Acronis True Image 9.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acronis True Image 9.0"

Transkript

1 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka

2 Copyright Acronis, Inc., Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka společnosti IBM. Windows a MS-DOS jsou zapsané ochranná známky společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Distribuce podstatným způsobem změněných verzí tohoto dokumentu je bez výslovného dovolení vlastníka autorských práv zakázána. Distribuce tohoto díla nebo odvozených děl ve formě jakékoli standardní (papírové) knihy pro obchodní účely je zakázáno, pokud není předem získáno povolení od vlastníka autorských práv. DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA «TAK, JAK JE» A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ. 2 Copyright Acronis, Inc.,

3 Licenční smlouva s koncovým uživatelem LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM JEJICH AKCEPTOVÁNÍM POTVRZUJETE (JAKO PRVNÍ KUPUJÍCÍ) SVŮJ SOUHLAS S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI. POKUD NECHCETE AKCEPTOVAT POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZA TĚCHTO PODMÍNEK, MŮŽETE ODSTOUPIT KLEPNUTÍM NA "Neakceptuji..." A NEINSTALOVAT SOFTWARE. Software Acronis True Image je Copyright Acronis, Inc., Všechna práva vyhrazena. PRVNÍ KUPUJÍCÍ získává LICENCI pro používání software pouze za dodržení následujících omezení a pravidel. 1. Licence je udělena pouze prvnímu kupujícímu a není dále přenosná bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 2. První kupující může Software používat pouze na jednom počítači, který má ve vlastnictví nebo pronájmu. Není možno používat Software na více než jednom počítači (i pokud je všechny máte ve vlastnictví nebo pronájmu) bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 3. První kupující nesmí provádět žádnou z následujících činností a nesmí povolit jejich provádění ani třetím osobám: A. Poskytovat nebo povolit použití Software třetím stranám v rozporu s licenčním ujednáním. B. Poskytovat použití Software jako službu, v servisní organizaci, síti, sdílení nebo ve víceuživatelském provozu uživatelům, kteří nejsou individuálně licencováni společností Acronis. C. Provádět změny nebo kopie jakéhokoliv druhu u tohoto Software (kromě výslovně povolených výše). D. Usilovat o dekompilaci nebo zpětné inženýrství Software jakýmkoliv způsobem. E. Udělovat sublicence, pronájem nebo jakákoliv práva k tomuto Software jiným uživatelům. F. Vytvářet kopie nebo verbální či mediální překlady uživatelské příručky. G. Přenášet software prostřednictvím telekomunikačních sítí. Acronis má právo ukončit tuto licenční smlouvu, pokud došlo k porušení jejich podmínek prvním kupujícím. Při ukončení této smlouvy z jakýchkoliv důvodů musí být veškeré kopie Software okamžitě vráceny společnosti Acronis, a první kupující bude odpovědný za jakékoliv škody vzniklé společnosti Acronis porušením těchto podmínek. VEŠKERÁ RIZIKA VEŠKERÁ RIZIKA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU CO SE TÝČE KVALITY A VÝKONU NESETE VY JAKO KUPUJÍCÍ. ACRONIS NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBO JEHO FUNKCE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ, A ŽE FUNKČNOST SOFTWARE BUDE PLYNULÁ A NEBUDE VYKAZOVAT ŽÁDNÉ CHYBY. ACRONIS DÁLE NEZARUČUJE, ŽE BUDOU OPRAVENY JAKÉKOLIV CHYBY VE FUNKČNOSTI SOFTWARE. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY - SPOLEČNOST ACRONIS ANI JEJÍ PRODEJCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁT ZISKU, Z PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZE ZTRÁT PODNIKATELSKÝCH INFORMACÍ NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ ZTRÁTY) ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ UŽÍVAT SOFTWARE A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOSTI ACRONIS AVIZOVÁNA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ZTRÁT. Copyright Acronis, Inc.,

4 Obsah Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD Co je Acronis True Image? Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových oddílů? Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? Podmínky používání softwaru...8 KAPITOLA 2. INSTALACE A PROVOZ Systémové požadavky AcronisTrue Image Spuštění aplikace Acronis True Image Odstranění programu...10 KAPITOLA 3. OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU Hlavní okno programu Acronis Secure Zone Tvorba Acronis Secure Zone Změna velikosti Acronis Secure Zone Vymazání záloh z Acronis Secure Zone Odstranění Acronis Secure Zone Acronis Startup Recovery Manager...17 KAPITOLA 4. TVORBA ZÁLOH Zálohování souborů a složek Zálohování disků a diskových oddílů Nastavení voleb zálohování Rozdělení záloh Úroveň komprese Ochrana zálohy Pre/post příkazy Další nastavení...24 KAPITOLA 5. OBNOVENÍ ZÁLOHOVANÝCH DAT Obnovení ve Windows nebo bootování z CD? Obnovení souborů a složek Obnovení disků a diskových oddílů z diskových obrazů Spuštění Průvodce obnovou dat Výběr zálohy Kontrola integrity dat záložního souboru Výběr disku/diskového oddílu pro obnovení Výběr cílového disku/diskového oddílu Změna typu obnoveného diskového oddílu Změna systému souborů obnoveného diskového oddílu Změna velikosti a umístění obnoveného diskového oddílu Přiřazení písmena obnovenému diskovému oddílu Kontrola systému souborů diskového oddílu po obnovení Obnovení více diskových oddílů najednou Skript pro obnovení a jeho spuštění...31 KAPITOLA 6. PŘIPOJENÍ DISKOVÉHO OBRAZU JAKO VIRTUÁLNÍHO DISKU Připojení diskového obrazu Odpojení diskového obrazu...34 KAPITOLA 7. PŘENOS SYSTÉMU NA NOVÝ DISK Všeobecné informace Copyright Acronis, Inc.,

5 Obsah 7.2 Zabezpečení Provedení přenosů Výběr režimu klonování Volba zdrojového disku Volba cílového disku Cílový disk rozdělený na oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku Data na starém disku Odstranění dat ze starého disku Volba metody přesunu diskových oddílů Rozdělení starého disku na oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku Skript klonování Klonování s ručním rozdělením na diskové oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku...43 KAPITOLA 8. PŘIDÁNÍ NOVÉHO PEVNÉHO DISKU Výběr pevného disku Tvorba nových diskových oddílů Skript přidání disku...46 KAPITOLA 9. NAPLÁNOVANÉ ÚLOHY Tvorba naplánovaných úloh Nastavení denního spouštění Nastavení týdenního spouštění Nastavení měsíčního spouštění Nastavení jednorázového spuštění Správa naplánovaných úloh...51 KAPITOLA 10. DALŠÍ OPERACE Kontrola záloh Tvorba bootovatelných médií Zobrazení protokolových souborů Správa obnovení systému...55 Technická podpora...57 DODATEK A. DISKOVÉ ODDÍLY A SYSTÉMY SOUBORŮ A.1 Oddíly pevných disků...58 A.2 Systémy souborů...58 A.2.1 FAT A.2.2 FAT A.2.3 NTFS...59 A.2.4 Linux Ext A.2.5 Linux Ext A.2.6 Linux ReiserFS...60 DODATEK B. NASTAVENÍ PEVNÉHO DISKU A SYSTÉMU BIOS B.1 Instalace pevných disků do počítače...61 B.1.1 Instalace pevného disku, obecné pokyny...61 B.1.2 Zásuvky na základní desce, IDE kabel, napájecí kabel...62 B.1.3 Režimy instalace, přepínače...62 B.2.1 Nastavení počítače...64 B.2.2 Standardní nabídka nastavení CMOS...64 B.2.3 Sekvence bootování, nabídka pokročilého nastavení CMOS...66 B.2.4 AwardBIOS...67 B.2.5 Chyby inicializace pevného disku...71 Copyright Acronis, Inc.,

6 Úvod Kapitola 1. Úvod 1.1 Co je Acronis True Image? Acronis True Image řeší veškeré problémy zálohování a zajišťuje bezpečnost veškerých informací na PC. Pomocí této aplikace můžete zálohovat vybrané soubory a složky, ale i celé disky a diskové oddíly. Pokud dojde k havárii, která zablokuje přístup k informacím nebo ovlivní činnost systému, nebo pokud náhodně odstraníte potřebné soubory, budete moci snadno obnovit systém a ztracená data. Jedinečná technologie vyvinutá společností Acronis a zahrnutá v aplikaci Acronis True Image umožňuje tvorbu přesných záloh sektor po sektoru včetně operačních systémů, aplikací a konfiguračních souborů, aktualizací softwaru, osobních nastavení a všech dat. Zálohy můžete ukládat na téměř libovolná zařízení pro ukládání na PC: na lokální pevné disky, síťové disky nebo na různých jednotkách vyměnitelných médií s rozhraním IDE, SCSI, FireWire (IEEE-1394), USB (1.0, 1.1 nebo 2.0) a PC card (dříve zvané PCMCIA) a také CD-R/RW, DVD-RW, DVD+R/RW, magnetooptických disků, jednotek Iomega Zip a Jaz. Pokud se chystáte instalovat nový pevný disk, Acronis True Image pomůže přenést informace ze starého disku včetně operačních systémů, aplikací, dokumentů a osobních nastavení během několika minut. Díky průvodcům a uživatelsky přívětivému rozhraní ve stylu Windows XP bude vaše práce ještě pohodlnější. Stačí odpovědět na pár jednoduchých otázek a nechat aplikaci Acronis True Image, aby se postaral o všechno ostatní! Když nastane problém, během krátké doby dojde k nápravě a budete moci opět pracovat. 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? Acronis True Image 9.0 obsahuje mnoho nových funkcí: Zálohování souborů a složek pomocí filtrů Rozdílové zálohování Uživatelské výchozí nastavení zálohování Nástroj Správa obnovení systému Vylepšené rozhraní a výkon. 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových oddílů? Záloha je soubor obsahující kopie dat vybraných souborů/složek nebo kopii všech informací uložených na vybraném disku/diskovém oddílu. Pokud zálohujete soubory a složky, zkomprimují a uloží se jen jejich data spolu se stromovou strukturou složek. 6 Copyright Acronis, Inc.,

7 Úvod Zálohování disků a diskových oddílů se provádí jinak: Acronis True Image uloží sektor po sektoru snímek disku, který obsahuje operační systém, registry, ovladače, aplikace a datové soubory a také systémové oblasti skryté před uživatelem. Tento postup se nazývá 'tvorba diskového obrazu' a výsledná záloha se většinou nazývá obraz disku/diskového oddílu. Acronis True Image ukládá jen ty části pevného disku, které obsahují data (u podporovaných systémů souborů). Neobsahuje však data z odkládacího souboru (win386.swp pod Windows 98/Me a pagefile.sys pod Windows NT/2000/XP), ani ze souboru hiberfil.sys (soubor, který uchovává obsah paměti RAM, když přejde počítač do spánku). Tím se zmenšuje velikost diskových obrazů a zrychluje jejich vytváření a obnovení dat z nich. Obraz diskového oddílu obsahuje všechny soubory a adresáře bez ohledu na jejich atributy (včetně skrytých a systémových souborů), bootovací záznam, FAT (tabulku rozmístění souborů) a kořenový adresář. Obraz disku obsahuje obrazy všech diskových oddílů a také stopu nula s hlavním zaváděcím záznamem (MBR). Implicitně mají všechny zálohy aplikace Acronis True Image příponu.tib. Zálohy s proměnnou velikostí lze rozdělit do několika souborů, ze kterých se dohromady složí původní záloha. Samostatnou zálohu lze rovněž rozdělit kvůli vypálení na vyměnitelné médium. 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? Acronis True Image umí vytvářet přírůstkové a rozdílové zálohy. Soubor přírůstkové zálohy obsahuje jen data, která se změnila od posledního vytvoření úplné nebo přírůstkové zálohy. Je tedy menší a její tvorba zabere méně času. Protože však neobsahuje všechny informace o disku (diskovém oddílu), jsou k obnovení třeba předchozí přírůstkové zálohy a původní úplný obraz. Sada přírůstkových záloh umožňuje obnovení disku do libovolného ze stavů uložených v těchto zálohách. Pokud jednou vytvoříte úplnou zálohu a poté budete každý den v měsíci vytvářet přírůstkové zálohy, dosáhnete stejného výsledku jako kdybyste vytvářeli každý den úplné zálohy. Potřebný čas a prostor na disku (či vyměnitelném médiu) se asi desetkrát zmenší. Na rozdíl od přírůstkového zálohování, které při každém zálohování vytvoří v řetězci nový soubor, vytvoří rozdílové zálohování jen jeden soubor obsahující změny oproti původní úplné záloze. Obecně se rozdílová záloha obnoví rychleji než přírůstková, protože program nemusí procházet dlouhým řetězem předchozích záloh. Tuto možnost zvažte, pokud nechcete data zálohovat často nebo ukládáte mnoho stavů dat, avšak máte málo času nebo místa na disku, abyste vytvářeli úplné zálohy.. Přírůstková nebo rozdílová záloha vytvořená po defragmentaci disku může být výrazně větší než obvykle. Je to z toho důvodu, že program pro defragmentaci mění umístění souborů na disku a přírůstkové diskové obrazy tyto změny odrážejí. Copyright Acronis, Inc.,

8 Úvod 1.5 Podmínky používání softwaru Podmínky používání aplikace Acronis True Image jsou uvedeny v kapitole «Licenční smlouva» (v této příručce strana 3). Jedinečné sériové číslo je potvrzením legálního zakoupení a používání aplikace Acronis True Image v systému. Podle současných zákonů je «Licenční ujednání» považováno za smlouvu mezi vámi a společností Acronis Inc. Smlouva je právní dokument a její porušení může mít za následek soudní žalobu. Nelegální používání anebo distribuce tohoto software bude soudně stíhána. 8 Copyright Acronis, Inc.,

9 Instalace a provoz Kapitola 2. Instalace a provoz 2.1 Systémové požadavky Acronis True Image vyžaduje následující hardware: Procesor Pentium nebo lepší 64 MB RAM Disketová mechanika nebo mechanika CD-RW pro tvorbu bootovatelných médií Myš (doporučeno) 2.2 AcronisTrue Image Jak instalovat aplikaci Acronis True Image: 1. Vložte instalační CD do své CD jednotky. 2. Postupujte podle pokynů instalačního programu. 3. Zobrazí se výzva ke zvolení typu instalace Typická, Volitelná či Plná. Po stisknutí tlačítka Volitelná můžete vypnout instalaci Programu pro tvorbu bootovatelných médií nástroje pro tvorbu záchranných bootovatelných médií (viz 10.2 Tvorba bootovatelných médií ). Tento nástroj nepotřebujete v případě, že jste zakoupili produkt v balení, které obsahuje bootovatelné CD. Záchranný disk však budete moci vytvořit jen bezprostředně po instalaci (viz níže). Po instalaci programu pro tvorbu bootovatelných médií je však budete moci vytvářet kdykoliv v hlavním okně programu. 4. Po výběru možností instalace a zkopírování souborů aplikace Acronis True Image na pevný disk budete vyzváni k vytvoření bootovatelné diskety nebo media CD- R/W. Zatímco diskové obrazy vytváří aplikace Acronis True Image v prostředí Windows, proces obnovení budete možná muset spouštět z bootovatelného média. Proto důrazně doporučujeme, abyste si je vytvořili. Po dokončení instalace aplikace Acronis True Image je nutné restartovat počítač. Po instalaci vytvoří Acronis True Image ve Správci zařízení nové zařízení (Ovládací panely fi Systém fi Hardware fi Správce zařízení fi Acronis Devices fi Acronis TrueImage Backup Archive Explorer). Toto zařízení nevypínejte ani neodstraňujte, protože je potřebné k připojení obrazů jako virtuálních disků (viz Kapitola 6 Připojení diskového obrazu jako virtuálního disku ). Acronis True Image podporuje také instalační od společnosti Microsoft (msiexec.exe) se všemi jeho příkazy. 2.3 Spuštění aplikace Acronis True Image V normálním režimu můžete ve Windows spustit aplikaci Acronis True Image výběrem položky Acronisfi True Image, z nabídky Start fi Programy. Tím se objeví na obrazovce okno programu. Copyright Acronis, Inc.,

10 Instalace a provoz Pokud se operační systém z nějakého důvodu nezavede, můžete spustit správce Acronis Startup Recovery Manager. Ten však musí být před použitím aktivován; viz 3.3 Acronis Startup Recovery Manager chcete-li se o této funkci dozvědět více. Chcete-li tento program spustit, stiskněte během bootování PC klávesu F11, jakmile se zobrazí příslušná výzva. Acronis True Image se spustí v samostatném režimu a umožní obnovení dříve vytvořených obrazů. Pokud jsou data na disku zcela znehodnocena a nemůžete nabootovat (nebo pokud nemáte aktivovanou aplikaci Acronis Startup Recovery Manager), je nutné využít bootovatelných médií dodaných s krabicovou verzí nebo vytvořených během instalační procedury či pomocí Nástroje pro tvorbu bootovatelných záchranných médií. Tím se automaticky zavede Acronis True Image, což uživateli umožní obnovit poškozené diskové oddíly. 2.4 Odstranění programu Odstranění aplikace Acronis True Image z PC provedete výběrem položky Acronis fi True Imagefi Uninstall Acronis True Image z nabídky Programy. Zobrazí se pak dialog pro potvrzení odstranění programu. Klepnutím na tlačítko Ano jej potvrdíte a zcela odstraníte aplikaci Acronis True Image. Potom bude možná nutné počítač restartovat a tím tento úkon dokončit. 10 Copyright Acronis, Inc.,

11 Obecné informace o programu Kapitola 3. Obecné informace o programu 3.1 Hlavní okno programu Hlavní okno programu obsahuje nabídku, panel nástrojů, boční panel, panel Aktivní úlohy a pracovní plochu. Pracovní plocha obsahuje ikony operací, boční panel nabízí panely Nástroje a Nápověda. Hlavní okno programu Většina ovládacích prvků je v různých oblastech okna zastoupena dvakrát nebo třikrát, což vám nabízí více způsobů výběru. Potřebnou operaci můžete spustit například klepnutím na její ikonu v hlavní oblasti nebo výběrem stejné ikonu z nabídky Operace nebo Nástroje. Hlavní okno obsahuje ikony operací rozdělené do dvou skupin. Skupina Úlohy obsahuje následující operace: Záloha vytvoří soubor zálohy Obnovení obnoví pomocí dříve vytvořené zálohy disk, diskový oddíl, soubor nebo složku Klonování disku přenese OS, aplikace a data ze starého disku na nový Přidat nový disk přidá nový disk pro uložení dat, zatímco OS a aplikace ponechá na starém disku. Skupina Nástroje obsahuje následující položky: Připojit diskový obraz připojí obraz disku/diskového oddílu jako virtuální disk Odpojit diskový obraz odpojí připojenou virtuální diskovou jednotku Copyright Acronis, Inc.,

12 Obecné informace o programu Kontrola zálohy spustí kontrolu integrity zálohy Správa Obnovy systému umožňuje zapínat/vypínat nástroj Obnova systému v Microsoft Windows a nastaví jeho možnosti přímo z aplikace Acronis True Image Zobrazit protokol zobrazí okno Prohlížeč protokolových souborů Správa Acronis Secure Zone používá se k tvorbě, odstranění a změně velikosti zvláštního skrytého oddílu pro ukládání záloh (Acronis Secure Zone) Aktivace správce Acronis Startup Recovery Manager aktivuje správce obnovy bootování Nabídky programu Pruh nabídek programu obsahuje nabídky Operace, Zobrazit, Nástroje a Nápověda. Nabídka Operace obsahuje seznam dostupných operací včetně plánování. Nabídka Zobrazit obsahuje položky pro nastavení vzhledu okna programu: Panely nástrojů obsahuje příkazy pro ovládání ikon panelů nástrojů Panel obvyklých úloh zobrazí/skryje boční panel Stavový řádek zobrazí/skryje stavový řádek Aktivní úlohy zobrazí/skryje panel Aktivní úlohy v dolní části hlavní oblasti. Nabídka Nástroje obsahuje následující položky: Správa Acronis Secure Zone používá se k tvorbě, odstranění a změně velikosti zvláštního skrytého oddílu pro ukládání záloh (Acronis Secure Zone) Aktivace správce Acronis Startup Recovery Manager aktivuje správce obnovy bootování Kontrola zálohy spustí kontrolu integrity zálohy Správa Obnovy systému umožňuje zapínat/vypínat nástroj Obnova systému v Microsoft Windows a nastaví jeho možnosti přímo z aplikace Acronis True Image Vytvořit bootovatelná média spustí proceduru vytvoření bootovatelných médií Zobrazit protokolový soubor zobrazí okno Prohlížeč protokolových souborů Možnosti zobrazí dialog pro úpravu výchozího nastavení zálohování a vzhledu textu (písma). Nabídka Nápověda se používá ke zobrazení nápovědy a získání informací o aplikaci Acronis True Image. 12 Copyright Acronis, Inc.,

13 Obecné informace o programu Panel Aktivní úlohy Panel Aktivní úlohy zobrazuje naplánované a právě probíhající úlohy. Obsahuje vlastní panel nástrojů. Tento panel nástrojů lze upravit klepnutím pravým tlačítkem a výběrem požadovaných voleb. Stavový řádek Ve spodní části hlavního okna se nachází stavový řádek rozdělený do dvou částí. Levá část stručně popisuje vybranou operaci; pravá část indikuje postup operace s obrazem a její výsledky. Poklepáním na řádek postupu operace se zobrazí okno postupu operace. Pokud poklepete na výsledky operace, zobrazí se okno protokolových souborů. Ikona v oznamovací oblasti hlavního panelu Během tvorby zálohy se v oznamovací oblasti hlavního panelu zobrazuje speciální ikona. Pokud nad ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se bublinová nápověda s uvedením postupu operace. Zobrazení této ikony není závislé na tom, zda je otevřeno hlavní okno programu. Je zobrazena i při práci na pozadí nebo při spouštění plánovaných úloh. Informace o discích a diskových oddílech Zobrazení disků a způsob reprezentace dat ve všech typech zobrazení, která se zobrazují v různých průvodcích, může uživatel měnit. Na pravé straně jsou tři ikony: Uspořádat ikony podle, Zvolte podrobnosti a i (Zobrazí vlastnosti zvolené položky), přičemž poslední uvedená se nachází rovněž v místní nabídce, kterou se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem na objekt.. Chcete-li setřídit položky podle určitého sloupce, klepněte na jeho záhlaví (dalším klepnutím se přepne třídění do opačného pořadí) nebo na tlačítko Uspořádat ikony podle a zvolte si příslušný sloupec ze seznamu. Chcete-li si vybrat sloupce, které se mají zobrazovat, klepněte pravým tlačítkem myši na řádku záhlaví, nebo levým tlačítkem na tlačítko Zvolte podrobnosti. Potom zaškrtněte sloupce, které chcete zobrazovat. Pokud klepnete na tlačítko i (Zobrazit vlastnosti vybrané položky), zobrazí se okno vlastností vybraného diskového oddílu nebo disku. Toto okno má dva panely. Levý panel obsahuje stromové zobrazení vlastností, zatímco pravý podrobně popisuje vybranou vlastnost. Informace o disku zahrnují fyzické parametry (typ připojení, typ zařízení, velikost apod.); informace o diskovém oddílu zahrnují fyzické parametry (sektory, umístění atd.)a logické parametry (systém souborů, volné místo, přiřazené písmeno atd.). Šířku sloupců můžete změnit přetažením za jejich hranice myší. 3.2 Acronis Secure Zone Acronis Secure Zone je zvláštní skrytý diskový oddíl, kam se ukládají zálohy. Běžné aplikace do něj z důvodu bezpečnosti souborů záloh nemají přístup. Copyright Acronis, Inc.,

14 Obecné informace o programu Pokud secure zone vytvoříte, bude uvedena v seznamu se všemi diskovými oddíly, které jsou dostupné pro vytváření a obnovení diskového obrazu. Acronis Secure Zone je určena především k použití s aplikací Acronis Startup Recovery Manager (viz níže). Pro tvorbu záloh je dostupná vždy, když je na ní pro danou zálohu dost místa. Pokud na ní není dost místa, starší zálohy budou odstraněny, aby se místo vytvořilo. To znamená, že data lze automaticky zálohovat pomocí plánování (viz Kapitola 9), aniž byste museli řešit přeplnění secure zone. Acronis Secure Zone může být při tvorbě přírůstkových záloh neustále plná. K tomu dojde, protože program nemůže odstranit první (úplnou) zálohu, neboť ta může být potřeba k obnovení. Měli byste tudíž pravidelně kontrolovat volné místo v secure zone, když se vytvářejí přírůstkové zálohy a v případě nutnosti ji zvětšovat nebo opakovaně vytvářet základní zálohu. Acronis Secure Zone může být umístěna na libovolném lokálním disku. Vytváří se na úkor nepřiděleného diskového prostoru, pokud je k dispozici, nebo na úkor volného místa na diskovém oddílu. Na PC může být pouze jedna secure zone. Chcete-li vytvořit secure zone na jiném disku, musíte stávající secure zone nejprve odstranit. Když z nabídky vyberete položku Správa Acronis Secure Zone, vyhledá program secure zone na všech lokálních diskových jednotkách. Pokud je secure zone nalezena, průvodce nabídne její odstranění nebo změnu její velikosti. Pokud žádná neexistuje, budete vyzváni k jejímu vytvoření Tvorba Acronis Secure Zone Pokud je instalováno více disků, vyberte si ten, na kterém chcete Acronis Secure Zone vytvořit. Pak si vyberte si diskové oddíly, jejichž místo bude pro vytvoření secure zone použito. Vyberte diskové oddíly, z nichž se Acronis Secure Zone přidělí místo V následujícím okně určete pomocí posuvníku velikost secure zone. 14 Copyright Acronis, Inc.,

15 Obecné informace o programu Poté budete vyzvání k aktivování správce Acronis Recovery Manager, čímž umožníte spuštění aplikace Acronis True Image během bootování po stisku klávesy F11. Tuto funkci můžete také aktivovat později z hlavního okna programu. Poté se zobrazí skript pro vytvoření secure zone obsahující seznam operací, které se mají na diskových oddílech (discích) provést. Po klepnutí na tlačítko Pokračovat začne Acronis True Image vytvářet secure zone. Postup operací bude zobrazován ve zvláštním okně. Pokud je to nutné, můžete vytváření secure zone zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Skript však bude přerušen teprve po dokončení aktuálně prováděné operace. Vytváření Acronis Secure Zone může trvat několik minut, nebo i déle. Vyčkejte prosím, dokud není dokončena celá procedura Změna velikosti Acronis Secure Zone Až průvodce zobrazí výzvu, vyberte možnost Správa Acronis Secure Zone. Pak si vyberte, zda chcete secure zone zvětšit nebo zmenšit. Zvětšení může uživatel potřebovat pro účely zajištění více místa pro diskový obraz. Opačný případ může nastane tehdy, když je na některém diskovém oddílu málo místa. Potom si vyberete diskový oddíl, jehož volné místo bude použito ke zvětšení Acronis Secure Zone nebo který získá volné místo po zmenšení secure zone. V následujícím okně určete pomocí posuvníku novou velikost secure zone. Nastavte novou velikost Acronis Secure Zone. Poté se zobrazí skript pro změnu velikosti secure zone obsahující stručně popsaný seznam operací, které se mají na diskových oddílech (discích) provést. Po klepnutí na tlačítko Pokračovat začne Acronis True Image měnit velikost secure zone. Postup operací bude zobrazován ve zvláštním okně. Pokud je to nutné, Copyright Acronis, Inc.,

16 Obecné informace o programu můžete proces zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Skript však bude přerušen teprve po dokončení aktuálně prováděné operace. Změna velikosti secure zone může trvat několik minut, nebo i déle. Vyčkejte prosím, dokud není dokončena celá procedura Vymazání záloh z Acronis Secure Zone Zálohy uložené v Acronis Secure Zone se v případě potřeby mažou automaticky. Acronis True Image používá k čištění Acronis Secure Zone následující schéma: Pokud není v Acronis Secure Zone dostatek místa k vytvoření zálohy, smaže Acronis True Image nejstarší úplnou zálohu a všechny následné přírůstkové zálohy. Pokud existuje pouze jedna úplná záloha (s následnými přírůstkovými zálohami) a provádí se úplné zálohování, pak je tato jediná úplná záloha (s následnými přírůstkovými zálohami) odstraněna. V ostatních případech (na disku je jen jedná úplná záloha a vytváří se přírůstková záloha) se zobrazí chybové hlášení o nedostatku místa. V takovém případě bude nutné buďto nechat vytvořit úplnou zálohu, nebo zvětšit velikost Acronis. Množství zbývajícího volného místa v Acronis Secure Zone můžete vždy zkontrolovat na druhé stránce průvodce Správa Acronis Secure Zone Odstranění Acronis Secure Zone Až průvodce zobrazí výzvu, vyberte možnost Odstranit Acronis Secure Zone. Dále si zvolte diskové oddíly, k nimž chcete přidat místo, které bude odstraněním Acronis Secure Zone uvolněno. 16 Copyright Acronis, Inc.,

17 Obecné informace o programu V následujícím okně se zobrazí skript odstranění, který obsahuje seznam operací, které se s diskovými oddíly (disky) provedou, se stručným popisem. Po klepnutí na tlačítko Pokračovat začne Acronis True Image secure zone odstraňovat. Postup operací bude zobrazován v otevřeném okně. Pokud je to nutné, můžete proces zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Skript však bude přerušen teprve po dokončení aktuálně prováděné operace. Odstraňování secure zone může trvat několik minut, nebo i déle. Vyčkejte prosím, dokud není dokončena celá procedura. Odstranění Acronis Secure Zone automaticky vypne správce Acronis Startup Recovery Manager, pokud je aktivní a smaže všechny zálohy uložené v secure zone. 3.3 Acronis Startup Recovery Manager Acronis True Image umožňuje spuštění správce Acronis Startup Recovery Manager i bez načtení operačního systému. Tato vlastnost je užitečná, pokud se Windows z nějakého důvodu nespustí. Tak můžete spustit aplikaci Acronis True Image samostatně a obnovit poškozené diskové oddíly. Chcete-li použít Acronis Startup Recovery Manager (musí být předem aktivován), zapněte svůj počítač a když se zobrazí zpráva "Stiskem klávesy F11 spustíte Acronis Startup Recovery Manager", stiskněte klávesu F11. Tím se spustí samostatná verze programu Acronis True Image, která se jen mírně odlišuje od úplné verze. Informace o obnovování poškozených diskových oddílů naleznete v kapitole 5. Buďte obezřetní! Písmena přiřazená diskům v samostatné verzi aplikace Acronis True Image se mohou někdy lišit od označení, které používá Windows. Chcete-li program aktivovat, klepněte na Aktivovat Acronis Startup Recovery Manager. Správce Acronis Startup Recovery Manager nelze aktivovat, pokud na pevném disku není Acronis Secure Zone. Pokud jste ještě secure zone nevytvořili, budete k tomu vyzvání (viz část výše) a teprve poté se Acronis Startup Recovery Manager aktivuje. Jinak se Acronis Startup Recovery Manager aktivuje ihned. Když je Acronis Startup Recovery Manager aktivován, přepíše hlavní zaváděcí záznam (Master Boot Record - MBR) svým vlastním zaváděcím kódem. Pokud máte instalované jakékoli správce zavádění (boot managery) jiných výrobců, budete je muset po aktivaci správce Startup Recovery Manager reaktivovat. V případě zavaděčů Linuxu (například LiLo a GRUB) byste mohli zvážit jejich instalaci do zaváděcího záznamu kořenového (nebo bootovacího) diskového oddílu Linuxu místo MBR ještě před aktivací správce Acronis Startup Recovery Manager. Copyright Acronis, Inc.,

18 Tvorba záloh Kapitola 4. Tvorba záloh Pokud budete chtít obnovit ztracená data nebo vrátit systém do předchozího stavu, měli byste nejprve vytvořit záložní soubor dat nebo celého systému. Pokud nechcete obnovovat operační systém spolu se všemi nastaveními a aplikacemi, ale chcete zabezpečit jen určitá data (například aktuální projekt), zvolte zálohu souborů/složek. Tím zmenšíte velikost zálohy, čímž ušetříte místo na disku nebo snížíte počet potřebných vyměnitelných médií. Naproti tomu pokud vytvoříte zálohu celého systémového disku (metodou diskového obrazu), přijdete o více místa na disku, ale budete moci obnovit celý systém během několika minut i v případě četných poškození dat nebo poruchy hardwaru. Zpracování diskových obrazů je také mnohem rychlejší než kopírování souborů a může značně urychlit proces zálohy při zálohování velkých objemů dat Zálohování souborů a složek 1. Průvodce tvorbou zálohy zobrazte klepnutím na ikonu operace zálohování v hlavním okně programu. 2. Klepněte na tlačítko Další. 3. Zapněte volbu Zálohovat soubory a poté klepněte na tlačítko Další. 4. Z panelu stromového zobrazení vyberte soubory a složky, které se mají zálohovat. Lze vybrat nahodilou množinu souborů, složek, diskových oddílů, disků nebo i počítačů. Pokud vyberete diskový oddíl, disk nebo počítač a provedete zálohu všech jeho souborů včetně systémových a skrytých souborů, nebude úplné obnovení tohoto disku (diskového oddílu, počítače) možné. Obnovený operační možná nebude možná schopen bootování. Doporučuje se tedy vybrat jen soubory a složky obsahující uživatelská data. Chcete-li 18 Copyright Acronis, Inc.,

19 Tvorba záloh zálohovat disk nebo diskový oddíl, použijte zálohu pomocí diskového obrazu. 5. Klepněte na tlačítko Další. 6. Nastavte filtry tak, aby se určité typy souborů nezálohovaly. Implicitně se zazálohují skryté a systémové soubory a složky. Tuto podmínku lze odstranit a zkopírovat tak všechny soubory ve vybrané oblasti. Můžete také použít vlastní filtry určené pomocí běžných náhradních znaků (masek) systému Windows. Pokud například chcete vyloučit všechny soubory s příponou.exe, přidejte masku *.exe. Maska My???.exe vynechá všechny soubory s příponou.exe, jejichž název se skládá z pěti znaků a začíná "my". 7. Klepněte na tlačítko Další. 8. Vyberte název a umístění souboru zálohy. Pokud chcete vytvořit přírůstkovou zálohu (viz 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? ), vyberte poslední úplnou nebo přírůstkovou zálohu. Pokud chcete vytvořit rozdílovou zálohu, vyberte úplnou zálohu, která bude sloužit jako základ. Čím 'dále' od původních složek zálohu uložíte, v tím větším bezpečí bude v případě poškození dat. Pokud například uložíte zálohu na jiný pevný disk, zabráníte poškození dat disku. Data uložená na síťový disk nebo vyměnitelné médium se zachovají i v případě, že se poškodí všechny pevné disky. K uložení záloh lze rovněž použít Acronis Secure Zone (podrobnosti najdete v kapitole 3.2 Acronis Secure Zone). Chcete-li vypalovat diskové obrazy na disky DVD, budete potřebovat software schopný pracovat se záznamem DVD UDF, například: Roxio DirectCD, Ahead InCD apod. 7. Klepněte na tlačítko Další. 8. Zvolte, zda chcete vytvořit úplnou, přírůstkovou nebo rozdílovou zálohu. Pokud jste vybrané soubory/složky ještě nezálohovali nebo je úplná záloha na připojení přírůstkových změn příliš stará, zvolte úplnou zálohu. Jinak se doporučuje tvorba přírůstkové nebo rozdílové zálohy (viz 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha?). 9. Klepněte na tlačítko Další. 10. Zvolte možnosti zálohy (to znamená dělení zálohy, úroveň komprese, ochrana pomocí hesla, příkazy před/po zálohování, kontrola integrity dat zálohy). Lze použít volby Použít výchozí volby nebo Nastavit volby ručně. Pokud zvolíte druhou možnost, použije se nastavení jen na aktuální zálohu. Nebo můžete v aktuálním dialogu upravit výchozí volby. Poté se tato nastavení uloží jako výchozí. Viz část 4.3 Nastavení voleb zálohování, kde naleznete více informací. 11. Klepněte na tlačítko Další. 12. Přidejte k záloze komentář. Tím můžete zabránit obnovení nesprávných souborů. Komentáře však nejsou povinné. Velikost a datum vytvoření souboru zálohy se do popisu přidají automaticky, takže je nemusíte vyplňovat. 13. Klepněte na tlačítko Další. Copyright Acronis, Inc.,

20 Tvorba záloh 14. V posledním kroku se zobrazí skript zálohovací úlohy. Do této chvíle jste se mohli stiskem tlačítka Zpět vrátit a provést změny vytvářené úlohy. Úlohu spustíte klepnutím na tlačítko Pokračovat. Úloha se zobrazí v hlavním okně v panelu Aktivní úlohy. Průběh úlohy se zobrazí ve zvláštním okně. Tuto proceduru můžete zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Okno postupu můžete také zavřít klepnutím na tlačítko Skrýt. Vytváření zálohy bude pokračovat, ale budete moci spustit jinou operaci nebo zavřít hlavní okno programu. Pokud jej zavřete, program bude pokračovat v práci na pozadí a automaticky se zavře, jakmile bude záloha hotová. Pokud připravíte nějaké další operace zálohování, budou zařazeny do fronty za aktuální operaci. Můžete také nastavit prioritu procesu zálohování. Chcete-li to udělat, klepněte ve správci úloh na ikonu procesu a vyberte ze zobrazené nabídky volbu priority Nízká, Normální či Vysoká. Pokud se zálohu chystáte vypálit na několik vyměnitelných médií, nezapomeňte je číslovat, protože během obnovy je budete muset vkládat ve správném pořadí. 15. Po skončení úlohy můžete zobrazit protokolový soubor. Chcete-li protokolový soubor zobrazit, klepněte v panelu nástrojů na tlačítko Zobrazit protokolový soubor operací. 4.2 Zálohování disků a diskových oddílů 1. Spusťte Průvodce tvorbou zálohy klepnutím na ikonu operace zálohování v hlavním okně programu. 2. Klepněte na tlačítko Další. 3. Zapněte volbu Zálohovat disky a poté klepněte na tlačítko Další. 4. Vyberte disky nebo diskové oddíly, které chcete zálohovat. Lze vybrat nahodilou množinu disků a diskových oddílů. 20 Copyright Acronis, Inc.,

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Exchange ZÁLOHOVÁNÍ DAT APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE SERVER Obsah 1 Důležité poznámky... 4 2 Přehled... 5

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

MandrakeLinux 9.2. Instalace a jemný úvod do systému

MandrakeLinux 9.2. Instalace a jemný úvod do systému MandrakeLinux 9.2 Instalace a jemný úvod do systému MandrakeLinux 9.2: Instalace a jemný úvod do systému Napsal: Ivan Bíbr, s využitím materiálů firmy MandrakeSoft S.A.,Francie. Odborná korektura: Michal

Více

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. Všechna práva vyhrazena. Části jsou používány v rámci licencí třetích stran. Jakékoli připomínky pošlete na následující

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci TENTO PROJEKT

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití Wordcraft International Limited, Licenční ujednání k softwaru PODMÍNKY ZAKOUPENÍ Software je licencován v souladu s podmínkami povoleného použití. Po zakoupení a instalaci

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více