Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Přehrávač HD médií / O!Play HD2 Uživatelská příručka

2 CZ5763 Druhé vydání Srpen 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna produktu, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí. SPOLEČNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU TAK JAK JE BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST ASUS, JEJÍ VEDOUCÍ A VÝKONNÍ ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH NABÍDEK, NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI APOD.), A TO I V PŘÍPADĚ, ZE SPOLEČNOST ASUS BYLA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT V PŘÍPADĚ ZÁVADY NEBO CHYBY V TÉTO PŘÍRUČCE, UPOZORNĚNA. SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE JSOU POUZE INFORMAČNÍ, MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ ZMĚNĚNY A NEJSOU PRO SPOLEČNOST ASUS ZÁVAZNÉ. SPOLEČNOST ASUS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE OBJEVIT, VČETNĚ UVEDENÝCH VÝROBKŮ A SOFTWARU. Názvy výrobků a společností uvedené v této příručce slouží pouze pro identifikaci nebo vysvětlení a ve prospěch vlastníků bez úmyslu je poškodit. ii

3 Obsah Bezpečnostní zásady... v Bezpečnostní upozornění...vi License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital... vii License notice and trademark acknowledgement for DTS... vii O této uživatelské příručce... vii Struktura této uživatelské příručky... vii Kapitola 1 Začínáme Vítejte Přehled technických údajů Systémové požadavky Seznámení s O!Play přehrávačem HD2 médií Přední panel Zadní panel Dálkový ovladač Příprava O!Play přehrávače HD2 médií Instalace pevného disku Připojení napájecího adaptéru Připojení zařízení k přehrávači HD médií První spuštění Kapitola 2 Instalace sítě a služeb Připojení k síti Použití DHCP IP (instalace sítě se směrovačem) Použití FIX IP (instalace sítě s přímým připojením k počítači) PPPoE DLNA UPnP Sdílení souborů prostřednictvím sítě Sdílení souborů v operačním systému Windows XP Sdílení souborů v operačním systému Windows Vista Sdílení souborů v operačním systému Windows Sdílení souborů v operačním systému Mac OS X 10.5.xx Kapitola 3 Používání O!Play přehrávače HD2 médií Obrazovka Hlavní Konfigurování nastavení O!Play HD Přehrávání videosouboru Tlačítka ovládání videa na dálkovém ovladači iii

4 Přehrávání videosouboru Konfigurování nastavení titulků Konfigurování nastavení přehrávání videa Přehrávání hudby Tlačítka ovládání hudby na dálkovém ovladači Přehrání hudebního souboru Konfigurování nastavení přehrávání zvuku Prohlížení fotografií Nastavení hudby na pozadí pro prezentaci Konfigurování nastavení přehrávání fotografií Správce souborů Média online NAS Ovládání přehrávače O!Play HD2 pomocí telefonu iphone Kapitola 4 Průvodce odstraňováním problémů Průvodce odstraňováním problémů Zobrazení Zvuk Video Paměťové zařízení USB Dálkový ovladač Aktualizace firmwaru Pevná a internetová připojení Selhání operace/funkce Dodatky Poznámky...D-1 GNU General Public License...D-2 Kontaktní informace společnosti ASUS...D-8 iv

5 / / / / Bezpečnostní zásady K čištění zařízení používejte pouze suchý hadřík. Varovné pokyny NEPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň zařízení poškozená, vyhledejte opravnu. Všechny opravy přenechejte servisním technikům. BEZPEČNÁ TEPLOTA: Toto zařízení je třeba používat pouze v prostředích s okolní teplotou od 5 C (41 F) do 35 C (95 F). Připojte zařízení k elektrické zásuvce se správným vstupem jmenovitého napájení (12 V=, 2 A). NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. NEUMÍSŤUJTE v blízkosti zařízení vytvářejících teplo nebo zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topné články, sporáky nebo zesilovače. NEVHAZUJTE zařízení do komunálního odpadu. Toto zařízení je zkonstruováno tak, aby jej bylo možné znovu použít a recyklovat. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků. Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu přístroje, jehož velikost může dostačovat ke vzniku rizika úrazu elektrickým proudem. V zájmu omezení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Výrobek neobsahuje díly, které by uživatel mohl opravit. S opravou výrobku se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika. Znaménko vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na důležité instrukce ohledně manipulace a údržby v příručce dodané se zařízením. Nebezpečí výbuchu, je-li baterie vyměněna nesprávně. Náhradu provádějte pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporučovaným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce. v

6 Bezpečnostní upozornění 1. Pozorně si přečtěte tyto pokyny. 2. Uložte tyto pokyny na bezpečné místo. 3. Věnujte pozornost všem varováním. 4. Dodržujte veškeré pokyny. 5. Nepoužívejte toto zařízení u vody. 6. Čistěte pouze suchým hadříkem. 7. Neblokujte větrací otvory. Nainstalujte zařízení podle pokynů výrobce. 8. Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, články topení, sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které se zahřívají. 9. Neobcházejte bezpečnostní prvky polarizované nebo uzemněné elektrické zástrčky. Polarizovaná zástrčka je opatřena dvěma kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná elektrická zástrčka je opatřena dvěma kolíky a objímkou pro zasunutí uzemňovacího kolíku zásuvky. Široký kolík nebo objímka chrání vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá zásuvce, požádejte odborného elektrotechnika o výměnu zastaralé zásuvky. 10. Nestoupejte ani nesvírejte napájecí kabel zejména okolo zástrčky, zásuvek a míst, kde kabel vystupuje ze zařízení. 11. Používejte pouze doplňky specifikované výrobcem. 12. Používejte pouze v kombinaci s vozíkem, stojanem, podstavcem, konzolou nebo stolkem určeným výrobcem nebo dodávaným jako součást zařízení. Při přesouvání vozíku se zařízením zabraňte nebezpečí převrácení a zranění. 13. Za bouřky nebo před delším nepoužíváním zařízení odpojte z elektrické zásuvky. 14. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis. Pokud dojde k jakémukoli poškození zařízení, je třeba jej opravit. Mezi příklady poškození patří poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, vniknutí tekutiny nebo předmětů do zařízení, vystavení zařízení dešti nebo vlhku, pokud zařízení nefunguje normálně nebo pokud došlo k jeho pádu. vi

7 License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. License notice and trademark acknowledgement for DTS Manufactured under license under US Patent #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & other US and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and DTS logos and symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. O této uživatelské příručce Struktura této uživatelské příručky Kapitola 1: Začínáme Obsahuje základní informace o ASUS O!Play přehrávači HD2 médií. Kapitola 2: Instalace sítě a služeb Obsahuje informace o připojení ASUS O!Play přehrávače HD2 médií k domácí nebo místní síti LAN. Kapitola 3: Používání ASUS O!Play přehrávače HD2 médií Obsahuje informace o používání ASUS O!Play přehrávače HD médií. Kapitola 4: Odstraňování problémů Obsahuje odpovědi na časté dotazy k ASUS O!Play přehrávači HD2 médií. vii

8 Konvence používané v této příručce Abyste jste měli jistotu, že postupujete správně, věnujte pozornost následujícím symbolům používaným v této příručce. VAROVÁNÍ: tyto informace varují před nebezpečím zranění během postupu. UPOZORNĚNÍ: tyto informace upozorňují na nebezpečí poškození součástí během postupu. DŮLEŽITÉ: tyto informace MUSÍ být během postupu dodrženy. POZNÁMKA: tipy a doplňující informace pro snadnější provádění postupu. Zdroje dalších informací V následujících zdrojích jsou k dispozici dodatečné informace a informace aktualizacích výrobku a softwaru. 1. Webové stránky podpory ASUS Stáhněte si nejnovější firmware, ovladače a nástroje z webových stránek podpory ASUS na adrese 2. Fórum ASUS Získejte nejaktuálnější novinky a informace o tomto produktu ze serveru fóra ASUS na adrese 3. Doplňková dokumentace Krabice s výrobkem může obsahovat doplňkovou dokumentaci, například letáky s informacemi o záruce, které přikládá prodejce. Tato dokumentace není součástí standardního balení. viii

9 / Quick Start Guide Kapitola 1 Začínáme Vítejte Děkujeme vám za zakoupení ASUS O!Play přehrávače HD2 médií! ASUS O!Play přehrávač HD2 médií umožňuje přehrávat digitální mediální soubory z počítače prostřednictvím funkce UPnP, z mobilních USB/eSATA paměťových zařízení, doplňkových pevných disků 3.5, paměťových karet, prostřednictvím sítě v televizoru nebo v systému domácí zábavy. Obsah krabice O!Play HD Media Player O!Play HD2 Media Player Podpůrný disk CD (Uživatelská příručka) Stručná příručka Konzola HDD a šroubky Napájecí a signální kabel HDD Dálkový ovladač se dvěma bateriemi AAA Napájecí kabel Adaptér střídavého napájení Kabel kompozitního AV (zvuku-videu) Pokud je některá z výše uvedených položek poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce. 1-1

10 Přehled technických údajů Podporované formáty videa Podporované koncovky souborů videa Podporované formáty zvuku Podporované formáty obrazu Podporované formáty titulků MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB mp4, mov, xvid, avi, asf, wmv, mkv, flv, ts, m2ts, dat, mpg, vob, mts, iso, ifo, trp MP3, WAV, AAC, OGG, WAV, FLAC, AIFF, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS Digital Surround, ID3 příznak, Dolby TrueHD PCM/LPCM JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF SRT, SUB, SMI, SSA, TXT (SRT) Systémy souborů FAT 16/32, NTFS, HFS/HFST, rozš. 3 Vstupně-výstupní porty Rozměry Vstup jmenovitého napájení Příkon Provozní teplota 1 x vstup stejnosměrného (DC) napájení 2 x port USB x port USB x kombinovaný port USB/eSATA 1 port místní sítě LAN (10/100 Mb/s) 1 port HDMI 1 port kompozitního zvuku-videa (AV) 1 port komponentního signálu 1 optický digitální port (S/PDIF) 1 koaxiální digitální port (S/PDIF) 1 čtečka paměťových karet CF 1 čtečka karet SD/MMC 1 čtečka karet MS/MS-Duo Š x H x V: 230.0mm x 178.0mm x 60.5mm Hmotnost: 720g 12Vdc, 3A 10W 5 C (41 F) 35 C (95 F) Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny. 1-2 Kapitola 1: Začínáme

11 Systémové požadavky Televizor s vysokým rozlišením (HDTV), standardní televizor nebo monitor HDMI Paměťové zařízení (jednotka USB flash / USB HDD/ jednotka esata flash/ 3.5 HDD) Paměťová karta (karta SD/MMC, CF nebo MS/MS-Duo) Kabel RJ-45 pro připojení k domácí nebo kancelářské síti (volitelně) Pro připojení přehrávače HD médií k televizoru HDTV nebo k monitoru HDMI použijte kabel HDMI. Pro připojení přehrávače HD médií ke standardnímu televizoru použijte dodaný kabel kompozitního zvuku-videa AV. Seznámení s O!Play přehrávačem HD2 médií Přední panel / Patice pro kartu CF Do této patice zasuňte kartu CF. Toto zařízení podporuje 64 GB CF v4.1. Patice pro kartu SD/MMC Do této patice zasuňte kartu SD/MMC. Toto zařízení podporuje 32 GB SDHC v2.0 a 2 GB MMC v4.2. Patice pro kartu MS/MS-Duo Do této patice zasuňte kartu MS/MS-Duo. Toto zařízení podporuje 128 MB MS v1.43 a 32 GB MS Pro v1.03. Kombinovaný port esata / USB 2.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0/eSATA, například externí pevný disk. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-3

12 5 6 7 Port USB 2.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0. IR (infračervený) přijímač Umožňuje ovládat přehrávač HD médií pomocí IR dálkového ovladače. Indikátory LED Zobrazuje stav přehrávače HD médií. Indikátor LED Stav Popis Napájení NESVÍTÍ Zařízení je vypnuté. Oranžová Modrá Zařízení se nachází v pohotovostním stavu. Zařízení je zapnuté. Zkontrolujte, zda není blokován infračervený (IR) přijímač. V opačném případě přehrávač médií nemůže přijímat příkazy z dálkového ovladače. 1-4 Kapitola 1: Začínáme

13 Zadní panel Vstup stejnosměrného (DC-In) napájení K tomuto portu připojte napájecí adaptér. Výstup komponentního signálu Připojte kabel videa YPbPr pro připojení k TV nebo monitoru. Výstup digitálního zvuku (KOAXIÁL) Zasunutím koaxiálního kabelu do tohoto portu připojte externí Hi-Fi zvukový systém. port HDMI Zasunutím kabelu HDMI do tohoto portu připojte zařízení mediálního rozhraní o vysokém rozlišení (HDMI). Port LAN (RJ-45) Zasunutím kabelu RJ-45 do tohoto portu připojte místní síť (LAN). Port USB 2.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0. Připojení počítače USB 3.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 3.0. Resetovací tlačítko Stisknutím a podržením tohoto tlačítka pomocí špendlíku nebo kancelářské sponky obnovíte výchozí tovární nastavení zařízení. Výstup digitálního zvuku (OPTICKÝ) Zasunutím optického kabelu do tohoto portu připojte externí Hi-Fi zvukový systém. Výstup analogového zvuku/videa Zasunutím kabelu kompozitního AV signálu připojte k televizoru nebo jinému zvukovému/videozařízení. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-5

14 Dálkový ovladač Pomocí dálkového ovladače lze O!Play přehrávač HD médií zapnout/vypnout, procházet nabídkami a vybírat media pro přehrávání, prohlížení nebo poslech. Popis tlačítek dálkového ovladače viz tabulka na další straně. Displej 1 16 Zapnutí/vypnutí* Nabídka disku 2 Úpravy 3 Opakovat Zastavit Rychle posunout dozadu Předchozí Vysunout disk Náhodně přehrávat hudbu Přiblížit Rychle posunout 20 dopředu 21 Přehrát/Pozastavit Další Nastavení 8 23 Titulky Volba 9 Jazyk Posunout dolev / OK 10 Zvýšit hlasitost Ztlumit Snížit hlasitost Domů 26 Zpět 27 NAS Filmy Média online Hudba Fotografie 1-6 Kapitola 1: Začínáme

15 1 2 DISPLEJ Slouží k zapnutí/vypnutí displeje Nabídka disku Stisknutím spustíte nabídku disku, pokud je nainstalován externí optický disk Úpravy Stisknutím můžete kopírovat, odstraňovat, přejmenovávat a přesouvat soubory. Opakovat Stisknutím zopakujete přehrávání aktuálně přehrávaného souboru s hudbou, filmem nebo fotografií. Zastavit Slouží k zastavení Rychle posunout dozadu Slouží k posouvání dozadu Předchozí Vrátí se na předchozí mediální soubor. NASTAVENÍ Slouží k otevření nabídky nastavení Volba Stisknutím můžete vybírat filmové, hudební nebo fotografické efekty. Navigační tlačítka/tlačítko OK Zvýšit hlasitost Zvyšuje hlasitost Stisknutím tlačítek nahoru/dolů procházejte panelem nabídky v podnabídce. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů snížíte/zvýšíte číselnou hodnotu. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo procházejte hlavními nabídkami na obrazovce Home (Hlavní). Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo procházejte položky v podnabídce. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr. Ztlumit Stisknutím vypnete výstup zvuku. Snížit hlasitost Snižuje hlasitost Filmy Stisknutím vstoupíte do režimu Movies (Filmy). Hudba Stisknutím vstoupíte do režimu Music (Hudba). ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-7

16 Zapnutí/vypnutí* Slouží k zapnutí nebo vypnutí přehrávače HD médií. Vysunout disk Stisknutím vysunete disk v externí optické jednotce. Náhodně přehrávat hudbu Stisknutím seskupíte všechny hudební soubory v paměťovém zařízení a potom se začnou hudební soubory náhodně přehrávat. Přiblížit Přiblíží zobrazení na obrazovce. RYCHLE POSUNOUT DOPŘEDU Slouží k přehrávání dopředu POZASTAVIT/PŘEHRÁT Slouží k přepínání mezi přehráváním a pozastavením Další Slouží k přechodu na další videoklip Titulky Slouží k výběru požadovaných titulků sledovaného videa Jazyk Slouží k výběru jazyka sledovaného videa Hlavní nabídka Slouží k zobrazení hlavní nabídky Zpět Slouží k přechodu na předchozí obrazovku NAS Stisknutím vstoupíte do režimu NAS Média online Stisknutím vstoupíte do režimu On-line Media (Média online) Fotografie Stisknutím vstoupíte do režimu Photo (Fotografie) 1-8 Kapitola 1: Začínáme

17 Příprava O!Play přehrávače HD2 médií V případě potřeby záručního servisu přehrávače HD médií odešlete produkt v původním obalu, který poskytne lepší ochranu produktu během převážení. Dojde-li k poškození produktu z důvodu nesprávného zabalení, může dojít k propadnutí záruky. Společnost ASUS nenahradí ani nevymění žádný produkt poškozený z důvodu nesprávného zabalení. Instalace pevného disku Do tohoto přehrávače HD médií můžete nainstalovat pevný disk 3.5. Pevný disk je třeba zakoupit samostatně. Pokud nainstalujete do tohoto přehrávače HD médií nový pevný disk, zobrazí se varovná obrazovka s připomenutím, abyste naformátovali pevný disk. Dokončete formátování podle zobrazených pokynů. Jakékoli nenormální vypnutí vede k delší době spouštění a delší kontrole disku při příštím spouštění. V závislosti na kapacitě pevného disku může proces kontroly může trvat několik minut. Chcete-li odstranit veškerá data používaná na pevném disku, přejděte na Setup (Nastavení) > System (Systém) a potom klepněte na HDD Format (Formátovat HDD). Společnost ASUS nenese odpovědnost za žádné poškození/závady způsobené nesprávnou instalací pevného disku. Společnost ASUS nenese odpovědnost za ztrátu nebo obnovení dat. Chcete-li znovu vyhledat váš pevný disk, proveďte některý z následujících postupů: Přejděte na Setup (Nastavení) > System (Systém) > Scan Storage (Vyhledat úložiště) > Auto Scan (Automaticky vyhledat) a potom klepněte na on (Zapnout). Přejděte na Setup (Nastavení) > System (Systém) > Scan Storage action (Akce vyhledání úložiště) a potom klepněte na rescan storage (Znovu vyhledat úložiště). Pravidelně zálohujte důležité soubory a složky, aby se zabránilo možné ztrátě dat v případě selhání disku. Při dlouhodobém používání pevného disku buďte opatrní na vysokou teplotu ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-9

18 Pokyny pro instalaci pevného disku: 1. Nainstalujte pevný disk do konzole HDD ( 1 ) a potom jej zajistěte čtyřmi šroubky ( 2 ). 2. Připojte jeden konec dodaného napájecího a signálního kabelu HDD k pevnému disku ( 3 ) Otevřete dolní víko přehrávače HD médií Připojte druhý konec dodaného napájecího a signálního kabelu HDD k přehrávači HD médií( 6 ). 5. Opatrně zasuňte konzolu HDD do přehrávače HD médií ( 7 ). 6. Zajistěte konzolu HDD v přehrávači HD médií čtyřmi šroubky ( 8 ) Kapitola 1: Začínáme

19 7. Vložte napájecí kabel HDD a kabel signálu do přehrávače HD médií, aby bylo možné zcela zavřít dolní víko ( 9 ) Zavřete dolní víko přehrávače HD médií ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-11

20 Připojení napájecího adaptéru Pokyny pro připojení napájecího adaptéru: 1. Připojte kabel střídavého napájení k adaptéru střídavého napájení. 2. Připojte adaptér střídavého napájení k portu vstupu stejnosměrného napájení na zadní straně přehrávače HD médií. 3. Připojte adaptér střídavého napájení ke zdroji napájení. Připojení zařízení k přehrávači HD médií Pokyny pro připojení zařízení k přehrávači HD médií: 1. Připojte zobrazovací zařízení k přehrávači HD médií některým z následujících postupů: Pro připojení vašeho přehrávače HD médií k televizoru HDTV nebo k monitoru HDMI použijte kabel HDMI. Kabel HDMI je třeba zakoupit samostatně Kapitola 1: Začínáme

21 Pro připojení přehrávače HD médií ke standardnímu televizoru použijte dodaný kabel kompozitního zvuku-videa AV. Pro připojení přehrávače HD médií k TV nebo k monitoru použijte kabel videa YPbPr a dodaný kabel kompozitního zvuku-videa AV. Kabel videa YPbPr je třeba zakoupit samostatně. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-13

22 / / Pomocí zvukového kabelu RCA připojte přehrávač HD médií k počítačovému reproduktoru Cine5. Kabel RCA je dodán s počítačovým reproduktorem Cine5. 2. Připojte paměťové zařízení nebo paměťovou kartu k přehrávači HD médií některým z následujících postupů: Zasuňte paměťové zařízení USB/eSATA, například mobilní pevný disk nebo jednotku USB flash, k portu USB nebo ke kombinovanému portu USB/eSATA na levé straně přehrávače HD médií. Zasuňte paměťovou kartu, například kartu SD/MMC, CF a MS/MS-Duo, do příslušné patice na pravé straně přehrávače HD médií. Rovněž můžete přistupovat k mediálním souborům ze sdílené složky síťového počítače. Další podrobnosti viz část Připojení k síti v Kapitole Kapitola 1: Začínáme

23 3. Připojte váš zvukový systém k přehrávači HD médií pomocí dodaného kabelu kompozitního zvuku-videa AC nebo kabelu S/PDIF. 4. Připojte napájecí kabel přehrávače HD médií ke zdroji napájení. 5. Zapněte televizor HDTV, televizor nebo monitor HDMI. 6. Používáte-li televizor HDTV nebo standardní televizor, nastavte HDTV/TV na režim videa. Používáte-li monitor HDMI, zkontrolujte, zda je rozlišení zobrazení monitoru nastaveno na HDMI. Viz dokumentace dodaná s monitorem HDMI. První spuštění Při prvním spuštění přehrávače HD médií se zobrazí řada obrazovek, které vás provedou konfigurací základních nastavení přehrávače HD médií. Pokyny pro první spuštění: 1. Zapněte přehrávač HD médií a televizor HDTV, televizor nebo monitor HDMI. Používáte-li televizor HDTV nebo standardní televizor, nastavte HDTV/ TV na režim videa. Používáte-li monitor HDMI, zkontrolujte, zda je rozlišení zobrazení monitoru nastaveno na HDMI. 2. Zobrazí se Průvodce nastavením. Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů. K navigaci na obrazovce použijte dálkový ovladač. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 1-15

24 1-16 Kapitola 1: Začínáme

25 SPLENDID MENU Kapitola 2 Instalace sítě a služeb Připojení k síti Použití DHCP IP (instalace sítě se směrovačem) Použití DHCP IP umožňuje, aby směrovač automaticky přiřadil adresu IP přehrávači médií. Desktop PC or Notebook LAN Router LAN Pokyny pro připojení k síti: 1. Připojte jeden konec kabelu RJ-45 k portu místní sítě LAN na zadní straně přehrávače HD médií a druhý konec k portu místní sítě LAN směrovače. 2. Připojte počítač a ostatní nezbytná zařízení ke směrovači. Viz dokumentace dodaná se směrovačem. 3. Připojte veškerá nezbytná zařízení k přehrávači HD médií. Další podrobnosti viz část Připojení zařízení k přehrávači HD médií v Kapitole

26 4. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na Setup (Konfigurace) a potom stiskněte Nabídku Nastavení můžete rovněž spustit stisknutím. 5. Vyberte položku Network (Síť) > Wired LAN Setup (Nastavení pevné místní sítě LAN) a stiskněte tlačítko. 6. Vyberte DHCP IP (AUTO) a stiskněte. 7. Jako typ konfigurace vyberte DNS (AUTO) nebo DNS (Manual) (Ručně) a stiskněte : Vyberete-li DNS (AUTO), směrovač automaticky přidělí adresu IP serveru DNS přehrávači médií. Vyberete-li DNS (Manual) (Ručně), zadejte DNS Server IP address (Adresa IP serveru DNS). Pomocí tlačítek nahoru/dolů / zvýšíte/snížíte číselnou hodnotu. Pomocí tlačítek vlevo/vpravo / se přesunete na další položky v nabídce Systém. 8. Po zobrazení zprávy s potvrzením uložte nastavení výběrem Yes (Ano). Pokud se nemůžete připojit ke kancelářské síti, obraťte se na správce sítě. Chcete-li přistupovat ke sdíleným síťovým souborům, zkontrolujte, zda jsou počítačové soubory sdíleny v síti. Další podrobnosti viz část Sdílené mediálních souborů prostřednictvím sítě v této kapitole. 2-2 Kapitola 2: Instalace sítě a služeb

27 SPLENDID MENU Použití FIX IP (instalace sítě s přímým připojením k počítači) Použití FIX IP umožňuje připojit přehrávač médií přímo k počítači. Desktop PC or Notebook LAN Pokyny pro připojení k síti: 1. Připojte jeden konec kabelu RJ-45 k portu místní sítě LAN na zadní straně přehrávače HD médií a druhý konec k počítači. 2. Připojte veškerá nezbytná zařízení k přehrávači HD médií. Další podrobnosti viz část Připojení zařízení k přehrávači HD médií v Kapitole Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na Setup (Konfigurace) a potom stiskněte. Nabídku Nastavení můžete rovněž spustit stisknutím. 4. Vyberte položku Network (Síť) > Wired LAN Setup (Nastavení pevné místní sítě LAN) a stiskněte tlačítko.. 5. Vyberte FIX IP (MANUAL) (PEVNÁ IP (RUČNĚ)) a stiskněte : ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 2-3

28 6. Na obrazovce FIX IP (PEVNÁ IP) vyplňte položky IP Address (Adresa IP) a Subnet Mask (Maska podsítě). Pomocí tlačítek nahoru/dolů / zvýšíte/snížíte číselnou hodnotu. Pomocí tlačítek vlevo/vpravo / se přesunete na další položky v nabídce Systém. Můžete použít výchozí nastavení adresy IP a masky podsítě: Adresa IP: Maska podsítě: Rovněž můžete požádat o adresu IP a masku podsítě vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP). 7. Po zobrazení zprávy s potvrzením uložte nastavení výběrem Yes (Ano). 8. V počítači je třeba zadat stejnou masku podsítě, jako v přehrávači HD médií. Další podrobností viz další část Konfigurace nastavení adresy IP pro počítač. 2-4 Kapitola 2: Instalace sítě a služeb

29 Konfigurace nastavení adresy IP pro počítač Chcete-li přistupovat k přehrávači HD médií při používání FIX IP (PEVNÁ IP), musíte mít v počítači správná nastavení TCP/IP. Postupujte podle pokynů níže, které odpovídají operačnímu systému nainstalovanému ve vašem počítači. Použijte následující nastavení výchozí adresy IP: Adresa IP: xxx xxx může být libovolné číslo od 2 do 254. Adresu IP nesmí používat jiné zařízení Maska podsítě: (Stejná jako přehrávač HD médií) Windows XP OS 1. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network Connection (Připojení k síti). Klepněte pravým tlačítkem myši na Local Area Connection (Připojení k místní síti) a potom vyberte Properties (Vlastnosti). 2. Vyberte Internet Protocol (Internetový protokol) (TCP/IP) a potom klepněte na Properties (Vlastnosti). 3. Vyberte Use the following IP address: (Použít následující adresu IP:) a zadejte údaje IP address (Adresa IP) a Subnet mask (Maska podsítě). 4. Po dokončení klepněte na OK. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 2-5

30 Windows Vista/7 OS 1. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení). Klepněte pravým tlačítkem myši na Local Area Connection (Připojení k místní síti) a potom vyberte Properties (Vlastnosti). 2. Vyberte Internet Protocol Version 4 (Protokol Internet verze 4) (TCP/ IPv4) a potom klepněte na Properties (Vlastnosti). 3. Vyberte Use the following IP address: (Použít následující adresu IP:) a zadejte údaje IP address (Adresa IP) a Subnet mask (Maska podsítě). 4. Po dokončení klepněte na OK. 2-6 Kapitola 2: Instalace sítě a služeb

31 Mac OS X 10.5.xx 1. Zvolte nabídku Apple > System Preferences (Systémové preference). Klepněte na Network (Síť). 2. Vyberte Manually (Ručně). 3. Zadejte údaje IP Address (Adresa IP) a Subnet Mask (Maska podsítě) Po dokončení klepněte na tlačítko Apply (Použít). 3 4 Kontrola adresy IP vašeho počítače Pokyny pro kontrolu adresy IP počítače s operačním systémem Windows : 1. Klepněte na Start > Run (Spustit). 2. V okně Run (Spustit) zadejte cmd nebo command a potom klepněte na OK. 3. Zobrazí se okno MS DOS. Zadejte ipconfig a potom stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se adresa IP vašeho počítače. ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 2-7

32 PPPoE Protokol PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) je specifikace pro připojení více uživatelů počítačů v místní síti Ethernet ke vzdálenému serveru prostřednictvím běžného vybavení zákazníka. Protokol PPPoE umožňuje připojit síť hostitelů prostřednictvím jednoduchého přemosťovacího přístupového zařízení ke službě Remote Access Concentrator. Řada penzionů, hotelů a korporací nyní poskytuje sdílený přístup k Internetu prostřednictvím linek DSL pomocí Ethernetu a protokolu PPPoE. Pokyny pro konfiguraci nastavení protokolu PPPoE v přehrávači O!Play HD2: 1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na Setup (Konfigurace) a potom stiskněte. Nabídku Setup (Konfigurace) můžete rovněž spustit stisknutím. 2. Vyberte Network (Síť) > PPPoE Setup (Konfigurace PPPoE) a potom stiskněte. 3. Vyberte PPPoE Username (Uživatelské jméno PPPoE) nebo PPPoE Password (Heslo PPPoE) a potom stiskněte. 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte údaje PPPoE Username (Uživatelské jméno PPPoE) a PPPoE Password (Heslo PPPoE), které vám poskytl váš poskytovatel internetových služeb (ISP). 5. Po zobrazení zprávy s potvrzením uložte nastavení výběrem Yes (Ano). 2-8 Kapitola 2: Instalace sítě a služeb

33 DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) je standard, který využívají výrobci spotřební elektroniky a který umožňuje zařízením domácí zábavy v dosahu domácnosti sdílet a vzájemně využívat jejich obsah prostřednictvím domácí sítě. Digitální domácnost rozvíjí myšlenku, že počítače, spotřební elektronika a mobilní zařízení mají vzájemně hladce spolupracovat prostřednictvím pevné nebo bezdrátové sítě a sdílet digitální obsah v rámci domácího prostředí. Digitální život tuto myšlenku rozšiřuje také o mobilní sdílení obsahu. Digitální život má poskytovat okamžité propojení vašich digitálních zařízení bez ohledu na jejich značku. Nakonec budete moci doma svobodně přistupovat, přehrávat a sdílet oblíbené filmy, hudbu a fotografie. Nejdříve potřebujete pevnou domácí síť a jste připraveni začít. Důvodem je fakt, že zařízení DLNA se připojují, vyhledávají a vzájemně komunikují prostřednictvím domácí sítě. Pokyny pro aktivaci funkce DLNA v přehrávači O!Play HD2: 1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo / na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na Setup (Konfigurace) a potom stiskněte. Nabídku Setup (Konfigurace) můžete rovněž spustit stisknutím. 2. Vyberte System (Systém). Stisknutím tlačítek nahoru/dolů / přejděte na DLNA Renderer (Zobrazovací jednotka DLNA) a potom stiskněte. 3. Výběrem možnosti On (Zapnuto) bude aktivována funkce DLNA: ASUS O!Play Přehrávač HD2 médií 2-9

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

DIGITUS Plug&View MiniNVR

DIGITUS Plug&View MiniNVR DIGITUS Plug&View MiniNVR Průvodce rychlou instalací (PRI) DN-16150 Obsah balení 1 x Rekordér DIGITUS Plug&View MiniNVR 1 x Napájecí adaptér USB 5 V/2 A 1 x Infračervený přijímač 1 x Průvodce rychlou instalací

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Podpora Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem produktu a použijte jej při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com.

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Android TV box IV-303 Uživatelský manuál

Android TV box IV-303 Uživatelský manuál Android TV box IV-303 Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnostní upozornění Přečtěte si uvedené pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. Dodržujte bezpečnostní

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Strana 1 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Přední část Zamykací objímka Zadní část Sériové číslo Indikátor stavu (vnější prstenec)

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více