen Seznam součástí a stavu registrací. Každá registrace, zobrazena v seznamu, může být hned v několika stavech. Je-li program Themio/Loginet pouze nainstalován a doposud nebyl proveden žádný pokus o jeho registraci, je označen šedivou barvou a popsán textem Neexistující licence. Taková licence může být bez problémů zaregistrována. Dalším stavem, který zde může být zobrazen, je Neregistrovaná licence, který je označen ikonou obálky. Jedná se o licenci, která již byla dříve zaregistrována a následně odregistrována, případně registrace nebyla dokončena úspěšně. Pro takovouto registraci lze buďto využít volby Další akce / Obnova odregistrovaných součástí, anebo provést registraci zcela novou. Stav Platná registrace je zvýrazněn tučně a indikuje nainstalovanou a úspěšně zaregistrovanou aplikaci Themio/Loginet, která může být bez jakýchkoli obtíží využívána. Program Themio/Loginet s platnou registrací lze také bez potíží odregistrovat pomocí volby Další akce / Odregistrace součástí. Další situací, která však běžně nenastává a dochází k ní zejména v důsledku nesprávné manipulace s produktem, je Poškozená registrace, kterou Průvodce označuje červeně. Indikovány mohou být nejrůznější příčiny poškození, ve většině případů lze pro obnovu poškozené licence použít volby Další akce / Obnova neplatných registrací. Vybráním licence a klepnutím na tlačítko Detail dojde k zobrazení dalších informací o dané registraci. Totožná akce může být vyvolána dvojitým poklepáním na řádek se zobrazenou licencí. Další akce - Odregistrace součástí Odregistrace součástí slouží k odregistrování zaregistrovaných licencí programu Themio/Loginet, například v případě potřeby přemístění produktu na jiný počítač ATLAS consulting spol. s r. o. 17

18 Další akce - Obnova odregistrovaných součástí V případě, kdy licenci odregistrujete a následně je zapotřebí provést její opětovnou registraci, je možné s výhodou využít obnovy odregistrovaných součástí, která provede novou registraci programu Themio/Loginet na základě Licenčního souboru, jež zůstal v programu zachován. Proces probíhá obdobně, jako běžná registrace, s tím rozdílem, že není vyžadován Licenční klíč, ani případné načtení Licenčních souborů. Další akce - Prodloužení platnosti Pokud jste produktem upozorněni na nutnost prodloužení platnosti určitého tématického okruhu, postačí zvolit Další akce / Prodloužení platnosti časově omezených licencí a dále postupovat jako v případě běžné registrace. Pro tuto operaci je zapotřebí Licenčního klíče, prodlužující platnost vaší licence. Další akce - Obnova neplatných registrací Pokud z nějakého důvodu došlo k poškození vaší registrace, je ve většině případů možné takovou registraci obnovit. Postačí vybrat z nabídky Další akce / Obnova neplatných (poškozených) registrací a dále postupovat jako při běžné registraci. V průběhu obnovy není Průvodcem vyžadován Licenční klíč ani načtení Licenčních souborů Registrace přímým spojením (http) Jak již bylo uvedeno výše, je k registraci internetem zapotřebí Licenčního klíče, který jste obdrželi zároveň s produktem a taktéž připojení k síti Internet. Je-li vámi využíváno připojení pomocí serveru Proxy, je také zapotřebí znát název a port Proxy serveru ATLAS consulting spol. s r. o. 18

19 Nastavení registrace Nejprve vás očekává nastavení registrace. V tomto případě tedy zvolte způsob registrace přímým spojením (http) a vyberte, zda se jedná o instalaci lokální, nebo je prováděna registrace síťová. V poli pro jméno licenčního serveru musí být uvedena adresa Licenčního serveru ATLAS consulting registrace.atlascon.cz. Tato adresa je průvodcem automaticky doplňována, nastane-li však případ, kdy vyplněna není, je nezbytné zapsat ji do tohoto řádku ručně. Jste-li majiteli běžného připojení k internetu, není zapotřebí do polí Proxy server a Proxy port cokoliv doplňovat. Pokud ovšem využíváte připojení pomocí Proxy serveru, je potřeba tyto údaje doplnit. V případě, jsou-li tyto údaje nastaveny ve vlastnostech vašeho internetového prohlížeče, pak je také není zapotřebí doplňovat, jsou použity automaticky (obě pole v Průvodci registrací však zůstávají prázdná). Pokud byla vybrána instalace lokální, musí být v poli Umístění Vaší licence a registrace uvedena cesta do složky bin v instalačním adresáři programu (standardně C:\Program Files\ATLAS consulting\themio/loginet\bin ). Pokud tato cesta není zvolena, případně není správná, můžete ji vybrat po stisku tlačítka. V případě, byl-li vybrán typ instalace síťová, musí být v části Umístění Vaší licence a registrace uveden namísto cesty název počítače, kde byla provedena instalace služby Registrační server. Do pole Jméno registračního serveru tedy buďto název příslušného počítače (serveru) ručně vepište, nebo klepnutím na tlačítko můžete procházet síťové okolí a počítač nalézt tímto způsobem. V poli Port se musí nacházet číslo portu (standardně 4060). Pomocí tohoto portu je zprostředkovávána komunikace s Registračním serverem. Správce sítě musí případně povolit komunikaci na tomto portu, je-li předtím zakázána. Po provedení těchto voleb lze pokračovat k dalšímu kroku registrace klepnutím na tlačítko Dále. Pomocí tlačítka Zpět se můžete vrátit k výběru prováděné akce. Klepnutím na tlačítko Storno dojde k ukončení Průvodce registrací. Zadání licenčního klíče V dalším kroku registrace jste průvodcem vyzváni k zadání svého Licenčního klíče, který jste obdrželi zároveň s produktem. Tento licenční klíč je rozdělen na tři části, oddělené pomlčkami a může obsahovat jak velká, tak malá písmena, ale zároveň i další běžně používané znaky (příklad licenčního klíče F5YxxF-ajNKw2-2M232S). Při opisování, prosím, dbejte na přesné znění Licenčního klíče. Je-li klíč zadán nesprávně, nebude registrace provedena. Po správném přepsání Licenčního klíče tiskněte tlačítko OK. Volba registrovaných součástí Následující krok Průvodce registrací přináší volbu součástí, které budou registrovány. V seznamu jsou uvedeny všechny licence, jejichž registraci je možno provést na základě zadaného Licenčního klíče. Jakmile je označena součást k registraci, lze proces registrace zahájit klepnutím na tlačítko Dále. Pomocí tlačítka Zpět se můžete vrátit zpátky k nastavení registrace. Stisk tlačítka Storno má za následek přerušení procesu registrace. Průběh registrace V tuto chvíli probíhá spojení s Licenčním serverem ATLAS consulting a registrace produktu. Délka tohoto kroku je závislá zejména na rychlosti vašeho připojení k internetu a může se pohybovat v rozmezí 5-30 vteřin ATLAS consulting spol. s r. o. 19

20 Dokončení registrace Nyní jste Průvodcem informováni o úspěšnosti vaší registrace. Jste-li majiteli vytáčeného připojení k internetu, můžete nyní provést odpojení. Po klepnutí na tlačítko Dokončit dojde k uzavření Průvodce registrací, program Themio/Loginet bude aktivován a připraven k použití Registrace přímým spojením (tcp/ip) Registrace přímým spojením (tcp/ip) je alternativou k registraci http s rozdílem, že komunikace s licenčním serverem ATLAS consulting neprobíhá pomocí protokolu http, ale na TCP portu Z této skutečnosti vyplývá požadavek na průchodnost komunikace na tomto portu. V případě, využíváte-li brány firewall, ať už na serveru, nebo na vaší stanici, je zapotřebí povolit komunikaci na tomto portu. Je zapotřebí mít na paměti, že Windows XP s aktualizací ServicePack2 obsahuje bránu firewall, která ve výchozím stavu automaticky blokuje komunikaci na tomto portu. Nastavení, průběh registrace V případě typu registrace přímým spojením (tcp/ip) je nastavení totožné jako u registrace pomocí http, popsané v předchozí kapitole. Jediným rozdílem je absence polí pro doplnění názvu a portu Proxy serveru Registrace webovou službou Webová služba je internetovou aplikací, dostupnou z internetového prohlížeče na adrese Stránky webové služby (Licence Web Server) jsou určeny jak pro získání informací o zakoupených licencích, umístění licenčních souborů na váš počítač, tak zejména k samotnému provedení registrace vašich licencí. Provádíte-li registraci webovou službou, je možné tuto otevírat buďto v interním okně aplikace, anebo ve vlastním okně internetového prohlížeče. Registrace webovou službou je určena pro majitele připojení k internetu, jejichž komunikace na TCP portu 4061 je zamezena a zároveň nemají k dispozici údaje pro přístup k Proxy serveru. Webové služby je zároveň možné využít pro urychlení procesu ové registrace. Nastavení registrace Pokud se tedy rozhodnete zaregistrovat váš produkt pomocí webové služby, zvolte v průvodci způsob registrace webová služba. Podobně, jako v předchozích případech, je zapotřebí mít doplněnu adresu licenčního serveru registrace.atlascon.cz v poli Jméno. Dále se zde nabízí možnost výběru, zda budou stránky webové služby otevřeny v interním okně vyvolaném průvodcem registrací, anebo zda stránku otevíráte výše popsaným způsobem v okně internetového prohlížeče. Nastavení, týkající se typu instalace je opět totožné, jako u předchozích způsobů registrace. Bližší popis naleznete v kapitole 4.. Jakmile je nastavení dokončeno, můžete pokračovat stiskem tlačítka Další ATLAS consulting spol. s r. o. 20

21 Zadání licenčního klíče V následujícím kroku Průvodce registrací může dojít k dvojí situaci, v závislosti na předchozí učiněné volbě. Buďto bude Průvodcem automaticky vyvoláno okno webové služby, které poté aktivně spolupracuje s oknem Průvodce registrací (viz obrázek), anebo je zapotřebí ručně otevřít stránky webové služby v internetovém prohlížeči. Ať už tedy využijete kteréhokoli z obou zmíněných způsobů, je v následujícím kroku zapotřebí doplnění Licenčního klíče, který jste obdrželi zároveň s produktem ATLAS consulting spol. s r. o. 21

22 Stažení licenčních souborů V následujícím kroku jste již na základě zadaného licenčního klíče přihlášeni k interaktivní webové službě a zobrazen je přehled zakoupených licencí, které jsou vám na licenčním serveru k dispozici. V záhlaví stránky jste informováni o skutečnosti, na koho jsou licence zakoupeny a zároveň o svém zákaznickém čísle (ID). První tabulka přináší informace o licencích, které se váží na zadaný licenční klíč a druhá tabulka obsahuje případný seznam zbývajících licencí k dalším produktům, případně k jiným licenčním klíčům. V tabulce licenčních souborů příslušných zadanému klíči nyní klepněte na hypertextový odkaz u požadovaných tematických okruhů. Dojde k vyvolání dialogu internetového prohlížeče pro uložení souboru na váš pevný disk. Vyberte libovolné umístění a ponechte soubor uložit. Před přikročením k následujícímu kroku průvodce registrací je zapotřebí provést umístění uloženého licenčního souboru k produktu. Za tímto účelem se v okně Průvodce nachází tlačítko Umístit soubory k produktu, po jehož stisknutí je vyvoláno okno pro výběr souborů. Vyberte tedy nejprve umístění, kam byl soubor uložen, následně označte přímo daný licenční soubor a klepněte na tlačítko Otevřít. O úspěšnosti načtení souboru jste informování hlášením. Nyní je možné v libovolném z obou oken klepnout na tlačítko Dále. Zadání registračních/odregistračních klíčů Další krok registrace přináší v okně Průvodce volbu registrovaných součástí. V seznamu jsou zobrazeny pouze ty licence, jejichž licenční soubory jste v předchozích krocích umístili k produktu. V tuto chvíli postačí pouze označit licenci, kterou si skutečně přejete registrovat a v okně Průvodce registrací následně klepnout na tlačítko Dále. Je důležité mít na paměti, že v tomto kroku nesmí být použito tlačítko Dále v okně webové služby ATLAS consulting spol. s r. o. 22

23 Ihned po klepnutí na tlačítko Dále jsou v okně Průvodce zobrazeny registrační klíče, které jsou automaticky přeneseny do čekajícího okna webové služby. V tuto chvíli postačí pouze klepnout na tlačítko Dále již v kterémkoli z obou oken. Pokud je s oknem webové služby pracováno v externím prohlížeči, je potřeba kódy přenést ručně pomocí schránky Windows. Převzetí potvrzovacích klíčů V kroku následujícím je v okně webové služby na základě registračního klíče vygenerován klíč potvrzovací a opět automaticky přenesen do okna Průvodce registrací. Shodují-li se klíče v obou oknech, může být registrace dokončena po klepnutí na tlačítko Dále. Podobně, jako v kroku předchozím, je-li využíváno externího okna prohlížeče, musí být potvrzovací klíč přenesen ručně ATLAS consulting spol. s r. o. 23

24 Dokončení registrace V případě, je-li webová služba otevřena v interním okně průvodce registrací, je nyní okno služby uzavřeno a zobrazen výsledek dokončení registrace Registrace em Pokud tedy nastala situace, kdy jste připojeni k internetu, ovšem váš poskytovatel připojení blokuje komunikaci pomocí portu 4061, nemáte možnost využít komunikace na protokolu http, nebo je správcem sítě zamezeno stahování souborů z internetu, je zapotřebí provést registraci em. Předtím, než budete moci tuto registraci provést, je nezbytné kontaktovat Linku zákaznické podpory (nejlépe em), odkud vám na základě vašeho licenčního klíče, který jste obdrželi zároveň s produktem, bude zaslán licenční soubor, nezbytný pro provedení ové registrace. Nastavení registrace Jakmile máte licenční *.ALF soubor uložený na svém pevném disku, můžete začít provádět e- mailovou registraci. V nastavení způsobu registrace zvolte em a následně vyberte, zda je vaše instalace lokální, nebo síťová. Dále se zde nabízí volba, zda má být s registračními kódy vygenerován přímo do okna vašeho výchozího poštovního klienta (některými klienty není podporováno), nebo má být jen zobrazeno okno s textem, který pak sami zkopírujete a odešlete. V poli Umístění Vaší licence a registrace musí být uvedena cesta do složky bin v instalačním adresáři programu Themio/Loginet (standardně C:\ATLAS consulting\themio4/loginet4\bin ). Pokud tato cesta není zvolena, případně není správná, můžete ji vybrat po stisku tlačítka. Nyní je zapotřebí klepnout na tlačítko Načíst soubory pro offline registraci. Zobrazí se okno, v němž budete moci vybrat umístění, kam jste uložili licenční soubory *.ALF z u, který vám byl Linkou zákaznické podpory odeslán. Jsou-li licenční soubory vybrány, stiskněte tlačítko Otevřít. Průvodce registrací vás informuje o skutečnosti, že licenční soubory byly úspěšně načteny ATLAS consulting spol. s r. o. 24

25 Po potvrzení hlášení, stisknutím tlačítka OK, můžete v Průvodci registrací klepnout na tlačítko Dále. V případě, chcete-li odložit registraci na později, ukončíte Průvodce stiskem tlačítka Storno. Volba registrované součásti Volba součástí registrace probíhá shodně, jako v případě registrace internetem, uvedené v kapitole 4.1. nebo Odeslání u s registračními kódy V tuto chvíli je nezbytné provést odeslání registračních kódů k ověření prováděné registrace. Klepnutím na tlačítko OK dojde k otevření vašeho poštovního klienta a automaticky bude vytvořena nová ová zpráva k odeslání na adresu Nyní je zapotřebí zprávu odeslat a vyčkat odpovědi, která bude obsahovat potvrzovací kód. Jakmile jste obdrželi ovou odpověď, zkopírujte celé řádky s potvrzovacími kódy, včetně pořadových čísel, do schránky a následně je vložte do okna Průvodce registrací ATLAS consulting spol. s r. o. 25

26 Je-li potvrzovací kód vložen do okna Průvodce registrací, můžete klepnout na tlačítko OK, čímž dojde k provedení registrace zvolených tématických okruhů. Klepnutím na tlačítko Storno registraci ukončíte a celý předcházející proces (včetně odeslání registračního kódu) bude nezbytné provést později. Dokončení registrace Tímto je ová registrace produktu Themio/Loginet úspěšně dokončena a podobně, jako v případě ostatních typů registrace, jste o této skutečnosti informováni Průvodcem. Po klepnutí na tlačítko Dokončit je Průvodce registrací uzavřen a Themio/Loginet připraven k použití Telefonická registrace Pokud nedisponujete ve vaší společnosti připojením k internetu, je tady pro vás možnost registrace tématických okruhů pomocí telefonu. Předtím, než budete tuto registraci moci provést, je zapotřebí kontaktovat Linku zákaznické podpory a na základě vašeho Licenčního klíče, který jste obdrželi zároveň s produktem, vám budou alternativním způsobem (poštou, atp.) odeslány licenční soubory, které jsou pro registraci nezbytné. Nastavení registrace Pro možnost registrace po telefonu je nutné v nastavení Průvodce registrací zvolit způsob registrace telefonicky. Pole pro jméno licenčního serveru je v případě telefonické registrace neaktivní. V poli Umístění Vaší licence a registrace musí být uvedena cesta do složky bin v instalačním adresáři programu (standardně C:\ATLAS consulting\themio/loginet\bin ). Pokud tato cesta není zvolena, případně není správná, můžete ji vybrat po stisku tlačítka. Nyní je zapotřebí klepnout na tlačítko Načíst soubory pro offline registraci. Zobrazí se okno, v němž budete moci vybrat umístění, kam jste uložili licenční soubory *.ALF, které vám byly Linkou zákaznické podpory zaslány vámi zvoleným způsobem. Jsou-li licenční soubory vybrány, stiskněte 2015 ATLAS consulting spol. s r. o. 26

27 tlačítko Otevřít. Průvodce vás informuje o skutečnosti, že licenční soubory byly úspěšně načteny (shodně, jako v předchozí kapitole) Po potvrzení hlášení, stisknutím tlačítka OK, můžete v Průvodci registrací klepnout na tlačítko Dále. V případě, chcete-li odložit registraci na později, ukončíte Průvodce stiskem tlačítka Storno. Volba registrované součásti Volba součástí registrace probíhá shodně, jako v případě ostatních typů registrace. Bližší popis naleznete například v kapitole Výměna registračních klíčů Po potvrzení licence k registraci Průvodce zobrazí okno, obsahující klíč, skládající se ze čtyř částí. V záhlaví tohoto okna je zobrazena registrovaný okruh. Nyní se dostáváte do chvíle, kdy je nezbytné pro další postup kontaktovat Linku telefonických registrací, dostupnou na telefonním čísle Tento klíč je zapotřebí nahlásit přesně, tedy s rozlišením velkých i malých písmen a také včetně symbolů, operátorovi Linky telefonických registrací. Jakmile je klíč nadiktován a pracovníkem potvrzena jeho správnost, můžete toto okno potvrdit klepnutím na tlačítko OK. Tímto dojde k uzavření okna s vaším klíčem a namísto něj je zobrazeno okno nové, se čtyřmi prázdnými řádky, do nichž je nutno doplnit registrační klíč, který vám telefonicky nadiktuje zmíněný pracovník linky telefonických registrací ATLAS consulting spol. s r. o. 27

28 Doplňování registračního klíče je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost. Jsou-li vyplněny všechny části registračního klíče, můžete jej potvrdit stiskem tlačítka OK. Dokončení registrace Pokud byly registrační kódy správně zadány, je nyní registrace okruhů kompletní a o úspěšnosti procesu registrace jste informování v posledním kroku Průvodce. Došlo-li při zadávání některého z registračních klíčů k chybě, je v okně dokončení registrace zobrazena tato skutečnost a celý proces výměny daného klíče bude zapotřebí provést znovu. Klepnutím na tlačítko Dokončit Průvodce registrací uzavřete. Důležité upozornění! Ať už registrujete přímým spojením, webovou službou, em či telefonicky, je zapotřebí mít na paměti, že nyní jsou vaše licence přemístěny z Licenčního serveru do stávající instalace a proto není možné adresář programu mazat, přejmenovávat, nebo s instalací jakkoli manipulovat. Každá ze zmíněných operací má za následek poškození vašich stávajících licencí a následnou nefunkčnost produktu. Před jakoukoli manipulací s programem Themio/Loginet je vždy nezbytné provést odregistraci programu! 5. Server manager Tato obslužná utilita serverové části produktu Themio/Loginet má několik důležitých funkcí. Kromě základní funkce spouštění a zastavování aplikačního serveru jsou nejpodstatnější tyto možnosti: - nastavování parametrů serveru - výběr podporované databázové platformy - definice databází dostupných pro klientské aplikace - registrace produktu K prvnímu spuštění Themio/Loginet - Server Manager dojde ihned po nainstalování lokální, popřípadě síťové instalace. Server Manager lze rovněž spustit z klientské části Themio/Loginet, nebo přímo ze složky bin instalace programu. Server Manager má standardní uživatelské rozhraní ve formě hlavního okna a karet, které umožňují nastavovat výše zmíněné funkce serveru resp. produktu a ověřit dostupnost nových licencí, či aktualizací programu ATLAS consulting spol. s r. o. 28

29 5.1. Vytvoření nové databáze Vytvoření nové databáze lze provést v instalátoru programu Loginet/Themio. Tento postup je popsán v kapitole 3., jako součást instalace programu Připojení existující databáze Připojit je možné pouze databázi, která byla vytvořena v systému Themio/Loginet. Pro připojení existující databáze klepněte v panelu Databáze na tlačítko Přidat a specifikujte cestu k danému souboru databáze ATLAS consulting spol. s r. o. 29

30 5.3. Odebrání databáze Klepnutím na tlačítko Odebrat odstraníte aktuálně vybranou položku ze seznamu nadefinovaných databází. Dojde pouze k odstranění informací pro připojení k databázi (parametrů), samotný databázový soubor však odstraněn nebude Úprava databáze Úpravou databáze se rozumí změny jejího názvu, cesty k souboru nebo specifikaci uživatelského jména a hesla. Volby budou přístupné po klepnutí na tlačítko Upravit Záloha a obnova databáze Záloha a obnova databáze je těsně svázána s databázovým serverem Firebird. Proces zálohy a obnovy neslouží jen k zabezpečení dat, ale i k údržbě databáze. Při vytváření záložního souboru (soubor s příponou.gbk) se zároveň provádí například fyzické odstranění vymazaných záznamů, optimalizace uložení dat, kontrola konzistence dat atd. Doporučujeme proto pravidelně provádět nejen zálohu, ale i obnovu databáze ze zálohy, jako součást údržby databáze. Nedoporučujeme provádět zálohování prostým kopírováním databázového souboru. Kopie otevřené databáze bude kopie vždy poškozena. Pozor, ani odpojení všech uživatelů od Themio/Loginet serveru nezaručuje výhradní přístup k tomuto souboru, databázi může zpracovávat pouze samotný server Firebird ATLAS consulting spol. s r. o. 30

31 Zálohu provedete klepnutím na tlačítko Zálohovat. Otevře se okno Zálohovat databázi, ve kterém určíte, kam a pod jakým názvem se soubor zálohy uloží a podle použité databázové platformy jakého bude typu. Průvodce zálohováním se vás následně dotáže na uživatelské jméno a heslo. Z bezpečnostních důvodů je zálohu možné provést jen jako uživatel SYSDBA. Po přihlášení již začne samotný proces zálohování. Délka tohoto procesu je mimo výkonnosti hardware závislá na velikosti databáze, u velkých databázi se může jednat i o desítky minut. Obnovu databáze je možné provést jen, pokud k ní není přihlášen žádný uživatel. Obnovu spustíme klepnutím na tlačítko Obnovit. Také pro obnovu databáze je nutné se přihlásit jako SYSDBA. Po provedení obnovy bude databáze obsahovat pouze data ze záložního souboru, tento krok je nevratný. 6. Správce uživatelů a práv Uživatelské účty v Systému Themio/Loginet jsou těsně svázány s databázovým serverem Firebird. Uživatelský účet je definován pro databázový server. Jestliže tedy databázi přesunete na jiný databázový server, nedojde k přesunu uživatelských účtů. Uživatelské účtu jsou umístěny v souboru security2.fdb v instalačním adresáři Firebird. Přesunem tohoto souboru tedy dosáhnete skutečného přemístění uživatelských účtů. Musíte mít na paměti, že před jakoukoli manipulací s tímto souborem musíte nejprve databázový server zastavit. Každý uživatelský účet má definováno své jméno, které může být maximálně 31 znaků dlouhé a nerozlišují se v něm velká a malá písmena. Heslo může být až 32 znaků dlouhé, významných je však pouze prvních 8 znaků. V heslech se rozlišují velká a malá písmena. U každého účtu můžete dále nastavit položky jméno, druhé jméno, a příjmení. Tyto hodnoty však nemají žádný vztah k databázi programu Themio/Loginet a slouží pouze pro orientaci. Výsadní postavení mezi účty má účet administrátora s názvem SYSDBA. Je automaticky vytvořen po instalaci databázového serveru a je mu přiděleno heslo masterkey. Uživatel SYSDBA má 2015 ATLAS consulting spol. s r. o. 31

32 veškerá práva pro všechny operace s databázovým serverem a všemi databázemi na něm. Ponechání tomuto účtu všeobecně známé výchozí heslo masterkey představuje značné bezpečnostní riziko. Základem správy uživatelů je Správce zabezpečení, který se spouští přímo z programu Themio/Loginet na kartě Správce > Správce zabezpečení. Pro každou operaci je nutno být přihlášen pod uživatelským účtem správce SYSDBA. Správce zabezpečení slouží k definici uživatelů, skupin zabezpečení a přiřazení uživatelů ke skupinám zabezpečení. Pro jednotlivé skupiny je také možné definovat možnost přístupu (otevření) některých důležitých oken v klientské aplikaci. Princip definice práv jako takových (čtení, úpravy, mazání,...) je obdobný, jako definice přístupů do složek systému Windows. Konkrétní práva skupin na jednotlivá témata či větve v hierarchii dat se definují pomocí dialogu Zabezpečení, který vyvoláte pomocí příslušné volby v okně Témata, resp. v okně Data. Okno Správce zabezpečení se skládá ze dvou hlavních karet - Skupiny práv a Uživatelé, a z panelu zástupců na nejdůležitější příkazy Vytvoření a editace skupiny uživatelů Vytvoření nové skupiny zrealizujete tlačítkem kam zadáte název nové skupiny práv, případně poznámku.. Objeví se okno Správa zabezpečení, 2015 ATLAS consulting spol. s r. o. 32

33 Úpravy již existujících skupin se provádí výběrem požadované skupiny a stiskem tlačítka. Výmaz skupiny se provede tlačítkem, přičemž před výmazem skupiny nesmí mít skupina přiřazeny žádné uživatele! 6.2. Vytvoření a editace uživatelského účtu Vytvoření nového uživatele se provádí tlačítkem název uživatelského účtu a přihlašovací heslo.. V následném okně se zadává Úpravy již existujících uživatelů se provádí výběrem požadovaného uživatele a stiskem tlačítka. Výmaz uživatele se provede tlačítkem. 7. Odinstalace produktu Před prováněním jakékoli manipulace s produktem Themio/Loginet je nezbytné mít na paměti, že vaše licence jsou v současnosti přemístěny do stávající instalace programu a pouhé odstranění či kopie by mělo za následek nenávratnou ztrátu těchto licencí. Proto máte-li v plánu aplikaci přemisťovat na jiný počítač, měnit váš pevný disk, přidávat další pevný disk nebo například přeinstalovat operační systém, proveďte vždy před tím odregistraci programu Themio/Loginet. Odregistrace je prováděna Průvodcem registrací, který můžete vyvolat z nabídky Databáze / Registrace. Jakmile je Průvodce registrací otevřen, čeká vás po volbě jazyka výběr akce, kde je nyní zapotřebí vybrat Další akce / Odregistrace součástí. Počátek procesu je totožný, jako v případě registrace, kdy volíte, jakým způsobem bude odregistrace provedena. Pokud si nejste při výběru metody jisti, doporučujeme nechat Průvodce zjistit nejvhodnější způsob odregistrace ATLAS consulting spol. s r. o. 33

34 V následujícím kroku nastavení odregistrace vás žádná zásadní volba nečeká, jelikož je automaticky zvolen takový způsob odregistrace, jakým byla provedena registrace, případně nejvhodnější způsob, nalezený Průvodcem. Po klepnutí na tlačítko Dále v okně nastavení odregistrace je zobrazen seznam a v něm vaše registrovaná licence. Aby došlo k odregistraci, je nezbytné v seznamu označit vaši licenci zatržítkem. Je nezbytné mít na paměti, že odregistrovat je možné pouze platnou registraci. Pokud je tedy vaše licence například poškozená, využijte možnost obnovy neplatných a poškozených registrací ATLAS consulting spol. s r. o. 34

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Marek Klimša & Jakub Buzáš Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. srpna 2015 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA

Marek Klimša & Jakub Buzáš Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. srpna 2015 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša & Jakub Buzáš Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. srpna 2015 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Nároky na provoz aplikace 3 1.1 Co je potřeba k provozu aplikace 3 1.2 Co všechno

Více

Marek Klimša & Jakub Buzáš Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA

Marek Klimša & Jakub Buzáš Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša & Jakub Buzáš Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Nároky na provoz aplikace 3 1.1 Co je potřeba k provozu aplikace 3 1.2 Co všechno

Více

Marek Klimša & Jakub Buzáš Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA

Marek Klimša & Jakub Buzáš Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša & Jakub Buzáš Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Nároky na provoz aplikace 3 1.1 Co je potřeba k provozu aplikace 3 1.2 Co všechno

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša Verze dokumentu: 1/2013 Poslední aktualizace: 2. Ledna 2013

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša Verze dokumentu: 1/2013 Poslední aktualizace: 2. Ledna 2013 Autor: Marek Klimša Verze dokumentu: 1/2013 Poslední aktualizace: 2. Ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových součástí při

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Systémová příručka Autor:Marek Bielko & Jakub Buzáš Verze dokumentu: 8/2015 Datum poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka Autor:Marek Bielko & Jakub Buzáš Verze dokumentu: 8/2015 Datum poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Systémová příručka Autor:Marek Bielko & Jakub Buzáš Verze dokumentu: 8/2015 Datum poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1 Nároky na systém, změny systémových součástí při instalaci 3 1.1 Co je potřeba

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

Úvod. Popis a funkce programu HESLO.

Úvod. Popis a funkce programu HESLO. Úvod Popis a funkce programu HESLO. Program HESLO Vám umožňuje mít všechna Vaše hesla do emailových serverů, bankovnictví a jiné důležité údaje (PIN, PUK apod.) pod jedním přístupovým heslem, v jednom

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

MapleSim 4.5 instalační příručka

MapleSim 4.5 instalační příručka MapleSim 4.5 instalační příručka Tato příručka slouží jako průvodce instalací programu MapleSim verze 4.5. Upozornění Před instalací systému MapleSim je nutné nainstalovat systém Maple 14. Instalace systému

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

www.vltava2000.cz Elektronický obchod a web snadno a rychle skutečností

www.vltava2000.cz Elektronický obchod a web snadno a rychle skutečností www.vltava2000.cz Elektronický obchod a web snadno a rychle skutečností - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - NÁVOD K NASTAVENÍ

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se provádí ze

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více