Dreambox DM 800 HD PVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dreambox DM 800 HD PVR"

Transkript

1 Dreambox DM 800 HD PVR Příručka uživatele Přijímač digitální TV pro příjem volných a zakódovaných TV a rozhlasových programů. HDTV Síťové rozhraní Ethernet 10/100 Mb Konektor pro připojení externího pevného disku SATA Možnost připojení tuneru DVB-S2 Čtečka karet Smartcard Operační systém Linux

2 Obsah 1. Před uvedením přístroje do provozu Pro bezpečné používání přístroje Obsah přepravního kartonu Popis přístroje Přední panel Zadní panel Dálkový ovladač Instalace přístroje Před zapnutím přístroje Průvodce výchozí instalací přístroje Výběr výstupního signálu video Výběr jazyka Nastavení tuneru Vyhledávání programů Omezení přístupu Základy obsluhy přístroje Zapnutí / vypnutí přístroje Výběr požadovaného programu Výběr programu použitím seznamu programů Nastavení hlasitosti Změna soundtracku Příjem podprogramů Přepnutí na příjem rozhlasu / TV Přepnutí na příjem teletextu Podtitulky Informační okno EPG (elektronický průvodce TV pořady) Informace EPG jediného programu Informace EPG všech přijímaných programů Vložení data a času Editování seznamu programů Přidání složky pro uložení požadované skupiny programů Přidání programu do seznamu oblíbených programů Přidání několika programů do složky Odebrání programu ze seznamu oblíbených programů Přemístění programu do seznamu oblíbených programů Přidání záložek k oblíbeným programům Rodičovská kontrola Použití pevného disku Správa pevného disku Naformátování pevného disku Záznam Trvalý záznam Ukončení záznamu Záznam řízený timerem Časový posuv Přehrání pořízeného záznamu Označení místa v záznamu záložkou Výmaz záznamu Volby seznamu záznamů Příjem teletextu

3 9. Automatické vypnutí přístroje Nastavení Nastavení jazyka Nastavení podle požadavků uživatele Nastavení časové zóny Displej OLED Síť Vzhled Vyhledávání programů Konfigurování tuneru DVB-S Jediný satelit - přímé připojení (DVB-S) Dva satelity použitím tónového impulsu A/B (DVB-S) Příjem ze dvou satelitů použitím DiSEqC A/B (DVB-S) Příjem ze čtyř satelitů prostřednictvím DiSEqC (DVB-S) Použití pozicionéru Stab s USALS (DVB-S) Použití pozicionéru Stab bez USALS (DVB-S) Konfigurace tuneru DVB-C Konfigurace tuneru pro příjem DVB-T Automatické prohledávání Ručně řízené vyhledávání programů Aktualizace software přijímače Zálohování nastavení přijímače Obnova dat ze zálohy Instalace nového software Systémové informace Program Informace o soft- a hardware Odstraňování závad Nastavení ovladače pro obsluhu televizoru Naprogramování ovladače Technické údaje Vlastnosti přístroje Kontakty a podpora Poznámky k autorským právům Struktura nabídky

4 Poznámka: Přijímač Dreambox DM 800 HD PVR je označen symbolem CE a splňuje všechny požadavky evropských norem. Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení. -4-

5 1. Před uvedením přístroje do provozu 1.1 Pro bezpečné používání přístroje Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby. Výrobce přístroje v žádném případě neodpovídá za jakékoliv přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s nesprávným zacházením s přístrojem. Okolo přístroje ponechejte dostatečný volný prostor nutný pro cirkulaci vzduchu okolo přístroje je tak odváděno teplo, vznikající během jeho provozu. Nezakrývejte větrací otvory skříňky přístroje, mezi přístrojem a ostatními komponentami vašeho systému ponechejte volný prostor. Nedodržením těchto pokynů riziko přehřátí a poškození přístroje. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Na přístroj neumísťujte nádoby obsahující jakékoliv kapaliny (jako např. vázy s květinami). Nedotýkejte se přístroje a jeho síťového kabelu mokrýma rukama. Riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Neumísťujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně, na přístroj neumísťujte zdroje otevřeného ohně (jako jsou např. hořící svíčky). Přístroj smí být používán pouze v mírném klimatickém pásmu. Nevyjímejte přístroj ze skříňky riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř skříňky přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte autorizovaný servis. Pozor na vniknutí cizích předmětů nebo jakékoliv kapaliny do skříňky přístroje jejími větracími otvory riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Pozor na děti! Instalace pevného disku do přístroje smí být prováděna pouze k tomuto kvalifikovanými pracovníky servisu nebo vašeho dodavatele. Upozornění Zásahy do přístroje (pokud nejsou prováděny k tomuto kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky) mohou vést ke ztrátě záruky na přístroj. Instalaci pevného disku do přístroje doporučujeme svěřit pracovníkům vašeho dodavatele. Neodborné zacházení s pevným diskem může zapříčinit ztrátu poskytovaných záruk. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat popř. za bouřky přístroj vypněte a odpojte jej od elektrické sítě. Doplňující informace Před připojováním / odpojováním LNB přístroj vypněte. Před připojováním přístroje k / odpojováním přístroje od jakýchkoliv externích komponent (např. televizoru) je oba přístroje nutno vypnout. Chraňte síťový kabel přístroje před poškozením. Kabel veďte tak, aby se po něm nešlapalo, na kabel nepokládejte těžké předměty. Nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem. V žádném případě neopravujte poškozený kabel -5-

6 nebo vidlici kabelu sami pro jejich opravu nebo výměnu kontaktujte pracovníka s odpovídající kvalifikací. Neumísťujte přístroj na slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. Dlouhodobým vystavením přístroje teplu je výrazně zkracována životnost jeho elektrických a elektronických komponent. Kabel pro připojení LNB k přístroji musí být uzemněn, uzemnění kabelu musí vyhovovat směrnicím SABS 061. Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. Pro čištění přístroje postačuje měkký čistý hadřík, v případě většího znečištění přístroje lehce zvlhčený ve vlažném zředěném roztoku mírného saponátového čisticího přípravku. V žádném případě nepoužívejte pro čištění přístroje agresivní čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla (jako např. benzin, líh nebo aceton). Nepřetěžujte používanou síťovou zásuvku. Pokyny pro pozdější likvidaci přístroje Při pozdější likvidaci přístroje (z jakýchkoliv důvodů) nevhazujte přístroj do domovního odpadu. Přístroj učiňte nepoužitelným (např. jeho mechanickou deformací) a předejte jej k ekologické likvidaci na sběrné místo nebezpečného odpadu resp. sběrný dvůr. Ekologická likvidace a recyklace materiálů použitých pro konstrukci přístroje chrání přírodní zdroje surovin a šetří životní prostředí. Další informace k ekologické likvidaci přístroje získáte u jeho prodejce popř. u pracovníka ochrany životního prostředí místního (obecního, obvodního, městského) úřadu. Tyto pokyny se odpovídajícím způsobem vztahují rovněž i na likvidaci vyčerpaných baterií. 1.2 Obsah přepravního kartonu Po vybalení přístroje a jeho příslušenství z přepravního kartonu překontrolujte prosím jeho úplnost. Přepravní karton by měl obsahovat: Dreambox 800 HD PVR dálkový ovladač 2 ks baterií AA pro ovladač síťový zdroj DSA-36W-12 kabel pro připojení síťového zdroje k síťové zásuvce příručka uživatele -6-

7 Kromě toho jsou s přístrojem dodávány: kryt zadního panelu přístroje kabel s konektory DVI / HDMI kabel SATA včetně kabelu napájení pro připojení pevného disku (je instalován v přístroji) 5 m kabelu pro připojení k PC (LAN) Doplňující informace Poslední verzi příručky uživatele naleznete na 1.3 Popis přístroje Přední panel Smartcard Reader OLED-Display Remote control sensor Power button Slot pro Smartcard DreamCrypt po vypnutí přístroje zasuňte kartu zasuňte do slotu tak, aby zlatý čip karty směřoval dolů. Dreamcrypt je zapsanou obchodní známkou firmy DREAM Multimedia. Displej pro informaci uživatele o aktuální funkci přístroje. Snímač přijímače dálkového ovládání. Tlačítko POWER pro zapnutí přístroje / přepnutí přístroje do pohotovostního režimu Zadní panel LNB input / output esata connector TV SCART Modem port Konektor IN pro připojení LNB k přístroji, konektor OUT pro připojení ke vstupnímu konektoru LNB IN jiného přijímače digitální nebo analogové satelitní TV. K tomuto konektoru můžete připojit externí pevný disk (nutno dokoupit). Věnujte prosím pozornost tomu, že konektor je funkční pouze pokud v přístroji není nainstalován interní pevný disk. Konektor SCART pro připojení televizoru nebo projektoru k přístroji. Pro připojení použijte kabel s konektory SCART (nutno dokoupit). Konektor pro připojení přístroje k internetu prostřednictvím -7-

8 Serial port DVI output Ethernet port USB 2.0 ports Power supply connector Digital audio output modemu. Konektor sériového rozhraní RS-3232C v provedení Sub-D pro připojení přístroje k PC. Konektor je po připojení k PC (sériovým kabelem nutno dokoupit) používán pro aktualizaci firmware přístroje. Konektor DVI pro připojení výstupu digitálního signálu video z přijímače ke konektoru DVD popř. HDMI používaného televizoru. Konektor RJ-45 pro připojení k vaší místní síti (LAN). Pro připojení použijte kabel s konektory RJ-45. Konektory USB pro připojení přístroje k externím komponentám vybavenými konektory USB 2.0. Pro připojení použijte kabel s konektory USB (nutno dokoupit). Konektor pro připojení síťového zdroje (z příslušenství přístroje) k přístroji. Digitální optický výstupní konektor audio pro připojení výstupu datového proudu audio ve formátu Dolby Digital k digitálnímu optickému vstupnímu konektoru AV zesilovače, receiveru nebo dekodéru Dolby Digital Dálkový ovladač Dálkový ovladač z příslušenství přístroje umožňuje kromě obsluhy funkcí tohoto přístroje rovněž i (po jednoduchém naprogramování popsaném v dalším textu návodu) obsluhu základních funkcí používaného televizoru. Na dálkovém ovladači jsou uživateli k dispozici následující tlačítka: SHIFT / SETUP Pro naprogramování ovladače pro obsluhu základních funkcí používaného televizoru / pro zobrazení hlavní nabídky. POWER Pro zapnutí / vypnutí přístroje. DREAM Pro přepnutí ovladače do režimu Dream. Po stlačení tohoto tlačítka se tlačítko krátce rozsvítí a ovladač budete moci používat pro obsluhu funkcí tohoto přístroje. TV Pro přepnutí ovladače na obsluhu základních funkcí používaného televizoru (po předchozím jednoduchém -8-

9 Číslicová tlačítka </> MUTE EXIT VOLUME +/BOUQUET +/INFO OK MENU AUDIO VIDEO Barevná tlačítka OPTIONS HELP RADIO TEXT naprogramování). V režimu PVR má tlačítko funkci tlačítka STOP (pro ukončení přehrávání záznamu nebo záznamu na pevný disk). Pro přímý výběr TV programů ze seznamu, výběr stran teletextu popř. pro vkládání číselných hodnot do nabídek. Pro výběr požadovaného z posledních 20 přijímaných programů. Kromě toho jsou tlačítka používána pro výběr podprogramů. Pro okamžité umlčení systému / obnovení původní hlasitosti. Pro zrušení umlčení přístroje můžete rovněž použít tlačítka Volume +/-. V průběhu vkládání textů je tlačítko MUTE používáno pro výmaz znaků. Pro vyjití z nabídek a ze seznamů programů. Pro nastavení hlasitosti. Pro přepínání mezi seznamy TV nebo rozhlasových programů. Pokud na obrazovce není zobrazeno OSD nebo nabídka a přístroj je přepnut na příjem TV nebo rozhlasu bude stlačením tohoto tlačítka na obrazovku vyvolána informace EPG přijímaného programu (pokud je k dispozici). Pro navigaci (pohyb) v nabídkách. Pro potvrzení výběru / nastavení provedených prostřednictvím nabídky. Pokud na obrazovce není zobrazeno OSD bude stlačením tlačítka na obrazovce zobrazeno informační okno. Stlačením tlačítka během příjmu TV nebo rozhlasu bude na obrazovce zobrazena hlavní nabídka s možnostmi voleb viz obrázek. Pokud je na obrazovce zobrazen seznam programů bude stlačením tlačítka na obrazovku vyvolána nabídka Service. Pro navigaci v nabídkách použijte tlačítka. Pro výběr požadovaného soundtracku v závislosti na přijímaném TV programu. Stlačením tohoto tlačítka bude přístroj přepnut do režimu PVR (osobní videorekordér). Pro zahájení záznamu přijímaného pořadu stlačte červené tlačítko na ovladači. Tato tlačítka mají různé funkce a to v závislosti na aktuálním režimu přístroje. Aktuální funkce tlačítek jsou zobrazovány na TV obrazovce. Tlačítka jsou rovněž používána pro obsluhu funkcí PVR. Pro zobrazení nabídky HELP (nápověda). Pro přepnutí přístroje na příjem rozhlasu. Pro přepnutí přístroje na příjem teletextu. Důležité informace k obsluze přístroje Pro obsluhu (nastavení) všech funkcí přístroje může být použita nabídka, zobrazená na TV obrazovce. Možnosti voleb závisející na aktuální nabídce jsou na obrazovce indikovány barevnými body (červený, zelený, žlutý a modrý) pro jejich výběr použijte barevná tlačítka na ovladači. -9-

10 Pokud je přístroj v režimu PVR jsou barevná tlačítka používána pro obsluhu funkcí záznamu na pevný disk popř. přehrávání záznamu z pevného disku. Pro aktivaci režimu PVR použijte tlačítko VIDEO. Pro vyjití z nabídek popř. seznamů programů je používáno tlačítko EXIT. Pro přepnutí do podnabídky použijte tlačítko OK. 2. Instalace přístroje 2.1 Před zapnutím přístroje Do prostoru pro baterie na spodní straně skříňky dálkového ovladače vložte obě baterie AA z příslušenství přístroje. Při vkládání baterií pozor na jejich správnou polaritu je vyznačena v prostoru pro baterie. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny související s bezpečnou obsluhou tohoto přístroje uváděné v návodu k obsluze tohoto přístroje a přístrojů, které budou připojeny k tomuto přístroji (jako např. televizoru nebo VCR). K přístroji připojte konektor kabelu s připojeným LNB. Kabelem s konektory SCART nebo DVI připojte přístroj k televizoru. Výchozím nastavením přístroje je kabelem s konektory SCART do televizoru z přístroje přiváděn složený signál video. Ke konektoru DC IN 12 V na zadním panelu přístroje připojte konektor kabelu síťového adaptéru (z příslušenství přístroje), potom k adaptéru připojte konektor síťového kabelu, vidlici kabelu vložte do síťové zásuvky ( V stříd., 50 Hz) napětí elektrické sítě v místě instalace přístroje můžete zjistit např. na štítku elektroměru. Po prvním zapnutí přístroje bude aktivován průvodce instalací přístroje, jehož prostřednictvím budou za vaší aktivní spolupráce nastaveny všechny základní funkce přístroje postupujte podle pokynů na TV obrazovce. 3. Průvodce výchozí instalací přístroje Použitím průvodce výchozí instalace bude přístroj nastaven pro příjem programů digitální TV a rozhlasu. Zapněte televizor a přepněte jej na zpracování signálu z připojeného přístroje viz návod k obsluze televizoru. Pokračujte podle dále uvedených pokynů. 3.1 Výběr výstupního signálu video Po zapnutí přístroje budou pro přivedení signálu z přístroje do televizoru postupně (každý na cca 10 sekund) použity různé výstupy signálu video. V době, kdy bude dosaženo optimálního obrazu stlačte tlačítko OK. V případě požadavku na použití jiného výstupu z přístroje pro televizor použijte pro jeho výběr z obrazovky tlačítka navigace a tlačítko OK. Možnými výběry jsou: SCART pokud je pro připojení přístroje k televizoru použit kabel s konektory SCART DVI pokud je pro připojení přístroje k televizoru použit kabel DVI nebo kabel DVI / HDVI. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Pokračujte následujícím krokem

11 Tuto obrazovku použijte pro výběr rozlišení obrazu je významně ovlivněn výběrem způsobu připojení přístroje k televizoru. Podrobné informace naleznete v dalším textu návodu. Výběr potvrďte tlačítkem OK. V této obrazovce můžete specifikovat obnovovací kmitočet - výběr je významně ovlivněn výběrem způsobu připojení přístroje k televizoru. Podrobné informace naleznete v dalším textu návodu. Výběr potvrďte tlačítkem OK. V dalším kroku můžete (po výběru údaje Yes a stlačení tlačítka OK) pomocí testovacích obrazovek nastavit obraz na obrazovce podle vašich potřeb. Pro aktivaci provedených nastavení stlačte tlačítko OK. 3.2 Výběr jazyka Vyberte požadovaný jazyk, čeština není k dispozici, návod předpokládá výběr angličtiny. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Po zobrazení této obrazovky stlačte tlačítko OK

12 V této obrazovce můžete výběrem Use wizard to set up specifikovat, zda požadujte provedení základního nastavení přístroje použitím průvodce výchozí instalací v tomto případě bude zobrazena obrazovka pro nastavení tuneru. Výběrem Exit wizzard bude použití průvodce výchozí instalací přístroje ukončeno. 3.3 Nastavení tuneru Podrobné informace naleznete v odstavci Vyhledávání programů Podrobné informace naleznete v odstavci 11.4 Ukončení základního nastavení 3.5 Omezení přístupu Podrobné informace k omezení přístupu dětí a mladistvých k TV programům s nežádoucím obsahem naleznete v odstavci Základy obsluhy přístroje 4.1 Zapnutí / vypnutí přístroje Pro zapnutí přístroje stlačte tlačítko POWER na přístroji nebo na ovladači. Dalším stlačením tlačítka bude přístroj přepnut do pohotovostního režimu, na displeji se rozsvítí údaj hodin. Přidržením stlačeného tlačítka POWER na přístroji nebo na ovladači na dobu 3 sekund u přístroje v pohotovostním režimu bude přístroj přepnut do úsporného režimu (na přístroji zhasne displej). Pro přepnutí přístroje do úsporného režimu můžete rovněž použít nabídku po výběru funkce Standby / Restart vyberte Deep Standby a stlačte tlačítko OK. Pro zapnutí přístroje z úsporného režimu prostřednictvím nabídky vyberte Restart a stlačte tlačítko OK

13 4.2 Výběr požadovaného programu Pro výběr následujícího / předcházejícího programu použijte tlačítka nebo na ovladači.tlačítky je možný výběr požadovaného z posledních 20 přijímaných programů. Pro přepnutí mezi posledními dvěma přijímanými programy použijte tlačítko 0 na ovladači. 4.3 Výběr programu použitím seznamu programů Pro zobrazení seznamu programů na TV obrazovce použijte tlačítka nebo na ovladači. Pro výběr programu ze zobrazeného seznamu použijte tlačítka nebo na ovladači, výběr potvrďte tlačítkem OK. 4.4 Nastavení hlasitosti Po nastavení hlasitosti použijte tlačítka VOLUME +/- na ovladači. Pro okamžité umlčení přístroje / obnovení původní hlasitosti použijte tlačítko MUTE. 4.5 Změna soundtracku Pro vyvolání nabídky s možnostmi příjmu audio stlačte tlačítko AUDIO. Tlačítky / vyberte požadované audio, potvrďte tlačítkem OK. 4.6 Příjem podprogramů Pokud jsou přijímaným programem vysílány podprogramy budete na tuto skutečnost upozorněni zobrazením zelené tečky v informačním okně. Pro zobrazení nabídky podprogramů stlačte zelené tlačítko na ovladači. Pro výběr požadovaného podprogramu použijte tlačítka nebo na ovladači, výběr potvrďte tlačítkem OK. 4.7 Přepnutí na příjem rozhlasu / TV Pro přepnutí na příjem rozhlasu stlačte tlačítko RADIO, přepnutí na příjem TV stlačením tlačítka TV nebo tlačítka EXIT. 4.8 Přepnutí na příjem teletextu Pro přepnutí na příjem teletextu stlačte tlačítko TEXT, stlačením tlačítka EXIT bude příjem teletextu ukončen. 4.9 Podtitulky Pro výběr podtitulků v požadovaném jazyce stlačte tlačítko, vyberte Subtitles a stlačte tlačítko OK. Potom ze zobrazeného seznamu vyberte podtitulky v požadovaném jazyce a pro jejich zobrazení stlačte tlačítko OK. Při požadavku na ukončení zobrazování podtitulků vyberte Off a stlačte tlačítko OK. Podtitulky nejsou j dispozici pro všechny TV pořady pokud k přijímanému pořadu nejsou vysílány podtitulky bude seznam podtitulků prázdný Informační okno Pokud na obrazovce není zobrazena nabídka popř. po přepnutí na příjem jiného programu bude na obrazovce zobrazeno informační okno s informacemi o přijímaném programu viz obrázek

14 Mohou být zobrazeny následující informace: Current show aktuálně vysílaný pořad Current Time aktuální čas Dolby Digital přijímaný pořad je vysílán se zvukem ve formátu Dolby Digital Elapsed time proběhlá doba trvání pořadu Channel name název programu Next show následující pořad Recording status stav záznamu Remaining time čas zbývající do konce vysílaného pořadu Signal level strength úroveň síla signálu Ve žluté barvě jsou v informačním okně zobrazeny následující ikony: u zakódovaného pořadu u pořadu se zvukem ve formátu Dolby Digital u pořadu s obrazem s poměrem stran 16:9 Record-Options button Timeshifting-Options button Subservices Extensions tlačítko pro výběr voleb záznamu tlačítko pro výběr voleb časového posuvu podprogramy prodloužení 5. EPG (elektronický průvodce TV pořady)

15 Stlačením tlačítka INFO během příjmu TV budou na obrazovce zobrazeny informace o aktuálně přijímaném pořadu (pokud jsou TV programem vysílány). Stlačením tlačítka budou zobrazeny informace o následujícím pořadu. Stlačením žlutého tlačítka budou zobrazeny informace o pořadech vysílaných vybraným programem, stlačením modrého tlačítka informace o pořadech vysílaných všemi přijímanými programy. Přístroj automaticky vyhledává programy, vysílající stejné pořady.pokud bude takový program nalezen bude na obrazovce v červeném okně zobrazen údaj Similar (podobný). Stlačením červeného tlačítka bude zobrazen seznam programů vysílajících stejné pořady. Stlačením zeleného tlačítka můžete naprogramovat automatické přepnutí přístroje na příjem popř. na záznam požadovaného pořadu. Podrobné informace naleznete v odstavci Informace EPG jediného programu Na obrázku je znázorněn příklad informací EPG jediného TV programu. Stlačením žlutého tlačítka je vysílané pořady možno uspořádat v abecedním pořadí jejich názvů popř. v časovém pořadí. Zobrazení těchto informací je možné: stlačením tlačítka INFO na dobu 2 sekund zobrazením seznamu programů, výběru požadovaného pořadu a následným stlačením tlačítka INFO. 5.2 Informace EPG všech přijímaných programů Použitím žlutého a modrého tlačítka je možné zobrazení aktuálně vysílaných pořadů (now), pořadů vysílaných po ukončení aktuálně vysílaného pořadu (next) a dalších pořadů (more). Stlačením zeleného tlačítka můžete automaticky překopírovat časy zahájení a ukončení vysílání pořadu do programu pro jeho záznam (timer)

16 Pokud jste nastavili funkci Multi Bouquets na yes bude zobrazen výběr programů. Pro zobrazení informací o pořadech použijte funkci pro zobrazení informací EPG všech programů.ve sloupci NOW jsou zobrazeny programy, ve sloupci NEXT je graficky znázorněna aktuální poloha v pořadu, název vysílaného pořadu je uveden ve sloupci MORE. Pro výběr požadovaného programu použijte tlačítka pro navigaci, pro přepnutí na příjem vybraného programu stlačte červené tlačítko. Celkový přehled programů a jimi vysílaných pořadů. Celkový přehled pořadů vysílaných v následující dny (max. týden předem v závislosti na programu) Vložení data a času Při zobrazeném EPG s pořady všech přijímaných programů stlačte tlačítko MENU bude zobrazeno okno, do kterého můžete vložit datum a čas. Vložené údaje potvrďte tlačítkem OK

17 Bude zobrazeno okno s informacemi o pořadech vysílaných ve specifikovaný den a čas (v příkladu :15 hod.). Vložené datum a čas budou uloženy do paměti a budou použity při příštím třídění pořadů podle data a času. 6. Editování seznamu programů Všeobecné informace 1. Programy jsou organizovány do složek přičemž každý z programů představuje jednu stranu (soubor) složky. Je tak např. možné vytvořit složku s názvem Děti ve které jsou jako soubory uloženy TV programy vysílající pořady pro děti. 2. V případě potřeby lze programy vymazat výmaz programů je možný pouze ze zobrazeného seznamu oblíbených programů (Favorite) není možný výmaz programů ze seznamu všech programů (All). 3. Seznam všech programů (All) obsahuje skutečně všechny dostupné programy. Pokud zahájíte vyhledávání programů budou všechny nově vyhledané programy uloženy do seznamu všech programů seznam oblíbených programů nebude vyhledáváním programů změněn avšak nově vyhledané programy můžete podle vašich potřeb přidat do složek s programy. 6.1 Přidání složky pro uložení požadované skupiny programů Pro přidání složky pro uložení požadované skupiny programů musí být volba Allow multiple bouquets nastavena na yes. Stlačením tlačítka / zobrazte na obrazovce seznam programů. Stlačením modrého tlačítka zobrazte na obrazovce seznam existujících složek s programy

18 Stlačením tlačítka MENU bude otevřena nabídka seznamu programů (Channellist menu), ze které vyberte funkci add bouquet (přidat složku). Číslicovými tlačítky na ovladači (postupem používaným pro sestavování SMS u mobilních telefonů) vložte název nové složky. Pro výmaz chybně vloženého znaku stlačte tlačítko MUTE. Pro přidání nové složky do seznamu oblíbených programů stlačte tlačítko OK budete tak vráceni do nabídky Channellist. 6.2 Přidání programu do seznamu oblíbených programů Do seznamu oblíbených programů můžete vložit program uložený v seznamu všech programů (All), v seznamu uspořádaném podle satelitů (Satelite) popř. podle poskytovatelů (Provider). V následujícím příkladu bude do seznamu oblíbených programů vložen program ze seznamu všech programů (All), postup při vkládání programu z jiného seznamu je shodný. Stlačením tlačítka nebo zobrazte na obrazovce seznam /programů. Pro zobrazení seznamu všech programů stlačte červené tlačítko. Potom vyberte program, který chcete vložit do seznamu oblíbených programů a stlačením tlačítka MENU otevřete nabídku Channellist menu. Ze zobrazené nabídky vyberte add service to bouquet (přidat program do složky) a pro vložení programu do složky (výchozím nastavením z výroby existuje jediná složka složka oblíbených programů) stlačte tlačítko OK. Pokud používáte více složek bude zobrazen jejich seznam, ze kterého můžete vybrat složku, do které chcete vložit program a pro vložení programu do vybrané složky stlačte tlačítko OK. 6.3 Přidání několika programů do složky Ze seznamu všech programů je možný výběr několika programů, vybrané programy lze přidat do aktuálně vybrané složky

19 Stlačením tlačítka nebo zobrazte na obrazovce seznam /programů a potom tlačítky BOUQUET +/- vyberte požadovanou složku. Alternativně stlačte modré tlačítko a potom vyberte požadovanou složku. Potom vyberte program a stlačte tlačítko OK. Stlačením tlačítka MENU otevřete nabídku Channellist menu, ze které vyberte enable bouquet edit (umožnit editování složky). Na obrazovce bude zobrazen seznam všech programů, ve kterém budou červeně zvýrazněny všechny programy. Vyberte program, který chcete přidat do složky, výběr potvrďte tlačítkem OK. Opakováním tohoto postupu vyberte všechny programy, které chcete přidat do složky, potom stlačte tlačítko MENU bude zobrazeno okno Channellist menu. Ze zobrazené nabídky vyberte end bouquet edit všechny vybrané (červeně zvýrazněné) programy budou přidány do vybrané složky (pokud je používána jediná složka (oblíbených programů) budou programy přidány do této složky). 6.4 Odebrání programu ze seznamu oblíbených programů

20 Stlačením tlačítka nebo zobrazte na obrazovce seznam programů. Ze zobrazeného seznamu vyberte program a potom stlačením tlačítka MENU zobrazte na obrazovce nabídku Channellist menu. Vyberte volbu remove service (odebrat program) a stlačte tlačítko OK vybraný program bude odebrán ze složky. 6.5 Přemístění programu do seznamu oblíbených programů Stlačením tlačítka nebo zobrazte na obrazovce seznam programů. Ze zobrazeného seznamu vyberte program a potom stlačením tlačítka MENU zobrazte na obrazovce nabídku Channellist menu. Vyberte enable move mode (umožnit režim přemístění), potvrďte tlačítkem OK

21 Tlačítky nebo vyberte program, který chcete přemístit, potvrďte tlačítkem OK. Vybraný program bude zvýrazněn červeně. Tlačítky nebo přemístěte program do požadované polohy a pro vlastní přemístění programu stlačte tlačítko OK. Opakováním výše uvedeného postupu přemístěte další programy, pro ukončení přemísťování programů přejděte stlačením tlačítka MENU do nabídky Channellist menu, vyberte volbu disable move mode a potvrďte tlačítkem OK. 6.6 Přidání záložek k oblíbeným programům Stlačením tlačítka nebo zobrazte na obrazovce seznam programů. Tlačítky BOUGUET +/- vyberte požadovanou složku alternativně stlačte modré tlačítko a potom vyberte požadovanou složku s programy. Vyberte program záložka bude umístěna nad vybraný program. Stlačením tlačítka MENU otevřete nabídku Channellist menu a ze zobrazené nabídky vyberte add marker (přidat záložku). Číslicovými tlačítky vložte název nové složky. Pro výmaz chybně vloženého znaku použijte tlačítko MUTE. Stlačením tlačítka OK přidejte záložku do seznamu oblíbených programů budete tak vráceni do nabídky Channellist menu. V příkladu vlevo jsou do seznamu oblíbených programů přidány dvě záložky. Pro přeskok mezi záložkami použijte tlačítka /

22 6.7 Rodičovská kontrola Tato funkce přístroje umožňuje zablokování přístupu dětí a mladistvých k programům vysílajícím pořady nevhodné pro děti. Pokud na obrazovce není zobrazeno OSD stlačte pro zobrazení hlavní nabídky (Main menu) tlačítko MENU, vyberte volbu Setup (nastavení) a stlačte tlačítko OK. Vyberte volbu Parental lock (rodičovské zablokování) a stlačte tlačítko OK na obrazovce bude zobrazena nabídka Parental control netup (nastavení rodičovské kontroly). Přepněte volbu Enable parental control (umožnit rodičovskou kontrolu) na yes. V řádku Parental control type (typ rodičovské kontroly) můžete zvolit mezi blacklist (černý seznam - bude zablokován přístup ke všem programům uvedeným v seznamu rodičovské kontroly) a white list (bílý seznam nebude zablokován přístup k programům v seznamu rodičovské kontroly). Při požadavku na změnu PIN vyberte Change service PIN (změnit PIN programů ) a stlačte tlačítko OK. Budete vyzvání k vložení starého PIN a poté nového PIN (vámi zvoleného čtyřmístného čísla). Nové PIN je nutno vložit 2x pro ujištění, zda nebylo vloženo chybně. Úspěšná změna PIN bude potvrzena zobrazením hlášení the pin code has been changed successfully. Na chybně vložené potvrzení PIN budete upozorněni hlášením The pin codes you entered are different (vložené kódy PIN jsou rozdílné). V podobném případě budete stlačením tlačítka OK vráceni k volbě Change service PIN (změna PIN) a potom 2x vložte správné PIN

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV SkyFunk 4 Návod k obsluze Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV se 4 kanály pro přenos signálů audio / video a se 16 kanály pro přenos signálů infračerveného dálkového ovládání Obsah: 1. Pro

Více

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2).

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Návod k obsluze S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Pro příjem volných a zakódovaných programů digitální satelitní

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku,

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV DigitMod T1 Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací,

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

YUMATU. Přijímač digitální satelitní TV a rozhlasu. Příručka uživatele. Všeobecné informace. Pro bezpečné používání přijímače. www.omko.

YUMATU. Přijímač digitální satelitní TV a rozhlasu. Příručka uživatele. Všeobecné informace. Pro bezpečné používání přijímače. www.omko. - 1 - Přijímač digitální satelitní TV a rozhlasu YUMATU Příručka uživatele Všeobecné informace Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu přijímače Yumatu. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

DigiPal 2. Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu. Příručka uživatele. Vážený zákazníku,

DigiPal 2. Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu. Příručka uživatele. Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu DigiPal 2 Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním se prosím podrobně

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Napájení přístroje Pro napájení přístroje smí být použito pouze střídavé napětí v rozsahu od 90 do 260 V, 50/60 Hz.

Napájení přístroje Pro napájení přístroje smí být použito pouze střídavé napětí v rozsahu od 90 do 260 V, 50/60 Hz. Digitální PVR - satelitní ; pozemní přijímač Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním se prosím seznamte s jeho návodem

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Satelitní přijímač TWIN TUNER HD PVR HUMAX icord Úvod

Satelitní přijímač TWIN TUNER HD PVR HUMAX icord Úvod Satelitní přijímač TWIN TUNER HD PVR HUMAX icord Úvod Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu výrobku Humax. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý návod k jeho obsluze obsahuje

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Návod k obsluze. DigiCorder HD S2. přijímač DVB-S se 2 tunery a s integrovaným pevným diskem

Návod k obsluze. DigiCorder HD S2. přijímač DVB-S se 2 tunery a s integrovaným pevným diskem Návod k obsluze DigiCorder HD S2 přijímač DVB-S se 2 tunery a s integrovaným pevným diskem Se dvěma rozhraními PCMCIA pro moduly CI Pro příjem volných a zakódovaných programů (např. VIACCESS, CONAX, IRDETO,

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze SDF 740 Digitální fotorámeček Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití. Tento návod

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

TF-T5000HD PVR Uživatelská Příručka

TF-T5000HD PVR Uživatelská Příručka TF-T5000HD PVR Uživatelská Příručka Výsoké Rozlišení Digitální Pozemní Přijímač Osobní Videorekórder . 2 Opatření - Čistěte suchým hadříkem pouze. - Neblokujte žádné větrací otvory. - Když je umístěn v

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Bezpečnost 1.1 Účel použití Digitální fotorámeček je určen pro zobrazování fotografií z paměťových zařízení. Z důvodu značné rozmanitosti výrobků

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-58DX900E TX-65DX900E TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-50DX750F TX-58DX750F TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-40DXE720 TX-50DXE720 TX-58DXE720 TX-40DXM710

Více

ARTEC T3. Mini DVB-T TV přijímač (Set-Top-Box) Návod k použití - 1 -

ARTEC T3. Mini DVB-T TV přijímač (Set-Top-Box) Návod k použití - 1 - ARTEC T3 Mini DVB-T TV přijímač (Set-Top-Box) Návod k použití - 1 - Obsah Obsah... 2 Specifikace a vlastnosti produktu... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 1. Přehled produktu... 4 1.1 Vlastnosti:... 4 1.2

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

S integrovaným systémem pro dvě Smartcard a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu společného rozhraní (CI).

S integrovaným systémem pro dvě Smartcard a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu společného rozhraní (CI). Návod k obsluze S integrovaným systémem pro dvě Smartcard a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu společného rozhraní (CI). Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV (např. CONAX, CRYPTOWORKS,

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky TX-32AS600E TX-39AS600E TX-42AS600E TX-50AS600E TX-32AS600EW TX-39AS600EW TX-42AS600EW e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Barva OSD 13 Seznam aplikací

Více