Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012"

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 6/2012 Městský úřad Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání Začátkem května jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, ve kterém byl udělen souhlas s provozním řádem zařízení na využívání odpadu na povrchu terénu v lokalitě Hůrka u Plané nad Lužnicí. Jedná se o schválení podmínek k přijímání materiálu, který bude sloužit k rekultivaci vytěžené pískovny. Je evidentní, že všechny oprávněné orgány se snaží směřovat sediment z nádrže Jordán k nám do Plané nad Lužnicí. Správní orgán se rozhodl zvýšit limitní hodnotu problematického arsenu na trojnásobek limitní hodnoty s odůvodněním, že je lokalita již znečištěna lidskou činností a další přísun nadlimitního arsenu obsaženého v jordánském bahnu, ale i jiných odpadech přijímaných k rekultivaci pískovny, nezpůsobí zvýšení rizika pro lidské zdraví a složky životního prostředí. Zcela jistě se jedná o opatření, které je výjimkou z obecně daných pravidel a správní orgán akceptoval podmínky, určené znalcem ing. Barchánkem. Navržené podmínky mají zabránit objektivnímu zvýšení nebezpečí vyluhování některých kontaminantů podzemní vodou, pod jejíž hladinu se měl odpad ukládat. Vedení města Plané nad Lužnicí se již několik let snaží zabránit dopravě ohromného množství bahna přes naše město a ukládání materiálu, který svou kvalitou nesplňuje podmínky pro ukládání na místo, které je dle územního plánu města určeno jako rekreační plocha pro rodinnou rekreaci, případně hromadnou rekreaci. Na základě odborných posudků a podrobné znalosti této problematiky jsme přesvědčeni, že neexistuje žádný důvod pro zvyšování limitních hodnot koncentrací škodlivin. Tvrzení, že pískovna Hůrka a její okolí jsou znečištěny arsenem a toto znečištění je charakteristické pro tuto lokalitu není podloženo žádnými relevantními a reprezentativními odběry vzorků. Správní orgán ve svém odůvodnění uvádí některá nepodložená tvrzení a domněnky, proti kterým se musíme ohradit. Rada města rozhodla o podání odvolání k Ministerstvu životního prostředí, čímž chce zabránit zavážení pískovny Hůrka nevhodným odpadem z širokého okolí. Rozhodnutí prvoinstančního orgánu i naše odvolání je umístěno na webových stránkách města Planá nad Lužnicí. Mnohem optimističtější zprávou je vstřícný krok města Tábora ve věci ukládání sedimentu z Jordánu v Plané nad Lužnicí. Město Tábor zajistilo další úložiště pro svůj sediment, který bude vytěžen na stavbě Obnova rybníka Jordán. Při stavbě bude odtěženo m³ sedimentu, který měl být uložen v Plané nad Lužnicí. Podařilo se zajistit jiná úložiště pro 75% odpadu, tím došlo k redukci množství na tisíc m³. Dalším úložištěm je zařízení k využívání odpadu Hůrka u Týna nad Vltavou, kde je smluvně zajištěno uložení m³ ročně. Přepravní trasa vede z Tábora přes Dražice, Opařany, Bechyni, Týn nad Vltavou. V zařízení k využívání odpadu Pohnánec je zajištěno uložení m³ sedimentu a přepravní trasa vede po obchvatu Tábora, přes Čekanice, Zaluží a Ratibořské Hory. Podrobné plány rozdělování sedimentu na různá úložiště zatím zjiš ujeme. Protipovodňové opatření na Lužnici je ve fázi přípravy výběrového řízení, financování z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR Prevence před povodněmi II je potvrzeno. Odhadovaná hodnota zakázky bez DPH je Kč, stanovené datum zahájení je , termín dokončení je Datum zahájení bude s velkou pravděpodobností posunut. Rada města schválila projektovou dokumentaci pro podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí na zpracování studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Farského a Boreckého potoka. Návrh opatření bude zahrnovat jak opatření na vodních tocích, tak opatření v ploše povodí a opatření ke změně managementu na vodních plochách (změnou manipulačního řádu). Opatření budou sledovat několik cílů: zvýšení retence vody v povodí, umožnění neškodného rozlivu vody v nivě, zvětšení retenční kapacity rybníků, zachycení povodňových průtoků v suché retenční nádrži (poldru) nad městem, vhodnou manipulací na soustavě rybníků odklonění povodňových průtoků mimo intravilán přímo do toku Lužnice. Tento projekt by měl navazovat na protipovodňová opatření na Lužnici a měl by zajistit komplexní řešení protipovodňových opatření v našem městě. S materiálem je možné se seznámit na webových stránkách města. Jiří Rangl, místostarosta města

2 ZATEPLENÍ DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU SE ROZBÍHÁ Jak si jistě občané našeho města všimli, objekt vedle restaurace Maxim a městského úřadu se oblékl do lešení a zelené síťoviny a tím vlastně začala akce Zateplení domu s pečovatelskou službou. Tato akce je spolufinancována z operačního programu Životní prostředí a přispěje ke snížení energetické náročnosti při vytápění této budovy. Ekonomický přínos se bude následně pozitivně projevovat nejen v městské pokladně, ale i peněženkách jednotlivých obyvatel DPS. Samozřejmě každá stavba přináší určité komplikace proti běžnému provozu a zaběhnutému stereotypu. V této chvíli nezbývá všem nájemníků DPS než obrnět se trpělivostí a tolerantností. Výsledkem bude, jak jsem již uvedl, zateplení budovy s novým kabátem. Věřím, že stejně hezkým, jaký dostala při obdobné akci základní škola nebo zdravotní středisko. Současnou trpělivost s očekáváním dobrého výsledku přeje Ing. Jiří Šimánek, starosta města OBSAH ČÍSLA Úvodní slovo Zateplení DPS Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Matrika str. 1 str. 2 str. 2 str. 3 Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Případy protiprávního jednání v Plané nad Lužnicí za období do Dne došlo v Plané nad Lužnicí k fyzickému napadení ženy vlastním manželem. Událost se stala v ul. Průmyslová, kde nejprve muž své ženě vulgárně nadával, strkal do ní a při jejím telefonátu na l. 158 jí vyrazil mobilní telefon z ruky. Věc je již oznámena k projednání přestupkové komisi v Plané nad Lužnicí. K vloupání do zaparkovaných vozidel došlo dne v nočních hodinách na Strkově. Pachatel u vozidel rozbil skleněnou trojúhelníkovou výplň pravých zadních dveří a následně odcizil navigační systém, tiskárnu Canon, sadu klíčů a další věci. O přívodní kabely od elektrické kotoučové pily, stavební míchačky a volně odložené Komise pro výchovu a vzdělávání prodlužovací kabely přišel majitel, který tyto věci ponechal přes noc na oploceném pozemku v chatové oblasti naproti jezu v Sezimově Ústí. K poškození obecně prospěšného zařízení, a to telekomunikačního kabelu, došlo dne na železničním koridoru mezi zastávkami v Plané nad Lužnicí a Sezimovo Ústí. Neznámý pachatel tento kabel nezjištěným způsobem poškodil přerušil, čímž způsobil škodu ve výši ,-Kč. Překvapení po zimní sezoně čekalo na majitele rekreačního objektu Na Černé. Při příjezdu na svou chatu zjistil dne poškození skleněné výplně balkonových dveří. Sklo bylo rozbité nezjištěným předmětem, a jak bylo dále již za účasti PČR zjištěno, do objektu nikdo nepovolaný nevnikl, další škoda tedy majiteli chaty nevznikla. prap. Martin Zima, inspektor, tel: Jednou z náplní Komise pro výchovu a vzdělávání je projednávat připomínky a podněty občanů týkající se oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit v našem městě. Závěry jednání předkládá komise radě města, zápis z jednání je uveřejněn na webových stránkách města. Tím vyzýváme občany města, pokud mají nějaké připomínky a návrhy týkající se zmíněné oblasti života města, aby je neváhali sdělit buď členům komise nebo ještě lépe napsali na ovou adresu Rádi Vás na jednání komise pozveme, případně Vás budeme o závěrech jednání komise týkající se Vaší připomínky písemně informovat. Členy komise jsou Pavel Kubec, Jitka Čápová, Hana Vellánová, Šárka Kučerová, Petra Klubalová, Lenka Kisvetrová. 2 Zaplacení popelnic do Výtah z 38. zasedání rady města Výtah z 40. zasedání rady města Výtah z 11. zasedání zastupitelstva města Plánští hasiči Základní škola Městská knihovna Festival Léto nad Lužnicí Městská knihovna Divadélko Na nitce Noc kostelů Stalo se v Plané v květnu 2012 Konec skautského roku Fotbal v Plané - žáci Krajský přebor škol v orientačním běhu Plán akcí na červen 2012 v Plané nad Lužnicí str. 3 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 str. 6 str. 6 str. 8 str. 11 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 15 str. 16

3 Informace z MěÚ Úřední hodiny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polední pauza po - čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. Telefonní čísla starosta Ing. Jiří Šimánek místostarosta Jiří Rangl asistentka Eva Čecháčková BBus odborný asistent Ing. Jana Dvořáková , matrika Marie Holanová vnitřní věci Ing. Svatava Novotná Mgr. Pavla Dědičová stavební technik Václav Melena , kultura František Doubek , Správce sportovního centra ekonomka Květuše Kučerová Technické služby Ředitel Sběrný dvůr DPS Baobab Hasiči Velitel jednotky Jiří Seidl ČEVAK hlášení poruch Další informace hledejte: Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách Letní čas (duben říjen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8-12 hodin Matrika Nově narození občánci Plané nad Lužnicí v období duben, květen 2012 Tomáš Mašek Matyáš Čížek Bořivoj Samec Štěpán Sloboda Justýna Tučková Novým občánkům přejeme hodně zdraví a štěstí do života. S V A T B Y Významné životní jubileum v měsíci červnu 2012 oslaví: Zlatuška Tlustá Růžena Zuzáková Marie Janovská Augusta Šťastná Růžena Válová Ladislav Zeman Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. Termín zaplacení popelnice do 30. června 2012! Termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (zkráceně poplatek za svoz odpadu) je do 30. června Výše poplatku činí Kč 500,- za osobu trvale hlášenou v Plané nad Lužnicí. Sazba tohoto poplatku za nemovitost určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je Kč 400,-. Poplatek lze uhradit hotově v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet města /0800, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka. Žádáme občany, aby termín zaplacení popelnice dodrželi. V případě opožděné platby jim bude poplatek navýšen platebním výměrem z Kč 500,-/osoba/rok na Kč 1 000,-/osoba/rok. Ing. Svatava Novotná Foto archiv autorky. V květnu 2012 uzavřel manželství 1 pár mimo obřadní síň. Setkání Planých Město Planá nad Lužnicí se již tradičně bude účastnit sportovního setkání měst s názvem Planá, které se v letošním roce koná v Chodové Plané v sobotu 23. června Pokud máte zájem se k akci připojit a podpořit naše borce při vzájemných utkáních, přihlaste se do 18. června u Františka Doubka. Přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity autobusu. František Doubek tel , Permanentní stupenky do sportovního centra za řekou je možno zakoupit na MěÚ u slečny Mgr. Pavly Dědičové. 3

4 Výtah z 38. usnesení rady města ze dne Kritéria pro přijetí do MŠ RM schválila kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy na školní rok 2012/2013. Dopis občanů z ulice ČSLA RM vzala na vědomí vyjádřený nesouhlas občanů se zřízením provozovny v ulici ČSLA 16 z důvodu možného nárůstu hluku a prašnosti v obytné zóně. RM uložila stavebnímu technikovi zajistit podklady k projednávané problematice na stavebním úřadě v SÚ včetně kolaudačních rozhodnutí k příslušným nemovitostem. Zápis z jednání komise životního prostředí RM vzala na vědomí zápis komise životního prostředí. RM uložila stavebnímu technikovi přípravu podkladů majetkových poměrů a existenci stávajících sítí na pozemcích doporučených komisí k výsadbě dřevin,výsadbě tújí a skalníků na části pozemku p. č. 973/3 (u Břečků) a schválila realizační firmu Wotan Forest, a.s., Rudolfovská 202/88, České Budějovice. Smlouva o úhradě nákladů přejezdů vleček s firmou HOCHTIEF CZ a.s. RM schválila smlouvu o úhradě nákladů přejezdů vleček s firmou HOCHTIEF CZ a.s. Projektová dokumentace pro rekonstrukci Sokolovny RM schválila vypsání výběrového řízení na přípravu projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na akci Rekonstrukce Sokolovny.. Návrh na změnu dopravního značení RM schválila změnu dopravního značení 70 m před křižovatkou Chýnovská x Průmyslová doplnění dopravního značení návěst IS 9c. RM pověřila odbornou asistentku k zajištění potřebných podkladů a předání požadavku správci komunikace. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele škol RM neschválila vypsání výběrového řízení na ředitele základní školy a mateřské školy dle novely školského zákona. Výtah z 39. zasedání rady města ze dne Schválení výroby vrat na farské zahradě RM schválila výrobu vrat na farské zahradě za nabídkovou cenu firmou František Ondřej, KOVO Dírná s.r.o. Příprava Sportovního centra na sezonu 2012 nátěr bazénu, příprava sportovišť, pracovní obsazení, apod. RM vzala na vědomí nabídku na nátěr bazénu za cenu 405Kč/m²+DPH. RM schválila provedení nátěru bazénu TS města. RM schválila změnu provozního řádu umožnit využití sportovišť bez přítomnosti správce areálu. RM schválila stejné podmínky prodeje permanentních vstupenek jako v roce 2011, vstupenky budou označeny termíny akcí města, kdy bude platnost permanentních vstupenek omezena. Studie proveditelnosti opatření v povodí Farského a Boreckého potoka RM schválila využití Studie proveditelnosti opatření v povodí Farského a Boreckého potoka k žádosti o dotace, ve studii je nutné zohlednit změnu odtokových poměrů díky výstavbě Dálnice D3. Výběrové řízení na příslušníky městské policie RM schválila výběr dvou strážníků Městské policie na základě konkursu- Ing. Libora Filipa a Leoše Pěknice. Řešení stavu pracovníků v knihovně + galerii Fara RM pověřila starostu města k předložení finanční rozvahy na zajištění provozu v knihovně. Příprava akcí v rámci partnerství s městem Hluk na rok 2012 RM schválila společné akce 1. červenec/srpen fotbalový turnaj v Plané nad Lužnicí, 2. fotbalový turnaj v Hluku 3. Svatováclavské slavnosti spolupráce škol ve dnech čtvrtek + pátek 4. Harmonie + Trubači - Svatohubertská mše ve městě Hluk. Žádost pana Cnosty (ústní) na možnost pronájmu parkovacího místa v sídlišti ČSLA RM schválila provedení průzkumu zájmu o pronájem parkovacích míst v sídlišti ČSLA. Označení ulic RM schválila označení ulic U Lihovaru, Trnková, Višňová, Třešňová, Jabloňová. Zápis z akce Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště v lokalitě Nad Hejtmanem RM vzala na vědomí zápis z akce Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště v lokalitě Nad Hejtmanem a schvaluje zpevnění plochy pod nádobami na tříděný odpad za nabídkovou cenu ,-Kč. Nabídka prodeje pozemku a objektu č. p. 557 v ulici V Hlinách RM doporučila zastupitelstvu města koupi pozemku p. č. 473 a p. č. 474/2 o celkové výměře 625 m² od firmy PLASTPO, s.r.o. Sviny 44, za cenu ,-Kč. Žádost pana Jordáka RM schválila doplnění dopravního značení slepá pozemní komunikace na odbočce Strkovské ulice u firmy MVDr. Jordák, spol. s r.o. RM pověřila odbornou asistentku k zajištění potřebných podkladů a předání požadavku Policii ČR a Odboru dopravy Tábor. Rozhodnutí souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu Hůrka u Plané nad Lužnicí RM nesouhlasí s uděleným souhlasem k provozování zařízení k využívání odpadu v pískovně Hůrka Planá nad Lužnicí a s jeho provozním řádem v předloženém znění. RM schválila podání odvolání k Ministerstvu životního prostředí. 4 Výtah z 40. usnesení rady města ze dne Schválení vítěze výběrového řízení Regenerace lipové aleje RM schválila uzavření smlouvy s firmou GRE- EN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, Průhonice za vysoutěženou cenu ,- Kč bez DPH. Vyhlášení vítěze výběrového řízení Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště RM schválila uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště u obou částí firma Hes stavební s.r.o., Bydlinského 16/14, Sezimovo Ústí, vysoutěžila cenu Kč s DPH za 1. část a ,58 Kč s DPH za 2. část zakázky. REGENERACE LIPOVÉ ALEJE Dvouřadá lipová alej lemuje v délce přes 1 kilometr okraje porostů kolem Strkovského a Košického rybníka a končí poblíž nové obytné zástavby rodinných domků nad rybníkem Hejtmanem. Historicky je tato alej součástí krajinářských úprav provedených majiteli panství na Strkově. V současnosti je majitelem aleje Město Planá nad Lužnicí, které si klade za cíl tento významný krajinný prvek lipového stromořadí obnovit a v návaznosti na celkovou rehabilitaci zámeckého parku tak umožnit jeho využívání místními obyvateli i návštěvníky města. Hodnota zakázky byla na základě výběrového řízení snížena z původní odhadované ceny Kč, na Kč bez DPH. Realizační firma: GREEN PROJECT s.r.o., Průhonice. OBNOVA ZÁMECKÉHO PARKU Zámecký park je vzhledem ke svému silně zanedbanému stavu téměř nevyužívaný a opuštěný. Komplex vzrostlé zeleně na břehu Strkovského rybníka má nedocenitelný význam. Cílem projektu je přeměna opuštěného zanedbaného parku, v místo rozkvětu, krásy a pohody. Toho bude dosaženo odstraněním silně poškozených a nemocných stromů, nevhodných náletových dřevin; ošetřením perspektivních stromů; výsadbami hodnotných dřevin a přeměnou ruderálních porostů na travnaté porosty. Hodnota zakázky byla na základě výběrového řízení snížena z původní odhadované ceny Kč, na Kč bez DPH. Realizační firma: EKOIMPEX Vysočina s.r.o., Pelhřimov.

5 Výtah z 11. zasedání zastupitelstva města ze dne Dotace schválené ZM na rok 2012 Organizace tis. Kč TJ Sokol 135 Sportovní klub tenis 80 Poznámka: Podrobné rozdělení dotací na rok 2012 najdete na stránkách města. Projednání a schválení prodej, koupě a směna pozemků včetně změny záměru na pozemku p.č. 2050/1 RM schválila záměr koupi objektu V Hlinách č.p. 557 včetně pozemku p.č. 473 o výměře 121 m2 a p.č. 474/2 o výměře 504 m2 od firmy Plastpo, s.r.o. Kosova 2894, Tábor za cenu ,- Kč. Plánští hasiči V první polovině tohoto roku plánští hasiči nezaháleli. Pomáhali jsme připravovat několik kulturních akcí a samozřejmě jsme vyjížděli k nejrůznějším událostem. Celkem máme k datu zaznamenáno 12 událostí. První letošní výjezd byl na požár skládku dřeva v obci Skalice. Další požár následoval 7. 3., kdy došlo k zahoření trávy v našem městě ve směru na Soběslav. Březen byl opravdu náročný na zásahovou činnost jednotky. Dne vyjížděla jednotka na technickou pomoc a to čerpání vody do roubenky v Plané nad Lužnicí, kde z prasklého vodoměru unikala voda a zaplnila sklep. V pondělí, , se rozezněli poplachové SMSky hned dvakrát. V dopoledních hodinách vyjelo družstvo do obce Krátošice, kde došlo k zahoření karmy. V odpoledních hodinách pak jednotka zasahovala u požáru osobního automobilu na silnici mezi obcemi Planá nad Lužnicí a Turovec. Za čtyři dny, , vyjelo družstvo k požáru sazí v komínovém tělese v ulici Bejblíkova v Plané nad Lužnicí. A následujícího dne, krátce po poledni, likvidovala jednotka následky silného větru a to spadlé stromy mezi obcemi Planá nad Lužnicí a Ústrašice. V měsíci Dubnu jsme zasahovali u dalšího požáru trávy mezi vlečkou do firmy Silon a hrází rybníka U Dubu. Následně likvidovala jednotka požár nakladače ve skladu pilin v areálu Unistroj v Plané nad Lužnicí. Den poté provedla jednotka na žádost starosty obce odčerpání studny a její vyčištění v areálu tenisových kurtů v Plané nad Lužnicí. Poslední dva zásahy patřily letos k našim největším. Ve středu, vyjížděla v dopoledních hodinách jednotka do obce Roudná, kde došlo k zahoření tesařské dílny, která byla zároveň i skladem dřevěného materiálu. Předběžně vyčíslená škoda činní 860 tis. a uchráněno bylo 20 mil. V neděli, , vyjíždělo družstvo před devátou hodinou ranní k požáru lesa mezi obcemi Mlýny a Předboř na Chousticku. Zde došlo k zahoření lesního porostu na rozloze cca 2 ha. Zasahovali zde příslušníci HZS PS Tábor a PS Soběslav a z dobrovolných jednotek Tučapy, Mlýny, Choustník a naši hasiči. Úplná likvidace byla nahlášena okolo Text: Ladislav Havlíček Foto: Fotoarchiv JSDH Planá nad Lužnicí Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky včetně schválení smlouvy s dodavatelem ZM odsouhlasilo vítěze výběrového řízení na Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky firmu SPS-VKP s.r.o. Slatiňany, souhlasí s uzavřením smlouvy s touto firmou a schvaluje pořízení této hasičské cisterny. ZM vzalo na vědomí výsledky výběrového řízení na akci Regenerace lipové aleje, kdy vítězem je firma GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, Průhonice za vysoutěženou cenu ,- Kč + DPH, kterou vzhledem k nízké ceně do 1 mil. schválila rada města. ZM projednalo žádost p. Blahy o změnu výstavby na pozemku p.č. 2050/1 z původního záměru vystavění 26ti řadových garáží na výstavbu bytového domu (č. 8) o 12ti bytových jednotkách a šesti řadových garáží. ZM povolilo p. Blahovi postavit na dotyčném pozemku pouze dům se 6ti bytovými jednotkami. Zápisy ze zasedání zastupitelstva města a rady města naleznete na webových stránkách města Planá nad Lužnicí - Podrobné vysvětlení k jednotlivým bodům podá místostarosta města Jiří Rangl 5

6 Tak jsme se zase neztratili, aneb školní kolo orientačního běhu Jednoho krásného středečního dopoledne, přesněji 17. dubna, proběhl v lese poblíž Plané druhý ročník školního kola orientačního běhu. I když je tento poměrně nový sport zaměřěn hlavně na rychlost, ten kdo se neumí orientovat v terénu podle mapy, velké úspěchy nezíská. Proto v tomto sportu mohou zvítězit i děti, které nejsou rychlými běžci, a na druhou stranu se dokážou dobře číst v mapě. A právě to dělalo většině žáků naší školy velké problémy. Foto archiv ZŠ. I přesto ale dosáhlo několik jedinců výborných výsledků a ty je kvalifikovaly do krajského kola, jež se bude konat na naší plánské trati již 9. května. Závody jsme si všichni užili, nikdo se nezranil ani neztratil, a tak tak se už těšíme na příští ročník. Vítězové jednotlivých kategorií 4. třídy Veronika Nechvátalová, Vít Novák 5. třídy Nikol Mládková, Martin Králik 6. třídy Nella Stašková, Martin Suchý 7. třída Adéla Tlustá, Matěj Novák 8. třída Tereza Hocká, František Brož 9. třída Lucie Kirpalová, Petr Staněk ZÁKLADNÍ ŠKOLA František Brož, 8. třída V sobotu navštívili žáci a jejich rodiče hlavní město Rakouské republiky Vídeň. Podívali se do zámku Belveder, prošli se jarní Vídní, navštívili tradiční vídeňský trh Naschmarkt. Následovala prohlídka Hofburku - někteří se zájmem navštívili světskou a církevní klenotnici s korunovačními říšskými klenoty, jiní se vydali do Kapucínské hrobky, aby tam spatřili pohřbené české krále a královny z rodu Habsburků. Nakonec Zájezd do Vídně Procházka zámeckým parkem - zámek Belveder. Zámek Belveder - sídlo Evžena Savojského. byla pro všechny připravena návštěva vídeňského zábavního parku Práter. Výlet byl velice úspěšný také díky nádhernému slunečnému Text a foto Bohuslav Hora Český den proti rakovině Ve středu 16. května proběhl na naší škole a v obci 16. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Žáci 9.A během 2. a 3. vyučovací hodiny prodávali symbolické kytičky za cenu 20 Kč. Veřejná sbírka letos, stejně jako v minulých letech, slouží kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy také k upozornění veřejnosti na prevenci onkologických onemocnění. Proto ke každé kytičce obdržel dárce i informativní letáček. Tématem letošní sbírky byla nádorová onemocnění ledvin. Důvodem je fakt, že v naší zemi vzrostl výskyt nádorů ledvin za posledních 35 let téměř na čtyřnásobek. Česká republika se tak dostala na první místo v celosvětovém srovnání četnosti tohoto onemocnění. Děkujeme všem, kteří přispěli zakoupením kytičky. Celkový výtěžek činí 4170 Kč. Základní umělecká škola v Sezimově Ústí zve rodiče s dětmi k zápisu. Blížící se konec školního roku je také časem bilancování a hodnocení. Někteří žáci ukončí své dlouholeté studium u nás, odejdou do jiných škol, do jiných měst a naše cesty se rozejdou. Nejvíce nás těší, když naši absolventi pokračují na středních a vysokých školách uměleckých směrů. Po mnoho let se u nás účastnili vystoupení, soutěží a prezentací nejen v rámci města, ale někteří z nich za hranicemi Jihočeského kraje i České republiky. Na ty nejlepší bude každý pedagog rád vzpomínat a bude se jimi chlubit, protože zůstanou navždy součástí jeho života. Svým odchodem však tito bývalí studenti uvolňují místo dalším, kteří by také chtěli v budoucnu dobře hrát, zpívat, tančit nebo malovat. Budeme rádi, když se rodiče se svými dětmi dostaví k zápisu do naší ZUŠ. Pro děti ve věku od 5 do 7 let připravujeme zápis do PHV (přípravná hudební výchova), který bude probíhat ve dnech 5. a 6. června od do v budově ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648. Další zápis bude pro zájemce všech věkových kategorií formou dne otevřených dveří 11. června od do Tento termín můžete využít k zápisu do všech oborů hudebního, tanečního a výtvarného. Vedení ZUŠ Sezimovo Ústí 6

7 Plánské ozvěny PODLAHÁ#STVÍ Roman Pete$ík Okru!ní 373, Planá nad Lu!nicí mobil : , DODÁVÁ A POKLÁDÁ : - laminátové a d$ev#né plovoucí podlahy vinylové podlahy, p$írodní linoleum masivní podlahy, korkové podlahy PVC, koberce pro bytové i komer"ní vyu!ití vyrovnávání beton% samonivela"ními st#rkami vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami Dovoz vzork% podlah a zam"$ení ZDARMA Sleva 50% na permanentky v ČERVNU do Solné jeskyně, nám. Fr. Křižíka, Tábor MČsto Planá nad Lužnicí a Galerie Fara Vás srdeþnč zvou na výstavu obrazĥ a soch JiĜí VanČk MEZI NEBEM A ZEMÍ Vernisáž se koná v pátek od 18 hod. Úvodní slovo: Pavel Talich Hudební vystoupení: žáci a uþitelé ZUŠ Sezimovo Ústí. OtevĜeno St ýt Pá Planá nad Lužnicí, ul. ýsla, proti kostelu Sv. Václava 7

8 8

9 Vodnick# den aneb Planá sob& 5. ro%ník akce v!ech plánsk#ch dobrovolník) sobota od hodin ve sportovním centru za 'ekou. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník Od otev'eme D&tsk# ráj V D&tském ráji si pro na!e nejmen!í p'ipraví sout&"e a hry místní dobrovolníci, skauti, hasi%i, rybá'i, MC Kopretina, Divadélko Na nitce, Písni%kové Fro(ánky, Klub Plánsk#ch Dam, Ochrana fauny, místní podnikatelé, modelá'i, neziskové organizace z blízka i daleka a dal!í. Od 16 hodin budou mezi sebou soupe'it nad vodou i ve vod& dru"stva dosp&lák), místní Vodníci budou bojovat proti $ochtan)m ze sp'áteleného Sezimova Ústí a Jordán)m z nedalekého m&sta Tábor V 17 hodin se v!ichni mohou t&!it na p'ekvapení Radia Blaník Od 18 hodin pokra%uje zábava se skupinou A pro% ne ze Sob&slavi Ob%erstvení zaji!t&no V!echny náv!t&vníky v p'evleku za vodní bytosti %eká odm&na Na va!i náv!t&vu se t&!í v!ichni po'adatelé DOBROVOLNÍCI a M&sto Planá nad Lu"nicí 9

10 10

11 Městská knihovna Beseda pro žáky šestých tříd v knihovně. Nejen začátek května patřil v knihovně maminkám. Ve čtvrtek 10. května si mohly v tvůrčí dílně vyzkoušet papírovou techniku QUILLING, zatímco děti vyráběly z papírových tácků pestré motýly. A šikovným rukám maminek je věnovaná i výstava, která představuje jejich rozmanité výrobky, ať už jsou to náušnice, obrázky, dečky, pletené a háčkované čepice, barety nebo voskovou batikou ozdobená trika. Výstava se líbí a tak jsme se rozhodli ponechat ji v knihovně i v červnu. Můžete se přijít podívat, případně si i něco pro sebe vybrat. A co děti? Ano, mají si kde hrát se šesťáky jsme se vypravili na mil Divadélko na nitce dlouhou cestu pod mořem s knihou Julese Verna i na lov tyranosaura do vzdálené minulosti s povídkou Raye Bradburyho. Sedmáky jsme pro změnu zatáhli do budoucnosti společně se spisovatelem Paolem Bacigalupim uplynulý měsíc jsme totiž věnovali literatuře sci-fi a fantasy. Zdá se, že to všechny bavilo, takže se k tématu určitě vrátíme. Do knihovny zavítali také prvňáčci a při posledním setkání před pasováním na čtenáře malovali své zahrady Tvůrčí dílna techniky quilling. podle vlastní fantazie. Máme je vystaveny v dětském oddělení a těší nás, že na nás z obrázků svítí sluníčka. V rámci tématu, se kterým pracujeme v projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka, připravujeme také loutkovou pohádku na slavnostní pasování a máme připravenou i zbrusu novou knížku napsanou speciálně pro letošní absolventy 1. třídy. Pasování proběhne ve středu 13. června v obřadní síni MěÚ. Ještě před tím nás čeká jiná slavnost s vybranými šesťáky povezeme do Prahy naše obří leporelo na celostátní vyhodnocení projektu Kde končí svět, které proběhne v Zrcadlové kapli Klementina a při té příležitosti bude jeden z našich žáků pasován na Rytíře krásného slova. V příštím čísle přineseme z této akce samozřejmě reportáž. Zatím přejeme všem slunečný vstup do léta a těšíme se na setkání v knihovně. Text a foto V. Vyhnalová, knihovnice V pondělí 21. května 2012 byla v knihovně rozpečetěna sbírková pokladnička sdružení Fest Celkem se vybralo 1 176,- Kč, které poputují holčičce Nele na potřebné chodítko. Děkujeme všem, kteří nezůstali lhostejní a do sbírky přispěli. Celkově na Táborsku sbírka vynesla ,- Kč. V neděli 20. května odpoledne uvítala nejmenší návštěvníky prosluněná farská zahrada. Ke shlédnutí byla loutková pohádka Divadélka na nitce Vyprávění piráta Kolíska. Těšíme se na další setkání opět za měsíc 18. června v hod. pod javorem na farské zahradě. Foto E. Žaludová. Lužničánek Děti ve věku 4-7 let z Lužničánku se schází pravidelně každý pátek již rok a půl. Za tu dobu jsme se společně naučili hodně písniček, tanečků, tanečních her a zpívaných pohádek. Také jsme nacvičili 2 pásma určená pro veřejná vystoupení. Pásmo Řemesla, kde děti prostřednictvím jednoduchých tanečků napodobují činnosti jednotlivých řemesel a úplně nové pásmo nazvané Houbičky, které děti v průběhu května předvedly seniorům z Domu s pečovatelskou službou, vystoupily u příležitosti Dne matek a na Bambi. Těšíme se od září na nové malé tanečníky a tanečnice, kteří rozšíří naše řady. Vlaďka Březinová 11 Vystoupení Lužničánku s pásmem Houbičky na Dni matek.

12 FARNOST PLANÁ NAD LUŽNICÍ Mše sv. s kytarovým doprovodem pro děti 22. června 2012 v bude v plánském kostele slavena mše sv. pro děti s kytarovým doprovodem. Děti a rodiče, přijďte už v abychom mohli děti co nejvíce do slavení mše sv. zapojit (čtení, přímluvy, průvod s obětními dary, zvonění...) Poděkujeme za prožitý školní rok a budeme prosit o požehnání na blížící se prázdniny. Už se na vás moc těšíme! Více na: Pravidelné bohoslužby: pátek hod neděle 7.30 hod. Noc kostelů Již podruhé se plánská farnost zapojí 1. června 2012 do mezinárodní akce Tato akce je určena pro nejširší veřejnost. Dává možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Prezentuje kostel jako důležitou součást společenského života obyvatel našeho města. Na programu, který začíná v 18 hodin je koncert plánského chrámového sboru a varhan, koncert pěveckého sboru Nokturno ze Sezimova Ústí a plánského souboru Strýctet. Čas mezi jednotlivými koncerty bude prokládán zhruba čtvrthodinovými vstupy s tématy: jak číst Bibli očima moderního člověka, laická křesťanská společenství u nás a ve světě. Po oficiální části programu jste zváni na faru k neformálnímu setkání a popovídání u kávy a najde se i něco dobrého na zub. Více na stránkách plánském farnosti: Těšíme se na setkání! Za organizátory Zdeněk Žalud Třetí ročník Vítání ptačího zpěvu v Plané nad Lužnicí 21.duben 2012 byl dalším dílem rodící se tradice setkávání přátel opeřených obyvatel naší přírody. Při akci pod záštitou České společnosti ornitologické, která je pořádána po celé naší republice, se již potřetí v řadě sešli zájemci o poznání tajů ptačího světa i v Plané nad Lužnicí. V 8,00 hod. se postupně v místě srazu u sběrného dvora sešlo 35 nejen plánských obyvatel, aby společně se svými průvodci strávili den při procházce v blízkosti plánských lesů i rybníků. Po zahájení a seznámení účastníků se zajímavostmi z historie i současnosti ornitologického výzkumu se všichni vydali k rybníku U dubu a dále do lesů Plánské obce. Odpoledne byla pak vycházka zakončena ukázkou odchytu a kroužkování ptáku za Strkovským rybníkem. A s čím se účastníci akce setkali? Celkem se jejich kroky zkřížily s hlasovými projevy i pozorováním více jak 25 druhů ptáků. Nejzajímavější asi bylo (po roční odmlce) krásné pozorování krále strkovských lesů orla mořského, dále setkání s párem motáka pochopa a husy velké. Asi největší zvláštností však bylo pozorování nádherně vybarveného krahujce obecného. Tento jinak velmi plachý dravec okázale ignoroval i ty nejmladší neustále štěbetající účastníky vycházky a předváděl se na okrajovém dubu lesa nejméně 10 minut na vzdálenost ani ne třiceti metrů Asi nám všem chtěl udělat radost! Celkově úspěšný den završil odchyt 9 pěvců pěti druhů do nárazových sítí. Hlavně pro děti, které vydržely šlapat až do úplného závěru, byla možnost pohlazení si těchto malých křehkých opeřenců asi největší odměnou A právě bohatá účast těch 12 Do pečovatelského domu zavítalo jaro. Prodlužující se dny, více sluníčka to vše snad přispívá k lepší náladě jeho obyvatel. Místo zpěvu ptáků se u nás ale začalo ozývat především bouchání, vrtání a řezání. Ano, v DPS začaly dlouho plánované sta- nejmenších byla naopak největším povzbuzením pro všechny organizátory této akce. Ti zde všechny zájemce o ornitologii pozvali na již 20. ročník ornitologického tábora, který se bude tradičně konat na přelomu měsíců července a srpna u rybníků Koberný a Hejtman. Takže uprostřed léta možná nashledanou. Za všechny organizátory Stanislav Vyhnal Foto M. Valenta. Co se děje v domě s pečovatelskou službou Foto archiv MěÚ. vební úpravy spojené s výměnou oken a zateplováním budovy. Pomalu si zvykáme na každodenní přítomnost řemeslníků a jejich intenzivní práci, na chodbách se vyhýbáme kabelům a potýkáme se s větší prašností. To vše k tomu samozřejmě patří. Odměnou za naší trpělivost a ohleduplnost nám v srpnu bude pečovatelský dům ve zcela novém kabátě, na což se všichni společně těšíme. A možná, že až se vše zklidní a budova opět utichne, se někomu po tomto dnešním ruchu i zasteskne. Ale věnujeme se i jiným aktivitám než stavbě. Dne 10. května jsme se společně sešli v restauraci Maxim u příležitosti jarního posezení plánských seniorů. Jako již tradičně nechybělo občerstvení a zábava. O tu se nám tentokrát postaral dětský taneční kroužek Lužničánek se svým kouzelným vystoupením nazvaným Houbičky a děti z mateřské školy Pohádka s veselým zpíváním. Děkuji všem dětičkám a především jejich paním učitelkám a vedoucím za přípravu a organizaci vystoupení, které ve tvářích všech přítomných vykouzlilo radost a potěšení. Děkuji také všem ostatním, kteří se akce zúčastnili, a budu se moc těšit na příští společné setkání. Tereza Jindrová

13 Plánské ozvěny Stalo se v Plané v květnu Stavění májky před radnicí 30. dubna. Foto FD. Vernisáž fotografií Strkov Pavla Talicha v GALERII FARA 27. dubna. Foto archiv MěÚ. Čarodejnice na Ostrově. Foto EŽ. Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Sezimovo Ústi pod vedením Tomáše Novotného 2. května. Foto FD Westernový den Na Samotách 12. května. Foto Anna Doubková. Den matek 13. května. Foto EŽ. VÝZVA Vodnický den aneb Planá sobě Již pátý ročník akce všech plánských dobrovolníků A PROTOŽE JE TATO AKCE OPRAVDU DOBROVOLNÁ A DOBROVOLNICKÁ PROSÍME VŠECHNY, KTEŘÍ MOHOU A CHTĚJÍ BÝT JAKKOLIV NÁPOMOCNI, PIŠTE NA volejte DĚKUJEME 13 František Doubek

14 Po stopách ledního hokeje v Plané nad Lužnicí III (pokračování) František Bumba Rok Rok Rok Rok Rok Rok Muži hrají v rámci okresu a obsazují 4. místo, dorost obsadil 2. místo. Muži obsadili v okrese 5. místo z 6. účastníků, dorost skončil na 3. místě ze 4. družstev. Muži v okrese skončili na 2. místě za So. Želeč, hrají také žáci, kteří skončili 3. z 5. účastníků. Muži hrají v okrese s Loko Veselí nad Lužnicí, JZD Řepeč, Jiskrou Bechyně, Sokolem Želeč, Sokolem Dražice. Obsazují 2. místo. Muži hrají okresní přebor a končí na 3. místě. Hrají i dorostenci, kteří sehráli 2 zápasy. Okresní přebor, jehož je Planá účastníkem se hraje 4 kolově. Stávají se vítězi a po kvalifikaci se Slavojem Žirovnice 10:1 a 4:2 a Sokolem Cehnice 7:0 a 3:1 postupují do KP II. O úspěch se zasloužili hráči: Drtina František, Moudr Robert, Štěrba Antonín, Trnka Zdeněk, Koutenský Jiří, Liška Petr, Orjechov Pavel, Sejtko František, Jirsa Zdeněk, Čížek František, Kudělka Jaromír, Ubl Karel, Sejtko Antonín, Hruška Jan, Kolář Stanislav, Killinger, Bakura, Michálek Josef, Hruška Vlastimil, Trenér Jiří Kadlec. Utvořen samostatný výbor oddílu ledního hokeje. Konec skautského roku pokračování příště V dubnu se dívčí a chlapecká družina zúčastnily Závodu vlčat a světlušek, který se koná jednou za dva roky. Tentokrát se odehrál v okolí zříceniny hradu Borotín a tématem bylo Z pohádky do pohádky. Děti musely prokázat znalost rostlin, jak se orientují v přírodě i v mapách, zda zvládají krizové situace apod. Další akcí, které se každoročně účastníme, je Bambi. Dětem zde umožňujeme vyzkoušet si různé dovednosti a činnosti, které jsou součástí naší oddílové práce. Případní zájemci a zájemkyně naleznou informace na našich webových stránkách unas.cz. Vzhledem k narůstajícímu počtu našich členů a členek jsme se rozhodli přestavět část klubovny. Tímto děkujeme za finanční podporu městu Planá nad Lužnicí. Část dotace jsme využili na nákup materiálu a v druhé fázi nás čeká lepší zabezpečení klubovny proti vandalům. Konec skautského roku je spojen s mnoha akcemi a tradičním letním táborem. Ten je vyústěním naší celoroční činnosti. I letos, Tvoření pro děti na Bambi 2012 v Plané nad Lužnicí v sobotu 19. května. Foto archiv plánských skautů. již potřetí, se chystáme na tábořiště Lišky u Bechyně, jen tentokrát až v druhé polovině července. Doufáme, že si všichni tábor užijeme a stejně tak i celé léto. Skautky MCP VÝZVa - SPOLEČNÝ KAŇONING LUŽNICE Pátek Vodnický happening společná plavba zástupců tří měst na lodích do Tábora Program: Sraz ve Sportovním centru za řekou v Plané nad Lužnicí (možnost navážení lodí, občerstvení, WC) 16 hodin - k dobré náladě bude hrát skupina ČTYŘVÁLEC DIXIE 18,30 hodin - odplutí všech účastníků happeningu ve vodnickém oblečení směr Sezimovo Ústí Tábor/Komora/ 19,30 hodin uvítání účastníků společné happeningové plavby v S.Ústí u lávky 21 hodin - příjezd na Komoru /Tábor/ k poslechu i tanci hraje skupina The FiNGERS irsko-keltská hudba Účastníci kaňoningu ve stylovém vodnickém oblečení budou patřičně odměněni. Přihlásit se můžete na nebo volejte Výzva DRAČÍ LODĚ Města Planá nad Lužnicí, Tábor a Sezimovo Ústí letos společně připravují festival s názvem Léto nad Lužnicí, který bude probíhat ve dnech 14. až 24. června. Součástí této akce jsou jak kulturní, tak sportovní pořady. Planá se bude účastnit Vodnickým dnem, koncerty a vernisáží soch ve farské zahradě, atd. Jednou z akcí, kterou pořádá město Tábor, jsou Závody dračích lodí Na Knížecím rybníku. Posádka lodě se skládá z 20 veslařů (z toho 4 ženy) a jednoho bubeníka. Pokud se chcete jako posádka lodě zúčastnit a reprezentovat Planou nad Lužnicí, přihlaste se do na telefonu nebo F. Doubek 14

15 FOTBAL Minulé zápasy Tabulka Ve středu 9. května se do Plané nad Lužnicí sjeli žáci a studenti škol z různých koutů jihočeského kraje, aby se zúčastnili krajského přeboru škol v orientačním běhu, který byl organizován pod taktovkou sdružení vebr-sport. Žáci a studenti bojovali o postup na celorepublikové finále, které se bude konat v Olomouci. Pro závod vyšlo krásné počasí, tak jako u všech sportovních akcí pořádaných letos sdružením vebr-sport, ale i po organizační stránce to perfektně klapalo. Zázemí pro všechny účastníky poskytla ZŠ Planá nad Lužnicí, od které to na start závodu bylo necelý jeden kilometr. Start a cíl byl situován na okraji lesa západně od Plané. To umožňovalo vedoucím jednotlivých družstev škol, aby mohli v klidu sledovat, kdo závodí v lese a kdo proběhl cílem. Vlastní závod nebyl určitě z nejlehčích. Tratě byly koncipovány tak, aby prověřily schopnosti a umění orientace všech závodníků, a aby se do celorepublikového finále probojovaly opravdu jen ta družstva, která budou schopna konkurovat ostatním družstvům z celé republiky. Při vlastním závodě se taky ukázalo, že sport orientační běh asi některým lidem vadí, protože se z jednoho kontrolního stanoviště ztratila elektronická záznamová jednotka, pomocí níž jsou sport 15 Po nepříliš povedeném prvním jarním zápase Tučapy - Planá se plánský stroj opět rozjel na plné obrátky a jen neuvěřitelné shoda náhod by ho mohla připravit o vytouženého přeborníka okresu. Karel Macek - trenér žáků Tučapy Planá nad Lužnicí 4:1 (2:1) Tučapy Řepeč/Opařany 2:2 (0:1) Planá nad Lužnicí Řepeč/Opařany 4:2 (4:0) METEOR Tábor Košice 1:0 (0:0) METEOR Tábor Planá nad Lužnicí 0:6 (0:2) Košice Planá nad Lužnicí 0:5 (0:2) RK Tým Zápasy Skóre Body (Prav) 1 Planá nad Lužnicí : (18) 2 METEOR Tábor : (-3) 3 Řepeč/Opařany : (2) 4 Tučapy : (-8) Tabulka střelců po 15. kole okresního přeboru žáků. 1. Uhlíř Lukáš Vaníček Karel Kohoutek Adam 9 4. Jílek Mikoláš 4 5. Škrábek Pavel 3 6. Semerád Petr 2 7. Kutiš František 1 8. Kopřiva Tomáš 1 5 Košice : (-16) Foto archiv autora V Plané se konal KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU Po hladkém průběhu základní části TFbL, ve které naše mužstvo zvítězilo ve dvanácti zápasech v řadě, došlo ve finálové Konečné 7. místo v Táborské florbalové lize skupině k neočekávanému výpadku formy. A když se k nám i paní Štěstěna obrátila zády, nastaly krušné časy. Po utrápených výkonech a jediné výhře jsme obsadili ve čtrnáctičlenném zaznamenávány průchody tímto stanovištěm. Jak je vidět, najdou se mezi námi stále takoví, kteří se snaží svým chováním kazit práci druhých. Závodníci byli natolik zkušení, že jim tato skutečnost jejich závod nezkazila, a věděli, co v takovém případě dělat. Všichni dále pokračovali na svých tratích a doběhli vpořádku do cíle. Závěrečné vyhodnocení probíhalo v prostorách vedle tělocvičny ZŠ Planá n/l. Diplomy a ceny předávali starosta města Plané nad Lužnicí Ing. Jiří Šimánek, předseda sdružení vebr-sport Ing. Jiří Vébr a předseda jihočeské atletiky Pavel Novák. Žáci z plánské školy se určitě neztratili a podali dobré výkony. Janoušková Adéla se dostala na pomyslné stupně vítězů a získala 3. místo v kategorii D5. Další krásné umístění získala Stašková Nella v kategorii D7 a mezi žáky si vybojoval 3. místo také Mrázek Jakub. V celkovém hodnocení družstev získalo družstvo žáků Plánské školy 2. místo v kategorii mladších žáků D5+H5. V kategorii starších žáků D7+D9+H7+H9 obsadila družstva A a B ZŠ Planá n/l 4. a 5. místo z celkových deseti družstev. V každé kategorii byly rozdány medaile prvním třem a vítězným družstvům, která postoupila na celorepublikové finále do Olomouce byly předány poháry. Postup si vybojovalo družstvo starších žáků Gymnázia Pierra de Coubertina z Tábora a druž- Foto archiv autora stvo studentů Gymnázia Vítězslava Nováka z Jindřichova Hradce. Všichni účastníci se nakonec rozešli do svých měst a už nyní se sdružení vebr-sport začíná připravovat na příští rok, kdy bude pořádat celorepublikové kolo přeboru škol v orientačním běhu. Příprava této sportovní akce už pomalu začíná a můžeme se jen těšit na to, že Planou nad Lužnicí v příštím roce navštíví žáci a studenti z celé republiky. Veškeré informace o konaném krajském přeboru škol v orientačním běhu včetně podrobných výsledků naleznete na internetové adrese sites.google.com/site/zavod Fotografie na: a Ing. Jiří Vébr předseda sdružení vebr-sport poli 7. místo, které nemůžeme v žádném případě považovat za úspěch. Další informace o dění v plánském florbalu najdete na našich webových stránkách Pavel Grenar

16 Plán akcí na v Plané nad Lužnicí Noc kostelů od hod v kostele sv. Václava, podrobný program naleznete na plakátech a webových stránkách farnosti Žeň Žen a Čtyř chlapů tradiční výstava dospělých žáků akademického malíře, pana Teodora Buzu vernisáž od 17 hodin v obřadní síni radnice. Na vernisáži uslyšíte skupinu Starý psi a mladý kočky revival VIVA MUSICA společný koncert pěveckých sborů z Táborska. Od 18 hodin v Táboře v Rajském dvoře se představí Harmonie, Hlahol, Nokturno, Domino a táborský Chrámový sbor Podvečer nejen pro seniory u Maxima poslední předprázdninové setkání, tentokrát se Standou Petrů a skupinou Allegro Band od 16 hodin Jarní zpívání pěveckého sboru Skřivánek od 17 h ve školní jídelně Mezi nebem a zemí - Jiří Vaněk sochy a obrazy Galerie Fara - vernisáž výstavy v 18 hodin o kulturní program se postarají žáci a učitelé ZUŠ Sezimovo Ústí - výstava potrvá do Pasování prvňáčků na čtenáře závěr projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka, MěK Planá nad Lužnicí v obřadní síni MěÚ Festival Léto nad Lužnicí 2012 společná akce Plané nad Lužnicí, Sezimova Ústí a Tábora bližší informace na plakátech Vodnický den aneb Planá sobě již páté setkání dobrovolníků z celé Plané na akci pro všechny děti od 0 do 99 let Dračí lodě na Knížecím rybníku i Planá nad Lužnicí vyšle své borce do bojů na dračích lodích - prezentace a trénink od 10 do 12 hodin, start ve 13 hodin Knížecí rybník Stoklasná Lhota. Přihlášky viz výzva Galerie Fara Letní podvečer ve farské zahradě Program podvečera: 17,00 Loutková pohádka Divadélka Na nitce 18,00 Vernisáž výstavy keramiky mladých výtvarníků ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni koncert pěveckého sboru Zvoneček ZŠ 19,00 Koncert v zahradě vystoupení plánského pěveckého sboru Harmonie pod vedením Ivy Törökové a jeho hostů 20,00 Koncert folkové skupiny Za sluncem Přednáška o zdravé výživě s Jarkou Vomáčkovou pořádá Klub Plánských Dam - od 18 hodin v obřadní síni radnice Vodnický happening společná plavba zástupců tří měst na lodích do Tábora. Sraz ve Sportovním centru za řekou v Plané (možnost navážení lodí, občerstvení, WC). od k dobré náladě bude hrát skupina ČTYŘVÁLEC DIXIE. 18,30 odplutí všech účastníků happeningu ve vodnickém oblečení směr Sezimovo Ústí a Tábor skupina Čtyřválec jede s sebou Zastávka v Sezimově ústí u lávky kolem příjezd s lampiony na Komoru do Tábora další kulturní program Přihlášky viz výzva Dětské rybářské závody pro mladé rybáře organizované v Plané nad Lužnicí pořádá MORS Planá nad Lužnicí registrace závodníků v 6.30 v prostoru rybníka Nový Setkání Planých setkání všech měst, které mají v názvu Planá tentokrát v Chodové Plané sportovní klání s odpoledním seznamovacím matiné. Přihlášky viz výzva Lužnická šlapka Spanilá jízda starostů Sezimova Ústí, Tábora a Plané nad Lužnicí a samozřejmě i dalších cyklistů po březích řeky Lužnice a okolí. Startuje se v 9.30 hod. před sezimovoústeckou radnicí s mezipřistáním v Plané nad Lužnicí (10,00 10,30 - pro všechny účastníky jízdy bude připraveno občerstvení a perníková medaile), cíl areál Komora Tábor Sluníčkový den s Písničkovými Froťánky a MŠ Pohádka odchod průvodu ve sluníčkovém oblečení od MŠ v 16 hodin, malování na chodníku zajištěno Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd ZŠ v obřadní síni radnice. Výstavy v Plané nad Lužnicí v květnu 2012 Obřadní síň radnice Žeň Žen a Čtyř chlapů tradiční výstava dospělých žáků akademického malíře, pana Teodora Buzu vernisáž od 17 hodin v obřadní síni radnice. Knihovna Výstava maminky maminkám Galerie Fara Mezi nebem a zemí - Jiří Vaněk sochy a obrazy vernisáž výstavy v 18 hodin výstava potrvá do Planá nad Lužnicí, ČSLA 1 středa otevírací doba hodin čtvrtek hodin pátek hodin v ostatní dny a hodiny je možno návštěvu předem domluvit na telefonu GALERIE FARA byla vybudována za pomoci grantu Jihočeského kraje Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně nákladem 1700 kusů. Lze za úplatu inzerovat, inzerci a příspěvky zasílejte na ovou adresu: Vydává Město Planá nad Lužnicí, grafická příprava FBC Velvet s.r.o., tiskne Tiskárna v Ráji s.r.o.. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v červenci 2012 a uzávěrka je 18. června Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet - 16

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1119/64/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Jana Dvořáková Neomluven 0 RM/503/27/11 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1651/91/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 76. zasedání ze dne 11. 9. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1297/76/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012

Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012 Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/868/48/12 +5/ -0/ Z0 Marie Hovorková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 61. zasedání ze dne 27. 2. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1047/61/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 5. 11. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomno: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 ZM/1/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Volba

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 10. 11.2010 Počet zastupitelů 15 Přítomno 14 Omluveno 1 Neomluveno O ZM/1/1/10 +14/ -0/ ZO Program zasedání s ch v á I i I o program zasedání v upraveném znění;

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014

Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014 Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1619/90/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zahájení v 19,05 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jan Vebr, František Domes, Vratislav Adam, Ivan Kotrč,

Více

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1668/92/14 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-24-2015 Termín jednání 17. srpna 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více