Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Aplikovaná informatika Autor: Ing. Milan Hála, Vytvořeno v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/31075 Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu Soukromé vysoké školy ekonomických studií Copyright 2011, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Materiál je možné libovolně používat a šířit, není povoleno ho pozměňovat. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o., Lindnerova 575/1, Praha 8-Libeň tel.: , , web: facebook: e-portál: elearning.svses.cz Kurz včetně interaktivních aktivit, které nemohly být v tomto dokumentu zveřejněny, u nás můžete absolvovat v rámci celoživotního vzdělávání. Kurzem Vás bude provázet učitel. Nabízíme spolupráci při tvorbě Vašich e-learningových kurzů.

2 Aplikovaná informatika 4. semestr předmětu Ing. Milan Hála Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha Úvodní slovo pro studenta Kurz Aplikovaná informatika 4. semestr studia je určen studentům čtvrtého semestru kombinovaného studia ve studijním programu Ochrana a bezpečnost organizace, obor Bezpečnostní management. Určitě ale pomůže i ostatním studentům, kteří pociťují rizika ohrožující elektronickou komunikaci a chtějí jim účinně čelit. Obsah tohoto semestru je složen ze dvou samostatných částí práce s daty (jejich mazání, obnova či zálohování) a bezpečnost bezdrátové komunikace. Obě tato témata navazují na dosud zvládnutý obsah minulého semestru a doplňují ho o nové poznatky. Na účastníky kurzu na rozdíl od předchozího semestru jsou již kladeny jisté nároky. Již nestačí jen uživatelské znalosti obsluhy počítače. Nezbytnou znalostí je dobrá znalost práce se souborovým systémem MS Windows a soubory v něm uloženými. Ve druhé části, zabývající se ochranou bezdrátové komunikace, jsou navíc kladeny požadavky na znalost alespoň základních pojmů z této oblasti např. Bluetooth či WiFi. Výhodou pak bude i praktická, alespoň uživatelská, zkušenost v práci s nimi. Určit čas potřebný pro studium v tomto kurzu je snadné jde o jeden semestr (čtvrtý semestr předmětu Aplikovaná informatika). K prostudování tohoto kurzu (domácí přípravu) by podle mého 1

3 odhadu mělo stačit přibližně 17 hodin (pochopitelně i s časem potřebným pro řešení úkolů a cvičení). Určit ale čas potřebný ke studiu asi nejde. Lze říci, že potřeba studia v tomto oboru nikdy nekončí. Rizika stále zesilují a schopnosti útočníků se zlepšují. Chcete-li svůj počítač chránit, sledování nových bezpečnostních trendů se nevyhnete nikdy. Cíle: Po prostudování kurzu budete znát metody likvidace a obnovy dat, základní principy bezdrátových komunikací a jejich ochrany, budete schopni účinně chránit svá data, zvládnout jejich zálohování a obnovu, bezpečně mazat data určená k likvidaci, obnovit data smazaná omylem, zabezpečit svá bezdrátová komunikační zařízení před jednoduchými útoky. 2

4 Obsah 1 Úvod Vznik kurzu Jak v kurzu studovat Nepřehlédněte!! Doporučená a další literatura Potřebné programy (a soubory) pro tento kurz Tisknutelná podoba kurzu Mazání a obnova ztracených dat Úvodní úvaha autora Mazání a smazání dat Programy na bezpečné mazání Obnova smazaných dat Cvičení Obnova dat prakticky Zálohování a obnova dat Teoretické základy Plánování zálohování Technologie zálohování Média pro zálohování dat Nepovinný článek - RAID Zálohování a obnova prostředky Windows Použití programu WinRAR Paragon Drive Backup Odkazy na Internetu Bezdrátové Wi-Fi sítě Úvod do technologie Wi-Fi Wi-Fi sítě - topologie a zařízení Bezpečnost Wi-Fi Skrytí SSID Autentizace a šifrování WEP, WPA Filtrace MAC adres Závěrečné shrnutí

5 6 Bluetooth Technologické základy a možnosti bluetooth Bluetooth a jeho rizika Cvičení Bluetooth v praxi Závěr Slovo závěrem Zadání úkolů Kapitola 4: Zálohování dat Kapitola 5: Jaké zabezpečení WiFi sítě je správné? Kapitola 7: Seminární práce Diskuse ke kapitolám Kapitola 3: Lze bezpečně mazat data Kapitola 6: Bluetooth v praxi

6 1 Úvod V této úvodní kapitole si připomeneme, jak v kurzu studovat, a rovněž zjistíte, zač je toho loket. Tedy přesněji, zač bude zápočet. Cíle: Cílem této úvodní kapitoly je obecné seznámení s kurzem. 1.1 Vznik kurzu Každé lidské dílo má i svého autora a jeho vznik je nějak financován. Nejinak je to i s tímto kurzem. Cíle: Vědět, kdo je autorem tohoto kurzu a na koho se obracet v případě nejasností. Tento kurz byl vytvořen na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu Soukromé vysoké školy ekonomických studií, který získal podporu z Operačního programu Praha Adaptabilita. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hl. města Prahy. Projekt byl realizován od listopadu 2008 do dubna Autorem celého kurzu je Ing. Milan Hála, odborný asistent Katedry matematiky a informačních technologií na SVŠES. Kurz testovali tester odborník Mgr. Jarmila Helmanová a student Lukáš Čihák. Obrázky a animace, u kterých není uveden zdroj, vytvořil autor a jeho děti Lucie, Markéta a Jakub. Na technickém zpracování se kromě autora podílela pracovnice Katedry matematiky a informačních technologií SVŠES Mgr. Jarmila Helmanová. Kurz oponovala PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. z Ústavu celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Všem výše jmenovaným děkuji za spolupráci a podnětné návrhy a připomínky. Ing. Milan Hála (autor kurzu) Copyright 2009, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné kopírování, zapůjčování, použití nebo další distribuce jsou zakázány. 5

7 1.2 Jak v kurzu studovat Tento kurz je vytvořen pro to, abyste v něm mohli studovat. A o tom, jak v něm studovat, pojednává tento článek. Cíle: Seznámit se s dalšími informacemi o práci v tomto kurzu. V tomto kurzu najdete různé studijní materiály: Studijní materiály Studijní článek Najdete v něm výklad, čas od času i obrázky a příklady. Autotest Autotest je další typ aktivity, se kterou se budete setkávat. Pomocí něj si můžete ověřit, jak jste probíraná témata pochopili. Autotest je okamžitě vyhodnocen a vy víte, jak jste dopadli. Po jeho ukončení je třeba chvilinku počkat a neklepat na tlačítko Pokračovat, aby systém zobrazil správné odpovědi. Autotest můžete opakovat tolikrát, kolikrát se vám zachce. Úkol Pomocí úkolu odevzdáte tutorovi řešení, která jsou podmínkou úspěšného absolvování kurzu. Úkoly tutor bodově a slovně ohodnotí. Test Test je podobný autotestu, rozdíl je v tom, že se nedozvíte správné odpovědi, pouze bodový zisk. Úspěšné absolvování testu je podmínkou absolvování kurzu. Fórum (diskuse) Fórum je klasické diskusní fórum. S tím jste se jistě již na internetu setkali. Zvláštní postavení má fórum Novinky, v němž vás bude tutor informovat o aktualitách v kurzu. U každé aktivity (článku, testu,...) naleznete úvodní slovo, cíle, časovou náročnost a bodové hodnocení. Úvodní slovo V úvodním slově najdete krátkou informaci o tom, co Vás čeká. Cíle V cílech hledejte informaci, čeho máte při studiu či plnění dané aktivity dosáhnout. Po jejím splnění byste měli zkontrolovat, zda jste cíle dosáhli. 6

8 Časová náročnost Čas, který je uveden u jednotlivých aktivit, berte prosím jako orientační. Každý z nás má jiné pracovní tempo, každému z nás vyhovuje jiný typ činností. Může se tedy stát, že na některé aktivity budete potřebovat méně času, než je uvedeno, na jiné více. Bodové hodnocení U některých prvků je uveden minimální a maximální počet bodů. Minimální počet představuje dolní hranici bodů, které byste měli získat. Maximální počet získáte, pokud úkol splníte zcela. Body za jednotlivé aktivity se sčítají. Jak studovat? Jednotlivé kapitoly a studijní články v tomto kurzu na sebe navazují, mnohá cvičení vyžadují znalosti předchozích kapitol a studijních článků. Úkoly je třeba plnit v daném pořadí, protože některé na sebe navazují. Pokud se dostanete do úzkých (a to se nám může stát každému), obraťte se na spolužáky či tutora. Hlavně si věřte, určitě vše zvládnete. Jak kurz absolvovat Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba splnit několik podmínek. 1. Aktivně se zúčastnit se všech diskusí (fór). 2. Odevzdat všechny úkoly. 3. Vyzkoušet si autotesty. 4. Absolvovat všechny testy. 5. Získat dostatečný počet bodů (100 ze 195 možných). Tutor kurzu Tutor je ten, který vás bude kurzem provádět, radit vám v případě problému a samozřejmě vás také hodnotit. Kdo to bude: Budu to já (to je informace, co?). To jsem vám moc nepomohl. Prozradím vám to. Ing. Milan Hála, kvestor a vedoucí oddělení ICT na SVŠES. Pár informací o mé osobě: Po Střední průmyslové škole elektrotechnické v Ječné ulici jsem ukončil Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze v oboru Telekomunikační technika (specializace obvodový návrh telekomunikačních zařízení). Po krátkém (a povinném) působení v naší lidové armádě jsem začal učit programování a mikroprocesorovou techniku. V současné době se specializuji na bezpečnost informačních systémů a programování v jazycích PHP a SQL. Kde mne najdete? Nejjednodušeji ve škole, ve druhém patře, v kanceláři č. 29. Na dveřích mám napsáno kvestor a většinou tam od rána do večera sedím a buším do počítače. Lepší je kontaktovat mne přes Moodle, telefonem , nebo em na adrese 7

9 Přestože trávím většinu času ve škole, je rozumné se před případnou konzultací em dohodnout. 1.3 Nepřehlédněte!! Důležitá informace o komunikaci mezi tutorem a studentem. Cíle: Nepřehlédnout zprávu od tutora. Automaticky otevíraná okna Ke vzájemné komunikaci budeme používat zprávy posílané systémem LMS Moodle. Aby systém fungoval, je nutné, abyste ve svém prohlížeči povolili automatické otevírání oken z našeho e-learningového portálu (http://elearning.svses.cz). Diskuse U jednotlivých diskusí si můžete nastavit, aby Vám příspěvky byly posílány na . Nic Vám pak neunikne. Ve svém profilu na e-portálu jste si uvedli ovou adresu. Prosím, zajistěte, aby zde byla uvedena funkční adresa a aby schránka nebyla plná. Jinak do ní zprávy doručovat nepůjde. 1.4 Doporučená a další literatura V tomto kurzu nemůže být všechno. Mnoho dalších informací můžete najít v odborné literatuře. A na některé knihy jsou odkazy v tomto článku. Cíle: Seznámit se s vhodnou doplňkovou literaturou. V tomto kurzu se dozvíte základní informace týkající se bezpečnosti informačních systémů i samotných počítačů. Neobsahuje všechny dostupné informace, to samozřejmě není možné. Další informace musíte hledat v odborných knihách, časopisech a na internetu. Hledat můžete například v knihách a časopisech uvedených v tomto článku. Knihy 1. BARKEN, L. Jak zabezpečit bezdrátovou síť Wi-Fi. Brno : Computer Press, ISBN BITTO. O. Jak zabezpečit domácí a malou síť Windows XP. Brno, Computer Press, ISBN

10 3. DOSEDĚL, T. 21 základních pravidel počítačové bezpečnosti. Brno : Computer Press, ISBN DOSEDĚL, T. Počítačová bezpečnost. Brno : Computer Press, ISBN DOSTÁLEK. L. a kol. Velký průvodce protokoly TCP/IP: Bezpečnost, 2. aktualizované vydání. Praha : Computer Press, ISBN X 6. HUSBEY, H. S. Zranitelný kód. Brno : Computer Press, ISBN KOVACICH, G. Průvodce bezpečnostního pracovníka informačních systémů. Praha : UNIS, ISBN LANCE, J. Phishing bez záhad. Praha : Grada Publishing, ISBN LOCKHART, A. Bezpečnost sítí na maximum. Brno : Computer Press, ISBN PROISE, Ch. - MANDIA, K. Počítačový útok Detekce, obrana a okamžitá náprava. Brno : Computer Press, ISBN NORTHCUTT, S. Bezpečnost počítačových sítí - Kompletní průvodce návrhem, implementací a údržbou zabezpečené sítě. Brno, Computer Press, ISBN POŽÁR, J. Informační bezpečnost. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., ISBN PŘIBYL, J. Informační bezpečnost a utajování zpráv. Praha : Vydavatelství ČVUT, ISBN STREBE, M. - PERKINS, Ch. Firewally a proxy-servery. Brno : Computer Press, ISBN THOMAS, M. T. Zabezpečení počítačových sítí. Brno : Computer Press, ISBN WOLFE, P., SCOTT, Ch., ERWIN, M. W. Antispam : metody, nástroje a utility pro ochranu před spamem. Brno : Computer Press, ISBN Časopisy 1. Click. Vydavatelství Softwarové noviny, spol. s r. o. ISSN CHIP. Vogel Burda Communications, s. r. o. ISSN Computer. Computer Press. ISSN Computerworld. Vydavatelství IDG Czech, a.s. ISSN Extra PC. Extra Publishing, s. r. o. ISSN PC WORLD. Vydavatelství IDG, a. s., ISSN PC WORLD Security. Vydavatelství IDG, a. s., ISSN X 9

11 1.5 Potřebné programy (a soubory) pro tento kurz V průběhu studia tohoto kurzu narazíte na popis několika programů, nebo dokonce na jejich použití. Abyste je nemuseli shánět, jsou shromážděny v této kapitole. Cíle: Tento článek si neklade jiný cíl než ulehčit Vám práci a cenu za objem přenesených dat na internetu, při jejich hledání. Programy (a soubory), o kterých budeme hovořit Mazání a obnova dat Eraser AbsoluteShield File Shreder SystemUp Undelete Zálohování Paragon drive backup 9.0 WinRAR 10

12 2 Tisknutelná podoba kurzu Obsahuje texty kurzu ve formátu PDF. 3 Mazání a obnova ztracených dat Pozdě bycha honiti nebo Plakat nad rozlitým mlékem. To jsou úsloví, která se ozývají v situacích, kdy nám počítačový virus, ruce našeho potomka či náš vlastní omyl zničí mnohadenní práci. Nebo naopak, kdy se naše citlivá data objeví v rukách konkurence nebo na internetu. Aby se to nestalo nám, musíme vědět jak data zachraňovat, a naopak jak je bezpečně likvidovat. Těmto dvěma činnostem se budeme věnovat v této kapitole. Cíle: Vědět, jak data bezpečně mazat a jak omylem smazaná data zachránit. Rovněž bude jistě dobré vědět, jak k těmto činnostem využít programy dostupné na internetu. 3.1 Úvodní úvaha autora Považujte tento text za vstup do dané problematiky, jako zamyšlení autora nad rozlitým mlékem. Cíle: Seznámit se s duševním rozpoložením autora nad ztrátou dat. Úvodní úvaha Všichni (a myslím, že opravdu všichni) vytváříme data. Ať již jde o textové dokumenty, přehršel fotografií či megabajty videí. A všichni ta data potřebujeme. Ztráta některých by nás třeba jen mrzela, ale ztrátu jiných bychom možná nepřežili. Nebo my možná ano, ale naše drahé polovičky ne. Protože ztráta fotografií z rodinné dovolené (na které se do té doby nikdo ani nepodíval) je strašlivá. Riziko ztráty elektronických dat je totiž mnohem vyšší než ztráta informací v papírové podobě. I ty mají samozřejmě mnoho nepřátel oheň, vodu, myši, drtičku papíru,... Ale mají jednu nezanedbatelnou výhodu většinou si je nezničíme omylem. A také jejich likvidace většinou trvá mnohem delší dobu než likvidace dat elektronických. Kdo z nás (a já skutečně ano) si u počítače neposadil na klín zvídavé děcko, které několika doteky prstíčku dokázalo to, co my bychom nedokázali snad nikdy nenávratné smazání rozepsaného dopisu či excelovské tabulky. Mnoho souborů si zničíme sami ať už překlepnutím při mazání, nebo tím, že smažeme soubor, o kterém se domníváme, že je to soubor úplně jiný. A pak pozdě bycha honiti. Může ale nastat i opačná situace potřebujeme smazat nějaký soubor a potřebujeme ho smazat tak, aby ho už nikdy nikdo a za žádných okolností nemohl vidět či přečíst. Prostě zamaskovat stopy své práce naprosto důkladně a jednoznačně. Třeba jen proto, že svůj starý počítač prodáváme a nemáme žádný zájem, aby naše romantické fotografie posléze kolovaly na internetu. 11

13 Takže se objevují dvě situace: smazali jsme si nějaký soubor a potřebujeme ho obnovit, potřebujeme smazat nějaký soubor a nechceme, aby ho bylo možno obnovit. A obě potřebují znalosti jak, eventuálně i čím. A v této kapitole se na obě popsané situace zaměříme. Zakončeme tento článek optimisticky jak můžeme přijít o data? Technická závada mechanické poškození pevného disku poškození elektroniky pevného disku výpadek napájení Živelná katastrofa požár povodeň zemětřesení Sabotáž krádež dat modifikace dat záměrná likvidace dat Lidská chyba omyl při mazání dat zásah malého potomka Škodlivý kód likvidace dat virem či červem Odpočinek Po tomto velmi málo optimistickém začátku si v klidu sedněte, dejte si kafe (nebo něco tvrdšího ;-))))))) ) a připravte se na další studijní články. 12

14 3.2 Mazání a smazání dat Data potřebujeme mazat. Někdy proto, že už nejsou aktuální, jindy proto, že už je nechceme. Bohužel je mažeme i tehdy, když nechceme. A pak jsme velmi, velmi smutní (někteří spíš rozzuření). V tomto článku si povíme něco o mazání dat obyčejném i o tzv. bezpečném mazání. Cíle: Zopakovat si, jak mazat data, a naučit se, jak je mazat bezpečně tak, aby nešly obnovit. Klíčová slova: CD; DVD; FAT; kombinace kláves; koš (Windows); NTFS; operační systém; paměťová karta; pevný disk; soubor; správce souborů; tabulka umístění souborů; USB paměť, USB disk Mazání (a smazání) dat Začněme tím nejjednodušším způsobem, jak mazat data v operačním systému Windows. Použijeme nějaký správce souborů, takový, který máme rádi (Průzkumník Windows, Windows Commander či Altap Salamander). Označme soubor (soubory), které chceme smazat, a klepněme na klávesu Delete (Del). Soubory zmizí a jsou pryč. Stejná situace nastane, pokud označené soubory přesuneme pomocí myši (se stisknutým levým tlačítkem) na ikonu "koše", která je zpravidla zobrazená na ploše. Obrázek Ikony pro plný a prázdný koš Druhá věta popisuje, co se stane se souborem, který tímto způsobem smažeme. Soubor není zničen, je pouze přesunut do onoho výše zmiňovaného koše. Ten můžeme chápat jako složku, do které je soubor pouze přesunut. Takto smazaný (přesunutý) soubor je možné stejně snadno obnovit. Stačí poklepat na ikonu koše a v zobrazeném seznamu smazaných souborů po zobrazení místní nabídky (klepnutím pravého tlačítka myši) klepnutím na příkaz Obnovit soubor obnovit. Soubor je obnoven v původním adresáři a je vyhráno. 13

15 Obrázek Obnovení souborů z koše Nechceme-li, aby se soubor přesunul do koše a byl trvale smazán, použijeme ke smazání kombinaci kláves Shift+Delete. Ale pokud se poté podíváme do koše, soubor tam nenajdeme. Ale co když si mazání rozmyslíme? Pak jsme smutní, že jsme o data skutečně přišli. A přitom jsme si je smazali vlastně omylem. Takže je to nespravedlivé a ošklivé a... Ale zatím není vše ztraceno. Data smazaná z disku se sice jeví jako smazaná, ale zdaleka tomu tak není. Smazána je pouze informace o tom, kde jsou na disku data uložena (informace je uložena v tabulce umístění souborů FAT, FAT32, NTSC). Dokud nebudou přepsána jinými daty, lze je obnovit. K obnovení souborů potřebujeme některý ze speciálních programů, kterých je takřka nepřeberné množství a spousta z nich je zdarma. Nyní se o ně zajímat nebudeme, to si necháme do příštího článku. Opakování Zkuste si nejprve vytvořit nějaký soubor (třeba klepnutím pravým tlačítkem a výběrem Nový textový soubor z místní nabídky). A poté ho smažte použitím klávesy Delete. A hned si ho obnovte z koše. Je to tak snadné. Bezpečné mazání dat Dosud jsme si popisovali situaci, kdy jde data obnovit (snadněji či hůře). V příštím článku zjistíme, že obnova nebývá příliš složitá. Ale co když potřebujeme zajistit, aby se data nedala snadno obnovit. A pokud možno, raději vůbec ne. Mazání dat je věda, které se věnují týmy jak ve sféře firemní, tak i akademické. My tak daleko nepůjdeme, ale přesto se na to mazání trochu podíváme. 14

16 Jak již bylo řečeno před malou chvilkou, běžné mazání buď soubor přesune někam do koše, nebo smaže informace o umístění souborů v souborové tabulce (FAT,...). Data přitom vždy zůstávají zachována na paměťovém médiu (pevném disku, disketě, paměťové kartě,...). A dokud nejsou fyzicky přepsána jinými daty, lze je pomocí specializovaného software obnovit. Nepřehlédněte Pevný disk či disketu s takto smazanými daty není rozumné vyhazovat např. do popelnice, kde je může někdo objevit data lze snadno obnovit. Nenechme se náhodným odborně zdatným nálezcem vydírat nebo nenabízejme naše firemní tajemství konkurenci Není možné dokonce ani odhadnout, po jak dlouhé době data z disku ještě obnovit. Operační systém se nás nebude ptát, kdy uvolněný sektor opět použije a který nechá ještě několik minut (dnů či týdnů) na pokoji. Jen tak mimochodem si připomeňme, že jsme v minulém semestru data šifrovali i smazaná šifrovaná data lze obnovit, ale pro útočníka nejsou srozumitelná (pokud si ale neobnoví i šifrovací klíč). Absolutní jistotu, že data nepůjdou obnovit, budeme mít jen v případě, že paměťové médium fyzicky zničíme, že ten magnetický kotouček uvnitř obalu diskety rozstříháme nůžkami nebo spálíme v kamnech. Nebo na magnetické médium použijeme profesionální zařízení pro odmagnetování (degaussing). Cédéčko či dévédéčko můžeme zapéct v mikrovlnné troubě nebo okrášlit rašplí či pilníkem. I tady úspěch samozřejmě zajistí kamna. Co nám nebude vadit u použitého CD či DVD nám může vadit u pevného disku či paměťové karty. Přece jen fyzická likvidace definitivně zničí ne zcela levné médium. A kdo má kupovat další, že? Proto raději zkusíme nějakou možnost s využitím software. Jak už víme, mazání nestačí. Nepomůže ani formátování. I data ze zformátovaného disku lze zachránit. Ale pořád si jen nestěžujme a hledejme alespoň částečně účinné řešení. Nejrozšířenější a zároveň velmi spolehlivou metodou je přepisování. Veškeré dostupné místo přepíšeme jinými náhodnými daty, nejlépe opakovaně. Čím více opakování, tím spolehlivější likvidace. U velkých disků se ale připravme na několik dní likvidace. A nezapomeňme, že při použití některých zálohovacích mechanismů (např. RAID) mohou být takto zničená data rekonstruována z jiných míst. K zapamatování Nezkoušejte přepisovat soubory sami, dá to moc práce. Použijte raději nějaký program. Programů pro bezpečné mazání souborů je značné množství. Pokud se podíváte po internetu, jistě je najdete. Zde máte několik odkazů na servery, na kterých lze programy získat:

17 Vybrat konkrétní program je velmi těžké. Ale já jsem se rozhodnout musel, a proto jsem se rozhodl. Ukážeme si použití dvou programů: Eraser (http://www.heidi.ie/eraser) a AbsoluteShield File Shreder (http://www.sys-shield.com/fileshredder.htm). Ale až v příštím článku. Opakování č. 2 Zkuste si nejprve vytvořit nějaký soubor (třeba klepnutím pravým tlačítkem a výběrem Nový textový soubor z místní nabídky). A poté ho smažte použitím klávesy Shift+Delete. A hned si ho obnovte z koše. Že by to nešlo? 3.3 Programy na bezpečné mazání Rozhodli jsme se data zničit, pojďme se podívat, jak na to. Cíle: Seznámit se s programy na bezpečné mazání dat. Klíčová slova: bezpečné mazání; soubor Pro ukázku jsem si vybral dva programy Eraser a AbsoluteShield File Shreder. Oba jsou Vám k dispozici ve studijním článku Potřebné programy. Popisovat jejich instalaci je pro Vás, zkušené informatiky, zbytečné, proto začněme hned s použitím. Eraser Po nainstalování programu se odkaz na něj objeví v místní nabídce (po klepnutí pravým tlačítkem myši) vybraného souboru. Pokud si danou volbu zvolíme (nečekaně levým tlačítkem myši), zobrazí se výzva k potvrzení naší volby. Volby Yes a No jsou patrně jasné (Ano a Ne), klepněme proto na tlačítko Options... Zobrazí se možnost výběru technologie likvidace souboru. Obrázek Odkaz na program v místní nabídce 16

18 Obrázek Potvrzení smazání souboru Obrázek Nastavení metody mazání Vybereme si požadovanou kvalitu likvidace (zjednodušeně platí, že čím více průchodů Passes, tím lépe) a potvrdíme klepnutím na OK. Pokud bychom klepli na tlačítko New..., můžeme si nadefinovat vlastní metodu likvidace. To ale neuděláme, nám stačí některá z přednastavených (třeba ta 35průchodová). Po klepnutí na OK se vrátíme do potvrzovací nabídky a klepnutím na Yes soubor definitivně smažeme. Po ukončení mazání nám ještě program oznámí, jak mazal (kolik, jak dlouho...) a jsme hotovi. Soubor je téměř neobnovitelně smazán. 17

19 AbsoluteShield File Shreder Obrázek Sumarizace výsledků Druhým programem, který si zde ukážeme, je program AbsoluteShield File Shreder. Jde o jednoduchou utilitku, která se také po instalaci integruje do místní nabídky. Obrázek Volání programu z místní nabídky Zopakujme si nejprve vybereme soubor, klepneme na něj pravým tlačítkem, z místní nabídky levým tlačítkem vybereme AbsoluteShield File Shredder. Stejně jako u minulého programu se objeví dotaz na potvrzení volby (nezapomínejte, že jde o neobnovitelné smazání). 18

20 Obrázek Potvrzení smazání souboru Po potvrzení klepnutím na Ano je soubor dokonale smazán. Pokud klepneme na Ne, dostaneme se do ovládacího panelu, kde si můžeme vybrat další soubory či složky ke smazání (File), volbou Action můžeme buď likvidaci zahájit (Start Shredding), nebo nastavit kvalitu mazání (Shredding Method). Při volbě kvality mazání opět platí, že čím více průchodů, tím kvalitnější likvidace. Obrázek Nastavení parametrů mazání Nepřehlédněte Před použitím podobných programů si vše pečlivě rozmyslete. Takto mazané soubory jsou pro běžného uživatele skutečně neobnovitelné. Možná to dokáže v americkém filmu nějaký ten tajný agent, to nám ale opravdu moc nepomůže. 19

21 Opakování Opět se budu opakovat. Nejprve si vytvořte nějaký soubor (třeba klepnutím pravým tlačítkem a výběrem Nový textový soubor z místní nabídky). A poté ho smažte některým programem na bezpečné mazání. A zkuste ho obnovit z koše. Že by to opět nešlo? 3.4 Obnova smazaných dat Pokud jsme data bezpečně smazali, už je obnovit nedokážeme. Ale pokud byla smazána omylem (třeba použitím kombinace SHIFT+Delete, nebo za přičinění některého z méně schopných červů či virů), je velká pravděpodobnost jejich úspěšné obnovy. A jak na to, se dozvíte v tomto článku. Cíle: Seznámit se s programem na obnovu smazaných dat. Klíčová slova: koš (Windows); pevný disk; soubor; USB paměť, USB disk; Obnova smazaných dat Jak zachránit ztracená data? O tom, jak zachránit data smazaná stiskem klávesy Delete nebo přetažením do koše, jsme si již řekli. Nyní se podívejme na obnovu ostatních smazaných souborů (těch, co v koši nenajdeme). Jak tedy na obnovu? Snadno pomocí různých programů, připravme se ale na delší dobu obnovy. Počítejte i s několika hodinami (čím větší disk, tím delší doba). U externích médií bývá doba ještě delší. Dobu obnovy můžete ovlivnit i nastavením parametrů obnovy. To je ale velmi individuální u různých programů. Abychom dlouho neteoretizovali, ukažme si jeden z programů SystemUp Undelete Stejně jako ostatní programy, i tento najdete v článku Potřebné programy. Po spuštění nainstalovaného programu (z nabídky Start) se zobrazí uživatelské rozhraní části rozhraní vidíme všechny disky, které máme ve sledovaném počítači.. V levé 20

22 Obrázek Uživatelské rozhraní Obrázek Výběr disků k analýze Na obrázku vidíte systém s jedním pevným diskem (C:) a připojeným USB diskem (G:) spolu se základními informacemi o těchto discích. Po výběru disku, na kterém chceme obnovovat soubory, klepneme v pravé části na tlačítko Start analysis. Po několika vteřinách (minutách, hodinách,... podle velikosti disku) se zobrazí smazané soubory spolu s informací o kvalitě (Quality), se kterou půjde data obnovit. U souborů s pěti hvězdičkami je vysoká úspěšnost obnovy. 21

23 Obrázek Výsledek analýzy disku Protože program zobrazuje soubory všechny (nejen smazané), je vhodné klepnutím na tlačítko zapnout zobrazení pouze smazaných souborů. Nyní si prohlédněme levou část výsledku analýzy disku, kde na první pohled poznáme, kde hledat smazané soubory. Adresáře se smazanými soubory jsou označeny malým červeným křížkem, smazané adresáře mají název vypsán červeně. Obrázek Adresářová struktura s označením umístění smazaných souborů My se rozhodneme obnovit soubory ze smazaného adresáře bb. 22

24 Obrázek Seznam smazaných souborů Poklepeme na tento adresář a v pravé části uvidíme seznam smazaných souborů (jsou vypsány červeným fontem). Standardním způsobem (třeba myší) označíme soubory, které chceme obnovit, a klepneme na tlačítko. Obrázek Výběr souborů k obnově Systém zobrazí dialog, ve kterém si vybereme disk a adresář pro uložení obnovených souborů. Již dříve jsme si řekli, že není vhodné obnovovat soubory na stejný disk, na kterém byly smazány. Pokud tak učiníme, systém nás varuje. Obrázek Výběr disku a adresáře pro obnovu Obrázek Volba nevhodného disku Zkuste si nyní odpovědět na otázku: Proč je to nevhodné? 23

25 Odpověď Obnoveným souborem by mohlo dojít k přepsání dosud neobnovených. Vybereme si disk, adresář a potvrdíme klepnutím na OK. Soubory se začnou obnovovat, po obnovení posledního souboru nás program informuje. Soubory jsou zachráněny. Hurá!!! Obrázek Probíhající obnova souborů Nepřehlédněte Obrázek Ukončení obnovy Obnovovat soubory je jistě velmi praktické, a pokud se to podaří, i milé. Ale někdy se to nepovede (třeba když jsou soubory již přepsány jinými). Pak už pomůže jen obnova souborů ze zálohy. Ale tu musíme mít a o tom si budeme povídat v příští kapitole. 3.5 Cvičení Obnova dat prakticky Popsali jsme si metody mazání, bezpečného mazání a obnovy dat. Zkusme si to prakticky. Cíle: Vyzkoušet si mazání a obnovu dat. 24

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Počítačová podpora řízení projektu Autorka: Mgr. Jarmila Helmanová, jarmila.helmanova@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci TENTO PROJEKT

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zálohování a archivace dat v datových centrech v podnikovém prostředí Backup and archiving

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Používání počítače a správa souborů

Používání počítače a správa souborů Používání počítače a správa souborů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Začáníme... 3 Zapnutí počítače... 3 Vypnutí počítače... 4 Restart

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie

Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie (Martin Kuchař, 31.8.2005, zpráva) Tento dokument bol prevzatý zo servera http://www.svethardware.cz http://www.svethardware.cz/art_doc-66c86e2cbb1d3897c12570620044406b.html

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Kam

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDEGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY Didaktické aplikace v aplikaci MS Excel 2007 ve vyučování matematiky na 2. st. Základních škol Magisterská diplomová práce OLOMOUC

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Bezpečnostní informatika 1

Bezpečnostní informatika 1 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bezpečnostní informatika 1 skripta Ostrava, 2015 Bezpečnostní informatika 1 7. rozšířené vydání tento

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

MandrakeLinux 9.2. Instalace a jemný úvod do systému

MandrakeLinux 9.2. Instalace a jemný úvod do systému MandrakeLinux 9.2 Instalace a jemný úvod do systému MandrakeLinux 9.2: Instalace a jemný úvod do systému Napsal: Ivan Bíbr, s využitím materiálů firmy MandrakeSoft S.A.,Francie. Odborná korektura: Michal

Více

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín 01/2005 ISSN 1801-2361 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je určen k volnému šíření. Pokud

Více

Stručný průvodce systémem Windows Vista

Stručný průvodce systémem Windows Vista POMOCNÝ TEXT PRO VÝUKU VÝPOČETNÍ TECHNIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Stručný průvodce systémem Windows Vista Pomocný text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 2008 K O V A R. P A V E L @ P O S T.

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

Mandriva Linux 2008.1 CZ

Mandriva Linux 2008.1 CZ Ivan Bíbr Mandriva Linux 2008.1 CZ Instalační a uživatelská příručka Computer Press, a.s. Brno 2008 Mandriva Linux 2008.1 CZ Instalační a uživatelská příručka Ivan Bíbr Computer Press, a.s., 2008. Vydání

Více