Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika"

Transkript

1 Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů Copyright GORDIC spol. s r. o., prosinec 2011 GORDIC 1

2 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů OBSAH 1. Úvod 3 2. Návrh harmonogramu pro uzavírání účetnictví 2011 a otevírání účetnictví Zpracování 12. období Zpracování 13. období Archivace Základní zásady a podmínky pro zpracování závěrky účetnictví roku Zpracování roční uzávěrky - stručný postup První etapa roční uzávěrky - ručně pořizovaná Obecné zásady Odpisy Zvláštní účtování v případě plátců DPH Druhá etapa roční uzávěrky (automatizovaná) Závěrečné zápisy (generovaná data jsou identifikována jako druh dokladu (DRD = 04) Uzavírání účetních knih (generovaná data jsou identifikována jako druh dokladu (DRD = 05) Třetí etapa roční uzávěrky (automatizovaná) Otevření nového ročního účetního období Otevření účetních knih (generovaná data jsou druh dokladu 01 ) Formální kontrola správnosti vygenerovaných zápisů Expandery Použití funkce EXPANDER k doplnění analytik některých syntetických účtů vygenerovaných ve všech krocích roční uzávěrky Použití funkce EXPANDER ke změnám v účtové osnově od Zpracování uzávěrkových funkcí v SORu (seskupení organizací) Popis možnosti sloučit IČ a pseudo IČ jedné organizace Přehled nejčastějších problémů a chyb při ročních uzávěrkách Zpracování roční uzávěrky v menu ROZPOČET 32 2 GORDIC verze 3.0,

3 Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC 1. Úvod Tato metodika obsahuje kompletní popis jednotlivých kroků účetní uzávěrky v programu GORDIC UCR řady GORDIC WIN. Současně obsahuje i algoritmus uzavírání a otevírání účetních knih podle SU, AU. Algoritmy uzavírání popisované v této metodice jsou obecně platné i pro uzavírání v informačním systému GINIS. Kromě nich se používají i nestandardní a zakázkové algoritmy, zejména v případě individuálních požadavků zákazníků v řadě GORDIC WIN i v případě informačního systému GINIS. Všechny účty účtové osnovy mají minimálně přístupná slova SÚ, AÚ, UZ, ORJ a ORG. Z tohoto pravidla jsou následující hlavní výjimky: slova ODPA a POL a ZJ určená pro bankovní účty nesoucí rozpočtovou skladbu; slovo ZJ záznamová jednotka určená jen pro konsolidaci na úrovni sumářů za okres, kraj a specifický záznam pro OSS; slovo ZJ záznamová jednotka s předem nadefinovanými číselníky pro účet 343 a syntetické účty, které mohou být základem pro DPH; slova ODPA a POL v účtové třídě 5 a 6 a u účtu 416 (investiční fond), určená pro příspěvkové organizace, u kterých bude zřizovatelem vyžadováno členění podobné rozpočtové skladbě; slovo POL u účtových skupin 01, 02 a 03 pro sledování pohybů majetku, pokud to vyžaduje zřizovatel PO nebo si to účetní jednotka sama přeje využívat; slovo POL u podrozvahových účtů, které může být v budoucnu využito pro specifické rozčlenění podmíněných aktiv a pasiv z hlediska období. Celá účetní (rozpočtová) věta by měla být účetními jednotkami využívána z následujících pohledů: SÚ = syntetický účet - závazně definován Přílohou č. 7 vyhlášky 410/2009 Sb. - Přílohami č.1 a 2 pak závazně určeno použití podle jednotlivých typů účetních jednotek AÚ ODPA, POL = analytický účet - skutečné účetní analytické třídění syntetických účtů (zejména pro účely výkazů, možnosti tvorby okruhů apod., členění druhů majetku, pohledávek, závazků apod.) = rozpočtová skladba dle vyhl. 323/2002 Sb. - přísně závazné členění v oblasti rozpočtu (výkazy FIN + rozbory) - fakultativní členění v tř. 5 a 6 a u účtu 416 v příspěvkové oblasti POL = druh pohybu majetku v účtových skupinách 01, 02 a 03 - fakultativní členění v tř. 5 a 6 a u účtu 416 v příspěvkové oblasti GORDIC 3

4 GORDIC ZJ UZ ORJ ORG Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů = záznamová jednotka - u bankovních účtů za účelem sledování konsolidace - mimo bankovní účty záznamová jednotka pro zachycení DPH = účelový znak - sám název naznačuje, že by se v tomto slově mělo označovat účelové třídění (nezávislý číselník, jdoucí přes všechny ostatní hodnoty) - účel u rozpočtových bankovních účtů (přísně závazná struktura pro výkaz FIN a systém UZ vyhlašovaný MF ČR) - účel u nákladových a výnosových účtů a účtů pořízení (shodný s výdajovými účely) =organizační jednotka - vnitřní organizační struktura (radní/odbor, inventární úsek majetku apod.) =organizace/akce/symbol/. apod. - v rozpočtových účtech AKCE/příjemce prostředků dále například - ve tř. 5 a 6 zakázka - v účtové tř. 3 symbol párování pohledávek a závazků apod. UPOZORNĚNÍ Doporučujeme tuto příručku celou pečlivě pročíst. Postupy, které v ní popisujeme, jsou důležitými kroky, které v případě chyby nebo opomenutí v postupu uzavírání mohou mít vážné důsledky pro správnost výsledku uzávěrky účetnictví. Velmi důležitou pojistkou, která umožňuje vrátit se kdykoliv zpět a provést opravu, je důsledně provádět archivace dat, na které v jednotlivých částech této metodiky upozorňujeme. Je to obecný předpoklad k ochraně před ztrátou dat, který platí i pro zpracování v průběhu roku. V aktuální verzi programu je již automatické sledování jednotlivých kroků uzávěrek, které nedovolí opakované spuštění stejné fáze zpracování. Tím je zabráněno případnému poškození dat a následným nesprávným výsledkům zpracování. Pokud je třeba znovu opakovat uzávěrku, např. z důvodu dodatečného odhalení chyb v účetnictví nebo opomenutí zaúčtování nějaké operace související s uzavíraným rokem, pak jedinou cestou k opakování zpracování některého z kroků uzávěrky je obnovení dat archivovaných na FD, CD nebo pevném disku apod. Dále je programem kontrolována posloupnost kroků uzavírání. Ten nedovolí spustit uzavření účetních knih (druh dokladu = 05) bez předchozího uzavření výsledkových účtů (druh dokladu = 04) a spustit otevření účetních knih (druh dokladu = 01) bez předchozího spuštění uzavření účetních knih. Méně zkušeným uživatelům doporučujeme v případě nejistoty a problémů raději se obrátit na našeho zástupce. Hlavním kontrolním mechanismem kontroly tzv. bilanční kontinuity je srovnání obratů účtů 492 Konečný účet rozvažný vzniklý po uzavření účetních knih v minulém účetním období a účtu 491 Počáteční účet rozvažný vzniklý po otevření účetních knih 4 GORDIC verze 3.0,

5 Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC v novém účetním období. Tyto obraty musí být naprosto identické a zůstatek těchto účtů musí být roven nule. V průběhu zpracování je možné zjistit jejich obraty přímo přes PROHLÍŽENÍ STAV. Tato metodika i celá roční uzávěrka počítá se zpracováním ve 13. období. Toto období je doporučeno a určeno pouze k provádění závěrečných zápisů, zpracování výkazu FIN, sestavení účetní závěrky, uzavření účetních knih a ke spuštění otevření účetních knih. Do tohoto období je metodicky nepřípustné vkládat běžné účetní zápisy (druh dokladu = 00). Analytiky nákladových a výnosových účtů, určených metodikou firmy GORDIC spol. s r. o., pro závěrečné zápisy nesmí být používány pro běžné účetní zápisy (druh dokladu 00 ). Následkem porušení tohoto principu jsou chybně uzavřené účty a chyby v generovaných výkazech zisků a ztráty. Popis řídících souborů v distribuci Pro uzávěrku roku 2011 a převedení do roku 2012 jsou řídící soubory distribuovány v názvech, které mají v názvu souboru strukturu: XXX_YY_Z.KU2 XXX = UCR standardní řídící soubor pro modul WinUCR YY = PO oblast příspěvkových organizací (zřizovaných ÚSC,OSS) = US oblast rozpočtu (ÚSC) = OS oblast rozpočtu (OSS, Fondy) Z = P organizace nesleduje pohyb majetku ve slově POL nebo používá číselník pohybů ve slově POL a pokračuje = M organizace se rozhodla přejít v dalším roce na sledování pohybů ve slově POL (příspěvková organizace si musí následně rozdělit vygenerované hodnoty 0111 na 0111 pro svěřený majetek a 1111 pro vlastní majetek) Stejně jako dosud je v řídících souborech umístěn identifikační řetězec, který má za úkol informovat zákazníka o druhu spouštěného algoritmu a data jeho verze - aktualizace. Tyto řetězce se zobrazují v prvním řádku protokolu, který se zobrazuje po vygenerování příslušné dávky účetních zápisů. Z řetězce je možné jednoduše zkontrolovat, zda použitý algoritmus odpovídá typu účetní jednotky zákazníka. soubor UCR_US_P.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI USC (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) UCR_US_P verze * soubor UCR_US_M.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI USC (zahajuji pouziti POL DM) UCR_US_M verze * soubor UCR_OS_P.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI OSS (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) UCR_OS_P verze * GORDIC 5

6 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů soubor UCR_OS_M.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI OSS (zahajuji pouziti POL DM) UCR_OS_M verze * soubor UCR_PO_P.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI PO USC/PO OSS (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) UCR_PO_P verze * soubor UCR_PO_M.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI PO USC/PO OSS (zahajuji pouziti POL DM) UCR_PO_M verze * * v případě nutnosti úprav algoritmu se datum verze mění a umožňuje kontrolu aktuálnosti spouštěného algoritmu (základní verze má datum ) UPOZORNĚNÍ Standardní distribuční soubory pro jednotlivé typy účetních jednotek (USC, PO, OSS) se odlišují pouze podle toho, zda je bude používat pro závěrku účetní jednotka, která: nepoužívá metodiku pro účtování o sledování pohybu dlouhodobého majetku nebo tuto metodiku již používá v roce 2011 soubory označené na konci názvu písmenem P hodlá od začít používat metodiku účtování o pohybech dlouhodobého majetku soubory označené na konci názvu písmenem M Vnitřní název (řetězec textu) se vypisuje při spuštění závěrkových operací v prvním řádku protokolu, který se zobrazí po spuštění. Z názvu si může zákazník odkontrolovat, zda používá správný řídící soubor, který je určen pro jeho typ účetní jednotky. Popis nestandardních zakázkových řídících souborů v distribuci (hlavní město Praha) Zakázkové formáty pro hlavní město Praha, pro závěrku roku 2011 a převedení do roku 2012 mají odlišné označení. Řídící soubory jsou distribuovány v souborech, které mají v názvu strukturu: X_YY_ZZZ.KU2 X = U řídící soubor pro účetnictví (modul WinUCR ) YY = PO oblast příspěvkových organizací (zřizovaných MČ a magistrátem) = MC oblast rozpočtu (MČ a vlastní magistrát) ZZZ = HMP hlavní město Praha Stejně jako u standardních řídících souborů je uvnitř algoritmu umístěn identifikační řetězec, který informuje zákazníka o druhu spouštěného algoritmu a datumu jeho verze - aktualizace. Tyto řetězce jsou umístěny v protokolu, který se zobrazuje po vygenerování příslušné dávky účetních zápisů a lze podle nich zkontrolovat, zda použitý algoritmus odpovídá požadavku zákazníka. 6 GORDIC verze 3.0,

7 Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC soubor U_MC_HMP.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI 2011 MC + magistrat PRAHA (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) U_MC_ HMP verze * soubor U_PO_HMP.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI 2011 PO Praha (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) U_PO_HMP verze * * v případě nutnosti úprav algoritmu se datum verze mění a umožňuje kontrolu aktuálnosti spouštěného algoritmu (základní verze má datum ) Pro ekonomický systém GINIS existují obsahově stejné řídící soubory a distribuce je řízena zvláštním způsobem. Údaje o použité verzi závěrkového algoritmu jsou vkládány do popisu dokladu vygenerovaného systémem takto: pro druh dokladu (DRD) =04 Závěrečné zápisy - verze závěrkového algoritmu: Roční účetní uzávěrka OSS a ÚSC roku 2011 (AU=4,UZ=8,ORG=13) (0000ALV04GX5) pro druh dokladu (DRD) =05 Uzavření účetních knih - verze závěrkového algoritmu: Roční účetní uzávěrka OSS a ÚSC roku 2011 (AU- =4,UZ=8,ORG=13) (0000ALV04GX5) pro druh dokladu (DRD) =01 Počáteční stavy - verze závěrkového algoritmu: Roční účetní uzávěrka OSS a ÚSC roku 2011 (AU=4,UZ=8,ORG=13) (0000ALV04GX5) 2. Návrh harmonogramu pro uzavírání účetnictví 2011 a otevírání účetnictví 2012 Harmonogram je pouze orientační a účetní jednotka si jej musí přizpůsobit svým potřebám, případně harmonogramu zřizovatele, krajského úřadu nebo magistrátu. 2.1 Zpracování 12. období pořizování běžných účetních zápisů a případných opravných účetních zápisů; vyhledání a opravy chyb v účetnictví roku 2011 zpracování předběžných verzí výkazů FIN, výstupů rozpočtových opatření (OSS) atp. tisk různých výstupů (hlavní kniha, deníky atp.) závěrečné účtování o DPH (po zjištění koeficientu apod.) výstupy do UCR - AUTOMATU (podle pokynů zřizovatele nebo krajského úřadu) *ARCHIV 1. sada (před uzavřením 12. období) * Neplatí pro IS GINIS GORDIC 7

8 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů zpracování tisků a výstupů finačních výkazů do CSÚIS FIN 2-12 M (ÚSC) FIN 2-04 U (OSS, Fondy) chronologický přehled o rozpočtových opatřeních (jen OSS) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů NAR 1-12U (jen OSS) zpracování tisků a výstupů účetní závěrky do CSÚIS v blocích rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu operativní záznamy OSS uzavření 12. období měsíční uzávěrkou (podle pokynu zřizovatele nebo krajského úřadu) 2.2 Zpracování 13. období spuštění EXPANDERu pro doplňky roku 2011 (platí pro všechny OSS, ÚSC a PO pouze v případě, že jsou vyhlášeny změny metodickou sekcí firmy GORDIC spol. s r. o.) *ARCHIV 2. sada (před zpracováním závěrečných zápisů) zpracování závěrečných zápisů a jejich kontrola před definitivním zaúčtováním do deníku (menu UZÁVĚRKA R Závěrečné zápisy) v případě zjištění chyby v účetnictví OBNOVENÍ ARCHIVU 1. sada (návrat do 12. období) - následuje oprava chyby postupovat podle výkladu v kapitole 3.2 týkající se závěrečných zápisů *ARCHIV 3. sada (před zpracováním uzavření účetních knih) zpracování uzavření účetních knih a jejich kontrola před definitivním zaúčtováním do deníku (menu uzávěrka r Uzavření účetních knih) otevření nového účetního období 2012 (může být již otevřeno z důvodu nutnosti účtovat období 01-02/2012) spuštění EXPANDERu pro doplňky roku 2012 (platí pro všechny OSS, ÚSC a PO pouze v případě, že jsou vyhlášeny změny MF nebo metodickou sekcí firmy GORDIC spol. s r. o.) *ARCHIV 4. sada před zpracováním otevření účetních knih (spouští se v roce 2012, pokud se již v novém roce účtovalo) zpracování otevření účetních knih a jejich kontrola před definitivním zaúčtováním do deníku roku 2012 (spouští se v menu uzávěrka r Otevření účetních knih v roce 2011 a data se generují do prvního aktuálního období roku 2012) spuštění uzávěrky 13. období 2011 (data zůstávají v měsíčních souborech, pouze od tohoto okamžiku nelze pořizovat žádná data do roku 2011) * Neplatí pro IS GINIS 8 GORDIC verze 3.0,

9 Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Připomínáme, že v každém kroku roční účetní uzávěrky platí, že vždy po: naúčtování oprav vygenerování předkontace roční účetní uzávěrky opravě existujícího účetního dokladu zrušení účetního dokladu je třeba opět spustit kontrolní chod, který zabezpečí přepočítání stavového souboru na aktuální stav. Jinak vzniká nebezpečí, že program v následujícím kroku uzávěrky pracuje s nesprávnými stavovými soubory, ze kterých pak vychází pro další výpočet. 2.3 Archivace Archivace je velmi nutným prostředkem, který zvyšuje bezpečnost dat v průběhu celého uzavírání účetnictví 2011 a otevírání účetnictví Umožňuje účetní jednotce v případě zjištění chyb vrátit zpracování o krok(y) zpět, provést opravu dat a opět pokračovat ve zpracování. Doporučujeme každou archivaci provádět nejlépe 2x (z důvodu možných problémů s čitelností média při obnovení) Pro každou požadovanou archivaci podle této metodiky je třeba použít novou sadu médií. V metodice jsou zmiňovány celkem 4 sady Důležité sady archivů: ARCHIV 1. sada před uzávěrkou 12. období 2011 ARCHIV 2. sada před závěrečnými zápisy ve 13. období 2011 ARCHIV 3. sada před uzavřením účetních knih ve 13. období 2011 ARCHIV 4. sada prováděný v roce 2012 před spuštěním otevření účetních knih (pokud se již účtovalo v roce 2012) Od verze WinUCR je možné sady archivů vytvářet na disk s uživatelským nastavením volby archivace do adresářů podle datumu a času. Platí o archivaci na jakýkoliv lokální nebo síťový disk. Bližší informace o této funkci si můžete vyžádat od dealera. To neplatí pro IS GINIS, ten je zálohován jinými prostředky. V ekonomickém systému GINIS se v případě chyby zjištěné po vygenerování závěrečných účetních operací používá specifický postup pro vrácení systému před uzavírací zápisy. V případě potřeby kontaktujte svého distributora. V IS GINIS doporučujeme před spuštěním uzávěrkových algoritmů spustit přepočet stavů v modulu INU. GORDIC 9

10 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů 2.4 Základní zásady a podmínky pro zpracování závěrky účetnictví roku 2011 Při zpracování účetních závěrek algoritmem dodávaným firmou GORDIC spol. s r. o. se předpokládá dodržování některých základních pravidel a obecných principů, které musí být dodrženy pro dosažení správného výsledku vygenerovaných dat. 1. Změnou oproti dosavadní praxi je, že zpracování tisků a výstupů finančních výkazů a tisků a výstupů účetní závěrky do CSÚIS se doporučuje provádět zásadně na konci 12. období, dříve než se spustí závěrkové operace. Algoritmus zpracování všech výkazů s touto variantou počítá. 2. Pro automatizované závěrkové operace, které s použitím algoritmu generují závěrečné zápisy DRD=04 uzavírací zápisy DRD=05 zápisy otevření účetních knih DRD=01 je vyhrazeno zásadně tzv. 13. období zpracování. Výhodou této volby je, že se data vytvářená automatizovaným zpracování oddělují do speciálního měsíce a nejsou součástí deníku období 01 až 12. Proti dosavadní praxi, kterou používaly některé účetní jednotky, se NEDOPORUČUJE do období 13. účtovat účetní zápisy běžného účetního období roku. 3. Algoritmus předpokládá, že účetní jednotky zejména u účtů účtové třídy 5 a 6 dodržují závazné analytiky a nepoužívají analytiky výslovně určené pro uzavírání (0299 a 0999). Totéž platí i pro analytiky pro počáteční stavy (DRD=01). 4. Algoritmus, kromě uzavírání účtů fondů na analytiku (AÚ) pro počáteční stav, zachovává u všech účtů veškeré hodnoty všech slov v účetní větě. Výjimku tvoří soubor U_PO_HMP.KU2, který na požadavek odboru UCT při závěrce účtu 416 v příspěvkových organizacích vynuluje veškeré hodnoty všech slov ODPA až ORG 5. POZOR! Pokud účetnictví ÚSC (obec, DSO) obsahuje účet Zvláštní výdajový účet, pak před spuštěním závěrky účetní jednotka musí zajistit, že tento účet nevykazuje zůstatek (MD = DAL). Nedodržení této zásady způsobí nevyrovnanost rozvahy v počátečních stavech dalšího účetního období, protože zůstatek účtu 223 se převádí v počátečních stavech na účet Agregované příjmy a výdaje minulých let, který ÚSC nemají podle platné metodiky v rozvaze povolený. 6. Obvyklé postupy při zpracování lze převzít z dosavadní metodiky pro uzavírání a otevírání účetnictví z kapitoly 3. Zdůrazňujeme vždy zásadu, že před spouštěním jednotlivých etap závěrek je závazně stanoveno provést archivaci dat, která umožní kdykoliv se vrátit zpět před okamžik spuštění. 10 GORDIC verze 3.0,

11 Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC 7. Pro účty 111 a 131 stanovil ČÚS č. 707 bod 3.2, že k rozvahovému dni nevykazují tyto účty zůstatek (vykazují se s nulovým zůstatkem). Účetní jednotka si případně zajistí před spuštěním uzávěrky odúčtování zůstatků těchto účtů dle ČÚS č. 707 bod Rozpočtové bankovní účty (používající rozpočtovou skladbu) se s použitím závěrkového algoritmu vynulují ve všech hodnotách (kromě SÚ a AÚ). Výjimku tvoří soubor U_MC_HMP.KU2, který pro počáteční stavy nastavuje ve slově ORJ hodnotu Zpracování roční uzávěrky - stručný postup Pro zpracování uzávěrek jsou v submenu k menu účetnictví - uzávěrka r obsaženy následující (tučně zvýrazněné) volby: Archiv Závěrečné zápisy Uzavření účetních knih Otevření účetních knih Rušení Obnovení Přeindexace Celý postup závěru roku a uzavírání účetnictví je zabezpečen ve třech etapách. 3.1 První etapa roční uzávěrky Obecné zásady Tato etapa obsahově splývá s pořizováním běžných účetních zápisů a probíhá celá ručním napořizováním do 12. období běžného roku. Součástí 12. období jsou i opravné účetní zápisy. Při způsobu A účtování zásob se musí zúčtovat všechny spotřeby, týkající se účetního období a zúčtovat případné inventarizační rozdíly. Při způsobu B účtování zásob se provede zaúčtování výsledku inventury podle skladové evidence. Jak je právními normami stanoveno, provádí se na závěr roku v rozpočtové oblasti zúčtování záloh na drobná vydání i ostatních provozních záloh (vnitřním organizačním složkám). Provede se vypořádání půjček, přídělů a dotací a zaúčtování přídělů do FKSP Odpisy Dle ČÚS č. 708 musí účetní jednotky dle bodu 8.2. účtovat o oprávkách dopočtených podle bodu 7. na stanu MÁ DÁTI účtu 406 a na stranu DAL příslušného SÚ účtové skupiny 07 nebo 08. Dle ČÚS č. 708 musí účetní jednotky dle bodu 8.4. v případě oprávek dlouhodobého majetku podle bodu 8.2. účtovat v částce těchto oprávek násobené transferovým podílem na stranu MÁ DÁTI účtu 403 a na stranu DAL účtu 401. GORDIC 11

12 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů Zvláštní účtování v případě plátců DPH Pro výpočet vypořádání nároku na odpočet podle 76 zákona 235/2004 Sb. po skončení kalendářního roku, v případě zrušení registrace v průběhu kalendářního roku nebo v případě ukončení podnikání, je nutno přepočítat nárok na odpočet za uplynulý rok podle skutečně dosaženého poměru ve smyslu 76, odstavec 7. K výpočtu koeficientu je možné použít speciální formát dodávaný firmou GORDIC spol. s r. o. Formát UCRGUROK - Roční přiznání k DPH se nachází v menu společně s ostatními výstupy pro DPH. Před uzávěrkou roku je třeba zúčtovat všechny krácené nároky na odpočet včetně haléřových zaokrouhlení D 5XX MD Následně je třeba odsouhlasit výsledný stav účtu 343 na částku uvedenou v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období roku (12. měsíc, popř. 4. čtvrtletí). Rozdíl může vzniknout pouze v případě, že dosud nebylo účtováno o vratce odpočtu/odvodu daňové povinnosti za předcházející zdaňovací období (nedošlo k pohybu finančních prostředků). V průběhu automatizovaných závěrečných zápisů bude výsledný stav účtu 343 převeden na ZJ 664/ 665 podle zůstatku tohoto účtu. V následujícím roce je třeba účtovat o příjmu prostředků z nadměrného odpočtu: 241 MD ZJ665 D o úhradu daňové povinnosti: 241 D ZJ664 MD Pokud účetní jednotka vypořádá daň v rozpočtovém hospodaření, pak veškeré odvody daně nebo vratky daně z titulu nadměrného odpočtu se v průběhu roku zúčtují na položce 5362 (+/-). Pokud se bude vracet od finančního úřadu nadměrný odpočet za minulý rok, pak má být zúčtován na položku 2222 (viz. náplň zmíněných položek podle novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě). Věnujte, prosím, tomuto úseku zvýšenou pozornost. V případě nedodržení metodiky může dojít k chybě v uzavření účtu Druhá etapa roční uzávěrky (automatizovaná) Druhou - automatizovanou část řádné roční uzávěrky musí účetní jednotka spouštět ve 13. období roku. Volby pro spuštění se nachází v menu uzávěrka r submenu závěrečné zápisy a v submenu uzavření účetních knih. POZOR! Před spouštěním druhé etapy uzávěrky je důležité provést ARCHIVACI dat celého roku v menu UZÁVĚRKA R - ARCHIV (viz. kap. 2.3). Pak je možné uzavřít 12. období uzávěrkou. To umožní oddělit účetní zápisy běžných účetních období od zápisů generovaných programem při roční uzávěrce. 12 GORDIC verze 3.0,

13 Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Archiv před uzavřením 12. období umožní kdykoliv se vrátit do 12. období a provést případné opravy chyb dodatečně zjištěných při uzávěrce účetnictví. Zálohování v IS GINIS je zabezpečno jinými prostředky. Druhá etapa, legislativou popisovaná jako uzavření účetních knih se v našich účetních programech člení do dvou kroků: závěrečné zápisy uzavření účetních knih Závěrečné zápisy (generovaná data jsou identifikována jako druh dokladu (DRD = 04) Závěrečné zápisy se spouští ve 13.období v menu účetnictví Hlavní algoritmy uzavření účetních knih a otevírání účetních knih jsou v souladu s ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih. Kromě hlavních algoritmů je v řídících souborech použita sada dalších algoritmů, které zabezpečují podporu pro zpracování hlavního algoritmu a vytváří podmínky pro vytvoření počátečních stavů dalšího účetního období. ÚSC územní samosprávné celky (obce, DSO, regionální rady soudržnosti) OSS organizační složky státu PO příspěvkové organizace FO státní fondy ÚSC, OSS, FO se po spuštění algoritmu vytváří přípravné zápisy nutné k dalšímu uzavření bankovních účtů s rozpočtovou skladbou: - platí pro syntetické účty 068,222,223,224,225,231, a pro účty 281, 451 s AÚ 02xx,04xx,06xx a 08xx pro každý existující SÚ a AÚ se vytvoří zápisy podle tohoto schématu: MD SSS 0XXX s ODPA 9999 POL 9999 DAL SSS 0XXX s ODPA 9998 POL 9998 ostatní slova v účetní větě se nulují (ZJ,UZ,ORJ,ORG) Vzhledem k tomu, že se jedná o zúčtování vždy stejné částky na MD i DAL, nedochází tak vlastně k pohybu zůstatku daného SU a AÚ GORDIC 13

14 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů Pro ÚSC, OSS, FO, PO se po spuštění algoritmu vytváří zápisy pro účty nákladů a výnosů, které přenáší zůstatky těchto účtů na účet 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období - pro hospodářskou činnost na zápis DAL 5xx MD zápis MD 6xx DAL pro hlavní činnost na zápis DAL 5xx MD zápis MD 6xx DAL Pro syntetický účet 343 se při závěrečných zápisech vypočítá součet všech analytických účtů podle metodiky a všech záznamových jednotek, z tohoto součtu se vypočte rozdíl DAL mínus MD a výsledek výpočtu se přeúčtuje: v případě, že je kladný, tak na DAL se ZJ=664 (odvod) a na MD SU 343 AÚ 40 se ZJ=000 v případě, že je záporný, tak na MD SU 343 AÚ 40 se ZJ=665 (nadměrný odpočet) a na DAL se ZJ=000 Všechny ostatní účetní operace v závěru rok, které ukládá zákon o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb. nebo účetní standardy musí účetní jednotka zabezpečit ještě před spuštěním závěrečných zápisů. POZOR! Účetní jednotky v oblasti ÚSC musí dodržet metodicky správné účtování o bankovních účtech 223 Zvláštní výdajový účet. Nejpozději na konci účetního období musí účet 223 vykazovat nulový zůstatek. Při nedodržení této podmínky se projeví v závěrce tak, že dojde k přenesení případného zůstatku 223 na účet 499 Zúčtování na základě zvláštních předpisů (určený pouze pro OSS). V počátečních stavech pak se tento účet přenáší na účet 404 Agregované příjmy a výdaje minulých let, což je účet, který ÚSC nemůže využívat. Není povolen v jeho ROZVAZE. Došlo by tím k vytvoření nerovnosti aktiv a pasiv. Před spuštěním závěrečných zápisů je uživatel povinen provést: zpracování všech důležitých výstupů (hlavních knih, deníků atp.) zpracování tisků a výstupů finačních výkazů do CSÚIS zpracování tisků a výstupů účetní závěrky do CSÚIS v blocích Archiv (1. sada) v menu uzávěrka m archiv (pro případné obnovení v případě zjištění chyb v účetnictví po zpracování závěrečných zápisů) Uzávěrku 12. období Po uzavření 13. období spustit kontrolní chod s nastavením období 13 v menu organizace Archiv (2. sada) v menu uzávěrka r archiv (pro případné obnovení po chybně zpracovaných závěrečných zápisech) 14 GORDIC verze 3.0,

15 Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Postup při spuštění závěrečných zápisů: Zvolíme menu uzávěrka r a submenu závěrečné zápisy. Po potvrzení klávesou enter se systém dotáže na spuštění závěrečných zápisů. Po kladné odpovědi zpracuje program předkontační doklad o závěrečných zápisech a ten zobrazí na monitoru. Účetní doklady jsou očíslovány od vzestupně. Uživatel musí tento doklad přezkoumat z hlediska správnosti obsahu, vytisknout a po stisku klávesy esc rozhoduje odpovědí A nebo N na dotaz: odpoví A, pokud chce vytvořené zápisy skutečně přenést do měsíčního souboru (skutečně provést závěrečné zápisy) odpoví N, pokud chce zobrazenou předkontaci anulovat (zrušit). Záporná odpověď umožňuje uživateli provést závěrečné zápisy jen na zkoušku a kdykoliv spuštění zopakovat Po odpovědi A (po skutečném provedení zápisů) je třeba spustit kontrolní chod v menu uzávěrka m. Kontrolní chod se může zastavit z důvodu, že některé analytiky účtů vygenerované programem nejsou obsaženy v účtovém rozvrhu. Uživatel buď neprovedl expanzi účtového rozvrhu popisovanou v bodě 4.1. nebo skutečně vznikly nové kombinace účtů, které musí doplnit do účtového rozvrhu. Postup při zjištění chyby po závěrečných zápisech: Pokud uživatel zjistil chybu až po zpracování závěrečných zápisů (druh dokladu 4 ), pak musí postupovat takto: obnovit všechny soubory z ARCHIVU (1. sada) provedeného těsně před spuštěním uzávěrky 12. období (obnovení v menu uzávěrka r obnovení) opravit chybu v účetnictví, spustit kontrolních chod v menu uzávěrka m, zopakovat všechny tisky výstupů, které mohly být chybou ovlivněny provést novou archivaci v menu uzávěrka m archiv (1. sada) spustit uzávěrku 12. období v menu organizace potvrdit 13. období zpracování a spustit v menu uzávěrka r nové zpracování Závěrečných zápisů INFORMACE Závěrky účetnictví v IS GINIS EKO má svůj specifický postup a je popsán v metodice, kterou disponují a mohou poskytnout servisní pracovníci. Standardní algoritmus pro zpracování závěrečných zápisů popsaný v této kapitole je i pro IS GINIS závazný Uzavírání účetních knih (generovaná data jsou identifikována jako druh dokladu (DRD = 05) Hlavní algoritmy uzavření účetních knih a otevírání účetních knih jsou v souladu s ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih. Kromě hlavních algoritmů je v řídících souborech použita sada dalších algoritmů, které zabezpečují podporu pro zpracování hlavního algoritmu a vytváří podmínky pro vytvoření počátečních stavů dalšího účetního období. GORDIC 15

Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika

Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných

Více

Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR

Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR Copyright GORDIC spol.

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010

INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010 INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010 WinUCR Od 1. 1. 2010 byl pro účely zachycení počátku rozběhu reformy účetnictví vyhlášen formát textové dávky

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC

METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 2 1 Změna metodiky účtování Metodika firmy GORDIC nechala na účetní jednotce rozhodnutí, zda účtovat fondy EU v rozpočtovém

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 PO

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 PO Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové Stávající a očekávaná legislativa Roční účetní závěrka Výkaz Přehled o peněžních tocích Novinky verze 9.4.1 a související

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

METODICKÉ INFORMACE č. 1/2010

METODICKÉ INFORMACE č. 1/2010 +HPSEQ1145XPZ+ METODICKÉ INFORMACE č. 1/2010 Od 1. 1. 2010 byla spuštěna změna v účtové osnově, výkazech a zpracování účetních výkazů v souladu s novelou zákona o účetnictví a vydanou vyhláškou. Podařilo

Více

PŘÍLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ pro rok 2013-14

PŘÍLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ pro rok 2013-14 Aktualizováno dne 9. ledna 2015 Tento pracovní dokument je určen výhradně uživatelům účetního systému FIS3000, firmy COMPEX, spol. s r.o. Zlín. PŘÍLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ pro rok 2013-14 Důležité!

Více

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Úvod Výkaz Přehled o peněžních tocích je zpracován podle 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

D O P L N Ě K číslo 3/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010

D O P L N Ě K číslo 3/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 +HPSEQ1145XW[+ D O P L N Ě K číslo 3/2010 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 verze 1.10.15.03 RO Copyright GORDIC spol. s r.o.

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004 PID: +HPSEQ113JC7Z+ DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/5 Dopisem MF ČR č.j. 14/84 207/2004-142 bylo interním

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D Základy účetnictví Přednáška č. 4 Souvztažnost a metoda podvojného zápisu Každá hospodářská operace způsobuje změnu dvou položek rozvahy - příčinou je bilanční princip, na jehož základě jsou uváděny údaje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Bělov Účetní

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

D O P L N Ě K číslo 2/2010 Metodika zpracování rozpočtu a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2010 verze 1.10.15.

D O P L N Ě K číslo 2/2010 Metodika zpracování rozpočtu a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2010 verze 1.10.15. +HPSEQ1145XYQ+ D O P L N Ě K číslo 2/2010 Metodika zpracování rozpočtu a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2010 verze 1.10.15.01 PO Copyright GORDIC spol. s r.o. 2010 1 Úprava metodiky

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 RO Copyright

Více

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17 I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚČETNÍ METODIKA...II-2 Příjem zboží...ii-2 Výdej zboží...ii-2 Kontroly...II-3 Opravy...II-3 Speciality práce velkoskladu...ii-3 Výdej pod stav...ii-4 Výdej

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2012 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2012 verze 1.10.17.01

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 RO Copyright GORDIC spol. s r. o. 2012 GORDIC 1 GORDIC Hlavní změny v metodice od 1. 1. 2012 1. Do

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2013 verze 1.10.18.01

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2015. platná od 1. 1. 2015. verze 1.10.20.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2015. platná od 1. 1. 2015. verze 1.10.20.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2015 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2015 verze 1.10.20.01

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Účetní

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.02 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.02 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.02

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2015. platná od 1. 1. 2015. verze 1.10.20.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2015. platná od 1. 1. 2015. verze 1.10.20.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2015 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2015 verze 1.10.20.01 RO-ÚSC platná

Více

Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č.

Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. Příloha účetní závěrky 1 Příloha účetní závěrky Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. 5 účetní závěrky Podrobněji si probereme jednotlivé částí této přílohy 2 Příloha účetní závěeky Obsah

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 verze 1.10.17.01 RO-ÚSC platná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 3/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 3/ 2004 PID: +HPSEQ112ZTDJ+ DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 3/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/25 Zákonem 235/2004 o dani z přidané se s účinností

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více