Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012"

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 6/2012 Městský úřad Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání Začátkem května jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, ve kterém byl udělen souhlas s provozním řádem zařízení na využívání odpadu na povrchu terénu v lokalitě Hůrka u Plané nad Lužnicí. Jedná se o schválení podmínek k přijímání materiálu, který bude sloužit k rekultivaci vytěžené pískovny. Je evidentní, že všechny oprávněné orgány se snaží směřovat sediment z nádrže Jordán k nám do Plané nad Lužnicí. Správní orgán se rozhodl zvýšit limitní hodnotu problematického arsenu na trojnásobek limitní hodnoty s odůvodněním, že je lokalita již znečištěna lidskou činností a další přísun nadlimitního arsenu obsaženého v jordánském bahnu, ale i jiných odpadech přijímaných k rekultivaci pískovny, nezpůsobí zvýšení rizika pro lidské zdraví a složky životního prostředí. Zcela jistě se jedná o opatření, které je výjimkou z obecně daných pravidel a správní orgán akceptoval podmínky, určené znalcem ing. Barchánkem. Navržené podmínky mají zabránit objektivnímu zvýšení nebezpečí vyluhování některých kontaminantů podzemní vodou, pod jejíž hladinu se měl odpad ukládat. Vedení města Plané nad Lužnicí se již několik let snaží zabránit dopravě ohromného množství bahna přes naše město a ukládání materiálu, který svou kvalitou nesplňuje podmínky pro ukládání na místo, které je dle územního plánu města určeno jako rekreační plocha pro rodinnou rekreaci, případně hromadnou rekreaci. Na základě odborných posudků a podrobné znalosti této problematiky jsme přesvědčeni, že neexistuje žádný důvod pro zvyšování limitních hodnot koncentrací škodlivin. Tvrzení, že pískovna Hůrka a její okolí jsou znečištěny arsenem a toto znečištění je charakteristické pro tuto lokalitu není podloženo žádnými relevantními a reprezentativními odběry vzorků. Správní orgán ve svém odůvodnění uvádí některá nepodložená tvrzení a domněnky, proti kterým se musíme ohradit. Rada města rozhodla o podání odvolání k Ministerstvu životního prostředí, čímž chce zabránit zavážení pískovny Hůrka nevhodným odpadem z širokého okolí. Rozhodnutí prvoinstančního orgánu i naše odvolání je umístěno na webových stránkách města Planá nad Lužnicí. Mnohem optimističtější zprávou je vstřícný krok města Tábora ve věci ukládání sedimentu z Jordánu v Plané nad Lužnicí. Město Tábor zajistilo další úložiště pro svůj sediment, který bude vytěžen na stavbě Obnova rybníka Jordán. Při stavbě bude odtěženo m³ sedimentu, který měl být uložen v Plané nad Lužnicí. Podařilo se zajistit jiná úložiště pro 75% odpadu, tím došlo k redukci množství na tisíc m³. Dalším úložištěm je zařízení k využívání odpadu Hůrka u Týna nad Vltavou, kde je smluvně zajištěno uložení m³ ročně. Přepravní trasa vede z Tábora přes Dražice, Opařany, Bechyni, Týn nad Vltavou. V zařízení k využívání odpadu Pohnánec je zajištěno uložení m³ sedimentu a přepravní trasa vede po obchvatu Tábora, přes Čekanice, Zaluží a Ratibořské Hory. Podrobné plány rozdělování sedimentu na různá úložiště zatím zjiš ujeme. Protipovodňové opatření na Lužnici je ve fázi přípravy výběrového řízení, financování z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR Prevence před povodněmi II je potvrzeno. Odhadovaná hodnota zakázky bez DPH je Kč, stanovené datum zahájení je , termín dokončení je Datum zahájení bude s velkou pravděpodobností posunut. Rada města schválila projektovou dokumentaci pro podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí na zpracování studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Farského a Boreckého potoka. Návrh opatření bude zahrnovat jak opatření na vodních tocích, tak opatření v ploše povodí a opatření ke změně managementu na vodních plochách (změnou manipulačního řádu). Opatření budou sledovat několik cílů: zvýšení retence vody v povodí, umožnění neškodného rozlivu vody v nivě, zvětšení retenční kapacity rybníků, zachycení povodňových průtoků v suché retenční nádrži (poldru) nad městem, vhodnou manipulací na soustavě rybníků odklonění povodňových průtoků mimo intravilán přímo do toku Lužnice. Tento projekt by měl navazovat na protipovodňová opatření na Lužnici a měl by zajistit komplexní řešení protipovodňových opatření v našem městě. S materiálem je možné se seznámit na webových stránkách města. Jiří Rangl, místostarosta města

2 ZATEPLENÍ DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU SE ROZBÍHÁ Jak si jistě občané našeho města všimli, objekt vedle restaurace Maxim a městského úřadu se oblékl do lešení a zelené síťoviny a tím vlastně začala akce Zateplení domu s pečovatelskou službou. Tato akce je spolufinancována z operačního programu Životní prostředí a přispěje ke snížení energetické náročnosti při vytápění této budovy. Ekonomický přínos se bude následně pozitivně projevovat nejen v městské pokladně, ale i peněženkách jednotlivých obyvatel DPS. Samozřejmě každá stavba přináší určité komplikace proti běžnému provozu a zaběhnutému stereotypu. V této chvíli nezbývá všem nájemníků DPS než obrnět se trpělivostí a tolerantností. Výsledkem bude, jak jsem již uvedl, zateplení budovy s novým kabátem. Věřím, že stejně hezkým, jaký dostala při obdobné akci základní škola nebo zdravotní středisko. Současnou trpělivost s očekáváním dobrého výsledku přeje Ing. Jiří Šimánek, starosta města OBSAH ČÍSLA Úvodní slovo Zateplení DPS Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Matrika str. 1 str. 2 str. 2 str. 3 Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Případy protiprávního jednání v Plané nad Lužnicí za období do Dne došlo v Plané nad Lužnicí k fyzickému napadení ženy vlastním manželem. Událost se stala v ul. Průmyslová, kde nejprve muž své ženě vulgárně nadával, strkal do ní a při jejím telefonátu na l. 158 jí vyrazil mobilní telefon z ruky. Věc je již oznámena k projednání přestupkové komisi v Plané nad Lužnicí. K vloupání do zaparkovaných vozidel došlo dne v nočních hodinách na Strkově. Pachatel u vozidel rozbil skleněnou trojúhelníkovou výplň pravých zadních dveří a následně odcizil navigační systém, tiskárnu Canon, sadu klíčů a další věci. O přívodní kabely od elektrické kotoučové pily, stavební míchačky a volně odložené Komise pro výchovu a vzdělávání prodlužovací kabely přišel majitel, který tyto věci ponechal přes noc na oploceném pozemku v chatové oblasti naproti jezu v Sezimově Ústí. K poškození obecně prospěšného zařízení, a to telekomunikačního kabelu, došlo dne na železničním koridoru mezi zastávkami v Plané nad Lužnicí a Sezimovo Ústí. Neznámý pachatel tento kabel nezjištěným způsobem poškodil přerušil, čímž způsobil škodu ve výši ,-Kč. Překvapení po zimní sezoně čekalo na majitele rekreačního objektu Na Černé. Při příjezdu na svou chatu zjistil dne poškození skleněné výplně balkonových dveří. Sklo bylo rozbité nezjištěným předmětem, a jak bylo dále již za účasti PČR zjištěno, do objektu nikdo nepovolaný nevnikl, další škoda tedy majiteli chaty nevznikla. prap. Martin Zima, inspektor, tel: Jednou z náplní Komise pro výchovu a vzdělávání je projednávat připomínky a podněty občanů týkající se oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit v našem městě. Závěry jednání předkládá komise radě města, zápis z jednání je uveřejněn na webových stránkách města. Tím vyzýváme občany města, pokud mají nějaké připomínky a návrhy týkající se zmíněné oblasti života města, aby je neváhali sdělit buď členům komise nebo ještě lépe napsali na ovou adresu Rádi Vás na jednání komise pozveme, případně Vás budeme o závěrech jednání komise týkající se Vaší připomínky písemně informovat. Členy komise jsou Pavel Kubec, Jitka Čápová, Hana Vellánová, Šárka Kučerová, Petra Klubalová, Lenka Kisvetrová. 2 Zaplacení popelnic do Výtah z 38. zasedání rady města Výtah z 40. zasedání rady města Výtah z 11. zasedání zastupitelstva města Plánští hasiči Základní škola Městská knihovna Festival Léto nad Lužnicí Městská knihovna Divadélko Na nitce Noc kostelů Stalo se v Plané v květnu 2012 Konec skautského roku Fotbal v Plané - žáci Krajský přebor škol v orientačním běhu Plán akcí na červen 2012 v Plané nad Lužnicí str. 3 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 str. 6 str. 6 str. 8 str. 11 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 15 str. 16

3 Informace z MěÚ Úřední hodiny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polední pauza po - čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. Telefonní čísla starosta Ing. Jiří Šimánek místostarosta Jiří Rangl asistentka Eva Čecháčková BBus odborný asistent Ing. Jana Dvořáková , matrika Marie Holanová vnitřní věci Ing. Svatava Novotná Mgr. Pavla Dědičová stavební technik Václav Melena , kultura František Doubek , Správce sportovního centra ekonomka Květuše Kučerová Technické služby Ředitel Sběrný dvůr DPS Baobab Hasiči Velitel jednotky Jiří Seidl ČEVAK hlášení poruch Další informace hledejte: Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách Letní čas (duben říjen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8-12 hodin Matrika Nově narození občánci Plané nad Lužnicí v období duben, květen 2012 Tomáš Mašek Matyáš Čížek Bořivoj Samec Štěpán Sloboda Justýna Tučková Novým občánkům přejeme hodně zdraví a štěstí do života. S V A T B Y Významné životní jubileum v měsíci červnu 2012 oslaví: Zlatuška Tlustá Růžena Zuzáková Marie Janovská Augusta Šťastná Růžena Válová Ladislav Zeman Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. Termín zaplacení popelnice do 30. června 2012! Termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (zkráceně poplatek za svoz odpadu) je do 30. června Výše poplatku činí Kč 500,- za osobu trvale hlášenou v Plané nad Lužnicí. Sazba tohoto poplatku za nemovitost určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je Kč 400,-. Poplatek lze uhradit hotově v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet města /0800, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka. Žádáme občany, aby termín zaplacení popelnice dodrželi. V případě opožděné platby jim bude poplatek navýšen platebním výměrem z Kč 500,-/osoba/rok na Kč 1 000,-/osoba/rok. Ing. Svatava Novotná Foto archiv autorky. V květnu 2012 uzavřel manželství 1 pár mimo obřadní síň. Setkání Planých Město Planá nad Lužnicí se již tradičně bude účastnit sportovního setkání měst s názvem Planá, které se v letošním roce koná v Chodové Plané v sobotu 23. června Pokud máte zájem se k akci připojit a podpořit naše borce při vzájemných utkáních, přihlaste se do 18. června u Františka Doubka. Přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity autobusu. František Doubek tel , Permanentní stupenky do sportovního centra za řekou je možno zakoupit na MěÚ u slečny Mgr. Pavly Dědičové. 3

4 Výtah z 38. usnesení rady města ze dne Kritéria pro přijetí do MŠ RM schválila kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy na školní rok 2012/2013. Dopis občanů z ulice ČSLA RM vzala na vědomí vyjádřený nesouhlas občanů se zřízením provozovny v ulici ČSLA 16 z důvodu možného nárůstu hluku a prašnosti v obytné zóně. RM uložila stavebnímu technikovi zajistit podklady k projednávané problematice na stavebním úřadě v SÚ včetně kolaudačních rozhodnutí k příslušným nemovitostem. Zápis z jednání komise životního prostředí RM vzala na vědomí zápis komise životního prostředí. RM uložila stavebnímu technikovi přípravu podkladů majetkových poměrů a existenci stávajících sítí na pozemcích doporučených komisí k výsadbě dřevin,výsadbě tújí a skalníků na části pozemku p. č. 973/3 (u Břečků) a schválila realizační firmu Wotan Forest, a.s., Rudolfovská 202/88, České Budějovice. Smlouva o úhradě nákladů přejezdů vleček s firmou HOCHTIEF CZ a.s. RM schválila smlouvu o úhradě nákladů přejezdů vleček s firmou HOCHTIEF CZ a.s. Projektová dokumentace pro rekonstrukci Sokolovny RM schválila vypsání výběrového řízení na přípravu projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na akci Rekonstrukce Sokolovny.. Návrh na změnu dopravního značení RM schválila změnu dopravního značení 70 m před křižovatkou Chýnovská x Průmyslová doplnění dopravního značení návěst IS 9c. RM pověřila odbornou asistentku k zajištění potřebných podkladů a předání požadavku správci komunikace. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele škol RM neschválila vypsání výběrového řízení na ředitele základní školy a mateřské školy dle novely školského zákona. Výtah z 39. zasedání rady města ze dne Schválení výroby vrat na farské zahradě RM schválila výrobu vrat na farské zahradě za nabídkovou cenu firmou František Ondřej, KOVO Dírná s.r.o. Příprava Sportovního centra na sezonu 2012 nátěr bazénu, příprava sportovišť, pracovní obsazení, apod. RM vzala na vědomí nabídku na nátěr bazénu za cenu 405Kč/m²+DPH. RM schválila provedení nátěru bazénu TS města. RM schválila změnu provozního řádu umožnit využití sportovišť bez přítomnosti správce areálu. RM schválila stejné podmínky prodeje permanentních vstupenek jako v roce 2011, vstupenky budou označeny termíny akcí města, kdy bude platnost permanentních vstupenek omezena. Studie proveditelnosti opatření v povodí Farského a Boreckého potoka RM schválila využití Studie proveditelnosti opatření v povodí Farského a Boreckého potoka k žádosti o dotace, ve studii je nutné zohlednit změnu odtokových poměrů díky výstavbě Dálnice D3. Výběrové řízení na příslušníky městské policie RM schválila výběr dvou strážníků Městské policie na základě konkursu- Ing. Libora Filipa a Leoše Pěknice. Řešení stavu pracovníků v knihovně + galerii Fara RM pověřila starostu města k předložení finanční rozvahy na zajištění provozu v knihovně. Příprava akcí v rámci partnerství s městem Hluk na rok 2012 RM schválila společné akce 1. červenec/srpen fotbalový turnaj v Plané nad Lužnicí, 2. fotbalový turnaj v Hluku 3. Svatováclavské slavnosti spolupráce škol ve dnech čtvrtek + pátek 4. Harmonie + Trubači - Svatohubertská mše ve městě Hluk. Žádost pana Cnosty (ústní) na možnost pronájmu parkovacího místa v sídlišti ČSLA RM schválila provedení průzkumu zájmu o pronájem parkovacích míst v sídlišti ČSLA. Označení ulic RM schválila označení ulic U Lihovaru, Trnková, Višňová, Třešňová, Jabloňová. Zápis z akce Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště v lokalitě Nad Hejtmanem RM vzala na vědomí zápis z akce Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště v lokalitě Nad Hejtmanem a schvaluje zpevnění plochy pod nádobami na tříděný odpad za nabídkovou cenu ,-Kč. Nabídka prodeje pozemku a objektu č. p. 557 v ulici V Hlinách RM doporučila zastupitelstvu města koupi pozemku p. č. 473 a p. č. 474/2 o celkové výměře 625 m² od firmy PLASTPO, s.r.o. Sviny 44, za cenu ,-Kč. Žádost pana Jordáka RM schválila doplnění dopravního značení slepá pozemní komunikace na odbočce Strkovské ulice u firmy MVDr. Jordák, spol. s r.o. RM pověřila odbornou asistentku k zajištění potřebných podkladů a předání požadavku Policii ČR a Odboru dopravy Tábor. Rozhodnutí souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu Hůrka u Plané nad Lužnicí RM nesouhlasí s uděleným souhlasem k provozování zařízení k využívání odpadu v pískovně Hůrka Planá nad Lužnicí a s jeho provozním řádem v předloženém znění. RM schválila podání odvolání k Ministerstvu životního prostředí. 4 Výtah z 40. usnesení rady města ze dne Schválení vítěze výběrového řízení Regenerace lipové aleje RM schválila uzavření smlouvy s firmou GRE- EN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, Průhonice za vysoutěženou cenu ,- Kč bez DPH. Vyhlášení vítěze výběrového řízení Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště RM schválila uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště u obou částí firma Hes stavební s.r.o., Bydlinského 16/14, Sezimovo Ústí, vysoutěžila cenu Kč s DPH za 1. část a ,58 Kč s DPH za 2. část zakázky. REGENERACE LIPOVÉ ALEJE Dvouřadá lipová alej lemuje v délce přes 1 kilometr okraje porostů kolem Strkovského a Košického rybníka a končí poblíž nové obytné zástavby rodinných domků nad rybníkem Hejtmanem. Historicky je tato alej součástí krajinářských úprav provedených majiteli panství na Strkově. V současnosti je majitelem aleje Město Planá nad Lužnicí, které si klade za cíl tento významný krajinný prvek lipového stromořadí obnovit a v návaznosti na celkovou rehabilitaci zámeckého parku tak umožnit jeho využívání místními obyvateli i návštěvníky města. Hodnota zakázky byla na základě výběrového řízení snížena z původní odhadované ceny Kč, na Kč bez DPH. Realizační firma: GREEN PROJECT s.r.o., Průhonice. OBNOVA ZÁMECKÉHO PARKU Zámecký park je vzhledem ke svému silně zanedbanému stavu téměř nevyužívaný a opuštěný. Komplex vzrostlé zeleně na břehu Strkovského rybníka má nedocenitelný význam. Cílem projektu je přeměna opuštěného zanedbaného parku, v místo rozkvětu, krásy a pohody. Toho bude dosaženo odstraněním silně poškozených a nemocných stromů, nevhodných náletových dřevin; ošetřením perspektivních stromů; výsadbami hodnotných dřevin a přeměnou ruderálních porostů na travnaté porosty. Hodnota zakázky byla na základě výběrového řízení snížena z původní odhadované ceny Kč, na Kč bez DPH. Realizační firma: EKOIMPEX Vysočina s.r.o., Pelhřimov.

5 Výtah z 11. zasedání zastupitelstva města ze dne Dotace schválené ZM na rok 2012 Organizace tis. Kč TJ Sokol 135 Sportovní klub tenis 80 Poznámka: Podrobné rozdělení dotací na rok 2012 najdete na stránkách města. Projednání a schválení prodej, koupě a směna pozemků včetně změny záměru na pozemku p.č. 2050/1 RM schválila záměr koupi objektu V Hlinách č.p. 557 včetně pozemku p.č. 473 o výměře 121 m2 a p.č. 474/2 o výměře 504 m2 od firmy Plastpo, s.r.o. Kosova 2894, Tábor za cenu ,- Kč. Plánští hasiči V první polovině tohoto roku plánští hasiči nezaháleli. Pomáhali jsme připravovat několik kulturních akcí a samozřejmě jsme vyjížděli k nejrůznějším událostem. Celkem máme k datu zaznamenáno 12 událostí. První letošní výjezd byl na požár skládku dřeva v obci Skalice. Další požár následoval 7. 3., kdy došlo k zahoření trávy v našem městě ve směru na Soběslav. Březen byl opravdu náročný na zásahovou činnost jednotky. Dne vyjížděla jednotka na technickou pomoc a to čerpání vody do roubenky v Plané nad Lužnicí, kde z prasklého vodoměru unikala voda a zaplnila sklep. V pondělí, , se rozezněli poplachové SMSky hned dvakrát. V dopoledních hodinách vyjelo družstvo do obce Krátošice, kde došlo k zahoření karmy. V odpoledních hodinách pak jednotka zasahovala u požáru osobního automobilu na silnici mezi obcemi Planá nad Lužnicí a Turovec. Za čtyři dny, , vyjelo družstvo k požáru sazí v komínovém tělese v ulici Bejblíkova v Plané nad Lužnicí. A následujícího dne, krátce po poledni, likvidovala jednotka následky silného větru a to spadlé stromy mezi obcemi Planá nad Lužnicí a Ústrašice. V měsíci Dubnu jsme zasahovali u dalšího požáru trávy mezi vlečkou do firmy Silon a hrází rybníka U Dubu. Následně likvidovala jednotka požár nakladače ve skladu pilin v areálu Unistroj v Plané nad Lužnicí. Den poté provedla jednotka na žádost starosty obce odčerpání studny a její vyčištění v areálu tenisových kurtů v Plané nad Lužnicí. Poslední dva zásahy patřily letos k našim největším. Ve středu, vyjížděla v dopoledních hodinách jednotka do obce Roudná, kde došlo k zahoření tesařské dílny, která byla zároveň i skladem dřevěného materiálu. Předběžně vyčíslená škoda činní 860 tis. a uchráněno bylo 20 mil. V neděli, , vyjíždělo družstvo před devátou hodinou ranní k požáru lesa mezi obcemi Mlýny a Předboř na Chousticku. Zde došlo k zahoření lesního porostu na rozloze cca 2 ha. Zasahovali zde příslušníci HZS PS Tábor a PS Soběslav a z dobrovolných jednotek Tučapy, Mlýny, Choustník a naši hasiči. Úplná likvidace byla nahlášena okolo Text: Ladislav Havlíček Foto: Fotoarchiv JSDH Planá nad Lužnicí Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky včetně schválení smlouvy s dodavatelem ZM odsouhlasilo vítěze výběrového řízení na Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky firmu SPS-VKP s.r.o. Slatiňany, souhlasí s uzavřením smlouvy s touto firmou a schvaluje pořízení této hasičské cisterny. ZM vzalo na vědomí výsledky výběrového řízení na akci Regenerace lipové aleje, kdy vítězem je firma GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, Průhonice za vysoutěženou cenu ,- Kč + DPH, kterou vzhledem k nízké ceně do 1 mil. schválila rada města. ZM projednalo žádost p. Blahy o změnu výstavby na pozemku p.č. 2050/1 z původního záměru vystavění 26ti řadových garáží na výstavbu bytového domu (č. 8) o 12ti bytových jednotkách a šesti řadových garáží. ZM povolilo p. Blahovi postavit na dotyčném pozemku pouze dům se 6ti bytovými jednotkami. Zápisy ze zasedání zastupitelstva města a rady města naleznete na webových stránkách města Planá nad Lužnicí - Podrobné vysvětlení k jednotlivým bodům podá místostarosta města Jiří Rangl 5

6 Tak jsme se zase neztratili, aneb školní kolo orientačního běhu Jednoho krásného středečního dopoledne, přesněji 17. dubna, proběhl v lese poblíž Plané druhý ročník školního kola orientačního běhu. I když je tento poměrně nový sport zaměřěn hlavně na rychlost, ten kdo se neumí orientovat v terénu podle mapy, velké úspěchy nezíská. Proto v tomto sportu mohou zvítězit i děti, které nejsou rychlými běžci, a na druhou stranu se dokážou dobře číst v mapě. A právě to dělalo většině žáků naší školy velké problémy. Foto archiv ZŠ. I přesto ale dosáhlo několik jedinců výborných výsledků a ty je kvalifikovaly do krajského kola, jež se bude konat na naší plánské trati již 9. května. Závody jsme si všichni užili, nikdo se nezranil ani neztratil, a tak tak se už těšíme na příští ročník. Vítězové jednotlivých kategorií 4. třídy Veronika Nechvátalová, Vít Novák 5. třídy Nikol Mládková, Martin Králik 6. třídy Nella Stašková, Martin Suchý 7. třída Adéla Tlustá, Matěj Novák 8. třída Tereza Hocká, František Brož 9. třída Lucie Kirpalová, Petr Staněk ZÁKLADNÍ ŠKOLA František Brož, 8. třída V sobotu navštívili žáci a jejich rodiče hlavní město Rakouské republiky Vídeň. Podívali se do zámku Belveder, prošli se jarní Vídní, navštívili tradiční vídeňský trh Naschmarkt. Následovala prohlídka Hofburku - někteří se zájmem navštívili světskou a církevní klenotnici s korunovačními říšskými klenoty, jiní se vydali do Kapucínské hrobky, aby tam spatřili pohřbené české krále a královny z rodu Habsburků. Nakonec Zájezd do Vídně Procházka zámeckým parkem - zámek Belveder. Zámek Belveder - sídlo Evžena Savojského. byla pro všechny připravena návštěva vídeňského zábavního parku Práter. Výlet byl velice úspěšný také díky nádhernému slunečnému Text a foto Bohuslav Hora Český den proti rakovině Ve středu 16. května proběhl na naší škole a v obci 16. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Žáci 9.A během 2. a 3. vyučovací hodiny prodávali symbolické kytičky za cenu 20 Kč. Veřejná sbírka letos, stejně jako v minulých letech, slouží kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy také k upozornění veřejnosti na prevenci onkologických onemocnění. Proto ke každé kytičce obdržel dárce i informativní letáček. Tématem letošní sbírky byla nádorová onemocnění ledvin. Důvodem je fakt, že v naší zemi vzrostl výskyt nádorů ledvin za posledních 35 let téměř na čtyřnásobek. Česká republika se tak dostala na první místo v celosvětovém srovnání četnosti tohoto onemocnění. Děkujeme všem, kteří přispěli zakoupením kytičky. Celkový výtěžek činí 4170 Kč. Základní umělecká škola v Sezimově Ústí zve rodiče s dětmi k zápisu. Blížící se konec školního roku je také časem bilancování a hodnocení. Někteří žáci ukončí své dlouholeté studium u nás, odejdou do jiných škol, do jiných měst a naše cesty se rozejdou. Nejvíce nás těší, když naši absolventi pokračují na středních a vysokých školách uměleckých směrů. Po mnoho let se u nás účastnili vystoupení, soutěží a prezentací nejen v rámci města, ale někteří z nich za hranicemi Jihočeského kraje i České republiky. Na ty nejlepší bude každý pedagog rád vzpomínat a bude se jimi chlubit, protože zůstanou navždy součástí jeho života. Svým odchodem však tito bývalí studenti uvolňují místo dalším, kteří by také chtěli v budoucnu dobře hrát, zpívat, tančit nebo malovat. Budeme rádi, když se rodiče se svými dětmi dostaví k zápisu do naší ZUŠ. Pro děti ve věku od 5 do 7 let připravujeme zápis do PHV (přípravná hudební výchova), který bude probíhat ve dnech 5. a 6. června od do v budově ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648. Další zápis bude pro zájemce všech věkových kategorií formou dne otevřených dveří 11. června od do Tento termín můžete využít k zápisu do všech oborů hudebního, tanečního a výtvarného. Vedení ZUŠ Sezimovo Ústí 6

7 Plánské ozvěny PODLAHÁ#STVÍ Roman Pete$ík Okru!ní 373, Planá nad Lu!nicí mobil : , DODÁVÁ A POKLÁDÁ : - laminátové a d$ev#né plovoucí podlahy vinylové podlahy, p$írodní linoleum masivní podlahy, korkové podlahy PVC, koberce pro bytové i komer"ní vyu!ití vyrovnávání beton% samonivela"ními st#rkami vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami Dovoz vzork% podlah a zam"$ení ZDARMA Sleva 50% na permanentky v ČERVNU do Solné jeskyně, nám. Fr. Křižíka, Tábor MČsto Planá nad Lužnicí a Galerie Fara Vás srdeþnč zvou na výstavu obrazĥ a soch JiĜí VanČk MEZI NEBEM A ZEMÍ Vernisáž se koná v pátek od 18 hod. Úvodní slovo: Pavel Talich Hudební vystoupení: žáci a uþitelé ZUŠ Sezimovo Ústí. OtevĜeno St ýt Pá Planá nad Lužnicí, ul. ýsla, proti kostelu Sv. Václava 7

8 8

9 Vodnick# den aneb Planá sob& 5. ro%ník akce v!ech plánsk#ch dobrovolník) sobota od hodin ve sportovním centru za 'ekou. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník Od otev'eme D&tsk# ráj V D&tském ráji si pro na!e nejmen!í p'ipraví sout&"e a hry místní dobrovolníci, skauti, hasi%i, rybá'i, MC Kopretina, Divadélko Na nitce, Písni%kové Fro(ánky, Klub Plánsk#ch Dam, Ochrana fauny, místní podnikatelé, modelá'i, neziskové organizace z blízka i daleka a dal!í. Od 16 hodin budou mezi sebou soupe'it nad vodou i ve vod& dru"stva dosp&lák), místní Vodníci budou bojovat proti $ochtan)m ze sp'áteleného Sezimova Ústí a Jordán)m z nedalekého m&sta Tábor V 17 hodin se v!ichni mohou t&!it na p'ekvapení Radia Blaník Od 18 hodin pokra%uje zábava se skupinou A pro% ne ze Sob&slavi Ob%erstvení zaji!t&no V!echny náv!t&vníky v p'evleku za vodní bytosti %eká odm&na Na va!i náv!t&vu se t&!í v!ichni po'adatelé DOBROVOLNÍCI a M&sto Planá nad Lu"nicí 9

10 10

11 Městská knihovna Beseda pro žáky šestých tříd v knihovně. Nejen začátek května patřil v knihovně maminkám. Ve čtvrtek 10. května si mohly v tvůrčí dílně vyzkoušet papírovou techniku QUILLING, zatímco děti vyráběly z papírových tácků pestré motýly. A šikovným rukám maminek je věnovaná i výstava, která představuje jejich rozmanité výrobky, ať už jsou to náušnice, obrázky, dečky, pletené a háčkované čepice, barety nebo voskovou batikou ozdobená trika. Výstava se líbí a tak jsme se rozhodli ponechat ji v knihovně i v červnu. Můžete se přijít podívat, případně si i něco pro sebe vybrat. A co děti? Ano, mají si kde hrát se šesťáky jsme se vypravili na mil Divadélko na nitce dlouhou cestu pod mořem s knihou Julese Verna i na lov tyranosaura do vzdálené minulosti s povídkou Raye Bradburyho. Sedmáky jsme pro změnu zatáhli do budoucnosti společně se spisovatelem Paolem Bacigalupim uplynulý měsíc jsme totiž věnovali literatuře sci-fi a fantasy. Zdá se, že to všechny bavilo, takže se k tématu určitě vrátíme. Do knihovny zavítali také prvňáčci a při posledním setkání před pasováním na čtenáře malovali své zahrady Tvůrčí dílna techniky quilling. podle vlastní fantazie. Máme je vystaveny v dětském oddělení a těší nás, že na nás z obrázků svítí sluníčka. V rámci tématu, se kterým pracujeme v projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka, připravujeme také loutkovou pohádku na slavnostní pasování a máme připravenou i zbrusu novou knížku napsanou speciálně pro letošní absolventy 1. třídy. Pasování proběhne ve středu 13. června v obřadní síni MěÚ. Ještě před tím nás čeká jiná slavnost s vybranými šesťáky povezeme do Prahy naše obří leporelo na celostátní vyhodnocení projektu Kde končí svět, které proběhne v Zrcadlové kapli Klementina a při té příležitosti bude jeden z našich žáků pasován na Rytíře krásného slova. V příštím čísle přineseme z této akce samozřejmě reportáž. Zatím přejeme všem slunečný vstup do léta a těšíme se na setkání v knihovně. Text a foto V. Vyhnalová, knihovnice V pondělí 21. května 2012 byla v knihovně rozpečetěna sbírková pokladnička sdružení Fest Celkem se vybralo 1 176,- Kč, které poputují holčičce Nele na potřebné chodítko. Děkujeme všem, kteří nezůstali lhostejní a do sbírky přispěli. Celkově na Táborsku sbírka vynesla ,- Kč. V neděli 20. května odpoledne uvítala nejmenší návštěvníky prosluněná farská zahrada. Ke shlédnutí byla loutková pohádka Divadélka na nitce Vyprávění piráta Kolíska. Těšíme se na další setkání opět za měsíc 18. června v hod. pod javorem na farské zahradě. Foto E. Žaludová. Lužničánek Děti ve věku 4-7 let z Lužničánku se schází pravidelně každý pátek již rok a půl. Za tu dobu jsme se společně naučili hodně písniček, tanečků, tanečních her a zpívaných pohádek. Také jsme nacvičili 2 pásma určená pro veřejná vystoupení. Pásmo Řemesla, kde děti prostřednictvím jednoduchých tanečků napodobují činnosti jednotlivých řemesel a úplně nové pásmo nazvané Houbičky, které děti v průběhu května předvedly seniorům z Domu s pečovatelskou službou, vystoupily u příležitosti Dne matek a na Bambi. Těšíme se od září na nové malé tanečníky a tanečnice, kteří rozšíří naše řady. Vlaďka Březinová 11 Vystoupení Lužničánku s pásmem Houbičky na Dni matek.

12 FARNOST PLANÁ NAD LUŽNICÍ Mše sv. s kytarovým doprovodem pro děti 22. června 2012 v bude v plánském kostele slavena mše sv. pro děti s kytarovým doprovodem. Děti a rodiče, přijďte už v abychom mohli děti co nejvíce do slavení mše sv. zapojit (čtení, přímluvy, průvod s obětními dary, zvonění...) Poděkujeme za prožitý školní rok a budeme prosit o požehnání na blížící se prázdniny. Už se na vás moc těšíme! Více na: Pravidelné bohoslužby: pátek hod neděle 7.30 hod. Noc kostelů Již podruhé se plánská farnost zapojí 1. června 2012 do mezinárodní akce Tato akce je určena pro nejširší veřejnost. Dává možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Prezentuje kostel jako důležitou součást společenského života obyvatel našeho města. Na programu, který začíná v 18 hodin je koncert plánského chrámového sboru a varhan, koncert pěveckého sboru Nokturno ze Sezimova Ústí a plánského souboru Strýctet. Čas mezi jednotlivými koncerty bude prokládán zhruba čtvrthodinovými vstupy s tématy: jak číst Bibli očima moderního člověka, laická křesťanská společenství u nás a ve světě. Po oficiální části programu jste zváni na faru k neformálnímu setkání a popovídání u kávy a najde se i něco dobrého na zub. Více na stránkách plánském farnosti: Těšíme se na setkání! Za organizátory Zdeněk Žalud Třetí ročník Vítání ptačího zpěvu v Plané nad Lužnicí 21.duben 2012 byl dalším dílem rodící se tradice setkávání přátel opeřených obyvatel naší přírody. Při akci pod záštitou České společnosti ornitologické, která je pořádána po celé naší republice, se již potřetí v řadě sešli zájemci o poznání tajů ptačího světa i v Plané nad Lužnicí. V 8,00 hod. se postupně v místě srazu u sběrného dvora sešlo 35 nejen plánských obyvatel, aby společně se svými průvodci strávili den při procházce v blízkosti plánských lesů i rybníků. Po zahájení a seznámení účastníků se zajímavostmi z historie i současnosti ornitologického výzkumu se všichni vydali k rybníku U dubu a dále do lesů Plánské obce. Odpoledne byla pak vycházka zakončena ukázkou odchytu a kroužkování ptáku za Strkovským rybníkem. A s čím se účastníci akce setkali? Celkem se jejich kroky zkřížily s hlasovými projevy i pozorováním více jak 25 druhů ptáků. Nejzajímavější asi bylo (po roční odmlce) krásné pozorování krále strkovských lesů orla mořského, dále setkání s párem motáka pochopa a husy velké. Asi největší zvláštností však bylo pozorování nádherně vybarveného krahujce obecného. Tento jinak velmi plachý dravec okázale ignoroval i ty nejmladší neustále štěbetající účastníky vycházky a předváděl se na okrajovém dubu lesa nejméně 10 minut na vzdálenost ani ne třiceti metrů Asi nám všem chtěl udělat radost! Celkově úspěšný den završil odchyt 9 pěvců pěti druhů do nárazových sítí. Hlavně pro děti, které vydržely šlapat až do úplného závěru, byla možnost pohlazení si těchto malých křehkých opeřenců asi největší odměnou A právě bohatá účast těch 12 Do pečovatelského domu zavítalo jaro. Prodlužující se dny, více sluníčka to vše snad přispívá k lepší náladě jeho obyvatel. Místo zpěvu ptáků se u nás ale začalo ozývat především bouchání, vrtání a řezání. Ano, v DPS začaly dlouho plánované sta- nejmenších byla naopak největším povzbuzením pro všechny organizátory této akce. Ti zde všechny zájemce o ornitologii pozvali na již 20. ročník ornitologického tábora, který se bude tradičně konat na přelomu měsíců července a srpna u rybníků Koberný a Hejtman. Takže uprostřed léta možná nashledanou. Za všechny organizátory Stanislav Vyhnal Foto M. Valenta. Co se děje v domě s pečovatelskou službou Foto archiv MěÚ. vební úpravy spojené s výměnou oken a zateplováním budovy. Pomalu si zvykáme na každodenní přítomnost řemeslníků a jejich intenzivní práci, na chodbách se vyhýbáme kabelům a potýkáme se s větší prašností. To vše k tomu samozřejmě patří. Odměnou za naší trpělivost a ohleduplnost nám v srpnu bude pečovatelský dům ve zcela novém kabátě, na což se všichni společně těšíme. A možná, že až se vše zklidní a budova opět utichne, se někomu po tomto dnešním ruchu i zasteskne. Ale věnujeme se i jiným aktivitám než stavbě. Dne 10. května jsme se společně sešli v restauraci Maxim u příležitosti jarního posezení plánských seniorů. Jako již tradičně nechybělo občerstvení a zábava. O tu se nám tentokrát postaral dětský taneční kroužek Lužničánek se svým kouzelným vystoupením nazvaným Houbičky a děti z mateřské školy Pohádka s veselým zpíváním. Děkuji všem dětičkám a především jejich paním učitelkám a vedoucím za přípravu a organizaci vystoupení, které ve tvářích všech přítomných vykouzlilo radost a potěšení. Děkuji také všem ostatním, kteří se akce zúčastnili, a budu se moc těšit na příští společné setkání. Tereza Jindrová

13 Plánské ozvěny Stalo se v Plané v květnu Stavění májky před radnicí 30. dubna. Foto FD. Vernisáž fotografií Strkov Pavla Talicha v GALERII FARA 27. dubna. Foto archiv MěÚ. Čarodejnice na Ostrově. Foto EŽ. Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Sezimovo Ústi pod vedením Tomáše Novotného 2. května. Foto FD Westernový den Na Samotách 12. května. Foto Anna Doubková. Den matek 13. května. Foto EŽ. VÝZVA Vodnický den aneb Planá sobě Již pátý ročník akce všech plánských dobrovolníků A PROTOŽE JE TATO AKCE OPRAVDU DOBROVOLNÁ A DOBROVOLNICKÁ PROSÍME VŠECHNY, KTEŘÍ MOHOU A CHTĚJÍ BÝT JAKKOLIV NÁPOMOCNI, PIŠTE NA volejte DĚKUJEME 13 František Doubek

14 Po stopách ledního hokeje v Plané nad Lužnicí III (pokračování) František Bumba Rok Rok Rok Rok Rok Rok Muži hrají v rámci okresu a obsazují 4. místo, dorost obsadil 2. místo. Muži obsadili v okrese 5. místo z 6. účastníků, dorost skončil na 3. místě ze 4. družstev. Muži v okrese skončili na 2. místě za So. Želeč, hrají také žáci, kteří skončili 3. z 5. účastníků. Muži hrají v okrese s Loko Veselí nad Lužnicí, JZD Řepeč, Jiskrou Bechyně, Sokolem Želeč, Sokolem Dražice. Obsazují 2. místo. Muži hrají okresní přebor a končí na 3. místě. Hrají i dorostenci, kteří sehráli 2 zápasy. Okresní přebor, jehož je Planá účastníkem se hraje 4 kolově. Stávají se vítězi a po kvalifikaci se Slavojem Žirovnice 10:1 a 4:2 a Sokolem Cehnice 7:0 a 3:1 postupují do KP II. O úspěch se zasloužili hráči: Drtina František, Moudr Robert, Štěrba Antonín, Trnka Zdeněk, Koutenský Jiří, Liška Petr, Orjechov Pavel, Sejtko František, Jirsa Zdeněk, Čížek František, Kudělka Jaromír, Ubl Karel, Sejtko Antonín, Hruška Jan, Kolář Stanislav, Killinger, Bakura, Michálek Josef, Hruška Vlastimil, Trenér Jiří Kadlec. Utvořen samostatný výbor oddílu ledního hokeje. Konec skautského roku pokračování příště V dubnu se dívčí a chlapecká družina zúčastnily Závodu vlčat a světlušek, který se koná jednou za dva roky. Tentokrát se odehrál v okolí zříceniny hradu Borotín a tématem bylo Z pohádky do pohádky. Děti musely prokázat znalost rostlin, jak se orientují v přírodě i v mapách, zda zvládají krizové situace apod. Další akcí, které se každoročně účastníme, je Bambi. Dětem zde umožňujeme vyzkoušet si různé dovednosti a činnosti, které jsou součástí naší oddílové práce. Případní zájemci a zájemkyně naleznou informace na našich webových stránkách unas.cz. Vzhledem k narůstajícímu počtu našich členů a členek jsme se rozhodli přestavět část klubovny. Tímto děkujeme za finanční podporu městu Planá nad Lužnicí. Část dotace jsme využili na nákup materiálu a v druhé fázi nás čeká lepší zabezpečení klubovny proti vandalům. Konec skautského roku je spojen s mnoha akcemi a tradičním letním táborem. Ten je vyústěním naší celoroční činnosti. I letos, Tvoření pro děti na Bambi 2012 v Plané nad Lužnicí v sobotu 19. května. Foto archiv plánských skautů. již potřetí, se chystáme na tábořiště Lišky u Bechyně, jen tentokrát až v druhé polovině července. Doufáme, že si všichni tábor užijeme a stejně tak i celé léto. Skautky MCP VÝZVa - SPOLEČNÝ KAŇONING LUŽNICE Pátek Vodnický happening společná plavba zástupců tří měst na lodích do Tábora Program: Sraz ve Sportovním centru za řekou v Plané nad Lužnicí (možnost navážení lodí, občerstvení, WC) 16 hodin - k dobré náladě bude hrát skupina ČTYŘVÁLEC DIXIE 18,30 hodin - odplutí všech účastníků happeningu ve vodnickém oblečení směr Sezimovo Ústí Tábor/Komora/ 19,30 hodin uvítání účastníků společné happeningové plavby v S.Ústí u lávky 21 hodin - příjezd na Komoru /Tábor/ k poslechu i tanci hraje skupina The FiNGERS irsko-keltská hudba Účastníci kaňoningu ve stylovém vodnickém oblečení budou patřičně odměněni. Přihlásit se můžete na nebo volejte Výzva DRAČÍ LODĚ Města Planá nad Lužnicí, Tábor a Sezimovo Ústí letos společně připravují festival s názvem Léto nad Lužnicí, který bude probíhat ve dnech 14. až 24. června. Součástí této akce jsou jak kulturní, tak sportovní pořady. Planá se bude účastnit Vodnickým dnem, koncerty a vernisáží soch ve farské zahradě, atd. Jednou z akcí, kterou pořádá město Tábor, jsou Závody dračích lodí Na Knížecím rybníku. Posádka lodě se skládá z 20 veslařů (z toho 4 ženy) a jednoho bubeníka. Pokud se chcete jako posádka lodě zúčastnit a reprezentovat Planou nad Lužnicí, přihlaste se do na telefonu nebo F. Doubek 14

15 FOTBAL Minulé zápasy Tabulka Ve středu 9. května se do Plané nad Lužnicí sjeli žáci a studenti škol z různých koutů jihočeského kraje, aby se zúčastnili krajského přeboru škol v orientačním běhu, který byl organizován pod taktovkou sdružení vebr-sport. Žáci a studenti bojovali o postup na celorepublikové finále, které se bude konat v Olomouci. Pro závod vyšlo krásné počasí, tak jako u všech sportovních akcí pořádaných letos sdružením vebr-sport, ale i po organizační stránce to perfektně klapalo. Zázemí pro všechny účastníky poskytla ZŠ Planá nad Lužnicí, od které to na start závodu bylo necelý jeden kilometr. Start a cíl byl situován na okraji lesa západně od Plané. To umožňovalo vedoucím jednotlivých družstev škol, aby mohli v klidu sledovat, kdo závodí v lese a kdo proběhl cílem. Vlastní závod nebyl určitě z nejlehčích. Tratě byly koncipovány tak, aby prověřily schopnosti a umění orientace všech závodníků, a aby se do celorepublikového finále probojovaly opravdu jen ta družstva, která budou schopna konkurovat ostatním družstvům z celé republiky. Při vlastním závodě se taky ukázalo, že sport orientační běh asi některým lidem vadí, protože se z jednoho kontrolního stanoviště ztratila elektronická záznamová jednotka, pomocí níž jsou sport 15 Po nepříliš povedeném prvním jarním zápase Tučapy - Planá se plánský stroj opět rozjel na plné obrátky a jen neuvěřitelné shoda náhod by ho mohla připravit o vytouženého přeborníka okresu. Karel Macek - trenér žáků Tučapy Planá nad Lužnicí 4:1 (2:1) Tučapy Řepeč/Opařany 2:2 (0:1) Planá nad Lužnicí Řepeč/Opařany 4:2 (4:0) METEOR Tábor Košice 1:0 (0:0) METEOR Tábor Planá nad Lužnicí 0:6 (0:2) Košice Planá nad Lužnicí 0:5 (0:2) RK Tým Zápasy Skóre Body (Prav) 1 Planá nad Lužnicí : (18) 2 METEOR Tábor : (-3) 3 Řepeč/Opařany : (2) 4 Tučapy : (-8) Tabulka střelců po 15. kole okresního přeboru žáků. 1. Uhlíř Lukáš Vaníček Karel Kohoutek Adam 9 4. Jílek Mikoláš 4 5. Škrábek Pavel 3 6. Semerád Petr 2 7. Kutiš František 1 8. Kopřiva Tomáš 1 5 Košice : (-16) Foto archiv autora V Plané se konal KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU Po hladkém průběhu základní části TFbL, ve které naše mužstvo zvítězilo ve dvanácti zápasech v řadě, došlo ve finálové Konečné 7. místo v Táborské florbalové lize skupině k neočekávanému výpadku formy. A když se k nám i paní Štěstěna obrátila zády, nastaly krušné časy. Po utrápených výkonech a jediné výhře jsme obsadili ve čtrnáctičlenném zaznamenávány průchody tímto stanovištěm. Jak je vidět, najdou se mezi námi stále takoví, kteří se snaží svým chováním kazit práci druhých. Závodníci byli natolik zkušení, že jim tato skutečnost jejich závod nezkazila, a věděli, co v takovém případě dělat. Všichni dále pokračovali na svých tratích a doběhli vpořádku do cíle. Závěrečné vyhodnocení probíhalo v prostorách vedle tělocvičny ZŠ Planá n/l. Diplomy a ceny předávali starosta města Plané nad Lužnicí Ing. Jiří Šimánek, předseda sdružení vebr-sport Ing. Jiří Vébr a předseda jihočeské atletiky Pavel Novák. Žáci z plánské školy se určitě neztratili a podali dobré výkony. Janoušková Adéla se dostala na pomyslné stupně vítězů a získala 3. místo v kategorii D5. Další krásné umístění získala Stašková Nella v kategorii D7 a mezi žáky si vybojoval 3. místo také Mrázek Jakub. V celkovém hodnocení družstev získalo družstvo žáků Plánské školy 2. místo v kategorii mladších žáků D5+H5. V kategorii starších žáků D7+D9+H7+H9 obsadila družstva A a B ZŠ Planá n/l 4. a 5. místo z celkových deseti družstev. V každé kategorii byly rozdány medaile prvním třem a vítězným družstvům, která postoupila na celorepublikové finále do Olomouce byly předány poháry. Postup si vybojovalo družstvo starších žáků Gymnázia Pierra de Coubertina z Tábora a druž- Foto archiv autora stvo studentů Gymnázia Vítězslava Nováka z Jindřichova Hradce. Všichni účastníci se nakonec rozešli do svých měst a už nyní se sdružení vebr-sport začíná připravovat na příští rok, kdy bude pořádat celorepublikové kolo přeboru škol v orientačním běhu. Příprava této sportovní akce už pomalu začíná a můžeme se jen těšit na to, že Planou nad Lužnicí v příštím roce navštíví žáci a studenti z celé republiky. Veškeré informace o konaném krajském přeboru škol v orientačním běhu včetně podrobných výsledků naleznete na internetové adrese sites.google.com/site/zavod Fotografie na: a Ing. Jiří Vébr předseda sdružení vebr-sport poli 7. místo, které nemůžeme v žádném případě považovat za úspěch. Další informace o dění v plánském florbalu najdete na našich webových stránkách Pavel Grenar

16 Plán akcí na v Plané nad Lužnicí Noc kostelů od hod v kostele sv. Václava, podrobný program naleznete na plakátech a webových stránkách farnosti Žeň Žen a Čtyř chlapů tradiční výstava dospělých žáků akademického malíře, pana Teodora Buzu vernisáž od 17 hodin v obřadní síni radnice. Na vernisáži uslyšíte skupinu Starý psi a mladý kočky revival VIVA MUSICA společný koncert pěveckých sborů z Táborska. Od 18 hodin v Táboře v Rajském dvoře se představí Harmonie, Hlahol, Nokturno, Domino a táborský Chrámový sbor Podvečer nejen pro seniory u Maxima poslední předprázdninové setkání, tentokrát se Standou Petrů a skupinou Allegro Band od 16 hodin Jarní zpívání pěveckého sboru Skřivánek od 17 h ve školní jídelně Mezi nebem a zemí - Jiří Vaněk sochy a obrazy Galerie Fara - vernisáž výstavy v 18 hodin o kulturní program se postarají žáci a učitelé ZUŠ Sezimovo Ústí - výstava potrvá do Pasování prvňáčků na čtenáře závěr projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka, MěK Planá nad Lužnicí v obřadní síni MěÚ Festival Léto nad Lužnicí 2012 společná akce Plané nad Lužnicí, Sezimova Ústí a Tábora bližší informace na plakátech Vodnický den aneb Planá sobě již páté setkání dobrovolníků z celé Plané na akci pro všechny děti od 0 do 99 let Dračí lodě na Knížecím rybníku i Planá nad Lužnicí vyšle své borce do bojů na dračích lodích - prezentace a trénink od 10 do 12 hodin, start ve 13 hodin Knížecí rybník Stoklasná Lhota. Přihlášky viz výzva Galerie Fara Letní podvečer ve farské zahradě Program podvečera: 17,00 Loutková pohádka Divadélka Na nitce 18,00 Vernisáž výstavy keramiky mladých výtvarníků ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni koncert pěveckého sboru Zvoneček ZŠ 19,00 Koncert v zahradě vystoupení plánského pěveckého sboru Harmonie pod vedením Ivy Törökové a jeho hostů 20,00 Koncert folkové skupiny Za sluncem Přednáška o zdravé výživě s Jarkou Vomáčkovou pořádá Klub Plánských Dam - od 18 hodin v obřadní síni radnice Vodnický happening společná plavba zástupců tří měst na lodích do Tábora. Sraz ve Sportovním centru za řekou v Plané (možnost navážení lodí, občerstvení, WC). od k dobré náladě bude hrát skupina ČTYŘVÁLEC DIXIE. 18,30 odplutí všech účastníků happeningu ve vodnickém oblečení směr Sezimovo Ústí a Tábor skupina Čtyřválec jede s sebou Zastávka v Sezimově ústí u lávky kolem příjezd s lampiony na Komoru do Tábora další kulturní program Přihlášky viz výzva Dětské rybářské závody pro mladé rybáře organizované v Plané nad Lužnicí pořádá MORS Planá nad Lužnicí registrace závodníků v 6.30 v prostoru rybníka Nový Setkání Planých setkání všech měst, které mají v názvu Planá tentokrát v Chodové Plané sportovní klání s odpoledním seznamovacím matiné. Přihlášky viz výzva Lužnická šlapka Spanilá jízda starostů Sezimova Ústí, Tábora a Plané nad Lužnicí a samozřejmě i dalších cyklistů po březích řeky Lužnice a okolí. Startuje se v 9.30 hod. před sezimovoústeckou radnicí s mezipřistáním v Plané nad Lužnicí (10,00 10,30 - pro všechny účastníky jízdy bude připraveno občerstvení a perníková medaile), cíl areál Komora Tábor Sluníčkový den s Písničkovými Froťánky a MŠ Pohádka odchod průvodu ve sluníčkovém oblečení od MŠ v 16 hodin, malování na chodníku zajištěno Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd ZŠ v obřadní síni radnice. Výstavy v Plané nad Lužnicí v květnu 2012 Obřadní síň radnice Žeň Žen a Čtyř chlapů tradiční výstava dospělých žáků akademického malíře, pana Teodora Buzu vernisáž od 17 hodin v obřadní síni radnice. Knihovna Výstava maminky maminkám Galerie Fara Mezi nebem a zemí - Jiří Vaněk sochy a obrazy vernisáž výstavy v 18 hodin výstava potrvá do Planá nad Lužnicí, ČSLA 1 středa otevírací doba hodin čtvrtek hodin pátek hodin v ostatní dny a hodiny je možno návštěvu předem domluvit na telefonu GALERIE FARA byla vybudována za pomoci grantu Jihočeského kraje Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně nákladem 1700 kusů. Lze za úplatu inzerovat, inzerci a příspěvky zasílejte na ovou adresu: Vydává Město Planá nad Lužnicí, grafická příprava FBC Velvet s.r.o., tiskne Tiskárna v Ráji s.r.o.. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v červenci 2012 a uzávěrka je 18. června Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet - 16

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1668/92/14 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 10. 11.2010 Počet zastupitelů 15 Přítomno 14 Omluveno 1 Neomluveno O ZM/1/1/10 +14/ -0/ ZO Program zasedání s ch v á I i I o program zasedání v upraveném znění;

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. RM13 č. 13/235/VI/2015 C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ platný od 1. 7. 2015 Zpracoval: vedoucí odboru finančního Rozdělovník: Předkládá:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod.

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23.

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23. Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu R O Z P I S hummel sprint cup 3. závodu žebříčku A 6. závodu Jihomoravské ligy závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1,06 závodu

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více