Provozní řád služby zálohování CIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád služby zálohování CIT"

Transkript

1 Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011

2 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh. Služba je implementvána centrálními zálhvacími systémy. Zálhvaná data jsu ukládána na velkkapacitní diskvá ple a páskvé zálhvací knihvny. Je mžn zálhvat (a bnvvat) jedntlivé subry, adresáře a jejich atributy, celé subrvé systémy, případně takzvané knfigurace OS (puze u některých). Zálhvání je prváděn pslupnstí plných a rzdílvých zálh v pravidelných intervalech. Služba je vhdná pr bnvení ztracených či pškzených dat v případech selhání hardware, sftware, výpadku napájení, selhání či mylu administrátra neb uživatele. 2 Určení služby Služba je určena primárně pr zálhvání dat serverů spravvaných CIT, které pskytují významné služby IT infastruktury a infrmačních systémů. V mezeném rzsahu je služba pskytvána fakultám a dalším útvarům pr zálhvání důležitých dat serverů pskytujících významné služby. 3 Omezení služby Službu je určena puze pr servery a je pžadván nepřetržitý běh těcht serverů. Zálhvání kncvých stanic není pskytván - data uživatelů kncvých stanic je však mžn ukládat na zálhvaných serverech pskytujících uživatelům subrvé služby. Služba nepskytuje archivaci dat, tj. dluhdbé ulžení dat. Zálhy jsu uchvávány mezenu dbu (expirační dba) a pté jsu média přepsána nvými zálhami. Obnvit lze puze data z dstupných zálh. Expirační dba je zpravidla dva až pět týdnů. Zálhvání prbíhá zpravidla jednu denně začátek zálhvání je většinu v nčních hdinách. Servery jsu rganizvány d skupin, ve kterých je jedntná plitika a v rámci kterých prbíhá zálhvání. Dba zálhy je zpravidla něklik desítek minut až něklik hdin, výjimečně desítek hdin. Zálhvání může selhat zálhvání neprběhne vůbec či je přerušen a zálha není úplná. Příčina selhání může být na straně zálhvanéh serveru, sítě či zálhvacíh systému např. výpadek, restart serveru, pškzený subrvý systém, výpadek sítě, aplikační či hardwarvé prblémy, nedstatek licencí, nedstatek zálhvacích zdrjů, atd. Zálhvání prbíhá na subrvé úrvni některá bnvená data nemusí být zcela knzistentní např. databázvé subry zálhvané za prvzu databázvéh systému mhu být nepužitelné. Pskytvatelé služby nejsu zdpvědní za ztrátu dat, neprvedení zálhy či nemžnst bnvy dat. Pskytvání služby může být pskytvatelem dmítnut, mezen, pzastaven či zrušen. Důvdem může být např. mezená kapacita zálhvacíh systému, nedstatečná významnst dat či služby, technické prblémy zálhvacíh systému, nedůvdněně vyské neb navýšené pžadavky na zálhvání, nepřiměřené či nekrektní využívání (zneužívání) služby, prušení pdmínek, nesplupráce na řešení ptíží či ptimalizaci využívání služby, atd.

3 4 Zálhvací plitika Zálhvací plitika (nastavení jakým způsbem je prváděn zálhvání) je stanvvána na základě pžadavků uživatelů, technických mžnstí a technickém stavu prvzvaných systémů. Cílem je funkční a splehlivé zálhvání dat všech zálhvaných klientů. Zálhvací plitiku určuje administrátr. 5 Pžadavky a pdmínky Pžadavky a pdmínky, které klient služby musí splňvat, pr zřízení či pskytvání služby jsu zejména: server je řádně udržvaný a spravvaný bvyklý stav serveru je běžící a připjený v síti pdprvaný OS serveru pdprvaný subrvý systém serveru krektní síťvé nastavení serveru (zejména adresace a pjmenvání serveru) shda jména serveru s DNS jménem serveru (A záznam) shda IP adresy DNS záznamu jména serveru a dalších záznamů pužívanými pr reslvvání adres se skutečnu IP adresu serveru server připjuje přípnu DNS vsb.cz (MS Windws) server žádným způsbem nemezuje (síťvý) prvz se servery zálhvacích systémů (firewall, apd.) server pužívá správný čas server pskytuje službu inetd neb xinet (Unix, Linux) nainstalvaný sftware zálhvacíh sftware a jeh spuštění není nijak upravván či měněn a jeh běh není nijak vlivňván splupráce s pskytvatelem služby na prvzu služby a ptimalizaci jejíh využívání infrmvání veškerých důležitých změnách na serveru změna jména, změna IP adresy změna OS, upgrade změna pužívání serveru změna či rzšíření diskvéh hardware zásadní změny v adresářvé struktuře, v subrvých systémech zásadní změny v rzsahu a pužívání dat serveru prvádění aktualizací specifikace zálhvaných dat 6 Zálhvaná data a specifikace Zálhují se zejména data, jejichž ztrátu by dšl k nějaké významné škdě a která nejsu snadn bnvitelná z jiných zdrjů. Nezálhují se data, jejichž ztrátu nedjde k významnější škdě data, která mají přechdný charakter, která lze snadn bnvit či vygenervat z jiných zdrjů, která nelze efektivně neb knzistentně zálhvat běžnu subrvu zálhu (za běhu).

4 Nezálhují se např.: temprary, dump, cre subry swap subry pracvní, genervané a pdbné subry lg subry, zejména debug lgy instalační subry a media, ISO image (CD, DVD,...) CD, DVD apd. mechaniky a munt-pinty specifické subrvé systémy systému (/prc, /sys, apd.) datvé subry databázvých systémů a systémů pracujících nad svými velkými subry (brazy disků virtuálních strjů) je ptřeba prvádět databázvý, respektive specifický backup, aby byla data knzistentní zálhy již zálhvaných dat neaktuální či neptřebné zdrjvé kódy (např. kernelu), histrická neptřebná data multimediální data, která nesuvisí s činnstí zálhvanéh systému (filmy, MP3, apd.) Je vhdné mimimalizvat pčet měněných subrů a jejich velikst. Prt je vhdné např. lgy (pkud je účelné je zálhvat) pravidelně rtvat (aby změněný subr měl malu velikst) a pr dlišení pužívat datum nikliv čísla, která změní přejmenují všechny subry. Specifikace zálhvaných dat Účelem specifikace je určit, které subry a adresáře se budu zálhvat a tím minimalizvat bjem dat a pčet zálhvaných subrů. Include specifikace Include specifikace specifikuje knkrétní adresáře a subry, které se mají zálhvat (které budu d zálhy zahrnuty). Exclude specifikace Exclude specifikace specifikuje knkrétní adresáře a subry, které se nemají zálhvat zálhuje se vše krmě vyjmenvaných bjektů. 7 Zřízení služby Pžadavek na zřízení služby je ptřeba sdělit administrátrvi zálhvacíh systému, který rzhduje zřízení a realizaci. Ptřebné infrmace a předpklady jsu zejména: splnění pžadavků a pdmínek na klienta služby specifikace serveru, služby, které pskytuje, a jejich význam specifikace jména serveru, peračníh systému a subrvéh systému serveru specifikace zálhvaných dat celkvý bjem dat a pčet subrů a bjem dat a pčet subrů změněných za jeden den (aktuální hdnta a předpkládané hdnty) kntakt na zdpvědnu sbu prvzující systém (jmén, příjmení, vá adresa) typ (výknnst a velikst) diskvéh subsystému síťvé připjení Pžadavek na zálhvání většíh bjemu (či většíh pčtu serveru) dat je ptřeba knzultvat s dstatečným časvým předstihem, prtže jinak nelze zajistit zřízení (s hledem na technické mžnsti. zálhvací kapacitu, datvu průchdnst,...).

5 Instalaci zálhvacíh klienta na server a knfiguraci klienta v zálhvacím systému prvádí administrátr zálhvacíh systému v sučinnsti s administrátrem serveru. 8 Pravidelná zálha Spuštění zálhvání na knkrétním serveru je iniciván zálhvacím systémem, není ptřeba žádná intervence. O výsledku zálhvání je uživateli em zaslán suhrnný reprt. 9 Infrmace zálhvání Klientvi jsu zasílány em infrmace využívání služby a další infrmace pužívané službě. 10 Obnva dat Obnva dat je prvedena administrátrem zálhvacíh systému na základě pžadavku právněné sby. Ptřebné infrmace jsu zejména: specifikace dat (který subr, adresář, subrvý systém) specifikace času z jakéh bdbí (respektive z jaké zálhy) umístění bnvvaných dat (přepsat data, bnvit na jiné umístění, na jiný server) V případě ttálníh zničení serveru je ptřeba zprvznit nvý systém a prvést instalaci zálhvacíh klienta neb je mžn bnvit data na jiný server. Čas bnvy záleží na bjemu dat a na umístění ptřebných zálh na mediích (něklik minut až něklik dní). 11 Zrušení služby Pžadavek na zrušení/uknčení pužívání služby je ptřeba sdělit administrátrvi zálhvacíh systému. 12 Kntakty administrátři: Jan Vavříček, Mirslav Dvřák... Ing.Martin Pustka, Ph.D. veducí IIT CIT (9872)

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Přílha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Obsah: A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE... 2 Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO... 3 Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO... 4

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.10

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.10 Přednáška č.10 Aplikační vrstva NAT/PAT DNS principy Zóny a autnmní systémy Prtkl DNS Přidělvání adres v rzsáhlé síti Btstrap Princip fungvání DHCP Typy DHCP zpráv Vrstvy nad transprtní vrstvu jsu zpravidla

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více