Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Přehrávač HD médií / O!Play HD2 Uživatelská příručka

2 CZ5763 Druhé vydání Srpen 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna produktu, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí. SPOLEČNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU TAK JAK JE BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST ASUS, JEJÍ VEDOUCÍ A VÝKONNÍ ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH NABÍDEK, NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI APOD.), A TO I V PŘÍPADĚ, ZE SPOLEČNOST ASUS BYLA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT V PŘÍPADĚ ZÁVADY NEBO CHYBY V TÉTO PŘÍRUČCE, UPOZORNĚNA. SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE JSOU POUZE INFORMAČNÍ, MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ ZMĚNĚNY A NEJSOU PRO SPOLEČNOST ASUS ZÁVAZNÉ. SPOLEČNOST ASUS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE OBJEVIT, VČETNĚ UVEDENÝCH VÝROBKŮ A SOFTWARU. Názvy výrobků a společností uvedené v této příručce slouží pouze pro identifikaci nebo vysvětlení a ve prospěch vlastníků bez úmyslu je poškodit. ii

3 Obsah Bezpečnostní zásady... v Bezpečnostní upozornění...vi License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital... vii License notice and trademark acknowledgement for DTS... vii O této uživatelské příručce... vii Struktura této uživatelské příručky... vii Kapitola 1 Začínáme Vítejte Přehled technických údajů Systémové požadavky Seznámení s O!Play přehrávačem HD2 médií Přední panel Zadní panel Dálkový ovladač Příprava O!Play přehrávače HD2 médií Instalace pevného disku Připojení napájecího adaptéru Připojení zařízení k přehrávači HD médií První spuštění Kapitola 2 Instalace sítě a služeb Připojení k síti Použití DHCP IP (instalace sítě se směrovačem) Použití FIX IP (instalace sítě s přímým připojením k počítači) PPPoE DLNA UPnP Sdílení souborů prostřednictvím sítě Sdílení souborů v operačním systému Windows XP Sdílení souborů v operačním systému Windows Vista Sdílení souborů v operačním systému Windows Sdílení souborů v operačním systému Mac OS X 10.5.xx Kapitola 3 Používání O!Play přehrávače HD2 médií Obrazovka Hlavní Konfigurování nastavení O!Play HD Přehrávání videosouboru Tlačítka ovládání videa na dálkovém ovladači iii

4 Přehrávání videosouboru Konfigurování nastavení titulků Konfigurování nastavení přehrávání videa Přehrávání hudby Tlačítka ovládání hudby na dálkovém ovladači Přehrání hudebního souboru Konfigurování nastavení přehrávání zvuku Prohlížení fotografií Nastavení hudby na pozadí pro prezentaci Konfigurování nastavení přehrávání fotografií Správce souborů Média online NAS Ovládání přehrávače O!Play HD2 pomocí telefonu iphone Kapitola 4 Průvodce odstraňováním problémů Průvodce odstraňováním problémů Zobrazení Zvuk Video Paměťové zařízení USB Dálkový ovladač Aktualizace firmwaru Pevná a internetová připojení Selhání operace/funkce Dodatky Poznámky...D-1 GNU General Public License...D-2 Kontaktní informace společnosti ASUS...D-8 iv

5 / / / / Bezpečnostní zásady K čištění zařízení používejte pouze suchý hadřík. Varovné pokyny NEPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň zařízení poškozená, vyhledejte opravnu. Všechny opravy přenechejte servisním technikům. BEZPEČNÁ TEPLOTA: Toto zařízení je třeba používat pouze v prostředích s okolní teplotou od 5 C (41 F) do 35 C (95 F). Připojte zařízení k elektrické zásuvce se správným vstupem jmenovitého napájení (12 V=, 2 A). NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. NEUMÍSŤUJTE v blízkosti zařízení vytvářejících teplo nebo zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topné články, sporáky nebo zesilovače. NEVHAZUJTE zařízení do komunálního odpadu. Toto zařízení je zkonstruováno tak, aby jej bylo možné znovu použít a recyklovat. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků. Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu přístroje, jehož velikost může dostačovat ke vzniku rizika úrazu elektrickým proudem. V zájmu omezení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Výrobek neobsahuje díly, které by uživatel mohl opravit. S opravou výrobku se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika. Znaménko vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na důležité instrukce ohledně manipulace a údržby v příručce dodané se zařízením. Nebezpečí výbuchu, je-li baterie vyměněna nesprávně. Náhradu provádějte pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporučovaným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce. v

6 Bezpečnostní upozornění 1. Pozorně si přečtěte tyto pokyny. 2. Uložte tyto pokyny na bezpečné místo. 3. Věnujte pozornost všem varováním. 4. Dodržujte veškeré pokyny. 5. Nepoužívejte toto zařízení u vody. 6. Čistěte pouze suchým hadříkem. 7. Neblokujte větrací otvory. Nainstalujte zařízení podle pokynů výrobce. 8. Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, články topení, sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které se zahřívají. 9. Neobcházejte bezpečnostní prvky polarizované nebo uzemněné elektrické zástrčky. Polarizovaná zástrčka je opatřena dvěma kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná elektrická zástrčka je opatřena dvěma kolíky a objímkou pro zasunutí uzemňovacího kolíku zásuvky. Široký kolík nebo objímka chrání vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá zásuvce, požádejte odborného elektrotechnika o výměnu zastaralé zásuvky. 10. Nestoupejte ani nesvírejte napájecí kabel zejména okolo zástrčky, zásuvek a míst, kde kabel vystupuje ze zařízení. 11. Používejte pouze doplňky specifikované výrobcem. 12. Používejte pouze v kombinaci s vozíkem, stojanem, podstavcem, konzolou nebo stolkem určeným výrobcem nebo dodávaným jako součást zařízení. Při přesouvání vozíku se zařízením zabraňte nebezpečí převrácení a zranění. 13. Za bouřky nebo před delším nepoužíváním zařízení odpojte z elektrické zásuvky. 14. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis. Pokud dojde k jakémukoli poškození zařízení, je třeba jej opravit. Mezi příklady poškození patří poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, vniknutí tekutiny nebo předmětů do zařízení, vystavení zařízení dešti nebo vlhku, pokud zařízení nefunguje normálně nebo pokud došlo k jeho pádu. vi

7 License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. License notice and trademark acknowledgement for DTS Manufactured under license under US Patent #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & other US and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and DTS logos and symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. O této uživatelské příručce Struktura této uživatelské příručky Kapitola 1: Začínáme Obsahuje základní informace o ASUS O!Play přehrávači HD2 médií. Kapitola 2: Instalace sítě a služeb Obsahuje informace o připojení ASUS O!Play přehrávače HD2 médií k domácí nebo místní síti LAN. Kapitola 3: Používání ASUS O!Play přehrávače HD2 médií Obsahuje informace o používání ASUS O!Play přehrávače HD médií. Kapitola 4: Odstraňování problémů Obsahuje odpovědi na časté dotazy k ASUS O!Play přehrávači HD2 médií. vii

8 Konvence používané v této příručce Abyste jste měli jistotu, že postupujete správně, věnujte pozornost následujícím symbolům používaným v této příručce. VAROVÁNÍ: tyto informace varují před nebezpečím zranění během postupu. UPOZORNĚNÍ: tyto informace upozorňují na nebezpečí poškození součástí během postupu. DŮLEŽITÉ: tyto informace MUSÍ být během postupu dodrženy. POZNÁMKA: tipy a doplňující informace pro snadnější provádění postupu. Zdroje dalších informací V následujících zdrojích jsou k dispozici dodatečné informace a informace aktualizacích výrobku a softwaru. 1. Webové stránky podpory ASUS Stáhněte si nejnovější firmware, ovladače a nástroje z webových stránek podpory ASUS na adrese 2. Fórum ASUS Získejte nejaktuálnější novinky a informace o tomto produktu ze serveru fóra ASUS na adrese 3. Doplňková dokumentace Krabice s výrobkem může obsahovat doplňkovou dokumentaci, například letáky s informacemi o záruce, které přikládá prodejce. Tato dokumentace není součástí standardního balení. viii

9 / Quick Start Guide Kapitola 1 Začínáme Vítejte Děkujeme vám za zakoupení ASUS O!Play přehrávače HD2 médií! ASUS O!Play přehrávač HD2 médií umožňuje přehrávat digitální mediální soubory z počítače prostřednictvím funkce UPnP, z mobilních USB/eSATA paměťových zařízení, doplňkových pevných disků 3.5, paměťových karet, prostřednictvím sítě v televizoru nebo v systému domácí zábavy. Obsah krabice O!Play HD Media Player O!Play HD2 Media Player Podpůrný disk CD (Uživatelská příručka) Stručná příručka Konzola HDD a šroubky Napájecí a signální kabel HDD Dálkový ovladač se dvěma bateriemi AAA Napájecí kabel Adaptér střídavého napájení Kabel kompozitního AV (zvuku-videu) Pokud je některá z výše uvedených položek poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce. 1-1

10 Přehled technických údajů Podporované formáty videa Podporované koncovky souborů videa Podporované formáty zvuku Podporované formáty obrazu Podporované formáty titulků MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB mp4, mov, xvid, avi, asf, wmv, mkv, flv, ts, m2ts, dat, mpg, vob, mts, iso, ifo, trp MP3, WAV, AAC, OGG, WAV, FLAC, AIFF, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS Digital Surround, ID3 příznak, Dolby TrueHD PCM/LPCM JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF SRT, SUB, SMI, SSA, TXT (SRT) Systémy souborů FAT 16/32, NTFS, HFS/HFST, rozš. 3 Vstupně-výstupní porty Rozměry Vstup jmenovitého napájení Příkon Provozní teplota 1 x vstup stejnosměrného (DC) napájení 2 x port USB x port USB x kombinovaný port USB/eSATA 1 port místní sítě LAN (10/100 Mb/s) 1 port HDMI 1 port kompozitního zvuku-videa (AV) 1 port komponentního signálu 1 optický digitální port (S/PDIF) 1 koaxiální digitální port (S/PDIF) 1 čtečka paměťových karet CF 1 čtečka karet SD/MMC 1 čtečka karet MS/MS-Duo Š x H x V: 230.0mm x 178.0mm x 60.5mm Hmotnost: 720g 12Vdc, 3A 10W 5 C (41 F) 35 C (95 F) Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny. 1-2 Kapitola 1: Začínáme

11 Systémové požadavky Televizor s vysokým rozlišením (HDTV), standardní televizor nebo monitor HDMI Paměťové zařízení (jednotka USB flash / USB HDD/ jednotka esata flash/ 3.5 HDD) Paměťová karta (karta SD/MMC, CF nebo MS/MS-Duo) Kabel RJ-45 pro připojení k domácí nebo kancelářské síti (volitelně) Pro připojení přehrávače HD médií k televizoru HDTV nebo k monitoru HDMI použijte kabel HDMI. Pro připojení přehrávače HD médií ke standardnímu televizoru použijte dodaný kabel kompozitního zvuku-videa AV. Seznámení s O!Play přehrávačem HD2 médií Přední panel / Patice pro kartu CF Do této patice zasuňte kartu CF. Toto zařízení podporuje 64 GB CF v4.1. Patice pro kartu SD/MMC Do této patice zasuňte kartu SD/MMC. Toto zařízení podporuje 32 GB SDHC v2.0 a 2 GB MMC v4.2. Patice pro kartu MS/MS-Duo Do této patice zasuňte kartu MS/MS-Duo. Toto zařízení podporuje 128 MB MS v1.43 a 32 GB MS Pro v1.03. Kombinovaný port esata / USB 2.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0/eSATA, například externí pevný disk. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-3

12 5 6 7 Port USB 2.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0. IR (infračervený) přijímač Umožňuje ovládat přehrávač HD médií pomocí IR dálkového ovladače. Indikátory LED Zobrazuje stav přehrávače HD médií. Indikátor LED Stav Popis Napájení NESVÍTÍ Zařízení je vypnuté. Oranžová Modrá Zařízení se nachází v pohotovostním stavu. Zařízení je zapnuté. Zkontrolujte, zda není blokován infračervený (IR) přijímač. V opačném případě přehrávač médií nemůže přijímat příkazy z dálkového ovladače. 1-4 Kapitola 1: Začínáme

13 Zadní panel Vstup stejnosměrného (DC-In) napájení K tomuto portu připojte napájecí adaptér. Výstup komponentního signálu Připojte kabel videa YPbPr pro připojení k TV nebo monitoru. Výstup digitálního zvuku (KOAXIÁL) Zasunutím koaxiálního kabelu do tohoto portu připojte externí Hi-Fi zvukový systém. port HDMI Zasunutím kabelu HDMI do tohoto portu připojte zařízení mediálního rozhraní o vysokém rozlišení (HDMI). Port LAN (RJ-45) Zasunutím kabelu RJ-45 do tohoto portu připojte místní síť (LAN). Port USB 2.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0. Připojení počítače USB 3.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 3.0. Resetovací tlačítko Stisknutím a podržením tohoto tlačítka pomocí špendlíku nebo kancelářské sponky obnovíte výchozí tovární nastavení zařízení. Výstup digitálního zvuku (OPTICKÝ) Zasunutím optického kabelu do tohoto portu připojte externí Hi-Fi zvukový systém. Výstup analogového zvuku/videa Zasunutím kabelu kompozitního AV signálu připojte k televizoru nebo jinému zvukovému/videozařízení. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-5

14 Dálkový ovladač Pomocí dálkového ovladače lze O!Play přehrávač HD médií zapnout/vypnout, procházet nabídkami a vybírat media pro přehrávání, prohlížení nebo poslech. Popis tlačítek dálkového ovladače viz tabulka na další straně. Displej 1 16 Zapnutí/vypnutí* Nabídka disku 2 Úpravy 3 Opakovat Zastavit Rychle posunout dozadu Předchozí Vysunout disk Náhodně přehrávat hudbu Přiblížit Rychle posunout 20 dopředu 21 Přehrát/Pozastavit Další Nastavení 8 23 Titulky Volba 9 Jazyk Posunout dolev / OK 10 Zvýšit hlasitost Ztlumit Snížit hlasitost Domů 26 Zpět 27 NAS Filmy Média online Hudba Fotografie 1-6 Kapitola 1: Začínáme

15 1 2 DISPLEJ Slouží k zapnutí/vypnutí displeje Nabídka disku Stisknutím spustíte nabídku disku, pokud je nainstalován externí optický disk Úpravy Stisknutím můžete kopírovat, odstraňovat, přejmenovávat a přesouvat soubory. Opakovat Stisknutím zopakujete přehrávání aktuálně přehrávaného souboru s hudbou, filmem nebo fotografií. Zastavit Slouží k zastavení Rychle posunout dozadu Slouží k posouvání dozadu Předchozí Vrátí se na předchozí mediální soubor. NASTAVENÍ Slouží k otevření nabídky nastavení Volba Stisknutím můžete vybírat filmové, hudební nebo fotografické efekty. Navigační tlačítka/tlačítko OK Zvýšit hlasitost Zvyšuje hlasitost Stisknutím tlačítek nahoru/dolů procházejte panelem nabídky v podnabídce. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů snížíte/zvýšíte číselnou hodnotu. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo procházejte hlavními nabídkami na obrazovce Home (Hlavní). Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo procházejte položky v podnabídce. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr. Ztlumit Stisknutím vypnete výstup zvuku. Snížit hlasitost Snižuje hlasitost Filmy Stisknutím vstoupíte do režimu Movies (Filmy). Hudba Stisknutím vstoupíte do režimu Music (Hudba). ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-7

16 Zapnutí/vypnutí* Slouží k zapnutí nebo vypnutí přehrávače HD médií. Vysunout disk Stisknutím vysunete disk v externí optické jednotce. Náhodně přehrávat hudbu Stisknutím seskupíte všechny hudební soubory v paměťovém zařízení a potom se začnou hudební soubory náhodně přehrávat. Přiblížit Přiblíží zobrazení na obrazovce. RYCHLE POSUNOUT DOPŘEDU Slouží k přehrávání dopředu POZASTAVIT/PŘEHRÁT Slouží k přepínání mezi přehráváním a pozastavením Další Slouží k přechodu na další videoklip Titulky Slouží k výběru požadovaných titulků sledovaného videa Jazyk Slouží k výběru jazyka sledovaného videa Hlavní nabídka Slouží k zobrazení hlavní nabídky Zpět Slouží k přechodu na předchozí obrazovku NAS Stisknutím vstoupíte do režimu NAS Média online Stisknutím vstoupíte do režimu On-line Media (Média online) Fotografie Stisknutím vstoupíte do režimu Photo (Fotografie) 1-8 Kapitola 1: Začínáme

17 Příprava O!Play přehrávače HD2 médií V případě potřeby záručního servisu přehrávače HD médií odešlete produkt v původním obalu, který poskytne lepší ochranu produktu během převážení. Dojde-li k poškození produktu z důvodu nesprávného zabalení, může dojít k propadnutí záruky. Společnost ASUS nenahradí ani nevymění žádný produkt poškozený z důvodu nesprávného zabalení. Instalace pevného disku Do tohoto přehrávače HD médií můžete nainstalovat pevný disk 3.5. Pevný disk je třeba zakoupit samostatně. Pokud nainstalujete do tohoto přehrávače HD médií nový pevný disk, zobrazí se varovná obrazovka s připomenutím, abyste naformátovali pevný disk. Dokončete formátování podle zobrazených pokynů. Jakékoli nenormální vypnutí vede k delší době spouštění a delší kontrole disku při příštím spouštění. V závislosti na kapacitě pevného disku může proces kontroly může trvat několik minut. Chcete-li odstranit veškerá data používaná na pevném disku, přejděte na Setup (Nastavení) > System (Systém) a potom klepněte na HDD Format (Formátovat HDD). Společnost ASUS nenese odpovědnost za žádné poškození/závady způsobené nesprávnou instalací pevného disku. Společnost ASUS nenese odpovědnost za ztrátu nebo obnovení dat. Chcete-li znovu vyhledat váš pevný disk, proveďte některý z následujících postupů: Přejděte na Setup (Nastavení) > System (Systém) > Scan Storage (Vyhledat úložiště) > Auto Scan (Automaticky vyhledat) a potom klepněte na on (Zapnout). Přejděte na Setup (Nastavení) > System (Systém) > Scan Storage action (Akce vyhledání úložiště) a potom klepněte na rescan storage (Znovu vyhledat úložiště). Pravidelně zálohujte důležité soubory a složky, aby se zabránilo možné ztrátě dat v případě selhání disku. Při dlouhodobém používání pevného disku buďte opatrní na vysokou teplotu ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-9

18 Pokyny pro instalaci pevného disku: 1. Nainstalujte pevný disk do konzole HDD ( 1 ) a potom jej zajistěte čtyřmi šroubky ( 2 ). 2. Připojte jeden konec dodaného napájecího a signálního kabelu HDD k pevnému disku ( 3 ) Otevřete dolní víko přehrávače HD médií Připojte druhý konec dodaného napájecího a signálního kabelu HDD k přehrávači HD médií( 6 ). 5. Opatrně zasuňte konzolu HDD do přehrávače HD médií ( 7 ). 6. Zajistěte konzolu HDD v přehrávači HD médií čtyřmi šroubky ( 8 ) Kapitola 1: Začínáme

19 7. Vložte napájecí kabel HDD a kabel signálu do přehrávače HD médií, aby bylo možné zcela zavřít dolní víko ( 9 ) Zavřete dolní víko přehrávače HD médií ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-11

20 Připojení napájecího adaptéru Pokyny pro připojení napájecího adaptéru: 1. Připojte kabel střídavého napájení k adaptéru střídavého napájení. 2. Připojte adaptér střídavého napájení k portu vstupu stejnosměrného napájení na zadní straně přehrávače HD médií. 3. Připojte adaptér střídavého napájení ke zdroji napájení. Připojení zařízení k přehrávači HD médií Pokyny pro připojení zařízení k přehrávači HD médií: 1. Připojte zobrazovací zařízení k přehrávači HD médií některým z následujících postupů: Pro připojení vašeho přehrávače HD médií k televizoru HDTV nebo k monitoru HDMI použijte kabel HDMI. Kabel HDMI je třeba zakoupit samostatně Kapitola 1: Začínáme

21 Pro připojení přehrávače HD médií ke standardnímu televizoru použijte dodaný kabel kompozitního zvuku-videa AV. Pro připojení přehrávače HD médií k TV nebo k monitoru použijte kabel videa YPbPr a dodaný kabel kompozitního zvuku-videa AV. Kabel videa YPbPr je třeba zakoupit samostatně. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-13

22 / / Pomocí zvukového kabelu RCA připojte přehrávač HD médií k počítačovému reproduktoru Cine5. Kabel RCA je dodán s počítačovým reproduktorem Cine5. 2. Připojte paměťové zařízení nebo paměťovou kartu k přehrávači HD médií některým z následujících postupů: Zasuňte paměťové zařízení USB/eSATA, například mobilní pevný disk nebo jednotku USB flash, k portu USB nebo ke kombinovanému portu USB/eSATA na levé straně přehrávače HD médií. Zasuňte paměťovou kartu, například kartu SD/MMC, CF a MS/MS-Duo, do příslušné patice na pravé straně přehrávače HD médií. Rovněž můžete přistupovat k mediálním souborům ze sdílené složky síťového počítače. Další podrobnosti viz část Připojení k síti v Kapitole Kapitola 1: Začínáme

23 3. Připojte váš zvukový systém k přehrávači HD médií pomocí dodaného kabelu kompozitního zvuku-videa AC nebo kabelu S/PDIF. 4. Připojte napájecí kabel přehrávače HD médií ke zdroji napájení. 5. Zapněte televizor HDTV, televizor nebo monitor HDMI. 6. Používáte-li televizor HDTV nebo standardní televizor, nastavte HDTV/TV na režim videa. Používáte-li monitor HDMI, zkontrolujte, zda je rozlišení zobrazení monitoru nastaveno na HDMI. Viz dokumentace dodaná s monitorem HDMI. První spuštění Při prvním spuštění přehrávače HD médií se zobrazí řada obrazovek, které vás provedou konfigurací základních nastavení přehrávače HD médií. Pokyny pro první spuštění: 1. Zapněte přehrávač HD médií a televizor HDTV, televizor nebo monitor HDMI. Používáte-li televizor HDTV nebo standardní televizor, nastavte HDTV/ TV na režim videa. Používáte-li monitor HDMI, zkontrolujte, zda je rozlišení zobrazení monitoru nastaveno na HDMI. 2. Zobrazí se Průvodce nastavením. Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů. K navigaci na obrazovce použijte dálkový ovladač. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-15

24 1-16 Kapitola 1: Začínáme

25 SPLENDID MENU Kapitola 2 Instalace sítě a služeb Připojení k síti Použití DHCP IP (instalace sítě se směrovačem) Použití DHCP IP umožňuje, aby směrovač automaticky přiřadil adresu IP přehrávači médií. Desktop PC or Notebook LAN Router LAN Pokyny pro připojení k síti: 1. Připojte jeden konec kabelu RJ-45 k portu místní sítě LAN na zadní straně přehrávače HD médií a druhý konec k portu místní sítě LAN směrovače. 2. Připojte počítač a ostatní nezbytná zařízení ke směrovači. Viz dokumentace dodaná se směrovačem. 3. Připojte veškerá nezbytná zařízení k přehrávači HD médií. Další podrobnosti viz část Připojení zařízení k přehrávači HD médií v Kapitole

26 4. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na Setup (Konfigurace) a potom stiskněte Nabídku Nastavení můžete rovněž spustit stisknutím. 5. Vyberte položku Network (Síť) > Wired LAN Setup (Nastavení pevné místní sítě LAN) a stiskněte tlačítko. 6. Vyberte DHCP IP (AUTO) a stiskněte. 7. Jako typ konfigurace vyberte DNS (AUTO) nebo DNS (Manual) (Ručně) a stiskněte : Vyberete-li DNS (AUTO), směrovač automaticky přidělí adresu IP serveru DNS přehrávači médií. Vyberete-li DNS (Manual) (Ručně), zadejte DNS Server IP address (Adresa IP serveru DNS). Pomocí tlačítek nahoru/dolů / zvýšíte/snížíte číselnou hodnotu. Pomocí tlačítek vlevo/vpravo / se přesunete na další položky v nabídce Systém. 8. Po zobrazení zprávy s potvrzením uložte nastavení výběrem Yes (Ano). Pokud se nemůžete připojit ke kancelářské síti, obraťte se na správce sítě. Chcete-li přistupovat ke sdíleným síťovým souborům, zkontrolujte, zda jsou počítačové soubory sdíleny v síti. Další podrobnosti viz část Sdílené mediálních souborů prostřednictvím sítě v této kapitole. 2-2 Kapitola 2: Instalace sítě a služeb

27 SPLENDID MENU Použití FIX IP (instalace sítě s přímým připojením k počítači) Použití FIX IP umožňuje připojit přehrávač médií přímo k počítači. Desktop PC or Notebook LAN Pokyny pro připojení k síti: 1. Připojte jeden konec kabelu RJ-45 k portu místní sítě LAN na zadní straně přehrávače HD médií a druhý konec k počítači. 2. Připojte veškerá nezbytná zařízení k přehrávači HD médií. Další podrobnosti viz část Připojení zařízení k přehrávači HD médií v Kapitole Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na Setup (Konfigurace) a potom stiskněte. Nabídku Nastavení můžete rovněž spustit stisknutím. 4. Vyberte položku Network (Síť) > Wired LAN Setup (Nastavení pevné místní sítě LAN) a stiskněte tlačítko.. 5. Vyberte FIX IP (MANUAL) (PEVNÁ IP (RUČNĚ)) a stiskněte : ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 2-3

28 6. Na obrazovce FIX IP (PEVNÁ IP) vyplňte položky IP Address (Adresa IP) a Subnet Mask (Maska podsítě). Pomocí tlačítek nahoru/dolů / zvýšíte/snížíte číselnou hodnotu. Pomocí tlačítek vlevo/vpravo / se přesunete na další položky v nabídce Systém. Můžete použít výchozí nastavení adresy IP a masky podsítě: Adresa IP: Maska podsítě: Rovněž můžete požádat o adresu IP a masku podsítě vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP). 7. Po zobrazení zprávy s potvrzením uložte nastavení výběrem Yes (Ano). 8. V počítači je třeba zadat stejnou masku podsítě, jako v přehrávači HD médií. Další podrobností viz další část Konfigurace nastavení adresy IP pro počítač. 2-4 Kapitola 2: Instalace sítě a služeb

29 Konfigurace nastavení adresy IP pro počítač Chcete-li přistupovat k přehrávači HD médií při používání FIX IP (PEVNÁ IP), musíte mít v počítači správná nastavení TCP/IP. Postupujte podle pokynů níže, které odpovídají operačnímu systému nainstalovanému ve vašem počítači. Použijte následující nastavení výchozí adresy IP: Adresa IP: xxx xxx může být libovolné číslo od 2 do 254. Adresu IP nesmí používat jiné zařízení Maska podsítě: (Stejná jako přehrávač HD médií) Windows XP OS 1. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network Connection (Připojení k síti). Klepněte pravým tlačítkem myši na Local Area Connection (Připojení k místní síti) a potom vyberte Properties (Vlastnosti). 2. Vyberte Internet Protocol (Internetový protokol) (TCP/IP) a potom klepněte na Properties (Vlastnosti). 3. Vyberte Use the following IP address: (Použít následující adresu IP:) a zadejte údaje IP address (Adresa IP) a Subnet mask (Maska podsítě). 4. Po dokončení klepněte na OK. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 2-5

30 Windows Vista/7 OS 1. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení). Klepněte pravým tlačítkem myši na Local Area Connection (Připojení k místní síti) a potom vyberte Properties (Vlastnosti). 2. Vyberte Internet Protocol Version 4 (Protokol Internet verze 4) (TCP/ IPv4) a potom klepněte na Properties (Vlastnosti). 3. Vyberte Use the following IP address: (Použít následující adresu IP:) a zadejte údaje IP address (Adresa IP) a Subnet mask (Maska podsítě). 4. Po dokončení klepněte na OK. 2-6 Kapitola 2: Instalace sítě a služeb

31 Mac OS X 10.5.xx 1. Zvolte nabídku Apple > System Preferences (Systémové preference). Klepněte na Network (Síť). 2. Vyberte Manually (Ručně). 3. Zadejte údaje IP Address (Adresa IP) a Subnet Mask (Maska podsítě) Po dokončení klepněte na tlačítko Apply (Použít). 3 4 Kontrola adresy IP vašeho počítače Pokyny pro kontrolu adresy IP počítače s operačním systémem Windows : 1. Klepněte na Start > Run (Spustit). 2. V okně Run (Spustit) zadejte cmd nebo command a potom klepněte na OK. 3. Zobrazí se okno MS DOS. Zadejte ipconfig a potom stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se adresa IP vašeho počítače. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 2-7

32 PPPoE Protokol PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) je specifikace pro připojení více uživatelů počítačů v místní síti Ethernet ke vzdálenému serveru prostřednictvím běžného vybavení zákazníka. Protokol PPPoE umožňuje připojit síť hostitelů prostřednictvím jednoduchého přemosťovacího přístupového zařízení ke službě Remote Access Concentrator. Řada penzionů, hotelů a korporací nyní poskytuje sdílený přístup k Internetu prostřednictvím linek DSL pomocí Ethernetu a protokolu PPPoE. Pokyny pro konfiguraci nastavení protokolu PPPoE v přehrávači O!Play HD2: 1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na Setup (Konfigurace) a potom stiskněte. Nabídku Setup (Konfigurace) můžete rovněž spustit stisknutím. 2. Vyberte Network (Síť) > PPPoE Setup (Konfigurace PPPoE) a potom stiskněte. 3. Vyberte PPPoE Username (Uživatelské jméno PPPoE) nebo PPPoE Password (Heslo PPPoE) a potom stiskněte. 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte údaje PPPoE Username (Uživatelské jméno PPPoE) a PPPoE Password (Heslo PPPoE), které vám poskytl váš poskytovatel internetových služeb (ISP). 5. Po zobrazení zprávy s potvrzením uložte nastavení výběrem Yes (Ano). 2-8 Kapitola 2: Instalace sítě a služeb

33 DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) je standard, který využívají výrobci spotřební elektroniky a který umožňuje zařízením domácí zábavy v dosahu domácnosti sdílet a vzájemně využívat jejich obsah prostřednictvím domácí sítě. Digitální domácnost rozvíjí myšlenku, že počítače, spotřební elektronika a mobilní zařízení mají vzájemně hladce spolupracovat prostřednictvím pevné nebo bezdrátové sítě a sdílet digitální obsah v rámci domácího prostředí. Digitální život tuto myšlenku rozšiřuje také o mobilní sdílení obsahu. Digitální život má poskytovat okamžité propojení vašich digitálních zařízení bez ohledu na jejich značku. Nakonec budete moci doma svobodně přistupovat, přehrávat a sdílet oblíbené filmy, hudbu a fotografie. Nejdříve potřebujete pevnou domácí síť a jste připraveni začít. Důvodem je fakt, že zařízení DLNA se připojují, vyhledávají a vzájemně komunikují prostřednictvím domácí sítě. Pokyny pro aktivaci funkce DLNA v přehrávači O!Play HD2: 1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na Setup (Konfigurace) a potom stiskněte. Nabídku Setup (Konfigurace) můžete rovněž spustit stisknutím. 2. Vyberte System (Systém). Stisknutím tlačítek nahoru/dolů / přejděte na DLNA Renderer (Zobrazovací jednotka DLNA) a potom stiskněte. 3. Výběrem možnosti On (Zapnuto) bude aktivována funkce DLNA: ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 2-9

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií O!PLAY MINI Uživatelská příručka CZ6072 První vydání Listopad 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a

Více

Přehrávač WD TV Live HD Media Player

Přehrávač WD TV Live HD Media Player Přehrávač WD TV Live HD Media Player Obsah 1 Důležité informace pro uživatele................ 1 Důležité bezpečnostní pokyny............................ 1 Servis a podpora WD...................................

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Full HD multimediální přehrávač BLADE II. Uživatelský manuál. www.evolve.cz

Full HD multimediální přehrávač BLADE II. Uživatelský manuál. www.evolve.cz Full HD multimediální přehrávač BLADE II Uživatelský manuál www.evolve.cz 1. Úvod 1.1 Upozornění 1.2.1 Doporučení k použití Provozní teplota v rozmezí +5 C až +35 C 1.2.2 Upozornění pro pevný disk Přehrávač

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Obsah. český manuál 2 / 76

Obsah. český manuál 2 / 76 ČESKÝ MANUAL R2750 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Obsah balení... 4 1.3 Varování... 5 1.4 Připojení... 7 1.5 Napajení On (zapnuto) / Off (vypnuto)... 13 1.6 Jazyk v menu... 14 1.7 HDD Format...

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

SÍŤOVÁ KAMERA. Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

SÍŤOVÁ KAMERA. Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH SÍŤOVÁ KAMERA Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Síťová Kamera Uživatelská Příručka Autorská práva 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Ochranná známka je registrovaná

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Samsung I8510 Uživatelská příručka

Samsung I8510 Uživatelská příručka Samsung I8510 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje. Rychlý start naleznete ve Stručné příručce.

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více