Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Přehrávač HD médií / O!Play HD2 Uživatelská příručka

2 CZ5763 Druhé vydání Srpen 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna produktu, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí. SPOLEČNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU TAK JAK JE BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST ASUS, JEJÍ VEDOUCÍ A VÝKONNÍ ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH NABÍDEK, NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI APOD.), A TO I V PŘÍPADĚ, ZE SPOLEČNOST ASUS BYLA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT V PŘÍPADĚ ZÁVADY NEBO CHYBY V TÉTO PŘÍRUČCE, UPOZORNĚNA. SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE JSOU POUZE INFORMAČNÍ, MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ ZMĚNĚNY A NEJSOU PRO SPOLEČNOST ASUS ZÁVAZNÉ. SPOLEČNOST ASUS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE OBJEVIT, VČETNĚ UVEDENÝCH VÝROBKŮ A SOFTWARU. Názvy výrobků a společností uvedené v této příručce slouží pouze pro identifikaci nebo vysvětlení a ve prospěch vlastníků bez úmyslu je poškodit. ii

3 Obsah Bezpečnostní zásady... v Bezpečnostní upozornění...vi License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital... vii License notice and trademark acknowledgement for DTS... vii O této uživatelské příručce... vii Struktura této uživatelské příručky... vii Kapitola 1 Začínáme Vítejte Přehled technických údajů Systémové požadavky Seznámení s O!Play přehrávačem HD2 médií Přední panel Zadní panel Dálkový ovladač Příprava O!Play přehrávače HD2 médií Instalace pevného disku Připojení napájecího adaptéru Připojení zařízení k přehrávači HD médií První spuštění Kapitola 2 Instalace sítě a služeb Připojení k síti Použití DHCP IP (instalace sítě se směrovačem) Použití FIX IP (instalace sítě s přímým připojením k počítači) PPPoE DLNA UPnP Sdílení souborů prostřednictvím sítě Sdílení souborů v operačním systému Windows XP Sdílení souborů v operačním systému Windows Vista Sdílení souborů v operačním systému Windows Sdílení souborů v operačním systému Mac OS X 10.5.xx Kapitola 3 Používání O!Play přehrávače HD2 médií Obrazovka Hlavní Konfigurování nastavení O!Play HD Přehrávání videosouboru Tlačítka ovládání videa na dálkovém ovladači iii

4 Přehrávání videosouboru Konfigurování nastavení titulků Konfigurování nastavení přehrávání videa Přehrávání hudby Tlačítka ovládání hudby na dálkovém ovladači Přehrání hudebního souboru Konfigurování nastavení přehrávání zvuku Prohlížení fotografií Nastavení hudby na pozadí pro prezentaci Konfigurování nastavení přehrávání fotografií Správce souborů Média online NAS Ovládání přehrávače O!Play HD2 pomocí telefonu iphone Kapitola 4 Průvodce odstraňováním problémů Průvodce odstraňováním problémů Zobrazení Zvuk Video Paměťové zařízení USB Dálkový ovladač Aktualizace firmwaru Pevná a internetová připojení Selhání operace/funkce Dodatky Poznámky...D-1 GNU General Public License...D-2 Kontaktní informace společnosti ASUS...D-8 iv

5 / / / / Bezpečnostní zásady K čištění zařízení používejte pouze suchý hadřík. Varovné pokyny NEPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň zařízení poškozená, vyhledejte opravnu. Všechny opravy přenechejte servisním technikům. BEZPEČNÁ TEPLOTA: Toto zařízení je třeba používat pouze v prostředích s okolní teplotou od 5 C (41 F) do 35 C (95 F). Připojte zařízení k elektrické zásuvce se správným vstupem jmenovitého napájení (12 V=, 2 A). NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. NEUMÍSŤUJTE v blízkosti zařízení vytvářejících teplo nebo zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topné články, sporáky nebo zesilovače. NEVHAZUJTE zařízení do komunálního odpadu. Toto zařízení je zkonstruováno tak, aby jej bylo možné znovu použít a recyklovat. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků. Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu přístroje, jehož velikost může dostačovat ke vzniku rizika úrazu elektrickým proudem. V zájmu omezení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Výrobek neobsahuje díly, které by uživatel mohl opravit. S opravou výrobku se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika. Znaménko vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na důležité instrukce ohledně manipulace a údržby v příručce dodané se zařízením. Nebezpečí výbuchu, je-li baterie vyměněna nesprávně. Náhradu provádějte pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporučovaným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce. v

6 Bezpečnostní upozornění 1. Pozorně si přečtěte tyto pokyny. 2. Uložte tyto pokyny na bezpečné místo. 3. Věnujte pozornost všem varováním. 4. Dodržujte veškeré pokyny. 5. Nepoužívejte toto zařízení u vody. 6. Čistěte pouze suchým hadříkem. 7. Neblokujte větrací otvory. Nainstalujte zařízení podle pokynů výrobce. 8. Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, články topení, sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které se zahřívají. 9. Neobcházejte bezpečnostní prvky polarizované nebo uzemněné elektrické zástrčky. Polarizovaná zástrčka je opatřena dvěma kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná elektrická zástrčka je opatřena dvěma kolíky a objímkou pro zasunutí uzemňovacího kolíku zásuvky. Široký kolík nebo objímka chrání vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá zásuvce, požádejte odborného elektrotechnika o výměnu zastaralé zásuvky. 10. Nestoupejte ani nesvírejte napájecí kabel zejména okolo zástrčky, zásuvek a míst, kde kabel vystupuje ze zařízení. 11. Používejte pouze doplňky specifikované výrobcem. 12. Používejte pouze v kombinaci s vozíkem, stojanem, podstavcem, konzolou nebo stolkem určeným výrobcem nebo dodávaným jako součást zařízení. Při přesouvání vozíku se zařízením zabraňte nebezpečí převrácení a zranění. 13. Za bouřky nebo před delším nepoužíváním zařízení odpojte z elektrické zásuvky. 14. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis. Pokud dojde k jakémukoli poškození zařízení, je třeba jej opravit. Mezi příklady poškození patří poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, vniknutí tekutiny nebo předmětů do zařízení, vystavení zařízení dešti nebo vlhku, pokud zařízení nefunguje normálně nebo pokud došlo k jeho pádu. vi

7 License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. License notice and trademark acknowledgement for DTS Manufactured under license under US Patent #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & other US and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and DTS logos and symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. O této uživatelské příručce Struktura této uživatelské příručky Kapitola 1: Začínáme Obsahuje základní informace o ASUS O!Play přehrávači HD2 médií. Kapitola 2: Instalace sítě a služeb Obsahuje informace o připojení ASUS O!Play přehrávače HD2 médií k domácí nebo místní síti LAN. Kapitola 3: Používání ASUS O!Play přehrávače HD2 médií Obsahuje informace o používání ASUS O!Play přehrávače HD médií. Kapitola 4: Odstraňování problémů Obsahuje odpovědi na časté dotazy k ASUS O!Play přehrávači HD2 médií. vii

8 Konvence používané v této příručce Abyste jste měli jistotu, že postupujete správně, věnujte pozornost následujícím symbolům používaným v této příručce. VAROVÁNÍ: tyto informace varují před nebezpečím zranění během postupu. UPOZORNĚNÍ: tyto informace upozorňují na nebezpečí poškození součástí během postupu. DŮLEŽITÉ: tyto informace MUSÍ být během postupu dodrženy. POZNÁMKA: tipy a doplňující informace pro snadnější provádění postupu. Zdroje dalších informací V následujících zdrojích jsou k dispozici dodatečné informace a informace aktualizacích výrobku a softwaru. 1. Webové stránky podpory ASUS Stáhněte si nejnovější firmware, ovladače a nástroje z webových stránek podpory ASUS na adrese 2. Fórum ASUS Získejte nejaktuálnější novinky a informace o tomto produktu ze serveru fóra ASUS na adrese 3. Doplňková dokumentace Krabice s výrobkem může obsahovat doplňkovou dokumentaci, například letáky s informacemi o záruce, které přikládá prodejce. Tato dokumentace není součástí standardního balení. viii

9 / Quick Start Guide Kapitola 1 Začínáme Vítejte Děkujeme vám za zakoupení ASUS O!Play přehrávače HD2 médií! ASUS O!Play přehrávač HD2 médií umožňuje přehrávat digitální mediální soubory z počítače prostřednictvím funkce UPnP, z mobilních USB/eSATA paměťových zařízení, doplňkových pevných disků 3.5, paměťových karet, prostřednictvím sítě v televizoru nebo v systému domácí zábavy. Obsah krabice O!Play HD Media Player O!Play HD2 Media Player Podpůrný disk CD (Uživatelská příručka) Stručná příručka Konzola HDD a šroubky Napájecí a signální kabel HDD Dálkový ovladač se dvěma bateriemi AAA Napájecí kabel Adaptér střídavého napájení Kabel kompozitního AV (zvuku-videu) Pokud je některá z výše uvedených položek poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce. 1-1

10 Přehled technických údajů Podporované formáty videa Podporované koncovky souborů videa Podporované formáty zvuku Podporované formáty obrazu Podporované formáty titulků MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB mp4, mov, xvid, avi, asf, wmv, mkv, flv, ts, m2ts, dat, mpg, vob, mts, iso, ifo, trp MP3, WAV, AAC, OGG, WAV, FLAC, AIFF, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS Digital Surround, ID3 příznak, Dolby TrueHD PCM/LPCM JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF SRT, SUB, SMI, SSA, TXT (SRT) Systémy souborů FAT 16/32, NTFS, HFS/HFST, rozš. 3 Vstupně-výstupní porty Rozměry Vstup jmenovitého napájení Příkon Provozní teplota 1 x vstup stejnosměrného (DC) napájení 2 x port USB x port USB x kombinovaný port USB/eSATA 1 port místní sítě LAN (10/100 Mb/s) 1 port HDMI 1 port kompozitního zvuku-videa (AV) 1 port komponentního signálu 1 optický digitální port (S/PDIF) 1 koaxiální digitální port (S/PDIF) 1 čtečka paměťových karet CF 1 čtečka karet SD/MMC 1 čtečka karet MS/MS-Duo Š x H x V: 230.0mm x 178.0mm x 60.5mm Hmotnost: 720g 12Vdc, 3A 10W 5 C (41 F) 35 C (95 F) Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny. 1-2 Kapitola 1: Začínáme

11 Systémové požadavky Televizor s vysokým rozlišením (HDTV), standardní televizor nebo monitor HDMI Paměťové zařízení (jednotka USB flash / USB HDD/ jednotka esata flash/ 3.5 HDD) Paměťová karta (karta SD/MMC, CF nebo MS/MS-Duo) Kabel RJ-45 pro připojení k domácí nebo kancelářské síti (volitelně) Pro připojení přehrávače HD médií k televizoru HDTV nebo k monitoru HDMI použijte kabel HDMI. Pro připojení přehrávače HD médií ke standardnímu televizoru použijte dodaný kabel kompozitního zvuku-videa AV. Seznámení s O!Play přehrávačem HD2 médií Přední panel / Patice pro kartu CF Do této patice zasuňte kartu CF. Toto zařízení podporuje 64 GB CF v4.1. Patice pro kartu SD/MMC Do této patice zasuňte kartu SD/MMC. Toto zařízení podporuje 32 GB SDHC v2.0 a 2 GB MMC v4.2. Patice pro kartu MS/MS-Duo Do této patice zasuňte kartu MS/MS-Duo. Toto zařízení podporuje 128 MB MS v1.43 a 32 GB MS Pro v1.03. Kombinovaný port esata / USB 2.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0/eSATA, například externí pevný disk. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-3

12 5 6 7 Port USB 2.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0. IR (infračervený) přijímač Umožňuje ovládat přehrávač HD médií pomocí IR dálkového ovladače. Indikátory LED Zobrazuje stav přehrávače HD médií. Indikátor LED Stav Popis Napájení NESVÍTÍ Zařízení je vypnuté. Oranžová Modrá Zařízení se nachází v pohotovostním stavu. Zařízení je zapnuté. Zkontrolujte, zda není blokován infračervený (IR) přijímač. V opačném případě přehrávač médií nemůže přijímat příkazy z dálkového ovladače. 1-4 Kapitola 1: Začínáme

13 Zadní panel Vstup stejnosměrného (DC-In) napájení K tomuto portu připojte napájecí adaptér. Výstup komponentního signálu Připojte kabel videa YPbPr pro připojení k TV nebo monitoru. Výstup digitálního zvuku (KOAXIÁL) Zasunutím koaxiálního kabelu do tohoto portu připojte externí Hi-Fi zvukový systém. port HDMI Zasunutím kabelu HDMI do tohoto portu připojte zařízení mediálního rozhraní o vysokém rozlišení (HDMI). Port LAN (RJ-45) Zasunutím kabelu RJ-45 do tohoto portu připojte místní síť (LAN). Port USB 2.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0. Připojení počítače USB 3.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 3.0. Resetovací tlačítko Stisknutím a podržením tohoto tlačítka pomocí špendlíku nebo kancelářské sponky obnovíte výchozí tovární nastavení zařízení. Výstup digitálního zvuku (OPTICKÝ) Zasunutím optického kabelu do tohoto portu připojte externí Hi-Fi zvukový systém. Výstup analogového zvuku/videa Zasunutím kabelu kompozitního AV signálu připojte k televizoru nebo jinému zvukovému/videozařízení. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-5

14 Dálkový ovladač Pomocí dálkového ovladače lze O!Play přehrávač HD médií zapnout/vypnout, procházet nabídkami a vybírat media pro přehrávání, prohlížení nebo poslech. Popis tlačítek dálkového ovladače viz tabulka na další straně. Displej 1 16 Zapnutí/vypnutí* Nabídka disku 2 Úpravy 3 Opakovat Zastavit Rychle posunout dozadu Předchozí Vysunout disk Náhodně přehrávat hudbu Přiblížit Rychle posunout 20 dopředu 21 Přehrát/Pozastavit Další Nastavení 8 23 Titulky Volba 9 Jazyk Posunout dolev / OK 10 Zvýšit hlasitost Ztlumit Snížit hlasitost Domů 26 Zpět 27 NAS Filmy Média online Hudba Fotografie 1-6 Kapitola 1: Začínáme

15 1 2 DISPLEJ Slouží k zapnutí/vypnutí displeje Nabídka disku Stisknutím spustíte nabídku disku, pokud je nainstalován externí optický disk Úpravy Stisknutím můžete kopírovat, odstraňovat, přejmenovávat a přesouvat soubory. Opakovat Stisknutím zopakujete přehrávání aktuálně přehrávaného souboru s hudbou, filmem nebo fotografií. Zastavit Slouží k zastavení Rychle posunout dozadu Slouží k posouvání dozadu Předchozí Vrátí se na předchozí mediální soubor. NASTAVENÍ Slouží k otevření nabídky nastavení Volba Stisknutím můžete vybírat filmové, hudební nebo fotografické efekty. Navigační tlačítka/tlačítko OK Zvýšit hlasitost Zvyšuje hlasitost Stisknutím tlačítek nahoru/dolů procházejte panelem nabídky v podnabídce. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů snížíte/zvýšíte číselnou hodnotu. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo procházejte hlavními nabídkami na obrazovce Home (Hlavní). Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo procházejte položky v podnabídce. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr. Ztlumit Stisknutím vypnete výstup zvuku. Snížit hlasitost Snižuje hlasitost Filmy Stisknutím vstoupíte do režimu Movies (Filmy). Hudba Stisknutím vstoupíte do režimu Music (Hudba). ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-7

16 Zapnutí/vypnutí* Slouží k zapnutí nebo vypnutí přehrávače HD médií. Vysunout disk Stisknutím vysunete disk v externí optické jednotce. Náhodně přehrávat hudbu Stisknutím seskupíte všechny hudební soubory v paměťovém zařízení a potom se začnou hudební soubory náhodně přehrávat. Přiblížit Přiblíží zobrazení na obrazovce. RYCHLE POSUNOUT DOPŘEDU Slouží k přehrávání dopředu POZASTAVIT/PŘEHRÁT Slouží k přepínání mezi přehráváním a pozastavením Další Slouží k přechodu na další videoklip Titulky Slouží k výběru požadovaných titulků sledovaného videa Jazyk Slouží k výběru jazyka sledovaného videa Hlavní nabídka Slouží k zobrazení hlavní nabídky Zpět Slouží k přechodu na předchozí obrazovku NAS Stisknutím vstoupíte do režimu NAS Média online Stisknutím vstoupíte do režimu On-line Media (Média online) Fotografie Stisknutím vstoupíte do režimu Photo (Fotografie) 1-8 Kapitola 1: Začínáme

17 Příprava O!Play přehrávače HD2 médií V případě potřeby záručního servisu přehrávače HD médií odešlete produkt v původním obalu, který poskytne lepší ochranu produktu během převážení. Dojde-li k poškození produktu z důvodu nesprávného zabalení, může dojít k propadnutí záruky. Společnost ASUS nenahradí ani nevymění žádný produkt poškozený z důvodu nesprávného zabalení. Instalace pevného disku Do tohoto přehrávače HD médií můžete nainstalovat pevný disk 3.5. Pevný disk je třeba zakoupit samostatně. Pokud nainstalujete do tohoto přehrávače HD médií nový pevný disk, zobrazí se varovná obrazovka s připomenutím, abyste naformátovali pevný disk. Dokončete formátování podle zobrazených pokynů. Jakékoli nenormální vypnutí vede k delší době spouštění a delší kontrole disku při příštím spouštění. V závislosti na kapacitě pevného disku může proces kontroly může trvat několik minut. Chcete-li odstranit veškerá data používaná na pevném disku, přejděte na Setup (Nastavení) > System (Systém) a potom klepněte na HDD Format (Formátovat HDD). Společnost ASUS nenese odpovědnost za žádné poškození/závady způsobené nesprávnou instalací pevného disku. Společnost ASUS nenese odpovědnost za ztrátu nebo obnovení dat. Chcete-li znovu vyhledat váš pevný disk, proveďte některý z následujících postupů: Přejděte na Setup (Nastavení) > System (Systém) > Scan Storage (Vyhledat úložiště) > Auto Scan (Automaticky vyhledat) a potom klepněte na on (Zapnout). Přejděte na Setup (Nastavení) > System (Systém) > Scan Storage action (Akce vyhledání úložiště) a potom klepněte na rescan storage (Znovu vyhledat úložiště). Pravidelně zálohujte důležité soubory a složky, aby se zabránilo možné ztrátě dat v případě selhání disku. Při dlouhodobém používání pevného disku buďte opatrní na vysokou teplotu ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-9

18 Pokyny pro instalaci pevného disku: 1. Nainstalujte pevný disk do konzole HDD ( 1 ) a potom jej zajistěte čtyřmi šroubky ( 2 ). 2. Připojte jeden konec dodaného napájecího a signálního kabelu HDD k pevnému disku ( 3 ) Otevřete dolní víko přehrávače HD médií Připojte druhý konec dodaného napájecího a signálního kabelu HDD k přehrávači HD médií( 6 ). 5. Opatrně zasuňte konzolu HDD do přehrávače HD médií ( 7 ). 6. Zajistěte konzolu HDD v přehrávači HD médií čtyřmi šroubky ( 8 ) Kapitola 1: Začínáme

19 7. Vložte napájecí kabel HDD a kabel signálu do přehrávače HD médií, aby bylo možné zcela zavřít dolní víko ( 9 ) Zavřete dolní víko přehrávače HD médií ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-11

20 Připojení napájecího adaptéru Pokyny pro připojení napájecího adaptéru: 1. Připojte kabel střídavého napájení k adaptéru střídavého napájení. 2. Připojte adaptér střídavého napájení k portu vstupu stejnosměrného napájení na zadní straně přehrávače HD médií. 3. Připojte adaptér střídavého napájení ke zdroji napájení. Připojení zařízení k přehrávači HD médií Pokyny pro připojení zařízení k přehrávači HD médií: 1. Připojte zobrazovací zařízení k přehrávači HD médií některým z následujících postupů: Pro připojení vašeho přehrávače HD médií k televizoru HDTV nebo k monitoru HDMI použijte kabel HDMI. Kabel HDMI je třeba zakoupit samostatně Kapitola 1: Začínáme

21 Pro připojení přehrávače HD médií ke standardnímu televizoru použijte dodaný kabel kompozitního zvuku-videa AV. Pro připojení přehrávače HD médií k TV nebo k monitoru použijte kabel videa YPbPr a dodaný kabel kompozitního zvuku-videa AV. Kabel videa YPbPr je třeba zakoupit samostatně. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-13

22 / / Pomocí zvukového kabelu RCA připojte přehrávač HD médií k počítačovému reproduktoru Cine5. Kabel RCA je dodán s počítačovým reproduktorem Cine5. 2. Připojte paměťové zařízení nebo paměťovou kartu k přehrávači HD médií některým z následujících postupů: Zasuňte paměťové zařízení USB/eSATA, například mobilní pevný disk nebo jednotku USB flash, k portu USB nebo ke kombinovanému portu USB/eSATA na levé straně přehrávače HD médií. Zasuňte paměťovou kartu, například kartu SD/MMC, CF a MS/MS-Duo, do příslušné patice na pravé straně přehrávače HD médií. Rovněž můžete přistupovat k mediálním souborům ze sdílené složky síťového počítače. Další podrobnosti viz část Připojení k síti v Kapitole Kapitola 1: Začínáme

23 3. Připojte váš zvukový systém k přehrávači HD médií pomocí dodaného kabelu kompozitního zvuku-videa AC nebo kabelu S/PDIF. 4. Připojte napájecí kabel přehrávače HD médií ke zdroji napájení. 5. Zapněte televizor HDTV, televizor nebo monitor HDMI. 6. Používáte-li televizor HDTV nebo standardní televizor, nastavte HDTV/TV na režim videa. Používáte-li monitor HDMI, zkontrolujte, zda je rozlišení zobrazení monitoru nastaveno na HDMI. Viz dokumentace dodaná s monitorem HDMI. První spuštění Při prvním spuštění přehrávače HD médií se zobrazí řada obrazovek, které vás provedou konfigurací základních nastavení přehrávače HD médií. Pokyny pro první spuštění: 1. Zapněte přehrávač HD médií a televizor HDTV, televizor nebo monitor HDMI. Používáte-li televizor HDTV nebo standardní televizor, nastavte HDTV/ TV na režim videa. Používáte-li monitor HDMI, zkontrolujte, zda je rozlišení zobrazení monitoru nastaveno na HDMI. 2. Zobrazí se Průvodce nastavením. Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů. K navigaci na obrazovce použijte dálkový ovladač. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-15

24 1-16 Kapitola 1: Začínáme

25 SPLENDID MENU Kapitola 2 Instalace sítě a služeb Připojení k síti Použití DHCP IP (instalace sítě se směrovačem) Použití DHCP IP umožňuje, aby směrovač automaticky přiřadil adresu IP přehrávači médií. Desktop PC or Notebook LAN Router LAN Pokyny pro připojení k síti: 1. Připojte jeden konec kabelu RJ-45 k portu místní sítě LAN na zadní straně přehrávače HD médií a druhý konec k portu místní sítě LAN směrovače. 2. Připojte počítač a ostatní nezbytná zařízení ke směrovači. Viz dokumentace dodaná se směrovačem. 3. Připojte veškerá nezbytná zařízení k přehrávači HD médií. Další podrobnosti viz část Připojení zařízení k přehrávači HD médií v Kapitole

26 4. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na Setup (Konfigurace) a potom stiskněte Nabídku Nastavení můžete rovněž spustit stisknutím. 5. Vyberte položku Network (Síť) > Wired LAN Setup (Nastavení pevné místní sítě LAN) a stiskněte tlačítko. 6. Vyberte DHCP IP (AUTO) a stiskněte. 7. Jako typ konfigurace vyberte DNS (AUTO) nebo DNS (Manual) (Ručně) a stiskněte : Vyberete-li DNS (AUTO), směrovač automaticky přidělí adresu IP serveru DNS přehrávači médií. Vyberete-li DNS (Manual) (Ručně), zadejte DNS Server IP address (Adresa IP serveru DNS). Pomocí tlačítek nahoru/dolů / zvýšíte/snížíte číselnou hodnotu. Pomocí tlačítek vlevo/vpravo / se přesunete na další položky v nabídce Systém. 8. Po zobrazení zprávy s potvrzením uložte nastavení výběrem Yes (Ano). Pokud se nemůžete připojit ke kancelářské síti, obraťte se na správce sítě. Chcete-li přistupovat ke sdíleným síťovým souborům, zkontrolujte, zda jsou počítačové soubory sdíleny v síti. Další podrobnosti viz část Sdílené mediálních souborů prostřednictvím sítě v této kapitole. 2-2 Kapitola 2: Instalace sítě a služeb

27 SPLENDID MENU Použití FIX IP (instalace sítě s přímým připojením k počítači) Použití FIX IP umožňuje připojit přehrávač médií přímo k počítači. Desktop PC or Notebook LAN Pokyny pro připojení k síti: 1. Připojte jeden konec kabelu RJ-45 k portu místní sítě LAN na zadní straně přehrávače HD médií a druhý konec k počítači. 2. Připojte veškerá nezbytná zařízení k přehrávači HD médií. Další podrobnosti viz část Připojení zařízení k přehrávači HD médií v Kapitole Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na Setup (Konfigurace) a potom stiskněte. Nabídku Nastavení můžete rovněž spustit stisknutím. 4. Vyberte položku Network (Síť) > Wired LAN Setup (Nastavení pevné místní sítě LAN) a stiskněte tlačítko.. 5. Vyberte FIX IP (MANUAL) (PEVNÁ IP (RUČNĚ)) a stiskněte : ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 2-3

28 6. Na obrazovce FIX IP (PEVNÁ IP) vyplňte položky IP Address (Adresa IP) a Subnet Mask (Maska podsítě). Pomocí tlačítek nahoru/dolů / zvýšíte/snížíte číselnou hodnotu. Pomocí tlačítek vlevo/vpravo / se přesunete na další položky v nabídce Systém. Můžete použít výchozí nastavení adresy IP a masky podsítě: Adresa IP: Maska podsítě: Rovněž můžete požádat o adresu IP a masku podsítě vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP). 7. Po zobrazení zprávy s potvrzením uložte nastavení výběrem Yes (Ano). 8. V počítači je třeba zadat stejnou masku podsítě, jako v přehrávači HD médií. Další podrobností viz další část Konfigurace nastavení adresy IP pro počítač. 2-4 Kapitola 2: Instalace sítě a služeb

29 Konfigurace nastavení adresy IP pro počítač Chcete-li přistupovat k přehrávači HD médií při používání FIX IP (PEVNÁ IP), musíte mít v počítači správná nastavení TCP/IP. Postupujte podle pokynů níže, které odpovídají operačnímu systému nainstalovanému ve vašem počítači. Použijte následující nastavení výchozí adresy IP: Adresa IP: xxx xxx může být libovolné číslo od 2 do 254. Adresu IP nesmí používat jiné zařízení Maska podsítě: (Stejná jako přehrávač HD médií) Windows XP OS 1. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network Connection (Připojení k síti). Klepněte pravým tlačítkem myši na Local Area Connection (Připojení k místní síti) a potom vyberte Properties (Vlastnosti). 2. Vyberte Internet Protocol (Internetový protokol) (TCP/IP) a potom klepněte na Properties (Vlastnosti). 3. Vyberte Use the following IP address: (Použít následující adresu IP:) a zadejte údaje IP address (Adresa IP) a Subnet mask (Maska podsítě). 4. Po dokončení klepněte na OK. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 2-5

30 Windows Vista/7 OS 1. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení). Klepněte pravým tlačítkem myši na Local Area Connection (Připojení k místní síti) a potom vyberte Properties (Vlastnosti). 2. Vyberte Internet Protocol Version 4 (Protokol Internet verze 4) (TCP/ IPv4) a potom klepněte na Properties (Vlastnosti). 3. Vyberte Use the following IP address: (Použít následující adresu IP:) a zadejte údaje IP address (Adresa IP) a Subnet mask (Maska podsítě). 4. Po dokončení klepněte na OK. 2-6 Kapitola 2: Instalace sítě a služeb

31 Mac OS X 10.5.xx 1. Zvolte nabídku Apple > System Preferences (Systémové preference). Klepněte na Network (Síť). 2. Vyberte Manually (Ručně). 3. Zadejte údaje IP Address (Adresa IP) a Subnet Mask (Maska podsítě) Po dokončení klepněte na tlačítko Apply (Použít). 3 4 Kontrola adresy IP vašeho počítače Pokyny pro kontrolu adresy IP počítače s operačním systémem Windows : 1. Klepněte na Start > Run (Spustit). 2. V okně Run (Spustit) zadejte cmd nebo command a potom klepněte na OK. 3. Zobrazí se okno MS DOS. Zadejte ipconfig a potom stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se adresa IP vašeho počítače. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 2-7

32 PPPoE Protokol PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) je specifikace pro připojení více uživatelů počítačů v místní síti Ethernet ke vzdálenému serveru prostřednictvím běžného vybavení zákazníka. Protokol PPPoE umožňuje připojit síť hostitelů prostřednictvím jednoduchého přemosťovacího přístupového zařízení ke službě Remote Access Concentrator. Řada penzionů, hotelů a korporací nyní poskytuje sdílený přístup k Internetu prostřednictvím linek DSL pomocí Ethernetu a protokolu PPPoE. Pokyny pro konfiguraci nastavení protokolu PPPoE v přehrávači O!Play HD2: 1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na Setup (Konfigurace) a potom stiskněte. Nabídku Setup (Konfigurace) můžete rovněž spustit stisknutím. 2. Vyberte Network (Síť) > PPPoE Setup (Konfigurace PPPoE) a potom stiskněte. 3. Vyberte PPPoE Username (Uživatelské jméno PPPoE) nebo PPPoE Password (Heslo PPPoE) a potom stiskněte. 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte údaje PPPoE Username (Uživatelské jméno PPPoE) a PPPoE Password (Heslo PPPoE), které vám poskytl váš poskytovatel internetových služeb (ISP). 5. Po zobrazení zprávy s potvrzením uložte nastavení výběrem Yes (Ano). 2-8 Kapitola 2: Instalace sítě a služeb

33 DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) je standard, který využívají výrobci spotřební elektroniky a který umožňuje zařízením domácí zábavy v dosahu domácnosti sdílet a vzájemně využívat jejich obsah prostřednictvím domácí sítě. Digitální domácnost rozvíjí myšlenku, že počítače, spotřební elektronika a mobilní zařízení mají vzájemně hladce spolupracovat prostřednictvím pevné nebo bezdrátové sítě a sdílet digitální obsah v rámci domácího prostředí. Digitální život tuto myšlenku rozšiřuje také o mobilní sdílení obsahu. Digitální život má poskytovat okamžité propojení vašich digitálních zařízení bez ohledu na jejich značku. Nakonec budete moci doma svobodně přistupovat, přehrávat a sdílet oblíbené filmy, hudbu a fotografie. Nejdříve potřebujete pevnou domácí síť a jste připraveni začít. Důvodem je fakt, že zařízení DLNA se připojují, vyhledávají a vzájemně komunikují prostřednictvím domácí sítě. Pokyny pro aktivaci funkce DLNA v přehrávači O!Play HD2: 1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na Setup (Konfigurace) a potom stiskněte. Nabídku Setup (Konfigurace) můžete rovněž spustit stisknutím. 2. Vyberte System (Systém). Stisknutím tlačítek nahoru/dolů / přejděte na DLNA Renderer (Zobrazovací jednotka DLNA) a potom stiskněte. 3. Výběrem možnosti On (Zapnuto) bude aktivována funkce DLNA: ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 2-9

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI PLUS. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI PLUS. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií O!PLAY MINI PLUS Uživatelská příručka CZ7266 První vydání Březen 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD

DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Vydání 1, 2/2009 Obsah Popis...1 Připojení...2 Konfigurace...6 Médiový server...8 Instalace...8 Konfigurace...10

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350)

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) 2011 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro vyhledávání informací

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Travelair N. bezdrátové úložiště. Uživatelská příručka

Travelair N. bezdrátové úložiště. Uživatelská příručka Travelair N bezdrátové úložiště Uživatelská příručka CZ10187 První edice Květen 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru,

Více

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center. Užívejte si na vaší televizi filmy, hudbu

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center with LAN. Toto zařízení je digitální multimediální

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka funkce Multimediální knihovna i i i Jednoduché kopírování Podpora USB Host i Podpora NAS (Network Attached Storage) i Podpora UPnP klienta i Podpora vysokého rozlišení v HDMI 7.1CH

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Smart TV set-top-box

Smart TV set-top-box Smart TV set-top-box USB SD/MMC O!PLAY MEDIA PRO Uživatelská příručka CZ7276 První vydání Duben 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod XL-ITB-103EZ IP set-top box Uživatelský návod Obsah 1. Představení produktu... 3 1.1. Hardwarové vlastnosti zařízení... 3 1.2. Softwarové vlastnosti zařízení... 4 2. Fyzický vzhled zařízení... 4 3. Základní

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

egreat EG-R200S/R200S PRO 3D Full HD multimediální přehrávač Instalační příručka

egreat EG-R200S/R200S PRO 3D Full HD multimediální přehrávač Instalační příručka egreat EG-R200S/R200S PRO 3D Full HD multimediální přehrávač Instalační příručka 1. Připojení přehrávače Zadní pohled: Připojení k TV pomocí YPbPr (komponentním) a AV (kompozitním) kabelem. Připojení k

Více

Návod na rychlé nastavení bluesound.com

Návod na rychlé nastavení bluesound.com Návod na rychlé nastavení bluesound.com Dodávané příslušenství Stereo kabel RCA do RCA (2 m) 3,5 mm stereo mini zástrčka do kabelu RCA (2 m) Napájecí kabel 120 V Napájecí kabel 230 V Ethernetový kabel

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Upozornění před instalací Když

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Uživatelský manuál CZ. XtreamerTV Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ. XtreamerTV Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ XtreamerTV Uživatelský manuál CZ 1 XtreamerTV OBSAH Obsah... 2 Popis zařízení... 3 Instalace pevného disku... 3 Připojení... 5 HDMI připojení... 5 AV Připojení... 5 Připojení Optického

Více

Bluesound International. Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi For a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou

Bluesound International. Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi For a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou Bluesound International. Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi For a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou generaci), NODE 2 a všechny další produktové názvy a slogany

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Připojení ke směrovači 3 Kabelová síť 3 Bezdrátová síť 3 Konfigurace připojení k síti: Začínáme 4 Kabelové sítě 5 Bezdrátové sítě 6 Instalace a použití softwaru AllShare na počítači

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Settings Add a Player or Sub Add a Player or Sub Manage

Settings Add a Player or Sub Add a Player or Sub Manage JAK RYCHLE ZAČÍT 1 NASTAVENÍ Integrovaný hudební reproduktor SONOS PLAY přidáte k vašemu existujícímu Sonos systému jednoduše tak, že ho zapojíte do elektrické zásuvky a na ručním ovladači zvolíte v nabídce

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více