Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Drábek Návrh a realizace řešení zálohování dat ve firmě HP Exstream Bakalářská práce 2010

2 Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Návrh a realizace řešení zálohování dat ve firmě HP Exstream jsem vypracoval samostatně. Zdroje, z kterých jsem při psaní této práce čerpal, uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Jan Drábek

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Davidovi Klimánkovi, Ph.D., vedoucímu mé bakalářské práce, za jeho cenné rady a podnětné připomínky. Také bych chtěl poděkovat mým rodičům a všem blízkým, kteří mě po celou dobu studia plně podporovali.

4

5 OBSAH ÚVOD...9 I TEORETICKÁ ČÁST POJEM ZÁLOHOVÁNÍ OBECNĚ VÝZNAM ZÁLOHOVÁNÍ ASPEKTY ZÁLOHOVÁNÍ DŮVODY ZÁLOHOVÁNÍ PŘEDMĚT ZÁLOHOVÁNÍ KDY ZÁLOHOVAT KDO PROVÁDÍ ZÁLOHU JAKÝ HARDWARE POUŽIJEME CD A DVD BLU-RAY A HD-DVD UDO A PDD FLASH DISKY LOKÁLNÍ PEVNÉ DISKY EXTERNÍ / SÍŤOVÉ DISKY PÁSKOVÉ MECHANIKY SOFTWARE PRO ZÁLOHOVÁNÍ KDE JSOU ZÁLOHY ULOŽENY DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ ZÁKLADNÍ ARCHITEKTURY SYSTÉMŮ METODY ZÁLOHOVÁNÍ ZÁLOHOVACÍ STRATEGIE DLOUHODOBÉ ZÁLOHOVÁNÍ I PRAKTICKÁ ČÁST PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HP EXSTREAM ANALÝZA PROSTŘEDÍ FIRMY HP EXSTREAM ANALÝZA HARDWAROVÉHO VYBAVENÍ ANALÝZA SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ

6 6.2 ANALÝZA POTŘEB ZÁLOHOVÁNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ ZÁLOHOVÁNÍ DAT ZÁLOHOVÁNÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ OBNOVENÍ ZÁLOHY REALIZACE NAVRHNUTÉHO ŘEŠENÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ:

7 ANOTACE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zálohování. V teoretické části vysvětluji důvody, kvůli kterým je nutné data zálohovat a význam zálohování. Dále popisuji jaká data je potřeba zálohovat, jaký hardware a software můžeme použít a kdy bychom měli zálohovat. Představuji také metody, používané k zálohování, datová úložiště a přístupy k zálohování. Praktická část mé práce je věnována návrhu a realizaci řešení zálohování a obnovy dat ve společnosti HP Exstream. 7

8 ANNOTATION This bachelor work deals with the questions of backup. In the theoretical part I explain the reasons and the meaning of backup. Further I describe which data have to be backed up, what kind of hardware and software is allowed to use and last but not least when the backup should be made. I also represent backup methods, data storages and the various approaches to backup questions. My practical part is devoted to a concrete solution. I present the proposal and the realization of data backup and recovery in the company HP Exstream. 8

9 ÚVOD Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou zálohování dat a jejich obnovy. Cílem této bakalářské práce je návrh optimálního procesu zálohování a obnovy dat ve společnosti HP Exstream. Pro splnění vytyčeného cíle jsem stanovil tyto dílčí úkoly: vysvětlit termín zálohování a jeho význam, definovat, jaká data chceme zálohovat a kdy zálohovat, vybrat vhodná datová úložiště a zálohovací software, vysvětlit zálohovací metody a přístupy, představit politiku zálohování, v praktické části práce navrhnout a realizovat řešení zálohování a obnovy dat ve společnosti HP Exstream. Zálohování a obnova dat přestavují velice rozsáhlou oblast, ve které se používá spousta technologií a přístupů. Lidská společnost a informace byly od pradávna nedílnou součástí. Bez informací by se člověk jistě nikam nedostal, obzvlášť ne do současné etapy vývoje. Je paradoxní, že od doby dávno minulé, kdy jsme trpěli nedostatkem informací, jsme se posunuli do období, kdy nás informace z celého světa doslova zaplavují. Informace začínají být tím nejcennějším aktivem. Počítače se staly součástí našich životů a jejich smyslem je zpracovávat data. Ta potřebují ke své existenci. Mezi námi je ale bohužel stále spousta uživatelů, kteří si neuvědomují cenu vlastních dat a nepřipouští si možnost, že by o svá data mohli přijít. Nezabývají se otázkou bezpečného zpracování, uložení a ochranou dat před ztrátou nebo zničením. Nejhorší však je, že tento způsob uvažování je rozšířený i v řadě menších firem. Ale právě pro ně může mít ztráta dat nepředstavitelně katastrofické následky. Mnohdy je v sázce i existence takové společnosti. 9

10 Povědomí o zálohování vlastních dat se ale postupně rozšiřuje jak mezi firmami a institucemi, tak i mezi domácími uživateli počítačů. Často je k tomu dohnala právě vlastní zkušenost se ztrátou cenných dat. O důležitosti zálohování svědčí i neustále rostoucí nabídka hardwarových zařízení a softwarových nástrojů určených speciálně pro tyto účely. Zálohování dat je základním prostředkem ochrany dat. Přináší jistotu, že při havárii o svá data nepřijdeme a budeme schopni je kdykoli obnovit. Potřeby uživatelů se liší, proto existuje velké množství metod pro zálohování. Volba správného technického vybavení i strategie není jednoduchá a záleží na objemu zálohovaných dat, na rychlosti, s jakou je požadována jejich obnova i na riziku, které při ztrátě dat hrozí. Jsou situace, ve kterých stačí jednoduché zálohování. Naopak v jiné, na první pohled velmi podobné situaci, je zapotřebí rozsáhlý zálohovací systém. Další otázkou je úschova záložních médií. Při zálohování je nutné rozlišovat nejen techniku zálohování, ale zohlednit i to, jaká data se zálohují. 10

11 I TEORETICKÁ ČÁST 11

12 1 POJEM ZÁLOHOVÁNÍ OBECNĚ V oblasti informačních technologií se zálohou nebo procesem zálohování rozumí pořizování kopií dat. Tyto kopie se vytváří za účelem obnovení původních dat v případě, kdy nastane nějaká nenadálá událost, při které bychom o data mohli přijít. Při vytváření kopií se musí dbát také na způsob, jakým se kopie provádí. Vždy musíme kopírovat data takovým způsobem, abychom je byli schopni obnovit do jejich původní podoby. Dodatečné kopie jsou typicky pojmenovány zálohy. Užitečnost záloh Zálohy jsou užitečné především ve dvou případech. Prvním případem je již zmiňovaná situace, kdy chceme obnovit data, o která jsme přišli při nějaké katastrofě (tzv. disaster recovery). Druhým případem je situace, kdy chceme obnovit pouze malý počet souborů poté, co byly omylem odstraněny nebo poškozeny. Tyto menší ztráty dat jsou také velmi časté. Ze statistických průzkumů vyplynulo, že 66 % uživatelů internetu již utrpělo ve svém životě podobnou ztrátu dat.[2] Systém zálohování Vzhledem k tomu, že záložní systém musí obsahovat alespoň jednu kopii všech dat, které stojí za záchranu, jsou požadavky na záložní prostor vysoké. U velkých firem je zorganizování úložného prostoru a řízení zálohování velice složitý proces. Pro představu složitosti celého systému a stanovení jasné struktury pro zálohování dat lze využít modelu datového úložiště. V moderní počítačové éře existuje mnoho různých typů zařízení pro ukládání dat, které jsou užitečné pro vytváření záloh. Existuje také mnoho způsobů, jak mohou být tato zařízení nastavena a uspořádána. Především se dbá na to, aby zajišťovaly nepřetržité zálohování, bezpečné uložení a přenosnost dat.[23] Proces zálohování Než jsou data odeslána do svého úložiště, jsou vybrána, extrahována a utříděna. Bylo vyvinuto mnoho různých technik pro optimalizaci procesu zálohování. Mezi ně patří mimo jiné optimalizace pro nakládání s otevřenými soubory a s živými zdroji dat, stejně 12

13 tak i komprese, šifrování, a de-duplikace. Mnoho organizací i jednotlivých uživatelů se snaží mít jistotu, že proces funguje tak, jak se očekávalo a zabývá se popisováním, měřením a kontrolou techniky. Je velice důležité znát veškerá omezení, která mohou při zálohování nastat. V neposlední řadě musíme vzít na vědomí všechny lidské faktory, podílející se na každém zálohovacím procesu.[26] 2 VÝZNAM ZÁLOHOVÁNÍ Všechny firmy jsou v dnešním světě svědky rapidního a neutuchajícího nárůstu objemu dat, která drží. Důsledkem internetu, u nebo stále složitějšího a náročnějšího aplikačního softwaru je masivní nárůst objemu dat všude kolem nás. Společnost IDC (International Data Corporation) provedla v říjnu roku 2002 konzervativní odhad nárůstu dat ve výši přibližně 80 % ročně. Data jsou stále více uznávána jako součást nemovitého majetku společnosti a ztráta těchto dat by mohla zapříčinit vážné poškození jakékoli organizace. Ztráta dat může být velmi nákladná, zejména pro malé a středně velké organizace, kde rozdíl mezi přežitím a bankrotem závisí na schopnosti zotavit se z katastrofy.[25] Přinejmenším, kritické ztráty dat budou mít finanční dopad na podniky všech velikostí. V prvních šesti měsících roku 2001 ztratily americké firmy více než 8 miliard dolarů v důsledku počítačových virů. Finanční dopad na společnost je kombinací ztráty podnikání, nízké produktivity, právních akcí a nákladů na opětovné vytvoření dat. V roce 2002 studie společnosti Ontrack, která poskytuje služby obnovení dat, ukázaly, že náklady na vytvoření 20 MB ztracených dat mohou být dosti značné:[31] Datový typ Čas potřebný k vytvoření 20MB ztracených dat Náklady Prodej a marketing 19 dní $ Účetnictví 21 dní $ Inženýrství 42 dní $ V nejhorším případě může mít kritická ztráta dat za následek kolaps podnikání. Studie ukázaly, že 80 % společností bez dobře koncipované ochrany údajů a záložní strategie ukončí podnikatelské činnosti do dvou let od ztráty dat. Často se stává, že i když se společnost postihnutá takovou ztrátou dat dokáže se situací vyrovnat a udrží se na trhu, je natolik snížena důvěryhodnost firmy, že se od ní klienti či zákazníci odvracejí. Narušení 13

14 klíčových, primárních nebo podpůrných operací společnosti může způsobit krizi v jakémkoliv podnikání. Nemusí to být takové katastrofické selhání, jako v případě svržené bomby, ale následky budou kritické. Leckdy stačí, když dojde k výpadku jediného oddělení. Například toho, které zpracovává záznamy o pacientech, nebo mzdového oddělení. Všechna počítačová data jsou v nebezpečí hrozby virového napadení nebo poškození. Dokonce i s nejspolehlivějším zařízením a v nejbezpečnějším operačním prostředí je vždy možnost, že se něco pokazí. Typickými příklady problémů mohou být fyzická selhání pevných disků, zhroucení operačního systému, špatná rozhodnutí lidské obsluhy, důsledky činnosti škodlivého počítačového viru nebo i vlivy přírodních živlů, jako jsou požár, povodeň či zásah blesku. Průzkum společnosti Ontrack v roce 2002 změřil nejčastější příčiny ztráty dat:[25] Poškození hardware 44 % Živelná pohroma 3 % Počítačový virus 7 % Poškození software 14 % Lidská chyba 32 % Pro většinu lidí představuje zálohování dat složité a zbytečné zdržování, jež je dobré pro složité firemní či bankovní systémy. Neuvědomují si, že s pronikáním počítačů do našeho 14

15 života se stále více stupňuje závislost nejen na nich, ale zejména na datech. V případě firem a organizací mají data nezpochybnitelně větší hodnotu než samotné počítačové vybavení. 3 ASPEKTY ZÁLOHOVÁNÍ Při řešení problematiky zálohování dat musíme vzít v potaz celou řadu aspektů. Na jejich základě si položíme otázky, na které bychom si měli umět odpovědět. 3.1 DŮVODY ZÁLOHOVÁNÍ Které důvody nás přivedli k myšlence, že bychom měli naše data zálohovat? Proč se začít zabývat zálohou dat? Podstata celé problematiky zálohování dat se skrývá v této otázce. Odpověď na ni je ale stejně jednoduchá jako otázka samotná: Existuje totiž reálné nebezpečí, že o tyto data přijdeme. Osobní zodpovědnost V dnešní době čím dál tím více zaměstnanců nejrůznějších firem využívá počítače. Ty velmi usnadňují a zrychlují naši práci, bohužel s sebou ale přinášejí také určitá rizika. A ne každý si tyto rizika uvědomuje. Denně ukládáme do počítače nejrůznější data, která potřebujeme ke své práci. Mnohdy to jsou data, která ve finále nepoužíváme jenom my, ale i ostatní zaměstnanci. V tomto případě jsme také zodpovědní za to, že jsou tato data patřičně zabezpečena proti ztrátě. Nemůžeme dovolit, aby ztráta takových dat ohrozila výsledky celých týmů, nebo dokonce zapříčinila kolaps celého informačního systému.[1] Zabezpečení dat proti ztrátě však není jenom otázkou malých či velkých společností. Každý uživatel, který ukládá jakákoli data do svého počítače, o ně nechce určitě přijít. Ať už jde o naší práci, projekty, hudbu, fotky nebo video. O data můžeme přijít a může i nemusí to být naše vina. Musíme se však postarat o to, abychom byli v případě, kdy k takové ztrátě dat dojde, ovlivněni touto událostí co nejmenší mírou.[1] I když se nám 15

16 může leckdy na první pohled zdát, že na svém osobním počítači nemáme žádná důležitá data, budeme zajisté více postrádat naše neopakovatelné snímky dětí a rodiny, než fotoaparát, který na rozdíl od těchto fotografií, ztrácí časem svou hodnotu. 3.2 PŘEDMĚT ZÁLOHOVÁNÍ Jaká data tedy chceme zálohovat? Pokaždé, než se pustíme do zálohování, musíme mít jasno, jaká data chceme zálohovat. Ze své praxe vím, že bychom měli zálohovat všechna data, která jsme sami vytvořili. Termín data představuje široký pojem a zahrnuje v sobě položky, jako jsou například dokumenty textového editoru, tabulky tabulkového editoru, obrázky, prezentace, aplikace nebo databáze. Nechceme zálohovat vše Mezi všemi daty, která máme v našem systému uložena, se vyskytují jistě i taková data, která lze snadno nahradit z externího disku, kompaktního disku nebo ze sítě. Měli bychom si uvědomit, která to jsou. Tyto data můžeme z našeho procesu zálohování vynechat. Důvod je prostý. Důležitým faktorem pro zálohování i obnovu dat je čas. V naprosté většině společností je doba pro zálohování omezena. Data nemohou být používána a zálohována současně. Žádný systém nepovolí kopírovat data, se kterými někdo pracuje. Zpravidla se tak zálohy provádí mimo pracovní dobu. Doba obnovy dat ze záložních systémů, jako jsou například páskové knihovny, také nebývá nejrychlejší. Rychlejší je obnovit data z externího či kompaktního disku nebo ze sítě. Výhodou je také, že obnova dat z nějakého přenosného média a z pásky může probíhat současně. Proto bychom si měli vybrat pouze důležitá a nenahraditelná data, která zálohujeme. Data, která můžeme získat jiným způsobem, než obnovou z naší zálohy, nebudeme zbytečně zálohovat a plýtvat záložní kapacitou.[16] Důležitá data Dále se musíme podívat, kde se data, která chceme zálohovat, nacházejí. Důležitá data se mohou nacházet jak na serveru, tak na jednotlivých stanicích uživatelů. Jestliže se data 16

17 nacházejí na uživatelské stanici, je nutné určit, zda budeme muset zálohovat celou stanici, nebo jenom vybrané adresáře. Ve většině případů stačí zálohovat pouze domovské adresáře. Data uložená v těchto adresářích pravděpodobně nebudeme schopni znovu vytvořit. Naproti tomu operační systém a aplikace uživatele můžeme obvykle obnovit z jiných zdrojů než ze zálohy. Velice výhodné je, když jsou domovské adresáře na každé pracovní stanici uloženy na stejném místě. Konfigurace záložních serverů je poté mnohem snazší a rychlejší. Další variantou je umístění domovských adresářů uživatelů pouze na serveru. Docílíme tak toho, že uživatelské stanice budou mít nainstalovány pouze operační systém a některé aplikace. Tím nám odpadá potřeba zálohovat všechny uživatelské stanice, protože jsme je schopni kdykoli obnovit z přenosných médií, nebo po síti. V případě, že se ale rozhodneme pouze pro zálohování domovských adresářů, musíme zdokumentovat všechny aplikace v systému a určit, kam tyto aplikace ukládají důležitá data. Tento proces může být v některých případech dosti dlouhý, ale určitě se nám vyplatí. Pokud si tedy nejsme jisti, kam které aplikace ukládají data, je nutné věnovat tomuto procesu čas a pozornost.[3] Záložní klienti Musíme si také udělat představu o množství dat, která budeme chtít zálohovat. Začneme tím, že si spočítáme, kolik máme v našem systému záložních klientů. Záložními klienty se rozumí každá pracovní stanice a server určený k zálohování. Jsou to tedy systémy obsahující důležitá data, která jsou nereprodukovatelná jinými prostředky. Pokud se v našem systému důležitá data nenacházejí na pracovních stanicích, zužuje se náš počet záložních klientů pouze na servery. Jestliže nejsme schopni tyto klienty spočítat, vytvoříme alespoň odborný odhad. Celkový počet záložních klientů bychom pro účely plánování měli navýšit přibližně o 10 až 25 %. Je totiž možné, že nám objem dat během doby našeho plánování vzroste. Jelikož v podnicích jen zřídka kdy dochází ke snižování množství dat, nemusíme se bát reálný počet záložních klientů navýšit až o 25 %. Tito klienti nám poskytnou prostor v záložní kapacitě pro budoucí růst našeho systému.[10] Objem dat 17

18 Nyní, když známe počet záložních klientů, můžeme určit množství dat určených k zálohování. Množství všech dat v našem systému lze spočítat na základě detailního průzkumu všech záložních klientů. Tato metoda je ovšem vhodná jenom v malých podnicích. Ve středně velkých a velkých společnostech určíme množství všech dat určit odhadem. Vytvoříme ho tak, že prohlédneme určitý vzorek našich záložních klientů. Na základě prohlédnutého vzorku vypočítáme průměrné množství dat a to vynásobíme počtem záložních klientů stejného typu. Například můžeme prohlédnout 10 pracovních stanic a spočítat, že průměrné množství dat určených k zálohování je 2 GB. V případě, že náš systém čítá šedesát pracovních stanic, bude náš odhad pro zálohování pracovních stanic 120 GB.[3] 3.3 KDY ZÁLOHOVAT Úspěšnost a efektivita našeho zálohování závisí na vhodně zvolených periodách záloh. Existuje několik typů záloh. Tyto typy se liší velikostí konečných záloh a v čase potřebném pro vytvoření i obnovu zálohy. Můžeme je rozdělit do tří základních kategorií: úplné, inkrementální a diferenciální zálohování. Obvykle se volí perioda úplné zálohy v rozmezí týdne a měsíce. Inkrementální (přírůstkové) a diferenciální (rozdílové) zálohy by se měli vytvářet každý den. Jednotlivé typy podrobněji popíši v kapitole pět metody zálohování. Abychom náš rozvrh záloh vhodně sestavili, je potřeba znát druh dat, která chceme zálohovat a rychlost, s jakou se tato data proměňují.[2] 3.4 KDO PROVÁDÍ ZÁLOHU Proces zálohování dat musí vždy obsluhovat nějaká osoba. V případě domácnosti je to samotný uživatel. V malých podnicích to mohou být rovněž všichni uživatelé počítačů. Ve středně velkých a velkých podnicích se pro tento proces určí zodpovědná osoba, jako je IT administrátor nebo dokonce celý operační tým. V domácnosti tedy zodpovídá za uložení dat sám uživatel. V podnicích, kde je za zálohování zodpovědná konkrétní osoba 18

19 nebo operační tým, by ale povinnost osobních záloh neměla být z uživatelů úplně sňata. Ti by měli pravidelně ukládat svá data na předem domluvená a jasně stanovená místa, ze kterých budou následně zálohována. Této povinnosti by mohli být uživatelé zproštěni v případě, že by ponechávali své pracovní stanice připojené do sítě a spuštěné celou noc. Přes noc by se tak mohla provést automatická záloha všech dat z těchto záložních klientů. Toto řešení je ale značně neekonomické. S povinností provádět své osobní zálohy by měli být uživatelé seznámeni tak, aby chápali její důležitost a význam. Tato povinnost může být ještě stvrzena legislativním předpisem. V něm bude jasně formulováno, která data se mají ukládat, jak často a kam. Úložištěm pro vybraná data by měl být zálohovaný síťový disk. V případě dostačující kapacity záložního prostoru můžeme uživatelům nabídnout i omezený prostor pro jejich soukromá data a přispět tak ke zlepšení jejich pracovního komfortu.[10] Spolupráce týmů V prostředí velkých systémů, kdy máme pro obsluhu zálohování speciálně určen operační personál, je nutné zajistit spolupráci tohoto týmu s týmem určeným pro správu systému. Je velice důležité, aby mezi sebou oba týmy komunikovaly během každé fáze zálohování. Operační personál je zodpovědný za každodenní zálohy a správní personál zase zodpovídá za chod všech svěřených počítačů. Když nastane situace, ve které je třeba obnovit systém po zhroucení pevného disku, je správce závislý na správném provedení zálohování. Jestliže operační personál nezajistí úspěšnost zálohování, ovlivní tato chyba i možnost správce provést požadovanou obnovu.[3] 19

20 3.5 JAKÝ HARDWARE POUŽIJEME Veškerá data, která zálohujeme, se ukládají na záložní média. Těch je v dnešní době několik typů a bylo by dobré si tyto média představit CD A DVD Jako první medium vhodné pro zálohování uvádím CD (Compact Disc) a DVD (Digital Video Disc / Digital Versatile Disc) nosiče z kategorie optických disků, protože se jedná o finančně nejdostupnější hardware. Díky své nízké ceně, ale zároveň také nízké rychlosti zápisu, jsou tyto nosiče vhodné především pro domácnosti a malé podniky. CD je optický disk určený pro ukládání digitálních dat. Data jsou ukládána ve stopách na jedné dlouhé spirále začínající ve středu media. Tato spirála se postupně rozvíjí až k okraji disku. Délka celé spirály je zhruba 6 km a hustota dat v ní uložených je konstantní. Pro čtení se používá laserové světlo s vlnovou délkou 785 nm. Nejběžnější kapacita CD je 700 MB, přičemž výrobci uvádí maximální datovou kapacitu až 870 MB (dle typu uložených dat).[33] U DVD se data ukládají pod povrch do jedné nebo dvou vrstev opět ve stopě tvaru spirály. Pro čtení dat se používá laserové světlo s vlnovou délkou 660 nm. Kratší vlnová délka je jeden z důvodů jejich vyšší kapacity. Příčný odstup stop je rovněž menší 0,74 μm oproti 1,6 μm u CD. Kapacita závisí na počtu vrstev a stop. Minimální kapacita představuje 4,7 GB. To odpovídá jednovrstvému zápisu na jednu stranu disku. Nejvyšší kapacita může být v případě dvouvrstvého zápisu na obě strany disku 17,1 GB.[34] Rychlost zápisu je u CD 8 MB/s a u DVD 22 MB/s. Přístupová doba činí u obou médií 120 ms. Zapisovatelné disky CD a DVD jsou vhodné pouze pro nestrukturované jednorázové zálohování nebo archivaci. Média CD-RW a DVD-RW umožnily opakovaný zápis na jedno médium a staly se tak použitelné i pro periodické zálohy. Další technologický pokrok přinesl DVD-RAM umožňující práci se soubory způsobem, na 20

21 jaký jsme zvyklí z pevných disků. Rychlost zápisu u DVD-RAM se pohybuje od 2 do 7 MB/s podle formátu média a přístupová doba je 180 ms. Bohužel ani jedno z těchto médií není vhodné pro dlouhodobé zálohování nebo archivaci dat. Životnost těchto médií není jednoznačně dána. I když výrobci uvádí životnost okolo sto let, existuje mnoho faktorů, které tuto dobu výrazně snižují a toto odvážné tvrzení se tak stává pouze laciným reklamním tahákem. Každé použití média zkracuje jeho životnost, stejně tak jako vystavení prachu, kouři, slunečnímu světlu atd. Největší vliv na stárnutí má zejména způsob zacházení s médiem při přehrávání dat. Nejde tak tedy o bezpečné a sofistikované médium pro zálohování dat. CD a DVD bych doporučil pouze jako doplňující záložní média, pro menší objemy dat.[33, 34, 37] BLU-RAY A HD-DVD Blu-ray je optický disk třetí generace sloužící k ukládání digitálních dat. Data se ukládají také ve stopě tvaru spirály, jako tomu bylo u CD a DVD, ale 0,1 mm pod povrch disku. Příčný odstup stop je 0,35 μm. Pro čtení disků Blu-ray se používá laserové světlo s vlnovou délkou 405 nm. Díky modrofialové barvě tohoto světla dostal disk jméno Bluray. Varianta s minimální záznamovou kapacitou dat je 25 GB. Jde o jednovrstvý zápis. Dvouvrstvý zápis nabízí kapacitu 50 GB a maximální kapacita Blu-ray může být až 80 GB. V tomto případě se jedná o oboustranný dvouvrstvý zápis. Díky umístění záznamu 0,1 mm pod povrch je možné vyrobit hybridní disk s DVD i Blu-ray záznamem na jedné straně disku. Čtecí zařízení pro disky Blu-ray jsou vyvíjeny s ohledem na kompatibilitu s CD a DVD. Rychlost zápisu pro Blu-ray je 18 MB/s a přístupová doba činí 180 ms.[35] HD-DVD je konkurenční formát vyvíjený firmou Toshiba, který je rovněž založený na modrofialovém laseru. Jeho kapacita se pohybuje od 15 GB až po 45 GB u starších typů HD DVD. V případě 45 GB disku jde ale o třívrstvý zápis. Nověji vyráběná HD DVD mají kapacitu od 17 GB (jednovrstvý zápis) po 51 GB (třívrstvý zápis). Rychlost zápisu je 16 MB/s a přístupová doba činí u HD DVD 180 ms. V roce 2008 bylo ale oznámeno ukončení dalšího vývoje. Životnost těchto médií je podobná jako u CD a DVD a také 21

22 platí, že každé jejich použití tuto dobu zkracuje. Opět bych je doporučil pouze jako doplňující záložní média.[36] UDO A PDD Ultra Density Optical (UDO) a Professional Disc for Data (PDD) jsou optické disky určené pro zálohování a archivaci dat, které se na rozdíl od Blu-ray a HD-DVD již dlouho používají v profesionální sféře. Obě zmíněné technologie využívají pro čtení i zápis laserové světlo s vlnovou délkou 405 nm. Všechna média jsou uzavřena a chráněna v standardizovaném cartridge obalu. Protože se jedná o bezkontaktní práci s vlastním médiem, které je chráněno v cartridge, data čtením či zápisem nedegradují, média jsou odolná vůči změnám teplot či vlhkosti a díky plné optice není záznam ovlivnitelný ani působením magnetického pole. Obrázek 1 UDO a PDD [42, 43] Životnost UDO média se ve standardních podmínkách archivace v kancelářském prostředí uvádí více než padesát let. Díky zaměření na profesionální komunity jsou na jeho provoz vyšší nároky, a proto bylo použito kvalitnějších médií a komponent pro mechaniky, což je samozřejmě patrné i na konečné ceně produktu. Co se týče kapacity, 22

23 první generace UDO nabízí až 30 GB, PDD 23 GB. Druhá generace UDO 60 GB a PDD 50 GB a v třetí generaci UDO a PDD disků se pomyslná miska vah převažuje také ve prospěch UDO se 120 GB, zatímco PDD nabídne 100 GB. Jelikož se jedná o méně známé typy médií zaměřené na profesionální použití, uvedu zde také přenosové rychlosti. Rychlost čtení má UDO 8 MB/s a zápisu 4 MB/s. U PDD se tyto hodnoty pohybují na 11 MB/s při čtení a 4,5 MB/s při zápisu. Přístupová doba je 27 ms u UDO, zatímco 110 ms u PDD. Díky zmíněné vyšší životnosti médií je možné tyto disky použít pro dlouhodobější zálohování či archivaci. Ovšem díky vyšší ceně se tyto média prosadí spíše ve větších společnostech.[38, 39] TABULKA POROVNÁNÍ OPTICKÝCH MÉDIÍ: Médium Průměrná přítupová doba (ms) Maximální kapacita (GB) Rychlost zápisu (MB/s) Životnost (roky) CD * DVD * DVD- RAM * BLU-RAY * HD-DVD * UDO PDD * Životnost v optimálním prostředí. Díky velké náchylnosti na vnější vlivy nelze životnost stanovit v kancelářském prostředí FLASH DISKY Solid State neboli USB Flash Disk je ideálním datovým úložištěm pro soukromé domácí zálohy. Jedná se o plnohodnotný disk s možností opakovaného zápisu i přepisu jednotlivých souborů. Rychlost zápisu u Flash disků je až 20 MB/s a přístupová doba činí 23

24 pouhých 0,6 ms. Tyto disky jsou však primárně určeny pro přenos dat. Nebezpečí pro tato zařízení jsou skryta v blízkosti silných elektromagnetických polí a při připojování a odpojování PC. Hrozí zde také větší možnost mechanického zničení. Data mohou být také velice rychle smazána lidskou chybou nebo chybou v softwaru. Rozšíření do profesionálních zálohovacích řešení zatím brání relativně malé kapacity a nízké přenosové rychlosti. [40] LOKÁLNÍ PEVNÉ DISKY Pevné disky poskytují největší komfort pro potřeby zálohování. Jsou také snadno dostupné a jejich ceny stále klesají. Zároveň přicházejí na trh disky nové s rostoucí kapacitou. Rychlost zálohy či obnovy dat z pevného disku je bezkonkurenčně nejlepší. Data se ukládají na tzv. plotny. Plotny běžných pevných disků dosahují rychlosti až otáček za minutu. Přístupová doba u těchto disků je 7 8 ms. Starší disky používaly komunikační rozhraní ATA známé též jako IDE, které dosahovalo maximální přenosové rychlosti 130 MB/s při použití standardu UltraATA-133. V současné době se převážně používají pouze dva standardy disků. SATA/150, který má přenosovou rychlost dat 150 MB/s anebo SATA/300 s přenosovou rychlostí 300 MB/s. Bohužel pevné disky jsou velmi jemná (a stále složitější) mechanická zařízení vybavená miniaturní elektronikou, která pracuje rychlostí tisíců otáček za minutu. Nemůže být divu, že mohou selhat častěji než jiná zařízení. Ztrátě dat z důvodu mechanického selhání můžeme předejít zapojením více disků do pole RAID (viz kapitola Metody zálohování) a rozdělením dat. Lokálně umístěný disk je náchylný na některé formy bezpečnostních incidentů, nejhorším řešením je záloha na stejný disk, kde máme data uložena. Nepatrně lepším řešením se jeví statické umístění disku na jiný počítač.[24] EXTERNÍ / SÍŤOVÉ DISKY Disk umístěný na jiném počítači, nebo externí disk je oproti lokálnímu disku dobrou volbou. Disky určené pro síťové ukládání dat jsou také odlišné od běžně používaných 24

25 disků v osobních počítačích. Oproti nim jsou takové disky mnohem rychlejší a z důvodu použití kvalitnějších technologií a komunikačních rozhraní také spolehlivější a mají větší životnost. Jsou rovněž vhodné pro nepřetržitý 24 hodinový provoz. Tyto aspekty se ale odrážejí na jejich ceně. Plotny těchto disků dosahují rychlosti otáček za minutu. Díky vyšším otáčkám mají oproti běžným diskům také vyšší přístupovou rychlost a to 3 4 ms. Díky použitým komunikačním rozhraním SCSI, SAS a FC jsou tyto disky vhodné zejména pro serverové použití. Dávají nám totiž možnost zapojit více disků zároveň. Rychlost přenosu dat se pohybuje od 300 MB/s do 600 MB/s. Bohužel umístění dat na externí nebo síťový disk stále neřeší ztráty dat způsobené přírodními katastrofami nebo krádeží. Uvedeným hrozbám můžeme předejít uložením dat na vzdálený síťový disk. Zálohovaná data tak budou uložena mimo lokalitu originálních dat. V tomto případě musíme zajistit bezpečné šifrování. Nevýhodou bude ale nižší přenosová rychlost a s tím spojené pomalé obnovení dat. V případě pevných disků je z důvodu rychlejší zálohy a obnovy dat lepší ukládat data na lokální síťový disk a současně je šifrovat a ukládat na vzdálené úložiště. Obrázek 2 Externí disky [44] 25

26 3.5.7 PÁSKOVÉ MECHANIKY Tato zařízení používají magnetooptickou technologii pro zaznamenávání dat na kazetu. Kazeta má v sobě pásku, jakožto magnetický nosič dat. Tyto pásky jsou v současné době stále velice hojně používány a zapisování dat na ně pomocí páskových mechanik je velice oblíbené. To je dáno především jejich cenou, snadným zaváděním, možností jednoduše fyzicky uchovávat pásky, nízkými provozními náklady a automatizací výměny pomocí robotických páskových mechanik. I když je tato technologie již dosti zastaralá, od doby, kdy byla poprvé použita, navrhují odborníci neustále rychlejší a spolehlivější páskové jednotky a stejně tak magnetické pásky s větší kapacitou a delší životností. Stejně jako celý počítačový průmysl se i tato technologie neustále zlepšuje. Díky své dlouhé životnosti nejsou magnetické pásky vhodné pouze pro zálohování, ale i pro archivaci dat. Bezpečné uložení dat na pásce podporuje také technologie WORM, která nám umožňuje nastavit pro jednotlivé pásky ochranu dat proti přepisu či samotnému smazání. Co se týče přístupu k uloženým datům, zaostávají tyto mechaniky za pevnými disky. Data jsou zde ukládána sekvenčně. To znamená, že pokud chceme z pásky obnovit konkrétní soubor, musíme počkat, než se páska přetočí na místo, kde je soubor zapsán. Tato přístupová metoda není nejrychlejší. V praxi se ale se zálohou na konkrétní místo na pásce setkáme jen zřídka. Většinou zálohujeme předem definovaný objem dat, mechanika načítá jednotlivé kazety a zapisuje na ně od začátku pásky. Nedochází tak k prodlevě při převíjení pásky na konkrétní segment. Přenosová rychlost dat je již srovnatelná s pevnými disky, záleží na konkrétní pásce.[3] Formáty magnetických pásek Formátů magnetických pásek existuje v dnešní době celá řada a rozboru těchto formátů by mohla být věnována další takováto práce. Proto jenom stručně shrnu možnosti dnešních formátů. Jedny z nejpoužívanějších formátů pásek jsou LTO, SDLT, AIT, které se používají v malých a středních podnicích. Důvodem je jejich velká kapacita a nižší pořizovací cena obslužných mechanik přibližně Kč až Kč. Tyto pásky nabízejí kapacitu od 300 GB do 1600 GB na jednu kazetu. Přenosová rychlost dat je od 26

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Zálohovací a archivační systémy

Zálohovací a archivační systémy Zálohovací a archivační systémy Zálohování dat Zajišťuje ochranu proti Ztrátě dat díky hardwarové poruše Ztrátě dat díky uživatelské blbosti Poškození dat v důsledku různých úprav systému Výpadku části

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

Zálohování a archivace dat

Zálohování a archivace dat Zálohování a archivace dat Pavel Pohořelský 1. Zálohování dat jako součást bezpečnosti informačních systémů V současné době existuje mnoho produktů nabízených pro zálohování dat. Výrobci těchto produktů

Více

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu.

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu. OZD 2. ledna 2013 1 Paměti Hierarchie: Registry Cache (nejsou viditelné) Primární pamět (RAM) Pamět druhé úrovně (Disky, trvalá úložiště), pomalá Pamět třetí úrovně (CD, pásky) 1.1 Paměti druhé úrovně

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Zálohování v Linuxu: která možnost je ta správná?

Zálohování v Linuxu: která možnost je ta správná? Petr Krčmář Zálohování v Linuxu: která možnost je ta správná? 4. listopadu 2012 LinuxAlt, Brno Moudro na úvod Lidé se dělí na ty, kteří zálohují a na ty, kteří o svá data ještě nepřišli. a ještě jedno

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Prezentace pro Kraj Vysočina 1. 2. 2006 Jiří Palkovský Petržílkova 23, Praha 5 tel. +420 251 610 285 fax:

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš Datová úložiště v MetaCentru a okolí David Antoš Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat větší data? úložiště v okolí

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

SSD akcelerátor v PCIe slotu. Až 25 SSD/SAS/NL-SAS disků na jeden server

SSD akcelerátor v PCIe slotu. Až 25 SSD/SAS/NL-SAS disků na jeden server AC Privátní Cloud Popis funkcí 1. Základní stavební jednotka - x86 server Základní stavební jednotkou systému jsou 2U x86 servery, které slouží zároveň pro ukládání dat (storage cluster) i jako HW vrstva

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Co by měl každý malý podnik vědět o úložišti typu cloud

Co by měl každý malý podnik vědět o úložišti typu cloud Co by měl každý malý podnik vědět o úložišti typu cloud Stručné shrnutí Stále více manažerů malých a středních podniků (SMB) vážně přemýšlí o strategii ochrany svých dat a jejich uložení. Vědí, že jejich

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

QNAP TS-409 a QNAP TS-409 Pro. Jak použít funkci Online RAID Capacity Expansion a RAID Level Migration

QNAP TS-409 a QNAP TS-409 Pro. Jak použít funkci Online RAID Capacity Expansion a RAID Level Migration QNAP TS-409 a QNAP TS-409 Pro Jak použít funkci Online RAID Capacity Expansion a RAID Level Migration [1] Úskalí současných firem Jedním největších problémů, kterým dnešní firmy čelí je výběr a správné

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB Záznamová média Informační systémy 2 Záznamová média Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB 14.5.2014 1 Záznamová média Stručný vývoj 14.5.2014

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY J IŽ 13 LET ZASTUPUJEME NA Č ESKÉM TRHU FIRMU STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, P.O.Box 43, 190 21 Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255, e-mail:

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 1 Ukládání videa Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 Datová média Magnetická média Elektronická média Optická média Technologické

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu

obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu Efektivní zálohování a obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu Miroslav Novotný Setkání informatiků a správc vců NIS Svratka 16.6. 2011 Zálohování vs. archivace Cíl zálohování: zachovat kontinuitu

Více

Zálohování pro začátečníky. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar

Zálohování pro začátečníky. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Zálohování pro začátečníky Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Osnova Definice pojmu Požadavky na zálohování Co zálohovat Kam zálohovat vsuvka o šifrování Zálohovací produkty

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran Paměťová média Jiří Beran 14. srpna 2006 Paměťová média - 1 - Jiří Beran 1 Úvod Co si intuitivně představit pod pojmem paměťová média? Jsou to např. CD, DVD, diskety, flash paměti a podobná zařízení, určená

Více

Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management

Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management Přednáška pro ISE 2. května 2014 Marek Rychlý (a Ivana Burgetová) Obsah Storage Management SAN, NAS, RAID Primární, sekundární, off-line

Více

CESNET - Datová úložiště

CESNET - Datová úložiště Seminář 2011 CESNET - Datová úložiště Jiří Horký (jiri.horky@cesnet.cz) Lehce dostupné a redundantní datové úložiště distribuovaného charakteru pro akademickou a vědecko-výzkumnou komunitu Tři geograficky

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě). Rozdělení celkové kapacity disků mezi několik diskových jednotek. Princip Důvody:. Zvýšení rychlosti. Paralelní práce většího počtu diskových jednotek.. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Ondřej Blaha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader Co představuje síť Storage Area Network Storage area network (zkratka SAN) je dedikovaná

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

HP Store Once. Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat

HP Store Once. Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat HP Store Once Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Klíčové

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Zálohování a obnova dat nehomogenních sítí

Zálohování a obnova dat nehomogenních sítí Zálohování a obnova dat nehomogenních sítí Backup and Data Recovery in Heterogenous Network David Kozubík Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2008 4 ABSTRAKT Práce se

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Informační systém pro správu sbírek idemus Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Projekt vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus si

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ Daniel Smutek 1), Ludvík Tesař 2) 1) 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha 2) Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Přehled Software Symantec Backup Exec 12 poskytuje efektivní a snadno spravovatelnou optimalizovanou ochranu dat zálohováním a obnovením v prostředích

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více