Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Aplikovaná informatika Autor: Ing. Milan Hála, Vytvořeno v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/31075 Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu Soukromé vysoké školy ekonomických studií Copyright 2011, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Materiál je možné libovolně používat a šířit, není povoleno ho pozměňovat. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o., Lindnerova 575/1, Praha 8-Libeň tel.: , , web: facebook: e-portál: elearning.svses.cz Kurz včetně interaktivních aktivit, které nemohly být v tomto dokumentu zveřejněny, u nás můžete absolvovat v rámci celoživotního vzdělávání. Kurzem Vás bude provázet učitel. Nabízíme spolupráci při tvorbě Vašich e-learningových kurzů.

2 Aplikovaná informatika 4. semestr předmětu Ing. Milan Hála Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha Úvodní slovo pro studenta Kurz Aplikovaná informatika 4. semestr studia je určen studentům čtvrtého semestru kombinovaného studia ve studijním programu Ochrana a bezpečnost organizace, obor Bezpečnostní management. Určitě ale pomůže i ostatním studentům, kteří pociťují rizika ohrožující elektronickou komunikaci a chtějí jim účinně čelit. Obsah tohoto semestru je složen ze dvou samostatných částí práce s daty (jejich mazání, obnova či zálohování) a bezpečnost bezdrátové komunikace. Obě tato témata navazují na dosud zvládnutý obsah minulého semestru a doplňují ho o nové poznatky. Na účastníky kurzu na rozdíl od předchozího semestru jsou již kladeny jisté nároky. Již nestačí jen uživatelské znalosti obsluhy počítače. Nezbytnou znalostí je dobrá znalost práce se souborovým systémem MS Windows a soubory v něm uloženými. Ve druhé části, zabývající se ochranou bezdrátové komunikace, jsou navíc kladeny požadavky na znalost alespoň základních pojmů z této oblasti např. Bluetooth či WiFi. Výhodou pak bude i praktická, alespoň uživatelská, zkušenost v práci s nimi. Určit čas potřebný pro studium v tomto kurzu je snadné jde o jeden semestr (čtvrtý semestr předmětu Aplikovaná informatika). K prostudování tohoto kurzu (domácí přípravu) by podle mého 1

3 odhadu mělo stačit přibližně 17 hodin (pochopitelně i s časem potřebným pro řešení úkolů a cvičení). Určit ale čas potřebný ke studiu asi nejde. Lze říci, že potřeba studia v tomto oboru nikdy nekončí. Rizika stále zesilují a schopnosti útočníků se zlepšují. Chcete-li svůj počítač chránit, sledování nových bezpečnostních trendů se nevyhnete nikdy. Cíle: Po prostudování kurzu budete znát metody likvidace a obnovy dat, základní principy bezdrátových komunikací a jejich ochrany, budete schopni účinně chránit svá data, zvládnout jejich zálohování a obnovu, bezpečně mazat data určená k likvidaci, obnovit data smazaná omylem, zabezpečit svá bezdrátová komunikační zařízení před jednoduchými útoky. 2

4 Obsah 1 Úvod Vznik kurzu Jak v kurzu studovat Nepřehlédněte!! Doporučená a další literatura Potřebné programy (a soubory) pro tento kurz Tisknutelná podoba kurzu Mazání a obnova ztracených dat Úvodní úvaha autora Mazání a smazání dat Programy na bezpečné mazání Obnova smazaných dat Cvičení Obnova dat prakticky Zálohování a obnova dat Teoretické základy Plánování zálohování Technologie zálohování Média pro zálohování dat Nepovinný článek - RAID Zálohování a obnova prostředky Windows Použití programu WinRAR Paragon Drive Backup Odkazy na Internetu Bezdrátové Wi-Fi sítě Úvod do technologie Wi-Fi Wi-Fi sítě - topologie a zařízení Bezpečnost Wi-Fi Skrytí SSID Autentizace a šifrování WEP, WPA Filtrace MAC adres Závěrečné shrnutí

5 6 Bluetooth Technologické základy a možnosti bluetooth Bluetooth a jeho rizika Cvičení Bluetooth v praxi Závěr Slovo závěrem Zadání úkolů Kapitola 4: Zálohování dat Kapitola 5: Jaké zabezpečení WiFi sítě je správné? Kapitola 7: Seminární práce Diskuse ke kapitolám Kapitola 3: Lze bezpečně mazat data Kapitola 6: Bluetooth v praxi

6 1 Úvod V této úvodní kapitole si připomeneme, jak v kurzu studovat, a rovněž zjistíte, zač je toho loket. Tedy přesněji, zač bude zápočet. Cíle: Cílem této úvodní kapitoly je obecné seznámení s kurzem. 1.1 Vznik kurzu Každé lidské dílo má i svého autora a jeho vznik je nějak financován. Nejinak je to i s tímto kurzem. Cíle: Vědět, kdo je autorem tohoto kurzu a na koho se obracet v případě nejasností. Tento kurz byl vytvořen na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu Soukromé vysoké školy ekonomických studií, který získal podporu z Operačního programu Praha Adaptabilita. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hl. města Prahy. Projekt byl realizován od listopadu 2008 do dubna Autorem celého kurzu je Ing. Milan Hála, odborný asistent Katedry matematiky a informačních technologií na SVŠES. Kurz testovali tester odborník Mgr. Jarmila Helmanová a student Lukáš Čihák. Obrázky a animace, u kterých není uveden zdroj, vytvořil autor a jeho děti Lucie, Markéta a Jakub. Na technickém zpracování se kromě autora podílela pracovnice Katedry matematiky a informačních technologií SVŠES Mgr. Jarmila Helmanová. Kurz oponovala PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. z Ústavu celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Všem výše jmenovaným děkuji za spolupráci a podnětné návrhy a připomínky. Ing. Milan Hála (autor kurzu) Copyright 2009, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné kopírování, zapůjčování, použití nebo další distribuce jsou zakázány. 5

7 1.2 Jak v kurzu studovat Tento kurz je vytvořen pro to, abyste v něm mohli studovat. A o tom, jak v něm studovat, pojednává tento článek. Cíle: Seznámit se s dalšími informacemi o práci v tomto kurzu. V tomto kurzu najdete různé studijní materiály: Studijní materiály Studijní článek Najdete v něm výklad, čas od času i obrázky a příklady. Autotest Autotest je další typ aktivity, se kterou se budete setkávat. Pomocí něj si můžete ověřit, jak jste probíraná témata pochopili. Autotest je okamžitě vyhodnocen a vy víte, jak jste dopadli. Po jeho ukončení je třeba chvilinku počkat a neklepat na tlačítko Pokračovat, aby systém zobrazil správné odpovědi. Autotest můžete opakovat tolikrát, kolikrát se vám zachce. Úkol Pomocí úkolu odevzdáte tutorovi řešení, která jsou podmínkou úspěšného absolvování kurzu. Úkoly tutor bodově a slovně ohodnotí. Test Test je podobný autotestu, rozdíl je v tom, že se nedozvíte správné odpovědi, pouze bodový zisk. Úspěšné absolvování testu je podmínkou absolvování kurzu. Fórum (diskuse) Fórum je klasické diskusní fórum. S tím jste se jistě již na internetu setkali. Zvláštní postavení má fórum Novinky, v němž vás bude tutor informovat o aktualitách v kurzu. U každé aktivity (článku, testu,...) naleznete úvodní slovo, cíle, časovou náročnost a bodové hodnocení. Úvodní slovo V úvodním slově najdete krátkou informaci o tom, co Vás čeká. Cíle V cílech hledejte informaci, čeho máte při studiu či plnění dané aktivity dosáhnout. Po jejím splnění byste měli zkontrolovat, zda jste cíle dosáhli. 6

8 Časová náročnost Čas, který je uveden u jednotlivých aktivit, berte prosím jako orientační. Každý z nás má jiné pracovní tempo, každému z nás vyhovuje jiný typ činností. Může se tedy stát, že na některé aktivity budete potřebovat méně času, než je uvedeno, na jiné více. Bodové hodnocení U některých prvků je uveden minimální a maximální počet bodů. Minimální počet představuje dolní hranici bodů, které byste měli získat. Maximální počet získáte, pokud úkol splníte zcela. Body za jednotlivé aktivity se sčítají. Jak studovat? Jednotlivé kapitoly a studijní články v tomto kurzu na sebe navazují, mnohá cvičení vyžadují znalosti předchozích kapitol a studijních článků. Úkoly je třeba plnit v daném pořadí, protože některé na sebe navazují. Pokud se dostanete do úzkých (a to se nám může stát každému), obraťte se na spolužáky či tutora. Hlavně si věřte, určitě vše zvládnete. Jak kurz absolvovat Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba splnit několik podmínek. 1. Aktivně se zúčastnit se všech diskusí (fór). 2. Odevzdat všechny úkoly. 3. Vyzkoušet si autotesty. 4. Absolvovat všechny testy. 5. Získat dostatečný počet bodů (100 ze 195 možných). Tutor kurzu Tutor je ten, který vás bude kurzem provádět, radit vám v případě problému a samozřejmě vás také hodnotit. Kdo to bude: Budu to já (to je informace, co?). To jsem vám moc nepomohl. Prozradím vám to. Ing. Milan Hála, kvestor a vedoucí oddělení ICT na SVŠES. Pár informací o mé osobě: Po Střední průmyslové škole elektrotechnické v Ječné ulici jsem ukončil Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze v oboru Telekomunikační technika (specializace obvodový návrh telekomunikačních zařízení). Po krátkém (a povinném) působení v naší lidové armádě jsem začal učit programování a mikroprocesorovou techniku. V současné době se specializuji na bezpečnost informačních systémů a programování v jazycích PHP a SQL. Kde mne najdete? Nejjednodušeji ve škole, ve druhém patře, v kanceláři č. 29. Na dveřích mám napsáno kvestor a většinou tam od rána do večera sedím a buším do počítače. Lepší je kontaktovat mne přes Moodle, telefonem , nebo em na adrese 7

9 Přestože trávím většinu času ve škole, je rozumné se před případnou konzultací em dohodnout. 1.3 Nepřehlédněte!! Důležitá informace o komunikaci mezi tutorem a studentem. Cíle: Nepřehlédnout zprávu od tutora. Automaticky otevíraná okna Ke vzájemné komunikaci budeme používat zprávy posílané systémem LMS Moodle. Aby systém fungoval, je nutné, abyste ve svém prohlížeči povolili automatické otevírání oken z našeho e-learningového portálu (http://elearning.svses.cz). Diskuse U jednotlivých diskusí si můžete nastavit, aby Vám příspěvky byly posílány na . Nic Vám pak neunikne. Ve svém profilu na e-portálu jste si uvedli ovou adresu. Prosím, zajistěte, aby zde byla uvedena funkční adresa a aby schránka nebyla plná. Jinak do ní zprávy doručovat nepůjde. 1.4 Doporučená a další literatura V tomto kurzu nemůže být všechno. Mnoho dalších informací můžete najít v odborné literatuře. A na některé knihy jsou odkazy v tomto článku. Cíle: Seznámit se s vhodnou doplňkovou literaturou. V tomto kurzu se dozvíte základní informace týkající se bezpečnosti informačních systémů i samotných počítačů. Neobsahuje všechny dostupné informace, to samozřejmě není možné. Další informace musíte hledat v odborných knihách, časopisech a na internetu. Hledat můžete například v knihách a časopisech uvedených v tomto článku. Knihy 1. BARKEN, L. Jak zabezpečit bezdrátovou síť Wi-Fi. Brno : Computer Press, ISBN BITTO. O. Jak zabezpečit domácí a malou síť Windows XP. Brno, Computer Press, ISBN

10 3. DOSEDĚL, T. 21 základních pravidel počítačové bezpečnosti. Brno : Computer Press, ISBN DOSEDĚL, T. Počítačová bezpečnost. Brno : Computer Press, ISBN DOSTÁLEK. L. a kol. Velký průvodce protokoly TCP/IP: Bezpečnost, 2. aktualizované vydání. Praha : Computer Press, ISBN X 6. HUSBEY, H. S. Zranitelný kód. Brno : Computer Press, ISBN KOVACICH, G. Průvodce bezpečnostního pracovníka informačních systémů. Praha : UNIS, ISBN LANCE, J. Phishing bez záhad. Praha : Grada Publishing, ISBN LOCKHART, A. Bezpečnost sítí na maximum. Brno : Computer Press, ISBN PROISE, Ch. - MANDIA, K. Počítačový útok Detekce, obrana a okamžitá náprava. Brno : Computer Press, ISBN NORTHCUTT, S. Bezpečnost počítačových sítí - Kompletní průvodce návrhem, implementací a údržbou zabezpečené sítě. Brno, Computer Press, ISBN POŽÁR, J. Informační bezpečnost. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., ISBN PŘIBYL, J. Informační bezpečnost a utajování zpráv. Praha : Vydavatelství ČVUT, ISBN STREBE, M. - PERKINS, Ch. Firewally a proxy-servery. Brno : Computer Press, ISBN THOMAS, M. T. Zabezpečení počítačových sítí. Brno : Computer Press, ISBN WOLFE, P., SCOTT, Ch., ERWIN, M. W. Antispam : metody, nástroje a utility pro ochranu před spamem. Brno : Computer Press, ISBN Časopisy 1. Click. Vydavatelství Softwarové noviny, spol. s r. o. ISSN CHIP. Vogel Burda Communications, s. r. o. ISSN Computer. Computer Press. ISSN Computerworld. Vydavatelství IDG Czech, a.s. ISSN Extra PC. Extra Publishing, s. r. o. ISSN PC WORLD. Vydavatelství IDG, a. s., ISSN PC WORLD Security. Vydavatelství IDG, a. s., ISSN X 9

11 1.5 Potřebné programy (a soubory) pro tento kurz V průběhu studia tohoto kurzu narazíte na popis několika programů, nebo dokonce na jejich použití. Abyste je nemuseli shánět, jsou shromážděny v této kapitole. Cíle: Tento článek si neklade jiný cíl než ulehčit Vám práci a cenu za objem přenesených dat na internetu, při jejich hledání. Programy (a soubory), o kterých budeme hovořit Mazání a obnova dat Eraser AbsoluteShield File Shreder SystemUp Undelete Zálohování Paragon drive backup 9.0 WinRAR 10

12 2 Tisknutelná podoba kurzu Obsahuje texty kurzu ve formátu PDF. 3 Mazání a obnova ztracených dat Pozdě bycha honiti nebo Plakat nad rozlitým mlékem. To jsou úsloví, která se ozývají v situacích, kdy nám počítačový virus, ruce našeho potomka či náš vlastní omyl zničí mnohadenní práci. Nebo naopak, kdy se naše citlivá data objeví v rukách konkurence nebo na internetu. Aby se to nestalo nám, musíme vědět jak data zachraňovat, a naopak jak je bezpečně likvidovat. Těmto dvěma činnostem se budeme věnovat v této kapitole. Cíle: Vědět, jak data bezpečně mazat a jak omylem smazaná data zachránit. Rovněž bude jistě dobré vědět, jak k těmto činnostem využít programy dostupné na internetu. 3.1 Úvodní úvaha autora Považujte tento text za vstup do dané problematiky, jako zamyšlení autora nad rozlitým mlékem. Cíle: Seznámit se s duševním rozpoložením autora nad ztrátou dat. Úvodní úvaha Všichni (a myslím, že opravdu všichni) vytváříme data. Ať již jde o textové dokumenty, přehršel fotografií či megabajty videí. A všichni ta data potřebujeme. Ztráta některých by nás třeba jen mrzela, ale ztrátu jiných bychom možná nepřežili. Nebo my možná ano, ale naše drahé polovičky ne. Protože ztráta fotografií z rodinné dovolené (na které se do té doby nikdo ani nepodíval) je strašlivá. Riziko ztráty elektronických dat je totiž mnohem vyšší než ztráta informací v papírové podobě. I ty mají samozřejmě mnoho nepřátel oheň, vodu, myši, drtičku papíru,... Ale mají jednu nezanedbatelnou výhodu většinou si je nezničíme omylem. A také jejich likvidace většinou trvá mnohem delší dobu než likvidace dat elektronických. Kdo z nás (a já skutečně ano) si u počítače neposadil na klín zvídavé děcko, které několika doteky prstíčku dokázalo to, co my bychom nedokázali snad nikdy nenávratné smazání rozepsaného dopisu či excelovské tabulky. Mnoho souborů si zničíme sami ať už překlepnutím při mazání, nebo tím, že smažeme soubor, o kterém se domníváme, že je to soubor úplně jiný. A pak pozdě bycha honiti. Může ale nastat i opačná situace potřebujeme smazat nějaký soubor a potřebujeme ho smazat tak, aby ho už nikdy nikdo a za žádných okolností nemohl vidět či přečíst. Prostě zamaskovat stopy své práce naprosto důkladně a jednoznačně. Třeba jen proto, že svůj starý počítač prodáváme a nemáme žádný zájem, aby naše romantické fotografie posléze kolovaly na internetu. 11

13 Takže se objevují dvě situace: smazali jsme si nějaký soubor a potřebujeme ho obnovit, potřebujeme smazat nějaký soubor a nechceme, aby ho bylo možno obnovit. A obě potřebují znalosti jak, eventuálně i čím. A v této kapitole se na obě popsané situace zaměříme. Zakončeme tento článek optimisticky jak můžeme přijít o data? Technická závada mechanické poškození pevného disku poškození elektroniky pevného disku výpadek napájení Živelná katastrofa požár povodeň zemětřesení Sabotáž krádež dat modifikace dat záměrná likvidace dat Lidská chyba omyl při mazání dat zásah malého potomka Škodlivý kód likvidace dat virem či červem Odpočinek Po tomto velmi málo optimistickém začátku si v klidu sedněte, dejte si kafe (nebo něco tvrdšího ;-))))))) ) a připravte se na další studijní články. 12

14 3.2 Mazání a smazání dat Data potřebujeme mazat. Někdy proto, že už nejsou aktuální, jindy proto, že už je nechceme. Bohužel je mažeme i tehdy, když nechceme. A pak jsme velmi, velmi smutní (někteří spíš rozzuření). V tomto článku si povíme něco o mazání dat obyčejném i o tzv. bezpečném mazání. Cíle: Zopakovat si, jak mazat data, a naučit se, jak je mazat bezpečně tak, aby nešly obnovit. Klíčová slova: CD; DVD; FAT; kombinace kláves; koš (Windows); NTFS; operační systém; paměťová karta; pevný disk; soubor; správce souborů; tabulka umístění souborů; USB paměť, USB disk Mazání (a smazání) dat Začněme tím nejjednodušším způsobem, jak mazat data v operačním systému Windows. Použijeme nějaký správce souborů, takový, který máme rádi (Průzkumník Windows, Windows Commander či Altap Salamander). Označme soubor (soubory), které chceme smazat, a klepněme na klávesu Delete (Del). Soubory zmizí a jsou pryč. Stejná situace nastane, pokud označené soubory přesuneme pomocí myši (se stisknutým levým tlačítkem) na ikonu "koše", která je zpravidla zobrazená na ploše. Obrázek Ikony pro plný a prázdný koš Druhá věta popisuje, co se stane se souborem, který tímto způsobem smažeme. Soubor není zničen, je pouze přesunut do onoho výše zmiňovaného koše. Ten můžeme chápat jako složku, do které je soubor pouze přesunut. Takto smazaný (přesunutý) soubor je možné stejně snadno obnovit. Stačí poklepat na ikonu koše a v zobrazeném seznamu smazaných souborů po zobrazení místní nabídky (klepnutím pravého tlačítka myši) klepnutím na příkaz Obnovit soubor obnovit. Soubor je obnoven v původním adresáři a je vyhráno. 13

15 Obrázek Obnovení souborů z koše Nechceme-li, aby se soubor přesunul do koše a byl trvale smazán, použijeme ke smazání kombinaci kláves Shift+Delete. Ale pokud se poté podíváme do koše, soubor tam nenajdeme. Ale co když si mazání rozmyslíme? Pak jsme smutní, že jsme o data skutečně přišli. A přitom jsme si je smazali vlastně omylem. Takže je to nespravedlivé a ošklivé a... Ale zatím není vše ztraceno. Data smazaná z disku se sice jeví jako smazaná, ale zdaleka tomu tak není. Smazána je pouze informace o tom, kde jsou na disku data uložena (informace je uložena v tabulce umístění souborů FAT, FAT32, NTSC). Dokud nebudou přepsána jinými daty, lze je obnovit. K obnovení souborů potřebujeme některý ze speciálních programů, kterých je takřka nepřeberné množství a spousta z nich je zdarma. Nyní se o ně zajímat nebudeme, to si necháme do příštího článku. Opakování Zkuste si nejprve vytvořit nějaký soubor (třeba klepnutím pravým tlačítkem a výběrem Nový textový soubor z místní nabídky). A poté ho smažte použitím klávesy Delete. A hned si ho obnovte z koše. Je to tak snadné. Bezpečné mazání dat Dosud jsme si popisovali situaci, kdy jde data obnovit (snadněji či hůře). V příštím článku zjistíme, že obnova nebývá příliš složitá. Ale co když potřebujeme zajistit, aby se data nedala snadno obnovit. A pokud možno, raději vůbec ne. Mazání dat je věda, které se věnují týmy jak ve sféře firemní, tak i akademické. My tak daleko nepůjdeme, ale přesto se na to mazání trochu podíváme. 14

16 Jak již bylo řečeno před malou chvilkou, běžné mazání buď soubor přesune někam do koše, nebo smaže informace o umístění souborů v souborové tabulce (FAT,...). Data přitom vždy zůstávají zachována na paměťovém médiu (pevném disku, disketě, paměťové kartě,...). A dokud nejsou fyzicky přepsána jinými daty, lze je pomocí specializovaného software obnovit. Nepřehlédněte Pevný disk či disketu s takto smazanými daty není rozumné vyhazovat např. do popelnice, kde je může někdo objevit data lze snadno obnovit. Nenechme se náhodným odborně zdatným nálezcem vydírat nebo nenabízejme naše firemní tajemství konkurenci Není možné dokonce ani odhadnout, po jak dlouhé době data z disku ještě obnovit. Operační systém se nás nebude ptát, kdy uvolněný sektor opět použije a který nechá ještě několik minut (dnů či týdnů) na pokoji. Jen tak mimochodem si připomeňme, že jsme v minulém semestru data šifrovali i smazaná šifrovaná data lze obnovit, ale pro útočníka nejsou srozumitelná (pokud si ale neobnoví i šifrovací klíč). Absolutní jistotu, že data nepůjdou obnovit, budeme mít jen v případě, že paměťové médium fyzicky zničíme, že ten magnetický kotouček uvnitř obalu diskety rozstříháme nůžkami nebo spálíme v kamnech. Nebo na magnetické médium použijeme profesionální zařízení pro odmagnetování (degaussing). Cédéčko či dévédéčko můžeme zapéct v mikrovlnné troubě nebo okrášlit rašplí či pilníkem. I tady úspěch samozřejmě zajistí kamna. Co nám nebude vadit u použitého CD či DVD nám může vadit u pevného disku či paměťové karty. Přece jen fyzická likvidace definitivně zničí ne zcela levné médium. A kdo má kupovat další, že? Proto raději zkusíme nějakou možnost s využitím software. Jak už víme, mazání nestačí. Nepomůže ani formátování. I data ze zformátovaného disku lze zachránit. Ale pořád si jen nestěžujme a hledejme alespoň částečně účinné řešení. Nejrozšířenější a zároveň velmi spolehlivou metodou je přepisování. Veškeré dostupné místo přepíšeme jinými náhodnými daty, nejlépe opakovaně. Čím více opakování, tím spolehlivější likvidace. U velkých disků se ale připravme na několik dní likvidace. A nezapomeňme, že při použití některých zálohovacích mechanismů (např. RAID) mohou být takto zničená data rekonstruována z jiných míst. K zapamatování Nezkoušejte přepisovat soubory sami, dá to moc práce. Použijte raději nějaký program. Programů pro bezpečné mazání souborů je značné množství. Pokud se podíváte po internetu, jistě je najdete. Zde máte několik odkazů na servery, na kterých lze programy získat:

17 Vybrat konkrétní program je velmi těžké. Ale já jsem se rozhodnout musel, a proto jsem se rozhodl. Ukážeme si použití dvou programů: Eraser (http://www.heidi.ie/eraser) a AbsoluteShield File Shreder (http://www.sys-shield.com/fileshredder.htm). Ale až v příštím článku. Opakování č. 2 Zkuste si nejprve vytvořit nějaký soubor (třeba klepnutím pravým tlačítkem a výběrem Nový textový soubor z místní nabídky). A poté ho smažte použitím klávesy Shift+Delete. A hned si ho obnovte z koše. Že by to nešlo? 3.3 Programy na bezpečné mazání Rozhodli jsme se data zničit, pojďme se podívat, jak na to. Cíle: Seznámit se s programy na bezpečné mazání dat. Klíčová slova: bezpečné mazání; soubor Pro ukázku jsem si vybral dva programy Eraser a AbsoluteShield File Shreder. Oba jsou Vám k dispozici ve studijním článku Potřebné programy. Popisovat jejich instalaci je pro Vás, zkušené informatiky, zbytečné, proto začněme hned s použitím. Eraser Po nainstalování programu se odkaz na něj objeví v místní nabídce (po klepnutí pravým tlačítkem myši) vybraného souboru. Pokud si danou volbu zvolíme (nečekaně levým tlačítkem myši), zobrazí se výzva k potvrzení naší volby. Volby Yes a No jsou patrně jasné (Ano a Ne), klepněme proto na tlačítko Options... Zobrazí se možnost výběru technologie likvidace souboru. Obrázek Odkaz na program v místní nabídce 16

18 Obrázek Potvrzení smazání souboru Obrázek Nastavení metody mazání Vybereme si požadovanou kvalitu likvidace (zjednodušeně platí, že čím více průchodů Passes, tím lépe) a potvrdíme klepnutím na OK. Pokud bychom klepli na tlačítko New..., můžeme si nadefinovat vlastní metodu likvidace. To ale neuděláme, nám stačí některá z přednastavených (třeba ta 35průchodová). Po klepnutí na OK se vrátíme do potvrzovací nabídky a klepnutím na Yes soubor definitivně smažeme. Po ukončení mazání nám ještě program oznámí, jak mazal (kolik, jak dlouho...) a jsme hotovi. Soubor je téměř neobnovitelně smazán. 17

19 AbsoluteShield File Shreder Obrázek Sumarizace výsledků Druhým programem, který si zde ukážeme, je program AbsoluteShield File Shreder. Jde o jednoduchou utilitku, která se také po instalaci integruje do místní nabídky. Obrázek Volání programu z místní nabídky Zopakujme si nejprve vybereme soubor, klepneme na něj pravým tlačítkem, z místní nabídky levým tlačítkem vybereme AbsoluteShield File Shredder. Stejně jako u minulého programu se objeví dotaz na potvrzení volby (nezapomínejte, že jde o neobnovitelné smazání). 18

20 Obrázek Potvrzení smazání souboru Po potvrzení klepnutím na Ano je soubor dokonale smazán. Pokud klepneme na Ne, dostaneme se do ovládacího panelu, kde si můžeme vybrat další soubory či složky ke smazání (File), volbou Action můžeme buď likvidaci zahájit (Start Shredding), nebo nastavit kvalitu mazání (Shredding Method). Při volbě kvality mazání opět platí, že čím více průchodů, tím kvalitnější likvidace. Obrázek Nastavení parametrů mazání Nepřehlédněte Před použitím podobných programů si vše pečlivě rozmyslete. Takto mazané soubory jsou pro běžného uživatele skutečně neobnovitelné. Možná to dokáže v americkém filmu nějaký ten tajný agent, to nám ale opravdu moc nepomůže. 19

21 Opakování Opět se budu opakovat. Nejprve si vytvořte nějaký soubor (třeba klepnutím pravým tlačítkem a výběrem Nový textový soubor z místní nabídky). A poté ho smažte některým programem na bezpečné mazání. A zkuste ho obnovit z koše. Že by to opět nešlo? 3.4 Obnova smazaných dat Pokud jsme data bezpečně smazali, už je obnovit nedokážeme. Ale pokud byla smazána omylem (třeba použitím kombinace SHIFT+Delete, nebo za přičinění některého z méně schopných červů či virů), je velká pravděpodobnost jejich úspěšné obnovy. A jak na to, se dozvíte v tomto článku. Cíle: Seznámit se s programem na obnovu smazaných dat. Klíčová slova: koš (Windows); pevný disk; soubor; USB paměť, USB disk; Obnova smazaných dat Jak zachránit ztracená data? O tom, jak zachránit data smazaná stiskem klávesy Delete nebo přetažením do koše, jsme si již řekli. Nyní se podívejme na obnovu ostatních smazaných souborů (těch, co v koši nenajdeme). Jak tedy na obnovu? Snadno pomocí různých programů, připravme se ale na delší dobu obnovy. Počítejte i s několika hodinami (čím větší disk, tím delší doba). U externích médií bývá doba ještě delší. Dobu obnovy můžete ovlivnit i nastavením parametrů obnovy. To je ale velmi individuální u různých programů. Abychom dlouho neteoretizovali, ukažme si jeden z programů SystemUp Undelete Stejně jako ostatní programy, i tento najdete v článku Potřebné programy. Po spuštění nainstalovaného programu (z nabídky Start) se zobrazí uživatelské rozhraní části rozhraní vidíme všechny disky, které máme ve sledovaném počítači.. V levé 20

22 Obrázek Uživatelské rozhraní Obrázek Výběr disků k analýze Na obrázku vidíte systém s jedním pevným diskem (C:) a připojeným USB diskem (G:) spolu se základními informacemi o těchto discích. Po výběru disku, na kterém chceme obnovovat soubory, klepneme v pravé části na tlačítko Start analysis. Po několika vteřinách (minutách, hodinách,... podle velikosti disku) se zobrazí smazané soubory spolu s informací o kvalitě (Quality), se kterou půjde data obnovit. U souborů s pěti hvězdičkami je vysoká úspěšnost obnovy. 21

23 Obrázek Výsledek analýzy disku Protože program zobrazuje soubory všechny (nejen smazané), je vhodné klepnutím na tlačítko zapnout zobrazení pouze smazaných souborů. Nyní si prohlédněme levou část výsledku analýzy disku, kde na první pohled poznáme, kde hledat smazané soubory. Adresáře se smazanými soubory jsou označeny malým červeným křížkem, smazané adresáře mají název vypsán červeně. Obrázek Adresářová struktura s označením umístění smazaných souborů My se rozhodneme obnovit soubory ze smazaného adresáře bb. 22

24 Obrázek Seznam smazaných souborů Poklepeme na tento adresář a v pravé části uvidíme seznam smazaných souborů (jsou vypsány červeným fontem). Standardním způsobem (třeba myší) označíme soubory, které chceme obnovit, a klepneme na tlačítko. Obrázek Výběr souborů k obnově Systém zobrazí dialog, ve kterém si vybereme disk a adresář pro uložení obnovených souborů. Již dříve jsme si řekli, že není vhodné obnovovat soubory na stejný disk, na kterém byly smazány. Pokud tak učiníme, systém nás varuje. Obrázek Výběr disku a adresáře pro obnovu Obrázek Volba nevhodného disku Zkuste si nyní odpovědět na otázku: Proč je to nevhodné? 23

25 Odpověď Obnoveným souborem by mohlo dojít k přepsání dosud neobnovených. Vybereme si disk, adresář a potvrdíme klepnutím na OK. Soubory se začnou obnovovat, po obnovení posledního souboru nás program informuje. Soubory jsou zachráněny. Hurá!!! Obrázek Probíhající obnova souborů Nepřehlédněte Obrázek Ukončení obnovy Obnovovat soubory je jistě velmi praktické, a pokud se to podaří, i milé. Ale někdy se to nepovede (třeba když jsou soubory již přepsány jinými). Pak už pomůže jen obnova souborů ze zálohy. Ale tu musíme mít a o tom si budeme povídat v příští kapitole. 3.5 Cvičení Obnova dat prakticky Popsali jsme si metody mazání, bezpečného mazání a obnovy dat. Zkusme si to prakticky. Cíle: Vyzkoušet si mazání a obnovu dat. 24

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. MANUÁLNÍ AKTUALIZACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Doporučení 3) Co Vás při instalaci mohlo potkat 4) Archivace a rearchivace dat Čapek

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se provádí ze

Více

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nežli začnete číst tento návod, měli byste znát své přihlašovací jméno a heslo pro síť Eduroam. Tyto informace Vám poskytne Výpočetní

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

Zabezpečení dat. Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84

Zabezpečení dat. Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84 Zabezpečení dat Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84 Data mají cenu zlata. mnoho lidí a firem má většinu potřebných informací uloženu ve formě počítačových

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_18 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k WIFI síti JAMU. Příprava

Nastavení MS Windows XP pro připojení k WIFI síti JAMU. Příprava Nastavení MS Windows XP pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace:

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace: BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Omezení funkcionalit v softwaru STATISTICA

Omezení funkcionalit v softwaru STATISTICA StatSoft Omezení funkcionalit v softwaru STATISTICA Věděli jste, že v softwaru STATISTICA si lze omezit jednotlivé nabídky? Pojďme se nyní podívat na pokročilejší úpravy softwaru, které mohou být v určitých

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II

Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o nástroji WMI sytému Windows 7 a použití nástrojů na podporu systému. Vyzkoušíte si funkci zálohování,

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Pracovní plocha. Hlavní panel. Windows I.

Pracovní plocha. Hlavní panel. Windows I. Windows I. Existuje několik druhů operačního systému Windows. Nejčastěji se setkáme např. s verzí Windows XP, novější Windows Vista, ještě novější Windows 7 atd. Všechny verze se ovládají podobně, některé

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace Novou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, která doposud neobsahuje žádnou starší instalaci programu VIS. V naprosté většině případů se jedná o

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF

Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF Kvalita připojení je závislá i na kvalitě vysílačů. Nejspolehlivěji fungují vysílače v 6. patře budovy. 1. Nastavení hesla pro Eduroam Nejprve musíte mít

Více

Mobilita a roaming Možnosti připojení

Mobilita a roaming Možnosti připojení Projekt Eduroam Projekt Eduroam je určený pro bezdrátové a pevné připojení mobilních uživatelů do počítačové sítě WEBnet. Mohou jej využívat studenti, zaměstnanci a spřátelené organizace. V rámci tohoto

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ

MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D18_Z_OFF_OUT_UVOD.docx Informatika MS Office Outlook MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Instalace SW VIS z internetu - instalace RunTime VFP9

Instalace SW VIS z internetu - instalace RunTime VFP9 Instalace SW VIS z internetu - instalace RunTime VFP9 RunTime VFP9 je program, který musí být nainstalovaný proto, aby vůbec mohl program VIS na příslušném počítači fungovat. Tento program musíme nainstalovat,

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Zálohovací a archivační systémy

Zálohovací a archivační systémy Zálohovací a archivační systémy Zálohování dat Zajišťuje ochranu proti Ztrátě dat díky hardwarové poruše Ztrátě dat díky uživatelské blbosti Poškození dat v důsledku různých úprav systému Výpadku části

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Úvodní přednáška z Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Cíl předmětu Obeznámit studenty se základy a specifiky práce se sekundární pamětí. Představit některé specifické

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Frilo Control Center správa projektů

Frilo Control Center správa projektů Frilo Control Center správa projektů Programy Frilo používají odlišný způsob třídění a práce s vytvořenými projekty. Tento tutoriál má uživateli přiblížit, jak nejlépe vytvářet, mazat, exportovat, importovat,

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Maturitní téma: Operační MS-DOS

Maturitní téma: Operační MS-DOS Maturitní téma: Operační MS-DOS OS - základní softwarové vybavení každého, počítače. DOS byl diskový operační systém určený pro práci na počítačích kompaktabilních s počítači IBM PC. MSDOS poskytoval uživateli

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-217. Komprimace dat

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-217. Komprimace dat Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Teď když víme jak soubor či složku nalézt, umíme rozlišit jedno od druhého a známe pravidla jejich pojmenovávání, můžeme si ukázat, jak se se soubory a složkami pracuje. Vytvoření

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

Kerio IMAP Migration Tool

Kerio IMAP Migration Tool Kerio IMAP Migration Tool 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze: 7.2 1 Úvod Tato příručka slouží jako průvodce migrací uživatelských účtů a dat z libovolného IMAP serveru do úložiště

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

Obsah. Úvod. Kapitola 1. Kapitola 2. Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová síť 14

Obsah. Úvod. Kapitola 1. Kapitola 2. Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová síť 14 Obsah Úvod Proč počítačovou síť 7 Co v knize najdete 7 Zpětná vazba od čtenářů 10 Dotazy 10 Errata 10 Kapitola 1 Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová

Více