Acronis True Image 9.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acronis True Image 9.0"

Transkript

1 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka

2 Copyright Acronis, Inc., Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka společnosti IBM. Windows a MS-DOS jsou zapsané ochranná známky společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Distribuce podstatným způsobem změněných verzí tohoto dokumentu je bez výslovného dovolení vlastníka autorských práv zakázána. Distribuce tohoto díla nebo odvozených děl ve formě jakékoli standardní (papírové) knihy pro obchodní účely je zakázáno, pokud není předem získáno povolení od vlastníka autorských práv. DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA «TAK, JAK JE» A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ. 2 Copyright Acronis, Inc.,

3 Licenční smlouva s koncovým uživatelem LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM JEJICH AKCEPTOVÁNÍM POTVRZUJETE (JAKO PRVNÍ KUPUJÍCÍ) SVŮJ SOUHLAS S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI. POKUD NECHCETE AKCEPTOVAT POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZA TĚCHTO PODMÍNEK, MŮŽETE ODSTOUPIT KLEPNUTÍM NA "Neakceptuji..." A NEINSTALOVAT SOFTWARE. Software Acronis True Image je Copyright Acronis, Inc., Všechna práva vyhrazena. PRVNÍ KUPUJÍCÍ získává LICENCI pro používání software pouze za dodržení následujících omezení a pravidel. 1. Licence je udělena pouze prvnímu kupujícímu a není dále přenosná bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 2. První kupující může Software používat pouze na jednom počítači, který má ve vlastnictví nebo pronájmu. Není možno používat Software na více než jednom počítači (i pokud je všechny máte ve vlastnictví nebo pronájmu) bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 3. První kupující nesmí provádět žádnou z následujících činností a nesmí povolit jejich provádění ani třetím osobám: A. Poskytovat nebo povolit použití Software třetím stranám v rozporu s licenčním ujednáním. B. Poskytovat použití Software jako službu, v servisní organizaci, síti, sdílení nebo ve víceuživatelském provozu uživatelům, kteří nejsou individuálně licencováni společností Acronis. C. Provádět změny nebo kopie jakéhokoliv druhu u tohoto Software (kromě výslovně povolených výše). D. Usilovat o dekompilaci nebo zpětné inženýrství Software jakýmkoliv způsobem. E. Udělovat sublicence, pronájem nebo jakákoliv práva k tomuto Software jiným uživatelům. F. Vytvářet kopie nebo verbální či mediální překlady uživatelské příručky. G. Přenášet software prostřednictvím telekomunikačních sítí. Acronis má právo ukončit tuto licenční smlouvu, pokud došlo k porušení jejich podmínek prvním kupujícím. Při ukončení této smlouvy z jakýchkoliv důvodů musí být veškeré kopie Software okamžitě vráceny společnosti Acronis, a první kupující bude odpovědný za jakékoliv škody vzniklé společnosti Acronis porušením těchto podmínek. VEŠKERÁ RIZIKA VEŠKERÁ RIZIKA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU CO SE TÝČE KVALITY A VÝKONU NESETE VY JAKO KUPUJÍCÍ. ACRONIS NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBO JEHO FUNKCE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ, A ŽE FUNKČNOST SOFTWARE BUDE PLYNULÁ A NEBUDE VYKAZOVAT ŽÁDNÉ CHYBY. ACRONIS DÁLE NEZARUČUJE, ŽE BUDOU OPRAVENY JAKÉKOLIV CHYBY VE FUNKČNOSTI SOFTWARE. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY - SPOLEČNOST ACRONIS ANI JEJÍ PRODEJCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁT ZISKU, Z PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZE ZTRÁT PODNIKATELSKÝCH INFORMACÍ NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ ZTRÁTY) ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ UŽÍVAT SOFTWARE A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOSTI ACRONIS AVIZOVÁNA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ZTRÁT. Copyright Acronis, Inc.,

4 Obsah Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD Co je Acronis True Image? Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových oddílů? Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? Podmínky používání softwaru...8 KAPITOLA 2. INSTALACE A PROVOZ Systémové požadavky AcronisTrue Image Spuštění aplikace Acronis True Image Odstranění programu...10 KAPITOLA 3. OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU Hlavní okno programu Acronis Secure Zone Tvorba Acronis Secure Zone Změna velikosti Acronis Secure Zone Vymazání záloh z Acronis Secure Zone Odstranění Acronis Secure Zone Acronis Startup Recovery Manager...17 KAPITOLA 4. TVORBA ZÁLOH Zálohování souborů a složek Zálohování disků a diskových oddílů Nastavení voleb zálohování Rozdělení záloh Úroveň komprese Ochrana zálohy Pre/post příkazy Další nastavení...24 KAPITOLA 5. OBNOVENÍ ZÁLOHOVANÝCH DAT Obnovení ve Windows nebo bootování z CD? Obnovení souborů a složek Obnovení disků a diskových oddílů z diskových obrazů Spuštění Průvodce obnovou dat Výběr zálohy Kontrola integrity dat záložního souboru Výběr disku/diskového oddílu pro obnovení Výběr cílového disku/diskového oddílu Změna typu obnoveného diskového oddílu Změna systému souborů obnoveného diskového oddílu Změna velikosti a umístění obnoveného diskového oddílu Přiřazení písmena obnovenému diskovému oddílu Kontrola systému souborů diskového oddílu po obnovení Obnovení více diskových oddílů najednou Skript pro obnovení a jeho spuštění...31 KAPITOLA 6. PŘIPOJENÍ DISKOVÉHO OBRAZU JAKO VIRTUÁLNÍHO DISKU Připojení diskového obrazu Odpojení diskového obrazu...34 KAPITOLA 7. PŘENOS SYSTÉMU NA NOVÝ DISK Všeobecné informace Copyright Acronis, Inc.,

5 Obsah 7.2 Zabezpečení Provedení přenosů Výběr režimu klonování Volba zdrojového disku Volba cílového disku Cílový disk rozdělený na oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku Data na starém disku Odstranění dat ze starého disku Volba metody přesunu diskových oddílů Rozdělení starého disku na oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku Skript klonování Klonování s ručním rozdělením na diskové oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku...43 KAPITOLA 8. PŘIDÁNÍ NOVÉHO PEVNÉHO DISKU Výběr pevného disku Tvorba nových diskových oddílů Skript přidání disku...46 KAPITOLA 9. NAPLÁNOVANÉ ÚLOHY Tvorba naplánovaných úloh Nastavení denního spouštění Nastavení týdenního spouštění Nastavení měsíčního spouštění Nastavení jednorázového spuštění Správa naplánovaných úloh...51 KAPITOLA 10. DALŠÍ OPERACE Kontrola záloh Tvorba bootovatelných médií Zobrazení protokolových souborů Správa obnovení systému...55 Technická podpora...57 DODATEK A. DISKOVÉ ODDÍLY A SYSTÉMY SOUBORŮ A.1 Oddíly pevných disků...58 A.2 Systémy souborů...58 A.2.1 FAT A.2.2 FAT A.2.3 NTFS...59 A.2.4 Linux Ext A.2.5 Linux Ext A.2.6 Linux ReiserFS...60 DODATEK B. NASTAVENÍ PEVNÉHO DISKU A SYSTÉMU BIOS B.1 Instalace pevných disků do počítače...61 B.1.1 Instalace pevného disku, obecné pokyny...61 B.1.2 Zásuvky na základní desce, IDE kabel, napájecí kabel...62 B.1.3 Režimy instalace, přepínače...62 B.2.1 Nastavení počítače...64 B.2.2 Standardní nabídka nastavení CMOS...64 B.2.3 Sekvence bootování, nabídka pokročilého nastavení CMOS...66 B.2.4 AwardBIOS...67 B.2.5 Chyby inicializace pevného disku...71 Copyright Acronis, Inc.,

6 Úvod Kapitola 1. Úvod 1.1 Co je Acronis True Image? Acronis True Image řeší veškeré problémy zálohování a zajišťuje bezpečnost veškerých informací na PC. Pomocí této aplikace můžete zálohovat vybrané soubory a složky, ale i celé disky a diskové oddíly. Pokud dojde k havárii, která zablokuje přístup k informacím nebo ovlivní činnost systému, nebo pokud náhodně odstraníte potřebné soubory, budete moci snadno obnovit systém a ztracená data. Jedinečná technologie vyvinutá společností Acronis a zahrnutá v aplikaci Acronis True Image umožňuje tvorbu přesných záloh sektor po sektoru včetně operačních systémů, aplikací a konfiguračních souborů, aktualizací softwaru, osobních nastavení a všech dat. Zálohy můžete ukládat na téměř libovolná zařízení pro ukládání na PC: na lokální pevné disky, síťové disky nebo na různých jednotkách vyměnitelných médií s rozhraním IDE, SCSI, FireWire (IEEE-1394), USB (1.0, 1.1 nebo 2.0) a PC card (dříve zvané PCMCIA) a také CD-R/RW, DVD-RW, DVD+R/RW, magnetooptických disků, jednotek Iomega Zip a Jaz. Pokud se chystáte instalovat nový pevný disk, Acronis True Image pomůže přenést informace ze starého disku včetně operačních systémů, aplikací, dokumentů a osobních nastavení během několika minut. Díky průvodcům a uživatelsky přívětivému rozhraní ve stylu Windows XP bude vaše práce ještě pohodlnější. Stačí odpovědět na pár jednoduchých otázek a nechat aplikaci Acronis True Image, aby se postaral o všechno ostatní! Když nastane problém, během krátké doby dojde k nápravě a budete moci opět pracovat. 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? Acronis True Image 9.0 obsahuje mnoho nových funkcí: Zálohování souborů a složek pomocí filtrů Rozdílové zálohování Uživatelské výchozí nastavení zálohování Nástroj Správa obnovení systému Vylepšené rozhraní a výkon. 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových oddílů? Záloha je soubor obsahující kopie dat vybraných souborů/složek nebo kopii všech informací uložených na vybraném disku/diskovém oddílu. Pokud zálohujete soubory a složky, zkomprimují a uloží se jen jejich data spolu se stromovou strukturou složek. 6 Copyright Acronis, Inc.,

7 Úvod Zálohování disků a diskových oddílů se provádí jinak: Acronis True Image uloží sektor po sektoru snímek disku, který obsahuje operační systém, registry, ovladače, aplikace a datové soubory a také systémové oblasti skryté před uživatelem. Tento postup se nazývá 'tvorba diskového obrazu' a výsledná záloha se většinou nazývá obraz disku/diskového oddílu. Acronis True Image ukládá jen ty části pevného disku, které obsahují data (u podporovaných systémů souborů). Neobsahuje však data z odkládacího souboru (win386.swp pod Windows 98/Me a pagefile.sys pod Windows NT/2000/XP), ani ze souboru hiberfil.sys (soubor, který uchovává obsah paměti RAM, když přejde počítač do spánku). Tím se zmenšuje velikost diskových obrazů a zrychluje jejich vytváření a obnovení dat z nich. Obraz diskového oddílu obsahuje všechny soubory a adresáře bez ohledu na jejich atributy (včetně skrytých a systémových souborů), bootovací záznam, FAT (tabulku rozmístění souborů) a kořenový adresář. Obraz disku obsahuje obrazy všech diskových oddílů a také stopu nula s hlavním zaváděcím záznamem (MBR). Implicitně mají všechny zálohy aplikace Acronis True Image příponu.tib. Zálohy s proměnnou velikostí lze rozdělit do několika souborů, ze kterých se dohromady složí původní záloha. Samostatnou zálohu lze rovněž rozdělit kvůli vypálení na vyměnitelné médium. 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? Acronis True Image umí vytvářet přírůstkové a rozdílové zálohy. Soubor přírůstkové zálohy obsahuje jen data, která se změnila od posledního vytvoření úplné nebo přírůstkové zálohy. Je tedy menší a její tvorba zabere méně času. Protože však neobsahuje všechny informace o disku (diskovém oddílu), jsou k obnovení třeba předchozí přírůstkové zálohy a původní úplný obraz. Sada přírůstkových záloh umožňuje obnovení disku do libovolného ze stavů uložených v těchto zálohách. Pokud jednou vytvoříte úplnou zálohu a poté budete každý den v měsíci vytvářet přírůstkové zálohy, dosáhnete stejného výsledku jako kdybyste vytvářeli každý den úplné zálohy. Potřebný čas a prostor na disku (či vyměnitelném médiu) se asi desetkrát zmenší. Na rozdíl od přírůstkového zálohování, které při každém zálohování vytvoří v řetězci nový soubor, vytvoří rozdílové zálohování jen jeden soubor obsahující změny oproti původní úplné záloze. Obecně se rozdílová záloha obnoví rychleji než přírůstková, protože program nemusí procházet dlouhým řetězem předchozích záloh. Tuto možnost zvažte, pokud nechcete data zálohovat často nebo ukládáte mnoho stavů dat, avšak máte málo času nebo místa na disku, abyste vytvářeli úplné zálohy.. Přírůstková nebo rozdílová záloha vytvořená po defragmentaci disku může být výrazně větší než obvykle. Je to z toho důvodu, že program pro defragmentaci mění umístění souborů na disku a přírůstkové diskové obrazy tyto změny odrážejí. Copyright Acronis, Inc.,

8 Úvod 1.5 Podmínky používání softwaru Podmínky používání aplikace Acronis True Image jsou uvedeny v kapitole «Licenční smlouva» (v této příručce strana 3). Jedinečné sériové číslo je potvrzením legálního zakoupení a používání aplikace Acronis True Image v systému. Podle současných zákonů je «Licenční ujednání» považováno za smlouvu mezi vámi a společností Acronis Inc. Smlouva je právní dokument a její porušení může mít za následek soudní žalobu. Nelegální používání anebo distribuce tohoto software bude soudně stíhána. 8 Copyright Acronis, Inc.,

9 Instalace a provoz Kapitola 2. Instalace a provoz 2.1 Systémové požadavky Acronis True Image vyžaduje následující hardware: Procesor Pentium nebo lepší 64 MB RAM Disketová mechanika nebo mechanika CD-RW pro tvorbu bootovatelných médií Myš (doporučeno) 2.2 AcronisTrue Image Jak instalovat aplikaci Acronis True Image: 1. Vložte instalační CD do své CD jednotky. 2. Postupujte podle pokynů instalačního programu. 3. Zobrazí se výzva ke zvolení typu instalace Typická, Volitelná či Plná. Po stisknutí tlačítka Volitelná můžete vypnout instalaci Programu pro tvorbu bootovatelných médií nástroje pro tvorbu záchranných bootovatelných médií (viz 10.2 Tvorba bootovatelných médií ). Tento nástroj nepotřebujete v případě, že jste zakoupili produkt v balení, které obsahuje bootovatelné CD. Záchranný disk však budete moci vytvořit jen bezprostředně po instalaci (viz níže). Po instalaci programu pro tvorbu bootovatelných médií je však budete moci vytvářet kdykoliv v hlavním okně programu. 4. Po výběru možností instalace a zkopírování souborů aplikace Acronis True Image na pevný disk budete vyzváni k vytvoření bootovatelné diskety nebo media CD- R/W. Zatímco diskové obrazy vytváří aplikace Acronis True Image v prostředí Windows, proces obnovení budete možná muset spouštět z bootovatelného média. Proto důrazně doporučujeme, abyste si je vytvořili. Po dokončení instalace aplikace Acronis True Image je nutné restartovat počítač. Po instalaci vytvoří Acronis True Image ve Správci zařízení nové zařízení (Ovládací panely fi Systém fi Hardware fi Správce zařízení fi Acronis Devices fi Acronis TrueImage Backup Archive Explorer). Toto zařízení nevypínejte ani neodstraňujte, protože je potřebné k připojení obrazů jako virtuálních disků (viz Kapitola 6 Připojení diskového obrazu jako virtuálního disku ). Acronis True Image podporuje také instalační od společnosti Microsoft (msiexec.exe) se všemi jeho příkazy. 2.3 Spuštění aplikace Acronis True Image V normálním režimu můžete ve Windows spustit aplikaci Acronis True Image výběrem položky Acronisfi True Image, z nabídky Start fi Programy. Tím se objeví na obrazovce okno programu. Copyright Acronis, Inc.,

10 Instalace a provoz Pokud se operační systém z nějakého důvodu nezavede, můžete spustit správce Acronis Startup Recovery Manager. Ten však musí být před použitím aktivován; viz 3.3 Acronis Startup Recovery Manager chcete-li se o této funkci dozvědět více. Chcete-li tento program spustit, stiskněte během bootování PC klávesu F11, jakmile se zobrazí příslušná výzva. Acronis True Image se spustí v samostatném režimu a umožní obnovení dříve vytvořených obrazů. Pokud jsou data na disku zcela znehodnocena a nemůžete nabootovat (nebo pokud nemáte aktivovanou aplikaci Acronis Startup Recovery Manager), je nutné využít bootovatelných médií dodaných s krabicovou verzí nebo vytvořených během instalační procedury či pomocí Nástroje pro tvorbu bootovatelných záchranných médií. Tím se automaticky zavede Acronis True Image, což uživateli umožní obnovit poškozené diskové oddíly. 2.4 Odstranění programu Odstranění aplikace Acronis True Image z PC provedete výběrem položky Acronis fi True Imagefi Uninstall Acronis True Image z nabídky Programy. Zobrazí se pak dialog pro potvrzení odstranění programu. Klepnutím na tlačítko Ano jej potvrdíte a zcela odstraníte aplikaci Acronis True Image. Potom bude možná nutné počítač restartovat a tím tento úkon dokončit. 10 Copyright Acronis, Inc.,

11 Obecné informace o programu Kapitola 3. Obecné informace o programu 3.1 Hlavní okno programu Hlavní okno programu obsahuje nabídku, panel nástrojů, boční panel, panel Aktivní úlohy a pracovní plochu. Pracovní plocha obsahuje ikony operací, boční panel nabízí panely Nástroje a Nápověda. Hlavní okno programu Většina ovládacích prvků je v různých oblastech okna zastoupena dvakrát nebo třikrát, což vám nabízí více způsobů výběru. Potřebnou operaci můžete spustit například klepnutím na její ikonu v hlavní oblasti nebo výběrem stejné ikonu z nabídky Operace nebo Nástroje. Hlavní okno obsahuje ikony operací rozdělené do dvou skupin. Skupina Úlohy obsahuje následující operace: Záloha vytvoří soubor zálohy Obnovení obnoví pomocí dříve vytvořené zálohy disk, diskový oddíl, soubor nebo složku Klonování disku přenese OS, aplikace a data ze starého disku na nový Přidat nový disk přidá nový disk pro uložení dat, zatímco OS a aplikace ponechá na starém disku. Skupina Nástroje obsahuje následující položky: Připojit diskový obraz připojí obraz disku/diskového oddílu jako virtuální disk Odpojit diskový obraz odpojí připojenou virtuální diskovou jednotku Copyright Acronis, Inc.,

12 Obecné informace o programu Kontrola zálohy spustí kontrolu integrity zálohy Správa Obnovy systému umožňuje zapínat/vypínat nástroj Obnova systému v Microsoft Windows a nastaví jeho možnosti přímo z aplikace Acronis True Image Zobrazit protokol zobrazí okno Prohlížeč protokolových souborů Správa Acronis Secure Zone používá se k tvorbě, odstranění a změně velikosti zvláštního skrytého oddílu pro ukládání záloh (Acronis Secure Zone) Aktivace správce Acronis Startup Recovery Manager aktivuje správce obnovy bootování Nabídky programu Pruh nabídek programu obsahuje nabídky Operace, Zobrazit, Nástroje a Nápověda. Nabídka Operace obsahuje seznam dostupných operací včetně plánování. Nabídka Zobrazit obsahuje položky pro nastavení vzhledu okna programu: Panely nástrojů obsahuje příkazy pro ovládání ikon panelů nástrojů Panel obvyklých úloh zobrazí/skryje boční panel Stavový řádek zobrazí/skryje stavový řádek Aktivní úlohy zobrazí/skryje panel Aktivní úlohy v dolní části hlavní oblasti. Nabídka Nástroje obsahuje následující položky: Správa Acronis Secure Zone používá se k tvorbě, odstranění a změně velikosti zvláštního skrytého oddílu pro ukládání záloh (Acronis Secure Zone) Aktivace správce Acronis Startup Recovery Manager aktivuje správce obnovy bootování Kontrola zálohy spustí kontrolu integrity zálohy Správa Obnovy systému umožňuje zapínat/vypínat nástroj Obnova systému v Microsoft Windows a nastaví jeho možnosti přímo z aplikace Acronis True Image Vytvořit bootovatelná média spustí proceduru vytvoření bootovatelných médií Zobrazit protokolový soubor zobrazí okno Prohlížeč protokolových souborů Možnosti zobrazí dialog pro úpravu výchozího nastavení zálohování a vzhledu textu (písma). Nabídka Nápověda se používá ke zobrazení nápovědy a získání informací o aplikaci Acronis True Image. 12 Copyright Acronis, Inc.,

13 Obecné informace o programu Panel Aktivní úlohy Panel Aktivní úlohy zobrazuje naplánované a právě probíhající úlohy. Obsahuje vlastní panel nástrojů. Tento panel nástrojů lze upravit klepnutím pravým tlačítkem a výběrem požadovaných voleb. Stavový řádek Ve spodní části hlavního okna se nachází stavový řádek rozdělený do dvou částí. Levá část stručně popisuje vybranou operaci; pravá část indikuje postup operace s obrazem a její výsledky. Poklepáním na řádek postupu operace se zobrazí okno postupu operace. Pokud poklepete na výsledky operace, zobrazí se okno protokolových souborů. Ikona v oznamovací oblasti hlavního panelu Během tvorby zálohy se v oznamovací oblasti hlavního panelu zobrazuje speciální ikona. Pokud nad ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se bublinová nápověda s uvedením postupu operace. Zobrazení této ikony není závislé na tom, zda je otevřeno hlavní okno programu. Je zobrazena i při práci na pozadí nebo při spouštění plánovaných úloh. Informace o discích a diskových oddílech Zobrazení disků a způsob reprezentace dat ve všech typech zobrazení, která se zobrazují v různých průvodcích, může uživatel měnit. Na pravé straně jsou tři ikony: Uspořádat ikony podle, Zvolte podrobnosti a i (Zobrazí vlastnosti zvolené položky), přičemž poslední uvedená se nachází rovněž v místní nabídce, kterou se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem na objekt.. Chcete-li setřídit položky podle určitého sloupce, klepněte na jeho záhlaví (dalším klepnutím se přepne třídění do opačného pořadí) nebo na tlačítko Uspořádat ikony podle a zvolte si příslušný sloupec ze seznamu. Chcete-li si vybrat sloupce, které se mají zobrazovat, klepněte pravým tlačítkem myši na řádku záhlaví, nebo levým tlačítkem na tlačítko Zvolte podrobnosti. Potom zaškrtněte sloupce, které chcete zobrazovat. Pokud klepnete na tlačítko i (Zobrazit vlastnosti vybrané položky), zobrazí se okno vlastností vybraného diskového oddílu nebo disku. Toto okno má dva panely. Levý panel obsahuje stromové zobrazení vlastností, zatímco pravý podrobně popisuje vybranou vlastnost. Informace o disku zahrnují fyzické parametry (typ připojení, typ zařízení, velikost apod.); informace o diskovém oddílu zahrnují fyzické parametry (sektory, umístění atd.)a logické parametry (systém souborů, volné místo, přiřazené písmeno atd.). Šířku sloupců můžete změnit přetažením za jejich hranice myší. 3.2 Acronis Secure Zone Acronis Secure Zone je zvláštní skrytý diskový oddíl, kam se ukládají zálohy. Běžné aplikace do něj z důvodu bezpečnosti souborů záloh nemají přístup. Copyright Acronis, Inc.,

14 Obecné informace o programu Pokud secure zone vytvoříte, bude uvedena v seznamu se všemi diskovými oddíly, které jsou dostupné pro vytváření a obnovení diskového obrazu. Acronis Secure Zone je určena především k použití s aplikací Acronis Startup Recovery Manager (viz níže). Pro tvorbu záloh je dostupná vždy, když je na ní pro danou zálohu dost místa. Pokud na ní není dost místa, starší zálohy budou odstraněny, aby se místo vytvořilo. To znamená, že data lze automaticky zálohovat pomocí plánování (viz Kapitola 9), aniž byste museli řešit přeplnění secure zone. Acronis Secure Zone může být při tvorbě přírůstkových záloh neustále plná. K tomu dojde, protože program nemůže odstranit první (úplnou) zálohu, neboť ta může být potřeba k obnovení. Měli byste tudíž pravidelně kontrolovat volné místo v secure zone, když se vytvářejí přírůstkové zálohy a v případě nutnosti ji zvětšovat nebo opakovaně vytvářet základní zálohu. Acronis Secure Zone může být umístěna na libovolném lokálním disku. Vytváří se na úkor nepřiděleného diskového prostoru, pokud je k dispozici, nebo na úkor volného místa na diskovém oddílu. Na PC může být pouze jedna secure zone. Chcete-li vytvořit secure zone na jiném disku, musíte stávající secure zone nejprve odstranit. Když z nabídky vyberete položku Správa Acronis Secure Zone, vyhledá program secure zone na všech lokálních diskových jednotkách. Pokud je secure zone nalezena, průvodce nabídne její odstranění nebo změnu její velikosti. Pokud žádná neexistuje, budete vyzváni k jejímu vytvoření Tvorba Acronis Secure Zone Pokud je instalováno více disků, vyberte si ten, na kterém chcete Acronis Secure Zone vytvořit. Pak si vyberte si diskové oddíly, jejichž místo bude pro vytvoření secure zone použito. Vyberte diskové oddíly, z nichž se Acronis Secure Zone přidělí místo V následujícím okně určete pomocí posuvníku velikost secure zone. 14 Copyright Acronis, Inc.,

15 Obecné informace o programu Poté budete vyzvání k aktivování správce Acronis Recovery Manager, čímž umožníte spuštění aplikace Acronis True Image během bootování po stisku klávesy F11. Tuto funkci můžete také aktivovat později z hlavního okna programu. Poté se zobrazí skript pro vytvoření secure zone obsahující seznam operací, které se mají na diskových oddílech (discích) provést. Po klepnutí na tlačítko Pokračovat začne Acronis True Image vytvářet secure zone. Postup operací bude zobrazován ve zvláštním okně. Pokud je to nutné, můžete vytváření secure zone zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Skript však bude přerušen teprve po dokončení aktuálně prováděné operace. Vytváření Acronis Secure Zone může trvat několik minut, nebo i déle. Vyčkejte prosím, dokud není dokončena celá procedura Změna velikosti Acronis Secure Zone Až průvodce zobrazí výzvu, vyberte možnost Správa Acronis Secure Zone. Pak si vyberte, zda chcete secure zone zvětšit nebo zmenšit. Zvětšení může uživatel potřebovat pro účely zajištění více místa pro diskový obraz. Opačný případ může nastane tehdy, když je na některém diskovém oddílu málo místa. Potom si vyberete diskový oddíl, jehož volné místo bude použito ke zvětšení Acronis Secure Zone nebo který získá volné místo po zmenšení secure zone. V následujícím okně určete pomocí posuvníku novou velikost secure zone. Nastavte novou velikost Acronis Secure Zone. Poté se zobrazí skript pro změnu velikosti secure zone obsahující stručně popsaný seznam operací, které se mají na diskových oddílech (discích) provést. Po klepnutí na tlačítko Pokračovat začne Acronis True Image měnit velikost secure zone. Postup operací bude zobrazován ve zvláštním okně. Pokud je to nutné, Copyright Acronis, Inc.,

16 Obecné informace o programu můžete proces zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Skript však bude přerušen teprve po dokončení aktuálně prováděné operace. Změna velikosti secure zone může trvat několik minut, nebo i déle. Vyčkejte prosím, dokud není dokončena celá procedura Vymazání záloh z Acronis Secure Zone Zálohy uložené v Acronis Secure Zone se v případě potřeby mažou automaticky. Acronis True Image používá k čištění Acronis Secure Zone následující schéma: Pokud není v Acronis Secure Zone dostatek místa k vytvoření zálohy, smaže Acronis True Image nejstarší úplnou zálohu a všechny následné přírůstkové zálohy. Pokud existuje pouze jedna úplná záloha (s následnými přírůstkovými zálohami) a provádí se úplné zálohování, pak je tato jediná úplná záloha (s následnými přírůstkovými zálohami) odstraněna. V ostatních případech (na disku je jen jedná úplná záloha a vytváří se přírůstková záloha) se zobrazí chybové hlášení o nedostatku místa. V takovém případě bude nutné buďto nechat vytvořit úplnou zálohu, nebo zvětšit velikost Acronis. Množství zbývajícího volného místa v Acronis Secure Zone můžete vždy zkontrolovat na druhé stránce průvodce Správa Acronis Secure Zone Odstranění Acronis Secure Zone Až průvodce zobrazí výzvu, vyberte možnost Odstranit Acronis Secure Zone. Dále si zvolte diskové oddíly, k nimž chcete přidat místo, které bude odstraněním Acronis Secure Zone uvolněno. 16 Copyright Acronis, Inc.,

17 Obecné informace o programu V následujícím okně se zobrazí skript odstranění, který obsahuje seznam operací, které se s diskovými oddíly (disky) provedou, se stručným popisem. Po klepnutí na tlačítko Pokračovat začne Acronis True Image secure zone odstraňovat. Postup operací bude zobrazován v otevřeném okně. Pokud je to nutné, můžete proces zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Skript však bude přerušen teprve po dokončení aktuálně prováděné operace. Odstraňování secure zone může trvat několik minut, nebo i déle. Vyčkejte prosím, dokud není dokončena celá procedura. Odstranění Acronis Secure Zone automaticky vypne správce Acronis Startup Recovery Manager, pokud je aktivní a smaže všechny zálohy uložené v secure zone. 3.3 Acronis Startup Recovery Manager Acronis True Image umožňuje spuštění správce Acronis Startup Recovery Manager i bez načtení operačního systému. Tato vlastnost je užitečná, pokud se Windows z nějakého důvodu nespustí. Tak můžete spustit aplikaci Acronis True Image samostatně a obnovit poškozené diskové oddíly. Chcete-li použít Acronis Startup Recovery Manager (musí být předem aktivován), zapněte svůj počítač a když se zobrazí zpráva "Stiskem klávesy F11 spustíte Acronis Startup Recovery Manager", stiskněte klávesu F11. Tím se spustí samostatná verze programu Acronis True Image, která se jen mírně odlišuje od úplné verze. Informace o obnovování poškozených diskových oddílů naleznete v kapitole 5. Buďte obezřetní! Písmena přiřazená diskům v samostatné verzi aplikace Acronis True Image se mohou někdy lišit od označení, které používá Windows. Chcete-li program aktivovat, klepněte na Aktivovat Acronis Startup Recovery Manager. Správce Acronis Startup Recovery Manager nelze aktivovat, pokud na pevném disku není Acronis Secure Zone. Pokud jste ještě secure zone nevytvořili, budete k tomu vyzvání (viz část výše) a teprve poté se Acronis Startup Recovery Manager aktivuje. Jinak se Acronis Startup Recovery Manager aktivuje ihned. Když je Acronis Startup Recovery Manager aktivován, přepíše hlavní zaváděcí záznam (Master Boot Record - MBR) svým vlastním zaváděcím kódem. Pokud máte instalované jakékoli správce zavádění (boot managery) jiných výrobců, budete je muset po aktivaci správce Startup Recovery Manager reaktivovat. V případě zavaděčů Linuxu (například LiLo a GRUB) byste mohli zvážit jejich instalaci do zaváděcího záznamu kořenového (nebo bootovacího) diskového oddílu Linuxu místo MBR ještě před aktivací správce Acronis Startup Recovery Manager. Copyright Acronis, Inc.,

18 Tvorba záloh Kapitola 4. Tvorba záloh Pokud budete chtít obnovit ztracená data nebo vrátit systém do předchozího stavu, měli byste nejprve vytvořit záložní soubor dat nebo celého systému. Pokud nechcete obnovovat operační systém spolu se všemi nastaveními a aplikacemi, ale chcete zabezpečit jen určitá data (například aktuální projekt), zvolte zálohu souborů/složek. Tím zmenšíte velikost zálohy, čímž ušetříte místo na disku nebo snížíte počet potřebných vyměnitelných médií. Naproti tomu pokud vytvoříte zálohu celého systémového disku (metodou diskového obrazu), přijdete o více místa na disku, ale budete moci obnovit celý systém během několika minut i v případě četných poškození dat nebo poruchy hardwaru. Zpracování diskových obrazů je také mnohem rychlejší než kopírování souborů a může značně urychlit proces zálohy při zálohování velkých objemů dat Zálohování souborů a složek 1. Průvodce tvorbou zálohy zobrazte klepnutím na ikonu operace zálohování v hlavním okně programu. 2. Klepněte na tlačítko Další. 3. Zapněte volbu Zálohovat soubory a poté klepněte na tlačítko Další. 4. Z panelu stromového zobrazení vyberte soubory a složky, které se mají zálohovat. Lze vybrat nahodilou množinu souborů, složek, diskových oddílů, disků nebo i počítačů. Pokud vyberete diskový oddíl, disk nebo počítač a provedete zálohu všech jeho souborů včetně systémových a skrytých souborů, nebude úplné obnovení tohoto disku (diskového oddílu, počítače) možné. Obnovený operační možná nebude možná schopen bootování. Doporučuje se tedy vybrat jen soubory a složky obsahující uživatelská data. Chcete-li 18 Copyright Acronis, Inc.,

19 Tvorba záloh zálohovat disk nebo diskový oddíl, použijte zálohu pomocí diskového obrazu. 5. Klepněte na tlačítko Další. 6. Nastavte filtry tak, aby se určité typy souborů nezálohovaly. Implicitně se zazálohují skryté a systémové soubory a složky. Tuto podmínku lze odstranit a zkopírovat tak všechny soubory ve vybrané oblasti. Můžete také použít vlastní filtry určené pomocí běžných náhradních znaků (masek) systému Windows. Pokud například chcete vyloučit všechny soubory s příponou.exe, přidejte masku *.exe. Maska My???.exe vynechá všechny soubory s příponou.exe, jejichž název se skládá z pěti znaků a začíná "my". 7. Klepněte na tlačítko Další. 8. Vyberte název a umístění souboru zálohy. Pokud chcete vytvořit přírůstkovou zálohu (viz 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? ), vyberte poslední úplnou nebo přírůstkovou zálohu. Pokud chcete vytvořit rozdílovou zálohu, vyberte úplnou zálohu, která bude sloužit jako základ. Čím 'dále' od původních složek zálohu uložíte, v tím větším bezpečí bude v případě poškození dat. Pokud například uložíte zálohu na jiný pevný disk, zabráníte poškození dat disku. Data uložená na síťový disk nebo vyměnitelné médium se zachovají i v případě, že se poškodí všechny pevné disky. K uložení záloh lze rovněž použít Acronis Secure Zone (podrobnosti najdete v kapitole 3.2 Acronis Secure Zone). Chcete-li vypalovat diskové obrazy na disky DVD, budete potřebovat software schopný pracovat se záznamem DVD UDF, například: Roxio DirectCD, Ahead InCD apod. 7. Klepněte na tlačítko Další. 8. Zvolte, zda chcete vytvořit úplnou, přírůstkovou nebo rozdílovou zálohu. Pokud jste vybrané soubory/složky ještě nezálohovali nebo je úplná záloha na připojení přírůstkových změn příliš stará, zvolte úplnou zálohu. Jinak se doporučuje tvorba přírůstkové nebo rozdílové zálohy (viz 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha?). 9. Klepněte na tlačítko Další. 10. Zvolte možnosti zálohy (to znamená dělení zálohy, úroveň komprese, ochrana pomocí hesla, příkazy před/po zálohování, kontrola integrity dat zálohy). Lze použít volby Použít výchozí volby nebo Nastavit volby ručně. Pokud zvolíte druhou možnost, použije se nastavení jen na aktuální zálohu. Nebo můžete v aktuálním dialogu upravit výchozí volby. Poté se tato nastavení uloží jako výchozí. Viz část 4.3 Nastavení voleb zálohování, kde naleznete více informací. 11. Klepněte na tlačítko Další. 12. Přidejte k záloze komentář. Tím můžete zabránit obnovení nesprávných souborů. Komentáře však nejsou povinné. Velikost a datum vytvoření souboru zálohy se do popisu přidají automaticky, takže je nemusíte vyplňovat. 13. Klepněte na tlačítko Další. Copyright Acronis, Inc.,

20 Tvorba záloh 14. V posledním kroku se zobrazí skript zálohovací úlohy. Do této chvíle jste se mohli stiskem tlačítka Zpět vrátit a provést změny vytvářené úlohy. Úlohu spustíte klepnutím na tlačítko Pokračovat. Úloha se zobrazí v hlavním okně v panelu Aktivní úlohy. Průběh úlohy se zobrazí ve zvláštním okně. Tuto proceduru můžete zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Okno postupu můžete také zavřít klepnutím na tlačítko Skrýt. Vytváření zálohy bude pokračovat, ale budete moci spustit jinou operaci nebo zavřít hlavní okno programu. Pokud jej zavřete, program bude pokračovat v práci na pozadí a automaticky se zavře, jakmile bude záloha hotová. Pokud připravíte nějaké další operace zálohování, budou zařazeny do fronty za aktuální operaci. Můžete také nastavit prioritu procesu zálohování. Chcete-li to udělat, klepněte ve správci úloh na ikonu procesu a vyberte ze zobrazené nabídky volbu priority Nízká, Normální či Vysoká. Pokud se zálohu chystáte vypálit na několik vyměnitelných médií, nezapomeňte je číslovat, protože během obnovy je budete muset vkládat ve správném pořadí. 15. Po skončení úlohy můžete zobrazit protokolový soubor. Chcete-li protokolový soubor zobrazit, klepněte v panelu nástrojů na tlačítko Zobrazit protokolový soubor operací. 4.2 Zálohování disků a diskových oddílů 1. Spusťte Průvodce tvorbou zálohy klepnutím na ikonu operace zálohování v hlavním okně programu. 2. Klepněte na tlačítko Další. 3. Zapněte volbu Zálohovat disky a poté klepněte na tlačítko Další. 4. Vyberte disky nebo diskové oddíly, které chcete zálohovat. Lze vybrat nahodilou množinu disků a diskových oddílů. 20 Copyright Acronis, Inc.,

Acronis True Image 9.0

Acronis True Image 9.0 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

Acronis True Image 8.0

Acronis True Image 8.0 Acronis True Image 8.0 Uživatelská příručka www.acronis.cz Autorská práva Acronis, Inc., 2000 2004. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Acronis True Image 11 Home Uživatelská příručka

Acronis True Image 11 Home Uživatelská příručka Acronis True Image 11 Home Uživatelská příručka www.acronis.cz Copyright Acronis, Inc., 2000-2007. Všechna práva vyhrazena. Acronis, "Acronis Compute with Confidence", Acronis Snap Restore, Acronis Recovery

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx AP0048 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx Abstrakt Postup pro stažení a zpětného nahrání obsahu NAND flash disku integrovaného na CPU modulu jednotek APT81xx a PPC81xx

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Acronis Disk Director Suite 9.0 Uživatelská příručka

Acronis Disk Director Suite 9.0 Uživatelská příručka Acronis Disk Director Suite 9.0 Uživatelská příručka Copyright Acronis, Inc., 2000 2004. Všechna práva vyhrazena. Windows a MS-DOS jsou registrované obchodní známky Microsoft Corporation. Všechny ostatní

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II

Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o nástroji WMI sytému Windows 7 a použití nástrojů na podporu systému. Vyzkoušíte si funkci zálohování,

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele Web n walk Manager pro Apple Mac OS X Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Podporovaná zařízení 4 3. Požadavky na HW a SW 4 4. Instalace SW a nastavení přístupu 5 5. Hlavní okno 6 6. Nastavení sítě a

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Použití funkcí na úsporu

Více

Acronis Disk Director Suite 10.0

Acronis Disk Director Suite 10.0 Acronis Disk Director Suite 10.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Všechna práva vyhrazena. Windows a MS-DOS jsou registrované obchodní známky Microsoft Corporation.

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright Acronis, Inc., 2000 2010. Všechna práva vyhrazena. Acronis a Acronis Secure Zone jsou registrované ochranné známky společnosti Acronis, Inc. "Acronis Compute with Confidence",

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více