Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Drábek Návrh a realizace řešení zálohování dat ve firmě HP Exstream Bakalářská práce 2010

2 Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Návrh a realizace řešení zálohování dat ve firmě HP Exstream jsem vypracoval samostatně. Zdroje, z kterých jsem při psaní této práce čerpal, uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Jan Drábek

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Davidovi Klimánkovi, Ph.D., vedoucímu mé bakalářské práce, za jeho cenné rady a podnětné připomínky. Také bych chtěl poděkovat mým rodičům a všem blízkým, kteří mě po celou dobu studia plně podporovali.

4

5 OBSAH ÚVOD...9 I TEORETICKÁ ČÁST POJEM ZÁLOHOVÁNÍ OBECNĚ VÝZNAM ZÁLOHOVÁNÍ ASPEKTY ZÁLOHOVÁNÍ DŮVODY ZÁLOHOVÁNÍ PŘEDMĚT ZÁLOHOVÁNÍ KDY ZÁLOHOVAT KDO PROVÁDÍ ZÁLOHU JAKÝ HARDWARE POUŽIJEME CD A DVD BLU-RAY A HD-DVD UDO A PDD FLASH DISKY LOKÁLNÍ PEVNÉ DISKY EXTERNÍ / SÍŤOVÉ DISKY PÁSKOVÉ MECHANIKY SOFTWARE PRO ZÁLOHOVÁNÍ KDE JSOU ZÁLOHY ULOŽENY DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ ZÁKLADNÍ ARCHITEKTURY SYSTÉMŮ METODY ZÁLOHOVÁNÍ ZÁLOHOVACÍ STRATEGIE DLOUHODOBÉ ZÁLOHOVÁNÍ I PRAKTICKÁ ČÁST PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HP EXSTREAM ANALÝZA PROSTŘEDÍ FIRMY HP EXSTREAM ANALÝZA HARDWAROVÉHO VYBAVENÍ ANALÝZA SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ

6 6.2 ANALÝZA POTŘEB ZÁLOHOVÁNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ ZÁLOHOVÁNÍ DAT ZÁLOHOVÁNÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ OBNOVENÍ ZÁLOHY REALIZACE NAVRHNUTÉHO ŘEŠENÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ:

7 ANOTACE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zálohování. V teoretické části vysvětluji důvody, kvůli kterým je nutné data zálohovat a význam zálohování. Dále popisuji jaká data je potřeba zálohovat, jaký hardware a software můžeme použít a kdy bychom měli zálohovat. Představuji také metody, používané k zálohování, datová úložiště a přístupy k zálohování. Praktická část mé práce je věnována návrhu a realizaci řešení zálohování a obnovy dat ve společnosti HP Exstream. 7

8 ANNOTATION This bachelor work deals with the questions of backup. In the theoretical part I explain the reasons and the meaning of backup. Further I describe which data have to be backed up, what kind of hardware and software is allowed to use and last but not least when the backup should be made. I also represent backup methods, data storages and the various approaches to backup questions. My practical part is devoted to a concrete solution. I present the proposal and the realization of data backup and recovery in the company HP Exstream. 8

9 ÚVOD Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou zálohování dat a jejich obnovy. Cílem této bakalářské práce je návrh optimálního procesu zálohování a obnovy dat ve společnosti HP Exstream. Pro splnění vytyčeného cíle jsem stanovil tyto dílčí úkoly: vysvětlit termín zálohování a jeho význam, definovat, jaká data chceme zálohovat a kdy zálohovat, vybrat vhodná datová úložiště a zálohovací software, vysvětlit zálohovací metody a přístupy, představit politiku zálohování, v praktické části práce navrhnout a realizovat řešení zálohování a obnovy dat ve společnosti HP Exstream. Zálohování a obnova dat přestavují velice rozsáhlou oblast, ve které se používá spousta technologií a přístupů. Lidská společnost a informace byly od pradávna nedílnou součástí. Bez informací by se člověk jistě nikam nedostal, obzvlášť ne do současné etapy vývoje. Je paradoxní, že od doby dávno minulé, kdy jsme trpěli nedostatkem informací, jsme se posunuli do období, kdy nás informace z celého světa doslova zaplavují. Informace začínají být tím nejcennějším aktivem. Počítače se staly součástí našich životů a jejich smyslem je zpracovávat data. Ta potřebují ke své existenci. Mezi námi je ale bohužel stále spousta uživatelů, kteří si neuvědomují cenu vlastních dat a nepřipouští si možnost, že by o svá data mohli přijít. Nezabývají se otázkou bezpečného zpracování, uložení a ochranou dat před ztrátou nebo zničením. Nejhorší však je, že tento způsob uvažování je rozšířený i v řadě menších firem. Ale právě pro ně může mít ztráta dat nepředstavitelně katastrofické následky. Mnohdy je v sázce i existence takové společnosti. 9

10 Povědomí o zálohování vlastních dat se ale postupně rozšiřuje jak mezi firmami a institucemi, tak i mezi domácími uživateli počítačů. Často je k tomu dohnala právě vlastní zkušenost se ztrátou cenných dat. O důležitosti zálohování svědčí i neustále rostoucí nabídka hardwarových zařízení a softwarových nástrojů určených speciálně pro tyto účely. Zálohování dat je základním prostředkem ochrany dat. Přináší jistotu, že při havárii o svá data nepřijdeme a budeme schopni je kdykoli obnovit. Potřeby uživatelů se liší, proto existuje velké množství metod pro zálohování. Volba správného technického vybavení i strategie není jednoduchá a záleží na objemu zálohovaných dat, na rychlosti, s jakou je požadována jejich obnova i na riziku, které při ztrátě dat hrozí. Jsou situace, ve kterých stačí jednoduché zálohování. Naopak v jiné, na první pohled velmi podobné situaci, je zapotřebí rozsáhlý zálohovací systém. Další otázkou je úschova záložních médií. Při zálohování je nutné rozlišovat nejen techniku zálohování, ale zohlednit i to, jaká data se zálohují. 10

11 I TEORETICKÁ ČÁST 11

12 1 POJEM ZÁLOHOVÁNÍ OBECNĚ V oblasti informačních technologií se zálohou nebo procesem zálohování rozumí pořizování kopií dat. Tyto kopie se vytváří za účelem obnovení původních dat v případě, kdy nastane nějaká nenadálá událost, při které bychom o data mohli přijít. Při vytváření kopií se musí dbát také na způsob, jakým se kopie provádí. Vždy musíme kopírovat data takovým způsobem, abychom je byli schopni obnovit do jejich původní podoby. Dodatečné kopie jsou typicky pojmenovány zálohy. Užitečnost záloh Zálohy jsou užitečné především ve dvou případech. Prvním případem je již zmiňovaná situace, kdy chceme obnovit data, o která jsme přišli při nějaké katastrofě (tzv. disaster recovery). Druhým případem je situace, kdy chceme obnovit pouze malý počet souborů poté, co byly omylem odstraněny nebo poškozeny. Tyto menší ztráty dat jsou také velmi časté. Ze statistických průzkumů vyplynulo, že 66 % uživatelů internetu již utrpělo ve svém životě podobnou ztrátu dat.[2] Systém zálohování Vzhledem k tomu, že záložní systém musí obsahovat alespoň jednu kopii všech dat, které stojí za záchranu, jsou požadavky na záložní prostor vysoké. U velkých firem je zorganizování úložného prostoru a řízení zálohování velice složitý proces. Pro představu složitosti celého systému a stanovení jasné struktury pro zálohování dat lze využít modelu datového úložiště. V moderní počítačové éře existuje mnoho různých typů zařízení pro ukládání dat, které jsou užitečné pro vytváření záloh. Existuje také mnoho způsobů, jak mohou být tato zařízení nastavena a uspořádána. Především se dbá na to, aby zajišťovaly nepřetržité zálohování, bezpečné uložení a přenosnost dat.[23] Proces zálohování Než jsou data odeslána do svého úložiště, jsou vybrána, extrahována a utříděna. Bylo vyvinuto mnoho různých technik pro optimalizaci procesu zálohování. Mezi ně patří mimo jiné optimalizace pro nakládání s otevřenými soubory a s živými zdroji dat, stejně 12

13 tak i komprese, šifrování, a de-duplikace. Mnoho organizací i jednotlivých uživatelů se snaží mít jistotu, že proces funguje tak, jak se očekávalo a zabývá se popisováním, měřením a kontrolou techniky. Je velice důležité znát veškerá omezení, která mohou při zálohování nastat. V neposlední řadě musíme vzít na vědomí všechny lidské faktory, podílející se na každém zálohovacím procesu.[26] 2 VÝZNAM ZÁLOHOVÁNÍ Všechny firmy jsou v dnešním světě svědky rapidního a neutuchajícího nárůstu objemu dat, která drží. Důsledkem internetu, u nebo stále složitějšího a náročnějšího aplikačního softwaru je masivní nárůst objemu dat všude kolem nás. Společnost IDC (International Data Corporation) provedla v říjnu roku 2002 konzervativní odhad nárůstu dat ve výši přibližně 80 % ročně. Data jsou stále více uznávána jako součást nemovitého majetku společnosti a ztráta těchto dat by mohla zapříčinit vážné poškození jakékoli organizace. Ztráta dat může být velmi nákladná, zejména pro malé a středně velké organizace, kde rozdíl mezi přežitím a bankrotem závisí na schopnosti zotavit se z katastrofy.[25] Přinejmenším, kritické ztráty dat budou mít finanční dopad na podniky všech velikostí. V prvních šesti měsících roku 2001 ztratily americké firmy více než 8 miliard dolarů v důsledku počítačových virů. Finanční dopad na společnost je kombinací ztráty podnikání, nízké produktivity, právních akcí a nákladů na opětovné vytvoření dat. V roce 2002 studie společnosti Ontrack, která poskytuje služby obnovení dat, ukázaly, že náklady na vytvoření 20 MB ztracených dat mohou být dosti značné:[31] Datový typ Čas potřebný k vytvoření 20MB ztracených dat Náklady Prodej a marketing 19 dní $ Účetnictví 21 dní $ Inženýrství 42 dní $ V nejhorším případě může mít kritická ztráta dat za následek kolaps podnikání. Studie ukázaly, že 80 % společností bez dobře koncipované ochrany údajů a záložní strategie ukončí podnikatelské činnosti do dvou let od ztráty dat. Často se stává, že i když se společnost postihnutá takovou ztrátou dat dokáže se situací vyrovnat a udrží se na trhu, je natolik snížena důvěryhodnost firmy, že se od ní klienti či zákazníci odvracejí. Narušení 13

14 klíčových, primárních nebo podpůrných operací společnosti může způsobit krizi v jakémkoliv podnikání. Nemusí to být takové katastrofické selhání, jako v případě svržené bomby, ale následky budou kritické. Leckdy stačí, když dojde k výpadku jediného oddělení. Například toho, které zpracovává záznamy o pacientech, nebo mzdového oddělení. Všechna počítačová data jsou v nebezpečí hrozby virového napadení nebo poškození. Dokonce i s nejspolehlivějším zařízením a v nejbezpečnějším operačním prostředí je vždy možnost, že se něco pokazí. Typickými příklady problémů mohou být fyzická selhání pevných disků, zhroucení operačního systému, špatná rozhodnutí lidské obsluhy, důsledky činnosti škodlivého počítačového viru nebo i vlivy přírodních živlů, jako jsou požár, povodeň či zásah blesku. Průzkum společnosti Ontrack v roce 2002 změřil nejčastější příčiny ztráty dat:[25] Poškození hardware 44 % Živelná pohroma 3 % Počítačový virus 7 % Poškození software 14 % Lidská chyba 32 % Pro většinu lidí představuje zálohování dat složité a zbytečné zdržování, jež je dobré pro složité firemní či bankovní systémy. Neuvědomují si, že s pronikáním počítačů do našeho 14

15 života se stále více stupňuje závislost nejen na nich, ale zejména na datech. V případě firem a organizací mají data nezpochybnitelně větší hodnotu než samotné počítačové vybavení. 3 ASPEKTY ZÁLOHOVÁNÍ Při řešení problematiky zálohování dat musíme vzít v potaz celou řadu aspektů. Na jejich základě si položíme otázky, na které bychom si měli umět odpovědět. 3.1 DŮVODY ZÁLOHOVÁNÍ Které důvody nás přivedli k myšlence, že bychom měli naše data zálohovat? Proč se začít zabývat zálohou dat? Podstata celé problematiky zálohování dat se skrývá v této otázce. Odpověď na ni je ale stejně jednoduchá jako otázka samotná: Existuje totiž reálné nebezpečí, že o tyto data přijdeme. Osobní zodpovědnost V dnešní době čím dál tím více zaměstnanců nejrůznějších firem využívá počítače. Ty velmi usnadňují a zrychlují naši práci, bohužel s sebou ale přinášejí také určitá rizika. A ne každý si tyto rizika uvědomuje. Denně ukládáme do počítače nejrůznější data, která potřebujeme ke své práci. Mnohdy to jsou data, která ve finále nepoužíváme jenom my, ale i ostatní zaměstnanci. V tomto případě jsme také zodpovědní za to, že jsou tato data patřičně zabezpečena proti ztrátě. Nemůžeme dovolit, aby ztráta takových dat ohrozila výsledky celých týmů, nebo dokonce zapříčinila kolaps celého informačního systému.[1] Zabezpečení dat proti ztrátě však není jenom otázkou malých či velkých společností. Každý uživatel, který ukládá jakákoli data do svého počítače, o ně nechce určitě přijít. Ať už jde o naší práci, projekty, hudbu, fotky nebo video. O data můžeme přijít a může i nemusí to být naše vina. Musíme se však postarat o to, abychom byli v případě, kdy k takové ztrátě dat dojde, ovlivněni touto událostí co nejmenší mírou.[1] I když se nám 15

16 může leckdy na první pohled zdát, že na svém osobním počítači nemáme žádná důležitá data, budeme zajisté více postrádat naše neopakovatelné snímky dětí a rodiny, než fotoaparát, který na rozdíl od těchto fotografií, ztrácí časem svou hodnotu. 3.2 PŘEDMĚT ZÁLOHOVÁNÍ Jaká data tedy chceme zálohovat? Pokaždé, než se pustíme do zálohování, musíme mít jasno, jaká data chceme zálohovat. Ze své praxe vím, že bychom měli zálohovat všechna data, která jsme sami vytvořili. Termín data představuje široký pojem a zahrnuje v sobě položky, jako jsou například dokumenty textového editoru, tabulky tabulkového editoru, obrázky, prezentace, aplikace nebo databáze. Nechceme zálohovat vše Mezi všemi daty, která máme v našem systému uložena, se vyskytují jistě i taková data, která lze snadno nahradit z externího disku, kompaktního disku nebo ze sítě. Měli bychom si uvědomit, která to jsou. Tyto data můžeme z našeho procesu zálohování vynechat. Důvod je prostý. Důležitým faktorem pro zálohování i obnovu dat je čas. V naprosté většině společností je doba pro zálohování omezena. Data nemohou být používána a zálohována současně. Žádný systém nepovolí kopírovat data, se kterými někdo pracuje. Zpravidla se tak zálohy provádí mimo pracovní dobu. Doba obnovy dat ze záložních systémů, jako jsou například páskové knihovny, také nebývá nejrychlejší. Rychlejší je obnovit data z externího či kompaktního disku nebo ze sítě. Výhodou je také, že obnova dat z nějakého přenosného média a z pásky může probíhat současně. Proto bychom si měli vybrat pouze důležitá a nenahraditelná data, která zálohujeme. Data, která můžeme získat jiným způsobem, než obnovou z naší zálohy, nebudeme zbytečně zálohovat a plýtvat záložní kapacitou.[16] Důležitá data Dále se musíme podívat, kde se data, která chceme zálohovat, nacházejí. Důležitá data se mohou nacházet jak na serveru, tak na jednotlivých stanicích uživatelů. Jestliže se data 16

17 nacházejí na uživatelské stanici, je nutné určit, zda budeme muset zálohovat celou stanici, nebo jenom vybrané adresáře. Ve většině případů stačí zálohovat pouze domovské adresáře. Data uložená v těchto adresářích pravděpodobně nebudeme schopni znovu vytvořit. Naproti tomu operační systém a aplikace uživatele můžeme obvykle obnovit z jiných zdrojů než ze zálohy. Velice výhodné je, když jsou domovské adresáře na každé pracovní stanici uloženy na stejném místě. Konfigurace záložních serverů je poté mnohem snazší a rychlejší. Další variantou je umístění domovských adresářů uživatelů pouze na serveru. Docílíme tak toho, že uživatelské stanice budou mít nainstalovány pouze operační systém a některé aplikace. Tím nám odpadá potřeba zálohovat všechny uživatelské stanice, protože jsme je schopni kdykoli obnovit z přenosných médií, nebo po síti. V případě, že se ale rozhodneme pouze pro zálohování domovských adresářů, musíme zdokumentovat všechny aplikace v systému a určit, kam tyto aplikace ukládají důležitá data. Tento proces může být v některých případech dosti dlouhý, ale určitě se nám vyplatí. Pokud si tedy nejsme jisti, kam které aplikace ukládají data, je nutné věnovat tomuto procesu čas a pozornost.[3] Záložní klienti Musíme si také udělat představu o množství dat, která budeme chtít zálohovat. Začneme tím, že si spočítáme, kolik máme v našem systému záložních klientů. Záložními klienty se rozumí každá pracovní stanice a server určený k zálohování. Jsou to tedy systémy obsahující důležitá data, která jsou nereprodukovatelná jinými prostředky. Pokud se v našem systému důležitá data nenacházejí na pracovních stanicích, zužuje se náš počet záložních klientů pouze na servery. Jestliže nejsme schopni tyto klienty spočítat, vytvoříme alespoň odborný odhad. Celkový počet záložních klientů bychom pro účely plánování měli navýšit přibližně o 10 až 25 %. Je totiž možné, že nám objem dat během doby našeho plánování vzroste. Jelikož v podnicích jen zřídka kdy dochází ke snižování množství dat, nemusíme se bát reálný počet záložních klientů navýšit až o 25 %. Tito klienti nám poskytnou prostor v záložní kapacitě pro budoucí růst našeho systému.[10] Objem dat 17

18 Nyní, když známe počet záložních klientů, můžeme určit množství dat určených k zálohování. Množství všech dat v našem systému lze spočítat na základě detailního průzkumu všech záložních klientů. Tato metoda je ovšem vhodná jenom v malých podnicích. Ve středně velkých a velkých společnostech určíme množství všech dat určit odhadem. Vytvoříme ho tak, že prohlédneme určitý vzorek našich záložních klientů. Na základě prohlédnutého vzorku vypočítáme průměrné množství dat a to vynásobíme počtem záložních klientů stejného typu. Například můžeme prohlédnout 10 pracovních stanic a spočítat, že průměrné množství dat určených k zálohování je 2 GB. V případě, že náš systém čítá šedesát pracovních stanic, bude náš odhad pro zálohování pracovních stanic 120 GB.[3] 3.3 KDY ZÁLOHOVAT Úspěšnost a efektivita našeho zálohování závisí na vhodně zvolených periodách záloh. Existuje několik typů záloh. Tyto typy se liší velikostí konečných záloh a v čase potřebném pro vytvoření i obnovu zálohy. Můžeme je rozdělit do tří základních kategorií: úplné, inkrementální a diferenciální zálohování. Obvykle se volí perioda úplné zálohy v rozmezí týdne a měsíce. Inkrementální (přírůstkové) a diferenciální (rozdílové) zálohy by se měli vytvářet každý den. Jednotlivé typy podrobněji popíši v kapitole pět metody zálohování. Abychom náš rozvrh záloh vhodně sestavili, je potřeba znát druh dat, která chceme zálohovat a rychlost, s jakou se tato data proměňují.[2] 3.4 KDO PROVÁDÍ ZÁLOHU Proces zálohování dat musí vždy obsluhovat nějaká osoba. V případě domácnosti je to samotný uživatel. V malých podnicích to mohou být rovněž všichni uživatelé počítačů. Ve středně velkých a velkých podnicích se pro tento proces určí zodpovědná osoba, jako je IT administrátor nebo dokonce celý operační tým. V domácnosti tedy zodpovídá za uložení dat sám uživatel. V podnicích, kde je za zálohování zodpovědná konkrétní osoba 18

19 nebo operační tým, by ale povinnost osobních záloh neměla být z uživatelů úplně sňata. Ti by měli pravidelně ukládat svá data na předem domluvená a jasně stanovená místa, ze kterých budou následně zálohována. Této povinnosti by mohli být uživatelé zproštěni v případě, že by ponechávali své pracovní stanice připojené do sítě a spuštěné celou noc. Přes noc by se tak mohla provést automatická záloha všech dat z těchto záložních klientů. Toto řešení je ale značně neekonomické. S povinností provádět své osobní zálohy by měli být uživatelé seznámeni tak, aby chápali její důležitost a význam. Tato povinnost může být ještě stvrzena legislativním předpisem. V něm bude jasně formulováno, která data se mají ukládat, jak často a kam. Úložištěm pro vybraná data by měl být zálohovaný síťový disk. V případě dostačující kapacity záložního prostoru můžeme uživatelům nabídnout i omezený prostor pro jejich soukromá data a přispět tak ke zlepšení jejich pracovního komfortu.[10] Spolupráce týmů V prostředí velkých systémů, kdy máme pro obsluhu zálohování speciálně určen operační personál, je nutné zajistit spolupráci tohoto týmu s týmem určeným pro správu systému. Je velice důležité, aby mezi sebou oba týmy komunikovaly během každé fáze zálohování. Operační personál je zodpovědný za každodenní zálohy a správní personál zase zodpovídá za chod všech svěřených počítačů. Když nastane situace, ve které je třeba obnovit systém po zhroucení pevného disku, je správce závislý na správném provedení zálohování. Jestliže operační personál nezajistí úspěšnost zálohování, ovlivní tato chyba i možnost správce provést požadovanou obnovu.[3] 19

20 3.5 JAKÝ HARDWARE POUŽIJEME Veškerá data, která zálohujeme, se ukládají na záložní média. Těch je v dnešní době několik typů a bylo by dobré si tyto média představit CD A DVD Jako první medium vhodné pro zálohování uvádím CD (Compact Disc) a DVD (Digital Video Disc / Digital Versatile Disc) nosiče z kategorie optických disků, protože se jedná o finančně nejdostupnější hardware. Díky své nízké ceně, ale zároveň také nízké rychlosti zápisu, jsou tyto nosiče vhodné především pro domácnosti a malé podniky. CD je optický disk určený pro ukládání digitálních dat. Data jsou ukládána ve stopách na jedné dlouhé spirále začínající ve středu media. Tato spirála se postupně rozvíjí až k okraji disku. Délka celé spirály je zhruba 6 km a hustota dat v ní uložených je konstantní. Pro čtení se používá laserové světlo s vlnovou délkou 785 nm. Nejběžnější kapacita CD je 700 MB, přičemž výrobci uvádí maximální datovou kapacitu až 870 MB (dle typu uložených dat).[33] U DVD se data ukládají pod povrch do jedné nebo dvou vrstev opět ve stopě tvaru spirály. Pro čtení dat se používá laserové světlo s vlnovou délkou 660 nm. Kratší vlnová délka je jeden z důvodů jejich vyšší kapacity. Příčný odstup stop je rovněž menší 0,74 μm oproti 1,6 μm u CD. Kapacita závisí na počtu vrstev a stop. Minimální kapacita představuje 4,7 GB. To odpovídá jednovrstvému zápisu na jednu stranu disku. Nejvyšší kapacita může být v případě dvouvrstvého zápisu na obě strany disku 17,1 GB.[34] Rychlost zápisu je u CD 8 MB/s a u DVD 22 MB/s. Přístupová doba činí u obou médií 120 ms. Zapisovatelné disky CD a DVD jsou vhodné pouze pro nestrukturované jednorázové zálohování nebo archivaci. Média CD-RW a DVD-RW umožnily opakovaný zápis na jedno médium a staly se tak použitelné i pro periodické zálohy. Další technologický pokrok přinesl DVD-RAM umožňující práci se soubory způsobem, na 20

21 jaký jsme zvyklí z pevných disků. Rychlost zápisu u DVD-RAM se pohybuje od 2 do 7 MB/s podle formátu média a přístupová doba je 180 ms. Bohužel ani jedno z těchto médií není vhodné pro dlouhodobé zálohování nebo archivaci dat. Životnost těchto médií není jednoznačně dána. I když výrobci uvádí životnost okolo sto let, existuje mnoho faktorů, které tuto dobu výrazně snižují a toto odvážné tvrzení se tak stává pouze laciným reklamním tahákem. Každé použití média zkracuje jeho životnost, stejně tak jako vystavení prachu, kouři, slunečnímu světlu atd. Největší vliv na stárnutí má zejména způsob zacházení s médiem při přehrávání dat. Nejde tak tedy o bezpečné a sofistikované médium pro zálohování dat. CD a DVD bych doporučil pouze jako doplňující záložní média, pro menší objemy dat.[33, 34, 37] BLU-RAY A HD-DVD Blu-ray je optický disk třetí generace sloužící k ukládání digitálních dat. Data se ukládají také ve stopě tvaru spirály, jako tomu bylo u CD a DVD, ale 0,1 mm pod povrch disku. Příčný odstup stop je 0,35 μm. Pro čtení disků Blu-ray se používá laserové světlo s vlnovou délkou 405 nm. Díky modrofialové barvě tohoto světla dostal disk jméno Bluray. Varianta s minimální záznamovou kapacitou dat je 25 GB. Jde o jednovrstvý zápis. Dvouvrstvý zápis nabízí kapacitu 50 GB a maximální kapacita Blu-ray může být až 80 GB. V tomto případě se jedná o oboustranný dvouvrstvý zápis. Díky umístění záznamu 0,1 mm pod povrch je možné vyrobit hybridní disk s DVD i Blu-ray záznamem na jedné straně disku. Čtecí zařízení pro disky Blu-ray jsou vyvíjeny s ohledem na kompatibilitu s CD a DVD. Rychlost zápisu pro Blu-ray je 18 MB/s a přístupová doba činí 180 ms.[35] HD-DVD je konkurenční formát vyvíjený firmou Toshiba, který je rovněž založený na modrofialovém laseru. Jeho kapacita se pohybuje od 15 GB až po 45 GB u starších typů HD DVD. V případě 45 GB disku jde ale o třívrstvý zápis. Nověji vyráběná HD DVD mají kapacitu od 17 GB (jednovrstvý zápis) po 51 GB (třívrstvý zápis). Rychlost zápisu je 16 MB/s a přístupová doba činí u HD DVD 180 ms. V roce 2008 bylo ale oznámeno ukončení dalšího vývoje. Životnost těchto médií je podobná jako u CD a DVD a také 21

22 platí, že každé jejich použití tuto dobu zkracuje. Opět bych je doporučil pouze jako doplňující záložní média.[36] UDO A PDD Ultra Density Optical (UDO) a Professional Disc for Data (PDD) jsou optické disky určené pro zálohování a archivaci dat, které se na rozdíl od Blu-ray a HD-DVD již dlouho používají v profesionální sféře. Obě zmíněné technologie využívají pro čtení i zápis laserové světlo s vlnovou délkou 405 nm. Všechna média jsou uzavřena a chráněna v standardizovaném cartridge obalu. Protože se jedná o bezkontaktní práci s vlastním médiem, které je chráněno v cartridge, data čtením či zápisem nedegradují, média jsou odolná vůči změnám teplot či vlhkosti a díky plné optice není záznam ovlivnitelný ani působením magnetického pole. Obrázek 1 UDO a PDD [42, 43] Životnost UDO média se ve standardních podmínkách archivace v kancelářském prostředí uvádí více než padesát let. Díky zaměření na profesionální komunity jsou na jeho provoz vyšší nároky, a proto bylo použito kvalitnějších médií a komponent pro mechaniky, což je samozřejmě patrné i na konečné ceně produktu. Co se týče kapacity, 22

23 první generace UDO nabízí až 30 GB, PDD 23 GB. Druhá generace UDO 60 GB a PDD 50 GB a v třetí generaci UDO a PDD disků se pomyslná miska vah převažuje také ve prospěch UDO se 120 GB, zatímco PDD nabídne 100 GB. Jelikož se jedná o méně známé typy médií zaměřené na profesionální použití, uvedu zde také přenosové rychlosti. Rychlost čtení má UDO 8 MB/s a zápisu 4 MB/s. U PDD se tyto hodnoty pohybují na 11 MB/s při čtení a 4,5 MB/s při zápisu. Přístupová doba je 27 ms u UDO, zatímco 110 ms u PDD. Díky zmíněné vyšší životnosti médií je možné tyto disky použít pro dlouhodobější zálohování či archivaci. Ovšem díky vyšší ceně se tyto média prosadí spíše ve větších společnostech.[38, 39] TABULKA POROVNÁNÍ OPTICKÝCH MÉDIÍ: Médium Průměrná přítupová doba (ms) Maximální kapacita (GB) Rychlost zápisu (MB/s) Životnost (roky) CD * DVD * DVD- RAM * BLU-RAY * HD-DVD * UDO PDD * Životnost v optimálním prostředí. Díky velké náchylnosti na vnější vlivy nelze životnost stanovit v kancelářském prostředí FLASH DISKY Solid State neboli USB Flash Disk je ideálním datovým úložištěm pro soukromé domácí zálohy. Jedná se o plnohodnotný disk s možností opakovaného zápisu i přepisu jednotlivých souborů. Rychlost zápisu u Flash disků je až 20 MB/s a přístupová doba činí 23

24 pouhých 0,6 ms. Tyto disky jsou však primárně určeny pro přenos dat. Nebezpečí pro tato zařízení jsou skryta v blízkosti silných elektromagnetických polí a při připojování a odpojování PC. Hrozí zde také větší možnost mechanického zničení. Data mohou být také velice rychle smazána lidskou chybou nebo chybou v softwaru. Rozšíření do profesionálních zálohovacích řešení zatím brání relativně malé kapacity a nízké přenosové rychlosti. [40] LOKÁLNÍ PEVNÉ DISKY Pevné disky poskytují největší komfort pro potřeby zálohování. Jsou také snadno dostupné a jejich ceny stále klesají. Zároveň přicházejí na trh disky nové s rostoucí kapacitou. Rychlost zálohy či obnovy dat z pevného disku je bezkonkurenčně nejlepší. Data se ukládají na tzv. plotny. Plotny běžných pevných disků dosahují rychlosti až otáček za minutu. Přístupová doba u těchto disků je 7 8 ms. Starší disky používaly komunikační rozhraní ATA známé též jako IDE, které dosahovalo maximální přenosové rychlosti 130 MB/s při použití standardu UltraATA-133. V současné době se převážně používají pouze dva standardy disků. SATA/150, který má přenosovou rychlost dat 150 MB/s anebo SATA/300 s přenosovou rychlostí 300 MB/s. Bohužel pevné disky jsou velmi jemná (a stále složitější) mechanická zařízení vybavená miniaturní elektronikou, která pracuje rychlostí tisíců otáček za minutu. Nemůže být divu, že mohou selhat častěji než jiná zařízení. Ztrátě dat z důvodu mechanického selhání můžeme předejít zapojením více disků do pole RAID (viz kapitola Metody zálohování) a rozdělením dat. Lokálně umístěný disk je náchylný na některé formy bezpečnostních incidentů, nejhorším řešením je záloha na stejný disk, kde máme data uložena. Nepatrně lepším řešením se jeví statické umístění disku na jiný počítač.[24] EXTERNÍ / SÍŤOVÉ DISKY Disk umístěný na jiném počítači, nebo externí disk je oproti lokálnímu disku dobrou volbou. Disky určené pro síťové ukládání dat jsou také odlišné od běžně používaných 24

25 disků v osobních počítačích. Oproti nim jsou takové disky mnohem rychlejší a z důvodu použití kvalitnějších technologií a komunikačních rozhraní také spolehlivější a mají větší životnost. Jsou rovněž vhodné pro nepřetržitý 24 hodinový provoz. Tyto aspekty se ale odrážejí na jejich ceně. Plotny těchto disků dosahují rychlosti otáček za minutu. Díky vyšším otáčkám mají oproti běžným diskům také vyšší přístupovou rychlost a to 3 4 ms. Díky použitým komunikačním rozhraním SCSI, SAS a FC jsou tyto disky vhodné zejména pro serverové použití. Dávají nám totiž možnost zapojit více disků zároveň. Rychlost přenosu dat se pohybuje od 300 MB/s do 600 MB/s. Bohužel umístění dat na externí nebo síťový disk stále neřeší ztráty dat způsobené přírodními katastrofami nebo krádeží. Uvedeným hrozbám můžeme předejít uložením dat na vzdálený síťový disk. Zálohovaná data tak budou uložena mimo lokalitu originálních dat. V tomto případě musíme zajistit bezpečné šifrování. Nevýhodou bude ale nižší přenosová rychlost a s tím spojené pomalé obnovení dat. V případě pevných disků je z důvodu rychlejší zálohy a obnovy dat lepší ukládat data na lokální síťový disk a současně je šifrovat a ukládat na vzdálené úložiště. Obrázek 2 Externí disky [44] 25

26 3.5.7 PÁSKOVÉ MECHANIKY Tato zařízení používají magnetooptickou technologii pro zaznamenávání dat na kazetu. Kazeta má v sobě pásku, jakožto magnetický nosič dat. Tyto pásky jsou v současné době stále velice hojně používány a zapisování dat na ně pomocí páskových mechanik je velice oblíbené. To je dáno především jejich cenou, snadným zaváděním, možností jednoduše fyzicky uchovávat pásky, nízkými provozními náklady a automatizací výměny pomocí robotických páskových mechanik. I když je tato technologie již dosti zastaralá, od doby, kdy byla poprvé použita, navrhují odborníci neustále rychlejší a spolehlivější páskové jednotky a stejně tak magnetické pásky s větší kapacitou a delší životností. Stejně jako celý počítačový průmysl se i tato technologie neustále zlepšuje. Díky své dlouhé životnosti nejsou magnetické pásky vhodné pouze pro zálohování, ale i pro archivaci dat. Bezpečné uložení dat na pásce podporuje také technologie WORM, která nám umožňuje nastavit pro jednotlivé pásky ochranu dat proti přepisu či samotnému smazání. Co se týče přístupu k uloženým datům, zaostávají tyto mechaniky za pevnými disky. Data jsou zde ukládána sekvenčně. To znamená, že pokud chceme z pásky obnovit konkrétní soubor, musíme počkat, než se páska přetočí na místo, kde je soubor zapsán. Tato přístupová metoda není nejrychlejší. V praxi se ale se zálohou na konkrétní místo na pásce setkáme jen zřídka. Většinou zálohujeme předem definovaný objem dat, mechanika načítá jednotlivé kazety a zapisuje na ně od začátku pásky. Nedochází tak k prodlevě při převíjení pásky na konkrétní segment. Přenosová rychlost dat je již srovnatelná s pevnými disky, záleží na konkrétní pásce.[3] Formáty magnetických pásek Formátů magnetických pásek existuje v dnešní době celá řada a rozboru těchto formátů by mohla být věnována další takováto práce. Proto jenom stručně shrnu možnosti dnešních formátů. Jedny z nejpoužívanějších formátů pásek jsou LTO, SDLT, AIT, které se používají v malých a středních podnicích. Důvodem je jejich velká kapacita a nižší pořizovací cena obslužných mechanik přibližně Kč až Kč. Tyto pásky nabízejí kapacitu od 300 GB do 1600 GB na jednu kazetu. Přenosová rychlost dat je od 26

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Zálohovací a archivační systémy

Zálohovací a archivační systémy Zálohovací a archivační systémy Zálohování dat Zajišťuje ochranu proti Ztrátě dat díky hardwarové poruše Ztrátě dat díky uživatelské blbosti Poškození dat v důsledku různých úprav systému Výpadku části

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA Páskové paměti Páskové paměti jsou typickým sekvenčním zařízením, to znamená, že pokud je potřeba zpřístupnit libovolnou informaci na pásce, je nutné, aby nejdříve byly přečteny

Více

Historie. Děrné štítky

Historie. Děrné štítky Paměťová média Děrné štítky Historie Prvním paměťovým médiem byli děrné štítky. Jednalo se o většinou papírové štítky. Datová kapacita byla minimální, rychlost čtení malá a rychlost zápisu ještě menší.

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk Počítačové mechaniky Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_830 1.11.2012

Více

Zálohování v Linuxu: která možnost je ta správná?

Zálohování v Linuxu: která možnost je ta správná? Petr Krčmář Zálohování v Linuxu: která možnost je ta správná? 4. listopadu 2012 LinuxAlt, Brno Moudro na úvod Lidé se dělí na ty, kteří zálohují a na ty, kteří o svá data ještě nepřišli. a ještě jedno

Více

Typy externích paměťových médií

Typy externích paměťových médií Záznamová média MO disky, ZIP, JAZ, Bernoulliho disky, magnetopáskové jednotky, paměťové karty Magneto-optický disk Záznam je prováděn do magnetické vrstvy za současného působení laserového paprsku vysoké

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Úvodní přednáška z Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Cíl předmětu Obeznámit studenty se základy a specifiky práce se sekundární pamětí. Představit některé specifické

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Paměťová média Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_834 1. 11. 2012

Více

Zálohování a archivace dat

Zálohování a archivace dat Zálohování a archivace dat Pavel Pohořelský 1. Zálohování dat jako součást bezpečnosti informačních systémů V současné době existuje mnoho produktů nabízených pro zálohování dat. Výrobci těchto produktů

Více

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu.

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu. OZD 2. ledna 2013 1 Paměti Hierarchie: Registry Cache (nejsou viditelné) Primární pamět (RAM) Pamět druhé úrovně (Disky, trvalá úložiště), pomalá Pamět třetí úrovně (CD, pásky) 1.1 Paměti druhé úrovně

Více

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně Michal Mikulík špička v každém směru Krátce o DELTAX Systems a.s. významný systémový integrátor technologická infrastruktura TOP 10 SI 2003, 2005,

Více

Zabezpečení dat. Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84

Zabezpečení dat. Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84 Zabezpečení dat Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84 Data mají cenu zlata. mnoho lidí a firem má většinu potřebných informací uloženu ve formě počítačových

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média

Více

Název materiálu: Paměťová média

Název materiálu: Paměťová média Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Prezentace pro Kraj Vysočina 1. 2. 2006 Jiří Palkovský Petržílkova 23, Praha 5 tel. +420 251 610 285 fax:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ZÁLOHOVÁNÍ DAT V DATABÁZI Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Základní myšlenka: snaha o zpracování dat paralelně. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem. Řešení: data

Více

Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře

Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře Externí pevný disk www.verbatim-europe.com Proč právě společnost Verbatim? Společnost Verbatim nabízí ucelené řešení pro všechny vaše potřeby. Od optických médií a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Ukládání a archivace dat

Ukládání a archivace dat Ukládání a archivace dat vzniklých digitalizací v Digitálním archivu SOA v Třeboni Základní cíle projektu Vytvořit systém, který bude zaštiťovat postupy spojené s digitalizací archivních materiálů vytváření

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Mnoho dodavatelů řeší HD IP kamerový systém nekompletně s použitím produktů třetích stran. IP kamerový systém ENDURA společnosti Schneider

Více

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace:

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace: BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Diskové paměti nové pojmy a technologie

Diskové paměti nové pojmy a technologie Diskové paměti nové pojmy a technologie 1 Diskové paměti nové pojmy SMART - Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology - technologie pro analýzu kondice pevných disků a jejich monitorování. PFA

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_10 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Magneto-optický disk (3) Optické disky

Magneto-optický disk (3) Optické disky Optické disky Čtení z optického disku je prováděno laserovým paprskem, který dopadá na médium a odráží se od něj. Následně jsou snímány jeho vlastnosti (např.intenzita,stáčení roviny polarizováného světla)

Více

QNAP TS-409 a QNAP TS-409 Pro. Jak použít funkci Online RAID Capacity Expansion a RAID Level Migration

QNAP TS-409 a QNAP TS-409 Pro. Jak použít funkci Online RAID Capacity Expansion a RAID Level Migration QNAP TS-409 a QNAP TS-409 Pro Jak použít funkci Online RAID Capacity Expansion a RAID Level Migration [1] Úskalí současných firem Jedním největších problémů, kterým dnešní firmy čelí je výběr a správné

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Obsah. Úschova dat v síti čtvrtletní práce. Jméno: Michal Tydrych Třída: 4.B Datum: 10.10.2009

Obsah. Úschova dat v síti čtvrtletní práce. Jméno: Michal Tydrych Třída: 4.B Datum: 10.10.2009 Úschova dat v síti čtvrtletní práce Jméno: Michal Tydrych Třída: 4.B Datum: 10.10.2009 Obsah Úschova dat v síti 1 Úvod 4 1 SAN (Storage Area Network) 5 1.1 Typy sítí 5 1.1.1 Fibre Channel 5 1.2 Fugování

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 7 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

Dlouhodobá archivace digitálních dat

Dlouhodobá archivace digitálních dat Dlouhodobá archivace digitálních dat Walter Schorge Brno 18.10.2011 Praha 25.10.2011 O čem budeme hovořit Zdroje dat v muzejní práci Živá data, zálohování a archivace Média pro uchovávání dat typy, výhody

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY Petr Luzar I/IT3 2006/2007 Základní princip činnosti mechaniky Jak funguje optická mechanika se dá popsat v několika málo krocích. První krok je, že laser (laserová dioda) vyzařuje

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Datová úložiště Množství počítačem zpracovávaných dat, jejich uložení, zálohování a archivace vyžaduje potřebu jejich uložení. Data jsou ukládána do úložišť, aby byla zachována po určitou dobu. Tato doba

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci.

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci. Mgr. Monika Johaníková Ochrana & Bezpečnost 2013, ročník II., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Stanovení strategie řízení kontinuity činností Anotace Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

WD Blue pro vysokou spolehlivost při každodenní práci.

WD Blue pro vysokou spolehlivost při každodenní práci. Úložná řešení WD Váš digitální život je jedinečný. Proto společnost WD nabízí celou řadu interních pevných disků. Tato šikovná příručka vám pomůže najít dokonalý disk podle toho, kde a jak ho chcete používat.

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Kruhová topologie v bezdrátových sítích. Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb

Kruhová topologie v bezdrátových sítích. Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb Kruhová topologie v bezdrátových sítích Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb Služby náročné na dostupnost internetu On-line hry Obchodování na finančních trzích VoIP telefonování Video přenosy On-line rádia

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

DigiDepot: JPEG 2000 jako ukládací formát

DigiDepot: JPEG 2000 jako ukládací formát DigiDepot: JPEG 2000 jako ukládací formát Implementace JPEG 2000 jako ukládacího formátu v datovém úložišti DigiDepot - zkušenosti a výsledky Ing. Martin Hankovec, Státní oblastní archiv v Třeboni martin.hankovec@ceskearchivy.cz

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

Konsolidace zálohování a archivace dat

Konsolidace zálohování a archivace dat České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Závěrečná zpráva projektu 493/2013/1 Konsolidace zálohování a archivace dat Řešitel: Jan Kubr Spoluřešitel:

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran Paměťová média Jiří Beran 14. srpna 2006 Paměťová média - 1 - Jiří Beran 1 Úvod Co si intuitivně představit pod pojmem paměťová média? Jsou to např. CD, DVD, diskety, flash paměti a podobná zařízení, určená

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš Datová úložiště v MetaCentru a okolí David Antoš Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat větší data? úložiště v okolí

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

DOKUMENTACE A MANUÁLY

DOKUMENTACE A MANUÁLY Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, 190 00 Praha 9 DOKUMENTACE A MANUÁLY - elektronické dokumenty - archivace dokumentů - dokumentace k software + CASE systémy - další druhy dokumentace (manuály,

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Důvod zavedení RAID: reakce na zvyšující se rychlost procesoru. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem.

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

SSD akcelerátor v PCIe slotu. Až 25 SSD/SAS/NL-SAS disků na jeden server

SSD akcelerátor v PCIe slotu. Až 25 SSD/SAS/NL-SAS disků na jeden server AC Privátní Cloud Popis funkcí 1. Základní stavební jednotka - x86 server Základní stavební jednotkou systému jsou 2U x86 servery, které slouží zároveň pro ukládání dat (storage cluster) i jako HW vrstva

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Architektura vnějších pamětí

Architektura vnějších pamětí Architektura vnějších pamětí Standardizace rozhraní, SAN-NAS, RAID a jiní, X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek Obsah přednášky Rozhraní diskových jednotek. ST 506/412, IDE/ATA, PATA, SATA. SCSI vývoj rozhraní,

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více